KULTTUURIA KYLILLE HANKE 1. HAKIJA. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri ry Kirkkokatu 12 A Lappeenranta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTTUURIA KYLILLE HANKE 1. HAKIJA. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri ry Kirkkokatu 12 A 6 53100 Lappeenranta www.nuorisoseuratetelakarjala."

Transkriptio

1 KULTTUURIA KYLILLE HANKE 1. HAKIJA Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri ry Kirkkokatu 12 A Lappeenranta Yhteyshenkilö Minna Pasi toiminnanjohtaja / Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri ry puh TIIVISTELMÄ Hankkeen tavoitteena on luoda säännöllistä kulttuuriharrastustoimintaa lapsille ja nuorille sekä tarvittaessa aikuisille heidän omilla asuinpaikkakunnillaan. Hanke toteutetaan neljän kunnan alueella: Imatralla, Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa, yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Kulttuuriharrastustoiminta on ilmaisullista osaamista vahvistavaa joko tanssin tai teatterin sekä musiikin keinoja käyttävää viikoittaista toimintaa. Hankkeen avulla palkataan ammattitaitoinen ohjaaja, joka vastaa kerhotoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi hanke sisältää harrastustoimintaa tukevaa leiritoimintaa ja ohjaajakoulutusta. Ohjaajakoulutuksen avulla saadaan yhdistyksiin uusia kerho-ohjaajia, jotka turvaavat toiminnan jatkumisen hankkeen päättymisen jälkeen. Ohjaajaharjoittelijat toimivat ryhmissä ammattiohjaajan johdolla niin sanotulla kisälliperiaatteella. Lisäksi ohjaajakoulutukseen kuuluu viikonloppukursseja, jotka antavat uusille ohjaajille työvälineitä ja varmuutta omaan ohjaamiseen. 3. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA KALEVAN NUORTEN ETELÄ-KARJALAN PIIRI Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri toimii Etelä-Karjalan alueen maakunnallisena keskusjärjestönä alle 16-vuotiaille nuorisoseuralaisille ja heidän ohjaajilleen. Piiri tarjoaa seuroilleen koulutus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja, tuottaa tapahtumia sekä järjestää matkoja valtakunnallisiin tapahtumiin. Lisäksi piiri tukee ja kehittää paikallisyhdistystensä toimintaa. Kalevan Nuorten piiriin kuuluu yhteensä 35 nuorisoseuraa, joista Etelä- Karjalan alueella toimii 25. Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitto on

2 maakunnallinen keskusjärjestö nuorisoseuroille toimien yhteistyössä Kalevan Nuorten kanssa. Kalevan Nuorten piiri toimii avustuksien ja hankkeiden tukemana taloudellisesti vakaalla pohjalla. Hankkeen toteutukseen on käytettävissä piirin tanssinopettajan taitoja sekä toiminnanjohtajan teatteriilmaisullista osaamista sekä tarvittaessa palkattavaa ulkopuolista osaamista. 5. HANKKEEN TAUSTA JA TARPEELLISUUS Hankkeen idea on lisätä kylien asuinviihtyvyyttä ja kyläläisten vuorovaikutusta harrastustoiminnan avulla. Nuorisoseurat ja muut yhdistykset antavat toiminnallaan kyläläisille mahdollisuuden kokoontua yhteen, yhteisen harrastuksen pariin. Nuorisoseurojen talot tarjoavat tärkeän kokoontumispaikan alueen asukkaille. Säännöllisen harrastustoiminnan ylläpitäminen ja uuden toiminnan aloittaminen on monelle yhdistykselle yksin vaikeaa. Monien yhdistysten jäsenistö on vanhentunut, ja uusien jäsenten mukaan saamiseen ei ole pystytty panostamaan. Yhdistykset tarvitsevat apua lasten ja nuorten toiminnan uudelleen käynnistämiseen ja olemassa olevan harrastustoiminnan kehittämiseen. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri on ollut yhteydessä Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan nuorisoseurojen toimihenkilöihin. Keskusteluissa toimijat nostivat suurimmaksi ongelmaksi ammattitaitoisten ohjaajien puuttumisen. Hankkeen avulla järjestetään alueelle ohjaajakoulutusta ja sitä kautta harrastustoiminalle koulutettuja vetäjiä. Hank antaa toiminnan käynnistämiseen yhtenäisen toimintamallin, jota yhdistykset voivat hyödyntää jatkossa. Simpeleen Nuorisoseuran talolla pidetyssä hankkeen esittelytilaisuudessa oli läsnä seitsemästä alueen nuorisoseurasta yhteensä 14 osallistujaa. Nuorisoseurat ovat sitoutuneita ja valmiita yhteistyöhön hankkeen aloittamiseksi. 6. HANKKEEN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA AIKATAULUTUS Määrälliset tavoitteet 1. Säännöllisen harrastustoiminnan käynnistäminen neljällä paikkakunnalla. Hankkeen tiedotustilaisuuksissa osallistujia on Yhteistyö kuuden eri yhteisön kanssa harrastajan mukaan saaminen, 6 säännöllisesti toimivan harrastusryhmän käynnistäminen leiriläisen kouluttaminen 3:lla viikonloppuleirillä. 5. Neljän uuden ohjaajan kouluttaminen kerhotoiminnan ohessa ja neljällä ohjaajakoulutusviikonlopulla. 6. Jokaisella hankkeeseen osallistuvalla paikkakunnalla järjestetään yksi viikonlopun ilmaisukurssi, joka suunnataan aikuisikää lähestyville nuorille. Osallistujia kursseilla on yhteensä Hankkeen valmistamien esityksien katsojamäärä on

3 8. Hankkeen koordinoinnista, ryhmien käynnistämisestä ja osaksi ohjauksesta vastaavat piirin työntekijät. Heidän lisäkseen palkataan 1 2 ohjaajaa. Toiminnalliset tavoitteet 1. Kylien harrastustoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen, ja sitä kautta asuinviihtyvyyden parantaminen. 2. Kylien asukkaiden tutustuminen toisiinsa yhteisen tekemisen kautta. 3. Ammattitaitoisen ohjaajan saaminen paikkakunnan harrastusryhmien käyttöön. 4. Sosiaalisten taitojen ja itsetuntemuksen kehittäminen, sekä omanarvon tunteen kasvattaminen harrastustoiminnan avulla. 5. Eri ikäisten yhteistoiminta oman kyläyhteisön hyväksi. 6. Elämänlaadun parantaminen mielekkään harrastustoiminnan avulla. 7. Esiintymismahdollisuuksien tarjoaminen uusille harrastajille. 8. Tapahtumien ja muiden tilaisuuksien tuottaminen omalle paikkakunnalle. 9. Seurantalojen käytön lisääminen ja niiden saaminen kyläläisten yhteiseksi kohtauspaikaksi. 10. Yhteistyömuotojen kehittäminen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 11. Karjalaisen identiteetin tiedostaminen ja kehittäminen tutkimalla oman alueen perinnettä sekä perinteen siirtäminen eteenpäin. Toimenpiteet Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri hallinnoi ja koordinoi hanketta sekä vastaa työntekijöiden palkkaamisesta. Piiri suunnittelee ohjaajakoulutuksen sisällöt ja luo puitteet ohjaajien toiminnalle yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Hankkeen harrastusryhmät ovat yhteistyökumppaneiden eli paikallisyhdistysten omaa seuratoimintaa. Näiden organisaatioiden kautta toiminnalla on mahdollisuus jatkua hankkeen päättymisen jälkeen. Toimintamuodot Viikoittainen, säännöllinen kerhotoiminta Säännöllisen harrastustoiminnan piirissä olevat ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kahdeksi oppitunniksi kerrallaan. Toiminta mahdollistaa tavoitteellisen ja pitkäjänteisen työskentelyn ohjaajan johdolla. Tavoitteena on myös tuottaa hankekauden aikana ryhmien esityksiä kyläläisten nähtäväksi. Valmistuvat esitykset voivat olla myös osana muuta tapahtumatoimintaa, ja palvella näin eri yhteisöjen tarpeita. Hankkeen päätöskeväänä ryhmät valmistavat yhden yhteisen esityskokonaisuuden, jota kierretään esittämässä hankepaikkakunnilla. Videokameraa hyödynnetään kaukana toisistaan sijaitsevien ryhmien yhteisen tuotoksen kasaamisessa. Kurssitoiminta Hankkeen avulla järjestetään neljä kurssia jokaisella hankepaikkakunnalla Imatralla, Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa. Tämän toiminnan avulla pyritään tarjoamaan itsensä ilmaisemisen mahdollisuuksia myös muille kulttuurista kiinnostuneille nuorille. Kurssit järjestetään neljänä viikonloppukurssina, ja ne toteutetaan paikallisten nuorisoseurojen sekä koulujen kanssa yhteistyönä. Ohjaajakoulutus Samanaikaisesti ryhmien kanssa käynnistyy ohjaajakoulutus. Ohjaajakoulutuksen kautta turvataan ryhmien toiminnan jatkuvuus hankkeen 3

4 päättymisen jälkeen. Ohjaajakoulutukseen osallistuville annetaan mahdollisuus toimia perustettavien harrastusryhmien apuohjaajina. Näin he pääsevät seuraamaan ammattiohjaajan työskentelyä ja kehittämään samalla omia taitojaan toimia ryhmän vetäjinä. Ohjaajakoulutus sisältää neljä viikonloppukurssia. Kaksi ensimmäistä viikonloppukurssia perehdyttää ohjaajana toimimisen perusteisiin erilaisten toiminnallisten harjoitteiden kautta. Loput kaksi ohjaajakoulutusviikonloppua antavat työkaluja ohjaajaharjoittelijoille heidän harrastusmuotonsa alakohtaiseen kerhoohjaajana toimimiseen. Ammattitaitoiset harrastusryhmien ohjaajat osallistuvat uusien ohjaajien kouluttamiseen. Leiritoiminta Hankkeen aikana järjestetään kolme viikonloppuleiriä. Leirien tavoitteena on eri paikkakunnilla toimivien ryhmien tutustuminen toisiinsa ja uusien toimintaverkostojen luominen. Leireillä jatketaan omissa ryhmissä opittujen taitojen syventämistä yhdessä muiden ryhmien kanssa. Leiritoiminta tuo vaihtelua ja uutta sisältöä säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi, ja mahdollistaa suurempien esityskokonaisuuksien valmistamisen. Hankkeen toteutusaikataulu Vuosi 2009, 12 kk Kevät Syksy - Tiedotetaan alueen medialle hankkeen alkamisesta - Hankkeenryhmien valmistelu ja suunnittelu: ryhmien kokoontumisen aikatauluttaminen, tilavaraukset ja hankkeen ohjaajien rekrytointi. - Hankkeen ryhmien suunnittelupalaverit yhteistyökumppanien kanssa keväällä Yhteydenotot hankealueen kouluihin. - Tehdään yhdessä hankkeen yhteistyökumppanien kanssa kartoitus alueen mahdollisista ohjaajakoulutettavista. - Tiedotustilaisuudet hankepaikkakuntien kouluilla. - Kerhotoiminnan käynnistäminen viikolla Syksyn 2009 aikana 15 toimintaviikkoa säännöllistä ilmaisullista kerhotoimintaa. 6 ryhmää, jotka kokoontuvat kerran viikossa kaksi opetustuntia kerrallaan. - Tiedotustilaisuudet hankkeen etenemisestä. Jokaisella hankkeessa mukana olevalla kylällä pidetään tilaisuus, jossa kerrotaan hankkeen etenemisestä ja annetaan harrastusryhmälle mahdollisuus esitellä toimintaansa. Vuosi 2010, 12 kk Kevät - Säännöllistä kerhotoimintaa 17 toimintaviikkoa, kaksi opetustuntia viikossa 6 ryhmässä. - Ohjaajakoulutus aloitetaan vuoden 2010 alussa kahdella perusohjaajakoulutusviikonlopulla. Hankeryhmien uudet apuohjaajat osallistuvat koulutukseen. - Tavoitteena on, että ryhmät tuottavat pienet esitykset / tuotokset kevätkaudella. Esitykset esitetään kerhojen kokoontumispaikkakunnilla esim. 4

5 Syksy omalla seuratalolla ja paikallisilla kouluilla. Esitysten yhteydessä tiedotetaan hankkeen toiminnasta ja etenemisestä. - Kurssiviikonloppu nuorille Imatran alueella. - Säännöllistä kerhotoimintaa 15 toimintaviikkoa, kaksi opetustuntia viikossa 6 ryhmässä. - 1 viikonloppuleiri, 30 leiriläistä. - Kurssiviikonloppu nuorille keväällä Ruokolahdella. - Ohjaajakoulutusta jatketaan syksyllä 2010 kahdella ilmaisumuotoon syventävällä kurssiviikonlopulla. Vuosi 2011, 12 kk Kevät Syksy - Säännöllistä kerhotoimintaa keväällä toimintaviikkoa, kaksi opetustuntia viikossa 6 ryhmässä. - 2 viikonloppuleiriä, joille osallistuu yhteensä 60 lasta. Ensimmäinen viikonloppuleiri on kahden päivän mittainen ja toinen päiväleiri. Viikonloppuleirien tavoitteena on työstää ryhmien yhdessä valmistamaa esitystä / tuotosta yhdeksi kokonaisuudeksi. - Tiedotustilaisuudet hankkeen etenemisestä. - Kurssiviikonloppu nuorille syksyllä Rautjärvellä. - Kerhojen yhteisesitys kiertää neljällä hankepaikkakunnalla. Esitystilaisuudet ovat avoimia yleisölle. - Säännöllinen kerhotoiminta jatkuu syksyllä 15 toimintaviikolla, kahdella opetustunnilla viikossa 6 ryhmässä. - Syksyllä 2011 kerhotoiminta siirtyy uusien hankkeessa koulutettujen ohjaajien vetämäksi. - Viimeinen viikonloppukurssi nuorille Parikkalan alueella. - Ryhmien jatkuvuuden turvaaminen, yhteistyöneuvottelut seurojen kanssa. - Hankkeen päättäminen ja raportointi. Hankkeen tuloksien hyödyntäminen Hankkeen päättymisen jälkeen hankkeen aikana luotu kerhotoiminta jatkuu paikallisyhdistysten hallinnoimana. Hankkeen kautta koulutuksen saaneet ohjaajat jatkavat ohjaamista heille tutuissa kerhoissa. Uusille ohjaajille tarjotaan jatkokoulutusmahdollisuuksia, ja yhteisiä tilaisuuksia, joissa he voivat tavata toisiaan ja vaihtaa kuulumisia. Paikallisyhdistyksiä kannustetaan jatkuvaan ohjaajien rekrytointiin. Vuonna 2012 alueella toimii hankkeen myötä syntyneistä kerhoista neljä. Lisäksi alueelle on syntynyt hankkeen jälkeen kolme uutta ilmaisukerhoa, joissa on uusia kerholaisia. Alueella toimii neljä uutta innokasta ohjaajaa, jotka ohjaavat kerhoja. 7. LÄPIMENOTEEMOJEN TOTEUTUMINEN Yhteistyö 5

6 Hanke nojaa vahvasti yhteisöllisyyteen, jota ei ole ilman yhteistyötä. Yhteisen kokemisen ja tekemisen kautta tutustuvat niin kerholaiset, heidän vanhempansa, kyläläiset, paikallisyhdistykset, koulut, naapurikunnan saman alan harrastajat kuin maakunnalliset ja paikallisetkin toimijat toisiinsa. Toisaalta yhteistyötä tekevät hankkeen aikana niin hankeryhmien ohjaajat, apuohjaajat kuin hankkeen hallinnoijan työntekijät. Yrittäjyys Nuoriso Hanke kasvattaa nuoria ohjaajaharjoittelijoita kantamaan vastuun toiminnastaan ohjaajana. Samalla nuorilla hahmottuu työtehtävien suunnittelemisen ja arvioinnin tärkeys. Ammattitaitoista ohjaajaa seuraamalla nuoren on helppo oppia kokemuksen kautta ns. kisälliperiaatteella. Kerhotoiminnan jatkuessa ohjaajat siirtävät vähitellen ohjaajaharjoittelijoille vastuuta, jotta hankkeen loppumisen jälkeen siirtyminen varsinaiseksi ohjaajaksi olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Tämän nuorisohankkeen kerhotoimintaan osallistuvista suurin osa on alle 16- vuotiaita lapsia ja nuoria. Myös ohjaajaharjoittelijat ovat pääsääntöisesti nuoria ja nuoria aikuisia. Kurssitoimintakin suunnataan erityisesti nuorille. Esteettisyys Hankkeen aikana toteutetuissa esityksissä ja tuotoksissa pyritään laadukkuuteen. Esitysten kautta pyritään lisäämään alueiden viihtyvyyttä ja kulttuurista tarjontaa. Kerhotoiminnassa noudatetaan hyviä käytöstapoja, siisteyttä ja toisten huomioonottamista. Karjalaisuus Hankkeen kerhot ammentavat esitystensä ja tuotostensa aiheet lasten ja nuorten sekä aikuisten elinympäristöstä sekä heidän kokemuksistaan ja elämästään. Työskentely tapa sitoo kerhotoiminnan paikalliseksi, karjalaiseksi. Hankkeen avulla halutaan painottaa myös harrastajien omaa eteläkarjalaista identiteettiä sekä johdattaa lapsia ja nuoria tiedostamaan omat juurensa perinnetietouden kautta. 8. HANKKEEN KOHDEALUE JA KOHDERYHMÄT Hankkeen kohderyhmänä ovat Imatran (maaseudulla), Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa asuvat kulttuurisesta harrastamisesta kiinnostuneet lapset, nuoret ja aikuiset. Kohderyhmänä hankkeessa ovat myös paikalliset nuorisoseurat: Imatralla: Ilmeen Nuorisoseura ja Vuoksenniskan Nuorisoseura; Ruokolahdella: Kuokkalammin Nuorisoseura, Tarkkolan Nuorisoseura ja Rasilan Nuorisoseura; Rautjärvellä: Miettilän Nuorisoseura ja Simpeleen Nuorisoseura; Parikkalassa: Särkisalmen Nuorisoseura; joihin on jo olemassa valmiit yhteydet ja yhteistyötoimintamallit sekä paikalliset muut yhdistykset, joihin hankkeen kautta luodaan yhteydet. 6

7 Hankkeen edunsaajina ovat järjestettävään toimintaan osallistuvat harrastajat, sekä muut kuntien asukkaat, jotka pääsevät nauttimaan lisääntyvästä kulttuuritarjonnasta omalla asuinpaikkakunnallaan. Lisäksi edunsaajina ovat kunnat, joiden alueella hanke käynnistetään. 9. HAKIJATAHON JA YHTEISTYÖTAHOJEN OSAAMINEN Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri omaa 35 vuoden kokemuksen eteläkarjalaisesta nuorisotyöstä. Tärkeimpinä toimintamuotoina ovat olleet liikunta, teatteri ja tanssi. Piiri on historiansa aikana toiminut maakunnallisena erilaisten koulutusten, leirien ja tapahtumien järjestäjänä. Merkittävin piirin tapahtuma on Lasten Kalenat kansainvälinen lasten kulttuuritapahtuma, joka toteutetaan valtakunnallisen Kalevan Nuorten Liiton kanssa joka toinen vuosi. Piirin jäsenyhdistykset, jotka toimivat Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan alueella, ovat merkittäviä kulttuurista toimintaa alueellaan järjestäviä tahoja. 10. MUUT MAHDOLLISET HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN OSALLISTUVAT TAHOT Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitto (keskusseura) on Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piirin tärkeä yhteistyökumppani. Samoissa toimitiloissa, samoille jäsenyhdistyksille tehtävä työ toteutetaan keskusseuran kanssa käsi kädessä. Keskusseuralta saadaan hankkeelle taloudellista osaamista ja hallinnointi apua. Keskusseura varakkaampana yhdistyksenä toimii tarvittaessa piirin toiminnalle varojen lainaajana. Myös samoissa toimitiloissa sijaitseva Opintokeskus Kansalaisfoorumin aluetoimisto ja sen koulutussuunnittelija on merkittävä yhteistyötaho hankkeen hallinnoinnin ja koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. 11. HANKKEEN ORGANISAATIO, HANKERYHMÄ JA KIRJANPITO Hakijaorganisaatio Hakijaorganisaatiolla Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piirillä on yhteinen johtokunta Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liiton kanssa. Johtokunta on hyväksynyt kokouksessaan hankehakemuksen tekemisen Etelä-Karjalan Kärki-LEADER Kehittämisyhdistykselle. Johtokunnan kokoonpano on: Puheenjohtaja Minna Kälviä Nuorisoseura Harmonikka Muut jäsenet Mari Haiko Lemin Nuorisoseura Paula Huikko Särkisalmen Nuorisoseura Kirsti Ijäs Särkisalmen Nuorisoseura Päivi Jäppinen Vuoksenniskan Ns Ritva Lattu Simpeleen Nuorisoseura Joonas Pokkinen Lemin Nuorisoseura Sami Sivonen Vuoksenniskan Ns Kimmo Viinanen Simpeleen Nuorisoseura Varajäsenet Anne Uppman Simpeleen Nuorisoseura Merja Skyttä Nuorisoseura Rajan Nuoret 7

8 Hankkeen työntekijät Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri Toiminnanjohtaja Minna Pasi teatteriohjaus, raportointi Tanssiopettaja (palkataan v. 2009) tanssiohjaus Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitto Toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino kirjanpito, talousasiat Hankeryhmä Alustava hankeryhmän kokoonpano Etelä-Karjalan Kärki-LEADER Kehittämisyhdistyksen edustus Kaakkois-Suomen TE-keskuksen edustus Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piirin johtokunnan edustus Hankkeen paikallisten yhteistyökumppaneiden edustus Minna Pasi, Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piirin tanssiopettaja Tuija-Liisa Leino, Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitto Raija Salla, Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kirjanpito Sopimuksen mukaan Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piirin kirjanpidosta vastaa Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liiton toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri käyttää lisäksi tilinhoidossa lappeenrantalaista tilitoimisto Pretaxia ja siellä kirjanpitäjä Anneli Vihavaista. Tilintarkastuksen suorittaa syyskokouksen seuraavalle vuodelle valitsemat tilintarkastajat. 12. TIEDOTTAMINEN Ensimmäinen tiedotus hankkeesta tapahtuu keväällä 2009 hankkeen alkamisen jälkeen. Toisen kerran hankkeesta tiedotetaan hankepaikkakuntien kouluilla järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa syksyllä Kolme tiedotustilaisuutta per hankkeen kerho pidetään hankkeen aikana. Tämän lisäksi paikallista mediaa tiedotetaan aina kun hankkeessa tapahtuu. Hankkeesta tiedotetaan paikallisesti kouluja, kuntien nuorisotoimia, kuntalaisia, kerholaisten vanhempia, yhteistyötahoja, rahoittajatahoja, maakunnallisesti piirin jäseniä sekä valtakunnallisesti muita piirijärjestöjä. Hankkeesta tehdään väliraportit puolivuosittain sekä maksatushakemukset tarpeen mukaan 2 3 kertaa hankkeen aikana. 13. HANKKEEN RISKIT Hankkeen suurin riski liittyy osallistujien vähyyteen tai puuttumiseen kokonaan. Myös yhteistyökumppanien löytyminen voi olla ongelma, jos paikalliset 8

9 yhdistykset eivät koe lasten ja nuorten toimintaa tarpeellisena eivätkä lähde mukaan toimintaa. Riskejä minimoidaan jo ennen hankkeen varsinaista alkua. Tiedottaminen erityisesti hankepaikkakuntien kouluissa, nuorisotoimissa ja muissa lasten ja nuorten tahoissa on tärkeää. Paras tapa saada lapset ja nuoret liikkeelle on ohjaajan henkilökohtainen esittäytyminen paikallisessa koulussa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Myös tiedottaminen usean eri kanavan kautta kuten paikallisissa medioissa, ilmoitustauluilla sekä pienemmillä paikkakunnilla ilmoitusten jakaminen postilaatikoihin herättää parhaiten kiinnostuksen. Paikalliset yhteistyökumppanit etsitään jo ennen hankkeen alkua, jolloin riskiä ei enää ole hankkeen aloitettua toimintansa. 14. KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA Liitteenä on hankkeen kustannusarvio. 9

HOLLOLAN NUORISOSEURA RY HANKKEEN NIMI. Tekemisen riemua! HAKIJA Hollolan Nuorisoseura ry. c/o Timo Virtanen Tampereentie Hollola

HOLLOLAN NUORISOSEURA RY HANKKEEN NIMI. Tekemisen riemua! HAKIJA Hollolan Nuorisoseura ry. c/o Timo Virtanen Tampereentie Hollola HANKKEEN NIMI Tekemisen riemua! HAKIJA Osoite: Hollolan Nuorisoseura ry c/o Timo Virtanen Tampereentie 124 15880 Hollola Puh: 044-9157167 E-mail: virtanen_timo@hotmail.com HANKEEN TOTEUTUSAIKA TAUSTA JA

Lisätiedot

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottavat Tuija-Liisa ja Minna.

Tunnelmallista Joulun aikaa ja Onnea tulevalle vuodelle toivottavat Tuija-Liisa ja Minna. Vuosi on kääntynyt kohti loppuaan, on aika rauhoittua viettämään joulua. Takana on jälleen tapahtumarikas vuosi, kiitos siitä kaikille teille, jotka olette olleet mukana toteuttamassa nuorisoseuratoimintaa

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri

TOIMINTAKERTOMUS 2009. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri TOIMINTAKERTOMUS 2009 YLEISTÄ Vuoden 2009 suurimpana muutoksena oli Etelä-Savon alueen nuorisoseurojen liittyminen Etelä-Karjalan keskusseuraan ja piiriin. Toiminta ja hallinto yhdistyivät 1.1.2009. Helmikuussa

Lisätiedot

TEKEMISEN RIEMUA! HANKE

TEKEMISEN RIEMUA! HANKE Tekemisen Riemua! - hanke 2011-2013 HANKKEEN LOPPURAPORTTI TEKEMISEN RIEMUA! HANKE 2 Hankkeen toteuttaja Saimaan Nuorisoseurat ry Toteutusaika 1.3.2011 31.7.2013 Hankkeen numero 11606 Diaarinumero 1324/3570-2010

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2018 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena omalla toimialueellaan Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 1 SISÄLTÖ JOHDANTO NUORISOSEURAT 2020 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 1.1. Harrastustoiminta 1.2. Koulutus- ja ohjaajahuolto 1.3.

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry:n tehtävänä on tukea eri tavoin sen jäsenyhdistyksiä

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 1 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

Hanke aloitettiin Hankkeen oli tarkoitus päättyä , mutta sille haettiin jatkoaikaa syksylle Hanke päättyi

Hanke aloitettiin Hankkeen oli tarkoitus päättyä , mutta sille haettiin jatkoaikaa syksylle Hanke päättyi Toimintaraportti 22.2.2008 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARPEET Hankkeen tavoitteena on ollut luoda säännöllistä teatteri-ilmaisun harrastustoimintaa lapsille ja nuorille heidän omilla asuinpaikkakunnillaan. Hanke

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa

Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa Puutalkoita, Purpuria ja pukusuunnittelua Elävä kulttuuriperintö Suomen Nuorisoseuroissa 3.11.2017 Elävä kulttuuriperintö Pirkanmaalla -seminaari Elina Järvelä www.nuorisoseurat.fi Suomen Nuorisoseurat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (7) Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat nuoret +15 nuorten yrittäjyyden tukeminen ja heidän keskinäinen verkottuminen nuorten työllistäminen yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015

SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015 SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015 Vaikka ilma on kolea, kesä on saapunut! Lappeenrannassa kesäkuun alussa järjestetyt Lasten Kalenat on saatu onnellisesti ohi. Suuri kiitos kaikille Lasten Kalenoiden talkoolaisille,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Luova lava lapsille Kerhotoiminnan opas

Luova lava lapsille Kerhotoiminnan opas Luova lava lapsille Kerhotoiminnan opas 1 Luova lava lapsille kerhotoiminta Nuorisoseuroissa Luova lava -toiminta on Nuorisoseurojen esittävien taiteiden leiri- ja kerhotoimintaa, jossa sisältönä on pääosin

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 1 / 2010

SEURATIEDOTE 1 / 2010 ETELÄKARJALAISTEN NUORISOSEUROJEN LIITO KALEVAN NUORTEN ETELÄ-KARJALAN PIIRI SEURATIEDOTE 1 / 2010 Tämä on vuoden ensimmäinen seuratiedote. Tiedote lähetetään vain sähköisenä niille seurojen toimihenkilöille,

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016

Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2016 1 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-,harrastus- ja kansainvälinen toiminta 1.1. Kulttuuri- ja harrastustoiminta 1.2. Koulutus ja ohjaajahuolto 1.3. Tapahtumat

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliitto ry

Suomen Cheerleadingliitto ry Suomen Cheerleadingliitto ry KOULUTUKSET 2016 Apuohjaajakoulutus - UUTUUS! 23.1. Helsinki, 20.2. Tampere, 12.3. Oulu, 6.8. Seinäjoki Active Cheer ohjaajakoulutus 9.1. Jyväskylä, 16.1. Pori, 6.2. Helsinki,

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa.

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Suomen Nuorisoseurojen Liitto OHJESÄÄNTÖ Hallitus LIITON HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015

Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 LUONNOS KOMMENTOITAVAKSI 30.9.2015 Sisältö: Johdanto Aluetoimistojen tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

3 Etelä-Karjala. 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

3 Etelä-Karjala. 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 3 Etelä-Karjala 3.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Etelä-Karjalan maakunta jakautuu kahteen seutukuntaan ja kymmeneen kuntaan. Kunnista Imatra ja maakuntakeskus Lappeenranta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Hae vuoden 2013 seuratukea!

Hae vuoden 2013 seuratukea! Hae vuoden 2013 seuratukea! Opetus- ja kulttuuriministeriön seuratukien hakuaika on 24.1. 15.3.2013 Tuen hakuperiaate on muuttunut aiemmista vuosista! Hakemuksen tulee olla perillä OKM:ssä 15.3.2013! Varaa

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015

Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 Nuorisoseurat Kolmivuotisohjelma 2013 2015 KÄRKIHANKKEET - ASKELMERKKEJÄ TULEVAISUUTEEN Yhteisenä visionamme on, että Nuorisoseurat on Suomen merkittävin kulttuurisen nuorisotyön toimija vuonna 2020. Olemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2015 Sisältö: Johdanto Suomen Nuorisoseurat ry:n ylläpitämä aluetoimisto Pohjois-Karjalassa aloittaa kolmannen toimintavuotensa. Joensuussa sijaitsevan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2015

Talousarvioesitys 2015 esitys 2015 Yhdistyksen perustehtävä ja toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min)

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min) 8.30 AAMUKAHVIT (SALI) 9.00 Johdatus päivän ohjelmaan Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry 9. Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012

Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Katsaus Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintaan ja talouteen 2010-2012 Yleistä Liiton toiminnan perustana päättyneellä kolmivuotiskaudella on ollut Helsingin nuorisoseurakokouksen vuonna 2009 hyväksymä kolmivuotisohjelma

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus

Tanssin yleinen ja laaja. oppimäärä. Eija Kauppinen, Opetushallitus Tanssin yleinen ja laaja oppimäärä Eija Kauppinen, Opetushallitus Aluehallintovirasto, Pohjois-Suomi Taiteen perusopetus ja uusi OPS Muhos, 20.10.2017 Tanssin laaja ja yleinen oppimäärä Perusteiden taiteenalakohtaisten

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Päävalmentaja, s (100 %) Päävalmentaja, hs (50 %) NOV / TRE (100 %) + toimintakulut NOV / TKU (100 %) + toimintakulut NOV / HKI (100 %) + toimintakulut

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen

Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Konkreettista tukea alueelliseen kehittämiseen Nastolan maaseutu elinvoimaiseksi hanke 2016-2018 Maaseudun parhaat hankkeet tulevat Päijät-Hämeestä hankemarssi 17.3.2017 Mari Brunou Nastolan maaseutu elinvoimaseksi

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Nuorisotoimi Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Terveyttä edistävä Vapaaehtoistyötä arvostava TNV:n arvot ja visio Ihmisläheinen ja positiivinen Luotettava ja osaava VANTAAN KAUPUNKI/ LIIKUNTAPALVELUT JÄSENET OHJAAJAT Valo,

Lisätiedot

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke

Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot ja ETEVÄKSI-hanke Apop Aikuisten perusopinnot Kohderyhmä Ne syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja aikuiset, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus tai joiden jatko-opintoihin

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

KUOREVEDEN NUORISOSEURA NYSÄ ry

KUOREVEDEN NUORISOSEURA NYSÄ ry KUOREVEDEN NUORISOSEURA NYSÄ ry TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2016 Kuoreveden Nuorisoseura Nysä tunnetaan toiminnastaan. Monimuotoisesta kulttuuri-, harrastus-, ja nuorisotoiminnasta. Ensi vuoden toiminta

Lisätiedot

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET

SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET Seurojen johtokuntien sääntömääräiset ja vapaaehtoiset tehtävät sekä vastuualueet, joiden avulla seurat voivat edistää toimintaansa YHDESSÄ ENEMMÄN Uuden toimintakauden alussa

Lisätiedot

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017

Lappeen Kotiseutuyhdistys ry. vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Lappeen Kotiseutuyhdistys ry on vuonna 1991 uudelleen perustettu kotiseutuyhdistys, joka toimii Lappeenrannan kaupungissa. Suurin osa jäsenistä

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun

Nuorisotoiminta. Toimintamuodot. Koulutus. Näin pääsee alkuun Toimintamuodot Reddie Kids -varhaisnuorten kerhotoiminta Nuorisoryhmä Narikka: lyhytkestoinen vapaaehtoistoiminta Leiritoiminta Kansainvälinen nuorisotoiminta Spray-lehden toimitustyö Koulutus Reddie Kids

Lisätiedot

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi Suomen Ratsastajainliitto ry Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi 21.3.2013 1 Seurakehittämisen taustaa Idea lähti ratsastusseurojen toivomuksesta saada liitolta/alueelta konkreettista tukea ja apua

Lisätiedot

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA

KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA KUMPPANUUSPÖYTÄ ASUKKAIDEN OSALLISTUMINEN JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET MAAKUNNASSA TEHTÄVÄ MITÄ IDEOITA, TOIMINTAMALLEJA MAAKUNNASSA VOIDAAN TOTEUTTAA/HYÖDYNTÄÄ? KIRJOITA 1 IDEA/AJATUS/PAPERI IDEAN EI TARVITSE

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle

Biokaasua liikenteeseen. Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Hankesuunnitelma tiedonvälityshankkeelle Laadittu Pohjois-Karjalan liikennebiokaasuverkoston kehityshankkeessa 14.8.2012 1. Tiivistelmä tiedonvälityshankkeen tarkoituksena on auttaa samaan aikaan Pohjois-

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

SATAKUNNAN NUORISOSEUROJEN LIITON SÄÄNNÖT

SATAKUNNAN NUORISOSEUROJEN LIITON SÄÄNNÖT 1 SATAKUNNAN NUORISOSEUROJEN LIITON SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä keskusseura, nimi on Satakunnan Nuorisoseurojen Liitto ry. Sen kotipaikka on Porin

Lisätiedot

Olettehan valinneet seurallenne henkilön, joka hoitaa rekisterin päivittämisen!!

Olettehan valinneet seurallenne henkilön, joka hoitaa rekisterin päivittämisen!! Aurinkoista pakkaspäivää! Vuosi käynnistettiin entiseen tapaan Folklandiaristeilyllä. Myös Tanssin riemua-työpajat on saatu käyntiin, tammikuussa vuorossa on Ruokolahti. Toimistomme sai työntekijätäydennystä

Lisätiedot

Tekemisen riemua Teatterimetakka-tapahtumassa

Tekemisen riemua Teatterimetakka-tapahtumassa Tekemisen riemua Teatterimetakka-tapahtumassa Syyskausi 2014 alkaa olla lopuillaan, on aika kiittää kaikkia seuratoimijoita kuluneesta vuodesta! Olemme saaneet seurata sykähdyttäviä esityksiä erilaisilla

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet

Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet Nuorisoseurajärjestön toiminnan painopisteet ja tavoitteet Lapset ja nuoret Nuorisoseuralaisuuden ydin on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Luomme mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

JOEN YAWARA RY MAHDOLLINEN SEURATYÖNTEKIJÄN PALK- KAUS OPETUSMINISTERIÖN TUEN AVULLA

JOEN YAWARA RY MAHDOLLINEN SEURATYÖNTEKIJÄN PALK- KAUS OPETUSMINISTERIÖN TUEN AVULLA JOEN YAWARA RY MAHDOLLINEN SEURATYÖNTEKIJÄN PALK- KAUS OPETUSMINISTERIÖN TUEN AVULLA 7.3.2009 Joensuu SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 TOIMENKUVA...3 2.1 Talous...3 2.2 Kurssit...4 2.3 Muut...4 3 RAHOITUS...5

Lisätiedot

Ringetteliiton alueiden sarjaseminaarit

Ringetteliiton alueiden sarjaseminaarit Ringetteliiton alueiden sarjaseminaarit Taustaa } Toimintasuunnitelma: Liitto tulee keskustelemaan vuoden 2012 aikana vahvasti eri lajiliittojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä sekä mahdollisista yhdistymisistä

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMAA (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta

TOIMINTASUUNNITELMAA (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta TOIMINTASUUNNITELMAA 2017 1 (6) Painopisteet Tavoitteet Toimenpiteet Ajankohta Painopiste 1. Tiedottaminen Tavoite 1. Vastuuhenkilöiden sitouttaminen sekä osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen tiedotusvastaavan

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa- sairaanakin selviää koulussa. Opetushallitus , Harri Mantila

Etäopetus erityistilanteissa- sairaanakin selviää koulussa. Opetushallitus , Harri Mantila Etäopetus erityistilanteissa- sairaanakin selviää koulussa Hankkeen tavoitteet Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen etäopetuksen avulla Vakiinnuttaa etäopetus yhtenä mahdollisuutena turvata

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni

31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni 31.10. 1.11.12 Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari, Paasitorni V ryhmä Hyvinvoiva oppimisympäristö, opiskelija-asuntolat, vapaa-aika, monialainen yhteistyö HYVINVOIVA OPPIMISYMPÄRISTÖ -> OPISKELUN

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä ja aikuisen naisen voimapaikkana

Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä ja aikuisen naisen voimapaikkana Kulttuuri hyvinvoinnin edistäjänä ja aikuisen naisen voimapaikkana Maritta Pohlsin (Suomalainen Naisliitto) ja Paula Syväniemen (Kalevalaisten Naisten Liitto) vetämässä teematyöpajassa Kulttuuri hyvinvoinnin

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Nuorisoseura Rajan Nuoret ry:n

Nuorisoseura Rajan Nuoret ry:n Nuorisoseura Rajan Nuoret ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 I YLEISTÄ 3 II VARSINAINEN TOIMINTA 4 1. Koulutustoiminta 4 2. Opintotoiminta 4 3. Tiedotustoiminta 5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus

Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Liikuntapolkua pitkin aktiiviseksi liikkujaksi 2012-2014 - kehittämishankkeen prosessikuvaus Projektin vaihteet - sopimukset - tiedottaminen 7. Seuranta 1. Käynnistyminen - hankevalmistelut - tiedottaminen

Lisätiedot