KULTTUURIA KYLILLE HANKE 1. HAKIJA. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri ry Kirkkokatu 12 A Lappeenranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTTUURIA KYLILLE HANKE 1. HAKIJA. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri ry Kirkkokatu 12 A 6 53100 Lappeenranta www.nuorisoseuratetelakarjala."

Transkriptio

1 KULTTUURIA KYLILLE HANKE 1. HAKIJA Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri ry Kirkkokatu 12 A Lappeenranta Yhteyshenkilö Minna Pasi toiminnanjohtaja / Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri ry puh TIIVISTELMÄ Hankkeen tavoitteena on luoda säännöllistä kulttuuriharrastustoimintaa lapsille ja nuorille sekä tarvittaessa aikuisille heidän omilla asuinpaikkakunnillaan. Hanke toteutetaan neljän kunnan alueella: Imatralla, Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa, yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa. Kulttuuriharrastustoiminta on ilmaisullista osaamista vahvistavaa joko tanssin tai teatterin sekä musiikin keinoja käyttävää viikoittaista toimintaa. Hankkeen avulla palkataan ammattitaitoinen ohjaaja, joka vastaa kerhotoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi hanke sisältää harrastustoimintaa tukevaa leiritoimintaa ja ohjaajakoulutusta. Ohjaajakoulutuksen avulla saadaan yhdistyksiin uusia kerho-ohjaajia, jotka turvaavat toiminnan jatkumisen hankkeen päättymisen jälkeen. Ohjaajaharjoittelijat toimivat ryhmissä ammattiohjaajan johdolla niin sanotulla kisälliperiaatteella. Lisäksi ohjaajakoulutukseen kuuluu viikonloppukursseja, jotka antavat uusille ohjaajille työvälineitä ja varmuutta omaan ohjaamiseen. 3. HANKKEEN TOTEUTUSAIKA KALEVAN NUORTEN ETELÄ-KARJALAN PIIRI Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri toimii Etelä-Karjalan alueen maakunnallisena keskusjärjestönä alle 16-vuotiaille nuorisoseuralaisille ja heidän ohjaajilleen. Piiri tarjoaa seuroilleen koulutus-, ohjaus- ja neuvontapalveluja, tuottaa tapahtumia sekä järjestää matkoja valtakunnallisiin tapahtumiin. Lisäksi piiri tukee ja kehittää paikallisyhdistystensä toimintaa. Kalevan Nuorten piiriin kuuluu yhteensä 35 nuorisoseuraa, joista Etelä- Karjalan alueella toimii 25. Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitto on

2 maakunnallinen keskusjärjestö nuorisoseuroille toimien yhteistyössä Kalevan Nuorten kanssa. Kalevan Nuorten piiri toimii avustuksien ja hankkeiden tukemana taloudellisesti vakaalla pohjalla. Hankkeen toteutukseen on käytettävissä piirin tanssinopettajan taitoja sekä toiminnanjohtajan teatteriilmaisullista osaamista sekä tarvittaessa palkattavaa ulkopuolista osaamista. 5. HANKKEEN TAUSTA JA TARPEELLISUUS Hankkeen idea on lisätä kylien asuinviihtyvyyttä ja kyläläisten vuorovaikutusta harrastustoiminnan avulla. Nuorisoseurat ja muut yhdistykset antavat toiminnallaan kyläläisille mahdollisuuden kokoontua yhteen, yhteisen harrastuksen pariin. Nuorisoseurojen talot tarjoavat tärkeän kokoontumispaikan alueen asukkaille. Säännöllisen harrastustoiminnan ylläpitäminen ja uuden toiminnan aloittaminen on monelle yhdistykselle yksin vaikeaa. Monien yhdistysten jäsenistö on vanhentunut, ja uusien jäsenten mukaan saamiseen ei ole pystytty panostamaan. Yhdistykset tarvitsevat apua lasten ja nuorten toiminnan uudelleen käynnistämiseen ja olemassa olevan harrastustoiminnan kehittämiseen. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri on ollut yhteydessä Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan nuorisoseurojen toimihenkilöihin. Keskusteluissa toimijat nostivat suurimmaksi ongelmaksi ammattitaitoisten ohjaajien puuttumisen. Hankkeen avulla järjestetään alueelle ohjaajakoulutusta ja sitä kautta harrastustoiminalle koulutettuja vetäjiä. Hank antaa toiminnan käynnistämiseen yhtenäisen toimintamallin, jota yhdistykset voivat hyödyntää jatkossa. Simpeleen Nuorisoseuran talolla pidetyssä hankkeen esittelytilaisuudessa oli läsnä seitsemästä alueen nuorisoseurasta yhteensä 14 osallistujaa. Nuorisoseurat ovat sitoutuneita ja valmiita yhteistyöhön hankkeen aloittamiseksi. 6. HANKKEEN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA AIKATAULUTUS Määrälliset tavoitteet 1. Säännöllisen harrastustoiminnan käynnistäminen neljällä paikkakunnalla. Hankkeen tiedotustilaisuuksissa osallistujia on Yhteistyö kuuden eri yhteisön kanssa harrastajan mukaan saaminen, 6 säännöllisesti toimivan harrastusryhmän käynnistäminen leiriläisen kouluttaminen 3:lla viikonloppuleirillä. 5. Neljän uuden ohjaajan kouluttaminen kerhotoiminnan ohessa ja neljällä ohjaajakoulutusviikonlopulla. 6. Jokaisella hankkeeseen osallistuvalla paikkakunnalla järjestetään yksi viikonlopun ilmaisukurssi, joka suunnataan aikuisikää lähestyville nuorille. Osallistujia kursseilla on yhteensä Hankkeen valmistamien esityksien katsojamäärä on

3 8. Hankkeen koordinoinnista, ryhmien käynnistämisestä ja osaksi ohjauksesta vastaavat piirin työntekijät. Heidän lisäkseen palkataan 1 2 ohjaajaa. Toiminnalliset tavoitteet 1. Kylien harrastustoiminnan monipuolistaminen ja kehittäminen, ja sitä kautta asuinviihtyvyyden parantaminen. 2. Kylien asukkaiden tutustuminen toisiinsa yhteisen tekemisen kautta. 3. Ammattitaitoisen ohjaajan saaminen paikkakunnan harrastusryhmien käyttöön. 4. Sosiaalisten taitojen ja itsetuntemuksen kehittäminen, sekä omanarvon tunteen kasvattaminen harrastustoiminnan avulla. 5. Eri ikäisten yhteistoiminta oman kyläyhteisön hyväksi. 6. Elämänlaadun parantaminen mielekkään harrastustoiminnan avulla. 7. Esiintymismahdollisuuksien tarjoaminen uusille harrastajille. 8. Tapahtumien ja muiden tilaisuuksien tuottaminen omalle paikkakunnalle. 9. Seurantalojen käytön lisääminen ja niiden saaminen kyläläisten yhteiseksi kohtauspaikaksi. 10. Yhteistyömuotojen kehittäminen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 11. Karjalaisen identiteetin tiedostaminen ja kehittäminen tutkimalla oman alueen perinnettä sekä perinteen siirtäminen eteenpäin. Toimenpiteet Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri hallinnoi ja koordinoi hanketta sekä vastaa työntekijöiden palkkaamisesta. Piiri suunnittelee ohjaajakoulutuksen sisällöt ja luo puitteet ohjaajien toiminnalle yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Hankkeen harrastusryhmät ovat yhteistyökumppaneiden eli paikallisyhdistysten omaa seuratoimintaa. Näiden organisaatioiden kautta toiminnalla on mahdollisuus jatkua hankkeen päättymisen jälkeen. Toimintamuodot Viikoittainen, säännöllinen kerhotoiminta Säännöllisen harrastustoiminnan piirissä olevat ryhmät kokoontuvat kerran viikossa kahdeksi oppitunniksi kerrallaan. Toiminta mahdollistaa tavoitteellisen ja pitkäjänteisen työskentelyn ohjaajan johdolla. Tavoitteena on myös tuottaa hankekauden aikana ryhmien esityksiä kyläläisten nähtäväksi. Valmistuvat esitykset voivat olla myös osana muuta tapahtumatoimintaa, ja palvella näin eri yhteisöjen tarpeita. Hankkeen päätöskeväänä ryhmät valmistavat yhden yhteisen esityskokonaisuuden, jota kierretään esittämässä hankepaikkakunnilla. Videokameraa hyödynnetään kaukana toisistaan sijaitsevien ryhmien yhteisen tuotoksen kasaamisessa. Kurssitoiminta Hankkeen avulla järjestetään neljä kurssia jokaisella hankepaikkakunnalla Imatralla, Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa. Tämän toiminnan avulla pyritään tarjoamaan itsensä ilmaisemisen mahdollisuuksia myös muille kulttuurista kiinnostuneille nuorille. Kurssit järjestetään neljänä viikonloppukurssina, ja ne toteutetaan paikallisten nuorisoseurojen sekä koulujen kanssa yhteistyönä. Ohjaajakoulutus Samanaikaisesti ryhmien kanssa käynnistyy ohjaajakoulutus. Ohjaajakoulutuksen kautta turvataan ryhmien toiminnan jatkuvuus hankkeen 3

4 päättymisen jälkeen. Ohjaajakoulutukseen osallistuville annetaan mahdollisuus toimia perustettavien harrastusryhmien apuohjaajina. Näin he pääsevät seuraamaan ammattiohjaajan työskentelyä ja kehittämään samalla omia taitojaan toimia ryhmän vetäjinä. Ohjaajakoulutus sisältää neljä viikonloppukurssia. Kaksi ensimmäistä viikonloppukurssia perehdyttää ohjaajana toimimisen perusteisiin erilaisten toiminnallisten harjoitteiden kautta. Loput kaksi ohjaajakoulutusviikonloppua antavat työkaluja ohjaajaharjoittelijoille heidän harrastusmuotonsa alakohtaiseen kerhoohjaajana toimimiseen. Ammattitaitoiset harrastusryhmien ohjaajat osallistuvat uusien ohjaajien kouluttamiseen. Leiritoiminta Hankkeen aikana järjestetään kolme viikonloppuleiriä. Leirien tavoitteena on eri paikkakunnilla toimivien ryhmien tutustuminen toisiinsa ja uusien toimintaverkostojen luominen. Leireillä jatketaan omissa ryhmissä opittujen taitojen syventämistä yhdessä muiden ryhmien kanssa. Leiritoiminta tuo vaihtelua ja uutta sisältöä säännöllisen kerhotoiminnan lisäksi, ja mahdollistaa suurempien esityskokonaisuuksien valmistamisen. Hankkeen toteutusaikataulu Vuosi 2009, 12 kk Kevät Syksy - Tiedotetaan alueen medialle hankkeen alkamisesta - Hankkeenryhmien valmistelu ja suunnittelu: ryhmien kokoontumisen aikatauluttaminen, tilavaraukset ja hankkeen ohjaajien rekrytointi. - Hankkeen ryhmien suunnittelupalaverit yhteistyökumppanien kanssa keväällä Yhteydenotot hankealueen kouluihin. - Tehdään yhdessä hankkeen yhteistyökumppanien kanssa kartoitus alueen mahdollisista ohjaajakoulutettavista. - Tiedotustilaisuudet hankepaikkakuntien kouluilla. - Kerhotoiminnan käynnistäminen viikolla Syksyn 2009 aikana 15 toimintaviikkoa säännöllistä ilmaisullista kerhotoimintaa. 6 ryhmää, jotka kokoontuvat kerran viikossa kaksi opetustuntia kerrallaan. - Tiedotustilaisuudet hankkeen etenemisestä. Jokaisella hankkeessa mukana olevalla kylällä pidetään tilaisuus, jossa kerrotaan hankkeen etenemisestä ja annetaan harrastusryhmälle mahdollisuus esitellä toimintaansa. Vuosi 2010, 12 kk Kevät - Säännöllistä kerhotoimintaa 17 toimintaviikkoa, kaksi opetustuntia viikossa 6 ryhmässä. - Ohjaajakoulutus aloitetaan vuoden 2010 alussa kahdella perusohjaajakoulutusviikonlopulla. Hankeryhmien uudet apuohjaajat osallistuvat koulutukseen. - Tavoitteena on, että ryhmät tuottavat pienet esitykset / tuotokset kevätkaudella. Esitykset esitetään kerhojen kokoontumispaikkakunnilla esim. 4

5 Syksy omalla seuratalolla ja paikallisilla kouluilla. Esitysten yhteydessä tiedotetaan hankkeen toiminnasta ja etenemisestä. - Kurssiviikonloppu nuorille Imatran alueella. - Säännöllistä kerhotoimintaa 15 toimintaviikkoa, kaksi opetustuntia viikossa 6 ryhmässä. - 1 viikonloppuleiri, 30 leiriläistä. - Kurssiviikonloppu nuorille keväällä Ruokolahdella. - Ohjaajakoulutusta jatketaan syksyllä 2010 kahdella ilmaisumuotoon syventävällä kurssiviikonlopulla. Vuosi 2011, 12 kk Kevät Syksy - Säännöllistä kerhotoimintaa keväällä toimintaviikkoa, kaksi opetustuntia viikossa 6 ryhmässä. - 2 viikonloppuleiriä, joille osallistuu yhteensä 60 lasta. Ensimmäinen viikonloppuleiri on kahden päivän mittainen ja toinen päiväleiri. Viikonloppuleirien tavoitteena on työstää ryhmien yhdessä valmistamaa esitystä / tuotosta yhdeksi kokonaisuudeksi. - Tiedotustilaisuudet hankkeen etenemisestä. - Kurssiviikonloppu nuorille syksyllä Rautjärvellä. - Kerhojen yhteisesitys kiertää neljällä hankepaikkakunnalla. Esitystilaisuudet ovat avoimia yleisölle. - Säännöllinen kerhotoiminta jatkuu syksyllä 15 toimintaviikolla, kahdella opetustunnilla viikossa 6 ryhmässä. - Syksyllä 2011 kerhotoiminta siirtyy uusien hankkeessa koulutettujen ohjaajien vetämäksi. - Viimeinen viikonloppukurssi nuorille Parikkalan alueella. - Ryhmien jatkuvuuden turvaaminen, yhteistyöneuvottelut seurojen kanssa. - Hankkeen päättäminen ja raportointi. Hankkeen tuloksien hyödyntäminen Hankkeen päättymisen jälkeen hankkeen aikana luotu kerhotoiminta jatkuu paikallisyhdistysten hallinnoimana. Hankkeen kautta koulutuksen saaneet ohjaajat jatkavat ohjaamista heille tutuissa kerhoissa. Uusille ohjaajille tarjotaan jatkokoulutusmahdollisuuksia, ja yhteisiä tilaisuuksia, joissa he voivat tavata toisiaan ja vaihtaa kuulumisia. Paikallisyhdistyksiä kannustetaan jatkuvaan ohjaajien rekrytointiin. Vuonna 2012 alueella toimii hankkeen myötä syntyneistä kerhoista neljä. Lisäksi alueelle on syntynyt hankkeen jälkeen kolme uutta ilmaisukerhoa, joissa on uusia kerholaisia. Alueella toimii neljä uutta innokasta ohjaajaa, jotka ohjaavat kerhoja. 7. LÄPIMENOTEEMOJEN TOTEUTUMINEN Yhteistyö 5

6 Hanke nojaa vahvasti yhteisöllisyyteen, jota ei ole ilman yhteistyötä. Yhteisen kokemisen ja tekemisen kautta tutustuvat niin kerholaiset, heidän vanhempansa, kyläläiset, paikallisyhdistykset, koulut, naapurikunnan saman alan harrastajat kuin maakunnalliset ja paikallisetkin toimijat toisiinsa. Toisaalta yhteistyötä tekevät hankkeen aikana niin hankeryhmien ohjaajat, apuohjaajat kuin hankkeen hallinnoijan työntekijät. Yrittäjyys Nuoriso Hanke kasvattaa nuoria ohjaajaharjoittelijoita kantamaan vastuun toiminnastaan ohjaajana. Samalla nuorilla hahmottuu työtehtävien suunnittelemisen ja arvioinnin tärkeys. Ammattitaitoista ohjaajaa seuraamalla nuoren on helppo oppia kokemuksen kautta ns. kisälliperiaatteella. Kerhotoiminnan jatkuessa ohjaajat siirtävät vähitellen ohjaajaharjoittelijoille vastuuta, jotta hankkeen loppumisen jälkeen siirtyminen varsinaiseksi ohjaajaksi olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta. Tämän nuorisohankkeen kerhotoimintaan osallistuvista suurin osa on alle 16- vuotiaita lapsia ja nuoria. Myös ohjaajaharjoittelijat ovat pääsääntöisesti nuoria ja nuoria aikuisia. Kurssitoimintakin suunnataan erityisesti nuorille. Esteettisyys Hankkeen aikana toteutetuissa esityksissä ja tuotoksissa pyritään laadukkuuteen. Esitysten kautta pyritään lisäämään alueiden viihtyvyyttä ja kulttuurista tarjontaa. Kerhotoiminnassa noudatetaan hyviä käytöstapoja, siisteyttä ja toisten huomioonottamista. Karjalaisuus Hankkeen kerhot ammentavat esitystensä ja tuotostensa aiheet lasten ja nuorten sekä aikuisten elinympäristöstä sekä heidän kokemuksistaan ja elämästään. Työskentely tapa sitoo kerhotoiminnan paikalliseksi, karjalaiseksi. Hankkeen avulla halutaan painottaa myös harrastajien omaa eteläkarjalaista identiteettiä sekä johdattaa lapsia ja nuoria tiedostamaan omat juurensa perinnetietouden kautta. 8. HANKKEEN KOHDEALUE JA KOHDERYHMÄT Hankkeen kohderyhmänä ovat Imatran (maaseudulla), Ruokolahdella, Rautjärvellä ja Parikkalassa asuvat kulttuurisesta harrastamisesta kiinnostuneet lapset, nuoret ja aikuiset. Kohderyhmänä hankkeessa ovat myös paikalliset nuorisoseurat: Imatralla: Ilmeen Nuorisoseura ja Vuoksenniskan Nuorisoseura; Ruokolahdella: Kuokkalammin Nuorisoseura, Tarkkolan Nuorisoseura ja Rasilan Nuorisoseura; Rautjärvellä: Miettilän Nuorisoseura ja Simpeleen Nuorisoseura; Parikkalassa: Särkisalmen Nuorisoseura; joihin on jo olemassa valmiit yhteydet ja yhteistyötoimintamallit sekä paikalliset muut yhdistykset, joihin hankkeen kautta luodaan yhteydet. 6

7 Hankkeen edunsaajina ovat järjestettävään toimintaan osallistuvat harrastajat, sekä muut kuntien asukkaat, jotka pääsevät nauttimaan lisääntyvästä kulttuuritarjonnasta omalla asuinpaikkakunnallaan. Lisäksi edunsaajina ovat kunnat, joiden alueella hanke käynnistetään. 9. HAKIJATAHON JA YHTEISTYÖTAHOJEN OSAAMINEN Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri omaa 35 vuoden kokemuksen eteläkarjalaisesta nuorisotyöstä. Tärkeimpinä toimintamuotoina ovat olleet liikunta, teatteri ja tanssi. Piiri on historiansa aikana toiminut maakunnallisena erilaisten koulutusten, leirien ja tapahtumien järjestäjänä. Merkittävin piirin tapahtuma on Lasten Kalenat kansainvälinen lasten kulttuuritapahtuma, joka toteutetaan valtakunnallisen Kalevan Nuorten Liiton kanssa joka toinen vuosi. Piirin jäsenyhdistykset, jotka toimivat Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan alueella, ovat merkittäviä kulttuurista toimintaa alueellaan järjestäviä tahoja. 10. MUUT MAHDOLLISET HANKKEEN TOTEUTTAMISEEN OSALLISTUVAT TAHOT Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitto (keskusseura) on Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piirin tärkeä yhteistyökumppani. Samoissa toimitiloissa, samoille jäsenyhdistyksille tehtävä työ toteutetaan keskusseuran kanssa käsi kädessä. Keskusseuralta saadaan hankkeelle taloudellista osaamista ja hallinnointi apua. Keskusseura varakkaampana yhdistyksenä toimii tarvittaessa piirin toiminnalle varojen lainaajana. Myös samoissa toimitiloissa sijaitseva Opintokeskus Kansalaisfoorumin aluetoimisto ja sen koulutussuunnittelija on merkittävä yhteistyötaho hankkeen hallinnoinnin ja koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. 11. HANKKEEN ORGANISAATIO, HANKERYHMÄ JA KIRJANPITO Hakijaorganisaatio Hakijaorganisaatiolla Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piirillä on yhteinen johtokunta Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liiton kanssa. Johtokunta on hyväksynyt kokouksessaan hankehakemuksen tekemisen Etelä-Karjalan Kärki-LEADER Kehittämisyhdistykselle. Johtokunnan kokoonpano on: Puheenjohtaja Minna Kälviä Nuorisoseura Harmonikka Muut jäsenet Mari Haiko Lemin Nuorisoseura Paula Huikko Särkisalmen Nuorisoseura Kirsti Ijäs Särkisalmen Nuorisoseura Päivi Jäppinen Vuoksenniskan Ns Ritva Lattu Simpeleen Nuorisoseura Joonas Pokkinen Lemin Nuorisoseura Sami Sivonen Vuoksenniskan Ns Kimmo Viinanen Simpeleen Nuorisoseura Varajäsenet Anne Uppman Simpeleen Nuorisoseura Merja Skyttä Nuorisoseura Rajan Nuoret 7

8 Hankkeen työntekijät Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri Toiminnanjohtaja Minna Pasi teatteriohjaus, raportointi Tanssiopettaja (palkataan v. 2009) tanssiohjaus Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitto Toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino kirjanpito, talousasiat Hankeryhmä Alustava hankeryhmän kokoonpano Etelä-Karjalan Kärki-LEADER Kehittämisyhdistyksen edustus Kaakkois-Suomen TE-keskuksen edustus Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piirin johtokunnan edustus Hankkeen paikallisten yhteistyökumppaneiden edustus Minna Pasi, Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piirin tanssiopettaja Tuija-Liisa Leino, Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liitto Raija Salla, Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kirjanpito Sopimuksen mukaan Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piirin kirjanpidosta vastaa Eteläkarjalaisten Nuorisoseurojen Liiton toiminnanjohtaja Tuija-Liisa Leino. Kalevan Nuorten Etelä-Karjalan piiri käyttää lisäksi tilinhoidossa lappeenrantalaista tilitoimisto Pretaxia ja siellä kirjanpitäjä Anneli Vihavaista. Tilintarkastuksen suorittaa syyskokouksen seuraavalle vuodelle valitsemat tilintarkastajat. 12. TIEDOTTAMINEN Ensimmäinen tiedotus hankkeesta tapahtuu keväällä 2009 hankkeen alkamisen jälkeen. Toisen kerran hankkeesta tiedotetaan hankepaikkakuntien kouluilla järjestetyissä tiedotustilaisuuksissa syksyllä Kolme tiedotustilaisuutta per hankkeen kerho pidetään hankkeen aikana. Tämän lisäksi paikallista mediaa tiedotetaan aina kun hankkeessa tapahtuu. Hankkeesta tiedotetaan paikallisesti kouluja, kuntien nuorisotoimia, kuntalaisia, kerholaisten vanhempia, yhteistyötahoja, rahoittajatahoja, maakunnallisesti piirin jäseniä sekä valtakunnallisesti muita piirijärjestöjä. Hankkeesta tehdään väliraportit puolivuosittain sekä maksatushakemukset tarpeen mukaan 2 3 kertaa hankkeen aikana. 13. HANKKEEN RISKIT Hankkeen suurin riski liittyy osallistujien vähyyteen tai puuttumiseen kokonaan. Myös yhteistyökumppanien löytyminen voi olla ongelma, jos paikalliset 8

9 yhdistykset eivät koe lasten ja nuorten toimintaa tarpeellisena eivätkä lähde mukaan toimintaa. Riskejä minimoidaan jo ennen hankkeen varsinaista alkua. Tiedottaminen erityisesti hankepaikkakuntien kouluissa, nuorisotoimissa ja muissa lasten ja nuorten tahoissa on tärkeää. Paras tapa saada lapset ja nuoret liikkeelle on ohjaajan henkilökohtainen esittäytyminen paikallisessa koulussa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Myös tiedottaminen usean eri kanavan kautta kuten paikallisissa medioissa, ilmoitustauluilla sekä pienemmillä paikkakunnilla ilmoitusten jakaminen postilaatikoihin herättää parhaiten kiinnostuksen. Paikalliset yhteistyökumppanit etsitään jo ennen hankkeen alkua, jolloin riskiä ei enää ole hankkeen aloitettua toimintansa. 14. KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA Liitteenä on hankkeen kustannusarvio. 9

TEKEMISEN RIEMUA! HANKE

TEKEMISEN RIEMUA! HANKE Tekemisen Riemua! - hanke 2011-2013 HANKKEEN LOPPURAPORTTI TEKEMISEN RIEMUA! HANKE 2 Hankkeen toteuttaja Saimaan Nuorisoseurat ry Toteutusaika 1.3.2011 31.7.2013 Hankkeen numero 11606 Diaarinumero 1324/3570-2010

Lisätiedot

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016

SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 SEURATIEDOTE TOUKOKUU 2016 Kesä on tullut, pääskyset ovat jälleen täällä! Suuret kiitokset kaikille ohjaajille menneestä kerhokaudesta. Olette tehneet arvokasta ja tärkeää työtä!! Kesä tuo tulleessaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017

Saimaan Nuorisoseurat. Toimintasuunnitelma 2017 Saimaan Nuorisoseurat Toimintasuunnitelma 2017 1 Johdanto Saimaan Nuorisoseurojen tehtävänä on toimia oman alueensa paikallisten nuorisoseurojen tukena Nuorisoseurastrategian mukaisesti, sekä kehittää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Hanke aloitettiin Hankkeen oli tarkoitus päättyä , mutta sille haettiin jatkoaikaa syksylle Hanke päättyi

Hanke aloitettiin Hankkeen oli tarkoitus päättyä , mutta sille haettiin jatkoaikaa syksylle Hanke päättyi Toimintaraportti 22.2.2008 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARPEET Hankkeen tavoitteena on ollut luoda säännöllistä teatteri-ilmaisun harrastustoimintaa lapsille ja nuorille heidän omilla asuinpaikkakunnillaan. Hanke

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Luova lava lapsille Kerhotoiminnan opas

Luova lava lapsille Kerhotoiminnan opas Luova lava lapsille Kerhotoiminnan opas 1 Luova lava lapsille kerhotoiminta Nuorisoseuroissa Luova lava -toiminta on Nuorisoseurojen esittävien taiteiden leiri- ja kerhotoimintaa, jossa sisältönä on pääosin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Nuorisoseurat Pohjois-Karjala Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö: Johdanto 1. Kulttuuri-, harrastus- ja kansainvälinen toiminta 2. Järjestötoiminta 3. Viestintä ja vaikuttaminen 4. Hallinto ja talous 5.

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015

SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015 SEURATIEDOTE KESÄKUU 2015 Vaikka ilma on kolea, kesä on saapunut! Lappeenrannassa kesäkuun alussa järjestetyt Lasten Kalenat on saatu onnellisesti ohi. Suuri kiitos kaikille Lasten Kalenoiden talkoolaisille,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min)

Ideapysäkit ideoita, keskustelua, suunnittelua (4 x 30 min) 8.30 AAMUKAHVIT (SALI) 9.00 Johdatus päivän ohjelmaan Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry 9. Kouluyhteisö liikunnallisuuden turvaajana Minna Paajanen, pääsihteeri, Valtion liikuntaneuvosto

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Jousiammuntaseura Robin Hood ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Hyväksytty syyskokouksessa 21.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT TAVOITTEET 2016... 2 3. NUORISO- JA HARRASTETOIMINTA... 2

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 1 / 2010

SEURATIEDOTE 1 / 2010 ETELÄKARJALAISTEN NUORISOSEUROJEN LIITO KALEVAN NUORTEN ETELÄ-KARJALAN PIIRI SEURATIEDOTE 1 / 2010 Tämä on vuoden ensimmäinen seuratiedote. Tiedote lähetetään vain sähköisenä niille seurojen toimihenkilöille,

Lisätiedot

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa.

Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa nuorisoseurapäivän pääjuhlassa. Suomen Nuorisoseurojen Liitto OHJESÄÄNTÖ Hallitus LIITON HUOMIONOSOITUKSET 1. Vuoden Nuorisoseura Liiton hallitus nimeää vuosittain Vuoden Nuorisoseuran, joka julkistetaan Marianpäivänä valtakunnallisessa

Lisätiedot

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi

Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi Suomen Ratsastajainliitto ry Seurakehittäminen SRL Häme / Elina Kivi 21.3.2013 1 Seurakehittämisen taustaa Idea lähti ratsastusseurojen toivomuksesta saada liitolta/alueelta konkreettista tukea ja apua

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2010 Imatran Tennis Ry http://www.imatrantennis.net. TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Vuosi 2010 tuo tullessaan tennisharrastajille merkittävän

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Juniorityö petankkiseuroissa

Juniorityö petankkiseuroissa Petankkiseuratoiminta - Juniorityö 1 Juniorityö petankkiseuroissa Nämä rivit on kirjoitettu avuksi niille seuroille joiden piirissä mietitään juniorityön aloittamista tai kehittämistä. Ei ole olemassa

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7)

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a Mitä on muuttunut? Tällä lomakkeella hakevat toiminta-avustusta kaikki muut yhdistykset ja yhteisöt paitsi veteraanitoimikunnalle osoitetut

Lisätiedot

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry.

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. Kaupunginhallitus 151 16.04.2013 Kaupunginhallitus 289 05.08.2014 Kaupunginhallitus 68 10.03.2015 Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. 71/02.45/2013, 348/02.45/2014,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015

Vaajakosken Kuohu ry. Painijaosto. Toimintasuunnitelma 2015 1 Vaajakosken Kuohu ry Painijaosto Toimintasuunnitelma 2015 2 sivu Sisällysluettelo 2 1.0 Johdanto 3 1.1 Painijaoston jäsenet 2015, esitys johtokunnalle 3 2.0 Toiminta 4 2.1 Harrastustoiminta ryhmittäin

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 Kasva urheilijaksi tilaisuus 2.2.2016 Jukka Karvinen Liikunnallisen elämäntavat

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta

Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku ylitarkastaja Sari Virta Seuratuki osana kansallista liikuntapolitiikkaa - Seuratuen tavoite, merkitys, kokemukset vaikuttavuudesta ja haku 2015 ylitarkastaja Sari Virta Väestön liikkuminen Organisoitu liikunta Omaehtoinen liikunta

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET

SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET SEURATOIMINNAN VASTUUALUEET Seurojen johtokuntien sääntömääräiset ja vapaaehtoiset tehtävät sekä vastuualueet, joiden avulla seurat voivat edistää toimintaansa YHDESSÄ ENEMMÄN Uuden toimintakauden alussa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista.

Valmistelee yhdistyksen kokoukset ja seuraa näissä tehtyjen päätösten toteutumista. SAKSANPAIMENKOIRALIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1. YLEISTÄ Varsinaisen toiminnan osalta jatkamme perinteisiä ja uusia aloitettuja toimintoja. Liiton tiedottaminen niin sisäisesti kuin ulkoisesti tulee

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa

RESUL:n kilpailutoiminta. Kilpailutoiminnan organisointi. Puolustusvoimien tuki. Yhteistyö MPK:n kanssa. Yhteistyö reservipiirien kanssa Kilpailumaksut Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Reserviläisurheiluliitto ry RESUL:n kilpailutoiminta Kilpailutoiminnan organisointi Puolustusvoimien tuki Yhteistyö MPK:n kanssa Yhteistyö reservipiirien

Lisätiedot

JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40)

JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40) JoenVoLi telinevoimistelujaosto Palautekysely vanhemmille keväällä 2011 (vastauksia 40) Mikä toiminnassa on onnistunut? (yhteenveto) - innostuneisuus, monipuolisuus - pienet tai pienehköt ryhmät -

Lisätiedot

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA

YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA YRITTÄJYYSPROJEKTI HYVÄNTEKEVÄISYYSILTA HANKEIDEA Hyväntekeväisyysilta, joka järjestetään jonkin paikallisen järjestön (esim. Lions clubin) kanssa Illan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen Illan aikana

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala

Johdatus projektitoimintaan. Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Johdatus projektitoimintaan Kimmo Lind, Pekka Kaunismaa, Anna Pikala Projektin määritelmä Projekti on 1) määräaikainen, tavoitteellinen ja toimintavalikoimaltaan rajattu, 2) suunnitelmallinen, 3) yhden

Lisätiedot

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen

- Raahen seutukunnan paikallisjärjestön ( RAPJ ) toiminnasta tiedottaminen ja sen toiminnan kehittämiseen osallistuminen 14.11.2011 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen,

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI

LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI LAHDEN TALOJEN ASUKASDEMOKRATIAMALLI Asukasdemokratiatoimikunnan käsittely 14.11.2005 ja alueneuvostojen yhteiskokouksen käsittely 30.11.2005 ja yhtiön hallituksen käsittely 15.12.2005 PÄIVITYKSET: Asukashallitus

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Toiminnalliset kulut 2008/ koko talousarvio Toiminnalliset kulut 2008/ koko talousarvio

Toiminnalliset kulut 2008/ koko talousarvio Toiminnalliset kulut 2008/ koko talousarvio YHDISTELMÄ VUODEN NUORISOAVUSTUSTEN HAKIJOISTA Liikunta nuorisojaosto 8.5. Avustushakemukset kokonaisuudessaan ovat liikunta ja nuorisojaoston jäsenten nähtävänä sivistystoimistossa (Tampereentie 10, II

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta?

Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Mikä on mielestäsi hyvä ja konkreettinen tavoite liikuntajärjestöjen ja koulujen väliselle yhteistyölle lapsen/nuoren näkökulmasta? Tunti liikettä koulupäivään/lisää liikettä Monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Saimaan ammattiopisto Sampo 3D-KONEOHJAUKSEN ESISELVITYS ESR-hanke S12700 7.4.2014 31.5.2015

Saimaan ammattiopisto Sampo 3D-KONEOHJAUKSEN ESISELVITYS ESR-hanke S12700 7.4.2014 31.5.2015 Digitaalisuutta koneohjaukseen Etelä-Karjalassa, Koulutuspäällikkö Kirsi Kouvo Rakennus- ja pintakäsittelyala 3D-KONEOHJAUKSEN ESISELVITYS ESR-hanke S12700 7.4.2014 31.5.2015 1 3D-KONEOHJAUKSEN ESISELVITYS

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Päämäärät: Tavoitteet

Päämäärät: Tavoitteet Visio: Kestävää kilpailukykyä ja osaamista jokaiselle Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15

Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus /18/15 Oman seuran analyysi Espoon Akilles suunnistus 0 /8/ Oman seuran analyysi Vastaajat Ikä 0 8 6, % 6 7,9 % 6, % 8, %, %, % alle -7 8-9 0-9 0-6 6 + Kaikki (KA:., Hajonta:0.8) (Vastauksia:9) Oman seuran analyysi

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä

- yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Kouluttajalääkärikoulutus - yhteistyötä yli yliopistorajojen - sähköiset työkalut aktiivisessa käytössä Susanna Pitkänen, KM, Verkkopedagogi HY, Kansanterveystieteenlaitos IT-Med 13.5.2009 www.tthvyo.fi

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Leinolan koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Leinolan koulu lv. 2016-2017 Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä (HIP) - kerhot toimivat syksyllä 5.9. - 9.12.2016 ja keväällä 9.1. - 12.5.2017. Hip kerhot ovat suunnattuja

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy

Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä. Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Rastor Oy Yhteiskuntavastuu kehittämis- ja palvelutehtävänä Yritykset toimivat hajautetuissa arvoverkostoissa, joissa on sekä suuria että pk yrityksiä/yhteisöjä.

Lisätiedot

Suupohjan kehittämisyhdistys ry

Suupohjan kehittämisyhdistys ry n kehittämisyhdistys ry Etelä-Pohjanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Myönnetyt hanketuet 1.1.- 31.12.2009 HANKE NRO HANKKEEN NIMI JA TOTEUTUSAIKA KOULUTUSHANKE 4013 Suvi-Media koulutushanke

Lisätiedot

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen

Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa. Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Kulttuuriluotsi ja -kaveritoimintaa Suomessa Hanne Laitinen, Pilvi Nissilä & Marko Nousiainen Yhdessä enemmän Kohtaamisia, sisältöä, mielekästä tekemistä Virtaa arkeen: virkeyttä, nostetta ja kulttuurikuntoa,

Lisätiedot

Nuorisoseura Rajan Nuoret ry:n

Nuorisoseura Rajan Nuoret ry:n Nuorisoseura Rajan Nuoret ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 I YLEISTÄ 3 II VARSINAINEN TOIMINTA 4 1. Koulutustoiminta 4 2. Opintotoiminta 4 3. Tiedotustoiminta 5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 YLEISTÄ Toiminta-ajatus Olutseura William K. ry perustettiin 25.2.1991 vaalimaan olutkulttuuria, oluttietoutta ja oluen arvostusta llä. Sen lisäksi tavoitteena on jäsenten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot