Political Participation and Modes of Democracy: Finland in a Comparative Perspective Publications

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Political Participation and Modes of Democracy: Finland in a Comparative Perspective Publications 2007 2011"

Transkriptio

1 Political Participation and Modes of Democracy: Finland in a Comparative Perspective Publications Monographs Paloheimo, Heikki (2007): Eduskuntavaalit Teoksessa Anne Ollila ja Heikki Paloheimo: Kansanedustajan työ ja arki. Suomen eduskunta 100 vuotta. Osa 5. Helsinki: Edita, pp An analysis of general elections in Finland Wass, Hanna (2008): Generations and turnout. The generational effect in electoral participation in Finland. Department of Political Science. University of Helsinki. Acta Politica 35. Doctoral dissertation Bengtsson, Åsa (2008): Politisk deltagande. Lund: Studentlitteratur. 234 p. A comparative analysis of political participation and theories of democracy

2 2 Borg, Sami (2008): Hiljaa hyvää tulee. Puheenvuoro äänestysprosenteista ja vaaliaktivoinnista. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 71. A report on electoral participation and ways of activating citizens Karvonen, Lauri: The personilisation of politics: a study of parliamentary democracies. Colchester: The ECPR Press 2010, 124 p. In this book Lauri Karvonen shows that the thesis of the personalisation of politics, while not completely erroneous, has been overstated not just by the media but in some of the research literature as well. Häyhtiö, Tapio: Demokratiaa vai toimintaa? Näkökulmia kansalaislähtöisen verkkopolitiikan teoriaan ja käytäntöön. Tampere: Acta Universistatis Tamperensis 1535, Tampere University Press 2010 Doctoral dissertation analysing citizen participation on the internet.

3 3 Papageorgiou, Achillefs (2011): Spatial Model Analysis of Party Policy Strategies. Insights of Deterministic and Probabilistic Voting with Biased Voters: Applications to Finland Acta Universitatis Tamperensis; 1609 Doctoral dissertation published in 2011 Rinne, Jarmo(2011): Henkilökohtaistuva politiikka:tutkimusmatkoja refleksiiviseen kansalaistoimintaan Acta Universitatis Tamperensis; 1587 Doctoral dissertation published in 2011 Edited Volumes Paloheimo, Heikki ja Tapio Raunio (toim. 2008): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Porvoo Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 237 p. A text book on parties and party system in Finland

4 4 Häyhtiö, Tapio and Jarmo Rinne (eds. 2008): Net Working / Networking. Citizen Initiated Internet Politics- Tampere: Tampere University Press, 381 p. Papers on citizen initiated political activism on the internet Borg, Sami ja Heikki Paloheimo (toim. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, 391 p. Main report of the Finnish National Election Study 2007 Other Publications Bengtsson, Åsa: Svenska folkpartiet som förvaltare av det politiska och sociala kapitalet. I S. Sundback och F. Nyqvist (eds.): Det finlandssvenska sociala kapitalet. Fiktion eller fakta? Helsingfors: SLS. (forthcoming). Bengtsson, Åsa, Göran Djupsund och Lauri Karvonen (2008): Finlandssvenskar och politik på 2000-talet. Partisympatier, opinioner och aktivitet, i Kjell Herberts (red.), Opinioner och trender i Svenskfinland. Vasa 2008: Samforsk, ss Bengtsson, Åsa and Henrik Serup Christensen (2009): Politiskt deltagande i Finland. Politiikka. 51(2009): 2, Bengtsson, Åsa ja Mikko Mattila (2009): Suoran demokratian ja häivedemokratian kannatus Suomessa. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, s

5 5 Bengtsson, Åsa and Mikko Mattila (2009): Direct democracy and its critics: Support for direct democracy and stealth democracy in Finland. West European Politics 32(2009): 5, Bengtsson, Åsa ja Hanna Wass (2009): Kansalaisten edustusodotukset. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, s Bengtsson, Åsa and Hanna Wass (2009): Styles of political representation: what do voters expect? Journal of Elections, Public Opinion and Parties. Bengtsson, Åsa ja Hanna Wass (2009): Äänestäjien edustusta koskevat odotukset. Politiikka 51 (2009): 3, Bengtsson, Åsa and Hanna Wass (2010): Styles of political representation: what do voters expect? Journal of Elections, Public Opinion and Parties 20(2010): 1, Bengtsson, Åsa and Hanna Wass (2010): Representaatio edustavuutena, suhteena ja deliberaationa / Representation som representativet, relation och deliberation. Pääkirjoitus. Politiikka 52(2010): 3, Borg, Sami (2009): Nuorten poliittinen osallistuminen. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, s Borg, Sami (2011): Kansallinen vaalitutkimus Suomessa. Politiikka 53: 1, Borg, Sami ja Heikki Paloheimo (2009): Johdanto. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, s Borg, Sami ja Heikki Paloheimo (2009):Vaalipiirin koon vaikutus vaaliosallistumiseen. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, s Borg, Sami ja Heikki Paloheimo (2009): Eduskuntavaalit yleisödemokratian aikakaudella. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, s Carlson, Tom and Kim Strandberg (2008): Riding the Web 2.0 Wave Candidates on YouTube in the 2007 Finnish National Elections. Journal of Information Technology and Politics 5(2008): 2. Carlson, Tom and Kim Strandberg (2007): The European Election on the Web in a candidate-centered system: The case of Finland. In Kluver, R., K. Foot, S. Schneider and N. Jankowski (eds.): The Internet and National Elections A Comparative Study of Web Campaigning. London & New York: Routledge. Carlson, Tom and Kim Strandberg (2008): Plus ça change, plus ça reste le même? The evolution of Finnish Web campaigning In Strömbäck, J., M. Ostern and T. Aalberg (eds.): Communicating Politics Political Communication in the Nordic Countries. Nordicom.

6 Fredriksson, Sami, Olli Hyvärinen, Mikko Mattila ja Hanna Wass (2009): Kilpailuttaminen poliittisena päätöksenä. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. Fredriksson, Sami, Olli Hyvärinen, Mikko Mattila and Hanna Wass (2010): The politics of competitive tendering. Political orientation and attitudes towards contracting out among Finnish local politicians. Local Government Studies 36(2010): 5, Grönlund, Kimmo (2009): Poliittinen tietämys. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, s Grönlund, Kimmo, Kim Strandberg and Stefan Himmelroos (2009): The Challenge of Deliberative Democracy Online A Comparison of Face-to-face and Virtual Experiments in Citizen Deliberation. Information Polity 14(2009): 3. 6 Grönlund, Kimmo, Maija Setälä and Kaisa Herne (2010): Deliberation and civic virtue: lessons from a citizen deliberation experiment, European Political Science Review (2): 1, pp Hellsten, Villiina, Anne Holli and Hanna Wass (2007): Sukupuolenmukainen äänestäminen vuoden 2006 presidentinvaaleissa. In Pekka Isotalus and Sami Borg (eds.): Presidentinvaalit Helsinki: WSOY Oppimaterialit, p Holli, Anne Maria ja Hanna Wass (2009): Sukupuoli ja äänestäminen. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, s Holli, Anne Maria and Hanna Wass (2010): Gender-based voting in the parliamentary elections of 2007 in Finland. European Journal of Political Research 49(2010): 5, Häyhtiö, Tapio (2008): Teemana internet ja kansalaisaktivismi. Pääkirjoitus. Politiikka 50:1, 1 4. Häyhtiö, Tapio ja Jarmo Rinne (2007): Hard Rock Politiikka! Journalismikritiikin vuosikirja 2007, s Häyhtiö, Tapio ja Jarmo Rinne (2007): Tietokonevälitteiset julkisuudet politiikan paikkoina. Futura 26(2007): 4. Häyhtiö, Tapio ja Jarmo Rinne (2007): Satunnaisesta poliitikosta refleksiiviseksi toimijaksi Poliittinen osallistuminen muutoksessa. Politiikka 49(2007): 2, s Häyhtiö Tapio and Jarmo Rinne (2008): Introduction: Seeking the Citizenry on the Internet. Political Use of Innovative Net-politics, in Tapio Häyhtiö and Jarmo Rinne (eds.) Net working/networking: Citizen Initiated Internet Politcs. Tampere: Tampere University Press Häyhtiö, Tapio and Jarmo Rinne (2008): Temporal dimensions of reflexive politics: Politicking on the Internet with monsters, in Tapio Häyhtiö and Jarmo Rinne (eds.) Net working/networking: Politics on the Internet. Tampere: Tampere University Press Häyhtiö, Tapio and Jarmo Rinne (2007): Hard Rock Hallelujah! Empowering Reflexive Political Action on the Internet. Journal for Cultural Research. 11(2007): 4,

7 7 Häyhtiö, Tapio ja Jarmo Rinne (2008): Yksilöiden valvovat silmät Paljastamisen politiikka tietokonevälitteisessä viestinnässä. Tiedotustutkimus 31(2008): 5, s Häyhtiö, Tapio and Jarmo Rinne (2009): Little brothers and sisters are watching Reflexive civic watch through ICTs. Information, Communication & Society 12(2009): 6, Häyhtiö, Tapio ja Jarmo Rinne (2009/10): Verkko poliittisen osallistumisen toimintaympäristönä. Teoksessa Kimmo Elo (toim.): Suomalaisen kansalaisosallistumisen tutkimuksen bibliografia Oikeusministeriö, selvityksiä ja ohjeita 15/2010, s Häyhtiö, Tapio ja Jarmo Rinne (2010): Kansalaisvalvontaa internetissä Pikkuveli valvoo. Teoksessa Esa Konttinen & Jukka Peltokoski (toim.): Verkostojen liikettä. Jyväskylän yliopisto: Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali, s Karvonen, Lauri (2009): Politiikan henkilöityminen. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, s Karvonen, Lauri (2011): Preferential List Systems, in Josep M. Colomer, (ed.): Personal Representation. The Neglected Dimension of Electoral Systems. Colchester: ECPR Press. Karvonen, Lauri (2012): Party System Fragmentation, in Bertrand Badie, Dirk Berg- Schlosser and Leonardo Morlino (eds.): Encyclopedia of Political Science. Thousand Oaks- London-Delhi: SAGE (accepted for publication, to appear in 2012). Kestilä, Elina ja Hanna Wass (2007): Mielipide-edustavuuden toteutuminen työperäisen maahanmuuton kysymyksessä vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Teoksessa Tapani Kaakkuriniemi ja Juri Mykkänen (toim.): Politiikan representaatio. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, s Kestilä-Kekkonen, Elina and Hanna Wass (2008): Representation of the work-related immigration issue: Positions of the Finnish electorate and MP candidates in the 2003 parliamentary elections. Ethnopolitics 7(2008): 4, Lappalainen, Pertti (2008): The internet as a forum for multiple styles of political activities. In Tapio Häyhtiö and Jarmo Rinne (eds.) Networking/Networking: Citizen Initiated Internet Politcs. Tampere: Tampere University Press 2008, p Lappalainen, Pertti (2008): Internet kansalaisten politiikassa. Politiikka 50(2008): 1, s Lappalainen, Pertti (2010): Organisoitua ja orgaanistaa. Teoksessa Esa Konttinen & Jukka Peltokoski (toim.): Verkostojen liikettä. Jyväskylän yliopisto: Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali, s Martikainen, Tuomo and Hanna Wass (2007): Äänestysaktiivisuuden ja puolueiden kannatuksen muutos vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Helsingissä. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 8/2007. Martikainen, Tuomo and Hanna Wass (2007): Äänestysaktiivisuuden ja puolueiden kannatuksen muutos vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Helsingissä. Kvartti 4/2007,

8 Moring, Tom ja Juri Mykkänen (2009): Vaalikampanja. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007, Tampere: Tampere University Press, s Paloheimo, Heikki (2007):Finland: Let the Force Be with the Leader. But Who Is the Leader? In Thomas Poguntke and Paul Webb (toim.): The Presidentialization of Politics Oxford: Oxford University Press, updated paperback edition 2007, pp Paloheimo, Heikki (2007): Kansalaisten johtajuusodotukset. In Pekka Isotalus and Sami Borg: Presidentinvaalit Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, p Paloheimo, Heikki (2007): Vaalikoneiden käyttäjät vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Teoksessa Maria Suojanen ja Jarno Talponen (toim.): Vaikuttava vaalikone? Jyväskylä: Minerva kustannus Oy, s Paloheimo, Heikki (2008): Ideologiat ja ristiriitaulottuvuudet. Teoksessa Heikki Paloheimo ja Tapio Raunio (toim.): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit 2008, s Paloheimo, Heikki (2009): Puoluejärjestelmän lohkeamat ja ristiriitaulottuvuudet. Teoksessa Rauli Mickelsson (toim.): Puolueiden tulevaisuus. Oikeusministeriön julkaisuja 2009: 6, s Paloheimo, Heikki (2010): Finlandia: il progressivo declino dei poteri presidenziali. In Giancula Passarelli (a cura): Presidenti della repubblica. Forme di governo a confronto. G. Giappichelli Editore, Torino 2010, pp Paloheimo, Heikki (2010): Hyvinvointivaltion kannatus ja äänestyskäyttäytyminen. Teoksessa Heikki Taimio (toim.): Hyvinvointivaltion suunta nousu vai lasku? Helsinki: Työväen Sivistysliitto 2010, s Paloheimo, Heikki ja Tapio Raunio (2008): Suomen puolueiden nykytila ja tulevaisuuden haasteet. Teoksessa Heikki Paloheimo ja Tapio Raunio (toim.): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit 2008, s Paloheimo, Heikki ja Tapio Raunio (2008): Puolueiden rooli ja tehtävät demokratiassa. Teoksessa Heikki Paloheimo ja Tapio Raunio (toim.): Suomen puolueet ja puoluejärjestelmä. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit 2008, s Paloheimo, Heikki ja Sami Borg (2009): Eduskuntavaalit yleisödemokratian aikakaudella. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, s Paloheimo, Heikki ja Jan Sundberg (2009): Vaaliliitot eduskuntavaaleissa. Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim. 2009): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, s Papageorgiou, Achillefs (2010): Simulation Analysis of the Effect of Party Identification on Finnish Parties Optimal Positions. Scandinavian Political Studies 33 (3), pp Papageorgiou, Achillefs (2011): Finnish Parties Positions in 2007: A Matter of Equilibrium or Voters Projection? Electoral Studies 2011.

9 9 Rinne, Jarmo (2008): Poliittisen toiminnan yksilöistyminen ja henkilökohtaistuminen. Politiikka 50(2008): 1, Rinne, Jarmo (2009): La politica postmoderna e la fenomenologia del mondo della vita. In Licinio, Arcangelo (a cura di) KRISIS Mmonografie vol. 1, Biblioteca husserliana - rivista di fenomenologia ISSN: , Setälä, Maija, Kimmo Grönlund and Kaisa Herne (2010): Citizen Deliberation on Nuclear Power: A Comparison of Two Decision-Making Methods. Political Studies (58), Strandberg, Kim (2007): It s the Inside that Counts? An Explorative Analysis of Finnish Parties Opinions Concerning the Importance and use of their Websites, and Website Contents, in Relation to Party Characteristics. Scandinavian Political Studies 30(2007): 4, Strandberg, Kim (2008): On-line Campaigning in Different Settings: A Comparative Meta-Analysis of the Research on Party Websites and Electoral Competition. Party Politics 14(2008): 2, Strandberg, Kim (2008): Public Deliberation goes On-Line? An Analysis of Citizens Political Discussions on the Internet prior to the Finnish Parliamentary Elections in Javnost- The Public 15(2008): 1, Strandberg, Kim (2009): Internet vaalikampanjassa etulinjassa vai marginaalissa? Teoksessa Sami Borg ja Heikki Paloheimo (toim.): Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus Tampere: Tampere University Press, s Strandberg, Kim (2009): On-line Campaigning An Opening for the Outsiders? An Analysis of the Finnish Parliamentary Candidates Websites in the 2003 Election Campaign. New Media & Society 11(2009): 5, Söderlund, Peter, Hanna Wass, and Bernard Grofman (2011): The effect of institutional and party system factors on turnout in Finnish parliamentary elections, : a district-level analysis. Homo Oeconomicus 28, no 1 2, p Wass, Hanna (2007): Generations and socialization in electoral participation. Scandinavian Political Studies, 30(2007): 1, Wass, Hanna (2007): Nuorten näkemyksiä vaaliosallistumisen laskusta ja sen ratkaisukeinoista. In Kari Paakkunainen (ed.): Sukupolvipolitiikka. Nuoret ja eduskuntavaalit Helsinki: Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 36, Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 72, Wass, Hanna (2007): The effects of age, generation and period on turnout in Finland Electoral Studies, 26(2007): 3, Wass, Hanna (2008): Äänestysaktiivisuus tutkimuskohteena. Politiikka 50(2008): 4, Wass, Hanna (2011): Konstruktiivisesti linjakkaan opetuksen malli kurssin suunnittelussa: esimerkkinä kvantitatiivisten menetelmien opintojakso. Politiikka 53(2011). Wass, Hanna (2011): Euroopan parlamentin vaalien äänestysaktiivisuuteen vaikuttavat tekijät. Politiikka 53: 1,

10 10 Wass, Hanna ja Niklas Wilhelmsson (2009): Äänestysaktiivisuus Suomessa. Raportti vaaliosallistumisen tutkimisesta, äänestysaktiivisuuden trendeistä ja osallistumistutkimuksen kehitystarpeista. Teoksessa Suomalaiset osallistujina katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. Oikeusministeriö: Julkaisu 2009:6. They have been very productive indeed!