Corrigo E Käyttöohje. Ilmanvaihtosovellus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Corrigo E Käyttöohje. Ilmanvaihtosovellus"

Transkriptio

1 Corrigo E Käyttöohje Ilmanvaihtosovellus Copyright AB Regin, Sweden, 2011

2 Tästä käyttöohjeesta Lisätietoa Tämä käyttöohje kattaa kaikki Corrigo E sarjan mallit, joita käytetään ilmanvaihtosovelluksissa. Käyttöohjeessa selostetaan vain toiminnot, joihin on pääsy operaattoritason tai suppeammilla käyttöoikeuksilla. Revisio C, heinäkuu 2011 Ohjelmistoversio: 3.1 Lisätietoa Corrigo E:stä löytyy seuraavista lähteistä: Manual Corrigo E Ventilation Täydellinen käsikirja Corrigo E:n konfiguroinnista ja huollosta ilmastointisovelluksessa, saatavana ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielellä. Manual E tool Käsikirja säätimien konfiguroinnista E tool tietokoneohjelmalla, saatavana ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielellä. Lon-interface variable list Corrigo E sarjan muuttujalista, saatavana ruotsin ja englannin kielellä. Network variables for EXOline and Modbus EXOline- ja Modbus-väylän muuttujalista, saatavana englannin kielellä. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus, Corrigo E Tiedot voi ladata Reginin sivustolta osoitteessa 2 Corrigo E Ilmanvaihto - Käyttöohje, versio C

3 Tietoja Corrigo E:stä Corrigo E on sarja esiohjelmoituja, konfiguroitavia säätimiä erilaisiin sovelluksiin. Corrigo E -sarjaan kuuluu kolme kokoa: 8, 15 tai 28 tuloa/lähtöä. Saatavana etupaneelin näytöllä ja painikkeilla tai ilman. Laitteisiin ilman etupaneelin näyttöä ja painikkeita on saatavana kaapelilla kytketty E-DSP-pääte, jossa on näyttö ja painikkeet. Kaikki normaalit toiminnot voidaan suorittaa näyttöä ja painikkeita käyttäen tai kytketystä tietokoneesta, jossa käytetään Corrigo E tool ohjelmaa ja EXOline-väylää. Ilmastointisovellus, toimintojen yleiskatsaus Säätimeen on ladattu ilmanvaihtoyksikön ohjausohjelmat. Lämpötilasäädin perustuu tuloilman lämmityksenohjauksen PI-säätimeen, jossa on esiohjelmoitu sarja ohjaustiloja. Tähän säätimeen voi liittää useita erilaisia ohjaustoimintoja sekä analogisia ja digitaalisia tulo- ja lähtötoimintoja. Tietyt toiminnot ovat välttämättömiä, muut voi nähdä valinnaisina. Tästä joustavuudesta johtuu, että näytön näkymä saattaa poiketa laitteesta toiseen riippuen valituista toiminnoista. Toimintojen valinta ei tapahdu käyttäjätasolla vaan järjestelmänvalvojatasolla koulutetun ja asiantuntevan henkilöstön toimesta. Sama koskee muuta konfigurointia. Ilmankäsittely-yksikön ohjelma sisältää muun muassa seuraavat toiminnot: Eri lämpötilanohjaustilat Tuloilman lämpötilanohjaus ulkoilman lämpötilan kompensoinnilla tai ilman Huonelämpötilanohjaus (sarjasäädin) Poistoilman lämpötilanohjaus (sarjasäädin). Vuodenaikakytkentä tuloilman ja huone-/poistoilman lämpötilanohjauksen välillä. Ylimääräinen, erillinen lämpötilanohjauspiiri jälkilämmittimille jne. Ohjattavat kohteet: Lämmönvaihdin (nestekytketty, levy tai pyörivä) tai sekoituspellit Lämpöpatteri: jäätymissuojattu vesikierto tai sähkö ylikuumenemissuojalla. Jäähdytin: vesilämmitteinen tai DX, maks. 3 vaihetta. Kiertovesipumput: lämmitys, jäähdytys, lämmönvaihdin. Corrigo E Ventilation User Guide, revision C 3

4 Puhaltimien ohjaus 1- tai 2-nopeuksiset tulo- ja poistoilmapuhaltimet. Taajuusohjatut tulo- ja poistoilmapuhaltimet paine- tai virtausohjauksella, käsiohjauksella tai ulkoisella ohjauksella LVI-järjestelmästä. Paineohjattu tuloilmapuhallin orjakytketyillä poistoilmapuhaltimella (lähdöstä tai virtauksesta riippuva). Kosteuden säätö Voidaan käyttää joko kostutusta tai kosteudenpoistoa tai molempia. Aikaohjaus Tarveohjaus Lisäohjaus Yksikön käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Maks. 5 ajastinlähtöä ulkoisten toimintojen (valaistus, ovien lukitus jne.) ohjaukseen. Rakennuksissa, joissa henkilöiden määrä vaihtelee voimakkaasti, puhaltimien nopeuksia tai sekoituspeltejä voidaan ohjata ilmanlaadun perusteella, joka mitataan CO 2 /VOC-anturilla. Kun käytetään ohjaustoimintoa huone- tai poistolämpötilanohjaus, on mahdollista käyttää lisälämmitystä ja/tai lisäjäähdytystä. Vapaajäähdytys Kun tämä toiminto on aktivoitu, sitä käytetään kesäaikaan jäähdyttämään rakennusta öisin viileällä ulkoilmalla ja vähentämään jäähdyttimien käyttötarvetta päivisin. Entalpiaohjaus Esikäsittely Mittaa ja vertaa ulkoilman ja poistoilman energiasisältöä (entalpiaa) (lämpötilan ja ilman kosteuden mittaus). Kun tämä toiminto on aktiivinen, kierrätys ohittaa sekoituspellin signaalin, jos entalpia on suurempi ulkona kuin sisällä. Pellin ja pumpun ohjaus ulkoilman esilämmitykseen tai esijäähdytykseen maanalaisen tulokanavan kautta. Jäähdytyksen kierrätys Jos poistoilma on kylmempää kuin ulkoilma ja tarvitaan jäähdytystä, lämmönvaihtimen ohjaus käännetään päinvastaiseksi kylmän poistoilman palauttamiseksi. Kierrätyksen ohjaus Ilmankierrätys käyttäen tuloilmapuhallinta ja kierrätyspeltiä, lämpötilanohjauksella tai ilman. Lämmityksen/jäähdytyksen askelohjaimet Vaihtoehtona analogiselle ohjaukselle Toimilaite lämmitys Y1 tai Toimilaite jäähdytys Y3 askelohjaimia voidaan käyttää digitaalisella ohjauksella lämmityksen tai jäähdytyksen askelohjaukseen. 4 Corrigo E Ilmanvaihto - Käyttöohje, versio C

5 Näyttö, painikkeet ja LEDit Tämä jakso koskee Corrigo E yksiköitä, joissa on näyttö ja painikkeet, mutta myös E-DSPkäsipäätettä, joka voidaan kytkeä Corrigo E yksiköihin ilman näyttöä ja painikkeita. E-DSP Näyttö Regulator vent. sys :30 System: Normaaliajo As: 18.0 Tod: 18.2 C Näytössä on neljä 20-merkkistä riviä. Siinä on myös taustavalaistus. Taustavalaistus on normaalisti pois päältä mutta syttyy, kun jotain painiketta painetaan. Taustavalo sammuu automaattisesti, kun mitään painiketta ei paineta vähään aikaan. Painikkeet ja LEDit NUOLI YLÖS: Rivi ylös valikossa. (Suurentaa parametriarvoa) HÄLYTYS: Painallus näyttää hälytyslistan. NUOLI ALAS: Rivi alas valikossa. (Pienentää parametriarvoa) POISTA: Palauttaa/poistaa parametriarvon muutoksen, ellei ole jo painettu OK. NUOLI OIKEALLE: Siirtää alemmalle valikkotasolle. (Siirtää kohdistimen oikealle parametrin sisällä) HÄLYTYS-LED: Vilkkuu punaisena, kun hälytystä ei ole kuitattu. Palaa punaisena, kun hälytys on kuitattu mutta ei nollattu. NUOLI VASEMMALLE: Siirtää ylemmälle valikkotasolle. (Siirtää kohdistimen vasemmalle parametrin sisällä) KIRJOITUS-LED: Jotkut valikot sisältävät asetettavia arvoja. Tämä ilmaistaan vilkkuvalla keltaisella LED:illä. Arvoa voidaan muuttaa painamalla OK. OK: Avaa/aktivoi valitun valikkoasetuksen. (Parametriarvon vahvistus) Corrigo E Ventilation User Guide, revision C 5

6 Valikkojärjestelmä Valikoissa navigointi Valittu käyttöoikeustaso määrää, mitkä valikot näytetään. Regulator vent. sys :30 Normaaliajo As: 18.0 Tod: 18.2 C Aloitusnäyttö, normaalisti näkyvä näyttö on valikkopuun perustaso. Aloitusnäytön ulkonäkö voi vaihdella, koska konfigurointivaiheessa on mahdollista valita viidestä tyypistä. Myös ensimmäisen rivin tekstiä voidaan muuttaa E toolin avulla. As ja Tod ovat tuloilmasäätimen asetusarvo ja todellinen arvo. Tämä on voimassa myös käytettäessä peräkkäin kytkettyjen huoneiden lämpötilan tai poistoilman lämpötilan ohjausta. Todellinen arvo = Mitattu nykyinen lämpötila. Asetusarvo = Haluttu, konfiguroitu lämpötila. Painamalla NUOLI ALAS voit siirtyä valikkovaihtoehtojen läpi tällä alimmalla tasolla. Painamalla NUOLI YLÖS siirryt takaisin vaihtoehtojen läpi. Näytetyt valikot riippuvat siitä, mitä käyttöoikeustasoa käytät (katso tarkemmat tiedot kirjautumisesta korkeammille tasoille jaksosta Käyttöoikeudet). Peruskäyttöoikeustaso, joka on normaalisti aktiivinen kun et ole kirjautunut sisään, näyttää vain rajoitetun määrän valikoita ja alavalikoita. Käyntitila Tässä voit nähdä ja asettaa yksikön käyntitilan ja katsoa valittuja ohjaustoimintoja ja hälytystapahtumia. Lämpötila, Ilmankosteuden säätö ja Ilman säätö Tässä näytetään merkitykselliset arvot ja asetusarvot. Asetusarvojen muuttaminen edellyttää vähintään operaattorin käyttöoikeustasoa. Aika asetukset Käyttöoikeudet Tässä näytetään kellonaika, päivämäärä ja asetetut käyntiajat. Arvojen muuttaminen edellyttää vähintään operaattorin käyttöoikeustasoa. Tässä voi kirjautua korkeammalle tasolle, kirjautua ulos perustasolle ja vaihtaa salasanaa. Ajotila Lämpötila Ilman säätö Kosteuden säätö Aika asetukset Sisäänpääsv oikeude Normaalin käyttöoikeuden perustason omaava käyttäjä voi katsella rajoitettua valikkovalikoimaa. Yksikön käyntitilaa voidaan vaihtaa ja hälytykset kuitata. Jos sinulla on operaattorin käyttöoikeustaso, pääset käsiksi laajempaan tietoon ja voit muuttaa käyttöparametreja kuten asetusarvoja ja aikatoimintoja. Pääset seuraavalle valikkotasolle käyttämällä siirtämällä näytön kohdistimen NUOLI YLÖS ja NUOLI ALAS painikkeilla halutun valikon kohdalle ja painamalla sitten NUOLI OIKEALLE. Jos sinulla on riittävät käyttöoikeudet, näyttöön vaihtuu valitsemasi valikko, Kullakin tasolla voi olla useita uusia valikoita, joiden läpi voit siirtyä NUOLI YLÖS ja NUOLI ALAS -painikkeilla. 6 Corrigo E Ilmanvaihto - Käyttöohje, versio C

7 Joskus valikkoon tai valikkokohtaan on liitetty useita alavalikoita. Tämä ilmaistaan näytön oikeassa reunassa olevalla nuolisymbolilla Voit valita niistä jonkin painamalla uudelleen NUOLI OIKEALLE. Pääset edelliselle valikkotasolle painamalla NUOLI VASEMMALLE. Käyntitila Parametrien muuttaminen Joissakin valikoissa on parametreja, jotka voidaan asettaa. Tämä ilmaistaan vilkkuvalla keltaisella LED:illä ja symbolilla. Nopea vilkkuminen (2 kertaa sekunnissa) ilmaisee, että parametria voi muuttaa nykyisellä käyttöoikeustasolla. Hitaampi vilkkuminen (kerran sekunnissa) ilmaisee, että parametrin muuttaminen edellyttää korkeampaa käyttöoikeustasoa. Jos haluat muuttaa parametria, paina ensin OK-näppäintä. Jos tarvitset nykyistä korkeampaa käyttöoikeustasoa, näyttöön tulee kirjautumisvalikko, joka selostetaan jäljempänä. Muuten kohdistin näkyy ensimmäisen asetettavan arvon kohdalla. Jos haluat muuttaa arvoa, voit tehdä sen painamalla NUOLI YLÖS tai NUOLI ALAS -näppäintä. Jos parametrissa on useampia numeroita, voit siirtyä niiden välillä käyttämällä NUOLI VASEMMALLE/OIKEALLE -painikkeita. Kun haluttu arvo näkyy näytössä, paina OK. Jos valikossa on lisää asetettavia arvoja, kohdistin siirtyy automaattisesti seuraavan kohdalle. Arvo ohitetaan muuttamatta sitä painamalla NUOLI OIKEALLE. Muutoksen keskeytys ja paluu alkuperäiseen asetukseen tapahtuu pitämällä C-painiketta painettuna, kunnes kohdistin häviää näytöstä. Tähän on koottu joukko valikoita, joista nähdään käyntitila, valitut toiminnot, hälytystapahtumat ja tulojen ja lähtöjen tila. Ajotila Valitut toiminnut Hälytystilat Tulot/Lähdöt Yksikön käyntitila Yksikön käyntitilaa voidaan vaihtaa kirjautumatta sisään. Käyntitila Auto Käyntitilaksi voidaan asettaa Auto, Off, Manual reduced run tai Manual normal run. Normaalisti tulisi käyttää Auto-tilaa. Off-tilaa voidaan käyttää yksikön pysäyttämiseen huoltoa ja vastaavaa varten. Manual normal run tai Manual reduced run -tila käynnistää yksikön, vaikka käyntitilan pitäisi ajastimen mukaan olla Off. Jos käyntitilaksi on asetettu Off, Manual normal run tai Manual reduced run, C-hälytys aktivoituu: Käyntitila Manual. Hälytys nollautuu automaattisesti, kun käyntitilaksi asetetaan uudelleen Auto. Corrigo E Ventilation User Guide, revision C 7

8 Käyntiaika TUL: 14.6 h POI: 14.4 h Näyttää puhaltimien kumuloituvat käyntiajat. Valittuja toimintoja Ohjaus toiminto Poistoilman ohjaus Puhallin ohjaus 1-nopeus Näistä valikoista voit nähdä, kuinka muutamat tärkeimmistä toiminnoista on konfiguroitu. Muutoksia ei voi tehdä. Lämmitys:Vesi Vaihdin:Levyvaihdin Jäähdytys:Vesi Lämmitin, lämmönvaihdin ja jäähdytyksen tyyppi. Jos jotain toimintoa ei käytetä, sen paikalla näytetään Ei käytössä. Vapaa jäähd.akt.: Ei Tätä toimintoa käytetään kesäaikaan jäähdyttämään rakennusta öisin viileällä ulkoilmalla. Näin vähennetään jäähdytystarvetta päivisin ja säästetään energiaa. Lisäohjaus Aktiivinen: kyllä CO2/VOC aktiivinen Jos aikaohjaus ON Lisäohjausta käytetään huonelämpötilan säätöön normaalin käyntiajan ulkopuolella. Jos huoneessa on lämmitys- tai jäähdytystarvetta, yksikkö käynnistyy ja lämpötila säädetään. Palopelti toiminto Ei aktiivinen Operation when alarm Pysäytettv Palotoiminto määrää palopeltien asetukset ja yksikön käyntitilan, kun palohälytys aktivoituu. Jäätymisen esto Aktiivinen Jäähdytys väli Kyllä Jäätymisenestoa käytetään normaalisti aina vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä. Jäähdytyksen kierrätys kääntää lämmönvaihtimen toiminnan ja palauttaa viileyden poistoilmasta, kun poistoilma on kylmempää kuin ulkoilma ja tarvitaan jäähdytystä. Ulkoinen asetus Ei aktiivinen Analoginen tulo voidaan konfiguroida ulkoiselle asetusarvolaitteelle, esim. TG-R4/PT Corrigo E Ilmanvaihto - Käyttöohje, versio C

9 Hälytystapahtumat 28 Hei 08:59 B Sensori virhe Ulkolämpötila Aktivoitu Hälytysloki, joka sisältää 40 uusinta hälytystapahtumaa. Uusin tapahtuma on listassa ensimmäisenä. Hälytyslokia voidaan käyttää vain hälytyshistorian katseluun. Hälytykset käsitellään erikoisalueella, katso jakso Hälytysten käsittely. Tulot/lähdöt AI DI UI AO DO Näistä valikoista nähdään kaikkien konfiguroitujen tulojen ja lähtöjen nykyiset arvot. Nämä ovat vain lukuvalikoita. Muutoksia ei voi tehdä. Universaalit tulot voidaan konfiguroida joko analogisiksi tai digitaalisiksi tuloiksi. Tässä näytetään esimerkkeinä analogiset tulot ja digitaaliset lähdöt. Analogiset tulot AI1: 18.5 Ulkolämpöti AI2: 20.3 Tulolämpöt AI3: 28.2 Jäät.suojal AI4: 19.9 Huonelämp1 Tässä näytetään analogisten tulojen ja digitaalisten lähtöjen nykyiset arvot. Digitaliset lähdöt DO1:Off TUL 1/1-nope DO2:Off POI 1/1-nope DO3: On TUL 1/2-nope DO4:Off POI 1/2-nope Tästä valikosta nähdään, ovatko digitaaliset tulot ja lähdöt On vai Off. Lämpötila Tässä voi katsella kaikkia lämpötilanohjauksen todellisia ja asetusarvoja. Valikko näkyy kaikille käyttäjille kirjautumistasosta riippumatta. Tehdäksesi muutoksia tarvitset kuitenkin vähintään operaattorin valtuudet. Seuraavat valikot ovat käytettävissä edellyttäen, että vastaava tulo on aktivoitu. Asetusarvo Tuloilman lämpötilanohjaus Ulkolämpöt.:18.4 C Tuloilman lämpöt. Tod: 19.8 C Aset Aset: 20.0 C Asetusarvo Tuloilman lämpötilanohjaus. Tässä nähdään todelliset ja asetusarvot sekä ulkoilman lämpötila, jos ulkolämpötilan anturi on konfiguroitu. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Corrigo E Ventilation User Guide, revision C 9

10 Tuloilman lämpöt. Aset.: 20.0 C Alavalikko: Asetusarvo. Asetusarvo Ulkoilman lämpötilalla kompensoitu tuloilman lämpötilanohjaus Ulkolämpöt.:18.4 C Tuloilman lämpöt. Tod: 19.8 C Aset Aset: 20.0 C Asetusarvo Ulkoilman lämpötilalla kompensoitu tuloilman lämpötilanohjaus. Tässä nähdään todelliset ja asetusarvot sekä ulkoilman lämpötila, jos ulkolämpötilan anturi on konfiguroitu. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Ulkot. Komp. Aset C = 25.0 C C = 24.0 C C = 23.0 C Alavalikko: Asetusarvo Asetusarvojen suhdetta käytetään ohjaustiloissa tuloilmaohjaus/huoneohjaus ja tuloilmaohjaus/poistoilmaohjaus, kun tuloilman ohjaus on aktiivinen. Ulkot. Komp. Aset C = 23.0 C 0.0 C = 22.0 C 5.0 C = 20.0 C Käytä kahdeksaa taitepistettä asetusarvo/ulkoilman lämpötila suhteen luontiin. Ulkot. Komp. Aset C = 19.0 C 20.0 C = 18.0 C Väliarvot lasketaan käyttäen suoria viivoja taitepisteiden välillä. Asetusarvot lämpötiloille, jotka ovat alempia kuin alin taitepiste ja korkeampia kuin korkein taitepiste lasketaan jatkamalla kummankin pään kaksi viimeistä taitepistettä yhdistäviä viivoja. Esimerkki: Alapäässä asetusarvo kasvaa 1 asteen jokaista laskevan ulkolämpötilan 5 astetta kohti. Asetusarvo lämpötilassa 23 C olisi siis 25 C + 0,6 x 1,0 C = 25,6 C. Asetusarvo Sarjakytketty huonelämpötilanohjaus Huone lämpöt. 1 Todell: 22.0 C Aset: 21.5 C -> Asetusarvo Sarjakytketty huonelämpötilanohjaus. Asetusarvoa käytetään ohjaustilassa tuloilmaohjaus/huoneohjaus, kun sarjakytketty huoneohjaus on aktiivinen. Jos kaskaadisäätö max/min tulo aset. Max: 30.0 C Min: 12.0 C Alavalikko, jossa asetetaan tuloilman min- ja max-rajalämpötilat. 10 Corrigo E Ilmanvaihto - Käyttöohje, versio C

11 Huone lämpöt. 2 Todell: 21.8 C Jos kaksi huoneanturia on konfiguroitu, saat myös tämän valikon. Säädin käyttää kahden anturin lämpötilojen keskiarvoa. Asetusarvo Sarjakytketty poistoilman lämpötilaohjaus Poistoilman lämpöt. Todell: 21.0 C Aset.: 21.1 C Asetusarvo Sarjakytketty poistoilman lämpötilaohjaus. Asetusarvoa käytetään ohjaustilassa tuloilmaohjaus/poistoilmaohjaus, kun sarjakytketty poistoilmaohjaus on aktiivinen. Jos kaskaadisäätö max/min tulo aset. Max: 30.0 C Min: 12.0 C Alavalikko, jossa asetetaan tuloilman min- ja max-rajalämpötilat. Lämmityksen lisäohjaus/jäähdytyksen lisäohjaus Lisä lämmitys Huoneen lämpöt. Päälle: 15 C Pois: 21 C Lisäohjausta käytetään normaalisti huone- tai poistolämpötilanohjauksen ollessa konfiguroitu estämään liian suuri lämpötilan muutos, kun yksikkö on pois päältä. Lisä jäähdytys Huoneen lämpöt. Päälle: 30 C Pois: 28 C Lämmityksen lisäohjaus tai jäähdytyksen lisäohjaus toimivat, jos lisäohjaus on konfiguroitu, käyntitila on Off (aikaohjaus OFF ja pidennettyä käyntiä ei ole valittu), ja jos olosuhteet vaativat lisäohjausta. Minimikäyntiajaksi voi asettaa minuuttia (FS = 20 minuuttia). Jäätymisenestolämpötila Jäätymisen esto Todell: 30.9 C Aset off-mode 25.0 C Aset on-mode: 5.0 C Veden lämpötilan todellinen arvo jäätymisenestoanturissa. Lämmönvaihtimen sulatus Vaihtimen sulatus Todell: 11.2 C Asetettu: -3.0 C Hystereesi: 1.0 C Tämä valikko näytetään, jos lämmönvaihtimen sulatus on konfiguroitu. Jos sulatusanturin lämpötila laskee alle asetusarvon, sulatustoiminto käynnistyy. Se pysäytetään, kun lämpötila on noussut yli asetusarvon + asetetun erotuksen. Corrigo E Ventilation User Guide, revision C 11

12 Lämmönvaihtimen hyötysuhteen valvonta Hyötysuhde vaihdin Todell: 93% Toiminto laskee lämmönvaihtimen lämpötilahyötysuhteen prosentteina, kun lähtösignaali vaihtimeen on yli 5 % ja ulkolämpötila on alle 10 C. Toiminto vaatii poistoilma-anturin, jäteilma-anturin ja ulkoanturin. Kun ohjaussignaali on alle 5% tai ulkolämpötila on yli 10 C, näytössä näkyy 0%. Kierrätys Kompensoi SAF, kun taajuuskorjaus- ja kierrätettäessä: 0.0 Pa Kierrätys on toiminto, joka jakaa ilmaa huoneessa käyttäen tuloilmapuhallinta. Toimintoa voi käyttää silloinkin, kun ei ole lämmityksen tai jäähdytyksen tarvetta. Kun käytetään kierrätyksen ohjausta, poistoilmapuhallin pysähtyy ja kierrätyspelti avautuu päästäen ilman kiertämään yksikön läpi. Lämpötila-asetus, kun kierrätys (tuloilma/poistoilma/ huone) 18.0 C Kierrätyksen aikana TUL-kompensointi mahdollistaa kompensaation lisäämisen tuloilmapuhaltimen asetusarvoon normaalissa käytössä. Jos paineenohjaus on konfiguroitu, kompensaatio asetetaan yksikköinä Pa. Jos virtauksenohjaus on konfiguroitu, se asetetaan yksikköinä m3/h. Jos käsiohjaus on konfiguroitu, kompensaatio asetetaan prosentteina (%). Jos olet valinnut kompensaatiotoiminnon, joka poikkeaa normaalista tuloilman asetusarvosta, sinulla on sen sijaan mahdollisuus muuttaa tätä kompensaatioarvoa tässä. Lisäyksikkö Lisäyksikkö Todell: 21.2 C Asetettu: 20.0 C Riippumaton lämpötilanohjauspiiri esim. jälkilämmittimien ohjaukseen. Piiri voidaan konfiguroida joko lämmitykseen tai jäähdytykseen. Entalpiaohjaus Enthalpia sisä: 35.5 kj/kg Enthalpia ulko: 36.4 kj/kg Entalpiaohjaus on toiminto, joka aktivoimalla kierrätys ohittaa sekoituspellin signaalin, jos entalpia on suurempi ulkona kuin sisällä. 12 Corrigo E Ilmanvaihto - Käyttöohje, versio C

13 Ulkolämpöt. Tod.: 19.2 C Ulkokosteus Tod.: 51.1 % RH Alavalikko ulkolämpötilan ja ulkoilman kosteuden lukemiseen. Sisälämpötila Tod.: 19.9 C Sisäko Tod: 44.3 % RH Alavalikko sisälämpötilan ja huoneilman kosteuden lukemiseen. Jäähdytyksen talteenoton entalpiayliajo ej aktiivinen Näyttää, onko entalpiaohjaus aktiivinen vai ei. Ilmansäätö Tämä valikko näytetään vain, jos on konfiguroitu taajuusohjatut puhaltimet. Valitusta puhaltimenohjauksesta riippuen seuraavassa näytetään erilaisia valikkoyhdistelmiä. Paineensäätö TUL (Vastaavat valikot on myös POI:lle) Paineen säätö TUL Tod: 480 Pa Aset: 490 Pa Asetusarvo Paineensäätö: Tässä näytetään todellinen ja asetusarvo. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Paineen säätö TUL Aset 1/1: 490 Pa Aset 1/2: 300 Pa Alavalikko Asetusarvot normaalinopeudella (1/1) ja alennetulla nopeudella (1/2). Ulkot. Komp. Aset. -20 C = -50 Pa 10 C = 0 Pa Act. Comp: -5 Pa Alavalikko Ulkolämpötilan kompensointi. Paineen asetusarvon ulkolämpötilasta riippuva kompensointi voidaan lisätä. Kompensointi voidaan asettaa joko pelkästään tuloilmapuhaltimelle tai molemmille puhaltimille. Anturikomp :Huonelämp 15 C = 0 Pa 20 C = 0 Pa 25 C = 0 Pa Alavalikko Anturikompensointi. Lämpötilasta riippuva kompensointi, joka on yllä olevan kaltainen, mutta valittavalla lämpötilan lähteellä. Corrigo E Ventilation User Guide, revision C 13

14 Virtauksen säätö TUL. (Vastaavat valikot on myös POI:lle) Virtaus säätö TUL Tod: 1800 m3/h Aset: 2000 m3/h Asetuspiste Virtauksensäätö. Tässä näytetään todellinen ja asetusarvo. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Virtaus säätö TUL Aset 1/1: 2000 m3/h Aset 1/2: 1000 m3/h Alavalikko Asetusarvot normaalinopeudella (1/1) ja alennetulla nopeudella (1/2). Ulkot. Komp. Aset. -15 C = m3/h 10 C = 0.0 m3/h Act. comp: 0.0 m3/h Alavalikko Ulkolämpötilan kompensointi. Paineen asetusarvon ulkolämpötilasta riippuva kompensointi voidaan lisätä. Kompensointi voidaan asettaa joko pelkästään tuloilmapuhaltimelle tai molemmille puhaltimille. Anturikomp:Huonelämp 15 C = 0 m3/h 20 C = 0 m3/h 25 C = 0 m3/h Alavalikko Anturikompensointi. Lämpötilasta riippuva kompensointi, joka on yllä olevan kaltainen, mutta valittavalla lämpötilan lähteellä. Manuaalinen taajuudensäätö TUL. (Vastaavat valikot on myös POI:lle) Taajuuden säätö manuaali SAF Olost: 75% Asetusarvo Kiinteä lähtösignaali. Tässä näytetään todellinen ja asetusarvo. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Taajuuden säätö manuaali SAF Olostulo 1/1: 75% Olostulo 1/2: 50% Alavalikko Asetusarvot normaalinopeudella (1/1) ja alennetulla nopeudella (1/2). Asetusarvot asetetaan prosentteina täydestä lähdöstä. 100 % = 10 V lähtösignaali. Ulkot. Komp. Ulost. -20 C = -40 % 10 C = 0 % Act. Comp: 0 % Alavalikko Ulkolämpötilan kompensointi. Paineen asetusarvon ulkolämpötilasta riippuva kompensointi voidaan lisätä. Kompensointi voidaan asettaa joko pelkästään tuloilmapuhaltimelle tai molemmille puhaltimille. 14 Corrigo E Ilmanvaihto - Käyttöohje, versio C

15 Antrikomp:Huonelämp 15 C = 0 % 20 C = 0 % 25 C = 0 % Alavalikko Anturikompensointi. Lämpötilasta riippuva kompensointi, joka on yllä olevan kaltainen, mutta valittavalla lämpötilan lähteellä. CO2/VOC CO2 Todell:920ppm Aset.:1000pm Sovelluksissa, joissa henkilöiden määrä vaihtelee, puhaltimen nopeutta voidaan ohjata ilmanlaadun perusteella, joka mitataan CO 2 /VOC-anturilla. Kosteudensäätö Tämä valikko näytetään vain, jos kosteudensäätö on konfiguroitu. Kosteusanturi huoneessa Kosteus huone Todell: 51.9% RH Aset.: 50.0% RH Kosteudensäädön konfigurointi voi olla joko Kostutus tai Kosteudenpoisto tai yhdistetty Kostutus/Kosteudenpoisto. Kosteusanturi kanavassa Kosteus kanava Todell: 72.2% RH Max.arvo: 80.0% RH Hyst.: 20.0% RH Kanavan kosteusanturia käytetään vain maksimiarvotoiminnolle. Aika-asetukset Yleistä Aika/Pvm Ajastin norm.nopeus Ajastin alenn.nopeu Pidennettv kävnti Ajastin output 1 Ajastin output 2 Ajastin output 3 Ajastin output 4 Ajastin output 5 Lomat Corrigossa vuosipohjainen kellotoiminto. Tämä tarkoittaa, että viikkoaikataulu lomajaksoineen voidaan asettaa koko vuodeksi. Kellossa on automaattinen kesä-/talviajan vaihto. Yksilölliset aikataulut jokaiselle viikonpäivälle ja erillinen loma-asetus. Jopa 24 yksilöllistä lomajaksoa voidaan konfiguroida. Lomajakso voi olla päivän pituinen. Loma-aikatauluilla on etusija muihin aikatauluihin nähden. Corrigo E Ventilation User Guide, revision C 15

16 Kullekin päivälle on enintään kaksi yksilöllistä käyntijaksoa. Kaksinopeuksisille sekä paineohjatuille tuulettimille on yksilölliset päiväaikataulut normaalinopeudelle ja alennetulle nopeudelle, kummassakin enintään kaksi käyntijaksoa. Enintään 5 digitaalilähtöä voidaan käyttää ajastinohjattuina lähtöinä. Kussakin yksilölliset viikkoaikataulut ja kaksi aktivointia päivää kohti. Näitä lähtöjä voidaan käyttää valaistuksen, ovien lukituksen jne. ohjaukseen. Vain konfiguroidut lähdöt näytetään. Kellonaika/päiväys Aika: 18:21 Pvm: Vkonpäivä: Torstai Tässä valikossa voit katsoa ja muuttaa kellonaikaa ja päiväystä. Kellonaika näytetään 24 tunnin muodossa. Päiväys näytetään muodossa VV-KK-PP. Ajastin, normaali nopeus Normaali nopeus Maanantai Per.1: 07:00 16:00 Per.2: 00:00-00:00 Asetusvalikkoja on 8 erillistä, yksi kullekin viikonpäivälle ja yksi lomia varten. Loma-aikatauluilla on etusija muihin aikatauluihin nähden. Aseta 24 tunnin käyntiä varten jaksoksi 00:00:00 24:00. Jakso poistetaan käytöstä asettamalla arvoksi 00:00 00:00. Jos jonkin päivän molemmiksi jaksoiksi asetetaan 00:00:00 00:00:00, yksikkö ei toimi normaalinopeudella sinä päivänä. Normaali nopeus Maanantai Per.1: 07:00 16:00 Per.2: 22:00-24:00 Jos haluat käyttää yksikköä yli vuorokausirajan, esim. maanantaista 22:00 tiistaihin 09:00, haluttu käyntijakso pitää asettaa eri päiville erikseen. Ensin maanantai 22:00 24:00... Normaali nopeus Tiistai Per.1: 00:00 09:00 Per.2: 00:00-00:00... sitten tiistai 00:00 09:00. Ajastin, alennettu nopeus Alenn. nopeus Sunnuntai Per.1: 10:00 16:00 Per.2: 00:00-00:00 Nämä asetukset jätetään huomiotta, jos on konfiguroitu yksinopeuksiset puhaltimet. Jos normaalinopeuden ja alennetun nopeuden jaksot menevät päällekkäin, normaalinopeudella on etusija. Asetusvalikkoja on 8 erillistä, yksi kullekin viikonpäivälle ja yksi lomia varten. Lomaaikatauluilla on etusija muihin aikatauluihin nähden. Aseta 24 tunnin käyntiä varten jaksoksi 00:00 24:00. Jakso poistetaan käytöstä asettamalla arvoksi 00:00 00:00. Jos jonkin päivän molemmiksi jaksoiksi asetetaan 00:00 00:00, yksikkö ei toimi alennetulla nopeudella sinä päivänä. 16 Corrigo E Ilmanvaihto - Käyttöohje, versio C

17 Pidennetty käynti Pidennetty käynti 60 min Pidennys aika 0 min Digitaalituloilla voidaan pakottaa yksikkö käynnistymään, vaikka käyntitilan pitäisi ajastimen mukaan olla Off. Kaksinopeuksisille sekä paine-/virtausohjatuille tuulettimille voidaan normaalisti käyttää normaalinopeuden ja alennetun nopeuden tuloja. Yksikkö käy asetetun ajan. Jos käyntiajaksi on asetettu 0, yksikkö käy vain niin kauan kuin digitaalitulo on suljettu. Ajastinlähdöt 1 5 Enintään 5 digitaalilähtöä voidaan käyttää ajastinohjattuina lähtöinä. Vain konfiguroidut lähdöt näytetään. Kussakin yksilölliset viikkoaikataulut ja kaksi aktivointia päivää kohti. Ajastin output 2 Keskiviikko Per.1: 05:30-08:00 Per.2: 17:00 23:00 Kullakin ajastinlähdöllä on 8 erillistä asetusvalikkoa, yksi kullekin viikonpäivälle ja yksi lomia varten. Lomaaikatauluilla on etusija muihin aikatauluihin nähden. Jos kierrätystoiminto on konfiguroitu, ajastinlähtöä 5 voidaan käyttää kierrätystoiminnon käynnistykseen/pysäytykseen. Lomat Lomat (KK:PP) 1: : : Vuoden ajalle voidaan asettaa jopa 24 erillistä lomajaksoa. Lomajakso voi olla peräkkäisen päivän pituinen. Päivämäärät ovat muotoa: KK-PP Kun päivämäärä osuu lomajaksolle, ajastaja käyttää asetukseen viikonpäivää loma. Käyttöoikeudet Käyttöoikeustasoja on neljä erilaista, Normaali taso, jolla on alhaisin käyttöoikeus ja joka ei vaadi sisäänkirjautumista, Operaattoritaso, Huoltotaso ja korkeimpana Järjestelmänvalvojataso. Käyttöoikeustason valinta määrää, mitkä valikot näytetään ja mitä parametreja voi muuttaa näytetyissä valikoissa. Perustaso sallii muutokset vain käyntitilassa ja tarjoaa vain lukumahdollisuuden rajoitettuun määrään valikoita. Operaattoritaso sallii pääsyn konfigurointia lukuun ottamatta kaikkiin muihin valikoihin. Huoltotaso sallii pääsyn kaikkiin muihin valikoihin paitsi alavalikoihin Konfigurointi/Tulot ja Lähdöt sekä Konfigurointi/Järjestelmä. Järjestelmänvalvojataso sallii kaikkien asetusten ja parametrien lukemisen/kirjoituksen kaikissa valikoissa. Kirjaudu sisään Kirjaudu ulos Vaihda salasana Paina toistuvasti NUOLI ALAS, kun aloitusnäyttö on näkyvissä, kunnes tekstilistan vasemmalla puolella oleva nuolikohdistin on kohdassa Käyttöoikeudet. Paina NUOLI OIKEALLE. Corrigo E Ventilation User Guide, revision C 17

18 Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sisään Anna salasana:**** Toiminta taso: Ei mitään Tässä valikossa on mahdollista kirjautua sisään mille tahansa käyttäjätasolle syöttämällä 4-numeroinen koodi. Sisäänkirjautumisvalikko näytetään myös, jos yrität päästä valikkoon tai käyttää toimintoa, joka vaatii nykyistä käyttöoikeuttasi korkeamman tason. Paina OK, niin kohdistin ilmestyy ensimmäiseen numeropaikkaan. Paina toistuvasti NUOLI YLÖS, kunnes näytössä on oikea numero. Siirry seuraavaan paikkaan painamalla NUOLI OIKEALLE. Toista menettelyä, kunnes kaikki neljä numeroa ovat näytössä. Vahvista sitten painamalla OK. Hetken kuluttua teksti rivillä Toimintataso muuttuu näyttämään uutta käyttöoikeustasoa. Poistu valikosta painamalla NUOLI VASEMMALLE. Uloskirjautuminen Kirjaudu ulos? Ei Toiminta taso: Ei mitään Käytä tätä valikkoa uloskirjautumiseen nykyiseltä tasolta perustasolle, joka ei edellytä kirjautumista. Automaattinen uloskirjautuminen Jos käyttöoikeustaso on Operaattori, Huolto tai Järjestelmänvalvoja, käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos Normaalitasolle asetettavan toimettomuusajan kuluttua. Aika voidaan asettaa. Salasanan vaihto Vaihda salasana tasolle:ei mitään Uusi salasana: **** Voit vaihtaa salasanan vain nykyiselle tai sitä alhaisemmalle tasolle. 18 Corrigo E Ilmanvaihto - Käyttöohje, versio C

19 Muita toimintoja Hälytysten käsittely Jos syntyy hälytystila, näytöllä varustetun etupaneelin punainen hälytys-led tai kytketyn näyttöyksikön hälytys-led alkaa vilkkua. LED jatkaa vilkkumista niin kauan kuin on kuittaamattomia hälytyksiä. Hälytykset kirjataan hälytyslistaan. Listasta ilmenevät hälytyksen tyyppi, hälytyksen päivämäärä ja kellonaika ja hälytysluokka (A-, B- tai C-hälytys). Hälytyslistaan päästään painamalla etupaneelin punaisella pisteellä varustettua hälytyspainiketta. 28 Hei 10:23 B Matala poistoilman lämpötila Päällä Jos hälytyksiä on useita, tämä ilmaistaan näytön oikeassa reunassa olevilla ylös/alas-nuolisymboleilla. Pääset muihin hälytyksiin YLÖS- ja ALAS-painikkeilla. Teksti-ikkunat Versionumerot Näytön alarivin vasemmassa reunassa näytetään hälytyksen tila. Aktiivisten, kuittaamattomien hälytyksien tapauksessa tila on tyhjä. Nollatut hälytykset ilmaistaan tekstillä Nollattu ; kuitatut edelleen aktiiviset tai estetyt hälytykset ilmaistaan tekstillä Kuitattu tai Estetty. Hälytykset kuitataan painamalla OK-painiketta. Voit sitten valita hälytyksen kuittauksen tai eston. Kuitatut hälytykset jäävät hälytyslistalle, kunnes hälytyksen tulosignaali nollautuu. Estetyt hälytykset jäävät hälytyslistalle, kunnes hälytys on nollattu ja esto on poistettu. Uudet samantyyppiset hälytykset eivät aktivoidu, ennen kuin esto on poistettu. Koska hälytyksien esto voi olla vaarallista, se edellyttää korkeaa käyttöoikeustasoa. Luokan A ja B hälytykset aktivoivat hälytyslähdöt, jos ne on konfiguroitu. Luokan C hälytykset eivät aktivoi hälytyslähtöjä. Luokan C hälytykset poistetaan hälytyslistalta, kun hälytystulo nollautuu, vaikka hälytystä ei olisi kuitattu. Jos aloitusvalikon näkyessä painetaan kerran NUOLI OIKEALLE, näyttöön tulee valinnaisen tekstin valikko. Teksti voi sisältää tietoja käyttävästä yhtiöstä, huoltohenkilön nimen ja puhelinnumeron jne. Tekstin syöttö käy helpoimmin E toolin avulla, mutta myös painikkeita voi käyttää. Tekstiä voi syöttää neljä 20 merkin riviä. Jos aloitusvalikon näkyessä painetaan kerran NUOLI OIKEALLE, näyttöön tulee valikko, jossa on ohjelman versionumero ja tunnus. Corrigo E Ventilation User Guide, revision C 19

20 Kieli Jos aloitusvalikon näkyessä painetaan kerran NUOLI OIKEALLE, näyttöön tulee valikko, jossa voi vaihtaa näytön kieltä. Eri kielitiedostot on tallennettu sovellusmuistiin, josta ne voi ladata työmuistiin. Jos Corrigoon on ladattu E toolin kautta tehdasversiota uudempi ohjelmaversio, säädin ei salli kielitiedostojen latausta sovellusmuistista. Tämä johtuu siitä, että kielitiedostot eivät mahdollisesti ole yhteensopivia uuden version kanssa. Sen vuoksi valittavana on vain kaksi kieltä, jotka olet ladannut E toolilla. Ilmaisin-LEDit Tilailmaisimet ovat säätimen vasemmassa yläkulmassa. Näytöllä varustetuissa säätimissä hälytys- ja tilailmaisin-ledit ovat painikkeiden vieressä. Tilan ilmaisu Ilmaisun kohde Väri Kuvaus Tx Vihreä Portti 1, lähetys Rx Vihreä Portti 1, vastaanotto Serv (LON-mallit) Keltainen Huolto-LED LON, käyttöönotto LAN (-Web models) P/B (Virta/paristo) Keltainen/vihr eä Vihreä/punain en Vihreä: Kytketty muuhun verkon laitteeseen Vilkkuva vihreä: Verkkoliikenne Vilkkuva keltainen: Tunnistukseen Virta päällä/paristovirhe Näytöllä varustetut säätimet: Punainen Hälytysilmaisu Keltainen Tilan vaihtaminen Paristonvaihto Corrigo E:ssä on sisäinen paristo, joka varmistaa muistin ja tosiaikakellon toiminnan sähkökatkoksen tapauksessa. Kun hälytys Sisäinen paristo aktivoituu ja paristo-led palaa punaisena, paristo on tyhjentynyt ja pitää vaihtaa. Varmennuskondensaattorin ansiosta säädin toimii kuitenkin vähintään 10 minuuttia ilman virtalähdettä. Koska paristonvaihto edellyttää tietoa asianmukaisesta suojauksesta staattisen sähkö purkauksilta sekä yksikön avaamisesta, vaihto tulee teettää valtuutetussa huollossa. 20 Corrigo E Ilmanvaihto - Käyttöohje, versio C

21 Hakemisto A Aika-asetukset, 15 Ajastinlähdöt, 17 Ajastinlähtö, ½-nopeus, 16 Ajastinlähtö, 1/1-nopeus, 16 Asetusarvo Kosteudensäätö, 15 Asetusarvo Puhaltimenohjaus, 13 Asetusarvot Lämpötila, 9 E Entalpiaohjaus, 12 H Hälytykset Hälytysten käsittely, 19 Hälytystapahtumat, 9 I Ilmaisimet, 20 Ilmansäätö, 13 Informaationäyttö, 19 K Kellonaika/päiväys, 16 Kieli, vaihtaminen, 20 Kosteudensäätö, 15 Asetusarvo, 15 Käyntitila, 7 Käyttöoikeudet, 17 L LEDit, 20 Lomat, 17 Lämpötila, 9 N Näyttö, 5 P Painikkeet ja LEDit, 5 Paristonvaihto, 20 Pidennetty käynti, 17 Puhaltimet Ajastinlähtö, ½-nopeus, 16 Ajastinlähtö, 1/1-nopeus, 16 Päiväys/kellonaika, 16 S Salasana, 18 Sisäänkirjautuminen, 18 T Tarveohjaus Asetusarvo, 15 Toiminnot, yleiskatsaus, 3 Tulot/lähdöt, 9 U Uloskirjautuminen, 18 V,W Valittuja toimintoja, 8 Versionumero, 19 Y Yksikön käyntitila, 7 M Muita toimintoja, 19

Corrigo E Käyttöohje. Ilmanvaihtosovellus

Corrigo E Käyttöohje. Ilmanvaihtosovellus Corrigo E Käyttöohje Ilmanvaihtosovellus Copyright AB Regin, Sweden, 2009 Tästä käyttöohjeesta Lisätietoa Tämä käyttöohje kattaa kaikki Corrigo E sarjan mallit, joita käytetään ilmanvaihtosovelluksissa.

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

CD-ohjauspaneeli Service Menu

CD-ohjauspaneeli Service Menu D2074877-FI 25-04-2012V.A003 Sisällysluettelo 1 Käyttö... 1 1.1 Käyttöliittymän kuvaus... 1 1.1.1 Ohjauspaneeli... 1 2 Näytön symbolit... 2 3 valikon kuvaus... 3 3.1 Lämpötilan asettaminen... 7 3.2 Manuaalinen

Lisätiedot

SAVECair. Käyttöönottopöytäkirja. Englannin kielestä käännetty asiakirja A001

SAVECair. Käyttöönottopöytäkirja. Englannin kielestä käännetty asiakirja A001 SAVECair Käyttöönottopöytäkirja Englannin kielestä käännetty asiakirja 2115797 A001 FI Tekijänoikeus Systemair UAB Kaikki oikeudet pidätetään E&OE Systemair UAB pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä FLEXIT 112626SF-02 2012-09 CS2000 Pikaopas CS2000 - Automatiikkajärjestelmä Sisällysluettelo 1. HMI...3 2. Asetukset... 3 2.1. Johdanto...3 2.2. Valitse kieli...3 2.3. Aseta kellonaika/päivämäärä...3 2.4.

Lisätiedot

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

DVCompact. Kompakti ilmanvaihtokone

DVCompact. Kompakti ilmanvaihtokone Kompakti ilmanvaihtokone -FI 14-04-2011V.A002 1 Käyttöönotto-ohjeet Yleistä Systemair-kokoonpanot on testattu ja toimintatestattu tehtaalla ennen toimitusta. Automaatio on esiasetettu tehtaalla, ja koneiden

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR RWP80.001 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 RWP80.001 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 RWP80.001 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS RWP/RWM. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Corrigo - Käyttöohje. Ilmanvaihtosovellus

Corrigo - Käyttöohje. Ilmanvaihtosovellus Corrigo - Käyttöohje Ilmanvaihtosovellus Copyright AB Regin, Sweden, 2016 Tietoja tästä käyttöohjeesta Lisätietoa Tämä käyttöohje kattaa kaikki Corrigo-sarjan mallit, joita käytetään ilmanvaihtosovelluksissa.

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje FI.webbE.50 Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD versio E, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen..

Lisätiedot

Topvex SC03-11. Kompakti ilmanvaihtokone

Topvex SC03-11. Kompakti ilmanvaihtokone Kompakti ilmanvaihtokone 207576-FI 20-04-2012 A001 (C.3.1) Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 2.2 Sisäisten osien kuvaus... 2 2.2.1 Tulo- ja poistoilmapuhaltimet...

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Topvex FR03, FR06, FR08, FR11. Compact-ilmankäsittelykoneet

Topvex FR03, FR06, FR08, FR11. Compact-ilmankäsittelykoneet Compact-ilmankäsittelykoneet Englannin kielestä käännetty asiakirja 1294517-FI 24-06-2015 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäisten osien kuvaus... 3 2.1.1 Tulo- ja poistoilmapuhaltimet...

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Topvex TR 09, TR12 & TR15

Topvex TR 09, TR12 & TR15 Topvex TR 09, 12, 15 Kompakti ilmankäsittelykone FI Käyttö- ja huolto-ohjeet 205000 Systemair AB 1 205000 Systemair AB Kuva 1 Vasenkätinen malli Oikeakätinen malli Kuvaus 1. Tuloilma 10. Roottorin moottori

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Kompaktit ilmanvaihtokoneet

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Kompaktit ilmanvaihtokoneet Kompaktit ilmanvaihtokoneet Englannin kielestä käännetty asiakirja 2078807-FI 2014-06-25 A003 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit SR 09, SR 11... 2 2.2 Sisäiset

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistys opas.

Ecodan NG C-Generation. Käynnistys opas. Ecodan NG C-Generation Käynnistys opas. Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM! Muista myös asentaa SD-muistikortti

Lisätiedot

DVCompact. Kompakti ilmanvaihtokone

DVCompact. Kompakti ilmanvaihtokone Kompakti ilmanvaihtokone 2076227-FI 07-05-2012V.A004 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 EL- ja LV-koneiden osien kuvaus... 2 2.2 Sisäisten osien kuvaus... 3 2.2.1 Tulo- ja poistoilmapuhaltimet...

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Kompaktit ilmanvaihtokoneet

Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Kompaktit ilmanvaihtokoneet Kompaktit ilmanvaihtokoneet Document translated from English 2078807-FI 11-04-2012 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit SR 09, SR 11... 2 2.2 Sisäiset

Lisätiedot

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE

system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE system 2.0 KODIN OHJAUSLAITE KÄYTTÖ- JA OHJEKIRJA YLEISTÄ Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen ohjausyksikön käytön aloittamista, käytä ainoastaan tämän kirjan ohjeiden ja annettujen opastusten mukaisesti.

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Kosteusanturi Langaton

Kosteusanturi Langaton Kosteusanturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 Kosteusmittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 2 3.1

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto Pikaohje Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet Viritys ja käyttöönotto Building Technologies siemens.com/hit-fi Käyttöveden viritys Siirry päähakemistoon Info näppäimellä Info Valitse Tunnussana? Syötä

Lisätiedot

Corrigo E - Manuaali Ilmanvaihto

Corrigo E - Manuaali Ilmanvaihto Corrigo E - Manuaali Ilmanvaihto Käyttäjän opas Corrigo E Ilmanvaihto...3 1. Yleistä Corrigo E:stä... 3 2. Asennus ja johdotus... 6 3. Määrittely... 16 4. Toiminnalliset kuvaukset... 18 5. Säätimen käynnistys

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Sonera Yritysvartija. Käyttöohje

Sonera Yritysvartija. Käyttöohje Sonera Yritysvartija Käyttöohje 1/15 Sonera Yritysvartija Käyttöohje 05/2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Päänäkymä... 4 2. Arkisto... 5 3. Asetukset... 6 3.1. Kamera-asetukset... 7 3.1.1. Yleistä... 7 3.1.2. Tallennus...

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU

LVI - I N HVACON S I N Ö Ö R I T O I M I S T O RAU = FYYSINEN PISTE DO OHJAUS DI INDIOINTI DI HÄLYTYS AO SÄÄTÖ AI ITTAUS ALAESUS 1 = OHJELALLINEN PISTE DO DI DI AO AI R (SU) S2 S3 S1 235P1 EC1 232P1 91 92 FG1 PDIE 1 SU1 TE 9 93 94 PI oneellinen alapohjan

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas

Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Roth Touchline viilennysjärjestelmän asennusopas Living full of energy /7 Roth Touchline ohjausjärjestelmällä on mahdollista asettaa usealle eri tavoille, toimiakseen viilennysjärjestelmän kanssa. Järjestelmällä

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL470 Laitteen yleiskatsaus... 2, 3 Symbolit... 4 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Huonelämpötila ei täsmää... 8 Lämmitysohjelmasta

Lisätiedot

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE

HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING. Fl / SE HDHX NEOBASICs5 KAYTTOOHJE BRUKSANVISNING Fl / SE 62235 Fl D FIX 01 Neo Basic s5 termostaatin käyttöohje Johdanto Tata laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on ruumiillisia

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Danfoss District Energy Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu

Lisätiedot

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120*

ECL Comfort 210/310. Käyttäjän opas *087H9008* *VIKTY120* MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9008* *VIKTY120* Lisätietoja ECL Comfort 210- ja 310-moduuleista ja lisävarusteista on osoitteessa http://den.danfoss.com/ ECL Comfort 210/310 Käyttäjän opas Produced

Lisätiedot

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ

VIDA ADMIN PIKAOPAS SISÄLTÖ SISÄLTÖ 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Tarkastusluettelo... 3 1.2 Lisää käyttäjä... 3 1.3 Rekisteröi VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivoi tilaus sekä liitä käyttäjät ja tietokoneet tilaukseen... 4 1.5 Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

Topvex FR03, FR06, FR08, FR11. Kompakti ilmanvaihtokone

Topvex FR03, FR06, FR08, FR11. Kompakti ilmanvaihtokone Kompakti ilmanvaihtokone 2069347-FI 30-03-2011V.A003 (C. 3.0-1-03) Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäisten osien kuvaus... 3 2.1.1 Tulo- ja poistoilmapuhaltimet... 3 2.1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

Toiminnallinen määrittely versio 1.2

Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Toiminnallinen määrittely versio 1.2 Ryhmä 2 Sami Luomansuu, 168128, sami.luomansuu@tut.fi Panu Sjövall, 205401, panu.sjovall@tut.fi VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Tehdyt muutokset 1.0 02.10.12

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE Uplink

Käyttöohjekirja NIBE Uplink Käyttöohjekirja UHB FI 1228-1 231154 Sisällys 1 Yleistä 2 Palvelutarjonta 3 Vaatimukset 3 2 Rekisteröi NIBE Uplink 4 3 Tarvitsetko apua? 5 Aloitussivu 5 Ohjelmisto 8 Tilin asetukset 8 Uloskirjautuminen

Lisätiedot

Käyttöohjeet CTS 600 -ohjausyksikkö NILAN Comfort 250-600 EC

Käyttöohjeet CTS 600 -ohjausyksikkö NILAN Comfort 250-600 EC Käyttöohjeet CTS 600 -ohjausyksikkö NILAN Comfort 250-600 EC Versio 1.06; 01.02.2008 Ohjelmaversio 1.23 1.2X Käyttöohjeet NILAN Comfort 250-600 EC Johdanto Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä

Lisätiedot

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI

SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI AUTOMAATIO,- VIESTINTÄ,- JA TURVAJÄRJESTELMÄT SELAMATIC OY Laajalammintie 10 50160 MIKKELI puh. 0201 550 730 fax. 0201 550 737 e-mail: selamatic@selamatic.fi internet: www.selamatic.fi MIKROPROSESSORIPOHJAISET

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

TX elektroninen ohjainyksikkö

TX elektroninen ohjainyksikkö TX elektroninen ohjainyksikkö Sivu 1 / 20} 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 Sisällysluettelo... 2 2.0.0 Yhteenveto... 3 3.0.0 Toimintojen kuvaus... 4 3.1.0 Käyttäjäasetukset... 4 3.1.1 Toiminta päivällä...

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Connect Control Light/Set Light/Set Kaksoisaika Mode Ajanotto Mode Control Mode Light/Set

KÄYTTÖOHJE Connect Control Light/Set Light/Set Kaksoisaika Mode Ajanotto Mode Control Mode Light/Set KÄYTTÖOHJE Kello käynnistyy lepotilasta painamalla mitä tahansa painiketta 2 sekunnin ajan. Pääset nyt asettamaan ajan järjestyksessä: kaupunki, DST( kesäaikaasetus), Tunnit, Minuutit, Sekuntit, Vuosi,

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

Käyttöopas. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

Käyttöopas. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Käyttöopas ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Periaate AK-NG järjestelmän AK SM720 tai 350 voidaan luoda yhteys kolmella eri tavalla (kts. kuva alla) Uusiin (laajennettaviin) säätimin voidaan

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä

Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä 088U0212 Käyttöohje CF-RD Huonetermostaatti näytöllä Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset................... 5 4. Välitystesti............................

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

6 Taajuusmuuttajan käyttö

6 Taajuusmuuttajan käyttö 6 Taajuusmuuttajan käyttö 6.1.1 Kolme käyttötapaa Taajuusmuuttajaa voidaan käyttää kolmella eri tavalla: 1. Graafinen paikallisohjauspaneeli (GLCP), katso 5.1.2 2. Numeerinen paikallisohjauspaneeli (NLCP),

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy

Käyttöohje. Ticket Inspector. Versio 1.0. Sportum Oy Käyttöohje Ticket Inspector Versio 1.0 Sportum Oy 10.5.2017 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kirjautuminen ensimmäisellä kerralla / PIN-koodin unohtuessa... 3 3. Tunnistautuminen... 4 4. Päänäkymä...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Live-View-kauko-ohjain

Live-View-kauko-ohjain Live-View-kauko-ohjain RM-LVR1 Tämä käsikirja täydentää yksikön käyttöohjeita. Käsikirjassa esitellään eräitä lisättyjä tai muutettuja toimintoja sekä kuvataan niiden toimintaa. Lue myös yksikön käyttöohjeet.

Lisätiedot

Parametrit varkaudenestolaite

Parametrit varkaudenestolaite Johdanto Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan varkaussuojaan liittyvät parametrit. Ainoastaan päällirakentajalle merkitykselliset parametrit on lueteltu. Ajoneuvon käytettävissä olevat parametrit ja asetukset

Lisätiedot

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP

OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP KÄYTTÖOHJE OHJAUSPANEELI UTI-INV-MODUULIN SEURANTAAN JA KÄYTTÖÖN UTI-IQCP SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN 1. Päänäyttö Päänäyttö on jaettu viiteen seurantaikkunaan sekä painikkeeseen,

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. Imuriohjain ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Imuriohjain IMURIOHJAIN v091210a Yleistä Ariterm 25+ ja 35+-kattilaan on asennettu vakiovarusteena savukaasupuhallin. Puhallintoimitukseen kuuluu ohjainyksikkö, joka ajaa imuria

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella ESBE CRD122 Callidus koodi 211702 Käyttöohje Kompakti lämmönsäädin paketti säädin ja langaton huoneyksikkö LCD näyttö ja yksi käyttöpainike moottoriosassa

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot