Corrigo E Käyttöohje. Ilmanvaihtosovellus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Corrigo E Käyttöohje. Ilmanvaihtosovellus"

Transkriptio

1 Corrigo E Käyttöohje Ilmanvaihtosovellus Copyright AB Regin, Sweden, 2009

2 Tästä käyttöohjeesta Lisätietoa Tämä käyttöohje kattaa kaikki Corrigo E sarjan mallit, joita käytetään ilmanvaihtosovelluksissa. Käyttöohjeessa selostetaan vain toiminnot, joihin on pääsy operaattoritason tai suppeammilla käyttöoikeuksilla. 6,7 A / 200 A Ohjelmistoversio: Lisätietoa Corrigo E:stä löytyy seuraavista lähteistä: Manual Corrigo E Ventilation Täydellinen käsikirja Corrigo E:n konfiguroinnista ja huollosta ilmastointisovelluksessa, saatavana ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielellä. Manual E tool Käsikirja säätimien konfiguroinnista E tool tietokoneohjelmalla, saatavana ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielellä. Lon-interface variable list Corrigo E sarjan muuttujalista, saatavana ruotsin ja englannin kielellä. Network variables for EXOline and Modbus EXOline- ja Modbus-väylän muuttujalista, saatavana englannin kielellä. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus, Corrigo E Tiedot voi ladata Reginin kotisivulta 2 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

3 Tietoja Corrigo E:stä Corrigo E on sarja esiohjelmoituja, konfiguroitavia säätimiä erilaisiin sovelluksiin. Corrigo E -sarjaan kuuluu kolme kokoa: 8, 15 tai 28 tuloa/lähtöä. Saatavana etupaneelin näytöllä ja painikkeilla tai ilman. Laitteisiin ilman etupaneelin näyttöä ja painikkeita on saatavana kaapelilla kytketty E-DSP-pääte, jossa on näyttö ja painikkeet. Kaikki normaalit toiminnot voidaan suorittaa näyttöä ja painikkeita käyttäen tai kytketystä tietokoneesta, jossa käytetään Corrigo E tool ohjelmaa ja EXOline-väylää. Eri lämpötilanohjaustilat Ohjattavat kohteet: Ilmastointisovellus, toimintojen yleiskatsaus Säätimeen on ladattu ilmanvaihtoyksikön ohjausohjelmat. Lämpötilasäädin perustuu tuloilman lämmityksenohjauksen PI-säätimeen, jossa on esiohjelmoitu sarja ohjaustiloja. Tähän säätimeen voi liittää useita erilaisia ohjaustoimintoja sekä analogisia ja digitaalisia tulo- ja lähtötoimintoja. Tietyt toiminnot ovat välttämättömiä, muut voi nähdä valinnaisina. Tästä joustavuudesta johtuu, että näytön näkymä saattaa poiketa laitteesta toiseen riippuen valituista toiminnoista. Toimintojen valinta ei tapahdu käyttäjätasolla vaan huollossa tai järjestelmätasoilla koulutetun ja asiantuntevan henkilöstön toimesta. Sama koskee muuta konfigurointia. Ilmankäsittely-yksikön ohjelma sisältää muun muassa seuraavat toiminnot: Tuloilman lämpötilanohjaus ulkoilman lämpötilan kompensoinnilla tai ilman Huonelämpötilanohjaus (sarjasäädin) Poistoilman lämpötilanohjaus (sarjasäädin). Vuodenaikakytkentä tuloilman ja huone-/poistoilman lämpötilanohjauksen välillä. Ylimääräinen, erillinen lämpötilanohjauspiiri jälkilämmittimille jne. Lämmönvaihdin (nestekytketty, levy tai pyörivä) tai sekoituspellit Lämpöpatteri, jäätymissuojattu vesikierto tai sähkö. Jäähdytin: vesilämmitteinen tai DX, maks. 3 vaihetta. Kiertovesipumput: lämmitys, jäähdytys, lämmönvaihdin. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 3

4 Puhaltimien ohjaus Kosteuden säätö 1- tai 2-nopeuksiset tulo- ja poistoilmapuhaltimet. Taajuusohjatut tulo- ja poistoilmapuhaltimet paine- tai virtausohjauksella, käsiohjauksella tai ulkoisella ohjauksella LVI-järjestelmästä. Paineohjattu tuloilmapuhallin orjakytketyillä poistoilmapuhaltimella (lähdöstä tai virtauksesta riippuva). Voidaan käyttää joko kostutusta tai kosteudenpoistoa tai molempia. Aikaohjaus Yksikön käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Maks. 5 ajastinlähtöä ulkoisten toimintojen (valaistus, ovien lukitus jne.) ohjaukseen. Tarveohjattu ilmanvaihto Rakennuksissa, joissa henkilöiden määrä vaihtelee voimakkaasti, puhaltimien nopeuksia tai sekoituspeltejä voidaan ohjata ilmanlaadun perusteella, joka mitataan CO 2 /VOC-anturilla. Lisäohjaus Kun käytetään ohjaustoimintoa huone- tai poistolämpötilanohjaus, on mahdollista käyttää lisälämmitystä ja/tai lisäjäähdytystä. Vapaajäähdytys Jäähdytyksen kierrätys Kierrätyksen ohjaus Kun tämä toiminto on aktivoitu, sitä käytetään kesäaikaan jäähdyttämään rakennusta öisin viileällä ulkoilmalla ja vähentämään jäähdyttimien käyttötarvetta päivisin. Jos poistoilma on kylmempää kuin ulkoilma ja tarvitaan jäähdytystä, lämmönvaihtimen ohjaus käännetään päinvastaiseksi kylmän poistoilman palauttamiseksi. Ilmankierrätys käyttäen tuloilmapuhallinta ja kierrätyspeltiä, lämpötilanohjauksella tai ilman. Lämmityksen/jäähdytyksen askelohjaimet Vaihtoehtona analogiselle ohjaukselle Toimilaite lämmitys Y1 tai Toimilaite jäähdytys Y3 askelohjaimia voidaan käyttää digitaalisella ohjauksella lämmityksen tai jäähdytyksen askelohjaukseen. 4 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

5 Näyttö, painikkeet ja LED:it Tämä jakso koskee Corrigo E yksiköitä, joissa on näyttö ja painikkeet, mutta myös E-DSPkäsipäätettä, joka voidaan kytkeä Corrigo E yksiköihin ilman näyttöä ja painikkeita. E-DSP Näyttö Regulator vent. sys :30 System: Normaaliajo As:18.0 Tod: 18.2 C Näytössä on neljä 20-merkkistä riviä. Siinä on myös taustavalaistus. Taustavalaistus on normaalisti pois päältä mutta syttyy, kun jotain painiketta painetaan. Taustavalo sammuu automaattisesti, kun mitään painiketta ei paineta vähään aikaan. Painikkeet ja LED:it NUOLI YLÖS: Rivi ylös valikossa. (Suurentaa parametriarvoa) NUOLI ALAS: Rivi alas valikossa. (Pienentää parametriarvoa) NUOLI OIKEALLE: Siirtää alemmalle valikkotasolle. (Siirtää kohdistimen oikealle parametrin sisällä) NUOLI VASEMMALLE: Siirtää ylemmälle valikkotasolle. (Siirtää kohdistimen vasemmalle parametrin sisällä) OK: Avaa/aktivoi valitun valikkoasetuksen. (Parametriarvon vahvistus) HÄLYTYS: Painallus näyttää hälytyslistan. POISTA: Palauttaa/poistaa parametriarvon muutoksen, ellei ole jo painettu OK. HÄLYTYS-LED: Vilkkuu punaisena, kun hälytystä ei ole kuitattu. Palaa punaisena, kun hälytys on kuitattu mutta ei nollattu. KIRJOITUS-LED: Jotkut valikot sisältävät asetettavia arvoja. Tämä ilmaistaan vilkkuvalla keltaisella LED:illä. Arvoa voidaan muuttaa painamalla OK. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 5

6 Valikkojärjestelmä Valikkopuussa navigointi Valittu käyttöoikeustaso määrää, mitkä valikot näytetään. Regulator vent. sys :30 System: Normaaliajo As:18.0 Tod: 18.2 C Aloitusnäyttö, normaalisti näkyvä näyttö on valikkopuun perustaso. Aloitusnäytön ulkonäkö voi vaihdella, koska konfigurointivaiheessa on mahdollista valita viidestä tyypistä. Myös ensimmäisen rivin tekstiä voidaan muuttaa E toolin avulla. As ja Tod ovat tuloilmasäätimen asetusarvo ja todellinen arvo. Tämä on voimassa myös käytettäessä peräkkäin kytkettyjen huoneiden lämpötilan tai poistoilman lämpötilan ohjausta. Todellinen arvo = Mitattu nykyinen lämpötila. Asetusarvo = Haluttu, konfiguroitu lämpötila. Painamalla NUOLI ALAS voit siirtyä valikkovaihtoehtojen läpi tällä alimmalla tasolla. Painamalla NUOLI YLÖS siirryt takaisin vaihtoehtojen läpi. Näytetyt valikot riippuvat siitä, mitä käyttöoikeustasoa käytät (katso tarkemmat tiedot kirjautumisesta korkeammille tasoille jaksosta Käyttöoikeudet). Peruskäyttöoikeustaso, joka on normaalisti aktiivinen kun et ole kirjautunut sisään, näyttää vain rajoitetun määrän valikoita ja alavalikoita. Käyntitila Tässä voit nähdä ja asettaa yksikön käyntitilan ja katsoa valittuja ohjaustoimintoja ja hälytystapahtumia. Lämpötila, Ilmankosteuden säätö ja Ilman säätö Tässä näytetään merkitykselliset arvot ja asetusarvot. Asetusarvojen muuttaminen edellyttää vähintään operaattorin käyttöoikeustasoa. Aika asetukset Käyttöoikeudet Tässä näytetään kellonaika, päivämäärä ja asetetut käyntiajat. Arvojen muuttaminen edellyttää vähintään operaattorin käyttöoikeustasoa. Tässä voi kirjautua korkeammalle tasolle, kirjautua ulos perustasolle ja vaihtaa salasanaa. Käyntitila Lämpötila Ilman säätö Kosteuden säätö Aika asetukset Käyttöoikeudet Normaalin käyttöoikeuden perustason omaava käyttäjä voi katsella rajoitettua valikkovalikoimaa. Yksikön käyntitilaa voidaan vaihtaa ja hälytykset kuitata. Jos sinulla on operaattorin käyttöoikeustaso, pääset käsiksi laajempaan tietoon ja voit muuttaa käyttöparametreja kuten asetusarvoja ja aikatoimintoja. Pääset seuraavalle valikkotasolle käyttämällä siirtämällä näytön kohdistimen NUOLI YLÖS ja NUOLI ALAS painikkeilla halutun valikon kohdalle ja painamalla sitten NUOLI OIKEALLE. Jos sinulla on riittävät käyttöoikeudet, näyttöön vaihtuu valitsemasi valikko, Kullakin tasolla voi olla useita uusia valikoita, joiden läpi voit siirtyä NUOLI YLÖS ja NUOLI ALAS -painikkeilla. 6 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

7 Joskus valikkoon tai valikkokohtaan on liitetty useita alavalikoita. Tämä ilmaistaan näytön oikeassa reunassa olevalla nuolisymbolilla Voit valita niistä jonkin painamalla uudelleen NUOLI OIKEALLE. Pääset edelliselle valikkotasolle painamalla NUOLI VASEMMALLE. Käyntitila Parametrien muuttaminen Joissakin valikoissa on parametreja, jotka voidaan asettaa. Tämä ilmaistaan vilkkuvalla keltaisella LED:illä. Nopea vilkkuminen (2 kertaa sekunnissa) ilmaisee, että parametria voi muuttaa nykyisellä käyttöoikeustasolla. Hitaampi vilkkuminen (kerran sekunnissa) ilmaisee, että parametrin muuttaminen edellyttää korkeampaa käyttöoikeustasoa. Jos haluat muuttaa parametria, paina ensin OK-näppäintä. Jos tarvitset nykyistä korkeampaa käyttöoikeustasoa, näyttöön tulee kirjautumisvalikko, joka selostetaan jäljempänä. Muuten kohdistin näkyy ensimmäisen asetettavan arvon kohdalla. Jos haluat muuttaa arvoa, voit tehdä sen painamalla NUOLI YLÖS tai NUOLI ALAS -näppäintä. Jos parametrissa on useampia numeroita, voit siirtyä niiden välillä käyttämällä NUOLI VASEMMALLE/OIKEALLE -painikkeita. Kun haluttu arvo näkyy näytössä, paina OK. Jos valikossa on lisää asetettavia arvoja, kohdistin siirtyy automaattisesti seuraavan kohdalle. Arvo ohitetaan muuttamatta sitä painamalla NUOLI OIKEALLE. Muutoksen keskeytys ja paluu alkuperäiseen asetukseen tapahtuu pitämällä C-painiketta painettuna, kunnes kohdistin häviää näytöstä. Tähän on koottu joukko valikoita, joista nähdään käyntitila, valitut toiminnot, hälytystapahtumat ja tulojen ja lähtöjen tila. Käyntitila Valitut toiminnot Hälytystapahtumat Tulo/lähtö Käyntitila Yksikön käyntitilaa voidaan vaihtaa kirjautumatta sisään. Käyntitila Auto Käyntitilaksi voidaan asettaa Auto, Off tai Manual. Normaalisti tulisi käyttää Auto-tilaa. Off-tilaa voidaan käyttää yksikön pysäyttämiseen huoltoa ja vastaavaa varten. Manual-tila käynnistää yksikön, vaikka käyntitilan pitäisi ajastimen mukaan olla Off. Jos käyntitilaksi on asetettu Off tai Manual, C-hälytys aktivoituu: Käyntitila Manual. Hälytys nollautuu automaattisesti, kun käyntitilaksi asetetaan uudelleen Auto. Käyntiaika TUL:14.6 h POI:14.4 h Näyttää puhaltimien kumuloituvat käyntiajat. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 7

8 Valitut toiminnut Ohjaus toiminto Tuloilman ohjaus Puhallin ohjaus 1-nopeus Näistä valikoista voit nähdä, kuinka muutamat tärkeimmistä toiminnoista on konfiguroitu. Muutoksia ei voi tehdä. Lämmitys: Vesi Vaihdin: Levyvaihdin Jäähdytys: Vesi Lämmitin, lämmönvaihdin ja jäähdytyksen tyyppi. Jos jotain toimintoa ei käytetä, sen paikalla näytetään Ei käytössä. Vapaa jäähd.akt.: Ei Tätä toimintoa käytetään kesäaikaan jäähdyttämään rakennusta öisin viileällä ulkoilmalla. Näin vähennetään jäähdytystarvetta päivisin ja säästetään energiaa. Lisäohjaus Aktiivinen: Kyllä CO2/VOC aktiivinen Jos aikaohjaus ON Lisäohjausta käytetään huonelämpötilan säätöön normaalin käyntiajan ulkopuolella. Jos huoneessa on lämmitys- tai jäähdytystarvetta, yksikkö käynnistyy ja lämpötila säädetään. Palopelti toiminto Normaalisti kiinni Operation when alarm No Palotoiminto määrää palopeltien asetukset ja yksikön käyntitilan, kun palohälytys aktivoituu. Jäätymisen esto Aktiivinen Jäähdytys väli Ei Jäätymisenestoa käytetään normaalisti aina vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä. Jäähdytyksen kierrätys kääntää lämmönvaihtimen toiminnan ja palauttaa viileyden poistoilmasta, kun poistoilma on kylmempää kuin ulkoilma ja tarvitaan jäähdytystä. Ulkoinen asetus Ei aktiivinen Analoginen tulo voidaan konfiguroida ulkoiselle asetusarvolaitteelle, esim. TG-R4/PT1000. Hälytystapahtumat 24 Mar 14:32 B Vika SAF Kuitattu Hälytysloki, joka sisältää 40 uusinta hälytystapahtumaa. Uusin tapahtuma on listassa ensimmäisenä. Hälytyslokia voidaan käyttää vain hälytyshistorian katseluun. Hälytykset käsitellään erikoisalueella, katso jakso Hälytysten käsittely. 8 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

9 Tulot/lähdöt Analogiset inputit Digitaliset inputit Universalit inputit Analogiset outputit Digitaliset outputit Näistä valikoista nähdään kaikkien konfiguroitujen tulojen ja lähtöjen nykyiset arvot. Nämä ovat vain lukuvalikoita. Muutoksia ei voi tehdä. Universaalit tulot voidaan konfiguroida joko analogisiksi tai digitaalisiksi tuloiksi. Tässä näytetään esimerkkeinä analogiset tulot ja digitaaliset lähdöt. Analogiset tulot AI1: 18.5 Ulkolämpöt AI2: 20.3 Tulolämpöt AI3: 28.2 Jäät.suojal AI4: 19.9 Huonelämp1 Tässä näytetään analogisten tulojen ja digitaalisten lähtöjen nykyiset arvot. Digitaliset lähdöt DO1:Off TUL 1/1-nop. DO2:Off POI 1/1-nop. DO3: On TUL 1/2-nop. DO4: On POI 1/2-nop. Tästä valikosta nähdään, ovatko digitaaliset tulot ja lähdöt On vai Off. Lämpötila Tässä voi katsella kaikkia lämpötilanohjauksen todellisia ja asetusarvoja. Valikko näkyy kaikille käyttäjille käyttöoikeustasosta riippumatta. Tehdäksesi muutoksia tarvitset kuitenkin vähintään operaattorin valtuudet. Seuraavat valikot ovat käytettävissä edellyttäen, että vastaava tulo on aktivoitu. Asetusarvo Tuloilman lämpötilanohjaus Ulkolämpöt.: 18.4 C Tuloilman lämpöt. Tod.: 19.8 C Aset Aset: 20.0 C Asetusarvo Tuloilman lämpötilanohjaus. Tässä nähdään todelliset ja asetusarvot sekä ulkoilman lämpötila, jos ulkolämpötilan anturi on konfiguroitu. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Tuloilman lämpöt. Aset: 20.0 C Alavalikko: Asetusarvo Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 9

10 Asetusarvo Ulkoilman lämpötilalla kompensoitu tuloilman lämpötilanohjaus Ulkolämpöt.: 18.4 C Tuloilman lämpöt. Tod.: 19.8 C Aset Aset: 20.0 C Asetusarvo Ulkoilman lämpötilalla kompensoitu tuloilman lämpötilanohjaus. Tässä nähdään todelliset ja asetusarvot sekä ulkoilman lämpötila, jos ulkolämpötilan anturi on konfiguroitu. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Ulkot. komp. aset. -20 C =25 C -15 C =24 C -10 C =23 C Alavalikko: Asetusarvo Asetusarvojen suhdetta käytetään ohjaustiloissa tuloilmaohjaus/huoneohjaus ja tuloilmaohjaus/poistoilmaohjaus, kun tuloilman ohjaus on aktiivinen. Ulkot. komp. aset. -5 C =23 C 0 C =22 C 5 C =20 C Käytä kahdeksaa taitepistettä asetusarvo/ulkoilman lämpötila suhteen luontiin. Ulkot. komp. aset. 10 C =19 C 20 C =18 C Väliarvot lasketaan käyttäen suoria viivoja taitepisteiden välillä. Asetusarvot lämpötiloille, jotka ovat alempia kuin alin taitepiste ja korkeampia kuin korkein taitepiste lasketaan jatkamalla kummankin pään kaksi viimeistä taitepistettä yhdistäviä viivoja. Esimerkki: Alapäässä asetusarvo kasvaa 1 asteen ulkolämpötilan alenemisen jokaista 5 astetta kohti. Asetusarvo lämpötilassa 23 C olisi siis 25 C + 0,6 x 1,0 C = 25,6 C. Asetusarvo Sarjakytketty huonelämpötilanohjaus Huone lämpöt. 1 Actual: 22 C Aset.: 21.5 C Asetusarvo Sarjakytketty huonelämpötilanohjaus. Asetusarvoa käytetään ohjaustilassa tuloilmaohjaus/huoneohjaus, kun sarjakytketty huoneohjaus on aktiivinen. If cascade control max/min tulo aset. Max: 30 C Min: 12 C Alavalikko, jossa asetetaan tuloilman min- ja max-rajalämpötilat. Huone lämpöt. 2 Todell:21.8 C Jos kaksi huoneanturia on konfiguroitu, saat myös tämän valikon. Säädin käyttää kahden anturin lämpötilojen keskiarvoa. 10 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

11 Asetusarvo Sarjakytketty poistoilman lämpötilaohjaus Huone lämpöt. 1 Todell: 21,0 C Aset.: 21.1 C Asetusarvo Sarjakytketty poistoilman lämpötilaohjaus. Asetusarvoa käytetään ohjaustilassa tuloilmaohjaus/poistoilmaohjaus, kun sarjakytketty poistoilmaohjaus on aktiivinen. If cascade control max/min tulo aset. Max: 30 C Min: 12 C Alavalikko, jossa asetetaan tuloilman min- ja max-rajalämpötilat. Lämmityksen lisäohjaus/jäähdytyksen lisäohjaus Lisä lämmitys Huoneen lämpöt. Päälle: 15 C Pois: 21 C Lisäohjausta käytetään normaalisti huone- tai poistolämpötilanohjauksen ollessa konfiguroitu estämään liian suuri lämpötilan muutos, kun yksikkö on pois päältä. Lisä jäähdytys Huoneen lämpöt. Päälle: 30 C Pois: 28 C Lämmityksen lisäohjaus tai jäähdytyksen lisäohjaus toimivat, jos lisäohjaus on konfiguroitu, käyntitila on Off (aikaohjaus OFF ja pidennettyä käyntiä ei ole valittu), ja jos olosuhteet vaativat lisäohjausta. Minimikäyntiajaksi voi asettaa minuuttia (FS = 20 minuuttia). Jäätymisenestolämpötila Jäätymisen esto Todell.: 30.9 C Veden lämpötilan todellinen arvo jäätymisenestoanturissa. Lämmönvaihtimen sulatus Vaihtimen sulatus Todell: 11.2 C Asetettu: -3.0 C Hystereesi: 1.0 C Tämä valikko näytetään, jos lämmönvaihtimen sulatus on konfiguroitu. Jos sulatusanturin lämpötila laskee alle asetusarvon, sulatustoiminto käynnistyy. Se pysäytetään, kun lämpötila on noussut yli asetusarvon + asetetun erotuksen. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 11

12 Lämmönvaihtimen hyötysuhteen valvonta Hyötysuhde vaihdin Todell: 93% Toiminto laskee lämmönvaihtimien lämpötilahyötysuhteen prosentteina, kun lähtösignaali vaihtimeen on yli 98 % ja ulkolämpötila on alle 10 C. Toiminto vaatii poistoilma-anturin, jäteilma-anturin ja ulkoanturin. Kun ohjaussignaali on alle 98 % tai ulkolämpötila on yli 10 C, näytössä näkyy 0%. Kierrätys Kierrätys on toiminto, joka jakaa ilmaa huoneessa käyttäen tuloilmapuhallinta. Toimintoa voi käyttää silloinkin, kun ei ole lämmityksen tai jäähdytyksen tarvetta. Kun käytetään kierrätyksen ohjausta, poistoilmapuhallin pysähtyy ja kierrätysläppä avautuu päästäen ilman kiertämään yksikön läpi. Kompensoi SAF, kun taajuuskorjaus ja kierrätettäessä: 0.0 Pa Kierrätyksen aikana TUL-kompensointi mahdollistaa kompensaation lisäämisen tuloilmapuhaltimen asetusarvoon normaalissa käytössä. Jos paineenohjaus on konfiguroitu, kompensaatio asetetaan yksikköinä Pa. Jos virtauksenohjaus on konfiguroitu, se asetetaan yksikköinä m3/h. Jos käsiohjaus on konfiguroitu, kompensaatio asetetaan prosentteina (%). Lämpötila-asetus, kun kierrätys (tuloilma/poistoilma/ huone) 18.0 C Lisäyksikkö Lisäyksikkö Todell: 21.2 C Aset.: 20.0 C Riippumaton lämpötilanohjauspiiri esim. jälkilämmittimien ohjaukseen. Piiri voidaan konfiguroida joko lämmitykseen tai jäähdytykseen. Ilmansäätö Tämä valikko näytetään vain, jos on konfiguroitu taajuusohjatut puhaltimet. Valitusta puhaltimenohjauksesta riippuen seuraavassa näytetään erilaisia valikkoyhdistelmiä. Paineensäätö TUL (Vastaavat valikot on myös POI:lle) Paineen säätö TUL Tod: 480Pa Aset: 490Pa Asetusarvo Paineensäätö. Tässä näytetään todellinen ja asetusarvo. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. 12 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

13 Paineen säätö TUL Aset 1/1: 490Pa Aset 1/2: 3000Pa Alavalikko Asetusarvot normaalinopeudella (1/1) ja alennetulla nopeudella (1/2). Ulkot. komp. aset. -20 C = -50Pa 10 C = 0Pa Act. komp= -5 Pa Alavalikko Ulkolämpötilan kompensointi. Paineen asetusarvon ulkolämpötilasta riippuva kompensointi voidaan lisätä. Kompensointi voidaan asettaa joko pelkästään tuloilmapuhaltimelle tai molemmille puhaltimille. Virtauksen säätö TUL. (Vastaavat valikot on myös POI:lle) Paineen säätö TUL Tod: 1800 m3/h Aset: 2000 m3/h Asetuspiste Virtauksensäätö. Tässä näytetään todellinen ja asetusarvo. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Virtaus säätö TUL Aset 1/1: 2000 m3/h Aset 1/2: 1000 m3/h Alavalikko Asetusarvo normaalinopeudella (1/1) ja alennetulla nopeudella (1/2). Ulkot. komp. aset. -15 C = 200 m3/h 10 C = 0.0 m3/h Act. komp= 0,0 Pa Alavalikko Ulkolämpötilan kompensointi. Paineen asetusarvon ulkolämpötilasta riippuva kompensointi voidaan lisätä. Kompensointi voidaan asettaa joko pelkästään tuloilmapuhaltimelle tai molemmille puhaltimille. Manuaalinen taajuudensäätö TUL. (Vastaavat valikot on myös POI:lle) Taajuuden säätö manuaali SAF Ulost.: 75 % Asetusarvo Kiinteä lähtösignaali. Tässä näytetään todellinen ja asetusarvo. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Taajuuden säätö manuaali SAF Ulostulo 1/1: 75 % Ulostulo 1/2: 50 % Alavalikko Asetusarvot normaalinopeudella (1/1) ja alennetulla nopeudella (1/2). Asetusarvot asetetaan prosentteina täydestä lähdöstä. 100 % = 10 V olähtösignaali. Ulkot. komp. aset. -20 C = -40% 10 C = 0% Act. Komp= 0 Pa Alavalikko Ulkolämpötilan kompensointi. Paineen asetusarvon ulkolämpötilasta riippuva kompensointi voidaan lisätä. Kompensointi voidaan asettaa joko pelkästään tuloilmapuhaltimelle tai molemmille puhaltimille. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 13

14 CO2/VOC CO2 Todell: 782ppm Aset.: 1000 ppm Sovelluksissa, joissa henkilöiden määrä vaihtelee, puhaltimen nopeutta voidaan ohjata ilmanlaadun perusteella, joka mitataan CO 2 /VOC-anturilla. Kosteudensäätö Tämä valikko näytetään vain, jos kosteudensäätö on konfiguroitu. Kosteusanturi huoneessa Kosteus huone Todell: 51.9 % RH Aset.: 50.0 % RH Kosteudensäädön konfigurointi voi olla joko Kostutus tai Kosteudenpoisto tai yhdistetty Kostutus/Kosteudenpoisto. Kosteusanturi kanavassa Kosteus kanava Todell: 72,2 % RH Max.arvo: 80.0 %RH Hyst.: 20.0 %RH Kanavan kosteusanturia käytetään vain maksimiarvotoiminnolle. Aika-asetukset Yleistä Aika/Pvm Ajastin norm.nopeus Ajastin alenn. nopeu Pidennetty käynti Ajastin output 1 Ajastin output 2 Ajastin output 3 Ajastin output 4 Ajastin output 5 Lomat Corrigossa vuosipohjainen kellotoiminto. Tämä tarkoittaa, että viikkoaikataulu lomajaksoineen voidaan asettaa koko vuodeksi. Kellossa on automaattinen kesä-/talviajan vaihto. Yksilölliset aikataulut jokaiselle viikonpäivälle ja erillinen loma-asetus. Jopa 24 yksilöllistä lomajaksoa voidaan konfiguroida. Lomajakso voi olla päivän pituinen. Loma-aikatauluilla on etusija muihin aikatauluihin nähden. Kullekin päivälle on enintään kaksi yksilöllistä käyntijaksoa. Kaksinopeuksisille sekä paineohjatuille tuulettimille on yksilölliset päiväaikataulut normaalinopeudelle ja alennetulle nopeudelle, kummassakin enintään kaksi käyntijaksoa. Enintään 5 digitaalilähtöä voidaan käyttää ajastinohjattuina lähtöinä. Kussakin yksilölliset viikkoaikataulut ja kaksi aktivointia päivää kohti. Näitä lähtöjä voidaan käyttää valaistuksen, ovien lukituksen jne. ohjaukseen. Vain konfiguroidut lähdöt näytetään. 14 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

15 Kellonaika/päiväys Aika: 18:21 Pvm: 09:06:10 Vkonpäivä: Maanantai Tässä valikossa voit katsoa ja muuttaa kellonaikaa ja päiväystä. Kellonaika näytetään 24 tunnin muodossa. Kellonaika näytetään muodossa VV:KK:PP. Ajastin, normaali nopeus Normaali nopeus Maanantai Per 1:07:00-16:00 Per 2:00:00-00:00 Asetusvalikkoja on 8 erillistä, yksi kullekin viikonpäivälle ja yksi lomia varten. Loma-aikatauluilla on etusija muihin aikatauluihin nähden. Aseta 24 tunnin käyntiä varten jaksoksi 00:00 24:00. Jakso poistetaan käytöstä asettamalla arvoksi 00:00 00:00. Jos jonkin päivän molemmiksi jaksoiksi asetetaan 00:00 00:00, yksikkö ei toimi normaalinopeudella sinä päivänä. Normaali nopeus Maanantai Per 1:07:00-16:00 Per 2:22:00-24:00 Jos haluat käyttää yksikköä yli vuorokausirajan, esim. maanantaista 22:00 tiistaihin 09:00, haluttu käyntijakso pitää asettaa eri päiville erikseen. Ensin maanantai 22:00 24:00... Normaali nopeus Tiistai Per 1:00:00-09:00 Per 2:00:00-00:00... sitten tiistai 00:00 09:00. Ajastin, alennettu nopeus Alenn. nopeus Sunnuntai Per 1:10:00 16:00 Per 2:00:00-00:00 Nämä asetukset jätetään huomiotta, jos on konfiguroitu yksinopeuksiset puhaltimet. Jos normaalinopeuden ja alennetun nopeuden jaksot menevät päällekkäin, normaalinopeudella on etusija. Asetusvalikkoja on 8 erillistä, yksi kullekin viikonpäivälle ja yksi lomia varten. Lomaaikatauluilla on etusija muihin aikatauluihin nähden. Aseta 24 tunnin käyntiä varten jaksoksi 00:00 24:00. Jakso poistetaan käytöstä asettamalla arvoksi 00:00 00:00. Jos jonkin päivän molemmiksi jaksoiksi asetetaan 00:00 00:00, yksikkö ei toimi alennetulla nopeudella sinä päivänä. Pidennetty käynti Pidennetty käynti 60 min Pidennys aika 0 min Digitaalituloilla voidaan pakottaa yksikkö käynnistymään, vaikka käyntitilan pitäisi ajastimen mukaan olla Off. Kaksinopeuksisille sekä paine-/virtausohjatuille tuulettimille voidaan normaalisti käyttää normaalinopeuden ja alennetun nopeuden tuloja. Yksikkö käy asetetun ajan. Jos käyntiajaksi on asetettu 0, yksikkö käy vain niin kauan kuin digitaalitulo on suljettu. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 15

16 Ajastinlähdöt 1 5 Enintään 5 digitaalilähtöä voidaan käyttää ajastinohjattuina lähtöinä. Vain konfiguroidut lähdöt näytetään. Kussakin yksilölliset viikkoaikataulut ja kaksi aktivointia päivää kohti. Ajastin output 2 Keskiviikko Per.1: 05:30-08:00 Per.2: 17:00 23:00 Kullakin ajastinlähdöllä on 8 erillistä asetusvalikkoa, yksi kullekin viikonpäivälle ja yksi lomia varten. Lomaaikatauluilla on etusija muihin aikatauluihin nähden. Jos kierrätystoiminto on konfiguroitu, ajastinlähtöä 5 voidaan käyttää kierrätystoiminnon käynnistykseen/pysäytykseen. Lomat Käyttöoikeudet Lomat (kk:pp) 1: 01:01 02:01 2: 09:04 12:04 3: 01:05 01:05 Vuoden ajalle voidaan asettaa jopa 24 erillistä lomajaksoa. Lomajakso voi olla peräkkäisen päivän pituinen. Päivämäärät ovat muotoa: KK:PP. Kun päivämäärä osuu lomajaksolle, ajastaja käyttää asetukseen viikonpäivää loma. Käyttöoikeustasoja on neljä erilaista, Normaali taso, jolla on alhaisin käyttöoikeus ja joka ei vaadi sisäänkirjautumista, Operaattoritaso, Huoltotaso ja Järjestelmätaso. Käyttöoikeustason valinta määrää, mitkä valikot näytetään ja mitä parametreja voi muuttaa näytetyissä valikoissa. Perustaso sallii muutokset vain käyntitilassa ja tarjoaa vain lukumahdollisuuden rajoitettuun määrään valikoita. Operaattoritaso sallii pääsyn konfigurointia lukuunottamatta kaikkiin muihin valikoihin. Huoltotaso sallii pääsyn kaikkiin muihin valikoihin paitsi alavalikoihin Konfigurointi/Tulot ja Lähdöt sekä Konfigurointi/Järjestelmä. Järjestelmätaso sallii kaikkien asetusten ja parametrien lukemisen/kirjoituksen kaikissa valikoissa. Kirjaudu sisään Kirjaudu ulos Vaihda salasana Paina toistuvasti NUOLI ALAS, kun aloitusnäyttö on näkyvissä, kunnes tekstilistan vasemmalla puolella oleva nuolikohdistin on kohdassa Käyttöoikeudet. Paina NUOLI OIKEALLE. Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sisään Anna salasana: **** Toiminta taso: Tässä valikossa on mahdollista kirjautua sisään mille tahansa käyttäjätasolle syöttämällä 4-numeroinen koodi. Sisäänkirjautumisvalikko näytetään myös, jos yrität päästä valikkoon tai käyttää toimintoa, joka vaatii nykyistä käyttöoikeuttasi korkeamman tason. 16 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

17 Paina OK, niin kohdistin ilmestyy ensimmäiseen numeropaikkaan. Paina toistuvasti NUOLI YLÖS, kunnes näytössä on oikea numero. Siirry seuraavaan paikkaan painamalla NUOLI OIKEALLE. Toista menettelyä, kunnes kaikki neljä numeroa ovat näytössä. Vahvista sitten painamalla OK. Hetken kuluttua teksti rivillä Toimintataso muuttuu näyttämään uutta käyttöoikeustasoa. Poistu valikosta painamalla NUOLI VASEMMALLE. Uloskirjautuminen Kirjaudu ulos? Ei Toiminta taso: System Käytä tätä valikkoa uloskirjautumiseen nykyiseltä tasolta perustasolle, joka ei edellytä kirjautumista. Automaattinen uloskirjautuminen Jos käyttöoikeustaso on Operaattori, Huolto tai Järjestelmä, käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos Normaalitasolle asetettavan toimettomuusajan kuluttua. Aika voidaan asettaa. Salasanan vaihto Vaihda salasana tasolle: Operaattori Uusi salasana: **** Voit vaihtaa salasanan vain nykyiselle tai sitä alhaisemmalle tasolle. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 17

18 Muita toimintoja Hälytysten käsittely Jos syntyy hälytystila, näytöllä varustetun etupaneelin hälytys-led alkaa vilkkua. LED jatkaa vilkkumista niin kauan kuin on kuittaamattomia hälytyksiä. Hälytykset kirjataan hälytyslistaan. Listasta ilmenevät hälytyksen tyyppi, hälytyksen päivämäärä ja kellonaika ja hälytysluokka (A-, B- tai C-hälytys). Hälytyslistaan päästään painamalla etupaneelin punaisella pisteellä varustettua hälytyspiniketta. Anturivika tuloilman lämpötila 24 Elo 10:43 Luokka:B Nollaus Jos hälytyksiä on useita, tämä ilmaistaan näytön oikeassa reunassa olevilla ylös/alas-nuolisymboleilla. Pääset muihin hälytyksiin YLÖS- ja ALAS-painikkeilla. Teksti-ikkunat Versionumerot Näytön alarivin vasemmassa reunassa näytetään hälytyksen tila. Aktiivisten, kuittaamattomien hälytyksien tapauksessa tila on tyhjä. Nollatut hälytykset ilmaistaan tekstillä Nollattu ; kuitatut edelleen aktiiviset tai estetyt hälytykset ilmaistaan tekstillä Kuitattu tai Estetty. Hälytykset kuitataan painamalla OK-painiketta. Voit sitten valita hälytyksen kuittauksen tai eston. Kuitatut hälytykset jäävät hälytyslistalle, kunnes hälytyksen tulosignaali nollautuu. Estetyt hälytykset jäävät hälytyslistalle, kunnes hälytys on nollattu ja esto on poistettu. Uudet samantyyppiset hälytykset eivät aktivoidu, ennen kuin esto on poistettu. Koska hälytyksien esto voi olla vaarallista, se edellyttää korkeaa käyttöoikeustasoa. Luokan A ja B hälytykset aktivoivat hälytyslähdöt, jos ne on konfiguroitu. Luokan C hälytykset eivät aktivoi hälytyslähtöjä. Luokan C hälytykset poistetaan hälytyslistalta, kun hälytystulo nollautuu, vaikka hälytystä ei olisi kuitattu. Jos aloitusvalikon näkyessä painetaan kerran NUOLI OIKEALLE, näyttöön tulee valinnaisen tekstin valikko. Teksti voi sisältää tietoja käyttävästä yhtiöstä, huoltohenkilön nimen ja puhelinnumeron jne. Tekstin syöttö käy helpoimmin E toolin avulla, mutta myös painikkeita voi käyttää. Tekstiä voi syöttää neljä 20 merkin riviä. Jos aloitusvalikon näkyessä painetaan kerran NUOLI OIKEALLE, näyttöön tulee valikko, jossa on ohjelman versionumero ja tunnus. 18 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

19 Kieli Jos aloitusvalikon näkyessä painetaan kerran NUOLI OIKEALLE, näyttöön tulee valikko, jossa voi vaihtaa näytön kieltä. Eri kielitiedostot on tallennettu sovellusmuistiin, josta ne voi ladata työmuistiin. Jos Corrigoon on ladattu E toolin kautta tehdasversiota uudempi ohjelmaversio, säädin ei salli kielitiedostojen latausta sovellusmuistista. Tämä johtuu siitä, että kielitiedostot eivät mahdollisesti ole yhteensopivia uuden version kanssa. Sen vuoksi valittavana on vain kaksi kieltä, jotka olet ladannut E toolilla. Ilmaisin-LED:it Tilailmaisimet ovat säätimen vasemmassa yläkulmassa. Näytöllä varustetuissa säätimissä hälytys- ja tilailmaisin-led:it ovat painikkeiden vieressä. Tilan ilmaisu Ilmaisun kohde Väri Kuvaus Tx Vihreä Portti 1, lähetys Rx Vihreä Portti 1, vastaanotto Serv (LON-mallit) Keltainen Huolto-LED LON, käyttöönotto LAN (-Web models) P/B (Virta/paristo) Keltainen/vihr eä Vihreä/punain en Vihreä: Kytketty muuhun verkon laitteeseen Vilkkuva vihreä: Verkkoliikenne Vilkkuva keltainen: Tunnistukseen Virta päällä/paristovirhe Näytöllä varustetut säätimet: Punainen Hälytysilmaisu Keltainen Tilan vaihtaminen Paristonvaihto Corrigossa on sisäinen paristo, joka varmistaa muistin ja tosiaikakellon toiminnan sähkökatkoksen tapauksessa. Kun hälytys Sisäinen paristo aktivoituu ja paristo-led palaa punaisena, paristo on tyhjentynyt ja pitää vaihtaa. Varmennuskondensaattorin ansiosta säädin toimii kuitenkin vähintään 10 minuuttia ilman virtalähdettä. Koska paristonvaihto edellyttää tietoa asianmukaisesta suojauksesta staattisen sähkö purkauksilta sekä yksikön avaamisesta, vaihto tulee teettää valtuutetussa huollossa. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 19

20 Hakemisto A Aika-asetukset, 14 Ajastin, alennettu nopeus, 15 Ajastin, normaali nopeus, 15 Ajastinlähdöt 1 5, 16 H Hälytystapahtumat, 8 Hälytysten käsittely, 18 I Ilmaisin-LED it, 19 Ilmansäätö, 12 Ilmastointisovellus, toimintojen yleiskatsaus, 3 K Kellonaika/päiväys, 15 Kieli, 19 Kosteudensäätö, 14 Kosteusanturi huoneessa, 14 Käyntitila, 7 Käyttöoikeudet, 16 L Lomat, 16 Lämpötila, 9 N Näyttö, 5 P Painikkeet ja LED it, 5 Paristonvaihto, 19 Pidennetty käynti, 15 S Salasanan vaihto, 17 Sisäänkirjautuminen, 16 T Teksti-ikkunat, 18 Tulot/lähdöt, 9 U Uloskirjautuminen, 17 V,W Valikkopuussa navigoint, 6 Versionumerot, 18 M Muita toimintoja, Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

21

22 R E G I N T H E C H A L L E N G E R I N B U I L D I N G A U T O M A T I O N AB Regin Head office Box 116, S Kållered, Sweden Phone: Fax: France Germany Spain Singapore Hong Kong Regin Controls SARL 32 rue Delizy F Pantin Phone: RICCIUS + SOHN GmbH Haynauer Str. 49 D Berlin Phone: Regin Ibérica, S.A. C/Arganda 18 local E Madrid Phone: Regin Controls Asia Pacific Pte Ltd 66 Tannery Lane # Sindo Building Singapore Phone: Regin Controls Hong Kong Ltd Room 2901 EW International Tower 120 Texaco Road Tsuen Wan, NT Hong Kong Phone:

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana.

SAVE VTR 200/B. Asennus ja huolto. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. Systemair ei ole vastuussa eikä takuu ole voimassa, jos näitä ohjeita ei noudateta asennuksen ja huollon aikana. 2014 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa

Lisätiedot

Ohjauksen käyttöohje Robust

Ohjauksen käyttöohje Robust Ohjauksen käyttöohje Robust 086U3533 2 Thermia 086U3533 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Toiminnallinen kuvaus... 7 2.1 Lämmitys... 7 2.1.1 Ensiöpuolen menolämpötila... 7 2.1.2 Integraaliohjaus... 7

Lisätiedot

Compress EHP 3500/5000/6000

Compress EHP 3500/5000/6000 6 720 643 475-01.1I 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien selitykset.............................

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje Osanumero: 6720643411; Painos 2010/03 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet.... 3 1.1 Symbolien selitykset.................

Lisätiedot

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Käyttöohje. 6 720 804 057 (2012/09) fi 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Käyttöohje fi 2 Tiedot FI Tiedot Bosch Compress EHP -lämpöpumpun kylmä ja lämmin puoli on varustettu uuden sukupolven energiapiheillä kiertovesipumpuilla.

Lisätiedot

NESTOR-verkkokäsikirja

NESTOR-verkkokäsikirja ETHERNET COM4 COM5 COM3 COM1 COM2 L1 N PE FI.NESTOR web.140409 NESTOR-verkkokäsikirja NESTOR-ohjelmaversio 1.2 1. YLEISTÄ NESTOR-yksikössä on sisäänrakennettu verkkopalvelin, jonka kautta voidaan valvoa

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Käyttöohje. 6 720 808 418 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 808 418 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 2 1.1 Symbolien

Lisätiedot

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut

NESTOR. Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot. Yleistä. Tärkeimmät edut Täydellisen sisäilmaston hallintajärjestelmän aivot Yleistä NESTOR on uusi ja mullistava pääportti Swegonin täydelliseen sisäilmaston hallintajärjestelmään. NESTOR yhdistää rakennuksen älykkäät Swegon-tuotteet

Lisätiedot

Super WISE sivuston käyttöohje

Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE sivuston käyttöohje Super WISE ohjelmaversio 1.25 Pidätämme oikeudet muutoksiin. www.swegon.fi 1 Sisällys Super WISE ohjelmaversio 1.25... 1 Super WISE ohjelmaversio 1.25... 3 1. Yleistä...

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT Alkaen ohjelmaversiosta 2.04 COMPACT Air COMPACT Heat Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com Sisältö YLEISTÄ...

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279

Käyttöohjekirja NIBE F1345. Maalämpöpumppu OHB FI 1235-1 231279 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK OHB FI 1235-1 231279 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 6. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 8. Pääset

Lisätiedot

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0

PremiumLine X11-X15. Käyttöohje. Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 fi PremiumLine X11-X15 Käyttöohje Tuotenumero: 15190 Painos 1.0 Onneksi olkoon uuden rajattoman lämpöpumpun valinnan johdosta! Olemme iloisia siitä, että valitsit uuden PremiumLine-lämpöpumpun. Se edustaa

Lisätiedot

CD-ohjauspaneeli Service Menu

CD-ohjauspaneeli Service Menu D2074877-FI 25-04-2012V.A003 Sisällysluettelo 1 Käyttö... 1 1.1 Käyttöliittymän kuvaus... 1 1.1.1 Ohjauspaneeli... 1 2 Näytön symbolit... 2 3 valikon kuvaus... 3 3.1 Lämpötilan asettaminen... 7 3.2 Manuaalinen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F470

Käyttöohjekirja NIBE F470 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1301-3 031574 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1301-1 231428 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH

Käyttöohjekirja NIBE VVM 500. Sisäyksikkö UHB FI 1338-2 431242 APH Käyttöohjekirja Sisäyksikkö APH UHB FI 1338-2 431242 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 15. Pääset

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE GOLD RX/PX/CX/SD, VERSIO E Alkaen ohjelmaversiosta 1.12 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys

Lisätiedot

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä FLEXIT 112626SF-02 2012-09 CS2000 Pikaopas CS2000 - Automatiikkajärjestelmä Sisällysluettelo 1. HMI...3 2. Asetukset... 3 2.1. Johdanto...3 2.2. Valitse kieli...3 2.3. Aseta kellonaika/päivämäärä...3 2.4.

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F470

Käyttöohjekirja NIBE F470 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK AHB FI 1038-1 031574 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Perusnäyttö. Mittaukset 5 IV-kojeen käyntiohjaus 7 IV-tehon ohjausten prioriteetit

SISÄLTÖ. Perusnäyttö. Mittaukset 5 IV-kojeen käyntiohjaus 7 IV-tehon ohjausten prioriteetit EH105 Ilmastoinninsäädin Käsikirja Ouman EH105 on älykäs ilmastoinninsäädin, joka soveltuu mitä erilaisimpiin ja vaativimpiin sovelluskohteisiin. Säätimessä yhdistyvät monipuoliset ja innovatiiviset säätöratkaisut

Lisätiedot

Asentajan käsikirja SMO 20

Asentajan käsikirja SMO 20 Asentajan käsikirja Ohjausyksikkö IHB FI 1322-1 231750 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 25. Pääset

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F1245

Käyttöohjekirja NIBE F1245 Käyttöohjekirja Maalämpöpumppu LEK AHB FI 0934-1 031328 Pikaopas Navigointi OK-painike (vahvista/valitse) Takaisin-painike (takaisin/peruuta/lopeta) Säätöpyörä (siirrä/lisää/vähennä) Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F470

Käyttöohjekirja NIBE F470 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1202-2 031574 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 11. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family

161 502 28-1 2014-11-04. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoLogic Pro/Family 161 502 28-1 2014-11-04 Yleistiedot

Lisätiedot

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI

OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE. KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI OHJAUSPANEELIN KÄYTTÖOHJE KIERUKKAKOMPRESSORIKÄYTTÖINEN ILMANJÄÄHDYTIN & LÄMPÖPUMPPU MICROTECH III OHJAIN Ohjelmistoversio 3.01.A D-EOMHP00607-14FI Sisältö 1 Johdanto... 6 1.1 Ohjaimen ominaisuudet...

Lisätiedot