Corrigo E Käyttöohje. Ilmanvaihtosovellus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Corrigo E Käyttöohje. Ilmanvaihtosovellus"

Transkriptio

1 Corrigo E Käyttöohje Ilmanvaihtosovellus Copyright AB Regin, Sweden, 2009

2 Tästä käyttöohjeesta Lisätietoa Tämä käyttöohje kattaa kaikki Corrigo E sarjan mallit, joita käytetään ilmanvaihtosovelluksissa. Käyttöohjeessa selostetaan vain toiminnot, joihin on pääsy operaattoritason tai suppeammilla käyttöoikeuksilla. 6,7 A / 200 A Ohjelmistoversio: Lisätietoa Corrigo E:stä löytyy seuraavista lähteistä: Manual Corrigo E Ventilation Täydellinen käsikirja Corrigo E:n konfiguroinnista ja huollosta ilmastointisovelluksessa, saatavana ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielellä. Manual E tool Käsikirja säätimien konfiguroinnista E tool tietokoneohjelmalla, saatavana ruotsin, englannin, saksan ja ranskan kielellä. Lon-interface variable list Corrigo E sarjan muuttujalista, saatavana ruotsin ja englannin kielellä. Network variables for EXOline and Modbus EXOline- ja Modbus-väylän muuttujalista, saatavana englannin kielellä. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus, Corrigo E Tiedot voi ladata Reginin kotisivulta 2 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

3 Tietoja Corrigo E:stä Corrigo E on sarja esiohjelmoituja, konfiguroitavia säätimiä erilaisiin sovelluksiin. Corrigo E -sarjaan kuuluu kolme kokoa: 8, 15 tai 28 tuloa/lähtöä. Saatavana etupaneelin näytöllä ja painikkeilla tai ilman. Laitteisiin ilman etupaneelin näyttöä ja painikkeita on saatavana kaapelilla kytketty E-DSP-pääte, jossa on näyttö ja painikkeet. Kaikki normaalit toiminnot voidaan suorittaa näyttöä ja painikkeita käyttäen tai kytketystä tietokoneesta, jossa käytetään Corrigo E tool ohjelmaa ja EXOline-väylää. Eri lämpötilanohjaustilat Ohjattavat kohteet: Ilmastointisovellus, toimintojen yleiskatsaus Säätimeen on ladattu ilmanvaihtoyksikön ohjausohjelmat. Lämpötilasäädin perustuu tuloilman lämmityksenohjauksen PI-säätimeen, jossa on esiohjelmoitu sarja ohjaustiloja. Tähän säätimeen voi liittää useita erilaisia ohjaustoimintoja sekä analogisia ja digitaalisia tulo- ja lähtötoimintoja. Tietyt toiminnot ovat välttämättömiä, muut voi nähdä valinnaisina. Tästä joustavuudesta johtuu, että näytön näkymä saattaa poiketa laitteesta toiseen riippuen valituista toiminnoista. Toimintojen valinta ei tapahdu käyttäjätasolla vaan huollossa tai järjestelmätasoilla koulutetun ja asiantuntevan henkilöstön toimesta. Sama koskee muuta konfigurointia. Ilmankäsittely-yksikön ohjelma sisältää muun muassa seuraavat toiminnot: Tuloilman lämpötilanohjaus ulkoilman lämpötilan kompensoinnilla tai ilman Huonelämpötilanohjaus (sarjasäädin) Poistoilman lämpötilanohjaus (sarjasäädin). Vuodenaikakytkentä tuloilman ja huone-/poistoilman lämpötilanohjauksen välillä. Ylimääräinen, erillinen lämpötilanohjauspiiri jälkilämmittimille jne. Lämmönvaihdin (nestekytketty, levy tai pyörivä) tai sekoituspellit Lämpöpatteri, jäätymissuojattu vesikierto tai sähkö. Jäähdytin: vesilämmitteinen tai DX, maks. 3 vaihetta. Kiertovesipumput: lämmitys, jäähdytys, lämmönvaihdin. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 3

4 Puhaltimien ohjaus Kosteuden säätö 1- tai 2-nopeuksiset tulo- ja poistoilmapuhaltimet. Taajuusohjatut tulo- ja poistoilmapuhaltimet paine- tai virtausohjauksella, käsiohjauksella tai ulkoisella ohjauksella LVI-järjestelmästä. Paineohjattu tuloilmapuhallin orjakytketyillä poistoilmapuhaltimella (lähdöstä tai virtauksesta riippuva). Voidaan käyttää joko kostutusta tai kosteudenpoistoa tai molempia. Aikaohjaus Yksikön käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Maks. 5 ajastinlähtöä ulkoisten toimintojen (valaistus, ovien lukitus jne.) ohjaukseen. Tarveohjattu ilmanvaihto Rakennuksissa, joissa henkilöiden määrä vaihtelee voimakkaasti, puhaltimien nopeuksia tai sekoituspeltejä voidaan ohjata ilmanlaadun perusteella, joka mitataan CO 2 /VOC-anturilla. Lisäohjaus Kun käytetään ohjaustoimintoa huone- tai poistolämpötilanohjaus, on mahdollista käyttää lisälämmitystä ja/tai lisäjäähdytystä. Vapaajäähdytys Jäähdytyksen kierrätys Kierrätyksen ohjaus Kun tämä toiminto on aktivoitu, sitä käytetään kesäaikaan jäähdyttämään rakennusta öisin viileällä ulkoilmalla ja vähentämään jäähdyttimien käyttötarvetta päivisin. Jos poistoilma on kylmempää kuin ulkoilma ja tarvitaan jäähdytystä, lämmönvaihtimen ohjaus käännetään päinvastaiseksi kylmän poistoilman palauttamiseksi. Ilmankierrätys käyttäen tuloilmapuhallinta ja kierrätyspeltiä, lämpötilanohjauksella tai ilman. Lämmityksen/jäähdytyksen askelohjaimet Vaihtoehtona analogiselle ohjaukselle Toimilaite lämmitys Y1 tai Toimilaite jäähdytys Y3 askelohjaimia voidaan käyttää digitaalisella ohjauksella lämmityksen tai jäähdytyksen askelohjaukseen. 4 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

5 Näyttö, painikkeet ja LED:it Tämä jakso koskee Corrigo E yksiköitä, joissa on näyttö ja painikkeet, mutta myös E-DSPkäsipäätettä, joka voidaan kytkeä Corrigo E yksiköihin ilman näyttöä ja painikkeita. E-DSP Näyttö Regulator vent. sys :30 System: Normaaliajo As:18.0 Tod: 18.2 C Näytössä on neljä 20-merkkistä riviä. Siinä on myös taustavalaistus. Taustavalaistus on normaalisti pois päältä mutta syttyy, kun jotain painiketta painetaan. Taustavalo sammuu automaattisesti, kun mitään painiketta ei paineta vähään aikaan. Painikkeet ja LED:it NUOLI YLÖS: Rivi ylös valikossa. (Suurentaa parametriarvoa) NUOLI ALAS: Rivi alas valikossa. (Pienentää parametriarvoa) NUOLI OIKEALLE: Siirtää alemmalle valikkotasolle. (Siirtää kohdistimen oikealle parametrin sisällä) NUOLI VASEMMALLE: Siirtää ylemmälle valikkotasolle. (Siirtää kohdistimen vasemmalle parametrin sisällä) OK: Avaa/aktivoi valitun valikkoasetuksen. (Parametriarvon vahvistus) HÄLYTYS: Painallus näyttää hälytyslistan. POISTA: Palauttaa/poistaa parametriarvon muutoksen, ellei ole jo painettu OK. HÄLYTYS-LED: Vilkkuu punaisena, kun hälytystä ei ole kuitattu. Palaa punaisena, kun hälytys on kuitattu mutta ei nollattu. KIRJOITUS-LED: Jotkut valikot sisältävät asetettavia arvoja. Tämä ilmaistaan vilkkuvalla keltaisella LED:illä. Arvoa voidaan muuttaa painamalla OK. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 5

6 Valikkojärjestelmä Valikkopuussa navigointi Valittu käyttöoikeustaso määrää, mitkä valikot näytetään. Regulator vent. sys :30 System: Normaaliajo As:18.0 Tod: 18.2 C Aloitusnäyttö, normaalisti näkyvä näyttö on valikkopuun perustaso. Aloitusnäytön ulkonäkö voi vaihdella, koska konfigurointivaiheessa on mahdollista valita viidestä tyypistä. Myös ensimmäisen rivin tekstiä voidaan muuttaa E toolin avulla. As ja Tod ovat tuloilmasäätimen asetusarvo ja todellinen arvo. Tämä on voimassa myös käytettäessä peräkkäin kytkettyjen huoneiden lämpötilan tai poistoilman lämpötilan ohjausta. Todellinen arvo = Mitattu nykyinen lämpötila. Asetusarvo = Haluttu, konfiguroitu lämpötila. Painamalla NUOLI ALAS voit siirtyä valikkovaihtoehtojen läpi tällä alimmalla tasolla. Painamalla NUOLI YLÖS siirryt takaisin vaihtoehtojen läpi. Näytetyt valikot riippuvat siitä, mitä käyttöoikeustasoa käytät (katso tarkemmat tiedot kirjautumisesta korkeammille tasoille jaksosta Käyttöoikeudet). Peruskäyttöoikeustaso, joka on normaalisti aktiivinen kun et ole kirjautunut sisään, näyttää vain rajoitetun määrän valikoita ja alavalikoita. Käyntitila Tässä voit nähdä ja asettaa yksikön käyntitilan ja katsoa valittuja ohjaustoimintoja ja hälytystapahtumia. Lämpötila, Ilmankosteuden säätö ja Ilman säätö Tässä näytetään merkitykselliset arvot ja asetusarvot. Asetusarvojen muuttaminen edellyttää vähintään operaattorin käyttöoikeustasoa. Aika asetukset Käyttöoikeudet Tässä näytetään kellonaika, päivämäärä ja asetetut käyntiajat. Arvojen muuttaminen edellyttää vähintään operaattorin käyttöoikeustasoa. Tässä voi kirjautua korkeammalle tasolle, kirjautua ulos perustasolle ja vaihtaa salasanaa. Käyntitila Lämpötila Ilman säätö Kosteuden säätö Aika asetukset Käyttöoikeudet Normaalin käyttöoikeuden perustason omaava käyttäjä voi katsella rajoitettua valikkovalikoimaa. Yksikön käyntitilaa voidaan vaihtaa ja hälytykset kuitata. Jos sinulla on operaattorin käyttöoikeustaso, pääset käsiksi laajempaan tietoon ja voit muuttaa käyttöparametreja kuten asetusarvoja ja aikatoimintoja. Pääset seuraavalle valikkotasolle käyttämällä siirtämällä näytön kohdistimen NUOLI YLÖS ja NUOLI ALAS painikkeilla halutun valikon kohdalle ja painamalla sitten NUOLI OIKEALLE. Jos sinulla on riittävät käyttöoikeudet, näyttöön vaihtuu valitsemasi valikko, Kullakin tasolla voi olla useita uusia valikoita, joiden läpi voit siirtyä NUOLI YLÖS ja NUOLI ALAS -painikkeilla. 6 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

7 Joskus valikkoon tai valikkokohtaan on liitetty useita alavalikoita. Tämä ilmaistaan näytön oikeassa reunassa olevalla nuolisymbolilla Voit valita niistä jonkin painamalla uudelleen NUOLI OIKEALLE. Pääset edelliselle valikkotasolle painamalla NUOLI VASEMMALLE. Käyntitila Parametrien muuttaminen Joissakin valikoissa on parametreja, jotka voidaan asettaa. Tämä ilmaistaan vilkkuvalla keltaisella LED:illä. Nopea vilkkuminen (2 kertaa sekunnissa) ilmaisee, että parametria voi muuttaa nykyisellä käyttöoikeustasolla. Hitaampi vilkkuminen (kerran sekunnissa) ilmaisee, että parametrin muuttaminen edellyttää korkeampaa käyttöoikeustasoa. Jos haluat muuttaa parametria, paina ensin OK-näppäintä. Jos tarvitset nykyistä korkeampaa käyttöoikeustasoa, näyttöön tulee kirjautumisvalikko, joka selostetaan jäljempänä. Muuten kohdistin näkyy ensimmäisen asetettavan arvon kohdalla. Jos haluat muuttaa arvoa, voit tehdä sen painamalla NUOLI YLÖS tai NUOLI ALAS -näppäintä. Jos parametrissa on useampia numeroita, voit siirtyä niiden välillä käyttämällä NUOLI VASEMMALLE/OIKEALLE -painikkeita. Kun haluttu arvo näkyy näytössä, paina OK. Jos valikossa on lisää asetettavia arvoja, kohdistin siirtyy automaattisesti seuraavan kohdalle. Arvo ohitetaan muuttamatta sitä painamalla NUOLI OIKEALLE. Muutoksen keskeytys ja paluu alkuperäiseen asetukseen tapahtuu pitämällä C-painiketta painettuna, kunnes kohdistin häviää näytöstä. Tähän on koottu joukko valikoita, joista nähdään käyntitila, valitut toiminnot, hälytystapahtumat ja tulojen ja lähtöjen tila. Käyntitila Valitut toiminnot Hälytystapahtumat Tulo/lähtö Käyntitila Yksikön käyntitilaa voidaan vaihtaa kirjautumatta sisään. Käyntitila Auto Käyntitilaksi voidaan asettaa Auto, Off tai Manual. Normaalisti tulisi käyttää Auto-tilaa. Off-tilaa voidaan käyttää yksikön pysäyttämiseen huoltoa ja vastaavaa varten. Manual-tila käynnistää yksikön, vaikka käyntitilan pitäisi ajastimen mukaan olla Off. Jos käyntitilaksi on asetettu Off tai Manual, C-hälytys aktivoituu: Käyntitila Manual. Hälytys nollautuu automaattisesti, kun käyntitilaksi asetetaan uudelleen Auto. Käyntiaika TUL:14.6 h POI:14.4 h Näyttää puhaltimien kumuloituvat käyntiajat. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 7

8 Valitut toiminnut Ohjaus toiminto Tuloilman ohjaus Puhallin ohjaus 1-nopeus Näistä valikoista voit nähdä, kuinka muutamat tärkeimmistä toiminnoista on konfiguroitu. Muutoksia ei voi tehdä. Lämmitys: Vesi Vaihdin: Levyvaihdin Jäähdytys: Vesi Lämmitin, lämmönvaihdin ja jäähdytyksen tyyppi. Jos jotain toimintoa ei käytetä, sen paikalla näytetään Ei käytössä. Vapaa jäähd.akt.: Ei Tätä toimintoa käytetään kesäaikaan jäähdyttämään rakennusta öisin viileällä ulkoilmalla. Näin vähennetään jäähdytystarvetta päivisin ja säästetään energiaa. Lisäohjaus Aktiivinen: Kyllä CO2/VOC aktiivinen Jos aikaohjaus ON Lisäohjausta käytetään huonelämpötilan säätöön normaalin käyntiajan ulkopuolella. Jos huoneessa on lämmitys- tai jäähdytystarvetta, yksikkö käynnistyy ja lämpötila säädetään. Palopelti toiminto Normaalisti kiinni Operation when alarm No Palotoiminto määrää palopeltien asetukset ja yksikön käyntitilan, kun palohälytys aktivoituu. Jäätymisen esto Aktiivinen Jäähdytys väli Ei Jäätymisenestoa käytetään normaalisti aina vesikiertoisissa lämmitysjärjestelmissä. Jäähdytyksen kierrätys kääntää lämmönvaihtimen toiminnan ja palauttaa viileyden poistoilmasta, kun poistoilma on kylmempää kuin ulkoilma ja tarvitaan jäähdytystä. Ulkoinen asetus Ei aktiivinen Analoginen tulo voidaan konfiguroida ulkoiselle asetusarvolaitteelle, esim. TG-R4/PT1000. Hälytystapahtumat 24 Mar 14:32 B Vika SAF Kuitattu Hälytysloki, joka sisältää 40 uusinta hälytystapahtumaa. Uusin tapahtuma on listassa ensimmäisenä. Hälytyslokia voidaan käyttää vain hälytyshistorian katseluun. Hälytykset käsitellään erikoisalueella, katso jakso Hälytysten käsittely. 8 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

9 Tulot/lähdöt Analogiset inputit Digitaliset inputit Universalit inputit Analogiset outputit Digitaliset outputit Näistä valikoista nähdään kaikkien konfiguroitujen tulojen ja lähtöjen nykyiset arvot. Nämä ovat vain lukuvalikoita. Muutoksia ei voi tehdä. Universaalit tulot voidaan konfiguroida joko analogisiksi tai digitaalisiksi tuloiksi. Tässä näytetään esimerkkeinä analogiset tulot ja digitaaliset lähdöt. Analogiset tulot AI1: 18.5 Ulkolämpöt AI2: 20.3 Tulolämpöt AI3: 28.2 Jäät.suojal AI4: 19.9 Huonelämp1 Tässä näytetään analogisten tulojen ja digitaalisten lähtöjen nykyiset arvot. Digitaliset lähdöt DO1:Off TUL 1/1-nop. DO2:Off POI 1/1-nop. DO3: On TUL 1/2-nop. DO4: On POI 1/2-nop. Tästä valikosta nähdään, ovatko digitaaliset tulot ja lähdöt On vai Off. Lämpötila Tässä voi katsella kaikkia lämpötilanohjauksen todellisia ja asetusarvoja. Valikko näkyy kaikille käyttäjille käyttöoikeustasosta riippumatta. Tehdäksesi muutoksia tarvitset kuitenkin vähintään operaattorin valtuudet. Seuraavat valikot ovat käytettävissä edellyttäen, että vastaava tulo on aktivoitu. Asetusarvo Tuloilman lämpötilanohjaus Ulkolämpöt.: 18.4 C Tuloilman lämpöt. Tod.: 19.8 C Aset Aset: 20.0 C Asetusarvo Tuloilman lämpötilanohjaus. Tässä nähdään todelliset ja asetusarvot sekä ulkoilman lämpötila, jos ulkolämpötilan anturi on konfiguroitu. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Tuloilman lämpöt. Aset: 20.0 C Alavalikko: Asetusarvo Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 9

10 Asetusarvo Ulkoilman lämpötilalla kompensoitu tuloilman lämpötilanohjaus Ulkolämpöt.: 18.4 C Tuloilman lämpöt. Tod.: 19.8 C Aset Aset: 20.0 C Asetusarvo Ulkoilman lämpötilalla kompensoitu tuloilman lämpötilanohjaus. Tässä nähdään todelliset ja asetusarvot sekä ulkoilman lämpötila, jos ulkolämpötilan anturi on konfiguroitu. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Ulkot. komp. aset. -20 C =25 C -15 C =24 C -10 C =23 C Alavalikko: Asetusarvo Asetusarvojen suhdetta käytetään ohjaustiloissa tuloilmaohjaus/huoneohjaus ja tuloilmaohjaus/poistoilmaohjaus, kun tuloilman ohjaus on aktiivinen. Ulkot. komp. aset. -5 C =23 C 0 C =22 C 5 C =20 C Käytä kahdeksaa taitepistettä asetusarvo/ulkoilman lämpötila suhteen luontiin. Ulkot. komp. aset. 10 C =19 C 20 C =18 C Väliarvot lasketaan käyttäen suoria viivoja taitepisteiden välillä. Asetusarvot lämpötiloille, jotka ovat alempia kuin alin taitepiste ja korkeampia kuin korkein taitepiste lasketaan jatkamalla kummankin pään kaksi viimeistä taitepistettä yhdistäviä viivoja. Esimerkki: Alapäässä asetusarvo kasvaa 1 asteen ulkolämpötilan alenemisen jokaista 5 astetta kohti. Asetusarvo lämpötilassa 23 C olisi siis 25 C + 0,6 x 1,0 C = 25,6 C. Asetusarvo Sarjakytketty huonelämpötilanohjaus Huone lämpöt. 1 Actual: 22 C Aset.: 21.5 C Asetusarvo Sarjakytketty huonelämpötilanohjaus. Asetusarvoa käytetään ohjaustilassa tuloilmaohjaus/huoneohjaus, kun sarjakytketty huoneohjaus on aktiivinen. If cascade control max/min tulo aset. Max: 30 C Min: 12 C Alavalikko, jossa asetetaan tuloilman min- ja max-rajalämpötilat. Huone lämpöt. 2 Todell:21.8 C Jos kaksi huoneanturia on konfiguroitu, saat myös tämän valikon. Säädin käyttää kahden anturin lämpötilojen keskiarvoa. 10 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

11 Asetusarvo Sarjakytketty poistoilman lämpötilaohjaus Huone lämpöt. 1 Todell: 21,0 C Aset.: 21.1 C Asetusarvo Sarjakytketty poistoilman lämpötilaohjaus. Asetusarvoa käytetään ohjaustilassa tuloilmaohjaus/poistoilmaohjaus, kun sarjakytketty poistoilmaohjaus on aktiivinen. If cascade control max/min tulo aset. Max: 30 C Min: 12 C Alavalikko, jossa asetetaan tuloilman min- ja max-rajalämpötilat. Lämmityksen lisäohjaus/jäähdytyksen lisäohjaus Lisä lämmitys Huoneen lämpöt. Päälle: 15 C Pois: 21 C Lisäohjausta käytetään normaalisti huone- tai poistolämpötilanohjauksen ollessa konfiguroitu estämään liian suuri lämpötilan muutos, kun yksikkö on pois päältä. Lisä jäähdytys Huoneen lämpöt. Päälle: 30 C Pois: 28 C Lämmityksen lisäohjaus tai jäähdytyksen lisäohjaus toimivat, jos lisäohjaus on konfiguroitu, käyntitila on Off (aikaohjaus OFF ja pidennettyä käyntiä ei ole valittu), ja jos olosuhteet vaativat lisäohjausta. Minimikäyntiajaksi voi asettaa minuuttia (FS = 20 minuuttia). Jäätymisenestolämpötila Jäätymisen esto Todell.: 30.9 C Veden lämpötilan todellinen arvo jäätymisenestoanturissa. Lämmönvaihtimen sulatus Vaihtimen sulatus Todell: 11.2 C Asetettu: -3.0 C Hystereesi: 1.0 C Tämä valikko näytetään, jos lämmönvaihtimen sulatus on konfiguroitu. Jos sulatusanturin lämpötila laskee alle asetusarvon, sulatustoiminto käynnistyy. Se pysäytetään, kun lämpötila on noussut yli asetusarvon + asetetun erotuksen. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 11

12 Lämmönvaihtimen hyötysuhteen valvonta Hyötysuhde vaihdin Todell: 93% Toiminto laskee lämmönvaihtimien lämpötilahyötysuhteen prosentteina, kun lähtösignaali vaihtimeen on yli 98 % ja ulkolämpötila on alle 10 C. Toiminto vaatii poistoilma-anturin, jäteilma-anturin ja ulkoanturin. Kun ohjaussignaali on alle 98 % tai ulkolämpötila on yli 10 C, näytössä näkyy 0%. Kierrätys Kierrätys on toiminto, joka jakaa ilmaa huoneessa käyttäen tuloilmapuhallinta. Toimintoa voi käyttää silloinkin, kun ei ole lämmityksen tai jäähdytyksen tarvetta. Kun käytetään kierrätyksen ohjausta, poistoilmapuhallin pysähtyy ja kierrätysläppä avautuu päästäen ilman kiertämään yksikön läpi. Kompensoi SAF, kun taajuuskorjaus ja kierrätettäessä: 0.0 Pa Kierrätyksen aikana TUL-kompensointi mahdollistaa kompensaation lisäämisen tuloilmapuhaltimen asetusarvoon normaalissa käytössä. Jos paineenohjaus on konfiguroitu, kompensaatio asetetaan yksikköinä Pa. Jos virtauksenohjaus on konfiguroitu, se asetetaan yksikköinä m3/h. Jos käsiohjaus on konfiguroitu, kompensaatio asetetaan prosentteina (%). Lämpötila-asetus, kun kierrätys (tuloilma/poistoilma/ huone) 18.0 C Lisäyksikkö Lisäyksikkö Todell: 21.2 C Aset.: 20.0 C Riippumaton lämpötilanohjauspiiri esim. jälkilämmittimien ohjaukseen. Piiri voidaan konfiguroida joko lämmitykseen tai jäähdytykseen. Ilmansäätö Tämä valikko näytetään vain, jos on konfiguroitu taajuusohjatut puhaltimet. Valitusta puhaltimenohjauksesta riippuen seuraavassa näytetään erilaisia valikkoyhdistelmiä. Paineensäätö TUL (Vastaavat valikot on myös POI:lle) Paineen säätö TUL Tod: 480Pa Aset: 490Pa Asetusarvo Paineensäätö. Tässä näytetään todellinen ja asetusarvo. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. 12 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

13 Paineen säätö TUL Aset 1/1: 490Pa Aset 1/2: 3000Pa Alavalikko Asetusarvot normaalinopeudella (1/1) ja alennetulla nopeudella (1/2). Ulkot. komp. aset. -20 C = -50Pa 10 C = 0Pa Act. komp= -5 Pa Alavalikko Ulkolämpötilan kompensointi. Paineen asetusarvon ulkolämpötilasta riippuva kompensointi voidaan lisätä. Kompensointi voidaan asettaa joko pelkästään tuloilmapuhaltimelle tai molemmille puhaltimille. Virtauksen säätö TUL. (Vastaavat valikot on myös POI:lle) Paineen säätö TUL Tod: 1800 m3/h Aset: 2000 m3/h Asetuspiste Virtauksensäätö. Tässä näytetään todellinen ja asetusarvo. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Virtaus säätö TUL Aset 1/1: 2000 m3/h Aset 1/2: 1000 m3/h Alavalikko Asetusarvo normaalinopeudella (1/1) ja alennetulla nopeudella (1/2). Ulkot. komp. aset. -15 C = 200 m3/h 10 C = 0.0 m3/h Act. komp= 0,0 Pa Alavalikko Ulkolämpötilan kompensointi. Paineen asetusarvon ulkolämpötilasta riippuva kompensointi voidaan lisätä. Kompensointi voidaan asettaa joko pelkästään tuloilmapuhaltimelle tai molemmille puhaltimille. Manuaalinen taajuudensäätö TUL. (Vastaavat valikot on myös POI:lle) Taajuuden säätö manuaali SAF Ulost.: 75 % Asetusarvo Kiinteä lähtösignaali. Tässä näytetään todellinen ja asetusarvo. Tämä on vain lukuvalikko. Muutoksia ei voi tehdä. Taajuuden säätö manuaali SAF Ulostulo 1/1: 75 % Ulostulo 1/2: 50 % Alavalikko Asetusarvot normaalinopeudella (1/1) ja alennetulla nopeudella (1/2). Asetusarvot asetetaan prosentteina täydestä lähdöstä. 100 % = 10 V olähtösignaali. Ulkot. komp. aset. -20 C = -40% 10 C = 0% Act. Komp= 0 Pa Alavalikko Ulkolämpötilan kompensointi. Paineen asetusarvon ulkolämpötilasta riippuva kompensointi voidaan lisätä. Kompensointi voidaan asettaa joko pelkästään tuloilmapuhaltimelle tai molemmille puhaltimille. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 13

14 CO2/VOC CO2 Todell: 782ppm Aset.: 1000 ppm Sovelluksissa, joissa henkilöiden määrä vaihtelee, puhaltimen nopeutta voidaan ohjata ilmanlaadun perusteella, joka mitataan CO 2 /VOC-anturilla. Kosteudensäätö Tämä valikko näytetään vain, jos kosteudensäätö on konfiguroitu. Kosteusanturi huoneessa Kosteus huone Todell: 51.9 % RH Aset.: 50.0 % RH Kosteudensäädön konfigurointi voi olla joko Kostutus tai Kosteudenpoisto tai yhdistetty Kostutus/Kosteudenpoisto. Kosteusanturi kanavassa Kosteus kanava Todell: 72,2 % RH Max.arvo: 80.0 %RH Hyst.: 20.0 %RH Kanavan kosteusanturia käytetään vain maksimiarvotoiminnolle. Aika-asetukset Yleistä Aika/Pvm Ajastin norm.nopeus Ajastin alenn. nopeu Pidennetty käynti Ajastin output 1 Ajastin output 2 Ajastin output 3 Ajastin output 4 Ajastin output 5 Lomat Corrigossa vuosipohjainen kellotoiminto. Tämä tarkoittaa, että viikkoaikataulu lomajaksoineen voidaan asettaa koko vuodeksi. Kellossa on automaattinen kesä-/talviajan vaihto. Yksilölliset aikataulut jokaiselle viikonpäivälle ja erillinen loma-asetus. Jopa 24 yksilöllistä lomajaksoa voidaan konfiguroida. Lomajakso voi olla päivän pituinen. Loma-aikatauluilla on etusija muihin aikatauluihin nähden. Kullekin päivälle on enintään kaksi yksilöllistä käyntijaksoa. Kaksinopeuksisille sekä paineohjatuille tuulettimille on yksilölliset päiväaikataulut normaalinopeudelle ja alennetulle nopeudelle, kummassakin enintään kaksi käyntijaksoa. Enintään 5 digitaalilähtöä voidaan käyttää ajastinohjattuina lähtöinä. Kussakin yksilölliset viikkoaikataulut ja kaksi aktivointia päivää kohti. Näitä lähtöjä voidaan käyttää valaistuksen, ovien lukituksen jne. ohjaukseen. Vain konfiguroidut lähdöt näytetään. 14 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

15 Kellonaika/päiväys Aika: 18:21 Pvm: 09:06:10 Vkonpäivä: Maanantai Tässä valikossa voit katsoa ja muuttaa kellonaikaa ja päiväystä. Kellonaika näytetään 24 tunnin muodossa. Kellonaika näytetään muodossa VV:KK:PP. Ajastin, normaali nopeus Normaali nopeus Maanantai Per 1:07:00-16:00 Per 2:00:00-00:00 Asetusvalikkoja on 8 erillistä, yksi kullekin viikonpäivälle ja yksi lomia varten. Loma-aikatauluilla on etusija muihin aikatauluihin nähden. Aseta 24 tunnin käyntiä varten jaksoksi 00:00 24:00. Jakso poistetaan käytöstä asettamalla arvoksi 00:00 00:00. Jos jonkin päivän molemmiksi jaksoiksi asetetaan 00:00 00:00, yksikkö ei toimi normaalinopeudella sinä päivänä. Normaali nopeus Maanantai Per 1:07:00-16:00 Per 2:22:00-24:00 Jos haluat käyttää yksikköä yli vuorokausirajan, esim. maanantaista 22:00 tiistaihin 09:00, haluttu käyntijakso pitää asettaa eri päiville erikseen. Ensin maanantai 22:00 24:00... Normaali nopeus Tiistai Per 1:00:00-09:00 Per 2:00:00-00:00... sitten tiistai 00:00 09:00. Ajastin, alennettu nopeus Alenn. nopeus Sunnuntai Per 1:10:00 16:00 Per 2:00:00-00:00 Nämä asetukset jätetään huomiotta, jos on konfiguroitu yksinopeuksiset puhaltimet. Jos normaalinopeuden ja alennetun nopeuden jaksot menevät päällekkäin, normaalinopeudella on etusija. Asetusvalikkoja on 8 erillistä, yksi kullekin viikonpäivälle ja yksi lomia varten. Lomaaikatauluilla on etusija muihin aikatauluihin nähden. Aseta 24 tunnin käyntiä varten jaksoksi 00:00 24:00. Jakso poistetaan käytöstä asettamalla arvoksi 00:00 00:00. Jos jonkin päivän molemmiksi jaksoiksi asetetaan 00:00 00:00, yksikkö ei toimi alennetulla nopeudella sinä päivänä. Pidennetty käynti Pidennetty käynti 60 min Pidennys aika 0 min Digitaalituloilla voidaan pakottaa yksikkö käynnistymään, vaikka käyntitilan pitäisi ajastimen mukaan olla Off. Kaksinopeuksisille sekä paine-/virtausohjatuille tuulettimille voidaan normaalisti käyttää normaalinopeuden ja alennetun nopeuden tuloja. Yksikkö käy asetetun ajan. Jos käyntiajaksi on asetettu 0, yksikkö käy vain niin kauan kuin digitaalitulo on suljettu. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 15

16 Ajastinlähdöt 1 5 Enintään 5 digitaalilähtöä voidaan käyttää ajastinohjattuina lähtöinä. Vain konfiguroidut lähdöt näytetään. Kussakin yksilölliset viikkoaikataulut ja kaksi aktivointia päivää kohti. Ajastin output 2 Keskiviikko Per.1: 05:30-08:00 Per.2: 17:00 23:00 Kullakin ajastinlähdöllä on 8 erillistä asetusvalikkoa, yksi kullekin viikonpäivälle ja yksi lomia varten. Lomaaikatauluilla on etusija muihin aikatauluihin nähden. Jos kierrätystoiminto on konfiguroitu, ajastinlähtöä 5 voidaan käyttää kierrätystoiminnon käynnistykseen/pysäytykseen. Lomat Käyttöoikeudet Lomat (kk:pp) 1: 01:01 02:01 2: 09:04 12:04 3: 01:05 01:05 Vuoden ajalle voidaan asettaa jopa 24 erillistä lomajaksoa. Lomajakso voi olla peräkkäisen päivän pituinen. Päivämäärät ovat muotoa: KK:PP. Kun päivämäärä osuu lomajaksolle, ajastaja käyttää asetukseen viikonpäivää loma. Käyttöoikeustasoja on neljä erilaista, Normaali taso, jolla on alhaisin käyttöoikeus ja joka ei vaadi sisäänkirjautumista, Operaattoritaso, Huoltotaso ja Järjestelmätaso. Käyttöoikeustason valinta määrää, mitkä valikot näytetään ja mitä parametreja voi muuttaa näytetyissä valikoissa. Perustaso sallii muutokset vain käyntitilassa ja tarjoaa vain lukumahdollisuuden rajoitettuun määrään valikoita. Operaattoritaso sallii pääsyn konfigurointia lukuunottamatta kaikkiin muihin valikoihin. Huoltotaso sallii pääsyn kaikkiin muihin valikoihin paitsi alavalikoihin Konfigurointi/Tulot ja Lähdöt sekä Konfigurointi/Järjestelmä. Järjestelmätaso sallii kaikkien asetusten ja parametrien lukemisen/kirjoituksen kaikissa valikoissa. Kirjaudu sisään Kirjaudu ulos Vaihda salasana Paina toistuvasti NUOLI ALAS, kun aloitusnäyttö on näkyvissä, kunnes tekstilistan vasemmalla puolella oleva nuolikohdistin on kohdassa Käyttöoikeudet. Paina NUOLI OIKEALLE. Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sisään Anna salasana: **** Toiminta taso: Tässä valikossa on mahdollista kirjautua sisään mille tahansa käyttäjätasolle syöttämällä 4-numeroinen koodi. Sisäänkirjautumisvalikko näytetään myös, jos yrität päästä valikkoon tai käyttää toimintoa, joka vaatii nykyistä käyttöoikeuttasi korkeamman tason. 16 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

17 Paina OK, niin kohdistin ilmestyy ensimmäiseen numeropaikkaan. Paina toistuvasti NUOLI YLÖS, kunnes näytössä on oikea numero. Siirry seuraavaan paikkaan painamalla NUOLI OIKEALLE. Toista menettelyä, kunnes kaikki neljä numeroa ovat näytössä. Vahvista sitten painamalla OK. Hetken kuluttua teksti rivillä Toimintataso muuttuu näyttämään uutta käyttöoikeustasoa. Poistu valikosta painamalla NUOLI VASEMMALLE. Uloskirjautuminen Kirjaudu ulos? Ei Toiminta taso: System Käytä tätä valikkoa uloskirjautumiseen nykyiseltä tasolta perustasolle, joka ei edellytä kirjautumista. Automaattinen uloskirjautuminen Jos käyttöoikeustaso on Operaattori, Huolto tai Järjestelmä, käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos Normaalitasolle asetettavan toimettomuusajan kuluttua. Aika voidaan asettaa. Salasanan vaihto Vaihda salasana tasolle: Operaattori Uusi salasana: **** Voit vaihtaa salasanan vain nykyiselle tai sitä alhaisemmalle tasolle. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 17

18 Muita toimintoja Hälytysten käsittely Jos syntyy hälytystila, näytöllä varustetun etupaneelin hälytys-led alkaa vilkkua. LED jatkaa vilkkumista niin kauan kuin on kuittaamattomia hälytyksiä. Hälytykset kirjataan hälytyslistaan. Listasta ilmenevät hälytyksen tyyppi, hälytyksen päivämäärä ja kellonaika ja hälytysluokka (A-, B- tai C-hälytys). Hälytyslistaan päästään painamalla etupaneelin punaisella pisteellä varustettua hälytyspiniketta. Anturivika tuloilman lämpötila 24 Elo 10:43 Luokka:B Nollaus Jos hälytyksiä on useita, tämä ilmaistaan näytön oikeassa reunassa olevilla ylös/alas-nuolisymboleilla. Pääset muihin hälytyksiin YLÖS- ja ALAS-painikkeilla. Teksti-ikkunat Versionumerot Näytön alarivin vasemmassa reunassa näytetään hälytyksen tila. Aktiivisten, kuittaamattomien hälytyksien tapauksessa tila on tyhjä. Nollatut hälytykset ilmaistaan tekstillä Nollattu ; kuitatut edelleen aktiiviset tai estetyt hälytykset ilmaistaan tekstillä Kuitattu tai Estetty. Hälytykset kuitataan painamalla OK-painiketta. Voit sitten valita hälytyksen kuittauksen tai eston. Kuitatut hälytykset jäävät hälytyslistalle, kunnes hälytyksen tulosignaali nollautuu. Estetyt hälytykset jäävät hälytyslistalle, kunnes hälytys on nollattu ja esto on poistettu. Uudet samantyyppiset hälytykset eivät aktivoidu, ennen kuin esto on poistettu. Koska hälytyksien esto voi olla vaarallista, se edellyttää korkeaa käyttöoikeustasoa. Luokan A ja B hälytykset aktivoivat hälytyslähdöt, jos ne on konfiguroitu. Luokan C hälytykset eivät aktivoi hälytyslähtöjä. Luokan C hälytykset poistetaan hälytyslistalta, kun hälytystulo nollautuu, vaikka hälytystä ei olisi kuitattu. Jos aloitusvalikon näkyessä painetaan kerran NUOLI OIKEALLE, näyttöön tulee valinnaisen tekstin valikko. Teksti voi sisältää tietoja käyttävästä yhtiöstä, huoltohenkilön nimen ja puhelinnumeron jne. Tekstin syöttö käy helpoimmin E toolin avulla, mutta myös painikkeita voi käyttää. Tekstiä voi syöttää neljä 20 merkin riviä. Jos aloitusvalikon näkyessä painetaan kerran NUOLI OIKEALLE, näyttöön tulee valikko, jossa on ohjelman versionumero ja tunnus. 18 Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

19 Kieli Jos aloitusvalikon näkyessä painetaan kerran NUOLI OIKEALLE, näyttöön tulee valikko, jossa voi vaihtaa näytön kieltä. Eri kielitiedostot on tallennettu sovellusmuistiin, josta ne voi ladata työmuistiin. Jos Corrigoon on ladattu E toolin kautta tehdasversiota uudempi ohjelmaversio, säädin ei salli kielitiedostojen latausta sovellusmuistista. Tämä johtuu siitä, että kielitiedostot eivät mahdollisesti ole yhteensopivia uuden version kanssa. Sen vuoksi valittavana on vain kaksi kieltä, jotka olet ladannut E toolilla. Ilmaisin-LED:it Tilailmaisimet ovat säätimen vasemmassa yläkulmassa. Näytöllä varustetuissa säätimissä hälytys- ja tilailmaisin-led:it ovat painikkeiden vieressä. Tilan ilmaisu Ilmaisun kohde Väri Kuvaus Tx Vihreä Portti 1, lähetys Rx Vihreä Portti 1, vastaanotto Serv (LON-mallit) Keltainen Huolto-LED LON, käyttöönotto LAN (-Web models) P/B (Virta/paristo) Keltainen/vihr eä Vihreä/punain en Vihreä: Kytketty muuhun verkon laitteeseen Vilkkuva vihreä: Verkkoliikenne Vilkkuva keltainen: Tunnistukseen Virta päällä/paristovirhe Näytöllä varustetut säätimet: Punainen Hälytysilmaisu Keltainen Tilan vaihtaminen Paristonvaihto Corrigossa on sisäinen paristo, joka varmistaa muistin ja tosiaikakellon toiminnan sähkökatkoksen tapauksessa. Kun hälytys Sisäinen paristo aktivoituu ja paristo-led palaa punaisena, paristo on tyhjentynyt ja pitää vaihtaa. Varmennuskondensaattorin ansiosta säädin toimii kuitenkin vähintään 10 minuuttia ilman virtalähdettä. Koska paristonvaihto edellyttää tietoa asianmukaisesta suojauksesta staattisen sähkö purkauksilta sekä yksikön avaamisesta, vaihto tulee teettää valtuutetussa huollossa. Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus 19

20 Hakemisto A Aika-asetukset, 14 Ajastin, alennettu nopeus, 15 Ajastin, normaali nopeus, 15 Ajastinlähdöt 1 5, 16 H Hälytystapahtumat, 8 Hälytysten käsittely, 18 I Ilmaisin-LED it, 19 Ilmansäätö, 12 Ilmastointisovellus, toimintojen yleiskatsaus, 3 K Kellonaika/päiväys, 15 Kieli, 19 Kosteudensäätö, 14 Kosteusanturi huoneessa, 14 Käyntitila, 7 Käyttöoikeudet, 16 L Lomat, 16 Lämpötila, 9 N Näyttö, 5 P Painikkeet ja LED it, 5 Paristonvaihto, 19 Pidennetty käynti, 15 S Salasanan vaihto, 17 Sisäänkirjautuminen, 16 T Teksti-ikkunat, 18 Tulot/lähdöt, 9 U Uloskirjautuminen, 17 V,W Valikkopuussa navigoint, 6 Versionumerot, 18 M Muita toimintoja, Corrigo E Käyttöohje, ilmanvaihtosovellus

21

22 R E G I N T H E C H A L L E N G E R I N B U I L D I N G A U T O M A T I O N AB Regin Head office Box 116, S Kållered, Sweden Phone: Fax: France Germany Spain Singapore Hong Kong Regin Controls SARL 32 rue Delizy F Pantin Phone: RICCIUS + SOHN GmbH Haynauer Str. 49 D Berlin Phone: Regin Ibérica, S.A. C/Arganda 18 local E Madrid Phone: Regin Controls Asia Pacific Pte Ltd 66 Tannery Lane # Sindo Building Singapore Phone: Regin Controls Hong Kong Ltd Room 2901 EW International Tower 120 Texaco Road Tsuen Wan, NT Hong Kong Phone:

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002

Topvex VAV muunnos. Asennusohjeet. Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A002 Englannin kielestä käännetty asiakirja 1255957-FI 2015-05-04 A002 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Asenna paineanturit... 2 3 Johdotus... 3 4 Konfigurointi (Corrigo)... 5 5 Topvex Ulkoiset liitännät...

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472

Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Käyttöohje Lämmityksen säädin Landis & Staefa RVL472 Laitteen yleiskatsaus, näyttö, symbolit... 2 Informaatiopainike... 5 Käyttötavat... 6 Lämmityksen päällekytkentä... 7 Käyttöveden valmistus... 8 Huonelämpötila

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto

Pikaohje. Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet. Viritys ja käyttöönotto Pikaohje Siemens Climatix (POL) kaukolämpösäätimet Viritys ja käyttöönotto Building Technologies siemens.com/hit-fi Käyttöveden viritys Siirry päähakemistoon Info näppäimellä Info Valitse Tunnussana? Syötä

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Topvex FR03, FR06, FR08, FR11. Compact-ilmankäsittelykoneet

Topvex FR03, FR06, FR08, FR11. Compact-ilmankäsittelykoneet Compact-ilmankäsittelykoneet Englannin kielestä käännetty asiakirja 1294517-FI 24-06-2015 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäisten osien kuvaus... 3 2.1.1 Tulo- ja poistoilmapuhaltimet...

Lisätiedot

Topvex SC03-11. Kompakti ilmanvaihtokone

Topvex SC03-11. Kompakti ilmanvaihtokone Kompakti ilmanvaihtokone 207576-FI 20-04-2012 A001 (C.3.1) Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Koneen kuvaus... 2 2.1 Sisäiset komponentit... 2 2.2 Sisäisten osien kuvaus... 2 2.2.1 Tulo- ja poistoilmapuhaltimet...

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1.

1.1. Luentayksikön kytkentä Luentayksikön layout on esitetty kuvassa 1 ja riviliittimet taulukossa 1. 1 (9) 1. LONIX VEDENMITTAUSRATKAISUN KÄYTTÖOHJE Lonix vedenmittausratkaisu on suunniteltu käyttöveden huoneistokohtaiseen mittaukseen rivi- ja kerrostaloissa. Järjestelmä voidaan helposti toteuttaa yksinkertaisena

Lisätiedot

Corrigo - Käyttöohje. Ilmanvaihtosovellus

Corrigo - Käyttöohje. Ilmanvaihtosovellus Corrigo - Käyttöohje Ilmanvaihtosovellus Copyright AB Regin, Sweden, 2016 Tietoja tästä käyttöohjeesta Lisätietoa Tämä käyttöohje kattaa kaikki Corrigo-sarjan mallit, joita käytetään ilmanvaihtosovelluksissa.

Lisätiedot

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet

Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Synco TM 700 säätimen peruskäyttöohjeet Nämä ohjeet on tarkoitettu säätimen loppukäyttäjälle ja ne toimivat sellaisenaan säätimen mallista riippumatta. Säätimessä on kolme eri käyttäjätasoa, joista jokaisessa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä

Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä Käyttöohje LogiComm ohjausjärjestelmä P/N 797 - Finnish - Päävalikko Tässä käyttöohjeessa selostetaan yleiset tehtävät, jotka liittyvät tuotteen varmennustehtäviin ja painesäädön asettamiseen. Täydellinen

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Käyttäjän opas ECL Comfort 210 / 296 / 310 Suomen versio www.danfoss.com Turvallisuushuomautus Tarvittavat asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt voi suorittaa vain ammattitaitoinen valtuutettu henkilö.

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 PRU10.64 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. ARVOJEN

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT.

Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. Asennusohje, ohjauslaitteisto MIRU Control MIRUVENT. 1. Yleistä MIRUVENT on poistoilmapuhallin, jota voidaan käyttää useimmissa poistoilmajärjestelmissä, joissa ilmassa on kohtuullisen paljon epäpuhtauksia.

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi.

Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. 450007 Koskestusnäytöllinen termostaatti 3A asetusten muuttaminen Primex-lattialämmitysjärjestelmälle sopivaksi. Edistyneet asetukset: Asetuksia muuttamaan pääsee, kun painaa ensin POIS/PÄÄLLE-painikkeesta

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

IRMPX asettelu ja asennusohje

IRMPX asettelu ja asennusohje IRMPX asettelu ja asennusohje 3.7.3 Läkkisepäntie 2A 62 HELSINKI MPX asetteluohje Termostaatin asettelulämpötilan muuttaminen 1. Paina SEL painiketta 2. Muuta haluttu lämpötila näyttöön nuolinäppäimillä

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC

ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC 230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli,

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje

Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje Albatros2 Käyttöpääte UI400 Pikaohje CE1C2348fi 2014-04-23 Building Technologies Tervetuloa! Tervetuloa! Valintakiekolla (paina ja pyöritä) voit operoida molempia QAA74 huone yksikköä ja AVS74 käyttöyksikköä.

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

Fin v2.0. VV4 Käsikirja

Fin v2.0. VV4 Käsikirja Fin v2.0 Käsikirja www.safeline.se Sisältö Sisältö Esittely 1 Asennus 3 Merkit, jotka voidaan näyttää 4 Ohjelmointi 5 Ohjelmoinnin 1. vaihe 6 Ohjelmoinnin 2. vaihe 8 Ohjelmoinnin 3. vaihe 9 Ohjelmoinnin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ c-1 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE PAINESÄÄDIN STYZ-01-10-c-1 1234 Trafo 1.8VA Relay NC/ S1 S2 S3 S4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Constant Pressure Controller L1 MO-500 N FLÄKT 23~ 0-500 Pa 50/60Hz SUPPLY 1 x

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b

Stereo TV. Käyttöohje. 83042130 MC2b Stereo TV Käyttöohje 83042130 MC2b Valmistettu Dolby Laboratories Licensing Corporation:in luvalla. "Dolby" ja kaksois-d symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporation:in rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F KÄYTTÖOHJE IQNAVIGATOR-KÄSIPÄÄTE GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Sisällys 1. IQnavigator-käsipääte...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Käyttö... 4 1.3 Painikkeet... 5 1.4 Näytön symbolit... 5 1.5 Näppäimistö... 6 2.

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Poissaolotiedotetoiminnallisuuden käyttöopas 1 (8) Sonera Viestintäpalvelu VIP - poissaolotiedotetoiminnallisuus Toiminnallisuuden kuvaus Poissaolotiedotteen aktivoit päälle

Lisätiedot

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S

DNA Mokkula 4G LTE WLAN S PIKAOPAS DNA Mokkula 4G LTE WLAN S Virtapainike Navigaatiopainike WPS-painike LCD-näyttö Ulkoisen antennin liitin Micro USB-portti Paketin sisältö Mokkulan lisäksi: Litium-ioniakku Seinälatausadapteri

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje

Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje B3144 Synco 700 Yleissäädin RMU7..B Käyttöohje CE1B3144_fi 2015-03-31 Building Technologies Siemens Switzerland Ltd Building Technologies Division International Headquarters Gubelstrasse 22 6301 Zug Switzerland

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1200 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on oikeakätiselle lukolle. Pystymallisen lukon koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä

Lisätiedot

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET KL1000 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on vasenkätiselle lukolle valmistuspäivästä 4/2014 alkaen. Muiden versioiden koodit ovat erilaiset. Lukkojen asetukset

Lisätiedot

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003

Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Ontech Teleswitch 9001A Ontech Teleswitch 9003 Käyttöohjeet Tervetuloa! Onnittelut laitteen Ontech Teleswitch 9001A valinnasta. Toivomme, että sinulle on tästä tuotteesta paljon iloa ja hyötyä, että sen

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas

Huurtumattomat säiliöpakastimet. Jászberény-tehdas Huurtumattomat säiliöpakastimet Jászberény-tehdas ESSE-N / A.S. Lokakuu 2004 Yleistä Markkinoiden ensimmäinen huurtumaton säiliöpakastin Tehdas HUC = Jászberény / Unkari yksinkertainen elektroninen säädin

Lisätiedot

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET

NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET NANO90 OHJELMOINTI- JA KÄYTTÖOHJEET LUKON YLEISET TIEDOT Ohjeen yhteensopivuus Tämä ohje on yhteensopiva kaikkien NANO90-mallien kanssa. Lukkojen asetukset toimituksen yhteydessä Lukot toimitetaan tehdasasetuksilla,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen

Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Nereus lattiaviileä Asuntojen viilennykseen Viileäpaketin ominaisuudet: Käyttöjännite 230 V Automatiikalla toimivat sulkuventtiilit Automaattinen pumppujen ohjaus Viilennyksen ohjaus ulko- ja sisälämpötilan

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot