Yhdistyksen arkisto seulottiin ja hävitettiin vanhentunut aineisto.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdistyksen arkisto seulottiin ja hävitettiin vanhentunut aineisto."

Transkriptio

1 STTY:n toimintakertomus kaudelta Toimintakauden aloittanut vuosikokous pidettiin Jyväskylässä ja toimintakauden päättänyt kokous pidetään Tampereella. Kokoukset järjestettiin STTY:n tutkimuspäivien yhteydessä. Yhdistyksen kaudelle toimintasuunnitelman keskeisimmät aktiviteetit olivat tutkimuspäivien järjestelyyn ja toteutukseen liittyvät tehtävät, FinJeHeW-lehden julkaiseminen yhteistyössä Suomen Telelääketieteen ja ehealth -seuran kanssa. Yhdistys julkaisi Pekka Ruotslainen ja Sosiaali-ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen asiantuntijaryhmän (toim) Terveystiedon tietojenkäsittelyn ammattihenkilöiden eettiset ohjeet. STTY oli mukana IV Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon keskustelufoorumissa Yhdistykselle tehtiin markkinointia varten posteri ja esite. Yhdistyksen arkisto seulottiin ja hävitettiin vanhentunut aineisto. STTY hyväksyttiin kansainvälisen Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) International järjestön jäseneksi. 1. Yhdistystoiminta Vuosikokous 2014 pidettiin STTY:n tutkimuspäivien yhteydessä Jyväskylässä. Läsnä oli 100 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle seuraava hallitus: Paula Lehto (Telelääketieteen ja ehealth seura, varalla Pirkko Kouri), Hannele Hyppönen (THL), Pia Järvinen-Hiekkanen (Kela), Juha Mykkänen (Itä-Suomen yliopisto), Pirkko Nykänen (Tampereen yliopisto), Maarit Laaksonen (THL), Ritva Karjalainen-Jurvelin (Itä-Suomen yliopisto), Kauko Hartikainen (Suomen Kuntaliitto) ja Kristiina Häyrinen (Kuntien Tiera Oy). Puheenjohtajaksi valittiin Kristiina Häyrinen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Juha Mykkäsen, sihteeriksi Paula Lehdon, tiedotusvastaavaksi Pia Järvinen-Hiekkasen, markkinointivastaavaksi Ritva Karjalainen-Jurvelinin ja rahastonhoitajaksi Kauko Hartikaisen. Sihteerin tehtävät jaettiin myöhemmin Pia Järvinen-Hiekkasen ja Kauko Hartikasen kesken. Tutkimuspäivien järjestelyistä vastasi Juha Mykkänen yhteistyössä yhdistyksen hallituksen kanssa. Tutkimuspäivien paperit julkaistiin alkuperäisjulkaisuina FinJeHeW-lehdessä. TIEVA on STTY:n alajaosto, jonka tehtävänä on toimia tietosuojavastaavien työn tukena ja yhteistyöverkostona sekä järjestää koulutusta tietosuojavastaaville. Tietosuojavastaavien alajaoston, TIEVAn, puheenjohtajana on toiminut Helena Eronen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä. Vuonna 2014 TIEVA järjesti yhteisen koulutuksen Kuntatalossa Päivän aiheita olivat tietosuojavastaavien keskustelufoorumi (Tarja Kalima), kirjallisuutta ja julkaisuja tietosuojavastaavan työn tueksi (Ari Andreasson), tietosuoja- ja tietoturvarikkomusten sanktiot (Helena Eronen) ja tietosuojavastaavien sidosryhmäyhteistyö (Synnöve Amberla) sekä lisäksi vapaata keskustelua ajankohtaisista aiheista. TIEVA oli mukana yhteistyökumppanina Kuntaliiton kanssa järjestämässä Kuntamarkkinoiden tietosuojasessiota, jossa teemana oli Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

2 TIEVA oli mukana järjestämässä TELLU SOHVI Tietosuojaseminaaria yhteistyössä Tietosuojavaltuutetun toimiston, Kuntaliiton, Tampereen kaupungin, PSHP:n sekä FCG:n kanssa. Seminaari pidettiin Tampere-talossa TIEVAn jäsenille on vuonna 2014 avattu keskustelufoorumi Yhteiskantaan. Tietosuojavastaavilla on sähköpostijakelulista jolle kuuluu 128 henkilöä. Yhdistyksen hallitus on kokoontunut ( , , , , , , ) yhteensä 7 kertaa. Kokoukset on järjestetty pääasiassa puhelin/lync- ja sähköpostikokouksina. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin aktiivisesti. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti FinJeHeW-lehden kehittämiseen. Yhdistykseen kuuluu 205 jäsentä ja 12 kannatusjäsentä. Jäsenet edustavat taustaltaan useita ammattiryhmiä ja toimialoja: sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita, tutkijoita ja kehittäjiä sekä kuntien sosiaali- ja terveystoimea. Yhdistyksen kunniajäsenyys myönnettiin Anneli Ensiolle ja Pekka Ruotsalaiselle. 2. Tiedotustoiminta Yhdistys on tiedottanut toiminnastaan verkkosivuillaan sekä -jakelulistan kautta. jakelulistalle on liittynyt 315 henkilöä. Verkkosivujen ylläpito on Domainkeskuksen palvelimella. Yhdistyksen verkkosivut päivitettiin. Harri Salolta on ostettu verkkosivujen ylläpitoon liittyvää työtä. Jäsenille lähetettiin jäsenkirje, joka sisälsi kutsun yhdistyksen Tampereella järjestettävään vuosikokoukseen sekä tiedot jäsenmaksun maksamiseksi. 3. Finnish Jounal of ehealth and ewelfare (FinJeHew) -lehti Kyseessä on Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen (STTY) ja Suomen telelääketieteen ja ehealth-seuran (STeHS) verkkolehden 6. vuosikerta. Kertomusvuodelle saatiin Tieteellisten seurojen valtuuskunnaan (TSV) 2425 julkaisuavustus. Lehden hallinnoinnista ja taloushallinnosta huolehti seurojen välisen sopimuksen mukaisesti STTY. Toimitusneuvoston muodostivat Pirkko Nykänen, puheenjohtaja (STTY), Jarmo Reponen (STeHS) Kalevi Virta (yrityssektori), Juha Mykkänen (STTY), Ari Pätsi (tietohallinto), Jarmo Saarti (kirjastotoimi), Pirkko Kouri (STeHS) ja Maritta Korhonen (julkinen sektori, tietohallinto). Toimitusneuvoston sihteerinä oli vastaava toimittaja. Toimitusneuvosto piti kolme kokousta. Lehden vastaavana toimittajana on ollut Kristiina Häyrinen ja teknisen toimituksen palvelut on ostettu Jäämeri Tuotanto Ky:ltä. Lehden teknisenä toimittajana on ollut Riitta Aittamaa. Lehteä ilmestyi neljä numeroa, joista yksi oli kaksoisnumero Vol 6 (2-3). Lehdestä julkaistiin kaksi numeroa myös paperiversiona. Lehti oli laajempi kuin edellisinä vuosina, yhteensä 227 sivua. Lehden sisältönä olivat pääkirjoitus suomeksi ja englanniksi, uutiset, tiedotukset ja tapahtumat, tieteelliset artikkelit, muut artikkelit, lectio praecursoria -palsta. Tieteellisiä artikkeleita oli 16, joista oli viisi englanninkielistä ja loput suomenkielisiä englanninkielisin abstraktein. Muita artikkeleita oli yhdeksän, joista neljä oli englanninkielistä ja väitöskirjojen lectio praecursorioita julkaistiin neljä. Lehden markkinointia varten päivitettiin esite ja painettiin lehden numerot 6 (2-3) ja 6 (4) paperiversiona. Lehden painettua numeroa on jaettu eri julkaisijaseurojen tilaisuuksissa (SoTe- TiTe-päivät, STeHS:n seminaari).

3 Originaaliartikkelien julkaisemisessa on noudatettu kahden anonyymin arvioijan menettelyä. Lehdelle myönnettiin Tieteellisten seurojen vertaisarviointitunnus. Lehden lukijoille tehtiin lukijakysely ja sen tuloksia hyödynnetään lehden sisällön kehittämisessä. Lehden kokonaismenot olivat 6546,85. Lehden julkaisemisen toimintamenot toteutuivat suunnitellulla tavalla. Lehden markkinointiin, esimerkiksi lehden paperiversion painaminen, käytettiin suunniteltua enemmän varoja. Kun taas lehden sisältöä ja julkaisemista tukevat sisäiset toimintamenot toteutuivat suunniteltua alhaisemmalla tasolla. Sisäiset toimintamenot toteutuivat alhaisemmalla tasolla talkootyön merkittävän osuuden takia. Talkootyön määrä päätoimittajalla ja seurojen rahastonhoitajilla sekä sihteereillä on yhteensä n 25 h/nro eli n 100 h/vuosi. Vuodelle 2014 saadun julkaisuavustuksen käytöstä on laadittu TSV:lle ehtojen mukainen selvitys.. 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät ja muu yhdistyksen tutkimukseen ja koulutukseen liittyvä toiminta Toimintakauteen sisältyi 17. SoTeTiTe -tutkimuspäivät, jotka järjestettiin Jyväskylässä. Tutkimuspäiville osallistui 40 tutkijaa ja asiantuntijaa. Päivien ohjelmassa kuultiin kolme keynote -esitystä. Keynote: Kohti uutta sairaalaa ja integroitujen sosiaali- ja terveyspalvelujen tiedonhallintaa (Juha Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, KSSHP) Keynote: Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti (Johanna Andersson, kehityspäällikkö, Medi-IT) Keynote: Mitä vaaditaan palveluilta ja teknologiaratkaisuilta hyvinvointikäyttäytymisen muuttamiseksi? (Raimo Lappalainen, professori, Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos) Varsinaisia esityksiä kuultiin 11 kappaletta Terveydenhuollon ATK-päivien yhteydessä järjesteyssä tutkimussessiossa. Tutkimuspäivien artikkelit julkaistiin FinJeHew-lehdessä alkuperäisartikkeleina ja lehden kyseinen numero jaettiin osallistujille. Esitysten arviointiprosessista ja julkaisusta vastasi Kristiina Häyrinen. Seitsemännen kerran jaettiin kannustusstipendi 'Best Paper Award' (350 ) päivien parhaalle esitykselle: Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin (Annikki Jauhiainen, Päivi Sihvo, Helena Ikonen, Pirjo Rytkönen) Jäsenistölle on tilattu IMIAn sähköinen vuosikirja Kansainväliset suhteet Pirkko Nykänen on osallistunut aktiivisesti EFMIn arviointiin kohdentuvien työryhmien järjestämiin seminaareihin ja työkokouksiin. Liitteenä raportti työryhmän aktiivisesta toiminnasta. Pekka Ruotsalainen on osallistunut EHR, Security, Privacy and Ethics ja Personal Portable Devices (PPD), ja EFMI WG SSE (Safety, Security and Ethics) -työryhmien toimintaan ja toimii IMIA WG4 SiHiS (Security in Health Information Syetems) Co-chair Pekka Ruotsalainen

4 EFMI SSE ja IMIA SiHiS toteuttivart ensimmäisen yhteisen Joint Work Shopin MIE 2014 Istanbulin konferenssiin yhteydessä. WS:n teemana oli: "Impact of New Health Models on Information Privacy and Policy-Driven Management of Personal Health Information" Asko Savola on WG11 Dental Informatics jäsen IMIA:ssa. Ryhmä on ollut inaktiivisessa tilassa vuodesta Juha Mykkänen on IMIA WG HIS jäsen IMIA:ssa ja osallistunut Medinfo-konferenssin yhteydessä Sao Paulossa järjestettävän työpajan valmisteluun. Työpajan teemana on tietojen toissijainen käyttö. Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet eri konferensseihin kuten MIE2014 ja EFMI STC 2014, sekä myös tukeneet EFMIn ja IMIAn järjestämiä konferensseja toimimalla lähettyjen papereiden arvioitsijoina kuten myös osallistuneet arvioijina IMIAn lehtien artikkeleiden arviointiprosesseihin. 6. Talous Tilivuoden 2014 päättyessä yhdistyksellä on tuloylijäämää 264,03. Yhdistys on varannut Fin- JeHeW-lehden kuluihin vuodelle euroa. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotto (2819 ) koostuu tutkimuspäivien osallistumismaksuista ja tietosuojavastaavien koulutuksen osallistumismaksusta sekä TSV:n avustuksesta kansainväliseen toimintaan. Varainhankinta on koostunut jäsenmaksuista (2650 ). Jäsenmaksu on kuluneena vuonna ollut 25 henkilöjäseniltä ja 100 kannatusjäseneltä. Tutkimuspäivien 30 osallistumismaksu on osittain kattanut päivien kulut. Kuluja ovat tutkimuspäivät 2014 sisältäen Best paper award (1194,1 ), IMIA:n, EFMIn ja TSV:n jäsenmaksu (654,33 ), kotisivujen ylläpito (148,8 ), hallituksen kokouskulut (679,59 ), pankin palvelumaksu (79,30 ), tietosuojavastaavien toiminnan kulut (1775,49 ), yhdistyksen esitteen ja posterin painatuskulut (329,24 ) ja kunniajäsenten kunniakirjojen kulut (25,80 ). Kaikki kulut olivat yhteensä 4886, 65. Hyväksytty hallituksen kokouksessa

5 EFMI WG EVAL Assessment of Health Information Systems Chair: Elske Ammenwerth, UMIT - University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology, Hall in Tyrol, Austria, Co-Chair: Pirkko Nykänen, School of Information Sciences, Tampere University, Finland, Jytte Brender, Dept. of Health Science and Technology, Aalborg University, Denmark, Website: Main Objectives: Information and communications technologies (ICTs) are being used increasingly in health care. It is evident that the use of modern ICT offers tremendous opportunities to reduce clinical errors, to support health care professionals, and to increase the efficiency of care. However, there are also hazards associated with such technologies. Therefore, rigorous, generalisable evaluations of ICT applications in health care are absolutely necessary. Therefore, the aims of the working group are: to foster discussion between experts from informatics, medical informatics, economics, health care, health services research, clinical epidemiology, biometry, psychology, sociology, ethnography, organizational development, operations research and other evaluation fields, on a European level, and to encourage exchange on methodological issues between researchers from different traditions; to offer an opportunity to share knowledge with the aim of obtaining profitable cross-fertilization among different fields of expertise and especially between quantitative and qualitative research; to promote a combined research agenda to develop frameworks and toolkits for information systems evaluation, offering guidelines for an adequate combination of evaluation methods and tools; to discuss and clarify the networking needs for long-term evaluation research in medical informatics, and to promote combined research proposals at a European level. Relevant Activities 2014: The WG organized a workshop with around 30 participants at MIE 2014 in Istanbul: "Health IT Evaluation in Health Informatics Curricula" (for details, see The discussion process will be continued at MIE2015. The WG organized a joint Business Meeting with the sister WG on Technology Assessment and Quality Development in Health Care of IMIA (International Medical Informatics Association) at MIE 2014 in Istanbul. Future joint activities were discussed and planned. Members of the WG participated in organization of a workshop Monitoring ehealth benefits dream or reality? and a workshop Improving the science of health informatics by using validated instruments and outcome measures at MIE2014, Istanbul. The WG organized, together with the IMIA WG and AMIA WG, an AMIA webinar on the STARE-HI explanation and elaboration paper in February The WG initiated a structured discussion on the question whether an international book on health IT evaluation is needed and should be coordinated by the WG. After positive feedback from several group members, a proposal for such a book was developed and was sent to interested publishers. The WG submitted a paper to the IMIA Yearbook of Medical Informatics The bibliography on health IT Evaluation was updated and is available at The

6 list contains journal papers and books considered as milestone publications. The web-based Health IT Evaluation Inventory was maintained. It now comprises around abstracts of evaluation papers in health informatics that can be retrieved. It also allows researchers from all over the world to submit papers for inclusions. The Health Evaluation Inventory is available for free at Activities planned for 2015: Coordinating an international text book on health IT evaluation Organization of a workshop on health IT evaluation education at MIE 2015 Strengthening of the links to the sister WGs of AMIA and IMIA by joint activities Extending the links to the WHO Global ehealth Evaluation Collaboration Further update of the health IT Evaluation Inventory. Relevant Publications 2014: none