STTY:n toimintakertomus kaudelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STTY:n toimintakertomus kaudelta 2013-2014"

Transkriptio

1 STTY:n toimintakertomus kaudelta Toimintakauden aloittanut vuosikokous pidettiin Turussa ja toimintakauden päättänyt kokous pidetään Jyväskylässä. Kokoukset järjestettiin STTY:n tutkimuspäivien yhteydessä. Yhdistyksen kaudelle toimintasuunnitelman keskeisimmät aktiviteetit olivat tutkimuspäivien järjestelyyn ja toteutukseen liittyvät tehtävät, FinJeHeW-lehden julkaiseminen yhteistyössä Suomen Telelääketieteen ja ehealth -seuran kanssa. STTY oli mukana järjestetyssä III Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon keskustelufoorumissa, jonka teemana oli potilasturvallisuus.. 1. Yhdistystoiminta Vuosikokous 2013 pidettiin STTY:n tutkimuspäivien yhteydessä Turussa. Läsnä oli 12 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle seuraava hallitus: Arto Holopainen (Telelääketieteen ja ehealth seura, varalla Pirkko Kouri), Hannele Hyppönen (THL), Pia Järvinen-Hiekkanen (Kela), Juha Mykkänen (Itä-Suomen yliopisto), Pirkko Nykänen (Tampereen yliopisto), Maarit Laaksonen (THL), Ritva Karjalainen-Jurvelin (Itä-Suomen yliopisto), Kauko Hartikainen (Suomen Kuntaliitto) ja Kristiina Häyrinen (Kuntien Tiera Oy). Puheenjohtajaksi valittiin Kristiina Häyrinen. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Juha Mykkäsen, sihteeriksi Hannele Hyppösen, tiedotusvastaavaksi Pia Järvinen-Hiekkasen, markkinointivastaavaksi Ritva Karjalainen-Jurvelinin ja rahastonhoitajaksi Kauko Hartikaisen. Tutkimuspäivien järjestelyistä vastasi Juha Mykkänen yhteistyössä yhdistyksen hallituksen kanssa. Tutkimuspäivien paperit julkaistiin alkuperäisjulkaisuina FinJeHeW-lehdessä. Tietosuojavastaavien alajaoston, TIEVAn, puheenjohtajana on toiminut Kirsi-Marja Remes. Helena Eronen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiristä aloitti puheenjohtajan tehtävät marraskuussa Puheenjohtajan vaihtuminen tapahtui TELLU/SOHVI seminaarissa. Sihteerinä jatkaa edelleen Hilkka Karivuo Kainuun kuntayhtymästä. Tietohallinnon työntekijöiden eettiset säännöt ovat painovalmiita. TIEVA:n toimintamallien kehittämistä jatkettiin uudella toimintajaksolla. Sähköinen ryhmätila on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella käytössä. TIEVAlla keskustelufoorumi on rajatulla ryhmällä testikäytössä. Yhteistapaamisia on pidetty ATK-päivillä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaarissa. KYS ervassa on pidetty tietosuojavastaavien yhteistyöpäivä TIEVA järjesti yhden koulutuksen Kuntatalolla. Koulutuksessa oli n. 35 henkilöä. Yhteistyötä on ylläpidetty TIEVA:n ja Tietosuojavaltuutetun toimiston sekä THL:n OPER -yksikön kanssa. STTY:n verkkosivuilla on Tietosuojavastaavilla oma osa-alue. Tietosuojavastaavilla on sähköpostijakelulista jolle kuuluu 119 henkilöä. Yhdistyksen hallitus on kokoontunut ( , , , , , , ) yhteensä 7 kertaa. Kokoukset on järjestetty pääasiassa puhelin- ja sähköpostikokouksina. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin aktiivisesti. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat osallistuneet aktiivisesti FinJeHeW-lehden kehittämiseen.

2 Yhdistykseen kuuluu 199 jäsentä ja 12 kannatusjäsentä. Jäsenet edustavat taustaltaan useita ammattiryhmiä ja toimialoja: sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita, tutkijoita ja kehittäjiä sekä kuntien sosiaali- ja terveystoimea. 2. Tiedotustoiminta Yhdistys on tiedottanut toiminnastaan verkkosivuillaan sekä -jakelulistan kautta. jakelulistalle on liittynyt 394 henkilöä. Verkkosivujen ylläpito on Domainkeskuksen palvelimella. Jäsenille lähetettiin jäsenkirje, joka sisälsi kutsun yhdistyksen Jyväskylässä järjestettävään vuosikokoukseen sekä tiedot jäsenmaksun maksamiseksi. 3. Finnish Jounal of ehealth and ewelfare (FinJeHew) -lehti Kyseessä on Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely-yhdistyksen (STTY) ja Suomen telelääketieteen ja ehealth-seuran (STeHS) verkkolehden 5. vuosikerta. Kertomusvuodelle saatiin Tieteellisten seurojen valtuuskunnaan (TSV) 3000 julkaisuavustus. Lehden hallinnoinnista ja taloushallinnosta huolehti seurojen välisen sopimuksen mukaisesti STTY. Toimitusneuvoston muodostivat Pirkko Nykänen, puheenjohtaja (STTY), Jarmo Reponen (STeHS) Kalevi Virta (yrityssektori), Juha Mykkänen (STTY), Ari Pätsi (tietohallinto), Jarmo Saarti (kirjastotoimi), Pirkko Kouri (STeHS) ja Maritta Korhonen (julkinen sektori, tietohallinto). Toimitusneuvoston sihteerinä oli vastaava toimittaja. Toimitusneuvosto piti kolme kokousta, joista kaksi puhelinkokouksena. Lehden vastaavana toimittajana on ollut Kristiina Häyrinen ja teknisen toimituksen palvelut on ostettu Jäämeri Tuotanto Ky:ltä. Lehden teknisenä toimittajana on ollut Riitta Aittamaa. Kaksoisnumeron co-editorina toimi Juha Mykkänen. Lehteä ilmestyi neljä numeroa, joista yksi oli kaksoisnumero Vol 5 (2-3) ja se julkaistiin myös paperiversiona. Lehti oli laajempi kuin edellisinä vuosina, yhteensä 211 sivua. Lehden sisältönä olivat pääkirjoitus suomeksi ja englanniksi, uutiset, tiedotukset ja tapahtumat, tieteelliset artikkelit, muut artikkelit, lectio praecursoria -palsta. Tieteellisiä artikkeleita oli 14, joista oli viisi englanninkielistä ja loput suomenkielisiä englanninkielisin abstraktein. Muita artikkeleita oli kuusi ja väitöskirjojen lectio praecursorioita julkaistiin 6. Lehden markkinointia varten päivitettiin esite ja painettiin lehden numero 5 (2-3) paperiversiona. Lehden painettua numeroa on jaettu eri julkaisijaseurojen tilaisuuksissa (SoTeTiTe-päivät, STeHS:n seminaari). Originaaliartikkelien julkaisemisessa on noudatettu kahden anonyymin arvioijan menettelyä. Lehden graafista ulkoasua uudistettiin ja vuoden viimeinen numero julkaistiin uudessa ulkoasussa. Lehden kokonaismenot olivat 4394,3. Lehden julkaisemisen ulkoiset toimintamenot toteutuivat suunniteltua alhaisemmalla tasolla. Ulkoiset toimintamenot olivat suunniteltua vähäisemmät, koska ulkoasu-uudistus tuli suunniteltua edullisemmaksi ja osa muutoksista siirtyi toteutettavaksi vasta vuonna Lehden markkinointiin, esimerkiksi lehden paperiversion painaminen, käytettiin suunniteltua enemmän varoja. Lehden sisältöä ja julkaisemista tukevat sisäiset toimintamenot toteutuivat suunniteltua alhaisemmalla tasolla. Sisäiset toimintamenot toteutuivat alhaisemmalla tasolla talkootyön merkittävän osuuden takia. Talkootyön määrä päätoimittajalla ja seurojen rahastonhoitajilla sekä sihtee-

3 reillä on yhteensä n 25 h/nro eli n 100 h/vuosi. Suunnittelukokouksiin varattu 1500 toteutui alhaisemmalla tasolla, koska kokouksia korvattiin osin puhelinneuvotteluilla ja toimitusneuvostolla oli tilaisuus tavata muiden tapahtumien yhteydessä. Vuodelle 2013 saadun julkaisuavustuksen käytöstä on laadittu TSV:lle ehtojen mukainen selvitys. 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät ja muu yhdistyksen tutkimukseen ja koulutukseen liittyvä toiminta Toimintakauteen sisältyi 16. SoTeTiTe -tutkimuspäivät, jotka järjestettiin Turussa. Tutkimuspäiville osallistui 41 tutkijaa ja asiantuntijaa. Päivien ohjelmassa kuultiin kaksi keynote -esitystä. Varsinaisia esityksiä kuultiin 13 kappaletta Terveydenhuollon ATK-päivien yhteydessä järjesteyssä tutkimussessiossa. Tutkimuspäivien artikkelit julkaistiin FinJeHew-lehdessä alkuperäisartikkeleina ja lehden kyseinen numero jaettiin osallistujille. Esitysten arviointiprosessista ja julkaisusta vastasi Juha Mykkänen ja Kristiina Häyrinen. Kuudennen kerran jaettiin kannustusstipendi 'Best Paper Award' (350 ) päivien parhaalle esitykselle: Erja Ailio, Jarmo Kärki: Sosiaalihuollon asiakastietomalli. Jäsenistölle on tilattu IMIAn sähköinen vuosikirja Kansainväliset suhteet Pirkko Nykänen on osallistunut aktiivisesti EFMIn arviointiin kohdentuvien työryhmien järjestämiin seminaareihin ja työkokouksiin. Liitteenä raportti työryhmän aktiivisesta toiminnasta. Pekka Ruotsalainen on osallistunut EHR, Security, Privacy and Ethics ja Personal Portable Devices (PPD)-työryhmien toimintaan - A Joint Workshop of EFMI WGs Electronic Health Records, Personal Portable Devices and Security, Safety and Ethics having the title: Reuse and Secondary Use of Health Data Interoperability, Privacy and Security Challenges" was organised as a part of the phealth2013 conference, 10th International Conference on Wearable Micro and Nano Technologies for Personalized Health, Tallinn June 26 28, Helmikuu EFMI WG SSE (Safety, Security and Ethics) ja IMIA WG4 SiHiS lähettivät yhteisen Work Shop ehdotuksen MIE 2014 konferenssin järjestelytoimikunnalle. IMIA WG4 SiHiS (Security in Health Information Syetems). Puheenjohtaja Peter Croll ja Cochair Pekka Ruotsalainen - Jan 2013: Prof Pekka Ruotsalainen was accepted by the WG4 committee to the role of Vice Chair. - March 2013: A meeting of the WG4 had been planned and announced for March 2013 in Australia. Unfortunately this event had to be postponed. - Aug 2013: A business meeting was organised t at Medinfo, Copenhagen on Wednesday 21 August at 12:30. This meeting established the scope and activities for the postponed workshop expected to be hosted in early 2014.

4 - Helmikuu EFMI WG SSE (Safety, Security and Ethics) ja IMIA WG4 SiHiS lähettivät yhteisen Work Shop ehdoyksen MIE 2014 konferenssin järjestelytoimikunnalle. Mikäli ehdotus hyväksytään toteutuu em. kahden työryhmän ensimmäinen yhteinen kokous MIE 2014 yhteydessä Istanbulissa. Alpo Värri seuraa IMIA Medical Informatics Association, Biomedical Pattern Recognition (WG 07) ja IMIA Standards in Health Care Informatics toimintaa. Juha Mykkänen seuraa IMIA WG HIS työryhmän toimintaa. Työryhmä kokoontui lyhyesti Medinfo 2013-konferenssin yhteydessä Kööpenhaminassa elokuussa 2013, ja erityiseksi toiminnan jatkopainopistealueeksi valittiin tiedon toissijainen käyttö. Työryhmälle on myös perustettu LinkedIn-ryhmä. Kaija Saranto toimii IMIA-SIGNI- työryhmässä ja EFMIn Nursie- työryhmässä. EFMIn NursIE ryhmä ei ole kokoontunut vuoden aikana. IMIA SIGNI piti kokouksen Medinfo 2013-konferenssin yhteydessä Kööpenhaminassa elokuussa Kokouksen keskeiset asiat liittyivät NI2014 järjestelyihin Taipeissa Taiwanissa kesäkuussa Kaija Saranto on IMIA SIGNI varapuheenjohtaja ja hänen vastuulla on työryhmät. Työryhmistä aktiivisesti toimii koulutus- ja standardointiryhmät. Standardointityöryhmä on järjestänyt webinaareja, joissa mm. Hannele Hyppönen oli asiantuntijaluennoitsijana. Kaija Saranto on Medinfo2015 tieteellisen toimikunnan varapuheenjohtaja. Asko Savola on WG11 Dental Informatics jäsen IMIA:ssa. Ryhmä on ollut inaktiivisessa tilassa vuodesta Yhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet eri konferensseihin kuten MedINFO 2013 ja EFMI STC 2013, sekä myös tukeneet EFMIn ja IMIAn järjestämiä konferensseja toimimalla lähettyjen papereiden arvioitsijoina kuten myös osallistuneet arvioijina IMIAn lehtien artikkeleiden arviointiprosesseihin. 6. Talous Tilivuoden 2013 päättyessä yhdistyksellä on tuloylijäämää 579,27. Yhdistys on varannut Fin- JeHeW-lehden kuluihin vuodelle euroa. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan tuotto (3475,665 ) koostuu tutkimuspäivien osallistumismaksuista ja tietosuojavastaavien koulutuksen osallistumismaksusta. Varainhankinta on koostunut jäsenmaksuista (4194 ). Jäsenmaksu on kuluneena vuonna ollut 25 henkilöjäseniltä ja 100 kannatusjäseneltä. Tutkimuspäivien 30 osallistumismaksu on osittain kattanut päivien kulut. Kuluja ovat tutkimuspäivät 2013 sisältäen Best paper award (1402,78 ), IMIA:n, EFMIn ja TSV:n jäsenmaksu (671 ), IMIA vuosikirja (539,76 ), kotisivujen ylläpito (368,88 ), hallituksen kokouskulut (461,85 ), pankin palvelumaksu (89,06 ), tietosuojavastaavien toiminnan kulut (1929,18 ), vuoden 2012 STHeS kanssa järjestetyn seminaarin kulut (233,58 ). Kaikki kulut olivat yhteensä 5696,09. Hyväksytty hallituksen kokouksessa

5 EFMI European Federation for Medical Informatics Working Group EVAL: Assessment of Health Information Systems Chair Elske Ammenwerth, UMIT - University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology, Hall in Tyrol, Austria, Co-Chairs Pirkko Nykanen, School of Information Sciences, Tampere University, Finland, Jytte Brender, Dept. of Health Sciences and Technology, Aalborg University, Denmark, Activities May 2010 April 2011 The working group continues its close collaboration with the IMIA Working Group on Technology Assessment and Quality Development, for example by the above listed joint publications and joint workshops and tutorials at international conferences. GEP-HI, the Good Evaluation Practice Guidelines in Health Informatics, have been finalised and are just under review for publication in a major health informatics journal. The working group organized workshop on GEP-HI and STARE-HI (Statement on Reporting of Evaluation Studies in Health Informatics) at Medinfo 2010 in Cape Town. The detailed presentations can be found at Based on STARE-HI, the mini-stare-hi guidelines for publications in conference proceedings were developed, validated and published: Keizer N, Talmon J, Ammenwerth E, Brender J, Nykänen P, Rigby M. Mini Stare-HI: Guidelines for Reporting Health Informatics Evaluations in Conference Papers. Proceedings of Medinfo 2010, pp An extended paper on mini-stare-hi has also been accepted for Methods of Information in Medicine. The working group is working on two elaboration papers for STARE-HI and GEP-HI that will give further explanations and justifications as well as examples. Members of the working group have written a paper on Evidence-Based Health Informatics that will be published in the IMIA Yearbook of Medical Informatics 2011, and contributed to workshops at the International Conference on Integrated Care 2011 in Odense/DK. The working group has planned several acitvities at MIE2011 that takes place August 2011 in Oslo. Among others, the planned workshops, tutorials and panels deal with the evaluation of ehealth systems, the new Medical Device Directive and with scientific writing. The web-based Evaluation Inventory was completely updated and expanded. It now comprises around abstracts of evaluation papers in health informatics and allows researchers

6 from all over the world to submit papers for inclusions. The Evaluation Inventory database is available for free at

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2013.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2013.. 4 1 2014 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2013.. 4 Kansainvälinen kuntatutkijan seminaari... 10 Kunnallistieteellisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

Biokemian ja elintarvikekemian laitos PL 93, 70701 KUOPIO 20014 Turun yliopisto Puh. 017-201 185 Puh 02-333 6880 Fax 017-201 474

Biokemian ja elintarvikekemian laitos PL 93, 70701 KUOPIO 20014 Turun yliopisto Puh. 017-201 185 Puh 02-333 6880 Fax 017-201 474 Sisällysluettelo Puheenjohtajan puheenvuoro...2 Sihteeriltä...3 Suomen Toksikologiyhdistyksen hallitus vuonna 2002...4 Suomen Toksikologiyhdistys ry:n vuosikokouskutsu...5 Vuosikertomus Suomen Toksikologiyhdistys

Lisätiedot

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta

Lisätiedot

SoTeTiTe 2002 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät

SoTeTiTe 2002 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät SoTeTiTe 2002 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivät Tutkimuspaperit Toimittanut Pirkko Nykänen 3/2002 SoTeTiTe 2002 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

FiSMA ry:n toimintakertomus vuodelta 2014

FiSMA ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 FiSMA ry:n toimintakertomus vuodelta 2014 Paremman johtamisen puolesta Pvm Versio Laatija Jakelu ja käsittely 2015-02-10 0.1 Erkki Savioja ja Risto Nevalainen Ensimmäinen versio käsiteltäväksi hallituksen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 JÄSENTIEDOTE 2013 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, kuulumisia FCES 13-konferenssista 4 Parhaan

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouspöytäkirja. 2. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NHFiF Sihteeri Harri Koivusalo Kokouspöytäkirja Hallituksen kokous 1/2002 Aika: 12.2.2002, klo 14:15-16:05 Paikka: Teknillinen korkeakoulu, Espoo Läsnä: Aija-Riitta Elo puheenjohtaja Harri Koivusalo sihteeri

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012 www.tenk.fi Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

Kuopion aluetyöterveyslaitos Kuopion yliopisto. Puh. 017-201 252 Puh. 017-162 400 Fax. 017-201 474 Fax 017-162 424

Kuopion aluetyöterveyslaitos Kuopion yliopisto. Puh. 017-201 252 Puh. 017-162 400 Fax. 017-201 474 Fax 017-162 424 Sisällysluettelo Puheenjohtajan puheenvuoro...2 Sihteeriltä...3 Suomen Toksikologiyhdistyksen hallitus vuonna 2003...4 Vuosikokouskutsu...5 MUUTOSEHDOTUKSET SUOMEN TOKSIKOLOGIYHDISTYKSEN SÄÄNTÖIHIN...6

Lisätiedot

SFYn ja LTSn matka-apurahat s. 15 TRANSMITTERI. 4/2008 No 88. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 25. vuosikerta SFY. www.sfy.

SFYn ja LTSn matka-apurahat s. 15 TRANSMITTERI. 4/2008 No 88. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 25. vuosikerta SFY. www.sfy. 1 SFYn ja LTSn matka-apurahat s. 15 TRANSMITTERI 4/2008 No 88 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 25. vuosikerta SFY www.sfy.fi 2 sisällysluettelo Puheenjohtajan palsta...3 SFY:n 60-vuotisjuhlassa

Lisätiedot

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 15.00 alkaen. Kokouspaikkana on Tieteiden Talo Helsingissä,

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4 1 2015 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2014.. 4 Kunnallistieteellisen yhdistyksen hallitus 2015....... 11 Kunnallistieteellisen

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2012.. 4

KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2. Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3. KTYn toimintakertomus vuodelta 2012.. 4 Sisältö KTYn hallituksen puheenjohtajalta.. 2 Kokouskutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen.. 3 KTYn toimintakertomus vuodelta 2012.. 4 Kevätseminaari 22.3.2013.. 10 Kunnallistieteellisen yhdistyksen hallitus

Lisätiedot

1. XIII yleislääketieteen päivien abstraktikirja (vain kotiinlähetetyssä kirjeessä mukana)

1. XIII yleislääketieteen päivien abstraktikirja (vain kotiinlähetetyssä kirjeessä mukana) JÄSENKIRJE 4 / 2000 Tampereella 15.12.2000. Hyvä Kollega, Hyvät ajat ovat takanapäin, ja edessäpäin. Edessä oleva lääkäripula tulee kuitenkin koettelemaan kovin kourin terveyskeskuksia. Edunvalvojillamme

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä edistää maaseudun kehittämistyötä. Yhdistys toimii aktiivisena välittäjäorganisaationa

Lisätiedot

http://www.teollinenekologia.fi

http://www.teollinenekologia.fi http://www.teollinenekologia.fi 1 Sisältö Johdanto seuran ensimmäiseen jäsenlehteen...1 Puheenvuoro...2 Ongelmasta hyödyke: hiilidioksidi metanolin ja dimetyylikarbonaatin raaka aineena...5 Life ECOREG

Lisätiedot

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society

INFORS 1 / 2010. Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti. FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry. Finnish Operations Research Society INFORS Suomen Operaatiotutkimusseuran jäsenlehti 1 / 2010 FORS, Suomen Operaatiotutkimusseura ry Finnish Operations Research Society www.operaatiotutkimus.fi Suomen Operaatiotutkimusseura ry:n jäsenlehti

Lisätiedot