OPETUKSESSA PERITTÄVÄT MAKSUT JA OPIS- KELIJOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUKSESSA PERITTÄVÄT MAKSUT JA OPIS- KELIJOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET"

Transkriptio

1 OPETUKSESSA PERITTÄVÄT MAKSUT JA OPIS- KELIJOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET Hyväksytty nuorten johtoryhmässä

2 Sisältö 1. HINNOITTELUPERUSTEET OPISKELIJOILLE MAKSULLISET MATERIAALIT JA PALVELUT Todistukset Materiaalit Vaatteisto Henkilösuojaimet Muut kuin henkilösuojaimet, tavanomaiset suoja- ja työvaatteet, Työvälineet Opetuksen yhteydessä perittävät maksut Tutkinto-, lupa- ja kurssimaksut Maksukäytäntö Yksityisopiskelijoilta perittävät tutkintomaksut Pääsy- ja soveltuvuuskokeet HENKILÖSUOJAINTEN JA SUOJAVAATTEIDEN HANKINTA OPISKELIJAN KORVAUSVELVOLLISUUS OPISKELIJOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET Kouluruokailun maksuttomuus Työssäoppimisen ateriakorvaus Työssäoppimisen ateriakorvaus/lounasravintolalle maksettava korvaus Työssäoppimisen ateriakorvaus kv- työssäoppimisjaksolla Ruokailu opintokäynneillä Vaihto-opiskelijoiden ja peruskoulun oppilaiden ruokailut Ruokailu kilpailumatkoilla (päivän kestävät) Opiskelijoiden matkakorvaukset Koulumatkatuki työssäoppimisjaksojen aikana Kilometrikorvaukset Muut kulukorvaukset Kilpailumatkat (yli vuorokauden kestävät) Edustustehtävät (päivän kestävät) Kansainvälisen työssäoppimisen tai opintomatkojen tukeminen Opiskelijoille korvattavat sairaanhoito- ja lääkekulut Liite

3 1. HINNOITTELUPERUSTEET Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ( /630) 37 :n mukaan ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on opiskelijalle maksutonta. Laissa ei ole täsmennetty tarkemmin sitä, mitä maksuttomalla opetuksella tarkoitetaan. Myös näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa opetus on opiskelijalle maksutonta (laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta / ). Maksuttoman opetuksen katsotaan sisältävän varsinaisen opetuksen ja siihen välittömästi liittyvät oheistoiminnat, kuten ohjauksen, kokeiden, myös uusintakokeiden, arvioinnin ja todistusten maksuttomuuden opiskelun aikana. Yksityisopiskelijalta voidaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 :n mukaan periä maksuja. Yksityisopiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka pääasiallisesti osallistuu vain kokeisiin, joissa hän osoittaa saavuttaneensa itse opiskelemalla tutkinnon tai sen osan edellyttämät tiedot. Opetusministeriö päättää lain 630/1998 nojalla opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista soveltuvin osin sen mukaan kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista säädetään. Opetusministeriön asetus /1323 eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista säätää maksuista, joita koulutuksen ja tutkintojen järjestäjät voivat periä oppilailta, opiskelijoilta ja näyttötutkintoon osallistuvilta perusopetuslain (628/1998) lukiolain (629/1998) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla. Asetusta sovelletaan kunnan, kuntaryhmän, rekisteröidyn yhteisön tai säätiön ja valtion järjestämässä koulutuksessa opiskelijoilta perittäviin maksuihin. Oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävät maksut säädetään em. asetuksen 6 :ssä seuraavasti: Jos ammatillisen peruskoulutuksen tai näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle opiskelun edellyttämiä oppikirjoja tai muita opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja oppimateriaaleja taikka henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja työvälineitä, koneita, laitteita, materiaaleja ja muita tarvikkeita, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voi koulutuksen järjestäjä periä niistä maksun enintään todellisten hankinta- tai tuotantokustannusten mukaisesti. Jos opiskelija hankkii mainitut oppimateriaalit ja tarvikkeet muuten, häneltä ei voida periä tässä momentissa tarkoitettuja maksuja. Edellä 1 momentissa tarkoitettuina oppimateriaaleina ja tarvikkeina ei pidetä maksuttomaan opetukseen kuuluvia opetuksen järjestämisen edellyttämiä työvälineitä, koneita, laitteita, suojavaatteita, työturvallisuussäännösten edellyttämiä varusteita, opetuksessa käytettäviä koulutuksen järjestäjälle kuuluvia materiaaleja ja tarvikkeita eikä vastaavia opetusvälineitä. 3

4 2. OPISKELIJOILLE MAKSULLISET MATERIAALIT JA PALVELUT 2.1. Todistukset Jäljennös tutkintotodistuksesta 30 Opiskelutodistus Opintokortti Opintojakson jälkeen annettava maksuton maksuton Kurssi- tai vastaava todistus, koulutuksen jälkeen toimitettava todistusjäljennös 30 Opiskelijakortti Pakolliset (esim. oppilaitoksessa tai työssäoppimassa edellytettävät kortit) maksuton Opiskelun päätyttyä pyydettävät todistukset voi tilata WinNovan www-sivuilla olevan tilauslomakkeen avulla. Toimitusaika on n. viikko Materiaalit Oppikirjat Maksuttomaan opetukseen eivät sisälly oppikirjat ja muut henkilökohtaiseen käyttöön tarvittavat oppimateriaalit. Opiskelijat hankkivat tarvittavat oppikirjat itse. Opiskelun alkaessa opiskelijoita informoidaan tarvittavista oppikirjoista ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Tiedontallennusvälineet Opiskelijat hankkivat itse tarvittavat tiedontallennusvälineet esim. muistitikut. Kopiomaksut Opiskeluun liittyvästä oppimateriaalista, joka korvaa kokonaan tai osittain oppikirjan, voidaan periä enintään todellisten kustannusten mukainen hinta. Kopioiden hinnat: mustavalkoinen A 4 kopio = 0,01 värillinen A4 kopio = 0,10 Opiskelija voi hankkia opintotoimistosta itselleen maksullisen kopiokortin: (tulossa) 150 kpl 5 (+oppilaitos kustantaa 50 ensimmäistä kopiota) 200 kpl Vaatteisto Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskelijalla on käytössään opiskelun järjestämisen edellyttämät henkilösuojaimet oppilaitoksen tiloissa ja harjoitustyömailla. Koulutuksen järjestäjä ja työssäoppimispaikan työnantaja ovat velvollisia selvittämään ja arvioimaan työn vaarallisuutta. Työturvallisuuslain ( /738) ja opetusministeriön asetuksen eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen ja perusteista (1323/2001, 6, toinen momentti) mukaisesti opiskelijoiden suojavaatteet sekä työturvallisuussäännösten edellyttämät varusteet kuuluvat maksuttomaan opetukseen. Suojavaatteella ja suojavälineillä suojataan työturvallisuuslain mukaan kehoa tai kehon osia vahingoittumiselta. 4

5 Työasu puetaan päälle yhtenäisen ulkoasun vuoksi tai estämään omien vaatteiden likaantumista. Työasu kuuluu opiskelijan itse kustannettaviin hankintoihin Henkilösuojaimet Turva-asu WinNova hankkii perustutkintokoulutuksen opiskelijalle turva-asut, joita edellytetään opiskelun järjestämiseksi oppilaitoksen tiloissa ja harjoitustyömailla. Turva-asu jää opiskelijan omaan käyttöön opiskelun päätyttyä ja hänen omarahoitusosuutensa on 50 % hankintahinnasta. Mikäli opiskelija hankkii itselleen vastaavan suojausluokituksen omaavan turva-asun, hän kustantaa sen itse. Turvajalkineet WinNova hankkii perustutkintokoulutuksen opiskelijalle turvakengät, joita edellytetään opiskelun järjestämiseksi oppilaitoksen tiloissa ja harjoitustyömailla Turvajalkineet jäävät opiskelijan omaan käyttöön opiskelun päätyttyä ja hänen omarahoitusosuutensa on 50 % hankintahinnasta. Mikäli opiskelija hankkii itselleen vastaavan suojausluokituksen omaavat turvajalkineet, hän kustantaa ne itse. Kuulo- ja silmäsuojaimet WinNova hankkii opiskelijoille tarvittavat henkilökohtaiset kuulo- ja silmäsuojaimet. Turvakäsineet WinNova hankkii opiskelijoille tarvittavat turvakäsineet. Kypärät WinNova hankkii opiskelijoiden käyttöön tarvittavat kypärät. Suoja- ja työvaatteet Suojavaate on henkilönsuojain, mikäli opiskelija suojataan sairastumisen tai tapaturman varalta. WinNova hankkii opiskelijalle suojavaatteen. WinNova hankkii perustutkintokoulutuksen opiskelijalle tarvittavat suoja- ja työvaatteet, joita edellytetään opiskelun järjestämiseksi oppilaitoksen tiloissa ja harjoitustyömailla Suojavaate jää opiskelijan omaan käyttöön opiskelun päätyttyä ja hänen omarahoitusosuutensa on 50 % hankintahinnasta. Mikäli opiskelija hankkii itselleen vastaavan suojavaatteen hän kustantaa sen itse Muut kuin henkilösuojaimet, tavanomaiset suoja- ja työvaatteet, (opiskelijan itse kustannettavat) Mikäli koulutuksessa ei edellytetä turva-asun käyttöä, opiskelijan on hankittava itse suoja- tai työvaate oppilaitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Tällaisia työvaatteita ovat esim. tarjoilijan, kokin tai lähihoitajan työvaate ja työkengät ja omia vaatteita suojaavat työasusteet. Työn edellyttämiä suojakäsineitä ja -päähineitä annetaan opiskelijoille tarvittava määrä ilman kustannuksia Työvälineet Opiskelija hankkii henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut työvälineet. Opiskelija valitsee itse, mistä hän hankkii nämä opiskelussa tarvittavat työvälineet (esim. kokin veitset, parturin perustyövälineet, rakennusalan perustyövälineet). 5

6 2.5. Opetuksen yhteydessä perittävät maksut Oppilaitoksen tiloissa tapahtuva liikunnan opetus on maksutonta opiskelijalle. Opiskelijat maksavat itse liikunnan tai muuhun opetukseen liittyvät sisäänpääsy- ja osallistumismaksut Tutkinto-, lupa- ja kurssimaksut Mikäli opintojen yhteydessä suoritetaan erilaisia tutkintoja tai lupia, opiskelija maksaa itse näihin liittyvät viranomaismaksut, mutta opetus on maksutonta. Kortin hinta muodostuu kortin hinnasta sekä toimisto- ja käsittelykuluista, jotka ovat 5-10 riippuen kortista. Korttien hinnat ovat liitteessä. Opetuksen yhteydessä suoritettavat kortit ovat esimerkiksi: - tulityökortti, työturvallisuuskortti, matkailun turvapassi, ensiapukortti, hygieniapassi, tieturvakortti, anniskelupassi (Liite 1) Maksukäytäntö Opettaja tekee opetuksen yhteydessä listan (lomake), johon tulevat kortin tilaavien opiskelijoiden nimet. Maksu on tuotava opettajalle viimeistään viikko opetuksen päättymisestä. Kortit hankitaan vain niille opiskelijoille, jotka ovat toimittaneet rahan sovittuun päivämäärään mennessä. Mikäli opiskelija haluaa hankkia kortin itselleen myöhemmin, hänen pitää hakea se erillisellä lomakkeella oman alan opintotoimistosta ja toimitettava kortista perittävä maksu samassa yhteydessä Yksityisopiskelijoilta perittävät tutkintomaksut Yksityisopiskelijalle järjestettävästä kokeesta voidaan periä opiskelijalta enintään 50,5 euron suuruinen maksu. Lisäksi häneltä peritään tämän ohjeen mukainen todistusmaksu. Opettajien työstä peritään korvaus (todelliset palkkakulut) seuraavasti. ATTO-opinnot= 2h Ammatilliset tutkinnon osat = 4h Kustannukset tulee kuitenkin olla kohtuulliset opiskelijalle Pääsy- ja soveltuvuuskokeet Pääsy- ja soveltuvuuskoemaksut maksetaan suoraan testausyritykselle. Hakija maksaa nämä itse ja niistä informoidaan etukäteen pääsykoekutsuissa. 3. HENKILÖSUOJAINTEN JA SUOJAVAATTEIDEN HANKINTA WinNova sopii vuosittain henkilösuojainten ja suojavaatteiden hankintapaikan ja -hinnan, jonka mukaan määräytyy vuosittain sovittava opiskelijoilta perittävä omarahoitusosuus. Henkilösuojaimet ja suojavaatteet hankitaan koulutuksen järjestäjän toimesta keskitetysti, jolloin hankintahinta tulee edulliseksi. 6

7 Hankinnan hoitaa keskitetysti WinNovan hankintakoordinaattori yhteistyössä eri koulutusalojen kanssa. Lukuvuoden alussa (elokuu) tarvittavat hankinnat kilpailutetaan keväällä. 4. OPISKELIJAN KORVAUSVELVOLLISUUS Mikäli opiskelija kadottaa tai tahallaan turmelee hänelle luovutetun edellä mainitun henkilösuojaimen tai suojavaatteen, hän on velvollinen hankkimaan tilalle vastaavan varusteen. Opiskelijoille hankitut henkilösuojaimet ja suojavaatteet ovat käyttöiältään ja kestävyydeltään tarkoitettu koko koulutuksen ajalle. Mikäli opiskelijan koko muuttuu koulutuksen aikana, voi hän saada uuden henkilösuojaimen tai suojavaatteen. 5. OPISKELIJOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET 5.1. Kouluruokailun maksuttomuus Maksuton kouluateria kuuluu ammatillisessa peruskoulutuksessa olevien opiskelijoiden opintososiaalisiin etuihin. (ns. nuorten opetussuunnitelmaperusteinen koulutus) Maksuton kouluateria ei kuulu missään näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa lakisääteisiin opiskelijan etuihin (ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa ei ole ateriaa koskevaa säännöstä ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ao. säännöstä (37 2 mom) ei voi soveltaa. Sovellettavaksi ei myöskään tule ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen säännökset (luonnonvara-alasta ym.) Näyttötutkintoon valmistavassa oppisopimuskoulutuksessa oleville ei myöskään ole velvoitetta tarjota maksutonta ateriaa, vaikka erinäisiä muita etuisuuksia (päiväraha, perheavustus, majoituskorvaus, matkakorvaus) tuohon koulutukseen liittyy. Opetushallituksen aikuiskoulutusoppaasta saattaa saada virheellisen käsityksen, että maksuton kouluruokailu koskisi myös näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa olevia opiskelijoita. Mikäli opiskelija opiskelee näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa, jonka rahoittaja on työvoimaviranomainen ja hän saa maksuttoman aterian, kouluruokailun kustannuksista vastaa koulutuksen hankkija/rahoittaja. Koulutuksen järjestäjä voi tässä tapauksessa maksua vastaan ateriatarjoilun toteuttaa. Mikäli opiskelijalla on oikeus maksuttomaan kouluruokailuun, hän voi saada myös maksuttoman kouluruokailun työssäoppimisen ajalta, joiden osalta noudatetaan alla olevia vaihtoehtoja Työssäoppimisen ateriakorvaus Päätoimisesti opiskeleville opiskelijoille tarjotaan päivittäin maksuton lounas ja opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan myös työssäoppimisjaksolla. Opiskelijalla on mahdollisuus saada ruokarahaa 2,90 /työssäoppimispäivä, mikäli hänen ei ole mahdollista käydä ruokailemassa oppilaitoksen ruokalassa tai koulun osoittamassa muussa ruokailupaikassa työssäoppimisjakson aikana. Luonnonvara- ja ympäristöalan opiskelijoilla on laajennettu ateriaetu; 7 /työssäoppimispäivä. (Lomake). Logistiikka-alan kuljetuspalvelujen koulutusohjelman opiskelijat voivat saada yli 8 tunnin työssäoppimispäiviltä 7 ruokarahan. 7

8 Työssäoppimisen ateriakorvaus/lounasravintolalle maksettava korvaus Työssäoppimisjakson aikana opiskelijalla on mahdollisuus ruokailla oppilaitoksen osoittamassa lounasravintolassa, mikäli hänen ei ole mahdollista käydä ruokailemassa oppilaitoksen ruokalassa. Työssäoppimisjakson ruokailujärjestelyt merkitään opiskelijan työssäoppimissopimukseen (Resvar). Oppilaitos (työssäoppimista ohjaava opettaja) tekee erillisen sopimuksen lounasravintolan kanssa ennen työssäoppimisjakson alkua ja toimittaa sopimuksen lounasravintolaan. Sopimukseen merkitään työssäoppimista ohjaavan opettajan tilausviite. Lounasravintola laskuttaa oppilaitosta toteutuneiden ateriakertojen mukaan (merkitään lomakkeeseen päivittäin) ja lasku lähetetään sopimuksessa olevan laskutusosoitteeseen. Opiskelija maksaa itse yli 5,20 :n yli menevän osan osuuden päivittäisestä ruokailukustannuksesta. (Lomake). Hyvin suunniteltu ja valmistettua kouluateria on opiskelijan hyvän ravitsemuksen ja terveyden perusta. Tätä meidän ruokapalvelun periaatetta käyttäen, hampurilaisravintola ei ole oppilaitoksen hyväksymä opiskelijan lounaspaikka. Mikäli työssäoppimista ohjaava opettaja ei ole tehnyt sopimusta, laskuja ei korvata Työssäoppimisen ateriakorvaus kv- työssäoppimisjaksolla Ulkomailla suoritettavassa työssäoppimisessa opiskelijalle maksetaan korvausta 5 päivässä seitsemänä päivänä viikossa. Maksumääräys on tehtävä viimeistään kaksi viikkoa ennen työssäoppimisen alkua. (Lomake) Ruokailu opintokäynneillä Opiskelijoille korvataan ruokaraha 2,90 /päivä opetussuunnitelman mukaiselta opintokäynniltä. Opintokäynnistä vastaavan opettajan tulee tehdä etukäteen opintokäyntianomus koulutuspäällikölle. (Opintokäyntianomus) Opintokäynnistä vastaava opettaja voi vaihtoehtoisesti tilata retkieväät opiskelijaravintolasta, mikäli ryhmä ei osallistu opintokäynnin tai -retken takia oppilaitoksen ruokailuun. Retkieväitä tilatessa, tilaus tulee tehdä viikkoa ennen ajankohtaa ja eväät noudetaan keskuskeittiöltä tai sopimuksen mukaan. Retkieväät sisältää täytetyn ruisleivän, trip-juoman, jogurtin, hedelmän ja karkin. Ohjeistus: Vaihto-opiskelijoiden ja peruskoulun oppilaiden ruokailut Vierailevien opiskelijoiden lounaan hinta on 2,80. Kustannuspaikka, jossa opiskelijat ovat vierailemassa, maksaa ruokailun kustannukset. Opiskelijaruokalaan tulee ilmoittaa ruokailijoiden tiedot hyvissä ajoin etukäteen (ruokailijoiden määrä, ruokailukerrat, laskutustiedot) Ruokailu kilpailumatkoilla (päivän kestävät) - muiden oppilaitosten järjestämät kilpailut tai turnaukset, joihin opiskelijat osallistuvat esim. sähly- tai jalkapalloturnaukset Opiskelijalle korvataan 5 :n (luonnonvara- ja ympäristöala 7 ) ruokaraha, mikäli tilaisuuden järjestäjä ei ole järjestänyt ruokailua. 8

9 5.2. Opiskelijoiden matkakorvaukset Koulumatkatuki työssäoppimisjaksojen aikana Työssäoppimispaikan ja kodin välisiin matkoihin sovelletaan Kelan normaalin koulumatkan matkakorvauksen myöntämisperusteita (ks.koulumatkatuki). Jos opiskelija saa palkkaa työssäoppimispaikasta, hänen tulee ilmoittaa se Kelalle. Työssäoppimisjakson palkka vaikuttaa koulumatkatuen saamiseen. Jos opiskelijalle on jo myönnetty koulumatkoihin Kelan koulumatkatuki, mutta työssäoppimispaikan matka poikkeaa tästä normaalista koulumatkasta, on opiskelijan tehtävä erillinen matkatukihakemus työssäoppimisjaksolle. Kela voi myöntää koulumatkatukea omaa matkustustapaa käyttäville (esim. oma auto) vain erityisistä syistä esim. opiskelija ei voi käyttää joukkoliikennettä kulkuyhteyksien puuttumisen vuoksi ja jos opiskelijan koulumatka tai matkustustapa vaihtuu useita kertoja lukuvuoden aikana. Tällöin koulumatkatuki maksetaan rahana hakijan tilille. Maksettava tuki lasketaan koulumatkan pituuden mukaan liikenne- ja viestintäministeriön vahvistaman linja-autoliikenteen henkilötaksan mukaan. Oman matkustustavan käyttämisen perusteet on aina selvitettävä tarkasti koulumatkatukihakemuksessa. Tarkempia tietoja oman matkustustavan käyttämisestä aiheutuvien matkakustannusten korvaamisesta saa Kelan paikallistoimistoista Kilometrikorvaukset Opiskelijoille maksetaan kilometrikorvaukset Kelan ohjeen mukaan vain poikkeustapauksissa koulutuspäällikön luvalla. Opiskelijoille ei makseta kilometrikorvauksia esim. siirtymisestä eri yksiköiden tai opetuspisteiden välillä. Mikäli opiskelijan kanssa on sovittu oman auton käytöstä esim. opintokäynnin kuljetusjärjestelyjen takia, opiskelijalle maksetaan Kelan osoittaman kilometrikorvaus (0,20 /km). Kilometrikorvausten maksamisesta opiskelijalle tulee olla päätös opintokäyntianomuslomakkeessa Muut kulukorvaukset Kilpailumatkat (yli vuorokauden kestävät) - Taitaja-kisat - SAKU- kulttuurikisat Kulukorvaus opiskelijalle 36 /päivä tai kustannetaan kisapaketti (sis. ruokailut). Oppilaitos maksaa opiskelijan yöpymiskustannukset. (Opintokäyntianomus) Edustustehtävät (päivän kestävät) - koulutusmessut tai muut markkinointitapahtumat, joissa opiskelija edustaa omaa oppilaitostaan ja osallistuu aktiivisesti toimintaan Kulukorvaus opiskelijalle 36 /päivä Kansainvälisen työssäoppimisen tai opintomatkojen tukeminen - ulkomailla tapahtuvaa omaehtoista työssäoppimista tuetaan 150 /opiskelija - ei koske liikkuvuushankkeella rahoitettua työssäoppimista - ei koske työsuhteessa tapahtuvaa työskentelyä, esim. kesätyö 9

10 Opettaja/koulutuspäällikkö täyttää maksumääräyslomakkeen (KP 1200 ja S1 8500). Tuki maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan eli kuitit matka- ja majoituskuluista liitetään maksumääräykseen. (Lomake) - Opintomatka-avustus 100 /opiskelija Opintomatkasta vastaava opettaja/koulutuspäällikkö täyttää maksumääräyslomakkeen (KP 1200 ja S1/ 8500). Maksumääräys toimitetaan hyväksyttäväksi kehityspäällikölle viimeistään kaksi viikkoa ennen opintomatkan alkua Opiskelijoille korvattavat sairaanhoito- ja lääkekulut - Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa opiskelijan käytännön harjoittelutyössä sattuneet ja kysymyksessä olevalle opiskelumuodolle ominaisten olosuhteiden aiheuttamat tapaturmat. Tällöin oppilaitos on työnantajaan rinnastettava vakuutuksenottaja. Turvaan kuuluvat opiskelijat on tarkemmin määritelty laissa opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta. - Ryhmätapaturmavakuutus on opiskelijoiden lisäturvavakuutus, joka korvaa tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisella kouluajalla teorian opetuksessa, liikuntatunneilla, välitunnilla sekä otettaessa osaa koulun opetussuunnitelman mukaisiin yhteisiin urheilutapahtumiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä, tehtaissa tms. Tämän vakuutuksen piiriin kuuluvat myös koulumatkat. Opiskelijat on myös vakuutettu kouluajan ulkopuolella tapahtuvan oppilaitoksen järjestämän ja ohjatun harrastustoiminnan osalta. Tapaturmista on aina tehtävä vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön ja opiskelija voi hakea jälkikäteen vakuutusyhtiöltä hänelle aiheutuneita kustannuksia em. tapaturmiin liittyen. 10

11 Liite 1 KORTTI OPISKELIJALTA PERITTÄVÄ MAKSU Hygieniaosaaminen 10 Ensiapukortti 10 Tulityökortti (sis.vihko) 25 Työturvallisuuskortti (sis.vihko) 15 Sähkötyöturvallisuuskortti 20 Tieturvakortti 15 Matkailun turvallisuuspassi 15 Anniskelupaikan vastaavan hoitajan pätevyys - Tieke-maksut, tietokoneen ajokorttilupa 10 ADR (vaarallisten aineiden kuljettaminen) 30 oppikirja 53 koe, peruskurssi 40 luvan lunastaminen 53 koe, säiliökurssi 11