OPISKELIJOILTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA MAKSETTAVAT KORVAUKSET ALKAEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPISKELIJOILTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA MAKSETTAVAT KORVAUKSET 01.08.2009 ALKAEN"

Transkriptio

1 Ammattiopiston lautakunta Liite OPISKELIJOILTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA MAKSETTAVAT KORVAUKSET ALKAEN

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1.HINNOITTELUPERUSTEET YLEISTÄ OPISKELIJOILLE MAKSULLISET MATERIAALIT JA PALVELUT TODISTUKSET MATERIAALIT VAATTEISTO TYÖVÄLINEET TUTKINTO-, LUPA JA KURSSIMAKSUT PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT OPISKELIJOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET MATKAT EDUSTUSTEHTÄVÄT MUUT KORVAUKSET

4 1. HINNOITTELUPERUSTEET 1.1 YLEISTÄ Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ( /630) 37 :n mukaan ammatillisessa peruskoulutuksessa opetus on opiskelijalle maksutonta. Laissa ei ole täsmennetty tarkemmin sitä, mitä maksuttomalla opetuksella tarkoitetaan. Myös näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa opetus on opiskelijalle maksutonta (laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta / ). Maksuttoman opetuksen katsotaan sisältävän varsinaisen opetuksen ja siihen välittömästi liittyvät oheistoiminnat, kuten ohjauksen, kokeiden, myös uusintakokeiden, arvioinnin ja todistusten maksuttomuuden opiskelun aikana. Yksityisopiskelijalta voidaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 37 :n mukaan periä maksuja. Yksityisopiskelijalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka pääasiallisesti osallistuu vain kokeisiin, joissa hän osoittaa saavuttaneensa itse opiskelemalla tutkinnon tai sen osan edellyttämät tiedot. Opetusministeriöministeriö päättää lain 630/1998 nojalla opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista soveltuvin osin sen mukaan kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista säädetään. Opetusministeriön asetus /1323 eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista säätää maksuista, joita koulutuksen ja tutkintojen järjestäjät voivat periä oppilailta, opiskelijoilta ja näyttötutkintoon osallistuvilta perusopetuslain (628/1998) lukiolain (629/1998) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) nojalla. Asetusta sovelletaan kunnan, kuntayhtymän, rekisteröidyn yhteisön tai säätiön ja valtion järjestämässä koulutuksessa opiskelijoilta perittäviin maksuihin. Oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävät maksut säädetään em. asetuksen 6 :ssä seuraavasti: Jos ammatillisen peruskoulutuksen tai näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavan koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle opiskelun edellyttämiä oppikirjoja tai muita opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja oppimateriaaleja taikka henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja työvälineitä, koneita, laitteita, materiaaleja ja muita tarvikkeita, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voi koulutuksen järjestäjä periä niistä maksun enintään todellisten hankinta- tai tuotantokustannusten mukaisesti. Jos opiskelija hankkii mainitut oppimateriaalit ja tarvikkeet muuten, häneltä ei voida periä tässä momentissa tarkoitettuja maksuja. Edellä 1 momentissa tarkoitettuina oppimateriaaleina ja tarvikkeina ei pidetä maksuttomaan opetukseen kuuluvia opetuksen järjestämisen edellyttämiä työvälineitä, koneita, laitteita, suojavaatteita, työturvallisuussäännösten edellyttämiä varusteita, opetuksessa käytettäviä koulutuksen järjestäjälle kuuluvia materiaaleja ja tarvikkeita eikä muita vastaavia opetusvälineitä. 4

5 2. OPISKELIJOILLE MAKSULLISET MATERIAALIT JA PALVELUT 2.1 TODISTUKSET Jäljennös tutkintotodistuksesta 30 Opiskelutodistus maksuton Opintokortti Opintojakson jälkeen annettava maksuton Ylimääräinen, paperiversiona annettava 2 Kurssi- ja vastaava todistus Kurssin jälkeen annettava maksuton Jälkikäteen toimitettava kaksoiskappale 15 Opiskelijakortti Vapaaehtoinen 5 Pakollinen (esim. oppilaitoksessa tai työssäoppimassa edellytettävät kortit) maksuton 2.2 MATERIAALIT Yksikkö voi hankkia opiskelijoille opiskeluun liittyvää materiaalia, työvälineitä, -asuja jne. Niistä peritään opiskelijalta hankintakustannusten suuruinen korvaus (alv 0 hinnan mukaan). Oppikirjat Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat tarvittavat oppikirjat itse. Yksiköiden kirjastoihin hankitaan harkinnan mukaan oppikirjoja lainattavaksi. Tiedontallennusvälineet Opiskelijat hankkivat tarvittavat tiedontallennusvälineet esim. muistitikut itse. Kopiomaksut Opiskeluun liittyvästä oppimateriaalista, joka korvaa kokonaan tai osittain oppikirjan, voidaan periä enintään todellisten tuotantokustannusten mukainen hinta. Opiskelijoiden kopiointi järjestetään ensisijaisesti järjestelmällä, jossa yksittäiselle opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle myydään kopiointiin oikeuttava kopiokortti tai kopiokoodi, joka oikeuttaa käyttämään kopiokonetta. Kopiohinta sisältää arvonlisäveroa 22 %:n verokannan mukaan. Kopion hinta on 0,05 (sis. alv 22%) (musta-valkoinen A4). Yksikkö määrittelee kuinka suurissa erissä kopioita myydään. 5

6 2.3 VAATTEISTO Suojavaatteet ja turvavarusteet Työturvallisuuslain ( /738) ja Opetusministeriön asetuksen eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista (1323/2001, 6, toinen momentti) mukaisesti opiskelijoiden suojavaatteet ja -välineet kuuluvat maksuttomaan opetukseen. Työasu kuuluu opiskelijan itse kustannettaviin hankintoihin. Suojavaatteella ja suojavälineillä suojataan työturvallisuuslain mukaan kehoa tai kehon osia vahingoittumiselta. Työasu puetaan päälle yhtenäisen ulkoasun vuoksi tai estämään omien vaatteiden likaantumista. Henkilönsuojaimiin ja suojavaatteisiin (oppilaitos maksaa) katsotaan kuuluvan mm. seuraavia: - kypärät - turvakengät - kuulo- ym. suojaimet - turvahaalarit - turvakäsineet - työn edellyttämiä suojakäsineitä ja päähineitä annetaan opiskelijoille kohtuullinen määrä ilman kustannuksia. - mikäli edellämainittuja suojaimia tai varusteita jää opiskelijan omaisuudeksi opintojen päättyessä, peritään niistä opiskelijoilta 50% oppilaitoksen hyväksymän tuotteen arvonlisäverottomasta hankintahinnasta Opiskelijan kustannettavia ovat: - tavanomaiset työvaatteet (esim. tarjoilijan vaatetus ja työkengät, erilaiset haalarit ym. omia vaatteita suojaavat työasusteet) - mikäli työvaatteet hankitaan leasing-sopimuksella, opiskelijalta peritään tästä aiheutuvat todelliset kustannukset - työasujen hankinnassa mahdollisen yhteistilauksen paljousalennukset huomioiden opiskelija saa työasunsa lähes puoleen hintaan, tuotteiden laatu on varmistettu ja tuotteet kilpailutettu - opiskelija saa halutessaan hankkia työasunsa myös yhteistilauksen ulkopuolelta Opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut suojavaatteet ja turvavarusteet, joiden käyttö ei ole rajoitettua ja jotka eivät ole koulutuksen järjestäjän omaisuutta, hinnoitellaan enintään hankintakustannusten mukaisesti ilman arvonlisäveroa. Lisäksi on huomioitava, että opiskelijalla tulee olla oikeus valita, mistä hän haluaa em. suojavaatteensa hankkia. Yksikön tekemistä yhteishankinnoista on aina tehtävä hintalaskelma, jolla edellämainitut kriteerit täyttävistä suojavaatteista opiskelijalta perittävä omakustannushinta todennetaan. Yksikönjohtaja vahvistaa perittävän hinnan. Esimerkiksi haalareihin tulevat ammattiopiston/yksikön tunnistemerkinnät eivät saa aiheuttaa opiskelijalle lisäkustannuksia. 6

7 2.4 TYÖVÄLINEET Työvälineet opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön Opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut työvälineet, jotka eivät ole koulutuksenjärjestäjän omaisuutta, hinnoitellaan enintään hankinta- ja tuotantokustannusten mukaisesti ilman arvonlisäveroa. Työvälineet voidaan katsoa henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetuksi silloin, kun alalla on tapana yleisesti käyttää omia työvälineitä työnantajan tarjoamien välineiden sijaan. Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja työvälineitä ovat mm. - kokin veitset - parturin perustyövälineet - rakennusalan peruskäsityökalut Opiskelijalla on oikeus valita, mistä hän em. välineet hankkii ja missä hän niitä käyttää. Yksikön tekemistä edellämainitut kriteerit täyttävistä yhteishankinnoista on aina tehtävä hintalaskelma, jolla opiskelijalta perittävä omakustannushinta todennetaan. Yksikönjohtaja vahvistaa perittävän hinnan. 2.5 TUTKINTO-, LUPA JA KURSSIMAKSUT Mikäli opintojen yhteydessä suoritetaan jokin tutkinto-, lupa tmv. (esim. tulityökortti, EA, hygieniapassi, ajokortti jne) peritään niistä aiheutuvat viranomaismaksut opiskelijalta. Mikäli tutkinnon opintosisältö on osa opetussuunnitelmaa tulee varsinaisen opetuksen kursseilla olla opiskelijalle maksutonta. Yksityisopiskelijoilta perittävät tutkintomaksut Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 27 :n 4 momentissa tarkoitetulla yksityisopiskelijalle järjestettävästä kokeesta peritään opiskelijalta 50 euron suuruinen maksu. 2.6 PÄÄSY- JA SOVELTUVUUSKOKEISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Pääsy- ja soveltuvuuskokeista ei peritä maksua oppilaitokselle. Osassa perustutkinnoissa käytettävistä psykologisista testeistä hakija maksaa mahdollisen maksun suoraan testausyritykselle. Hinta kerrotaan etukäteen pääsykoekutsussa. 7

8 3. OPISKELIJOILLE MAKSETTAVAT KORVAUKSET 3.1. MATKAT Mikäli opiskelijalle aiheutuu opinnoista ylimääräisiä matkakuluja, joihin ei ole mahdollista saada korvausta esim. Kansaneläkelaitokselta, oppilaitos maksaa hänelle matkakorvausta. Matkakorvausten maksamisen vähimmäiskilometrirajana on 10 km. Tällaisia tapauksia voivat olla esim. - työssäoppiminen - opinnot toisessa yksikössä tms. - koulutuskokeilut 3.2 EDUSTUSTEHTÄVÄT Mikäli opiskelija osallistuu erilaisiin tapahtumiin oppilaitoksen edustajana, oppilaitos maksaa hänelle aiheutuvat kulukorvaukset OSEKK:n ohjeistuksen mukaan. - Taitaja/Skills - SAKU-toiminta - Muut edustustehtävät 3.3. MUUT KORVAUKSET Ateriakorvaus maksetaan työssäoppimisen ajalta, mikäli opiskelijalla ei ole mahdollisuutta ruokailla työssäoppimisen aikana oppilaitoksessa eikä myöskään työssäoppimispaikka tarjoa työssäoppimispaikalla ruokailua. Ateriakorvauksen määrä määritellään talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. 8

Opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat

Opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat Opiskelijoiden oppimateriaalihankinnat 2 Sisältö 1. Maksuton opetus... 3 2. Liiketalous ja kauppa, Pori... 3 3. Liiketalous, kauppa ja tietojenkäsittely, Rauma... 4 4. Sosiaali- ja terveysala, Pori...

Lisätiedot

SAATTEEKSI JOHDANTO... 1 1. TYÖTURVALLISUUSLAKI... 2 1.1. TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET... 2 1.1.1.

SAATTEEKSI JOHDANTO... 1 1. TYÖTURVALLISUUSLAKI... 2 1.1. TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET... 2 1.1.1. SAATTEEKSI JOHDANTO... 1 1. TYÖTURVALLISUUSLAKI... 2 1.1. TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET... 2 1.1.1. Koulutuksen järjestäjä... 2 1.1.2. Työpaikka... 4 1.1.3. Opettaja...

Lisätiedot

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla

TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla TURVALLISESTI TYÖSSÄOPPIMASSA hotelli-, ravintola- ja catering-alalla MONISTE 17/2003 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-1932-1 (nid.) ISBN 952-13-1933-X

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus OPISKELIJAN OPAS 2011 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen lisäkoulutus. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen lisäkoulutus Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2015 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. OPISKELU... 5 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat... 5 Koulutus- ja opintoalat... 5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 8 Opiskelun eteneminen... 9 Opiskelijan

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2014

OPISKELIJAN OPAS 2014 OPISKELIJAN OPAS 2014 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2014-2015 Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Kannuksen toimipaikan

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi

OPISKELIJAN OPAS. www.psk.fi OPISKELIJAN OPAS www.psk.fi SISÄL LY S 1. REHTORIN SAATESANAT... 4 2. AIKUISKOULUTUKSEN TEHTÄVÄT... 5 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 2.2 TUTKINNOT JA AMMATTITUTKINTOLAKI... 5 3. ORGANISAATION ESITTELY... 6 4.

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA

OPETUSMINISTERIÖ Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA OPETUSMINISTERIÖ Muistio Hallitusneuvos 12.12.2006 Eerikki Nurmi EHDOTUS OPETUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI YLIOPISTJEN SUORITTEISTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA 1. Asetuksen tausta Yliopistojen suoritteista perittävistä

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012

Opiskelijan ja huoltajan opas. nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Opiskelijan ja huoltajan opas nuorten ammatillinen peruskoulutus 2011-2012 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas

Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Opiskelijan ja huoltajan opas Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön eläintenhoidon koulutusohjelma sekä lukio (kennelala) Ammattitaito Ammattitaito koostuu monesta

Lisätiedot

Päivitetty 31.8.2015. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 31.8.2015. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 31.8.2015 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU RAKENNUSALAN JA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOISSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU RAKENNUSALAN JA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOISSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU RAKENNUSALAN JA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNOISSA Työryhmän raportti 16.2.2001 Copyright Opetushallitus 2001 ISBN 952-13-1129-0 ISSN 1237-6590 Moniste 7/2001 Edita Oy Helsinki

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013

Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Opiskelijan ja huoltajan opas NUORTEN AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 2012-2013 Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Kannuksen yksikön

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2014-2015

Opiskelijan opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 1. YHTEYSTIEDOT... 5 2. OPISKELU... 6 Lukuvuoden 2014-2015 työ- ja loma-ajat...6 Koulutus- ja opintoalat...7 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 9 Opiskelun eteneminen...11

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan!

Hyvä opiskelija, Säilytä siis tämä opas koko opintojesi ajan! OPISKELIJAN OPAS Kevät 2014 2 Hyvä opiskelija, Tervetuloa Ammattiopisto Livian Sosiaali- ja terveysopistoon. Tähän opiskelijan oppaaseen on koottu tietoa, jota voit hyödyntää opintojen eri vaiheessa. Säilytä

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Työssäoppimisen yleisopas

Työssäoppimisen yleisopas Työssäoppimisen yleisopas SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 TIETOA ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSTA... 2 3 MITÄ TYÖSSÄOPPIMINEN ON?... 2 4 OPISKELIJAN TAVOITTEELLINEN OHJAAMINEN... 2 5 KIRJALLINEN SOPIMUS

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 01.06.2010 alkaen 1/23 1 2/23 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT...4 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot