Piirrepohjainen poraus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Piirrepohjainen poraus"

Transkriptio

1

2 mastercam x focus harjoitukset Piirrepohjainen poraus Maaliskuu 2010 Varmista, että käytössäsi ovat viimeisimmät tiedot! Tiedot ovat saattaneet muuttua tämän oppaan painamisen jälkeen. Tämän oppaan vimeisin version on saatavana maahantuojalta. Se tulee myös Mastercamin asennuksen yhteydessä. Lueminut-tiedostossa (ReadMe.htm) on kaikkein uusimmat tiedot.

3 II PIIRREPOHJAINEN PORAUS Mastercam X4 Piirrepohjainen poraus Päivämäärä: Toukokuu 2010 Copyright 2009 CNC Software, Inc Zenex Computing Oy Ensimmäinen painos: Maaliskuu 2010 Ohjelmisto: Mastercam X4 KÄYTTÖEHDOT Tämän dokumentin käyttö on määritelty Mastercam käyttöehdoissa. Mastercam käyttöehdot tulevat Mastercamin paketissa. Mastercam käyttöehdot ovat myös sivulla:

4 III Sisällysluettelo Johdanto... 1 Edellytykset piirrepohjaiselle poraukselle... 3 Harjoituskirjassa opitaan... 3 Aluksi... 3 Lisäohjeita... 5 Lisätietoja Piirrepohjaisen porauksen käyttö solideihin... 7 Tässä harjoituksessa opitaan... 8 Solidin tuonti (ilman luontihistoriaa)... 8 Piirteiden tunnistus ja yhteenvedon luonti Piirrepohjaisen porausradan luonti Piirrepohjaisen porausradan muokkaaminen Tunnistuksen rajoittaminen reiän tyyppiin ja tasoon Lisätehtävä Porausoperaation lisääminen Tässä harjoituksessa opitaan Kärkiporausten lisääminen Esiporausten lisääminen Syvän reiän porauksen konfigurointi Lisätehtävä Reiän jyrsintäoperaatioiden lisääminen Tässä harjoituksessa opitaan Piirrepohjaisen porauksen reikäjyrsinnän aktivointi Reiän jyrsintäradan ratatyypin vaihtaminen Työkalujen liittäminen Tässä harjoituksessa opitaan Työkalukirjaston valitseminen Työkalujen uudelleen liittäminen Piirteet-sivulla... 88

5 IV PIIRREPOHJAINEN PORAUS Reiän koon liittäminen työkaluihin ja työkiertoihin...96 Piirrepohjaisen porauksen vakiotyökalutaulukon muokkaaminen Lisätehtävä Työkalun kärjen säätäminen Tässä harjoituksessa opitaan Kärjen kompensointi läpirei'ille Kärjen kompensointi pohjarei'ille Kierretapin/kalvaimen tunkeutumissyvyys Lisätehtävä Piirteet-sivun käyttö Tässä harjoituksessa opitaan Piirteiden valinta Piirteiden vaimentaminen ja poistaminen Piirrepohjaisten varoitusten selvittäminen Lisätehtävä Pisteen geometrian ja vektorin geometrian luonti Tässä harjoituksessa opitaan Riippumattomien pisteiden ja porauskiertojen luominen Pisteiden ja vektorien luonti solidien rei'istä Lisätehtävä Solidworks Hole Wizardin tietojen käyttäminen Tässä harjoituksessa opitaan Solidworks Hole Wizardin tietojen tuonti Lopuksi...195

6 JOHDANTO Piirrepohjainen työstö eliminoi manuaaliset prosessit, joita muuten tarvittaisiin kappaleen piirteiden tunnistamiseen ohjelmoitaessa solidien jyrsintä- ja porausoperaatioita. Piirteet määrittävät solidin topologian. Ne kuvaavat kappaleen fyysisiä ominaisuuksia mukaan lukien kappaleen sivut ja muodon, reikien sijainnit, urat, taskut, ulokkeet ja muut vastaavat ominaisuudet. Yksittäistä piirrepohjaisen jyrsinnän tai piirrepohjaisen porauksen operaatiota - näitä voidaan käyttää vähintään Mill Level 1 tai Mastercam Router -sovelluksissa - käytetään tilavuusmallin analysointiin ja geometrian, työkalutasojen ja työstöratojen luontiin. Piirrepohjainen poraus johon tämä harjoituskirja keskittyy tunnistaa reikien piirteen ja luo porauskierrot ja reiän jyrsinnän työstöradat (kaarjyrsinnän tai spiraalijyrsinnän radat). Tunnistettavia reikiä voivat olla pohjareiät, läpireiät, samankeskiset reiät ja halkaistut reiät. Piirrepohjainen poraus lukee tiedot solidista, joka on luotu SolidWorks Hole Wizard -ohjelman avulla. Piirrepohjaisen porauksen työvaiheet Yhdellä piirrepohjaisen porauksen operaatiolla suoritetaan seuraavat perustoiminnot: Tunnistetaan reiät solidissa tiettyjen kriteerien mukaan. Tarkastellaan tunnistettujen piirteiden listaa ja muokataan tai poistetaan piirteitä. Muokataan reiän tyyppiä ja työkalun liittämistä piirteeseen ennen työstöratojen generointia. Generoidaan automaattisesti monimutkaisten porausoperaatioiden sarjoja valituille piirteille. Muokataan Piirrepohjaisen porauksen parametreja, uusitaan piirteiden tunnistukset ja regeneroidaan tarvittaessa työstöradat. Piirrepohjaisen porauksen ominaisuussivuilla voidaan lisätä ja säätää syväporausta, kärkiporausta, esiporausta ja reiän jyrsinnän operaatioita. Voit ryhmitellä piirrepohjaisia operaatioita Operaatioiden hallinnassa työkalun tai tason mukaan.

7 2 PIIRREPOHJAINEN PORAUS Voit hallita työkalujen valintaa käyttämällä MCX-tiedostossa jo olevia työkaluja, valita työkalukirjaston ja antaa tarpeen mukaan Mastercamin luoda työkalut. Piirrepohjaisessa porauksessa voit luoda ja liittää reikiin tyyppiluettelotiedoston (MAP-tiedosto), jolloin Piirrepohjaisen porauksen havaitessa tietyn kokoisen reiän, toiminto tunnistaa ja määrittää sen automaattisesti luettelotiedoston mukaiseksi reikätyypiksi ja liittää siihen porauskierron ja työkalun. Piirrepohjaisen porauksen käyttöliittymä Piirrepohjaisen porauksen valintaikkuna on puurakenteinen ja koostuu kolmesta erillisesta alueesta: Puunäkymä, Ominaisuuksien sivu ja Tietojen alue. Puunäkymä Puunäkymässä näkyvät kaikki käytettävissä olevat ominaisuussivujen nimet. Ominaisuuksien sivu Muuttuu jokaisen puunäkymässä tehdyn valinnan mukaan. Tiedot Tässä selitetään puunäkymässä käytetyt ikonit. Kun puunäkymässä valitaan Piirteet-sivu, tiedoissa näkyvät mm. Piirteet-sivun Tila-sarakkeen ikonien selitykset.

8 JOHDANTO 3 Edellytykset piirrepohjaiselle poraukselle Mastercam X4 Mill Level 1 tai Mastercam Router ja näitä korkeammat Mill- tai Routertasot. Mill- tai Router -koneenmäärittelyt (valitaan Koneen tyyppi -valikosta) Vähintään yksi solidimalli sen hetkisessä MCX-tiedostossa, jossa on ainakin yksi reikä SolidWorks 2008 tai tätä uudempi versio, valinnainen - tarvitaan viimeistelyyn Harjoitus 8 (sivu 187) Harjoituskirjassa opitaan Piirrepohjaisen porauksen Focus-sarjan harjoituskirjalla on yksi päämäärä: Piirrepohjaisen porauksen operaatioiden konfiguroinnin, porauskiertojen ja reiän jyrsinnän työstöratojen luonnin opetteleminen vaativiakin työstöhaasteita varten. Saavuttaaksesi tämän tavoitteen, tutustu harjoituksiin ja opettele avainkäsitteet ja perustaidot. Kussakin harjoituksessa esitellään uusi käsitteitä ja taitoja ja kerrataan aikaisemmin opittua. Useimpiin harjoitusten lopussa on lisätehtävä, jossa voit kokeilla itsenäisesti oppimaasi. Parhaimpaan tulokseen pääset suorittamalla harjoitukset annetussa järjestyksessä. Aluksi Tämä opas kuuluu Mastercam Focus harjoituskirjasarjaan. Mastercamin harjoituskirjasarjoja ovat: Perusteet-harjoituskirjasarja: Tutustutaan yleisiin Mastercamin toimintoihin ja opetellaan perustaitoja Mastercamin käytön aloittamiseksi. Focus-sarja Tässä käsitellään syvemmin aina jotakin Mastercamin toimintoa tai piirrettä. Exploring-sarja Tässä tutustutaan syvemmin johonkin Mastercamin tuotteeseen, kuten Mill, Wire tai Art. Mastercam harjoituskirjoja kehitetään jatkuvasti ja sarjaan tulee uusia harjoituskirjoja. Lisätietoja saa Mastercam-edustajalta. Huomaa: Harjoituskirjan esimerkeissä käytetyt värit eivät välttämättä vastaa oman Mastercamin asetustesi värejä; ne on valittu siten painetun kirjan selkeyden parantamiseksi. Yleiset vaatimukset Koska kukin jakso perustuu edellisen jakson hallitsemiseen, suositellaan harjoitusten käymiseen järjestyksessä. Lisäksi harjoitusten menestyksellisessä läpikäynnissä tulee muistaa: Windows käyttöjärjestelmän peruspiirteet tulee tuntea. Kaikkia harjoituksia ei voi kokonaisuudessaan suorittaa Mastercam opiskeluversiolla. Opiskeluversion tiedostomuoto (EMCX) on erilainen kuin Mastercamin (MCX) ja

9 4 PIIRREPOHJAINEN PORAUS Mastercamin perustoimintoja, kuten tiedostojen kääntöjä ja postprosessointia ei voi käyttää. Kukin harjoituskirjan tehtävä perustuu edellisessä tehtävässä opittuihin taitoihin. Suosittelemme, että ne suoritetaan annetussa järjestyksessä. Focus-sarjan ja Exploring-sarjan suorittaminen edellyttää vähintäänkin Mastercamin käytön perustaitoja, jotka voi oppia Perusteet-sarjan harjoituskirjoista. Harjoituskirjat edellyttävät myös työstön perusteiden ymmärtämistä. Harjoituksiin voi kuulua myös harjoitustiedostoja. Ellei harjoituskirjassa opasteta toisin, tallenna tiedostot sijaintiin, johon pääsee Mastercamin työasemalta, joko harjoituskirjan yhteyteen tai johonkin muuhun haluamaasi paikkaa. Perusteet-sarjan harjoituskirja käyttää Adobe Flash -yhteensopivaa videoformaattia. Harjoituskirjaan voi kuulua myös lisävideoita. Lisäohjeita voi kysyä Mastercamjälleenmyyjältä. Videoiden katselua varten Adobe Flash Player tulee olla asennettuna. Flash voidaan ladata osoitteesta Mastercam X4 Design tai laajempi/uudempi versio tulee olla käytössä Mastercam perusteet -sarjan harjoituksissa. Kaikkia harjoituksia ei voi kokonaisuudessaan suorittaa Mastercam opiskeluversiolla. 2D-työstön perusteet -harjoituksiin tarvitaan vähintään Mill Entry tai Router Entry. Toisten sarjojen harjoituksiin voidaan tarvita korkeamman tason lisenssi. Mastercam tulee olla konfiguroituna millimetriasetuksille. Seuraavassa jaksossa kerrotaan, kuinka Mastercamin asetetaan käyttämään metrisiä yksiköitä. Valmistautuminen harjoituksiin Ennen harjoitusten aloittamista varmistu, että seuraavat toimenpiteet on tehty: 1 Käynnistä Mastercam haluamallasi tavalla: Kaksoisklikkaa Mastercamin ikonia työpöydällä. tai Valitse Mastercam Windowsin Käynnistä valikosta. 2 Valitse metrisen konfigurointitiedosto: a Valitse Asetukset, Konfigurointi. b c Valitse..\config\mcamxm.config <mm> Nykyinen-luettelosta. Klikkaa OK.

10 JOHDANTO 5 Lisäohjeita Mastercamiin saa lisäohjeita eri tavoin: Mastercam ohje Mastercamin ohjetiedosto avautuu valitsemalla Ohje, Sisältö Mastercamin valikkoriviltä tai paina [Alt+H] näppäimistöltä. Suurimmassa osassa valintaikkunoita ja valintapalkkeja on Ohje-painike vastaavasta kohdasta., joka avaa ohjetiedoston suoraan Online-ohje Voit myös hakea apua Mastercam-keskusteluryhmästä, joka löytyy osoitteesta Lisäksi ohjeita ja videoita löytyy osoitteista ja Mastercam jälleenmyyjä Mastercam-edustajasi pystyy auttamaan suurimmassa osassa kysymyksiä. Tekninen tuki Mastercam-edustajasi tuntee parhaiten asiasi.tarvittaessa voi myös kysyä CNC Softwaren teknisestä tuesta, mutta on suositeltavaa ottaa yhteyttä ensin maahantuojaan. Palaute dokumentaatiosta Tästä ja muusta dokumentaatiosta voi antaa palautetta maahantuojalle puhelimella tai sähköpostilla Mastercam University CNC Software ylläpitää Mastercam University -sivustoa, laajaa oppimisympäristöä, jossa voit käyttää hyväksesi yli 180 videota hioaksesi taitojasi omaan tahtiisi. Lisätietoja Mastercam Universitysta saat jälleenmyyjältäsi, - sivustolta tai sähköpostia osoitteeseen Lisätietoja Mastercamin \Documentation-kansiossa on seuraavia oppaita: Mastercam X4 asennusopas Mastercam X4 järjestelmänvalvojan opas Mastercam X4 aloitusopas Mastercam X4 käyttöopas Mastercam X4 siirtymisopas Mastercam X4 pikaopas Mastercam X4 Wire aloitusopas Version 9 to X function map / Ysistä X:ään toimintokartta

11 6 PIIRREPOHJAINEN PORAUS

12 HARJOITUS 1 1Piirrepohjaisen porauksen käyttö solideihin Tässä harjoituksessa keskitytään siihen, kuinka piirrepohjainen poraus tunnistaa solidin reiän piirteen tyypit annettujen tunnistusasetusten mukaan. Piirrepohjaisen porauksen avulla tunnistettaviin ja työstettäviin reiän piirteisiin kuuluvat: Pohjareikä(1), läpireikä (2) Reunaa leikkaavat reiät

13 8 PIIRREPOHJAINEN PORAUS Samankeskiset (yhteinen porausvektori) Kärkiupotetut (viisteytetyt) Tässä harjoituksessa opitaan Tuomaan CAD-solidi STEP-tiedostosta. Analysoimaan tilavuusmallin reikien piirteet ja luomaan niistä yhteenvetoraportin. Tunnistamaan vain halkaisijaltaan 16.0 mm samankeskiset reiät. Luomaan työstöradat niiden työstämiseksi eri tasoilta. Muokkaamaan piirrepohjaisen porauksen operaatiota käytettävien työkalujen ja työstöratojen generointitapojen muuttamiseksi. Oppimaan tiettyjen reiän piirteiden eristämisen. Tehtävä 1 Solidin tuonti (ilman luontihistoriaa) Tilavuusmallit eli solidit on usein luotu jollakin muulla CAD-ohjelmistolla kuin Mastercamilla. Kun ulkoinen CAD-tiedosto avataan Mastercamissa esimerkiksi, SolidWorks-, STEP- tai Parasolid - tiedosto tuotu solidi avautuu Mastercamissa yksittäisenä, yhtenäisenä peruskappaleena. SolidWorks-tiedostoja lukuunottamatta vieraan CAD-ohjelmalla luodun solidin piirteiden tietoja ei kännetä Mastercamin kappaletiedostoon.

14 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 9 Huomaa: Jos työasemallesi on asennettu lisensoitu SolidWorks, voit tuoda SolidWorkskappaleen historian Mastercam-tiedostoon. Piirrepohjaiseen poraukseen tuodaan myös SolidWorksin Hole Wizard -tiedot. Harjoitus 8, Solidworks Hole Wizardin tietojen käyttäminen sivu 187 kerrotaan, kuinka tämä tapahtuu. Tässä harjoituksessa tuodaan STEP-tiedosto Mastercamiin ja käytetään erilaisia tapoja mallin piirteiden tarkasteluun. Tuo STEP-tiedosto 1 Valitse Mastercamin valikosta Tiedosto, Avaa. 2 Tee Avaa-valintaikkunassa seuraavaa: a b c Valitse Tiedostotyyppi-pudotusvalikosta STEP-tiedostot (*.STP, *.STEP). Avaa harjoitusta varten tallennettu tiedosto PIIRREPOHJAINEN_PORAUS.STP. Klikkaa Asetukset-painiketta. STEP-lukuparametrien valintaikkuna avautuu 3 Aseta STEP-lukuparametrien valintaikkunan asetukset seuraavan kuvan mukaiseksi. Klikkaa sitten OK. 4 Klikkaa OK Avaa-valintaikkunassa. Huomaa: Jos ruudulle ilmestyy varoitus "nollapituisesta kaaresta", varmista, että olet ladannut Mastercamin metrisen oletuskonfigurointitiedoston, kuten opastetaan Aluksi sivulla 3.

15 10 PIIRREPOHJAINEN PORAUS Tutustu tuotuun malliin 1 Valitse tilarivin Kuvanto-valikosta Takaa (työkoord.). 2 Sovita kappale ruudulle ja varjosta se. 3 Tutustu kappaleeseen käyttämällä Näytävalikon toimintoja kappaleen dynaamiseen kiertämiseen, pyörittämiseen ja panorointiin grafiikkaikkunassa. Mallissa on useita reikiä. Käännä kappale grafiikkaikkunassa sellaiseen asentoon, jossa näet kaikki reiät tai suurimman osan niistä. 4 Valitse Solidit -välilehti Operaatioiden hallinnasta ja klikkaa sitten plus-merkkiä (+) laajentaaksesi solidin puurakenteen näkyviin. Solidi on määritely Mastercamissa yksittäisenä peruskappaleena. Piirteiden tietoja ei näy tuodussa STEP-tiedostossa.

16 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 11 5 Klikkaa kohdassa Peruskappale korostaaksesi grafiikkaikkunassa automaattisesti solidin sivuihin liitetyn rautalankageometrian. Rautalankanäkymä voi selkeyttää myös muita mallin piirteitä. 6 Vaihda varjostuksen asetus Rautalangaksi. 7 Valitse Analysoi, Dynaamisesti.

17 12 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 8 Klikkaa jotakin kaarta. Kaaren ominaisuudet näkyvät Analysoi dynaamisesti -valintaikkunassa. (Arvosi saattavat erota kuvassa näkyvistä.) Liikuta kursorilla nuolen loppupää kohtaan, jonka haluat analysoida. Klikkaa valitaksesi uusi alkio. Jatkaa klikkaamista toisissa geometrian kohdissa saadaksesi lisää tietoja mallin piirteistä. 9 Kun olet valmis, klikkaa OK. Valintaikkuna sulkeutuu. Tallenna tuotu malli. 1 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä. 2 Tee Avaa-valintaikkunassa seuraavaa: a b Muuta harjoitustiedoston tiedostonimeksi esimerkiksi: Poraus_Harjoitus1_[Nimi].MCX Varmista, että Tallennusmuoto on Mastercam X Files (*.MCX). c Klikkaa OK tallentaaksesi tiedoston. Tämä tehtävä päättyy tähän. Tehtävä 2 Piirteiden tunnistus ja yhteenvedon luonti Piirrepohjaisessa porauksessa käytetään automaattista piirteiden tunnistusta tiedon saamiseksi Mastercamin tiedoston solidin reikien kaikista tunnistetuista piirteistä. Reiän piirteiden tunnistuksen lisäksi piirteisiin pyritään yhdistämään asianmukaiset porauskierrot ja työkalut annnettujen asetusten mukaisesti. Piirrepohjaisessa porauksessa luodaan myös kaikki ei-vakiot kuvannot, jotka ovat tarpeellisia tunnistettujen piirteiden työstöön. Tässä harjoituksessa käytetään piirrepohjaista porausta solidin analysointiin ja kaikkien piirteiden tunnistamiseen. Osa tunnistetuista piirteistä on reunaa leikkavia reikiä. Reunaa leikkaavat reiät ovat epätäydellisiä reikiä, koska niiden ylä- ja alareunat leikkaavat kappaleen reunaa.

18 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 13 Esimerkkikuvissa näkyy yksi mallissa tunnistetuista reunaa leikkavista reiistä(päältäkuvantojaalhaalta-kuvanto).' Ensimmäisen tunnistuksen jälkeen eliminoidaan jaetut reiät tunnistusparametreista ja ajetaan tunnistus uudelleen. Sen jälkeen luodaan yhteenveto piirteistä ja niiden työstämiseen tarvittavista työkaluista. Kaikki tämä tapahtuu luomatta piirrepohjaista porausoperaatiota. Tunnista kaikki piirteet 1 Avaa MCX-kappaletiedosto, joka luotiin sivu 12 Tehtävä 1, esimerkiksi Poraus_Harjoitus1_[Nimi].MCX. 2 Jos Koneryhmää ei näy Operaatioiden hallinnassa, valitse Koneen tyyppi, Mill, Oletus. Mastercam luo koneryhmän Operaatioiden hallintaan. Huomaa: Koneen tyyppien luettelo on muokattavissa, joten oma luettelosi voi erota esimerkkikuvasta. 3 Valitse Työstöradat, Piirrepohjainen poraus. Piirrepohjaiset radat -valintaikkuna avautuu Asetukset-sivu avoinna. Älä muuta sivun parametreja.

19 14 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 4 Valitse puurakenteesta Reiän tunnistus. Reiän tunnistuksen parametrien sivu avautuu. 5 Anna sivulle seuraavat asetukset: a b c d Valitse Sisällytä pohjareiät. Valitse Sisällytä viisteet. Valitse Sisällytä jaetut reiät. Peru Rajoita haku tasolle. e Aseta Samankeskiset reiät -kohdassa pudotusvalikosta Samankeskiset, joiden välissä on rako, työstetään: parametriin 2 puolelta. 6 Valitse puurakenteesta Työkalut. 7 Peru Työkalut-sivun valinta Luo tarvittaessa ja tarkasta, että valittu työkalukirjasto on Steel_MM.TOOLS. 8 Klikkaa Piirrepohjaiset radat - valintaikkunan vasemmasta yläkulmasta Tunnista-painiketta. Piirrepohjainen poraus analysoi solidin annettujen asetusten perusteella.

20 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 15 Huomautukset: Piirrepohjainen poraus tunnistaa mallin reikien piirteet ja luetteloi ne Piirteet-sivulle vasta sitten, kun Tunnista-painiketta tai OK-painiketta piirrepohjaisen porauksen valintaikkunassa klikataan. Tunnista painikkeella on kaksi tilaa, keskeneräinen ja tunnistettu. Keskeneräisyys ilmaisee sen, että tunnistusta ei ole vielä suoritettu tai että viimeisen piirretunnistuksen jälkeen piirrepohjaisen porauksen operaation parametreihin on tehty muutoksia. Keskeneräisessä tilassa Piirteet-sivu ei ole synkronisoitu sen hetkisen piirrepohjaisen porauksen operaation asetuksiin. Tunnistettu-tila merkitsee sitä, että Piirteiden sivu sisältää useimmat sen hetkisen piirrepohjaisen porauksen asetuksiin perustuvat piirteet ja niiden työstötiedot. Kun piirteet on analysoitu, Piirteiden sivun luettelo avautuu näkyviin. Sivulta näkee piirrepohjaisen porauksen automaattisen piirteiden tunnistuksen tuloksen. Oikeassa yläkulmassa näkyy tunnistettujen piirteiden kokonaislukumäärä.

21 16 PIIRREPOHJAINEN PORAUS Eliminoi reunaa leikkaavat reiät tunnistuksesta 1 Valitse puurakenteesta Reiän tunnistus. Reiän tunnistuksen parametrien sivu avautuu. 2 Peru Reiän tunnistuksen sivulta valinta Sisällytä reunaa leikkaavat reiät. 3 Klikkaa Tunnista-painiketta analysoidaksesi muutetun mallin. Kun piirteet on analysoitu, Piirteiden sivun luettelo avautuu näkyviin. Tunnistettujen piirteiden lukumäärä muuttuu, koska jaetut reiät jätettiin tunnistuksesta pois.

22 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 17 Luo piirteiden yhteenveto 1 Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Piirteet-sivulla ja valitse Yhteenveto. Piirteiden yhteenveto -valikko avautuu. Piirteiden yhteenveto -valikossa on luettelo kaikista tunnistetuista piirteistä ryhmitettyinä reiän tyypin, halkaisijan ja piirteeseen liitetyn työkalun mukaan. Huomautukset: Erilaisia asetuksia tulee näkyviin, kun hiiren oikealla painikkeella klikataan Reiän tyyppi, Taso ja Viimeistely -sarakkeita. Piirteet-sivulla on lukuisia tehokkaita toimintoja. Harjoitus 6, Piirteet-sivun käyttö sivu 137 opastetaan niiden käyttöä.

23 18 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 2 Klikkaa hiiren oikealla Piirteiden yhteenvedon valintaikkunaa ja klikkaa Valitse kaikki. 3 Klikkaa hiiren oikealla uudelleen ja valitse Kopioi tai paina [Ctrl+C]. 4 Avaa jokin tekstinkäsittelyohjelma esimerkiksi, Microsoft Word tai Notepad ja luo uusi asiakirja. 5 Liitä Vaihe 3 kopioitu teksti uuteen asiakirjaan. Tässä näkyy esimerkki yhteenvedosta. Kullakin rivillä on seuraavat tiedot: Yhteenvedon ryhmän tunnistettujen piirteiden lukumäärä. Työkalun halkaisija

24 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 19 Työkalun lähdetiedosto MCX (kappaletiedosto), KIRJASTO (työkalukirjasto), XLS (piirrepohjaisen työstön vakiotyökalumääritysten tiedosto, silloin kun piirrepohjaisen työstön sallitaan luoda työkaluja) Reiän tyyppi Työkalun määrittely Huomaa: Työkalun lähde perustuu työkaluvalintojen asetuksiin piirrepohjaisen porauksen Työkalut-sivulla. Työkaluvalintoja käsitellään syvällisemmin Harjoitus 4, Työkalujen liittäminen sivu Tulosta asiakirja ja tallenna se haluttaessasi. 7 Klikkaa Mastercamissa Peruuta poistuaksesi Piirteiden yhteenvedosta. 8 Klikkaa Piirrepohjaiset radat - valintaikkunassa Peruuta sulkeaksesi valintaikkunan luomatta piirrepohjaisen porauksen ratoja Operaatioiden hallintaan. Tämä tehtävä päättyy tähän. Tutustu tulostetusta yhteenvedosta solidin reikätyyppien piirteisiin ja niiden työstössä tarvittaviin työkaluihin. Siirry sittten seuraavaan tehtävään. Tehtävä 3 Piirrepohjaisen porausradan luonti Tässä harjoituksessa eristetään viisi paria samankeskisiä Ø 16.0 mm reikiä, jotka sijaitsevat päältä ja alhaalta kuvannoissa. Piirrepohjaisen porauksen avulla reiät tunnistetaan ja luodaan työstöradat eri tasoille. Huomaa: Harjoituksessa käytetään harjoituskirjan mukana tullutta MCX-kappaletiedostoa PORAUS_HARJOITUS1_E3.MCX. Tiedostoa, jonka tallensit sivu 12 Tehtävä 1 ei käytetä. Tutki samankeskisiä piirteitä 1 Valitse Mastercamin valikosta Tiedosto, Avaa. 2 Avaa esimerkkitiedosto: PORAUS_HARJOITUS1_E3.MCX 3 Jos ruudulle ilmestyy viesti, jossa kerrotaan aiemmassa harjoituksessa käytetyn tiedoston muuttuneen ja kysytään, haluatko tallentaa muutokset, klikkaa Ei.

25 20 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 4 Valitse tilarivin Kuvanto-valikosta Alhaalta (Työkoord.). 5 Sovita kappale ruudulle ja varjosta se. 6 Paina [F9], jolloin koordinaattiakselit näkyvät grafiikkaikkunassa. Kappaleen grafiikkaikkunassa tulisi näyttää samalta kuin seuraavassa kuvassa:

26 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 21 7 Kierrä kappaletta dynaamisesti kunnes näet viisi reikää kappaleen toisella puolella. Kussakin reikäpärissa on yhteinen akseli, joten parittaiset reiät ovat samankeskiset. 8 Vaihda varjostus Rautalankaan selventääksesi kuvantoa. Alapuolisissa esimerkkikuvissa reikien läpi piirretty vektori helpottaa näkemään reikien samankeskisyyden erilaisista kuvannoista.

27 22 PIIRREPOHJAINEN PORAUS Luo piirrepohjainen porausrata 1 Jos Operaatioiden hallintaan on luotava Koneryhmä, valitse Koneen tyyppi, Mill, Oletus. 2 Valitse Mastercamin päävalikosta Työstöradat, Piirrepohjainen poraus. 3 Valitse puurakenteesta Reiän tunnistus. Reiän tunnistuksen parametrien sivu avautuu. 4 Anna sivulle seuraavat asetukset: a b c d e Älä valitse Sisällytä pohjareiät. Älä valitse Sisällytä viisteet. Älä valitse Sisällytä reunaa leikkaavat reiät. Varmista, että Rajoita haku tasolle on valittuna ja muuta sitten taso pudotusvalikosta parametriin ALTA. Samankeskiset reiät -kohdassa aseta pudotusvalikosta parametri Samankeskiset, joiden välissä on rako, työstetään: arvoon 2 puolelta. 5 Valitse puurakenteesta Työkalut. Työkaluparametrien sivu avautuu. 6 Peru Työkalut-sivun valinta Luo tarvittaessa ja tarkasta, että valittu työkalukirjasto on Steel_MM.TOOLS.

28 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 23 7 Klikkaa Tunnista-painiketta analysoidaksesi solidin valintojesi mukaan. Kun piirteet on analysoitu, Piirteiden sivun luettelo avautuu näkyviin. Huomaa: Kun piirteet on tunnistettu "keskeneräinen" tunnista-painike päivittyy "tunnistettuun tilaan tarkoittaen sitä, että Piirteiden sivun tiedot perustuvat nykyisiin piirrepohjaisen porauksen asetuksiin. Luo piirrepohjaiset radat 1 Piirteiden luettelon tulisi olla seuraavan kuvan mukainen. Klikkaa OK Piirrepohjaiset radat -valintaikkunassa luodaksesi piirteiden työstöön tarvittavat radat.

29 24 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 2 Jos Anna uusi NC-nimi -valintaikkuna avautuu, klikkaa OK hyväksyäksesi oletuksena olevan NC-tiedoston nimen. Huomautukset: Tämän harjoituskirjan jatkossa Anna uusi NC-nimi -valintaikkunan vaihe sivuutetaan. Jos valintaikkuna avautuu tekemäsi vaiheen jälkeen, paina OK ja siirry harjoituksen seuraavaan vaiheeseen. Konfiguroi valintaikkunan asetuksia tutustumalla alapuolella oleviin VIHJEISIIN. VIHJEET: Konfigurointiasetukset määrittävät, näkyykö Anna uusi NC-nimi - valintaikkuna silloin, kun työstöratoja luodaan. Ota ikkuna käyttöön/pois käytöstä seuraavalla tavalla: a Valitse Mastercamin päävalikosta Asetukset, Konfigurointi. b Valitse Ohjelman konfigurointi - valintaikkunan puurakenteesta Työstöradan hallinta c d Valitse/peru valinta NC tiedosto Nimi Kysy -valintaruudusta. Klikkaa Käytä tai Tallenna tehdyt muutokset konfigurointitiedostoon.

30 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 25 3 Kun piirrepohjainen poraus on generoinut työstöradan, Operaatioiden hallinta luetteloi operaatiot. Siinä tulisi näkyä seuraavaa: Yksi piirrepohjainen porausoperaatio (#1) Kaksi Ø 10.0 mm kärkiporauskiertoa, yksi kullekin viiden reiän sarjalle kummassakin tasossa (PÄÄLTÄ, ALTA) (#2-3) Sarja Ø 16.0 mm porauskiertoja, jotka koostuvat viidestä peräkkäisestä operaatiosta kunkin reiän poraamiseksi ALTA -tasolta (#4-8) ja toiset viisi reikien poraamiseksi PÄÄLTÄ-tasolta (#9-13) 4 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä. 5 Tee Tallenna nimellä -valintaikkunassa seuraavaa: a b Lisää harjoitustiedostoon omat nimikirjaimesi, esimerkiksi: PORAUS_HARJOITUS1_E3_[Nimi].MCX Klikkaa OK tallentaaksesi tiedoston. Siirry sittten seuraavaan tehtävään. Seuraavassa harjoituksessa porauksen parametreja muokkaamalla muutetaan tapaa, jolla työstöradat samankeskisille reiilleluodaan.'

31 26 PIIRREPOHJAINEN PORAUS Tehtävä 4 Piirrepohjaisen porausradan muokkaaminen Tässä harjoituksessa muokataan Piirrepohjaisen porauksen parametreja samankeskisten reikien poraamiseksi yhdeltä tasolta. Myös porauksessa käytetty työkalu vaihdetaan ja opitaan pienentämään piirrepohjaisen porauksen valintaikkuna, jolloin grafiikkaikkunan toimintoja voidaan käyttää. Muuta tunnistuksen asetukset 1 Avaa MCX-kappaletiedosto, joka luotiin sivu 25 Tehtävä 3, esimerkiksi PORAUS_HARJOITUS1_E3_[NIMI].MCX. 2 Valitse tilarivin Kuvanto-valikosta Päältä (työkoord.). 3 Sovita kappale ruudulle ja varjosta se. 4 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Piirrepohjaisen porauksen Parametrit. Piirrepohjaiset radat -valintaikkuna avautuu. 5 Valitse puurakenteesta Reiän tunnistus. 6 Anna sivulle seuraavat asetukset: a b c d e Älä valitse Sisällytä pohjareiät. Älä valitse Sisällytä viisteet. Älä valitse Sisällytä reunaa leikkaavat reiät. Varmista, että Rajoita haku tasolle on valittuna ja muuta sitten taso pudotusvalikosta parametriin PÄÄLTÄ. Samankeskiset reiät -kohdassa aseta pudotusvalikosta parametriksi Samankeskiset, joiden välissä on rako, työstetään: arvoon 1 puolelta.

32 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 27 7 Klikkaa Tunnista-painiketta analysoidaksesi solidin tehtyjen valintojen mukaan. Kun piirteet on analysoitu, Piirteet-sivun luettelo avautuu näkyviin. Luettelon tulisi olla seuraavan kuvan mukainen. Nyt tunnistetaan viisi Ø 16.0 mm reikää, kun aikaisemmassa harjoituksessa reikiä tunnistettiin 10. Tämä johtuu siitä, samankeskiset reiät valittiin porattavaksi yhdeltä tasolta. Kukin samankeskinen reikäpari työstetään tehokkaasti yhtenä reikänä. Työkalun valinnan ongelmaratkaisu 1 Varoitusmerkki Piirteet-sivulla merkitsee sitä, että piirteeseen liitetyssä työkalussa on ongelma. Liikuta hiirtä merkin yllä, kunnes näkyviin ilmestyy varoitusviesti. Tämä työkalu on liian lyhyt. 2 Siirrä sivun alareunan liukusäädintä oikealle nähdäksesi Viimeistely-sarakkeen.

33 28 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 3 Valitse jokin piirre luettelosta. Klikkaa sitten hiiren oikealla painikkeella ja valitse valikosta Viimeistely. Käytettävät työkalut luettelossa ovat kaikki 50.0 mm pitkiä. Piirteiden sivun luettelossa Syvyyden arvo on 60.0 mm. Tämä arvo on kokonaispituus ensimmäisen samankeskisen reiän yläpuolisesta alusta toisen samankeskisen reiän alapuoliseen loppuun. 4 Seuraavaksi esitellään toinen tapa määrittää samankeskisen reiän kokonaissyvyys. Klikkaa Piirrepohjaiset radat - valintaikkunassa Piilota ikkuna - painiketta. Ikkuna pienentyy Mastercamin ikkunan vasempaan alaosaan. VIHJE: Pienentämällä ikkunan ja työskentelemällä grafiikkaikkunassa on usein käytetty menetelmä, jolla voidaan vaihtaa solidin kuvantoa ja saada lisätietoja solidin ominaisuuksista. 5 Vaihda varjostuksen asetus Rautalangaksi. 6 Valitse Analysoi, Etäisyys.

34 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 29 7 Käyttämällä AutoCursoria ja kuvantoa vaihtamalla valitse samankeskisten reikien alimmasta ja ylimmästä kaaresta keskipisteet, kuten seuraavassa kuvassa. 8 Analysoi etäisyys -ikkuna aukeaa. Kahden valitun pisteen välinen etäisyys on 60.0 mm. Näiden pisteiden välisen etäisyyden poraamiseen tarvitaan riittävän pitkä työkalu. Sulje valintaikkuna klikkaamalla OK. 9 Paina [Esc] palauttaaksesi Piirrepohjaiset radat - valintaikkunan takaisin ruudulle.

35 30 PIIRREPOHJAINEN PORAUS Muuta työkaluasetuksia 1 Valitse puurakenteesta Työkalut. 2 Tee Työkalut-sivulla seuraavaa: a b c Valitse Luo tarvittaessa. Peru Käytä työkalukirjastoa. Valitse Luo vain vakiokoot. Huomautukset: Piirrepohjainen poraus käyttää tiettyä työkaluluettelotiedostoa commonfbmkansiossa luodakseen vakiokokoisia työkaluja. Tiedosto on Microsoft Excel taulukkolaskentatiedosto (FbmToolTable.XLS) ja tietokoneita varten ilman Excel-ohjelmaa on saatavilla pilkkuerotteinen tiedosto (FbmToolTable.CSV). Työkaluluettelotiedostoa käsitellään syvällisemmin Harjoitus 4, Työkalujen liittäminen sivu Klikkaa Tunnista-painiketta analysoidaksesi solidin tehtyjen valintojen mukaan. Kun piirteet on analysoitu, Piirteet-sivun luettelo avautuu näkyviin. Luettelon tulisi olla seuraavan kuvan mukainen. Vihreä lippu Piirteet-sivulla merkitsee sitä, että piirteet voidaan työstää piirteisiin liitetyllä työkalulla.

36 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 31 4 Sen sijaan, että siirtäisit liukusäädintä sivun alareunassa saadaksesi Viimeistely-sarakkeen näkyviin, pienennä muiden sarakkeiden kokoa, kunnes Viimeistely-sarake näkyy. a Liikuta hiirtä sarakkeen otsikon päällä kunnes muuta kokoa -merkki ilmestyy näkyviin. b Klikkaa ja vedä sarakkeen reunaa vasemmalle. c d Vapauta hiiren painike, kun sarake on sopivan kokoinen. Toista Vaiheet a c kunnes Viimeistely-sarake näkyy. 5 Liikuta hiirtä Viimeistely-sarakkeessa jonkun piirteen yllä nähdäksesi piirteeseen liitetyn työkalun tiedot. Pituudeltaan mm työkalu ratkaisee ongelman. 6 Klikkaa OK hyväksyäksesi poraukselle muutetut parametrit. Piirrepohjaiset radat -valintaikkuna sulkeutuu.

37 32 PIIRREPOHJAINEN PORAUS Regeneroi porausoperaatiot ja työstöradat 1 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Regeneroi kaikki keskeneräiset operaatiot. Mastercam regeneroi porausoperaatiot käyttäen nykyisiä asetuksia ja luo uudelleen kaikki operaation keskeneräiset työstöradat. 2 Kun työstöradat on generoitu, operaatiot luetteloidaan Operaatioiden hallinnassa. Luettelossa tulisi olla seuraavat operaatiot: Yksi piirrepohjainen porausoperaatio (#1) Yksi Ø 10.0 mm kärkiporaus PÄÄLTÄtasossa kaikille viidelle samankeskiselle reiälle (#2) Yksi Ø 16.0 mm poraus PÄÄLTÄ-tasossa kaikille viidelle samankeskiselle reiälle (#3) 3 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä. 4 Tee Tallenna nimellä -valintaikkunassa seuraavaa: a b Muuta tiedostonimessä harjoituksen numero kolmesta neljään, esimerkiksi: PORAUS_HARJOITUS1_E4_[Nimi].MCX Klikkaa OK tallentaaksesi tiedoston. VIHJE: Voit muuttaa tavan, jolla piirrepohjaisina luodut työstöradat ryhmitellään Operaatioiden hallinnassa. Ryhmitystapa muutetaan Piirrepohjaiset radat -valintaikkunan Asetukset-sivulla valitsemalla työstöratojen ryhmittelyksi joko Taso tai Työkalu. Generoi sen jälkeen porausoperaatiot nähdäksesi muutokset Operaatioiden hallinnassa.

38 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 33 Simuloi piirrepohjaiset porausradat 1 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Valitse kaikki operaatiot. Kaikkiin kolmeen työstörata-kansioon ilmestyy vihreä tarkistusmerkki. 2 Varmista, että kaikki työstöradat on asetettu näkyviksi. Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Näytä/ piilota valittujen operaatioiden työstöradat -painiketta valitut työstöradat näkyvät grafiikkaikkunassa. kunnes VIHJE: Voit myös painaa [Alt+T] piilottaaksesi tai näyttääksesi työstöradat grafiikkaikkunassa. 3 Aseta kappale näkymään grafiikkaikkunassa. a Muuta kuvanto Takaa (työkoord.). b Vaihda varjostuksen asetus Rautalangaksi. c Sovita kappale ruudulle. Zoomaa kappale noin 40 % pienemmäksi ja sijoita se grafiikkaikkunan alaosaan. Tällä tavoin voit nähdä työkalun kokonaan simuloinnin aikana. VIHJE: Voit keskeyttää simuloinnin milloin tahansa ja käyttää Näytä-valikon toimintoja kuvakulman muuttamiseen ennen kuin jatkat simulointia.

39 34 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 4 Klikkaa Operaatioiden hallinnan Simuloi valitut operaatiot -painiketta. Simuloinnin valintaikkuna ja simuloinnin ohjauspalkki avautuvat. 5 Valitse simuloinnin valintaikkunassa Näytä työkalu, Näytä pidin ja Pikatarkastus-painikkeet. Näillä valinnoilla näytetään simuloinnissa työkalu ja varjostetaan työkalun pyyhkäisemä alue. 6 Simuloinnin hallintapalkin painikkeilla ja liukusäätimillä käynnistetään ja ohjataan simulointia. Kun klikkaat Työstä (Play) -painiketta simulointi alkaa. Tässä on esimerkkikuva kappaleesta (hieman kierrettynä) simuloinnin aikana. 7 Simulointi lopetetaan painamalla valintaikkunan OK-painiketta. Tämä tehtävä päättyy tähän.

40 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 35 VIHJEET: Simuloinnista saa lisätietoja painamalla hallintapalkin Ohje-painiketta. Simuloinnin näyttöasetuksia on helppo muokata kunkin tilanteen vaatimusten mukaisiksi. Mastercamin ohjetiedostossa ja Käyttöoppaassa on lisätietoja simuloinnin asetuksista. Tehtävä 5 Tunnistuksen rajoittaminen reiän tyyppiin ja tasoon Tässä harjoituksessa rajoitetaan tunnistusta vain kahteen pariin pohja- ja upotusreikiä, jotka on luotu ei-vakiotasolle. Näihin piirteisiin on tarkoitus käyttää M6 kuusiokoloruuveja. Käytä piirrepohjaista porausta piirteiden analysointiin ja luo mukautetut kuvannot. 1 Avaa MCX-kappaletiedosto, jonka tallensitsivu 12 Tehtävä 1 esimerkiksi: Poraus_Harjoitus1_[Nimi].MCX 2 Valitse tilarivin Kuvanto-valikosta Takaa (työkoord.). 3 Sovita kappale ruudulle ja aseta varjostusasetukseksi Rautalanka. 4 Jos Koneryhmää ei näy Operaatioiden hallinnassa, valitse Koneen tyyppi, Mill, Oletus. 5 Valitse Työstöradat, Piirrepohjainen poraus. 6 Valitse puurakenteesta Reiän tunnistus.

41 36 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 7 Anna sivulle seuraavat asetukset: a b c d Valitse Sisällytä pohjareiät. Älä valitse Sisällytä viisteet. Älä valitse Sisällytä reunaa leikkaavat reiät. Peru Rajoita haku tasolle. 8 Klikkaa Tunnista-painiketta analysoidaksesi solidin tehtyjen valintojen mukaan. Kun piirteet on analysoitu, Piirteet-sivun luettelo avautuu näkyviin. Luettelon tulisi olla seuraavan kuvan mukainen. Tässä harjoituksessa rajoitettavat kaksi Ø 6.6 mm pohjareikää sisältyvät luetteloon läpireikien kanssa. Pohjareikien parina on kaksi Ø 11.0 mm upotusporaa, jotka ovat luettelossa pohjareikien jälkeen. Tämä koko reikien sarja on ei-vakiotasolla (PIIRREPOHJAISET KUVANTO 1). Huomaa: Tunnistuksen aikana piirrepohjainen poraus loi kaikki ei-vakiot tasot, jotka alkavat PIIRREPOHJAISET KUVANTO.

42 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 37 9 Valitse ensimmäinen Ø 6.6 mm reikä Piirteiden sivun listasta. Reiän normaali ja pintojen reunat näkyvät grafiikkaikkunassa (esimerkkikuvassa reiät näkyvät rautalankana ja varjostettuna). 10 Toista Vaihe 9 mutta valitse tällä kertaa ensimmäinen Ø 11.0 mm upotuspora. Valitun piirteen normaali ja pintojen reunat tulevat näkyviin. Rajoita reiän piirteet tasolle 1 Valitse puurakenteesta Reiän tunnistus.

43 38 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 2 Valitse Reiän tunnistus -sivulta Rajoita haku tasolle ja valitse sitten pudotusvalikosta tasoksi PIIRREPOHJAISET KUVANTO 1. Valintojen tulisi olla seuraavan kuvan mukaiset. Huomaa: Samankeskisten reikien arvot eivät vaikuta tunnistukseen, koska tunnistus on rajattu PIIRREPOHJAISET KUVANTO 1 -tasolle eikä tällä tasolla ole samankeskisiä reikiä. 3 Klikkaa Tunnista analysoidaksesi solidin tehtyjen muutosten mukaisesti. Piirteiden sivun luettelon tulisi olla seuraavan kuvan mukainen. Vihreä lippu Piirteet-sivulla merkitsee sitä, että piirteet voidaan työstää piirteisiin liitetyllä työkalulla. 4 Liikuta hiirtä jonkun Viimeistelysarakkeen Ø 11.0 mm upotusporareiän yllä nähdäksesi sen tiedot. Hyväksy piirrepohjaisen porauksen operaatio ja generoi työstöradat. 1 Klikkaa OK Piirrepohjaiset radat -valintaikkunassa luodaksesi piirteiden työstöön tarvittavat radat. Piirrepohjaiset radat -valintaikkuna sulkeutuu.

44 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 39 2 Kun työstöradat on generoitu, operaatiot luetteloidaan Operaatioiden hallinnassa. Luettelossa tulisi olla seuraavat operaatiot: Yksi piirrepohjainen porausoperaatio (#1) Yksi Ø 10.0 mm kärkiporauskierto kahdelle pohjareiälle (#2). Yksi Ø 6.6 mm porauskierto kahdelle pohjareiälle (#3). Yksi Ø 11.0 mm porauskierto kahdelle upotukselle (#4). 3 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä. 4 Tee Tallenna nimellä -valintaikkunassa seuraavaa: a Muuta harjoitustiedoston nimeksi, esimerkiksi: Poraus_Harjoitus1_E5_[Nimi].MCX 5 Klikkaa OK tallentaaksesi tiedoston. Tämä tehtävä päättyy tähän.

45 40 PIIRREPOHJAINEN PORAUS Tehtävä 6 Tunnistuksen rajoittaminen reiän tyyppiin ja tasoon Tässä harjoituksessa rajoitetaan reiän tunnistus koon mukaan (minimi/maksimi halkaisija) neljän Ø 9.0 mm läpireiän erottamiseksi, ja myös tyypin mukaan vastaavien viisteiden liittämiseksi. 1 Avaa MCX-kappaletiedosto, joka luotiin sivu 39 Tehtävä 5, esimerkiksi Poraus_Harjoitus1_E5_[Nimi].MCX. 2 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Piirrepohjaisen porauksen Parametrit. Piirrepohjaiset radat -valintaikkuna avautuu. 3 Valitse puurakenteesta Reiän tunnistus.

46 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 41 4 Anna sivulle seuraavat asetukset: a b c d Älä valitse Sisällytä pohjareiät. Valitse Sisällytä viisteet. Älä valitse Sisällytä reunaa leikkaavat reiät. Peru Rajoita haku tasolle. e Kirjoita Minimihalkaisijaksi 8,5. f Aseta Maksimihalkaisijaksi 9,5. Piirrepohjainen poraus tunnistaa vain parametrien arvojen mukaiset piirteet. 5 Peru Työkalut-sivun valinta Luo tarvittaessa ja tarkasta, että valittu työkalukirjasto on Steel_MM.TOOLS. 6 Klikkaa Tunnista analysoidaksesi solidin tehtyjen muutosten mukaisesti. Piirteiden sivun luettelon tulisi olla seuraavan kuvan mukainen. Piirteiden sivulla näkyy neljä paria Ø 9.0 mm reikää ja niihin liitetyt viisteet. Piirteet voidaan työstää niihin liitetyillä työkaluilla. 7 Liikuta hiirtä jonkun Viimeistely-sarakkeessa luetteloidun reiän yllä nähdäksesi sen tiedot. 8 Klikkaa OK Piirrepohjaiset radat -valintaikkunassa luodaksesi piirteiden työstöön tarvittavat radat. Piirrepohjaiset radat -valintaikkuna sulkeutuu. 9 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Regeneroi kaikki keskeneräiset operaatiot.

47 42 PIIRREPOHJAINEN PORAUS Mastercam regeneroi porausoperaatiot käyttäen nykyisiä asetuksia ja luo uudelleen kaikki operaation keskeneräiset työstöradat. 10 Kun työstöradat on generoitu, operaatiot luetteloidaan Operaatioiden hallinnassa. Operaatioiden hallinnassa tulisi näkyä seuraavien operaatioiden sarja: Yksi piirrepohjainen porausoperaatio (#1) Kaksi Ø 10.0 mm kärkiporauskiertoa Ø 9.0 mm reiille,yksikullakinei- -vakiotasolla,'piirrepohjaiset kuvanto 11 ja Piirrepohjaiset kuvanto 12 - tasoilla (#2-3) Kaksi Ø 9.0 mm porauskiertoa, yksi kullekin reikäparille ei-vakiotasollaan (#4-5) Kaksi Ø 20.0 mm upotusporausta (90 asteen upotuskulma), yksi kullekin viisteparille ei--vakiotasollaan.(#6-7) 11 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä. 12 Tee Tallenna nimellä -valintaikkunassa seuraavaa: a b Muuta tiedostonimessä harjoituksen numero viidestä kuuteen, esimerkiksi: PORAUS_HARJOITUS1_E6_[NIMI].MCX Klikkaa OK tallentaaksesi tiedoston. Tämä tehtävä päättyy tähän.

48 PIIRREPOHJAISEN PORAUKSEN KÄYTTÖ SOLIDEIHIN 43 Lisätehtävä Onnittelut! Olet suorittanut Harjoitus 1, Piirrepohjaisen porauksen käyttö solideihin. Koettele oppimiasi taitoja tekemällä seuraava lisätehtävä. Käytä tiedostoa, joka tallennettiin Tehtävä 6 (sivu 40): 1 Simuloi työstöradat. 2 Muokaa piirrepohjaisen porauksen parametreja ryhmitelläksesi operaatiot tason mukaan. (Vihje: Asetukset-sivun parametreilla). 3 Regeneroi työstöradat ja tarkastele tuloksia Operaatioiden hallinnassa. Kuinka työstöradat muuttuivat? Kuinka käyttäisit ryhmittelyä helpottamaan asetusten tekemistä?

49 44 PIIRREPOHJAINEN PORAUS

50 HARJOITUS 2 2Porausoperaation lisääminen Tässä harjoituksessa opitaan konfiguroimaan porauskiertoja tunnistetuille piirteille. Opit työskentelemään kärkiporaus- ja esiporausparametreilla ja konfiguroimaan syvänreiän porauskiertoja työstöradoille, jotka on luotu piirrepohjaisella porauksella. Huomaa: Kussakin operaatiossa käytetyt porauskierrot määräytyvät kuhunkin työkaluun tallennettujen kiertojen mukaan. Mastercam käyttää vain niitä työkiertoja, jotka ovat käytössä aktiivisessa Ohjauksenmäärittelyssä Työkierrot-sivulla. Ohjetiedostossa ja Käyttöoppaassa on lisää tietoja ohjauksenmäärittelyn muokkaamisesta. Tässä harjoituksessa opitaan Lisäämään kärkiporauskierrot, liittämään niissä jokaisessa käytettävän työkalun ja yhdistämään samoja yleisiä parametreja käyttävät kärkiporaukset. Luomaan esiporauskierrot, joissa käytetään vähintään määriteltyä halkaisijaa. Luomaan syvän reiän poraukset, jotka perustuvat määriteltyyn reiän pituuden ja halkaisijan väliseen suhteeseen ja käyttämään omia työkaluja tunnistettujen syvien reikien poraukseen. Tehtävä1 Kärkiporausten lisääminen Tässä harjoituksessa luodaan kärkiporaukset piirrepohjaiseen porausoperaatioon ja liitetään kärkiporauksiin työkalu. Sen jälkeen muokkaamalla piirrepohjaisen porauksen parametreja yhdistetään samoja yleisiä parametreja käyttävät kärkiporaukset. Luo piirrepohjainen porausrata 1 Valitse Mastercamin valikosta Tiedosto, Avaa. 2 Avaa harjoitustiedosto: Poraus_Harjoitus2.MCX

51 46 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 3 Valitse tilarivin Kuvanto-valikosta Isometrinen (työkoord.). 4 Sovita kappale ruudulle ja aseta varjostusasetukseksi Rautalanka. Kappaleen tulisi olla seuraavan kuvan mukainen:

52 PORAUSOPERAATION LISÄÄMINEN 47 5 Jos Koneryhmää ei näy Operaatioiden hallinnassa, valitse Koneen tyyppi, Mill, Oletus. Mastercam luo koneryhmän Operaatioiden hallintaan. Huomaa: Koneen tyyppien luettelo on muokattavissa, joten oma luettelosi voi erota esimerkkikuvasta. 6 Valitse Työstöradat, Piirrepohjainen poraus. Jos Piirrepohjaiset radat -valintaikkuna avautuu Asetukset-sivulle, älä muokkaa sivun parametreja. 7 Valitse puurakenteesta Reiän tunnistus. Reiän tunnistuksen parametrien sivu avautuu.

53 48 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 8 Varmista, että Reiän tunnistuksen sivun parametrit ovat seuraavan kuvan mukaiset: 9 Valitse puurakenteesta Kärkiporaukset. 10 Kärkiporausten sivu on aktivoitu oletusarvoisesti (Kärkiporaus on valittuna). Peru valinta ruudusta Yhdistä kärkiporaukset, joilla on samat syvyyden ja noston arvot.

54 PORAUSOPERAATION LISÄÄMINEN 49 Liitä kärkipora 1 Valitse Käytä tätä työkalua kaikkiin kärkiporauksiin. 2 Klikkaa Valitse työkalu -painiketta. Viestissä varoitetaan, että "Käytä MCXtiedoston työkaluja" ei ole valittuna Työkalut sivulla. Viestissä kysytään, otetaanko toiminto käyttöön. 3 KlikkaaKyllä aktivoidaksesi tämän Työkalut-sivun parametrin. Valintaikkuna sulkeutuu. Työkaluvalinnan ikkuna avautuu. Huomautukset: Puurakenteessa Työkalut-sivu päivittyy vihreällä tarkistumerkillä, joka merkistsee sitä, että parametrit muuttuivat, kun klikattiin Kyllä. Työkalun valinta -kohdan kuva oikealla osoittaa sen, mikä parametri Työkalutsivulla aktivoitiin. Työkaluvalintoja käsitellään syvällisemmin Harjoitus 4, Työkalujen liittäminen sivu 81.

55 50 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 4 Valitse Työkaluvalinta-sivulta 5 mm HSS Kärkipora, joka on määritelty harjoitustiedoston tietokannassa (MCX) ja klikkaa OK. Työkaluvalinnan ikkuna sulkeutuu. 5 Kärkiporaukset-sivulla näkyy valittu työkalu. 6 Klikkaa Piirrepohjaiset radat - valintaikkunan vasemmasta yläkulmasta Tunnista-painiketta. Piirrepohjainen poraus analysoi solidin annettujen asetusten perusteella. Kun piirteet on analysoitu, Piirteiden sivun luettelo avautuu näkyviin.

56 PORAUSOPERAATION LISÄÄMINEN 51 7 Luettelon tulisi olla seuraavan kuvan mukainen. Klikkaa OK tarvittavat radat. Piirrepohjaiset radat -valintaikkunassa luodaksesi piirteiden työstöön

57 52 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 8 Kun piirrepohjainen poraus on generoinut työstöradan, Operaatioiden hallinta luetteloi operaatiot. Hallinnassa tulisi näkyä seuraavat piirrepohjaisen porauksen -luomat työstöradat: Yksi piirrepohjainen porausoperaatio (#1) Viisi kärkiporausta (#2-6) Viisi viimeistelyporausta (#7-11) Yhdistä kärkiporaukset 1 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Piirrepohjaisen porauksen Parametrit. Piirrepohjaiset radat -valintaikkuna avautuu.

58 PORAUSOPERAATION LISÄÄMINEN 53 2 Valitse puurakenteesta Kärkiporaukset. 3 Valitse ruutu Yhdistä kärkiporaukset, joilla on samat syvyyden ja noston arvot. Tällä valinnalla piirrepohjainen poraus yhdistää kärkiporaukset, joissa seuraavat parametrit ovat samat: Kuvanto Työkalu Turvataso (päällä(pois ja absol./inkrement.) ja turvatason korkeus. Nostotaso (absol./inkrement.) ja nostotason korkeus Syvyys (absol./inkrement.) ja syvyyden arvo 4 Klikkaa OK hyväksyäksesi poraukselle muutetut parametrit. Piirrepohjaiset radat -valintaikkuna sulkeutuu. Regeneroi porausoperaatiot ja työstöradat 1 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Regeneroi kaikki keskeneräiset operaatiot. Mastercam regeneroi porausoperaatiot käyttäen nykyisiä asetuksia ja luo uudelleen kaikki operaation keskeneräiset työstöradat.

59 54 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 2 Kun työstöradat on generoitu, operaatiot luetteloidaan Operaatioiden hallinnassa. Luettelossa tulisi olla seuraavat operaatiot: Yksi piirrepohjainen porausoperaatio (#1) Neljä kärkiporausta (#2-5) Viisi viimeistelyporausta (#6-10) Piirrepohjainen poraus yhdisti Ø 5.0 mm kärkiporaukset, operaatiot 2 ja 3 Vaihe 8 sivu 52 yhdeksi operaatioksi (#2), koska niillä oli samat syyvyyden ja noston arvot. Seuraavissa kuvissa näkyy näiden reikien kärkiporausten simuloinnit ennen yhdistämistä operaatioina (#2 ja #3) ja yhdistämisen jälkeen operaationa (#2). 3 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä. 4 Tee Tallenna nimellä -valintaikkunassa seuraavaa:

60 PORAUSOPERAATION LISÄÄMINEN 55 a b Muuta harjoitustiedoston nimeksi esimerkiksi: Poraus_Harjoitus2_[Nimi].MCX Klikkaa OK tallentaaksesi tiedoston. Tämä tehtävä päättyy tähän. Tehtävä2 Esiporausten lisääminen Tässä harjoituksessa tutustutaan siihen, kuinka esiporaukset konfiguroidaan piirrepohjaisia operaatioita varten. Opit, kuinka esiporaukset sisällytetään/jätetään pois operaatioista työkalumäärityksiin perustuen ja opit, kuinka asetetaan minimi työkaluhalkaisija esiporauksia varten. Määritä esiporaus 1 Avaa MCX-kappaletiedosto, joka luotiin edellisessä harjoituksessa sivu 54 Tehtävä 1, esimerkiksi Poraus_Harjoitus2_[Nimi].MCX. 2 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Piirrepohjaisen porauksen Parametrit. Piirrepohjaiset radat -valintaikkuna avautuu. 3 Valitse puurakenteesta Esiporaukset. Esiporauksen parametrit näkyvät. Esiporaus on oletusarvoisesti aktivoituna (Esiporaukset on valittuna). Ruutu Vain ohjausreikien esiporaus on myös valittuna.

61 56 PIIRREPOHJAINEN PORAUS Huomautukset: Kun Vain ohjausreikien esiporaus on valittuna, vaimennetaan esiporaukset lukuunottamatta viimeistelyporauksia, joissa käytetään määriteltyjä ohjausreikien vaatimuksia täyttävia työkaluja. Jos liitetty viimeistelytyökalu edellyttää työkalumäärityksissään ohjausreikää (kuten näkyy seuraavassa kuvassa), piirrepohjainen poraus luo esiporaukset työkalua varten. Valitsemalla Vain ohjausreikien poraus poistetaan käytöstä myös Esiporausten sivun muut parametrit, joilla asetetaan minimi työkalun halkaisija, porien välinen inkrementti ja jätettävän työvaran suuruus. Yhtään esiporausta ei luotu, kun kappale generoitiin Tehtävä 1, Kärkiporausten lisääminen. Vaikka Vain ohjausreikien poraus olikin valittuna piirrepohjaista porausta varten, yhdessäkään viimeistelyporauksiin liitetyissä työkalussa ei ollut määritelty ohjausreikiä.

62 PORAUSOPERAATION LISÄÄMINEN 57 4 Poista valinta ruudusta Vain ohjausreikien poraus. 5 Kirjoita 3.0 kenttään Minimihalkaisija. Piirrepohjainen poraus ei liitä luomiinsa esiporauksiin poraa, jonka halkaisija on pienempi- kuin 3.0 mm. Huomaa: Älä valitse Jätettävä työvara - valintaruutua. Jos ruutu on valittuna, piirrepohjainen poraus jättää esiporausten jälkeen määritellyn suuruisen työvaran seinämiin. 6 Klikkaa OK hyväksyäksesi poraukselle muutetut parametrit. Piirrepohjaiset radat -valintaikkuna sulkeutuu. Regeneroi porausoperaatiot ja työstöradat 1 Klikkaa Operaatioiden hallinnassa Regeneroi kaikki keskeneräiset operaatiot. Mastercam regeneroi porausoperaatiot käyttäen nykyisiä asetuksia ja luo uudelleen kaikki operaation keskeneräiset työstöradat. Piirrepohjaiset radat -valintaikkuna sulkeutuu.

63 58 PIIRREPOHJAINEN PORAUS 2 Kun työstöradat on generoitu, operaatiot luetteloidaan Operaatioiden hallinnassa. Luettelossa tulisi olla seuraavat operaatiot: Yksi piirrepohjainen porausoperaatio (#1) Neljä kärkiporausta (#2-5) Kolme esiporausta (#6-8) Viisi viimeistelyporausta (#9-13) Huomaa: Piirrepohjainen poraus liitti kaikkiin esiporauksiin Ø 3.0 mm poran. 3 Valitse Tiedosto, Tallenna nimellä. 4 Tee Tallenna nimellä -valintaikkunassa seuraavaa: a b Lisää _H2 harjoitustiedoston nimeen esimerkiksi: Poraus_Harjoitus2_E2_[Nimi].MCX Klikkaa OK tallentaaksesi tiedoston. Tämä tehtävä päättyy tähän. Tehtävä3 Syvän reiän porauksen konfigurointi Syvän reiän poraukseksi määritellään reikä, jonka syvyys on vähintään kolme kertaa työkalun halkaisija. Seuraavassa harjoituksessa annetaan asetukset syvän reiän poraukselle ja tarkastellaan käytettävissä olevia parametreja. Huomaa: Harjoituksessa käytetään harjoituskirjan mukana tullutta MCX-kappaletiedostoa Poraus_Harjoitus2_E3.MCX. Tiedostoa, jonka tallensit edellisessä harjoituksessa ei käytetä. Tunnista reiät syvää porausta varten 1 Valitse Mastercamin valikosta Tiedosto, Avaa. 2 Avaa valintaikkunassa a b harjoitustiedosto: Poraus_Harjoitus2_E3.MCX Klikkaa OK.