Tietotekniikkaoikeus. Sisällys. Aineettomat eli immateriaalioikeudet. Tietokoneohjelmiston suoja. Tekijänoikeuden historia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikkaoikeus. Sisällys. Aineettomat eli immateriaalioikeudet. Tietokoneohjelmiston suoja. Tekijänoikeuden historia."

Transkriptio

1 Tietotekniikkaoikeus Arto Lindfors Asianajotoimisto Opplex Oy puh Sisällys Tekijänoikeus Yleiskäsitteitä Tietokoneohjelmien tekijänoikeudellinen suoja muut teollisoikeudet, erit. patentit Sopimukset ATK-sopimukset yleensä ja muutamia erityiskysymyksiä yleiset sopimusehdot ja niiden käyttö 1 2 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Tietokoneohjelmiston suoja Englanniksi Intellectual Property Rights eli IPR Aineettomiin olioihin kohdistuvat varallisuusoikeudet varallisuusoikeudet esineoikeudet immateriaalioikeudet omistusoikeus tekijänoikeus vuokraoikeus patenttioikeus käyttöoikeus tavaramerkkioikeus Tekijänoikeus Patentti ja muut teollisoikeudet Kilpailuoikeus Sopimukset jne jne 3 4 Tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovan työn tulosta Nykyisin tietokoneohjelmistojen pääasiallinen suojamuoto Säännellään tekijänoikeuslaissa Tekijänoikeuden historia Paljon nuorempi ilmiö kuin taide ja kirjallisuus Juuret kirjanpainajien privilegeissä Huom. copyright (anglo-am.) / droit d auteur (mannermainen oik. kulttuuri) USA: yhteiskunnan edut Eurooppa: tekijäpersoonan suoja 5 6 1

2 Teos Mikä tahansa luovan työn tulos Itsenäinen ja omaperäinen Ei tarvitse rekisteröidä, merkitä -merkkiä tms. Teoksen ei tarvitse olla taiteellinen Pelkkä luovuus riittää! 7 Kirjallisen teoksen omaperäisyys? Teoskynnys ei korkea: suojan ulkopuolelle lyhyet uutiset, tavanomaiset ilmoitukset, aikataulut, tavaraluettelot jne. Autonkuljettajantutkinnon suorittamista varten laadittu kyselylomake ei ollut teos. Oli laadittu muodoltaan ulkomaisen esikuvan mukaiseksi ja sisällöltään ministeriön valvonnan alaisena sekä ministeriön ohjeiden mukaan. Ei siten omaperäinen ja itsenäinen. (KKO 1971 II 7) 8 Tietokoneohjelman omaperäisyys? Teoskynnys matala. KM 1987: Omaperäisyys ilmenee ohjelmoijan tekemissä valinnoissa eri ratkaisuvaihtoehtojen välillä. Mikäli ongelmaan on olemassa ainoastaan muutama ratkaisu, joihin päädytään mekaanisesti ulkoisten tekijöiden perusteella, ei ohjelma ilmennä ohjelmoijan omaperäistä luovaa panosta. Tällainen käytännössä harvinaista. Ei saa edellyttää suurempaa omaperäisyyttä kuin muilta teoslajeilta 9 Teos - teoskappale Teoskappale on teoksen esineellinen ilmentymä kirja, alkuperäinen käsikirjoitus, valokopio käsikirjoituksesta, rakennuksen piirustukset, rakennuksen pienoismalli, rakennus, valokuva rakennuksesta, tietokoneohjelman listaus lähdekielisenä, tietokoneohjelma käännettynä konekielelle, tallennettuna levykkeelle, keskusmuistissa, Mitä suojataan? Tekijänoikeus suojaa teoksen ulkoista esitysasua, esittämistapaa Ei siis aihetta, motiivia, ideaa jne. Samasta ideasta saa kirjoittaa romaanin jne. Suojaa vaille jää myös ne ideat, periaatteet, algoritmit, joille tietokoneohjelma perustuu saman tehtävän suorittavan ohjelman saa laatia, jos tekee sen esim. eri käskyillä 11 Se joka on luonut teoksen Luomiseen pystyy vain ihminen kone ei voi olla tekijä Mm. ohjelmiston tekijänoikeudet siirtyvät yleensä työnantajalle Tekijä 12 2

3 Monta tekijää Yhteisteos tekijöiden panoksia ei voi erottaa tekijänoikeus yhteisesti kaikilla tekijöillä Yhteen liitetty teos tekijöiden panokset erotettavissa jokainen tekijä määrää omasta osuudestaan 13 Työsuhdeteos Työsuhteessa luodun teoksen oikeudet Tietokoneohjelmat ja tietokannat: TekijäL 40 b, siirtyvät työnantajalle Ei koske yliopistojen ja korkeakoulujen tutkijoita ja opettajia Muut teokset: TA saa toimialan edellyttämän käyttöoikeuden, tekijänoikeuden luovutuksesta sovittava Arvioitava liittyikö teoksen luominen työtehtäviin Esim. aika, paikka, välineet eivät ratkaise 14 Nimen merkitseminen Tekijänoikeuden saaminen ei edellytä tekijän nimen mainitsemista teoksen yhteydessä Tulevien riitojen välttämiseksi nimi kuitenkin yleensä kannattaa mainita Joissain maissa (esim. USA) on mahdollista myös rekisteröidä tekijänoikeus. Ei Suomessa. Taloudelliset oikeudet Taloudelliset oikeudet takaavat tekijälle yksinoikeuden hyödyntää teosta taloudellisesti eli saattaa teos yleisön saataviin ja kopioida sitä Kopiointia on myös siirtäminen laitteeseen, jolla teos voidaan toisintaa Oikeudet voidaan siirtää esim. kustantajalle Konsumoituminen eli kuluminen loppuun Moraaliset oikeudet Isyysoikeus oikeus tulla mainituksi tekijänä Respektioikeus tekijää ei saa loukata Moraalisista oikeuksista voi luopua vain rajoitetusti 17 Suoja-aika Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolinvuodesta useita tekijöitä - viimeisen kuolinvuodesta 30-vuotias henkilö luo teoksen, elää 80-vuotiaaksi, tekijänoikeus suojaa teosta yhteensä 120 vuotta klassikkosuoja: OPM voi kieltää, jos tekijän kuoltua julkisesti menetellään sivistyksellisiä etuja loukkaavalla tavalla 18 3

4 Tekijänoikeus ja omistusoikeus Tekijänoikeus ei ole sama kuin omistusoikeus Omistusoikeus liittyy esineeseen (teoskappale), tekijänoikeus abstraktiin luovuuden ilmenemään (teos) Teoskappaleeseen voi liittyä sekä tekijänoikeus että omistusoikeus ja ne voivat kuulua eri henkilöille Tekijänoikeus tietokoneohjelmistoon Tekijänoikeutta ei ole alunperin kehitetty tietokoneohjelmia varten ongelmia Luovuus ilmenee ohjelmistoissa eri tavalla kuin perinteisissä teoksissa Tekijänoikeus ei suojaa ohjelmiston ideointia eikä algoritmeja vaan koodausta Laissa olevia tietokoneohjelmia koskevia poikkeuksia Ei yksityiskäyttöä, oikeus varmuus- yms kopioihin ja tarpeellisiin muutoksiin sekä rajoitetusti toiminnan selvittämiseen Työsuhdeohjelman oikeudet työnantajalle (poikkeus: korkeakoulujen opettajat ja tutkijat) Tekijänoikeuden kansainvälisyys Tekijänoikeuden alalla runsaasti kv-sopimuksia Tärkein Bernin sopimus vuodelta allekirjoittajaa, myös Suomi Kansallisen kohtelun periaate: jokaisen jäsenvaltion taattava toisen jäsenvaltion kansalaisille sama suoja kuin omilla kansalaisilla on. Vähimmäissuojan periaate: sopimustekstin mukainen suoja vähintään taattava Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus Patentti suojaa keksintöä uusi, keksinnöllinen, aikaisempaa parempi, tekninen teho 23 Yleiset patentoitavuuskriteerit uutuus lähes mikä tahansa julkistuminen estää keksinnöllisyys keksinnön tuoma lisäarvo aikaisemmin tunnettuun verrattuna, ei ilmeinen tekninen teho toimii; esim. ikiliikkuja voi olla uusi ja keksinnöllinen, mutta se ei toimi 24 4

5 Keksintö, jota voidaan käyttää teollisesti: tekninen luonne, ei esim. löytö, älykkyyden osoitus (tieteellinen teoria, pelisääntö jne) tai kirurginen menetelmä; tekninen teho, tietty tekninen ongelma voidaan ratkaista keksinnöllä; toistettavuus, voitava kuvata niin tarkasti, että alan ammattilainen pystyy käyttämään keksintöä tuote-, laite-, menetelmä- ja käyttöryhmiin sekä yhdistelmäkeksintöihin Keksinnöt jaetaan: Myöntämisen edellytykset Patenttia ei myönnetä epäsiveellisiin tai yleistä järjestystä vaarantaviin keksintöihin eikä kasvilajikkeisiin ja eläinrotuihin Keksinnön on oltava uusi ja sen on olennaisesti erottava aikaisemmista keksinnöistä Julkisuus Patentti myönnetään hakemuksesta Hyvän hakemuksen laatiminen erittäin vaativaa Hakemuksessa avustaa patenttiasiamies Patentti julkinen kilpailijatkin saavat tiedon patentista Patentilla keksintöön yksinoikeus Alueellisesti: Suomessa myönnetty patentti voimassa Suomessa ajallisesti: max 20 v, vuosimaksut vain ammattimainen hyväksikäyttö on suojattu Kansainvälisyys Yl. patentti voimassa maassa, jossa myönnetty ulkomaiset hakemukset 1 v Suomen hakemuksesta Kv-hakemuksella (PCT) voidaan patentoitavuus selvittää useassa maassa lisäksi tarvitaan kansalliset hakemukset Euroopan patenttihakemus (EPC): patentti myönnetään koko Eurooppaan saatetaan erikseen voimaan kansallisesti

6 Tietokoneohjelmiston patentoitavuus Ohjelmalla ei yleensä ole teknistä luonnetta Patenttilaki 1 : Keksinnöksi ei katsota pelkästään: [ ] tietokoneohjelmaa Suomessa ohjelmat ovat olleet patentoitavissa tavallisesti vain jonkin muun keksinnön osana Tilanne muuttunut Ohjelmistojen patentoitavuus kansainvälisesti Euroopassa pääsäännöt kuten Suomessa tulkinnat vaihtelevat jonkin verran maittain USA:ssa ohjelmistot laajasti patentoitavissa patentti osin korvaamassa USA:ssa tekijänoikeuden ohjelmistojen tärkeimpänä suojamuotona Keväällä 1999 Euroopassa annettu kaksi merkittävää ennakkoratkaisua ohjelmistojen patentoitavuudesta Ohjelmistopatenttien puolesta Suojan kohde toisinaan parempi Kuinka paljon keksintöjä ohjelmistoissa? 1 %? Suoja-aika kohtuullisempi Silti liian pitkä? Julkisuus yleishyödyllinen 33 Ohjelmistopatentteja vastaan Tarpeeton, jos tekijänoikeus riittää Riittääkö? Ohjelmistoissa ei ole keksintöjä Kallis, raskas, hidas menettely suosii isoja yrityksiä vaikka pienet parhaita Hyödyttää amerikkalaisia yrityksiä Käytännöllisiä ongelmia 34 Milloin harkitsen patentointia? Hyödyllisyysmalli maailma harkitse patentointia patentointi tärkeää kohdealue Suomi turha miettiä patentointia vähäinen keksinnöllisyys harkitse patentointia suuri Hyödyllisyysmalli eli pikkupatentti kuten patentti, mutta kevyempi hakumenettely ja heikompi suoja

7 Tavaramerkki Saadaan vakiinnuttamalla tai rekisteröimällä Suojaa tavaran alkuperää Suojaa nimetyissä tavaraluokissa Rekisteröimistä haetaan kansallisesti tai esim. koko Euroopan Unioniin Tärkeää suojata hyvä nimi, mutta tavaramerkki ei suojaa itse ohjelmaa/ohjelmistoa. 37 Muut teollisoikeudet: mallisuoja, toiminimi jne. Saadaan rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla Eivät yleensä sovi tietokoneohjelman suojaksi esim. myyntipakkauksen tms. suojaaminen myyntinimen suojaaminen 38 Kilpailulainsäädäntö ja yrityssalaisuus Liikesalaisuuden sekä teknisen esikuvan ja ohjeen suoja Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa Yritysvakoilu, yrityssalaisuuden rikkominen ja yrityssalaisuuden väärinkäyttö Rikoslaki SOPIMUKSET Miksi käyttää aikaa sopimuksiin Vähentää kiistoja jo ennakolta Helpottaa todistelua jälkikäteen Suojaa aineettomat oikeudet Selkeä peruste laskutukselle Toisaalta: pelkkä hyvä sopimus ei takaa menestyvää liiketoimintaa ATK-sopimukset ATK-sopimukset ovat sopimuksia siinä missä muutkin ATK-projektien omaleimaisuus, lakimiesten asiantuntemattomuus ja alan oikeuskäytännön niukkuus saattavat käytännössä vaikeuttaa sopimusten tulkintaa

8 Ohjelmiston suojaaminen sopimuksella Sopimuksella voidaan määrätä tietokoneohjelmiston käytöstä Sopimus sitoo vain osapuolia tehoton ulkopuolisia kohtaan Puutteellisen lainsäädännön vuoksi on tärkeää aina sopia oikeuksista ohjelmistoon Ohjelmistosopimukset Erityisesti ohjelmistoprojektisopimukset: sovitaan usein sellaisesta, mitä ei vielä ole olemassakaan tyypillistä, että pitkäkestoisessa projektissa tuote ja työkalut, jolla se on toteutettu, ovat vanhentuneita, kun tuote valmistuu perinteinen sopimuskulttuuri ei aina sovellu tai tue ATK-projekteja Sopimuksen tekeminen Sopimus syntyy tehdystä tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksyvästä vastauksesta Käytännössä sopimuksen syntymistä edeltää monimutkainenkin neuvottelukierros Sopimukseen kirjattavat asiat Kaikki tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja neuvotteluissa esille tulleet asiat kirjataan sopimukseen Esim. projektisuunn. voi olla osa sopimusta Mikä vaikuttaa sitoumuksiin? Kaikkea ei kannata eikä voi sopia Tilanteesta riippuu, mistä tulisi sopia Riskitaso tärkein sitoumuksiin vaikuttava tekijä miten riskialtis projekti on kokonaisuudessaan Muita tekijöitä esimerkiksi: projektin koko, osapuolten määrä, sisäinen kehityshanke vai asiakasprojekti, elinkaarimalli 47 Kiinnitettävä huomiota - tavoitteisiin - ongelmienhallintaan matala Riskitaso Kiinnitettävä huomiota - motiiveihin - prosesseihin - riskienhallintaan Riskitaso korkea 48 8

9 ERITYSKYSYMYKSIÄ Oikeudet tietokoneohjelmistoon Sopiminen siitä, että projektisopimuksessa kaikki oikeudet luovutetaan alkaa olla vanhanaikaista ei välttämättä palvele tilaajan eikä toimittajankaan etua ei johda win/win tilanteeseen oleellista ymmärtää, miten turvataan kummakin edut Oikeudet tietokoneohjelmistoon Nykyaikainen ohjelmisto koostuu erilaisista komponenteista esim. web-sivujen JAVA-objektit ovat tyypillisimpiä esimerkkejä komponentteja hyödyntävistä ohjelmista toimittajan ei kannata keksiä pyörää uudestaan toisaalta ostaja säästää, mikäli ei vaadi tilaajaa tekemään kaikkea hänelle alusta alkaen Ohjelmistokomponentit Projektin tuloksena syntyvä ohjelmisto sisältää tavallisesti kolmenlaisia komponentteja: asiakasta varten luodut komponentit toimittajan kirjastokomponentit kolmannen osapuolen valmiit komponentit Erilaisiin komponentteihin erilaiset oikeudet, eri vastuut jne Asiakasta varten luodut komponentit Suurin vapaus sopia oikeuksista voidaan sopia että asiakas saa kaikki oikeudet, jolloin toimittaja ei voi hyödyntää muissa projekteissa mahdollisesti asiakkaan liikesalaisuuksia ja suojattavaa kilpailuetua Virheisiin ja immateriaalioikeuksien loukkauksiin liittyvistä vastuista sovittavissa suoraviivaisesti Toimittajan kirjastokomponentit Kolmannen komponentit Toimittaja haluaa käyttää muissakin projekteissa yl vain käyttöoikeus luovutettavissa ei sisällä asiakkaan salaisuuksia, kylläkin toimittajan Vastuut kuten asiakasta varten luoduilla komponenteilla Voidaan tarvita escrow tai muu järjestely lähdekoodin ylläpitoa varten Toimittaja ei voi luovuttaa enempää oikeuksia kuin tekijä sallii yl rajoitettu käyttöoikeus, joskus asiakkaan pitää siitäkin maksaa erikseen Voiko toimittaja vastata laajemmin kuin tekijä? Lähdekoodiin ei yleensä pääsyä: ei escrowta Tekijä Toimittaja Asiakas

10 Perinteiset ATK-sopimukset Mallit staattisemmista projekteista ongelmien hallintaa - ei riskien hallintaa laadittu oikeudenkäyntiä varten => ei tue projektin läpivientiä Esimerkki käyttöoikeussopimuksen sisällöstä: Sopimuksen osapuolet yksilöi mahdollisimman tarkasti (esim. kaupparek.no) Sopimuksen tarkoitus miksi sovitaan Sopimuksen kohde mistä sovitaan. Yleensä jonkin oikeuden myöntämisestä ajallinen ulottuvuus (toistaiseksi/määräaikainen jne.) siirrettävyys (esimerkki jatkuu) Yksinoikeudella/ei-yksinoikeudella Lisenssin laajuus käyttäjä/yritys/laitekohtainen/verkkolisenssit käyttötarkoitus: oma käyttö/oikeus myötää käyttöoikeuksia muille (ali-lisenssit) Toimitusaika ja toimitus toimitusehdot, asennus vastaanotto ja hyväksyminen (esimerkki jatkuu) Takuut, vastuut ja vastuunrajoitukset immateriaalioikeuksien loukkaustilanteet Viivästysseuraukset Salassapito, kilpailukielto Sopimuksen päättyminen (jos voimassa toistaiseksi) oikeus purkaa Erimielisyyksien ratkaiseminen Allekirjoitukset Muita sopimustyyppejä Projektisopimukset järjestelmähankesopimukset, tietojärjestelmäsopimukset, systeemityösopimukset tekijänoikeudet usein asiakkaalle (kilpailuetu) räätälöidään asiakkaalle voivat sisältää työtä, valmisohjelmia, tukea ja ylläpitoa Ylläpitosopimukset Mitä on ylläpito, minkälainen on ylläpidettävä ohjelmisto? Tuotteen ylläpito: päivitykset tietyllä hinnalla esim X % myyntihinnasta vuodessa Sovelluksen ylläpito: korjauksia, muutoksia tuntiveloitus, kiireellisyysluokkia voidaanko pelkästä ylläpitovalmiudesta laskuttaa?

11 Tuotetukisopimukset Tuotetuki, help desk, koulutus Voi sisältyä ylläpitosopimukseen Jos kiinteä hinta, miten rajataan työmäärä? Ketkä saavat ottaa yhteyttä? Kaikki käyttäjät? Vain nimetyt, koulutetut yhteyshenkilöt? Jälleenmyyjät ensimmäisen tason tukena 61 Alihankintasopimukset Kuten projektisopimukset Toimittaja vastaa yl. kaikesta tilaajalle alihankkijan käyttämisestä yl. sovittava tilaajan kanssa Alihankkijan luovutettava kaikki ne oikeudet, jotka on luovutettava tilaajalle Alihank.sop vastuut ja velvoitteet suhteessa proj.sop velvoitteisiin ja kaikkien voimavaroihin Tilaaja projektisopimus Toimittaja alihankintasopimus Alihankkija 62 Jälleenmyyntisopimukset Hyvin monenlaisia tuotteen myynti hyllystä räätälöinti, VAR jälleenmyyntiketjut, jälleenmyyjän jälleenmyyjät kansainvälinen jakelu Mietittävä huolella oma liiketoimintamalli, tuotteen käsite, arvoketjun muodostuminen jne 63 Jälleenmyyntisopimukset (jatkoa) Jos jälleenmyyjälle yksinoikeus myydä jollain alueella, joillekin asiakkaille tms, vastapainoksi esim. vähimmäismyynti/-maksu velvollisuus Jälleenmyynnin on oltava kannattavaa myyjälle runsas provisio + muita kannustimia? Jälleenmyyjän velvollisuus auttaa muun muassa ohjelmistojen oikeudellisessa suojaamisessa 64 Escrow-sopimukset Asiakas saattaa olla huolissaan, miten ohjelmiston ylläpidon käy, jos toimittaja lakkaa olemasta tms Voidaan antaa lähdekoodi asiakkaalle - ongelmia Voidaan luvata antaa lähdekoodi tarvittaessa Voidaan tallettaa lähdekoodi luotettavan kolmannen osapuolen haltuun turvallista, mutta asiakkaalle kustannuksia Escrow sopimukset Perinteisessä escrow-sopimuksessa on kolme osapuolta: toimittaja escrow-agentti (Suomessa mm. Setec Oy) asiakas

12 Yhteistyösopimukset Yhtä paljon erilaisia kuin on yhteistyösuhteitakin Erityisesti verkostot tarvitsevat yhteistyösopimuksia Sovitaan yhteistyön puitteista helpottaa esim projektien käynnistämistä projektien tms yksityiskohdista sovitaan erikseen Monenkeskiset sopimukset vaikeita laatia Salassapitosopimukset Englanniksi Non-disclosure Agreement (NDA) Luvataan ettei paljasteta toisen liikesalaisuuksia Sopimussakko? Myös laki suojaa liikesalaisuuksia laajennettavissa sopimuksilla Varottava liian tiukkoja salassapitovelvoitteita ei saa estää liiketoimintaa, tieteellistä julkaisemista jne Vakioehtoiset sopimukset Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä sopimusehtoja Vakioehdot melko yleisiä ATK-sopimuksissa Vakioehtojen laatiminen Vakioehto laaditaan käytettäväksi useissa yksittäisissä sopimuksissa Ne laaditaan myöhempiä sopimuksia silmällä pitäen Niitä on tarkoitus käyttää monien erilaisten sopimuskumppanien kanssa Erilaisia vakiosopimuksia Yksipuolisesti tai yhteisesti laadittuja vakioehtoja Myös julkinen elin saattaa vaikuttaa vakioehtoihin Etenkin yksipuolisesti laaditut, mutta joskus myös yhteisesti laaditut vakioehdot voivat olla toiselle osapuolelle kohtuuttomat sovittelu Atk-vakioehtoja Atk-alalla tavallisia sopimusehtoja ovat Keskuskauppakamarin vakioehdot ATK91, ATK94, IT2000 (joulukuu 1999) valtion hankintaehdot sekä etenkin suurempien toimittajien omat vakioehdot

13 IT2000 mallisopimukset IT2000 korvaa ATK94 mallisopimukset laadittu yhteistyössä Tietotekniikan liiton ja Keskuskauppakamarin kanssa, mukana myös Tipal ja Suomen logistiikkayhdistys (ostajatahon näkökulman edustajana) erot ATK94 sopimukseen rakenteelliset ja osin sisällölliset 73 IT2000 Koostuvat yleisistä sopimusehdoista sekä erityisehdoista laitetoimituksissa (ELT) erityisehdoista valmisohjelmistojen toimituksessa (EVT) erityisehdoista asiakaskohtaisen ohjelmistojen toimituksessa (EAT) erityisehdoista konsultointi- ja muissa asiantuntijapalveluissa (EAP) erityisehdoista laitteiden huoltopalveluissa (ELH) erityisehdoista ohjelmistojen ylläpitopalveluissa (EOY) 74 IT2000 Lisäksi pientoimitusehdot (PTE) mallisopimusrungot soveltamisohjeet IT2000 Käyttö tilaaja-asiakas suhteessa pyritty tasapuolisuuteen kotimaiset toimitukset (englanninkieliset versiot olemassa) ei kuluttajien kanssa tehtäviin sopimuksiin ei sellaisenaan alihankintaan, T&K-hankkeisiin, jälleenmyyntiin, vientiin IT2000 Yleisiä sopimusehtoja käytettävä aina yhdessä jonkun erityisosan kanssa (pl. pientoimitusehdot) Muutokset yleisiin ehtoihin kirjattava pääsopimukseen ehtoja käytettävä sellaisenaan. Jos tehdään muutoksia tai lisäyksiä ehtojen tekstiin, ei saa käyttää nimitystä IT2000 sopimusehdot IT2000 Yleiset sopimusehdot sisältävät: hinnat, maksuehdot, alihankinnat, salassapito, ylivoimainen este, immateriaalioikeuksien loukkaukset, viivästyminen, sopimusrikkomus ja purkaminen, vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset, sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen, vientirajoitukset, sopimuksen siirtäminen, sopimuksen muuttaminen

14 IT2000 Erityisehdot asiakaskohtaisen ohjelmiston toimituksesta sisältävät (ent. projektitoimitus) toimittajan ja asiakkaan yleiset velvollisuudet, projektin organisointi ja toteutus, muutokset määrityksiin, raportointi, toimitus ja asennus, testaus ja hyväksyminen, viivästys, oikeudet ohjelmistoon ja muihin tuloksiin, hinnat ja maksut, takuu, rekrytointirajoitus Ehtoja saatavissa mm. Tietotekniikan liitosta VYSE Valtion yleiset tietotekniikan hankintaehdot vuodelta 1998 laadittu ostajan näkökulmasta toisin kuin IT2000 ehdoissa, ostaja saa mm. projektitoimituksessa oikeuden luovuttaa sovelluksen käyttöoikeuksia kolmansille, jos valtion tehtävien hoito sitä edellyttää hallinta ja käyttöoikeuden lähdekoodiin Ehdot löytyvät Internetistä pdf-muodossa Lisätietoa Kirjallisuutta: Takki: ATK-sopimukset, Kauppakaari 1999 Linkkejä: Asianajotoimistoja: Opplex, Borenius&Kemppinen, isot helsinkiläiset 81 14

IT-SOPIMUKSET. Miksi käyttää aikaa sopimuksiin. Ohjelmiston suojaaminen sopimuksella. IT-sopimukset. Ohjelmistosopimukset. Sopimuksen tekeminen

IT-SOPIMUKSET. Miksi käyttää aikaa sopimuksiin. Ohjelmiston suojaaminen sopimuksella. IT-sopimukset. Ohjelmistosopimukset. Sopimuksen tekeminen Miksi käyttää aikaa sopimuksiin IT-SOPIMUKSET Vähentää kiistoja jo ennakolta Helpottaa todistelua jälkikäteen Suojaa aineettomat oikeudet Selkeä peruste laskutukselle Toisaalta: pelkkä hyvä sopimus ei

Lisätiedot

Tietotekniikkasopimukset. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Tietotekniikkasopimukset. T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Tietotekniikkasopimukset T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Tietotekniikkasopimukset Tietotekniikka-alan sopimukset ovat sopimuksia siinä missä muutkin Projektien omaleimaisuus, lakimiesten

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa

Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Aineettomat oikeudet ohjelmistoliiketoiminnassa Olli Pitkänen Helsinki Institute for Information Technology () Asianajotoimisto Opplex Oy 02-02 1 Aineettomat eli immateriaalioikeudet Englanniksi Intellectual

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate Immateriaalioikeuksien hyödyntäminen sopimuksin Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen sopimuksin 26.2.2004 Teemu Soininen Sopimuksen syntyminen Sopimuksen sitovuus IT-alan sopimukset, erityisesti lisenssisopimukset

Lisätiedot

"Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle

Oikeusportfolion rakentaminen ohjelmistoyritykselle "Oikeusportfolion" rakentaminen ohjelmistoyritykselle Oikeus tietoyhteiskunnassa -kurssi TKK 14.2.2005 Markus Oksanen lakimies, Asianajotoimisto Peltonen, Ruokonen & Itäinen, Helsinki Immateriaalioikeudet

Lisätiedot

IT2010 käytännön käsikirja

IT2010 käytännön käsikirja IT2010 käytännön käsikirja Kai Erlund Arto Lindfors Janne Salminen Jaakko Turunen 001_525_IT_2010.indd 3 16.11.2010 14:49:20 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-080-6 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen

Teollisoikeudet. Olli Pitkänen Teollisoikeudet Olli Pitkänen Patentti Patentti tekijänoikeus Tekijänoikeus suojaa luovuutta itsenäinen, omaperäinen, tekijän persoonallisuus ei muotovaatimuksia ilmiasu, implementointi Patentti suojaa

Lisätiedot

Tekijänoikeus. Tietotekniikkaoikeus kevät 2005 Olli Pitkänen

Tekijänoikeus. Tietotekniikkaoikeus kevät 2005 Olli Pitkänen Tekijänoikeus Tietotekniikkaoikeus kevät 2005 Olli Pitkänen Tietokoneohjelmiston suoja Tekijänoikeus Patentti ja muut teollisoikeudet Kilpailuoikeus Sopimukset helmik-05 Olli Pitkänen 2 Ohjelma vai ohjelmisto?

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio

Case Genelec. IPR-seminaari PK-yrityksille. Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Case Genelec IPR-seminaari PK-yrityksille Aki Mäkivirta, tuotekehitysjohtaja 2.2.2015 Kuopio Mistä IPR:ää löytyy? Suunnittelu Tuotanto Tuote, mielikuva markkinoilla innovatiivisuus teknologiaosaaminen

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen

Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Teollisoikeudet (patentit, tavaramerkit ja mallisuoja) liiketoiminnassa Olli Ilmarinen Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Mitä IPR liittyy liiketoimintaan? TAVARAMERKKI PATENTTI MALLI- SUOJA TEKIJÄNOIKEUS

Lisätiedot

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Janne Järvenoja Olavi Köngäs Karolina Lehto Jussi Tokola Martin von Willebrand Kari Wirman JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Pro Helsinki 2015 Talentum Media Oy sekä tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista

Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista Konkreettisia etuja aineettomista oikeuksista www.kolster.fi Kolster on IPR-asiantuntija Kolster Oy Ab on teollisoikeuksiin tai laajemmin immateriaalioikeuksiin (IPR, Intellectual Property Rights) erikoistunut

Lisätiedot

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin.

Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. Opas tekijänoikeudesta valokuvaan, piirrettyyn kuvaan, liikkuvaan kuvaan, ääneen ja musiikkitallenteisiin sekä tekijänoikeudesta internettiin. TEKIJÄNOIKEUS (Kopiereg - Derechos d autor - Müəlliflik hüquqları

Lisätiedot

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA

PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA PROTOMO JYVÄSKYLÄ 22.3.2010 TEOLLISOIKEUSASIAA KEKSINNÖLLISYYDEN ARVIOINNISTA 1. CASE: MATTOKAUPPAA NORJASSA - SUOJAUKSEN MERKITYS 2. TÄRKEIMMÄT PELIVÄLINEET LIIKETOIMINNAN TUKEMISEEN 3. IPR -STRATEGIASTA

Lisätiedot

NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren

NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren NDA-SOPIMUS Nice Tuesday 11.11.2008 OTK Jaakko Lindgren 1 Esittely Jaakko Lindgren, lakimies Erikoistuminen: yritysjärjestelyt, riidanratkaisu, IPR-asiat niin start-upeille kuin listatuillekin yhtiöille

Lisätiedot

Ulkopuolisten teokset

Ulkopuolisten teokset Ulkopuolisten teokset SOPIMUS VERKKO-OPETUKSEN OPPIMATERIAALISTA 1. Sopijapuolet Sopimus koskee oppimateriaalia, jonka tekijä ei ole virka- tai työsuhteessa koulutuksen järjestäjään tai jonka työ- tai

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA TILAAJAN SOVELLUSHANKINNOISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista noudatetaan

Lisätiedot

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto

Tekijänoikeusseminaari. Tekijöiden oikeudet. Erilaisia suojauksia. Tekijänoikeuden kesto. Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto Tekijänoikeusseminaari Tarmo Toikkanen 26.10.2010 Itä-Suomen yliopisto 1 Tekijöiden oikeudet 2 Erilaisia suojauksia tekijänoikeus: teoksen muoto patentti: uusi tekniikka tavaramerkki: nimi, logo, tunnuslause

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset

Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Immateriaalioikeutta ja tekijyyttä koskevat kysymykset Professori Niklas Bruun IPR University Center Tekijyysseminaari 31.8.2005 Tutkimuseettinen neuvottelukunta Tekijyys missä mielessä? Tutkimuksen tekijä?

Lisätiedot

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa Alihankinnan tavoitteet Alihankinta on keino teettää yrityksen sisäiseen toimintaan kuuluvia tehtäviä ulkopuolisilla. Tällaiset tehtävät voivat olla esimerkiksi

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn JIT 2007 SOPIMUSEHDOT Tiina Ashorn JIT 2007 EHDOT Julkisen sektorin IT hankintoja koskevat sopimusehdot (JIT 2007) korvaavat VYSE 1998 ehdot. Valtiohallinnon lisäksi nyt myös kuntien ja kuntayhtymien hyödynnettävissä.

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center

Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center Pääsihteeri Marja-Leena Mansala Immateriaalioikeuden kehys 15.11.2013 IPR University

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat

Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Tekijänoikeus, miten käytän toisen työtä, Digilupa ja koulun muut käyttöluvat Juha Kallanranta Tekijänoikeusjärjestö Kopiosto ry Turku 11.10.2014 Juha Kallanranta 2003 Tekijänoikeuden sisältö Tekijänoikeuden

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus-, vero- ja vastuukysymyksistä julkisen taiteen tilausteoksissa

Taiteilijan sopimus-, vero- ja vastuukysymyksistä julkisen taiteen tilausteoksissa 27.2.2015 Taiteilijan sopimus-, vero- ja vastuukysymyksistä julkisen taiteen tilausteoksissa OTM Anne Vilppula Hyvä sopimus Selkeä Jättää mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa Riittävän yksityiskohtainen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Mitä on tekijänoikeus?

Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeudet Elina Ulpovaara 21.9.2009 2009 Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404 Tekijänoikeuden kohde ja sisällys 1 Sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, on tekijänoikeus

Lisätiedot

Jäljempänä Opiskelijoita kutsutaan yhdessä projektiryhmäksi ( Projektiryhmä ).

Jäljempänä Opiskelijoita kutsutaan yhdessä projektiryhmäksi ( Projektiryhmä ). Sopimusehdot 1 PROTOMON PROJEKTISOPIMUS Tämän projektisopimuksen (jäljempänä Sopimus ) ovat tehneet Projektin tilaaja (jäljempänä Tilaaja ) Yhteystiedot: ja (t) / Projektiryhmä (jäljempänä ) Jäljempänä

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7. Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan. TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:7 Asia Hakija Tekijänoikeus kirjalliseen teokseen A Annettu 10.3.2008 Tiivistelmä Käsikirjoituksen saattaminen yleisön saataville internetissä edellytti tekijän luvan.

Lisätiedot

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 14.4.2014 1 Kuka? Lakimies Peter Hänninen Sähköposti: peter.hanninen@helsinki.fi Henkilön nimi / Esityksen nimi

Lisätiedot

Teollisoikeuksilla kilpailuetua

Teollisoikeuksilla kilpailuetua Teollisoikeuksilla kilpailuetua milloin asiamiehen kokemusta kannattaa hyödyntää? TYP 2014 23.10.2014 Håkan Niemi Kolster Oy Ab Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 13.10.2014 Pohjalainen 20.10.2014 2 3

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari

Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari Tekijänoikeudet virtuaaliyliopistohankkeissa Esityksen sisältö Opetusministeriön mallisopimushankkeen esittely TieVie-kouluttajakoulutus Dipoli 21.8.2002 Kristiina Harenko Varatuomari Sopimustarpeiden

Lisätiedot

Kirjoita ja julkaise -koulutus

Kirjoita ja julkaise -koulutus Kirjoita ja julkaise -koulutus Tiedejulkaiseminen ja tekijänoikeudet Lakimies Visa Hiltunen 8.2.2012 Luennon sisältö 1. Tekijänoikeuden perusteet 2. Korkeakouluissa ilmeneviä tekijänoikeuskysymyksiä 3.

Lisätiedot

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa.

TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. TEKIJÄNOIKEUDET 1) Mitä on tekijänoikeus? TEOKSEN (esim. tekstin, kuvien, musiikin tai muiden hengentuotteiden) tekijöillä on tekijänoikeus teokseensa. Tekijänoikeus sisältää ns. taloudellisen oikeuden

Lisätiedot

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta

Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta Tekijänoikeuden suoja tekijän & käyttäjän näkökulmasta 10/2013 Kopiosto ry Arttu Juselius Tekijänoikeuden syntyminen Tekijänoikeuden suoja syntyy heti kun teos on luotu Automaattisesti. Ei vaadi merkkiä.

Lisätiedot

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Oikeus työn tuloksiin - OAMK 26.3.2013 Suvi Julin Berggren Group

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Oikeus työn tuloksiin - OAMK 26.3.2013 Suvi Julin Berggren Group Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Oikeus työn tuloksiin - OAMK 26.3.2013 Suvi Julin Oikeuksien siirtyminen työsuhteen perusteella Peruslähtökohdat 1. Oikeus patentoitavaan keksintöön syntyy keksijälle

Lisätiedot

SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA

SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA SOPIMUKSET PROJEKTISYKLIN ERI VAIHEISSA PPP-RAHOITUSMALLIT JA PROJEKTISOPOIMUSJURIDIIKKA LÄHIALUEHANKKEISSA GREENNET 1 SOPIMUKSET VALMISTAUTUMINEN TARJOUSKILPAILUUN 1. NDA 2. TARJOUSVAIHEEN KONSORTIOSOPIMUS/LOI

Lisätiedot

TAIDEHANKKEET SOPIMUKSET JA BUDJETTI. Anne Vilppula 14.10.2013

TAIDEHANKKEET SOPIMUKSET JA BUDJETTI. Anne Vilppula 14.10.2013 TAIDEHANKKEET SOPIMUKSET JA BUDJETTI Anne Vilppula 14.10.2013 Sopimuksen tekeminen Sopimusvapaus Elinkeinoelämän sopimukset, kulu;ajasopimukset Sopimus sitoo Vahingonkorvaus, sopimussakko Sopimuksen syntyminen

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään

Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Tekijänoikeus tuo leivän tekijän pöytään Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Lisätiedot

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä

Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Suuntana ulkomaat aineettomien oikeuksien kansainvälisiä kysymyksiä Sanna Aspola, Berggren Oy Ab 26.3.2013 Kansalliset oikeudet kansainvälisellä kentällä Kansainväliset viranomaiset, järjestöt ja sopimukset

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua

Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua Tiedolla varmuutta - suojauksella kilpailuetua - aineeton pääp ääoma liiketoiminnan tukijalkana Vesi-ohjelman vuosiseminaari 22.11.2011 Sisält ltöä: 1) Immateriaalijärjestelm rjestelmä ja innovaatioprosessi

Lisätiedot

Tuotekopioinnista, patentoinnista ja muista suojakeinoista

Tuotekopioinnista, patentoinnista ja muista suojakeinoista Tuotekopioinnista, patentoinnista ja muista suojakeinoista Veli Sinda, asiantuntija, liikejuridiikka 20.11.2015 YLEISTÄ TUOTEKOPIOINNIN ONGELMASTA Yritysmaailmassa toisen ilmeinen kopiointi katsotaan moitittavaksi

Lisätiedot

KUSTANNUSSOPIMUS. 1.2 Kaikki muut oikeudet teokseen jäävät Tekijälle.

KUSTANNUSSOPIMUS. 1.2 Kaikki muut oikeudet teokseen jäävät Tekijälle. KUSTANNUSSOPIMUS Kustantaja X OY (edempänä Kustantaja) ja tekijä T (Tekijä) ovat solmineet kustannussopimuksen seuraavin ehdoin teoksesta (teos), johon Tekijällä on täydellinen tekijänoikeus. 1. Luovutettavat

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 1 Soveltaminen 1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä lisenssiehdot ) sovelletaan IT2010-sopimusehtojen (jäljempänä IT2010-sopimusehdot ) käyttämiseen. 1.2 IT2010-sopimusehtojen

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA?

MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? MITÄ BLOGIIN, WIKIIN TAI KOTISIVUILLE SAA LAITTAA? Tekijänoikeudet ja tietosuoja verkossa Ella Kiesi 26.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Vaikuttava lainsäädäntö Tekijänoikeuslaki 404/1961

Lisätiedot

Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011. Asianajaja Pia Ek

Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011. Asianajaja Pia Ek Katse pilven kautta sähköiseen työpöytään - oikeudellisia näkökulmia 12.10.2011 Asianajaja Pia Ek Esityksen sisältö Pilvipalvelut Immateriaalioikeuksista lyhyesti Linkittäminen Sosiaalinen media Mitä pilvipalvelut

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2001:10 Asia Hakijat Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden tekijänoikeudet Opiskelijayhdistys A ry. ja Opiskelijayhdistys B ry. Annettu 28.5.2001 SELOSTUS ASIASTA Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19. Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:19 Asia Hakija Oikeus valokuvaan ja valokuvattujen henkilöiden oikeus omaan kuvaansa T Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Selostus asiasta T (jäljempänä hakija) on pyytänyt

Lisätiedot

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group

Tekijänoikeus. OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Berggren Group Tekijänoikeus OAMK 26.3.2013, Suvi Julin Aineiston koonnut Elisa Huusko Mikä saa suojaa? Mistä tunnistan suojatun teoksen? Tekijänoikeutta ei voi rekisteröidä Suomessa Tekijänoikeusneuvostolta voi hakea

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa

Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Avoin lähdekoodi (Open Source) liiketoiminnassa Mikko Amper 12.11.2013 Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? Tässä esityksessä ilmaistut mielipiteet

Lisätiedot

Kuvat, oikeudet ja sopimukset

Kuvat, oikeudet ja sopimukset Kuvat, oikeudet ja sopimukset - Mitä tiedekustantajan tulisi huomioida kuvien käytössä Suomen tiedekustantajien liiton seminaari 24.9 Mikko Raito, Kuvasto ry Esityksen rakenne 1) Kuvatyypit 2) Kuvien käyttö

Lisätiedot

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin (jäljempänä yhdessä asiantuntijapalvelu)

Lisätiedot

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset

Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Omistajanvaihdoksia koskevat sopimukset Christel Finne 4.3.2015 Omistajanvaihdoksen eri lähtökohdat Uusi omistaja Perheenjäsen tai lähisukulainen jatkaa yritystoimintaa (sukupolvenvaihdos) Työntekijä jatkaa

Lisätiedot

IPR-pikaopas startupeille

IPR-pikaopas startupeille IPR-pikaopas startupeille MIKSI IPR-ASIOISTA PITÄISI HUOLEHTIA? Auttavatko patentit pääomasijoitusten saantia? Suojaavatko patentit startupia riitatilanteissa? Estävätkö patentit muita käyttämästä hyväkseen

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Patenttitietokannoista ja patentista

Patenttitietokannoista ja patentista Patenttitietokannoista ja patentista Erikoiskirjastojen neuvoston syyskokous 21.10.2009 Kristiina Grönlund Patenttikirjasto ja neuvontapalvelut Patentti- ja rekisterihallitus Maksuttomia patenttitietokantoja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN LUONNOS 4.12.104 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON SAIRAALA-, KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT -OSASTON FYSIATRIAN POLIKLINIKKATOI- MINNAN LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE

Lisätiedot

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874

Kolster Oy Ab. IPR asiantuntija vuodesta 1874 Kolster Oy Ab IPR asiantuntija vuodesta 1874 Palvelumme Patentit Hyödyllisyysmallit Tutkimukset ja valvonnat Tavaramerkit ja verkkotunnukset Mallioikeudet Riita-asiat IPR Management Kolster on Suomen johtava

Lisätiedot

RaKi käyttöönottoprojektin konsultointi Helsingin kaupunki

RaKi käyttöönottoprojektin konsultointi Helsingin kaupunki RaKi käyttöönottoprojektin konsultointi Helsingin kaupunki TARJOUS 73027 8.12.2014 Helsingin kaupungin Tietokeskus tilasto ja tietopalvelupäällikkö Ari Jaakola ari.jaakola@hel.fi RAKI KÄYTTÖÖNOTON KONSULTOINTI

Lisätiedot

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.

Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä. Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl. Tekijänoikeusjärjestelmä - ajankohtaisia kysymyksiä Sivistysvaliokunta 23.9.2011 Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto satu.kangas@vkl.fi 1 Tekijänoikeuden ratio Tekijänoikeuden avulla tavoitellaan yhteiskunnallista

Lisätiedot

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris

IP Landscape. Mika Waris INNORATA 2-2. seminaari 06.10.2009. Mika Waris Mika Waris INNORATA 2-2 seminaari 06.10.2009 Mika Waris Immateriaalijärjestelmä kilpailutekijänä Mika Waris Innovaatioystävällinen ympäristö Keskeinen osa innovaatioympärist ristöä on immateriaalijärjestelm

Lisätiedot

T U O T AN T O S O P I M U S

T U O T AN T O S O P I M U S Luonnos T U O T AN T O S O P I M U S X ja Y ja Z välillä paikka.. 17307 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 1 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 3. Ohjelma... 1 4. Hinta- ja maksuehdot... 2 5. y ja Tuottajan

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi) JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja konsultointipalveluista (JIT 2015 Konsultointi) Versio: 2.0 Julkaistu: 22.9.2015 Voimassaoloaika: toistaiseksi KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

SOPIMUS 1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON 100- VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMISESTA

SOPIMUS 1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON 100- VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMISESTA SOPIMUS 1 TOIMEKSIANTOSOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON 100- VUOTISHISTORIAN KIRJOITTAMISESTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto (jäljempänä työväenopisto)

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet

Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Luova akateeminen yrittäjyys Immateriaalioikeudet Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi 27.3.2015 1 Kuka? Lakimies Peter Hänninen Sähköposti: peter.hanninen@helsinki.fi Henkilön nimi / Esityksen nimi

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 3. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla (JIT 2015 Tilaajan sovellukset ei-avoin) Versio:

Lisätiedot

Infrarakentajan sopimusopas

Infrarakentajan sopimusopas Mika Kortene Tiina Olin Infrarakentajan sopimusopas Rakennustieto Oy Helsinki Sisällys 1. Sopimusoikeudellinen lainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet... 4 Lainsäädäntö... 4 Sopimusvapaus ja muut

Lisätiedot