Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center"

Transkriptio

1 Mitä aloittavan BioICT-yrityksen tulisi tietää IPR:istä, niiden hallinnasta ja patentoinnista? IPR University Center

2 Pääsihteeri Marja-Leena Mansala Immateriaalioikeuden kehys IPR University Center 2

3 Kauhukuvia Teknologisesti uusi ja hyvä ratkaisu julkistetaan suojaamatta Kopiot valtaavat maailman Tulos: investoinneille ei tule katetta Hyvä tuote, jota markkinoidaan laajasti ilman, että tuotteen nimeä on tarkistettu Tuotteen nimi vaihdettava kesken kaiken Tulos: markkinointipanos menee harakoille Verkkokauppapaikka avataan toiseen tarkoitukseen ostetun materiaalin pohjalta Kauppapaikka suljetaan Tulos: liiketoiminnan alku viivästyy tai estyy IPR University Center 3

4 Lähtökohta Immateriaalioikeudet ovat yksinoikeuksia, jotka mahdollistavat tietyn toimintareviirin Kaksisuuntainen kanava: oman toiminnan suojaaminen ja toisen toiminnan kunnioittaminen Kaverin on löydettävä oma tapansa ilmaista sama asia tai päästä samaan lopputulokseen Taloudellisia oikeuksia Mahdollistavat henkisen työn tuloksen taloudellisen hyödyntämisen Yrityksen pääomaa

5 TAVARAMERKIT TEKIJÄN- OIKEUS (+ lähioikeudet) PATENTIT MYYNTILUVAT YM. HYVÄKSYNNÄT Yritys / yhteisö SOPIMUKSET HYÖDYLLISYYS- MALLI KNOW-HOW MALLI-OIKEUDET DOMAINIT

6 Lainsäädännön rakenne: Esihistoria IPR järjestelmän kehitys kulkee käsi kädessä teollistumisen kanssa Lähtökohtana kansainvälisesti kahdenväliset sopimukset Jako teollisoikeuksiin ja tekijänoikeuteen noin 1800 luvulla teollisuus ja kauppa kirjallisuus ja taide IPR University Center 6

7 Kansainvälistymisen ensimmäinen sukupolvi Kansainväliset sopimukset kansallinen tai alueellinen suoja kansallisen kohtelun periaate vähimmäissuojan periaate prioriteettiperiaate IPR University Center 7

8 Kansainvälistymisen toinen sukupolvi Luokittelua ja informaatiota koskevat sopimukset suoja myönnetään (teknologia, tavara, tuote) luokittain luokkien harmonisointi yhtenäinen informaatio palvelee suojan kansainvälisyyttä IPR University Center 8

9 Kansainvälistymisen kolmas sukupolvi Hakumenettelyjä koskevat sopimukset yksi hakemus monta maata merkityksellisin patenttiyhteistyösopimus (PCT) mikro-organismien tallettaminen maantieteellinen alkuperä Suoja edelleen kansallista IPR University Center 9

10 Kansainvälistymisen neljäs sukupolvi Globalisaatio toi mukanaan kauppapolitiikan IPR:n kaupan ja IPR:n uusi suhde ilmeni TRIPSissä leivottiin sisään ensimmäisen sukupolven sopimukset ja periaatteet MFN (most favored nation) periaate pääpaino oikeuksien täytäntöönpanossa IPR University Center 10

11 Neljäs sukupolvi EU:ssa EU: Kansallisesta suojasta alueelliseen suojaan sisämarkkinoiden luominen IPR lainsäädännön harmonisointi yhteisön tasoiset suojat Tavaramerkki, malli, kasvinjalostajan oikeus yhteiset säännöt täytäntöönpanoon Kansainvälisesti: Verkkotunnukset ja UDRP menettely ACTA sopimus IPR University Center 11

12 Kuinka systeemi toimii nyt? Monimutkainen ja monitasoinen sääntely Kansallinen, alueellinen, globaali Säädöksiä muutettu useita kertoja Mitä ja kuinka säädöksiä sovelletaan vanhoihin oikeuksiin? Täytäntöönpano hidasta, kallista, mutkikasta ja useimmiten kansallista IPR University Center 12

13 Teollisoikeudet Patentti -> uusi, keksinnöllinen (olennainen ero), teollisesti toisinnettava keksintö Hyödyllisyysmalli -> uusi, keksinnöllinen (selvä ero), teollisesti toisinnettava keksintö Malli -> tuotteen tai sen osan ulkomuodon suoja, edellyttää omaperäisyyttä ja itsenäisyyttä Toiminimi -> elinkeinonharjoittajan nimi Tavaramerkki -> yksilöi tuotteen kaupallisen alkuperän Tavaramerkki ei ole brändi, mutta brändiä ei voi olla ilman tavaramerkkiä. Integroidun piirin piirimalli -> omaperäinen piirimalli Kasvinjalostajan oikeus -> uusi jalostettu kasvilajike IPR University Center 13

14 Tekijänoikeus Tekijänoikeus -> omaperäinen ja itsenäinen teos, muodon suojaa Lähioikeudet -> investointien suojaa, ei luovuuselementtiä Äänitetuottaja Elokuvatuottaja Valokuvaaja IPR University Center 14

15 Mitä muuta? Sopimaton menettely Vilpillinen kilpailu kielletty Liike- ja yrityssalaisuudet Taloudellisesti merkityksellinen tieto Salassa pysyminen edellyttää tarkkuutta Hiljainen tieto Ammattitaito, toimintatavat IPR University Center 15

16 Apuvälineet Yrityksen toiminnan apuvälineet: Teknologinen tietämys vahva osaaminen, korkea teknologia patentit, hyödyllisyysmallit, tekijänoikeus Henkilöstö osaava, sitoutunut henkilöstö korvauskäytännöt Imagon luominen laatu, luotettavuus, pysyvyys toiminimi, tavaramerkit, verkkotunnus

17 IPR:n yhteisiä piirteitä Kielto-oikeus ei oikeus hyödyntää, vaan oikeus kieltää muita hyödyntämästä Kansallinen / alueellinen ulottuvuus ei ylikansallista sitovaa lainsäädäntöä Sammuminen liikkeelle laskemisen jälkeen tuotteen liikkumiseen ei voi puuttua 11/15/

18 IPR:n yhteisiä piirteitä Oikeus syntyy aina luonnolliselle henkilölle Siirto edellyttää aina toimenpiteitä Yrityksellä / yhteisöllä vain siirtyneitä oikeuksia Siirtoketjut Sopimusten merkitys ratkaiseva Työsopimus Osakassopimus Toimeksiantosopimus jne 11/15/

19 Oikeuksien siirtyminen Keksintö Työsuhdekeksintölaki -> patentoitavissa oleva keksintö Edellyttää dokumentoidun siirtoketjun Korkeakoulukeksintölaki -> patentoitavissa oleva keksintö Tutkijan oikeudet korkeakoululle -> edelleen yritykselle Dokumentaatio Tekijänoikeus Ei yleissäännöstä siirtymisestä Työsuhteen ehtojen mukainen tietokoneohjelma -> siirtyy työnantajalle Ei keksintöjä vastaavaa mekanismia Edelleen siirtäminen ja muuttaminen Tavaramerkki Siirrettävissä myös erikseen Toiminimi Siirrettävissä vain liiketoiminnan siirron yhteydessä IPR University Center 19

20 Tutkimus ja tuotekehitys Yhteistoiminta -> yritys + yliopisto Kolmikanta -> yritys - yliopisto - tutkija Kenen materiaalista olikaan kysymys? Kuka saa hyödyntää kaupallisesti? Kuka suojaa? Jatkotutkimus ja sen tulosten hyödyntäminen Rahoittaja 11/15/

21 Tutkimus ja tuotekehitys Ulkoistettu toiminta: Syntyy keksintöjä, teoksia, malleja Oikeuksien siirtyminen takaisin ulkoistajalle - kokonaan / osittain Kuka suojaa? Kuka hoitaa korvaukset? Liikesalaisuuden turvaaminen Toiminnan palauttaminen ulkoistajalle 11/15/

22 Yhteistoiminta Kaksi tai useammat yhdessä luovat teoksen / tekevät keksinnön / suunnittelevat mallin jne Yhteistutkimuksen raportti, tuotekehitys projektin tulos Osuudet eivät muodosta itsenäisiä teoksia IPR yhteinen Kullakin itsenäinen oikeus esittää vaatimuksia loukkauksen johdosta Käyttölupien myöntäminen??? Todennäköisesti kaikki yhdessä: SOPIMUS

23 Tavoite Immateriaalioikeuden liittäminen olennaiseksi osaksi yrityksen toimintaa ja yleistä liiketoimintastrategiaa Ilman yrityksen johdon sitoutumista voi IPR:n kannalta lähes lyödä hanskat tiskiin Tekijänoikeudella, patentilla, mallilla tai tavaramerkillä ei ole itseisarvoa Patenttistrategiasta IC-strategiaksi (intellectual capital)

24 Strategia Mihin yritys tarvitsee patentti- tai muita immateriaalioikeuksia? Omien tuotteiden suojaaminen Kilpailijan kiusaaminen Lisenssitulot Oikeuksien käytännö hallinnointi Kuka vastaa kysymyksiin? Kirjallinen manuaali? Työsuhteessa syntyneet suojan kohteet työsuhdekeksintölaki ja sen vaatimukset työsopimukset erityiset sopimukset

25 Huomioon otettavia seikkoja Toimiala Perinteinen teknologia / uusi teknologia Yrityksen ikä Markkina-alue Kansallinen / EU / globaali Muut suojamekanismit Muut suojamuodot, salassapito Kilpailutilanne

26 Suojaamisen perusoppi Ydinosat Kaikki suojat käytössä Kertakäyttötuotteet Minimisuoja Suojan tärkeys Suojakeinot

27 Sopimukset Immateriaalioikeuksiin liittyvät kysymykset on ratkaistava sopimuksissa Oikeuksien siirtyminen perustuu pääosin yrityksen (tutkimusprojektin) sisälläkin erilaisiin sopimuksiin tai muihin järjestelyihin Yhteinen ja ymmärrettävä terminologia 11/15/

28 Muistettavaa Kolmikanta (työn)tekijä yritys/yhteisö - käyttäjä Luottamuksellisuus julkiseksi tuleminen estää suojan saamisen Jatkuvuus mitä tapahtuu, kun toimintamallia muutetaan 11/15/

29 Teos / tieto Tyypillisiä ongelmia: Olemassa oleva tieto Tiedon kerääminen -> lopputuloksena teos, luettelo, tietokanta, keksintö jne? Käyttöoikeus kerättyyn tietoon -> missä tieto on? Yhteisprojektien lopputulosten käyttäminen -> teos vai tietokanta vai tekijänoikeussuojan ulkopuolella

30 Uudet tuulet Mahdollisuus yksilölliseen palveluun Kirjat verkossa, musiikki verkossa, standardisointi, patenttipoolit Konfliktien määrä kasvaa Erilaisia suuntauksia yhtä aikaa Lisääntynyt ja vahvistunut suoja Agressiivinen täytäntöönpano Avoimuus Avoimet platformit Creative Commons jne IPR University Center 30

31 Realismi Lainsäädäntö ei johda kehitystä vaan kulkee perässä Yritysten haasteita Huomiota tulee kiinnittää yksilölliseen palveluun, oikeudenkäynteihin, uusiin liiketoimintamalleihin Kansainvälinen ulottuvuus tärkeä Tutkimuksen haasteita Huomiota entistä enemmän siihen, mitä todella tapahtuu Globaali näkökanta IPR University Center 31

32 Yhteenveto Henkisen pääoman merkitys yritystoiminnassa kasvaa ja korostuu Immateriaalioikeus oiva apuväline yritystoiminnalle Myös passiivinen suhtautuminen suojaukseen edellyttää IPR-tietoa Koko organisaation sitoutuminen valittuun strategiaan

33 IPR University Center PL 4 (Yliopistonkatu 3) Helsingin yliopisto lukien: Arkadiankatu 7, Helsinki IPR University Center 33

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä

Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen teollis- ja tekijänoikeuksien toimintakenttä Suomen IPR-strategian perusselvitys IPR University Center Huhtikuu 2008 Päivitetty elokuussa 2008 IPR UNIVERSITY CENTER PUBLICATIONS IPR SERIES B:2 2

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet DIMEKE

Immateriaalioikeudet DIMEKE Immateriaalioikeudet DIMEKE Lexia Esityksen sisältö Mitä immateriaalioikeudet/ipr:t ovat? IPR:ien merkitys Tekijänoikeus ja lähioikeudet Muut immateriaalioikeudet Oikeuksien siirtäminen IPR-strategia Mitä

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Sari Stenvall-Virtanen, Mikko Grönlund, Aarne Norberg, Veijo Pönni ja Timo E. Toivonen Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Luovan Suomen julkaisuja 4. Luova Suomi

Lisätiedot

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille

IPR-pikaopas aloittaville yrityksille IPR-pikaopas aloittaville yrityksille Miksi IPR-asioista pitäisi huolehtia? Aloittavalla yrityksellä on edessään hyvin suuri joukko tehtäviä, jotka tulisi hoitaa nopeasti kuntoon. Monet tehtävistä ovat

Lisätiedot

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group

Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin Berggren Group Luovien alojen tekijänoikeuskoulutus - Immateriaalioikeuksista yleisesti- OAMK 26.3.2013, Sanna Aspola & Suvi Julin LUOVAT ALAT & IPR Miten IPR liittyy luoviin aloihin? Tekijänoikeudet Tavaramerkit Patentit,

Lisätiedot

Teollis- ja. tekijänoikeudet

Teollis- ja. tekijänoikeudet ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Verkkotunnus Olennanen osa tavaramerkkiä Mauri Pekkarinen Panosta suojaamisen osaamiseen Teollis- ja N:o 2. Toukokuu 2009

Lisätiedot

Käytännön asioita. management consulting. management consulting. jan.ekstrom@aidertech.com. jan.ekstrom@aidertech.com

Käytännön asioita. management consulting. management consulting. jan.ekstrom@aidertech.com. jan.ekstrom@aidertech.com Immateriaalioikeudet ja IPR strategia Jan Ekström Aidertech Oy Kuusmiehentie 32 A FIN-00670 Helsinki Puhelin: 040-5401302 jan.ekstrom@aidertech.com www.aidertech.com Heikki.Vaananen@tkk.fi jan.ekstrom@aidertech.com

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007

PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE PATENTIT & TAVARAMERKIT Maaliskuu 2007 SUOMEN TUNNETUIMMAT VÄRIT ON PATENTOITU SIVU 14 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN

Lisätiedot

Immateriaalioikeudet liiketoiminnan tukena Osallistuminen kilpailutuksiin

Immateriaalioikeudet liiketoiminnan tukena Osallistuminen kilpailutuksiin Immateriaalioikeudet liiketoiminnan tukena Osallistuminen kilpailutuksiin Laurea 5.11.2014 Jan Ekström Aidertech Oy Kuusmiehentie 32 A FIN-00670 Helsinki Puhelin: 040-5401302 jan.ekstrom@aidertech.com

Lisätiedot

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH

TAVARAMERKILLÄ EROTTUVUUTTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAVARAMERKKI LIIKETOIMINNASSA -YLEISOPAS. www.prh.fi KOKO SUOMEN PRH PRH 2006 KOKO SUOMEN PRH Kun suunnittelet osaamisesi suojaamista tai haluat käyttää hyödyksi markkinoinnin ja tuotekehityksen tietolähteitä, ota yhteyttä. Lähin palvelupisteemme on alueesi TE-keskuksessa

Lisätiedot

TEOLLIS- JA Huhtikuu 2008 TEKIJÄNOIKEUDET. Miten tuote kannattaa suojata? - Asiantuntijat kertovat. tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

TEOLLIS- JA Huhtikuu 2008 TEKIJÄNOIKEUDET. Miten tuote kannattaa suojata? - Asiantuntijat kertovat. tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE TEOLLIS- JA Huhtikuu 2008 TEKIJÄNOIKEUDET Miten tuote kannattaa suojata? - Asiantuntijat kertovat PIRATISMI JA VERKKOKAUPPA

Lisätiedot

START UP YRITYKSET JA IPR

START UP YRITYKSET JA IPR TTAMUKSELLINEN START UP YRITYKSET JA IPR Pertti Kiuru Helsinki 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, LTT-Tutkimuspalvelut TIIVISTELMÄ... 3 Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja tutkimustapa...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä.

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA. Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. IMMATERIAALIASIOIDEN HUOMIOIMINEN LIIKETOIMINNASSA Tuotekehityksestä on 30 50% päälleikkäistä turhaa työtä. Suomessa tämä tarkoittaa vuosittain jopa 1,5 2,5 miljardia hukkaan heitettyä euroa. PATENTTI-

Lisätiedot

TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA

TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA TAVARAMERKIT ERITYISESTI YRITYSOIKEUSSUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Oikeustaloustieteen tutkimusseminaari

Lisätiedot

Peliteollisuus - IPR:t ja julkaisusopimukset. Foundations of European and International IP Law - Uni

Peliteollisuus - IPR:t ja julkaisusopimukset. Foundations of European and International IP Law - Uni Peliteollisuus - IPR:t ja julkaisusopimukset Foundations of European and International IP Law - Uni Tervetuloa! Agenda Pelifirman juridinen perusta Pelin kehittämisestä suojaamiseen Pelin julkaisusopimukset

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7. Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7. Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1998:7 Asia Hakija Tekijänoikeudet tietokoneella luettavassa muodossa olevaan kirjekokoelmaan A -tutkimusryhmän jäsenet Annettu Helsingissä 5.5.1998 Selostus asiasta Professori

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 4 TAVARAMERKKIASETUKSEN 8 ARTIKLAN 4 KOHDASSA TARKOITETUT

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 In co-operation with X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 Articles in Finnish p. 127 Charlotta Bonsdorff: Copyright

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta LUONNOS 15.7.2003 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan tehtäviksi tekijänoikeuden

Lisätiedot

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen

Suuri siirtymä. Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Suuri siirtymä Uusia lähestymistapoja tietämysverkostojen kehittämiseen Petri Vasara, Antti Hautamäki, Katja Bergroth, Hannele Lehtinen, Pia Nilsson, Laura Peuhkuri Sitran raportteja 79 Suuri siirtymä

Lisätiedot

Tekijänoikeuspolitiikka 2012

Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:20 Tekijänoikeuspolitiikka 2012 Keskustelumuistio Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n

Lausuntopyynnössä todetaan, että ymmärrettävästi sivustoilla esiintyvien valokuvien tekijänoikeus kuuluu valokuvien ottajille ja BB Oy:n TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2002:17 Asia Hakija Tekijänoikeus www-sivuihin A Annettu 10.12.2002 LAUSUNTOPYYNTÖ Web-suunnittelija A B Oy:stä (jäljempänä hakija) on pyytänyt 26.06.2002 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi tekijänoikeuslakia ja rikoslakia.

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2011

TEM raportteja 14/2011 TEM raportteja 14/2011 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta Timo Argillander, Jari Muikku, Valtteri Niiranen, Samuli Simojoki, Pekka

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS J ATKOTUTKINTO OPINNÄYTETYÖRAPORTTI Seutuportaalin kehittämisen integrointi Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalous ja kuvataide Kankaanpään opetukseen Tomi

Lisätiedot