IT2010 käytännön käsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IT2010 käytännön käsikirja"

Transkriptio

1 IT2010 käytännön käsikirja Kai Erlund Arto Lindfors Janne Salminen Jaakko Turunen 001_525_IT_2010.indd :49:20

2 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu Rönkkö Taiton suunnittelu: Maria Mitrunen Sivunvalmistus: Keski-Suomen Sivu Oy Bookwell Oy _525_IT_2010.indd :49:20

3 SISÄLLYS Esipuhe 25 Lukijalle 27 IT2010-sopimusehtojen lyhenteet 29 I JOHDANTO 31 1 IT2010-sopimusehdot lyhyesti 31 2 IT-alan vakioehtojen kehitys 32 3 IT2010-sopimusehtojen käyttäminen IT2010-sopimusehtoliitteet Muut sopimusliitteet IT2010-sopimusrunkomallit Sopimusrakenne ja soveltamisjärjestys Sopimusasiakirjojen liittäminen sopimukseen Tapauskohtaisesti sovittavat asiat IT2010-sopimusehdoista poikkeaminen IT2010-sopimusehtojen erilaisia käyttötapoja 59 sisällys 5 001_525_IT_2010.indd :49:20

4 4 IT2000- ja IT2010-sopimusehtojen erot 61 5 Siirtyminen IT2000-sopimusehdoista IT2010-sopimusehtoihin 66 II IT2010 YSE YLEISET SOPIMUS- EHDOT 68 YSE 1 Soveltaminen 68 YSE 2 Määritelmät 69 YSE 2.1 Avoin lähdekoodi 69 YSE 2.2 Palvelu 70 YSE 2.3 Toimituksen kohde 71 YSE 2.4 Tuote 71 YSE 2.5 Valmisohjelmisto 72 YSE 3 Toimituksen kohde ja siihen sovellettavat ehdot 73 YSE 3.1 Toimituksen kohteen määrittely 73 YSE 3.2 Avoimen lähdekoodin tai valmisohjelmiston sisältyminen tuotteeseen 75 YSE 3.3 Avoimeen lähdekoodiin sovellettavat ehdot 77 YSE 3.4 Valmisohjelmistoon sovellettavat ehdot 78 YSE 4 Hinnat 79 YSE 4.1 Hintoja koskevien ehtojen soveltaminen 79 YSE 4.2 Valuutta 81 YSE 4.3 Hinnan määräytyminen 82 6 sisällys 001_525_IT_2010.indd :49:20

5 YSE 4.4 Hinnanmuutosperusteeseen tai valuuttakurssiin sidottu hinta 85 YSE 4.5 Toistuvaismaksun muuttaminen 88 YSE 4.6 Arvonlisävero ja muut julkiset maksut 94 YSE 4.7 Matkakulut 96 YSE 4.8 Lisätyöt 98 YSE 4.9 Lisäkustannukset 100 YSE 5 Maksuehdot 101 YSE 5.1 Maksuehtojen soveltaminen 101 YSE 5.2 Laskutusajankohta 102 YSE 5.3 Maksuehto 103 YSE 5.4 Viivästyskorko 106 YSE 6 Alihankinnat 107 YSE 6.1 Alihankkijoiden käyttäminen ja tiedonantovelvollisuus 107 YSE 6.2 Vastuu alihankkijan toiminnasta 109 YSE 6.3 Myötävaikutusvelvollisuus alihankintatilanteissa 110 YSE 7 Salassapito 111 YSE 7.1 Salassapitovelvollisuuden laajuus 111 YSE 7.2 Luottamuksellisen aineiston käyttöoikeuden päättyminen 116 YSE 7.3 Ammattitaito ja kokemus 117 YSE 7.4 Salassapitovelvollisuuden päättyminen 117 sisällys 7 001_525_IT_2010.indd :49:20

6 YSE 8 Tietoturva, henkilötietojen käsittely ja varmuuskopiointi 119 YSE 8.1 Tietoturvaa, henkilötietojen käsittelyä ja varmuuskopiointia koskevien ehtojen soveltaminen 119 YSE 8.2 Tietoturva 121 YSE 8.3 Henkilötietojen käsittely 126 YSE 8.4 Varmuuskopiointi 127 YSE 9 Ylivoimainen este 128 YSE 9.1 Ylivoimainen este ja vastuuvapaus 128 YSE 9.2 Alihankkijan ylivoimainen este 130 YSE 9.3 Ylivoimaisesta esteestä ilmoittaminen 131 YSE 10 Immateriaalioikeuksien loukkaukset 132 YSE 10.1 Vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta 132 YSE 10.2 Puolustusvelvollisuus 135 YSE 10.3 Immateriaalioikeuksien loukkauksen vaikutus toimituksen kohteeseen 137 YSE 10.4 Vastuun ulkopuolelle jäävät väitteet 139 YSE 10.5 Immateriaalioikeuksien loukkauksia koskeva vastuunrajoitus 141 YSE 11 Viivästys ja sopimuksen purkaminen 146 YSE 11.1 Viivästysilmoitus 146 YSE 11.2 Purkaminen ylivoimaisen esteen vuoksi 147 YSE 11.3 Purkaminen toimituksen viivästymisen vuoksi 149 YSE 11.4 Purkaminen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi 151 YSE 11.5 Purkaminen maksuviivästyksen vuoksi sisällys 001_525_IT_2010.indd :49:20

7 YSE 11.6 Purkaminen ennakoidun sopimusrikkomuksen vuoksi 154 YSE 11.7 Toisiinsa liittyvien sopimusten purkaminen 156 YSE 11.8 Purkuilmoitus 158 YSE 11.9 Suorituksesta pidättyminen 158 YSE 12 Korvausvelvollisuus ja vastuunrajoitukset 159 YSE 12.1 Korvausvelvollisuutta ja vastuunrajoituksia koskevien ehtojen soveltaminen 159 YSE 12.2 Välittömien vahinkojen korvausvelvollisuus 163 YSE 12.3 Välillisten vahinkojen vastuunrajoitus 168 YSE 12.4 Tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta aiheutunut vahinko 170 YSE 12.5 Vastuunrajoitusten rajoitukset 172 YSE 13 Sovellettava laki ja riitojen ratkaiseminen 173 YSE 13.1 Sovellettava laki 173 YSE 13.2 Välityslauseke ja rahamääräisten saatavien oikeuspaikka 173 YSE 13.3 Riitojen ratkaiseminen yleisessä tuomioistuimessa 175 YSE 14 Vientirajoitukset 176 YSE 15 Sopimuksen siirtäminen ja muuttaminen 177 YSE 15.1 Sopimuksen siirtäminen 177 YSE 15.2 Saatavien siirtäminen 179 YSE 15.3 Sopimuksen muuttaminen 180 sisällys 9 001_525_IT_2010.indd :49:20

8 III IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 184 EAP 1 Soveltaminen 184 EAP 1.1 Soveltamisala 184 EAP 1.2 Soveltamisjärjestys 186 EAP 2 Toimittajan yleiset velvollisuudet 187 EAP 3 Asiakkaan yleiset velvollisuudet 188 EAP 3.1 Huolellisuuden vaatimus 188 EAP 3.2 Tietojenantovelvollisuus 189 EAP 4 Asiantuntijapalvelu ja sen tulosten hyväksyminen 190 EAP 4.1 Asiantuntijapalvelun sisältö ja aikataulu 190 EAP 4.2 Työmenetelmät 192 EAP 4.3 Työtilat ja -välineet 192 EAP 4.4 Myötävaikutusvelvollisuus 193 EAP 4.5 Raportointi 194 EAP 4.6 Asiantuntijapalvelun hyväksyminen 196 EAP 4.7 Konsultin vaihtaminen 199 EAP 4.8 Virhevastuun rajoitus 201 EAP 5 Oikeudet asiantuntijapalvelun tuloksiin 203 EAP 5.1 Immateriaalioikeudet 203 EAP 5.2 Käyttö-, kopiointi- ja muutosoikeus 206 EAP 5.3 Oikeudet aineistoihin sisällys 001_525_IT_2010.indd :49:21

9 EAP 6 Voimassaolo ja irtisanominen 209 EAP 6.1 Määräaikaisen sopimuksen päättyminen 209 EAP 6.2 Irtisanomisaika 209 EAP 7 Rekrytointirajoitus 210 EAP 7.1 Rekrytointirajoituksen sisältö ja kesto 210 EAP 7.2 Sopimussakko rekrytointirajoituksen rikkomisesta 212 EAP 7.3 Poikkeukset rekrytointirajoituksen soveltamisesta 213 IV IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKAS- KOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA 214 EJT 1 Soveltaminen 214 EJT 1.1 Soveltamisala 214 EJT 1.2 Soveltamisjärjestys 215 EJT 1.3 Soveltamisalan rajoitus 216 EJT 2 Määritelmät 217 EJT 2.1 Asiakaskohtainen ohjelmisto 217 EJT 2.2 Avoin lähdekoodi 219 EJT 2.3 Määritykset 220 EJT 2.4 Operointi 221 EJT 2.5 Tietojärjestelmä 221 EJT 2.6 Valmisohjelmisto 222 EJT 2.7 Valmistaja 222 EJT 2.8 Virhe 223 sisällys _525_IT_2010.indd :49:21

10 EJT 3 Toimittajan yleiset velvollisuudet 224 EJT 3.1 Huolellisuuden ja ammattitaidon vaatimus 224 EJT 3.2 Vastuu tietojärjestelmästä 226 EJT 4 Asiakkaan yleiset velvollisuudet 226 EJT 4.1 Huolellisuuden vaatimus 226 EJT 4.2 Tietojenantovelvollisuus 228 EJT 5 Projektin organisointi ja toteutus 229 EJT 5.1 Johtoryhmä 229 EJT 5.2 Projektipäällikkö 231 EJT 5.3 Yhteyshenkilöt 232 EJT 5.4 Henkilöresurssit ja avainhenkilöiden vaihtaminen 233 EJT 5.5 Työtilat ja -välineet 234 EJT 5.6 Myötävaikutusvelvollisuus 235 EJT 5.7 Työmenetelmät 235 EJT 5.8 Tietojärjestelmän varmuuskopiointi 236 EJT 5.9 Muutokset määrityksiin ja tietojärjestelmään 237 EJT 6 Raportointi 238 EJT 6.1 Raportointi 238 EJT 6.2 Huomautukset 239 EJT 7 Toimitus ja asennus 240 EJT 7.1 Asennus 240 EJT 7.2 Toimituksen sisältö 241 EJT 7.3 Käyttöympäristö ja asennustilat Sisällys 001_525_IT_2010.indd :49:21

11 EJT 7.4 Dokumentaation kieli 243 EJT 7.5 Vaaranvastuun siirtyminen 243 EJT 7.6 Toimituksen sisällön rajaukset 244 EJT 8 Testaukset ja toimituksen hyväksyminen 245 EJT 8.1 Toimittajan testit 245 EJT 8.2 Hyväksymistestin suorittamisympäristö 246 EJT 8.3 Hyväksymistestin suorittamisaika 246 EJT 8.4 Virheluokittelu 248 EJT 8.5 Tietojärjestelmän hyväksyminen 249 EJT 8.6 Toimituksen hyväksyminen 251 EJT 8.7 Osatoimitusten testaus ja hyväksyminen 251 EJT 9 Toimituksen viivästyminen 252 EJT 9.1 Viivästyssakko 252 EJT 9.2 Viivästyssakon määrä 253 EJT 9.3 Viivästyssakon suhde vastuunrajoituksiin 254 EJT 10 Oikeudet tietojärjestelmään 254 EJT 10.1 Immateriaalioikeudet 254 EJT 10.2 Käyttöoikeus 257 EJT 10.3 Kopiointioikeus 261 EJT 10.4 Muutosoikeus 262 EJT 10.5 Toimittajan oikeus muutoksiin 263 EJT 10.6 Käyttöoikeuden luovutusrajoitus ja operointi 264 EJT 10.7 Oikeudet aineistoihin 265 sisällys _525_IT_2010.indd :49:21

12 EJT 11 Takuu 265 EJT 11.1 Takuun sisältö ja takuuaika 265 EJT 11.2 Takuun edellytys 267 EJT 11.3 Takuukorjausten suorittamispaikka 267 EJT 11.4 Takuun rajoitukset 268 EJT 11.5 Takuuseen kuulumattoman työn veloitus 268 EJT 11.6 Takuun lakkaaminen muutosten vuoksi 269 EJT 11.7 Virhevastuun rajoittuminen takuuvelvoitteisiin 270 EJT 12 Rekrytointirajoitus 271 EJT 12.1 Rekrytointirajoituksen sisältö ja kesto 271 EJT 12.2 Sopimussakko rekrytointirajoituksen rikkomisesta 272 EJT 12.3 Poikkeukset rekrytointirajoituksen soveltamisesta 272 V IT2010 ELH ERITYISEHTOJA LAITTEIDEN HUOLTO- PALVELUISTA 274 ELH 1 Soveltaminen 274 ELH 1.1 Soveltamisala 274 ELH 1.2 Soveltamisjärjestys 275 ELH 2 Toimittajan yleiset velvollisuudet 276 ELH 2.1 Huolellisuuden ja ammattitaidon vaatimus 276 ELH 2.2 Työmenetelmät 277 ELH 2.3 Huoltopalvelun suorittamispaikka 278 ELH 2.4 Dokumentointi 279 ELH 2.5 Toimittajan velvollisuudet etähuoltopalvelussa sisällys 001_525_IT_2010.indd :49:21

13 ELH 3 Asiakkaan yleiset velvollisuudet 281 ELH 3.1 Pääsyn mahdollistaminen 281 ELH 3.2 Tilojen ja tietovälineiden luovutus 283 ELH 3.3 Vikailmoituksen sisältö 284 ELH 3.4 Asiakkaan velvollisuudet etähuoltopalvelussa 285 ELH 4 Huoltopalvelun sisältö 286 ELH 4.1 Huoltopalvelun kohteen määrittely 286 ELH 4.2 Huoltopalvelun määritelmä 286 ELH 4.3 Huoltopalvelun sisältämät tehtävät 287 ELH 4.4 Huoltopalvelun rajoitukset 288 ELH 4.5 Huoltopalveluun kuulumattoman työn veloitus 290 ELH 4.6 Varaosien omistusoikeus 291 ELH 5 Palvelutasot 291 ELH 5.1 Palvelutason määrittely 291 ELH 5.2 Korjaustoimenpiteiden aloittaminen 292 ELH 5.3 Pienten virheiden ja vikojen korjausajankohta 293 ELH 5.4 Korjaustoimenpiteistä ilmoittaminen ja ajankohdan siirtäminen 294 ELH 6 Voimassaolo ja irtisanominen 295 ELH 6.1 Määräaikaisen sopimuksen päättyminen 295 ELH 6.2 Irtisanomisaika 296 ELH 6.3 Huoltopalvelun päättyminen käyttöoikeuden päättyessä 297 ELH 6.4 Maksun palauttaminen 298 sisällys _525_IT_2010.indd :49:21

14 VI IT2010 ELT ERITYISEHTOJA LAITETOIMITUKSISTA 299 ELT 1 Soveltaminen 299 ELT 1.1 Soveltamisala 299 ELT 1.2 Soveltamisjärjestys 300 ELT 2 Toimitus, asennus ja toimituksen hyväksyminen 301 ELT 2.1 Laitteelle asetettavat vaatimukset 301 ELT 2.2 Toimituspäivä 302 ELT 2.3 Toimituslauseke 302 ELT 2.4 Asennus 303 ELT 2.5 Käyttöympäristö 303 ELT 2.6 Asennustilat 304 ELT 2.7 Vastaanottotarkastus 305 ELT 2.8 Virheluokittelu 306 ELT 2.9 Toimituksen tapahtumisen ajankohta 306 ELT 3 Omistusoikeus ja vaaranvastuu 307 ELT 3.1 Omistusoikeuden siirtyminen 307 ELT 3.2 Vaaranvastuun siirtyminen 308 ELT 4 Korvaavat laitteet ja muutokset 309 ELT 4.1 Laitteen korvaaminen 309 ELT 4.2 Laitteen parannukset 309 ELT 4.3 Muutoskielto sisällys 001_525_IT_2010.indd :49:21

15 ELT 5 Toimituksen viivästyminen 311 ELT 5.1 Viivästyssakko 311 ELT 5.2 Viivästyssakon määrä 312 ELT 5.3 Viivästyssakon suhde vastuunrajoituksiin 312 ELT 6 Takuu 313 ELT 6.1 Takuun sisältö ja takuuaika 313 ELT 6.2 Takuukorjausten suorittamispaikka 314 ELT 6.3 Takuukorjaus toimittajan luona 315 ELT 6.4 Takuun rajoitukset 315 ELT 6.5 Takuuseen kuulumattoman työn veloitus 316 ELT 6.6 Virhevastuun rajoittuminen takuuvelvoitteisiin 317 ELT 7 Varaosien ja huollon saatavuus 317 VII IT2010 EOY ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN YLLÄPITO- PALVELUISTA 319 EOY 1 Soveltaminen 319 EOY 1.1 Soveltamisala 319 EOY 1.2 Soveltamisjärjestys 321 EOY 2 Määritelmät 322 EOY 2.1 Ohjelmiston uusi versio 322 EOY 2.2 Ohjelmistopäivitys 322 EOY 2.3 Virhe 323 sisällys _525_IT_2010.indd :49:21

16 EOY 3 Toimittajan yleiset velvollisuudet 326 EOY 3.1 Huolellisuuden ja ammattitaidon vaatimus 326 EOY 3.2 Työmenetelmät 328 EOY 3.3 Dokumentointi 328 EOY 3.4 Toimittajan velvollisuudet etäylläpitopalveluissa 330 EOY 3.5 Toimittajan yhteyshenkilöt 331 EOY 4 Asiakkaan yleiset velvollisuudet 332 EOY 4.1 Pääsyn mahdollistaminen 332 EOY 4.2 Tilojen ja tietovälineiden luovutus 333 EOY 4.3 Virheilmoituksen sisältö 334 EOY 4.4 Asiakkaan velvollisuudet etäylläpitopalveluissa 335 EOY 4.5 Ohjelmistopäivitysten asennus 336 EOY 4.6 Asiakkaan yhteyshenkilöt 336 EOY 5 Ylläpidon kohde ja immateriaalioikeudet 337 EOY 5.1 Ylläpidon kohteen määrittely 337 EOY 5.2 Immateriaalioikeudet 338 EOY 6 Ylläpitopalvelun sisältö ja palvelutasot 339 EOY 6.1 Ylläpidon sisältö ja palvelutason määrittely 339 EOY 6.2 Virheen kiertäminen 340 EOY 6.3 Ylläpitopalvelun rajoitukset 342 EOY 6.4 Ylläpitopalveluun kuulumattoman työn veloitus 344 EOY 6.5 Muutokset dokumentaatioon sisällys 001_525_IT_2010.indd :49:22

17 EOY 7 Voimassaolo ja irtisanominen 345 EOY 7.1 Määräaikaisen sopimuksen päättyminen 345 EOY 7.2 Irtisanomisaika 346 EOY 7.3 Ylläpitopalvelun päättyminen käyttöoikeuden päättyessä 346 EOY 7.4 Maksun palauttaminen 347 EOY 8 Myötävaikutusvelvollisuus sopimuksen päättyessä 348 EOY 8.1 Myötävaikutusvelvollisuus sopimuksen päättyessä 348 EOY 8.2 Poikkeukset myötävaikutusvelvollisuudesta 350 VIII IT2010 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA 351 ETP 1 Soveltaminen 351 ETP 1.1 Soveltamisala 351 ETP 1.2 Soveltamisjärjestys 352 ETP 2 Määritelmät 353 ETP 2.1 Asiakkaan aineisto 353 ETP 2.2 Ohjelmistopalvelu 354 ETP 3 Toimittajan yleiset velvollisuudet 355 ETP 3.1 Huolellisuuden ja ammattitaidon vaatimus 355 ETP 3.2 Vastuu tuotantoympäristöstä 357 ETP 3.3 Käyttöohjeet ja käyttöympäristövaatimukset 358 ETP 3.4 Toimittajan yhteyshenkilöt 359 sisällys _525_IT_2010.indd :49:22

18 ETP 4 Asiakkaan yleiset velvollisuudet 360 ETP 4.1 Huolellisuuden vaatimus 360 ETP 4.2 Vastuu käyttöympäristöstä ja ohjelmistopalvelun soveltuvuudesta 361 ETP 5 Ohjelmistopalvelun sisältö ja palvelutaso 362 ETP 5.1 Ohjelmistopalvelun sisällön ja palvelutason määrittely 362 ETP 5.2 Tiedonantovelvollisuus käytön estävästä seikasta 365 ETP 5.3 Ohjelmistopalvelun rajoitukset 366 ETP 6 Muutokset ohjelmistopalveluun 367 ETP 6.1 Tuotantoympäristön muutokset ja toimittajasta riippumattomat muutokset 367 ETP 6.2 Muut muutokset 369 ETP 7 Ohjelmistopalvelun käyttö 372 ETP 7.1 Ohjelmistopalvelun käyttöehdot 372 ETP 7.2 Käyttöoikeus 372 ETP 7.3 Jälleenmyynti- ja jakelurajoitus 375 ETP 8 Käyttäjätunnus ja salasana 375 ETP 8.1 Vastuu käyttäjätunnuksista ja salasanoista 375 ETP 8.2 Ilmoitusvelvollisuus ja vastuun päättyminen 376 ETP 8.3 Tietoturvauhka ja salasanan vaihtaminen 378 ETP 9 Oikeudet ja asiakkaan aineisto 378 ETP 9.1 Immateriaalioikeudet 378 ETP 9.2 Oikeudet asiakkaan aineistoon sisällys 001_525_IT_2010.indd :49:22

19 ETP 9.3 Asiakkaan aineiston käyttörajoitus 379 ETP 9.4 Vastuu asiakkaan aineistosta 380 ETP 9.5 Velvollisuus luovuttaa asiakkaan aineisto 381 ETP 10 Ohjelmistopalvelun keskeyttäminen 384 ETP 10.1 Huoltoikkuna 384 ETP 10.2 Ohjelmistopalvelun keskeyttäminen toimittajasta riippumattomasta syystä 388 ETP 10.3 Vaara muille käyttäjille 389 ETP 11 Varmuuskopiointi 391 ETP 11.1 Asiakkaan aineiston varmuuskopiointi 391 ETP 11.2 Veloitus asiakkaan aineiston palauttamisesta 393 ETP 12 Voimassaolo ja irtisanominen 394 ETP 12.1 Määräaikaisen sopimuksen päättyminen 394 ETP 12.2 Irtisanomisaika 395 ETP 12.3 Maksun palauttaminen 396 ETP 13 Myötävaikutusvelvollisuus sopimuksen päättyessä 397 ETP 13.1 Myötävaikutusvelvollisuus sopimuksen päättyessä 397 ETP 13.2 Poikkeukset myötävaikutusvelvollisuudesta 398 sisällys _525_IT_2010.indd :49:22

20 IX IT2010 EVT ERITYISEHTOJA VALMISOHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA 400 EVT 1 Soveltaminen 400 EVT 1.1 Soveltamisala 400 EVT 1.2 Soveltamisjärjestys 401 EVT 2 Määritelmät 402 EVT 2.1 Valmisohjelmisto 402 EVT 2.2 Valmisohjelmiston uusi versio 402 EVT 2.3 Valmistaja 404 EVT 2.4 Virhe 404 EVT 3 Toimitus, asennus ja toimituksen hyväksyminen 406 EVT 3.1 Toimituspäivä 406 EVT 3.2 Toimituksen sisältö 407 EVT 3.3 Toimituslauseke 408 EVT 3.4 Vaaranvastuun siirtyminen 409 EVT 3.5 Asennus 409 EVT 3.6 Käyttöympäristö 410 EVT 3.7 Asennustilat 411 EVT 3.8 Vastaanottotarkastus 412 EVT 3.9 Virheluokittelu 413 EVT 3.10 Toimituksen tapahtuminen sisällys 001_525_IT_2010.indd :49:22

21 EVT 4 Oikeudet valmisohjelmistoon 415 EVT 4.1 Immateriaalioikeudet 415 EVT 4.2 Käyttöoikeus 415 EVT 4.3 Varmuuskopiointioikeus 417 EVT 4.4 Muutoskielto 417 EVT 4.5 Käyttöoikeuden luovutusrajoitus 418 EVT 4.6 Toimenpiteet käytön päättyessä 419 EVT 5 Korvaavat ohjelmistot ja muutokset 420 EVT 5.1 Valmisohjelmiston korvaaminen 420 EVT 5.2 Valmisohjelmiston parannukset 421 EVT 6 Toimituksen viivästyminen 422 EVT 6.1 Viivästyssakko 422 EVT 6.2 Viivästyssakon määrä 423 EVT 6.3 Viivästyssakon suhde vastuunrajoituksiin 424 EVT 7 Takuu 424 EVT 7.1 Takuun sisältö ja takuuaika 424 EVT 7.2 Takuun edellytys 425 EVT 7.3 Takuukorjausten suorittamispaikka 426 EVT 7.4 Takuun rajoitukset 426 EVT 7.5 Takuuseen kuulumattoman työn veloitus 427 EVT 7.6 Virhevastuun rajoittuminen takuuvelvoitteisiin 428 EVT 8 Tuen ja ylläpidon saatavuus 429 EVT 8.1 Tuen ja ylläpidon saatavuuden kesto 429 EVT 8.2 Ilmoitus tuen ja ylläpidon saatavuuden päättymisestä 430 sisällys _525_IT_2010.indd :49:22

22 LIITTEET 431 ASIAHAKEMISTO sisällys 001_525_IT_2010.indd :49:22

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin (jäljempänä yhdessä asiantuntijapalvelu)

Lisätiedot

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen

Ohjelmistosopimusten vakioehdot. T Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Ohjelmistosopimusten vakioehdot T-76.632 Tietotekniikkaoikeus (2 ov) Olli Pitkänen Vakioehdot Vakiosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka joltakin osiltaan solmitaan käyttämällä vakioehtoja eli yleisiä

Lisätiedot

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA

JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Janne Järvenoja Olavi Köngäs Karolina Lehto Jussi Tokola Martin von Willebrand Kari Wirman JIT 2015 -EHDOT KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Pro Helsinki 2015 Talentum Media Oy sekä tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009

Keskuskauppakamari, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Tietotekniikan liitto ry ja Teknologiateollisuus ry, 2009 IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 TOIMITUSSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat sopineet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin siitä, että toimittaja toimittaa asiakkaalle

Lisätiedot

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus

Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus Tietoverkon välityksellä toimitettavia palveluja koskeva sopimus 1. Sopimuksen kohde Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen tietoverkon välityksellä

Lisätiedot

IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA

IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA IT2015 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMIEN JA ASIAKASKOHTAISTEN OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten ohjelmistojen toimituksiin

Lisätiedot

IT2015 EKT-ehtojen käyttö

IT2015 EKT-ehtojen käyttö -ehtojen käyttö Erityisehtoja ohjelmistojen toimituksista ketterillä menetelmillä Näiden ohjeiden tavoitteena on helpottaa sopimista ketterien menetelmien käytöstä IT-alalla ja nostaa esiin keskeisiä sopimusta

Lisätiedot

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA

IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA LUONNOS 29.6.2009 IT2010 EJT ERITYISEHTOJA TIETOJÄRJESTELMÄN JA ASIAKASKOHTAISEN OHJELMISTON TOIMITUKSESTA 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietojärjestelmien ja asiakaskohtaisten

Lisätiedot

IT2015-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMINEN

IT2015-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMINEN IT2015-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMINEN IT2015-sopimusehtojen ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa IT-alan sopimusten tekemistä ja alentaa sopimisesta aiheutuvia kustannuksia. Lähtökohtana IT2015-sopimusehtoja

Lisätiedot

Yleistä Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot -ohjeistuksesta

Yleistä Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot -ohjeistuksesta JIT-sopimusehtojen päivitystarpeen selvitys Kyselyn kohteena oleva JHS-suositus löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs1 Kyselyssä on useita sivuja: alussa on taustoittavia

Lisätiedot

IT2015-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMINEN

IT2015-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMINEN IT2015-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMINEN IT2015-sopimusehtojen ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa IT-alan sopimusten tekemistä ja alentaa sopimisesta aiheutuvia kustannuksia. Lähtökohtana IT2015-sopimusehtoja

Lisätiedot

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000

Sopimusoikeus ja tietotekniikka. IT-sopimukset. Sopimuksesta yleistä. Mitä ovat IT-sopimukset. Suomessa yleiset sopimusehdot: IT2000 IT-sopimukset Sopimusoikeus ja tietotekniikka Dosentti, OTT Tuomas Pöysti Helsingin yliopisto Neuvotteleva virkamies Valtiovarainministeriö IT-sopimukset Tietohallinnon sopimukset Tietoaineistoja koskevat

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Asiakas: Y-tunnus: Alv.rek Asiakkaan osoite: Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Alv.

2. SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Asiakas: Y-tunnus: Alv.rek Asiakkaan osoite: Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Alv. IT2010 sopimusehdot LUONNOS 29.6.2009 OHJELMISTOJEN YLLÄPITOSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN KOHDE Alla mainitut asiakas ja toimittaja ovat tehneet tässä sopimuksessa sovituin ehdoin sopimuksen ohjelmistojen ylläpidosta

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERILLÄ MENETELMILLÄ 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien menetelmien projekteilla.

Lisätiedot

SKJ OHJELMISTON YLLÄPITOSOPIMUS [1] Suomen Kassajärjestelmät Oy. Asiakas. Ylläpitopalvelun kohde/ Toimittajan tuote (EOY 5.

SKJ OHJELMISTON YLLÄPITOSOPIMUS [1] Suomen Kassajärjestelmät Oy. Asiakas. Ylläpitopalvelun kohde/ Toimittajan tuote (EOY 5. SKJ OHJELMISTON YLLÄPITOSOPIMUS [1] Toimittaja Suomen Kassajärjestelmät Oy Asiakas Ylläpitopalvelun kohde/ Toimittajan tuote (EOY 5.1) SKJ Ohjelmisto Toimittajan yhteystiedot (EOY 3.5) Asiakkaan yhteyshenkilö

Lisätiedot

OHJEITA IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMISEEN

OHJEITA IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMISEEN OHJEITA IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMISEEN 1 YLEISTÄ 1.1 Sopimusehtojen tarkoitus ja lähtökohdat IT2010-sopimusehtojen ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa IT-alan sopimusten tekemistä ja alentaa sopimisesta

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA TILAAJAN SOVELLUSHANKINNOISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista noudatetaan

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET

TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) 1 SOPIJAOSAPUOLET Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, 02070 Espoon kaupunki Y-tunnus 0101263-6 Sopijapuolien

Lisätiedot

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU)

ESIKATSELUKAPPALE IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) IT2015 ETP ERITYISEHTOJA TIETOVERKON VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTAVISTA PALVELUISTA (PILVIPALVELU) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan tietoverkon välityksellä toimitettaviin ohjelmistopalveluihin.

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista Versio: 0.6 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen... 2 2 Määritelmät...

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

IT-SOPIMUKSET. Miksi käyttää aikaa sopimuksiin. Ohjelmiston suojaaminen sopimuksella. IT-sopimukset. Ohjelmistosopimukset. Sopimuksen tekeminen

IT-SOPIMUKSET. Miksi käyttää aikaa sopimuksiin. Ohjelmiston suojaaminen sopimuksella. IT-sopimukset. Ohjelmistosopimukset. Sopimuksen tekeminen Miksi käyttää aikaa sopimuksiin IT-SOPIMUKSET Vähentää kiistoja jo ennakolta Helpottaa todistelua jälkikäteen Suojaa aineettomat oikeudet Selkeä peruste laskutukselle Toisaalta: pelkkä hyvä sopimus ei

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja:

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn

JIT 2007 SOPIMUSEHDOT. Tiina Ashorn JIT 2007 SOPIMUSEHDOT Tiina Ashorn JIT 2007 EHDOT Julkisen sektorin IT hankintoja koskevat sopimusehdot (JIT 2007) korvaavat VYSE 1998 ehdot. Valtiohallinnon lisäksi nyt myös kuntien ja kuntayhtymien hyödynnettävissä.

Lisätiedot

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO

SOPIMUS. Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL VALTIONEUVOSTO SOPIMUS [x.x.201x] [Drno xx/xx/2015] LIITE 5 SOPIMUS [X-PALVELUN] HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) (jäljempänä Tilaaja) xxosasto PL 30 00230 VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 3. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista muulla kuin avoimella lähdekoodilla (JIT 2015 Tilaajan sovellukset ei-avoin) Versio:

Lisätiedot

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT

CUBECO OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Cubeco Oy:n (jäljempänä Cubeco) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen toimeksiantosopimukseen, joka koskee Cubecon Asiakkaalle

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja.

Jos näissä yleisissä sopimusehdoissa ei ole määritelty ehtoja jollekin asialle, sovelletaan IT 2015 ehtoja. Yleiset sopimusehdot 31.3.2016 1 (8) Yleiset sopimusehdot Alla olevia yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan ja asiakkaan eli sopijapuolten välillä käytävään kauppaan, palveluiden toimittamiseen

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta

SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 (5) SOPIMUSLUONNOS Opintojaksopalautejärjestelmän rakentamisesta 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: HAAGA-HELIA Oy Ab konserni Y- tunnus: 2029188-8 Osoite: Ratapihankatu 13, 00520 Helsinki Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

VIANOR OY:N YLEISET MYYNTIEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1(6) 1. YLEISTÄ Näitä yleisiä Vianor Oy (jäljempänä Vianor) ja sopimuksen solmineen asiakkaan (jäljempänä Asiakas ) väliseen myyntisopimukseen, joka koskee Vianorin Asiakkaalle myymiään tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

Data-Info Oy:n yleiset toimitusehdot

Data-Info Oy:n yleiset toimitusehdot 1.1.2016 1 (8) Data-Info Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltaminen 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( ehdot ) sovelletaan Data-Info Oy:n ( toimittaja ) ja sen asiakkaan ( asiakas ) välisissä toimitus-

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Valtiontalouden tarkastusvirasto Y- tunnus: 0245456-7 Osoite: Antinkatu

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 6. Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista Versio: 0.11 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Palautekooste: JHS 166 -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen (toisen vaiheen palaute)

Palautekooste: JHS 166 -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen (toisen vaiheen palaute) Palautekooste: JHS 166 -suositusluonnoksen muutosehdotusten hyväksyminen (toisen vaiheen palaute) 1. Organisaatio Vastaajien määrä: 9 - Teknologiateollisuus ry - Liikenteen turvallisuusvirasto - Enfo Oyj,

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista

JIT 2015: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: JIT 2015: Erityisehtoja tietoverkon välityksellä toimitettavista palveluista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Sopimuksen kohde... 2 4 Toimittajan

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön

Liite 2 tarjouspyyntöön H098-16, HEL Sydämen ultraäänitutkimuslaitteet vaativaan kardiologiseen käyttöön 1 (6) 1 SYDÄMEN ULTRAÄÄNITUTKIMUSLAITTEET VAATIVAAN KARDIOLOGISEEN KÄYTTÖÖN LUONNOS 1.1. Sopijapuolet Tilaaja: Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus:

Lisätiedot

Sopimus jatkuvista palveluista

Sopimus jatkuvista palveluista Sopimus jatkuvista ja Istekki Oy:n välillä Toimittajan dokumentinhallintajärjestelmässä tämä sopimus on yksilöity tunnisteella: 201v/nn Versio: 0.6 2 (7) Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan yritystä, joka on solminut Palvelusta sopimuksen Oikotien kanssa.

Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan yritystä, joka on solminut Palvelusta sopimuksen Oikotien kanssa. Taito-rekrytointipalvelun yleiset sopimusehdot 1(5) TAITO-REKRYTOINTIPALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Soveltamisala Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan Oikotie Oy:n (y-tunnus 2228812-1, jäljempänä Oikotie

Lisätiedot

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ

Molentum Oy, yleiset toimitusehdot alkaen. Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1(6) Molentum Oy, yleiset toimitusehdot 1.3.2003 alkaen Yleiset toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. 1. YLEISTÄ 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Nämä toimitusehdot koskevat Molentum Oy:n (jäljempänä

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus

TOIMITUSSOPIMUS. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (12) 1 SOPIJAOSAPUOLET Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus 0101263-6 ja Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus 2 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry

Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry Viisaat hankinnat: Avoimuudet uusissa JIT 2015 -ehdoissa JulkICTLab-seminaari 20.11.2015 Martin von Willebrand, puheenjohtaja Avoin arkkitehtuuri Luo jäsenien menestystarinoita avoimilla ratkaisuilla Avoimet

Lisätiedot

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet

1 / 5. Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet 1 / 5 SOPIMUS Helsinki-lähettiläsvalmennuksen mentorointi 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai yhdessä Osapuolet Tilaaja Helsingin kaupunki, Oiva Akatemia -liikelaitos

Lisätiedot

OSA 3. TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT

OSA 3. TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT OSA 3. TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT T545503 SOVELTAMINEN TARJOUS SOPIMUSASIAKIRJAT HINTA LISÄ- JA MUUTOSTYÖT KAUPPAHINNAN SUORITTAMINEN OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN VAKUUDET TAVARAN

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 1. Yleiset sopimusehdot 2014

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 1. Yleiset sopimusehdot 2014 JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 1. Yleiset sopimusehdot 2014 Versio: 0.11 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen... 3 2 Määritelmiä...

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 4. Erityisehtoja konsultointipalveluista Versio: 0.7 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen...

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 2. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin (JIT 2015 Tilaajan sovellukset avoin lähdekoodi) Versio: 2.0

Lisätiedot

Sopimus selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantuntijapalvelusta ( )

Sopimus selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantuntijapalvelusta ( ) VNK/ /48/2017 Asia Sopimus selvitys- ja tutkimustoiminnan asiantuntijapalvelusta ( ) Sopimusehdot 1. Sopijapuolet Valtioneuvoston kanslia (jäljempänä asiakas) PL 23 00023 Valtioneuvosto sekä (jäljempänä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN EBR-PALVELUN TILAUS Toimi näin: 1. Tulosta tämä sivu ja liitteenä oleva sopimus. Hyväksy palvelun ehdot täyttämällä tyhjät kohdat ja allekirjoittamalla sopimus. 2.

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö

1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö 1 (5) SOPIMUS Kansalaisen osallistumisympäristön kysely- ja lausumispalvelun konsulttityö PROJEKTINHALLINTAPALVELUT 1 SOPIJAPUOLET Asiakas Oikeusministeriö, demokratia- ja kieliasioiden yksikkö Y- tunnus

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p ,

Yhteyshenkilö: Saila Machere, p , LIITE 3 SOPIMUSLUONNOS MARKKINOINTISTRATEGIATYÖN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt 1.1. Helsingin kaupunginkanslia Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja palveluista

JIT 2015: Erityisehtoja palveluista Senaatti-kiinteistöt Julkaisujärjestelmän kilpailutus 372257 Liite 5.3 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: JIT 2015: Erityisehtoja palveluista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 2 3 Palvelu

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus

Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus 2017 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus Jyrki Autio 2 Ohjelmiston myynti- ja toimitussopimus SOPIJAOSAPUOLET TOIMITTAJA Osoite: Teknobulevardi 3-5, PL 35 Postinumero- ja toimipaikka 01530 Vantaa Y-tunnus:

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja

Lisätiedot

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010

Helmivisio Oy ASIAKKAAN SOPIMUSEHDOT 1.9.2010 1 (5) 1 Soveltamisala Näitä sopimusehtoja sovelletaan :n (jäljempänä Toimittaja) Wahtikodinvalvontapalvelun toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (jäljempänä Asiakas). Palvelun tarjoaa ja toimittaa,

Lisätiedot

1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja. Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT. 2.2. Työn suorituksen osalta Miikka Pakkanen

1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja. Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT. 2.2. Työn suorituksen osalta Miikka Pakkanen 1 YLLÄPITOSOPIMUS 1. Asiakas/Tilaaja Toimittaja/Toteuttaja Pirkkalan kunnankirjasto+ DP GROUP OY AB Suupankuja 2 Liskintie 3 33690 PIRKKALA 34800 VIRRAT 2. Yhteyshenkilöt 2.1. Sopimuksen osalta Asiakas

Lisätiedot

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012

Oma Reittiopas. Palvelun käyttöehdot. Laadittu 30.11.2012 Oma Reittiopas Palvelun käyttöehdot Laadittu 30.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö...

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen

SOPIMUSLUONNOS H Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen Sopimus H053-16 1 (8) SOPIMUSLUONNOS H053-16 Ruotsinkielisten nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kilpailuttaminen 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus,

Lisätiedot

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN SOPIMUSEHDOT i. YLEISTÄ Nämä ehdot koskevat GBC Networks Oy:n puhelinjärjestelmää ja palveluita. Liittymän nouseva ja laskeva liikenne tuotetaan tele- ja/tai datakaapelia ja/tai langatonta verkkoa hyödyntäen.

Lisätiedot

VISUAALISEN KOMMUNIKAATION PALVELURATKAISU - Asiakaspalveluratkaisu

VISUAALISEN KOMMUNIKAATION PALVELURATKAISU - Asiakaspalveluratkaisu VISUAALISEN KOMMUNIKAATION PALVELURATKAISU - Asiakaspalveluratkaisu ASIAKASKOHTAINEN PALVELUSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET Tampereen kaupunki (jäljempänä Asiakas) Y- tunnus: 0211675-2 Osoite: Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA

SOPIMUSMALLI (POHJA A) 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 3. SOPIMUKSEN KOHDE SOPIMUS PALVELUISTA SOPIMUSMALLI (POHJA A) SOPIMUS PALVELUISTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja nimi, osoite, puhelin, sähköposti, fax, yhteyshenkilö laskutusosoite tarvittaessa myös tiedot henkilöistä, jotka valvovat tuottajan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSLUONNOS

PALVELUSOPIMUSLUONNOS Nro xxx/xxx/2009 LIITE 2 PALVELUSOPIMUSLUONNOS 1 Osapuolet ja yhteyshenkilöt Asiakas Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö/ Rakennerahastopolitiikkaryhmä PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Toimittaja

Lisätiedot

Toimitussopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Versio 3.01

Toimitussopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä. Versio 3.01 Toimitussopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Versio 3.01 2 (51) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 6 1.1 Sopijapuolet... 6 1.2 Määritelmät... 6 1.3 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 6 2 SOPIMUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot 27.8.2013

Yleiset sopimusehdot 27.8.2013 Yleiset sopimusehdot 27.8.2013 Saatekirje yleisiin sopimusehtoihin 27.8.2013 Arvoisa Elintarviketeollisuusliiton jäsenyrityksen edustaja Elintarviketeollisuusliitto on valmistellut nämä yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sopimusluonnos 1 Parturi- ja kampaamopalvelut 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja)

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta. Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: puhelin Sähköposti

Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta. Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: puhelin Sähköposti Liite 1 PALVELUSOPIMUS Sopimus avointen yliopistojen opetustarjonnan julkaisupalvelusta 1. Sopijaosapuolet Korkeakoulu : Y- tunnus: Osoite: Yhteyshenkilö sopimusasioissa: puhelin Sähköposti Laskutuksen

Lisätiedot