Vastuullisuusmallin kokeilututkimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuusmallin kokeilututkimukset"

Transkriptio

1 Vastuullisuusmallin kokeilututkimukset Yhteistyöllä käytäntöä palveleva toimintamalli - Lasse Nykänen -

2 Vastuullisuusmallin kehittäminen Kaksi erillistä kokeilututkimusta, joilla yhteinen tavoite Millainen on kaikenkokoisille kuljetusyrityksille soveltuva vapaaehtoisuuteen perustuva vastuullisuusmalli? Mallin avulla pyritään tarjoamaan taloudellisia hyötyjä Apuvälineitä toiminnan kehittämiseen Miten vastuullisuusmallista saadaan houkutteleva?

3 Kokeilututkimukset Ensimmäinen kokeilututkimus 07/ /2014 Vastuullisuusmallin sisältö ja mittarit Toinen kokeilututkimus 04/ /2015 Vastuullisuusmallin käyttöliittymä ja sen ohjeistus

4 Case-yritykset 1. vaihe 6 yritystä: Kuljetus Jan Ingman Oy Kuljetusliike Tyvi Oy Pertti Roisko PP Kuljetuslinja Oy Tempo Trans Oy V Viitanen Oy 2. vaihe 9 yritystä: 1. vaiheen 6 yritystä + Ajomestarit Oy Kuljetuksia R. Koivuniemi Ky Van & Poika Oy

5 1. KOKEILUTUTKIMUS

6 Ensimmäisen tutkimuksen työvaiheet Lähtötilannekartoitukset ja vastuullisuusmallin perehdyttäminen kokeiluyrityksissä Laitehankinnat yhteistyössä Taipale Telematics Oy:n kanssa Sensior-järjestelmä Vastuullisuusmallin kokeilut kohdeyrityksissä Kuukausiraportit Palaute- ja kehittämiskeskustelut Työpaja (30 hlö) Online-kysely kuljetusasiakkaille (>300/30) Raportointi

7 Seurantatyökalu

8 Trafi tiekuljetusyritysten vastuullisuusmalli Yrityksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Yrityksen käytössä olevat turvallisuus-, laatu- ja ympäristöstandardit: Vastuullisuusmallin osa-alueiden tilanne On Ei ole Päivetty (kk/vvvv) Kaluston huoltosuunnitelma: Koulutussuunnitelma: Energiatehokkuussopimuksen jäsen: Litra päivässä -jäsen: Kuljettajan ohjeet: - toiminta hätätilanteissa - ajoonlähtötarkastus - poikkeama- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi - (muut kuljettajan ohjeet) - (muut kuljettajan ohjeet) Täsmennys Kuukausiseuranta Mittari Toteuma 2012 Tavoite 2013 Toteuma kk/2013 Tavoite 2014 Vastuuhenkilö Liikevaihto ( ) Liikennesuorite (kilometriä) Volyymi Kuljetusmäärä (t) Kuljetussuorite (tonnikilometriä) Polttoaineenkulutus (litraa) Ajon aikaiset onnettomuudet (kokonaismäärä, kpl) Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja (kpl) Turvallisuus Muut tapaturmat (kpl) Läheltä piti -tilanteet (kpl) Ilkivaltatapaukset (kpl) Ajoonlähtötarkastukset (% lähdöistä) Kaluston EURO-luokkien keskiarvo #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Ympäristö Keskikulutus (l/100km) #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Energiatehokkuus (tkm/kwh) #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! CO2-päästöt (t) Täsmällisyys (% toimituksista aikataulussa) Laatu Liikennerikkomukset (kpl) Kuljetusvahingot (% toimituksista) Henkilöstön koulutukset (päivää/hlö) Henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi (mittari?) Ajotapa (mikä mittari?) Allekirjoitus (nimi, titteli)

9 Kyselyn ja työpajan tuloksia Vastuullisuusmallin mahdollinen osa-alue Keskiarvo kyselyssä Sijoitus kyselyssä Sijoitus työpajassa Keskiarvo työpajassa Ero sijoituksissa Kuljetusvahinkojen määrä Kuljetusten täsmällisyysprosentti Kuljettajien ohjeiden olemassa olo Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja Kuljetusyrityksen käytössä olevat laatustandardit Ajon aikaiset onnettomuudet Kuljetusyrityksen käytössä olevat turvallisuusstandardit Kuljetusyrityksen käytössä olevat ympäristöstandardit Kuljetusmäärä Kaluston EURO-luokat Polttoaineenkulutus Koulutussuunnitelman olemassa olo Henkilöstön koulutusten määrä Kuljetusten täyttöaste Polttoaineenkulutusta pienentävät toimenpiteet (esim. ilmanohjaimet, renkaat) Ajotavan taso Muiden tapaturmien määrä Kuljetuskaluston huoltosuunnitelman olemassa olo Henkilöstön hyvinvoinnin taso Kuljetussuorite Keskikulutus (l/100km) Liikennesuorite CO2-päästöt Tyhjänä ajon osuus liikennesuoritteesta Läheltä piti -tilanteiden määrä Energiatehokkuus (tkm/kwh) Liikennerikkomusten määrä Ilkivaltatapausten määrä Liikevaihto Alkolukkojen käyttö Uudet moottoriteknologiat (esim. hybridi, kaasu) Vähähiiliset polttoaineet (esim. uusiutuva diesel, etanoli) Ajoonlähtötarkastusten toteutuminen Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksen jäsenyys

10 Kyselyn ja työpajan tuloksia (konsensus) Koulutussuunnitelman olemassa olo kysely 11 ja työpaja 11 Kuljettajien ohjeiden olemassa olo 3/4 Alkolukkojen käyttö 28/29 Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksen jäsenyys 32/31

11 Kyselyn ja työpajan tuloksia (näkemyserot) Kuljetusyritysten käytössä olevat laatustandardit, kysely 5 ja työpaja 26 Kuljetusyritysten käytössä olevat ympäristöstandardit, 8/26 Kuljetusten täsmällisyysprosentti, 2/19 Ajoonlähtötarkastusten toteutuminen 31/14

12 2. KOKEILUTUTKIMUS

13 Tutkimuksen 2 työvaiheet Vastuullisuusmallin käyttöliittymän jatkokehittäminen ja ohjeistuksen laatiminen Yhteistyö case-yritysten kanssa Aloituspalaverit Kokeiluyritykset mukaan kahdessa vaiheessa Yritysten kuukausiraportit Palautekeskustelut yritysten kanssa Tilaajaorganisaatioiden teemahaastattelut Raportointi

14 Yhteistyö yritysten kanssa Vanhat (6 kpl) yritykset toukokuu-lokakuu Mallin jatkokehittäminen Pidemmän aikavälin seuranta Uudet (3 kpl) yritykset heinäkuu-lokakuu Käyttöliittymän ohjeistuksen testaaminen Mallin käyttöönotto Tuore näkemys mallin kehittämiseen

15 Vastuullisuusmallin käyttöliittymä Excel-pohjainen käyttöliittymä, joka koostuu viidestä välilehdestä Yritystiedot ja kalusto Täyttö Seuranta Kehitys Vastuullisuustodistus

16 Ympäristö Turvallisuus Volyymi Seuranta-välilehti Vastuullisuusmallin osa-alueiden tilanne On Ei ole Päivetty (kk/vvvv) Kaluston huoltosuunnitelma: x Koulutussuunnitelma: x 12/2013 Energiatehokkuussopimuksen jäsen: x 05/2013 Litra päivässä -jäsen: x 06/2013 Kuljettajan ohjeet: - toiminta hätätilanteissa x 01/ ajoonlähtötarkastus x 11/ poikkeama- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi x 10/ (muut kuljettajan ohjeet) - (muut kuljettajan ohjeet) Täsmennys tulosssa versio 2.0 Kuukausiseuranta Tavoite kk-toteutuma vertailu kk vuositoteutuma vertailu vuosi Mittari 2014 tammikuu 2013 joulukuu 2013 KA 2014 KA 2013 Vastuuhenkilö Liikevaihto ( ) #DIV/0! Liikennesuorite (kilometriä) #DIV/0! Kuljetusmäärä (t) #DIV/0! Kuljetussuorite (tonnikilometriä) #DIV/0! Polttoaineenkulutus (litraa) #DIV/0! Ajon aikaiset onnettomuudet (kokonaismäärä, kpl) 1 1 #DIV/0! 0,5 Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja (kpl) 0 1 #DIV/0! 0,3 Tavarankäsittelyssä tapahtuneet ja muut tapaturmat (kpl) 2 1 #DIV/0! 0,8 Läheltä piti -tilanteet (kpl) 4 2 #DIV/0! 2,25 Ilkivaltatapaukset (kpl) 1 0 #DIV/0! 1 Ajoonlähtötarkastukset (% lähdöistä) 90 % 92 % #DIV/0! 89 % Kaluston EURO-luokkien keskiarvo 4,3 5,1 5,1 4,5 Keskikulutus (l/100km) #DIV/0! 57,7 53,8 #DIV/0! 55,0 Energiatehokkuus (tkm/kwh) #DIV/0! #DIV/0! 2733 CO2-päästöt (t) #DIV/0! 76

17 Kehitys-välilehti

18 Ympäristö Laatu Turvallisuus Kuljettajien ohjeet Vastuullisuustodistus Päivitetty Energiatehokkuuden PIHI-seuranta 05/2013 Kaluston hultosuunnitelma 0 Kuljettajien koulutussuunnitelma 12/2013 Toiminta hätätilanteissa 01/2014 Ajoonlähtötarkastus 11/2013 poikkeama- ja läheltä piti -tilanteiden raportointi 10/2013 Vastuullisuusmittarit vuoden keskiarvo Ajon aikaiset onnettomuudet, joissa henkilövahinkoja (kpl/kk) Ajon aikaiset onnettomuudet (kpl/kk) Tavarankäsittelyssä tapahtuneet ja muut tapaturmat (kpl/kk) Läheltä piti -tilanteet (kpl/kk) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Ajo- ja lepoaikarikkomukset (kpl/kk) Liikennerikkomukset (kpl/kk) Kuljetusvahinkoja (% toimituksista vahingoittuneita) Kuljetusten täsmällisyys (% toimituksista aikataulussa) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! CO2-päästöt (tonnia) Energiatehokkuus (kwh/tkm) Kaluston EURO-luokkien keskiarvo Keskikulutus (l/100km) #DIV/0! #DIV/0! 5 #DIV/0!

19 Esimerkkilomakkeet ja ohjedokumentit Ajoonlähtötarkastusohje Hätätilanneohje Perehdyttämislomake Poikkeamaraportointi Riskienhallinta Kaluston huoltosuunnitelma

20

21 JATKOKEHITYSTARPEET

22 Jatkokehitys Mallin mittareiden kehittäminen ja hiominen Tonnimäärien saaminen haastavaa Talouspuolen vahvistaminen mallissa ITS:n mahdollistamat uudet mittarit ja mittaustavat Online-käyttöliittymä Kytkentä muihin työkaluihin Vastuullisuusmallin markkinointi ja hyötyjen vahvistaminen Kokonaisuusajattelu Tilaajien ja kuljetusyritysten välinen yhteistyö

23 Yhteystiedot Lasse Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli - ohjeistus ja käyttöliittymä. Lasse Nykänen, Kaisa Karhula

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli - ohjeistus ja käyttöliittymä. Lasse Nykänen, Kaisa Karhula Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmalli - ohjeistus ja käyttöliittymä Lasse Nykänen, Kaisa Karhula Trafin tutkimuksia Trafis undersökningsrapporter Trafi Research Reports 2/2015 Tieliikenteen

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Sisältö Vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille 3 Vastuullisen toiminnan elementit 4 Vastuullisuusmallin sisältö

Lisätiedot

Heikki Liimatainen. Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi

Heikki Liimatainen. Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi Heikki Liimatainen Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi Tampere 2010 [tyhjä sivu] Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

Vihreän logistiikanohjekirja. yrityksille 11.9.2012. 1 Vihreä logistiikka ja toimitusketjut... 2. 2 Energiatehokkuuden mittaaminen logistiikassa...

Vihreän logistiikanohjekirja. yrityksille 11.9.2012. 1 Vihreä logistiikka ja toimitusketjut... 2. 2 Energiatehokkuuden mittaaminen logistiikassa... Vihreän logistiikan ohjekirja Sisällysluettelo 1 Vihreä logistiikka ja toimitusketjut... 2 2 Energiatehokkuuden mittaaminen logistiikassa... 3 2.1 Kuljetusketjun seurantatietojen keräys... 6 2.2 Balanced

Lisätiedot

Energia ja päästöt seurantaan - välineitä päätöksentekoon Liikenteen ympäristöhaasteet - ilmasto ja ilmanlaatu, Paasitorni, Helsinki 4.12.

Energia ja päästöt seurantaan - välineitä päätöksentekoon Liikenteen ympäristöhaasteet - ilmasto ja ilmanlaatu, Paasitorni, Helsinki 4.12. Energia ja päästöt seurantaan - välineitä päätöksentekoon Liikenteen ympäristöhaasteet - ilmasto ja ilmanlaatu, Paasitorni, Helsinki 4.12.2007 Kari Mäkelä Miksi seurata ja analysoida yrityksen energiankulutusta

Lisätiedot

Energiansäästösopimuksen seurantajärjestelmä

Energiansäästösopimuksen seurantajärjestelmä ESPOO 2004 TUTKIMUSRAPORTTI RTE 439/04 Energiansäästösopimuksen seurantajärjestelmä Esitutkimus Kari Mäkelä VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Juhani Laurikko VTT Prosessit VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

Lisätiedot

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen

17.12.2007. INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen 17.12.2007 INTERACTION-toimenpideselvitys Kuorma-autokuljetusten energia-, ympäristöja kustannustehokkuuden parantaminen Johdanto Vuonna 2005 Alankomaissa toteutettiin projekti, jonka tarkoituksena oli

Lisätiedot

Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa. Kyösti Orre 7.11.2012

Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa. Kyösti Orre 7.11.2012 Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa Kyösti Orre 7.11.2012 Liikenteen energiatehokkuus Eri liikennemuotojen merkitys Suomessa Vastuullisuus yrityksissä Kehityssuuntia Digitaalisuus

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Heikki Liimatainen & Lasse Nykänen Kuorma-autokannan hallintamalli KAHMA. Tutkimusraportti 89

Heikki Liimatainen & Lasse Nykänen Kuorma-autokannan hallintamalli KAHMA. Tutkimusraportti 89 Heikki Liimatainen & Lasse Nykänen Kuorma-autokannan hallintamalli KAHMA Tutkimusraportti 89 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne.

Lisätiedot

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ

Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ LAPPEENRANTA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Northern Dimension Research Centre Publication 43 Ari Arposalo, Matti Liedes TRAKET II - TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET TRANSITOLIIKENTEESSÄ Lappeenranta University

Lisätiedot

Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen

Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos Tutkimusraportti 63 Raskaiden ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seurantajärjestelmien kehittäminen Harri Rauhamäki, Lauri Viitanen & Matti Liedes Tampere 2006 Tampereen

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus Riikka Rajamäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 26/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kuorma-autoliikenne... 2 2.1 Mitä kuljetetaan ja

Lisätiedot

Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2000

Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2000 Kuorma- ja pakettiautokuljetusten energiansäästösopimuksen vuosiraportti 2000 1 2 Alkusanat Kauppa- ja teollisuusministeriö ja teollisuutta, energian tuotanto- ja jakelualaa sekä kuntia edustavat järjestöt

Lisätiedot

22.3.2013. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus

22.3.2013. Logistiikkayritysten Liitto ry. Toimintakertomus 22.3.2013 Logistiikkayritysten Liitto ry Toimintakertomus 1.1. - 31.12.2012 2 TOIMINTAKERTOMUS 2012 22.3.2013 Yleistä Vuoden 2012 talous kasvoi hyvin hitaasti ja syksyllä talouden kasvu pysähtyi ja kääntyi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN Diplomityö Kapteeni Henrikki Haapamäki Yleisesikuntaupseerikurssi 55 Maasotalinja Heinäkuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011. Suomen Lauttaliikenne Oy

Yritysvastuuraportti 2011. Suomen Lauttaliikenne Oy Yritysvastuuraportti 2011 Suomen Lauttaliikenne Oy 1 Sisällysluettelo 1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 3 1.1 Organisaation perustiedot... 3 1.2 Yhteiskuntavastuun johtaminen

Lisätiedot

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010

Toimenpiteet. Energiatehokkuus. Seuranta. Vaikuttavuus. Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 Toimenpiteet Energiatehokkuus Seuranta Vaikuttavuus Energiatehokkuustoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi - VNp 4.2.2010 12/2012 Esipuhe Työn tavoitteena on ollut kehittää arviointikehikko valtioneuvoston

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilot Pilotage Oy Finnpilot Pilotage Oy Sisältö Finnpilot 1 3 Organisaatio ja johtaminen Yritysvastuun teemat Vuosi 2014 5 7 8 Toimitusjohtajan katsaus Strategiset avainluvut Yritysvastuun keskeiset saavutukset Yritysvastuu

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä Rahoituksen hakija Hakijan nimi/hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.): Aalto-yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen

Lisätiedot

CAFE COMPETITIVE ADVANTAGE BY SAFETY. Merenkulun ennakoiva turvallisuus ja kilpailukyky -hanke

CAFE COMPETITIVE ADVANTAGE BY SAFETY. Merenkulun ennakoiva turvallisuus ja kilpailukyky -hanke KUVAUS 1/5 CAFE COMPETITIVE ADVANTAGE BY SAFETY Merenkulun ennakoiva turvallisuus ja kilpailukyky -hanke CAFE-hanke on operatiivisen meriturvallisuuden, ennakoivan turvallisuustoiminnan sekä varustamoiden

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA

PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 15.4.2010 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA PROJEKTIRAPORTTI VTT R 03160 10 TRANSECO TUTKIMUSOHJELMA: TIELIIKENTEEN ENERGIANSÄÄSTÖ JA UUSIUTUVA ENERGIA Vuosiraportti 2009 Toimittaja Nils Olof Nylund Julkisuus: Julkinen Suorittajaorganisaatio ja

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1(4) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelmaan 1. Yritys (yrityksen nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Yrityksen liittymistiedot,

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2013

Yritysvastuuraportti 2013 Yritysvastuuraportti 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Raportin sisältö...3 Vapo lyhyesti...4 Muutokset organisaation rakenteessa...5 Organisaation toimitusketju...6 Vapon jäsenyydet...6 Viestintäjohtajan

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti

Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset. Tutkimusraportti Inhimillinen työ Tapaturmien ehkäisy -tiimi Nolla tapaturmaa -foorumin vaikutukset ja kokemukset Tutkimusraportti 19.11.2009 Henriikka Virta Eeva Liisanantti Markku Aaltonen Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa Esiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 30/2015 HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa

Lisätiedot