Ikäihmisten perhehoito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten perhehoito"

Transkriptio

1 1 (14) Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen sekä lasten ja nuorten perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen Seuraavissa taulukoissa on perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen. Vertailutietona suluissa on aikaisemmin alkaen maksetut perhehoidon palkkiot ja korvaukset. Lisäksi erillisissä taulukoissa on lasten ja nuorten perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen. Ikäihmisten Hoitopalkkio Korvausmuoto Hoitopalkkio Jatkuva Tilapäinen Kriteerit Jatkuva 815,82 e/kk (806,39 e/kk) Lyhytaikainen 44,00 e/pv (43,50 e/pv) Ympärivuorokautinen hoito Lyhytaikainen 16,99 e/pv (16,80 e/pv) Osavuorokautinen hoito Kulukorvaus Korvausmuoto Kulukorvaus Jatkuva Tilapäinen Kriteerit Jatkuva 736,98 e/kk (733,53 e/kk) Lyhytaikainen Lyhytaikainen 26,41 e/vrk (26,29 e/vrk) 11,16 e/pv (11,11 e/pv) Tilapäinen voi kestää yhtäjaksoisesti enintään 3 kk Ympärivuorokautinen hoito Osavuorokautinen hoito Hoito voi kestää enintään 10 h/vrk

2 2 (14) Lasten ja nuorten voimassa Jatkuva lasten ja nuorten Hoitopalkkio voimassa Jatkuva 1049,74 e/kk (1037,60 e/kk) 0 2 v Päätoimiselle perhehoitajalle, jos lapsi ei ole päivähoidossa eikä kyse ole kuntoutuksellisesta päivähoidosta (ns. vanhempainrahakausi) 815,83 e/kk (806,39 e/kk) 548,70 e/kk (542,35 e/kk) 0 17 v Jälkihuoltonuori, joka asuu kotona ja opiskelee Osa-aikainen Erityishoitopalkkiolisä (maksetaan hoitopalkkion lisäksi) Ansionmenetyskorvauslisä (maksetaan hoitopalkkion lisäksi) Ammatillinen sijais (maksetaan hoitopalkkion lisäksi) Erilliskorvaus 407,92 e/kk (403,20 e/kk) (50 % hoitopalkkiosta) 233,92 e/kk (231,21e/kk) 350,31 e/kk (346,25 e/kk) 233,92 e/kk (231,21 e/kk) 339,34 e/kk (335,41 e/kk) Nuori asuu opiskelun vuoksi tai on asevelvollisuusajan toisella paikkakunnalla viikot. Nuori on viikonloput ja lomat sijaisperheessä ja sijaisvanhemmat huolehtivat käytännön asiat. Nuori on sijaiskodista pois vähintään 2 kk. Alle 16 v lapsen vammaistuki I, II yli 16 v lapsen hoitotuki I, II Alle 16 v lapsen ylin vammaistuki yli 16 v lapsen hoitotuki III 3 17 v jos perhehoitaja jää kotiin työstä lapsesta johtuvasta syystä ja lapsi ei ole päivähoidossa (poikkeus: lapselle suositeltu kuntouttavaa päivähoitoa) Molemmilla vanhemmilla on muutaman vuoden kokemus perhehoitajana toimimisesta. Toisella vanhemmista tulee olla soveltuva tutkinto: vähintään keskiasteen tai alemman korkeakouluasteen tutkinto ja lisäksi on eduksi, että hänellä on psykiatrisen ja kasvatusalan erityisosaamista. Yksilöllisistä tarpeista johtuva terapianja terveydenhuollon kustannukset, joita ei muun lainsäädännön nojalla korvata.

3 3 (14) Opiskelun tuki Koulukustannukset korvataan kuitteja vastaan asiakassuunnitelman mukaan. Harrastusraha Kulukorvaus sisältää harrastusrahaa 400 e/v, ylimenevältä osalta maksetaan kuitteja vastaan 600 e/v Ruokaraha 10 e/pv Lastensuojelun varoista mahdollistetaan lasten vierailu biologisten vanhempien luona, jos he ovat vähävaraisia. Lapsilisä ja vammaistuki maksetaan perhehoitajalle Matkakorvaus oman auton käytöstä 0,25 e/km (verottajan hyväksymä matkavähennys oman auton käytöstä) Kuntoutusraha Vammaistuki on tarkoitettu lapsen hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuvaan tavanomaista suurempaan rasitukseen ja sidonnaisuuteen. Perhehoitaja vie perhehoidettavan hoitoon tilapäiseen perhekotiin ja hakee hoidosta. Kuljetukset, jotka liittyvät lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämiseen, asiakassuunnitelmassa sovittuihin kuljetuksiin (esim. vanhempien tapaamiset, terveydenhuoltoon liittyvät menot, joita Kela ei korvaa) Nuoren kuntoutusrahan tavoitteena on ammatillisen kuntoutumisen varmistaminen ja työllistymisen edistäminen ja edellyttää henkilökohtaisen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaa. Sitouttaa myös perhehoitajaa tavanomaista enemmän nuoren opastamisessa ja aktivoimisessa. Lasten ja nuorten Tilapäinen lasten ja nuorten Hoitopalkkio voimassa Kriisi 57,67 e/pv Perhe pystyy ottamaan lapsen lyhyellä (57,00 e/pv) varoitusajalla. Tuki 28,30 e/pv (27,97 e/pv) 36,16 e/pv (35,74 e/pv) Mikäli tuki kestää yli 14 pv/kk, muuttuu jatkuvaksi perhehoidoksi Lapsen vammaistuki I/II

4 4 (14) Lyhytaikainen 40,66 e/pv (40,19 e/pv) Jatkuvan perhehoidon hoitopalkkio jaettuna kuukauden päivillä Lapsen vammaistuki III Lyhytaikainen kestää enintään 3 kk. Lasten ja nuorten Kulukorvaus voimassa Korvausmuoto Kulukorvaus Kriteerit Jatkuva Tilapäinen Lasten 428,87 e/kk (426,86 e/kk) 0 6 v 461,54 e/kk (459,38 e/kk) 7 11 v 548,57 e/kk (546,00 e/kk) v 614,98 e/kk (612,10 e/kk) v Kun nuori saa työmarkkinatukea, vähentää se vastaavan määrän kulukorvauksesta. Kriisi 24,18 e/pv (24,06 e/pv) Valmius ottaa lapsi vastaan lyhyellä varoitusajalla Tuki 29,64 e/pv (29,50 e/pv) Mikäli tuki kestää yli 14 pv/kk, sijoitus muuttuu jatkuvaksi perhehoidoksi Lyhytaikainen Jatkuvan perhehoidon kulukorvaus jaetaan kuukauden päivillä Viranhaltijalla on tapauskohtaisesti yksilöllinen harkinnanvara maksaa hoitopalkkion lisäksi erityislisää. Päätöksen tekee delegointipäätöksen mukainen viranhaltija.

5 5 (14) Lasten ja nuorten voimassa alkaen Jatkuva lasten ja nuorten Hoitopalkkio voimassa alkaen Jatkuva 1049,75 e/kk (815,83 e/kk korotus sisältää entisen ansiomenetyskorvauksen) alkaen Perushoitopalkkio (0-17v) Mikäli lapsi/nuori on sovitusti pois sijaiskodista yli 2 kk. (esim. sairaalajakso) Kolmannelta kuulta maksetaan osaaikainen hoitopalkkio. Jatkuva, vaativa 1259,70 e/kk Jatkuva vaativa palkkio (0-17v) Lapsi tarvitsee erityisen vaativaa, sitovaa, ympärivuorokautista huolenpitoa ja avustamista. Hoidettava henkilö on vaikeavammainen ja/tai muuten sairauden vuoksi runsaasti hoitoa tarvitseva. Lapsella on vaikeahoitoisuudesta useita asiantuntijalausuntoja. Perhehoitajalla on valmiudet vastata lapsen tarpeisiin, ja hänellä on vähintään sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto. Perhehoitajat ovat PRIDE-koulutettuja. Mikäli lapsi/nuori on sovitusti pois sijaiskodista yli 2 kk. (esim. sairaalajakso) Kolmannelta kuulta maksetaan osaaikainen hoitopalkkio Tilapäinen päätoiminen palkkio 1574,62 e/kk Lapsi 0 5 v Päätoimiselle perhehoitajalle, jos lapsi ei ole päivähoidossa. (0-9kk ikäisestä vauvasta ns. vanhempainrahakausi) Korvausta voi saada vain yhdestä lapsesta kerrallaan. Sijoituksen alussa tehdyn asiakassuunnitelman mukaisesti lapsesta johtuvasta syystä toinen sijaisvanhemmista jää pois vakinaisesta ansiotyöstä palkattomalle virka/työvapaalle mahdollistaakseen lapsen/lapsien hoidon kotona, eikä lapsi ole päivähoidossa. Mikäli jää edellä mainituin perustein pois määräaikaisesta työsuhteesta, korvaus maksetaan samalla tavoin enintään vuodeksi. Toimek-

6 6 (14) siantosopimus tehdään määräaikaisena ja korvaus maksetaan enintään 1 vuoden ajan sijoituksen/hoidon alkamisesta. Mikäli lapsi on sovitusti pois sijaiskodista yli 2 kk. (esim. sairaalajakso) Kolmannelta kuulta maksetaan osa-aikainen hoitopalkkio Jatkuva yli 18- vuotias Osa-aikainen Erityishoitopalkkiolisä I Erityishoitopalkkiolisä II 658,44 e/kk (548,70 e/kk) 524,90 e/kk (407,92 e/kk) 50 % jatkuvan perhehoidon palkkiosta 314,90 e/kk (30 % korotus jatkuvan perhehoidon hoitopalkkioon) 524,90 e/kk (50 % korotus jatkuvan perhehoidon hoitopalkkioon) Yli 18-vuotias jälkihuoltonuori, joka asuu sijaisperheessä erityisen tuen tarpeen vuoksi. Perhehoidon päättyessä hoitopalkkion maksaminen päättyy kuluvan kuukauden loppuun. Nuori asuu viikot toisella paikkakunnalla ja käy viikonloppuisin sijaisperheessä. Vastuu nuoresta on edelleen sijaisvanhemmilla, vaikka nuori asuukin viikot muualla. Jälkihuollon suunnitelmassa määritellään tarkemmin sijaisvanhempien rooli nuoren itsenäistymisessä. tai Lapsi/nuori on sovitusti pois sijaiskodista yli 2 kk. (esim. sairaalajakso) Kolmannelta kuulta maksetaan osa-aikainen hoitopalkkio. Lapselle / nuorelle on myönnetty alle 16 v ja yli 16 v lapsen vammaistuki I Erityishoitopalkkiolisä maksetaan hoitopalkkion lisäksi. Lisä on voimassa siitä lähtien ja siihen saakka kunnes vammaistuki I on voimassa. Kelan vammaistuki peritään Kainuun Sotelle (kerryttää lapsen itsenäistymisvaroja). Toimeksiantosopimus tehdään määräaikaisena. Lapselle / nuorelle on myönnetty alle 16 v ja yli 16 v lapsen vammaistuki II tai nuoren kuntoutusraha Erityishoitopalkkiolisä maksetaan hoitopalkkion lisäksi. Lisä on voimassa siitä lähtien ja siihen saakka, kunnes vammaistuki II tai nuoren kuntoutusraha päätös on voimassa.

7 7 (14) Kelan vammaistuki ja nuoren kuntoutusraha peritään Kainuun Sotelle (kerryttää lapsen itsenäistymisvaroja). Toimeksiantosopimus tehdään määräaikaisena. Erityishoitopalkkiolisä III Sosiaalityöntekijöiden arvioon perustuva hoitopalkkiolisä 1049,75 /kk 100 % korotus hoitopalkkioon 314,90 e/kk (30 % korotus jatkuvan perhehoidon hoitopalkkioon) Lapselle / nuorelle on myönnetty alle 16 v ja yli 16 v lapsen vammaistuki III Erityishoitopalkkiolisä maksetaan hoitopalkkion lisäksi. Lisä on voimassa siitä lähtien ja siihen saakka, kunnes vammaistuki III on voimassa. Kelan vammaistuki peritään Kainuun Sotelle (kerryttää lapsen itsenäistymisvaroja). Toimeksiantosopimus tehdään määräaikaisena. Maksetaan hoitopalkkion lisäksi. Perhehoitaja ei saa erityishoitopalkkiolisää, mutta sijaishuollon sosiaalityöntekijä ja johtava sosiaalityöntekijä arvioivat lapsen hoidon ja kasvatuksen haasteelliseksi ja lähiverkoston kanssa tehdyn yhteistyön erityisen haastavaksi. Toimeksiantosopimus tehdään määräaikaisena ja korvaus suoritetaan enintään yhden vuoden kerrallaan. Lapsilisä Opintoraha / nuoren kuntoutusraha Maksetaan perhehoitajalle. (ei kerrytä itsenäistymisvaroja) Kelan opintoraha ja nuoren kuntoutusraha peritään Kainuun Sotelle (kerryttää lapsen itsenäistymisvaroja).

8 8 (14) Lasten ja nuorten Tilapäinen lasten ja nuorten Hoitopalkkio voimassa alkaen Kriisi 57,67 e/pv (57,67 e/pv) Valmius ottaa lapsi vastaan lyhyellä varoitusajalla kiireellisen sijoituksen / kiireellisen avohuollon sijoituksen ajaksi, voimassa max. 30 pv. Tämän jälkeen siirrytään maksamaan perushoitopalkkio. Tuki / perhehoitajan vapaiden sijainen 28,30 e/pv (28,30 e/pv) 36,16 e/pv (36,16 e/pv) 43,50 e/pv (39,90 e/pv) 51,47 e/pv Perhehoitaja on koulutettu kriisiperhehoitajaksi. Mikäli tuki kestää yli 14 pv/kk, muuttuu jatkuvaksi perhehoidoksi Lapsen vammaistuki I Lapsen vammaistuki II Lapsen vammaistuki III Lasten ja nuorten Kulukorvaus voimassa alkaen Korvausmuoto Kulukorvaus Kriteerit Jatkuva Tilapäinen Lasten jatkuva 461,54 e/kk (461,54 e/kk/ tähän yhdistetty 0-6v) 548,57 e/kk (548,57 e/kk) 614,98 e/kk (614,98 e/kk) 0 11 v v v Jos nuorella on omia säännöllisiä tuloja tai Kelan etuuksia (ei opintotuki), vähentävät ne kulukorvausta etuuksien summan.

9 9 (14) Osa-aikainen 220,00e/kk Sairaalahoito tai muu sovittu oleskelu muualla kuin sijaisperheessä kestää yli kuukauden. Lapsi käy sijaisperheessä lomat ja viikonloput. Sijaisperhe on vastuussa edelleen lapsesta. tai v nuori, jonka jälkihuoltosuunnitelmaan on määritelty sijaisvanhempien rooli nuoren itsenäistymisessä. Lapsi käy sijaisperheessä lomat ja viikonloput. Sijaisperhe on vastuussa edelleen lapsesta. Jos nuorella on omia säännöllisiä tuloja tai Kelan etuuksia (ei opintotuki), vähentävät ne kulukorvausta etuuksien summan. Kriisi Tuki / perhehoitajan vapaiden sijainen 29,64 e/pv (24,18 e/pv) 29,64 e/pv (29,64 e/pv) Valmius ottaa lapsi vastaan lyhyellä varoitusajalla. Sijoituksen kesto enintään 30 päivää. Mikäli tuki kestää yli 14 pv/kk, sijoitus muuttuu jatkuvaksi perhehoidoksi Erilliskorvaus Opiskelun tuki Harrastusraha Kulukorvaukseen sisältyvät tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset (kuten käsikauppatavaralääkkeet). Erilliskorvauksena maksetaan julkisen terveydenhuollon terveyskeskusmaksut, poliklinikkamaksut, lääkärin määräämät reseptilääkkeet, kohtuulliset kustannukset silmälaseista, piilolinssit, hammashoito, sairaalahoito ja muut ei tavanomaiseksi luokiteltavat terveydenhuoltomenot. Sovitut terapiasta aiheutuneet kulut korvataan sekä siihen liittyvät matkakulut siltä osin kuin Kela tai yksityinen sairausvakuutus ei niitä huomioi. Opintoraha on ensisijainen etuus, jolla katetaan opiskelukustannukset. Erikseen korvataan opiskelusta aiheutuvat suuret kustannukset (esim. erityisvaatetus tai matkakulut Kelan koulumatkakorvauksen ylittävältä osa) Kulukorvaus kattaa harrastekausimaksuja, välineitä ja harrastematkakuluja 400 e/v, ylimenevältä osalta maksetaan kuitteja vastaan enintään 600 e/v.

10 10 (14) Ruokaraha 10 e/pv Erilliskorvauksena maksetaan asiakassuunnitelman mukaisesti lasten vierailu biologisten vanhempien luona 10e/päivä Matkakorvaus oman auton käytöstä 0,25 e/km (verottajan hyväksymä matkavähennys oman auton käytöstä) Lapsen loman vietosta aiheutuneet kustannukset Jatkuvan perhehoidon käynnistämiskorvaus enintään 546e / vuosi enintään 2922,52 e ( ) Asiakassuunnitelmassa sovitut kuljetukset korvataan (esim. vanhempien tapaamiset, perhehoitajan koulutus) Lapsen loman vietosta aiheutuneita kustannuksia voidaan korvata sosiaalityöntekijän kanssa etukäteen sovitun mukaisesti kuitteja vastaan enintään 546e/ vuosi Käynnistämiskorvausta myönnetään perhesijoituksen alussa lapsen / nuoren tarvitsemiin hankintoihin. Käynnistämiskorvausta voidaan käyttää enintään kahden vuoden ajan sijoituksen alkamisesta. ks. toimintaohje Käynnistämiskorvauksen poistoaika on neljä vuotta siten, että kunakin vuonna poistuu neljäsosa (25 %) hankinnan arvosta. Mikäli lakkaa lyhyemmän ajan kuluessa, voidaan sopia osan takaisin maksusta esim. pyytää perhehoitajalta ostotarjous tai esim. välineiden luovuttamisesta Kainuun sotelle. Näihin hankintoihin eivät kuulu henkilökohtaiset kulutustavarat. Viranhaltijalla on tapauskohtaisesti yksilöllinen harkinnanvara maksaa hoitopalkkion lisäksi erityislisää. Päätöksen tekee delegointipäätöksen mukainen viranhaltija. Kehitysvammaisten henkilöiden ja vammaisten henkilöiden Hoitopalkkio Hoitoluokka Hoitopalkkio Kriteerit Jatkuva Tilapäinen I II 815,82 e/kk (806,39 e/kk) 933,43 e/kk (922,64 e/kk) Perhehoidossa oleva henkilö voi saada Kelan korotettua hoitotukea. Hoidettava tarvitsee runsaasti ohjausta, huolenpitoa ja valvontaa. Perhehoidossa oleva henkilö tarvitsee erityisen vaativaa, sitovaa, ympärivuorokautista huolenpitoa, avustamista ja hoitoa. Hoidettavana henkilö on vai-

11 11 (14) keavammainen ja /muuten sairauden vuoksi runsaasti hoitoa tarvitseva ja hän voi saada Kelan erityishoitotukea. I II III 44,01 e/pv (43,50 e/pv) Osavuorokautinen, alle 10 h/pv 29,34 /pv (29,00 /pv) 52,07 e/pv (51,47 e/pv) Osavuorokautinen, alle 10 h/pv 34,71 /pv (34,31 /pv) 62,81 e/pv (62,08 e/pv) Osavuorokautinen, alle 10 h/pv 45,92 /pv (45,39 /pv) Perhehoidossa oleva henkilö voi saada Kelan hoitotukea ja hän tarvitsee lähes jatkuvaa ohjausta ja huolenpitoa Perhehoidossa oleva henkilö voi saada Kelan korotettua hoitotukea. Hoidettava tarvitsee runsaasti ohjausta, huolenpitoa ja valvontaa Perhehoidossa oleva henkilö tarvitsee erityisen vaativaa, sitovaa, ympärivuorokautista huolenpitoa, avustamista ja hoitoa. Hoidettavana henkilö on vaikeavammainen ja /muuten sairauden vuoksi runsaasti hoitoa tarvitseva ja hän voi saada Kelan erityishoitotukea. Kulukorvaus Korvausmuoto Kulukorvaus Kriteerit Jatkuva Tilapäinen Jatkuva 736,98 e/kk (733,53 e/kk) yli 16 v ja alle 16 v Tilapäinen Osavuorokautinen, alle 10 h/pv 26,41 e/pv (26,29 e/pv) 17,61 /pv (17,53 /pv) yli 16 v ja alle 16 v yli 16 v ja alle 16 v Viranhaltijalla on tapauskohtaisesti yksilöllinen harkinnanvara maksaa hoitopalkkion lisäksi erityislisää. Päätöksen tekee delegointipäätöksen mukainen viranhaltija.

12 12 (14) Mielenterveyskuntoutujien Hoitopalkkio Jatkuva Tilapäinen Jatkuva 815,82 e/kk (806,39 e/kk) Perhehoito yli 16 v. Tilapäinen 44,01 e/pv (43,50 e/pv) Ympärivuorokautinen tilapäinen yli 16 v. Kulukorvaus Korvausmuoto Kulukorvaus Kriteerit Jatkuva Tilapäinen Jatkuva 736,98 e/kk (733,53 e/kk) Perhehoito yli 16 v Tilapäinen 26,41 e/pv (26,29 e/pv) Perhehoito yli 16 v Viranhaltijalla on tapauskohtaisesti yksilöllinen harkinnanvara maksaa hoitopalkkion lisäksi erityislisää. Päätöksen tekee asianomaisen tulosyksikön päällikkö. Kiertävä perhehoitaja; sijaishoitaja Kainuun sosiaali- ja n perhehoidon toimintaohjeessa (hallitus ) on hyväksytty mahdollisuus, että perhehoitajan sijaisena toimii kiertävä perhehoitaja. Kunta tai kuntayhtymä voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun tilapäisen poissaolon ajaksi tarvittavan perhehoitajan sijaisuuden tekemällä perhehoidon ennakkovalmennuksen saaneen (sijaisperhehoitajaksi aikovan henkilön on suoritettava tehtävän edellyttämä ennakkovalmennus) henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla hän sitoutuu huolehtimaan perhehoidosta perhehoitajan kotona. Sijaishoito voidaan järjestää, jos perhehoitaja suostuu siihen ja järjestely arvioidaan hoidettavan edun mukaiseksi. Sijaishoitaja ei ole työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan tai kuntayhtymään. Kiertävälle perhehoitajalle (sijaishoitajalle) maksetaan hoitopalkkio jokaisesta perhehoidettavasta erikseen. Kulukorvausta ei makseta. Sijaishoitaja voi vähentää ko. tehtävän työmatkakulut lopullisessa verotuksessa.

13 13 (14) Hoitopalkkio Perhehoitajan sijaishoitaja Kiertävä perhehoitaja Hoitopalkkio 49,69 (49,12) e/pv/asiakas < 8 h/pv 70,15 (69,34) e/pv/asiakas / 1 vrk (1 vrk = 24 h) 98,23 (97,09) e/pv/4 asiakasta / 12 h 196,45 (194,18) e/pv/4 asiakasta / 1 vrk (1 vrk = 24 h) Perhehoitajille maksettavat muut korvaukset Perhehoitajille maksettava käynnistämiskorvaus Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on alkaen 2 922,52 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Perhehoitajille maksettavat matkakorvaukset Vakituiselle perhehoitajalle voidaan maksaa kulukorvaukseen sisältyvän tavanomaisten kuljetusten lisäksi matkakorvausta 0,25 e/km (= verottajan hyväksymä vähennys oman auton käytöstä). Kuljetuksista on sovittava etukäteen perhehoidon vastuu-/yhdyshenkilön kanssa tai sen on oltava kirjattu asiakassuunnitelmaan. Omavastuuosuus lyhyillä matkoilla on 100 km / perhehoidettava/kk. Matkakorvauksia voi saada esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: perhehoitaja osallistuu koulutukseen, työnohjaukseen, perhehoitajien työkokouksiin perhehoitaja vie perhehoidettavan tilapäiseen on ja hakee perhehoidettavan ko. tilapäisestä perhehoidosta ajomatkat, jotka liittyvät perhehoidettavan hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen ja joita Kela ei korvaa lasten ja nuorten perhehoidossa korvataan asiakassuunnitelman mukaisesti lapsen ja biologisten vanhempien tapaamisiin liittyvät matkat.

14 14 (14) Keva-koulutuksesta perhehoitajille ja PRIDE-valmennuksesta PRIDEvalmentajaksi koulutetuille perhehoitajille maksettavat korvaukset Lasten ja nuorten perhehoitajat valmennetaan PRIDE-valmennuksella, jossa kouluttajina toimivat sosiaalityöntekijä ja PRIDE-valmennuksen kouluttajakoulutuksen käynyt perhehoitaja. PRIDE-kouluttajan työpanos on noin 200 tuntia koulutusta kohden. Kouluttajana toimivalle perhehoitajalle maksetaan maksukorvaus lukien e/sis. 6 perheen koulutus (3 218 e v. 2016), tuntikorvauksena 16,09 e/h (16,09 e/h v. 2016). Koulutukseen osallistuvista ylimääräisistä perheistä maksetaan 100 e/perhe (maksimissaan voi osallistua 18 henkilöä). Kainuun ulkopuolisen kunnan sijoittaessa Kainuun soten kouluttamaan perheeseen sijoittavan kunnan maksettava korvaus koulutuksesta on lukien e (2 800 e v. 2016), mikäli koulutuksesta on kulunut alle kaksi vuotta. Kehitysvammaisten henkilöiden perhehoitajat valmennetaan Keva-valmennuksella, jossa kouluttajina toimivat sosiaaliohjaaja ja Keva-valmennuksen kouluttajakoulutuksen käynyt perhehoitaja. Kouluttajana toimivalle perhehoitajalle maksetaan tehtyjen tuntien mukainen tuntipalkka PRIDE-valmennuksen mukaisesti.

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito 145 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.7.2016 alkaen (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Hallitus on antanut esityksen lain muuttamiseksi. Kuntayhtymän on ryhdyttävä toimenpiteisiin

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen n hallitus! T 1 21! T 2 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset tarkistetaan Sosiaali- ja terveysministeriön 3.12.2015 laatiman

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2012 alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 18.01.2012 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2012 alkaen STLTK 14 Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfon 12/2011 mukaan perhehoidon palkkiot ja

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2014 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.1.2015 lukien. Kriteerit LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 2015 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon

Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 1.3.2014 lukien. Kriteerit. perushoitopalkkioon LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO Perhehoitajalle suoritettava hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus sekä erityismaksuluokat 3.2014 lukien. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.12006/ 948 Hoitopalkkion

Lisätiedot

Hallitus 14 21.01.2015. H 14 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen)

Hallitus 14 21.01.2015. H 14 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen) Hallitus 14 21.01.2015 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset sekä keva-koulutuksesta perhehoitajille ja PRIDE-valmennuksesta PRIDE-valmentajaksi koulutetuille perhehoitajille maksettavat korvaukset

Lisätiedot

Hallitus 29 22.01.2014 H 29

Hallitus 29 22.01.2014 H 29 Hallitus 29 22.01.2014 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset sekä PRIDE-valmennuksesta maksettava korvaus PRIDE-valmentajaksi koulutetulle perhehoitajalle1.1.2014 alkaen H 29 Perhehoitajille

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk

Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. 45,43 / kerta Kestoltaan < 10h/vrk 1 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Perhehoitajille maksettavat hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus 1.1.2015 alkaen. HOITOPALKKIO Peruste: Perhehoitajalaki 3.11.2006/ 948 Vähimmäiskulukorvaus 1.1.2015

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014

Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015. Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 Sosiaalilautakunta 8 22.01.2015 Lastensuojelun perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2015 752/05.09.00/2014 SOSLA 8 Perhehoitoa toteutetaan sosiaalihuoltolain 17 :n mukaisena kunnan järjestämän sosiaalipalveluna

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN VUONNA 2014 1. HOITOPALKKIO Perhehoitajalain (312/1992) 2 :n mukainen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousi

Lisätiedot

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen

Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset alkaen Hallitus 34 16.01.2013 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset 1.1.2013 alkaen H 34 Perhehoitajille maksettavat palkkiot ja korvaukset tarkistetaan So si aa lija terveysministeriön kuntainfon

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoidon sekä varhaisen tuen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan. alkaen

Lastensuojelun perhehoidon sekä varhaisen tuen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan. alkaen Lastensuojelun perhehoidon sekä varhaisen tuen tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan maksujen soveltamisohje alkaen 1.1.2017 1 Sisällysluettelo Kotkan sijaishuollossa maksettavat perhehoidon ja tukiperhe-

Lisätiedot

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819

Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Sosiaali- ja terveyslautakunta 38 06.05.2014 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 118/302/2014 SOSTERV 38 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p. 050-3168 819 Lastensuojelun

Lisätiedot

Vuoden 2017 perhehoidon ja tukiperhetoiminnan hoitopalkkioiden ja kulukorvausten soveltamisohje ( alkaen)

Vuoden 2017 perhehoidon ja tukiperhetoiminnan hoitopalkkioiden ja kulukorvausten soveltamisohje ( alkaen) Vuoden 2017 perhehoidon ja tukiperhetoiminnan hoitopalkkioiden ja kulukorvausten soveltamisohje (1.1.2017 alkaen) Sosiaalityöntekijöille, perhehoitajille ja tukiperheille Pitka aikainen perhehoito Palkkiot/kk/lapsi:

Lisätiedot

ESITYS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN PERHEHOIDON PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA

ESITYS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN PERHEHOIDON PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA ESITYS OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN PERHEHOIDON PALKKIOISTA JA KORVAUKSISTA Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun strategisena tavoitteena on tehostaa ja lisätä perhehoidon osuutta lastensuojelun sijaishoidossa.

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk

Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: 1063,46 /kk 1276,16 /kk. 53,18 /vrk 63,80 /vrk. 26,59 /vrk 31,90 /vrk NYT VOIMASSA OLEVAT HOITOPALKKIOT: Ikäihmisten perhehoidosta maksettavat hoitopalkkiot Varsinais-Suomen kunnissa: Palkkioluokka 1 * ikäihmiset: RAVA 16 Palkkioluokka 2 * 1063,46 /kk 1276,16

Lisätiedot

Lyhytaikaisen perhehoidon palkkio 1058 (35,30 /vrk)

Lyhytaikaisen perhehoidon palkkio 1058 (35,30 /vrk) LIITE PERHEHOIDON KÄSIKIRJAAN Perhehoitoyksikkö Pessin käytännöt vuonna 2014 Perhehoitoyksikkö Pessi kuntien työntekijöillä (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala ja Rantasalmi)

Lisätiedot

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 316 12.12.2016 PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 12.12.2016 316 Perhehoitopalkkion määrä on tarkistettava kalenterivuosittain

Lisätiedot

Perhehoidon korvaukset v. 2015 Lasten ja nuorten perhehoito

Perhehoidon korvaukset v. 2015 Lasten ja nuorten perhehoito Perhehoidon korvaukset v. 2015 Lasten ja nuorten perhehoito Perhehoitomuoto Hoitopalkkio Kulukorvaus Pitkäaikainen perhehoito Perushoitopalkkio 1252 e/kk/lapsi 0 12v. 556 e/kk/lapsi 13 20 v. 686 e/kk/lapsi

Lisätiedot

Perhehoitolaki 263/2015

Perhehoitolaki 263/2015 Perhehoitolaki 263/2015 10.9.2015 Valtakunnalliset erityishuoltopäivät Maria Porko Keskeinen sisältö Perhehoitoa koskevat säännökset yhteen lakiin Perhehoitoa mahdollista antaa perhehoidossa olevan kotona

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT VUONNA 2015 Sisältö Hoitopalkkio... 2 0-3-vuotias lapsi... 2 3-17-vuotias lapsi... 2 Hoitopalkkion korottaminen... 3 Lapsilisä ja vammaistuki... 3 Kustannusten korvaus...

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoito

Lastensuojelun perhehoito Lastensuojelun perhehoito 12.12.2012 Perhehoidon lakimuutoksia 1.1.2012 Perhehoidon ensisijaisuus (Lsl 50 ) Ennakkovalmennus pakollinen (Perhehoitajalaki 1 ) Sijaishoitaja (Perhehoitajalaki 6 a ) Vastuutyöntekijän

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON MAKSUT VUONNA 2016 Sisältö Hoitopalkkio... 2 Hoitopalkkion korottaminen... 3 Lapsilisä ja vammaistuki... 3 Kustannusten korvaus... 3 Terveydenhoito... 5 Päivähoitomaksut... 5

Lisätiedot

Perhehoitoyksikkö Pessin käytännöt vuonna 2015

Perhehoitoyksikkö Pessin käytännöt vuonna 2015 LIITE PERHEHOIDON KÄSIKIRJAAN Perhehoitoyksikkö Pessin käytännöt vuonna 2015 Perhehoitoyksikkö Pessi kuntien (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala ja Rantasalmi)

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2016 ALKAEN

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2016 ALKAEN LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 27.1.2016 8 Sivu 1 / 12 1 PERHEHOIDON HOITOPALKKIO Hoitopalkkio Laki perhehoitajalain muuttamisesta 8.4.2011/317)

Lisätiedot

Hoitopalkkio alkaen

Hoitopalkkio alkaen Yhtymähallitus 121 14.12.2016 Lastensuojelun perhehoidon ja kehitysvammahuollon perhehoidon sekä kehitysvammahuollon tukihenkilötoiminnan korvausperusteet Kalliossa vuonna 2017 Yhall 14.12.2016 121 Lastensuojelussa

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö

TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA. Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö TOIMEKSIANTOSUHTEINEN PERHEHOITO LAPSEN, NUOREN JA PERHEEN TUKENA Maria Kuukkanen kehittämispäällikkö MITÄ PERHEHOITO ON? Perhehoito on henkilön hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta / Liite nro 2 LASTENSUOJELUN TOIMINTAOHJE

Sosiaalilautakunta / Liite nro 2 LASTENSUOJELUN TOIMINTAOHJE Sosiaalilautakunta 1.9.2015 / Liite nro 2 LASTENSUOJELUN TOIMINTAOHJE Johtava sosiaalityöntekijä 21.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perhehoito... 1 1.2. Kulukorvaus... 2 1.3. Kulukorvauksen lisäksi korvattavat

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1. Mitä perhehoito on 2. Perhehoitoasioiden hoito Enontekiön kunnassa - Perhehoidosta päättävän ja vastaavan tehtävät 3. Perhehoidon muodot 4. Perhehoitajan ja perhekodin hyväksymisen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVA LAPSIPERHEPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJE

KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVA LAPSIPERHEPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJE KUOPION KAUPUNKI PERUSTURVA LAPSIPERHEPALVELUT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJE Voimaan 16.3.2016 1 Sisällys 1 PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoito... 4 1.2 Perhehoitaja... 4 1.3 Perhehoitajalle järjestettävä

Lisätiedot

Tätä ohjeistusta sovelletaan sopimusten tarkistamisen yhteydessä ja jatkossa laadittaessa uusia sopimuksia laadittaessa.

Tätä ohjeistusta sovelletaan sopimusten tarkistamisen yhteydessä ja jatkossa laadittaessa uusia sopimuksia laadittaessa. 2296/05.09.00/2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJE Yleistä: Pääpiirteissään Salon kaupungin lastensuojelussa noudatetaan Varsinais-Suomen sijaishuoltoyksikön (Sihu) ohjeistusta, joka vahvistetaan vuosittain

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja)

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus (kiertävä perhehoitaja) 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Perusturva / Sosiaalityö LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2018 ALKAEN LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Perhehoidosta säädetään

Lisätiedot

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Perusturvalautakunta , liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 15.12.2016 149, liite 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2017 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän

263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän 263/2015 Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Perhehoitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus

Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Hyvää perhehoitoa Keski-Suomessa - prosessikoulutus Arvokas elämä hanke Keski-Suomen Vammaispalvelusäätiö Perhehoitoliitto Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Koulutuksen sisällöt 28.8. Hyvän perhehoidon

Lisätiedot

Lastensuojelun perhehoidon ohjeet, palkkiot ja kustannusten korvaaminen 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella

Lastensuojelun perhehoidon ohjeet, palkkiot ja kustannusten korvaaminen 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella Lastensuojelun perhehoidon ohjeet, palkkiot ja kustannusten korvaaminen 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella 1 (22) Sisältö 1 PERHEHOITOA SÄÄTELEVÄT LAIT JA ASETUKSET 1 1.1 Perhehoidon

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.5.2010 ALKAEN

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.5.2010 ALKAEN Perusturva Perusturvalautakunta 31.3.2010 LIITE 4 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.5.2010 ALKAEN 2 PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Perhehoidosta säädetään sosiaalihuoltolain 17 :ssä. Perhehoito on sosiaalipalvelua

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015

Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015 Perusturvalautakunta 19.5.2015 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.4.2015 2 PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2. PERHEHOIDON TARKOITUS, TAVOITTEET JA SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset alkaen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 20 28.01.2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset 1.1.2009 alkaen STLTK 20 Kuntainfon 14/2008 mukaan hoitopalkkiota maksetaan perhehoidossa

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Perusturvalautakunta PERHEHOIDON OHJE. Palkkio ja korvaukset. Luonnos

Perusturvalautakunta PERHEHOIDON OHJE. Palkkio ja korvaukset. Luonnos 1 Perusturvalautakunta PERHEHOIDON OHJE Palkkio ja korvaukset Luonnos 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. HOITOPALKKIO... 3 2.1. Lapsen kokoaikainen hoito sijoituksen alussa... 3 2.2. Työntekijän arvioon perustuva

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset

Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset Sosiaali- ja terveyslautakunta 43 11.02.2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymän perhehoitajille maksettavat korvaukset 1.1.2009 STLTK 43 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6)

FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO. Perhehoidon toimintaohje Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 1 (6) 1 (6) FSHKY / KEHITYSVAMMAHUOLTO / PERHEHOITO Perhehoidon toimintaohje 2017 1. KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOIT- TEET Perhehoidon tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus

Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus Ikäihmisten perhehoidon toimeksiantosopimus 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET ALKAEN

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET ALKAEN LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN Perusturvalautakunta 15.3.2017 Sivu 1 / 12 1 PERHEHOIDON HOITOPALKKIO Hoitopalkkio Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu,

Lisätiedot

PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN MAAKUNNALLINEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan ikäihmisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virka-asema ja yhteystiedot Kunnan ikäihmisten perhehoidon yhteyshenkilön

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 1/38 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 www.pslastensuojelu.fi 2/38 www.pslastensuojelu.fi/tuki-ja-sijaisperhetoiminta/perhehoidon-tietopaketti-ja-toimintaohjesuositus/

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon järjestämisestä vastaavan edustajan nimi, virkaasema ja yhteystiedot Kunnan kehitysvammaisten perhehoidon

Lisätiedot

KITEEN LASTENSUOJELUN OHJEISTUS 2015

KITEEN LASTENSUOJELUN OHJEISTUS 2015 KITEEN LASTENSUOJELUN OHJEISTUS 2015 Perusturvalautakunta 12.3.2015 1 Sisällys 1. LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN VUONNA 2015... 3 Hoitopalkkio... 3 Perushoitopalkkio...

Lisätiedot

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Perhehoitajan sukunimi ja etunimet Maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten koordinointi-pilotti 1 Sopijapuolet Perhehoidon järjestämisestä vastaava kunta tai kuntayhtymä Kunnan edustajan nimi ja yhteystiedot Perhehoitajan sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEET, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ALUEELLA

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEET, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ALUEELLA 1 (12) 26.3.2014 LUONNOS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEET, PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ALUEELLA ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI Puhelin (05)

Lisätiedot

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE...lautakunta 2012

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE...lautakunta 2012 PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE..lautakunta 2012 Sisältö 1.PERHEHOITOA MÄÄRITTÄVIÄ LAKEJA JA ASETUKSIA 1 2.PERHEHOIDON TARKOITUS JA TAVOITE 1 3.PERHEHOIDON ORGANISAATIO JA VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen

Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016. Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysvaliokunta 2.6.2016 Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen Yleistä: Oulun kaupungissa on tällä hetkellä noin 250 lastensuojelun, 13 ikäihmisten ja 3 kehitysvammaisten ja vammaisten

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta

Uusi palvelumuoto- Perhehoito Sosiaali- ja terveyslautakunta Uusi palvelumuoto- Perhehoito 28.2.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1 Perhehoito - hoivaa ja huolenpitoa ikäihmisille Maria Kuukkanen 2 Mitä perhehoito on? Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun

Lisätiedot

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilomantsin kunta

PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilomantsin kunta PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan perhehoidon toimintaohje v. 2016 SISÄLTÖ 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUSTAVAT ILOMANTSIN KUNNASSA

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän lasten ja nuorten perhehoidosta maksettavat korvaukset 1.1.2010 alkaen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän lasten ja nuorten perhehoidosta maksettavat korvaukset 1.1.2010 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 7 20.01.2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymän lasten ja nuorten perhehoidosta maksettavat korvaukset 1.1.2010 alkaen STLTK 7 Sosiaali- ja terveysministeriöin kuntainfon 11

Lisätiedot

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 (7) Yleisesti Tässä toimintaohjeessa lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla

Lisätiedot

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Rääkkylä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 17.12.2015 Kunnanhallitus?? 2016 1 Sisällys 1 Ikäihmisten perhehoito 3 2 Perhehoidon muodot 3 2.1 Jatkuva perhehoito 3 2.2 Lyhytaikainen

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä LASTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Ilmajoki, Jalasjärvi, JIKky Kurikan sosiaalitoimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 PERHEHOITO... 3 2.1 Mitä on lasten perhehoito?...

Lisätiedot

PRIDE VALMENNUS 9. TAPAAMINEN PERHEHOITAJAN ASEMA. PRIDE-valmennus 9. tapaaminen diat Perhehoitoliitto ry 1

PRIDE VALMENNUS 9. TAPAAMINEN PERHEHOITAJAN ASEMA. PRIDE-valmennus 9. tapaaminen diat Perhehoitoliitto ry 1 PRIDE VALMENNUS 9. TAPAAMINEN PERHEHOITAJAN ASEMA 1 Perhehoitajan asema - Perhehoidon tukimuodot - Toimeksiantosopimuksen sisältö ja tekeminen - Perhehoitajan sosiaaliturva, vakuutukset ja verotus sekä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv

IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE. Lieksan kaupunki. 01.03.2012/lv IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Lieksan kaupunki 01.03.2012/lv 2 Sisällys 1. PERHEHOITO... 3 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite... 3 1.2 Perhehoidon järjestäminen ja vastuuhenkilöt... 3 1.3 Ikäihmisten

Lisätiedot

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki

Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Perhehoitolaki ja omaishoitolaki Työsopimuslaki Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Työsopimuslain 4 lukuun on lisätty uusi 7 a Poissaolo perheenjäsenen tai muun läheisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

Ranuan kunta. Perusturvalautakunta. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen

Ranuan kunta. Perusturvalautakunta. PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen 2016 Ranuan kunta Perusturvalautakunta PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Voimassa 01.05.2016 alkaen Sisällys 1. PERHEHOITO... 2 1.1 Perhehoitoa koskeva lainsäädäntö... 2 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite...

Lisätiedot

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT

SODANKYLÄÄN. Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti PERUSTURVAPALVELUT Sodankylä IKÄIHMISTEN PERHEHOITO SODANKYLÄÄN Vs. vanhustyönjohtaja Anitta Kaisanlahti 1.3.2013 TYÖSTÄMISEN PROSESSI 2000 luvun alkupuolella KOHO-hankkeessa 2012, kevät perhehoitoon liittyvä koulutus Kemissä

Lisätiedot

Perhehoito: Perhehoito on tärkeä osa lastensuojelua.

Perhehoito: Perhehoito on tärkeä osa lastensuojelua. 20.11.2013 1 Perhehoito: Perhehoito tarkoittaa lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä sosiaalilautakunnan tehtävään hyväksymässä sopivassa perheessä. Perhehoito

Lisätiedot

PERHEHOIDON OHJEISTUS

PERHEHOIDON OHJEISTUS 1 PERHEHOIDON OHJEISTUS 1 PERHEHOIDON MÄÄRITTELYÄ 2 1.1 Toimeksiantosuhteinen perhehoito 2 1.2 Perhehoidon muodot 2 1.2.1 Lasten ja nuorten perhehoito 2 1.2.2 Vammaisten perhehoito 3 1.2.3 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Voimassa 1.1.2015 alkaen Julkaisija: Perhehoitoyksikkö Pessi

Voimassa 1.1.2015 alkaen Julkaisija: Perhehoitoyksikkö Pessi 1 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala ja Rantasalmi) Voimassa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 1/38 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 www.pslastensuojelu.fi 2/38 www.pslastensuojelu.fi/tuki-ja-sijaisperhetoiminta/perhehoidon-tietopaketti-ja-toimintaohjesuositus/

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh Nina Sormo, puh 07.01.2016 Sivu 1 / 1 5681/2015 01.02.01 7 Perhehoidon palkkioiden korottaminen 1.3.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Leena Wilén, puh. 050 428 9405 Nina Sormo, puh. 050 598 6982 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Opintososiaaliset edut

Opintososiaaliset edut Opintososiaaliset edut Miten rahoitan opiskeluni? Miten rahoitan kouluttautumiseni? Omaehtoinen koulutus Oppisopimuskoulutus Työvoimakoulutus - Kelan opintotuki - Aikuiskoulutustuki - Työttömyysetuus opintoihin

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2012

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2012 1/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2012 www.pslastensuojelu.fi/ohjeistus 1/26 2/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA

Lisätiedot

Helsinki /2016

Helsinki /2016 KUNTAINFO Helsinki 28.10.2016 7/2016 PERHEHOITOLAKIIN MUUTOKSIA 1.7.2016 LUKIEN Tausta Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman mukaisesti perhehoitolakiin on tehty eräitä muutoksia. Muutosten tavoitteena

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry

Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea. Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Perhehoito hoivaa, huolenpitoa ja erityistä tukea Kehittämispäällikkö Maria Kuukkanen, Perhehoitoliitto ry Mitä perhehoito on? Perhehoitolaki 1.4.2015 Ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon

Lisätiedot

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2015

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2015 Ohje 1 (7) Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2015 Perhehoidossa yksityinen perhehoitaja sitoutuu kodissaan hoitamaan ja/tai kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä sekä turvaamaan tämän

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERHEHOIDON SÄÄDÖSTAUSTA 3 2 PERHEHOIDON TARKOITUS 3 3 PERHEHOIDON TOTEUTUS 3 3.1 PERHEHOITAJA 3 3.2 PERHEHOITOKOTI

Lisätiedot

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2016

Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2016 Ohje 1 (7) Vaalijalan perhehoidon perusteet ja ohjeet 2016 Perhehoidossa yksityinen perhehoitaja sitoutuu kodissaan tai hoidettavan kotona hoitamaan ja/tai kasvattamaan perhehoitoa tarvitsevaa henkilöä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 1/38 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2015 www.pslastensuojelu.fi 2/38 www.pslastensuojelu.fi/tuki ja sijaisperhetoiminta/perhehoidon tietopaketti ja toimintaohjesuositus/

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2013

LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2013 1/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA 2013 www.pslastensuojelu.fi/ohjeistus 1/26 2/27 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJESUOSITUS VUONNA

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 1/40 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 www.pslastensuojelu.fi 2/40 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Perusturvalautakunta 31.3.2010 Perusturva LIITE 3 KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.5.2010 ALKAEN 2 PERHEHOIDON SÄÄDÖSPERUSTA Perhehoidosta säädetään sosiaalihuoltolain 17 :ssä. Perhehoito on

Lisätiedot

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero

Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito. Henkilötunnus. Perhehoitaja(t) Työpaikka, työpaikan puhelinnumero ENNAKKOVALMENNUKSEEN HAKEVA KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOITAJA IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJA Olen kiinnostunut Pitkäaikainen perhehoito Tilapäinen perhehoito Osavuorokautinen perhehoito Perhehoitajan sijaistaminen/lomitus

Lisätiedot