LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS"

Transkriptio

1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON OHJEISTUS LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN VUONNA HOITOPALKKIO Perhehoitajalain (312/1992) 2 :n mukainen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousi vuoden 2014 alusta lukien 679,71 euroon perhehoidossa olevaa henkilöä kohden kuukaudessa. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella Perushoitopalkkio 679,71 /kk (22,66 /vrk) Pääsääntöisesti sijaisperheessä asuvan alle 21-vuotiaan lapsen/nuoren hoidosta maksetaan perhehoitajalle tämä kokoaikapalkkio. Perhehoitajalle maksetaan hoitopalkkio 380,97 /kk, kun: yli 18-vuotias nuori asuu viikot opiskelupaikkakunnalla ja käy viikonloppuisin sijaisperheessä nuori on varusmies- tai siviilipalvelusta suorittamassa ja käy viikonloppuisin sijaisperheessä yli 18-vuotias nuori on yli 2 kk sairaalahoidossa, maksetaan 3. sairaalassaolokuukaudesta eteenpäin 1.2. Lapsen kokoaikainen hoito sijoituksen alussa Kokoaikainen hoito tarkoittaa sitä, että perhehoitaja on kokoaikaisesti kotona (jää pois ansiotyöstä sovituksi ajaksi tai on jo kotona) eikä lapsi ole säännöllisessä päivähoidossa sijaiskodin ulkopuolella. Mikäli sijaisvanhemmista jompikumpi hoitaa lasta kotona kokoaikaisesti sijoituksen alussa, voidaan perushoitopalkkio (679,71 /kk) maksaa kaksinkertaisena määräaikaisella päätöksellä nuorimman lapsen osalta. Sisarusten perushoitopalkkiota suositellaan korotettavan 339,86 /kk (puolet perushoitopalkkiosta). Jos sijoitettava lapsi on yli 3 vuotta, on korotus voimassa 12 kk. Jos sijoitettava lapsi on alle 3-vuotias, on korotus voimassa lapsen 3- ikävuoteen asti, kuitenkin aina vähintään vuoden sijoituksen alkamisesta. 1

2 Mikäli lapsen tilanne edellyttää toiselta perhehoitajalta lapsen kokoaikaista hoitoa sijoituksen ensimmäisen vuoden jälkeen, voidaan perhehoitajalle maksaa sijoituksen ensimmäisen vuoden mukaista palkkiota määräaikaisesti Työntekijän arvioon perustuva korotettu hoitopalkkio Perhehoitajalle voidaan harkinnanvaraisesti maksaa korotettua palkkiota, mikäli sijoitetun lapsen hoito on erityisen vaativaa. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee arvion lapsen hoidon vaativuudesta. Korotettu palkkio maksetaan aina määräaikaisena. Päätös tehdään enintään vuodeksi kerrallaan. Korotettu palkkioluokka 1 755,59 / kk Kun lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi lapsen vaikeahoitoiseksi tai lapsen lähiverkoston kanssa tehtävän yhteistyön erittäin haasteelliseksi. Korotettu palkkioluokka 2 871,84 / kk Kun sosiaalityöntekijän arvion lisäksi muu asiantuntija tai asiantuntijatyöryhmä on lausunnossaan arvioinut lapsen vaikeahoitoiseksi. Korotettu palkkioluokka ,45 / kk Kun sosiaalityöntekijän arvion lisäksi muu asiantuntija tai asiantuntijatyöryhmä on lausunnossaan arvioinut lapsen erityisen vaikeahoitoiseksi Hoitopalkkio ammatillisessa sijaisperheessä enintään 2139,03 /kk tai 71,30 /vrk Erityisen vaativahoitoisen lapsen hoitopalkkiota voidaan maksaa erityiseen harkintaan perustuen, kun: lapsen/nuoren vaikeahoitoisuudesta (esim. vaikeat käytöshäiriöt, psyykkiset oireilut) on asiantuntijalausunto ja sijaisperheellä on valmiudet vastata erityishoidon tarpeeseen ja sijaisperhe on käynyt PRIDE valmennuksen tai jonkun muun sijaisvanhemmuutta tukevan koulutuksen/koulutuksia ja ainakin toisella sijaisvanhemmalla on sosiaali-, terveydenhuolto- tai kasvatusalan koulutus ja ainakin toinen sijaisvanhempi hoitaa päätoimisena tehtävänään lasta kotonaan toimeksiantosuhteisena perhehoitajana ja sijaisperheellä on kokemusta sijaisvanhemmuudesta. Ammatilliseen sijaisperhehoitoon voidaan sijoittaa pääsääntöisesti yksi lapsi kokoaikaista perhehoitajaa kohden. Harkinnan mukaan voidaan lapsilukumäärä ylittää sisarusten kohdalla, mikäli se on lapsen kasvun ja kehityksen kannalta perusteltua. 2

3 1.5. Hoitopalkkio ja kustannusten korvaus VASTAANOTTO-/ KRIISIPERHEESSÄ Vastaanottoperhe on tarkoitettu lyhytaikaisiin sijoituksiin (maksimissaan 3 kk) alle kouluikäisille, erityisesti alle 3-vuotiaille kriisitilanteissa. Lapsi siis sijoitetaan nopealla aikataululla vapaana olevaan vastaanottoperheeseen esim. selvitettäessä lastensuojelun tarvetta perheen kriisitilanteessa kiireellisessä sijoituksessa huostaanoton alkuvaiheessa selvitettäessä lapsen tarpeisiin sopivaa sijaishuoltopaikkaa Hoitopalkkio 1000 /kk 33,33 /vrk Kulukorvaus 638,86 /kk 21,30 /vrk 2. KUSTANNUSTEN KORVAAMINEN 2.1. Kulukorvaukset vuonna vuotiaat 531,14 /kk 17,70 /vrk 12- vuotiaat 639,55 /kk 21,32 /vrk Mikäli sijaisperhe vastaa alaikäisen nuoren toimeentulosta opiskelupaikkakunnalla, kulukorvausta ei vähennetä Kulukorvauksen maksaminen vähimmäismäärää pienempänä Kun nuori on suorittamassa asevelvollisuuttaan, siviilipalvelusta tai opiskelee toisella paikkakunnalla ja käy viikonloppuisin sekä lomillaan sijaisperheessä, maksetaan sijaisperheelle kulukorvausta 21,32 /vrk. Nuoren omaa avustamista voidaan harkita jälkihuoltona toimeentulotuella (esimerkiksi suuret matkakulut). Mikäli nuori on pitkäaikaisessa (yli 6 kk) työsuhteessa perhesijoituksen aikana, tehdään yksilöllinen suunnitelma siitä, mistä kuluista ja hankinnoista nuori vastaa itse (huomioon otettavia seikkoja ovat esim. työmatkakulut, käyttövarat, vaatteet, autokoulumenot ja toimeentulo). Tällöin sosiaalityöntekijä tekee sijaisperheen ja nuoren kanssa yhdessä suunnitelman sijaisperheelle maksettavan kulukorvauksen vähentämisestä Perhehoitajan ilmoitusvelvollisuus Perhehoitajan tulee ilmoittaa yhdyshenkilölle välittömästi esimerkiksi palkkioiden ja korvausten maksuperusteissa tapahtuneista muutoksista Terapia ja terveydenhuolto Kulukorvaukseen sisältyvät tavanomaiset perusterveydenhuollon kustannukset, kuten terveyskeskusmaksut, lääkekustannukset infektiosairauksista jne. 3

4 Erikseen korvataan sairaalamaksut, poliklinikkamaksut, kohtuulliset kustannukset silmälaseista, piilolinssit, hammashoito ja muut ei-tavanomaiseksi luokiteltavat terveydenhuoltomenot. Kelan vammaistuen perusteena olevan sairauden aiheuttamia kuluja korvataan ainoastaan vammaistuen ylittävältä osalta. Sovitut terapiasta aiheutuneet kulut korvataan sijaisperheelle sekä siihen liittyvät matkakulut siltä osin kuin sairausvakuutus ei niitä huomioi. Terveydenhoitoon liittyvien matkojen osalta perhehoitaja hakee ensin Kelan matkakorvauksen. Omavastuuosuus korvataan sosiaalitoimesta. Mahdolliset matkakulut korvataan oman auton käyttökuluina 0,30 /km. Sijaisvanhemman ansionmenetys korvataan työnantajalta saadun todistuksen perusteella palkattomasta poissaolosta Opiskelukulut Opintoraha on ensisijaisena etuutena tarkoitettu kattamaan opiskelusta aiheutuvat kustannukset, joista sovitaan jokaisen nuoren kanssa yksilöllisesti sosiaalityöntekijän kanssa. Erikseen korvataan opiskelusta aiheutuvat suuret kustannukset, kuten oppikirjat, erityisvaatetus, muut välttämättömät erityisvälineet, matkakulut (KELA:n koulumatkakorvauksen ylittävältä osalta) ym. opiskelusta aiheutuvat ylimääräiset menot. Perhehoidossa olevan/olleen alle 21-vuotiaan nuoren keskiasteen tai lukion sekä ammattitutkinnon suorittamisesta johtuvat kulut korvataan edellä esitetyllä tavalla eikä nuoren tarvitse kattaa näitä opintolainalla. Mikäli nuori kuitenkin nostaa opintolainan, sovitaan hänen kohdallaan taloudellinen avustaminen erikseen. Kun nuori asuu viikot opiskelupaikkakunnalla (eikä sijaisperheelle makseta täyttä kulukorvausta), voidaan nuorta avustaa toimeentulotukinormia soveltaen ottaen tulona huomioon opintoraha ja asumislisä, menona yksinäisen perusosa. Taloudellinen tuki maksetaan asiakassuunnitelman mukaisesti joko sijaisperheelle tai nuorelle itselleen Harrastuskulujen korvaaminen Pääsääntöisesti tuetaan yhtä sosiaalityöntekijän kanssa sovittua harrastusta ja siihen liittyviä matkakuluja Lapsen lomanvietosta aiheutuvat kustannukset Lapsen lomanvietosta aiheutuneita kuluja voidaan korvata sosiaalityöntekijän kanssa sovittaessa harkinnan mukaan. Lomanviettokuluista perhehoitajan ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tulee neuvotella etukäteen. 4

5 2.8. Vaatetus Lapsilisä ja kulukorvaus kattavat vaatetuskulut. Yli 17 vuotiaille maksetaan tarvittaessa vaaterahaa Korvaus oman auton käytöstä Perhehoitajille ja tukiperheille korvataan oman auton käytöstä 0,30 /km. Korvausta maksetaan tukiperheille tilanteissa, joissa he ovat joko hakeneet lapsen luokseen tai vieneet lapsen takaisin kotiinsa ja sijaisperheille tilanteissa, jotka liittyvät lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämiseen liittyviin neuvotteluihin tai tapaamisiin. Lapsen matkakulut vanhempien tai muiden lapselle läheisten henkilöiden luo korvataan asiakassuunnitelman mukaisesti Muut erityiset kulut Passin hankkimisesta aiheutuneet kulut korvataan erikseen. Tietokoneen hankintaa voidaan avustaa vain erityisistä syistä (esim. opiskelu) ja tällöinkin kohtuullisesti tietokoneiden yleisen hintatason mukaisesti. Nuoren valmistuessa ammattiin tai päästessä ylioppilaaksi häntä muistetaan noin 85 :n lahjalla. Päivähoitokulut korvataan, jos molemmat perhehoitajat käyvät töissä ja/ tai jos lapsi kuntoutuksellisista syistä tarvitsee päivähoitoa. Jos lapsen päivähoidon tarve johtuu muusta kuin perhehoitajan työssä käynnistä, voidaan hoitopalkkion tasoa alentaa. Ensisijaisesti suositellaan kunnallista päivähoitoa Lapsen käyttövarat Lapsen käyttövarat sisältyvät kulukorvaukseen. Lapselle tai nuorelle maksetaan käyttövaroja kalenterikuukaudessa iästä ja kasvuympäristöstä riippuen seuraavasti: alle 15 -vuotiaalle lapselle määrä, joka vastaa hänen yksilöllistä tarvettaan. 15 vuotta täyttäneelle lapselle tai nuorelle vähintään määrä, joka vastaa yhtä kolmasosaa elatusturvalain (671/1998) 7 :ssä säädetystä yhdelle lapselle suoritettavasta täysimääräisestä elatustuen määrästä (153,63 euroa/kk). Käyttövara vuonna 2014 on 51,21 euroa. 3. KÄYNNISTÄMISKORVAUS Perhehoitajalle voidaan maksaa sijoituksen alkaessa käynnistämiskorvausta lapsen hankintoihin. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä vuonna 2014 on 2887,51 5

6 perhehoidossa olevaa henkilöä kohti. Käynnistämiskorvausta voidaan maksaa sijoituksen ensimmäisenä vuonna. Enimmäismäärään saakka voidaan korvata lapsikohtaisesti hoidon käynnistymisestä aiheutuvia kodin irtaimistohankintoja, mahdollisista sijaiskodin muutostöistä aiheutuvia kustannuksia sekä lisäksi sijoituksen alkuvaiheessa tarvittavia vaatetus- ja muita perushankintoja. Osana perhehoitajalle maksettavia käynnistämiskorvauksia voidaan korvata perhehoitajan itse maksamat Pridevalmennuksen materiaalikustannukset. Perhehoitajalain (312/1992) 3 :n mukaan käynnistämiskorvauksen määrää tulee tarkistaa vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti. Käytäntöön soveltaminen: Sijaisperhe laatii luettelon lapsen tarvitsemista tarvikkeista ja mahdollisista kodissa tehtävistä muutostöistä. Tältä pohjalta arvioidaan käynnistämiskorvauksen suuruus. Jos perhehoitaja lopettaa toimintansa lyhyehkön ajan kuluessa tai perhehoito päättyy muusta syystä, voidaan osa käynnistämiskorvauksesta periä takaisin. 4. KELA:N ETUUDET Lapsilisä maksetaan lapsilisälain (796/1992) 6 :n 2 mom:n mukaan perhehoitajalle. Kustannuskorvausta ei vähennetä tämän perusteella. Vammaistuki maksetaan perhehoitajalle. 5. VAPAAOIKEUS Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalle tulee järjestää mahdollisuus vapaaseen, jonka pituus on yksi arkipäivä kutakin sellaista kalenterikuukautta kohden, jona hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perusteella vähintään 14 vuorokautta perhehoitajana. Palkkion maksamisesta perhehoitajan vapaan ajalta sovitaan toimeksiantosopimuksessa (perhehoitajalaki (312/92) 6.). Perhehoidon järjestämisestä vastaavan kunnan tulee huolehtia tai tarvittaessa avustaa perhehoidossa olevan henkilön hoidon järjestämistä perhehoitajan vapaan ajaksi. Kunta voi järjestää perhehoitajan vapaan tai muun poissaolon ajaksi tarvittavan sijaishoidon tekemällä toimeksiantosopimuksen sellaisen henkilön kanssa, joka täyttää perhehoitajalta vaadittavat edellytykset (perhehoitajalaki 6 a ). Sijaishoitaja tulisi perhehoitajan kotiin hoitamaan perhehoitajan hoidossa olevia henkilöitä, jos perhehoitaja suostuu siihen ja jos järjestely on hoidettavien edun mukaista. Muita tapoja järjestää sijaishoito on esim. tukiperhehoito, tilapäinen sijoitus toiseen perheeseen, MLL:n lastenhoitaja. Toimeksiantosopimuksen teon yhteydessä ja vuosittain neuvotteluissa lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa sovitaan perhehoitajan kanssa vapaaoikeuden 6

7 toteuttaminen. Perhehoitaja voi valita oikeuden vapaaseen toteutettavaksi siten, että hän itse järjestää hoidon vapaansa ajalle ja vapaan järjestelyistä aiheutuvat kustannukset korvataan kulukorvauksena. Pitämätön vapaa korvataan hoitopalkkion vähimmäispalkkion suuruisena 679,71 /vuosi tai 56,64 /kk toteutuneiden kuukausien mukaan. 6. TUKIPERHETOIMINTA 6.1. Tukiperhetoiminta lastensuojelun avohuollossa Tukiperhetoiminta on yksi lastensuojelulain 36 :n mukainen avohuollon tukitoimi lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi. Tukiperhemaksut vuonna 2014 Palkkio 30,00 /pv/lapsi Lapsen erityishoidettavuuden perusteella palkkiota voidaan korottaa 5 eurolla. Kulukorvaus 21,00 /pv/lapsi Yksi tukiperheviikonloppu = 3 pv (pe-su) Lisäksi tukiperheelle korvataan ennalta sovittuja lapsen kuljettamisesta aiheutuvia matkakustannuksia 0,30 / km Tukiperhe sijaishuollossa Tukiperhettä voidaan käyttää myös sijaisperheeseen sijoitetun lapsen kohdalla sijaishuollon aikaisena tukitoimena. Lastensuojelun avohuollon maksuja voidaan soveltaa myös sijaishuollossa. Kun erityistä hoitoa vaativa lapsi on sijoitettuna sijaisperheeseen ja sijaisperheen jaksamisen tukemiseksi lapselle järjestetään tukiperhe, voidaan erityisen vaativahoitoisen lapsen kohdalla tukiperheelle tarvittaessa palkkiona maksaa /pv + perhehoidon päiväkohtainen kulukorvaus, kun lapsen/nuoren vaikeahoitoisuudesta on asiantuntijalausunto ja tukiperheellä on valmiudet vastata erityishoidon tarpeeseen ja ainakin toisella sijaisvanhemmalla on sosiaali-, terveydenhuolto- tai kasvatusalan koulutus ja tukiperheellä on kokemusta tukiperhe- tai sijaisvanhemmuudesta. 7

Kunnanhallitus 16.2.2015 55

Kunnanhallitus 16.2.2015 55 1 Kunnanhallitus 16.2.2015 55 KUNTIEN JA PESSIN YHTEINEN PERHEHOIDON JA TUKIPERHETOIMINNAN TOIMINTAOHJE Perhehoitoyksikkö Pessi (Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki,

Lisätiedot

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille

PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille TAMPEREEN KAUPUNKI PERHEHOIDON ABC -käsikirja perhehoitajille AKAA KANGASALA LEMPÄÄLÄ NOKIA ORIVESI PIRKKALA TAMPERE URJALA VALKEAKOSKI VESILAHTI YLÖJÄRVI 1 Sisällysluettelo Tervetuloa perhehoitajaksi!...

Lisätiedot

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi!

Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Tervetuloa vantaalaisen lapsen perhehoitajaksi! Olemme iloisia siitä, että olet päättänyt ryhtyä perhehoitajaksi Vantaan kaupungin sijoittamalle lapselle.

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET VUODELLE 2015 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISTEN HENKILÖIDEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Työryhmä Armi Lehtinen, Jämsä Anne Mari Koukka, Laukaa Eira Ohvo, Konnevesi Liisa Mustonen, Muurame Emmi Hanhikoski, Jyväskylä Jaana

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012

LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 LAUKAAN KUNNAN VAMMAISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.1.2012 Pohjana Keski-Suomen vammaisten toimintaohje: Työryhmä Armi Lehtinen Jämsä Anne Mari Koukka Laukaa Eira Ohvo Konnevesi Liisa Mustonen Muurame

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014

SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014 SoTe kuntayhtymä AVUSTUSTEN, ETUUKSIEN, PALVELU-JEN, PALKKIOIDEN JA KORVAUSTEN SOVELTAMIS- JA TOIMINTAOHJEET V.2014 1 LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO, KULU- JA KÄYNNISTÄMIS 3 Saarikan maksama hoitopalkkio

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE TOIMEKSIANTOPERUSTEINEN PERHEHOITO Yhtymähallitus 29.1.2014 Sisällysluettelo 1. Ikäihmisten perhehoito... 2 1.1. Toimeksiantosuhteinen

Lisätiedot

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle

6.3.2012. Perhehoidon aakkoset. helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle 6.3.2012 Perhehoidon aakkoset helsinkiläisen lapsen perhehoitajalle Sisällysluettelo Tervetuloa helsinkiläisen lapsen perhehoitajaksi!... - 4 - Perhehoito on tiimityötä... - 4 - Tieto tuo varmuutta sijaisvanhempana

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 19.1.2012, kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Onnenkoti Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT

4. PERHEPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT MUUT MAKSUT Sarjassa annettava valohoito 8,80 Röntgenlääkärin ultraäänitutkimus (tk-maksun mukainen käyntimaksu) 14,70 Natiivikuvien tallentaminen cd-levykkeelle 12,00 Terveyden edistämisen ryhmämaksu

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Varsinais-Suomen kunnat Sijaishuoltoyksikkö PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2 Sisällys 1. Perhehoidon toimintaympäristö 5 1.1 Perhehoidon lainsäädäntö 5 1.2 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 5 1.3 Perhehoidon

Lisätiedot

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Sosiaalityön palvelualue Maahanmuuttajatyön palvelualue Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunnan Toimeentulotukilain soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen hyväksytty 10.12.2013 Vaasan sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ Hoitotyö Mira Koivusaari SIJAISVANHEMMUUDEN MYÖNTEISET JA KIELTEISET KOKEMUKSET Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2010 1 2 SISÄLTÖ 1 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS 2 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN 2 2.1 Pitkäaikaisasiakas 2 2.2 Opiskelijat 3 2.3 Yrittäjät 5 2.4 Asevelvolliset 5 2.5 Vangit 6

Lisätiedot

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.9.2014 alkaen

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.9.2014 alkaen Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.9.2014 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Soveltamisohjeen käyttäjälle 3 2. Toimeentulotuen rakenne ja tarkoitus 3 3. Toimeentulotuen suuruus 4 3.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.5.2013 alkaen

Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.5.2013 alkaen Kotkan soveltamisohjeita toimeentulotuesta 1.5.2013 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Soveltamisohjeen käyttäjälle 3 2. Toimeentulotuen rakenne ja tarkoitus 3 3. Toimeentulotuen suuruus 4 3.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen

Lahtinen Merja jäsen Lehtinen Harri jäsen Lindeman Sinikka jäsen Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2011 1 SoTe -tilaajalautakunta Aika 27.01.2011 klo 14:00-18:35 Paikka Jämsänkoski-sali, Kenraalitntie 12, 2. krs Läsnäolleet Putkonen Aira puheenjohtaja Rantanen Piritta varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Toimeentulotuen soveltamisohjeet Viitasaari, Pihtipudas & Kinnula Perusturvalautakunta 25.1.2012 Päivitetty 22.1.2014 Päivitetty 18.2.2015 Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44800 PIHTIPUDAS www.pihtipudas.fi

Lisätiedot

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen

Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Toimeentulotuen sisäiset ohjeet 1.1.2013 alkaen Sisältö Yleistä... 2 1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 1.1. Oleskelu kunnassa... 2 1.2. Perhekäsite... 3 1.3. Elatusvelvollisuus... 3 2 Toimeentulotukihakemuksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Liedon kunta TOIMEENTULOTUKIOHJEET 0 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT OHJEET Perusturvalautakunta 22.11.2011 LIEDON KUNTA TOIMEENTULOTUKIOHJEET 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEENTULOTUEN SÄÄNNÖKSET

Lisätiedot

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET

1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET 1 LASTENSUOJELUN ASIAKASMAKSUT Yhtymähallitus 26.3.2013, liite 27 2 SIJOITETUN LAPSEN ITSENÄISTYMISVARAT 1. ASIAKASMAKSULAIN MUKAISET KORVAUSTEN JA MAKSUJEN MÄÄRÄY- TYMISPERUSTEET Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.)

2. perimällä korvaus muista lapsen tuloista, korvauksista ja saamisista (7 3 mom.) Lastensuojelun asiakasmaksut ohjeistus 1.3.2014 Lastensuojelulain nojalla avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jälkihuoltona lapselle annetuista perhehoidosta, laitoshoidosta tai asumispalveluista

Lisätiedot

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen

Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA. 1.2.2008 alkaen Stl. 29.1.2008 1 Liite 1 TOIMEENTULOTUKIOHJE KIIMINGIN KUNTA 1.2.2008 alkaen TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.2.2008 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty sosiaali-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT...

SISÄLLYSLUETTELO 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 3 OPISKELIJAT... 8 4 YRITTÄJÄT... Toimeentulotukiohje Kempeleen kunnassa 1.4.2015 alkaen KEMPELEEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.4.2015 Tällä ohjeistuksella korvataan aiemmat soveltamisohjeet. Nämä ohjeet eivät koske

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TOIMEENTULOTUKIOHJEET UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaalilautakunta 17.3.2015 TOIMEENTULOTUKIOHJEET 18.3.2015 alkaen Nämä ohjeet eivät rajoita viranhaltijan oikeutta käyttää harkintaa hänen päättäessään henkilön / perheen oikeudesta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE

Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE Perusturvalautakunta 16.6.2009 / LIITE HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.7.2009 ALKAEN Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004

Lisätiedot

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta

TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta TOIMEENTULO- TUKIOHJEISTUS Ilomantsin kunta Ilomantsin kunnan toimeentulotukiohjeistus v. 2013 1 SÄÄNNÖKSET... 1 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY... 1 2.1. Toimeentulotuen

Lisätiedot