Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2015"

Transkriptio

1 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2015

2 Sisällysluettelo JOHDANTO HENKILÖSTÖ LAPSET... 3 PÄIVÄHOITOON SAAPUMINEN JA PÄIVÄHOIDOSTA HAKEMINEN... 3 LAPSEN KOSKEMATTOMUUTEEN KOHDISTUVA UHKA... 3 LAPSEN FYYSINEN RAUHOITTAMINEN... 4 ONGELMAT HAKUTILANTEESSA... 4 SAIRAUDET JA TAPATURMAT... 5 LÄÄKINTÄ... 5 LAPSEN TERVEYS JA HYGIENIA... 5 LEIKKI- JA OPPIMISVÄLINEET... 6 ULKOILU LIIKKUMINEN TOIMINTAYKSIKÖN ULKOPUOLELLA LAPSEN KATOAMINEN ASIAKIRJAT JA NIIDEN SÄILYTYS TOIMINTAYMPÄRISTÖN TURVALLISUUS... 7 KIINTEISTÖ JA IRTAIMISTO... 7 PIHA-ALUEET... 8 TUKITOIMINNOT; RUOKAHUOLTO JA SIIVOUS... 8 HÄIRIÖTILANTEET TIETOTEKNINEN TURVALLISUUS... 9 TIETOJÄRJESTELMIEN JA TIETOLIIKENNEVERKON KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS YKSITYISIIN PÄIVÄHOITOPALVELUIHIN LIITTYVIEN RISKIEN HALLINTA (OSTOPALVELUT JA MUUT YKSITYISET PALVELUNTUOTTAJAT) OSTOPALVELUT YKSITYISTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN HYVÄKSYMINEN, OHJAUS JA VALVONTA YKSITYISTEN PALVELUNTUOTTAJIEN OHJAUS- JA VALVONTAKÄYNNIT JA YHTEISTYÖ KUNNAN KANSSA MUUTA TÄRKEÄÄ YKSIKÖISSÄ PITÄÄ OLLA MYÖS SEURAAVAT ASIAKIRJAT LIITTEITÄ... 11

3 1 Johdanto Turvallisuus on keskeinen arvo varhaiskasvatuksessa. Lainsäädäntö velvoittaa toimintayksikön huolehtimaan varhaiskasvatuksen turvallisesta järjestämisestä. Suunnitelman laadinnassa on otettu huomioon varhaiskasvatuksen henkilöstö, hoidossa olevat lapset, toimintaympäristö, häiriötilanteet ja yksityiset palveluntuottajat. Kaarinan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma on laadittu moniammatillisessa työryhmässä vuosina Suunnitelman laatimista on ohjannut Olli Saarsalmen toimittama julkaisu Päivähoidon turvallisuussuunnittelu (2008). Asiaa on käsitelty aluepalavereissa ja varhaiskasvatuksen foorumissa. Tämä suunnitelma on otettu käyttöön varhaiskasvatuksen yksiköissä ja sitä on täydennetty yksikkökohtaisilla ohjeilla. Lisäksi käytössä ovat mm. hygieniaohjeet, ohjeet kriisien käsittelystä päivähoidossa ja muut kaupungin ohjeistukset. Kaupungin turvallisuussuunnitelma tarkistetaan seuraavan kerran marraskuussa Yksiköt tarkistavat oman suunnitelmansa vuosittain. Työryhmän jäsenet: Outi Melander Christine Niemeier-Hiekka Maija Suistoranta Katja Vainikainen Minna Valo

4 2 1. Henkilöstö - Varhaiskasvatuksessa tulee olla päivähoitoasetuksen mukainen henkilöstö. - Yksityiseen päivähoitoon sovelletaan yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia. Kaarinassa on oma valvontasuunnitelma näitä varten. - Työvuorolistat on laadittu tarkoituksenmukaisiksi ja niissä otetaan huomioon turvallisuuteen liittyvät asiat. - Tilanteen vaatiessa henkilökunta on velvollinen siirtymään ryhmästä tai yksiköstä toiseen. - Uusi työntekijä perehdytetään työhönsä ennen työsuhteen alkua. Esimies toimii ensisijaisena perehdyttäjänä (apuna tulokkaan opas), lisäksi lähitiimi ja koko työyhteisö on mukana perehdyttämisessä. - Ryhmän työntekijät perehdyttävät lyhytaikaiset sijaiset. - Avustajat, opiskelijat, harjoittelijat ja kaupungin kesätyöntekijät eivät ole juridisesti vastuussa lapsista. He osallistuvat lasten valvontaan yhdessä muun henkilökunnan kanssa. - Työnantaja huolehtii siitä, että työntekijöillä on riittävät ensiapuvalmiudet. Ensiapukoulutus on kirjattu koulutussuunnitelmaan. - Työnantaja järjestää muuta lapsen turvallisuuteen liittyvää täydennyskoulutusta. - Työjärjestelyissä huolehditaan kaikista turvallisuuteen liittyvistä tekijöistä, tarkennukset yksikkökohtaisissa suunnitelmissa. - Pihavalvontaa on oltava riittävästi ja siihen laaditaan joka yksikössä oma ulkoilun valvontasuunnitelma. - Työyksikössä määritellään muut työhön liittyvät tehtävät ja ne ovat työntekijöiden tiedossa. - Henkilöstö on salassapitovelvollinen. Kaikkien päivähoidossa olevien asiakasperheiden ja työntekijöiden asiat kuuluvat salassapitovelvollisuuden piiriin. - Kaarinassa on käytössä varhaisen puuttumisen malli. - Työntekijällä on velvollisuus esittää ote rikosrekisteristä työnantajalle, kun hänet valitaan virka/työsuhteeseen tai yli 3kk kestävään työsuhteeseen ( lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504/2002, lomake - Kaarinan varhaiskasvatus on savuton työpaikka. - Kaupungin henkilökunta on vakuutettu työaikana ja tavanomaisilla työmatkoilla (IF).

5 3 2. Lapset Päivähoitoon saapuminen ja päivähoidosta hakeminen - Pääsääntöisesti päivähoitoon ja / tai esiopetukseen tulevan lapsen tuo ja hakee lapsen huoltaja. - Jokaiselle lapselle laaditaan hoitosopimus, jossa sovitaan kirjallisesti hoitoaika, hakijat ja varahakijat. - Huoltajan tuodessa tai hakiessa lasta, he varmistavat, että henkilökunta on tietoinen lapsen saapumisesta tai lähtemisestä. Henkilökunta kohtaa lapsen kätellen tai muulla tavalla kohdaten henkilökohtaisesti. Vastuun siirto tapahtuu tässä tilanteessa. - Mikäli lasta hakee joku muu kuin huoltaja, vanhemmat sopivat asiasta erikseen henkilökunnan kanssa. - Hakijan tulee olla 18v täyttänyt. - Päivähoidossa olevat lapset eivät kulje päivähoitomatkoja yksin. - Päivähoidossa oleva lapsi on päivähoitopaikan vastuulla, kunnes hänet on luovutettu hakijalle. - Päivähoidon henkilökunta ei voi luovuttaa lasta tuntemattomalle hakijalle. - Huoltaja antaa ohjeet henkilökunnalle menettelytavoista, jos lapsen luovuttamisesta toiselle huoltajalle on olemassa virallinen luovutuskielto. - Lapsen käyttäessä taksikyytejä (esim. terapiakäynnit), vanhempien ja taksiyrittäjien kanssa sovitaan kirjallisesti lasten hoitoon ja hakuun liittyvät menettelyt (Hops/Hojks). Varhaiskasvatuksen avustajat eivät kulje lasten mukana terapiakäynneillä. Lapsen koskemattomuuteen kohdistuva uhka - Toimintaohje lapsen kohtelusta päivähoidossa - Kriisien käsittely päivähoidossa - Lastensuojeluilmoitusvelvollisuus: lastensuojelulaki (417/2007) 25, muutokset Lastensuojelu päivähoidossa: opas päivähoidon henkilökunnalle yksiköissä - Lapsen sieppaus (ohjeita Päivähoidon turvallisuussuunnittelu -oppaassa) - Tapahtuman tiedottaminen, jälkiarviointi ja riittävä jälkihoito tarvittaessa

6 4 Lapsen fyysinen rauhoittaminen - Päivähoitolaissa ei ole määritelty säännöstä, joka ohjaisi lapsen sylissä rauhoittamista varhaiskasvatuksessa. - Lastensuojelulain (2007/ 417) mukaan sylissä rauhoittamisen tulee olla luonteeltaan hoidollista ja tilanteenmukaista tilanteissa, joissa lapsi tai nuori on vaarassa vahingoittaa itseään, muita henkilöitä tai ympäristöä. - Lapsen huoltajien tulee hyväksyä sylissä rauhoittaminen ja olla tietoisia siitä. - Sylissä rauhoittaminen tarkoittaa lapsen fyysistä kiinnipitämistä. Se ei ole sallittua ennakollisena toimenpiteenä ja se on lopetettava heti, kun se ei ole enää välttämätöntä. Sitä ei myöskään saa käyttää rangaistuksena. - Lasta rauhoitetaan sylissä tukevasti ja turvallisesti, lapselle ei jätetä liikkumatilaa ja hänelle puhutaan rauhoittavasti. - Minkäänlaisten välineiden käyttö ei ole sallittua. - Aikuisen on säilytettävä rauhallisuus ja ammatillisuus koko tilanteen ajan. - Tilanne käsitellään lapsen kanssa keskustellen ja/ tai esimerkiksi kuvia apuna käyttäen, kun lapsi on rauhoittunut. - Tapahtuneesta kerrotaan aina lapsen huoltajille. - Sylissä rauhoittamistilanteet dokumentoidaan aina kirjallisesti. - Työntekijälle on annettava mahdollisuus käsitellä asian aiheuttamia tuntemuksia esimiehen kanssa ja tarvittaessa myös työyhteisössä. Ongelmat hakutilanteessa - Jos lasta ei haeta päivähoidosta, yritetään puhelimitse tavoittaa huoltajat tai varahakijat. Mikäli heihin ei saada yhteyttä, eikä hakuasiaan tule selvyyttä tunnin kuluessa päivähoitopaikan sulkeutumisesta, lapsi viedään vuorohoitokoti Rinkeliin taksilla. (Rinkeli; Viipurintie 120, p ) - Ilmoitus esimiehelle ja sen jälkeen työntekijä soittaa vuorohoitokoti Rinkeliin. - Työntekijä ottaa lapsesta tarvittavat tiedot mukaan esim. yhteystiedot, terveydentila ja ruokavalio. - Lasta saattavan työntekijän on varauduttava jäämään lapsen kanssa Rinkeliin kunnes asia selviää. - Päivähoitopaikan oveen laitetaan viesti, jossa teksti: lapsi (ei nimeä) on viety vuorohoitokoti Rinkeliin. - Jos hakija on päihtynyt tai käyttäytyy muuten sopimattomasti, otetaan ensisijaisesti yhteys toiseen huoltajaan, toissijaisesti varahakijaan. - Lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus.

7 5 Sairaudet ja tapaturmat - Mikäli lapsi sairastuu hoitopäivän aikana, otetaan yhteyttä huoltajaan ja sovitaan lapsen hakemisesta. - Jos lapsi joudutaan viemään lääkäriin tai sairaalaan, häntä saattavalla henkilöllä on oltava mukanaan lasta koskevat tiedot (lapsen henkilötiedot, tiedot mahdollisista sairauksista, allergioista tai yliherkkyyksistä sekä lapsen huoltajien yhteystiedot). Ilmoitetaan asiasta välittömästi lapsen huoltajalle. - Lapsi kuljetetaan tapauksesta riippuen taksilla tai sairasautolla. - Lapset on tapaturmavakuutettu kaupungin toimesta. - Tapaturmailmoitukset tehdään sähköisesti verkossa; (esimiehillä on tarvittavat tunnukset). Lomake löytyy myös Kantrista. Lääkintä - Jos lapsi on ns. päivähoitokuntoinen ja lääke on välttämätöntä antaa päivähoidon aikana, henkilökunta antaa sen lapselle. Lääke on tuotava päivähoitoon alkuperäis-pakkauksessa ja vanhempien on annettava selkeät lääkkeen antamiseen liittyvät ohjeet henkilöstölle kirjallisesti. Vanhempien on pyrittävä saamaan lapselle lääkitys, joka annetaan niin harvoin, että lääkkeen ottoajat voidaan rytmittää päivähoitoaikojen ulkopuolelle. Käytä lääkelomaketta (liite). - Poikkeuksena pitkäaikaissairauksiin liittyvät lääkitykset, erilliset ohjeet. - Ohjeet saatetaan toimintayksikön koko henkilöstön tietoon (ohjeiden säilytys sovitaan yksikkökohtaisesti). Lapsen terveys ja hygienia - Lapsen terveys ja hyvinvointi -lehtinen - Perushoito pohjautuu koko päivähoidossa Päiväkodin hygieniatoimenpiteet Kaarinassa ohjeistukseen. - Suojakäsineet ja käsidesi ovat käytössä jokaisessa päivähoitoyksikössä. - Päivähoitohakemuksen yhteydessä vanhemmat täyttävät jokaisen lapsen osalta erillisen Tiedustelu lapsen terveydentilasta lomakkeen. - Ilmoitus erityisruokavaliosta 2010 (liitteenä), lääkärintodistus - Lääkelomake - Lapset on vakuutettu päivähoito/esiopetusaikana (IF). - Tartuntatauti- ja epidemia/pandemiatapauksissa noudatetaan terveydenhuollon ohjeita

8 6 Leikki- ja oppimisvälineet - Hankintoja tehdessä otetaan huomioon lelujen turvallisuus, kestävyys ja ekologisuus. - Välineet vastaavat lasten ikä- ja kehitystasoa. - Lelujen kunto (sisällä ja ulkona) tarkastetaan säännöllisesti. - Vialliset lelut poistetaan heti käytöstä. Ulkoilu - Toimintayksiköissä laaditaan ulkoilua varten valvontasuunnitelma. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: o Piirros ulkoilualueesta o Valvonnan vastuualueet o Määritellään pihavalvontaa ohjaavien henkilöiden määrä ja tarvittaessa vastuualueiden jako valvojien kesken. Tämä ei kuitenkaan poista henkilökunnan vastuuta kokonaisvalvonnasta. o Valvonnan järjestäminen, jos joudutaan käymään tilapäisesti sisällä. o Piha-alue tarkastetaan päivittäin ennen ulkoilua. o Tarkastuskohteet ja -reitti on suositeltavaa merkitä piha-alueesta laadittuun karttaan. 3. Liikkuminen toimintayksikön ulkopuolella - Päivähoitopaikan ulkopuolelle tapahtuvat retket suunnataan turvallisiin kohteisiin ja niihin tutustutaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan etukäteen. - Retkellä tulee olla riittävästi henkilökuntaa. - Retkille laaditaan retkisuunnitelma. - Retkellä pidetään mukana ensiaputarvikkeet, turvaliivit, nimilistat yhteystietoineen ja puhelin sekä muut tarvittavat välineet. - Lapsen kuljetus- ja retkijärjestelyissä käytetään tilausajoja, joissa on oltava jokaiselle turvavyöt. Poikkeuksena julkinen föliliikenne. - Lapsen vanhempien mukanaolo päivähoidon retkellä ei poista henkilökunnan vastuuta. - Perhepäivähoitajan poistuessa lasten kanssa omalta pihaltaan, lapsilla on oltava turvaliivit.

9 7 4. Lapsen katoaminen - Henkilökunta on koko ajan tietoinen siitä, missä lapset ovat sekä sisätiloissa että ulkoilun aikana. - Mikäli lapsi katoaa päivähoitopäivän aikana, etsintä aloitetaan henkilökunnan toimesta välittömästi (Lähietsintäohje). - Katoamisilmoitus tehdään poliisille etsintäavun pyytämiseksi. - Katoamisesta ilmoitetaan välittömästi huoltajille ja yksikön esimiehelle. - Yksikön esimies informoi varhaiskasvatuksen johtajaa tapahtuneesta. - Lapsen löytymisestä ilmoitetaan välittömästi huoltajille ja poliisille. - Yksikön esimies tiedottaa asiakasperheille tapahtuneesta. - Yksikön esimies, asianosaiset perheet ja työntekijät käyvät läpi tilanteen ja esimies järjestää tarvittaessa kriisiapua. - Katoamistilanteesta keskustellaan lapsiryhmän kanssa. - Jokaisesta katoamisesta tehdään kirjallinen selvitys (liite) - Jälkiarvioinnin perusteella toimintamalleja muutetaan tarvittaessa ja henkilöstö perehdytetään muuttuneisiin ohjeisiin. 5. Asiakirjat ja niiden säilytys - Lasta koskevat dokumentit, muistiinpanot ja muut asiakirjat säilytetään asianmukaisesti. Hoitosuhteen päättyessä ne arkistoidaan/hävitetään erillisten arkistointi-ohjeiden mukaan. 6. Toimintaympäristön turvallisuus Kiinteistö ja irtaimisto - Kaupungin ympäristöpalvelut vastaavat siitä, että varhaiskasvatuspalveluja tarjoavien yksiköiden tilat ovat kunnossa. o Uudisrakentamisen ja saneerauksen suunnittelutyössä tehdään yhteistyötä eri hallintokuntien kesken. o Oppimisympäristöjä suunniteltaessa otetaan huomioon lasten ikä, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet sekä esteettömyys. Tilojen tulee olla toimivat ja turvalliset. o Sisäilman laatu on asetuksen mukainen. o Tilojen toimivuus ja kunto tarkastetaan säännöllisesti. o Sisätiloissa on oltava tarkoituksenmukainen lämpö ja valaistus.

10 8 o Tilakeskus vastaa teknisesti oikeanlaisesta akustiikasta. Tarvittaessa suoritetaan melumittaus. o Tilakeskus vastaa myös yksikön mahdollisista turvalaitteista. o Tilakeskus vastaa ajantasaisista yhteystiedoista. - Yksikön esimies vastaa siitä, että kalusteet ja välineistö ovat ergonomisia ja käyttökuntoisia. - Henkilökunta on velvollinen ilmoittamaan havaituista puutteista välittömästi esimiehelle. Esimiehen velvollisuus on ilmoittaa kirjallisesti havaituista puutteista tilakeskukselle. Käytössä on sähköinen työpyyntö. Piha-alueet - Ympäristöpalvelut vastaavat varhaiskasvatuspalveluita tarjoavien yksiköiden tarkoituksenmukaisista piha-alueista: o Hiekkalaatikoiden hiekka vaihdetaan kerran vuodessa; poistetaan vanha hiekka ja tuodaan uutta hiekkaa tilalle. o Pihojen aitaukset ja portit ovat turvalliset. o Pihojen leikkivälineet tarkastetaan säännöllisesti. o Pihojen siisteydestä, lumenluonnista ja hiekoittamisesta huolehtii kiinteistönhoitaja. o Yksikköjen alueelta osoitetaan parkkipaikat asiakkaille. o Pihavalaistus järjestetään siten, että se turvaa lasten ulkoilun ja estää ilkivaltaa. o Jäte- ja kierrätyspisteet sijoitetaan asianmukaisesti ja turvallisesti Tukitoiminnot; ruokahuolto ja siivous - Ruokahuolto ja siivous ovat kaupungin tuottamia palveluja. - Huoltaja antaa tiedon lapsen erityisruokavalioista kirjallisesti ruokahuoltoon. - Tieto tarkistetaan kerran toimintakaudessa ja tarvittaessa. Keittiöllä ja ruuanjakajalla on vastuu erityisruokavalioiden noudattamisesta ohjeiden mukaan. - Ruoan jakelu ja siihen liittyvä hygienia määritellään yksiköiden omavalvontaohjelmassa. - Ruokahuollossa ja siivouksessa noudatetaan Päivähoidon hygieniatoimenpiteet Kaarinassa ohjetta. - Ruokahuolto toimii myös häiriötilanteissa esim. sähkökatkoissa.

11 9 Häiriötilanteet - Sähkökatkon aikana (varhaiskasvatuksessa) -toimintaohje (Liite) - Pandemiat ja saastunut vesi tms; toimitaan kunnallisten tai kansallisten ohjeiden mukaisesti. - Ilkivaltatilanteissa tehdään asianmukaiset ilmoitukset ja tarvittavat toimenpiteet. - Vesikatkoon varaudutaan, mikäli se on etukäteen tiedossa. Tilakeskukselta pyydetään tarvittaessa lisäohjeistusta. - Epäilyttävän tai häiriötä aiheuttavan henkilön tuntomerkkien havainnointi - toimintaohje (Liite) 7. Tietotekninen turvallisuus Kaarinan kaupungin tietoliikenneturvallisuus on ohjeistettu koko kaupungin tasolla tietohallinnon toimesta. Tiedot löytyvät kaupungin sisäisestä intranetistä eli Kantrista. Tietoturvaosiossa käydään läpi asioita, joiden avulla voit osaltasi pitää huolta arki-päivän tietoturvan säilymisestä. Uudelle työntekijälle löytyy erillinen Tulokkaan tietotekninen opas, joka kertoo perusasiat Kaarinan kaupungin tietoteknisestä ympäristöstä. Vanhojen ATK-laitteiden poistot ja muun tarvittavan avun saat helpoiten lähettämällä palvelupyynnön AATUun. Tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöoikeussitoumus Jokainen Kaarinan kaupungin työntekijä, joka saa käyttöönsä tietokoneelle kirjautumiseen liittyvät tunnukset, allekirjoittaa tietojärjestelmien ja tietoliikenneverkon käyttöön liittyvän sitoumuksen. Sen avulla parannetaan käyttäjien tietoisuutta tietopalvelujen käyttöön liittyvistä vastuista. Allekirjoitettu käyttöoikeussitoumus on edellytys työntekijän käyttöoikeuksien saannille tietojärjestelmiin ja tietoliikenneverkkoon. Uudet työntekijät allekirjoittavat sitoumuksen ennen tietoteknisten palvelujen käyttöön oikeuttavien tunnusten saantia. Jokaisen kaupungin tietotekniikkaa käyttävän tulee allekirjoittaa sitoumus, vaikka käyttäisi yhteistunnustakin. Sitoumuksen henki noudattaa kaikilta osin lakeja ja asetuksia mm. uutta lakia yksityisyyden suojasta työelämässä. Allekirjoitetut käyttöoikeussitoumukset on palautettava tietohallintoon, josta saa myös lisätietoja kaikista aiheeseen liittyvistä asioista.

12 10 8. Yksityisiin päivähoitopalveluihin liittyvien riskien hallinta (ostopalvelut ja muut yksityiset palveluntuottajat) Ostopalvelut - Hankintalain ja asetuksen mukaan julkiset hankinnat on kilpailutettava. - Kun tarjouspyyntöä tehdään, päivähoidon turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon palveluntuottamisen kriteereissä. - Tarjouksen liitteenä esitetään toimintayksikön oma turvallisuussuunnitelma ja omavalvontasuunnitelma. - Ostopalvelusopimuksessa edellytetään vastaavasti turvallisuussuunnitelman ja omavalvontasuunnitelman tekemistä ja sen päivittämistä, turvallisuusnäkökohdat ja lakien ja asetusten mukainen toiminta huomioidaan sopimusta solmittaessa. Yksityisten päivähoitopalveluiden hyväksyminen, ohjaus ja valvonta - Kaupunki hyväksyy palveluntuottajan ja toimitilat, vastuuhenkilöltä pyydetään nähtäväksi rikosrekisterilain 6 2 mom. mukainen rekisteriote. - Rikosrekisterilain 6 2 mom. mukainen rekisteriote, palvelualueen perhepäivähoidon ohjaaja pitää rekisteriä oman alueensa kotona työskentelevistä yksityisistä perhepäivähoitajista. - Lain yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) mukaan kunta ohjaa ja valvoo yksityisiä päivähoitopalveluita. - Ohjausta ja valvontaa tekevät myös aluehallintoviranomainen (Lounais- Suomen AVI) sekä Valvira (www.avi.fi, ). - Yksityiset yksiköt ovat velvollisia tekemään omavalvontasuunnitelman Valviran ja kunnan ohjeistuksen mukaan, suunnitelman tulee olla nähtävissä. Yksityisten palveluntuottajien ohjaus- ja valvontakäynnit ja yhteistyö kunnan kanssa - ohjaus ja valvonta perustuvat käynteihin yksityisissä yksiköissä ja palveluntuottajan kanssa käytäviin keskusteluihin sekä muuhun yhteistyöhön. - Käynneistä yksityisissä päiväkodeissa vastaavat päivähoidon ohjaaja ja varhaiskasvatuksen johtaja. Yksityistä perhepäivähoitoa valvoo kunkin alueen perhepäivähoidon ohjaaja. - Kerran vuodessa laaditaan kirjallinen toimintakertomus (ohjaus- ja valvontalomake) yksityisen yksikön toiminnasta.

13 11 Ohjeistukset ja lomakkeet: TSO / varhaiskasvatusryhmä: Yksityisen päiväkotitoiminnan aloittamisen käsikirja en_paivahoito/_files/ /default/yksityinen%20paivakotitoiminta.docx 9. Muuta tärkeää Yksiköissä pitää olla myös seuraavat asiakirjat - yksikkökohtainen pelastussuunnitelma - yksikkökohtainen riskienkartoitus - turvallisuussuunnitelma, johon on kirjattu oman yksikön turvallisuuskäytännöt, (esim. pihavalvonta, työsuojelu ja työ - muut tarvittavat toimintaohjeet (mm. avaimet) - yleinen retkisuunnitelma lähiympäristöön suuntautuville retkille - tarkka retkisuunnitelma pidemmille retkille - etsintäohje lapsen katoamistapauksiin - rekisteriselosteet o Henkilötietolaki (523/99) 10 : päivähoidon asiakastietorekisteri, työterveystarkastukset ja päivähoitohenkilöstön yhteystiedot Yksikkö tarkistaa oman turvallisuussuunnitelmansa vuosittain 112-päivän yhteydessä. Liitteitä 1. Häiriötilanteissa tarvittavia yhteystietoja 2. Selvitys lapsen tapaturmasta päivähoidossa/esiopetuksessa Selvitys lapsen katoamisesta päivähoidossa/esiopetuksessa 3. Lääkelomake 4. Epäilyttävän henkilön tuntomerkkien havainnointi 5. Ilmoitus erityisruokavaliosta 6. Sähkökatkon aikana (varhaiskasvatuksessa) 7. Liikenne/ retkisuunnitelma

14 12 Häiriötilanteissa tarvittavia yhteystietoja: Yksikkökohtaiset tiedot Päiväkodin johtaja Päiväkodin varajohtaja I Puhelin Päiväkodin varajohtaja II Yleiset tiedot Varhaiskasvatuksen johtaja Sivistysjohtaja Hätäkeskus (ambulanssi, poliisi, pelastuslaitos) 112 Myrkytystietokeskus HUS Lastensuojelu/ Akuuttitiimi klo Kaarinan sosiaalipäivystys sosiaalipäivystäjä klo Kriisipäivystys (Kaarina) Tyks / ensiapu Pääterveysasema Piikkiön terveysasema Littoisten terveysasema Terveyskeskus lääkäripäivystys pääterveysasemalla ma-pe Lääkäripäivystys Turku (klo ja viikonloput) Terveyskeskus lähineuvola (nimi) Terveyskeskus hammaspäivystys pääterveysasemalla (klo ) Työterveyshuolto Terveystarkastaja (terveydensuojelu) Työhyvinvointipäällikkö Työsuojeluvaltuutettu Tekninen isännöitsijä Kiinteistönhoitaja ( nimi) Kiinteistönhoitajan sijainen (nimi) Kaupungin tekninen vikapäivystäjä (työajan ulkopuolella ma-to klo , pe ma 08.00) Taksi Kaupungin puhelinvaihde , sisäisesti 9

15 13 Selvitys tapaturmasta päivähoidossa/esiopetuksessa Lomake toimitetaan esimiehelle viikon kuluessa tapahtuneesta Tiedot lapsesta Lapsen nimi: Syntymäaika ja henkilötunnus: Lapsen hoitopaikka: Milloin tapaturma tapahtui Päivämäärä: Kellonaika: Selvitys tapaturmasta Mitä tapahtui ja missä Kuka valvoi lapsi / aikuinen suhdeluku

16 14 Toimenpiteet tapaturmatilanteessa Miten toimittiin Tapaus käsitelty henkilökunnan kanssa, jos tarpeen (pvm) Tapaus käsitelty vanhempien kanssa (pvm ja kuka käsitteli) Sovitut jatkotoimenpiteet: Kaarinassa Raportin laatijan allekirjoitus Lapsen huoltajan allekirjoitus

17 15 Selvitys lapsen katoamisesta päivähoidossa/esiopetuksessa Lomake toimitetaan esimiehelle, joka välittää sen varhaiskasvatuksen johtajalle viikon kuluessa tapahtuneesta. Tiedot lapsesta Lapsen nimi: Syntymäaika ja henkilötunnus: Lapsen hoitopaikka: Milloin katoaminen /tapaturma tapahtui Päivämäärä: Kellonaika: Selvitys katoamisesta Mitä tapahtui ja missä Kuka valvoi lapsi / aikuinen suhdeluku

18 16 Toimenpiteet katoamistilanteessa Miten toimittiin Kuka lapsen löysi, koska ja mistä Tapaus käsitelty henkilökunnan kanssa (pvm) Tapaus käsitelty vanhempien kanssa (pvm ja kuka käsitteli) Sovitut jatkotoimenpiteet: Kaarinassa Raportin laatijan allekirjoitus Lapsen huoltajan allekirjoitus

19 17 Kaarinan kaupunki/varhaiskasvatus LÄÄKELOMAKE Lapsen nimi Henkilötunnus Päiväys ja huoltajan allekirjoitus Lapsen sairaus/yliherkkyys ä Lääkkeen nimi Annostus ja lääkkeenantotapa Lääkkeen säilytyspaikka Mihin oireisiin? Säännöllisesti Tarvittaessa Huomioitavaa Muuta huomioitavaa:

20 18 Epäilyttävän tai häiriötä aiheuttavan henkilön tuntomerkkien havainnointi Lapsen sieppaustilanteessa tai muun vastaavan tyyppisen häiriön sattuessa voidaan mahdollisuuksien mukaan yrittää kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: - koeta viestittää ennalta sovituin merkein tilanteesta toimintayksikön muulle henkilökunnalle - paina mieleen sieppaajan tuntomerkit o sukupuoli o ikä o pituus o hiusten pituus ja väri o kasvot (muoto, väri, viikset, parta, nenän muoto, korut, erikoisuudet) o silmien väri o vartalon muoto (hoikka, tanakka, lihava) o erikoisuudet (arvet, luomet, tatuoinnit, vammat) o puhe (suomen kieli ja sen hallinta, erikoisuudet) o kädet (kätisyys, vammat, sormukset) o vaatetus o kantamus o ase, kummassa kädessä - ota sieppaajasta valokuva, jos se on lasta tai itseäsi vaarantamatta mahdollista - sieppaajan kulkuväline (auton tyyppi, väri, rekisterinumero) - sieppaajan poistumissuunta - paina mieleen, montako henkilöä sieppaukseen osallistui Tuntomerkit on hyvä kirjoittaa muistiin heti tilanteen rauhoituttua, kun ne vielä ovat tuoreena mielessä. Viite; Päivähoidon turvallisuussuunnittelu

21 19 ILMOITUS ERITYISRUOKAVALIOSTA Ruokailijan perustiedot Nimi Päivähoitopaikka Huoltaja Syntymäaika Ryhmä Puhelinnumero Erityisruokavaliot Täytä vain ruokavalioon kuuluvat kohdat Mikäli lapsella on käytössä vain harvoja ruoka-aineita, niin luettele aineet erillisellä liitteellä. Vähälaktoosinen ruokavalio Laktoositon ruokavalio Maidoton ruokavalio Korvaava maito Diabetes (diabeetikot tuovat oman ateriasuunnitelmansa) Keliakia sietää kauraa ei siedä kauraa luontaisesti gluteeniton Vilja-allergia sietää vehnää sietää ruista sietää ohraa sietää kauraa sietää riisiä sietää maissia sietää hirssiä sietää tattaria sietää, mitä Kasvisruokavalio mikä syö kalaa syö broileria syö munaa syö maitotuotteita Uskonto ja eettiset syyt ei sianlihaa ei veriruokia ei naudanlihaa ei broileria ei makkaraa ei, mitä Vältettävät ruoka-aineet muna ei siedä lainkaan sietää ruuassa herne/papu ei siedä raakana sietää kypsänä lanttu ei siedä raakana sietää kypsänä palsternakka ei siedä raakana sietää kypsänä sietää mausteessa paprika ei siedä raakana sietää kypsänä sietää mausteessa porkkana ei siedä raakana sietää kypsänä sietää mausteessa selleri ei siedä raakana sietää kypsänä sietää mausteessa tomaatti ei siedä raakana sietää kypsänä sietää mausteessa ananas ei siedä raakana sietää kypsänä banaani ei siedä raakana sietää kypsänä kiivi ei siedä raakana sietää kypsänä kirsikka ei siedä raakana sietää kypsänä luumu ei siedä raakana sietää kypsänä mansikka ei siedä raakana sietää kypsänä omena ei siedä raakana sietää kypsänä persikka ei siedä raakana sietää kypsänä päärynä ei siedä raakana sietää kypsänä appelsiini ei siedä raakana sietää kypsänä mandariini ei siedä raakana sietää kypsänä sitruuna ei siedä raakana sietää kypsänä sietää sitruunahapon (jauhe)

22 20 hunaja ei siedä lainkaan kaakao ei siedä lainkaan manteli ei siedä lainkaan pähkinä ei siedä lainkaan soija ei siedä lainkaan suklaa ei siedä lainkaan kala ei siedä lainkaan ei siedä sietää kypsennettynä mitä ei siedä sietää kypsennettynä mitä ei siedä sietää kypsennettynä mitä ei siedä sietää kypsennettynä mitä Erityinen ruokavalio tai muuta huomioitavaa chili curry inkivääri kaneli korianteri persilja sinappijauhe muskottipähkinä/ kukka cayenne maustepippuri mustapippuri valkopippuri paprikajauhe MUISTATHAN ILMOITTAA LAPSEN RUOKAVALIOMUUTOKSISTA KEITTIÖÖN Erityisruokavalion aloittamisaika Toteaja: lääkäri terveydenhoitaja missä todettu Päiväys Huoltajan allekirjoitus Terveydenhoitaja / lääkäri / ravitsemisterapeutti täyttää Erityisruokavalio on sovittu jatkettavaksi asti, minkä jälkeen uusi arvio. Allekirjoitus Tiedot päivitetty

23 21 TODELLI- SUUS AAMUL- LA VOI OLLA SÄHKÖKATKON AIKANA (varhaiskasvatuksessa) hoitopaikka on pimeä, sähkötön, tietokoneet eivät toimi, puhelinyhteydet toimivat puutteellisesti... erilaisia huhuja on paljon, tietoa tilanteesta muista yksiköistä tai koko kaupungin tilanteesta on vähän lapsia, vanhempia ja työntekijöitä tulee paikalle yhtä aikaa työntekijät saattavat ylireagoida vakituista henkilökuntaa saattaa olla poissa ja heillä sijaisia PERUS- LÄHTÖ- KOHTA- NA ON AINA TOIMIN- NAN JATKU- MINEN TOIMINTA JATKUU, koska - alussa ei tiedetä kuinka pitkään sähkökatko kestää (tunteja vai päiviä) - perheiden odotusarvona on, että koulu ja päivähoito toimivat normaalisti - talviaikaan aamun pimeys poistuu aikanaan - tiedot tilanteesta lisääntyvät koko ajan - vanhempia tarvitaan töissään yhteiskunnan palvelujen pyörittäjinä ja myös hätätyöntekijöinä perheitä informoidaan hoitopaikan tilanteesta joko hoitoon tullessa tai kotiin tekstiviestillä huoltajat saattavat tehdä päätöksen lapsen kotiin jäämisestä suosittelemme kotona oleville huoltajille lapsen hoidon järjestämistä kotona lapset otetaan päivähoitoon ja kirjataan listaan läsnä olevat TURVALLISUUS on kaiken A ja O hoitopaikasta valitaan turvallisin / turvallisimmat paikat, johon lapset kootaan ESIMIES- OHJEITA VARAU- DU! ota yhteys esimieheesi ja tarvittaessa esimiehen esimieheen rauhoita henkilökuntaa ja lapsia: turvallisuus ja hyvä mieli auttavat selviämään ota selville ruokatilanne henkilökunnan työpäivä jatkuu olosuhteisiin sopeuttaen varaudutaan henkilöstön ja lasten siirtoihin tarvittaessa yksiköistä toiseen, turvallisuus huomioiden (esimerkiksi kaatuneet puut) toimivien yksikköjen tulee ilmoittautua muille päivähoidon esimiehille ja johdolle saman kiinteistön (koulu, päiväkoti, puisto) esimiesten tulee olla yhteydessä toisiinsa työntekijöiden, huoltajien ja lasten tiedot tulee olla paperilistoina yhdessä kansiossa kriisitilanteita varten, kansio yhteisesti sovitussa paikassa työ- ja ryhmäkännykässä on oltava valmiina esimiehen, hänen varahenkilöidensä ja johdon puhelinnumerot, samoin henkilökunnan numerot (myös henkilökohtaiset) käytä puhelimen yhteysryhmiä ryhmien puhelimissa tulee olla huoltajien numerot tallennettuna omaksi ryhmäkseen varautuminen pimeään: elävä tuli eli kynttilät on turvallisuusriski; parempia ovat paristovalaisimet, myrskylyhdyt paristolla toimiva radio vara-akut, varapuhelimet, varaparistot vesikanisterit kertakäyttöastiat jätesäkit ja -pussit huovat

24 22 Päiväretken suunnitelma/raportti Retkikohde ja aika: Mukana olevat aikuiset: Mukana olevat lapset: Ryhmän mukana olevan puhelimen numero/ numerot: Lyhyt kuvaus retkestä (millainen paikka, miten matkustetaan, miten ruokailu on järjestetty jne.) Retken ruokailuun vaikuttavat erityisruokavaliot: Nimi: Erityisruoka:

25 23 Retkelle lähdön muistilista: Ensiapuvälineet Heijastin liivit Nimilista Retkeilysuunnitelman kopio Mahdolliset lasten erityislääkkeet Allergiat on huomioitu Retkikohteeseen on tutustuttu Retkestä on tiedotettu vanhemmille Ryhmän puhelin Häiriötilanteissa tarvittavia yhteystietoja: Esimies Ryhmien tiedot Hätäkeskus (ambulanssi, poliisi, pelastuslaitos) 112 Myrkytystietokeskus HUS Tyks / ensiapu Kaarinan pääterveysasema Taksi

Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2012

Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2012 Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2012 Sisällys Johdanto... 1 1. Henkilöstö... 2 2. Lapset... 3 Päivähoitoon saapuminen ja päivähoidosta hakeminen... 3 Lapsen koskemattomuuteen

Lisätiedot

Ilmoitus erityisruokavaliosta päiväkodissa tai koulussa pitkä versio

Ilmoitus erityisruokavaliosta päiväkodissa tai koulussa pitkä versio Ilmoitus erityisruokavaliosta päiväkodissa tai koulussa pitkä versio Palautetaan oman koulun terveydenhoitajalle. Käytä tätä lomaketta silloin, kun ruokavalioon liittyy monia rajoituksia. Ruokailijan nimi

Lisätiedot

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA 1 LAPSEN HOITO- JA KASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero Osoite Osoite Työpaikka ja puhelinnumero

Lisätiedot

1 Lasten ruoka-allergiatutkimus. Lomake nro (A-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää)

1 Lasten ruoka-allergiatutkimus. Lomake nro (A-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää) 1 Lasten ruoka-allergiatutkimus Lomake nro (A-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää) LOMAKE C. Kotona täytettävä, palautus postitse palautuskirjekuoressa. VASTAUSOHJE Vastatkaa taulukkomuotoisiin kysymyksiin

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa PALTAMON KUNTA 1 (4) Sivistyspalvelut / Lasten päivähoito LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JA SOPIMUS Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa LAPSEN NIMI Syntymäaika Osoite Hoitopaikka ÄITI / HUOLTAJA

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN SUUNNITELMA Oma kuvani Nimi: Lukuvuosi: Esiopetuspaikka: 2 LAPSEN TIEDOT Lapsen nimi Henkilötunnus Kotiosoite Kotipuhelinnumero Äiti/puoliso Isä/puoliso Puhelinnumero Puhelinnumero

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA TAMPEREEN KAUPUNKI Sivu 1 (6) Hyvinvoinnin palvelualue Valvonta- ja ohjaustiimi KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUS- JA VALVONTA-ASIAKIRJA PALVELUNTUOTTAJA: nimi: y-tunnus: ryhmän nimi: osoite:

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen kuva Lapsen nimi Kun on oikein pieni voi lentää linnun untuvalla, nukkua orvokinlehden alla, kun on oikein pieni. Kun on oikein pieni voi istua lumihiutaleelle,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Suunnitelman perustana ja lähteinä ovat olleet Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus)

Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Yksityisen perhepäivähoidon valvonta (ja ohjaus) Oulussa Omassa kodissaan työskenteleviä yksityisiä perhepäivähoitajia 95 (kunnallisia hoitajia 120) Työsopimussuhteisia (yksityisen hoidon tuella palkattuja)

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki / sivistyspalvelut. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2017

Kaarinan kaupunki / sivistyspalvelut. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2017 Kaarinan kaupunki / sivistyspalvelut Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Kaarinan kaupunki 2017 Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖ... 3 2. LAPSET... 4 PÄIVÄHOITOON SAAPUMINEN JA PÄIVÄHOIDOSTA

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen kuva Lapsen nimi Kun on oikein pieni voi lentää linnun untuvalla, nukkua orvokinlehden alla, kun on oikein pieni. Kun on oikein pieni voi istua lumihiutaleelle,

Lisätiedot

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa

Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Tehtävät henkilöstö- ja yksikkömuutoksissa Hyväksytty xx.xx.2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstömuutokset... 1 1.1. Irtisanoutuminen tai määräaikaisen työsuhteen päättyminen... 1 1.2. Pitkäaikainen poissaolo,

Lisätiedot

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus

LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME / Esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa / Hoitosopimus LAPSEMME NIMI Syntymäaika Kotiosoite HOITOPAIKKA HOITOSUHTEEN KESTO HOIDON ALKAMISPVM jatkuva määräaikainen - LAPSEN HOITOAIKA (päivähoidon

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET ASTMA- JA ALLERGIAPÄIVÄT TO 22.1.2015 MERJA AATOLA YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRI

VALTAKUNNALLISET ASTMA- JA ALLERGIAPÄIVÄT TO 22.1.2015 MERJA AATOLA YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRI PORVOON MALLI - RUOKA-ALLERGIAT Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå VALTAKUNNALLISET ASTMA- JA ALLERGIAPÄIVÄT TO 22.1.2015 MERJA AATOLA YLEISLÄÄKETIETEEN ERIKOISLÄÄKÄRI MITÄ TARKOITETAAN, KUN PITÄÄ

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen nimi: syntymäaika Päivähoitopaikka: HELAPUISTON PÄIVÄKOTI PÄÄSKYSEN PÄIVÄKOTI PPH KESKUSTELUN päivämäärä: osallistujat: Lapsen ja vanhemman aiemmat kokemukset päivähoidosta:

Lisätiedot

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme:

Telkän esite 2007. Päiväkodin arvot, jotka on määritelty yhdessä vanhempien kanssa ohjaavat toimintaamme: TERVETULOA TELKÄN PÄIVÄKOTIIN Telkän esite 2007 Telkän päiväkoti on perustettu 1980 keskelle Hervantaa lähelle Ahvenisjärveä. Päiväkoti on myös lähellä Suolijärveä, joten retkeily lähimaastossa on oleellinen

Lisätiedot

METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI

METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI METSÄTÄHDEN PÄIVÄKOTI YHTEYSTIEDOT: Auratie 3 92140 Pattijoki Kissankellot 1-3v kissankellot(at)raahe.fi p. 040 830 3010 Päivänkakkarat 3-5v. paivankakkarat(at)raahe.fi p. 040 830 3150 päivähoidonohjaaja

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Multian kunta Varhaiskasvatus Päivähoito Lapselle eväät elämään laitetaan ja kirjaksi taitetaan. Yhdessä lapsi, äiti, isä ja hoitoväki näin lapsen hyväksi näki. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen

Lisätiedot

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa

MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa MINUN LAPSENI, MEIDÄN LAPSEMME - esitietoja päivähoidon aloitusvaiheessa Lapsen nimi: Henkilötunnus: Kotiosoite: HUOLTAJIEN YHTEYSTIEDOT: Osoite: Email: Osoite: Email: Lapsen hoitoaika: Lapsen sairastuessa

Lisätiedot

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Lapsen perustiedot ja varhaiskasvatussuunnitelma Perustietolomake ja lapsen varhaiskasvatus on lasta hoitavan henkilökunnan (lapsiryhmän henkilökunta, kiertävä erityislastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja/perhepäivähoidonohjaaja)

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Ranua varhaiskasvatus 1 LAPSEN VARHAISKASVATUS-SUUN NITELMA Nimi Syntymäaika Hoitopaikka Päiväys Mahdollinen varahoitopaikka Ranua varhaiskasvatus 2 YHTEYSTIEDOT Lapsen yhteystiedot Nimi henkilötunnus

Lisätiedot

LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle:

LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle: Lasten ruoka-allergiatutkimus 1 Lomake nro (A- tai A0-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää) LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle: I II Huoltaja palauttaa kyselylomakkeen. KYSY:

Lisätiedot

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin:

TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: TERVETULOA PILVIPAIMENIIN! Pilvipaimenet on vuorohoitoa tarjoava ryhmä puhelin: 0400914479 osoite: Kuhatie 1, 54915 Saimaanharju sähköposti: pilvipaimenet@taipalsaari.fi Henkilökunta Ansku, Taru, Maarit,

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Tuupikkalantie 5 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3487 Meritähdet p. 044 778 5937 keittiö sähköposti: merihalikko.paivakoti@salo.fi

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.5.2017 Liite 2 44 Varhaiskasvatuspalvelut Luottamuksellinen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsi: Päiväkoti/perhepäivähoito: 2 Perustiedot perheestä Perheeseen kuuluvat

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Kauniaisten kaupunki 6.4.2010 Sosiaali- ja terveystoimi Varhaiskasvatus ja esiopetus LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA Tämän lääkehoitosuunnitelman perustana on Sosiaali- ja

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohje työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmaa

Uudenkaupungin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ohje työyksikköjen lääkehoitosuunnitelmaa VARHAISKASVATUKSESSA 2.4.2013 päivähoidon johtaja Kirsi Häkkinen Hyväksytty liitteineen (1-4) 9.4.2013 va vastaava ylilääkäri Sanna Maula, Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyskeskus Suunnitelman perustana

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU)

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen nimi: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (LAPSEN VASU) Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhdessä huoltajien kanssa. Se on henkilöstön ja

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Suonenjoen kaupunki Koulutoimi / Varhaiskasvatus LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA Lääkehoitosuunnitelma perustuu Lääkelakiin ja Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Te r vetuloa. Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo

Te r vetuloa. Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo Te r vetuloa Palometsän päiväkotiin! Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo T u l e m u k a a n Tervetuloa Palometsän päiväkotiin niin tutut kuin uudetkin perheet! Palometsän päiväkodissa on viisi

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen osasto

Tervetuloa perhepäivähoitoon. Varhaiskasvatuksen osasto Tervetuloa perhepäivähoitoon Varhaiskasvatuksen osasto 1.1.2015 2(5) Perhepäivähoitoon tulo Lapsen elämässä tapahtuu suuri muutos hänen siirtyessään kodista hoitopaikkaan toisten lasten joukkoon. Valmistathan

Lisätiedot

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC

MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC MERI-HALIKON PÄIVÄHOIDON ABC Meri-Halikon päiväkoti Ryhmis Merituuli Tuupikkalantie 5 Tuupikkalantie 5 as 1 25210 Vartsala 25210 Vartsala p. 044 778 3486 Simpukat p. 044 778 3488 p. 044 778 3487 Meritähdet

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA. 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä KUNTAKOHTAINEN VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA 14.8.2013 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1 Suunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas Turvallinen

Lisätiedot

Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu, mikä?

Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu, mikä? NELJÄVUOTIAS KOTONA KYSELY VANHEMMILLE KESKUSTELUN POHJAKSI Lapsen nimi Syntymäaika Nimi ja syntymäaika Puhelin Ammatti Työpaikka Äiti/huoltaja Isä/huoltaja Perhesuhde Avioliitto Avoliitto Eronnut Muu,

Lisätiedot

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON

TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON TERVETULOA PERHEPÄIVÄHOITOON Perhepäivähoito tarjoaa kodinomaista, joustavaa ja yksilöllistä päivähoitoa hoitajan kotona. Selänteen alueella työskentelee noin 40 perhepäivähoitajaa. Hoitoryhmään voidaan

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa.

Ryhmäperhepäivähoitokodissa hoidetaan samanaikaisesti 12 alle kouluikäistä kokopäiväistä lasta ja siellä työskentelee 3 ryhmäperhepäivähoitajaa. HYVÄT PERHEPÄIVÄHOITOLASTEN VANHEMMAT Lapsenne on saanut perhepäivähoitopaikan. Perhepäivähoito tarjoaa pienelle lapsiryhmälle kodinomaisen hoitomuodon. Perhepäiväkodin tarkoituksena on antaa turvallista

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Huoltaja: sähköposti: työ-/opiskelupaikka:

Huoltaja: sähköposti: työ-/opiskelupaikka: LAPSEN TIEDOT Huoltajat täyttävät: Lapsen nimi Syntymäaika (pp.kk.vv) Kotiosoite Lapsen äidinkieli Allergiat, sairaudet, lääkitykset yms. Postiosoite Perheen muu kieli/kielet Erityisruokavaliot tai muut

Lisätiedot

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1 Rekisterinpitäjä. 2 Yhteyshenkilö. 3 Rekisterin nimi. 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 1 Rekisterinpitäjä Clementia Oy (2320280-1) Kiilakiventie 1, 90250 Oulu info@clementia.fi, 0403592019 2 Yhteyshenkilö Marko Heikkilä Kiilakiventie 1, 90250 Oulu marko@clementia.fi, 0403592019 3 Rekisterin

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTI KAJUUTTAAN

TERVETULOA PÄIVÄKOTI KAJUUTTAAN TERVETULOA PÄIVÄKOTI KAJUUTTAAN TOIMINTA-AJATUS: KASVATAMME LAPSIA TURVALLISESSA JA KANNUSTAVASSA ILMAPIIRISSÄ. PÄIVÄKOTIEMME LEIKKI- JA OPPIMISYMPÄRISTÖT TUKEVAT LAPSEN OMATOIMISUUTTA JA AKTIIVISUUTTA.

Lisätiedot

Tervetuloa perhepäivähoitoon!

Tervetuloa perhepäivähoitoon! Tervetuloa perhepäivähoitoon! Sivu1 HOITOSUHTEEN ALOITTAMINEN JA PERHEPÄIVÄKOTIIN TUTUSTUMINEN Hoidon aloitus on suuri muutos lapsen elämässä, hänen siirtyessään kodista hoitopaikkaan muiden lasten joukkoon.

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa.

Tässä yksi esimerkki koulun kriisisuunnitelmasta. Soveltuvien osin tätä voi käyttää apuna oman koulun kriisisuunnitelman laatimisessa. K R I I S I S U U N N I T E L M A Koulun turvallisuussuunnitelman yksi tärkeä osio on koulun kriisisuunnitelma. Sen tavoitteena on antaa koulun henkilökunnalle selkeät toimintaohjeet koulun kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1

Kangasalan kunta/ Varhaiskasvatus 18.11.2014 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan erityinen osa Liite 1 PÄIVÄHOITOTOIMINNAN EHDOTTOMAT KELPOISUUSEHDOT JA LAATUVAATIMUKSET Palveluntuottajan on täytettävä kaikki kohdissa 1-3 laadulle asetetut laatukriteerit. Kelpoisuusehtoihin sisältyvät lainsäädännön vaatimukset

Lisätiedot

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat!

MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! MIKÄ TURVALLISUUSLOMAKE? Hyvät nuorten vanhemmat! Olette ilmoittaneet nuorenne rippikouluun. Rippikoulun osana on leirijakso, jonka pitopaikkoina ovat pääasiassa seurakuntayhtymän omat leirikeskukset Heinänokka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Luottamuksellinen. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Henkilötunnus. KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne.

Luottamuksellinen. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Henkilötunnus. KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne. Luottamuksellinen KYSELYLOMAKE PERHEELLE Täyttäkää lomake niiltä osin, mitkä koskevat lastanne. ESITIEDOT Oppilaan henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Kotikunta Äidin nimi huoltaja Isän nimi huoltaja Huoltaja,

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 2017-2018 Sivu 1 YLEISTÄ ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA Iltapäiväkerhot on tarkoitettu 1-2-luokan lapsille joidenka vanhemmat käyvät työssä tai opiskelevat. Vanhempi joka on kotona,

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

kauraa ei siedä gluteenitonta vehnätärkkelystä Ruoka-aineallergia, jossa vaikeita oireita Adrenaliiniruiske varalääkkeenä

kauraa ei siedä gluteenitonta vehnätärkkelystä Ruoka-aineallergia, jossa vaikeita oireita Adrenaliiniruiske varalääkkeenä RUOKAILIJAN PERUSTIEDOT Alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja täyttää Sukunimi Etunimet Päiväkoti / Koulu Huoltaja Sähköpostiosoite Syntymävuosi Ryhmä / Luokka Puhelinnumero ERITYISRUOKAVALIO TERVEYDELLISISTÄ

Lisätiedot

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011

Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Asiakaspalautekysely hakuprosessista ja lapsen päivähoidon aloittamisesta 09/2010 01/2011 Palvelualuetyöryhmän yhteenveto ja ehdotukset Riitta Heinonen, Liisa Hynninen, Ritva Mutanen, Maisa Rantanen, Kirsi

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMISLOMAKE HENKILÖTIEDOT LEIRIOHJELMA. ILMOITTAUTUMINEN RAKENNUS- JA PURKULEIREILLE (vain samoajat ja sitä vanhemmat)

ILMOITTAUTUMISLOMAKE HENKILÖTIEDOT LEIRIOHJELMA. ILMOITTAUTUMINEN RAKENNUS- JA PURKULEIREILLE (vain samoajat ja sitä vanhemmat) ILMOITTAUTUMISLOMAKE Lomake palautetaan lippukunnan Piiru-yhteyshenkilölle 28.2.2014 mennessä. Kaikki tiedot ovat luottamuksellisia kä niitä luovuteta ulkopuolisille. HENKILÖTIEDOT Lriläisen etu- ja sukunimi:

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja. koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan. valvonnan vuosisuunnitelma Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäivä-iltapäivätoiminnan valvonnan vuosisuunnitelma 2017-2018 Hyvinvointipalvelut 1(4) Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koululaisten aamupäiväiltapäivätoiminnan

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Lastensuojelupalvelut

Lastensuojelupalvelut Lastensuojelupalvelut Valvonta vahvistaa lasten ja nuorten oikeuksia erityiseen suojeluun Valviran ja aluehallintovirastojen yhdessä laatimat lastensuojelun valvontaohjelmat Kunnalliset lastensuojelupalvelut

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä.

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 1. TIEDOT YKSIKÖSTÄ Päiväkoti Tuulenpesä * 4 ryhmää, 3 kokopäiväryhmää ja 1 osapäiväryhmä Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on Tuulenpesässä yhteensä 13 henkilöä. 2. KIUSAAMISEN MÄÄRITELMÄ Kiusaaminen on

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA 10.8.2010 4.6.2011 Sivistyslautakunta 15.6.2010 SISÄLTÖ ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Ruoka-allergioiden allergioiden ja yliherkkyyksien esiintyvyys

Ruoka-allergioiden allergioiden ja yliherkkyyksien esiintyvyys Ruoka-allergioiden allergioiden ja yliherkkyyksien esiintyvyys ja riskitekijät --vuotiailla lapsilla Suomessa Etelä-Karjalan allergiatutkimus TUTKIMUSRYHMÄ Kaisa Pyrhönen LL, tutkija, KTTYL /Oulun yliopisto

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, enintään neljän kokopäiväisen ja yhden osapäiväisen hoitolapsen turvallisessa pienryhmässä.

Lisätiedot

Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut. HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen. Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti

Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut. HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen. Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Jokaisesta päivähoitoyksiköstä täytetään oma hakemus Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja (Vk.jtk 10.12.2013 20 ) PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA

TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA TOIMINTAOHJE VÄKIVALTATILANTEIDEN VARALLE RUOVEDEN KUNTA 1. PEREHDYTYS Työturvallisuuslaki 14 Työnantajan on annettava työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava

Lisätiedot

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin.

Tasavertaisella ja toista kunnioittavalla tavalla luomme yhdessä luottamuksellisen ja lasta tukevan kasvatusilmapiirin. Hyvä huoltaja Jokaiselle esiopetuksessa olevalle lapselle laaditaan lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma yhdessä huoltajan kanssa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan säännöllisesti. Kun lapsi vaihtaa

Lisätiedot

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Mutalan PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 Ylöjärvellä yksikkökohtainen esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma liitetään lukuvuosisuunnitelmaan. Päiväkodinjohtaja on vastuussa oppilashuoltosuunnitelmasta

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry -----------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA Itä-Suomen aluehallintovirasto/kuopion kaupunki TARKASTUSKERTOMUS SOSIAALIHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIDON JA PALVELUJEN VALVONTA TARKASTUSKOHDE Kaupunki / Kunta Palveluntuottaja Kuopion kaupunki Toimintayksikkö

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea.

Tällä tiedotteella pyritään selventämään kunnille, mikä toiminta vastaa sellaista päivähoitoa, josta voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea. Muistio Jarkko Lahtinen 27.6.2013 OSA-AIKAINEN LASTENHOITO JA YKSITYISEN HOIDON TUKI Tämän tiedotteen laatiminen on tullut ajankohtaiseksi, koska on ilmennyt epätietoisuutta, voidaanko yksityisen hoidon

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013

Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Miten huomioida asiakasturvallisuus palvelujen kilpailutuksessa? Anna Haverinen 3.10.2013 Hyvinvointipalveluiden järjestäjän organisaatio 1.1.2013 HYVINVOINTIPALVELUT Hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Lisätiedot

KIRJOLAN KOULUN KERHO-OHJE Soveltuvin osin käytössä myös Saaren koululla

KIRJOLAN KOULUN KERHO-OHJE Soveltuvin osin käytössä myös Saaren koululla KIRJOLAN KOULUN KERHO-OHJE Soveltuvin osin käytössä myös Saaren koululla Koulun kerhotoiminta on säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista. Kerhoissa toimitaan turvallisesti ja hyviä käytöstapoja

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet

Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet Kunta ja aluehallintovirasto yksityisten sosiaalipalvelujen valvojina Lupaviranomaisten yhteistyö ja velvoitteet 1 Yksityinen sosiaalipalvelu? Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 3 Sosiaalihuoltolain(1301/2014)

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot

Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot Lomake 1 Ravintolan anniskelulupia ja aukioloaikaa koskevat tiedot Luvanhaltija Ravintola Luvanhaltijan yhteyshenkilö lupa-asioissa ja hänen yhteystietonsa Anniskelulupa A B C Lupanumero Päivämäärä Voimassaoloaika

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA

LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Tarjouspyyntö 1 (10) Sivistyspalvelut / LASTEN PÄIVÄHOITOPAIKAT (ILTAHOITO) KAARINAN KESKUSTAN TAI AURANLAAKSON - KULTANUMMEN ALUEELLA Kaarinan kaupungin sivistyspalvelut pyytää tarjouksia Kaarinan kaupungissa

Lisätiedot