Kestävä lehmä taloudellisia näkökulmia lypsylehmän tuotantoikään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä lehmä taloudellisia näkökulmia lypsylehmän tuotantoikään"

Transkriptio

1 Kestävä lehmä taloudellisia näkökulmia lypsylehmän tuotantoikään Anna-Maija Heikkilä, MTT, Taloustutkimus Kestävä lehmä -teemapäivä, Äänekoski

2 Sisältö Lypsylehmien poistot Harkinnanvaraiset vs. pakolliset Tuotantoiän kasvun aikaansaama tuottojen muutos Maitotuotto Teurastuotto Jalostuksellisen tekijät Tuotantoiän kasvun aikaansaama kustannusten muutos Uudistuskustannus Eläinlääkintäkustannus Rakennuskustannus Optimaalinen poistoajankohta Terveet vs. sairastavat lehmät Johtopäätöksiä Kuva: Aino Wathén

3 Ikä poistettaessa Lypsylehmien poistoiän kehitys 7 Poistoikä ,5 6 5,5 Poistoikä 5 4, Vuosi

4 Alhaisen poistoiän merkitys 400 päivää Poisto Poikiminen Vuosi Keskipoikimakerta-käsite!

5 Lypsylehmien poiston syyt Poiston syy Osuus poistoista, % Ay, % Hfr, % Puuttuva syy 7,6 7,4 8,1 Tapaturma 2,3 1,8 3,4 Utaretulehdus 20,6 19,6 22,7 Vedinvika 8,4 7,6 9,8 Hedelmällisyysongelmat 18,7 20,1 15,7 Jalkarakenne 2,9 3,0 2,6 Jalkasairaus 5,9 5,6 6,6 Poikimavaikeus 1,7 1,5 2,2 Ruoansulatuskanavan 1,8 1,7 2,0 sairaus Poikimahalvaus 2,0 1,7 2,7 Muu sairaus 3,2 3,0 3,7 Huono tuotos 7,6 8,5 5,5 Vanha 2,3 2,3 2,3 Utarerakenne 7,0 7,9 5,1 Huono lypsettävyys 1,1 1,2 0,9 Huono luonne 1,6 1,7 1,5 Muu syy 5,3 5,4 5,2 Kaikki 100,0 100,0 100,0

6 Poiston pakollisuusluokittelu Poisto aina pakollinen Osa poistoista pakollisia poistotapa tilateurastus, kuollut tai lopetettu poisto alle 22 pv siemennyksestä poistosyy tapaturma, jalkasairaus, poikimavaikeus, ruuansulatuskanavan sairaus, poikimahalvaus, muu sairaus - poistosyy utaretulehdus, vedinvika tai utarerakenne (hoitohistoria ja soluluku ratkaisivat, luettiinko poisto pakolliseksi vai vapaaehtoiseksi) - poistosyy heikko hedelmällisyys (siemennystiedot ja hedelmällisyyshoidot ratkaisivat, luettiinko poisto pakolliseksi vai vapaaehtoiseksi) - muiden poistosyiden pakollisuus arvioitiin lehmän erilaisten taustatietojen perusteella

7 Pakollisten poistojen osuus, % Rotu Poikimakerta Vapaaehtoinen Pakollinen Ay Ay Ay Ay Ay Ay Hfr Hfr Hfr Hfr Hfr Hfr

8 Utaretulehduksen aiheuttamat lehmien poistot % lehmistä Ayrshire Holstein-friisiläinen Harkinnanvarainen Poisto luokiteltu pakolliseksi, jos -vähintään kaksi hoitomerkintää utaretulehduksen vuoksi tai -solulukumittaus suurempi kuin kpl/ml 8 6 Pakollinen 90 päivää ennen viimeistä poikimista tai lypsykaudella, jolloin poisto tehty Poikimakerta Sekä rodulla että poikimakerralla tilastollisesti merkitsevä vaikutus utaretulehduksen vuoksi tehtäviin poistoihin

9 Maitotuotoksen vaihtelu roduittain ja poikimakerroittain Maito, kg Ayrshire Holsteinfriisiläinen Poikimakerta

10 Teurastuotto kg Elopainon kehitys Ay Hfr Lypsykausi Teuraspaino noin 40% elopainosta Lehmän lihan hinta 1,61 /kg (2010) Vuotuinen teurastuotto pienenee tuotantoiän kasvaessa Ay / lypsykausi Hfr / lypsykausi

11 Jalostuksellisia tuottonäkökohtia Maitotuotoksen perinnöllinen edistyminen noin 1% vuodessa Lehmän tuotantoikä vaikuttaa sukupolvien kiertonopeuteen ja siten jalostusvalinnan mahdollisuuteen Nopea kierto edistää sonninvalinnan kautta tehtävää jalostusta Hidas kierto edistää lehmävalinnan kautta tehtävää jalostusta Kaikkia lehmävasikoita ei tarvitse kasvattaa uudistushiehoiksi, jolloin kasvatettavaa eläinainesta voidaan karsia

12 Nuorkarja (Kpl) Rakennuskustannus Pikkuvasikat Vasikat Hiehot Yht Uudistus-% Uudistusnopeuden vaikutus nuorkarjan tilantarpeeseen 50 lehmän karjassa.

13 Kustannus, Hiehon tuotantokustannus Kone-,rakennusja yleiskustannus Työkustannus 1000 Muuttuvat kustannukset Karjakoko, lehmää

14 Uudistuskustannus / lypsykausi Uudistuskustannus lypsykausi Vuotuinen uudistuskustannus laskee lehmän tuotantoiän pidentyessä

15 Tuotannolliset riskit Rotu Poikimakerta Hoidettujen lehmien osuus, % Hoitokerrat per hoidettu lehmä Pakkopoiston todennäköisyys Ayrshire 1 24,13 1,38 0, ,97 1,39 0, ,22 1,49 0, ,86 1,56 0, ,14 1,64 0,23 =6 48,63 1,81 0,26 Holsteinfriisiläinen 1 28,01 1,40 0, ,76 1,44 0, ,88 1,61 0, ,14 1,67 0, ,85 1,82 0,28 =6 49,00 2,01 0,28

16 Hoitoprosentti Utaretulehduksen esiintyminen Ayrshire Holsteinfriisiläinen Poikimakerta

17 Eläintautien aiheuttamat kustannukset - tuotosmenetykset mukaan luettuna Poikimakerta Tuotoskyky 90 Tuotoskyky 100 Tuotoskyky Eläintautikustannusten suhteellinen kasvu lypsykausittain ja lehmän maidontuotantokyvyn mukaan

18 Akuutin utaretulehduksen aiheuttamat taloudelliset menetykset /tapaus Ayrshire Holstein-friisiläinen poikimakerta 2. poikimakerta 3. poikimakerta 4. poikimakerta 5. poikimakerta 6. poikimakerta Hoito Hoito ja poisto Hoito Hoito ja poisto

19 Poistopäätöksen mallintaminen - esimerkkinä utaretulehduslehmät Utaretulehduksesta aiheutuvat tekijät Hoitokustannukset Utaretulehduksesta aiheutuva lisätyö Hukkaan heitettävän maidon arvo Pitkäaikaiset tuotosmenetykset Ennenaikaisten poistojen arvo Muut tekijät Tuotoksen muutos lehmän iän mukana Maidon koostumus Geneettinen edistyminen lehmiä uusittaessa Rehukustannus Uudistuskustannus Teurasarvo Tarkastelussa mukana kuusi ensimmäistä lypsykautta

20 Optimaalinen poistopäätös Utartulehduksesta huolimatta lehmät oli taloudellisinta poistaa vastaa viidennen lypsykauden loppupuolella (annettujen lähtöoletusten vallitessa) Uudistushiehon hinnan muutos (20%) vaikuttaa optimipäätökseen Kalliimpi hieho, poisto kuudennella lypsykaudella Halvempi hieho, poisto neljännellä lypsykaudella Useampia tauteja sisältäneen ja tuotostason merkitystä tutkineen mallin mukaan vain tuotostasoltaan heikoimpia lehmiä kannatti poistaa vapaaehtoisesti Ulkomaisissa tutkimuksissa vastaavia tuloksia; pääsääntöisesti sairaat lehmät on kannattavampaa hoitaa kuin korvata uudella Uudellakin riski sairastua, joskin nuoremman lehmän kyseessä ollessa riski pienempi Tuotos laskee, kun vanhempi lehmä korvataan nuoremmalla, joskin geneettinen edistyminen hieman kompensoi laskua

21 Taloudellisen tuloksen parantamiseksi Älä kasvata uudistushiehoja ylenmäärin Ennaltaehkäise sairauksia ja tapaturmia Hoida tauteja Pidä teurasauton tilaamiskynnys korkealla

22 Kiitokset Kuva: Eveliina Kokkoniemi

HIEHO -24 OHJELMA PALJON MAITOA -KANNATTAVASTI RUOKINTA JA HEDELMÄLLISYYS RUOKINTAKÄYTÄNNÖT JA HYVÄ HEDELMÄLLISYYS 16.3.2015

HIEHO -24 OHJELMA PALJON MAITOA -KANNATTAVASTI RUOKINTA JA HEDELMÄLLISYYS RUOKINTAKÄYTÄNNÖT JA HYVÄ HEDELMÄLLISYYS 16.3.2015 PALJON MAITOA -KANNATTAVASTI Nuorkarja potentiaali käyttöön vasikasta alkaen Hedelmällisyys-poikimaväli, päiviä poikimisesta Umpilehmät, ruokintakäytännöt Lypsylehmät, ruokintakäytännöt RUOKINTAKÄYTÄNNÖT

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki ISBN 978-952-487-341-3 ISSN 1798-6419 www-osoite: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti30.pdf

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA

YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA YMPÄRISTÖLLISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ ILMASTOPOLITIIKKA MAATALOUDESSA MARKKU OLLIKAINEN, MARJA JÄRV ELÄ, PIRJO PELTONEN-SAINIO, JUHA GRÖNROOS, SANNA LÖTJÖNEN, TEEA KORTETMÄKI, KRISTIINA REGINA, KAIJA

Lisätiedot

EAT-organic tapaaminen Gent, Belgia 14.-16.5.2014

EAT-organic tapaaminen Gent, Belgia 14.-16.5.2014 EAT-organic tapaaminen Gent, Belgia 14.-16.5.2014 Belgia: Win Govaerts, Luk Sobry, Annelies Beeckman Hollanti: Eddy Decaestecker, Leen Jaanmaat, Nick van Eekeren Itävalta: Veronika Edler Sveitsi: Matthias

Lisätiedot

Hyvä tapa toimia lammasketjussa

Hyvä tapa toimia lammasketjussa Hyvä tapa toimia lammasketjussa SISÄLTÖ SIVU Johdanto 1 Taustaa 2 1. Lampuriksi rekisteröityminen 3 2. Lammas ja lampuri 3 3. Eläinvalinta ja jalostus 4 4. Lampola 5 5. Vesi 7 6. Lampolan rehut 8 7. Laidun

Lisätiedot

Lehmälle oma vai jaettu ruokintapaikka?

Lehmälle oma vai jaettu ruokintapaikka? Lehmälle oma vai jaettu ruokintapaikka? Satu Raussi 1), Päivi Mäntysaari 1), Lauri Jauhiainen 2), Jutta Siivonen 1), Leena Tuomisto 3), Kaisa Räsänen 4) ja Marketta Rinne 1) 1) MTT, Kotieläintuotannon

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011

ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 2011 ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 4 20 Uudistamme maitotilaneuvontaa s.5 Öljykasvien hivenlannoituksella hyviä tuloksia s.0 Hevostallit määräysten mukaisiksi s.2 Eläinsuojelulain siirtymäaika

Lisätiedot

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin Otsikko: Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset Ulkoasu ja taitto: Timo Perälä Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, Oulu Kannen kuva: Timo Perälä Oulu 23 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA

VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JTO 1(44) VANHAENGLANNINLAMMASKOIRIEN JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA Vanhaenglanninlammaskoirien rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma Hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa

Lisätiedot

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE

JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMAN MALLIRUNKO SUURILUKUISILLE RODUILLE Ohje on tarkoitettu roduille, joissa on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa. Jalostuksen tavoiteohjelman suositeltava

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla artikkelit Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla Markku Nurminen, Christopher Heathcote, Brett Davis Tutkimuksessa arvioimme, mikä on ikääntyvän (yli 45-vuotiaan) kuntatyöntekijän jäljellä

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään?

VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS. Toim. Heikki Räisänen. Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? VATT-JULKAISUJA 35 VATT PUBLICATIONS Toim. Heikki Räisänen Parempi työllisyys, pienempi työttömyys kuinka se tehdään? Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET

Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET Joensuun seutu YT20 HINNOITTELUN PERUSTEET 2 HINNOITTELUN PERUSTEET SISÄLTÖ SIVU 1. MYYNTIHINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 3 1.1 Kilpailijoiden hinnat 3 1.2 Omakustannusarvo 3 1.3 Hintajousta eli hintaherkkyys

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet

Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet MAANMITTAUSLAITOS Peltoalueiden tilusrakenne ja sen parantamismahdollisuudet Juhana Hiironen ja Saija Ettanen Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 113 MAANMITTAUSLAITOS KEHITTÄMISKESKUS Opastinsilta 12,

Lisätiedot

Seosrehu pilaantuu nopeasti jos vanhaa seosta jää mukaan

Seosrehu pilaantuu nopeasti jos vanhaa seosta jää mukaan Seosrehu pilaantuu nopeasti jos vanhaa seosta jää mukaan Arja Seppälä 1), Terttu Heikkilä 1), Marketta Rinne 1) ja Harri Miettinen 2) 1) MTT Kotieläintuotannon tutkimus, 31600 Jokioinen, etunimi.sukunimi@mtt.fi

Lisätiedot

Kissanomistajan opas

Kissanomistajan opas Kissanomistajan opas Nyt räätälöity ruokavalio jokaiselle leikatulle kissalle STERILISED Health Nutrition. Kunnossa läpi elämän. 6-12 kk ikäisille 1-7 -vuotiaille Sterilaatioleikkaus muuttaa pysyvästi

Lisätiedot

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA

05/2013. Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA 05/2013 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Eläkeiän sitominen elinaikaan miten käy työurien ja tulonjaon? Jukka Lassila, Niku Määttänen ja Tarmo Valkonen Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS Puhelin 029

Lisätiedot