KIVENNÄISET, TÄYDENNYSREHUT JA BOLUKSET NAUTATILOJEN MELLI-OPAS TAVOITTEENA HYVÄ TERVEYS JA KESTÄVYYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIVENNÄISET, TÄYDENNYSREHUT JA BOLUKSET NAUTATILOJEN MELLI-OPAS TAVOITTEENA HYVÄ TERVEYS JA KESTÄVYYS"

Transkriptio

1 2012 KIVENNÄISET, TÄYDENNYSREHUT JA BOLUKSET NAUTATILOJEN MELLI-OPAS TAVOITTEENA HYVÄ TERVEYS JA KESTÄVYYS

2 RUOKINNAN RAISIOSTA AMMAT TITAITOA Melli-opas 2012

3 RUOKINNAN TEHOKKAAT TÄYDENTÄJÄT Elinikäistuotoksen ja tuotannon kannattavuuden kasvattaminen edellyttävät lehmien pysymistä karjassa entistä pidempään. Poikimakertojen määrä pitäisi saada nousemaan nykyisestä 2,3:sta ainakin kolmeen. Tasapainoinen ruokinta, oikea hoito ja hyvät olosuhteet ovat peruslähtökohtia, kun lehmien kestävyyttä parannetaan. Erityisesti poikimisen tienoilla lehmän vastustuskyky laskee ja erilaiset tuotantosairaudet voivat johtaa lehmän poistoon. Piilevä poikimahalvaus, hapanpötsi, syömättömyys, ruokintahäiriöt, ketoosi ja hedelmällisyyshäiriöt ovat osittain ruokintaperäisiä ongelmia, joita voidaan ehkäistä oikealla ravitsemuksella. Ongelmien vähentämiseksi on mietittävä uudenlaisia umpilehmien ja vastapoikineiden lehmien ruokintaratkaisuja, etenkin pihattokarjoissa. Vitamiini-, energia- ja kivennäisrehuja ei voida annostella pihatossa lehmäkohtaisesti. Umpiosastolla perinteisiä maittavia kivennäisiä ja vitamiinirehuja voi antaa ripottelemalla niitä säilörehun päälle top-dressing-tyyliin. Tarjolle voi panna myös nuoltavan kivennäissangon. Hivenaineiden saantia täydentää umpeen menevälle lehmälle annettava pitkävaikutteinen bolus, joka sisältää kaikkia tarpeellisia hivenaineita ja erityisesti seleeniä. Kalsiumbolus ehkäisee poikimisen aikaan tyypillistä veren kalsiumtason laskua. Kivennäisrehut toimivat tukiruokintana. Ruokintaa kannattaa täydentää Raisioagron Melli-tuotteilla; ne ylläpitävät lehmän hyvinvointia. Tämä opas antaa tietoa erilaisten Mellien hyödyistä ja käytöstä. SISÄLLYS Umpikausi on lypsykauden tärkein vaihe... 4 Näin Mellejä käytetään... 7 Helppoa ruokintaa pihatossa Täsmällistä täydennystä Kalsiumtason lasku jää usein tunnistamatta Melli-opas

4 YLEISTÄ UMPIKAUSI ON LYPSYKAUDEN TÄRKEIN VAIHE Poikimisen aika on lehmän elämän kriittisin vaihe. Umpikauden ruokinnalla on suuri vaikutus poikimisen ajan sekä lypsykauden onnistumiseen. Muutaman viikon ajanjakso poikimisen molemmin puolin on vain 10 % koko lypsykaudesta, mutta se vaikuttaa ratkaisevasti koko loppukauteen. Suomalaislehmien keski-ikä on huolestuttavan alhainen. Karjakoon kasvaessa umpikauden ruokinta jää usein liian vähälle huomiolle. Kivennäisten, hivenaineiden ja vitamiinien saanti jää niukaksi tai ravinteiden suhteet ovat virheelliset. Moni lehmä sairastuu juuri poikimisen aikoihin tai hieman sen jälkeen, jolloin tuotos laskee, hedelmällisyys heikkenee, kestävyys huonontuu ja poistot kasvavat. Veren kalsiumtason lasku, jälkeisten jääminen, tulehdukset, ketoosi, maksan rasvoittuminen, pötsin happamoituminen, juoksutusmahaongelmat ja sorkkavaivat sekä hedelmällisyyshäiriöt ovat tavallisia ongelmia, joihin voidaan vaikuttaa ummessaolokauden, poikimisen ajan ja herutusvaiheen ruokinnalla. Tasapainoisen ruokinnan lisäksi kestävyyttä voidaan edesauttaa panostamalla stressittömiin olosuhteisiin sekä hyvään hoitoon. Stressitön poikimaympäristö vähentää sairastumisriskiä Lehmien elinikää saadaan nostettua, kun tunnutettavalle, poikivalle ja heruvalle lehmälle järjestetään pehmeä ja rauhallinen makuupaikka, josta on helppo päästä syömään ja juomaan. Rehujen koostumuksella ja maittavuudella on ratkaiseva rooli sairauksien ennaltaehkäisyssä. Poikivan lehmän lihavuuskunto kertoo poikimiseen liittyvistä riskeistä. Muutokset lehmän olemuksessa, ruokahalussa ja märehtimisessä viestivät mahdollisista ongelmista. Jos lehmä ei syö lainkaan, tilanne on vakava. Vaihteleva ja huono ruokahalu voi johtua esimerkiksi veren kalsiumtason laskusta, piilevästä ketoosista tai pötsin liiasta happamoitumisesta. Rauhallinen märehtiminen on hyvä merkki. Lämpö mittarina Lehmän normaali ruumiinlämpö on 38,2 39,2 astetta. Poikkeava lämpö kertoo mahdollisista sairauksista. Veren kalsiumtason lasku ja mahdollinen poikimahalvaus alentavat lämpötilaa, jolloin myös lehmän korvat tuntuvat viileiltä varsin varhaisessa vaiheessa. Erilaiset tulehdukset puolestaan nostattavat kuumetta. Pötsin toiminta lamaantuu poikimahalvauksen lähestyessä. Juoksutusmahan seinämän lihakset voivat myös veltostua, jolloin se siirtyy helposti väärään paikkaan. Oikea ruokinta ehkäisee piilevää poikimahalvausta Piilevä poikimahalvaus on erityisesti hyvien karjojen ongelma. Sen oireita ovat huono ruokahalu ja pötsin liikkeiden väheneminen. Jälkeisten jäämisen, juoksutusmahan siirtymän ja ketoosin riski kasvaa. Vaikka vain viittä prosenttia kaikista lehmistä hoidetaan varsinaisen poikimahalvauksen vuoksi, niin jopa puolet vanhemmista lehmistä kärsii veren matalasta kalsiumtasosta. Piilevää poikimahalvausta voidaan estää oikealla ruokinnalla. Ummessaolokauden ruokinta vaikuttaa kalsiumaineenvaihduntaan. Kalsiumin, fosforin, kaliumin ja magnesiumin saannin tulee olla tasapainossa. Suurin ongelma on nurmirehujen korkea kaliumpitoisuus, sillä runsas kaliumin saanti estää magnesiumin imeytymistä. Kun ummessa oleva lehmä saa vapaasti nurmisäilörehua, on syytä varmistaa riittävä magnesiumin saanti. Käytännön ruokintaohjeita Tunnu-Melli sisältää tarpeeksi magnesiumia myös kaliumpitoisen säilörehun ohella. Pihatoissa kätevä vaihtoehto on Nuolu-Melli Umpi -kivennäissanko. Poikimisen jälkeen voidaan kaikille lehmille antaa kalsiumtukihoitona vähintään kahden viikon ajan kalsiumkivennäistä, esimerkiksi Lypsy-Melli Plussaa 500 g/pv. Lypsykauden alussa tärkeintä on hyvän ruokahalun ylläpito, jotta kalsiumin ja muiden kivennäisten sekä hivenaineiden saanti turvataan. Umpeen kuntoluokassa 3,5 Ei kuntoluokan muutosta ummessa ollessa Karkearehua g Tunnu-Melliä g Vita-Melliä Pihatossa vaihtoehtona Nuolu-Melli Umpi 2 viikon ajan poikimisesta 500 g/pv Lypsy-Melli Plussaa, sen jälkeen tarpeen mukaan Vanhemmille lehmille voidaan antaa poikimisen aikaan Melli-Kalsiumbolus; jopa osalla ensikoista voi ilmetä piilevää poikimahalvausta, jolloin kalsiumvalmistetta tarvitaan 4 Melli-opas 2012

5 TASAPAINOINEN RUOKINTA ON HYVÄN KESTÄVYYDEN PERUSTA Melli-opas

6 MELLI ON PANOSTUS ELÄINTEN TERVEYTEEN 6 Melli-opas 2012

7 KIVENNÄISET JA TÄYDENNYSREHUT NÄIN MELLEJÄ KÄYTETÄÄN Melli-kivennäiset ja -täydennysrehut on helppo annostella pihatossa topdressing-tyyliin eli ripottelemalla ne säilörehun tai seosrehun päälle. Yksittäinen lehmä ei pääse ahmimaan kaikkea, kun Melli sekoittuu karkearehuun. TUNNU MELLI LYPSY MELLI PLUS Piilevä poikimahalvaus ongelmana? Umpikauteen Tunnu-Melli Tunnu-Melli on ummessaolevien lehmien magnesiumkivennäinen. Magnesiumia on riittävästi myös kaliumpitoisen säilörehun ohella käytettäväksi. Kalsium- ja fosforipitoisuuksia on rajoitettu. Tunnu-Mellissä on korkea E-vitamiinipitoisuus sekä orgaanista seleeniä. Lypsy-Melli Plus kalsiumkuuriksi poikimisen jälkeen Vastapoikineille lehmille kannattaa antaa Lypsy-Melli Plussaa kalsiumkuurina poikimisen jälkeen ainakin parin viikon ajan, vaikka lehmillä olisi täysrehuruokinta. Lypsy-Melli Plus ehkäisee veren kalsiumtason laskua. Siinä on myös orgaanista seleeniä, runsaasti E-vitamiinia sekä biotiinia. Lypsy-Melli Plus on erityisesti korkeatuottoisten karjojen lypsykauden kivennäinen. VITA MELLI Vita-Melli edistää vastustuskykyä Vita-Melli on paitsi poikivan ja heruvan lehmän vitamiinipaketti, myös erinomainen yleisvitamiini. Se varmistaa E-vitamiinin saannin myös uuden viljan kanssa. Lehmän vastustuskyky alenee poikimisen aikoihin noin puoleen normaalista. E-vitamiini ja seleeni ovat antioksidantteja, jotka vaikuttavat vastustuskykyyn ja lisääntymistoimintoihin. Ne ehkäisevät tulehduksia ja muita sairauksia. Lypsykauden alussa vastustuskyvyn puute voi heikentää hedelmällisyyttä. Ummessaolokaudella lehmälle pitäisi antaa noin mg E-vitamiinia päivässä. Jos karjassa on runsaasti utaretulehduksia, poikimista edeltävinä viikkoina suositellaan jopa mg:n päiväannosta. Lypsykaudella E-vitamiinin päivittäinen tarve on reilu 500 mg. Tuoreessa ruohossa on runsaasti E-vitamiinia, mutta suurin osa siitä tuhoutuu säilönnässä. Ummessaolevalle ja vastapoikineelle lehmälle kannattaa antaa Vita-Melliä. Sen sisältämästä seleenistä osa on orgaanisessa muodossa. Vita-Mellissä on maksan toimintaa tehostavaa niasiinia, sorkkaterveyttä edesauttavaa biotiinia sekä E-vitamiinia peräti mg/kg. Riittävän E-vitamiiniruokinnan avulla voidaan parantaa lehmän stressinsieto- ja vastustuskykyä sekä vähentää utaretulehduksen, jälkeisten jäämisen, ketoosin ja rasvamaksan riskiä sekä edesauttaa hedelmällisyyttä. Melli-opas

8 KIVENNÄISET JA TÄYDENNYSREHUT SELEENI MELLI Seleeni-Melli käy myös luomutuotantoon Uusi Seleeni-Melli sisältää 50 % enemmän seleeniä kuin perinteiset Melli-kivennäiset. Seleenistä puolet on orgaanisessa muodossa, jonka hyväksikäyttö on tehokasta. Epäorgaaninen seleeni imeytyy passiivisesti ja vaikuttaa aineenvaihdunnassa eri tavoin kuin orgaaninen seleeni, jonka imeytyminen on aktiivista. Orgaaninen seleeni on turvallista käyttää ja eläin voi hyödyntää lihaskudokseen varastoituneen seleenin myöhemmin, jos seleenin saanti on niukkaa. Seleeni on välttämätön ravinne elimistön perustoiminnoissa. Seleeninpuutos huonontaa eläinten tuotosta, kasvua ja vastustuskykyä. Niukka seleenin saanti lisää hedelmällisyysongelmia, nostaa maidon solulukua ja tulehdusten riskiä. Seleeni-Melli sopii kivennäiseksi sekä lypsäville lehmille että nuorelle karjalle ja emolehmille. Käyttömäärä on sama kuin Lypsy-Mellillä tai Mulli-Mellillä. ASETO MELLI Hedelmällisyys heikkoa? Aseto-Melli herutuskauteen Eri maissa tehdyt useat tutkimukset osoittavat, että veren glukoositaso vaikuttaa ratkaisevasti lehmien terveyteen. Poikimisen ajan verensokeritasolla on oleellinen vaikutus koko alkavan lypsykauden tuotokseen ja hedelmällisyyteen. Propyleeniglykoli aikaistaa kiimakierron käynnistymistä ja lyhentää poikimaväliä. Aseto-Melli sisältää propyleeniglykolin lisäksi suojattua rasvaa ja biotiinia. Näiden tiedetään vaikuttavan myönteisesti mm. maitotuotokseen, hedelmällisyyteen ja sorkkien terveyteen. Aseto-Melliä annetaan lehmälle kilo päivässä. Totuttaminen aloitetaan jo tunnutuskaudella ja ruokintaa jatketaan parin kuukauden ajan poikimisesta tai siihen asti kunnes lehmä on tiine. Jos energianpuute on huomattava tai eläin kärsii akuutista asetonitaudista, päiväannos voidaan nostaa jopa kolmeen kiloon. Aseto-Melli on nimenomaan energiatiiviste. Se ei sisällä kivennäisiä, joten sen ohella annetaan normaaliin tapaan lypsykauden kivennäistä. OPTI MELLI Opti-Melli estää hapanpötsiä Korkeatuottoisen lehmän terveysongelmat liittyvät usein pötsin happamoitumiseen. Happokuorma voi lisätä sorkkavaivojen lisäksi maidon soluja, hedelmällisyysongelmia sekä ripulia. Opti-Melli tasapainottaa pötsin ph:ta ja varmistaa korkean tuotoksen, aktiiviset lehmät ja tehokkaan rehujen hyväksikäytön. Puskurit ja elävä hiiva täydentävät toisiaan. Niiden vaikutusmekanismit ovat erilaisia, joten niitä kannattaa antaa myös yhtä aikaa. Puskurit vaikuttavat suoraan happoihin: ne neutraloivat pötsiä ja pitävät ph:n vakaana. Elävä hiiva vähentää maitohapon muodostumista ja stimuloi maitohappoa käyttävien mikrobien kasvua nostaen samalla pötsin ph:ta. Opti-Melliä voidaan antaa sekä seosrehussa että erillisruokinnassa. Siitä on hyötyä erityisesti korkeatuottoisten lehmien ruokinnassa. Opti-Melli mahdollistaa myös runsaamman kotoisen viljan käytön ilman pötsihäiriöitä. Opti-Melli tasapainottaa pötsin toimintaa rehujen ja ruokinnan muutoksissa. Se auttaa myös, kun säilörehu on nuorena korjattua tai siinä on runsaasti sokeria. Robottikarjoissa vaikutus voi näkyä lisäksi lehmien aktiivisuuden lisääntymisenä. LYPSYKAUDEN ERI VAIHEISIIN SOPIVAT MELLIT Umpikausi Tunnutus Poikiminen Herutus ja korkea tuotos Lypsykauden puoliväli ja loppu Tunnu-Melli TAI Nuolu-Melli Umpi + Melli-Bolus Umpi + Vita-Melli Tunnu-Melli + Vita-Melli Vita-Melli + Aseto-Melli + Melli- Kalsiumbolus Aseto-Melli + Opti-Melli + Vita-Melli + Lypsy-Melli Plus TAI Seleeni-Melli Melli-kivennäinen (Lypsy-Melli, Lypsy-Melli Plus, Seleeni-Melli, Pihatto-Melli TAI Pihatto-Melli Plus) 8 Melli-opas 2012

9 MUISTA MYÖS EMO-MELLI JA MULLI-MELLI Melli-opas

10 NUOLU-MELLIT OVAT KÄTEVIÄ, MAITTAVIA JA HYGIEENISIÄ 10 Melli-opas 2012

11 NUOLUKIVENNÄISET HELPPOA RUOKINTAA PIHATOSSA Nuolu-Melli-kivennäissarja tekee ruokinnasta vaivatonta. Maittava ja melassoitu kivennäissanko on helppo sijoittaa umpilehmien, lypsävien tai kasvavien osastolle. Nuolu-Mellit lehmille ja nuorkarjalle Nuolu-Mellit sisältävät kivennäisten lisäksi hivenaineita ja vitamiineja sekä erityisravinteita, kuten umpilehmille tärkeitä anionisuoloja ja laidunkivennäisessä olennaista zeoliittia. Osa kivennäisistä ja hivenaineista on lisätty orgaanisessa muodossa. Nuolu-Melli Umpi ummessaolokauteen Umpilehmien erityiskivennäinen sisältää kaikki säilörehun ohella tarvittavat kivennäiset, hivenaineet, vitamiinit sekä anionisuolat. Maittava melassi varmistaa, että kivennäinen myös syödään. Syöntimääräksi riittää g/pv. Nuolu-Melli Umpi sisältää runsaasti E-vitamiinia ja seleeniä, jotka vaikuttavat vastustuskykyyn. Osa seleenistä ja sinkistä on orgaanisessa muodossa. Anionisuolojen on todettu vähentävän poikimahalvauksen riskiä. Nuolu- Melli Umpi sopii sekä lypsylehmille että emolehmille ennen poikimista. Nuolu-Melli Kalsium lypsykauteen Kalsiumpitoinen Nuolu-Melli sopii pihattolehmien lypsykauden kivennäiseksi. Sitä voidaan antaa myös imettäville emolehmille, nuorelle karjalle sekä lampaille ja hevosille. Tuotteessa on myös A-, D- ja E-vitamiinia sekä hivenaineita. Osa kalsiumista on kelaattimuodossa, jolloin sen imeytyminen tehostuu. Maittava melassi tuo pötsimikrobeille energiaa. Nuolu-Melli Magnesium laidunkauteen ja magnesiumin tarpeeseen Nuolu-Melli Magnesium sisältää runsaasti hyvin imeytyvää magnesiumia, josta osa on kelaattimuodossa. Lisäksi tuote sisältää zeoliittia, joka tasapainottaa hyvin valkuaispitoisen ruohon aiheuttamaa ammoniakkikuormaa. Käytännön ruokintaohjeita Lypsävien syöntitarve riippuu perusväkirehusta. Täysrehuruokinnallakin voidaan laittaa sanko lehmien osastolle. Tällöin syöntimääräksi riittää 50 g/pv. Vilja-puolitiivisteruokinnalla tarvitaan g/pv. Jos väkirehuna on pelkkä vilja + rypsi, tarvitaan g Nuolu-Melliä g Pihatto- Melliä. Ilman Pihatto-Melliä tarve on viljaruokinnassa g/pv. Nuorkarjalle riittävät pienemmät määrät. NUOLU-MELLI-KIVENNÄISTEN RAVINNEARVOT, per g Kivennäinen Kalsium Fosfori Magnesium Natrium Seleeni Sinkki Kupari Mangaani Jodi Koboltti Nuolu-Melli Kalsium 190 g 50 g 35 g 35 g 30 mg mg hieman mg 30 mg 20 mg Nuolu-Melli Umpi 45 g 50 g 70 g 40 g 60 mg mg mg mg 200 mg 25 mg Nuolu-Melli 110 g 20 g 90 g 80 g 30 mg mg hieman mg 90 mg 25 mg Magnesium Melli-opas

12 KESTOBOLUKSET TÄSMÄLLISTÄ TÄYDENNYSTÄ Melli-kestobolukset varmistavat tasaisen hivenaineiden saannin usean kuukauden ajan, vaikka kivennäinen olisi jäänyt syömättä. Bolusten sisältämät ravinteet vapautuvat tasaisesti erityisen valmistusteknologian ansiosta. Jokainen eläin saa päivittäisen tarpeensa syöntihaluista riippumatta. Kaikki boluksen ravinteet hyödynnetään täydellisesti, sillä yhtään ei päädy haaskuun ruokintapöydältä lakaistavien rehujen mukana. Boluksen pintakerros estää hivenaineita liukenemasta ennenaikaisesti. Ravinteet vapautuvat toisesta päädystä hallitusti valitulla syöttönopeudella. Melli-Bolus Umpi ennen poikimista Umpeenpanon yhteydessä laitettava pitkävaikutteinen bolus vapauttaa hivenaineet ja vitamiinit vähitellen 4 kuukauden aikana: vaikutus riittää koko umpikaudeksi sekä herumiskauden ajaksi, jolloin vaikutetaan myös seuraavaan tiinehtymiseen. Käytännön kokeissa boluksen on todettu vähentävän jälkeisten jäämistä ja parantavan hedelmällisyyttä. Myös maidon solut laskivat ja kuolleena syntyneiden vasikoiden määrä väheni. Melli-Bolus Seleeni kasvaville ja lypsäville Seleeninpuutos heikentää lehmien vastustuskykyä, nostaa maidon soluja ja lisää tulehdusten riskiä. Vastasyntyneellä vasikalla voi ilmetä seleeninpuutosta, jos emän umpikauden ravinnosta puuttuu seleeniä. Puute näkyy lihasrappeumana. Akuutissa tapauksessa sydänlihas rappeutuu, jolloin vasikka voi kuolla äkillisesti esimerkiksi juoton jälkeen. Krooninen seleeninpuute puolestaan rappeuttaa luurankolihaksia, jolloin eläin vaikuttaa heikolta ja makailee paljon. Seleeninsaannin riittävyys huolestuttaa erityisesti luomutiloilla, joilla käytettävän viljan ja nurmen seleenitaso on niukka. Paras hoitokeino on ennaltaehkäisy. Melli-Bolus Seleeni sisältää muutkin naudan tarvitsemat hivenaineet, ja ne vapautuvat tasaisesti 6 kuukauden aikana. Hiehoille suositeltava nautojen kasvubolus vapauttaa ravinteet 8 kuukauden aikana. Yli puolen vuoden ikäisille hiehoille laitettu bolus kestää siemennyskauteen asti. Vitamiineja ja hivenaineita sisältävä Melli-Bolus Kasvu sopii mainiosti myös lihanaudoille ja emolehmille. Bolusten käyttö säästää työtä Lehmille laitetaan kaksi bolusta. Boluksen antamiseen tarvitaan annostelija, johon mahtuu kaksi kerrallaan. Kasvaville naudoille voidaan käyttää pienempää annostelijaa, johon mahtuu vain yksi bolus. Kaikki kestobolukset ovat saatavana 20 kappaleen laatikoissa. Annostelijan voi tilata kätevästi verkkokaupasta. Melli-Bolus Kasvu ennen laitumelle laskua Laiduntavat hiehot saavat usein liian niukasti hivenaineita, mikä voi näkyä syksyllä tiineystuloksissa. Ennen laidunkauden alkua laitettava kasvubolus varmistaa tasaisen kasvun ja hedelmällisyyden. 12 Melli-opas 2012

13 KESTOBOLUS VAPAUTTAA RAVINTEET TASAISESTI JA TURVALLISESTI MELLI-KESTOBOLUKSET, ravinteiden saanti 2 boluksesta/pv Boluksen Seleeni Kupari Koboltti Mangaani Sinkki Jodi E-vitamiini A-vitamiini D-vitamiini kestoaika Melli-Bolus Umpi 120 pv 2,4 mg 98,3 mg 4 mg 152 mg 255 mg 16,7 mg 28 IU 9340 IU 1880 IU Melli-Bolus Seleeni 180 pv 2,9 mg 190 mg 2,7 mg 97 mg 156 mg 5,8 mg Melli-Bolus Kasvu 240 pv 2,1 mg 135 mg 2 mg 69 mg 111 mg 4,1 mg 9,1 IU 4550 IU 910 IU Melli-opas

14 ONGELMIEN NOPEA KORJAAMINEN SÄÄSTÄÄ LEHMÄÄ JA VÄHENTÄÄ YLIMÄÄRÄISTÄ TYÖTÄ 14 Melli-opas 2012

15 KALSIUMBOLUS KALSIUMTASON LASKU JÄÄ USEIN TUNNISTAMATTA Näkyvät oireet alentavat tuotosta ja johtavat turhiin poistoihin. Melli-Kalsiumbolus nostaa veren kalsiumtasoa nopeasti ja varmistaa häiriöttömän tuotoskauden alun. Veren kalsiumtason lasku jää usein huomaamatta tai sitä ei osata yhdistää moniin näkyviin ongelmiin, joita se aiheuttaa. Huono ruokahalu, pötsin liikkeiden väheneminen, jälkeisten jääminen, juoksutusmahan siirtymä, ketoosi, alentunut hedelmällisyys ja tuotoksen lasku ovat tyypillisiä piilevän poikimahalvauksen ilmenemismuotoja. Hoidettu poikimahalvaus on vain jäävuoren huippu. Yhtä hoidettua sairastumista kohden karjassa on tyypillisesti kymmenen piilevää tapausta. Ummessaolokauden oikea ruokinta vaikuttaa myönteisesti kalsiumaineenvaihduntaan (ks. s. 4). Tasapainoisen ruokinnan lisäksi etenkin vanhemmille lehmille kannattaa antaa poikimisen yhteydessä Melli-Kalsiumbolus. Lieviä puutosoireita on havaittu jopa ensikoilla. Turvallinen ja miellyttävä käyttää Yleensä poikimisen ajan kalsiumvalmisteet ovat limakalvoja ärsyttäviä ja pahanmakuisia. Melli-Kalsiumbolus on pakattu selluloosakuoreen, ja se annostellaan sellaisenaan suoraan lehmän pötsiin. Selluloosa liukenee pötsinesteessä, jolloin kalsium vapautuu. Bolus ei ärsytä nielua, ruokatorven limakalvoja eikä pötsin seinämää. Kalsiumvalmiste on turvallista antaa bolusmuodossa, sillä sitä ei pysty annostelemaan henkitorveen. Nestemäisiä valmisteita ja pastoja käytettäessä kyseinen riski on olemassa, jos lehmä alkaa jo halvaantua. Jos lehmä on jo halvaantunut, sille ei saa antaa suun kautta kalsiumia. Täyttä tavaraa Testeissä Melli-Kalsiumbolus on nostanut veren kalsiumtasoa nopeammin kuin vertailuvalmisteet. Se liukenee 90-prosenttisesti 15 minuutissa ja täysin 25 minuutissa. Bolus ei häiritse pötsin ph:ta. Valmisteeseen ei ole lisätty vettä juoksevuuden eikä kipsiä kovettamisen vuoksi. Melli-Kalsiumbolus sisältää 40 g biologisesti tehokasta ja hyvin imeytyvää kalsiumia. Mukana on myös kalsiumpropionaattia, joka nostaa veren glukoosia. Bolus sisältää myös magnesiumia, joka on olennainen kivennäisaine halvaustapauksissa. Annostelu Ennalta ehkäisevä annostelu: 4 bolusta, joista ensimmäinen annetaan n. 1 vrk ennen poikimista, toinen heti poikimisen jälkeen, kolmas ½ vrk poikimisesta ja neljäs 1 vrk poikimisesta Jos eläinlääkäri hoitaa lehmää poikimahalvauksen vuoksi, voidaan kalkkiliuoksen jälkeen antaa yksi bolus 2 4 tuntia injektion jälkeen ja toinen ½ vrk myöhemmin Huom. Ei pidä antaa halvaantuneelle eläimelle, joka ei kykene nielemään Melli-opas

16 OLEMME PALVELUKSESSASI OTA YHTEYTTÄ! Asiakkuusvastaavat shop.raisioagro.com 9/2012

MELLI GOES TRIBAL! MELLIEN OSTAJALLE T-PAITASETTI TAI AUTON ISTUINSUOJAT

MELLI GOES TRIBAL! MELLIEN OSTAJALLE T-PAITASETTI TAI AUTON ISTUINSUOJAT GOES TRIBAL! EN OSTAJALLE T-PAITASETTI TAI AUTON ISTUINSUOJAT -KAUPOILLE JA SASSIIN! OSTA MELLEJÄ JA VALITSE VERMEET Ota ilo irti kevään Melli-tarjouksesta! Kun ostat 1 000 kiloa Melli-tuotteita, saat

Lisätiedot

HIEHO -24 OHJELMA PALJON MAITOA -KANNATTAVASTI RUOKINTA JA HEDELMÄLLISYYS RUOKINTAKÄYTÄNNÖT JA HYVÄ HEDELMÄLLISYYS 16.3.2015

HIEHO -24 OHJELMA PALJON MAITOA -KANNATTAVASTI RUOKINTA JA HEDELMÄLLISYYS RUOKINTAKÄYTÄNNÖT JA HYVÄ HEDELMÄLLISYYS 16.3.2015 PALJON MAITOA -KANNATTAVASTI Nuorkarja potentiaali käyttöön vasikasta alkaen Hedelmällisyys-poikimaväli, päiviä poikimisesta Umpilehmät, ruokintakäytännöt Lypsylehmät, ruokintakäytännöt RUOKINTAKÄYTÄNNÖT

Lisätiedot

VILOLIX -NUOLUKIVET TERVE PÖTSI - TEHOKAS TUOTANTO. Helppo ja yksilöllinen annostelu

VILOLIX -NUOLUKIVET TERVE PÖTSI - TEHOKAS TUOTANTO. Helppo ja yksilöllinen annostelu VILOLIX-NUOLUKIVET TERVE PÖTSI - TEHOKAS TUOTANTO Helppo ja yksilöllinen annostelu AINUTLAATUISET VILOLIX-NUOLUKIVET Vilolix-nuolukivien valmistusmenetelmä on ainutlaatuinen, patentoitu ja sertifioitu.

Lisätiedot

MELLIEN OSTAJALLE KESTÄVÄ TYÖMAARADIO SIISPÄ ROKKI SOI!

MELLIEN OSTAJALLE KESTÄVÄ TYÖMAARADIO SIISPÄ ROKKI SOI! EN OSTAJALLE KESTÄVÄ TYÖMAARADIO SIISPÄ ROKKI SOI! -KAUPOILLE JA SASSIIN! TOIMITUKSET 1.9. 30.11. Osta Mellejä, saat työmaaradion MUHKEAT SAUNDIT TUOVAT FIILISTÄ NAVETTATÖIHIN Syksyn Melli-tarjous kannattaa

Lisätiedot

VILOMIX-RUOKINTAOPAS LYPSYLEHMILLE. Hyviä tavoitteita korkeatuottoisen lypsylehmän ruokintaan

VILOMIX-RUOKINTAOPAS LYPSYLEHMILLE. Hyviä tavoitteita korkeatuottoisen lypsylehmän ruokintaan VILOMIX-RUOKINTAOPAS LYPSYLEHMILLE Hyviä tavoitteita korkeatuottoisen lypsylehmän ruokintaan KATSE KARKEAREHUUN Lypsylehmän ruokinnassa tärkein tekijä on karkearehun laatu. Hyvin sulava säilörehu on hyvän

Lisätiedot

HYVÄÄ SYYTÄ OSTAA 1000 KG MELLIÄ! TERÄKSINEN SYYSTARJOUS: MELLIEN OSTAJALLE ATERINSETTI KAUPAN PÄÄLLE

HYVÄÄ SYYTÄ OSTAA 1000 KG MELLIÄ! TERÄKSINEN SYYSTARJOUS: MELLIEN OSTAJALLE ATERINSETTI KAUPAN PÄÄLLE 24 HYVÄÄ SYYTÄ OSTAA 1000 KG Ä! TERÄKSINEN SYYSTARJOUS: EN OSTAJALLE ATERINSETTI KAUPAN PÄÄLLE www.rehuraisio.com TILAA 1000 KG MELLEJÄ, SAAT FISKARSIN ATERINSETIN KAUPAN PÄÄLLE LISÄÄ TEHOA PLUS-TUOTTEILLA

Lisätiedot

VASIKASTA KESTÄVÄKSI LYPSYLEHMÄKSI HIEHOJEN RUOKINTAOPAS TAVOITTEENA KORKEA ELINIKÄIS- TUOTOS

VASIKASTA KESTÄVÄKSI LYPSYLEHMÄKSI HIEHOJEN RUOKINTAOPAS TAVOITTEENA KORKEA ELINIKÄIS- TUOTOS 2012 VASIKASTA KESTÄVÄKSI LYPSYLEHMÄKSI HIEHOJEN RUOKINTAOPAS TAVOITTEENA KORKEA ELINIKÄIS- TUOTOS 2 Hiehojen ruokintaopas 2012 Vasikan ruokinta tähtää KESTÄVYYTEEN JA HYVÄÄN TUOTOKSEEN Karjakoon kasvaessa

Lisätiedot

Raisioagro Uuden ajan maatalouskauppa

Raisioagro Uuden ajan maatalouskauppa Raisioagro Uuden ajan maatalouskauppa Rehuoptimointia ja neuvontaa Tuotepäällikkö Juha Anttila 050-5691446 juha.anttila@raisio.com Uusi Raisioagro Raisioagrossa yhdistyvät ruokinnan ja kasvinviljelyn ammattitaito

Lisätiedot

Herne-viljasäilörehu lehmien ruokinnassa. Jarmo Uusitalo

Herne-viljasäilörehu lehmien ruokinnassa. Jarmo Uusitalo Herne-viljasäilörehu lehmien ruokinnassa Jarmo Uusitalo Herne-viljasäilörehu seosrehun raaka-aineena - lisää kuiva-aineen syöntiä yli 2 kg verrattuna yksinomaan nurmirehua karkearehuna käytettäessä - palkokasvit

Lisätiedot

Onnistunut umpikausi pohjustaa hyvän lypsykauden

Onnistunut umpikausi pohjustaa hyvän lypsykauden 6.9.2013 Minna Norismaa ProAgria Pohjois-Karjala Cow Signals adviser ProAgria huippuosaaja lypsylehmien ruokinta, terveys ja hyvinvointi p. 040 3012431, minna.norismaa@proagria.fi (Kuvat M.Norismaa ellei

Lisätiedot

Umpilehmän ruokinta. Huomiota vaativa aika! Lehmän tärkeimmät tuotantovaiheet 17.10.2012

Umpilehmän ruokinta. Huomiota vaativa aika! Lehmän tärkeimmät tuotantovaiheet 17.10.2012 Umpilehmän ruokinta Minna Norismaa ProAgria Pohjois-Karjala Minna.norismaa@proagria.fi p. 040 3012 431 Ei kannata tehdä ongelmia mikäli niitä ei ole, mutta on hyvä tiedostaa mistä ongelmia voi muodostua.

Lisätiedot

E Seleeni 7000 plex. Tärkeitä antioksidantteja ja orgaanista seleeniä

E Seleeni 7000 plex. Tärkeitä antioksidantteja ja orgaanista seleeniä E Seleeni 7000 plex Tärkeitä antioksidantteja ja orgaanista seleeniä KOOSTUMUS E-vitamiini 7 000 mg/kg B6-vitamiini B12-vitamiini C-vitamiini Sinkki (Zn) Seleeni (Se) 60 % natriumseleniittinä 40 % orgaanisena

Lisätiedot

SÄILYTÄ PASTAT. Tehokkaat Helppokäyttöiset Nopeavaikutteiset

SÄILYTÄ PASTAT. Tehokkaat Helppokäyttöiset Nopeavaikutteiset SÄILYTÄ PASTAT Tehokkaat Helppokäyttöiset Nopeavaikutteiset Maidontuotanto Rehun syönti Pastatuotteiden edut käyttäjälle: 12 24 36 48 Eläimen paino Maidontuotanto, muutokset lehmän painossa, syöntikyky

Lisätiedot

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat

Maittavan lihaisat. Jahti&Vahti -koiranruoat Maittavan lihaisat Jahti&Vahti -koiranruoat Täysravinto paljon liikkuville koirille 32% Premium-luokan ruokaa koirallesi Suositut, nyt koostumukseltaan entistäkin lihaisemmat, Jahti&Vahti -koiranruoat

Lisätiedot

Tankki täyteen kiitos!

Tankki täyteen kiitos! Tankki täyteen kiitos! Tutkitusti enemmän maitoa aidolla Pötsitehosteella Mainio-Krossi ja Aimo-Krossi -täysrehut Oiva-Krono Top ja Puhti-Krossi Top -puolitiivisteet Tehosta rehun reittiä valkuaispitoiseksi

Lisätiedot

TUOTEOPAS KOTIELÄINTILOILLE

TUOTEOPAS KOTIELÄINTILOILLE TUOTEOPAS 2015 KOTIELÄINTILOILLE TUOTEOPAS KOTIELÄINTILOILLE 4 7 10 11 12 13 16 17 18 22 26 28 29 30 34 35 36 38 40 41 42 44 Vitamiinivalmisteet Vitamiinit/hivenaineet, erikoisvalmisteet Kalsiumvalmisteet

Lisätiedot

TARPEIDEN MUKAAN TOIMIVAT BOLUKSET NAUDOILLE NEOLAIT ILTA EFFEKTIV BOLUS ENLIGT BEHOV FRÅN NEOLAIT

TARPEIDEN MUKAAN TOIMIVAT BOLUKSET NAUDOILLE NEOLAIT ILTA EFFEKTIV BOLUS ENLIGT BEHOV FRÅN NEOLAIT TARPEIDEN MUKAAN TOIMIVAT BOLUKSET NAUDOILLE NEOLAIT ILTA EFFEKTIV BOLUS ENLIGT BEHOV FRÅN NEOLAIT Prépavel Mégabric Calcium Mégabric Ferti Plus Mégabric Niacin Megabric TARPEIDEN MUKAAN TOIMIVAT BOLUKSET

Lisätiedot

MAITURI 12 000 on täällä!

MAITURI 12 000 on täällä! RUOKINNAN TÄRKEÄÄ TIETOA RUOKINNASTA SYKSY 2011 MAITURI 12 000 on täällä! RAISIOSTA AMMAT TITAITOA MAITURIT UUDISTUIVAT Pro-Maiturilla PITOISUUDET KUNTOON Taloudellinen ja tehokas OPTI-MAITURI KATSO MELLI-TARJOUS

Lisätiedot

Luomunautatilojen seleeniongelmien syyt, seuraukset sekä ratkaisut

Luomunautatilojen seleeniongelmien syyt, seuraukset sekä ratkaisut Luomunautatilojen seleeniongelmien syyt, seuraukset sekä ratkaisut Mistä seleeninpuutos johtuu? Seleeniä on maankuoressa erittäin pieninä, mutta vaihtelevina pitoisuuksina. Luonnossa se esiintyy monessa

Lisätiedot

Rehuopas. isompi maitotili

Rehuopas. isompi maitotili Rehuopas Tutkitusti isompi maitotili RaisioAgro Benemilk rehuopas Uusi innovaatio tuottajan ja lehmien hyödyksi Raisioagron uudet Benemilk -rehut nostavat maitotuotosta ja kohentavat pitoisuuksia parantamalla

Lisätiedot

Lypsylehmän negatiivisen energiataseen hallinta. Annu Palmio KESTO-hankkeen loppuseminaari 16.12.2014

Lypsylehmän negatiivisen energiataseen hallinta. Annu Palmio KESTO-hankkeen loppuseminaari 16.12.2014 Lypsylehmän negatiivisen energiataseen hallinta Annu Palmio KESTO-hankkeen loppuseminaari 16.12.2014 19.12.2014 1 Tausta: poikimisen jälkeinen energiatase Ummessaolevan lehmän energiantarve noin 90 MJ

Lisätiedot

LIHAKARJAN RUOKINTAOPAS

LIHAKARJAN RUOKINTAOPAS V a s i k a s t a p i h v i k s i LIHAKARJAN RUOKINTAOPAS TEHOKKAAT REHUT, TERVEET ELÄIMET. Rehuraisio Tehokas ruokinta parantaa kannattavuutta Tehokas ruokinta lyhentää lihanaudan kasvatusaikaa ja eläimet

Lisätiedot

luomutiloille Suomen Rehun uudet monipuoliset luomurehut parantavat tuotantotuloksia ja eläinten hyvinvointia.

luomutiloille Suomen Rehun uudet monipuoliset luomurehut parantavat tuotantotuloksia ja eläinten hyvinvointia. Ruokinnan osaamista luomutiloille Suomen Rehun uudet monipuoliset luomurehut parantavat tuotantotuloksia ja eläinten hyvinvointia. Monipuoliset täydennysrehut luomunaudoille Tehokas rehun hyväksikäyttö

Lisätiedot

III. Onnistunut täydennys ruokintaan KRONO KRONO KRONO KRONO. Tasapainoinen ruokinta kotoisten rehujen laadun mukaan

III. Onnistunut täydennys ruokintaan KRONO KRONO KRONO KRONO. Tasapainoinen ruokinta kotoisten rehujen laadun mukaan KRONO I KRONO II KRONO III KRONO IV Onnistunut täydennys ruokintaan Tasapainoinen ruokinta kotoisten rehujen laadun mukaan Krono I, II, III ja IV -täysrehut Krossi 125 Top ja Krono 135 Top -puolitiivisteet

Lisätiedot

Kokemuksia luomutuotannosta Muuruveden koulutilalla. Pentikäinen Marjo Karjanhoitaja Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi 10082010

Kokemuksia luomutuotannosta Muuruveden koulutilalla. Pentikäinen Marjo Karjanhoitaja Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi 10082010 Kokemuksia luomutuotannosta Muuruveden koulutilalla Pentikäinen Marjo Karjanhoitaja Savon ammatti- ja aikuisopisto, Muuruvesi 10082010 Luomumaitoa Muuruvedeltä 2 10.8.2010 M.Pentikäinen Luomumaitoa Muuruvedeltä

Lisätiedot

6d.Utareterveys ja ruokinta Laura Kulkas Valio Oy Ruokinta vaikuttaa lehmän vastustuskykyyn Ruokinta vaikuttaa vastustuskykyyn mikrobeja vastaan ravinnon eri osatekijöiden kautta Monien ravintoaineiden

Lisätiedot

Sulavat annokset sulavaa vitamiinien ja hivenaineiden annostelua

Sulavat annokset sulavaa vitamiinien ja hivenaineiden annostelua Sulavat annokset sulavaa vitamiinien ja hivenaineiden annostelua Helppoutta, annostelutarkkuutta ja ympäristöystävällisyyttä seosruokintaan Ainutlaatuiset sulavat annospussit mullistivat seosruokinnan

Lisätiedot

Kivennäisruokinnan haasteet (= ongelmat, vaikeudet) ruokinnan suunnittelussa

Kivennäisruokinnan haasteet (= ongelmat, vaikeudet) ruokinnan suunnittelussa Kivennäisruokinnan haasteet (= ongelmat, vaikeudet) ruokinnan 4.9.2014 ProAgria maito valmennus ProAgria Kainuu/kotieläinasiantuntijat: Eila, Jaana, Voitto, Minna ja Helena Tilastoja Kainuusta: Tuotosseurantatilat

Lisätiedot

Primo-ruokintaohjelma

Primo-ruokintaohjelma -ruokintaohjelma vasikasta satatonnariksi 1 Tavoitteena kestävä ja tuottava lehmä Tilastojen valossa on jo pitkään tiedetty, että 24 25 kk iässä poikivat hiehot ovat lehmänä kestäviä. Niiden ensikkotuotos

Lisätiedot

Terve lehmä tekee tuplasti vasikoita. Suomen Rehun Acetona Terveysohjelma

Terve lehmä tekee tuplasti vasikoita. Suomen Rehun Acetona Terveysohjelma Terve lehmä tekee tuplasti vasikoita Suomen Rehun Acetona Terveysohjelma Acetona-esite_8s.indd 1 30.8.2007 12:03:25 Tavoitteena kestävä, terve lehmä! Investoimalla lehmän terveyteen investoit tilasi tuottavuuteen.

Lisätiedot

Lypsykarjatilan seosreseptin suunnittelu. Mustiala Heikki Ikävalko

Lypsykarjatilan seosreseptin suunnittelu. Mustiala Heikki Ikävalko Lypsykarjatilan seosreseptin suunnittelu Mustiala Heikki Ikävalko Lypsykarjatilan seosruokintamuodot Seosruokinta Suomessa pohjautuu kahteen menetelmään Täydennetty seosruokinta (PMR) Seosruokinta (TMR)

Lisätiedot

Vältä rikkakasvien aiheuttamat haitat lehmälle

Vältä rikkakasvien aiheuttamat haitat lehmälle Vältä rikkakasvien aiheuttamat haitat lehmälle Rikkakasvit laskevat satotasoa, koska ne vievät tilaa varsinaiselta viljelykasvilta. Esimerkiksi voikukalla on rehevä kasvusto ja se varjostaa hyötykasveja

Lisätiedot

Seleeninpuutos ja sen ennaltaehkäisy tuotantoeläintilalla. Yara Suomi Oy yhteistyössä Emovet Oy / Eläinlääkäri Sanni Värränkivi

Seleeninpuutos ja sen ennaltaehkäisy tuotantoeläintilalla. Yara Suomi Oy yhteistyössä Emovet Oy / Eläinlääkäri Sanni Värränkivi Seleeninpuutos ja sen ennaltaehkäisy tuotantoeläintilalla Yara Suomi Oy yhteistyössä Emovet Oy / Eläinlääkäri Sanni Värränkivi Monitahoinen hivenaine Ravinnon sisältämä E-vitamiini Tilan sijainti Yksilön

Lisätiedot

Feedtech. Plus + :aa rehunsäilöntä ja ravitsemuspäätöksillä. Rehunsäilöntä-, vasikka- ja lehmätuotteet

Feedtech. Plus + :aa rehunsäilöntä ja ravitsemuspäätöksillä. Rehunsäilöntä-, vasikka- ja lehmätuotteet Feedtech Rehunsäilöntä-, vasikka- ja lehmätuotteet Rehunsäilönnässä on neljä tärkeää tavoitetta. Feedtech -tuotesarja vastaa tutkitusti näihin haasteisiin. Plus + :aa rehunsäilöntä ja ravitsemuspäätöksillä

Lisätiedot

Lihaisaa laatua koirallesi. Premium-luokan koiranruokasarja

Lihaisaa laatua koirallesi. Premium-luokan koiranruokasarja TM Lihaisaa laatua koirallesi. Premium-luokan koiranruokasarja Suomen suosituin premium-koiranruoka. Koiran elämänlaatu, terveys ja pitkä ikä ovat vaalimisen arvoisia asioita. Siksi ravinnon korkea laatu

Lisätiedot

Märehtijä. Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä 29.3.2012. Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus.

Märehtijä. Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä 29.3.2012. Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus. Märehtijä Karkearehun käyttäjä Ruoansulatus Pötsin ph Ruokinta Väkevyys Arja Korhonen Väkirehumäärän lisäämisen vaikutus pötsin ph-tasoon laiduntavilla lehmillä Tutkimus tehty MTT Maaningan tutkimuskoeasemalla

Lisätiedot

Premium-luokan koiranruokasarja D

Premium-luokan koiranruokasarja D Premium-luokan koiranruokasarja D TM Lihaisaa laatua koirallesi. Laaturuokaa koirallesi Jahti&Vahti! Haluamme koirasi elämänlaadun pysyvän korkeana ja kauan. Siksi ruokien huippulaatu on meille aidosti

Lisätiedot

08.10.2014 1. Ruokinta ja hedelmällisyys. Eläinten terveys ja hyvinvointi KERRASTA KANTAVAKSI

08.10.2014 1. Ruokinta ja hedelmällisyys. Eläinten terveys ja hyvinvointi KERRASTA KANTAVAKSI Eläinten terveys ja hyvinvointi KERRASTA KANTAVAKSI Ruokinta ja hedelmällisyys 08.10.2014 1 Lehmä tiinehtyy, jos sen kohtu on terve sekä sen ruokinta, energiatasapaino ja terveys ovat kunnossa. Sen jälkeen

Lisätiedot

ProAgria Keskusten Liitto, Sanna Nokka ja Tuija Huhtamäki

ProAgria Keskusten Liitto, Sanna Nokka ja Tuija Huhtamäki ProAgria Keskusten Liitto, Sanna Nokka ja Tuija Huhtamäki Yhteistä työsarkaa Maitomäärän pysyminen ja tasaisuus Navettainvestointien onnistuminen Uudiseläimet, ruokinta, kokonaisuuden johtaminen Nurmiviljelyn

Lisätiedot

Pihvinautojen kivennäisruokinta

Pihvinautojen kivennäisruokinta Pihvinautojen kivennäisruokinta Maarit Ilola Kehityspäällikkö AtriaNauta Kaikki naudat tarvitsevat kivennäis- ja hivenaineita ylläpitoon ja kasvuun, emolehmät myös maidontuotantoon ja tiineyteen. Kivennäisaineiden

Lisätiedot

080218 - TS presentatie vleesvee UK Sloten BV ELINVOIMAINEN VASIKKA TULEVAISUUDEN LYPSYLEHMÄ TAI TEHOKAS LIHANTUOTTAJA

080218 - TS presentatie vleesvee UK Sloten BV ELINVOIMAINEN VASIKKA TULEVAISUUDEN LYPSYLEHMÄ TAI TEHOKAS LIHANTUOTTAJA ELINVOIMAINEN VASIKKA TULEVAISUUDEN LYPSYLEHMÄ TAI TEHOKAS LIHANTUOTTAJA MIKSI? Hiehon kasvatus lypsylehmäksi maksaa EUR 1500 2300 Poikimakertojen määrä 4 3 2 Kustannus st/maitolitra 4,6 6,6 9,3 Hyvin

Lisätiedot

Pekoni-rehut menestyvän tilan valinta. Kestävältä emakolta enemmän elinvoimaisia ja tasalaatuisia porsaita

Pekoni-rehut menestyvän tilan valinta. Kestävältä emakolta enemmän elinvoimaisia ja tasalaatuisia porsaita Pekoni-rehut menestyvän tilan valinta Kestävältä emakolta enemmän elinvoimaisia ja tasalaatuisia porsaita Tavoitteena kestävä emakko ja elinvoimaiset, hyvin kasvavat porsaat Hyvän emakon kriteerit ovat

Lisätiedot

Sikojen Ruokintasuositukset 2014

Sikojen Ruokintasuositukset 2014 Sikojen Ruokintasuositukset 2014 Hilkka Siljander-Rasi Soile Kyntäjä MTT Kotieläintuotannon tutkimus Rehuarvoseminaari Helsinki 15.5.2014 20.5.2014 Sikojen ruokintasuositusten päivittäminen Vertailu uusimpiin

Lisätiedot

Kestävä lehmä taloudellisia näkökulmia lypsylehmän tuotantoikään

Kestävä lehmä taloudellisia näkökulmia lypsylehmän tuotantoikään Kestävä lehmä taloudellisia näkökulmia lypsylehmän tuotantoikään Anna-Maija Heikkilä, MTT, Taloustutkimus Kestävä lehmä -teemapäivä, Äänekoski 20.4.2011 Sisältö Lypsylehmien poistot Harkinnanvaraiset vs.

Lisätiedot

Mitä hiiva on? Märehtijän ruokinta

Mitä hiiva on? Märehtijän ruokinta Mitä hiiva on? 1860 luvun loppupuolella Louis Pasteur tunnisti hiivan eläväksi, mikroskooppiseksi, yksisoluiseksi organismiksi, joka aiheutti alkoholikäymisen ja taikinan nousemisen Pian tuli mahdolliseksi

Lisätiedot

KÄSIKIRJA NAUDAN RUOKINTAAN

KÄSIKIRJA NAUDAN RUOKINTAAN KÄSIKIRJA NAUDAN RUOKINTAAN ONNISTUNUT RUOKINTA JOHTAA HYVIIN TULOKSIIN Rehuseoksen tärkeimpiin valintaperusteisiin kuuluu oikean ruokintavan löytäminen. Me rehuraisiolaiset haluamme auttaa löytämään juuri

Lisätiedot

Nurmen lannoitusohjelmat

Nurmen lannoitusohjelmat Laadukas nurmi hevostalouden perusta - Näin onnistut Yaran resepteillä Minna Toivakka, MMM Kehityspäällikkö Yara Suomi Nurmen lannoitusohjelmat Minna Toivakka Celebration Hoss Nurmen merkitys hevostaloudelle

Lisätiedot

Erikoisrehuopas. Suomen Rehun Erikoisrehut. Uusinta ruokinnan osaamista eläinten hyvinvointiin

Erikoisrehuopas. Suomen Rehun Erikoisrehut. Uusinta ruokinnan osaamista eläinten hyvinvointiin Erikoisrehuopas Suomen Rehun Erikoisrehut Uusinta ruokinnan osaamista eläinten hyvinvointiin Erikoisen hyviä rehuja eläintesi parhaaksi Sisältö: Energiarehut Hertta Muro kivennäisrehut Namino kivennäisrehut

Lisätiedot

ENTISTÄ LAAJEMPI REHUT, TUOTANTOPANOKSET JA -TARVIKKEET NAUTATILOJEN TUOTELUETTELO UUSIA SÄILÖNTÄAINEITA 1/2014

ENTISTÄ LAAJEMPI REHUT, TUOTANTOPANOKSET JA -TARVIKKEET NAUTATILOJEN TUOTELUETTELO UUSIA SÄILÖNTÄAINEITA 1/2014 1/2014 REHUT, TUOTANTOANOSET JA -TARVIEET NAUTATILOJEN TUOTELUETTELO ATTAVA VALIOIMA MÖS VERO- AUASSA: shop.raisioagro.com NURMISIEMENSEOSTEN VALIOIMA ENTISTÄ LAAJEMI SÄILÖREHUN TEOON UUSIA SÄILÖNTÄAINEITA

Lisätiedot

SUOMEN REHU OY Upseerinkatu 1, PL 401, 02601 Espoo Puh. 010 402 04 www.suomenrehu.com www.farmit.net

SUOMEN REHU OY Upseerinkatu 1, PL 401, 02601 Espoo Puh. 010 402 04 www.suomenrehu.com www.farmit.net Ensiapu-esite.30.6.05 30.6.2005 11:09 Page 1 SUOMEN REHU OY Upseerinkatu 1, PL 401, 02601 Espoo Puh. 010 402 04 www.suomenrehu.com www.farmit.net Suomen Rehu Oy 2005 Ensiapu-esite.30.6.05 30.6.2005 11:09

Lisätiedot

Suomen Rehun kattava nautarehuvalikoima on suunniteltu tilasi parhaaksi.

Suomen Rehun kattava nautarehuvalikoima on suunniteltu tilasi parhaaksi. Onnistuneella ruokinnalla tuloksiin! Suomen Rehun kattava nautarehuvalikoima on suunniteltu tilasi parhaaksi. Oikealla rehuvalinnalla turvaat hyvän tuotoksen ja eläinten hyvinvoinnin kustannustehokkaasti.

Lisätiedot

Osa II. Hyvinvointi- ja hoitotilat. Kuinka suunnitella ja käyttää niitä? Mitä voi saavuttaa?

Osa II. Hyvinvointi- ja hoitotilat. Kuinka suunnitella ja käyttää niitä? Mitä voi saavuttaa? Osa II Hyvinvointi- ja hoitotilat Kuinka suunnitella ja käyttää niitä? Mitä voi saavuttaa? Hyvinvointi- ja hoitotilat Ennen poikimista Poikimisen aikana Poikimisen jälkeen Hyvinvointi Hyvinvointi- ja hoitotilat

Lisätiedot

10 vuotta. Näillä eväillä kasvuun. Joustoa talouteen A-Rahoituksella. Tilaa helposti netissä: www.a-kauppa.fi tai puhelimella: 020 472 7060

10 vuotta. Näillä eväillä kasvuun. Joustoa talouteen A-Rahoituksella. Tilaa helposti netissä: www.a-kauppa.fi tai puhelimella: 020 472 7060 Joustoa talouteen A-Rahoituksella A-Rahoitus tarjoaa reilua joustavuutta maatilan hankintoihin ja kulujen hallintaan. Rahoituspalvelun avulla saat haluamasi tuotteet silloin kun niitä tarvitset, ja voit

Lisätiedot

Pötsin hyvinvointiin. Version 1

Pötsin hyvinvointiin. Version 1 Pötsin hyvinvointiin Version 1 - Pötsin ph ja ph:n vaihteluihin vaikuttavat tekijät - Pötsihäiriöt ja niiden taustaa - Biorumin: koostumus, eri raaka-aineiden vaikutukset ja käyttö Pötsin normaali ph:

Lisätiedot

Täysi hyöty kotoisista rehuista. Oikealla täydennyksellä tasapainoinen ruokinta.

Täysi hyöty kotoisista rehuista. Oikealla täydennyksellä tasapainoinen ruokinta. Toimivia ruokintaratkaisuja Krono-rehuilla Täysi hyöty kotoisista rehuista. Oikealla täydennyksellä tasapainoinen ruokinta. Krono I, II, III ja IV -täysrehut Krossi 125 Top, Krono 135 Top ja Huippu-Krossi

Lisätiedot

Hiehoprosessin tehostamisella säästöjä ja lisää maitoeuroja

Hiehoprosessin tehostamisella säästöjä ja lisää maitoeuroja Hiehoprosessin tehostamisella säästöjä ja lisää maitoeuroja Tulosseminaari 24.4.2013 Minna Norismaa Cow Signals adviser ProAgria huippuosaaja- Lypsylehmien ruokinta, hyvinvointi ja terveys ProAgria Pohjois-Karjala

Lisätiedot

Kauttamme Teräslinnun laadukkaat lantaritilät. Ritilöitä useita eri kokoja, sekä myös mittatilaustyönä.

Kauttamme Teräslinnun laadukkaat lantaritilät. Ritilöitä useita eri kokoja, sekä myös mittatilaustyönä. ItäMaito Tammikuun 2016 tarjoukset Paikallinen. Palveleva. Edullinen. Myymälät avoinna ma-pe 8.30-15.30 Kauttamme Teräslinnun laadukkaat lantaritilät Ritilöitä useita eri kokoja, sekä myös mittatilaustyönä.

Lisätiedot

Tuotosseurannan tulokset 2014. Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto

Tuotosseurannan tulokset 2014. Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto Tuotosseurannan tulokset 2014 Sanna Nokka, ProAgria Keskusten Liitto Tuotosseuranta 2014 6 180 karjaa: 73 % kaikista, verrattuna ed. vuoteen -4,8%. Kokonaisuutena tilamäärä väheni 5,4 % ed. vuoteen verrattuna

Lisätiedot

Rehuanalyysiesimerkkejä

Rehuanalyysiesimerkkejä Rehuanalyysiesimerkkejä Rehun laatu on monen tekijän summa! Vaikka korjuuajan ajoitus onnistuu täydellisesti, myös säilöntään on syytä keskittyä. Virhekäymiset lisäävät säilönnästä johtuvaa hävikkiä ja

Lisätiedot

Hyvä alkukasvu tuottava ja kestävä lehmä. Kasvupotentiaalin mukaisella ruokinnalla menestykseen

Hyvä alkukasvu tuottava ja kestävä lehmä. Kasvupotentiaalin mukaisella ruokinnalla menestykseen Hyvä alkukasvu tuottava ja kestävä lehmä Kasvupotentiaalin mukaisella ruokinnalla menestykseen -juomarehut Starter ja Mysli -starttirehut I ja Hieho -kasvatusrehut Stabiliser, Electrolyte ja Fiber -vasikoiden

Lisätiedot

Sikojen ruokintasuositukset 2014

Sikojen ruokintasuositukset 2014 MTT Kotieläintuotannon tutkimus 10.6.2015 Sikojen ruokintasuositukset 2014 Sikojen energiaruokintasuositukset on annettu megajouleina (MJ) nettoenergiaa (NE) päivässä, MJ NE/d. NE-arvo on laskettu EvaPig

Lisätiedot

Tasaista kasvua hyvällä rehuhyötysuhteella

Tasaista kasvua hyvällä rehuhyötysuhteella Tasaisempi kasvu paremmat tulokset Tasaista kasvua hyvällä rehuhyötysuhteella Primo-juomarehut Primo Starter -starttitäysrehu Primo I, Primo II, Primo III -kasvatustäysrehut Panostus alkukasvatukseen kannattaa

Lisätiedot

Rehu- Rehu- Menu. Joustoa talouteen A-Rahoituksella. Nautatilan. www.a-rehu.fi. Tilaa helposti netissä: www.a-kauppa.fi tai puhelimella: 020 472 7060

Rehu- Rehu- Menu. Joustoa talouteen A-Rahoituksella. Nautatilan. www.a-rehu.fi. Tilaa helposti netissä: www.a-kauppa.fi tai puhelimella: 020 472 7060 Joustoa talouteen A-Rahoituksella A-Rahoituksessa ajoitat maksut tulojen mukaan, tarvittaessa jopa puolen vuoden päähän kaupanteosta voit käyttää tämänhetkisiä varoja muihin tarpeisiin saat vakuudettoman

Lisätiedot

HAVAINTOJA KARITSOIDEN NIVELONGELMISTA. Oireet ja ennaltaehkäisy

HAVAINTOJA KARITSOIDEN NIVELONGELMISTA. Oireet ja ennaltaehkäisy HAVAINTOJA KARITSOIDEN NIVELONGELMISTA Oireet ja ennaltaehkäisy Teimme selvitystä karitsoiden nivelongelmista Oulun ammattikorkeakoulun agrologiopintoihin liittyen. Olemme selvittäneet mitkä asiat vaikuttavat

Lisätiedot

Nautatilan rehuaapinen

Nautatilan rehuaapinen Joustoa talouteen A-Rahoituksella A-Rahoitus tarjoaa reilua joustavuutta maatilan hankintoihin ja kulujen hallintaan. Rahoituspalvelun avulla saat haluamasi tuotteet silloin kun niitä tarvitset, ja voit

Lisätiedot

Vedinspray. Nelisan UUTUU. Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon. Vedinkastopullo. Repiderma iho- ja sorkkaspray 250 ml

Vedinspray. Nelisan UUTUU. Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon. Vedinkastopullo. Repiderma iho- ja sorkkaspray 250 ml Edelläkävijän ratkaisut kannattavaan tuotantoon Vedinspray YHTEISTYÖSSÄ MEIJEREIDEN KANSSA Nelisan Kotimainen, hoitava, käyttövalmis liuos Kotimainen, antiseptinen käsi-, vedin- ja haavavoide Auttaa ehkäisemään

Lisätiedot

Kuka puolustaa utaretta? Hoitaja ja Lehmä! Eläinlääkäri Virpi Kurkela

Kuka puolustaa utaretta? Hoitaja ja Lehmä! Eläinlääkäri Virpi Kurkela Kuka puolustaa utaretta? Hoitaja ja Lehmä! Eläinlääkäri Virpi Kurkela Poistot Poiston Syy Osuus poistoista, % Eläinlääkärin hoidot (terveystarkkailu 2005) Yleisimmät sairaudet sataa lehmää kohden Utaresairaudet

Lisätiedot

Yhteenveto seleenitutkimuksen tuloksista

Yhteenveto seleenitutkimuksen tuloksista Yhteenveto seleenitutkimuksen tuloksista Heidi Härtel Rotukarjan hyvinvoinnin ja taloudellisten toimintaedellytysten kehittäminen -hanke Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Seleenitutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Suomen Rehun. nautarehuvalikoima

Suomen Rehun. nautarehuvalikoima Suomen Rehun nautarehuvalikoima takaa tilasi menestymisen 1 Suomen Rehun tasokas ja laaja nautarehuvalkoima Suomen Rehun kattava nautarehuvalikoima on kehitetty suomalaisen lypsykarjatilan arjen parantamiseksi.

Lisätiedot

Jalostuspäivät, Mikkeli 2012. 17.2.2012 Janne Mäkikalli Viljavuuspalvelu Oy

Jalostuspäivät, Mikkeli 2012. 17.2.2012 Janne Mäkikalli Viljavuuspalvelu Oy Jalostuspäivät, Mikkeli 2012 17.2.2012 Janne Mäkikalli Viljavuuspalvelu Oy Viljavuuspalvelu Oy Viljavuuspalvelu on maatalous ja ympäristölaboratorioanalyysejä äi i l tuottava yritys Pääasiakaskuntana ovat

Lisätiedot

Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset

Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa. Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset Metsälaitumien ja luonnonsuojelualueiden hyödyntäminen nautojen ruokinnassa Päivi Jokinen ProAgria Pohjois-Karjala/ Maa- ja kotitalousnaiset Luonnonlaitumet viljellyt peltolaitumet - luonnonheinän energiamäärä

Lisätiedot

VITAMIINEJA JA MINERAALEJA PULLOSTA

VITAMIINEJA JA MINERAALEJA PULLOSTA VITAMIINEJA JA MINERAALEJA PULLOSTA TAUSTA Vitamin Well on perustettu vuonna 2006 Ruotsissa. Tarkoituksena oli kehittää skandinaaviseen makuun sopiva vitamiinijuoma, joka samalla olisi hyvä ja moderni

Lisätiedot

Maitoa mahan täydeltä. Imevä vasikka ja vieroitus emolehmäkarjassa

Maitoa mahan täydeltä. Imevä vasikka ja vieroitus emolehmäkarjassa Maitoa mahan täydeltä Imevä vasikka ja vieroitus emolehmäkarjassa Imetys Vasikkapiilo Vieroitus Imetys Emänsä alla vasikat imevät n. 4-6 kertaa vuorokaudessa, yht. 10-12 l / vrk Ensimmäisten viikkojen

Lisätiedot

Terra - täysin uusi sarja pieneläimille

Terra - täysin uusi sarja pieneläimille Terra - täysin uusi sarja pieneläimille Terra sisältää parhaat luonnon raaka-aineet kunnioittaen eläimen luonnollisia syömistapoja. Terra täyttää eläimen ruokinnalliset tarpeet. KOOSTUMUS: Kasvisperäiset

Lisätiedot

Emolehmien ruokinta sisäruokintakautta kohti

Emolehmien ruokinta sisäruokintakautta kohti Emolehmien ruokinta sisäruokintakautta kohti Emolehmien ruokintapäivä 21.10.2015 Perho Maiju Pesonen Otsikon alla: Tuotannon tavoitteista Kuntoluokituksesta Emojen ruokinnan tavoitteita ja raja-arvoja

Lisätiedot

Hyödyllinen puna-apila

Hyödyllinen puna-apila Hyödyllinen puna-apila Kaisa Kuoppala MTT Kotieläintuotannon tutkimus Valkuaiskasvien viljely- ja ruokintaosaamisen kehittäminen - tulevaisuustyöpaja Mustialassa 19.11.2013 Keinoja paremman valkuaisomavaraisuuden

Lisätiedot

Emojen ja kasvavien nautojen kivennäisten tarve. Kivennäisiä kaikille-päivä Lihatilan Skarppiohjelma-hanke 06.03.2013 Juva Maiju Pesonen

Emojen ja kasvavien nautojen kivennäisten tarve. Kivennäisiä kaikille-päivä Lihatilan Skarppiohjelma-hanke 06.03.2013 Juva Maiju Pesonen Emojen ja kasvavien nautojen kivennäisten tarve Kivennäisiä kaikille-päivä Lihatilan Skarppiohjelma-hanke 06.03.2013 Juva Maiju Pesonen Otsikon alla: Miksi pienravinteita? Suosituksia Kivennäiset Hivenaineet

Lisätiedot

HIVENAINEIDEN SAANTI suomalaisella rehustuksella mitkä puutokset ovat mahdollisia?

HIVENAINEIDEN SAANTI suomalaisella rehustuksella mitkä puutokset ovat mahdollisia? HIVENAINEIDEN SAANTI suomalaisella rehustuksella mitkä puutokset ovat mahdollisia? ELL Olga Kroutskih, projektieläinlääkäri Eläinterveyden tekijät hanke Lypsylehmän nykyaikainen ruokinta II Kuopio 19.11.2014

Lisätiedot

EQ EVERYDAY SE, MITÄ TARVITSET JOKA PÄIVÄ

EQ EVERYDAY SE, MITÄ TARVITSET JOKA PÄIVÄ It s in our nature EQ EVERYDAY SE, MITÄ TARVITSET JOKA PÄIVÄ EQ EVERYDAY sisältää tuotteet Lifeforce ja Vitastrong. Tuotteet on kehitetty täydentämään toisiaan ja varmistamaan kehosi K2-vitamiinin, omega-3-rasvahappojen,

Lisätiedot

Lietelannan käytön strategiat ja täydennys. Nurmen lannoitus ja karjanlanta Pohjois-Suomen Nurmiseminaari 2013

Lietelannan käytön strategiat ja täydennys. Nurmen lannoitus ja karjanlanta Pohjois-Suomen Nurmiseminaari 2013 Lietelannan käytön strategiat ja täydennys Nurmen lannoitus ja karjanlanta Pohjois-Suomen Nurmiseminaari 2013 x 1000 ha Nurmiala maakunnittain v. 2011 100 Nurmiala (x 1000 ha) 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti

Vitamiinit. Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Vitamiinit A-vitamiini Tärkeimpiä lähteitä: maksa, maitotuotteet, porkkana, parsakaali ja pinaatti Välttämätön näköaistimuksen syntyyn hämärässä, solujen kasvuun ja erilaistumiseen sekä ihmisen lisääntymiseen.

Lisätiedot

Helposti sulava. Anti-Hairball

Helposti sulava. Anti-Hairball Ilman keinotekoisia, väri, maku tai säilöntäaineita. Virtsan ph 6,06,5 Iho & Turkki Huolellisesti valitut raakaaineet ja erikoisresepti takaavat täydellisen kalsiumin ja fosforin suhteen sekä madalletun

Lisätiedot

Laidunkauden laskutoimitus: Montako euroa on 10 %? Lehmät ulos tuotos ylös! Onnistunut laidunkausi lisää maitotuloa ja parantaa eläinten hyvinvointia

Laidunkauden laskutoimitus: Montako euroa on 10 %? Lehmät ulos tuotos ylös! Onnistunut laidunkausi lisää maitotuloa ja parantaa eläinten hyvinvointia Laidunkauden laskutoimitus: Montako euroa on 10 %? Lehmät ulos tuotos ylös! Onnistunut laidunkausi lisää maitotuloa ja parantaa eläinten hyvinvointia 120 x 3 x 0,4 = 144 Tavoitteena tasaisen hyvä tuotos

Lisätiedot

Ruokintaratkaisu kanojen hyvinvoinnin ja tuotoksen tukena. Eija Valkonen

Ruokintaratkaisu kanojen hyvinvoinnin ja tuotoksen tukena. Eija Valkonen Ruokintaratkaisu kanojen hyvinvoinnin ja tuotoksen tukena Eija Valkonen Joustavuutta ruokintaan Punaheltta Paras rehut: Täysrehut untuvikosta loppumunintaan Kolme kasvatuskauden rehua ja esimunintarehu

Lisätiedot

Yleistietoa Aloe Verasta ja ACTIValoesta

Yleistietoa Aloe Verasta ja ACTIValoesta Yleistietoa Aloe Verasta ja ACTIValoesta 2. Yleistietoa Aloe Verasta MITÄ ALOE VERA SISÄLTÄÄ Mono- ja polysakkaridit (useita) Antrakinonit (ainakin 13 erilaista) Ligniinit Saponiinit Salisyylihappo Entsyymit

Lisätiedot

Vahvasta vasikasta tuottavaksi naudaksi. Vasikoiden kasvatus. jbs portfolio. jbs:n kanssa

Vahvasta vasikasta tuottavaksi naudaksi. Vasikoiden kasvatus. jbs portfolio. jbs:n kanssa Vahvasta vasikasta tuottavaksi naudaksi Vasikoiden kasvatus jbs portfolio jbs:n kanssa jbs kälberpaste - vasikkatahna Lyhyesti taattu korkea taso immunoglobuliinia (johdettu IBR-vapaasta maidosta) sisältää

Lisätiedot

KASVISTEN ENERGIAPITOISUUDET

KASVISTEN ENERGIAPITOISUUDET LIITE 1. VIHANNEKSIEN RAVINTOKOOSTUMUS KASVISTEN ENERGIAPITOISUUDET Taulukko 1. Lehtivihannesten, sipulien, juuresten, palkokasvien ja mukulakasvien energiapitoisuudet. KASVISTEN ENERGIA KJ Kcal PITOISUUDET

Lisätiedot

COOPERSECT Spot on TEHOKAS SUOJA ULKOLOISIA JA KÄRPÄSIÄ VASTAAN LAIDUNTAVILLE NAUDOILLE JA LAMPAILLE

COOPERSECT Spot on TEHOKAS SUOJA ULKOLOISIA JA KÄRPÄSIÄ VASTAAN LAIDUNTAVILLE NAUDOILLE JA LAMPAILLE COOPERSECT Spot on TEHOKAS SUOJA ULKOLOISIA JA KÄRPÄSIÄ VASTAAN LAIDUNTAVILLE NAUDOILLE JA LAMPAILLE Ulkoloisten tehokas torjunta Parantaa eläinten kasvua Parantaa eläinten hyvinvointia Poistaa stressiä

Lisätiedot

www.vomoghundemat.fi

www.vomoghundemat.fi www.vomoghundemat.fi Vom og Hundemat on norjalainen koirien tuoreruokatuote. Se valmistetaan norjalaisista eläinperäisistä raaka-aineista, kuten broileri, naudan sisäelimet, pötsi, lohi, naudan maksa ja

Lisätiedot

+1,5 litraa. lypsylehmää kohden päivässä. Lue lisää suomenrehu.fi

+1,5 litraa. lypsylehmää kohden päivässä. Lue lisää suomenrehu.fi +1,5 litraa lypsylehmää kohden päivässä MAITOVAKUUTUS Lue lisää suomenrehu.fi MaitoPro-konseptilla kohti tulosta Suomen Rehu on kehittänyt uuden ruokintakonseptin takaamaan tehokkaamman maidontuotannon

Lisätiedot

o Perusasioita o SARA:n määritelmä o SARA:n vaikutukset eläimeen o SARA:n oireet, diagnoosi o SARA:lle altistavat tekijät o SARA:n ennaltaehkäisy

o Perusasioita o SARA:n määritelmä o SARA:n vaikutukset eläimeen o SARA:n oireet, diagnoosi o SARA:lle altistavat tekijät o SARA:n ennaltaehkäisy SARA SUBAKUUTTI HAPAN PÖTSI (SubAcute Ruminal Acidosis) Timo Soveri Helsingin yliopisto Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto Lypsykarjan nykyaikainen ruokinta (II osa) Kuopio 19.11.2014 TÄSSÄ ESITYKSESSÄ

Lisätiedot

Sari Kajava, Annu Palmio

Sari Kajava, Annu Palmio Lypsylehmän kuidun tarve Sari Kajava, Annu Palmio Kestävä karjatalous (KESTO) hanke Loppuseminaari 16.12.2014 Johdanto Maidontuotannon tehostaminen: Enemmän väkirehua, vähemmän karkearehua Paljon energiaa,

Lisätiedot

DairyPilot FlavoVital. Pakkaus koko maidontuotantokaudelle

DairyPilot FlavoVital. Pakkaus koko maidontuotantokaudelle DairyPilot FlavoVital Pakkaus koko maidontuotantokaudelle ESIPUHE: PANSEN-PILOTIN MENESTYSTARINA Tyytyväisyys Pansen-Pilotiin on vahvistunut useiden tilatulosten perusteella vuosien saatossa. Pansen-Pilot

Lisätiedot

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet

Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Villikasvit ja tuoteturvallisuus Pakkausmerkinnät, Ravitsemus- ja terveysväitteet Ylitarkastaja Marjo Misikangas Tuoteturvallisuusyksikkö 22.1.2013 Esityksen sisältö: Elintarvikkeiden pakolliset pakkausmerkinnät

Lisätiedot

Seleeni. analyysitulokset ja niihin reagointi. Kristiina Sarjokari Terveydenhuoltoeläinlääkäri Valio Oy, Alkutuotanto 8.1.2016

Seleeni. analyysitulokset ja niihin reagointi. Kristiina Sarjokari Terveydenhuoltoeläinlääkäri Valio Oy, Alkutuotanto 8.1.2016 Seleeni analyysitulokset ja niihin reagointi Kristiina Sarjokari Terveydenhuoltoeläinlääkäri Valio Oy, Alkutuotanto 8.1.2016 esityksen sisältö 1. miksi riittävä seleenin saanti on tärkeää - pikakertaus

Lisätiedot

Utareen rakenne. Utare ulkoapäin. Utare sisältä

Utareen rakenne. Utare ulkoapäin. Utare sisältä Utareen rakenne Utare ulkoapäin Naudan utareessa on neljä matorauhasta eli neljä neljännestä. Jokainen neljännes on oma yksikkönsä, joka ei ole missään yhteydessä muihin neljänneksiin vaan niitä erottaa

Lisätiedot

Suomalaislasten ravitsemus tänään. Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL ja Tampereen yliopisto

Suomalaislasten ravitsemus tänään. Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL ja Tampereen yliopisto Suomalaislasten ravitsemus tänään Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL ja Tampereen yliopisto DIPP-ravintotutkimus Imetettyjen lasten osuus (% osallistuneista, n=3565) Erkkola ym. Suom

Lisätiedot

Poikimahalvausongelma lypsykarjatilalla

Poikimahalvausongelma lypsykarjatilalla Johanna Fält Poikimahalvausongelma lypsykarjatilalla Opinnäytetyö Kevät 2015 SeAMK Elintarvike ja maatalous Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Hedelmällisyys ja talous

Hedelmällisyys ja talous Hedelmällisyys tuottamaan 7.10.2014 Toholampi Hedelmällisyys ja talous Juhani Taponen Helsingin yliopisto Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto Kotieläinten lisääntymistiede Hedelmällisyys heikentynyt

Lisätiedot

super-premium hypoallergisia proteiineja lohiöljy suolis- ton bakteerikantaa immuniteettiä maku tuoksu.

super-premium hypoallergisia proteiineja lohiöljy suolis- ton bakteerikantaa immuniteettiä maku tuoksu. Calibra kissan täysravinnot ovat super-premium luokan hypoallergisia kuivamuonia. Täysravinto on tasapainoitettu kissan parhaan ravitsemuksellisen hyödyn saamiseksi ja sulavuuden takaamiseksi. Ravinnoissa

Lisätiedot