Navetan täyttöopas. Eläinten lisäyksen strategiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Navetan täyttöopas. Eläinten lisäyksen strategiat"

Transkriptio

1 Navetan täyttöopas Lypsykarjan eläinmäärän lisääminen isojen tuotantorakennusten rakentamisen ja navettainvestointien koon kasvun myötä on muuttunut. Tämänhetkisissä investoinneissa karjamäärä voi kaksin- tai jopa moninkertaistua. Karjan lisääminen omasta eläinaineksesta vähentämällä karsintaa veisi aikaa vuosia, joten eläimiä on väistämättä myös ostettava. Laajuudeltaan ja taloudellisesti isojen investointien jälkeen uusi tuotantorakennus on saatava tuottamaan hyvin mahdollisimman pian valmistumisen jälkeen. Talousnäkökulmasta katsottuna on aikaa noin vuosi käyttöönotosta saada uusi navetta tuottamaan liki täydellä teholla. Eläinten lisäyksen strategiat Laajentavalla tilalla eläinaineksen hankinta kannattaa suunnitella hyvissä ajoin ennen varsinaista rakennusvaihetta. Hyvissä ajoin mietitty strategia lisäyseläinten hankinnassa turvaa määrän riittävyyden, kun navettainvestointi on valmis. Tapoja lisätä eläinmäärää on monia ja useimmilla investoivilla tiloilla eläinmäärän lisäys koostuu monista eri tavoista. Omasta karjasta saatavaa lisäystä voidaan tehostaa sukupuolilajitellun sperman ja alkioiden käytöllä. Ostoeläimet voivat olla

2 iältään aina pienistä vasikoista lypsäviin lehmiin. Alla on pohdittu erilaisten lisäystapojen ja ostoeläinten hyviä ja huonoja puolia. Sukupuolilajiteltu siemen Edut enemmän lehmävasikoita omasta karjasta, valituista yksilöistä edullinen sukupuolilajiteltuja siemenannoksia hyvin saatavilla Riskit hidasta, käyttö aloitettava hyvissä ajoin ja suurella volyymilla ennen laajennusta heikompi tiinehtyvyys vaativat lisää kasvatustilaa, kun lehmävasikoiden osuus kasvaa Alkionsiirto Edut lisää omaa uudistusta mahdollisuus sukupuolilajitteluun geneettiseltä tasoltaan hyviä jälkeläisiä myös heikoimmilta yksilöiltä Riskit kalliimpi riskialttiimpi ei tuntuvasti lisää eläinmäärää

3 Ostoeläimet vasikoina ja nuorina hiehoina Edut Riskit hankintahinnaltaan edullisia, hyvin saatavilla vaativat kasvatustilaa aikaa etsiä sopivia eläimiä lisäävät työtä, rehuntarvetta ja kustannuksia kasvatukseen voi vielä vaikuttaa hankintaulkoistettavissa (INTO) kasvatus ulkoistettavissa (sopimuskasvatus) Ostoeläimet tiineinä hiehoina Edut kasvatuskustannuksiin nähden edullisia Riskit kasvuun ja kehitykseen ei voi enää vaikuttaa yleensä hyvin saatavilla oikeaan aikaan poikivien saatavuus suuri taloudellinen sijoitus lyhyellä aikavälillä uusiin olosuhteisiin sopeutuminen Ostoeläimet lehminä Edut valmiita tuotantoeläimiä tuotos-, käyttö ja rakenneominaisuudet tiedossa Riskit tautiriskit suuremmat sopeutumattomuus uusiin olosuhteisiin saatavuus

4 Eläinaineksen laatu investoivilla tiloilla Vaikka eläinten riittävä määrä onkin tärkeää uutta navettainvestointia suunnitellessa ja käyttöön otettaessa, myös eläinainekseen laatuun kannattaa kiinnittää riittävästi huomiota. Tuottava, terve ja kestävä lehmä antaa parhaan taloudellisen tuloksen, jolloin myös eläinten hankintaan tehdyt sijoitukset antavat parhaan tuoton. Eläinten hankintaa suunnitellessa kannattaa pohtia myös laadulliset kriteerit hankittaville eläimille, jotta myös ostoeläimet olisivat tilan olosuhteisiin ja tavoitteisiin nähden sopivia. Parhaimmillaan uusien eläinten hankinta on samalla myös karjan perinnöllisen tason parantamista! Karjakohtaiset tavoitteet Hankittavien eläinten laatuvaatimuksia määritettäessä tulee ensisijaisesti huomioida tilan omat tavoitteet ja olosuhteet. Navettatyyppi ja lypsyjärjestelmä asettavat omat vaatimuksensa eläinainekselle. Esimerkiksi automaattilypsyyn siirryttäessä korostuvat utareen ja jalkojen rakenne sekä lypsettävyys. Samoin takalypsyasemalla sopiva utareen tasapaino ja vetimien sijainti helpottavat lypsytyötä. Tilan olosuhteisiin sopivalla eläinaineksella on suuri merkitys työn sujuvuuden, mielekkyyden ja taloudellisen tuloksen kannalta. Uudistuseläinten tarve Karjan uudistukseen tarvittavien eläinten määrää ja samalla tarvittavien nuoren karjan tilojen kapasiteettia kannattaa miettiä jo navettaa suunniteltaessa. Samoin jatkossa, kun karjan eläinmäärä on saatu tavoitteissa asetettuun määrään, kannattaa miettiä tarvittavien uudistushiehojen määrää siemennyksiä suunniteltaessa. Riittävä tulevien lehmien emien valinta edesauttaa tehokkaasti myös karjan jalostuksellisen tason paranemisessa. Uudistushiehojen kasvattaminen vie aikaa, työvoimaa sekä aiheuttaa kustannuksia, joten pääsääntöisesti ei ole kannattavaa kasvattaa suurempaa määrää kuin hiehoja kuin oma uudistustarve edellyttää. Korkeatasoisissa karjoissa ylimääräisten jalostuseläinten myynti tilan ulkopuolelle voi olla merkittäväkin lisätulojen lähde, kun myytävä eläinaines on korkeatasoista ja kasvatuskustannukset kohtuulliset.

5 Karjan viiden viimeisen vuoden uudistusprosentti (Tilakunto, Vuosivertailu) kertoo karjan normaalin uudistuskierron. Sen, jolla ylläpidetään nykyistä keskilehmälukua karjan olosuhteissa. Luku kertoo, kuinka monta uudistushiehoa tarvitaan vuotta kohti. Esimerkiksi 30 lehmän karjassa 35 %:n uudistustahdilla tarvitaan 10,5 uudistushiehoa vuodessa (0,35x30=10,5 hiehoa/vuosi). Hiehojen kasvatuskustannusta omalla tilalla voi laskea ehieho-laskurin avulla: Uudistukseen tarvittavien hiehojen määrää on helppo määrittää myös alla olevan taulukon avulla: Karjan poisto% Hiehojen poikimaikä (kk) Karjan poistoprosentin ja hiehojen poikimaiän vaikutus uudistushiehojen (eläinpaikkojen) tarpeeseen 100 lypsylehmän karjassa (Fricke 2003). Lukemat sisältävät poikimisten yhteydessä tapahtuvan 10%:n kuolleisuuden. Lähde:

6 Uudistukseen kasvatettavien lehmävasikoiden määrää kannattaa miettiä jo karjan jalostussuunnitelmaa tehtäessä. Uusi FabaJASU-jalostussuunnitteluohjelmassa on mukana lehmävasikkalaskuri, joka huomioi suunnittelujaksolla eläinten siemennykset, poistot, sukupuolilajitellun siemenen ja lihasonnin käytön. Ohjelman avulla voidaan kätevästi ennustaa syntyvien lehmävasikoiden määrää ja omasta karjasta saatavaa uudistusainesta. Esimerkkinä 30 lehmän karja, uudistus % 35. Ei lihasonnia eikä sukupuolilajiteltua siementä: Lehmävasikkaennuste: Karjan lehmät kpl vasikoita kpl Valiosonni 17 8,2 Nuorsonni 18 8,6 Sonninemä 1 0,5 GenVikPLUS 22 10,6 Lehmävasikoita yhteensä 27,8 Lehmävasikoita miltei kolminkertainen määrä tarpeeseen nähden! Sama 30 lehmän karja: 30 % lihasonnia, ei sukupuolilajiteltua siementä. Lehmävasikkaennuste: Karjan lehmät kpl vasikoita kpl Valiosonni 11 5,3 Nuorsonni 18 8,6 Sonninemä 1 0,5 GenVikPLUS 15 7,2 Lehmävasikoita yhteensä 21,6 Huom! Tämä laskuri ei huomioi vasikkakuolleisuutta eikä poikimaväliä, joten se on huomioitava ennustetta laadittaessa!

7 Olemassa olevat palvelut Eläinaineksen lisäykseen ja hallintaan on saatavissa asiantuntijapalveluita. FabanINTO on laajentavien tilojen palvelu, jonka avulla suunnitellaan investoivan tilan eläinaineksen lisäystä. Palveluun kuuluu hankittavien eläinmäärien suunnittelu, aikataulu ja budjetointi. Eläinten hankinnan tila voi ulkoistaa Faballe, joko kokonaan tai tila ja Faban neuvoja osallistuvat eläinten hankintaan yhdessä sovitusti. Kuvassa FabaINTO-palvelu prosessikaaviona: Esimerkki eläinaineksen hankintavaihdoehdoista ja kuluista, kun 30 lehmän karja laajentaa 70 lehmään. Tavoitteena täysi navetta vuoden kuluttua valmistumisesta, vuonna Taustatietoja: - FabaINTO-suunnitelma 2012, navetta valmistuu syksyllä Käytetään 50 siemennyksistä sukupuolilajiteltua siementä, poikimaväli 400 pv, vasikkakuolleisuus 5 % ja hiehojen siemennysikä 19 kk Lisäys omasta karjasta: 36 lehmää vuonna 2015 kun hiehot siemennetään nuorempina (16 kk), saadaan 40 lehmää. Eläimiä on siis ostettava!

8 Vaihtoehtoja kustannuksineen (hinnat alv0). Hinnat eivät sisällä ostettavien eläinten kuljetusja vakuutuskustannuksia. a) ostetaan 30 tiinettä hiehoa valmiiseen navettaan syksyllä 2014 hankintahinta euroa b) ostetaan 30 vuosikasta hiehoa vuonna 2013 syksyllä hankinta euroa + kasvatuskulut 27000, yhteensä euroa c) ostetaan 20 vuosikasta syksyllä 2013 ja lisäksi 10 tiinettä hiehoa syksyllä 2014 hankintahinta euroa + kasvatuskulut euroa, yhteensä euroa Tilakohtaista eläintenlisäysstrategiaa on mietittävä aina tilan näkökulmasta eikä valmista, jokaiselle tilalle sopivaa mallia ole olemassa vaan eläinten hankinta tulee soveltaa tilan olosuhteet ja intressit huomioiden. Työvoiman, eläintilojen ja rehujen riittävyys vaikuttavat taloudellisten resurssien lisäksi strategian valintaan. Lisätietoja: Eläinkaupan pelisäännöt Eläinkauppaan pätevät samat yleiset kauppaehdot kuin muuhunkin kaupan käyntiin. Kun eläimiä ollaan ostamassa, kannattaa suunnitella hyvissä ajoin etukäteen millaisia eläimiä tarvitaan vasikoita, hiehoja vai lehmiä? Hankittavien eläinten taustat (polveutuminen, koko, kehitys, luonne. mahdolliset rakenneviat, millaisissa olosuhteissa kasvanut, terveys) kannattaa selvittää ennen ostopäätöstä. Jos mahdollista, kannattaa käydä katsomassa ostettavaa eläintä etukäteen tai pyytää puolueettoman tahon arvio eläimestä. Kun eläin saapuu ostajalle ja siinä huomataan jotain mikä ei vastaa vaatimuksia, pitää viipymättä ottaa yhteyttä eläimeen myyjään tai välittäjään.

9 Tilojen välisessä eläinkaupassa osto- ja myyntisopimus toimii kauppakirjana. Tilojen välisestä eläinkaupasta on tehtävä kirjallinen sopimus, kuitti tai muu vastaava asiakirja jossa mainitaan vähintään: eläimen EU-tunnus siirtopäivä tilalta toiselle sopimuksen päiväys kaupan osapuolten tilatunnukset nimet, osoitteet ja allekirjoitukset onko kyseessä osto vai vuokraus Näistä linkeistä löytyy eläinkaupassa tarvittavia sopimusmalleja Eläintautien hallinta Elävien eläinten hankinta on aina tautiriski. Elävien eläinten mukana leviävät helposti nautojen erilaiset tarttuvat taudit, salmonella ja pälvisilsa tavallisimpina. Myös tartunnalliset sorkkasairaudet ovat tänä päivänä yksi tavallisimmista eläinkaupan ei-toivotuista tuliaisista. Laajentavilla tiloilla kuitenkaan harvoin selvitään ilman ostoeläimiä, joten tarttuvien tautien ennaltaehkäisy on avainasemassa. Salmonellatutkimus on minimivaatimus, jonka myös meijereiden tuottajilleen ottaman salmonellavakuutuksen ehtona. ETT:n ja Eviran sivuilta löytyy tarkemmat ohjeet ostoeläinten terveysasioista: n%20hankinta%20laajentaville%20tiloille% pdf

10 Vastuullinen eläinaineksen tuonti Elävien eläinten tuontia ulkomailta suunniteltaessa joudutaan usein punnitsemaan jalostuksellisia arvoja ja eläintautiriskejä, eivätkä molemmat välttämättä kohtaa samassa eläimessä. Onkin tärkeää punnita jo tuontia suunniteltaessa, onko eläimen jalostuksellinen arvo todella niin suuri, että tautiriskin otto kannattaa. Monen Euroopan maan eläintautitilanne on paljon huonompi kuin Suomessa ja tauteja koskevat säädökset väljempiä, joten sitä kautta katsottuna tuontieläimiä voidaan pitää suurena riskinä. Elävien eläinten tuontiin verrattuna alkioiden ja sperman tuonti on aina eläintautiriskien suhteen turvallisempi tapa saada uutta eläinainesta maahan. Tuontispermaa ja -alkioita eri puolilta maailmaa käytetäänkin Suomessa rutiiniluonteisesti. Ohjeita eläinten tuontiin liittyvissä asioissa

11 Kalliokankaan tilalla uusi navetta täydessä tuotannossa Aino ja Hannu Heinioja Haapavedeltä tekivät päätöksen uuden navetan rakentamisesta kesällä Vanhasta 40 lehmän parsinavetasta haluttiin siirtyä pihattoon ja automaattilypsyyn sekä samalla lisätä lehmämäärää n.70 lehmään. Kun päätös investoinnista oli tehty, alettiin pian suunnitella myös eläinten hankintaa tulevia tarpeita varten. Aino ja Hannu olivat asettaneet tavoitteekseen täysillä alkavan tuotannon uudessa navetassa. Yhdessä jalostusneuvojan ja isäntäväen kanssa tehtiin FabaINTO-suunnitelma, jonka avulla ennustettiin tulevaa lehmämäärää ja mietittiin eläinten hankintaa. Heti suunnittelun ja budjetoinnin jälkeen tilalle ryhdyttiin hankkimaan nuoria, siementämättömiä hiehoja. Tilapäisenä kasvatuspaikkana toimi konehalliin rakennettu kylmäpihatto, joka mahdollisti lisääntyvän nuorkarjan kasvatuksen. Kesän 2011 hiehot olivat laitumella. Syksyllä 2011 osa hiehoista alkoi jo poikia ja ne eivät olisi kaikki enää mahtuneet vanhaan navettaan. Heiniojat vuokrasivat tätä varten naapurikylältä äskettäin karjasta luopuneen tilan navetan, jonne siirrettiin etupäässä syksyllä poikivia hiehoja poikimaan ja alkamaan uraansa lehmänä. Vuokranavettakin täyttyi syksyn mittaan lehmistä, joten syksyllä ja talvella kuljettiin lypsyllä kahdessa navetassa yhtä aikaa uuden navetan rakentamisen kanssa. Rankkaa aikaa, mutta sen jaksoi kun tiedossa oli uuteen navettaan siirtyminen kohtuullisen pian, toteavat Heiniojat jälkikäteen. Helmikuussa 2012 vietettiin uuden navetan avajaisia ja pian sen jälkeen lehmät sekä omasta että vuokranavetasta pääsivät muuttamaan uuteen. Kolme kuukautta navetan avajaisista Kalliokankaan navetassa märehtii 67 lehmää. Korkeatuottoinen karja on selvästi hyötynyt automaattilypsyn suomasta tiheämmästä lypsystä. Keskimäärin päivätuotos lehmää kohti on ollut kg/päivä. Parhaimmillaan päästiin 38 kg/lehmä/päivä. Myös uusia päivätuotosennätyksiä on saatu. Esimerkiksi holsteinensikko Eileen ylsi parhaimmillaan 62 kg:n päivätuotokseen. Kaikin puolin karja on tottunut hyvin uusiin olosuhteisiin, vaikka suurin osa eläimistä siirrettiinkin pihattoon jo poikineina lehminä. Robotilla lehmät kulkevat nyt kohtuullisen hyvin. Muutamaa umpeenmenevää vanhempaa lehmää käytetään lypsyllä, kertoo Aino Heinioja. -Nyt rakennusvaiheen jälkeen tuntuu hyvältä, kun maitoa tulee ja navetassa on eläimiä niin paljon, että voidaan jo karsia heikoimpia yksilöitä, toteavat Aino ja Hannu.

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin

Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Työkansio lypsykarja- ja lihanautatilan investointiprosessiin Anne-Mari Näsi Maitoa ja naudanlihaa Keski-Suomesta koulutushanke11.3.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MAATILANI TÄNÄÄN... 5 2.1 Perustietoja

Lisätiedot

19. vuosikerta 4/2013

19. vuosikerta 4/2013 19. vuosikerta 4/2013 talous s. 4 kotieläin ja maito s. 5-9 pelto ja kasvi s. 10-15 maisema s. 16-17 yritys s. 18-19 2 Tavoitteena menestyvä hyvinvoiva asiakas Toimintaympäristön muutos ja maatilojen kilpailukyky

Lisätiedot

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA

INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA Meidän Maito Arla SUOMI -Yhteistyöryhmän lehti 2 2014 INVESTOINTITAHTI TILOILLA KASVAA s. 6-8 Arla Suomi yhteistyöryhmän investoivien tilojen palvelut tulivat tarpeeseen Karjan hyvinvointi lähtee hoitajasta

Lisätiedot

Vastuullinen naudanlihantuotanto

Vastuullinen naudanlihantuotanto Vastuullinen naudanlihantuotanto Lisää voimaa yhdessä Vastuullinen naudanlihantuotanto Hyvät tuotantotavat vastuullisuutta koko ketjussa Suomalainen kuluttaja arvostaa kotimaisia elintarvikkeita. Erityisesti

Lisätiedot

Jälkeläisarvosteluseminaari 12.5.1981

Jälkeläisarvosteluseminaari 12.5.1981 KOTIELÄINJALOSTUKSEN TIEDOTE NO 47 Jälkeläisarvosteluseminaari 12.5.1981 Suomen Kotieläinjalostusyhdistys Keinosiemennysyhdistysten Liitto Helsinki 1981 Julkaisijat: Kotieläinten jalostustieteen laitos,

Lisätiedot

Kotitilalta2/2012. Harkitulla investoinnilla tuottavuus nousuun. Eroon porsasruuhkista. Kumi sopii sonnien alle s. 10 12. s. 6 7. s.

Kotitilalta2/2012. Harkitulla investoinnilla tuottavuus nousuun. Eroon porsasruuhkista. Kumi sopii sonnien alle s. 10 12. s. 6 7. s. Kotitilalta2/2012 Eroon porsasruuhkista s. 6 7 Kumi sopii sonnien alle s. 10 12 Harkitulla investoinnilla tuottavuus nousuun s. 4 5 pääkirjoitus Vauhdilla kevään kasvukauteen Viime vuonna kuluttajan käsi

Lisätiedot

Tavoitteena tienata enemmän rahaa puhtain käsin

Tavoitteena tienata enemmän rahaa puhtain käsin MaitoManagement 2020 Matkakertomus tilavierailut Hollanti sekä EuroTier2012 messut http://www.globaldairyfarmers.com http://en.wikipedia.org/wiki/agrifirm http://www.agrifirm.com Tavoitteena tienata enemmän

Lisätiedot

-EXTRA. Keisalan akka s. 5 Maatilarakentamisen erikoissivut s. 6-17 Harkitse luomua! s. 24 Edustajistoon valitut s. 28

-EXTRA. Keisalan akka s. 5 Maatilarakentamisen erikoissivut s. 6-17 Harkitse luomua! s. 24 Edustajistoon valitut s. 28 ProAgria Etelä-Pohjanmaa jäsenasiakaslehti 1 2010 Keisalan akka s. 5 Maatilarakentamisen erikoissivut s. 6-17 Harkitse luomua! s. 24 Edustajistoon valitut s. 28 -EXTRA Etelä-Pohjanmaa PÄÄKIRJOITUS MITÄ

Lisätiedot

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi & Sari Pekkinen VASIKAN HOITOPROSESSIN KEHITTÄMINEN Miia Luoma-Tokoi Sari Pekkinen Kevät 2012 Maaseutuelinkeinojen

Lisätiedot

Nautojen tarttuvat taudit

Nautojen tarttuvat taudit Nautojen tarttuvat taudit Sanna Mustonen Kaisa Hartikainen Hilkka Kämäräinen Pirjo Suhonen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

Kotitilalta1/2012. Ohjauksella kysyntä ja tarjonta tasapainoon. Maitotila arvostaa ternien nopeaa noutoa. Moottorikelkalla tunturiin. s. 18 19. s.

Kotitilalta1/2012. Ohjauksella kysyntä ja tarjonta tasapainoon. Maitotila arvostaa ternien nopeaa noutoa. Moottorikelkalla tunturiin. s. 18 19. s. Kotitilalta1/2012 Maitotila arvostaa ternien nopeaa noutoa s. 18 19 Moottorikelkalla tunturiin s. 30 Ohjauksella kysyntä ja tarjonta tasapainoon s. 4 5 pääkirjoitus Kilpaileminen ajalla on kilpailua logistiikalla

Lisätiedot

SEMEX-POSTI SYYSKUU 2012

SEMEX-POSTI SYYSKUU 2012 SEMEX-POSTI SYYSKUU 2012 Juotolta vieroituksesta tuottavaksi ensikoksi, sivu Yli-Hynnilän karjassa luotetaan tasapainoiseen jalostukseen, sivu 1 Haralan Pikatsusta -tonnari, sivu 2 Uusia sonneja käyttölistalle,

Lisätiedot

Kotitilalta5/2012. Talviulkoilu. säästää kuiviketta ja pitää sorkat terveinä s. 12. Eviran Aho: Lihaketjun riskikuva ajan tasalle s.

Kotitilalta5/2012. Talviulkoilu. säästää kuiviketta ja pitää sorkat terveinä s. 12. Eviran Aho: Lihaketjun riskikuva ajan tasalle s. Kotitilalta5/2012 Talviulkoilu säästää kuiviketta ja pitää sorkat terveinä s. 12 Eviran Aho: Lihaketjun riskikuva ajan tasalle s. 4 5 Eläinten tuojalla suuri vastuu s. 14 15 pääkirjoitus MARKKINAKATSAUS

Lisätiedot

ItäMaito. kehittävät ruokintaa tavoitteiden kautta 2/2013. Monta tapaa optimoida ruokinta s. 6. ItäMaidon neuvonta uudistuu s. 14

ItäMaito. kehittävät ruokintaa tavoitteiden kautta 2/2013. Monta tapaa optimoida ruokinta s. 6. ItäMaidon neuvonta uudistuu s. 14 ItäMaito 2/2013 Monta tapaa optimoida ruokinta s. 6 Toivaset kehittävät ruokintaa tavoitteiden kautta ItäMaidon neuvonta uudistuu s. 14 Edustajistossa pääsee vaikuttamaan s. 19 2/2013 Kuva: Niko Nyrhinen

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Maatilan Parhaat info. Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2008 5

Maatilan Parhaat info. Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2008 5 Maatilan Parhaat info Snellmanin infolehti alkutuotannon yhteistyökumppaneille 2008 5 Pimeyttä vaiko valoa? Vastaava julkaisija ja toimittaja Tomas Gäddnäs, Snellmanin Lihanjalostus Oy Toimitus Martti

Lisätiedot

Maaviesti. Ruokintaan. Kaisu Merilä. Lisää luomua. Leivo. kaupan hyllylle. onnistumisen iloa. järjestön näköalapaikalla. lahjaksi tai myyjäisiin!

Maaviesti. Ruokintaan. Kaisu Merilä. Lisää luomua. Leivo. kaupan hyllylle. onnistumisen iloa. järjestön näköalapaikalla. lahjaksi tai myyjäisiin! Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 4/2012 Lisää luomua kaupan hyllylle Ruokintaan onnistumisen iloa Kaisu Merilä järjestön näköalapaikalla Leivo lahjaksi tai myyjäisiin! Tuotannon

Lisätiedot

Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla

Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla MTT:n selvityksiä 81 Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla Marja Manninen Talous MTT:n selvityksiä 81 66 s., 4 liitettä Työn ja talouden hallinta laajentaneilla lypsykarjatiloilla

Lisätiedot

Miksi pj luopuu tilastaan? s. 4 On äänestyksen aika s. 6-7 Paimenkoira paimentaa katseellaan s. 11 Käyntikorttina maisema s. 22

Miksi pj luopuu tilastaan? s. 4 On äänestyksen aika s. 6-7 Paimenkoira paimentaa katseellaan s. 11 Käyntikorttina maisema s. 22 ProAgria Etelä-Pohjanmaa jäsenasiakaslehti 4 2009 Miksi pj luopuu tilastaan? s. 4 On äänestyksen aika s. 6-7 Paimenkoira paimentaa katseellaan s. 11 Käyntikorttina maisema s. 22 Etelä-Pohjanmaa PÄÄKIRJOITUS

Lisätiedot

ItäMaito. Edullista. Korhoset tuottavat 1/2013

ItäMaito. Edullista. Korhoset tuottavat 1/2013 ItäMaito 1/2013 Umpikauden rehustus rakentaa tuottavuuden s. 14 ItäMaidon hallituksen uudet jäsenet s. 20 Meijerin myymälä tärkeä maitotiloille s. 24 Korhoset tuottavat Edullista energiaa 1/2013 Kuva:

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

SISÄLTÖ 2/2013 S. 22. S. 15 Vasikoiden haku sujuu S. 26. Kansi Sato-odotukset

SISÄLTÖ 2/2013 S. 22. S. 15 Vasikoiden haku sujuu S. 26. Kansi Sato-odotukset Kotitilalta2/2013 Hyvä siilohygienia varmistaa eläinten kasvun s. 8 9 HK:n viljanvälitys meni nettiin s. 10 Mehukasta luettavaa lihasta s. 22 23 Tavoitteena suuri sato ja edullinen rehu s. 4 6 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

02 KOTITILALTA 2014 TEEMA: LIHA-ALAN ASIANTUNTIJAT

02 KOTITILALTA 2014 TEEMA: LIHA-ALAN ASIANTUNTIJAT 02 KOTITILALTA 2014 STÄMEN MAITOTILALLA RUOTSISSA KOHTI PAREMPAA KILPAILUKYKYÄ TEEMA: LIHA-ALAN ASIANTUNTIJAT SONNI- H U UT O K A UPP A Hyvät karjanaiset ja miehet, Sonnihuutokauppa lähestyy. HKScanin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. ProAgria. Ilpo Wennström: "Investointi nopeasti tuottamaan." Teemana Ruokinnan ohjaus s. 12 13. Kalasta oikein luvan kanssa 21

Keski-Pohjanmaa. ProAgria. Ilpo Wennström: Investointi nopeasti tuottamaan. Teemana Ruokinnan ohjaus s. 12 13. Kalasta oikein luvan kanssa 21 Rehukirjanpitovaatimuksiin muutoksia 5 Kolme uutta ruokinnanohjauspakettia 12 WebWisu käyttöön ensi vuonna 15 Kalasta oikein luvan kanssa 21 ProAgria 4 Tiedotuslehti asiakkaille ja sidosryhmille 2013 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

DELPRO-TUOTANNONOHJAUS- JÄRJESTELMÄ PARSINAVETASSA

DELPRO-TUOTANNONOHJAUS- JÄRJESTELMÄ PARSINAVETASSA DELPRO-TUOTANNONOHJAUS- JÄRJESTELMÄ PARSINAVETASSA Petri ja Katja Palokangas Tilavierailu 02/2012 Anne-Mari Malvisto ja Mika Turunen 29.10.2012 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Kilpailukykyä maidontuotantoon

Lisätiedot

maaviesti Onnistunut ruokinta Sukupolvenvaihdos Valaise viisaasti Lähiruoka seurantapalvelun avulla säästä energiaa ja euroja! kunniaan Kainuussa

maaviesti Onnistunut ruokinta Sukupolvenvaihdos Valaise viisaasti Lähiruoka seurantapalvelun avulla säästä energiaa ja euroja! kunniaan Kainuussa maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 3/2010 Sukupolvenvaihdos pitää metsän tuottavana Onnistunut ruokinta seurantapalvelun avulla Valaise viisaasti säästä energiaa ja euroja! Lähiruoka

Lisätiedot

Hyvä tapa toimia lammasketjussa

Hyvä tapa toimia lammasketjussa Hyvä tapa toimia lammasketjussa SISÄLTÖ SIVU Johdanto 1 Taustaa 2 1. Lampuriksi rekisteröityminen 3 2. Lammas ja lampuri 3 3. Eläinvalinta ja jalostus 4 4. Lampola 5 5. Vesi 7 6. Lampolan rehut 8 7. Laidun

Lisätiedot

Maaviesti. Lähiruokaa. nurmen kasvua. Syönnin esteet. Lämmin kesä vauhditti. haltuun navetassa. ja malleja maailmalta

Maaviesti. Lähiruokaa. nurmen kasvua. Syönnin esteet. Lämmin kesä vauhditti. haltuun navetassa. ja malleja maailmalta Maaviesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 3/2013 Lämmin kesä vauhditti nurmen kasvua Syönnin esteet haltuun navetassa Lähiruokaa ja malleja maailmalta Suomalainen ruokakulttuuri on sitä,

Lisätiedot

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS

ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS ASUNTOSIJOITTAJAN OPAS TEHOKKAIMMAT TYÖKALUT TUOTON PARANTAMISEEN VUOKRANANTAJAN LAKI-, TALOUS- JA VERONEUVONTA VUOKRANANTAJAN ASIAKIRJAMALLIT JA SOPIMUKSET SUOMEN LAAJIN VUOKRAUKSEN TIETOPANKKI PERINTÄSOPIMUS

Lisätiedot