Selma selkokielisyyttä maahanmuuttajille hankkeessa Ammattiopisto Tavastiassa tuotettua materiaalia (OPH)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selma selkokielisyyttä maahanmuuttajille hankkeessa Ammattiopisto Tavastiassa 2013-2014 tuotettua materiaalia (OPH)"

Transkriptio

1 Selma selkokielisyyttä maahanmuuttajille hankkeessa Ammattiopisto Tavastiassa tuotettua materiaalia (OPH) 1

2 Mitä Selma-hankkeessa tehtiin materiaalien tuottamisessa? Ammattiopisto Tavastiassa tavoitteena oli kehittää suomen kielen opetuksen ja ammatillisten sisältöjen integroitumista. Maahanmuuttajien määrä opiskelijoissa on kasvanut viime vuosina paljon ja nyt on aika kehittää tukirakenteita. Pääsääntöisesti meillä on tarjottu kahdessa eri ryhmässä toteutettavaa suomi toisena kielenä -opetusta kaikille aikuisopiskelijoille. Sitä on ollut tarjolla neljä tuntia viikossa ja osallistumisesta on sovittu henkilökohtaistamissuunnitelmaa tehdessä. Tämän lisäksi on ollut monia erilaisia tukiratkaisuja, kuten tukiopetusta, pienryhmiä, ammatillisten ohjaajien tukea, erityisopettajien tukea jne. Selma-hankkeen materiaalien kokeiluissa lähdettiin siitä ajatuksesta, että suomen kielen oppiminen tulee saada ainakin osin linkittymään tiiviisti osaksi ammattitaitovaatimusten oppimista. Mietittiin, millaisilla tehtävillä voisi tukea opiskelijaa ammattisanaston kokoamisessa, suomen kielen itseohjautuvassa kehittämisessä ja tukea ottamaan käyttöön tapoja kehittää kielitaitoa myös itse, oppituntien ulkopuolella. Yksi näkökulma on lähteä maahanmuuttajille tutuista kielen rakenteen lähtökohdista. Tästä näkökulmasta tehtiin kaksi harjoituspakettia suurtalousalalle. Ensimmäinen tehtäväpaketti keskittyi nomineihin ja toinen verbeihin. Ajatus oli, että opiskelijat tuottavat itse opittavaa sanastoa ja materiaalia on näin helppo käyttää suomen kielen taidoissaan erilaisille opiskelijoille. Joku kerää sanastoa enemmän ja tuottaa vaikeampia rakenteita, jollekin vähemmän on sopivasti. Tehtävät alkavat helpoista ja vaikeutuvat loppua kohti. Niitä on tehty pareittain ja pienryhmissä. Materiaaleja on kokeiltu keittiöala tutuksi -koulutuksessa keväällä Materiaalien kanssa työskenneltiin pareittain, sitten koottiin yhdessä opittua vaihtelevasti powerpointeiksi, fläpeille tai taululle. Opiskelijat pitivät materiaaleista ja työskentelystä, he kokivat tämän työskentelytavan auttavan keittiössä opitun sanaston automatisoitumisessa ja kieliopin "tulevan vähän niin kuin siinä sivussa ja niin, että se liittyy oikeisiin asioihin". Onnistumisen edellytys oli, että ammatin ja suomen kielen opettaja tekivät tiivistä yhteistyötä. Opettajat sovittelivat ryhmän suomen kielen opintojen sisällöt keittiö-oppituntien sisältöjen mukaan. 2

3 Suurtalousalan esimerkkimateriaalit Suurtalousalan substantiivit Kuvassa on ruokakolmio. 1. Keskustele, mitä kolmio tarkoittaa? Millaisia ohjeita kolmio antaa? 2. Nimeä kolmiossa olevat elintarvikkeet. 3

4 3. Kerätkää ruoka-ainesanoja laatikoihin: Kasvikset Vihannekset Juurekset Hedelmät Marjat 4

5 4. Mitä kasviksia löydät parin kanssa kuvasta? Nimetkää kuvasta tutut kasvikset ja piirtäkää viereen lisää! 5. Jatketaan sanaston kokoamista! Maitotaloustuotteet Viljatuotteet Liha, kala, muna 5

6 6. Adjektiivit Vastakohdat: Millaista ruoka voi olla? Hyvä - Kuuma - Tulinen - Terveellinen Keittiösanastoa Astiat Aterimet, ottimet 6

7 Keittiön koneet ja laitteet Siivousvälineet 8. Mitä tarvitsitte, kun siivositte tänään keittiön käytön jälkeen? Keskustellaan yhdessä ja kerätään välineiden nimet taululle. 9. Nominityypit A) Keksi, ja etsi edellisten tehtävien sanoista, ruokaan ja keittiöön liittyviä sanoja, jotka loppuvat e - i 7

8 - si - konsonantti - in - nen - is - as B) Taivuta joka ryhmästä kaksi sanaa - partitiivissa (mitä, ketä?) - genetiivissä (minkä, kenen?) - inessiivissä, elatiivissa ja illatiivissa (missä, mistä, mihin?) Esimerkki: - herne, herneen, herneessä, herneestä, herneeseen - e - i - si - konsonantti 8

9 - in - nen - is - as C) Kirjoita lauseita, joissa käytät kohtien A ja B sanoja. 9

10 10. Kirjoita kuvista pienet tekstit 10

11 Suurtalousalan verbit Verbi = mitä tekee? Perusmuoto, infinitiivi loppuu A tai Ä 1. Paritehtävä, kirjoittakaa verbejä: Kirjoittakaa yhdessä verbejä, joita tarvitaan, kun puhutaan keittiön työtehtävistä. Laittakaa verbit oikeisiin laatikoihin sen mukaan, mihin keittiön työtehtäviin ne liittyvät. Kirjoittakaa verbit perusmuodossa. Ruoan esivalmistelut pestä kuoria pilkkoa Kypsentäminen keittää paistaa grillata 11

12 Leipominen vaivata kaulita voidella mitata Ruoan esillepano, tarjoileminen tuoda kattaa taitella Jälkityöt, keittiön siivoaminen tiskata pyyhkiä järjestää 12

13 2. Verbityyppien kertaus A) Muistatko verbityypit tai verbiryhmät? Kertaa. Kysy opettajalta, jos et muista. 1. a /-ä esim. leipo/a: leivon, leivot, leipoo, leivomme, leivotte, leipovat Muista astevaihtelu: infinitiivissä, hän- ja he-muodoissa vahva aste (esim. p:v) 2. da / - dä esim. syö/dä: syön, syöt, syö, syömme, syötte, syövät 3. sta / -stä /-lla / -llä / -nna / -nnä / -rra / -rrä +E esim. pes/tä: pesen, peset, pesee, pesemme, pesette, pesevät huuhdel/la: huuhtelen, huuhtelet, huuhtelee, huuhtelemme, huuhtelette, huuhtelevat Muista astevaihtelu: infinitiivissä heikko aste, muut vahva aste (esim. d:t) 4. ata /- ätä +A esim. leika/ta: leikkaan, leikkaat, leikkaa, leikkaamme, leikkaatte, leikkaavat Muista astevaihtelu: infinitiivissä heikko aste, muissa vahva aste (esim. k:kk) 5. ita/ -itä + TSE esim. punni/ta: punnitsen, punnitset, punnitsee, punnitsemme, punnitsette, punnitsevat Taivuta preesensissä: keittää kuoria valmistaa juoda viedä tarjoilla huuhdella kokata pakata leikata tarvita 13

14 B) Jaotelkaa yhdessä parin kanssa kaikki tehtävässä 2. kirjoittamanne verbit verbityyppeihin taulukkoon. Verbityyppi 1 Verbityyppi 2 Verbityyppi 3 Verbityyppi 4 Verbityyppi 5 Epäsäännölliset / ongelmaverbit Kirjoittakaa tähän ne verbit, joiden verbityyppiä ette tiedä. Mietitään yhdessä. 14

15 C) Verratkaa taulukkoa toisen parin kanssa. Löytyykö uusia verbejä? Ovatko kaikki verbit oikeissa laatikoissa? Tehtävä 3. Sanasta lauseeksi Valitkaa taulukosta 20 verbiä. Kirjoittakaa lauseet, joissa käytätte niistä ja käytätte niitä keittiöön liittyvissä työtehtävissä. Voit tehdä tehtävän yksin tai parin kanssa yhdessä

16 Tehtävä 5. Kuvasta lauseiksi Keskustele parin kanssa kuvasta. Tehkää kuvasta kysymyksiä ja vastatkaa niihin. Kirjoita sitten jokaisesta kuvasta pieni teksti. Kiinnitä huomiota siihen, että taivutat verbit oikein: 16

17 17

18 Millaista materiaalia kiinteistöpalvelualalle tehtiin? Suurtalousalan lisäksi keskityimme Tavastian Selma-hankkeessa kiinteistöpalvelualaan. Kiinteistönhoitajaksi hakeutuu opiskelemaan paljon maahanmuuttajia, käytännönläheisellä alalla opinnot voi aloittaa, vaikka kielitaito ei kirjallisesti kovin vahva vielä olisikaan. Kiinteistöpalvelualan opettajien kanssa havaittiin, että tutkinnonsuorittamisen vaiheessa on monelle vaikeaa asioiden, valintojen ja työprosessien selittäminen suomeksi. Ei riitä, että tekee mallin mukaan ja tietää, mitä tekee. Pitää pystyä perustelemaan, miksi tekee, niin kuin tekee. Kiinteistöalan materiaaleissa pyrittiin pääsemään kiinni siihen, miten voi tukea opiskelijan suomen kielen oppimisprosessia, ammatillisten valmiuksien oppimista ja kypsymistä tutkinnon suorittamiseen yhtaikaa. Näissä tehtävissä on tehty yhteistyötä suomen ja ammatinopettajien kesken. Oleellista on ollut pedagoginen keskustelu, millä keinoilla voi opettaa ammatin ohessa suomea tai suomen ohessa ammattia. Tai voiko? Ja miten toimitaan siinä rajapinnassa, joka ei ole oikein suomen kielen opettajan tai ammattiaineiden opettajan tonttia. "Ei kuulu mun tehtäviin ja en osaa opettaa tuollaista" ei vastauksena oikein toimi, jotenkin meidän pitää pystyä tukemaan opiskelijaa ammatissa tarvittavan sanaston oppimisessa. Kiinteistöalalta seuraavilla sivuilla esimerkkejä siitä, miten asiaa voi lähestyä. Liputus-materiaalia on tehty ottamalla kuvia ja miettimällä opittavia sisältöjä yhdessä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa. Tehtävät etenevät helpoista vaikeammiksi, sanoista lauseisiin. Teemoina olivat opintojaan aloittavalle ryhmälle ajankohtaiset ulkoalueiden hoito, työkalut, työturvallisuusasiat ja roskien lajittelu. 18

19 Suomen kielen oppimista tukevaa materiaalia kiinteistöpalvelualalla aloittaville maahanmuuttajille TEEMA: ULKOALUEIDEN HOITO Tehtävä 1. Yhdistä oikea sana ja kuva. A B C D E E 19

20 SANA hiekka KUVA kirves nipistin lumikola moottoriöljy kottikärryt Kerro kuvista! 20

21 Tehtävä 2. Kirjoita oikea vastaus. Mikä tämä on? Mitä hän tekee? 21

22 Mikä tämä on? Mitä hän tekee? 22

23 Mikä tämä on? Mitä hän tekee? 23

24 Mikä tämä on? Mitä hän tekee? 24

25 Mikä tämä on? Mitä hän tekee? 25

26 Mitkä nämä ovat? Mitä hän tekee? 26

27 Mikä tämä on? Mitä hän tekee? 27

28 Tehtävä 3. Mitä kuvan miehellä on päällään? Miksi? 28

29 TEEMA: TYÖKALUT Tehtävä 1. Mikä tämä on? Nimeä. 29

30 30

31 Tehtävä 2. Valitse kolme edellisen tehtävän työkalua. Kerro, missä työssä ja miksi tarvitset niitä. Kirjoita kokonaisia lauseita. Ensimmäinen työkalu: Missä työssä ja miksi tarvitset tätä työkalua? Toinen työkalu: Missä työssä ja miksi tarvitset tätä työkalua? Kolmas työkalu: Missä työssä ja miksi tarvitset tätä työkalua? 31

32 TEEMA: TYÖTURVALLISUUS Tehtävä 1. Nämä kaksi kuvaa ovat moottoriöljypurkin kyljessä. Mitä kuvat tarkoittavat? A = B = kuva A kuva B Tutustu muihinkin purkkeihin ja niissä oleviin merkkeihin ja symboleihin. Ymmärrätkö, mitä ne kaikki tarkoittavat? 32

33 Tehtävä 2. Vastaa kysymyksiin. a) Mikä suojavaruste tämä on? b) Miksi tarvitset suojavarustetta työssä? Kirjoita kokonaisia lauseita. a) b) a) b) 33

34 a) b) a) b) 34

35 a) b) a) b) 35

36 a) b) a) b) 36

37 Tehtävä 3 Millaisessa tilanteessa täytyy painaa tätä nappulaa? Anna esimerkkejä. Kirjoita kokonaisia lauseita. 37

38 TEEMA: JÄTEHUOLTO Tehtävä 1. Täytä taulukko. Kuuluuko jäte sekajäteastiaan? Valitse kyllä tai ei. Jos vastaus on ei, kerro jätteen oikea paikka. JÄTE KYLLÄ EI OIKEA PAIKKA banaaninkuori vanha paristo muovinen jugurttipurkki limsatölkki sanomalehti käytetty nenäliina lasi pahvilaatikko 38

39 Tehtävä 2. Katso kuvaa ja vastaa kysymyksiin. Tämä on sekajäteastia. Sekajäteastiassa on nyt mm. maitopurkki ja mehupurkki, muovipusseja ja paperipussi. a) Onko jätteet lajiteltu oikein? Mitä ongelmia näet? b) Haluat lajitella jätteet oikein. Mitä teet? Kirjoita kokonaisia lauseita. 39

40 Tehtävä 3. Valitse, onko väite oikein vai väärin. Paperinkeräysastiaan voi laittaa pahvilaatikon. Tyhjä säilyketölkki kuuluu sekajäteastiaan. Kännykän akku kuuluu metallinkeräysastiaan. Ruoka on biojätettä. OIKEIN VÄÄRIN Kaikki jäte ei kelpaa kierrätykseen. 40

41 Kertaustehtävä edellisenä päivänä opituista asioista kiinteistöpalvelualalle Tee tehtävät yksin, ilman sanakirjaa, kännykkää, opettajan tai kavereiden apua. Tarkoitus on, että saat itse selville, mitä jo osaat ja mitä sinun täytyy vielä opiskella. Samalla opettaja näkee, osaavatko kaikki jo asian. Tehtävät perustuvat eilisiin oppitunteihin. Tehtävä 1. Olet kiinteistönhoitaja. Asiakas haluaa ostaa uuden lampun. Hän kysyy sinulta neuvoa. Kerro asiakkaalle tästä lampusta. Kerro, milloin ja mihin kannattaa valita juuri tämä lamppu. Mihin tätä lamppua voi käyttää? Kirjoita kokonaisia lauseita. 41

42 / 10 pistettä Tehtävä 2. Kuvassa on hehkulamppu. Kerro, mitä eroa on hehkulampulla ja energiansäästölampulla. Missä ja milloin kannattaa valita hehkulamppu? Missä ja milloin kannattaa valita energiansäästölamppu? Kirjoita kokonaisia lauseita. / 10 pistettä 42

43 Tehtävä 3. Kerro, miten käytetyt lamput kierrätetään. Mihin viet käytetyt hehkulamput (sekajätteeseen, lasinkeräykseen, ongelmajätteisiin)? Entä energiansäästölamput? Entä loisteputket? / 6 pistettä 43

44 Tehtävä 4. Mitä lyhenne, kuva tai symboli tarkoittaa? a) b) c) d) e) f) g) h) / 16 pistettä 44

45 Tehtävä 5. Kuva on luokan vessan ovesta, jonka korjasitte tänään. Mikä ovessa oli ongelmana? Mitä ovelle tehtiin? Miten ongelma korjattiin? Mitä työkaluja tarvittiin? Miksi ovi oli hyvä korjata? Kirjoita kokonaisia lauseita. 45

46 Suomen lippu lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu. Puolustusvoimat ja presidentti käyttävät valtionlippua. Lippu ei saa olla rikki eikä likainen. Lippuun ei saa kirjoittaa, eikä siihen saa kiinnittää koristeita. Suomen lippu on Suomen symboli. Lippua täytyy kunnioittaa. Laki sanoo, että lippua ei saa sotkea tai ottaa pois ilman lupaa. Lipun täytyy olla myös oikean kokoinen. Jos rikkoo lakia, voi saada sakkoja. Jos lippu on rikki, sen saa korjata, jos korjaus ei näy. Lipussa on ohje, miten sen voi pestä. Lippua ei saa kuivata ulkona. Kun lippu on vanha ja rikki, sen saa polttaa tai leikata pieniksi paloiksi. Älä laita ehjää, kokonaista lippua roskiin. salko=tanko laki= valtion säännöt, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä puolustusvoimat=armeija kiinnittää= laittaa kiinni kunnioittaa= käsitellä hyvin, koska se on tärkeä TEHTÄVÄ Kuvaa tai nimeä seuraavat asiat kansallislippu vaakuna valtionlippu salko = tanko ei näy = et voi nähdä rikki < - > ehjä 46

47 TEHTÄVÄ Oikein vai väärin. Miksi? 1. Voit laittaa lipun roskiin. 2. Voit korjata lipun. 3. Voit piirtää lippuun. 4. Voit pestä lipun. 5. Kaikki ihmiset saavat liputtaa. 6. Voit tehdä lipun itse. Lippusalko Yleensä maassa on lippusalko. Se on melkein jokaisen talon pihassa. Lippusalon täytyy olla korkeampi kuin yksi tai kaksi kerrosta. Kerrostalossa lipun täytyy olla kolmannen kerroksen korkeudella. Lipun täytyy olla rakennuksen yläpuolella. korkea > korkeampi samalla korkeudella= sama korkeus kolmannen kerroksen = kolmas kerros Lippusalko on sopivassa paikassa, jossa on tilaa. Hyvä paikka ei ole esimerkiksi roska-astian vieressä, lähellä puita eikä toista rakennusta. Lippusalko voi olla myös talon seinässä (vinosalko), talon katolla, veneessä, auton keulalla (presidentin autossa). toista rakennusta = toinen rakennus keula = auton etuosa = edessä Lippu on arvokas ja on tärkeää, että ihmiset näkevät sen hyvin. Kattosalko ja seinäsalko Joskus rakennuksessa voi olla kattosalko tai seinäsalko. Esimerkiksi kaupungintalossa tai muussa julkisessa rakennuksessa voi olla sellainen. Lipun korkeus on kolmasosa salon pituudesta. Siksi lippu on kaksi kertaa isompi kuin normaalissa lippusalossa. Paras paikka seinätangolle on julkisivun pääoven yläpuolella tai sen vasemmalla puolella. julkisessa rakennuksessa = julkinen = yleinen, yhteinen esim. kaupungin tai kunnan rakennus kolmasosa = 1/3 47

48 TEHTÄVÄ 1. Kuvaa lippusalko kerrostalon pihassa. Missä se siellä on? Millainen paikka se on? 2. Kuinka korkea salko on? 3. Etsi ja kuvaa seinäsalko. Mikä rakennus se on? 4. Etsi ja kuvaa kattosalko. Lipun nosto ja lasku Nosta ja laske lippu arvokkaasti ja rauhallisesti. Lippu ei saa koskea maahan. Kiristä narut hyvin. Voit kiertää narut yhden kerran salon ympärille ja kiinnittää ne huolellisesti knaapiin. nosto nostaa lippu lasku laskea lippu arvokas = tärkeä, kallisarvoinen arvokkaasti=huolellisesti, hyvin rauhallinenrauhallisesti= ei nopeasti Knaapi (muovinen narusakara) Lippulukko Kiinteistöhoitaja tekee työtä erilaisissa sääoloissa yksin. Yleensä ei ole kaveria. Kun lasket lippua, ole rauhallinen. Vie lippu sisälle ja levitä se kuivumaan, koska lippu voi olla kostea. sääolo= sää kostea = vähän märkä 48

49 Kun lippu on kuiva, taittele se säilytykseen. Silloin lippu on helppo ottaa seuraavalla kerralla käyttöön. Katso lipunnostovideo: na/liputusvideot TEHTÄVÄ Oikein vai väärin. Miksi? 1. Lippu täytyy nostaa nopeasti. 2. Voit kuivata lipun vain sisällä. 3. Taittele lippu niin, että sininen väri on päällä. 4. Voit kiertää narun lipputangon ympärille. 5. Voit laittaa lipun maahan. TEHTÄVÄ Vastaa 1. Miksi lippu ei saa koskea maahan? 2. Miksi kiristät narut tiukalle ja kiinnität ne knaapiin? TEHTÄVÄ Harjoittele lipun nostoa ja laskua. Kuvaa videolle seuraavat asiat: 1. kiristä narut tiukalle 2. kierrä narut salon ympärille 3. kiinnitä narut knaapiin 4. vie lippu kuivumaan 5. taittele lippu, kun se on kuiva TEHTÄVÄ Katso video ryhmän kanssa. Kerro, mitä sinä teet videolla. 49

50 Milloin saa liputtaa? Jokainen ihminen saa liputtaa Suomen lipulla. Se on oikeus, ei velvollisuus. Valtion virastojen ja laitosten on pakko liputtaa, kun on virallinen liputuspäivä. Kaikkien on huomioitava oikea liputusaika. Suomessa on myös muita liputuspäiviä. Liputuspäivät ovat kalenterissa. Liputtaa saa myös muina päivinä. Jos on esimerkiksi perhejuhla tai mökille tulee vieraita, voi liputtaa. Myös yritys ja yhdistys voi nostaa lipun, kun on juhlapäivä. saada, saa = on lupa= on oikeus tehdä jotain on pakko = on velvollisuus= täytyy tehdä jotain huomioida=huomata= katsoa TEHTÄVÄ 1. Katso kalenteria. Mikä liputuspäivä on seuraava? 2. Kuinka monta liputuspäivää kalenterissa on? Mihin aikaan? Nosta lippu aamulla kello 8 ja laske kun aurinko laskee, viimeistään kello 21. Idea siis on, että lippu on salossa, kun aurinko on taivaalla ja lasket lipun, kun aurinko laskee. Jos työntekijän työaika klo 7-16, hän hoitaa liputuksen työajalla. Lippua ei saa unohtaa yöksi salkoon. Juhannuksena lippu on koko yön salossa. Silloin ei aurinko laske. Poikkeus Suomen lipun päivä: liputus alkaa juhannusaattona kello 18 ja loppuu juhannuspäivänä kello 21 itsenäisyyspäivä: loppuu kello 20 pimeä vuodenaika ja vaalipäivä, kun aurinko laskee aikaisemmin kuin äänestys loppuu. Liputus loppuu kello 20 poikkeus =aika on erilainen vaalipäivä = kun ihmiset äänestävät on vaalit 50

51 TEHTÄVÄ: Oikein vai väärin 1. Ihmiset saavat liputtaa aina kun on juhla. 2. Kaikkien ihmisten täytyy liputtaa, kun on virallinen liputuspäivä. 3. Lippu on aina salossa yöllä. 4. Juhannuksena lippu on salossa yöllä. TEHTÄVÄ Vastaa 1. Mihin aikaan lippu täytyy normaalisti nostaa ja laskea? 2. Mihin aikaan liputus loppuu, kun on vaalipäivä ja pimeä aika? 3. Mihin aikaan liputus alkaa juhannuksena? 4. Mihin aikaan liputus loppuu juhannuksena? 5. Miksi lippu ei muuten saa olla salossa yöllä? Suruliputus Kun joku kuolee, lippu on surun symboli samana päivänä. Joskus koko maassa on suruliputus, kun joku tunnettu ihminen kuolee tai tapahtuu suuri onnettomuus. Suruliputus on aamusta iltaan. Aika on sama kuin normaalissa liputuksessa. kuolee - kuolla tunnettu = monet ihmiset tuntevat hänet Poikkeus Jos joku kuolee myöhään illalla, voi liputus olla seuraavana päivänä. Kun nostat lippua Nosta lippu ensin aivan ylös, laske se sitten se 1/3 salon mittaa alas. Lipun alareuna on salon puolivälissä. Katto- ja seinäsalossa laske lippu keskelle salkoa. Kun lasket lippua Nosta lippu ensin ylös ja sen jälkeen alas. Se on arvokas ja kohtelias tapa. Se on kuin viimeinen tervehdys vainajalle. vainaja = kuollut ihminen 51

52 Katso video: na/liputusvideot Hautajaiset Kun on hautajaiset, vainajan kodissa ja muistotilaisuudessa on liputus. Silloin liputus alkaa aamulla kello 8. Kun muistotilaisuus loppuu, nosta lippu lopuksi päivää ylös. hautajaiset= tilaisuus, jossa vainaja lasketaan maahan muistotilaisuus= juhla, jossa vainajan perhe ja ystävät muistavat vainajaa TEHTÄVÄ 1. Mitä tarkoittaa suruliputus? 2. Milloin suruliputus on? 3. Miten nostat lipun? 4. Miten lasket lipun? 5. Miksi teet näin? 6. Miten liputat, kun on muistotilaisuus? TEHTÄVÄ Ota tai etsi kuva 1. Nosta lippu ensin aivan ylös. 2. Laske se sitten se 1/3 salon mittaa alas. Lipun alareuna on salon puolivälissä. 3. Katto- ja seinäsalossa laske lippu keskelle salkoa. Vieraan maan lippu Työntekijä voi nostaa myös vieraan maan lipun salkoon, jos on vieraita toisesta maasta. Lippusalko määrittää, minkä kokoinen lippu on. Se ei ole aina samankokoinen kuin Suomen lippu. Lipun yläreunan täytyy olla samalla korkeudella. Suomen lippu on silloin vasemmalla, kun katsot takaa. Jos katsot edestä, se on oikealla. Aina se ei ole mahdollista. On monta tapaa liputtaa, kun on ulkomaalaisia vieraita. vieras maa = muu kuin Suomi samalla korkeudella sama korkeus 52

53 Jos on kaksi salkoa, Suomen lippu on oikealla, kun katsot edestä. Vieras lippu on vasemmalla. Jos on neljä, viisi tai kuusi salkoa, Suomen lippu on heraldisesti oikealla ja vieraat vasemmalla. Vieraat liput ovat aakkosjärjestyksessä ranskan kielen mukaan. Jos salkoja on kolme, Suomen lippu on keskellä, aakkosten ensimmäinen vieras oikealla ja toinen vasemmalla. heraldisesti oikea puoli = edestä katsottuna vasen puoli aakkosjärjestys = aakkoset = ABC Jos on kolme salkoa ja yksi vieras, kaksi Suomen lippua on reunoilla ja vieras keskellä. TEHTÄVÄ Piirrä, kuvaa ja selitä, mitä tarkoittaa 1. samankokoinen 2. yläreuna 3. samalla korkeudella 4. vasemmalla 5. oikealla 6. keskellä 7. edestä/edessä 8. takaa/takana 9. reunoilla TEHTÄVÄ Etsi kuva tai kuvaa itse liput, kun on ulkomaalaisia vieraita. Selitä, miksi liput ovat tässä järjestyksessä. 53

54 Kuvia liputuksen vaiheista: Avaa narut knaapista. 54

55 Irrota narujen lukkokappaleet toisistaan. Kiinnitä lipun lukot narun lukkoihin. 55

56 ylös Pesulapun merkintä näyttää, että lippu on oikein päin. Laita molemmat narulukot kiinni lippuun ennen lipun nostoa. 56

57 57

58 Knaapi (haka) Esimerkki selkokielisest ä tutkinnon esittelystä: Kiinteistöpalv elujen perustutkinto Pidä narut järjestyksessä käsissäsi ja nosta lippu rauhallisesti ylös salkoon. Lippu on salossa. 58

59 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto kiinteistö = talo = rakennus palvelu = apu Kiinteistönhoitaja työ Jos suoritat kiinteistöpalvelujen perustutkinnon, sinun ammatti on kiinteistönhoitaja. Kiinteistönhoitajalla on monta erilaista työtehtävää. Hän huolehtii, että kiinteistössä kaikki toimii hyvin eikä ole ongelmia. suorittaa tutkinto= tehdä tutkinto = käydä koulu loppuun. Kun opiskelija valmistuu ammatillisesta koulusta, hän suorittaa tutkinnon. Kiinteistönhoitaja hoitaa ja pitää huolta talosta ja pihasta. Hän on työssä sisällä ja ulkona. Kiinteistönhoitaja tekee työtä usein yksin. Siksi hänen täytyy olla itsenäinen työssä. Työ on erilaista kesällä ja talvella. Talvella hän tekee esim. lumitöitä käsin tai koneella. Kesällä hän leikkaa nurmikkoa. Syksyllä hän siivoaa lehdet pois maasta. Hän huolehtii, että piha on siisti ja turvallinen. itsenäinen = osaa tehdä työtä yksin erilaista > erilainen Kiinteistönhoitaja osaa huoltaa ja korjata pieniä vikoja. Hän tekee myös LVI-työtä. Hän huolehtii, että talossa on lämmintä, vettä ja ilmastointi toimii. Joissain kiinteistöissä kiinteistönhoitaja huoltaa ilmastointikoneita, uima-allasta tai kylmälaitteita. vika = joku kone ei toimi siinä on vikaa, se on rikki LVI = lämpö, vesi, ilmastointi kylmälaite = esim. jääkaappi tai pakastin on kylmälaite 59

60 Mitä opiskelet? Opiskelija opiskelee ammattia luokassa tekee työtä koulussa ja työssä oppimassa työpaikalla näyttää, että hän osaa tehdä työtä tutkintotilaisuuksissa opiskelee myös muita ammatissa tärkeitä asioita, kuten suomea ja matematiikkaa osaa selittää, mitä tekee työssä ja kertoa miksi työ tehdään niin suorittaa 120 opintoviikkoa Kiinteistönhoitaja leikkaa nurmikkoa ruohonleikkurilla. Talvella hän tekee lumitöitä. 60

61 Mihin päädyttiin? Selma-hankkeen materiaalikokeiluista koostui ajatus siitä, mitä haluamme ammattialakohtaisten suomen kielen opetuksen Ammattiopisto Tavastiassa olevan ja mihin suuntaan sitä haluamme kehittää. Edellytykset onnistumiseen ovat: Opettajien yhteistyö oppimisen ohjaamisessa, suomen kielen taito on osa osaamisperusteisuutta, sen kehittämiseen tarvitaan sekä suomen että ammatin opettajaa Opiskelijan oma vastuu kielen kehittymisestä on oleellista, tehtävien tulee olla omaan aktiivisuuteen kannustavia. Tehtävät ohjaavat verkko-oppimateriaaleihin, oppikirjoihin, vuorovaikutustilanteisiin, joissa kielitaitoa voi kehittää myös itseohjautuvasti omalla ajalla. Tehtävien tulee liittyä opiskelijan arkeen, opiskeltavaan alaan, opiskeluun, työelämään, työturvallisuuteen, ammattitaitovaatimuksiin Tehtävien tulee kattaa kaikki kielen osa-alueet: puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen, tekstin ymmärtäminen, rakenteet ja sanasto. Oleellista on opiskelijan itsearviointi ja se, että opiskelija kokee ja näkee kehittyvänsä kielen eri osa-alueilla. Tehtävien tulee olla mahdollisimman ajasta ja paikasta riippumattomia niin, että opiskelijan oma henkilökohtaistamissuunnitelma määrittää sen, milloin tehtävät tehdään. Rakenne on monimuoto-opiskelu, johon kuuluu yksi lähiopetuspäivä, sekä ohjattua verkko- ja etätyöskentelyä. Seuraavaa materiaalia kokeiltiin varastoalan ja kuljetusalan maahanmuuttajaopiskelijoilla. Yhteistyötä on tehty mm suomen kielen opettajien, logistiikka-alan ammatillisten opettajien ja erityisopetuksen koordinaattorin kanssa. Materiaali osoittautui toimivaksi. 61

62 Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen aktiivisesti ja tehnyt nämä tehtävät hyväksyttävästi, huolellisesti oman oppimisesi ja alasi näkökulmasta ja palauttanut tämän tehtäväpaketin Tiina Alhaiselle (Hattelmalantie 25, K- rakennus, 2. kerros), arvioidaan suoritus suomi toisena kielenä opintona (1 ov). Sinulla on lähiopetuspäivän jälkeen kaksi kuukautta aikaa palauttaa tämä tehtäväpaketti Tiinalle, voit tehdä tehtävät silloin, kun sinulle itsellesi tänä aikana sopii. Tehtäviin on tarkoitus käyttää aikaa noin 32 tuntia, älä kiirehdi. Voit pyytää omaa opettajaasi lähettämään tehtäväpaketin sisäpostilla. Tehtävien palautuspäivä: Tavoite on, että opit itsestäsi suomen kielen oppijana. Opit lisää keinoja kehittää suomen kielen osaamistasi, niin ammattisanastoa, kirjoittamista, tekstinymmärtämistä kuin suullistakin kielitaitoasi. Monet tehtävistä tulee tehdä niin, että käytät Internetin mahdollisuuksia suomen kielen oppimiseen. Tavoite on, että tutustut verkkooppimateriaaleihin ja löydät keinoja siihen, miten jatkossa voit kehittää omaa suomen kielen taitoasi Internetin avulla silloin, kun sinulla on aikaa. 62

63 1. Sanasto Tehtävä 1.1. Kirjoita 20 työvälinettä / työkalua, joita käytetään sinun alasi työtehtävissä (esimerkiksi vasara, verenpainemittari, kauha, sakset) : Tehtävä 1.2. Kirjoita 8 materiaalia, joita sinun alasi työtehtävissä käytetään (esimerkiksi teräs, lauta, vehnäjauho, silkki ): 63

64 Tehtävä 1.3. Kirjoita 20 verbiä, joita sinun alasi työtehtävissä tarvitaan: 2. Kirjoittaminen Tehtävä 2.1. Kirjoita kymmenen omaan opiskeluusi liittyvää lausetta, joissa jokaisessa käytät kahta tai kolmea sanaa edellisen sivun laatikoista. Muista oikeat kielen rakenteet

65 Tehtävä 2.2. Kirjoita viisi kymmenen ohjetta, miten toimit turvallisesti, oikein ja ohjeiden mukaan oman alasi työtehtävissä työpaikalla. Käytä imperatiivia, esimerkiksi Käytä, Kerää, Varo, Pese, Älä kiipeä, Älä koske 65

66 Tehtävä 2.3. Kirjoita teksti yhdestä opiskelupäivästäsi tai työssäoppimispäivästäsi. Kerro, mitä teit koulussa / työssäoppimispaikalla aamulla, taukojen aikana ja iltapäivällä. Mitä asioita opit? Missä opiskelit / työskentelit? Millaisia tehtäviä teit? Mistä pidit? Mikä oli tärkeää? Käytä imperfektiä, esimerkiksi Olin, Menin, Kävin, Tein... 66

67 3. Tekstin ymmärtäminen Tehtävä 3.1. Lue teksti ja vastaa sen perusteella kysymyksiin: Lähde: Koulunkäynti ja opiskelu Koulunkäynti Kuva: Shutterstock Jokainen Suomessa asuva lapsi on oppivelvollinen. Hänellä on oikeus käydä maksutonta peruskoulua. Lapset aloittavat koulun yleensä sinä vuonna, jolloin he täyttävät 7 vuotta. Koulu alkaa syyslukukauden alussa. Oppivelvollisuus päättyy yleensä sinä vuonna, kun nuori täyttää 16 vuotta. Lapset käyvät yleensä siinä koulussa, joka on lähimpänä kotia. Vanhempien pitää ottaa yhteyttä kunnan kouluvirastoon tai lähimpään kouluun. a) Onko peruskoulu Suomessa ilmainen? b) Milloin koulun saa lopettaa? 67

68 Peruskoulu Peruskoulua käydään yhdeksän vuotta. Joissain kouluissa on vapaaehtoinen 10. luokka. Peruskoulun jälkeen suuri osa nuorista jatkaa opintoja lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Tytöillä ja pojilla on samanlaiset mahdollisuudet opiskella. Maahanmuuttajille voidaan aluksi järjestää koulussa opetusta omissa ryhmissä. Kun oppilas siirtyy suomalaiselle luokalle, hän voi saada tukiopetusta myös omassa äidinkielessä. c) Onko 10-luokka pakollinen? d) Mitä nuoret tekevät, kun peruskoulu loppuu? Ruokailu Peruskoulussa tarjotaan ateriat, joista ei tarvitse maksaa. Jos oppilaalla on erikoisruokavalio, siitä voi neuvotella koulun kanssa ennen kuin lapsi menee kouluun. e) Voiko koulussa saada ruokaa, jossa ei ole esimerkiksi lihaa tai maitotuotteita? Uskonnon opetus Kouluissa opetetaan uskontoa. Jos ei halua uskonnon opetukseen, voi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. Vanhemmat voivat keskustella eri vaihtoehdoista lapsen opettajan kanssa. f) Mitä pitää tehdä, jos lapsi ei halua opiskella uskontoa? 68

69 Lukio ja ammatillinen oppilaitos Peruskoulun jälkeen nuoret jatkavat yleensä opintojaan lukiossa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa. Lukioon ja ammatillisiin oppilaitoksiin haetaan samaan aikaan yhteishaulla. Oppilaat valitaan koulumenestyksen pohjalta, mutta joihinkin ammattikouluihin on lisäksi pääsykoe tai kielikoe. Maahanmuuttaja voidaan valita ammattikouluun, vaikka hänellä ei olisi todistusta suomalaisesta peruskoulusta. Silloin hänet valitaan oppilaitokseen harkintaan perustuvassa valinnassa. Harkintaan perustuva valinta on osa yhteishakua. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää kolme vuotta. Ammatillinen tutkinto valmistaa tiettyyn ammattiin. Jos maahanmuuttajan kielitaito ei vielä riitä ammatillisiin perusopintoihin, hän voi ensin suorittaa ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen. Se kestää noin vuoden. Lukiokoulutus kestää 2 4 vuotta. Se on yleissivistävä koulu. Lukion lopuksi suoritetaan ylioppilastutkinto. Jos äidinkieli ei ole suomi eikä ruotsi, ylioppilastutkinnossa otetaan se huomioon. Lukion jälkeen voi hakea kaikkiin yliopistoihin ja korkeakouluihin. Myös ammatillinen perustutkinto antaa korkeakoulukelpoisuuden eli senkin jälkeen voi joissain tapauksissa päästä opiskelemaan korkeakouluun. Aikuiset voivat opiskella aikuislukiossa. Siellä voi suorittaa lukion tai vain yksittäisiä aineita. Aikuislukiossa opiskellaan iltaisin. Ammatillisissa oppilaitoksissa on omat linjat aikuisille. g) Voiko maahanmuuttaja päästä ammattikouluun, jos hän ei ole opiskellut suomalaista peruskoulua? h) Montako vuotta opiskellaan ammatillista perustutkintoa? 69

70 i) Onko aikuisille omia ryhmiä ammatillisessa koulutuksessa? Tehtävä 3.2. Valitse yksi oman alasi oppikirja. Jos sinulla ei ole sellaista, löydät kirjan lainaksi kirjastosta. Voit kysyä neuvoa kirjan valitsemisessa ammatilliselta opettajaltasi tai kirjastosta, Jaakonkatu 28. Vastaa kysymyksiin kirjasta: Kirjan tekijä: Kirjan nimi: Valitse kirjasta yksi sinulle jo tuttu aihe - asia, jota on opiskeltu koulussa (5-10 sivua). Mitkä sivut valitsit: Mistä asiasta näillä sivuilla kerrotaan? Kerää näiltä kirjan sivuilta 10 sinulle uutta sanaa. Kirjoita ne tähän. Etsi sanojen merkitys sanakirjasta. Kirjoita alla sanat suomeksi ja omalla äidinkielelläsi: 70

71 Kirjoita referaatti, lyhennelmä valitsemastasi tekstistä. Kerro lyhyesti omin sanoin tärkeät asiat tekstistä. Älä kopioi valmiita lauseita suoraan tekstistä tai kirjan tekstiä vaan tee oma itse kirjoittamasi teksti. 71

72 Tehtävä 3.3. Lue ja tutustu materiaaliin Erilaisuus sallittu työelämätietoa maahanmuuttajalle, www-sivu ja vastaa kysymyksiin tekstin perusteella: Työsuhde ja työehdot Suomessa 1. Mikä asioita kirjataan työsopimukseen? 2. Mitä tarkoittaa urakkapalkka? Suomalainen työkulttuuri ja tavat 3. Mitä tarkoittaa oma-aloitteisuus työelämässä? Suomalainen viestintä 4. Millaisista asioista ei yleensä puhuta työpaikalla työkavereiden kanssa? 72

73 Etusivu 5. Tee etusivulta testi Testaa tietosi. Montako pistettä sait? 6. Mitä sinä opit suomalaisesta työelämästä, kun teit tehtävää? Tehtävä 3.4. Tutustu Opinraitti-sivuston ohjeisiin ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta ja rinnastamisesta. Kirjoita sähköpostiviesti, jossa neuvot ystävääsi Ljudmilaa, joka on venäläinen sairaanhoitaja. Hän aikoo muuttaa Suomeen ja kysyy sinulta, mitä hänen pitäisi tehdä, että hän pääsisi Suomessa sairaanhoitajan tehtäviin. Neuvo Ljudmilaa omin sanoin viestissä linkin tietojen perusteella. Muista sähköpostin kohteliaat aloitus ja lopetus. 73

74 4. Verkko-opiskelu Mene www-sivulle Kirjaudu Vierailijana Valitse ylhäältä Työelämä Tehtävä 4.1. Valitse alhaalta Työelämän pelisäännöt Tutustu eri tehtäviin ja tee niitä, tee vähintään viittä erilaista. Saat tehtävät auki, kun klikkaat I-kirjainta. 1. Mitä uusia sanoja opit tehtävistä? 2. Mitä uusia asioita opit Suomen työelämästä, kun teit tehtäviä? 3. Millaiset tehtävät olivat hyviä sinulle ja auttoivat sinun oppimistasi? Tehtävä 4.2. Valitse Kotisuomessa.fi sivustolta oman opintoalasi tehtäviä. Tee niitä. Kokeile erilaisia tehtäviä. Kirjoita pieni teksti siitä, millaiset verkko-oppimateriaalit ovat sinun mielestäsi hyviä sinulle. Mieti itseäsi suomen kielen oppijana. Millaiset 74

75 tehtävät auttavat sinua oppimaan oman alasi ammattisanastoa ja ammattisuomea? Tehtävä 4.3. Tutustu linkistä avautuvaan Koontiin maahanmuuttajille tarkoitetuista verkko-oppimateriaaleista. Etsi viisi itseäsi kiinnostavaa ja ammatin sekä suomen kielen oppimistasi tukevaa materiaalia. Mitkä viisi materiaalia valitsit? kartoitus_ pdf 75

76 Kerro, mikä näistä materiaaleista oli sinulle hyödyllisin? Miksi tämä materiaali auttoi sinua oppimaan? Mikä materiaaleista ei ollut sinulle hyvä? Miksi? 5. Suullinen viestintä Tehtävä 5.1. Havainnoi puhetilanteita. Miten suomalaiset nuoret tervehtivät toisiaan koulussa? Miten opettajat tervehtivät toisiaan tai opiskelijoita? Mistä aiheista opiskelijat puhuvat tauoilla ja syömässä? Millaisia tapoja opiskelijoilla on kertoa opettajalle, että ei ymmärrä jotain, ei tiedä, mitä pitäisi tehdä tai tarvitsee apua? 76

77 Tehtävä 5.2. Harjoittele suullista viestintää. Tervehdi kymmentä ihmistä koulussa. Kuinka moni vastasi? Juttele yhden Tavastiassa töissä olevan kanssa. Mistä asioista puhuitte? Juttele kahden suomea äidinkielenään puhuvan opiskelijan kanssa koulussa. Mistä asioista puhuitte? Tehtävä 5.3. Analysoi, mieti. Mistä asioista yleensä koulussa jutellaan? 77

78 Mistä asioista koulussa ei yleensä jutella? Millaisia tapoja itse käytät, kun haluat, että opettaja auttaa sinua, jos et ole ymmärtänyt ohjeita? Miksi on hyvä löytää koulusta ihmisiä, joiden kanssa voi jutella suomeksi? Miten voit oppia paremmaksi keskustelijaksi suomen kielellä? Mitä asioita ja miten voit harjoitella lisää? 78

79 Miten suomalaisten kanssa on hyvä aloittaa keskustelu, mistä asioista voi alkaa jutella? Lopuksi: Itsearviointi. Minkä arvosanan 1-3 itse antaisit itsellesi tästä S2- opinnosta? Perustele, miksi antaisit itsellesi tämän arvosanan: Palaute: Kerro, miten tämä materiaali auttoi sinun oppimistasi. Mitkä tehtävät olivat sinulle helppoja ja mitkä vaikeita? Mitkä tehtävät olivat sinulle hyviä? Mitä opit, kun teit koko paketin? 79

80 Selma - hankkeessa esiteltiin opettajille erilaisia sähköisiä maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille soveltuvia oppimateriaaleja. Linkkivinkkejä maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opettamiseen ja ohjaamiseen Selma-hankkeessa Keudan ja Luksian kanssa yhdessä tehty video näyttötutkinnon suorittamisprosessista, jonka avulla näyttötutkintoa voi esitellä maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille: https://www.youtube.com/watch?v=uxs259hjwv0 Ala- ja tutkintokohtaista oppimateriaalia ammatillisen suomen kielen ja ammattien perusasioiden oppimiseen: 1. Kotisuomessa.fi sivusto on OPH:n laaja verkko-oppimateriaali suomen kielen ja ammatillisten sisältöjen opettamiseen ja itsenäiseen oppimiseen. Kohdasta Työelämä löytyy laajoja monipuolisia materiaalipaketteja hyvin monelle ammattiopiston alalle. Materiaaleissa on suomea äidinkielenäänkin puhuville soveltuvia tehtäviä koulutuksen alkuvaiheeseen. https://www.kotisuomessa.fi 2. Listaus Opetushallituksen tuottamista maahanmuuttajien verkkomateriaaleista. Erityisesti nuo oppimisaihiot palvelevat hyvin ammattisanaston oppimista, myös englanniksi ja ruotsiksi äidinkielenään suomea puhuville. 3. Laaja koonti maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen soveltuvista materiaaleista, mukana on myös muita kuin verkko-oppimateriaaleja. oitus_ pdf Tietoa Opetushallituksen sivuilta koulutuksen järjestämisestä, opettajan tukipalveluista ja erilaisista maahanmuuttajien koulutukseen liittyvistä teemoista Sanakirjoja ja sanastoja Eri kielten sanakirjoja ja sanastoja: Ilmainen sanakirja: 80

81 Suomi karen suomi sanasto: Tavastian omistajakuntien maahanmuuttopalvelut Hämeenlinna: mm. paljon linkkejä erikielisiin oppaisiin ja Maahanmuuttoinfon yhteystiedot: Janakkala: Maahanmuuttajapalvelut/ _ja_sosiaalipalvelut/apua_eri_elamantilanteisiin/maahanmuutto/?id=3 219 Maahanmuuttovirasto, tietoa esimerkiksi kansalaisuuden saamisesta ja oleskeluluvista: Tietoa tutkintojen tunnustamisesta ja kansainvälisestä vertailusta OPH:lta: Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, monikulttuurisuus hyviä käytäntöjä ja koulutusmateriaaleja teemojen käsittelemiseen vaikkapa opiskelijaryhmässä sisäministeriöltä Maahanmuuttajien kotoutuminen ja kotouttaminen sekä työnhaku ja työelämä Työministeriö: https://www.tem.fi/tyo/maahanmuuttajien_kotouttaminen Te-toimisto: 81

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon

Suomen lippu. lippu; liputus, liputtaa, nostaa lippu salkoon Suomen lippu Suomessa on laki, miten saat liputtaa. Lipussa on valkoinen pohja ja sininen risti. Se on kansallislippu. Jokainen suomalainen saa liputtaa. Jos lipussa on keskellä vaakuna, se on valtionlippu.

Lisätiedot

SUOKI TOIMINTA PASSI

SUOKI TOIMINTA PASSI I K O SU M I TO A T IN A P I SS nimi: Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti:

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi:

TOIMINTA PEVA PASSI. nimi: PEVA TOIMINTA nimi: PASSI Näitä taitoja, joita harjoittelet tässä passissa, sinä tarvitset: A Työharjoittelussa B Vapaa-aikana C Koulussa Nämä taidot kehittyvät, kun teet tehtävät huolellisesti: 1. Opiskelutaidot

Lisätiedot

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin. Johanna Venäläinen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA

12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12. kappale (kahdestoista kappale) FERESHTE MUUTTAA 12.1. Liian pieni asunto Fereshten perheessä on äiti ja neljä lasta. Heidän koti on Hervannassa. Koti on liian pieni. Asunnossa on vain kaksi huonetta,

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus

SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ. 1. Päiväkoti peruskoulutus ammatillinen koulutus, johon myös oppisopimus koulutus SUOMALAINEN KOULUJÄRJESTELMÄ LASTEN KOULUTUS on olemassa yksityisiä päiväkoteja, mutta enemmistö

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA

MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA MERCURIA KAUPPIAITTEN KAUPPAOPPILAITOS MINÄ MERKONOMIOPISKELIJANA Olli Opiskelija Raportti Helmikuu 2013 SISÄLLYS sivu 1 MINÄ JA OSAAMISENI 1.1 Henkilökuva 1.2 Vahvuuteni ja kehittämiskohteeni (lisää sivunumerot

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Kappale 3. Hyvää ruokahalua!

Kappale 3. Hyvää ruokahalua! Kappale 3 Hyvää ruokahalua! Maija tekee ruokaa Maija Virtanen on keittiössä. Hän keittää spagettia. Pöydällä on 4 haarukkaa, veistä, lautasta ja lasia. Lattialla on neljä tuolia ja matto. Hellalla on kaksi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

portfolion ohjeet ja arviointi

portfolion ohjeet ja arviointi 2015 portfolion ohjeet ja arviointi EIJA ARVOLA (5.10.2015) 2 Sisällysluettelo 1. TYÖPORTFOLIO (ei palauteta opettajalle)... 3 2. NÄYTEPORTFOLIO (palautetaan opettajalle)... 3 3. NÄYTEPORTFOLION SISÄLLÖN

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH

Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013. Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Opintopolku löydä, vertaa, hae! 22.3.2013 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Löydettävyys Koulutustarjonnan hakutoiminnot monipuolistuvat: Vapaa sanahaku, Haku erilaisilla hakuehdoilla, karttahaku?,

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE KEVÄT 2015 Vastausprosentti: 79,9 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ostoskassit pullollaan miten kehittää

Ostoskassit pullollaan miten kehittää Ostoskassit pullollaan miten kehittää opettajan valmiuksia maahanmuuttajan kohtaamisessa? Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisöss ssä 22.-23.11.2007 23.11.2007 FL Heidi Vaarala Jyväskyl skylän

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Lapsen kannustaminen arjessa ja haasteiden kääntäminen taidoiksi Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Lapsen kannustaminen Erilaiset tavat kannustaa

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Miten opetan suomea? luento 19.8.2011 CIMO:ssa Comenius-apulaisopettajiksi lähteville Emmi Pollari

Miten opetan suomea? luento 19.8.2011 CIMO:ssa Comenius-apulaisopettajiksi lähteville Emmi Pollari Miten opetan suomea? luento 19.8.2011 CIMO:ssa Comenius-apulaisopettajiksi lähteville Emmi Pollari Suomen kielestä 1/2 erilainen kieli kuinka eroaa indoeurooppalaisista kielistä? o ei sukuja, ei artikkeleita,

Lisätiedot

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ

VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ VERBI ILMAISEE MYÖNTEISYYTTÄ JA KIELTEISYYTTÄ EI taipuu tekijän mukaan + VERBI NUKU/N EI NUKU (minä) EN NUKU (sinä) ET NUKU hän EI NUKU (me) EMME NUKU (te) ETTE NUKU he EIVÄT NUKU (tekijänä joku, jota

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI

OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI OPS OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT TOINEN KOTIMAINEN KIELI 2013 2014 TOINEN KOTIMAINEN KIELI B-KIELI Ruotsi B-kielenä Tavoitteet Kieli Oppilas osaa kommunikoida ruotsiksi tavallisissa

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit:

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit: Ammattiportfolio Ammattiprojektissa tutustutaan 3 5 ammattiin. Lisäksi projektin on tarkoitus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja helpottaa tulevaa ammatinvalintaa. Projekti antaa myös valmiuksia työnhakuun.

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi

KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA. (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELTENOPETUSTA TYÖSALISSA (Jousto - Joustokaks / FOJO Orimattila) www.salpaus.fi KIELENOPPIMISEN OSA-ALUEITA: 1.KUULLUN YMMÄRTÄMINEN 2.PUHUMINEN ENGLANTI 1-2 KURSSIEN ARVIOINNIN KOHTEET: 1. Tiedonhankinta

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan:

Kielen hyvän osaamisen taso on 6. luokan päättyessä taitotasokuvauksen mukaan: Luokat 3-6 A2-espanja AIHEKOKONAISUUDET luokilla 4-6 Ihmisenä kasvaminen korostuu omien asioitten hoitamisessa, ryhmässä toimimisessa ja opiskelutaitojen hankkimisessa. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Lisätiedot

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 8.12.2014 Hyvä päättöluokkalainen ja huoltajat, yksi elämäsi suurimmista päätöksistä on käsillä jatko-opintopaikan valinta. Yhteishaku tulee pian, joten nyt viimeistään on

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva

Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Elämänkatsomustieto- Juhlakulttuuri-verkkokurssi - Marika Dufva Tämä verkkokurssi toteutetaan Verkkokurssin tuotantoprosessi kurssin TIES463 harjoitustyönä Milloin? Verkkokurssi valmistuu kevään 2014 aikana

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011

Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 Minna Koskinen Yanzu-seminaari 12.11.2011 } Pedagogiset näkökulmat taito opettaa, koulutuspolitiikan ymmärrys, itsevarmuuden kasvu opettajana } Palkkaan liittyvät näkökulmat Pätevä opettaja saa yleensä

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK

KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK KARVIAN ALAKOULUJEN VANHEMPAINILLAN RYHMÄTYÖT, 3.- 4. LK Mitä tarkoittaa positiivinen kannustaminen? - rohkaiseminen Miten sitä voidaan toteuttaa a) kotona - jos lapsi ei vielä ymmärrä tehtävää, niin vanhemmat

Lisätiedot

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti

Vaihtoehto luokkaopetukselle. Englanti Vaihtoehto luokkaopetukselle Englanti osaa hakea ja soveltaa tietoa monipuolisesti sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti, mm. osaa kertoa itsestään, omasta alastaan ja koulutuksestaan ja tulevasta

Lisätiedot

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa

Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma (Hensu) Ja täydentävä aineisto näyttötutkinnoissa 1 Henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma / Hensu Tutkinnon osan suorittaja kuvaa etukäteen,

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja

Omnian avoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustavia polkuja Omnian aoin ammattiopisto Mahdollistaa yksilöllisiä ja joustaia polkuja Marja Muukkonen ja Jaanamari Österman Aoin ammattiopisto Mahdollisuus suorittaa ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

YLEISET KIELITUTKINNOT

YLEISET KIELITUTKINNOT YLEISET KIELITUTKINNOT KIELITAIDON OSOITTAMINEN YLEISTEN KIELITUTKINTOJEN AVULLA Yleiset kielitutkinnot arvioivat aikuisten kielitaitoa. Yleisessä kielitutkinnossa sinä voit testata, miten hyvin puhut,

Lisätiedot

KIELIKarhu harjoituskirja

KIELIKarhu harjoituskirja KIELikarhu Harjoituskirja A ella luokkaretkellä 55 Ella luokkaretkellä 1 Etsi ja tutki parisi kanssa tekstikirjan kappaleen ihmisten, eläinten ja paikkojen nimiä Miten ne on kirjoitettu? Tutki erityisesti

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Kiinteistönhoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 49/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot