Koulutusta PK-yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusta PK-yrityksille"

Transkriptio

1 Koulutusta PK-yrityksille Koulutusmoduulit: 1) Taloushallinto pienessä yrityksessä 2) Pienen yrityksen markkinointi 3) Imagomarkkinointi ja markkinoinnin tuloslaskenta 4) Projektiosaaminen 1 5) Projektiosaaminen 2 6) Taulukkolaskennan hyötykäyttö 1 (Excel) 7) Taulukkolaskennan hyötykäyttö 2 (Excel) 8) Esitysgrafiikan hyötykäyttö (Power Point) 9) Tekstinkäsittelyn hyötykäyttö (Word) 10) Toimiva vuorovaikutus avain työhyvinvointiin 11) Organisaation puheviestintätilanteet 12) Verkkoliiketoiminta

2 S i v u 2 JOHDANTO Työnkuvien laajentuminen ja ositn myös pirstaloituminen vaatii työntekijältä jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja päivittämistä. Pienissä yrityksissä koulutuksen hankkiminen muutamille henkilöille on taloudellisesti suuri kustannus ja valmiiden koulutusten ajankohdat ovat usein mahdottomia mm. kaupanja palvelualojen yksinyrittäjille. Osaamisen kehittäminen Tämän koulutuskokonaisuuden puitteissa yritetään saada eri aihealueiden ympärille henkilöstöä eri yrityksistä, jolloin koulutuksen kokonaiskustannukset pysyvät kohtuullisina. Lisäksi yrityksen osallistumista voidaan tarvittaessa tukea myös TUTKA-projektin rahoituksella. Koulutuksen kautta henkilöstön tietoja ja toja kartutetaan lähiopetuksen yhteydessä ja viedään käytäntöön työssä oppimisen kautta. Työntekijä saa varmuutta osaamiseensa ja pystyy kehittymään oman työnsä mukana. Koulutuskokonaisuuden rakentuminen Koulutuksen sisältö on rakennettu koulutusmoduuleista. päivinä käydään läpi aiheeseen liittyvä teoriaosuus ja harjoitellaan asioita. Työssä oppimisessa lähipäivinä opittu asia viedään käytäntöön. Työssä oppimistehtävät voivat olla joko ennen lähipäivää toteutettavia tehtäviä lähipäivän jälkeen suoritettavia tehtäväkokonaisuuksia, jotka valitaan kouluttajan, osallistujien ja työnantajan kanssa yhdessä ja, joilla edistetään asetettuja tavoitteita. Koulutuksen hinta Koulutusmoduulin hinta on 165,-/moduuli/henkilö, paitsi Taloushallinto pienessä yrityksessä 330,- /moduuli/henkilö. Koulutuksen rahoitus Koulutuksen kustannuksia voidaan tukea YritysVoimalan TUTKA-projektin kautta. Tällöin koulutus hankitaan joko yhteishankintakoulutuksena ESR-rahoituksella, mikä tarkoittaa, että Uudenmaan ELYkeskus maksaa osan kustannuksista. Yrityksen prosenttiosuus kustannuksista on jokin seuraavista: henkilöstöä 1 9, koulutusta vähintään 10 päivää/henkilö, yrityksen osuus 20% koulutuksen hinnasta (päiviin lasketaan sekä lähiopetus että työssä oppiminen) henkilöstöä , koulutusta vähintään 10 päivää/henkilö, yrityksen osuus 30% koulutuksen hinnasta (päiviin lasketaan sekä lähiopetus että työssä oppiminen) henkilöstöä 0 249, koulutusta 1 9 päivää, kustannus 50% koulutuksen hinnasta (päiviin lasketaan sekä lähiopetus että työssä oppiminen) Koulutuksen toteutus Moduulissa on oltava vähintään 12 osallistujaa/koulutuspäivä ilta, jotta se toteutetaan. Toteutus tapahtuu Hyria Koulutuksen toimipisteessä. Koulutukseen ilmoittautuminen Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä yrityksen perustietolomake sekä ilmoittautumislomake, josta valitaan moduulit. Sekä perustietolomake, että ilmoittautumislomake lähetetään osoitteella YritysVoimala Oy/Merja Putus, Kankurinkatu 4 6, Hyvinkää viimeistään

3 S i v u 3 KOULUTUSMODUULIT 1) TALOUSHALLINTO PIENESSÄ YRITYKSESSÄ Taloushallinnon osaamisen laajentaminen silloin, kun kirjanpito ja palkanlaskenta ovat ulkoistettu. 2 lähiopetuspäivää 4 iltaa ja 2 työssä oppimispäivää Maanan klo ja maanan klo Tiis klo ja tiis klo ja tiis klo ja tiis klo Yrityksen sihteerit, assistentit yrittäjä itse Ymmärtää mitä tilinpäätös kertoo yrityksen tilanteesta ja oppia lukemaan erilaisia taloushallintoon liittyviä raportteja. Ymmärtää viranomaispalvelujen ja omaan organisaatioon liittyvää lainsäädäntöä. laskutus ja ostolaskut sähköisen taloushallinnon viranomaispalvelut kirjanpitoraporttien hyödyntäminen kirjaukset ja kirjausvirheet tilinpäätöksen termit ja niiden ymmärtäminen ja hyödyntäminen budjetti ja osabudjetit kustannuslaskenta matkakustannukset vuosilomien, työaikojen ja sairauspoissaolojen viranomaistilastointi työsopimuslaki vuosilomalaki työaikalaki työehtosopimus Opiskelija tutustuu oman yrityksensä taloushallinnon prosesseihin ja tutustuu oman organisaationsa viimeisimpään tilintarkastuskertomukseen ja kuvaa mitä se kertoo oman organisaation tilanteesta. Lisäksi opiskelija selvittää omaan alaansa kuuluvaa lainsäädäntöä.

4 S i v u 4 2) PIENEN YRITYKSEN MARKKINOINTI 1 lähiopetuspäivää 2 iltaa ja 1 työssä oppimispäivää Maanan klo Tiis klo ja tiis klo Pienten yritysten omistajat Muistuttaa mieliin eri markkinointikanavat ja hinnoittelun perusteet markkinoinnin suunnittelu eri markkinointikanavat hinnoittelu Opiskelija laatii päivittää oman yrityksensä markkinointisuunnitelman kuluvalle vuodelle. 3) IMAGOMARKKINOINTI JA MARKKINOINNIN TULOSLASKENTA 1 lähiopetuspäivää 2 iltaa ja 1 työssä oppimispäivää Maanan klo Tiis klo ja tiis klo Pienten yritysten omistajat Pohtia oman yrityksen imagomarkkinoinnin keinoja sekä markkinoinnin tuloslaskentaa imagomarkkinointi markkinoinnin mittarit markkinointitilinpäätös Opiskelija laati omalle yritykselleen imagomarkkinoinnin suunnitelman ja tarvittavat laskelmat.

5 S i v u 5 4) PROJEKTIOSAAMINEN 1 1 lähiopetuspäivä 2 iltaa ja 3 työssä oppimispäivää Perjan klo Tors klo ja tors klo Kaikki projektityön käytännön asioista lisätietoa tarvitsevat henkilöt Tutustua projektisuunnittelun lähtökohtiin ja projektityöskentelyyn sekä saada selvyys projektien raportoinnista ja taloushallinnosta. Lisäksi käydään läpi mm. ESR-projektitoimintaa. projektiajattelu ja projektissa työskentely projektisuunnitelman laadinta projektin käynnistäminen, toteutus ja tulosten arviointi projektin taloushallinto projektin johtaminen ja ihmissuhdedot Opiskelijat tekevät omalle yritykselleen haluamastaan aiheesta projektisuunnitelman. 5) PROJEKTIOSAAMINEN 2 1 lähiopetuspäivä 2 iltaa ja 3 työssä oppimispäivää Perjan klo Tors klo ja tors klo Kaikki projektityön käytännön asioista lisätietoa tarvitsevat henkilöt Tutustua projektisuunnittelun lähtökohtiin ja projektityöskentelyyn sekä saada selvyys projektien raportoinnista ja taloushallinnosta. Lisäksi käydään läpi mm. ESR-projektitoimintaa. ESR-projektit EAKR-projektit Muut rahoitetut projektit Projektien maksatus sekä raportoinnit

6 S i v u 6 Opiskelijat tekevät omalle yritykselleen haluamastaan aiheesta projektisuunnitelman. 6) TAULUKKOLASKENNAN HYÖTYKÄYTTÖ 1 1 lähiopetuspäivä 2 iltaa ja 1 työssä oppimispäivää Perjan klo Tors klo ja tors klo Excelin peruskäyttäjät Saada peruskäyttöön lisää helpottavia toimintoja ja mahdollisuus kysyä neuvoja konkreettisiin ongelmiinsa. luoda ja muokata taulukoita muotoilla taulukoiden ulkoasua tehdä laskukaavoja ja funktioita linkittää kaavioita työkirjojen välillä ja ohjelmien välillä tarrat Opiskelijat tekevät oman tarpeensa mukaisesti yritykselleen haluamansa laskentapohjan. 7) TAULUKKOLASKENNAN HYÖTYKÄYTTÖ 2 1 lähiopetuspäivää 2 iltaa ja 1 työssä oppimispäivää Perjan klo Tors klo ja Tors klo Vaativampaa Excelin käyttöä osaavat henkilöt. Opiskelija osaa tehdä graafisia kaavioita ja laatia erilaisia yhteenvetoja Excelin avulla.

7 S i v u 7 graafiset kaaviot kaavioiden muokkaus Pivot koota erilaisia yhteenvetoja taulukon eri tiedoista yhdistää ja verlla tietomääriä Opiskelijat tekevät / päivittävät oman tarpeensa mukaisesti yritykselleen haluamansa taulukon. 8) ESITYSGRAFIIKAN HYÖTYKÄYTTÖ 1 lähiopetuspäivää 2 iltaa ja 1 työssä oppimispäivää Perjan klo Tors klo ja tors klo PowerPointin käyttäjät Saada aikaan selkeä esitys piirtotyökalut esityksen elävöittämisen elementit perustyylin muokkaus tehdä ja tallentaa pohjamalli tuoda tietoja muista ohjemista Opiskelija laatii yrityksestään ppt-esityksen. 9) TEKSTINKÄSITTELYN HYÖTYKÄYTTÖ 1 lähiopetuspäivää 2 iltaa ja 1 työssä oppimispäivää Perjan klo Tors klo ja tors klo Wordin käyttäjät

8 S i v u 8 Saada tekstinkäsittelyohjelmasta enemmän hyötyä päivittäiseen työskentelyyn sarkaimet, rivinvaihto, sisennykset muotoilla tekstin, kappaleen ja asiakirjan ulkoasua sisällysluettelot tyylit esitteet, kutsut, ilmoitukset joukkokirjeet, tarrat, makrot Opiskelijat laativat omalle yritykselleen esim. tarjouspohjan. 10) TOIMIVA VUOROVAIKUTUS AVAIN TYÖHYVINVOINTIIN 1 lähiopetuspäivää 2 iltaa ja 1 työssä oppimispäivää Perjan klo Toimivaa vuorovaikutusta työssään tarvitsevat henkilöt. Oppia kohtaamaan erilaisia persoonallisuuksia ja toimia heidän kanssaan hyvässä vuorovaikutuksessa vuorovaikutusdot erilaiset persoonat yhteistyö työssä jaksaminen Opiskelija laatii analyysin työntekijöidensä erilaisuudesta ja pohtii kuinka heidät kohdataan arkielämän tilanteissa. 11) ORGANISAATION PUHEVIESTINTÄTILANTEET 1 lähiopetuspäivää 2 iltaa ja 1 työssä oppimispäivää Perjan klo Tors klo ja tors klo

9 S i v u 9 Koko henkilöstö Opiskelija oppii viestimään tehokkaasti erilaisissa tilanteissa. tilannepuheet varmuutta esiintymiseen sanaton viestintä kokousten ja palavereiden tehostaminen omalla vuorovaikutuksella Opiskelija laatii esim. myyntipuheen. 12) VERKKOLIIKETOIMINTA 1 lähiopetuspäivää 2 iltaa ja 1 työssä oppimispäivää Perjan klo Tors klo ja tors klo Verkkoliiketoiminnan kehittämisestä omassa yrityksessä kiinnostuneet Oppia ymmärtämään verkkoliiketoiminnan perusteet ja saada tietoa, miten asiassa kannattaa edetä. internetin kehitys ja sen liiketoiminnalliset vaikutukset sähköpostista sosiaaliseen mediaan markkinointi internetissä ja yhteisöllisyys käytännön esimerkkejä Opiskelija tutustuu erilaisiin medioihin (Facebook, Twitter, Second life) ja pohtii niiden mahdollisuuksia oman liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

amiedu.fi amiedu amiedu.fi Kaupan osaamiskeskus Osaaminen tuottaa tulosta kaupan alalla - ratkaisuja osaamisen kehittämiseen OSAAMINEN TUOTTAA TULOSTA

amiedu.fi amiedu amiedu.fi Kaupan osaamiskeskus Osaaminen tuottaa tulosta kaupan alalla - ratkaisuja osaamisen kehittämiseen OSAAMINEN TUOTTAA TULOSTA amiedu Amiedun asiakaspalvelu Puhelin 010 80 80 90 asiakaspalvelu@amiedu.fi Vaihde 020 7461 200 amiedu.fi Toimipaikat Valimotie 8, 00380 Helsinki Valimotie 17-19, 00380 Helsinki Hiomotie 6, 00380 Helsinki

Lisätiedot

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS

MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS MALLI KUNTOUTTAVASTA LYHYTAIKAISHOIDOSTA KÄYTTÄJÄN OPAS SAMPO -HANKE Samalla polulla -voimavaroja lyhytaikaishoidosta 2007 2010 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. KUNTOUTTAVAN LYHYAIKAISHOIDON MALLI... 2 2.1

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot