Syksy Opetusviraston mediakeskus Mäkelänkatu 84, 4. krs PL 3010, Helsingin kaupunki puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syksy 2012. Opetusviraston mediakeskus Mäkelänkatu 84, 4. krs PL 3010, 00099 Helsingin kaupunki puh. 09 310 86375"

Transkriptio

1 1

2 Tietoyhteiskunnan kansalais- ja mediataidot Adobe Connect Pro videoyhteys tutuksi (0,5 pv) klo klo Koulutuksen tavoitteena on, että opettaja osallistuttuaan koulutukseen hallitsee ACP-huoneen käytön ja tuntee sen toiminnot. Koulutukseen osallistujalla on hyvä olla valmiina suunnitelma, mihin aikoo ACP:ta käyttää. Koulutuksen aikana osallistuja muokkaa oman ACP-huoneen tarpeitaan vastaavaksi. Digikameran käytön perusteet klo Kameran peruskäyttö, digikuvan käyttömahdollisuudet sekä kuvien siirto tietokoneelle. Eettiset ja moraaliset lähtökohdat tieto- ja viestintätekniikan käytössä klo Koulutuksen tavoitteena on, että opettaja osallistuttuaan koulutukseen ymmärtää tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset ja osaa ohjata oppijoita TVT:n vastuullisessa käytössä. Excel 2007 taulukkolaskennan perusteet aloittelijoille klo Taulukkolaskennan peruskurssi henkilöille, jotka ovat käyttäneet vähän taulukkolaskennan ohjelmia. Kurssilla opitaan ohjelman keskeisimmät toiminnot (taulukoiden tekeminen, laskentakaavojen ja kaavioiden teko). Excel 2007 taulukkolaskennan jatkokurssi klo Excelin osaamisen syventäminen ohjelmaa työssään käyttäville henkilöille. Excel: suurten taulukoiden hallinta klo Kurssi soveltuu henkilöille, jotka luovat tai käsittelevät työssään suuria taulukoita (esim. oppilastaulukot). Fronter-kertauskoulutus (0,5 pv) klo klo klo klo klo Koulutus on suunnattu opettajille/avustajille, joiden oppimisympäristön käyttö on ollut vähäistä. Kertauksen tavoitteena on vahvistaa ja kerrata opettajan Fronterin käyttötaitoja. Koulutuksen jälkeen opettajalla on valmiudet hyödyntää omassa opetuksessa Fronterin yleisimpiä työkaluja sekä mediakeskuksen verkko-oppimateriaaleja. Koulutukseen voivat osallistua opettajat/avustajat, jotka ovat suorittaneet käyttöönottokoulutuksen. 2

3 Tietoyhteiskunnan kansalais- ja mediataidot Fronter-työpajat opettajille (0,5 pv) Työpajoissa ratkaistaan osallistujien Fronter-oppimisympäristöön liittyviä ongelmia ja kysymyksiä. Työpajan aikana kukin osallistuja voi rakentaa omaa Fronter-huonettaan asiantuntijan avustuksella. Interaktiivisen valkotaulun pedagogiset käytänteet (0,5 pv) klo klo klo klo klo Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat valmiudet käyttää interaktiivista valkotaulua (IVT) pedagogisesti mielekkäästi osana omaa opetustaan. Fronter-työpaja voidaan järjestää koululla, jos ryhmässä on vähintään 10 opettajaa. Lisäksi mediakeskuksessa järjestetään kaikille opettajille suunnattuja työpajoja: Fronter-työpaja: avoin sisältö klo klo klo InDesign peruskurssi (CS3) klo Kurssiila tehdään monipuolinen taittoharjoitus, jossa tuotetaan sekä sähköiseen jakeluun sopiva että painokelpoinen julkaisu. Koulutuksessa osallistujat saavat malleja ja valmiita pedagogisia pohjia interaktiivisen valkotaulun käyttämiseen. Interaktiivisen valkotaulun pedagoginen työpaja (0,5 pv) klo klo Työpaja on jatkoa IVT pedagogiset käytänteet -koulutukselle. Työpajan tavoitteena on vastata opettajien esittämiin pedagogisiin tarpeisiin interaktiivisen valkotaulun opetuskäytölle. Työpajassa suunnitellaan ja perehdytään IVT:n erilaisiin käyttötapoihin omassa opetuksessa osallistujien etukäteen kirjaamien tarpeiden mukaisesti. InDesign jatkokurssi (CS3) klo Kurssiila syvennetään osallistujien InDesign-ohjelman osaamista ja tutustutaan erityisesti laajan julkaisun hallinnassa tarvittaviin ominaisuuksiin. Kuva, ääni ja leikkaus -editoinnin työpaja klo Tavoitteena on antaa opettajille valmiudet videon editointiin ja tietoa elokuvallisen leikkaamisen kieliopista. Kurssilla opetellaan editoinnin perusteet ja perehdytään elokuvan kielioppiin leikkaamisen näkökulmasta. Editointia harjoitellaan pienin harjoitustehtävin Pinnacle- ja MovieMaker-ohjelmilla. 3

4 Tietoyhteiskunnan kansalais- ja mediataidot Kuvien hyödyntäminen opetuksessa (2 pv) klo klo Mistä kuvia saa, mitä niille kannattaa tehdä ja miten niitä voi käyttää opetuksessa? Koulutuksessa opitaan kuvankäsittelyn perusteet ja tutustutaan mm. kuvien hankintaan ja jakeluun verkossa sekä eri kuvankäsittelyohjelmiin. Movie Maker - digitaalisen videoeditoinnin perusteet klo Digitaalisen videon editointi: videon tuominen ohjelmaan, tehosteiden ja siirtymien lisääminen, tekstin, kuvien ja musiikin lisääminen ja elokuvan viimeistely ja tallentaminen. Musiikin teknologiaa opettajalle ja klo Musiikin teknologiaa käytetään yhä enenevässä määrin musiikin tuottamiseen, toistamiseen ja taltiointiin. Sen käyttö ja merkitys musiikin opetuksessa kasvaa koko ajan. Koulutuksessa tutustutaan yleisimpään teknologiaan, laitteiden ominaisuuksiin sekä yleisimpiin ohjelmistoihin. Koulutus on työpajatyyppinen, jossa kokeilemisen ja tekemisen kautta opitaan uutta. Pääpaino on helppokäyttöisten laitteiden ja ohjelmistojen soveltamisessa omaan opetukseen. Outlook 2007 sähköposti ja kalenteri uusille käyttäjille klo Outlook 2007 sähköpostin ja kalenterin perustoiminnot uusille käyttäjille. Outlook 2007 sähköposti ja kalenteri -käyttövinkit klo Outlook 2007 sähköpostin ja kalenterin edistyneemmät toiminnot, vinkit ja sähköpostietiketti. PowerPoint 2007 esitysgrafiikan perusteet aloittelijoille klo Esitysgrafiikan peruskurssi. Kurssilla opitaan ohjelman keskeisimmät toiminnot ja laaditaan PowerPoint-esitys. PowerPoint 2007 jatkokurssi klo Syvennetään PowerPoint-osaamista monipuolisilla toiminnoilla. Kurssi antaa valmiudet laatia vaativia esityksiä. PowerPoint: koulun/luokan oma esityspohja klo Kurssilla luodaan oma esityspohja (malli). Tekijänoikeus ja tietoturva klo Koulutuksen tavoitteena on, että opettaja osallistuttuaan koulutukseen osaa huomioida toiminnassaan tekijänoikeudelliset ja tietoturvaan liittyvät kysymykset ja osaa ohjata oppijoita tieto- ja viestintätekniikan turvalliseen ja vastuulliseen käyttöön. 4

5 Tietoyhteiskunnan kansalais- ja mediataidot Videokuvauksen perusteet -työpaja klo Kurssin tavoitteena on perehtyä videokameraan, kuvaamiseen ja audiovisuaalisen kuvakerronnan perusteisiin (kuvakoot, -kulmat ja liikkeet). Koulutuksessa myös tutustutaan materiaalin siirtoon ja editointiin helpohkolla editointiohjelmalla. Kurssilla käydään läpi videokameran perustoiminnot ja tärkeimmät säädöt, jonka jälkeen kuvaamista harjoitellaan pienryhmissä. Jokainen ryhmä tekee pienen harjoituksen annetusta tehtävästä. Word: kokeet ja lomakkeet klo Koulutuksessa saa vinkkejä erilaisten koetehtävien ja lomakkeiden luomiseen Word-ohjelmalla. Äänentoiston ABC klo Kurssilla tutustutaan yksinkertaiseen äänentoistolaitteistoon. Laitteisto pystytetään ja tehdään muutamia helppoja harjoituksia. Lisäksi käydään läpi miten toimia yleisimpien käytännön ongelmien kanssa. Word 2007 tekstinkäsittelyn perusteet aloittelijoille klo Tekstinkäsittelyn peruskurssi henkilöille, jotka ovat käyttäneet vähän tekstinkäsittelyohjelmia. Kurssilla opitaan tekstinkäsittelyn keskeisimmät toiminnot ja niiden hyödyntäminen opetuksessa. Word 2007 tekstinkäsittelyn jatkokurssi klo Kurssin tavoitteena on syventää osallistujan Wordohjelman osaamista ja ottaa tehokkaat ominaisuudet käyttöön. Word: kutsut, mainokset ja taitetut esitteet klo Kurssilla opitaan erilaisten esitteiden laatiminen Wordohjelmalla ja saadaan valmiita esitepohjia hyödynnettäväksi omassa työssä. 5

6 Pedagogiset perustaidot tvt:n ja medioiden oppimis- ja opetuskäytöstä Verkkopedagogiikka Koulutusten tavoitteena on antaa opettajille verkkopedagogiikan perusvalmiudet. Koulutuksissa tutustutaan pedagogisiin menetelmiin oppimisprosessin ohjauksessa. Jokainen koulutusmoduuli koostuu ennakkotehtävästä, lähipäivästä, etätyöskentelystä kouluttajan ohjauksessa sekä osallistujan antamasta arviointipalautteesta. Oppimisprosessin suunnittelu (1) 1 op klo klo ymmärtää ihmisen oppimisen perusmekanismit ja periaatteet verkko-oppimisen ja opetussuunnitelman oppimiskäsityksen lähtökohdista ymmärtää verkkopedagogiikan/tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet ja on tietoinen pedagogisista malleista sekä verkko-ohjauksen käytänteistä osaa suunnitella pedagogisesti mielekkään, tavoitelähtöisen oppimisprosessin osaa huomioida oppimisprosessin suunnittelussa ja toteutuksessa erilaiset oppijat ja vaihtoehtoiset työtavat Toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2) 1 op klo klo osaa rakentaa pedagogisesti toimivia oppimistehtäviä suunnittelemaansa oppimisprosessiin ymmärtää miten oppimistehtävillä ohjataan oppijan oppimista ja kognitiivisia prosesseja (ml. havainto, tulkinta, tiedonprosessointi ja reflektio) osaa huomioida oppimistehtävien ja oppimistilanteiden suunnittelussa sekä toteutuksessa erilaiset oppijat ja mahdollistaa yksilöllisiä oppimisprosesseja (esim. oppimistehtäväksiannoissa ja työmuodoin) osaa osallistaa oppijat oppimistehtävissä ja huomioida oppijoiden oma mediamaailma osaa hyödyntää oppimistehtävissä monimuotoisia työmuotoja kuten vertaisarviointia ja yhteisöllistä tiedonrakentelua sekä ongelmalähtöisyyttä osaa ohjata oppimistehtävien työstöä ja hallitsee oppimistehtäviin liittyen eri ohjauksen ja palautteen antamisen muodot Ennakkovaatimuksena Oppimisprosessin suunnittelu (1) - koulutuksen suorittaminen. 6

7 Pedagogiset perustaidot tvt:n ja medioiden oppimis- ja opetuskäytöstä Verkko-oppimisympäristön työkalujen pedagoginen käyttö (7) 1 op klo klo osaa hyödyntää verkko-oppimisympäristöä ja sen työkaluja oppimisprosessiperustaisesti omassa opetuksessaan ymmärtää verkko-oppimisympäristön yleisimpien työkalujen pedagogiset käyttökohteet ja näkee työkalujen pedagogisen lisäarvon osaa käyttää verkko-oppimisympäristön työkaluja monimuotoisesti yhteisölliseen tiedonrakenteluun osaa huomioida erilaiset oppijat ja osallistaa oppijat verkko-oppimisympäristöjen työkalujen käytössä Ennakkovaatimuksena Oppimisprosessin suunnittelu (1) - koulutuksen suorittaminen. Oppimisprosessin rakentaminen verkko-oppimisympäristöön (8) 1 op klo osaa rakentaa verkko-oppimisympäristöön (aikaisemmin suunnitellun) oppimisprosessin mukaisen rakenteen kurssille/huoneelle osaa linkittää oppimisprosessirakenteeseen tarvittavat verkko-oppimisympäristön työkalut osaa hyödyntää verkko-oppimisympäristön työkaluja ja linkitettyjä materiaaleja oppimisprosessissa Ennakkovaatimuksena Oppimisprosessin suunnittelu (1) - koulutuksen suorittaminen. Elokuvallinen havainnointi oppimisen välineenä Koulutuksessa tutkitaan miten videokameraa voi käyttää oppimisen välineenä perusopetuksessa. Koulutus perustuu ajatukseen kamerasta audiovisuaalisen kulttuurin kynänä, monipuolisena kirjoittamisen, kuvittamisen ja itsensä ilmaisemisen välineenä, jonka käyttö on yksinkertaista ja tasa-arvoista. Koulutuksen tavoitteena on hahmotella työkaluja ja kehyksiä, joista olisi opettajille hyötyä käytännön koulutyössä. 7

8 Pedagogiset perustaidot tvt:n ja medioiden oppimis- ja opetuskäytöstä Sosiaalisen median pedagogiikka (1 pv) Koulutus antaa opettajalle valmiuksia sosiaalisen median opetuskäyttöön sekä taitoja ohjata oppijoiden sosiaalisen median turvallista ja yhteisöllistä käyttöä. Koulutuksen aikana kokeillaan sosiaalisen median sovelluksia käytännössä. Nuorten mediamaailma ja sosiaalinen media (1 pv) Koulutuksen tavoitteena on tarjota opettajille valmiudet ymmärtää nuorten mediamaailmaa, erityisesti sosiaalista mediaa ja sen merkitystä oppimisen ja osaamisen kehittämisessä. Koulutuksen aikana kokeillaan sosiaalisen median sovelluksia käytännössä. 8

9 Pedagogisten menetelmien käyttö Verkkopedagogiikka Koulutusten tavoitteena on antaa opettajille verkkopedagogiikan perusvalmiudet. Koulutuksissa tutustutaan pedagogisiin menetelmiin oppimisprosessin ohjauksessa. Jokainen koulutusmoduuli koostuu ennakkotehtävästä, lähipäivästä, etätyöskentelystä kouluttajan ohjauksessa sekä osallistujan antamasta arviointipalautteesta. Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen (3) 1 op klo klo osaa suunnitella ja rakentaa verkko-oppimisympäristöä hyödyntävän tutkivan oppimisen prosessin osaa toteuttaa tutkivaa ja yhteisöllistä oppimista verkko-oppimisympäristössä osaa hyödyntää tutkivaa verkko-oppimista oppiaineiden ja aiheiden integroinnissa sekä projektityöskentelyssä osaa ohjata tutkivan oppimisen prosessia ja yhteisöllistä projektityöskentelyä Ennakkovaatimuksena Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen (3) -koulutuksen suorittaminen. Verkko-oppimisen menetelmät (11) 1 op klo ymmärtää tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen periaatteet sekä sen, miten tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen edistää oppijan oppimista kognitiivisella tasolla ymmärtää ilmiöpohjaisuuden ja autenttisen oppimisen periaatteet osaa soveltaa tutkivan ja yhteisöllisen oppimisen periaatteita omassa opetuksessaan osaa ohjata tutkivan oppimisen prosessia näkee tutkivan oppimisen käyttömahdollisuudet myös oppiaineiden ja aiheiden integroinnissa sekä projektityöskentelyssä Tutkivan oppimisen projekti omassa opetuksessa (4) 1 op klo klo ymmärtää menetelmien merkityksen monimuotoisessa verkko-oppimisessa ymmärtää miten oppimisportfolion, oppimispäiväkirjan, vertaisvuorovaikutuksen ja vertaispalautteen sekä verkko-ohjauksen menetelmien hyödyntäminen edistää oppijan oppimista osaa käyttää verkko-opetuksessa monipuolisia, oppimista tukevia sekä luovia ja innovatiivisia oppijakeskeisiä menetelmiä osaa hyödyntää monimuotoisia menetelmiä osaamisen arvioinnissa Ennakkovaatimuksena Oppimisprosessin suunnittelu (1) - koulutuksen suorittaminen. 9

10 Pedagogisten menetelmien käyttö Animaatiotyöpaja opettajille Kurssin tavoitteena on antaa konkreettisia työkaluja animatiotyöpajan pitämiseen koulussa. Kurssilla käydään läpi nukkeanimaatioelokuvan tekoprosessi. Koulutus harjaannuttaa erityisesti kuvanluku- ja tarinankerronnan taitoja sekä valmentaa yhteisölliseen avoimeen prosessiin. Kurssilla käytetään helposti omaksuttavia teknisiä välineitä. Kolme mediamenetelmää luokanopettajalle Koulutuksen aikana tutustutaan kuvamanipulaatioon ja elokuvan tekemisen perusasioihin itse tekemällä. Osallistujat tekevät pienryhmissä mykkäelokuvan, animaation ja yhdistävät kaksi kuvaa kuvankäsittelyohjelmalla. Koulutuksen tarkoituksena on antaa valmiita mediamenetelmiä toteutettavaksi omassa opetuksessa. Aiempaa kokemusta ei tarvita. 10

11 Kehittämis- ja verkosto-osaaminen Kehittämis- ja verkosto-osaamisen kurssit ovat tietylle kohderyhmälle varattuja kursseja, joista tiedotetaan erikseen. 11

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus KOULUTUSMODUULIEN KUVAUS Oppimisprosessin suunnittelu (1) Toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2) Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen

Lisätiedot

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Xxx Normaalikoulu Versio 31.01.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi

Lisätiedot

Verkko-opetus / ATK ja media

Verkko-opetus / ATK ja media Verkko-opetus / ATK ja media 32031313 sanat VOIMAN JA LUOVUUDEN LÄHTEENÄ 31.1.-10.4. ti 18.00-19.30 Lohjan Yhteislyseon lukio, Karstuntie 6, LOHJA Nordström Paula, 20 t, 32 Ilmoittautuminen 17.1. mennessä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna !1 Tell me, I ll forget Show me, I ll remember, Involve me, I ll understand" Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia, Savonlinna Osallistu, opi ja opeta! Haaste työyhteisölle Luokaa koko yhteisöönne

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Holman koulun Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Sisältö Sivu 1. Oppimiskulttuuri ja oppimisympäristö muutoksessa 1 2. Holman koulu visio ja tavoitteet 2 3. Nykytilan kuvaus 3.1 Tieto-

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011

HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 HIRSILÄN KOULUN TIETOSTRATEGIA 2007-2011 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 3 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN KUVAUS 5 4.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 4.2 OSAAMINEN

Lisätiedot

Tietotekniikka. Tietotekniikka 131. Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5

Tietotekniikka. Tietotekniikka 131. Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5 Tietotekniikka 131 Tietotekniikka Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5 Opintoneuvontaa ilmoittautumisten aikaan ks. s. 5 opetuskaudella ks. s. 168 Perustietoja kursseista Tietotekniikan kurssit

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Minna Hiltunen 17.10.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Muotoilun koulutusohjelma

Muotoilun koulutusohjelma Muotoilun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Kulttuurialan Muotoilija (AMK) ammattikorkeakoulututkinto GRAAFINEN SUUNNITTELU Tavoitteet Tavoitteena on oppia laaja ja monipuolinen perusta graafisesta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet TIETY - Tietotyötutkinto Tutkinnon perusteet 1.9.2013 TIETY - Tietotyötutkinto, tutkinnon perusteet 2 Sisällysluettelo 1 Tutkinnon tavoitteet ja lähtökohdat... 3 1.1 Tietotyö... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016

Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Koulutukset ja palvelut liittojen henkilöstölle syksystä 2015 syksyyn 2016 Osaamista yhdessä Sisällys Yhteystiedot 3 Näin ilmoittaudut koulutukseen 3 Perumisehdot 3 Koulutukset 4 Asiantuntija kouluttajana

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA 2015 Ota talteen! SISÄLTÖ KSL KOULUTTAA 5 TIETOA OSALLISTUJALLE 5 HELSINKI 7 LAHTI 11 OULU 22 TAMPERE 25 UUTTA 2015: JYVÄSKYLÄ AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 29 TILAUSKOULUTUS

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot