KÄTTÄ PIDEMPÄÄ Menetelmäkoulutus PÄIHDEKASVATUKSEN SUUNNITTELU ERILAISILLE RYHMILLE YAD YOUTH AGAINST DRUGS RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄTTÄ PIDEMPÄÄ Menetelmäkoulutus PÄIHDEKASVATUKSEN SUUNNITTELU ERILAISILLE RYHMILLE YAD YOUTH AGAINST DRUGS RY"

Transkriptio

1 KÄTTÄ PIDEMPÄÄ Menetelmäkoulutus PÄIHDEKASVATUKSEN SUUNNITTELU ERILAISILLE RYHMILLE YAD YOUTH AGAINST DRUGS RY

2 2 Mitä huomioitava päihdekasvatuskokonaisuutta suunnitellessa? Mitä, missä, miksi, kenelle, missä roolissa? Konteksti Tilanne Tavoite/motiivi Roolit Tieto/Asenne/Laki/Huoli puheen tavat myös eri yhdistelmiä Vastaanottajan tietotaso Vuorovaikutuksellisuus Omien päihdeasenteiden tunnistaminen Omasta käytöstä puhuminen/ puhumattomuus? Vastuut puhujana edustettava taho, lastensuojelulaki jne. Puheen apuvälineet harjoitukset, info, kaaviot, lomakkeet Mitä tarjotaan? tietoa faktat / kokemus /eri näkökulmat keskustelua, vuorovaikutusta, oman mielipiteen pohdintaa tukea, rohkaisua, välittämistä sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot vahvistaminen minäkuvan, itsetunnon pönkitys, itsetuntemus verkostoituminen, puuttuminen konkreettiset keinot Mitkä asiat vaikuttavat nuoren valintoihin? yhteiskunnalliset seikat (työttömyys, tehoyhteiskunta, perhetausta, kansainvälistyminen) kulttuuriset vaikutteet (nuorisokulttuuri, vastakulttuuri, kaupallinen pintakulttuuri, idolit, trendit) vertaisryhmä (kaverit, johtohahmot, muut nuoret) yksilölliset / persoonalliset tekijät näiden huomioiminen toimenpiteitä suunnitellessa

3 3 Mitä suositaan päihdekasvatuksessa? Kyllä Ei Vuorovaikutus Tieto->asenne->käytös (ei kaksisuuntaisuus pelkästään toimi) kunnioittava dialogi Ylhäältä alas suuntaava Tasavertaisuus tiedotus Virittävyys (ruokitaan Liioittelu / vähättely ajattelua, ei ajatella Pelottelu (shokeeraus) kenenkään puolesta) Manipulaatio (aivopesu) Todenmukaisuus (ei Yksipuolinen tieto (aina mustavalkoisia yleistyksiä/ kilpailevaa tietoa), stereotypioita/ liioittelua/ pelkästään yksilön vähättelyä) kokemuksiin liittyvä tieto Kohderyhmätietoisuus Ulkopuolisten Monipuoliset näkökulmat asiantuntijoiden käyttö ilman Kasvatuksellisuus (pelkkien linkkiä muuhun arjen irrallisten faktojen sijaan) kasvatustyöhön Osallisuutta lisäävät (asiantuntijat /vierailevat menetelmät tähdet voivat olla täydentäviä tekijöitä)

4 4 Osallistavat menetelmät päihdekasvatuksessa -Learning by doing & thinking & participating not just listening Mitä? Kaikki menetelmät jossa kuulijat/osallistujat/ kohderyhmä itse aktiivisesti osallistuu tai osallistetaan aiheen käsittelyyn Voidaan puhua myös toiminnallisista menetelmistä tai toimintakokemusmenetelmistä mutta ne viittaavat usein enemmän ryhmätoimintaharjoituksiin, luottamus-, tutustumis-, yhteistoiminta- jne. tyyppisiin harjoitteisiin Päihdekasvatuksessa osallistavat menetelmät voivat olla mitä tahansa keinoja joilla osallistujat otetaan mukaan keskusteluun, kartoitetaan mielipiteitä, teetetään tehtäviä, käytetään esim. erilaisia pelejä, näytelmiä, piirtämis/ kirjoitusharjoituksia, tehtäväpohjia, keissejä, huumetestejä, keskustelukortteja jne. päihteisiin liittyvien asioiden tai asenteiden ilmaisuun tai käsittelyyn Osallistavat menetelmät voivat olla myös osallistujia voimaannuttavia, itsetuntoon minäkäsitykseen liittyviä, tunneilmaisun harjoittelua, omia voimavaroja kartoittavia (esim. miten kokea päihteetöntä mielihyvää, mitä itselle tarkoittaa mielekäs tekeminen, miten sitä voi elämässään lisätä, miten ottaa elämäänsä enemmän haltuun, vaikuttaa oman elämänsä asioihin, kartoittaa mitä tulevaisuuden suunnitelmia / tavoitteita osallistujilla on, millä keinoin tavoitteisiin voi päästä, mikä estää, mikä edistää tavoitteiden toteutumista..) Osallistavat menetelmät toimivat parhaiten pienissä ryhmissä, jolloin voidaan käyttää aikaa jokaisen mielipiteen, ajatuksen, esityksen jne purkuun. Isoissa ryhmissä voi käyttää ryhmätöitä, mielipiteen ilmaisuja galluptyyppisesti (punaiset/vihreät kortit, paikan valinta jne) jolloin vain muutama mielipide puretaan, monia harjoituksia voi teettää myös kaikille itsenäisesti (piirrustus, kirjoitus, käsitekartat jne)

5 5 Miksi? Kohderyhmän asettaminen pelkkään passiiviseen vastaanottajan roolin ei ole nykypäihdekasvatuksessa tehokasta eikä suositeltavaa. Asian aktiivinen omakohtainen työstäminen virittää todelliseen pohdintaan ja voi lisätä motivaatiota tiedon hankintaan ja aiheen monipuoliseen tutkailuun Kannettu vesi ei kaivossa pysy, omakohtaiset pohdinnat ja perustelujen miettiminen omille kannanotoilleen kantaa pidemmälle kuin ulkokohtaiset pakot, pelottelut, faktojen sanelut jne. Osallistamisen ja purkujen kautta toiminnan vetäjä pystyy oikaisemaan ja käsittelemään mahdollisia vääriä tietoja / stereotypioita ja haastamaan kuulijat pohtimaan asiaa eri näkökulmista Perinteisessä päihdeopetuksessa asiantuntija puhuu ja nuoriso kuuntelee, kaikkia tällainen lähestymistapa ei tavoita, ja jos on mahdollisuus keskusteluun/ kysymyksiin niin ainoastaan muutama aktiivi osallistuu osallistavia menetelmiä käyttäen saadaan kaikki osallistumaan, tuppisuut saadaan puhumaan kun esim. heille annetaan (provokatiivinen) kysymys/ väite johon pitää reagoida ja kertoa mielipiteensä, huumetestit tarjoavat mahdollisuuden nuorelle ottaa asiantuntijarooli ja päteä omilla tiedoillaan, samalla kun nuoret osallistuvat tulevat he vertaisvaikuttajiksi siinä ryhmässä missä asiaa käsitellään, osallistaminen tarjoaa nuorelle tavallisuudesta (kouluopetus) poikkeavia rooleja, joissa he voivat haastaa vallitsevia käsityksiä päihteistä ja huumeista sekä peilailla tietojaan ja asenteitaan muiden vastaaviin, kuitenkin ohjatusti Valmiit kortit, liput ja laput helpottavat asioiden sanoiksi pukemista. On esim. helpompi kertoa omista vahvuuksistaan tai fiiliksistään joidenkin korttien tai adjektiivien pohjalta kuin ilman mitään apuvälineitä. Välineet toimivat virittäjinä. Aktiiviseen toimintaan osallistuminen (esim. vertaistoiminta, nuorilta nuorille jutut) suojaavat osallistujia itseään ja lisäävät heidän vastuunottoa päihdekysymyksissä kaveripiireissään

6 6 Mitä vaatii vetäjältä? On hyvä, että vetäjä on saanut kokemusta käyttämistään menetelmistä esim. koulutuksen yhteydessä ja menetelmien käyttöön tulee valmistautua miettien mitä kaikkea voi tulla eteen, miten hoitaa purut, kuinka on vastaisi itse, millaisia ongelmakohtia ja minkä tyyppisiä keskusteluja voi syntyä ja miten näihin voisi valmistautua. Huolellinen valmistautuminen on tärkeää! Kannattaa käyttää menetelmiä joiden käytössä tuntee olevansa vahvoilla ja jotka sopivat omaan tyyliin ja tapaan toimia. Joillekin sopii sosiodraaman vetäminen joillekin jotkin muut menetelmät. Usein osallistavia menetelmiä käytettäessä nousee esiin henkilökohtaisia asioita, omia kokemuksia, lähipiirin kokemuksia, kipeitä asioita jne. näiden käsittelyyn on myös syytä valmistautua

7 7 Päihdetuntisisältöjä eri kohderyhmille Yleistä: Päihdeasioita kannattaa käsitellä lasten/ nuorten osallisuuden mahdollistavin harjoituksin ja keskusteluin, mahdollisimman neutraalisti ja avoimesti Yleistyksiä ja streotypioita kannattaa varoa, päihteisiin liittyvät riskit ovat hyvin yksilökohtaisia. Kohderyhmä ja ikä vaikuttavat siihen millainen lähestymistapa valitaan, kolmasluokkalaisen kanssa ei välttämättä ole hyödyllistä keskustella kannabiksen laillistamisen hyödyistä ja haitoista. Tunnin vetäjän ei tarvitse olla päihdetyön ammattilainen, perustiedoilla sekä keskusteluvalmiudella pärjää. Ei tarvitse tietää kaikkea, asioista voi ottaa yhdessä selvää tai antaa kotitehtäväksi selvittää jokin epäselväksi asia. Kasvattajat usein ovat ainakin huumeettoman elämäntavan asiantuntijoita, se on jo hyvä lähtökohta! 3-4 luokkalaiset ei aineinfoa vaan esim. kerätään ajatuksia siitä mitä esim. termi päihteet tuo mieleen ja lähdetään keskustelemaan sitä kautta, tai kysytään mitä päihteitä tietää ja mitä niistä ajattelee, ei varsinkaan puhuta vielä huumeista sen enempää tunnin voi aloittaa jollain leikillä / lämmittävällä, fiilistä nostattavalla harjoituksella keskustellaan/ kerätään taululle ajatuksia / tietoja päihteistä mietitään ryhmissä miksi päihteitä ei kannattaisi käyttää purku taululle

8 8 miksi päihteiden käyttö on kielletty alle 18v, mutta joidenkin päihteiden käyttö sallittu aikuisille mitä syitä on aloittaa tupakointi, mitä syitä on olla aloittamatta kirjataan taululle mielipidemittari / kyllä-ei -kysymykset nimettömät kysymyslaput vastataan muutamiin faktatietoon jokin lyhyt ja kevyt video (harkintaa) draama, pikkunäytelmät, esimerkkitilanteiden harjoittelu miten toimia jos joku tarjoaa jotakin päihdettä jos löytää käytetyn ruiskun/neulan, pillereitä tulevaisuuden unelmat & haaveet miten huumeiden käyttö vaikuttaa unelmien toteutumiseen mistä itse saa hyvää mieltä, hyvää oloa (vaihtoehdot päihteille) kirjoitetaan taululle mitä asioita kuuluu hyvään elämään kirjoitetaan taululle 5-6- luokkalaiset ei aineinfoa vaan esim. kerätään ajatuksia siitä mitä esim. termi päihteet tuo mieleen ja lähdetään keskustelemaan sitä kautta, tai kysytään mitä päihteitä tietää ja mitä niistä ajattelee, painopiste hyvä olla alkoholissa ja tupakassa (myös energiajuomat?) punnitaan tupakoinnin/ alkoholin käytön hyötyjä ja haittoja pyydetään opettajaa etukäteen keräämään kysymyksiä lapuille, valitaan ne kysymykset joihin vastataan miksi päihteiden käyttö on kielletty alle 18 v, mutta joidenkin päihteiden käyttö sallittu aikuisille mielipidevaaka /sosiometri harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisua muutenkin ja rohkaistaan omasta mielipiteestä kiinni pitämiseen, käytetään pienimuotoista draamaharjoitusta apuna

9 9 tulevaisuuden unelmat & haaveet miten huumeiden käyttö vaikuttaa unelmien toteutumiseen mistä itse saa hyvää mieltä, hyvää oloa (vaihtoehdot päihteille) kirjoitetaan taululle joku valmis päihdekasvatuspaketti tai kirjoitetaan itse jonkun tarinan alku (nuorten elämästä, päihteisiin liittyvä), jonka oppilaat ryhmissä kirjoittavat loppuun ja kertovat miten tarinat päättyvät ja miksi 8-lk / ripariporukka ainekohtaista tietoa voidaan jakaa päihde/huumeaiheisen kyselyn muodossa ja sen purun yhteydessä kertoa huumeiden riskeistä ja esim. globaaleista vaikutuksista, voidaan myös pyytää etukäteen kysymyksiä joista voi valita ne joihin vastataan ja ehditään valmistella vastauksia voidaan kartoittaa ryhmän tietoja kirjaamalla taululle eri päihteitä ja antaa sitten nuorten tulla kirjaamaan tietojaan ja ajatuksiaan kustakin päihteestä puretaan ja korjataan mahdolliset virheellisyydet ja herätetään keskustelua esiinnousseiden asioiden pohjalta kerätään ryhmissä tai taululle listat mitä hyötyä /mitä haittaa kustakin eri päihteestä on mielipidevaaka /sosiometri harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisua esim. mitä sanoo ja kuinka perustelee kantansa jos huumeita tarjotaan pohditaan ryhmissä päihteisiin liittyviä asioita valmiiden väitteiden/kysymysten pohjalta yhteinen purku katsotaan jokin päihde/huumeaiheinen video, jonka pohjalta keskustellaan, tehdään ryhmä/paritöitä, videoita käytettäessä pitää olla video itse katsottuna ja valmistella hyvin sen käsittely, joskus toimii myös loppukevennyksenä sosiodraama-, roolipeli harjoitus jossa annetaan valmis tilanne ja roolit, jotka sitten esitetään eläytymisen/osittain valmisteltujen vuorosanojen kautta puretaan: miltä tuntui ottaa jokin rooli, mitä ajattelisi/tuntisi

10 10 tilanteessa (esim. jos oma lapsi/ystävä käyttäisi huumeita), miten tilanteessa voisi toimia toisin jne. tulevaisuuden unelmat & haaveet miten huumeiden käyttö vaikuttaa unelmien toteutumiseen tehdään huumeiden käytön vaikuttavuus kartta (mihin ja keihin kaikkiin oma huumeiden käyttö oletettavasti vaikuttaa) purku mistä itse saa hyvää mieltä, hyvää oloa (vaihtoehdot päihteille) kirjoitetaan taululle mahdollisuus kysyä päihteistä esim. anonyymisti Lukiolaiset/ammattikoululaiset /nuoret aikuiset Huumeiden käytön globaalit ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Esim. Oma asia? -harjoitus Medialukutaito, tiedon haku ja arviointi. Millaista on luotettava tieto? Keskustelua, mielipidejanoja, ryhmätöitä jne. Miksi päihteitä käytetään? Voiko samoja kokemuksia saada jollain muulla tavalla? Millä? Keskustelua. Huumetestit ja muut tietotestit. Samalla voi olla myös tiedonhaun harjoitus. Nuorten omat ryhmätyöt ja esitelmät eri huumausaineista Erilaiset draamaharjoitukset Mikä väite liittyy mihinkin päihteeseen- harjoitus (kortit) Lähteet: Rosita Juurinen ja Petra Pohjonen, YAD ry

11 11 Linkkejä ja lähteitä ehkäisevään huumetyöhön Nuorten kanssa tehtävään työhön: Nuorten aikuisten kanssa tehtävään työhön: Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Huumeet ja maailmankauppa: Elämäntapaliiton Huumeet ja Maailma - opas Päihdekasvatuksesta ja valistuksesta: Se toimii sittenkin! Kuinka päihdekasvatuksesta saa selvää (Soikkeli, Salasuo, Piispa, Puuronen). Saatavilla ilmaiseksi pdf- muodossa esimerkiksi THL:n sivuilta (http://www.thl.fi/fi_fi/web/neuvoa-antavat-fi/se-toimii-sittenkin-kuinka-paihdevalistuksestasaa-selvaa) Ajankohtaista tietoa päihdetyöstä ja päihdeilmiöistä: THL:n neuvoa-antavat: YAD ry:n facebook-yhteisö Huumausaineista: Dopingaineista: Materiaaleja toiminnallisia harjoituksia varten:

12 12 YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto Lutakonaukio Jyväskylä Tampereen toimisto Näsilinnankatu 21 A Tampere Toiminnanohjaaja Petra Pohjonen p Toiminnanjohtaja Rosita Juurinen p YAD ry netissä: Tule tykkäämään YAD ry:n facebook-yhteisöstä!

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 RIIPPUVUUS ELÄMÄ HUOLI AITOUS KIPU TERVEYS EN KÄYTÄ Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013, sivu 1 Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille.

SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SINÄ ET OLE MYYTÄVÄNÄ. PYSÄYTÄ SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ. Faktaa & työkaluja opettajille, vanhemmille ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. SEKSIN OSTO ALAIKÄISELTÄ ON RIKOS Meillä aikuisilla

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut?

Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Miten tukea lasta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa ja Laimio Anne 1 Uittomäki Susanna, Mynttinen Sirpa, Laimio

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus

Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Työpajatoiminta, nuoret ja osallisuus Onnistuvat opit II Michael Perukangas, 7.12.2010 Sisältö 1. Miksi osallisuusselvitys on tehty?... 3 1.1. Ja miten?... 3 2. Osallisuus on kykyä ja mahdollisuutta osallistua...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

lasten oma ääni kuuluviin

lasten oma ääni kuuluviin Ajaton tarina lasten oma ääni kuuluviin Johdanto Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnassa pyörähti käyntiin viime vuoden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ajaton tarina hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot