YAD STREET TEAM.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YAD STREET TEAM. http://www.yad.fi/streetteam"

Transkriptio

1

2 YAD STREET TEAM Netissä toimiva, pelillisyyteen perustuva nuorten vapaaehtoistyön ja kansalaisvaikuttamisen projekti. Osallistaa nuoret ennaltaehkäisevän päihdetyön menetelmien kehittämiseen, tiedon välittämiseen ja materiaalien suunnitteluun. Kohderyhmänä vuotiaat nuoret. Ehkäisevää työtä vertaisvaikuttamisen keinoin. Street Teamissa n rekisteröitynyttä jäsentä. Aktiivisia jäseniä n. 200/vuosi. Pilottihanke käynnistyi v Nykyinen Street Team 2- hanke päättyy vuoden 2015 syksyllä.

3 TOIMINNAN TAVOITTEET Vaikuttaa ruohonjuuritasolla nuorten huumeasenteisiin. Vastata vapaaehtois- ja järjestötyön kentällä tapahtuneisiin muutoksiin. Rakentaa nuorille väylä tehdä vapaaehtoista huumetyötä missä päin Suomea tahansa. Osallistaa nuoret ennaltaehkäisevän päihdetyön tekemiseen vertaisvaikuttamista hyödyntäen.

4 TOIMINNAN LAATUKRITEEREISTÄ Nuor ten osallisuus toimintaan. Matala kynnys toimintaan osallistumiselle; reaaliaikaisuus, sitomattomuus ja helppous. Jaettavaksi lähetettävien materiaalien ajantasaisuus ja vetoavuus. Vapaaehtoisille tarjottava tuki ja opastus verkossa. Vuorovaikutus ja henkilökohtaisuus Tehtäväpankin kehittäminen ja uusien tehtävien säännöllinen ilmestyminen. Toiminta haastaa nuoria pohtimaan omaa suhtautumistaan päihteisiin ja kannustaa keskustelemaan päihteiden käytöstä.

5 TEHTÄVÄTYYPIT AFK (Away from keyboard): Tehtävät, jotka tehdään poissa koneen äärestä ns. kentällä. Esim. materiaalin jakamiset, katuliituilut, keskustelut yms. Online: Kokonaan netissä tehtävät Street Teamin tehtävät. Some- tehtävät; linkkien jakaminen tai blogikirjoitukset. Training: Kyselyt ja koulutukset.

6 MITEN NUORET LÖYTÄVÄT STREET TEAMIIN?

7 MIKSI TOIMINTA KIINNOSTAA NUORIA? Se kun ei tarvitse olla hirveen innokas kaupungilla käännyttäjä ja ihmisten kiusaaja vaikuttaakseen juttuihin, vaan asioita hyvän eteen voi tehdä miten itse tykkää, vaikka koneella himassa. Olen ollut kiinnostunut huumeiden vastaisesta työstä, mutta en ollut löytänyt sopivaa tapaa ennen Street Teamia. Keskeisimmät osallistumisen motiivit ovat vaikuttamisen halu, auttaminen, sekä mahdollisuus edulliseen ja hauskaan harrastamiseen. Toiminta kiinnostaa, koska se ei ole sidottu paikkaan tai aikaan ja osallistua voi juuri sen verran kuin itse haluaa. Tehtävistä saatavat pisteet ja palkinnot lisäävät toiminnan kiinnostavuutta.

8 VERKKO TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Street Teamin toiminta on verkko- ohjautuvaa: - Street Teamin nettisivut - Facebook - Blogi Lähtökohtana tarve kehittää osallistumisen muotoja, sillä perinteinen järjestö toiminta ei enää kiinnosta nuoria yhtä paljon kuin aikaisemmin. - Nuorisojärjestöjen jäsenmäärät laskeneet merkittävästi 2000 luvulla (Myllyniemi, 2009, 38). - Osallistumisen oltava helppoa, mielekästä ja vaikuttavaa. (Stranius, 2009, ). Nuoret nopeasti saavutettavissa ja sosiaalinen media tarjoaa luontevan ympäristön vertaisvaikuttamiselle.

9 VERKKO TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ Verkossa päihteistä ja niiden käytöstä saatavilla olevan tiedon määrän ja ristiriitaisuuden tiedostaminen. Tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millaista tietoa nuorille välitetään ja millä tavalla. Ajanmukaisuus elinehto nuorten mielenkiinnon ylläpitämiselle. Nuorisokulttuurien, sekä erityisesti netti-ilmiöiden ja verkkokäyttäytymisen tuntemus tärkeää toiminnan kehittämisen näkökulmasta. edutainment (Kiilakoski, 2014) -> Toiminnan selkeydestä ja johdonmukaisuudesta huolehtiminen. -> Facebook ei ole ainoa mahdollinen tapa tehdä töitä nuorten kanssa verkossa.

10 VAHVUUDET JA HAASTEET Street Teamin toiminnan vahvuuksia: Sitomattomuus Osallistumisen helppous Pelillisyys Yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet -> Toimintaan osallistuminen ei ole sidottu paikkaan. Vertaisvaikuttaminen -> lähiverkostojen mielipiteiden merkitys vs. verkossa saatavilla oleva tieto huumausaineista. Street Teamin toiminnan haasteita: Toiminnan hallittavuus ja vapaaehtoisten ohjaus Aktiivisuuden ennalta arvaamattomuus Uuden sisällön tuottaminen Trollaus

11 NUORISO- JA EHKÄISEVÄ TYÖ VERKOSSA Verkossa tehtävän nuoriso- ja ennaltaehkäisevän työn lähtökohtana on oltava nuorten osallisuus ja omaehtoisuus. Verkko nähtävä ensisijaisesti toimintaympäristönä, ei pelkkänä työkaluna (Huttunen, 2014). Suurimmalle osalle nuorista netti itsestään selvästi sekä työkalu tiedon etsintään ja yhteydenpitoon että toimintaympäristö hengailulle, pelaamiselle, vaikuttamiselle ja itsensä ilmaisulle.

12 VAPAAEHTOISTYÖ MUUTOKSESSA Yhteiskunnallisuudesta henkilökohtaisuuteen Pitkäjänteisyydestä projektimaisuuteen Paikallisuudesta verkkoon Asiantuntijuudesta performatiivisuuteen Rakenteista verkostoihin Hallintokeskeisyydestä autonomisuuteen Kansalaisaktivismista kevytaktivismiin (Stranius, 2010, kt. myös Paananen, 2012)

13 VERTAISVAIKUTTAMINEN Jokainen meistä on asiantuntija siinä, miksi itse käytämme tai emme käytä huumeita. Huumekriittinen nuori pystyy vaikuttamaan kavereidensa valintoihin ja sitä kautta yleiseen huumeilmapiiriin (Paananen, 2012). Vertaisvaikuttaminen Street Teamissa on keskustelun herättelemistä ja vaihtoehtoisen asenteen levittämistä. Esim. materiaalien jakamista, nettikeskusteluihin osallistumista ja mielipiteiden esille tuomista, bloggaamista, sekä päihteettömän toiminnan järjestämistä omalle kaveriporukalle. Tavoitteena ei ole tuputtaa tiettyä kantaa oikeana vaan herättää keskustelua, sekä jakaa rehellistä ja tutkittua tietoa huumeista.

14 VERTAISVAIKUTTAMINEN Vertaisvaikuttamisen uskottavuus ja toimivuus edellyttää sitä, että nuoret osallistuvat itse toiminnan ja materiaalien suunnitteluun alusta saakka. Materiaalien ja tiedon oltava ajantasaista ja rehellistä. Tärkeää, että nuoret kokevat jakamansa tiedon oikeaksi ja asian itselleen tärkeäksi.

15 NUORTEN OSALLISUUS Street Teamissa osallisuus toteutuu toiminnan kautta. Street Teamin tehtäviä tekemällä nuoret tekevät ennaltaehkäisevää päihdetyötä omissa vertaisryhmissään. Nuoret ovat mukana materiaalien, tehtävien ja toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa. Esim. nuorten itse kehittämät tehtävät, palautekyselyt, Tiimipäivät. Street Team päihteettömyyttä tukevana viiteryhmänä.

16 NUORTEN OSALLISUUS Nuorten osallisuus toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin tekee toiminnasta nuorten näköistä ja nuoria aidosti kiinnostavaa. Osallisuus ei toteudu itsestään, vaan sen toteutumisen eteen on tehtävä aktiivisesti töitä. Verrattavissa tältä osin muissa ympäristöissä tehtävään nuoriso - ja ehkäisevään työhön. Osallisuus merkittävä tekijä toimintaan sitoutumisen kannalta (Paananen, 2012).

17 LISÄÄ TIETOA SAATAVILLA Ervamaa & Piispa. YAD Street Team- Huumekriittistä kevytaktivismia nuorille. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, YAD Youth Against Drugs ry. Jyväskylä Paananen. Vertaisvaikuttaminen ja sosiaalinen media ehkäisevässä huumetyössä. Jyväskylän Yliopisto, YAD Youth Against Drugs ry. Jyväskylä Piispa. YAD Street Team -kampanjan arviointi Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, YAD Youth Against Drugs ry. Helsinki

18 POHDITTAVAKSI Miten verkkoa on hyödynnetty/voitaisiin hyödyntää organisaatiossasi nuorten kanssa työskentelyyn tai ennaltaehkäisevän päihdetyön tekemiseen? Miten nuorten osallisuutta voidaan tukea verkko -ohjautuvassa toiminnassa? Miten toiminnallisuutta voisi tuoda aiempaa enemmän osaksi nuorten kanssa tehtävää ept:tä verkossa? Onko ept:tä on tarpeellista tehdä myös verkossa? Miksi on/ei?

19 KIITOS! Yhteystiedot: yadstreetteam.wordpress.com . Hanna Ikonen Projektityöntekijä, Street Team 2, hanke p

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös

YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös YAD Youth Against Drugs ry:n Festarityön sosiaalinen tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Miksi sosiaalinen tilinpito?...3 Sosiaalisen tilinpidon rakenne...5 Festaritoiminta YAD:ssa... 10 100 Kohtaaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT:

VUOSIKERTOMUS 2014. YAD Youth Against Drugs ry YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: VUOSIKERTOMUS 2014 YAD Youth Against Drugs ry - YHDISTYKSEN YHTEYSTIEDOT: YAD Youth Against Drugs ry Keskustoimisto, Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä p. 040 827 6250, yad@yad.fi Janne Paananen, toiminnanjohtaja

Lisätiedot

YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet Mikko Piispa

YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet Mikko Piispa YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio ja uuden version ensikuukaudet Mikko Piispa nuorisotutkimusverkosto verkkojulkaisusarja YAD Street Team -kampanjan arviointi 2007 2010 Pilottiversio

Lisätiedot

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN

VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN Sarja F. Katsauksia ja aineistoja 6, 2012 Sanna Pylkkänen ja Reijo Viitanen (toim.) VIRITTÄVÄÄ VERKOSTOITUMISTA PREVENTIIMISSÄ 10 VUOTTA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISTÄ NUORISOALALLA humak Humanistinen

Lisätiedot

DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa

DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa DanceWise2 Loppuraportti kokemuksista haastattelujen valossa 13.12.2013 Anita Forsblom 1. Johdanto DanceWise 2 (2011-2013) Päihdehaittoja ehkäisevän ja vähentävän työn juurruttaminen ja levittäminen konemusiikkikulttuurissa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020

HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 HALLITUKSEN ESITYS 4.2.2014 HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?... 4 MIKÄ ON EHYT RY?... 4 MILLAISESSA MAAILMASSA

Lisätiedot

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI

TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI TEKEVIÄ KÄSIÄ, TAITAVIA OSAAJIA KYLIEN YHDISTYSTOIMINNAN ARJEN TUEKSI Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Kylien yhdistystoiminta perustuu paikallisiin tarpeisiin ja toiveisiin... 4 Uusia toimijoita tarvitaan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN

HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TOIMINTAMALLIKUVAUS YHDISTYSTEN YHTEISTYÖSTÄ JA VERKOSTOITUMISESTA OSUMA-PROJEKTIN AIKANA HÄMEENLINNAN SETLEMENTTI RY OSUMA PROJEKTI HELI LAURIKAINEN TEKIJÄN TERVEHDYS Hämeenlinnan setlementti ry:n Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 (NP hallituksen kokous 21.9.2013) (vahv. 9.11.2013 hallituksen kokous) 1. Takuulla mainettaan parempi nuoriso Professori Juha Siltalan tutkimus Mainettaan parempi

Lisätiedot

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen

LAATUA KEHITTÄMÄÄN. Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen LAATUA KEHITTÄMÄÄN Järjestöjen kouluvierailutoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen Laatukriteeristön työstämiseen osallistuneet järjestöt: Eetti ry Kepa ry Nuorten Akatemia Plan Suomi Säätiö Rauhankasvatusinstituutti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA

EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ TYÖKIRJA 2006 Petri Kylmänen www.moodhouse.fi 2 SISÄLLYS ALKUSANAT 4 1. TAUSTAA 6 1.1 Päihteet 7 1.2 Nuorisokulttuurien vaikutus 13 2. EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 14 2.1 Yhteistyö 15 2.2

Lisätiedot

Huomioita sosiaalisesta mediasta ja nuorisotyöstä

Huomioita sosiaalisesta mediasta ja nuorisotyöstä Huomioita sosiaalisesta mediasta ja nuorisotyöstä Tomi Kiilakoski / 8.3.2010 Sosiaalinen media kimputtaa käsitteenä koko joukon eri toimintamuotoja yhteen. Perinteinen media perustuu muutamalta monelle

Lisätiedot

Sähköä ilmassa. Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.)

Sähköä ilmassa. Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.) Sähköä ilmassa Näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön Jani Merikivi, Päivi Timonen & Leena Tuuttila (toim.) Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) Helsingin

Lisätiedot

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä

TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä TIENVIITAT TOIMINNAN VARRELLA Opas nuorisotoiminnan aloittamisesta yhdistyksissä Salla Aatsinki Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

YADILAINEN. #streittinäfestareilla. nro 3/2015. Liity osoitteessa www.yad.fi/osallistu

YADILAINEN. #streittinäfestareilla. nro 3/2015. Liity osoitteessa www.yad.fi/osallistu YADILAINEN nro 3/2015 2 Liity osoitteessa www.yad.fi/osallistu #streittinäfestareilla Kaikki käyttäjät eivät mahdu samaan muottiin Kevät. YAD:ssa se tarkoittaa kuhinaa. Olemme olleet ansioituneimpien vapaaehtoisten

Lisätiedot

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa

TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Hanna-Leena Pekkala TIEDOKSI NUORILLE - Nuorisotiedotustyön kehittäminen Tampereen kaupungin nuorisopalveluissa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen (2007 2010) loppuraportti

Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen (2007 2010) loppuraportti Pää edellä! Innostu! Innosta! Selvästi innostaja-ainesta - hankkeen () loppuraportti Susanna Leimio-Reijonen (toim.), YTM, projektikoordinaattori 30.12.2010 Sisältö Johdanto... 3 1. Hankkeen tausta...

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Alkukartoitusraportti Erityisesti Isä-projekti

Alkukartoitusraportti Erityisesti Isä-projekti Alkukartoitusraportti Erityisesti Isä-projekti (2013 2016) 18.3.2014 Ovaskainen Kaisa, Tarkiainen Kati, Hyppölä Jukka, Sutinen Ilkka Voi kunpa matkas onneksi koituis, vihaa katkeruutta et tuntis joutavaa,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää

AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media. osana julkisten organisaatioiden. viestintää AC-SANAFORIN VIESTINTÄOPAS: Sosiaalinen media osana julkisten organisaatioiden viestintää HELMIKUU 2014 Sisällysluettelo 2 Sisällysluettelo... 2 3 Johdanto... 3 Kirjoittajat... 6 Kansalaisen näkökulma...

Lisätiedot

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan

Malla Heino Merja Kaivolainen. Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan Malla Heino Merja Kaivolainen Toimivat vertaiset - Kirjanen omaishoitoyhdistysten vertaistukitoimintaan 1 Sisällysluettelo Aluksi 4 1. Vertaistukitoiminnan periaatteita 6 1.1. Vertaistoiminnan arvot 8

Lisätiedot