ESPOON NUORISOPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON NUORISOPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 ESPOON NUORISOPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 Sisällys 1. JOHDANTO ALUEELLISET NUORISOPALVELUT Nuorisotilatoiminnat Kohdennettu yksilö- ja pienryhmätoiminta Loma-ajan toiminnot ja yhteiset projektit KESKITETYT NUORISOPALVELUT Nuorten tieto-ja neuvontapalvelut Kulttuurinen nuorisotyö Vapaaehtoistoiminnan tukeminen Nuorisovaltuusto HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Talous Henkilöstö Kehittäminen Projektit TILASTOJA

3 1. JOHDANTO Liikunta- ja nuorisolautakunta huolehtii osaltaan nuorisolain mukaisesti kunnan tehtäviin kuuluvasta nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta. Kunnan nuorisotyöhön ja politiikkaan kuuluvat mm. nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimitilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut sekä nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta sekä nuorten ympäristökasvatus. Espoon nuorisopalveluiden keskeisimmät tavoitteet vuonna 2013 olivat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen sekä lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorisopalveluiden toiminnoissa huomioidaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke ) strategisia päämääriä. Kehittämisohjelmassa on kolme tärkeää painopistealuetta, joita ovat osallisuus, yhdenvertaisuus ja arjen hallinta. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työn kautta toteutetaan osittain yhteiskuntatakuun periaatteita. Espoon nuorisopalvelut koostuivat kertomusvuonna alueellisista ja keskitetyistä nuorisopalveluista sekä kehittämispalveluista. Yksityiskohtaisempaa tietoa vuoden 2013 toiminnasta on koottu seuraaville sivuille. 2

4 2. ALUEELLISET NUORISOPALVELUT 2.1 Nuorisotilatoiminnat Nuorisopalvelujen alueellisissa palveluissa on yhteensä 17 nuorisotilaa viidellä suuralueella. Mankkaan makasiinissa nuorisotilatoimintaa järjestetään viikonloppuisin. Gräsan kädentaitojen keskus ja Leppävaaran nuorisotila tarjoavat erityisesti kädentaitojen kerhotoimintaa. Kauklahden nuorisotilalla järjestetään pääasiassa pienryhmätoimintaa. Ruotsinkielistä nuorisokasvatustyötä toteutetaan viikonloppuisin Sökö Ungdomslokalissa ja viikoittain ruotsinkielisillä kouluilla. Taulukko 1. Nuorisotilat Espoon keskuksen alue Juvanpuiston nuorisotila Kalajärven nuorisotila Rentola Kauklahden nuorisotila Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentteri Espoonlahden alue Sökö Ungdomslokal * * toiminta siirrettiin Sellon kirjaston nuortenosasto Pointtiin syksyllä 2013 *ruotsinkielistä toimintaa toteutetaan lisäksi Mattlidenin ja Lagstadin kouluissa Matinkylä- Olarin alue Leppävaaran alue Tapiolan alue Gräsan Kivenlahden Matinkylän kädentaitojen nuorisotila Karakallion nuorisotila monitoimitalo keskus Nöykkiön Haukilahden nuorisotila Leppävaaran nuorisotila Olarin nuorisotila monitoimitalo Saunalahden nuorisotila Ruusutorpan nuorisotila * Mankkaan makasiini Sellon kirjaston Soukan nuorisotila nuortenosasto Pointti Tapiolan nuorisotila Nuorisotilatoiminta kohdentuu 9-12-vuotiaiden osalta arki-iltapäiviin ja vuotiaiden osalta iltoihin arkisin, perjantaisin ja lauantaisin. Osallistuessaan nuorisopalveluiden toimintaan nuorelle myönnetään pääkaupunkiseudun jäsenkortti, joka on ilmainen. Espoossa myönnettiin jäsenkorttia toimintavuoden aikana. Nuorisotiloissa kohdataan nuoria myös Facebookyhteisöpalvelussa ja kirjoitetaan Blogia nuorisotilan toiminnasta. Nuorisotilat ovat turvallisia, päihteettömiä ja savuttomia vapaa-ajan viettopaikkoja, joissa noudatetaan Savuton Espoo-periaatteita ja sivistystoimen suunnitelmaa päihteiden käytön ennaltaehkäisemisestä ja varhaisesta puuttumisesta. Ennaltaehkäisevää päihdetyötä toteutetaan kaikissa nuorisotilatoiminnoissa ja erityisesti syksyisin toteutettavalla päihdekasvatusviikolla Selvästi Hot- Nykter Het- materiaalin avulla. Sivistystoimen päihdetoimintamallin mukaisia yhteydenottoja koteihin tehtiin yhteensä 70, joista 37 koski yläkouluikäisten tupakointia, 33 päihteiden käyttöä. Lastensuojeluun tehtiin yksi ilmoitus päihteidenkäyttöön liittyen. Espoon nuorisopalveluiden toiminnoissa toteutetaan ympäristökasvatusmallia, jonka toteutuksen tukena käytetään kestävän kehityksen suunnitelmia, nk. ekosuunnitelmia ja toteutumista arvioidaan ekokertomusten avulla. Nuorisotiloilla tehdään vuosittain ekokartoitus yhdessä nuorten kanssa ja seurataan ekokehitystä. Ekoarkea toteutettaessa huomioidaan mm. kierrätys, energiansäästö, ekologiset ja eettiset valinnat hankinnoissa, sekä nuorisopalveluiden yhteiset teemaviikot, te lat ja tapahtumat, kuten ympäristökasvatusviikko, energiansäästöviikko, nuukuusviikko ja Earth hour. Seksuaalikasvatusta toteutetaan nuorisotilatoiminnoissa mm. toteuttamalla seksuaalikasvatusmallin mukaisia toimintoja, sekä kouluyhteistyössä toteuttamalla koululuokille kyselytunteja. Muita nuorisotilatoiminnoissa toteutettuja teemoja olivat mm. mediakasvatusviikko, 3

5 rasisminvastainen viikko, monikulttuurisuusviikko, ystävyysviikko ja terve elämä- teemakuukausi. Erilaiset liikunnalliset pelit, kuten biljardi, pingis, pöytäjalkapallo, ilmakiekko, sähly, jalkapallo, ja konsoli- ja verkkopelit sekä erilaiset lautapelit kuuluivat nuorisotilatoiminnan sisältöön. Nuoret osallistuivat alueellisiin turnauksiin eri pelilajeissa ja osallistuivat mm. nuorisotilojen biljardin SMkisoihin. Kahdessa nuorisotilassa järjestettiin LAN-tapahtumat. Kerho- ja pienryhmätoiminnoilla tarjotaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Matalan kynnyksen harrastustoiminta-hankkeen tavoitteena on lisätä harrastustoimintaa espoolaisille lapsille ja nuorille sekä kohdentaa tarjontaa niille, joilla ei ole säännöllistä harrastusta. Toimintavuonna nuorisopalveluissa oli yhteensä 141 kerhoa tai pienryhmää, joissa harrastettiin kädentaitoja ja askartelua (60), kokkaamista (23), liikuntaa (20), bänditoimintaa (6), ilmaisutaitoja (6) ja muita vaihtuvia teemoja, kuten mm. ympäristö- ja ekotoimintaa, Dj-toimintaa, lauta- ja korttipelejä, sekä elokuvien ja videoiden tuottamista (26). Kerho- ja pienryhmätoiminnoista 88 kerhoa tai pienryhmää oli järjestetty alakoululaisille, 53 yläkoululaisille. Nuorisopalvelut ryhmäytti yhdessä muiden toimijoiden kanssa yhteensä 2073 peruskoulun 7- luokkalaista. (2012: 2399) Kouluyhteistyötä toteutetaan nuorisotilojen lähialueen koulujen kanssa. Kouluyhteistyössä toteutettiin mm. luokkien jatkoryhmäytyksiä, kyselytunteja, luokkavierailuja, päihde- ja seksuaalikasvatuksen sekä kiusaamisen ehkäisyn mukaisia toimintoja, sekä yhteisiä tapahtumia. Menetelminä käytettiin mm. Syksystä syksyyn-menetelmää, Valintojen putkitapahtumaa, sekä Onnea vahvistamassa- draamapajoja. Kouluyhteistyössä toteutettiin Friendsohjelmaa, joka on lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukeva sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Ruotsinkielistä nuorisokasvatustyötä toteutetaan viikonloppuiltaisin Sökö Ungdomslokalilla ja ruotsinkielisillä kouluilla kerran viikossa. Espoon nuorisopalveluilla on sopimuskumppanuus ruotsinkielisen tuotantokoulun Svepsin ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluja tarjoavan Ung Infon kanssa, joiden avulla täydennetään ruotsinkielisille nuorille tarjottavia palveluita. Sveps on vuotiaille työttömille nuorille suunnattu työpaja ja Ung Info tarjoaa nuorille henkilökohtaista neuvontaa toimipisteessä ja verkossa toimivassa kysy ja vastaa- palvelussa. 2.2 Kohdennettu yksilö- ja pienryhmätoiminta Nuorisopalveluissa toteutetaan suunnitelmallista, kohdennettua yksilö- ja pienryhmätoimintaa, jolla vastataan lastensuojelulain (8, 3 a ) velvoitteeseen toteuttaa ehkäisevää lastensuojelua sekä järjestää tarvittaessa erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. Kohdennettua yksilö- ja pienryhmätoimintaa toteutetaan nuorisopalveluiden kohdennetun työn mallin mukaisesti. Toiminta perustuu nuoren, huoltajien ja oheiskasvattajien kanssa yhteistyössä tehtävään suunnitelmaan, jossa määritellään toiminnalle ryhmä- ja yksilötason tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan toiminnan aikana sekä arvioidaan vuosittain yhteistyössä huoltajien ja oheiskasvattajien kanssa. Yhteistyö yksilötason kasvua tukevassa verkostossa on oleellinen osa kohdennettua yksilö- ja pienryhmätoimintaa. Kohdennettuja pienryhmiä oli kertomusvuonna 27, joissa oli yhteensä 137 nuorta. Poikia ryhmissä oli yhteensä 77, tyttöjä 60. Yläkoululaisia ryhmien jäsenistä oli 72, alakoululaisia 65. Ryhmätoiminnan tavoitteina olivat mm. lasten ja nuorten terveellisten elämäntapojen edistäminen, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen, koulunkäynnin tukeminen, ja kaverisuhteiden muodostaminen. Ryhmät kokoontuivat nuorisotiloissa keskimäärin kerran viikossa. Retkiä toteutettiin keskimäärin kaksi kertaa 4

6 syksyn/kevään aikana. Ryhmien toiminnassa käytetyt menetelmät olivat monipuolisia, kuten elämäntilanteen kartoitukset, yksilö- ja ryhmäkeskustelut, kädentaidot, ilmaisutaidon eri menetelmät, bändisoitto sekä monipuoliset liikunnalliset ja terveellisiin elämäntapoihin liittyvät menetelmät. Menetelmällisinä työkaluina käytettiin esim. Friends, Voimaneidot ja Disa- ohjelmien sisältöjä. 2.3 Loma-ajan toiminnot ja yhteiset projektit Nuorisopalveluiden loma-ajan toimintoihin kuuluvat koulujen loma-aikoina toteutetut yö- ja päiväleirit, kurssit ja retket sekä nuorisotilojen kesäloman toiminta. Toiminnot saavuttavat pääosin alakouluikäisiä lapsia ja nuoria. Kesäloman toiminnoista kootaan vuosittain yhteisesite nuorisojärjestöjen kanssa. Kesäesite jaettiin kouluihin ja julkaistiin nuorisopalveluiden verkkosivuilla. Toimintavuonna järjestettiin 18 yöleiriä, joiden teemoina olivat mm. luonto ja erätaidot, seikkailu, liikunta, bändisoitto, teatteri, eläinten hoito ja kädentaidot. Hiihtoloman leirit järjestettiin Tahkolla ja Kalajärven nuorisotila Rentolassa. Kesän leirit järjestettiin Karakallion nuorisotilassa, Kalajärven nuorisotila Rentolassa, Sierlan ja Kattilaniemen leirikeskuksissa, Räyskälässä ja Repoveden kansallispuistossa. Päiväleirejä järjestettiin 12 joiden teemoina oli mm. liikunta, kädentaidot, luonto ja ympäristö, retket ja videon tekeminen. Kursseja ja toimintapajoja järjestettiin 22, joiden teemoina olivat mm. useat kädentaitojen tekniikat, eri liikuntalajit kuten salibandy, jalkapallo ja erätaidoista kalastus. Kesänuorisotilat olivat avoinna nuorten toimintaan Matinkylän ja Kivenlahden nuorisotiloissa. Matinkylässä järjestettiin toimintaa koko kesän ajan, Kivenlahdessa kesäkuussa kolmen viikon ajan. Koko perheen rantalomaviikko järjestettiin yhteistyössä Espoon liikuntapalveluiden kanssa. Rantalomaviikolla järjestettiin Espoon uimarannoilla ohjattua toimintaa, kuten pelailua, askartelua ja kesäisiä leikkejä. Yhteistyössä seurakuntien kanssa järjestettiin neljä juhlapäivien partiointioperaatiota, joissa lapsia ja nuoria kohdattiin seuraavasti; Vappuoperaatio 632, koulujen päätöspäivän operaatio 886, koulujen aloitusoperaatio 300 ja Uuden Vuoden operaatio 322. Päävastuu operaatioiden järjestelyistä on nuorisopalveluilla. Nuorisopalvelut antaa toiminnoissaan nuorille mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä päätöksentekoon. Nuorisotiloilla toteutettiin nuorten tilakokouksia, joissa nuoret ovat saaneet osallistua nuorisotilatoiminnan sisällön suunnitteluun sekä pienten hankintojen esittämiseen. 18- vuotiailla nuorilla sekä lasten ja nuorten vanhemmilla on mahdollisuus toimia vapaaehtoisina nuorisotiloilla tai erilaisissa tapahtumissa. Mankkaan makasiinin Cafe Manun toiminta lauantaisin toteutetaan vapaaehtoisten voimin. Manun toiminnassa oli mukana 25 vapaaehtoista. Nuorisotiloilla toimi yhteensä 18 vapaaehtoista. 3. KESKITETYT NUORISOPALVELUT Keskitettyjen nuorisopalveluiden palvelukokonaisuudet muodostuvat nuorten aktiivisen kansalaisuuden ja itsenäistymisen tukemisesta, nuorten kohtaamisesta verkossa, kulttuurisesta nuorisotyöstä ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta. Em. palvelukokonaisuuksia toteutetaan nuorten tieto- ja neuvontapiste yesboxissa, verkkoympäristöissä kuten Pulmakulmassa ja Netarissa, Nuorisopoliklinikka Nupolissa, kulttuurisessa nuorisotyössä ja nuorten osallisuuskeskus Välkyssä. 5

7 3.1 Nuorten tieto-ja neuvontapalvelut Nuorten itsenäistymistä tukevia palveluita tarjotaan nuorten tieto- ja neuvontapiste yesboxissa, Espoon nuorisopoliklinikka Nupolissa, erilaisissa verkkoympäristöissä kuten Pulmakulmassa ja Netarissa, ja jalkautumalla oppilaitoksiin ja erilaisiin tapahtumiin. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen matalan kynnyksen toimipiste yesbox sijaitsee Iso Omenan kauppakeskuksessa. Nuorisonohjaajien antama neuvonta on maksutonta, luottamuksellista ja saatavilla ilman ajanvarausta. Pisteessä annetaan tietoa ja neuvontaa nuorille, nuorten ryhmille ja nuorten läheisille / edustajille ja ammatillisille yhteistyökumppaneille nuorten elämäntilanteisiin liittyvistä asioista, kuten mm. asuminen, työhaku, työskentely sekä kotimaassa että ulkomailla, kesätyö, opiskelu ja harrastukset. Asiakaskontakteja oli kertomusvuoden aikana yhteensä 3214, joista sähköisiä 504. Asiakaskontaktien määrä kasvoi 9,8 % edellisestä vuodesta. Peruskoululuokkien ja toisen asteen opiskeluryhmien vierailukäynneillä kohdattuja nuoria oli yhteensä 355, aikuisia 23. yesbox esitteli toimintaansa useissa tapahtumissa, mm. Takuu Areena, Suuntana työelämä, Hyvinvointitori sekä Elinvoimana nuoret- festivaali. Kesällä yesboxiin palkattiin kaksi nuorta kesätyöntekijää. yesboxissa toteutetaan erilaisia ajankohtaisia teemaviikkoja, kuten Lempiviikot, nuukuusviikko, sekä nuorisopalveluiden yhteinen Selvästi Hot- ehkäisevän päihdetyön viikko. Tapiolan lukion tutor- ryhmä järjesti toimipisteessä kesätyö-infon. Yhteistyössä Ung Infon kanssa toteutettiin kaksikielinen Kansainvälinen ilta- tapahtuma. Ung Info tarjoaa ruotsinkielistä tieto- ja neuvontapalvelua nuorille. Jalkautettua työtä toteutettiin teemapajoissa mm. toisen asteen oppilaitoksissa ja lukioissa. Teemapajojen (22 kpl) sisällöt vaihtelevat nuorten tarpeiden mukaisesti, esim. itsenäinen asumisen teemapajat, kansainvälisyys, info opiskelijaelämästä, kesätyöt ja kesäseteli- infot. Teemapajoissa kohdattiin 376 nuorta. Lukion infotunneilla kohdattiin 126 nuorta. Tuntien teemoina oli mm. opiskelu ja työnteko ulkomailla. EVS- prosessissa (European Voluntary Service) oli vuoden aikana yhteensä kaksi nuorta vuotiaiden nuorten kesätyöllistymistä tuetaan kesäsetelin avulla. Kesäseteleitä jaettiin yesboxista 549 kappaletta. (2012:442) Nuorten kohtaaminen verkossa tapahtuu Pulmakulmassa ja Netarissa. Pulmakulmaan tuli 396 kysymystä, lisäksi osallistuttiin chat päivystyksiin 22 vuorolla kevään aikana. Netarissa päivystettiin Demin osalta yhteensä 29 kertaa, Habbossa 5 kertaa. Netarissa kohdattuja nuoria oli toimintavuoden aikana 718 (Espoo). Ansiokursseja järjestettiin kolme, joihin osallistui 28 nuorta. Kursseilla opetellaan mm. työelämän perussääntöjä, työhakemuksen ja ansioluettelon tekemistä, sekä työhaastattelussa pärjäämistä. Kurssiin kuuluu 12 tunnin työharjoittelu HOK- Elannon toimipisteessä. Yhteistyössä Karakallion nuorisotilan ja Espoon kulttuuripalveluiden kanssa toteutettiin Mediakurssi, jossa oli mukana seitsemän nuorta. Kurssilla tarjotaan nuorille mahdollisuus tuottaa mediasisältöä sekä tukea nuorten mediakriittisyyttä. Viikon aikana nuoret suunnittelivat ja tuottivat nuorisotilan esittelyvideon, valokuvasivat sekä kirjoittivat lehtijuttuja ja blogia. yesbox toteutti nuorisosasuntoliiton kanssa yhteistyössä taloudenhallintapajan Espoon nuorisoasuntojen asukkaille. Kurssiin osallistui neljä nuorta. Nuorille suuntautuva yesbox uutiskirje ajankohtaisista tapahtumista ilmestyi 10 kertaa vuoden aikana sekä sähköpostitse että verkkoversiona. 6

8 Espoon nuorisopoliklinikka Nupolissa työskentelee nuorisonohjaaja osana moniammatillista tiimiä. Nupolin lisäksi ohjaaja työskentelee nuorisopalveluissa mm. työparina juhlapäivien operaatioissa ja Selvästi Hot-viikon toteuttamisessa. Nupolissa kohdattiin toimintavuoden aikana 122 nuorta, joista tyttöjä oli 77, poikia 45. Nupolin nuorisonohjaaja osallistui Lempibussin seksuaalikasvatustuntien toteuttamiseen. Lempibussi on kirjastoauto, joka on lastattu nuorten kasvuun ja kehitykseen, tunteisiin ja seksuaalisuuteen sekä seurusteluun, liittyvällä kirjallisuudella, elokuvilla ja musiikilla. Bussi vieraili Espoon yläkouluilla viikon ajan. 3.2 Kulttuurinen nuorisotyö Espoon nuorisopalveluiden kulttuurisen nuorisotyön tavoitteena on nuorten kasvatuksellisen ja omaehtoisen kulttuuritoiminnan keinoin vahvistaa nuorten elämänhallintaa ja kansalaisvalmiuksia. Kulttuurinen nuorisotyö tarjoaa nuorille harrastustoimintaa ja esiintymistilaisuuksia. Käytetyt menetelmät vahvistavat nuorten ilmaisutaitoja ja luovaa osaamista. Tapahtumat ja muut toiminnot ideoidaan, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä nuorten kanssa. Kulttuurisen nuorisotyön suurimpien nuorten tapahtumien järjestäminen pohjautuu pääkaupunkiseudun nuoriso- ja kulttuuritoimien yhteistyösopimukseen. Pääkaupunkiseudun nuorten yhteistyötapahtumia olivat Loistefestari, Loiste-Gaala ja Teatris. Loistefestarin Espoon katselmus pidettiin Kannusalissa. Loiste-gaala järjestettiin Helsingissä Aleksanterin teatterissa. Valtakunnallinen teatteritapahtuma Teatris kokosi yhteen nuoria esiintyjiä 850 henkilöä. Kansallisteatteri ja Musiikkitalo lähiympäristöineen kokosivat katsojaa. Espoon Max. Vol. bänditapahtumia toteutettiin kolme kertaa. Tapahtumia toteutettiin yhteistyössä nuorisovaltuuston, kulttuuripalveluiden ja tuottajakoulutuksen käyneiden nuorten ryhmän kanssa. Tapahtumat tavoittivat yhteensä 300 kävijää, 30 nuorten esiintyjäryhmää ja 16 tuottajanuorta. VolumeClub tapahtumia toteutettiin kuusi kertaa. Tapahtumat tavoittivat 220 kävijää ja 20 nuorten esiintyjäryhmää. EspooLive!- tapahtumassa järjestettiin nuorille työpajoja, kuten fanikylttien ja plektrojen askartelua sekä tatuointipajat. Toiminnan toteuttamiseen osallistui yesboxin tapahtumatuottajanuorten ryhmä. Tapahtuma tavoitti yleisöä n nuorta. Kurssimuotoiseen Espoon tapahtumatuottajakoulutukseen osallistui keväällä 6 nuorta. Tuottajanuoret osallistuivat mm. Max.Vol.EspooLive! - tapahtuman toteuttamiseen. Kaksiosainen tapahtumatuottajakoulutus järjestettiin lisäksi pks- yhteistyönä, johon osallistui 13 nuorta. Kurssit sisältävät tapahtuman tuottamisen teoreettisia perusteita sekä käytännön työskentelyä Loistefestarissa ja Teatriksessa. Kulttuurisen nuorisotyön panos nuorisovaltuuston toiminnan toteuttamisessa kiteytyi Nuvakoulutusviikonloppuna. Koulutukseen osallistui 12 nuorta, joiden kanssa mm. vahvistettiin itseilmaisua ja perehdyttiin vaikuttamismahdollisuuksiin. 3.3 Vapaaehtoistoiminnan tukeminen Vapaaehtoistoimintaa tuetaan Välkky- nuorten osallisuuskeskuksen toiminnassa. Vapaaehtoistoiminnan tukemiseen sisältyy mm. nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien avustusten valmistelu, leirikeskukset, lainaamotoiminnot, kesäseteliprosessi sekä nuorisopalveluiden loma-ajan toimintojen kesäesite. Välkyssä oli vuoden aikana yhteensä 3224 asiakaskontaktia, joista sähköisiä oli Nuorisolautakunnan hyväksymän avustusohjeen mukaisia avustusmuotoja ovat: yleisavustus (58 yhdistystä), kohdeavustus (27 yhdistystä) ja sopimuspohjainen avustus aluenuorisojärjestöille (8). 7

9 Vuonna 2013 avustuksiin oli varattu ja avustuksia myönnettiin yhteensä euroa. Sopimuspohjaista avustusta saavien aluenuorisojärjestöjen kanssa käytiin kehittämis- ja arviointineuvottelut kaksi kertaa vuoden aikana. Sähköinen avustushakujärjestelmä otettiin käyttöön. Infotilaisuus avustuksen sähköisestä hakemisesta ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta kokosi yhteen viiden eri yhdistyksen edustajia. Kattilaniemen, Luukin ja Sierlan leirikeskuksissa järjestettiin nuorisopalveluiden ja nuorisoyhdistysten talkoot, joissa tilat ja ympäristö kunnostettiin kesän toimintoja varten. Leirikeskusten käyttö- ja turvallisuusohjeet päivitettiin. Luukin leirikeskuksessa uuden saunan rakentaminen aloitettiin syyskuussa josta alkaen leirikeskus on ollut käyttötauolla. Leirikeskusten asiakaspalautekyselyyn saatiin 36 vastausta leirikeskusta käyttäneiltä. Palaute otettiin huomioon syksyn toimintaa suunnitellessa. Leirivälinelainaamon asiakaspalautekyselyyn vastasi 15 lainaajaa. Tulokset otettiin huomioon vuoden 2014 toimintaa suunnitellessa. Nuorten kesäseteleitä, jolla tuetaan nuorten kesätyöllistymistä, jaettiin 900 kpl vuonna syntyneille espoolaisnuorille. Kesäseteleitä jaettiin nuorten osallisuuskeskus Välkyssä ja yesbox Iso Omenassa. Kesäsetelin arvo on 300 euroa ja sen saa työnantajan allekirjoittamaa kesätyöpaikkatodistusta vastaan. Kesäseteleiden hakeneista tyttöjä oli 52 % ja poikia 48 % ja ikäryhmät jakautuivat tasaisesti. Suurin osa nuorista työskenteli kuukauden ajan ja sai palkkaa Suosituin työala oli urheilu- ja vapaa-aikatoiminta ja toiseksi suosituimpana erilaiset puutarha-, kiinteistö- ja rakennustyöt. Kansainvälisellä työleirillä Sierlan ja Kattilaniemen leirikeskuksissa kokoontui 12 osallistujaa kymmenestä eri maasta. Leirillä kunnostettiin leirikeskusten piha-alueita ja tehtiin kunnostustöitä. Retki Turkuun ja toiminta läheisellä maatilalla kuuluivat leirin ohjelmaan. Leiriläisiltä kerättiin palaute, joka oli kiitettävää. Välkky-tiedote jaetaan neljä kertaa vuodessa sähköpostitse ja tiedotetaan toiminnan ajankohtaisista asioista yesbox uutiskirjeessä. Välkyn palveluista koostettiin ja jaettiin esite jossa oli mukana leirivälinelainaamon päivitetty välineluettelo. Välkyn asiakaspalautekyselyyn saatiin 25 vastausta. Tulokset otettiin huomioon vuoden 2014 toimintaa suunnitellessa. Välkky koordinoi kesäesitteen työstämisen. Kesäesitteessä tiedotetaan espoolaisten nuorisoyhdistysten sekä nuorisopalveluiden leiri- ja kurssitoiminnoista ja se jaetaan espoolaisiin alakouluihin sekä julkaistaan verkossa. 3.4 Nuorisovaltuusto Espoon nuorisovaltuusto teki toimintavuoden aikana 6 aloitetta ja 3 kannanottoa. Aloitteista ja kannanotoista on tehty tiedotteita eri medioille ja ne on julkaistu Länsiväylässä Espoon nuorisovaltuuston kumppanuussivulla. Nuorisovaltuustovaalien ehdokasmäärä laskettiin ja varajäsenet jätettiin pois. Syksyn 2013 nuorisovaltuustovaaleissa ehdolle asettui 44 nuorta, joista ennen ehdokaslistan vahvistamista kaksi perui ehdokkuutensa. Koska ehdokasmäärä oli lähellä asetettua jäsenten määrää, päätettiin kaupunginhallituksen kokouksessa valita kaudelle jäsentä ilman erillisiä nuorisovaltuustovaaleja. Nuorisovaltuuston jäsenet osallistuivat vuoden aikana kaikkiin kaupunginvaltuuston kokouksiin ja heille on annettu mahdollisuus käyttää puheenvuoroja tärkeiksi kokemissaan asioissa. Nuorisovaltuuston edustaja on valittu Espoon kaupungin kehittämisohjelmien ohjausryhmiin. Lisäksi nuorisovaltuuston edustaja istuu päihdeasiain neuvottelukunnassa. 8

10 Nuorisovaltuuston jäsenet osallistuivat kertomusvuoden aikana valtakunnallisiin ja kansainvälisiin nuorten vaikuttajaryhmien järjestämiin tapahtumiin, kuten esim. Aktiivipäivät ABC-tapahtuma, jonka järjesti Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto NUVA ry, sekä nuorisovaltuutetut olivat mukana Pohjoismaiden ystävyyskaupunkien seminaarissa, jossa he esittelivät toimintaansa. Nuorisovaltuutetut järjestivät yhteisiä koulutuspäiviä, mm. suunnitteli Vaikuttamo-tapahtuman järjestelyitä, koska nuorisovaltuusto vastasi pääasiallisesti tapahtuman järjestämisestä. Espoon nuorisovaltuusto järjesti yhteistyössä nuorisojärjestöjen, nuorisopalveluiden ja suomen- sekä ruotsinkielisen opetusyksikön kanssa Vaikuttamo / Påverkstad tapahtuman Espoon kulttuurikeskuksessa. Tapahtumassa oli mukana sekä poliittisia nuorisojärjestöjä että nuorisojärjestöjä, joiden toiminnan tavoitteena on vaikuttaminen ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien tukeminen. Lisäksi tarjottiin espoolaisille nuorille tietoa siitä, miten he voivat vaikuttaa Espoossa oman elinympäristönsä asioihin. Nuorisovaltuusto toteutti kulttuurisen nuorisotyön kanssa tapahtumatuottajakoulutuksen, jonka tuloksena tuottajat järjestivät kaksi Max.Vol.- tapahtumaa. Yhteistyönä nuorisopalveluiden kanssa on keväällä jaettu Itse tehty -rahaa nuorten omiin projekteihin. Kevään 2013 saapui 7 hakemusta ja rahaa myönnettiin 2 ryhmälle. Itse Tehty - hanke on Nuorten Akatemian koordinoima nuorten omaehtoista toimintaa tukeva hanke, jossa nuoret voivat hakea taloudellista tukea omiin toimintoihinsa. Espoossa nuva toimii itse Tehty - hakemusten käsittelijänä ja valmistelijana. 4. HALLINTO JA KEHITTÄMINEN 4.1 Talous Nuorisolautakunnan toimintamenot olivat vuonna 2013 yhteensä 6,7 miljoonaa euroa ja tulot 0,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoista jäi käyttämättä euroa. Nuorisotoimenjohtaja jäi eläkkeelle ja nuorisopalvelupäällikkö aloitti , myös muut henkilöstörekrytoinnit viivästyivät. Tapiolan liiketalon, jonka tiloissa Tapiolan nuorisotila sijaitsee, omistusoikeus siirtyi kaupungille alkaen, jolloin nuorisotilan vuokraa tarkistettiin ja vuokra aleni. Säästövelvoitteen yhteydessä pienennettiin toimitilojen määrärahaa euroa. Kaupungin liikelaitoksen sisäisiin veloituksiin annetut määrärahat ylittyivät noin euroa. Kesäseteleitä lunastettiin 777 kappaletta. Säästövelvoitteen yhteydessä pienennettiin kesäseteleiden määrärahaa eurolla. Kaupungilla oli voimassa säästötoimenpiteet, joten palvelujen järjestämisessä säästettiin. Tulot toteutuivat suunnitelmien mukaisesti varsinaisen toiminnan osalta. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin kehittämiseen on saatu tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Avustus tulee varsinaisten toimintatulojen lisäksi, vastaavat menot löytyvät menopuolelta. Nuorisolautakunnan koneet ja kalusto määräraha vuodelle 2013 varattiin Tyttöjen talon ensikertaiseen kalustamiseen. Matinkylän ja Saunalahden nuorisotilojen kalustaminen jatkui vuonna 2013, joten määräraha ei riittänyt ja toimialan sisällä siirrettiin määrärahaa nuorisotilojen kalustamiseen. Tyttöjen talon osalta kalustaminen siirtyi käyttötalouteen. 9

11 Taulukko 2. Talousarvion toteutuminen 2013 ja vertailu (1000 ) Talousarvio Tilinpäätös TA 2013 Muutos TP 2013 Tulos Toimintatulot yhteensä Henkilöstö Toimitilat Muut sisäiset erät Käyttö- ja toiminta Avustukset Kesäsetelit Toimintamenot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Käyttöomaisuuden korko Koneet ja kalusto Taulukko 3. Vertailu yksiköittäin Alueelliset nuorisopalvelut Keskitetyt nuorisopalvelut Kehittämispalvelut Hallinto Nuorisovaltuusto TP 2011 TP 2012 TP Taulukko 4. Resurssit Arviointikohde/vuosi Nuorisotoimen menot, tilinpäätös Asukkaat vuotiaat asukkaat vuotiaat asukkaat Menot/asukas 24,5 24,4 26 Menot / 9-17-vuotiaat 221,7 225,2 242,3 Menot / 0-28-vuotiaat 63,3 64,2 68,9 Nuorten vapaaehtoistoiminnan tukeminen (avustukset) Avustussumma tilinpäätöksessä (rahallinen tuki) Tuki nimikkotiloina Kokonaistuki/asukas 1,64 1,62 1,61 Kokonaistuki / 0-28-vuotiaat 4,25 4,26 4,27 Avustukset/asukas 1,64 1,62 1,61 Avustukset / 0-28-vuotiaat 4,23 4,26 4,26 Avustusten %-osuus toimintamenoista 6,70 6,6 6,18 10

12 4.2 Henkilöstö Nuorisopalveluiden vakanssien määrä oli kertomusvuoden lopussa 81. Henkilöstön vakanssit jakautuivat eri nimikkeille seuraavasti: nuorisotoimenjohtaja, nuorisoasiainpäällikkö (2), kehittämispäällikkö, suunnittelija, nuorisoasiainkoordinaattori, johtava nuorisonohjaaja (9), nuorisonohjaaja (61), askartelunohjaaja (3) ja askartelukeskuksen hoitaja sekä nuorisovaltuuston pääsihteeri. Lisäksi nuorisopalveluissa työskenteli henkilöstöä oppisopimuskoulutuksella sekä Seuren tuntityöntekijöitä. Nuorisopalveluissa järjestettiin koko henkilökunnalle koulutusta seuraavilla aihealueilla; lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen, Friends-menetelmän perus- ja jatkokoulutukseen osallistui yhteensä 5 ja nuorisotyön auditointikoulutukseen 4 nuorisonohjaajaa. Nämä koulutukset järjestettiin pks-nuorisotointen yhteistyönä. Kesäleiritoimintojen turvaamiseksi 10 henkilöä kävi EA 1 -peruskurssin ja 8 henkilöä kertauskurssin. Edellä mainittujen koulutusten lisäksi nuorisopalveluissa on hyödynnetty kaupungin omaa koulutustarjontaa. Yksittäiset työntekijät ovat hakeneet mm. menetelmällisiä lisävalmiuksia ulkopuolisesta koulutuksesta. Jet-opiskelijoita nuorisopalveluissa oli kaksi. Työnohjausta hyödynnettiin kolmessa työpaikassa. Syyskaudella keskityttiin sivistystoimen palveluiden kehittämiseen ja organisaatiomuutoksen valmisteluun. Em. aiheeseen liittyvien henkilöstökokousten ja kuulemistilaisuuksien lisäksi nuorisopalveluissa järjestettiin 1,5 henkilöstöpäivää. 4.3 Kehittäminen Pääkaupunkiseudun nuorisotyön arviointimallia koordinoi toimintavuonna Vantaa. Pksyhteistyössä tarkennettiin ja tiivistettiin nuorisotyön arvioinnin mittareita ja yhteisiä tunnuslukuja. Tavoitteellisten pienryhmien toiminnan kriteerit päivitettiin pks- yhteistyössä. Kohdennettu pienryhmätyö arvioitiin keväällä Espoon itsearviointipajassa. Nuorisotilatoiminnan asiakaspalautteet kerättiin sekä nuorilta että huoltajilta. Leirivälinelainaamon ja leirikeskusten asiakaspalautekyselyiden lisäksi kerättiin palautetta vapaaehtoistoiminnan tukemisesta. Vuosittaiset loma-ajan toimintojen asiakaspalautteet kerättiin nuorilta ja huoltajilta. Verkostotyötä selvitettiin nuorisopalveluiden henkilöstön haastattelututkimuksella, jonka tuloksena verkostot kuvattiin ja arvioitiin niiden toimivuutta sekä hyötyä asiakkaille. Nuorisopalvelut oli mukana resurssivarausjärjestelmän kehittämisessä. Nuorisotilojen käyttövuorot, leiritarvikkeiden varaukset ja ilmoittautumiset toimintoihin tehdään jatkossa verkossa. Järjestelmä otetaan käyttöön Henkilöstöä koulutettiin tilastointiohjelman ja ryhmätyötilojen käyttämisessä. Uusi sähköinen puhelinluettelotoiminto verkossa otettiin käyttöön. Syyskaudella keskityttiin sivistystoimen palveluiden kehittämiseen ja organisaatiomuutoksen valmisteluun. 4.4 Projektit Nuorisopalveluiden kehittämishankkeiden aiheiden valintaa on ohjannut lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) strategiset päämäärät sekä opetusministeriön linjaukset nuorisokasvatustyön kehittämiseen. Nuorisopalveluiden projekteja olivat toimintavuoden aikana Labra ja kouluyhteistyö projektit sekä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen 11

13 lapsille ja nuorille. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia tarjotaan nuorisotilojen toiminnassa (kts. sivu 3). Kouluyhteistyöprojektin tavoitteena on kehittää kouluyhteistyötä määrittävä toimintamalli, nimetä mallista eniten hyötyvä lapsi- tai nuorisoryhmä sekä kehittää yhteistyöllisiä keinoja vanhemmuuden tukemiseen. Projektin toteuttaminen aloitettiin elokuussa Syksyn aikana projektipäällikkö perehtyi olemassa olevaan tutkimusaineistoon ja kartoitti Espoossa käytössä olevia yhteistyön muotoja sekä selvitti pilottikoulujen opettajien näkemyksiä olemassa olevasta yhteistyöstä. Projekti jatkuu edelleen. Hankkeen etenemistä tukee mm. Kaupunkimaisen nuorisotyön verkoston (Kanuuna) tutkimushanke sekä Humanistisen Ammattikorkeakoulun tutkimustyö. Labra-projektissa toteutetaan ns. tietokonekeskus Karakallion nuorisotilan yhteyteen, jolloin nuorilla on mahdollisuus ohjattuun ja avoimeen pelitoimintaan. Projektissa hyödynnetään nuorisotyön menetelmiä digitaalisen sisällön tuotannossa, multimediakasvatuksessa sekä erilaisissa työpajoissa ja leiritoiminnassa. Lisäksi nuorilla on mahdollisuus toteuttaa esim. LANtapahtumia. Toimintavuoden aikana tilaan hankittiin 14 tietokonetta ja näyttöjä sekä lisättiin verkkorasiointeja. LANeissa toimivan internet-liittymän piloitointi aloitettiin. Tilassa suunniteltiin ATK-tilan muutostöitä ja aloitettiin pysyvämmän pelikäytössä toimivan verkon suunnittelu. LANit järjestettiin yläkoululaisille ja aloitettiin LANien järjestämiseen tarkoitettujen lainattavien laitteiden kasaaminen. Nuorten kansallinen NHL14- verkkopeliliiga toteutettiin ja ideoitiin PeliLabrapeliohjelmointileiriä. Projektissa tuettiin vuotiaiden nuorten digitaalisen tekniikkaan ja LANeihin keskittyvän yhdistyksen toiminnan käynnistämistä. 5. TILASTOJA Nuorisotilatoiminta /alueelliset palvelut, kohdennettu ja kulttuurinen nuorisokasvatustyö vuosina ARVIOINTIKOHDE Espoo Nuorisotilatoiminnan käyntikerrat Nuorisotilatoiminnan käyntikertoja/ ohjaaja Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret Tavoitettujen nuorten lkm/ ohjaaja Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Tuettujen nuorten lkm/ ohjaaja ,0 Loma-aikoina tavoitettujen nuorten käyntikerrat Nuorisonohjaajia Käyntikerrat/ohjaaja Nuorisonohjaajien henkilötyövuodet * ,2 *) Luku on alueellisten palveluiden ohjaajatyövuosien määrä. Se kertoo vakansseja paremmin asiakastyöhön käytetyn ohjaajapanoksen. 12

14 Vapaaehtoistoiminnan tukeminen vuosina Arviointikohde Avustettujen nuorisoyhdistysten ja toimintaryhmien jäsenmäärä / jäseniin verrattavien toimijoiden määrä Avustussumma Avustusta/jäsen ,3 Tuki nimikkotiloina Tuki yhteensä Tuet yhteensä / jäsen ,3 Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden 0-28-vuotiaiden käyntikerrat Muut osallistujat Tuettujen nuorisoyhdistysten ja toimintaryhmien toimintavuorokaudet Nuorisopalveluiden resurssit vuosina Arviointikohde / vuosi Nuorisotoimen menot, tilinpäätös Asukkaat vuotiaat asukkaat vuotiaat asukkaat Menot / asukas 22,66 22,9 24,5 24,4 26 Menot / 9-17-vuotiaat ,6 221,7 225,2 242,3 Menot / 0-28-vuotiaat 59,1 59,51 63,3 64,2 68,9 Nuorten vapaaehtoistoiminnan tukeminen (avustukset ja nimikkotilat) Avustussumma tilinpäätöksessä (rahallinen tuki) Tuki nimikkotiloina Kokonaistuki/ asukas 1,7 1,68 1,64 1,62 1,61 Kokonaistuki / 0-28-v. 4,45 4,37 4,25 4,26 4,27 Avustukset / asukas 1,69 1,7 1,64 1,62 1,61 Avustukset / 0-28-vuotiaat 4,42 4,3 4,23 4,26 4,26 Avustusten %-osuus toimintamenoista 7,5 7,3 6,7 6,6 6,18 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut käyntikerrat Arviointikohde / vuosi Tietopalvelut; fyysiset asiakaskontaktit Neuvontapalvelut; fyysiset asiakaskontaktit Fyysiset asiakaskontaktit yhteensä Ohjaajien lkm 6 6 4,5 4 4 Fyysisiä asiakaskontakteja / ohjaaja Pulmakulma, informaatiokontaktit Pulmakulma, neuvontakontaktit ** Sähköiset asiakaskontaktit yhteensä Sähköiset kontaktit / ohjaaja Kaikki asiakaskontaktit yhteensä Kaikki asiakaskontaktit /ohjaaja

15 Leirikeskusten käyttö Käyttövuosi/Leirikeskus Kattilaniemi Luukki Sierla Yhteensä Käyttövuorokaudet Käyttövuorokaudet Käyttövuorokaudet Käyttövuorokaudet yht Käyttövuorokaudet yht Henkilökäyttö vuorokaudet Henkilökäyttövuorokaudet Henkilökäyttövuorokaudet Henkilökäyttövuorokaudet Henkilökäyttövuorokaudet * Henkilökäyttövuorokausi = asiakkaiden määrä x vuorokausi 14

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 SISÄLTÖ 1 2 VIRASTOPÄÄLLIKÖN PUHEENVUORO 16 SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYÄ JA YHTEISTYÖN HEDELMÄÄ 3 NUORISOLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 20 KUSTANNUSTEHOKKAITA HANKKEITA 4 NUORISOASIAINKESKUS

Lisätiedot

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo

Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 26.02.2015 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 26.02.2015 torstai klo 17:35-20:05 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12. krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa

380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa 380 LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TEKSTIOSA (TOIMINTA) Suunnitelma 2015 liikunta- ja nuorisopalvelut, yhteinen osa Liikunta- ja nuorisopalveluiden johto allekirjoitti helmikuussa

Lisätiedot

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Tekijä: Inka Hopsu Tilaaja: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry xxx 2 SISÄLLYS ALKUSANAT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

sivistystoimiala Nuorisopalveluiden toimintakertomus 2010 Vuoden strategiset tavoitteet ja saavutetut tulokset

sivistystoimiala Nuorisopalveluiden toimintakertomus 2010 Vuoden strategiset tavoitteet ja saavutetut tulokset sivistystoimiala Nuorisopalveluiden toimintakertomus 2010 Vuoden strategiset tavoitteet ja saavutetut tulokset Sisältö Hyvää yritettiin, mutta priimaa tuli! 3 Nuorisopalveluiden tehtävä 4 Nuorisopalveluiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KEMPELEEN NUORISOTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Kempeleen kunnan nuorisotoimi tarjoaa vuonna 2014-2015 ennaltaehkäisevää, lasten mielipiteet huomioivaa ja lasta sekä

Lisätiedot

sivistystoimiala Kadulla. Nuokulla. Kahden kesken. Ryhmässä. Kasvotusten. Verkossa.

sivistystoimiala Kadulla. Nuokulla. Kahden kesken. Ryhmässä. Kasvotusten. Verkossa. sivistystoimiala Kadulla. Nuokulla. Kahden kesken. Ryhmässä. Kasvotusten. Verkossa. Toimintakertomus 2008 Sisältö Minun nuorisopalveluni Pysy mukana, kehity ja uudistu! Palveluita ja prosesseja Talous

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN NUORISOTYÖOHJELMA 2013-2016. Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi SISÄLLYS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN 1 JOHDANTo 3 2 MIKSI SEUDULLINEN OHJELMA TARVITAAN? 4 3 TAMPEREEN

Lisätiedot

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry.

Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. 1 Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. KULTTUURI-, HARRASTUS- JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 6 TAVOITTEET 7 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 7 1.2. Kerhotoiminta

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Kh:n kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, 02770 Espoo

Kh:n kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, 02770 Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja 13.06.2013 Sivu 1 / 40 Kokoustiedot Aika 13.06.2013 torstai klo 17:35-19:30 Paikka Kh:n kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Antti Aarnio,

Lisätiedot

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.

Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020. Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12. Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen strategia 2014-2020 Vapaa-aikalautakunta 9.10.2013 35 Kunnanhallitus 2.12.2013 222 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 93 LAPPAJÄRVEN KUNNAN VAPAA-AIKATOIMEN STRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta

70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta 70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatuotot Myyntituotot 181 023 226 800 204 864 Maksutuotot 256 378 318 460 235 269 Tuet ja Avustukset 90 240 83 800 108 797 Muut toimintatuotot

Lisätiedot

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6.

6. HALLINTO 45 6.1. Luottamushallinto 45 6.2. Johtaminen 46 6.3. Henkilöstö 47 6.4. Talous 47 6.5. Kansainvälinen yhteistyö 53 6.6. VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällys 1. EHYT ry:n toiminta 4 2. YHTEISKUNTAVAIKUTTAMINEN JA VIESTINTÄ 6 2.1. Yhteiskuntavaikuttaminen 6 2.2. Viestintä 8 3. JÄRJESTÖ- JA ALUETYÖN OSASTO 10 3.1. Järjestöyksikkö 10

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Keravan kaupunki Yhteistyöryhmä Lapset ja nuoret 1.2.2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lähtökohtia... 2 2.1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

LIITE 1. JÄSENJÄRJESTÖT, HENKILÖKUNTA, HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT LIITE 2. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

LIITE 1. JÄSENJÄRJESTÖT, HENKILÖKUNTA, HALLITUS, TYÖRYHMÄT JA TOIMIKUNNAT LIITE 2. HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku puh. 044 5355 132/138 www.vslapset.fi www.facebook.com/vslapset 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUOTEEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

iala sivistystoim Tuloskertomus 2007

iala sivistystoim Tuloskertomus 2007 sivistystoimiala Tuloskertomus 2007 Minun nuorisopalveluni Ensimmäisen kerran jouduin tekemisiin nuorisopalveluiden kanssa ollessani neljännellä luokalla. Silloin kävin ensimmäisen kerran nuorisotalolla

Lisätiedot

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa

Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Päihteiden käytön ennaltaehkäiseminen ja varhainen puuttuminen lasten ja nuorten palveluissa Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY... 4 2.1 Suojaavat tekijät ja riskitekijät...

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 Vuosikertomus 2014 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3, 20700 Turku p. (02) 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi

Lisätiedot

2010 Toimintakertomus

2010 Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2 Sisällysluettelo Puheenjohtajan tervehdys...4 Toiminnanjohtajan tervehdys...5 1 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN...6 1.1 Näkyvyys ja vaikuttaminen...6

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry 2012 Vuosikertomus Kalliolan Kannatusyhdistys ry SISÄLLYS 1. Johdanto Ihmisistä hyvä tulee 4 Kalliolan arvot 5 Kalliolan toiminta-ajatus 6 Setlementtiliike 7 Toiminnanjohtajan katsaus 8 Yhdessä ihmisten

Lisätiedot

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 2 Esipuhe Lasten ja nuorten hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen vastuumme. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

ILOA AUTTAMISESTA. Toimintakertomus 2014. Nuorten turvatalot

ILOA AUTTAMISESTA. Toimintakertomus 2014. Nuorten turvatalot ILOA AUTTAMISESTA Toimintakertomus 2014 Nuorten turvatalot Suomen Punainen Risti 13.2.2015 1 2 Punainen Risti ylläpitää Suomessa viittä Nuorten turvataloa. Turvatalot sijaitsevat Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot