ESPOON NUORISOPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON NUORISOPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 ESPOON NUORISOPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS 2013

2 Sisällys 1. JOHDANTO ALUEELLISET NUORISOPALVELUT Nuorisotilatoiminnat Kohdennettu yksilö- ja pienryhmätoiminta Loma-ajan toiminnot ja yhteiset projektit KESKITETYT NUORISOPALVELUT Nuorten tieto-ja neuvontapalvelut Kulttuurinen nuorisotyö Vapaaehtoistoiminnan tukeminen Nuorisovaltuusto HALLINTO JA KEHITTÄMINEN Talous Henkilöstö Kehittäminen Projektit TILASTOJA

3 1. JOHDANTO Liikunta- ja nuorisolautakunta huolehtii osaltaan nuorisolain mukaisesti kunnan tehtäviin kuuluvasta nuorisotyöstä ja nuorisopolitiikasta. Kunnan nuorisotyöhön ja politiikkaan kuuluvat mm. nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimitilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut sekä nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta sekä nuorten ympäristökasvatus. Espoon nuorisopalveluiden keskeisimmät tavoitteet vuonna 2013 olivat nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen sekä lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Nuorisopalveluiden toiminnoissa huomioidaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke ) strategisia päämääriä. Kehittämisohjelmassa on kolme tärkeää painopistealuetta, joita ovat osallisuus, yhdenvertaisuus ja arjen hallinta. Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden työn kautta toteutetaan osittain yhteiskuntatakuun periaatteita. Espoon nuorisopalvelut koostuivat kertomusvuonna alueellisista ja keskitetyistä nuorisopalveluista sekä kehittämispalveluista. Yksityiskohtaisempaa tietoa vuoden 2013 toiminnasta on koottu seuraaville sivuille. 2

4 2. ALUEELLISET NUORISOPALVELUT 2.1 Nuorisotilatoiminnat Nuorisopalvelujen alueellisissa palveluissa on yhteensä 17 nuorisotilaa viidellä suuralueella. Mankkaan makasiinissa nuorisotilatoimintaa järjestetään viikonloppuisin. Gräsan kädentaitojen keskus ja Leppävaaran nuorisotila tarjoavat erityisesti kädentaitojen kerhotoimintaa. Kauklahden nuorisotilalla järjestetään pääasiassa pienryhmätoimintaa. Ruotsinkielistä nuorisokasvatustyötä toteutetaan viikonloppuisin Sökö Ungdomslokalissa ja viikoittain ruotsinkielisillä kouluilla. Taulukko 1. Nuorisotilat Espoon keskuksen alue Juvanpuiston nuorisotila Kalajärven nuorisotila Rentola Kauklahden nuorisotila Keski-Espoon asukas- ja nuorisotila Sentteri Espoonlahden alue Sökö Ungdomslokal * * toiminta siirrettiin Sellon kirjaston nuortenosasto Pointtiin syksyllä 2013 *ruotsinkielistä toimintaa toteutetaan lisäksi Mattlidenin ja Lagstadin kouluissa Matinkylä- Olarin alue Leppävaaran alue Tapiolan alue Gräsan Kivenlahden Matinkylän kädentaitojen nuorisotila Karakallion nuorisotila monitoimitalo keskus Nöykkiön Haukilahden nuorisotila Leppävaaran nuorisotila Olarin nuorisotila monitoimitalo Saunalahden nuorisotila Ruusutorpan nuorisotila * Mankkaan makasiini Sellon kirjaston Soukan nuorisotila nuortenosasto Pointti Tapiolan nuorisotila Nuorisotilatoiminta kohdentuu 9-12-vuotiaiden osalta arki-iltapäiviin ja vuotiaiden osalta iltoihin arkisin, perjantaisin ja lauantaisin. Osallistuessaan nuorisopalveluiden toimintaan nuorelle myönnetään pääkaupunkiseudun jäsenkortti, joka on ilmainen. Espoossa myönnettiin jäsenkorttia toimintavuoden aikana. Nuorisotiloissa kohdataan nuoria myös Facebookyhteisöpalvelussa ja kirjoitetaan Blogia nuorisotilan toiminnasta. Nuorisotilat ovat turvallisia, päihteettömiä ja savuttomia vapaa-ajan viettopaikkoja, joissa noudatetaan Savuton Espoo-periaatteita ja sivistystoimen suunnitelmaa päihteiden käytön ennaltaehkäisemisestä ja varhaisesta puuttumisesta. Ennaltaehkäisevää päihdetyötä toteutetaan kaikissa nuorisotilatoiminnoissa ja erityisesti syksyisin toteutettavalla päihdekasvatusviikolla Selvästi Hot- Nykter Het- materiaalin avulla. Sivistystoimen päihdetoimintamallin mukaisia yhteydenottoja koteihin tehtiin yhteensä 70, joista 37 koski yläkouluikäisten tupakointia, 33 päihteiden käyttöä. Lastensuojeluun tehtiin yksi ilmoitus päihteidenkäyttöön liittyen. Espoon nuorisopalveluiden toiminnoissa toteutetaan ympäristökasvatusmallia, jonka toteutuksen tukena käytetään kestävän kehityksen suunnitelmia, nk. ekosuunnitelmia ja toteutumista arvioidaan ekokertomusten avulla. Nuorisotiloilla tehdään vuosittain ekokartoitus yhdessä nuorten kanssa ja seurataan ekokehitystä. Ekoarkea toteutettaessa huomioidaan mm. kierrätys, energiansäästö, ekologiset ja eettiset valinnat hankinnoissa, sekä nuorisopalveluiden yhteiset teemaviikot, te lat ja tapahtumat, kuten ympäristökasvatusviikko, energiansäästöviikko, nuukuusviikko ja Earth hour. Seksuaalikasvatusta toteutetaan nuorisotilatoiminnoissa mm. toteuttamalla seksuaalikasvatusmallin mukaisia toimintoja, sekä kouluyhteistyössä toteuttamalla koululuokille kyselytunteja. Muita nuorisotilatoiminnoissa toteutettuja teemoja olivat mm. mediakasvatusviikko, 3

5 rasisminvastainen viikko, monikulttuurisuusviikko, ystävyysviikko ja terve elämä- teemakuukausi. Erilaiset liikunnalliset pelit, kuten biljardi, pingis, pöytäjalkapallo, ilmakiekko, sähly, jalkapallo, ja konsoli- ja verkkopelit sekä erilaiset lautapelit kuuluivat nuorisotilatoiminnan sisältöön. Nuoret osallistuivat alueellisiin turnauksiin eri pelilajeissa ja osallistuivat mm. nuorisotilojen biljardin SMkisoihin. Kahdessa nuorisotilassa järjestettiin LAN-tapahtumat. Kerho- ja pienryhmätoiminnoilla tarjotaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille. Matalan kynnyksen harrastustoiminta-hankkeen tavoitteena on lisätä harrastustoimintaa espoolaisille lapsille ja nuorille sekä kohdentaa tarjontaa niille, joilla ei ole säännöllistä harrastusta. Toimintavuonna nuorisopalveluissa oli yhteensä 141 kerhoa tai pienryhmää, joissa harrastettiin kädentaitoja ja askartelua (60), kokkaamista (23), liikuntaa (20), bänditoimintaa (6), ilmaisutaitoja (6) ja muita vaihtuvia teemoja, kuten mm. ympäristö- ja ekotoimintaa, Dj-toimintaa, lauta- ja korttipelejä, sekä elokuvien ja videoiden tuottamista (26). Kerho- ja pienryhmätoiminnoista 88 kerhoa tai pienryhmää oli järjestetty alakoululaisille, 53 yläkoululaisille. Nuorisopalvelut ryhmäytti yhdessä muiden toimijoiden kanssa yhteensä 2073 peruskoulun 7- luokkalaista. (2012: 2399) Kouluyhteistyötä toteutetaan nuorisotilojen lähialueen koulujen kanssa. Kouluyhteistyössä toteutettiin mm. luokkien jatkoryhmäytyksiä, kyselytunteja, luokkavierailuja, päihde- ja seksuaalikasvatuksen sekä kiusaamisen ehkäisyn mukaisia toimintoja, sekä yhteisiä tapahtumia. Menetelminä käytettiin mm. Syksystä syksyyn-menetelmää, Valintojen putkitapahtumaa, sekä Onnea vahvistamassa- draamapajoja. Kouluyhteistyössä toteutettiin Friendsohjelmaa, joka on lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukeva sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Ruotsinkielistä nuorisokasvatustyötä toteutetaan viikonloppuiltaisin Sökö Ungdomslokalilla ja ruotsinkielisillä kouluilla kerran viikossa. Espoon nuorisopalveluilla on sopimuskumppanuus ruotsinkielisen tuotantokoulun Svepsin ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluja tarjoavan Ung Infon kanssa, joiden avulla täydennetään ruotsinkielisille nuorille tarjottavia palveluita. Sveps on vuotiaille työttömille nuorille suunnattu työpaja ja Ung Info tarjoaa nuorille henkilökohtaista neuvontaa toimipisteessä ja verkossa toimivassa kysy ja vastaa- palvelussa. 2.2 Kohdennettu yksilö- ja pienryhmätoiminta Nuorisopalveluissa toteutetaan suunnitelmallista, kohdennettua yksilö- ja pienryhmätoimintaa, jolla vastataan lastensuojelulain (8, 3 a ) velvoitteeseen toteuttaa ehkäisevää lastensuojelua sekä järjestää tarvittaessa erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria tukevaa toimintaa. Kohdennettua yksilö- ja pienryhmätoimintaa toteutetaan nuorisopalveluiden kohdennetun työn mallin mukaisesti. Toiminta perustuu nuoren, huoltajien ja oheiskasvattajien kanssa yhteistyössä tehtävään suunnitelmaan, jossa määritellään toiminnalle ryhmä- ja yksilötason tavoitteet. Tavoitteiden toteutumista seurataan toiminnan aikana sekä arvioidaan vuosittain yhteistyössä huoltajien ja oheiskasvattajien kanssa. Yhteistyö yksilötason kasvua tukevassa verkostossa on oleellinen osa kohdennettua yksilö- ja pienryhmätoimintaa. Kohdennettuja pienryhmiä oli kertomusvuonna 27, joissa oli yhteensä 137 nuorta. Poikia ryhmissä oli yhteensä 77, tyttöjä 60. Yläkoululaisia ryhmien jäsenistä oli 72, alakoululaisia 65. Ryhmätoiminnan tavoitteina olivat mm. lasten ja nuorten terveellisten elämäntapojen edistäminen, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen, koulunkäynnin tukeminen, ja kaverisuhteiden muodostaminen. Ryhmät kokoontuivat nuorisotiloissa keskimäärin kerran viikossa. Retkiä toteutettiin keskimäärin kaksi kertaa 4

6 syksyn/kevään aikana. Ryhmien toiminnassa käytetyt menetelmät olivat monipuolisia, kuten elämäntilanteen kartoitukset, yksilö- ja ryhmäkeskustelut, kädentaidot, ilmaisutaidon eri menetelmät, bändisoitto sekä monipuoliset liikunnalliset ja terveellisiin elämäntapoihin liittyvät menetelmät. Menetelmällisinä työkaluina käytettiin esim. Friends, Voimaneidot ja Disa- ohjelmien sisältöjä. 2.3 Loma-ajan toiminnot ja yhteiset projektit Nuorisopalveluiden loma-ajan toimintoihin kuuluvat koulujen loma-aikoina toteutetut yö- ja päiväleirit, kurssit ja retket sekä nuorisotilojen kesäloman toiminta. Toiminnot saavuttavat pääosin alakouluikäisiä lapsia ja nuoria. Kesäloman toiminnoista kootaan vuosittain yhteisesite nuorisojärjestöjen kanssa. Kesäesite jaettiin kouluihin ja julkaistiin nuorisopalveluiden verkkosivuilla. Toimintavuonna järjestettiin 18 yöleiriä, joiden teemoina olivat mm. luonto ja erätaidot, seikkailu, liikunta, bändisoitto, teatteri, eläinten hoito ja kädentaidot. Hiihtoloman leirit järjestettiin Tahkolla ja Kalajärven nuorisotila Rentolassa. Kesän leirit järjestettiin Karakallion nuorisotilassa, Kalajärven nuorisotila Rentolassa, Sierlan ja Kattilaniemen leirikeskuksissa, Räyskälässä ja Repoveden kansallispuistossa. Päiväleirejä järjestettiin 12 joiden teemoina oli mm. liikunta, kädentaidot, luonto ja ympäristö, retket ja videon tekeminen. Kursseja ja toimintapajoja järjestettiin 22, joiden teemoina olivat mm. useat kädentaitojen tekniikat, eri liikuntalajit kuten salibandy, jalkapallo ja erätaidoista kalastus. Kesänuorisotilat olivat avoinna nuorten toimintaan Matinkylän ja Kivenlahden nuorisotiloissa. Matinkylässä järjestettiin toimintaa koko kesän ajan, Kivenlahdessa kesäkuussa kolmen viikon ajan. Koko perheen rantalomaviikko järjestettiin yhteistyössä Espoon liikuntapalveluiden kanssa. Rantalomaviikolla järjestettiin Espoon uimarannoilla ohjattua toimintaa, kuten pelailua, askartelua ja kesäisiä leikkejä. Yhteistyössä seurakuntien kanssa järjestettiin neljä juhlapäivien partiointioperaatiota, joissa lapsia ja nuoria kohdattiin seuraavasti; Vappuoperaatio 632, koulujen päätöspäivän operaatio 886, koulujen aloitusoperaatio 300 ja Uuden Vuoden operaatio 322. Päävastuu operaatioiden järjestelyistä on nuorisopalveluilla. Nuorisopalvelut antaa toiminnoissaan nuorille mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä päätöksentekoon. Nuorisotiloilla toteutettiin nuorten tilakokouksia, joissa nuoret ovat saaneet osallistua nuorisotilatoiminnan sisällön suunnitteluun sekä pienten hankintojen esittämiseen. 18- vuotiailla nuorilla sekä lasten ja nuorten vanhemmilla on mahdollisuus toimia vapaaehtoisina nuorisotiloilla tai erilaisissa tapahtumissa. Mankkaan makasiinin Cafe Manun toiminta lauantaisin toteutetaan vapaaehtoisten voimin. Manun toiminnassa oli mukana 25 vapaaehtoista. Nuorisotiloilla toimi yhteensä 18 vapaaehtoista. 3. KESKITETYT NUORISOPALVELUT Keskitettyjen nuorisopalveluiden palvelukokonaisuudet muodostuvat nuorten aktiivisen kansalaisuuden ja itsenäistymisen tukemisesta, nuorten kohtaamisesta verkossa, kulttuurisesta nuorisotyöstä ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta. Em. palvelukokonaisuuksia toteutetaan nuorten tieto- ja neuvontapiste yesboxissa, verkkoympäristöissä kuten Pulmakulmassa ja Netarissa, Nuorisopoliklinikka Nupolissa, kulttuurisessa nuorisotyössä ja nuorten osallisuuskeskus Välkyssä. 5

7 3.1 Nuorten tieto-ja neuvontapalvelut Nuorten itsenäistymistä tukevia palveluita tarjotaan nuorten tieto- ja neuvontapiste yesboxissa, Espoon nuorisopoliklinikka Nupolissa, erilaisissa verkkoympäristöissä kuten Pulmakulmassa ja Netarissa, ja jalkautumalla oppilaitoksiin ja erilaisiin tapahtumiin. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelujen matalan kynnyksen toimipiste yesbox sijaitsee Iso Omenan kauppakeskuksessa. Nuorisonohjaajien antama neuvonta on maksutonta, luottamuksellista ja saatavilla ilman ajanvarausta. Pisteessä annetaan tietoa ja neuvontaa nuorille, nuorten ryhmille ja nuorten läheisille / edustajille ja ammatillisille yhteistyökumppaneille nuorten elämäntilanteisiin liittyvistä asioista, kuten mm. asuminen, työhaku, työskentely sekä kotimaassa että ulkomailla, kesätyö, opiskelu ja harrastukset. Asiakaskontakteja oli kertomusvuoden aikana yhteensä 3214, joista sähköisiä 504. Asiakaskontaktien määrä kasvoi 9,8 % edellisestä vuodesta. Peruskoululuokkien ja toisen asteen opiskeluryhmien vierailukäynneillä kohdattuja nuoria oli yhteensä 355, aikuisia 23. yesbox esitteli toimintaansa useissa tapahtumissa, mm. Takuu Areena, Suuntana työelämä, Hyvinvointitori sekä Elinvoimana nuoret- festivaali. Kesällä yesboxiin palkattiin kaksi nuorta kesätyöntekijää. yesboxissa toteutetaan erilaisia ajankohtaisia teemaviikkoja, kuten Lempiviikot, nuukuusviikko, sekä nuorisopalveluiden yhteinen Selvästi Hot- ehkäisevän päihdetyön viikko. Tapiolan lukion tutor- ryhmä järjesti toimipisteessä kesätyö-infon. Yhteistyössä Ung Infon kanssa toteutettiin kaksikielinen Kansainvälinen ilta- tapahtuma. Ung Info tarjoaa ruotsinkielistä tieto- ja neuvontapalvelua nuorille. Jalkautettua työtä toteutettiin teemapajoissa mm. toisen asteen oppilaitoksissa ja lukioissa. Teemapajojen (22 kpl) sisällöt vaihtelevat nuorten tarpeiden mukaisesti, esim. itsenäinen asumisen teemapajat, kansainvälisyys, info opiskelijaelämästä, kesätyöt ja kesäseteli- infot. Teemapajoissa kohdattiin 376 nuorta. Lukion infotunneilla kohdattiin 126 nuorta. Tuntien teemoina oli mm. opiskelu ja työnteko ulkomailla. EVS- prosessissa (European Voluntary Service) oli vuoden aikana yhteensä kaksi nuorta vuotiaiden nuorten kesätyöllistymistä tuetaan kesäsetelin avulla. Kesäseteleitä jaettiin yesboxista 549 kappaletta. (2012:442) Nuorten kohtaaminen verkossa tapahtuu Pulmakulmassa ja Netarissa. Pulmakulmaan tuli 396 kysymystä, lisäksi osallistuttiin chat päivystyksiin 22 vuorolla kevään aikana. Netarissa päivystettiin Demin osalta yhteensä 29 kertaa, Habbossa 5 kertaa. Netarissa kohdattuja nuoria oli toimintavuoden aikana 718 (Espoo). Ansiokursseja järjestettiin kolme, joihin osallistui 28 nuorta. Kursseilla opetellaan mm. työelämän perussääntöjä, työhakemuksen ja ansioluettelon tekemistä, sekä työhaastattelussa pärjäämistä. Kurssiin kuuluu 12 tunnin työharjoittelu HOK- Elannon toimipisteessä. Yhteistyössä Karakallion nuorisotilan ja Espoon kulttuuripalveluiden kanssa toteutettiin Mediakurssi, jossa oli mukana seitsemän nuorta. Kurssilla tarjotaan nuorille mahdollisuus tuottaa mediasisältöä sekä tukea nuorten mediakriittisyyttä. Viikon aikana nuoret suunnittelivat ja tuottivat nuorisotilan esittelyvideon, valokuvasivat sekä kirjoittivat lehtijuttuja ja blogia. yesbox toteutti nuorisosasuntoliiton kanssa yhteistyössä taloudenhallintapajan Espoon nuorisoasuntojen asukkaille. Kurssiin osallistui neljä nuorta. Nuorille suuntautuva yesbox uutiskirje ajankohtaisista tapahtumista ilmestyi 10 kertaa vuoden aikana sekä sähköpostitse että verkkoversiona. 6

8 Espoon nuorisopoliklinikka Nupolissa työskentelee nuorisonohjaaja osana moniammatillista tiimiä. Nupolin lisäksi ohjaaja työskentelee nuorisopalveluissa mm. työparina juhlapäivien operaatioissa ja Selvästi Hot-viikon toteuttamisessa. Nupolissa kohdattiin toimintavuoden aikana 122 nuorta, joista tyttöjä oli 77, poikia 45. Nupolin nuorisonohjaaja osallistui Lempibussin seksuaalikasvatustuntien toteuttamiseen. Lempibussi on kirjastoauto, joka on lastattu nuorten kasvuun ja kehitykseen, tunteisiin ja seksuaalisuuteen sekä seurusteluun, liittyvällä kirjallisuudella, elokuvilla ja musiikilla. Bussi vieraili Espoon yläkouluilla viikon ajan. 3.2 Kulttuurinen nuorisotyö Espoon nuorisopalveluiden kulttuurisen nuorisotyön tavoitteena on nuorten kasvatuksellisen ja omaehtoisen kulttuuritoiminnan keinoin vahvistaa nuorten elämänhallintaa ja kansalaisvalmiuksia. Kulttuurinen nuorisotyö tarjoaa nuorille harrastustoimintaa ja esiintymistilaisuuksia. Käytetyt menetelmät vahvistavat nuorten ilmaisutaitoja ja luovaa osaamista. Tapahtumat ja muut toiminnot ideoidaan, suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä nuorten kanssa. Kulttuurisen nuorisotyön suurimpien nuorten tapahtumien järjestäminen pohjautuu pääkaupunkiseudun nuoriso- ja kulttuuritoimien yhteistyösopimukseen. Pääkaupunkiseudun nuorten yhteistyötapahtumia olivat Loistefestari, Loiste-Gaala ja Teatris. Loistefestarin Espoon katselmus pidettiin Kannusalissa. Loiste-gaala järjestettiin Helsingissä Aleksanterin teatterissa. Valtakunnallinen teatteritapahtuma Teatris kokosi yhteen nuoria esiintyjiä 850 henkilöä. Kansallisteatteri ja Musiikkitalo lähiympäristöineen kokosivat katsojaa. Espoon Max. Vol. bänditapahtumia toteutettiin kolme kertaa. Tapahtumia toteutettiin yhteistyössä nuorisovaltuuston, kulttuuripalveluiden ja tuottajakoulutuksen käyneiden nuorten ryhmän kanssa. Tapahtumat tavoittivat yhteensä 300 kävijää, 30 nuorten esiintyjäryhmää ja 16 tuottajanuorta. VolumeClub tapahtumia toteutettiin kuusi kertaa. Tapahtumat tavoittivat 220 kävijää ja 20 nuorten esiintyjäryhmää. EspooLive!- tapahtumassa järjestettiin nuorille työpajoja, kuten fanikylttien ja plektrojen askartelua sekä tatuointipajat. Toiminnan toteuttamiseen osallistui yesboxin tapahtumatuottajanuorten ryhmä. Tapahtuma tavoitti yleisöä n nuorta. Kurssimuotoiseen Espoon tapahtumatuottajakoulutukseen osallistui keväällä 6 nuorta. Tuottajanuoret osallistuivat mm. Max.Vol.EspooLive! - tapahtuman toteuttamiseen. Kaksiosainen tapahtumatuottajakoulutus järjestettiin lisäksi pks- yhteistyönä, johon osallistui 13 nuorta. Kurssit sisältävät tapahtuman tuottamisen teoreettisia perusteita sekä käytännön työskentelyä Loistefestarissa ja Teatriksessa. Kulttuurisen nuorisotyön panos nuorisovaltuuston toiminnan toteuttamisessa kiteytyi Nuvakoulutusviikonloppuna. Koulutukseen osallistui 12 nuorta, joiden kanssa mm. vahvistettiin itseilmaisua ja perehdyttiin vaikuttamismahdollisuuksiin. 3.3 Vapaaehtoistoiminnan tukeminen Vapaaehtoistoimintaa tuetaan Välkky- nuorten osallisuuskeskuksen toiminnassa. Vapaaehtoistoiminnan tukemiseen sisältyy mm. nuorisoyhdistysten ja nuorten toimintaryhmien avustusten valmistelu, leirikeskukset, lainaamotoiminnot, kesäseteliprosessi sekä nuorisopalveluiden loma-ajan toimintojen kesäesite. Välkyssä oli vuoden aikana yhteensä 3224 asiakaskontaktia, joista sähköisiä oli Nuorisolautakunnan hyväksymän avustusohjeen mukaisia avustusmuotoja ovat: yleisavustus (58 yhdistystä), kohdeavustus (27 yhdistystä) ja sopimuspohjainen avustus aluenuorisojärjestöille (8). 7

9 Vuonna 2013 avustuksiin oli varattu ja avustuksia myönnettiin yhteensä euroa. Sopimuspohjaista avustusta saavien aluenuorisojärjestöjen kanssa käytiin kehittämis- ja arviointineuvottelut kaksi kertaa vuoden aikana. Sähköinen avustushakujärjestelmä otettiin käyttöön. Infotilaisuus avustuksen sähköisestä hakemisesta ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta kokosi yhteen viiden eri yhdistyksen edustajia. Kattilaniemen, Luukin ja Sierlan leirikeskuksissa järjestettiin nuorisopalveluiden ja nuorisoyhdistysten talkoot, joissa tilat ja ympäristö kunnostettiin kesän toimintoja varten. Leirikeskusten käyttö- ja turvallisuusohjeet päivitettiin. Luukin leirikeskuksessa uuden saunan rakentaminen aloitettiin syyskuussa josta alkaen leirikeskus on ollut käyttötauolla. Leirikeskusten asiakaspalautekyselyyn saatiin 36 vastausta leirikeskusta käyttäneiltä. Palaute otettiin huomioon syksyn toimintaa suunnitellessa. Leirivälinelainaamon asiakaspalautekyselyyn vastasi 15 lainaajaa. Tulokset otettiin huomioon vuoden 2014 toimintaa suunnitellessa. Nuorten kesäseteleitä, jolla tuetaan nuorten kesätyöllistymistä, jaettiin 900 kpl vuonna syntyneille espoolaisnuorille. Kesäseteleitä jaettiin nuorten osallisuuskeskus Välkyssä ja yesbox Iso Omenassa. Kesäsetelin arvo on 300 euroa ja sen saa työnantajan allekirjoittamaa kesätyöpaikkatodistusta vastaan. Kesäseteleiden hakeneista tyttöjä oli 52 % ja poikia 48 % ja ikäryhmät jakautuivat tasaisesti. Suurin osa nuorista työskenteli kuukauden ajan ja sai palkkaa Suosituin työala oli urheilu- ja vapaa-aikatoiminta ja toiseksi suosituimpana erilaiset puutarha-, kiinteistö- ja rakennustyöt. Kansainvälisellä työleirillä Sierlan ja Kattilaniemen leirikeskuksissa kokoontui 12 osallistujaa kymmenestä eri maasta. Leirillä kunnostettiin leirikeskusten piha-alueita ja tehtiin kunnostustöitä. Retki Turkuun ja toiminta läheisellä maatilalla kuuluivat leirin ohjelmaan. Leiriläisiltä kerättiin palaute, joka oli kiitettävää. Välkky-tiedote jaetaan neljä kertaa vuodessa sähköpostitse ja tiedotetaan toiminnan ajankohtaisista asioista yesbox uutiskirjeessä. Välkyn palveluista koostettiin ja jaettiin esite jossa oli mukana leirivälinelainaamon päivitetty välineluettelo. Välkyn asiakaspalautekyselyyn saatiin 25 vastausta. Tulokset otettiin huomioon vuoden 2014 toimintaa suunnitellessa. Välkky koordinoi kesäesitteen työstämisen. Kesäesitteessä tiedotetaan espoolaisten nuorisoyhdistysten sekä nuorisopalveluiden leiri- ja kurssitoiminnoista ja se jaetaan espoolaisiin alakouluihin sekä julkaistaan verkossa. 3.4 Nuorisovaltuusto Espoon nuorisovaltuusto teki toimintavuoden aikana 6 aloitetta ja 3 kannanottoa. Aloitteista ja kannanotoista on tehty tiedotteita eri medioille ja ne on julkaistu Länsiväylässä Espoon nuorisovaltuuston kumppanuussivulla. Nuorisovaltuustovaalien ehdokasmäärä laskettiin ja varajäsenet jätettiin pois. Syksyn 2013 nuorisovaltuustovaaleissa ehdolle asettui 44 nuorta, joista ennen ehdokaslistan vahvistamista kaksi perui ehdokkuutensa. Koska ehdokasmäärä oli lähellä asetettua jäsenten määrää, päätettiin kaupunginhallituksen kokouksessa valita kaudelle jäsentä ilman erillisiä nuorisovaltuustovaaleja. Nuorisovaltuuston jäsenet osallistuivat vuoden aikana kaikkiin kaupunginvaltuuston kokouksiin ja heille on annettu mahdollisuus käyttää puheenvuoroja tärkeiksi kokemissaan asioissa. Nuorisovaltuuston edustaja on valittu Espoon kaupungin kehittämisohjelmien ohjausryhmiin. Lisäksi nuorisovaltuuston edustaja istuu päihdeasiain neuvottelukunnassa. 8

10 Nuorisovaltuuston jäsenet osallistuivat kertomusvuoden aikana valtakunnallisiin ja kansainvälisiin nuorten vaikuttajaryhmien järjestämiin tapahtumiin, kuten esim. Aktiivipäivät ABC-tapahtuma, jonka järjesti Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto NUVA ry, sekä nuorisovaltuutetut olivat mukana Pohjoismaiden ystävyyskaupunkien seminaarissa, jossa he esittelivät toimintaansa. Nuorisovaltuutetut järjestivät yhteisiä koulutuspäiviä, mm. suunnitteli Vaikuttamo-tapahtuman järjestelyitä, koska nuorisovaltuusto vastasi pääasiallisesti tapahtuman järjestämisestä. Espoon nuorisovaltuusto järjesti yhteistyössä nuorisojärjestöjen, nuorisopalveluiden ja suomen- sekä ruotsinkielisen opetusyksikön kanssa Vaikuttamo / Påverkstad tapahtuman Espoon kulttuurikeskuksessa. Tapahtumassa oli mukana sekä poliittisia nuorisojärjestöjä että nuorisojärjestöjä, joiden toiminnan tavoitteena on vaikuttaminen ja nuorten vaikutusmahdollisuuksien tukeminen. Lisäksi tarjottiin espoolaisille nuorille tietoa siitä, miten he voivat vaikuttaa Espoossa oman elinympäristönsä asioihin. Nuorisovaltuusto toteutti kulttuurisen nuorisotyön kanssa tapahtumatuottajakoulutuksen, jonka tuloksena tuottajat järjestivät kaksi Max.Vol.- tapahtumaa. Yhteistyönä nuorisopalveluiden kanssa on keväällä jaettu Itse tehty -rahaa nuorten omiin projekteihin. Kevään 2013 saapui 7 hakemusta ja rahaa myönnettiin 2 ryhmälle. Itse Tehty - hanke on Nuorten Akatemian koordinoima nuorten omaehtoista toimintaa tukeva hanke, jossa nuoret voivat hakea taloudellista tukea omiin toimintoihinsa. Espoossa nuva toimii itse Tehty - hakemusten käsittelijänä ja valmistelijana. 4. HALLINTO JA KEHITTÄMINEN 4.1 Talous Nuorisolautakunnan toimintamenot olivat vuonna 2013 yhteensä 6,7 miljoonaa euroa ja tulot 0,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoista jäi käyttämättä euroa. Nuorisotoimenjohtaja jäi eläkkeelle ja nuorisopalvelupäällikkö aloitti , myös muut henkilöstörekrytoinnit viivästyivät. Tapiolan liiketalon, jonka tiloissa Tapiolan nuorisotila sijaitsee, omistusoikeus siirtyi kaupungille alkaen, jolloin nuorisotilan vuokraa tarkistettiin ja vuokra aleni. Säästövelvoitteen yhteydessä pienennettiin toimitilojen määrärahaa euroa. Kaupungin liikelaitoksen sisäisiin veloituksiin annetut määrärahat ylittyivät noin euroa. Kesäseteleitä lunastettiin 777 kappaletta. Säästövelvoitteen yhteydessä pienennettiin kesäseteleiden määrärahaa eurolla. Kaupungilla oli voimassa säästötoimenpiteet, joten palvelujen järjestämisessä säästettiin. Tulot toteutuivat suunnitelmien mukaisesti varsinaisen toiminnan osalta. Peruskoulun oppilaita tukevan koulun ja nuorisotyön yhteistoimintamallin kehittämiseen on saatu tukea OKM:ltä lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) avustuksista. Avustus tulee varsinaisten toimintatulojen lisäksi, vastaavat menot löytyvät menopuolelta. Nuorisolautakunnan koneet ja kalusto määräraha vuodelle 2013 varattiin Tyttöjen talon ensikertaiseen kalustamiseen. Matinkylän ja Saunalahden nuorisotilojen kalustaminen jatkui vuonna 2013, joten määräraha ei riittänyt ja toimialan sisällä siirrettiin määrärahaa nuorisotilojen kalustamiseen. Tyttöjen talon osalta kalustaminen siirtyi käyttötalouteen. 9

11 Taulukko 2. Talousarvion toteutuminen 2013 ja vertailu (1000 ) Talousarvio Tilinpäätös TA 2013 Muutos TP 2013 Tulos Toimintatulot yhteensä Henkilöstö Toimitilat Muut sisäiset erät Käyttö- ja toiminta Avustukset Kesäsetelit Toimintamenot yhteensä Toimintakate Suunnitelmapoistot Käyttöomaisuuden korko Koneet ja kalusto Taulukko 3. Vertailu yksiköittäin Alueelliset nuorisopalvelut Keskitetyt nuorisopalvelut Kehittämispalvelut Hallinto Nuorisovaltuusto TP 2011 TP 2012 TP Taulukko 4. Resurssit Arviointikohde/vuosi Nuorisotoimen menot, tilinpäätös Asukkaat vuotiaat asukkaat vuotiaat asukkaat Menot/asukas 24,5 24,4 26 Menot / 9-17-vuotiaat 221,7 225,2 242,3 Menot / 0-28-vuotiaat 63,3 64,2 68,9 Nuorten vapaaehtoistoiminnan tukeminen (avustukset) Avustussumma tilinpäätöksessä (rahallinen tuki) Tuki nimikkotiloina Kokonaistuki/asukas 1,64 1,62 1,61 Kokonaistuki / 0-28-vuotiaat 4,25 4,26 4,27 Avustukset/asukas 1,64 1,62 1,61 Avustukset / 0-28-vuotiaat 4,23 4,26 4,26 Avustusten %-osuus toimintamenoista 6,70 6,6 6,18 10

12 4.2 Henkilöstö Nuorisopalveluiden vakanssien määrä oli kertomusvuoden lopussa 81. Henkilöstön vakanssit jakautuivat eri nimikkeille seuraavasti: nuorisotoimenjohtaja, nuorisoasiainpäällikkö (2), kehittämispäällikkö, suunnittelija, nuorisoasiainkoordinaattori, johtava nuorisonohjaaja (9), nuorisonohjaaja (61), askartelunohjaaja (3) ja askartelukeskuksen hoitaja sekä nuorisovaltuuston pääsihteeri. Lisäksi nuorisopalveluissa työskenteli henkilöstöä oppisopimuskoulutuksella sekä Seuren tuntityöntekijöitä. Nuorisopalveluissa järjestettiin koko henkilökunnalle koulutusta seuraavilla aihealueilla; lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen, Friends-menetelmän perus- ja jatkokoulutukseen osallistui yhteensä 5 ja nuorisotyön auditointikoulutukseen 4 nuorisonohjaajaa. Nämä koulutukset järjestettiin pks-nuorisotointen yhteistyönä. Kesäleiritoimintojen turvaamiseksi 10 henkilöä kävi EA 1 -peruskurssin ja 8 henkilöä kertauskurssin. Edellä mainittujen koulutusten lisäksi nuorisopalveluissa on hyödynnetty kaupungin omaa koulutustarjontaa. Yksittäiset työntekijät ovat hakeneet mm. menetelmällisiä lisävalmiuksia ulkopuolisesta koulutuksesta. Jet-opiskelijoita nuorisopalveluissa oli kaksi. Työnohjausta hyödynnettiin kolmessa työpaikassa. Syyskaudella keskityttiin sivistystoimen palveluiden kehittämiseen ja organisaatiomuutoksen valmisteluun. Em. aiheeseen liittyvien henkilöstökokousten ja kuulemistilaisuuksien lisäksi nuorisopalveluissa järjestettiin 1,5 henkilöstöpäivää. 4.3 Kehittäminen Pääkaupunkiseudun nuorisotyön arviointimallia koordinoi toimintavuonna Vantaa. Pksyhteistyössä tarkennettiin ja tiivistettiin nuorisotyön arvioinnin mittareita ja yhteisiä tunnuslukuja. Tavoitteellisten pienryhmien toiminnan kriteerit päivitettiin pks- yhteistyössä. Kohdennettu pienryhmätyö arvioitiin keväällä Espoon itsearviointipajassa. Nuorisotilatoiminnan asiakaspalautteet kerättiin sekä nuorilta että huoltajilta. Leirivälinelainaamon ja leirikeskusten asiakaspalautekyselyiden lisäksi kerättiin palautetta vapaaehtoistoiminnan tukemisesta. Vuosittaiset loma-ajan toimintojen asiakaspalautteet kerättiin nuorilta ja huoltajilta. Verkostotyötä selvitettiin nuorisopalveluiden henkilöstön haastattelututkimuksella, jonka tuloksena verkostot kuvattiin ja arvioitiin niiden toimivuutta sekä hyötyä asiakkaille. Nuorisopalvelut oli mukana resurssivarausjärjestelmän kehittämisessä. Nuorisotilojen käyttövuorot, leiritarvikkeiden varaukset ja ilmoittautumiset toimintoihin tehdään jatkossa verkossa. Järjestelmä otetaan käyttöön Henkilöstöä koulutettiin tilastointiohjelman ja ryhmätyötilojen käyttämisessä. Uusi sähköinen puhelinluettelotoiminto verkossa otettiin käyttöön. Syyskaudella keskityttiin sivistystoimen palveluiden kehittämiseen ja organisaatiomuutoksen valmisteluun. 4.4 Projektit Nuorisopalveluiden kehittämishankkeiden aiheiden valintaa on ohjannut lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman (Lanuke) strategiset päämäärät sekä opetusministeriön linjaukset nuorisokasvatustyön kehittämiseen. Nuorisopalveluiden projekteja olivat toimintavuoden aikana Labra ja kouluyhteistyö projektit sekä matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen 11

13 lapsille ja nuorille. Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia tarjotaan nuorisotilojen toiminnassa (kts. sivu 3). Kouluyhteistyöprojektin tavoitteena on kehittää kouluyhteistyötä määrittävä toimintamalli, nimetä mallista eniten hyötyvä lapsi- tai nuorisoryhmä sekä kehittää yhteistyöllisiä keinoja vanhemmuuden tukemiseen. Projektin toteuttaminen aloitettiin elokuussa Syksyn aikana projektipäällikkö perehtyi olemassa olevaan tutkimusaineistoon ja kartoitti Espoossa käytössä olevia yhteistyön muotoja sekä selvitti pilottikoulujen opettajien näkemyksiä olemassa olevasta yhteistyöstä. Projekti jatkuu edelleen. Hankkeen etenemistä tukee mm. Kaupunkimaisen nuorisotyön verkoston (Kanuuna) tutkimushanke sekä Humanistisen Ammattikorkeakoulun tutkimustyö. Labra-projektissa toteutetaan ns. tietokonekeskus Karakallion nuorisotilan yhteyteen, jolloin nuorilla on mahdollisuus ohjattuun ja avoimeen pelitoimintaan. Projektissa hyödynnetään nuorisotyön menetelmiä digitaalisen sisällön tuotannossa, multimediakasvatuksessa sekä erilaisissa työpajoissa ja leiritoiminnassa. Lisäksi nuorilla on mahdollisuus toteuttaa esim. LANtapahtumia. Toimintavuoden aikana tilaan hankittiin 14 tietokonetta ja näyttöjä sekä lisättiin verkkorasiointeja. LANeissa toimivan internet-liittymän piloitointi aloitettiin. Tilassa suunniteltiin ATK-tilan muutostöitä ja aloitettiin pysyvämmän pelikäytössä toimivan verkon suunnittelu. LANit järjestettiin yläkoululaisille ja aloitettiin LANien järjestämiseen tarkoitettujen lainattavien laitteiden kasaaminen. Nuorten kansallinen NHL14- verkkopeliliiga toteutettiin ja ideoitiin PeliLabrapeliohjelmointileiriä. Projektissa tuettiin vuotiaiden nuorten digitaalisen tekniikkaan ja LANeihin keskittyvän yhdistyksen toiminnan käynnistämistä. 5. TILASTOJA Nuorisotilatoiminta /alueelliset palvelut, kohdennettu ja kulttuurinen nuorisokasvatustyö vuosina ARVIOINTIKOHDE Espoo Nuorisotilatoiminnan käyntikerrat Nuorisotilatoiminnan käyntikertoja/ ohjaaja Yksilöllisesti ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret Tavoitettujen nuorten lkm/ ohjaaja Suunnitelmallisesti tuetut nuoret Tuettujen nuorten lkm/ ohjaaja ,0 Loma-aikoina tavoitettujen nuorten käyntikerrat Nuorisonohjaajia Käyntikerrat/ohjaaja Nuorisonohjaajien henkilötyövuodet * ,2 *) Luku on alueellisten palveluiden ohjaajatyövuosien määrä. Se kertoo vakansseja paremmin asiakastyöhön käytetyn ohjaajapanoksen. 12

14 Vapaaehtoistoiminnan tukeminen vuosina Arviointikohde Avustettujen nuorisoyhdistysten ja toimintaryhmien jäsenmäärä / jäseniin verrattavien toimijoiden määrä Avustussumma Avustusta/jäsen ,3 Tuki nimikkotiloina Tuki yhteensä Tuet yhteensä / jäsen ,3 Toimintaan aktiivisesti osallistuneiden 0-28-vuotiaiden käyntikerrat Muut osallistujat Tuettujen nuorisoyhdistysten ja toimintaryhmien toimintavuorokaudet Nuorisopalveluiden resurssit vuosina Arviointikohde / vuosi Nuorisotoimen menot, tilinpäätös Asukkaat vuotiaat asukkaat vuotiaat asukkaat Menot / asukas 22,66 22,9 24,5 24,4 26 Menot / 9-17-vuotiaat ,6 221,7 225,2 242,3 Menot / 0-28-vuotiaat 59,1 59,51 63,3 64,2 68,9 Nuorten vapaaehtoistoiminnan tukeminen (avustukset ja nimikkotilat) Avustussumma tilinpäätöksessä (rahallinen tuki) Tuki nimikkotiloina Kokonaistuki/ asukas 1,7 1,68 1,64 1,62 1,61 Kokonaistuki / 0-28-v. 4,45 4,37 4,25 4,26 4,27 Avustukset / asukas 1,69 1,7 1,64 1,62 1,61 Avustukset / 0-28-vuotiaat 4,42 4,3 4,23 4,26 4,26 Avustusten %-osuus toimintamenoista 7,5 7,3 6,7 6,6 6,18 Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut käyntikerrat Arviointikohde / vuosi Tietopalvelut; fyysiset asiakaskontaktit Neuvontapalvelut; fyysiset asiakaskontaktit Fyysiset asiakaskontaktit yhteensä Ohjaajien lkm 6 6 4,5 4 4 Fyysisiä asiakaskontakteja / ohjaaja Pulmakulma, informaatiokontaktit Pulmakulma, neuvontakontaktit ** Sähköiset asiakaskontaktit yhteensä Sähköiset kontaktit / ohjaaja Kaikki asiakaskontaktit yhteensä Kaikki asiakaskontaktit /ohjaaja

15 Leirikeskusten käyttö Käyttövuosi/Leirikeskus Kattilaniemi Luukki Sierla Yhteensä Käyttövuorokaudet Käyttövuorokaudet Käyttövuorokaudet Käyttövuorokaudet yht Käyttövuorokaudet yht Henkilökäyttö vuorokaudet Henkilökäyttövuorokaudet Henkilökäyttövuorokaudet Henkilökäyttövuorokaudet Henkilökäyttövuorokaudet * Henkilökäyttövuorokausi = asiakkaiden määrä x vuorokausi 14

ESPOON NUORISOPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS 2012

ESPOON NUORISOPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS 2012 1 ESPOON NUORISOPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällys JOHDANTO... 2 1 ALUEELLISET NUORISOPALVELUT... 3 1.1 Kohdennettu yksilö- ja pienryhmätoiminta... 9 1.2 Loma-ajan toiminnot ja yhteiset projektit...

Lisätiedot

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013

37 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 13.6.2013 Nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion sekä vuosien 2015-2016 taloussuunnitelman kehykseen vaikuttavia kasvupaineita: Käyttötalous euroa /vuosi Vuosi 2014 Välttämättömät Palkankorotusvaraus

Lisätiedot

ESPOON NUORISOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

ESPOON NUORISOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 ESPOON NUORISOPALVELUIDEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 JOHDANTO JOHDANTO Espoon kaupunki pyrkii muuttamaan mahdollisimman paljon palveluja sähköisiksi. Mm. avustusten hakuprosessia ollaan siirtämässä koko kaupungin

Lisätiedot

Kanuuna-kaupunkien tunnusluvut 2016

Kanuuna-kaupunkien tunnusluvut 2016 13.9.2017 www.nuorisokanuuna.fi 1 Kanuuna-kaupunkien tunnusluvut 2016 13.9.2017 www.nuorisokanuuna.fi 2 Kanuuna-kuntien alle 29 vuotiaat 1 088 649 60,2 % koko Suomen alle 29 -vuotiaista 31.12.2016 Espoo

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2014 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2014-2016 TALOUSSUUNNITELMA Yleistä Sivistystoimen käyttötalouden toimintamenojen muutos verrattuna vuoden 2013 muutettuun talousarvioon

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN

2. ROVANIEMEN KAUPUNGIN AVUSTUKSET PAIKALLISTEN NUORISOJÄRJESTÖJEN JA MUUN NUORISOTOIMINNAN TUKEMISEEN 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET Nuorisolain (2006) 1 2 :n tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Rinnakkaispäätös Sivu 1. Nuorisolautakunta 26.10.2010 3 3 13 4174 / 522 / 2010

Espoon kaupunki Rinnakkaispäätös Sivu 1. Nuorisolautakunta 26.10.2010 3 3 13 4174 / 522 / 2010 Espoon kaupunki Rinnakkaispäätös Sivu 1 Nuorisolautakunta 08.12.2010 Nuorisolautakunta 26.10.2010 3 3 13 4174 / 522 / 2010 Nuorisolautakunnan lausunto leirikeskusten tarpeesta ja kunnosta (palautettu 26.10.2010)

Lisätiedot

VAPAA-AJAN PAIKKA NUORILLE

VAPAA-AJAN PAIKKA NUORILLE VAPAA-AJAN PAIKKA NUORILLE Nuorisotiloilla voit harrastaa, viettää vapaa-aikaa ja kokea elämyksiä Erilaisia kerhoja esim. bändikerho, futiskerho, askartelukerho, tyttöjen kerho jne., teemailtoja, työpajoja

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa;

2) aktiivisella kansalaisuudella nuorten tavoitteellista toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2006 Nuorisolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Tavoite Tämän lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä,

Lisätiedot

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT

TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT 1(5) TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN ARVIONTIKRITEERIT Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ydinprosessilla on kolme avustuskokonaisuutta, Nuorisotyön ja nuorten harrastustoiminnan edistämisen avustukset,

Lisätiedot

Nuorisolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp

Nuorisolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2005 vp Hallituksen esitys nuorisolaiksi sekä laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä nuorisolaiksi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI

30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI 1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma. Nuorisolautakunta

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelma. Nuorisolautakunta Nuorisolautakunta 62 28.10.2015 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Nuorisolautakunta 26.8.2015 Nuorisolautakunnan talousarviossa vakinaisen henkilöstön palkkojen ja sivukulujen

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

Nuorisotyön laadun arviointi Nuorisotyön itsearviointi- ja auditointimalli

Nuorisotyön laadun arviointi Nuorisotyön itsearviointi- ja auditointimalli 7.2.2017 www.nuorisokanuuna.fi 1 Nuorisotyön laadun arviointi Nuorisotyön itsearviointi- ja auditointimalli Laatukriteerein tuotetaan yhteistä käsitystä siitä, millainen nuorisotyö on hyvää ja tavoiteltavaa

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset. Emma Kuusi 23.5.2013 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sekä verkkomedioiden avustukset Emma Kuusi 23.5.2013 Perusteet Nuorisolaki Valtionavustuslaki Hallituksen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Kehyskauden

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Nuoriso- ja liikuntaltk. 6.6.2012 LIITE 1 Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2012 1 Nuoriso- ja liikuntalautakunta 6.6.2012 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on nuorisolain mukaan vastuu nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä. Tavoitteena on edistää nuorisolain kohderyhmään

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät

Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät Nuorisopalvelut Asukastilaisuudet 2017 kevät Nuorisotoimi Sirpa Räikkönen, nuorisotoimenjohtaja Mitä nuorisotyö on ennaltaehkäisevää kasvatustyötä päihteetöntä perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen nuoren

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma (2010 2013)

Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma (2010 2013) 2 (11) Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma (2010 2013) Sisällysluettelo: 1. Toimeksianto ja asian käsittely 1.1 Toimeksianto 1.2 Käsittely 1.3 Suunnitelmien päivittäminen 2. Tavoitteiden

Lisätiedot

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö

Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT NUORISOTOIMI vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus

Lisätiedot

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

27.1.2006/72. Nuorisolaki 27.1.2006/72. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 of 7 21/03/2011 13:10 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 27.1.2006/72 27.1.2006/72 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Nuorisolaki 27.1.2006/72

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 Avustukset lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 toimeenpanoon Annika Kattilakoski, Kirjasto-, liikunta- ja nuorisoyksikkö, Pohjanmaan

Lisätiedot

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5.

NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET. Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5. 1 NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt avustusohjeet 13.3.2012 Avustusohjeet tulevat voimaan 1.5.2012 2 RAISIOLAISTEN NUORISOYHDISTYSTEN AVUSTUSOHJEET Nuorisolain 27.1.2006/72

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa Hupi tiimi Ville Saloranta, hankekoordinaattori Heini Lehtonen, sosiaaliohjaaja (Peltosaari) Kaisa Näsman, sosiaaliohjaaja (Lasitehdas)

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN RIIHIMÄEN KAUPUNGIN KULTTUURI-JA VAPAA-AIKATOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 27/29.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleisperiaatteet 3 2 Kulttuuritoiminnan

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén

Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa. Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén Nuorisotyö nuorten palveluiden kokonaisuudessa Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät 27. syyskuu 2017 Jaana Walldén Ajankohtaisia teemoja, joita on pohdittava: nuorisotyön idea, kohderyhmä ja sijainti;

Lisätiedot

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola

Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan Kannatusyhdistys ry on porilainen setlementti Toimintamuotoja ovat: Nuorisotyö, Kansalaisopisto ja Mainos Otsola Otsolan nuorisotyö järjestää monipuolista ryhmätoimintaa sekä tapahtumia lapsille,

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

18.11.2015 www.nuorisokanuuna.fi 1. Kanuuna-kaupunkien tunnusluvut 2014

18.11.2015 www.nuorisokanuuna.fi 1. Kanuuna-kaupunkien tunnusluvut 2014 18.11.2015 www.nuorisokanuuna.fi 1 Kanuuna-kaupunkien tunnusluvut 2014 18.11.2015 www.nuorisokanuuna.fi 2 Kanuuna-kuntien 7-24 vuotiaat 656 814 (59%) koko Suomen 7-24 vuotiaat 1 121 993 Espoo 58 557 Helsinki

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2.

Nuorisovaltuuston tekemät kannanotot Kannanotto: Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2. ESPOON NUORISOVALTUUSTO PUOLIVUOTISKERTOMUS, RAPORTTI TOIMINNASTA / KEVÄT 2015 VAIKUTTAMINEN Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet Nuorisovaltuusto ei ole kevään aikana tehnyt aloitteita, koska nuorisovaltuusto

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Opetus- ja kulttuuritoimi

Lisätiedot

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006

Vannu ry. Perustettu huhtikuussa 2006 VANTAAN NUORISOJÄRJESTÖT - Vannu ry Perustettu huhtikuussa 2006 YLEISTÄ VANNUSTA Vantaan alueella a toimivien alueellisten nuoriso- ja varhaisnuorisojärjestöjen yhteistyöelin. Tehtävänä edunvalvonta ja

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Nuorisotoimi Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi tukee nuorten

Lisätiedot

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014

Toimintakate/Vapaa-ajan lautakunta (1 000 ) TP 2014 Tulosalue: 700 Toimintatulot 133 354 146 400 0 146 400 133 239-13 161-0,1 Toimintamenot -1 067 599-1 048 800 0-1 048 800-1 018 533 30 267-4,6 Toimintakate -934 245-902 400 0-902 400-885 294 17 106-5,2

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Etsivä työ osana organisaatiota

Etsivä työ osana organisaatiota ETSIVÄ NUORISOTYÖ Etsivä työ osana organisaatiota Nuorisojohtaja Kehittämistoiminta Ulkoiset ohjaus- ja neuvontapalvelut Alueellisen- ja kulttuurisen nuorisotyön palvelut Sosiaalisen tuen palvelut Nuorisosihteeri

Lisätiedot

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät

Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Tavoitteet Laadukkaat nuorisopalvelut Kriittiset menestystekijät kerhotoiminnan ylläpitäminen Tavoitteiden seurannan mittarit kerhojen kävijämäärät Toteuma 1.1. 31.12. 2015 Sählykerhoja sekä Tyttöjen Tippala-tyttökerho

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Kanuuna-kaupunkien tunnusluvut 2015

Kanuuna-kaupunkien tunnusluvut 2015 14.12.2016 www.nuorisokanuuna.fi 1 Kanuuna-kaupunkien tunnusluvut 2015 14.12.2016 www.nuorisokanuuna.fi 2 Kanuuna-kuntien 7-24 vuotiaat 662 023 (59%) koko Suomen 7-24 vuotiaat 1 117 501 Espoo 59 495 Helsinki

Lisätiedot

Haukiputaan nuorisotoimen kehittämissuunnitelma

Haukiputaan nuorisotoimen kehittämissuunnitelma Haukiputaan nuorisotoimen kehittämissuunnitelma Vapaa-aikatoimen päällikkö Olli Heinonen Raittiussihteeri-nuoriso-ohjaaja Sirkka Tuomela Nuoriso-ohjaaja Simo Kivari Toiminnanohjaaja Kati Niskala Johdanto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto

NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki. Anne Haavisto NuVa II Vaikuta yhdessä Nuorisolaki Anne Haavisto Nuorisolaki 72/2006 Lain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE

KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Nuorisolautakunta KAUNIAISLAISEN NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSOHJE Nuorisolautakunnan 23.6.1999 31 vahvistama, päivitetty 16.2.2006 14 1 1. JOHDANTO... 2 2. NUORISOTOIMINTA, JOTA NUORISOLAUTAKUNTA

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE

MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan kunnan yhtenä tehtävänä on tukea nuorisojärjestöjä ja nuorten toimintaryhmiä. Laki edellyttää myös kuntia toimimaan yhteistyössä nuorisojärjestöjen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu 32. Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 14.03.2012 Sivu 1 / 1 32 Toimintasuunnitelma 2012 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Aloitteet ja kannanotto löytyvät kokonaisuudessaan:

Aloitteet ja kannanotto löytyvät kokonaisuudessaan: ESPOON NUORISOVALTUUSTO PUOLIVUOTISKERTOMUS, RAPORTTI TOIMINNASTA / SYKSY 2015 2016 VAIKUTTAMINEN Nuorisovaltuuston tekemät aloitteet Aloite: Espoon keskuksen kevyen liikenteen väyliä kehitettävä Aloite:

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI Nuorisopalvelut AVUSTUSSÄÄNTÖ 2 AVUSTUSSÄÄNTÖ Nuorisopalvelut vastuualueen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää niiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4433/12.01.02/2015 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMA Yleistä Sivistystoimen käyttötalouden toimintamenojen muutos verrattuna vuoden 2014 muutettuun talousarvioon

Lisätiedot

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015

Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan toiminta-avustusten suuntaamisperusteet vuodelle 2015 Sosiaali -ja terveydenhuollon ja potilasyhdistysten, ehkäisevän päihdetyön, eläinsuojelutyön ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön toimintaohje 3.2.5 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 18.12.2013 Voimaan 1.1.2014 Viimeksi

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET

NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET NUORISO-, LIIKUNTA-, KULTTUURITOIMEN JA KUNTA-AVUSTUKSEN AVUSTUSOHJEET 1. YLEISTÄ Mäntsälässä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja muuta toimintaa harjoittavien yhdistysten tukemisesta ja avustamisesta vastaa

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4/2010

Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4/2010 Nuoriso- ja liikuntaltk. 22.6.2010 LIITE 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4/2010 Nuoriso- ja liikuntalautakunta NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Nuoriso- ja

Lisätiedot