KOKO ITÄ. Helmiä Kivinokka Viikin luontoalueet Uutela Kallahti, Meri-Rastila Vartiosaari Kruunuvuoren lampi Herttoniemen kartano Aittasaari Matosaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKO ITÄ. Helmiä Kivinokka Viikin luontoalueet Uutela Kallahti, Meri-Rastila Vartiosaari Kruunuvuoren lampi Herttoniemen kartano Aittasaari Matosaari"

Transkriptio

1 KOKO ITÄ Kansallisen kaupunkipuiston perustaminen (5:1), hyvä keino: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden asuinalueiden kuten vanhojen kartanoympäristöjen suojelemiseksi sekä yhtenäisten virkistysalueiden ja viheryhteyksien säilyttämiseksi (mukaan minimissään maakuntakaavassa kaavoitetut viheralueet, kts. esim. Turku, Hämeenlinna, Heinola) Vähintään voimassa olevassa maakuntakaavassa virkistysalueiksi ja viheryhteystarpeeseen kaavoitettujen alueiden säilyttäminen virkistyskäytössä. (yksimielinen päätös) Merkittävä osa Itä-Helsingin identiteetistä perustuu seudun maisemiin ja luonnon läheisyyteen. Lähivirkistysalueet tarpeen joka kaupunginosassa. Turismin kasvun houkuttelu: Vuosaaren sataman kehittäminen, matkustajalaivojen vastaanotto Toimiva meriliikenne, mm. vesibussit joukkoliikenteessä Luontoalueiden ja uimarantojen saavutettavuus helpommaksi joukkoliikenteen avulla (myös asukkaille) Luontoalueiden suojelu Vanhan viikinkireitin avaaminen kanoottireitiksi Vartiokylän lahdelta Mustavuoreen (4:2) Uudenlaisia visioita Vuosaaren kehittäminen kansainväliseksi (myös matkustajaliikennettä, läheisyyteen hotellia/asumista, yhteys lentokentälle) Teollisuusalueiden kehittäminen kaupunkimaisemmaksi ympäristöksi: asuntoja + teollisuutta, kattopuutarhoja, ravintoloita, korkeaa, loft, hybridi Itäväylä: kattaminen / kaupunkibulevardi Laajasalo: kaupunkibulevardi Kuntalaisille jokamiehenoikeus lähivirkistysalueeseen: Huomattavat terveysvaikutukset, auttavat jaksamaan työelämässä, säästöt sosiaali - ja terveysmenoissa. Huom! Otettava huomioon suunnittelussa Työnkuva muuttuu Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen suunnittelulla (riittävät julkiset alueet) ja julkisten palvelujen järkevällä sijoittelulla. Liikenneväyliä Metro Vuosaaren satamaan Raideyhteys Vuosaaren satamasta lentokentälle Metroasema Roihupellon teollisuusalueelle Meriliikenne kuten vesibussit palvelemaan työmatkaliikennettä Kevyen liikenteen silta Herttoniemenranta Tullisaari Hiihtoreittien lisääminen Mahdollisia, tutkittavia rakennuskohteita Vanhojen kerrostalojen korotusmahdollisuus (esim. Laajasalossa hyviä kokemuksia). Kaupunkibulevardit Itäkeskuksen kehittäminen, inhimillinen, hyvää arkkitehtuuria, korkeaa+ matalaa+ puistoja+ risteyksen kattaminen, Puotinharjun ostoskeskuksen purkaminen, tilalle asuntoja Vuosaaren sataman laajentaminen; golfkentälle rakentaminen (4:2) Malmin lentoasemalle rakentaminen (ei ympäröiville luontoalueille) (3:3) Täydennysrakentaminen helpompaa, kun uudet rakennukset hyvää, ympäristöön sopivaa arkkitehtuuria. Täydennysrakentamisessa sopivaa väljyyttä: säilytetään luonnonmukaiset lähivirkistysalueet, jotka ovat lasten itsenäisesti saavutettavissa. Helmiä Kivinokka Viikin luontoalueet Uutela Kallahti, Meri-Rastila Vartiosaari Kruunuvuoren lampi Herttoniemen kartano Aittasaari Matosaari

2 JÄRKEVÄÄ SUUNNITTELUA Parannettavat viheryhteydet eri saariin. Itäväylän kattaminen Itäkeskuksen, Kulosaaren ja Herttoniemen ja Siilitien kohdalla. Roihupeltoon metroasema ja tiivistämistä. Viikintien purkaminen ja rakentamista tilalle! Erittäin tiivis urbaani keskittymä, jossa työpaikkoja ja asumista ja kauppaa. Itäkeskuksen jäähallin ja tenniskeskuksen viereen asumista. Itäkeskukseen tiivistä kaupunkirakentamista ja uusia toimistoja ja asuntoja kadun päälle. Ei rakentamista Kivinokkaan! Rivaria Roihuvuoreen ja monipuolisia asumisen mahdollisuuksia. Vanhuspalvelut keskustoihin ei pois toiminnan luota! Uusi silta Kulosaareen ja kunnon jaottelu pyörille ja kävelijöille. Kulosaareen huippuarkkitehtuuria itäväylän päälle ja vanhan alueen nostaminen ansaitsemaansa arvoon. Metro katajanokalta Laajasaloon ja Herttoniemeen. Herttoniemen teollisuusalueen kehittäminen. Tehottomat työpaikat pois ja tilalle tiiviimpää työpaikkarakentamista. Reunoille puistojen ääreen asumista. Voimajohdot maan alle ja kaapeleihin. Ratikka Roihupellosta Yliskylään ja Itäkeskuksesta Herttoniemeen ja Kulosaareen ja Kalasatamaan asti. Kartanopuistoon vuokrasaunoja ja uimarantaa! Lumenkaatopaikat pois alueelta! Vartiosaareen ei autoja, vaan virkistysaluetta ja autoton kaupunginosa jossa matalaa rakentamista.

3 KULTAINEN HERTTONIEMI Viisi tärkeintä asiaa: LUONTO JA ELÄIMET AIDATTOMUUS 50-LUVUN HENKI JA ALUEELLINEN EHEYS HENGITTÄVYYS TEOLLISUUSALUEET SIISTEIKSI JA KÄYTTÖTARKOITUS MIETITTÄVÄ UUDELLEEN Karttamerkinnät: 1. Herttoniemen teollisuusalue: Epäviihtyisää ikävää aluetta, johon voisi rakentaa paljon uusia asuntoja, voi-si myös säilyttää työpaikkoja, ei korkeita rakennuksia, jotta näkymät eivät tukkeudu Länsi-Herttoniemen kallioilta 2. Roihupellon teollisuusalueelle tulee rakentaa asuntoja 3. Vanhan Herttoniemen arvot tulee säilyttää sellaisenaan kuin se nykyisin on, pitäisi tehdä suojelukaava, tärkeä viheryhteys myös uusien tiiviiden alueiden asukkaille 4. Vartiosaaressa vahvoja viherarvoja nykyisellään, jotka tulee säilyttää 5. Nykyinen leikkipuisto ja päiväkoti Suopuistoon, Hiihtomäen tien ali uusi alikulku, puistot tarvitaan lasten päiväkotien tarpeisiin, Mäenlaskijan puisto ja Hiihtomäen puisto (kivikkopuisto). Tällöin vanhan leikkipuis-ton tontille voisi rakentaa uuttaa rakentamista, joka toimisi myös meluesteenä 6. Kivinokka säilytettävä sellaisena kuin se on nyt 7. Siilitien aseman päälle ja Itäväylän yli voisi rakentaa etenkin, jos voidaan tehdä 50-luvun henkeen 8. Yhteys Helsinkipuistoon, natura-alueelle ja Vanhankaupungin lahdelle turvattava 9. Kallioita ei saa tuhota, saumaton yhteys rakennetun ja luonnon ympäristön välillä erityinen arvo, (luonto virtaa) (HUOM! kaikkialla ei karttamerkintää) 10. Mäenlaskijan tien mutkasta Saunalahdelle tärkeä luontoalue, Metso-kohde tarkemmat tiedot luontotietojärjestelmästä, Tykkitie samassa suunnassa, muinaismuistokohde, ei toistaiseksi inventoitu, ammusvälinevarasto sen varressa kohteet tulee merkitä suojelukohteiksi 11. Suojavyöhyke ehdottoman tärkeää säilyttää Saunalahden ja Länsi-Herttoniemen välissä 12. Tarvittaisiin Herttoniemen kokonaisvaltainen maankäytön kehittämissuunnitelma! (HUOM! ei merkintää) 13. Metroasema ikävässä kunnossa, harmaata, rumaa, ympäristö tulisi suunnitella uusiksi, ainakaan rumuus ei saisi levitä edelleen! Metroasemalle uutta rakennetta (harjakattoista, 50-luvun henkistä rakentamista, rapatut julkisivut)

4 MERI, METSÄ JA BULEVARDI UUSI LÄHI-ITÄ Suunnitelmaluonnos keskittyy Herttoniemen Laajasalon olemassa olevan rungon kehittämiseen ja sen ympärillä tehtävään täydennysrakentamiseen. Itäväylä bulevardisoidaan väliltä Itäkeskus Kalasatama, väylien varrelle ra-kennetaan asumista Kulosaaren, Herttoniemen ja Roihuvuoren kohdalle. Kalasatamasta rakennetaan raideyhteys, joka haarautuu Herttoniemestä Viikkiin ja Laajasaloon. Mekaanikonkatu Herttoniemen pääväyläksi Itäväylä kuihdutetaan ja liikenne ohjataan Mekaanikonkadulle, josta tehdään kaupunkibulevardi Mekaanikonkadun varrelle tehdään tiivistä asuinrakentamista Alueen konsepti nojaa vanhaan Viikistä Herttoniemenrantaan johtaneelle raideyhteyteen Teollisuusalueen eteläosa säilytetään työpaikka-alueena Viikintien Länsi-Herttoniemen liittymäspagetista vapautuvasta alueesta Teollisuusalueiden käyttö yöelämässä Kivinokasta koko Helsingin mökkilomakylä Vuokrattavia mökkejä Yhteissauna Pikkuparatiisi ja mökki-idylli kaupungin keskellä, heinäkuinen helsinkiläismagneetti Laajasalon vahvistaminen alakeskuksena Suurimpien väylien bulevardisoiminen Raideyhteys Muuta Fastholmaan uimapaikka ja kanootti- ja kajakkivuokra, huvilat kunnostukseen tai käyttöön Yhteys Laajasalosta Ramsinniemeen Korkeasaaren ja Mustikkamaan pohjoisosan vapauttaminen rakennuskäyttöön ja kantakaupungin jatkeeksi Marjaniemen siirtolapuutarha avoimeksi Roihuvuoreen täydennysrakentamista Yhteys Herttoniemenrannasta Killingholman kautta Tullisaareen

5 VETTÄ JA VIHREÄÄ Vihreä ja merellinen Laajasalo itäisessä saaristo-helsingissä Kolme tärkeintä asiaa: Saaristoluonnon vaaliminen: luonnonmukaisuuden säilyttäminen, luonnonläheisyys (hiljaisuus)+ rantojen ulkoilureitit Liikenneyhteydet ja vesiliikenne Keskustan sijainti ja palvelut: vanhan päivitys ja eteläinen keskus Lyhyt kuvaus suunnitelmasta: Laajasalo on vehreä ja merellinen asuinalue. Nykyisellään rantoja kiertävät ulkoilumaastot pysyvät tulevaisuudessa tarjoten rauhaa ja virkistystä. Laajasalon ympäri kulkeva saaristoveneyhteys mahdollistaa uudenlaisten virkis-tyspalveluiden kehittämisen. Myös muita merellisiä liikkumismuotoja tulisi kehittää ja yhdistää Laajasalo, Villinki, Vuosaaren rannat ja niiden välissä oleva saaristo merelliseksi ulkoilualueeksi. Vartiosaaren luonto- ja kulttuuriar-voiltaan merkittävän alueen säilyttäminen Itä-Helsingin paratiisina, joka yhdistyy saariston virkistysverkostoon. Rakentaminen maltillisesti ja luonnonläheisesti Kruununvuorenrantaan, Laajasalontien varteen, mahd. Sarvas-toon. Nykyinen ostoskeskus on maantieteellisesti syrjässä (pohjoisessa), eteläisen keskuksen rakentaminen esim. Laajasalon viiskulmaan eli Jollaksentien, Laajasalontien, Reiherintien.. haaraan.

6 ITSENÄINEN ITÄ Ryhmän suunnitelmassa limittyvät vahvat viheralueet ja viheryhteydet ja vahvat uudet tiiviit rakennusalueet. Tärkeät viheryhteydet: a. Itä-Helsingin keskuspuisto saavutettavuus: meri tai Sipoonkorpi, metrolla pääsee viereen b. Vihersormen vahvistaminen, jossa purokin Tähtipaikoilla saadaan vetovoimaa: 16. Vartiovuori linnavuori 17. Kelkkavuori 1. Uusi huvipuisto 2. Mustavuori tulivuori 3. Aurinkolahti Tunnistettiin monia kohtia, joita voi tiivistää ja joihin voi rakentaa (punaiset alueet). Samalla vahvistetaan sitä, mikä on meidän alueen juttu. Alueidentiteetit selkeästi katkeavat maisemassa, kun liikutaan alueelta toiselle. Väylät: Liikennealueiden kattamista. Viherkansia. Vuotie, Kontulantie, Myllypurontie. Itäväylän bulevardi, jonka varteen korkeita taloja, asteittain alenevaa rakentamista pientaloalueille. K = Itäkeskuksen alueella oikeasti keskusta-aluetta: katuja ja toreja, kahviloita ja ravintoloita. Täällä on aidosti itäisen Helsingin uusi keskusta. Ei tarvitse mennä Helsingin vanhaan keskustaan Paikat: Keltaiset täplät = Kahvila ja palvelu-unelmia 1. Mustavuori matkailukohteena, Luontoturismia 2. Myrkkymäestä kehitetään Itä-Helsingin huvipuisto 3. Helsingin hienoin ranta on Aurinkolahti 4. Husön kartano: ulkoilu - urheilukeskus 5. Nykyisten talojen korotus 6. Umpikorttelimainen 5-kerroksinen alue, kuten Töölö 7. Selvitysalue: Työpaikkoja tai jotain. Satamakeskuksen ja Mustavuoren väliin? Kaatopaikka-alue? 8. Puhos lisärakennusta, korkeaa, 8 krs. 9. Maamerkki, voisi rakentaa lisää maamerkkejä. Korkeaa rakentamista, myös Vuosaaren aseman kohdalle 10. Vuosaaresta kehitetään parempi keskusta Merikysymys: 11. Vesiliikennehubi Jo nyt Kaunissaareen, mutta tulisi päästä paremmin. Uudet linjat keskustaan, Östersundomiin 12. Paikallinen ratikkalinja Vuosaaresta, jolla pääsee metrolla rantaan vesihubiin ja aurinkolahteen. Vuosaa-resta linja jatkuu Fallpakan keskustaan. Ratikkalinja jatkaa Kontulaan ja sieltä Kivikon suuntaan 13. Fallpakan uusi keskusta Tullinpuomi 14. Metro jatkuu satamaan asti, uusi asema. Uusi asema myös Salmenkalliossa 15. Helikopterikenttä Sataman alueella kysymysmerkkejä. Kyllä tää suunnittelu on helppoa ja hauskaa /

7 MERELLINEN, VIHREÄ ITÄ VUOSAARI/PUOTILA/ITÄKESKUS 1. Merkittävät viheralueet säilytetään eli ei pirstota viheralueita täydentämisrakentamisella (Meri-Rastilan metsä, Leirintäalueesta kulttuuripuisto, Uutela, Kallahti, Ramsinniemi, Mustavuori, Vartiokylänlahden kiertävä reitti, Puotilan kartanon puisto, Broändan purolaakso jne). Säästetään ranta-alueita yleisessä käytössä. 2. Tiivistetään harkiten jo rakennettuja alueita (esim. merkityt alueet). Yksiö puutarhassa -konseptia hyö-dynnetään, täydennysrakentamisen ei aina tarvitse olla vain kerrostaloja. Väylien äärellä korkeita rakennuksia, nykyisiä matalia rakennuksia voidaan korottaa uusilla kerroksilla ja samalla remontoida rakennuksia. 3. Katetaan Vuotie Rastilasta Kallvikintielle asti ja Itäväylä Itäkeskuksen kohdalta ja rakennetaan kannen päälle. Liikenneväylien reunat harkiten täydennysrakennetaan 4. Pyöräbaana saarien kautta kaupunkiin ja kunnon liittymät baanalle. Pyöräilyteitä lisätään ja parannetaan. Parannetaan vesiliikenneyhteyksiä lähisaariin ja keskustaan. Liikennesuunnittelua pyöräilyn ja kävelyn ehdoilla. 5. Vuosaaren sisäinen liikenne hoidetaan ympyräratikalla. Metro jatketaan Vuosaaren satamaan asti. Rahtiliikenne ohjataan kehä III:n kautta pois Vuosaaren keskustasta (Painorajoitus Vuosaaren sillalle ensi hätään)

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä

Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä HELSINGIN YLEISKAAVA Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Pohjoinen Helsinki. Pohjoiseen Helsinkiin on arvioitu sijoittuvan noin 55 000 uutta asukasta ja lähes 30 000 työpaikkaa.

Pohjoinen Helsinki. Pohjoiseen Helsinkiin on arvioitu sijoittuvan noin 55 000 uutta asukasta ja lähes 30 000 työpaikkaa. 17 Pohjoinen Helsinki Pohjoinen Helsinki tulee kehittymään merkittävästi lähivuosikymmeninä. Kun nyt alueen ainut joukkoliikenteen runkoyhteys on vilkkaasti liikennöity päärata, halkoo aluetta tulevaisuudessa

Lisätiedot

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset HELSINGIN YLEISKAAVA Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?

Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? HELSINGIN YLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen.

Koosteen on kasannut Maarit Kahila, karttojen laadinta Tuija Tzoulas ja Anna Broberg ja avovastausten luokittelu Santtu Pyykkönen. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Kontulan kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A. Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A.

Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A. Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A. A Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A Vaihtoehto A krs-m2 Asunto 114 300 Liike + Market 19 800 Koulun laaj.+ uimahalli

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY

Liminganlahden osayleiskaava. Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 15.10.2010 SELOSTUS LIMINGAN KUNTA ARKKITEHTUURITOIMISTO YLIPAHKALA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...4 Osayleiskaavan lähtökohdat...5 Osayleiskaavan tavoitteet...6

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Nimimerkki KUNNARI Ehdotuksen yleisteema on moderni puutarhakaupunki. Kaupunkirakenteellinen ydintehtävä on ykköspesän luominen, pesäpalloterminologiaa lainaten. Moderni ja kestävä puutarhakaupunki on

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Kuumakuntien kyselyn tuloksia

Kuumakuntien kyselyn tuloksia Kuumakuntien kyselyn tuloksia Marketta Kyttä & Mikko Johansson Yhteistyössä Erikson Oy:n ja Etuovi.com:n kanssa Internet-kysely 3. sivu 4. sivu 5. sivu 1. sivu Internet-kysely näytettiin joulu-tammikuussa

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS

KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kalajoen kaupunki Maankäyttöpalvelut Kaavoitus KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 15.12.2014 SERUM ARKKITEHDIT OY NILSIÄNKATU 11-13 F 6 FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset Tarkistettu 14.4.2014 Korkein hallinto-oikeus 13.3.2013 Ympäristöministeriö 30.11.2011 Satakunnan maakuntavaltuusto 17.12.2009 Satakunnan

Lisätiedot

LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUSELOSTUS

LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUSELOSTUS LAUKAAN KIRKONKYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMISEN SUUNNITTELUKILPAILU Yleistä kilpailuehdotuksen symboliikasta Laukaan Saraakallio on Fennoskandian laajin kalliomaalaus, jossa kuva-aiheita on yli 100. Paikkakunnan

Lisätiedot

kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös

kau- Keskustan ympäristöviras- kaupungin si oli myös NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN KUTSUKILPAILU 2.5.2012 31.8.20 12 Avoin nettikysely kansalaisille 5.6.2012 15.6. 2012 LOPPURAPORTTI 21.6.2012 27.2.2012 93 Naantalin kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan keskustakorttelien

Lisätiedot

virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun

virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun Elvyttääkö lähiympäristö? Tulviiko kaupunki? Missä ihmiset kohtaavat? virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035

Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 Naantalin kaupunki Naantalin maankäytön kehityskuva 2035 (osa) Kehityskuvavaihtoehdot 1.6.2011 Maankäytön kehityskuvan asiakirjat Osa I Lähtökohdat ja tavoitteet (väliraportti 1) 1 Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014

LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014 LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014 Olli Nuutila, Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki 2014 Aluksi Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Länsimäen kaupunginosassa tehdystä pehmogis-kyselystä, joka

Lisätiedot