Monikulttuurisia kykyjä työelämään Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta ja työssä oppimisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monikulttuurisia kykyjä työelämään Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta ja työssä oppimisesta"

Transkriptio

1 Monikulttuurisia kykyjä työelämään OTSIKKOKENTTÄ Ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden kokemuksia opiskelusta ja työssä oppimisesta Salon seudun aikuisopiston lähihoitajaopiskelijat

2 Maahanmuuttajille suunnattua lähihoitajakoulutusta Salon seudun aikuisopistossa on menossa kolmas maahanmuuttajille suunnattu lähihoitajaryhmä. Tukea suomen kielen opiskeluun Kielitaitovaatimuksena YKI 3 Valmistuneet sijoittuneet hyvin koulutuksen jälkeen Muita maahanmuuttajille kohdennettuja koulutuksia: hoiva-avustaja- ja koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja -koulutukset

3 Monikulttuurisia kykyjä Nimi: Jaana Viro, terveysalan työkokemusta Suomessa Nimi: Rosita Filippiinit, terveysalan töissä Suomessa 5 vuotta Nimi: Tatyana Kazakstan, sairaanhoitajana Kazakstanissa Nimi: Mei Kiina

4 Mikä on hämmästyttänyt? Laitoksissa asuvien yksinäisyys Omaisten unohtaminen Asiakkaalle on liian vähän aikaa, kirjaaminen yms. vie tärkeän ajan Kiireen tekeminen - onko kiire aina aitoa? Koulussa opitut asiat vs. työpaikan käytännöt (esim. kahdet hanskat päällekkäin miten otan puheeksi?) Työpaikoilla on paljon keskinäistä kilpailua Paljon rutiineja ja automaattista toimintaa, esim. jos potilaalla paljon turvotusta jaloissa ja ehdottaa jotain turvotusta laskevaa hoitoa tai toimintaa, sanotaan, että pysytään prosessissa tuntuu liian passiiviselta. Maahanmuuttajien osaamista pidetään usein automaattisesti alhaisena.

5 Mikä on ihastuttanut? Suomessa työt otetaan vakavasti ja asiallisesti, asenne on pääosin tosi hyvä. Kuultua: Työpaikka on tänä päivänä tärkeämpi kuin puoliso. Työtä on vaikeampi vaihtaa kuin puolisoa. Työntekijät ovat ammattitaitoista mm. päiväkodeissa on hyvin taitavaa henkilökuntaa, hyviä menetelmiä ja työtapoja lasten kanssa toimimiseen Ohjaajat ovat opastaneet todella hienosti ja myös suomen kielen virheitä korjataan, mikä on hyvä asia. Hyviä kokemuksia työkavereista

6 Kehittämisajatuksia Voisiko lähihoitajalla olla suurempi rooli omaisten kanssa tehtävässä työssä? Omaiset voivat olla myös voimavara. Lähihoitajan työssä pitäisi olla enemmän aikaa potilaille, mm. tärkeisiin pieniin hoitoihin, kuten jalkojen rasvaus tai kynsien lakkaus. Enemmän läsnäoloa ja läheisyyttä

7 Kokemuksia työssä oppimisesta Kyselyyn vastasi 15 valmistuvaa lähihoitajaa (v. 2013). Vastaajien ikä vaihteli 26 vuodesta 55 vuoteen, keskiikä oli 37,9 vuotta. Vastaajat olivat tyytyväisiä saamansa perehdytykseen ja olivat sitä mieltä, että työyhteisön suhtautuminen heihin harjoittelun aikana oli myönteistä ja henkilökunta luotti opiskelijaan. Vaatimukset harjoittelun aikana koettiin kohtuullisiksi. Opiskelijoiden mielestä harjoittelun aikana vallitsi yhteisymmärrys henkilökunnan kanssa. Lähes kaikkien vastaajien mielestä henkilökunta luotti opiskelijaan. Kolmen vastaajan mielestä suoriutumisvaatimukset harjoittelun aikana eivät aina olleet kohtuullisia.

8 Kokemuksia työssä oppimisesta

9 Kokemuksia työssä oppimisesta Kielitaidon riittävyys Vastaajien mielestä kielitaidon puutteet eivät juuri häirinneet harjoittelua, kolmen vastaajan mielestä kielitaidon puute häiritsi jonkin verran. Yhden vastaaja mielestä puutteellinen kielitaito vaaransi välillä asiakasturvallisuuden. Vastaajien mielestä asiakkaat suhtautuivat heihin myönteisesti.

10 Kokemuksia työssä oppimisesta

11 Kokemuksia työssä oppimisesta Vastaajien mielestä kulttuuriset erot eivät aiheuttaneet ongelmia harjoittelun aikana ja heidän oma kulttuuritaustansa kiinnosti henkilökuntaa. Vastaajat kokivat, että henkilökunnan kanssa oli helppo työskennellä. Vastaajat olivat tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen ja harjoittelupaikan saantiin. Lähes kaikkien vastaajien mielestä henkilökunnan suhtautuminen oli samanlaista kuin suomalaiseen opiskelijaan. Yhden vastaajan mielestä suhtautuminen ulkomaalaistaustaiseen opiskelijaan oli erilaista kuin suomalaiseen opiskelijaan.

12 Kokemuksia työssä oppimisesta

13 Kokemuksia työssä oppimisesta Suurin osa vastaajista toi esille avoimissa vastauksissa, että harjoittelun onnistumista tukevat tekijät liittyivät omaan itseen, esimerkiksi motivaatioon, kiinnostukseen ja aktiivisuuteen ja omaan suhtautumiseen. Näitä näkökulmia tuotiin esiin kahdeksassa kommentissa. Oma-aloitteisuus motivaatio kiinnostus oppia uutta Elämänkokemus ja kokemus alalla Toiveet opiskelijalta Aktiivisuus ja huumori Oma rauhallisuus ja ystävällisyys Omat voimavarat

14 Kokemuksia työssä oppimisesta Työpaikan ilmapiiriin ja ohjaajien merkitystä harjoittelun onnistumisessa korostettiin neljässä kommentissa. Yksi vastaaja korosti, että on tärkeää varmistaa, että työntekijät ovat halukaita ohjaamaan opiskelijaa. Hyvät ohjaajat ja työpaikan ilmapiiri Mukava henkilökunta, joka teki parhaansa Tärkeää on varmistaa, ovat työntekijät halukkaita ohjaamaan opiskelijoita

15 Vinkkejä ohjaajille Toisto, toisto ja toisto ja synonyymit (tuoli, penkki, jakkara, istuin, nojatuoli, palli), kirjakieli vs. puhekieli Tekemisen sanallistaminen, eli kerrotaan, mitä tehdään samalla kun tehdään ja käytetään oikeita termejä. Ymmärtämisen varmistaminen: Sano vielä, mitä sinun pitää tehdä? Sano selvästi ja suoraan, mitä pitää tehdä. Maahanmuuttajaopiskelija ei ehkä ymmärrä puolesta sanasta tai vihjeestä, mitä häneltä odotetaan. Antaisitko sakset. Et viittis heittää saksia. Anna sakset. Toisitko mulle noi sakset. Heitä mulle sakset. Saisinks mä noi sakset. Ojennatko noi sakset. Tarviitsä vielä noita saksia.

16 Vinkkejä ohjaajille Korjaa tahdikkaasti opiskelijan väärinkäsitykset tai väärien sanojen käyttö. Korjaa kieltä tarvittaessa samaan tapaan kuin korjaisit väärän työtavan tms. Kielitaidon kehittyminen maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle on iso osa ammatilista kehittymistä. Ohjaajan rooli korostuu kun ohjattavana on maahanmuuttajataustainen opiskelija Vaatii pitkäjännitteisyyttä, monikulttuurista ymmärrystä Ohjaaja ei aina ota vastuuta ohjaamisesta, esim. joka talossa omat tavat Työpaikkaohjaajakoulutus maahanmuuttajaopiskelijoita ohjaaville tulossa syksyllä 2014?

17 Vinkkejä ohjaajille Päivän päätteeksi min aikaa päivän tapahtumien ja oppimisen läpikäymiseen Epäselväksi jääneet asiat (tilanteet, sanat, termit, työtavat jne.) Mitä uutta opin tänään? Oppilaitoksessa: Ryhmämuotoinen työnohjaus työssä oppimisen aikana? Joillakin opiskelijoilla oma mentori auttaa opiskelussa.

18 Sairaan hyvää suomea Oppikirja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille, joille suomi on toinen kieli. Kirja on vastaus 2000-luvun alun vauhdikkaasti monikulttuuristuvan työelämän haasteisiin. Sen tunnusmerkkejä ovat käytännönläheisyys ja ammatillisuus. Opiskelija pääsee "kielikylpyyn" muun muassa terveydenhoitajan, lääkärin, fysioterapeutin ja homeopaatin vastaanotolle. Mukana on runsaasti vuorovaikutteisia puhe- ja sosiodraamaharjoituksia. Tekstien yhteyteen sijoitetut sanastot helpottavat opiskelua.

19 Mitä maahanmuuttajataustaiset työntekijät tuovat suomalaiseen työelämään? Uutta näkökulmaa eri näkemysten yhdistäminen luo viisautta ja uusia innovaatioita Uusia asioita/näkemyksiä ei aina haluta kuulla Vaihtoehtoja, uusia hoitomuotoja Käsillä tekemistä Aikaa ja huolenpitoa ja läheisyyttä: olemme täällä asiakkaita/potilaita varten Asennetta ihmisten kohtaamiseen

20 Kiitos mielenkiinnostanne! Hyvää kesää!

Raportti espanjalaisten hoitajien sopeutumisesta työhön suomalaiseen hoivakotiin. Työpariohjaus 12.8.2013

Raportti espanjalaisten hoitajien sopeutumisesta työhön suomalaiseen hoivakotiin. Työpariohjaus 12.8.2013 Raportti espanjalaisten hoitajien sopeutumisesta työhön suomalaiseen hoivakotiin Työpariohjaus 12.8.2013 Raportti on tuotettu yhteistyönä Satakunnan Opin oven ja Opinpolut maasta maahan projektien kanssa.

Lisätiedot

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa

Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Sairaanhoitajien näkemys työkuvansa kehittämisestä pitkäaikaishoidossa Ulla Halonen Uudistuvat työnkuvat -hanke kevät-kesä 2012 Pitäisi löytää ne ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita ja valmiita sitoutumaan

Lisätiedot

Monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaamisen prosessimalli

Monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaamisen prosessimalli Monikulttuurisen opiskelijan työssäoppimisen ohjaamisen prosessimalli - TOP-hankkeen tuloksia Tuija Portell ja Lila Harjamäki Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA Heikki Waris -instituutti

Lisätiedot

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET Taustaa ja tavoite Kansainvälisen osaamisen palvelut -hankkeen yhtenä tavoitteena on testata uutta opetusteknologiaa ja kehittää menetelmiä,

Lisätiedot

julkaisu 2010 Itä-Suomesta M14 Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi M14

julkaisu 2010 Itä-Suomesta M14 Itä-Suomi aktiivisen maahanmuuttopolitiikan pilottialueeksi M14 eväitä Itä-Suomesta julkaisu 2010 M14 Eväitä Itä-Suomesta 10 Mavrik Gevorkjan viihtyy lääkärinä Iisalmessa 14 Suonenjoella onnistunut rekrytointitapahtuma 15 EURES työvoimasiltana Euroopassa 17 Ministeri

Lisätiedot

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen

Korkeakouluopiskelijoiden. opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetyö- ja uraryhmään osallistuminen Opiskelijoiden näkemyksiä ryhmästä ja omasta osaamisesta Jenni Kaisto, Oulun yliopisto, Ohjaus- ja työelämäpalvelut 1 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan

HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan HRAKKautta Duuniin Maahanmuuttajan tie työhön ja ammattiin miten ohjaan, opetan ja kannustan Toimittanut Lenita Pihlaja HRAKKautta Duuniin Sisällysluettelo Lukijalle 7 Lenita Pihlaja Duuniin-projekti 9

Lisätiedot

Ohjaus voi auttaa löytämään oppimisen ilon. Opi ja ohjaa työpaikalla. Näkemyksiä ja kokemuksia aikuisten ohjauksesta

Ohjaus voi auttaa löytämään oppimisen ilon. Opi ja ohjaa työpaikalla. Näkemyksiä ja kokemuksia aikuisten ohjauksesta Ohjaus voi auttaa löytämään oppimisen ilon. Opi ja ohjaa työpaikalla Näkemyksiä ja kokemuksia aikuisten ohjauksesta Sisältö Lukijalle... 3 Ohjaus olennainen osa oppimista... 4 Työpaikkaohjaus hyödyksi

Lisätiedot

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi

Ohjaa oppijaa. Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Ohjaa oppijaa Opas työpaikoille lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksen tueksi Mitä työssäoppiminen on? Työssäoppiminen on osa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, työpaikalla tapahtuvaa

Lisätiedot

Tätä mieltä olen steinerlukiosta!

Tätä mieltä olen steinerlukiosta! KYSELY Pia Pale Tätä mieltä olen steinerlukiosta! 18 Rentous, taiteet, itse tekeminen, erikoiskurssit, hyvä tunnelma, opettajien kiinnostus oppilaita kohtaan, koulun sopiva koko ja luokkayhteisö. Siinä

Lisätiedot

monikulttuurinen johtaminen rekrytointi perehdyttäminen vuorovaikutus dialogisuus

monikulttuurinen johtaminen rekrytointi perehdyttäminen vuorovaikutus dialogisuus monikulttuurinen johtaminen rekrytointi perehdyttäminen vuorovaikutus dialogisuus Sisällys Esipuhe...3 Yhteisöpedagogi Melody Karvonen Sujuvaa yhteistyötä ja yhteisymmärrystä monikulttuurisessa työyhteisössä...4

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

OPISKELUTULKKAUS Kuurojen Liitto ry 2006

OPISKELUTULKKAUS Kuurojen Liitto ry 2006 OPISKELUTULKKAUS 2006 OPISKELUTULKKAUS 2 1. OPISKELLEN ETEENPÄIN 3 1.1. Kuuro opiskelija? 3 1.2. Miksi opiskelutulkkia tarvitaan? 3 1.3. Mikä opiskelutulkki on? 3 1.4. Mistä saa lisätietoja? 3 2. YLEISTÄ

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa

Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa T yö pa i k k a - kouluttajan rooli Työpaikkakouluttajana olet oppisopimusopiskelijan tukena kaikissa koulutusta koskevissa asioissa. Työsi painottuu erityisesti työssä oppimisen ohjaukseen. Parhaimmat

Lisätiedot

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen

SUOMEKSI TYÖPAIKALLA. Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen SUOMEKSI TYÖPAIKALLA Suomen kielen harjoituksia työpaikalle ja työelämässä toimimiseen Sisältö Minä... 1 Työharjoittelupaikkani... 4 Kurssit... 5 Ensimmäinen päivä työpaikalla... 6 Työaika... 8 Työmatka...

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita

Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Kokemuksia, kontakteja ja kannustavia haasteita Raportti kyselystä uusille opiskelijoille 2013 Nyyti ry Sisäl tö Johdanto... 1 1 Tulokset... 2 1.1 Vastaajien taustatietoja... 2 1.2 Uusi asuinpaikka ja

Lisätiedot

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009

CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet. Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet Tampereen ammattikorkeakoulu 2009 CASE Korkeakoulutuksen harjoittelun työelämälähtöiset hyvät käytännöt ja kehittämishaasteet

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- ALALLA SEKÄ VARHAISKASVATUKSESSA

MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- ALALLA SEKÄ VARHAISKASVATUKSESSA SOTE-ENNAKOINTI Ullamaija Kauppinen, Minna Koponen ja Leena Tervonen MONIKULTTUURISUUSOSAAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYS- ALALLA SEKÄ VARHAISKASVATUKSESSA Osassa 4 käsitellään maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Ryhmän ohjaajan käsikirja

Ryhmän ohjaajan käsikirja Ryhmän ohjaajan käsikirja KIITOKSET Tuulia Aho Atte Airaksinen Katja Danska-Honkala Sirpa Erkkilä-Häkkinen Minna Flyktman Kristiina Hannula Helsingin Maalariammattikoulu Heikki Hujanen JAO / Hyvinvointi

Lisätiedot

Kahden oppijan kokemuksia suomi toisena kielenä -opetuksesta ja omasta oppijuudestaan

Kahden oppijan kokemuksia suomi toisena kielenä -opetuksesta ja omasta oppijuudestaan Kahden oppijan kokemuksia suomi toisena kielenä -opetuksesta ja omasta oppijuudestaan Kandidaatintutkielma Nea Takala Suomen kieli Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tiedekunta

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA II. opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville

KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA II. opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville KYSYMYKSIÄ KOHTAAMASSA II opas maahanmuuttajanuorten opetuksesta ja ohjauksesta vastaaville Tämä opas on päivitetty ja laajennettu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Kysymyksiä kohtaamassa -julkaisusta.

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

REITIT SELVIKSI 2003-2005

REITIT SELVIKSI 2003-2005 REITIT SELVIKSI 2003-2005 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän palvelujen kehittämishanke Osaraportti 2 Yhteenveto Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän alueen päihdepalveluntuottajille ja Mainiemen kuntoutumiskeskuksen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 9 2012 Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Martin, Heiska, Syvälahti, Hoikkala Satoa ryhmästä opas hyvinvointiryhmän ohjaajalle Julkaisija: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Haastava nuori ammattia oppimassa

Haastava nuori ammattia oppimassa Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa tai työpaikalla? Pirjo Lehtoranta Outi Reinola Haastava nuori ammattia oppimassa Miten toimin nuoruusikäisen kanssa koulussa

Lisätiedot