Tilinpäätös. Veritas Eläkevakuutus ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös. Veritas Eläkevakuutus ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tuloslaskelma."

Transkriptio

1 Veritas Eläkevakuutus Tilinpäätös ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) Sijoitustoiminnan tuotto Avainluvut ja analyysit Hallituksen ehdotus voiton käytöstä

2 Veritas Eläkevakuutus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas (jäljempänä Veritas Eläkevakuutus) perustettiin vuonna 1905, ja päättynyt toimintavuosi oli yhtiön sadas. Veritas-ryhmä kunnioitti 100-vuotisjuhlaansa mm. luovuttamalla Turun kaupungille muistomerkin Dominikaanit Turussa. Samanaikaisesti julkaistiin myös valtionarkeologi C. J. Gardbergin kirja Veritas Totuus!. Kirja kertoo dominikaanimunkeista ja heidän merkityksestään Suomen historiassa. Veritas Eläkevakuutus on osa vakuutusryhmä Veritasta. Veritas Eläkevakuutuksen pääkonttori sijaitsee Turussa. Johto Tilivuoden aikana Master of Law, OTK Jan-Erik Stenman toimi yhtiön toimitusjohtajana. Yhtiön hallitukseen kuuluivat toimitusjohtaja Kjell Sundström (puheenjohtaja), professori Peter Wetterstein (varapuheenjohtaja), asiamies John Glad, teollisuusasiamies Jorma Hanhiala, toimitusjohtaja Kurt Häggblad, toimitusjohtaja Mikael Ingberg, toimitusjohtaja Torbjörn Jakas (erosi tehtävästä ), sosiaalipoliittinen asiantuntija Mirja Janérus, pääekonomisti Matti Koivisto, kehitysjohtaja Timo Pahl, toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman sekä asiamies Johan Åström. Hallintoneuvosto valitsi toimitusjohtaja Anders Nordmanin hallituksen uudeksi jäseneksi. Nordmanin toimikausi alkoi välittömästi. Talouspäällikkö Anders Dahlbäck ja toimitusjohtaja Henrik Johansson valittiin hallitukseen vuodenvaihteesta alkaen. Jorma Hanhiala ja Timo Pahl jättivät hallituksen. Muut hallituksen jäsenet sekä varajäsenet konsuli Torbjörn Wikeström, SAK:n järjestösihteeri Anita Spring ja varatoimitusjohtaja Thor Sourander valittiin uudelleen. Toimitusjohtaja Peter Boström toimi yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajana ja toimitusjohtaja Håkan Anttila varapuheenjohtajana. Yhtiökokous päätti muuttaa hallintoneuvoston toimikautta niin, että se alkaa heti yhtiökokouksen jälkeen. Näin ollen valtiotieteen maisteri Lars Rönn joutui ikämääräysten mukaan jättämään paikkansa hallintoneuvostossa jo yhtiökokouksen jälkeen. Hallintoneuvoston jätti myös toimitusjohtaja Johan Dahlman. Uusiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Ove Grandell ja sijoituspäällikkö Tony Karlström. Hallintoneuvoston jäsen, apulaisjohtaja Ari Seger menehtyi elokuussa helikopterionnettomuudessa. Lakisääteinen työeläkejärjestelmä Keskimääräinen TEL-vakuutusmaksu oli 21,6 % vuonna 2005, eli maksu nousi 0,2 % vuotta aiemmasta. Palkansaajien työeläkemaksu oli 4,6 % (4,6 %) alle 53-vuotiailla ja 5,8 % (4,6 %) 53 vuotta täyttäneillä. Suluissa mainitut luvut ovat vuodelta TEL-maksujen tapaan myös YEL-maksusta tuli vuonna 2005 ikäsidonnainen. Alle 53-vuotiaiden yrittäjien YEL-vakuutusmaksu oli 21,4 % (21,4 %), ja 53 vuotta täyttäneiden yrittäjien 22,6 % (21,4 %). Vuoden 2005 alusta yrittäjillä on ollut mahdollisuus yrityksen taloudellisesta tilanteesta riippuen maksaa joko korotettua maksua tai alennettua maksua ilman, että vahvistettua työtuloa on tarvinnut muuttaa. Lisämaksut nostavat eläkkeen määrää, kun taas vakuutusmaksujen alentaminen laskee sitä. Veritas Eläkevakuutuksen asiakkaista 40 valitsi mahdollisuuden maksaa lisämaksuja. 23 yrittäjää maksoi alennettuja maksuja. Vuoden 2005 alussa voimaan tullut suuri työeläkeuudistus sujui hyvin mittavista atk-järjestelmien muutoksista huolimatta. Eläkeiän muututtua joustavaksi asiakaspalveluun tulleiden yhteydenottojen määrä kasvoi huomattavasti ja eläketiedusteluja tehtiin 15 % edellisvuotta enemmän. Alan järjestelmäyhteistyö koki muutoksia yhtiön atk-toimittajan Esy Oy:n solmiessa strategisen yhteistyösopimuksen TietoEnator Oyj:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on luoda entistä laajempi teknologia-, osaamis- ja resurssipohja Esy Oy:n liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseksi. Vuoden aikana yhtiö osallistui aktiivisesti alan edunvalvontaan mm. tapaamalla pankinjohtaja Matti Louekosken. Tapaamisella haluttiin tuoda esille erityispiirteitä yhtiön toiminnassa ja yhtiömuodossa. Pankinjohtaja Louekoski vastasi työeläkelain uudistamista koskevasta selvitystyöstä. Selvitys valmistui vuoden 2006 alussa.

3 Veritas Eläkevakuutus Nk. Puron ryhmä selvitti työeläkeyhtiöiden mahdollisuuksia kasvattaa sijoitustoiminnan tuottoja riskinottoa lisäämällä. Selvitystyön kohteena oli sekä kotimaisten osakesijoitusten että osakkeiden prosentuaalisen osuuden lisääminen sijoitussalkussa. Työryhmän kehitysehdotus julkaistiin vuoden 2006 alussa. Kilpailulainsäädännön muutokset toukokuussa 2004 sekä vakuutusmarkkinoiden suuret uudelleenjärjestelyt vuonna 2005 terävöittivät alan kilpailuasetelmia. Yhtiöiden välinen yhteistyö etsii nyt uusia toimintamuotoja. Pörssiyhtiöiden käyttöön ottamien kansainvälisten IAS/IFRS-kirjanpitostandardien johdosta vuoden 2006 alusta suurtyönantajien työkyvyttömyyseläkemaksuihin otettiin käyttöön maksuluokat. Näin työkyvyttömyysvastuut eivät IAS 19 mukaan rasita pörssiyhtiöiden tilinpäätöstä. Maksuluokat korvaavat omavastuun, jolla aiemmin määriteltiin työkyvyttömyyseläkemaksu. Maksutaso määräytyy etukäteen yrityksen työkyvyttömyysriskin mukaan, eivätkä tulevat työkyvyttömyystapaukset enää suoraan johda maksunkorotuksiin. Muutosta valmisteltiin jo vuonna 2005 maksuluokkien vahvistamisella ja asiakastiedotteilla. Yksityisen sektorin keskeisten eläkelakien yhdistämistä valmisteltiin. Lakiesitys yhdestä, työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelain sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelain korvaavasta eläkelaista, hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa 2006, ja se tulee voimaan vuoden 2007 alusta. Vakuutustoiminta Vakuutusmaksutulo Konsernin kokonaismaksutulo oli 362,5 (331,5) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 31,0 miljoonan euron eli 9,4 %:n lisäystä edelliseen vuoteen. Lisäys johtuu suurelta osin Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen (jäljempänä Veritas Henkivakuutus) hankkimasta Aktia Henkivakuutus Oy:stä. Viime vuosien negatiivinen maksutulon kehitys taittui Veritas Eläkevakuutuksen osalta vuonna TEL-vakuutusmaksutulo kasvoi edellisvuodesta 6,5 % ja oli 219,4 (206,0) miljoonaa euroa. YEL:n mukainen vakuutusmaksutulo nousi 2,1 % ja oli 47,2 (46,2) miljoonaa euroa. Yllämainituista maksutuloista TEL:n ja YEL:n mukaisten lisävakuutusten osuus oli 1,6 (2,7) miljoonaa euroa. Lisävakuutusten maksutulon lasku johtuu pääasiassa TEL-lisäeläkkeiden jälleenvakuuttamisen päättymisestä vuoden 2004 alussa, mikä johti normaalia suurempaan maksutuloon vuonna Kaikkiaan vakuutusmaksutulo kasvoi vuoteen 2004 verrattuna 14,4 miljoonaa euroa eli 5,7 %. Yhtiön markkinaosuus oli 3,6 % (3,6 %). Luottotappiot vakuutusmaksusaatavista nousivat vuonna 2005 vuoden takaiselta tasolta pääosin yhden yksittäisen tapauksen johdosta. Tappiot olivat 4,5 (4,0) miljoonaa euroa. MAKSUTULO Veritas Eläkevakuutus M

4 Veritas Eläkevakuutus MARKKINAOSUUDET VUONNA 2005 Työeläkeyhtiöt Varma 37,5 % Ilmarinen 31,8 % Tapiola 15,8 % Fennia 11,0 % Veritas 3,6 % Alandia 0,3 % Vakuutuskanta Veritas Eläkevakuutuksen TEL-vakuutukset käsittivät vuoden 2005 päättyessä arviolta (38 900) työntekijää, joiden yhteenlaskettu vuosiansio oli 924,4 (872,6) miljoonaa euroa. Keskimääräinen vuosiansio oli siten n (22 450) euroa. YEL-vakuutusten lukumäärä oli vuoden 2005 päättyessä (15 134) ja niiden yhteenlaskettu arvioitu vuosityötulo 216,1 (213,8) miljoonaa euroa. Keskimääräinen vuosityötulo oli siten n (14 130) euroa. Veritas Eläkevakuutuksen suoraan myöntämän TEL:n ja YEL:n mukaisen eläkevakuutuskannan lisäksi yhtiö vastasi myös Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandian kanssa rinnakkaisvakuutuksena Ahvenanmaalla myönnetystä vakuutuskannasta. Veritas Eläkevakuutuksen osuus on puolet tästä kannasta, joka vuoden 2005 päättyessä käsitti arviolta (5 900) työntekijää, joiden yhteenlaskettu vuosiansio oli 171,5 (160,8) miljoonaa euroa sekä (1 150) yrittäjää, joiden yhteenlaskettu arvioitu vuosityötulo oli 24,0 (22,4) miljoonaa euroa. Työntekijöiden keskimääräinen vuosiansio oli siten (27 280) euroa ja yrittäjien keskimääräinen vuosityötulo (19 460) euroa. Korvauskulut Eläkkeitä maksettiin vuonna 2005 yhteensä 220,9 (210,9) miljoonaa euroa. Summaan sisältyy yhteensä 2,0 (2,0) miljoonan euron käsittelykustannukset. Lakisääteisiä TEL-eläkkeitä maksettiin 175,8 (166,4) miljoonaa euroa ja YEL:n mukaisia eläkkeitä 43,0 (42,5) miljoonaa euroa. Veritas Eläkevakuutuksesta sai lakisääteisen eläkkeensä joulukuun 2005 lopussa yhteensä (20 330) henkilöä. Veritas Avanti -työkyvyn kehittämisohjelmassa toteutettiin ja koordinoitiin vuoden aikana noin sata hanketta. Työhyvinvointiprojektien suunnittelua kehitettiin hankkimalla kartoitusohjelma tukemaan työilmapiirin arvioimista asiakasyrityksissä. Työkyvyn ylläpitoon suunnatut kulut olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Vastuuvelka Veritas Eläkevakuutuksen yhteenlaskettu vastuuvelka oli 1 305,2 (1 200,2) miljoonaa euroa Vakuutusmaksuvastuun osuus oli 822,4 (737,1) miljoonaa euroa ja korvausvastuun osuus 482,8 (463,2) miljoonaa euroa. Aikavälillä laskuperustekorko oli 4,75 % ja se korotettiin 5,50 %:iin alkaen korko nostettiin 6,00 %:iin. Tytäryhtiö Veritas Henkivakuutuksen omalla vastuulla oleva vakuutustekninen vastuuvelka kasvoi 28 % ja oli 698,6 miljoonaa euroa. Vastuuvelasta 128,0 miljoonaa euroa oli sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa. Lisäys johtuu ennen kaikkea Aktia Henkivakuutuksen hankinnasta. Ennen myönnettyjen vakuutusten vastuuvelka on laskettu käyttämällä 4,5 %:n laskuperustekorkoa. Ajalla myönnetyille vakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 3,5 % ja jälkeen myönnetyille vakuutuksille on käytetty

5 Veritas Eläkevakuutus laskuperustekorkoa 2,5 %. Tästä säännöstä poikkeavat ryhmäeläkevakuutukset, joille on käytetty 3,5 %:n laskuperustekorkoa, sekä V+Plus sijoitusvakuutukset ja ennen myönnetyt eläkevakuutukset, joiden laskennassa on käytetty 2,5 %:n laskuperustekorkoa. Sen lisäksi Senior-eläkevakuutuksen laskuperustekorkoa laskettiin 4,5 %:sta 4,05 %:iin vuonna 2005, minkä johdosta kirjattiin 7,2 miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2004 aloitettua strategiatyön kehittämistä jatkettiin vuonna Tehostuneen suunnitteluprosessin lisäksi organisaation kaikilla tasoilla otettiin käyttöön henkilökohtaiset tavoite- ja kehityssuunnitelmat. Veritasryhmän vision, mission ja arvojen implementointi jatkui. Vuoden aikana aloitettiin myös hyvään hallintotapaan liittyvä kehityshanke (Corporate Governance), jonka tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä yhtiön hallinnossa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton pörssiyhtiöille asettamien suositusten mukaisesti. Projektin puitteissa perustettiin sijoitusvaliokunta, jonka tehtävänä on toimia sijoitusasioiden keskustelu- ja päätösfoorumina. Samalla perustettiin vaali- ja palkitsemisvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella mm. hallituksen jäsenten valinta. Vuonna 2005 ryhmässä panostettiin myös henkilöstön koulutukseen keskijohdon johtamiskoulutuksen kautta. Koulutuksen tavoitteena on yhtenäistää johtamistapoja Veritas-ryhmässä ja vahvistaa toiminnanohjausta organisaatiossa. Sijoitustoiminta Vuosi 2005 oli sijoitustoiminnan näkökulmasta erittäin hyvä vuosi. Osakemarkkinat kehittyivät globaalilla tasolla suotuisasti jo kolmatta vuotta peräkkäin, ja suurin osa osakeindekseistä USA:ta lukuun ottamatta nousi rajusti. Korkomarkkinoilla pitkän koron nousua on povattu pitkään, mutta lyhyen ohjauskoron nostoista USA:ssa ja samantyyppisestä eurooppalaisesta trendistä huolimatta koronnousua ei vielä ole tapahtunut. Näin korkopaperien arvonkehitys oli edelleen suhteellisen hyvä. Euroopassa kiinteistömarkkinoiden nousu on matalien korkojen, rahastoihin suuntautuneen pääoman ja muiden epäsuorien sijoitusmuotojen ansiosta jatkunut. Kotimaisilla kiinteistömarkkinoilla ulkomaisten sijoittajien aktiivisuus lisääntyi entisestään, mikä on vaikuttanut kiinteistömarkkinoiden likviditeettiin ja tuottoihin myönteisesti. Aiemmin pääsiassa Suur-Helsingin alueelle kohdistunut kiinnostus kiinteistösijoittamiseen on laajentunut käytännössä koko maahan. Tätä ovat edistäneet hyvät vuokralaiset ja pitkät vuokrasopimukset. Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin nousivat vuoden aikana 46 % ja olivat 144 (98) miljoonaa euroa. Vuoden lopulla sijoitusten käypä arvo oli yhteensä (1 332) miljoonaa euroa. Lainojen osuus tästä oli 24 (32) miljoonaa euroa. Joukkovelkakirjojen osuus kokonaissijoituksista laski vuoden aikana 5,1 prosenttiyksikköä ja oli 632 (625) miljoonaa euroa. Muiden rahoitusmarkkinavälineiden sekä talletusten arvo oli 94 (84) miljoonaa euroa. Osakkeiden osuutta kokonaissijoituksista lisättiin 31,9 %:iin, ts. lisäystä oli 7,0 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Kiinteistösijoitusten osuus laski 19,4 %:sta 18,4 %:iin, vaikka kiinteistösijoitusten arvo käyvin arvoin nousi 259 miljoonasta eurosta (vuonna 2004) 279 miljoonaan euroon vuonna Vuonna 2005 sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle oli 10,7 %.

6 Veritas Eläkevakuutus SIJOITUKSET (käyvin arvoin) Veritas Eläkevakuutus Kiinteistöt Osakkeet ja osuudet Muut rahoitusmarkkinavälineet Joukkovelkakirjalainat Lainasaamiset M Sisäinen kontrolli ja riskienhallinta Riskienhallinta perustuu Veritas Eläkevakuutuksessa hallituksen tekemään vuosittaiseen riskienhallintasuunnitelmaan. Suunnitelmassa määritellään valvontaperiaatteiden lisäksi eri toimintojen riskienhallinnan tavoitteet sekä riskinoton rajat, vastuualueet ja avainluvut. Riskinhallintasuunnitelma kattaa yhtiön koko toiminnan. Sijoitustoiminnan pääasialliset periaatteet lyödään lukkoon hallituksen vuosittaisessa sijoitussuunnitelmassa, jonka hallintoneuvosto vahvistaa. Sijoitussuunnitelma sisältää mm. sijoitusten allokointia ja riskien keskittämistä koskevia rajoituksia. Sisäisen tarkastuksen pääasiallinen tehtävä on turvata yhtiön riskienhallinta-, seuranta- ja hallintoprosessien tehokas toiminta asetettujen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaan. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen kehykset sisäisen tarkastuksen vuosittaisessa suunnitelmassa. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti hallitukselle. Riskienhallintaa esitellään laajemmin riskienhallintaosion liitetiedoissa. Henkilökunta ja liikekulut Veritas Eläkevakuutuksen palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 125 (119) henkilöä. Konsernissa on vuoden aikana työskennellyt keskimäärin 280 (282) henkilöä henkilötyövuosissa laskettuna. Konsernin liikekulut ennen toiminnoille jakoa kasvoivat 8,6 % ja olivat 29,4 (27,1) miljoonaa euroa. Kasvu johtui suureksi osaksi Aktia Henkivakuutuksen ostosta ja vuoden 2005 alusta muuttuneesta omaisuudenhoitopalkkioiden kirjaustavasta, jonka jälkeen palkkiot kirjataan liikekuluihin. Emoyhtiössä yhteenlasketut liikekulut nousivat 4,3 % ollen 13,5 (12,9) miljoonaa euroa. Hoitokustannussuhteen positiivinen kehitys jatkui. Vuonna 2005 liikekulut olivat 92,9 % (93,5 %) maksutulon hoitokustannusosasta. Myynnistä vastaava henkilökunta on suurilta osin Veritas Henkivakuutuksen palveluksessa. Myyntipalveluista aiheutuneet kulut kirjataan yhtiön liikekuluihin ikään kuin henkilökunta olisi ollut suoraan yhtiön palveluksessa.

7 Veritas Eläkevakuutus LIIKEKULUT VERRATTUNA MAKSUJEN HOITOKUSTANNUSOSIIN Veritas Eläkevakuutus % Emoyhtiön tulos ja vakavaraisuus Veritas Eläkevakuutuksen vuoden 2005 kokonaistulos käyvin arvoin kasvoi 59 % sijoitustoiminnan hyvän tuloksen ansiosta ja oli 89,5 (56,2) miljoonaa euroa. Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin oli 10,7 % edellisvuoden 8,4 %:iin verrattuna. Kokonaistulokseen sisältyy vakuutustoiminnan tulos -1,3 (3,6) miljoonaa euroa ja hoitokustannusliikkeen tulos 0,9 (0,8) miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui parantuneen tuloksen ansiosta. Siirto osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen oli 13,8 (11,2) miljoonaa euroa ja arvostuserot kasvoivat 72,3 (37,6) miljoonalla eurolla vakavaraisuusaste oli 28,6 % (23,0 %), eli 2,4 (2,2) -kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Vakuutusmaksuhyvityksiin siirretty summa nousi lähes 50 prosenttia 3,5 miljoonaan euroon edellisvuoden 2,4 miljoonaan euroon verrattuna. VAKAVARAISUUDEN KEHITYS Veritas Eläkevakuutus Tavoitevyöhyke Vakavaraisuusraja Arvostuserot Taseeseen sisältyvä toimintapääoma % Konserni Konserniin kuuluvat emoyhtiö Veritas Eläkevakuutus, tytäryhtiö Veritas Henkivakuutus konserneineen ja 27 kotimaista asunto- ja kiinteistöyhtiötä sekä osittain omistetut tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Kemitra, Kiinteistö Oy Kaukajärven Liiketalo, Kiinteistö Oy TE Haga 2 ja Kiinteistö Oy Kaarinan Hakaranta. Oy Fondex Ab ja Luottovälitys Oy ovat konsernin osakkuusyhtiöitä. Veritas Henkivakuutus muodostaa alakonsernin, joka käsittää 15 kokonaan omistettua asunto- ja kiinteistöyhtiöitä sekä osittain omistetun tytäryhtiön Vaasan Liiketalo Oy:n. Kiinteistö Oy Luna konsolidoidaan alakonserniin osakkuusyhtiönä. Veritas Henkivakuutus hankki koko Aktia Henkivakuutus Oy:n osakekannan ja Aktia Henkivakuutus fuusioitui Veritas Henkivakuutukseen.

8 Veritas Eläkevakuutus Veritas Henkivakuutuksen ja Veritas Jälleenvakuutuksen fuusion seurauksena Hiisi Group Oy:stä ja sen kahdesta tytäryhtiöstä Hiisi Varainhoito Oy:stä sekä Hiisi PKL Oy:stä (aiemmin Hiisi Pankkiiriliike Oy) tuli vuonna 2003 Veritas Henkivakuutuksen tytäryhtiöitä. Lisäksi Veritas Henkivakuutuksen ja Hiisi Group Oy:n yhteisesti omistamasta Hiisi RH Oy:stä (aiemmin Veritas Rahastoyhtiö Oy) tuli Veritas Henkivakuutuksen tytäryhtiö. Hiisi-konsernin yhtiöt luovuttivat vuoden 2004 lopulla kaiken toimintansa vastaaviin yhtiöihin Aktia-konsernissa. Yhtiöitä ei ole konsolidoitu tytäryhtiöinä Veritas Eläkevakuutuksen konsernitilinpäätöksessä, koska konsernisuhteesta tulee lyhytaikainen. Hiisi PKL Oy, Hiisi RH Oy ja Hiisi Varainhoito Oy ovat selvitystilassa. Emoyhtiö Hiisi Group Oy asetetaan selvitystilaan vuonna Konsernin tulos ja vakavaraisuus Veritas Eläkevakuutuksen konsernituloslaskelma osoittaa 2,4 (2,1) miljoonan euron voittoa. Tytäryhtiö Veritas Henkivakuutuksen voitto oli 3,6 (0,7) miljoonaa euroa. Toimintapääoma kasvoi vuoden 2005 aikana 102,4 (85,9) miljoonaan euroon vaikka yhtiö lyhensi pääomalainaansa 9,1 miljoonalla eurolla. Toimintapääoman minimimäärä oli 30,9 (27,4) miljoonaa euroa. Näin ollen toimintapääoma oli 3,3 (3,1) kertaa minimivaateen suuruinen. Vakavaraisuuspääoma oli 18,1 % vastuuvelasta, kun se vuotta aiemmin oli 17,4 %. Omat osakkeet Yhtiö myi hallussaan olleet omat osakkeensa (6 516 kappaletta) kuluneen vuoden aikana yhtiön osakkaille. Osakkaille tarjottiin mahdollisuutta ostaa osakkeita aiempaan osakeomistukseen suhteutettu määrä. Myyntihinta, yhteensä ,40 euroa, muodostui osakkeiden matemaattisesta arvosta. Myyntivoitto, yhteensä ,50 euroa, kirjattiin ylikurssirahastoon. Myytyjen osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä euroa, mikä on 9,1 % osakepääomasta. Jälleenvakuutusosakeyhtiö Veritaksen fuusioituessa Veritas Henkivakuutukseen tytäryhtiö Veritas Henkivakuutuksen omistukseen siirtyi kappaletta Veritas Eläkevakuutuksen osakkeita. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä euroa ja ne muodostavat 9,9 % kaikista osakkeista. Osakeyhtiölain mukaan Veritas Henkivakuutuksen on luovuttava omistusoikeudestaan näihin osakkeisiin vuoden 2006 aikana. Tulevaisuudennäkymiä Veritas Eläkevakuutuksen organisaatiossa on painopiste hyvää vauhtia siirtymässä tuotekeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen. Henkilökohtainen asiakaspalvelu on edelleen yhtiön toiminnan keskipisteenä samalla kun verkkopalveluita kehitetään ryhmätasolla. Ryhmän sisäistä yhteistyötä tehostetaan edelleen. Myynti on vuonna 2006 sujunut hyvin. Oman myyntiorganisaation suorat myyntipanostukset ovat strategisesti hyvin tärkeitä Veritakselle. Helsingin alueella sijaitseva yritysyksikkö on sisäänajoajan jälkeen osoittautunut kannattavaksi panostukseksi. Vuoden 2006 aikana syvennetään yhteistyötä nykyisten strategisten kumppaneiden Aktia Säästöpankki Oyj:n, Ålandsbanken Oyj:n, paikallisosuuspankkien ja itsenäisten säästöpankkien kanssa. Läheinen yhteistyö Alandia-yhtiöiden kanssa jatkuu ja kehittyy. Toimialan sisällä Veritas osallistuu aktiivisesti Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliiton ja Työeläkevakuuttajat TELA ry:n työhön. Vuoden 2005 hyvä tulos mahdollistaa panostukset kannattavaan kasvuun ja Veritas Eläke- ja Henkivakuutuksen konsernitoimintojen johdonmukaisen uudelleenjärjestelyyn. Vuonna 2005 alaa leimasivat suuret uudelleenjärjestelyt, joista Pohjola-OKO -transaktio kohdisti huomion yhteistyökuvioihin. Tämä trendi jatkunee vuonna 2006 ja uusia yhteistyöliittoutumia on odotettavissa. Vuoden 2006 aikana painopiste Veritas-ryhmässä on vapaaehtoisissa riski- ja säästövakuutuksissa. Nämä täydentävät lakisääteistä eläketurvaa ja tukevat pyrkimyksiämme tarjota yhä parempaa kokonaispalvelua nykyisille ja tuleville asiakkaillemme.

9 Veritas Eläkevakuutus Osakekurssien suotuisa kehitys on jatkunut Euroopassa, vaikka korot ovatkin nousseet sekä USA:ssa että Euroopassa. Moni epävarmuustekijä, kuten raakaöljyn hinta ja lintuinfl uenssa, vaikuttavat markkinoihin. Suomalaiset kiinteistömarkkinat pysyvät vakaina ulkomaisten toimijoiden kiinnostuksen jatkuessa. Vuosi 2006 lienee sijoitusvuotena huomattavasti vaativampi kuin edellisvuosi.

10 TULOSLASKELMA Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Emoyhtiö Konserni Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitusten arvonkorotukset Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Fuusion vaikutus korvausvastuuseen Jälleenvakuuttajien osuus Fuusion vaikutus jälleenvakuuttajien osuuteen Korvauskulut yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos Fuusion vaikutus vakuutusmaksuvastuuseen Jälleenvakuuttajien osuus Fuusion vaikutus jälleenvakuuttajien osuuteen Lakisääteiset maksut Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Muut vakuutustekniset kulut Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu -4 0 Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Satunnaiset erät Konserniliikearvon arvonalennus Osuus osakkuusyritysten tuloksesta verojen jälkeen Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallinen vero Tulos varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta Tilikauden tulos Konsernituloslaskelma ei vastaa virallista rakennetta, jossa vakuutustekninen laskelma on esitetty erikseen henki- ja eläkevakuutuksen osalta.

11 Vastattavaa Emoyhtiö Konserni Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Tilikauden tulos Vähemmistöosuus Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pääomalaina Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu, henkivakuutus Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuu, lakisääteinen eläkevakuutus Korvausvastuu, henkivakuutus Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu, lakisääteinen eläkevakuutus Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Vakuutustekninen vastuuvelka Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut velat Laskennallinen verovelka Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

12 TASE Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Vastaavaa Emoyhtiö Konserni Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Sijoitukset yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Vakuutusedustajilta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä

13 TULOSLASKELMAN LIITTEET Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Konserni Vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta Jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) -5 Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta Henkivakuutus Sijoitussidonnainen henkivakuutus Muu henkivakuutus Kapitalisaatiosopimus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Muu ryhmähenkivakuutus Eläkevakuutus Sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus Muu yksilöllinen eläkevakuutus Ryhmäeläkevakuutus Jatkuvat vakuutusmaksut Kertamaksut Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen Vakuutusmaksut sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta Henkivakuutuksen maksetut korvaukset Ensivakuutus Henkivakuutus Eläkevakuutus Jälleenvakuutus Maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta Josta: Takaisinostot Säästösummien takaisinmaksut Muut Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus maksetuista korvauksista

14 1 000 Konserni Lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo Ensivakuutus TEL:n mukainen perusvakuutus Työnantajan osuus Työntekijän osuus TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus Vakuutusmaksutulo Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) TEL YEL Maksetut korvaukset - lakisääteinen eläkevakuutus Ensivakuutus Maksettu eläkkeensaajille TEL:n mukainen perusvakuutus TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus Maksettu/ saatu vastuunjakokorvaus TEL-eläkkeet YEL-eläkkeet Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta YEL:n valtionosuus Ensivakuutus yhteensä Yhteisvastuukorvaukset 0-80 Korvaustoiminnon hoitokulut Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut Maksetut korvaukset yhteensä

15 TASEEN LIITTEET Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2005 Sijoitukset Emoyhtiö Konserni Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä hankinta- arvo arvo hankinta- arvo arvo meno meno Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset saman konsernin yrityksissä Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: Korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Indeksiin sidottujen lainojen tuottoa 0 0 Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Muita arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjapitoarvon erotus)

16 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Emoyhtiö Konserni Oman pääoman muutokset Osakepääoma Osakepääoma Osakkeiden lkm kpl/ Ulkona kpl Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Voitto omien osakkeiden myynnistä 2005: kpl Muu oma pääoma Varmuusrahasto Lunastetut omat osakkeet, 2005: 0 kpl/ 2004: 82 kpl Lunastettujen omien osakkeiden myynti, 2005: kpl Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Hallituksen käyttövarat Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Eri tarkoituksiin Edellisen tilikauden ylijäämä Siirto varmuusrahastoon Jaettu osinkoina Siirto hallituksen käyttövaroihin Tilikauden tulos Muu oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Yhtiöllä ei ole hallinnassaan omia osakkeita. Voitonjakokelpoiset varat Vapaa oma pääoma Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus Voitonjakokelpoiset varat yhteensä Vakavaraisuustunnusluvut Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Osittamaton lisävakuutusvastuu Aktivoidut vakuutusten hankintamenot ja aineettomat hyödykkeet (-) Muut erät Työeläkevakuutusyhtiölain 17 :n toimintapääomavaatimus

17 SIJOITUSJAKAUMA (KÄYVIN ARVOIN) Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas milj. euro % milj. euro % milj. euro % milj. euroa % milj. euroa % Lainasaamiset 1) 24,0 1,6 % 31,9 2,4 % 43,5 3,7 % 43,9 4,1 % 46,3 4,6 % Joukkovelkakirjalainat 1) 2) 632,4 41,8 % 625,2 46,9 % 589,1 50,4 % 505,5 47,1 % 455,4 45,0 % *sisältää korkorahastoja 38,4 43,1 31,9 17,1 8,3 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1) 2) 94,0 6,2 % 84,0 6,3 % 49,9 4,3 % 64,3 6,0 % 94,4 9,3 % *sisältää korkorahastoja 8,3 9,6 2,0 Osakkeet ja osuudet 482,6 31,9 % 332,3 24,9 % 249,8 21,4 % 225,3 21,0 % 224,7 22,2 % Kiinteistösijoitukset 278,5 18,4 % 258,8 19,4 % 236,1 20,2 % 234,8 21,9 % 192,0 19,0 % Sijoitukset yhteensä 1 511,6 100 % 1 332,2 100 % 1 168,5 100 % 1 073,8 100 % 1 012,8 100,0 % Jvk-salkun modifioitu duraatio (D mod = D/ 1+r) 3,2 1) Sisältää kertyneet korot 2) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin.

18 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO SITOUTUNEELLE PÄÄOMALLE Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sijoitusten nettotuotot käyvin arvoin 1) Tuotto - % sitoutuneelle pääomalle Tuotto - % sitoutuneelle pääomalle Tuotto - % sitoutuneelle pääomalle Tuotto - % sitoutuneelle pääomalle Tuotto - % sitoutuneelle pääomalle Sitoutunut pääoma 2) milj. euroa milj. euroa ) Lainasaamiset 1,3 26,5 4,8 % 5,0 % 4,9 % 4,7 % 5,5 % Joukkovelkakirjalainat 3) 18,3 629,0 2,9 % 7,6 % 6,8 % 7,7 % 4,7 % *josta korkorahastot 1,4 37,2 3,8 % 8,5 % 9,2 % 3,8 % -0,5 % Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) 1,5 70,0 2,1 % 2,1 % 2,5 % 3,3 % 4,2 % *josta korkorahastot 0,0 2,4 1,5 % 1,9 % 3,8 % 3,1 % Osakkeet ja osuudet 99,5 359,3 27,7 % 13,8 % 17,0 % -24,5 % 1,7 % Kiinteistösijoitukset 23,5 259,2 9,1 % 7,0 % 6,8 % 8,8 % 7,4 % Sijoitukset yhteensä 144, ,1 10,7 % 8,4 % 8,6 % -0,7 % 4,5 % Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut -0, ,1 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,2 % -0,1 % Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 143, ,1 10,7 % 8,4 % 8,6 % -0,9 % 4,4 % 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat Kassavirralla tarkoitetaan ostojen / kulujen ja myyntien / tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää korkorahastojen tuotot 4) Osakkeiden ja osuuksien nettotuotoista vuodelta 2004 on eliminoitu 34 miljoonan euron kertaluontoinen erä, joka johtuu yhtiön omistamien Veritas Henkivakuutuksen osakkeiden käyvän arvon korotuksesta. Tämä erä mukaan luettuna osakkeiden ja osuuksien tuotto oli 23,9 % ja koko salkun tuotto 11,4 %

19 AVAINLUVUT JA ANALYYSIT M Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 266,5 252,2 255,0 271,9 257,4 Maksetut eläkkeet 1) 218,8 208,8 213,5 221,2 192,3 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. 143,7 98,3 90,6-5,2 44,7 Tuotto sitoutuneelle pääomalle, % 10,7 % 8,4 % 8,6 % -0,9 % 4,4 % Liikevaihto 342,5 317,4 332,3 286,4 305,3 Kokonaisliikekulut 13,5 12,9 13,4 12,6 11,7 % liikevaihdosta 3,9 % 4,1 % 4,0 % 4,4 % 3,8 % Kokonaisliikekulut ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja % TEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta 2) 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Kokonaistulos 89,5 56,2 55,2-40,9 9,1 Vastuuvelka 1 305, , , ,1 959,4 Toimintapääoma 347,6 258,2 175,0 126,3 181,6 % vastuuvelasta 3) 28,6 % 23,0 % 16,8 % 13,0 % 20,4 % suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,4 2,2 2,1 1,7 2,2 Tasoitusvastuu 114,8 116,7 113,9 110,5 103,0 Eläkevarat 4) 1 543, , , , ,7 Siirto asiakashyvityksiin 3,5 2,4 1,5 0,8 2,4 % TEL-palkkasummasta 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % TEL- palkkasumma 936,4 883,7 883,7 941,6 894,6 YEL- työtulosumma 219,4 214,1 224,3 254,6 245,4 TEL- vakuutuksenottajia TEL- vakuutettuja YEL- vakuutuksenottajia Eläkkeensaajia ) Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja 2) Sisältää osuuden rinnakkaisvakuutuksista 3) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 4) Vastuuvelka + arvostuserot

20 AVAINLUVUT JA ANALYYSIT M Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Tulosanalyysi Tuloksen synty Vakuutusliikkeen tulos -1,3 3,6 3,5 8,6 8,0 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 89,9 51,8 51,7-50,1 0,9 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1) 2) 146,0 100,3 91,6-4,5 45,3 - Vasuuvelan tuottovaatimus -56,1-48,5-39,9-45,6-44,4 Hoitokustannustulos 0,9 0,8 0,0 0,6 0,2 Kokonaistulos 89,5 56,2 55,2-40,9 9,1 Tuloksen käyttö Vakavaraisuuden muutos Tasoitusvastuun muutos -2,1 2,6 3,5 7,5 5,8 Toimintapääoma 87,0 50,1 50,0-52,7-1,3 Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos 13,8 11,2 34,1-38,7-0,8 Arvostuserojen muutos 72,3 37,6 17,6-15,5 0,8 Tilinpäätössiirtojen kertymän muutos -0,4 0,1-2,7 0,2-2,6 Tilikauden voitto 1,3 1,2 1,0 1,3 1,3 Siirto asiakashyvityksiin 3,5 2,4 1,5 0,8 2,4 Siirto asiakashyvityksiin (rinnakkaisvakuutuksiin) 1,1 1,1 0,0 1,5 2,2 Ositetun lisävakuutusvastuun täydennykseen 3) 2,0 Yhteensä 89,5 56,2 55,0-40,9 9,1 1) Sisältää sellaiset tuloslaskelman korkoerät, joita ei kirjata sijoitustoiminnan tuottoihin 2) Sijoitustoiminnan nettotuotoista on eliminoitu Veritas Henkivakuutuksen osakkeiden käyvän arvon 34 miljoonan euron kertaluontoinen korotus. 3) ositetun lisävakuutusvastuun täydennyssiirrosta oli kuolettamatta euroa

21 AVAINLUVUT JA ANALYYSIT M Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Vakavaraisuus Toimintapääoma ja sen rajat (% vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta) Vakavaraisuusraja 12,2 % 10,7 % 8,2 % 7,7 % 9,4 % Tavoitevyöhykkeen alaraja 24,4 % 21,4 % 16,3 % 15,3 % 18,8 % Tavoitevyöhykkeen yläraja 48,7 % 42,7 % 32,7 % 30,6 % 37,6 % Toimintapääoma 28,6 % 23,0 % 16,8 % 13,0 % 20,4 % Sijoitustoiminnan tuottoerittely ja tulos Suorat nettotuotot 49,2 49,1 47,9 50,8 49,5 Lainasaamiset 1,3 1,8 2,1 2,3 2,6 Joukkovelkakirjalainat 26,2 25,9 26,8 26,2 25,4 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1,4 1,4 1,3 2,9 2,8 Osakkeet ja osuudet 7,9 7,8 4,7 6,9 7,0 Kiinteistösijoitukset 12,8 12,3 13,1 12,2 11,1 Muut sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut -0,4-0,1-0,1 0,3 0,6 Arvonmuutokset kirjanpidossa 1) 22,2 11,6 25,1-40,5-5,6 Osakkeet ja osuudet 21,0 13,1 16,8-40,4-3,3 Joukkovelkakirjalainat 1,6 1,2 0,7 1,5-1,5 Kiinteistösijoitukset -0,4-2,7 7,6-1,6-0,8 Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa 71,4 60,7 73,0 10,3 43,9 Arvostuserojen muutos 72,3 37,6 17,6-15,5 0,8 Osakkeet ja osuudet 71,9 15,4 14,4-29,3 0,5 Joukkovelkakirjalainat -10,4 14,9 7,6 6,8-2,2 Kiinteistösijoitukset 11,1 7,2-4,5 7,0 2,5 Muut -0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 Sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa 143,7 98,3 90,6-5,2 44,7 Muut korkoerät 2) 2,3 2,0 1,0 0,7 0,6 Vastuuvelan tuottovaatimus -56,1-48,5-39,9-45,6-44,4 Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 17,6 14,2 34,1-34,6 0,1 Sijoitustoimminan tulos käyvin arvoin 89,9 51,8 51,7-50,1 0,9 Johdannaisten osuus sijoitustoiminnan nettotuotoista -3,4 1) Myyntivoitot ja tappiot sekä muut kirjanpidon arvonmuutokset. 2) Sisältää sellaiset tuloslaskelman korkoerät, joita ei kirjata sijoitustoiminnan tuottoihin.

22 AVAINLUVUT JA ANALYYSIT M Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Hoitokustannustulos Vakuutusmaksun hoitokustannusosat 12,4 12,0 11,4 11,0 10,1 Toimintokohtaiset liikekulut 1) -11,7-11,5-11,9-11,0-10,4 Muut tuotot 0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hoitokustannustulos 0,9 0,8 0,0 0,6 0,2 Hoitokustannukset/vakuutusmaksun hoitokustannusosat 2) 92,9 % 93,5 % 100,0 % 94,8 % 98,1 % 1) Ei sisällä sijoitustoiminnan eikä työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja 2) (Liikekulut + muut kulut) / (maksun hoitokustannusosat + muut tuotot)

23 Veritas Eläkevakuutus Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Konsernin voitonjakokelpoinen vapaa oma pääoma oli taseen mukaan ,27 euroa. Emoyhtiön vapaa oma pääoma oli taseen mukaan ,62 euroa. Emoyhtiön voitto tilikaudelta oli ,28 euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkaille jaetaan osinkona 9,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen käyttöön yleishyödyllisiä tarkoituksia varten ei aseteta uusia varoja, ja että loput tuloksesta eli vähintään ,28 euroa siirretään varmuusrahastoon. Turussa 22. maaliskuuta 2006 Kjell Sundström puheenjohtaja Peter Wetterstein varapuheenjohtaja Anders Dahlbäck John Glad Mirja Janérus Henrik Johansson Matti Koivisto Anders Nordman Thor Sourander Johan Åström Jan-Erik Stenman toimitusjohtaja

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS ELÄKEVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS ELÄKEVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS ELÄKEVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Sijoitusallokaatio

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2006 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2006 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2006 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2006 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Sijoitusallokaatio Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S VERITAS-RYHMÄ 2003

V U O S I K E R T O M U S VERITAS-RYHMÄ 2003 VUOSIKERTOMUS VERITAS-RYHMÄ 2003 SISÄLLYSLUETTELO VERITAS-RYHMÄ Johtajiston puheenjohtajan puheenvuoro............... 4 Veritas lyhyesti...................................... 7 Motivoitunut henkilökunta

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Veritas-ryhmä 2001. Vuosikertomus

Veritas-ryhmä 2001. Vuosikertomus Veritas-ryhmä 2001 Vuosikertomus Henkilökohtainen, joustava ja luotettava palvelu Monipuolinen tuotevalikoima Asiantunteva henkilökunta Pitkä kokemus Aina lähellä Veritas - pienen askeleen edellä Veritas-ryhmän

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet

HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tunnuslukujen laskentakaavat ja tunnuslukujen laskentaperiaatteet Veritas Henkivakuutus Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Veritas-ryhmän vuosikertomus koostuu valikoiduista Veritas Eläkevakuutuksen, Veritas Henkivakuutuksen, Veritas Vahinkovakuutuksen sekä Veritas

Veritas-ryhmän vuosikertomus koostuu valikoiduista Veritas Eläkevakuutuksen, Veritas Henkivakuutuksen, Veritas Vahinkovakuutuksen sekä Veritas Veritas-ryhmän vuosikertomus koostuu valikoiduista Veritas Eläkevakuutuksen, Veritas Henkivakuutuksen, Veritas Vahinkovakuutuksen sekä Veritas Jälleenvakuutuksen tilinpäätösasiakirjoista. Kaikkien Veritas-ryhmän

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Tilintarkastamaton 15.2.2012 Eläke-Tapiola ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2011 Kokonaistulos oli - 521,2

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2012 1-6/2011 1-12/2011 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 780,2 758,5 1 490,5 Maksutulon muutos

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 15.9.2015 Kunkin tehtävän maksimipistemäärä on 4 pistettä. Kokeen läpäisemiseksi vaaditaan vähintään

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT

TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT Vakuutuslaitoksen nimi: Y-tunnus: Yhteyshenkilön nimi: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Liite 1/sivu 1a Tilinpäätöksen liitetieto TUNNUSLUVUT JA ANALYYSIT Tiivistelmä tunnusluvuista (työeläkevakuutusyhtiöt

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen.

25.9.2008 klo 9-15. 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. SHV-tutkinto Vakavaraisuus 25.9.28 klo 9-15 1(5) 1. Selvitä vakuutustekniseen vastuuvelkaan liittyvät riskit ja niiltä suojautuminen. (1p) 2. Henkivakuutusyhtiö Huolekas harjoittaa vapaaehtoista henkivakuutustoimintaa

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

SISÄLLYS. N:o 1414. Valtioneuvoston asetus. viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1414 1415 SISÄLLYS N:o Sivu 1414 Valtioneuvoston asetus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan maksettavan valtionavustuksen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015

Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015. 13.8.2015 Osavuosiraportti 1.1.-30.6.2015 Varman osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Hyvä tulos epävakailla sijoitusmarkkinoilla 4,3 Sijoitusten tuotto, % 41,9 mrd. Sijoitusten markkina-arvo, 11,0 mrd. Vakavaraisuuspääoma, 860 000 Suomalaisen työeläketurva

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2012. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2012. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2012 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2012 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2012 Liikevoitto nousi 48,6 milj. euroa 86,5 milj. euroon (37,9 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 30.6.2011

Osavuosikatsaus 30.6.2011 Eläke-Fennian avainlukuja..-30.6.20..-30.6.200..-3.2.200 Vakuutusmaksutulo, milj. e Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. e Sijoitusnettotuotot ja arvostuserojen muutos, milj. e ) Sijoitustuotot,

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas

TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA. Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas TILINPÄÄTÖS 2014: ENNAKKOTIETOJA Lehdistötilaisuus 30.1.2015 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN AVAINLUKUJA VUODELTA 2014 (Ennakkotietoja) Sijoitustuotto: 6,8 prosenttia Sijoitusomaisuuden arvo: 34,2

Lisätiedot

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003

Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 21.8.2003 Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia Katsaus toimintaan ajalta 1.1. 30.6.2003 Eläke-Fennian alkuvuoden kehitys positiivinen Sitoutuneen pääoman tuotto 3,6 prosenttia Toimintapääoma kasvoi 66

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase.

Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase. Veritas Vahinkovakuutus Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tase Tuloslaskelma Taseen liitteet Tuloslaskelman liitteet Tunnuslukuja

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2008 Vakuutusyhtiöt Suomessa 28 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009 Vakuutusyhtiöt Suomessa 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS

ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖS 2012 LähiTapiola-ryhmä LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola Pankki Oy Tapiola Varainhoito Oy LähiTapiola Kiinteistövarainhoito,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013

VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 30.04.2013 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 1 III VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖT SUOMESSA 2012 SISÄLTÖ Lyhyesti 4 Vakuutusmarkkinoiden

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007

Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 Vakuutusyhtiöt Suomessa 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto SISÄLLYS Lyhyesti... 1 Vakuutusmarkkinoiden yleinen kehitys... 2 Yhtiöiden määrät ja tapahtumat

Lisätiedot