Tilinpäätös. Veritas Eläkevakuutus ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta Tuloslaskelma.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös. Veritas Eläkevakuutus ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tuloslaskelma."

Transkriptio

1 Veritas Eläkevakuutus Tilinpäätös ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) Sijoitustoiminnan tuotto Avainluvut ja analyysit Hallituksen ehdotus voiton käytöstä

2 Veritas Eläkevakuutus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas (jäljempänä Veritas Eläkevakuutus) perustettiin vuonna 1905, ja päättynyt toimintavuosi oli yhtiön sadas. Veritas-ryhmä kunnioitti 100-vuotisjuhlaansa mm. luovuttamalla Turun kaupungille muistomerkin Dominikaanit Turussa. Samanaikaisesti julkaistiin myös valtionarkeologi C. J. Gardbergin kirja Veritas Totuus!. Kirja kertoo dominikaanimunkeista ja heidän merkityksestään Suomen historiassa. Veritas Eläkevakuutus on osa vakuutusryhmä Veritasta. Veritas Eläkevakuutuksen pääkonttori sijaitsee Turussa. Johto Tilivuoden aikana Master of Law, OTK Jan-Erik Stenman toimi yhtiön toimitusjohtajana. Yhtiön hallitukseen kuuluivat toimitusjohtaja Kjell Sundström (puheenjohtaja), professori Peter Wetterstein (varapuheenjohtaja), asiamies John Glad, teollisuusasiamies Jorma Hanhiala, toimitusjohtaja Kurt Häggblad, toimitusjohtaja Mikael Ingberg, toimitusjohtaja Torbjörn Jakas (erosi tehtävästä ), sosiaalipoliittinen asiantuntija Mirja Janérus, pääekonomisti Matti Koivisto, kehitysjohtaja Timo Pahl, toimitusjohtaja Jan-Erik Stenman sekä asiamies Johan Åström. Hallintoneuvosto valitsi toimitusjohtaja Anders Nordmanin hallituksen uudeksi jäseneksi. Nordmanin toimikausi alkoi välittömästi. Talouspäällikkö Anders Dahlbäck ja toimitusjohtaja Henrik Johansson valittiin hallitukseen vuodenvaihteesta alkaen. Jorma Hanhiala ja Timo Pahl jättivät hallituksen. Muut hallituksen jäsenet sekä varajäsenet konsuli Torbjörn Wikeström, SAK:n järjestösihteeri Anita Spring ja varatoimitusjohtaja Thor Sourander valittiin uudelleen. Toimitusjohtaja Peter Boström toimi yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajana ja toimitusjohtaja Håkan Anttila varapuheenjohtajana. Yhtiökokous päätti muuttaa hallintoneuvoston toimikautta niin, että se alkaa heti yhtiökokouksen jälkeen. Näin ollen valtiotieteen maisteri Lars Rönn joutui ikämääräysten mukaan jättämään paikkansa hallintoneuvostossa jo yhtiökokouksen jälkeen. Hallintoneuvoston jätti myös toimitusjohtaja Johan Dahlman. Uusiksi jäseniksi valittiin toimitusjohtaja Ove Grandell ja sijoituspäällikkö Tony Karlström. Hallintoneuvoston jäsen, apulaisjohtaja Ari Seger menehtyi elokuussa helikopterionnettomuudessa. Lakisääteinen työeläkejärjestelmä Keskimääräinen TEL-vakuutusmaksu oli 21,6 % vuonna 2005, eli maksu nousi 0,2 % vuotta aiemmasta. Palkansaajien työeläkemaksu oli 4,6 % (4,6 %) alle 53-vuotiailla ja 5,8 % (4,6 %) 53 vuotta täyttäneillä. Suluissa mainitut luvut ovat vuodelta TEL-maksujen tapaan myös YEL-maksusta tuli vuonna 2005 ikäsidonnainen. Alle 53-vuotiaiden yrittäjien YEL-vakuutusmaksu oli 21,4 % (21,4 %), ja 53 vuotta täyttäneiden yrittäjien 22,6 % (21,4 %). Vuoden 2005 alusta yrittäjillä on ollut mahdollisuus yrityksen taloudellisesta tilanteesta riippuen maksaa joko korotettua maksua tai alennettua maksua ilman, että vahvistettua työtuloa on tarvinnut muuttaa. Lisämaksut nostavat eläkkeen määrää, kun taas vakuutusmaksujen alentaminen laskee sitä. Veritas Eläkevakuutuksen asiakkaista 40 valitsi mahdollisuuden maksaa lisämaksuja. 23 yrittäjää maksoi alennettuja maksuja. Vuoden 2005 alussa voimaan tullut suuri työeläkeuudistus sujui hyvin mittavista atk-järjestelmien muutoksista huolimatta. Eläkeiän muututtua joustavaksi asiakaspalveluun tulleiden yhteydenottojen määrä kasvoi huomattavasti ja eläketiedusteluja tehtiin 15 % edellisvuotta enemmän. Alan järjestelmäyhteistyö koki muutoksia yhtiön atk-toimittajan Esy Oy:n solmiessa strategisen yhteistyösopimuksen TietoEnator Oyj:n kanssa. Yhteistyön tavoitteena on luoda entistä laajempi teknologia-, osaamis- ja resurssipohja Esy Oy:n liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseksi. Vuoden aikana yhtiö osallistui aktiivisesti alan edunvalvontaan mm. tapaamalla pankinjohtaja Matti Louekosken. Tapaamisella haluttiin tuoda esille erityispiirteitä yhtiön toiminnassa ja yhtiömuodossa. Pankinjohtaja Louekoski vastasi työeläkelain uudistamista koskevasta selvitystyöstä. Selvitys valmistui vuoden 2006 alussa.

3 Veritas Eläkevakuutus Nk. Puron ryhmä selvitti työeläkeyhtiöiden mahdollisuuksia kasvattaa sijoitustoiminnan tuottoja riskinottoa lisäämällä. Selvitystyön kohteena oli sekä kotimaisten osakesijoitusten että osakkeiden prosentuaalisen osuuden lisääminen sijoitussalkussa. Työryhmän kehitysehdotus julkaistiin vuoden 2006 alussa. Kilpailulainsäädännön muutokset toukokuussa 2004 sekä vakuutusmarkkinoiden suuret uudelleenjärjestelyt vuonna 2005 terävöittivät alan kilpailuasetelmia. Yhtiöiden välinen yhteistyö etsii nyt uusia toimintamuotoja. Pörssiyhtiöiden käyttöön ottamien kansainvälisten IAS/IFRS-kirjanpitostandardien johdosta vuoden 2006 alusta suurtyönantajien työkyvyttömyyseläkemaksuihin otettiin käyttöön maksuluokat. Näin työkyvyttömyysvastuut eivät IAS 19 mukaan rasita pörssiyhtiöiden tilinpäätöstä. Maksuluokat korvaavat omavastuun, jolla aiemmin määriteltiin työkyvyttömyyseläkemaksu. Maksutaso määräytyy etukäteen yrityksen työkyvyttömyysriskin mukaan, eivätkä tulevat työkyvyttömyystapaukset enää suoraan johda maksunkorotuksiin. Muutosta valmisteltiin jo vuonna 2005 maksuluokkien vahvistamisella ja asiakastiedotteilla. Yksityisen sektorin keskeisten eläkelakien yhdistämistä valmisteltiin. Lakiesitys yhdestä, työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelain sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijöiden eläkelain korvaavasta eläkelaista, hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa 2006, ja se tulee voimaan vuoden 2007 alusta. Vakuutustoiminta Vakuutusmaksutulo Konsernin kokonaismaksutulo oli 362,5 (331,5) miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 31,0 miljoonan euron eli 9,4 %:n lisäystä edelliseen vuoteen. Lisäys johtuu suurelta osin Henkivakuutusosakeyhtiö Veritaksen (jäljempänä Veritas Henkivakuutus) hankkimasta Aktia Henkivakuutus Oy:stä. Viime vuosien negatiivinen maksutulon kehitys taittui Veritas Eläkevakuutuksen osalta vuonna TEL-vakuutusmaksutulo kasvoi edellisvuodesta 6,5 % ja oli 219,4 (206,0) miljoonaa euroa. YEL:n mukainen vakuutusmaksutulo nousi 2,1 % ja oli 47,2 (46,2) miljoonaa euroa. Yllämainituista maksutuloista TEL:n ja YEL:n mukaisten lisävakuutusten osuus oli 1,6 (2,7) miljoonaa euroa. Lisävakuutusten maksutulon lasku johtuu pääasiassa TEL-lisäeläkkeiden jälleenvakuuttamisen päättymisestä vuoden 2004 alussa, mikä johti normaalia suurempaan maksutuloon vuonna Kaikkiaan vakuutusmaksutulo kasvoi vuoteen 2004 verrattuna 14,4 miljoonaa euroa eli 5,7 %. Yhtiön markkinaosuus oli 3,6 % (3,6 %). Luottotappiot vakuutusmaksusaatavista nousivat vuonna 2005 vuoden takaiselta tasolta pääosin yhden yksittäisen tapauksen johdosta. Tappiot olivat 4,5 (4,0) miljoonaa euroa. MAKSUTULO Veritas Eläkevakuutus M

4 Veritas Eläkevakuutus MARKKINAOSUUDET VUONNA 2005 Työeläkeyhtiöt Varma 37,5 % Ilmarinen 31,8 % Tapiola 15,8 % Fennia 11,0 % Veritas 3,6 % Alandia 0,3 % Vakuutuskanta Veritas Eläkevakuutuksen TEL-vakuutukset käsittivät vuoden 2005 päättyessä arviolta (38 900) työntekijää, joiden yhteenlaskettu vuosiansio oli 924,4 (872,6) miljoonaa euroa. Keskimääräinen vuosiansio oli siten n (22 450) euroa. YEL-vakuutusten lukumäärä oli vuoden 2005 päättyessä (15 134) ja niiden yhteenlaskettu arvioitu vuosityötulo 216,1 (213,8) miljoonaa euroa. Keskimääräinen vuosityötulo oli siten n (14 130) euroa. Veritas Eläkevakuutuksen suoraan myöntämän TEL:n ja YEL:n mukaisen eläkevakuutuskannan lisäksi yhtiö vastasi myös Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandian kanssa rinnakkaisvakuutuksena Ahvenanmaalla myönnetystä vakuutuskannasta. Veritas Eläkevakuutuksen osuus on puolet tästä kannasta, joka vuoden 2005 päättyessä käsitti arviolta (5 900) työntekijää, joiden yhteenlaskettu vuosiansio oli 171,5 (160,8) miljoonaa euroa sekä (1 150) yrittäjää, joiden yhteenlaskettu arvioitu vuosityötulo oli 24,0 (22,4) miljoonaa euroa. Työntekijöiden keskimääräinen vuosiansio oli siten (27 280) euroa ja yrittäjien keskimääräinen vuosityötulo (19 460) euroa. Korvauskulut Eläkkeitä maksettiin vuonna 2005 yhteensä 220,9 (210,9) miljoonaa euroa. Summaan sisältyy yhteensä 2,0 (2,0) miljoonan euron käsittelykustannukset. Lakisääteisiä TEL-eläkkeitä maksettiin 175,8 (166,4) miljoonaa euroa ja YEL:n mukaisia eläkkeitä 43,0 (42,5) miljoonaa euroa. Veritas Eläkevakuutuksesta sai lakisääteisen eläkkeensä joulukuun 2005 lopussa yhteensä (20 330) henkilöä. Veritas Avanti -työkyvyn kehittämisohjelmassa toteutettiin ja koordinoitiin vuoden aikana noin sata hanketta. Työhyvinvointiprojektien suunnittelua kehitettiin hankkimalla kartoitusohjelma tukemaan työilmapiirin arvioimista asiakasyrityksissä. Työkyvyn ylläpitoon suunnatut kulut olivat 0,2 (0,2) miljoonaa euroa. Vastuuvelka Veritas Eläkevakuutuksen yhteenlaskettu vastuuvelka oli 1 305,2 (1 200,2) miljoonaa euroa Vakuutusmaksuvastuun osuus oli 822,4 (737,1) miljoonaa euroa ja korvausvastuun osuus 482,8 (463,2) miljoonaa euroa. Aikavälillä laskuperustekorko oli 4,75 % ja se korotettiin 5,50 %:iin alkaen korko nostettiin 6,00 %:iin. Tytäryhtiö Veritas Henkivakuutuksen omalla vastuulla oleva vakuutustekninen vastuuvelka kasvoi 28 % ja oli 698,6 miljoonaa euroa. Vastuuvelasta 128,0 miljoonaa euroa oli sijoitussidonnaisissa vakuutuksissa. Lisäys johtuu ennen kaikkea Aktia Henkivakuutuksen hankinnasta. Ennen myönnettyjen vakuutusten vastuuvelka on laskettu käyttämällä 4,5 %:n laskuperustekorkoa. Ajalla myönnetyille vakuutuksille on käytetty laskuperustekorkoa 3,5 % ja jälkeen myönnetyille vakuutuksille on käytetty

5 Veritas Eläkevakuutus laskuperustekorkoa 2,5 %. Tästä säännöstä poikkeavat ryhmäeläkevakuutukset, joille on käytetty 3,5 %:n laskuperustekorkoa, sekä V+Plus sijoitusvakuutukset ja ennen myönnetyt eläkevakuutukset, joiden laskennassa on käytetty 2,5 %:n laskuperustekorkoa. Sen lisäksi Senior-eläkevakuutuksen laskuperustekorkoa laskettiin 4,5 %:sta 4,05 %:iin vuonna 2005, minkä johdosta kirjattiin 7,2 miljoonan euron kertaluonteinen kulu. Toiminnan kehittäminen Vuonna 2004 aloitettua strategiatyön kehittämistä jatkettiin vuonna Tehostuneen suunnitteluprosessin lisäksi organisaation kaikilla tasoilla otettiin käyttöön henkilökohtaiset tavoite- ja kehityssuunnitelmat. Veritasryhmän vision, mission ja arvojen implementointi jatkui. Vuoden aikana aloitettiin myös hyvään hallintotapaan liittyvä kehityshanke (Corporate Governance), jonka tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä yhtiön hallinnossa Helsingin Pörssin, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton pörssiyhtiöille asettamien suositusten mukaisesti. Projektin puitteissa perustettiin sijoitusvaliokunta, jonka tehtävänä on toimia sijoitusasioiden keskustelu- ja päätösfoorumina. Samalla perustettiin vaali- ja palkitsemisvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella mm. hallituksen jäsenten valinta. Vuonna 2005 ryhmässä panostettiin myös henkilöstön koulutukseen keskijohdon johtamiskoulutuksen kautta. Koulutuksen tavoitteena on yhtenäistää johtamistapoja Veritas-ryhmässä ja vahvistaa toiminnanohjausta organisaatiossa. Sijoitustoiminta Vuosi 2005 oli sijoitustoiminnan näkökulmasta erittäin hyvä vuosi. Osakemarkkinat kehittyivät globaalilla tasolla suotuisasti jo kolmatta vuotta peräkkäin, ja suurin osa osakeindekseistä USA:ta lukuun ottamatta nousi rajusti. Korkomarkkinoilla pitkän koron nousua on povattu pitkään, mutta lyhyen ohjauskoron nostoista USA:ssa ja samantyyppisestä eurooppalaisesta trendistä huolimatta koronnousua ei vielä ole tapahtunut. Näin korkopaperien arvonkehitys oli edelleen suhteellisen hyvä. Euroopassa kiinteistömarkkinoiden nousu on matalien korkojen, rahastoihin suuntautuneen pääoman ja muiden epäsuorien sijoitusmuotojen ansiosta jatkunut. Kotimaisilla kiinteistömarkkinoilla ulkomaisten sijoittajien aktiivisuus lisääntyi entisestään, mikä on vaikuttanut kiinteistömarkkinoiden likviditeettiin ja tuottoihin myönteisesti. Aiemmin pääsiassa Suur-Helsingin alueelle kohdistunut kiinnostus kiinteistösijoittamiseen on laajentunut käytännössä koko maahan. Tätä ovat edistäneet hyvät vuokralaiset ja pitkät vuokrasopimukset. Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin nousivat vuoden aikana 46 % ja olivat 144 (98) miljoonaa euroa. Vuoden lopulla sijoitusten käypä arvo oli yhteensä (1 332) miljoonaa euroa. Lainojen osuus tästä oli 24 (32) miljoonaa euroa. Joukkovelkakirjojen osuus kokonaissijoituksista laski vuoden aikana 5,1 prosenttiyksikköä ja oli 632 (625) miljoonaa euroa. Muiden rahoitusmarkkinavälineiden sekä talletusten arvo oli 94 (84) miljoonaa euroa. Osakkeiden osuutta kokonaissijoituksista lisättiin 31,9 %:iin, ts. lisäystä oli 7,0 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Kiinteistösijoitusten osuus laski 19,4 %:sta 18,4 %:iin, vaikka kiinteistösijoitusten arvo käyvin arvoin nousi 259 miljoonasta eurosta (vuonna 2004) 279 miljoonaan euroon vuonna Vuonna 2005 sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin sitoutuneelle pääomalle oli 10,7 %.

6 Veritas Eläkevakuutus SIJOITUKSET (käyvin arvoin) Veritas Eläkevakuutus Kiinteistöt Osakkeet ja osuudet Muut rahoitusmarkkinavälineet Joukkovelkakirjalainat Lainasaamiset M Sisäinen kontrolli ja riskienhallinta Riskienhallinta perustuu Veritas Eläkevakuutuksessa hallituksen tekemään vuosittaiseen riskienhallintasuunnitelmaan. Suunnitelmassa määritellään valvontaperiaatteiden lisäksi eri toimintojen riskienhallinnan tavoitteet sekä riskinoton rajat, vastuualueet ja avainluvut. Riskinhallintasuunnitelma kattaa yhtiön koko toiminnan. Sijoitustoiminnan pääasialliset periaatteet lyödään lukkoon hallituksen vuosittaisessa sijoitussuunnitelmassa, jonka hallintoneuvosto vahvistaa. Sijoitussuunnitelma sisältää mm. sijoitusten allokointia ja riskien keskittämistä koskevia rajoituksia. Sisäisen tarkastuksen pääasiallinen tehtävä on turvata yhtiön riskienhallinta-, seuranta- ja hallintoprosessien tehokas toiminta asetettujen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaan. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen kehykset sisäisen tarkastuksen vuosittaisessa suunnitelmassa. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti hallitukselle. Riskienhallintaa esitellään laajemmin riskienhallintaosion liitetiedoissa. Henkilökunta ja liikekulut Veritas Eläkevakuutuksen palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 125 (119) henkilöä. Konsernissa on vuoden aikana työskennellyt keskimäärin 280 (282) henkilöä henkilötyövuosissa laskettuna. Konsernin liikekulut ennen toiminnoille jakoa kasvoivat 8,6 % ja olivat 29,4 (27,1) miljoonaa euroa. Kasvu johtui suureksi osaksi Aktia Henkivakuutuksen ostosta ja vuoden 2005 alusta muuttuneesta omaisuudenhoitopalkkioiden kirjaustavasta, jonka jälkeen palkkiot kirjataan liikekuluihin. Emoyhtiössä yhteenlasketut liikekulut nousivat 4,3 % ollen 13,5 (12,9) miljoonaa euroa. Hoitokustannussuhteen positiivinen kehitys jatkui. Vuonna 2005 liikekulut olivat 92,9 % (93,5 %) maksutulon hoitokustannusosasta. Myynnistä vastaava henkilökunta on suurilta osin Veritas Henkivakuutuksen palveluksessa. Myyntipalveluista aiheutuneet kulut kirjataan yhtiön liikekuluihin ikään kuin henkilökunta olisi ollut suoraan yhtiön palveluksessa.

7 Veritas Eläkevakuutus LIIKEKULUT VERRATTUNA MAKSUJEN HOITOKUSTANNUSOSIIN Veritas Eläkevakuutus % Emoyhtiön tulos ja vakavaraisuus Veritas Eläkevakuutuksen vuoden 2005 kokonaistulos käyvin arvoin kasvoi 59 % sijoitustoiminnan hyvän tuloksen ansiosta ja oli 89,5 (56,2) miljoonaa euroa. Sijoitusten nettotuotto käyvin arvoin oli 10,7 % edellisvuoden 8,4 %:iin verrattuna. Kokonaistulokseen sisältyy vakuutustoiminnan tulos -1,3 (3,6) miljoonaa euroa ja hoitokustannusliikkeen tulos 0,9 (0,8) miljoonaa euroa. Yhtiön vakavaraisuus vahvistui parantuneen tuloksen ansiosta. Siirto osittamattomaan lisävakuutusvastuuseen oli 13,8 (11,2) miljoonaa euroa ja arvostuserot kasvoivat 72,3 (37,6) miljoonalla eurolla vakavaraisuusaste oli 28,6 % (23,0 %), eli 2,4 (2,2) -kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Vakuutusmaksuhyvityksiin siirretty summa nousi lähes 50 prosenttia 3,5 miljoonaan euroon edellisvuoden 2,4 miljoonaan euroon verrattuna. VAKAVARAISUUDEN KEHITYS Veritas Eläkevakuutus Tavoitevyöhyke Vakavaraisuusraja Arvostuserot Taseeseen sisältyvä toimintapääoma % Konserni Konserniin kuuluvat emoyhtiö Veritas Eläkevakuutus, tytäryhtiö Veritas Henkivakuutus konserneineen ja 27 kotimaista asunto- ja kiinteistöyhtiötä sekä osittain omistetut tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Kemitra, Kiinteistö Oy Kaukajärven Liiketalo, Kiinteistö Oy TE Haga 2 ja Kiinteistö Oy Kaarinan Hakaranta. Oy Fondex Ab ja Luottovälitys Oy ovat konsernin osakkuusyhtiöitä. Veritas Henkivakuutus muodostaa alakonsernin, joka käsittää 15 kokonaan omistettua asunto- ja kiinteistöyhtiöitä sekä osittain omistetun tytäryhtiön Vaasan Liiketalo Oy:n. Kiinteistö Oy Luna konsolidoidaan alakonserniin osakkuusyhtiönä. Veritas Henkivakuutus hankki koko Aktia Henkivakuutus Oy:n osakekannan ja Aktia Henkivakuutus fuusioitui Veritas Henkivakuutukseen.

8 Veritas Eläkevakuutus Veritas Henkivakuutuksen ja Veritas Jälleenvakuutuksen fuusion seurauksena Hiisi Group Oy:stä ja sen kahdesta tytäryhtiöstä Hiisi Varainhoito Oy:stä sekä Hiisi PKL Oy:stä (aiemmin Hiisi Pankkiiriliike Oy) tuli vuonna 2003 Veritas Henkivakuutuksen tytäryhtiöitä. Lisäksi Veritas Henkivakuutuksen ja Hiisi Group Oy:n yhteisesti omistamasta Hiisi RH Oy:stä (aiemmin Veritas Rahastoyhtiö Oy) tuli Veritas Henkivakuutuksen tytäryhtiö. Hiisi-konsernin yhtiöt luovuttivat vuoden 2004 lopulla kaiken toimintansa vastaaviin yhtiöihin Aktia-konsernissa. Yhtiöitä ei ole konsolidoitu tytäryhtiöinä Veritas Eläkevakuutuksen konsernitilinpäätöksessä, koska konsernisuhteesta tulee lyhytaikainen. Hiisi PKL Oy, Hiisi RH Oy ja Hiisi Varainhoito Oy ovat selvitystilassa. Emoyhtiö Hiisi Group Oy asetetaan selvitystilaan vuonna Konsernin tulos ja vakavaraisuus Veritas Eläkevakuutuksen konsernituloslaskelma osoittaa 2,4 (2,1) miljoonan euron voittoa. Tytäryhtiö Veritas Henkivakuutuksen voitto oli 3,6 (0,7) miljoonaa euroa. Toimintapääoma kasvoi vuoden 2005 aikana 102,4 (85,9) miljoonaan euroon vaikka yhtiö lyhensi pääomalainaansa 9,1 miljoonalla eurolla. Toimintapääoman minimimäärä oli 30,9 (27,4) miljoonaa euroa. Näin ollen toimintapääoma oli 3,3 (3,1) kertaa minimivaateen suuruinen. Vakavaraisuuspääoma oli 18,1 % vastuuvelasta, kun se vuotta aiemmin oli 17,4 %. Omat osakkeet Yhtiö myi hallussaan olleet omat osakkeensa (6 516 kappaletta) kuluneen vuoden aikana yhtiön osakkaille. Osakkaille tarjottiin mahdollisuutta ostaa osakkeita aiempaan osakeomistukseen suhteutettu määrä. Myyntihinta, yhteensä ,40 euroa, muodostui osakkeiden matemaattisesta arvosta. Myyntivoitto, yhteensä ,50 euroa, kirjattiin ylikurssirahastoon. Myytyjen osakkeiden nimellisarvo oli yhteensä euroa, mikä on 9,1 % osakepääomasta. Jälleenvakuutusosakeyhtiö Veritaksen fuusioituessa Veritas Henkivakuutukseen tytäryhtiö Veritas Henkivakuutuksen omistukseen siirtyi kappaletta Veritas Eläkevakuutuksen osakkeita. Näiden osakkeiden nimellisarvo on yhteensä euroa ja ne muodostavat 9,9 % kaikista osakkeista. Osakeyhtiölain mukaan Veritas Henkivakuutuksen on luovuttava omistusoikeudestaan näihin osakkeisiin vuoden 2006 aikana. Tulevaisuudennäkymiä Veritas Eläkevakuutuksen organisaatiossa on painopiste hyvää vauhtia siirtymässä tuotekeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen. Henkilökohtainen asiakaspalvelu on edelleen yhtiön toiminnan keskipisteenä samalla kun verkkopalveluita kehitetään ryhmätasolla. Ryhmän sisäistä yhteistyötä tehostetaan edelleen. Myynti on vuonna 2006 sujunut hyvin. Oman myyntiorganisaation suorat myyntipanostukset ovat strategisesti hyvin tärkeitä Veritakselle. Helsingin alueella sijaitseva yritysyksikkö on sisäänajoajan jälkeen osoittautunut kannattavaksi panostukseksi. Vuoden 2006 aikana syvennetään yhteistyötä nykyisten strategisten kumppaneiden Aktia Säästöpankki Oyj:n, Ålandsbanken Oyj:n, paikallisosuuspankkien ja itsenäisten säästöpankkien kanssa. Läheinen yhteistyö Alandia-yhtiöiden kanssa jatkuu ja kehittyy. Toimialan sisällä Veritas osallistuu aktiivisesti Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliiton ja Työeläkevakuuttajat TELA ry:n työhön. Vuoden 2005 hyvä tulos mahdollistaa panostukset kannattavaan kasvuun ja Veritas Eläke- ja Henkivakuutuksen konsernitoimintojen johdonmukaisen uudelleenjärjestelyyn. Vuonna 2005 alaa leimasivat suuret uudelleenjärjestelyt, joista Pohjola-OKO -transaktio kohdisti huomion yhteistyökuvioihin. Tämä trendi jatkunee vuonna 2006 ja uusia yhteistyöliittoutumia on odotettavissa. Vuoden 2006 aikana painopiste Veritas-ryhmässä on vapaaehtoisissa riski- ja säästövakuutuksissa. Nämä täydentävät lakisääteistä eläketurvaa ja tukevat pyrkimyksiämme tarjota yhä parempaa kokonaispalvelua nykyisille ja tuleville asiakkaillemme.

9 Veritas Eläkevakuutus Osakekurssien suotuisa kehitys on jatkunut Euroopassa, vaikka korot ovatkin nousseet sekä USA:ssa että Euroopassa. Moni epävarmuustekijä, kuten raakaöljyn hinta ja lintuinfl uenssa, vaikuttavat markkinoihin. Suomalaiset kiinteistömarkkinat pysyvät vakaina ulkomaisten toimijoiden kiinnostuksen jatkuessa. Vuosi 2006 lienee sijoitusvuotena huomattavasti vaativampi kuin edellisvuosi.

10 TULOSLASKELMA Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Emoyhtiö Konserni Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitusten arvonkorotukset Korvauskulut Maksetut korvaukset Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuun muutos Fuusion vaikutus korvausvastuuseen Jälleenvakuuttajien osuus Fuusion vaikutus jälleenvakuuttajien osuuteen Korvauskulut yhteensä Vakuutusmaksuvastuun muutos Vakuutusmaksuvastuun muutos Fuusion vaikutus vakuutusmaksuvastuuseen Jälleenvakuuttajien osuus Fuusion vaikutus jälleenvakuuttajien osuuteen Lakisääteiset maksut Liikekulut Sijoitustoiminnan kulut Muut vakuutustekniset kulut Sijoitusten arvonkorotuksen oikaisu -4 0 Vakuutustekninen tulos Muu kuin vakuutustekninen laskelma Satunnaiset erät Konserniliikearvon arvonalennus Osuus osakkuusyritysten tuloksesta verojen jälkeen Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallinen vero Tulos varsinaisesta toiminnasta verojen jälkeen Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta Tilikauden tulos Konsernituloslaskelma ei vastaa virallista rakennetta, jossa vakuutustekninen laskelma on esitetty erikseen henki- ja eläkevakuutuksen osalta.

11 Vastattavaa Emoyhtiö Konserni Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Muut rahastot Tilikauden tulos Vähemmistöosuus Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Pääomalaina Vakuutustekninen vastuuvelka Vakuutusmaksuvastuu, henkivakuutus Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuu, lakisääteinen eläkevakuutus Korvausvastuu, henkivakuutus Jälleenvakuuttajien osuus Korvausvastuu, lakisääteinen eläkevakuutus Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka Vakuutustekninen vastuuvelka Velat Ensivakuutustoiminnasta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut velat Laskennallinen verovelka Siirtovelat Vastattavaa yhteensä

12 TASE Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Vastaavaa Emoyhtiö Konserni Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Sijoitukset yhteensä Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat sijoitukset Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta Vakuutusedustajilta Jälleenvakuutustoiminnasta Muut saamiset Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset Korot ja vuokrat Muut siirtosaamiset Vastaavaa yhteensä

13 TULOSLASKELMAN LIITTEET Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Konserni Vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo Ensivakuutus Kotimaasta Jälleenvakuutus Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta Vakuutusmaksutulosta vähennetyt erät Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) -5 Vakuutusmaksutulo ennen luottotappioita ja jälleenvakuuttajien osuutta Henkivakuutus Sijoitussidonnainen henkivakuutus Muu henkivakuutus Kapitalisaatiosopimus Työntekijäin ryhmähenkivakuutus Muu ryhmähenkivakuutus Eläkevakuutus Sijoitussidonnainen yksilöllinen eläkevakuutus Muu yksilöllinen eläkevakuutus Ryhmäeläkevakuutus Jatkuvat vakuutusmaksut Kertamaksut Vakuutusmaksut sopimuksista, jotka oikeuttavat hyvitykseen Vakuutusmaksut sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta Henkivakuutuksen maksetut korvaukset Ensivakuutus Henkivakuutus Eläkevakuutus Jälleenvakuutus Maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta Josta: Takaisinostot Säästösummien takaisinmaksut Muut Sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus maksetuista korvauksista

14 1 000 Konserni Lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo Ensivakuutus TEL:n mukainen perusvakuutus Työnantajan osuus Työntekijän osuus TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus Vakuutusmaksutulo Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) TEL YEL Maksetut korvaukset - lakisääteinen eläkevakuutus Ensivakuutus Maksettu eläkkeensaajille TEL:n mukainen perusvakuutus TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus Maksettu/ saatu vastuunjakokorvaus TEL-eläkkeet YEL-eläkkeet Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta YEL:n valtionosuus Ensivakuutus yhteensä Yhteisvastuukorvaukset 0-80 Korvaustoiminnon hoitokulut Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut Maksetut korvaukset yhteensä

15 TASEEN LIITTEET Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2005 Sijoitukset Emoyhtiö Konserni Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä Jäljellä oleva Kirjanpito- Käypä hankinta- arvo arvo hankinta- arvo arvo meno meno Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Sijoitukset saman konsernin yrityksissä Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: Korkotuotoiksi tai niiden vähennykseksi jaksotettua nimellisarvon ja hankintahinnan erotusta Indeksiin sidottujen lainojen tuottoa 0 0 Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Muita arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän arvon ja kirjapitoarvon erotus)

16 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Emoyhtiö Konserni Oman pääoman muutokset Osakepääoma Osakepääoma Osakkeiden lkm kpl/ Ulkona kpl Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto Voitto omien osakkeiden myynnistä 2005: kpl Muu oma pääoma Varmuusrahasto Lunastetut omat osakkeet, 2005: 0 kpl/ 2004: 82 kpl Lunastettujen omien osakkeiden myynti, 2005: kpl Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Hallituksen käyttövarat Siirto edellisen tilikauden ylijäämästä Eri tarkoituksiin Edellisen tilikauden ylijäämä Siirto varmuusrahastoon Jaettu osinkoina Siirto hallituksen käyttövaroihin Tilikauden tulos Muu oma pääoma yhteensä Oma pääoma yhteensä Yhtiöllä ei ole hallinnassaan omia osakkeita. Voitonjakokelpoiset varat Vapaa oma pääoma Kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista omaan pääomaan merkitty osuus Voitonjakokelpoiset varat yhteensä Vakavaraisuustunnusluvut Toimintapääoma Oma pääoma ehdotetun voitonjaon vähentämisen jälkeen Vapaaehtoiset varaukset ja kertynyt poistoero Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero Osittamaton lisävakuutusvastuu Aktivoidut vakuutusten hankintamenot ja aineettomat hyödykkeet (-) Muut erät Työeläkevakuutusyhtiölain 17 :n toimintapääomavaatimus

17 SIJOITUSJAKAUMA (KÄYVIN ARVOIN) Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas milj. euro % milj. euro % milj. euro % milj. euroa % milj. euroa % Lainasaamiset 1) 24,0 1,6 % 31,9 2,4 % 43,5 3,7 % 43,9 4,1 % 46,3 4,6 % Joukkovelkakirjalainat 1) 2) 632,4 41,8 % 625,2 46,9 % 589,1 50,4 % 505,5 47,1 % 455,4 45,0 % *sisältää korkorahastoja 38,4 43,1 31,9 17,1 8,3 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1) 2) 94,0 6,2 % 84,0 6,3 % 49,9 4,3 % 64,3 6,0 % 94,4 9,3 % *sisältää korkorahastoja 8,3 9,6 2,0 Osakkeet ja osuudet 482,6 31,9 % 332,3 24,9 % 249,8 21,4 % 225,3 21,0 % 224,7 22,2 % Kiinteistösijoitukset 278,5 18,4 % 258,8 19,4 % 236,1 20,2 % 234,8 21,9 % 192,0 19,0 % Sijoitukset yhteensä 1 511,6 100 % 1 332,2 100 % 1 168,5 100 % 1 073,8 100 % 1 012,8 100,0 % Jvk-salkun modifioitu duraatio (D mod = D/ 1+r) 3,2 1) Sisältää kertyneet korot 2) Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin.

18 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTTO SITOUTUNEELLE PÄÄOMALLE Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sijoitusten nettotuotot käyvin arvoin 1) Tuotto - % sitoutuneelle pääomalle Tuotto - % sitoutuneelle pääomalle Tuotto - % sitoutuneelle pääomalle Tuotto - % sitoutuneelle pääomalle Tuotto - % sitoutuneelle pääomalle Sitoutunut pääoma 2) milj. euroa milj. euroa ) Lainasaamiset 1,3 26,5 4,8 % 5,0 % 4,9 % 4,7 % 5,5 % Joukkovelkakirjalainat 3) 18,3 629,0 2,9 % 7,6 % 6,8 % 7,7 % 4,7 % *josta korkorahastot 1,4 37,2 3,8 % 8,5 % 9,2 % 3,8 % -0,5 % Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3) 1,5 70,0 2,1 % 2,1 % 2,5 % 3,3 % 4,2 % *josta korkorahastot 0,0 2,4 1,5 % 1,9 % 3,8 % 3,1 % Osakkeet ja osuudet 99,5 359,3 27,7 % 13,8 % 17,0 % -24,5 % 1,7 % Kiinteistösijoitukset 23,5 259,2 9,1 % 7,0 % 6,8 % 8,8 % 7,4 % Sijoitukset yhteensä 144, ,1 10,7 % 8,4 % 8,6 % -0,7 % 4,5 % Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut -0, ,1 0,0 % 0,0 % 0,0 % -0,2 % -0,1 % Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 143, ,1 10,7 % 8,4 % 8,6 % -0,9 % 4,4 % 1) Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat Kassavirralla tarkoitetaan ostojen / kulujen ja myyntien / tuottojen erotusta. 2) Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + kuukausittain aikapainotetut kassavirrat. 3) Sisältää korkorahastojen tuotot 4) Osakkeiden ja osuuksien nettotuotoista vuodelta 2004 on eliminoitu 34 miljoonan euron kertaluontoinen erä, joka johtuu yhtiön omistamien Veritas Henkivakuutuksen osakkeiden käyvän arvon korotuksesta. Tämä erä mukaan luettuna osakkeiden ja osuuksien tuotto oli 23,9 % ja koko salkun tuotto 11,4 %

19 AVAINLUVUT JA ANALYYSIT M Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 266,5 252,2 255,0 271,9 257,4 Maksetut eläkkeet 1) 218,8 208,8 213,5 221,2 192,3 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. 143,7 98,3 90,6-5,2 44,7 Tuotto sitoutuneelle pääomalle, % 10,7 % 8,4 % 8,6 % -0,9 % 4,4 % Liikevaihto 342,5 317,4 332,3 286,4 305,3 Kokonaisliikekulut 13,5 12,9 13,4 12,6 11,7 % liikevaihdosta 3,9 % 4,1 % 4,0 % 4,4 % 3,8 % Kokonaisliikekulut ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja % TEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta 2) 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % Kokonaistulos 89,5 56,2 55,2-40,9 9,1 Vastuuvelka 1 305, , , ,1 959,4 Toimintapääoma 347,6 258,2 175,0 126,3 181,6 % vastuuvelasta 3) 28,6 % 23,0 % 16,8 % 13,0 % 20,4 % suhteessa vakavaraisuusrajaan 2,4 2,2 2,1 1,7 2,2 Tasoitusvastuu 114,8 116,7 113,9 110,5 103,0 Eläkevarat 4) 1 543, , , , ,7 Siirto asiakashyvityksiin 3,5 2,4 1,5 0,8 2,4 % TEL-palkkasummasta 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,3 % TEL- palkkasumma 936,4 883,7 883,7 941,6 894,6 YEL- työtulosumma 219,4 214,1 224,3 254,6 245,4 TEL- vakuutuksenottajia TEL- vakuutettuja YEL- vakuutuksenottajia Eläkkeensaajia ) Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokuluja 2) Sisältää osuuden rinnakkaisvakuutuksista 3) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta 4) Vastuuvelka + arvostuserot

20 AVAINLUVUT JA ANALYYSIT M Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Tulosanalyysi Tuloksen synty Vakuutusliikkeen tulos -1,3 3,6 3,5 8,6 8,0 Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin 89,9 51,8 51,7-50,1 0,9 + Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1) 2) 146,0 100,3 91,6-4,5 45,3 - Vasuuvelan tuottovaatimus -56,1-48,5-39,9-45,6-44,4 Hoitokustannustulos 0,9 0,8 0,0 0,6 0,2 Kokonaistulos 89,5 56,2 55,2-40,9 9,1 Tuloksen käyttö Vakavaraisuuden muutos Tasoitusvastuun muutos -2,1 2,6 3,5 7,5 5,8 Toimintapääoma 87,0 50,1 50,0-52,7-1,3 Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutos 13,8 11,2 34,1-38,7-0,8 Arvostuserojen muutos 72,3 37,6 17,6-15,5 0,8 Tilinpäätössiirtojen kertymän muutos -0,4 0,1-2,7 0,2-2,6 Tilikauden voitto 1,3 1,2 1,0 1,3 1,3 Siirto asiakashyvityksiin 3,5 2,4 1,5 0,8 2,4 Siirto asiakashyvityksiin (rinnakkaisvakuutuksiin) 1,1 1,1 0,0 1,5 2,2 Ositetun lisävakuutusvastuun täydennykseen 3) 2,0 Yhteensä 89,5 56,2 55,0-40,9 9,1 1) Sisältää sellaiset tuloslaskelman korkoerät, joita ei kirjata sijoitustoiminnan tuottoihin 2) Sijoitustoiminnan nettotuotoista on eliminoitu Veritas Henkivakuutuksen osakkeiden käyvän arvon 34 miljoonan euron kertaluontoinen korotus. 3) ositetun lisävakuutusvastuun täydennyssiirrosta oli kuolettamatta euroa

21 AVAINLUVUT JA ANALYYSIT M Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Vakavaraisuus Toimintapääoma ja sen rajat (% vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta) Vakavaraisuusraja 12,2 % 10,7 % 8,2 % 7,7 % 9,4 % Tavoitevyöhykkeen alaraja 24,4 % 21,4 % 16,3 % 15,3 % 18,8 % Tavoitevyöhykkeen yläraja 48,7 % 42,7 % 32,7 % 30,6 % 37,6 % Toimintapääoma 28,6 % 23,0 % 16,8 % 13,0 % 20,4 % Sijoitustoiminnan tuottoerittely ja tulos Suorat nettotuotot 49,2 49,1 47,9 50,8 49,5 Lainasaamiset 1,3 1,8 2,1 2,3 2,6 Joukkovelkakirjalainat 26,2 25,9 26,8 26,2 25,4 Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1,4 1,4 1,3 2,9 2,8 Osakkeet ja osuudet 7,9 7,8 4,7 6,9 7,0 Kiinteistösijoitukset 12,8 12,3 13,1 12,2 11,1 Muut sijoitukset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut -0,4-0,1-0,1 0,3 0,6 Arvonmuutokset kirjanpidossa 1) 22,2 11,6 25,1-40,5-5,6 Osakkeet ja osuudet 21,0 13,1 16,8-40,4-3,3 Joukkovelkakirjalainat 1,6 1,2 0,7 1,5-1,5 Kiinteistösijoitukset -0,4-2,7 7,6-1,6-0,8 Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa 71,4 60,7 73,0 10,3 43,9 Arvostuserojen muutos 72,3 37,6 17,6-15,5 0,8 Osakkeet ja osuudet 71,9 15,4 14,4-29,3 0,5 Joukkovelkakirjalainat -10,4 14,9 7,6 6,8-2,2 Kiinteistösijoitukset 11,1 7,2-4,5 7,0 2,5 Muut -0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 Sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa 143,7 98,3 90,6-5,2 44,7 Muut korkoerät 2) 2,3 2,0 1,0 0,7 0,6 Vastuuvelan tuottovaatimus -56,1-48,5-39,9-45,6-44,4 Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos 17,6 14,2 34,1-34,6 0,1 Sijoitustoimminan tulos käyvin arvoin 89,9 51,8 51,7-50,1 0,9 Johdannaisten osuus sijoitustoiminnan nettotuotoista -3,4 1) Myyntivoitot ja tappiot sekä muut kirjanpidon arvonmuutokset. 2) Sisältää sellaiset tuloslaskelman korkoerät, joita ei kirjata sijoitustoiminnan tuottoihin.

22 AVAINLUVUT JA ANALYYSIT M Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Hoitokustannustulos Vakuutusmaksun hoitokustannusosat 12,4 12,0 11,4 11,0 10,1 Toimintokohtaiset liikekulut 1) -11,7-11,5-11,9-11,0-10,4 Muut tuotot 0,2 0,3 0,5 0,6 0,5 Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hoitokustannustulos 0,9 0,8 0,0 0,6 0,2 Hoitokustannukset/vakuutusmaksun hoitokustannusosat 2) 92,9 % 93,5 % 100,0 % 94,8 % 98,1 % 1) Ei sisällä sijoitustoiminnan eikä työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja 2) (Liikekulut + muut kulut) / (maksun hoitokustannusosat + muut tuotot)

23 Veritas Eläkevakuutus Hallituksen ehdotus voiton käytöstä Konsernin voitonjakokelpoinen vapaa oma pääoma oli taseen mukaan ,27 euroa. Emoyhtiön vapaa oma pääoma oli taseen mukaan ,62 euroa. Emoyhtiön voitto tilikaudelta oli ,28 euroa. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkaille jaetaan osinkona 9,00 euroa osakkeelta eli yhteensä ,00 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen käyttöön yleishyödyllisiä tarkoituksia varten ei aseteta uusia varoja, ja että loput tuloksesta eli vähintään ,28 euroa siirretään varmuusrahastoon. Turussa 22. maaliskuuta 2006 Kjell Sundström puheenjohtaja Peter Wetterstein varapuheenjohtaja Anders Dahlbäck John Glad Mirja Janérus Henrik Johansson Matti Koivisto Anders Nordman Thor Sourander Johan Åström Jan-Erik Stenman toimitusjohtaja

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase.

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS HENKIVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös HENKIVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Taseen liitteet Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Hallituksen esitys

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s

V u o s i k e r t o m u s V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 VERDANDI-YHTIÖT V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Eläkevakuutusosakeyhtiö Verdandin varsinainen yhtiökokous pidetään 30. toukokuuta 2001 klo 13.30 yhtiön pääkonttorissa

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014

VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 VERITAS ELÄKEVAKUUTUS TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällysluettelo 2 6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 7 Tuloslaskelma 8 9 Tase 10 Rahoituslaskelma 11 12 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 13 15 Tuloslaskelman

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS VAHINKOVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS VAHINKOVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tulosanalyysi

Lisätiedot

Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004

Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004 Eläke-Fennia Eläke-Fennian tilinpäätös 2004 Sisältö 3 11 12 14 17 27 29 33 34 35 36 39 41 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Liitetiedot Riskienhallinta

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2006 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 20.2.2007 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Talouden kehitys Sekä maailmantalouden

Lisätiedot

Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase.

Tilinpäätös. Veritas Vahinkovakuutus VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005. Tase. Veritas Vahinkovakuutus Tilinpäätös VERITAS KESKINÄINEN VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Tase Tuloslaskelma Taseen liitteet Tuloslaskelman liitteet Tunnuslukuja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2007 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

Pidämme huolta arvokkaista asioista

Pidämme huolta arvokkaista asioista VUOSIKERTOMUS 2009 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Pidämme huolta arvokkaista asioista Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan katsaus Pohjantähden tulos v. 2009 oli hyvä sekä vahinkovakuutuksen

Lisätiedot

Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Emoyhtiön rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2007 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Talouden kehitys Maailmantalouden ja Suomen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2008 VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ SISÄLTÖ Sivut Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ

VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ VUOSIKERTOMUS 2006 SISÄLTÖ Sivut VALION ELÄKEKASSA VALION KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Vuosikokoukset Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 VALION ELÄKEKASSA 3 20 Toimintakertomus

Lisätiedot

4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 2010 7 Tilinpäätös 34 Henki-Fennian hallinto

4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 2010 7 Tilinpäätös 34 Henki-Fennian hallinto Henki-Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös Henki-Fennia 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 2010 7 Tilinpäätös 7 Tuloslaskelma 8 Tase

Lisätiedot

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 9 Tuloslaskelma 9 Tase

Lisätiedot

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia

2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Henki-Fennia 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös Henki-Fennia Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen toimintakertomus 4 Tilinpäätös 6 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Emoyhtiön rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia

Henki-Fenn. Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Henki-Fennia. Henki-Fennia. Fennia. Henki-Fennia Fennia F ia Henki-Fennia Henki-Fennia Henki-Fennia Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 i-fennia Henki-Fennia Henki-Fenn Fennia Sisältö Henki-Fennia Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2011

Lisätiedot

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 1 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Tilinpäätös ja tasekirja 31.12.2014 Keskinäinen Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Kotipaikka Y tunnus 0117086 1 Eläkevakuutusyhtiö Etera PL 20, 00241 Helsinki Palkkatilanportti

Lisätiedot

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009

POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ. Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Tasekirja 31.12.2009 POHJANTÄHTI Keskinäinen Vakuutusyhtiö TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 2009 Tulos Hallinto Pohjantähti Keskinäisen Vakuutusyhtiön vakuutusliiketoiminta

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö palveleva vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2012 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2009 Vuosi 2009 oli yhtiön 90. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palvelev. yhtiö. Vuosikertomus 2011. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Vuosikertomus 2010. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö. palvelev. yhtiö. Vuosikertomus 2011. Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö Vuosikertomus 2010 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö a palvelev svakuut u yhtiö Vuosikertomus 2011 Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Keinusaarentie 2, PL 164,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2010 Vuosi 2010 oli yhtiön 91. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5

Tasekirja. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013. Y-tunnus 0211695-5 Tasekirja Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 31.12.2013 KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ TURVA SISÄLLYS sivu TOIMINTAKERTOMUS Hallituksen toimintakertomus 1 TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖ Emoyhtiön tuloslaskelma 13 Emoyhtiön

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS 27 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 27 SISÄLTÖ Yhteystiedot 3 Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri 6 Hallinto 7 Hallinto ja riskienhallinta 8 Toimintaympäristö

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Henkivakuutusosakeyhtiö Retro TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1. - 31.12.2011 Vuosi 2011 oli yhtiön 92. toimintavuosi. Henkivakuutusosakeyhtiö Retron liiketoiminta Henkivakuutusosakeyhtiö Retron perinteiseen

Lisätiedot

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5

Sisältö. Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Vuosikertomus 2013 Sisältö Eläkekassa ja Vakuutusyhtiö lyhyesti 3 Vuosikokoukset 3 Avainlukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Valion Eläkekassa 6-21 Toimintakertomus 7-13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Tilinpäätöksen

Lisätiedot