EU-projektit Venäjällä hienosti päätökseen Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU-projektit Venäjällä hienosti päätökseen Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla"

Transkriptio

1 Nro 26 Toukokuu 2013 Kuva: Posiva Käyttökokemuksista ydinpolttoaineen loppusijoitukseen Olkiluoto 4 -hanke eteni tarjousvertailuun EU-projektit Venäjällä hienosti päätökseen Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla

2 Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä TVO Nuclear Services Oy (TVONS) on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) tytäryhtiö, ja tarjoaa käyttöönne TVO-konsernin laadukkaita, yli 30 vuoden kokemukseen ja ydinvoimaosaamiseen perustuvia ydinvoimalaitoksen koko elinkaaren kattavia palveluita. Olemme saavuttaneet huipputuloksia osaavan henkilöstön ja jatkuvan parantamisen avulla, mistä kertovat Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kansainvälistä huippuluokkaa olevat käyttökertoimet. Energiantuotannon toimintavarmuus on vahva näyttö osaamisesta. TVONS on sujuvaa yhteistyötä yritysten ja muiden tahojen kanssa kotimaassa ja ulkomailla suunnitteluosaamista ja vankkaa käytännön ammattitaitoa rehtiä ammattiylpeyttä omasta osaamisesta ja halua jakaa osaamista työkulttuuria, jossa asiat tehdään vastuullisesti, suunnitelmallisesti ja sitoutuneesti korkealle asetettuja tavoitteita ja tinkimätöntä työtä niiden saavuttamiseksi. TVONSin sähköinen asiakaslehti Päätoimittaja: Mikko Leppälä Toimitus: Elina Heikkilä, Riitta Tenlén Taitto: Alasin Media Oy Julkaisija: TVO Nuclear Services Oy Olkiluoto Eurajoki Puh.(02) Fax.(02)

3 Pääkirjoitus 1/2013 Valtioneuvostolta on juuri valmistunut kansallinen energia- ja ilmastostrategia selontekona eduskunnalle. Strategian mukaisesti ydinvoima on osa puhtaan energian ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tasapainottaa Suomen vaihtotasetta panostamalla tuontia korvaavaan kotimaiseen päästöttömään energiatuotantoon, luoda kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja energiaklusteriin ja vähentää Suomen kasvihuonepäästöjä siten, että saavutamme EU:n 2050-tavoitteen mukaisen uran vuonna TVO toimii omalta osaltaan aktiivisesti näiden tavoitteiden saavuttamiseksi rakentamalla uutta ydinvoimakapasiteettia ja tuottamalla ilmastoystävällistä sähköä nykyisillä voimalaitosyksiköillä turvallisesti ja taloudellisesti. Olkiluotoon rakennetaan uuden sukupolven Olkiluoto 3 -laitosyksikköä, joka on siirtymässä käyttöönottoa kohti. Samoin Olkiluoto 4 -laitosyksikön hanke on edistynyt ja on tarjousvertailuvaiheessa tällä hetkellä. Käytössä olevia ydinvoimalaitosyksiköitä, Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2, pidetään uudenveroisessa kunnossa yksiköiden eliniän hallinnalla. Laitosyksiköiden kunnosta kerätään tietoa systemaattisesti ja tämä tieto jalostuu pitkän tähtäimen investointiohjelmaksi. Ohjelmanmukaisia laitosmuutoksia toteutetaan vuosittain laitosyksiköillä. Suuria ja usein pidemmän vuosihuollon vaativia projekteja tehdään lisäksi keskimäärin runsaan viiden vuoden välein mittavina laitosmuutoshankkeina. Myös laitosyksiköiden turvallisuutta parannetaan entisestään. Tällä hetkellä on käynnissä mm. luonnonilmiöihin ja sähkönsyötön häiriöihin varautuva laitosmuutosohjelma. Edellä mainituista laitosyksiköihin ja niiden infrastruktuuriin liittyvissä projekteissa TVO:n osaaminen karttuu merkittävästi nyt ja tulevina vuosina. Tätä osaamista hyödynnetään myös TVONSin toteuttamissa projekteissa ja toimeksiannoissa niin kotimaassa kuin maamme rajojen ulkopuolella. Sami Jakonen, johtaja, tekniikka Teollisuuden Voima Oyj 3

4 Käyttöturvallisuusseminaariin osallistujat tutustuivat OL1-laitosyksikön palovesipumppaamoon sekä kaasuturbiinilaitokseen. Käyttökokemuksista ydinpolttoaineen lo Teksti: Riitta Tenlén Kuvat: Riitta Tenlén ja Anne Niemi TVONS ja Säteilyturvakeskus (STUK) ovat sopineet kahdesta seminaarisarjasta vuodelle Aihealueina ovat käyvien laitosten käyttöturvallisuus ja käyttökokemukset sekä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusasiat. Seminaareja pidetään yhteensä kahdeksan Olkiluodossa ja Sosnovy Borissa. Tavoitteena on vaihtaa tietämystä Suomen ja Venäjän ydinvoimalaitosten sekä valvontaviranomaisten välillä. Maaliskuussa pidettiin samanaikaisesti molempien aihealueiden seminaarit Olkiluodossa. Osa ohjelmasta, kuten yhtiöesittelyt ja vapaa-ajan aktiviteetit, olivat yhteisiä molemmille ryhmille, muuten perehdyttiin omiin erikoisaiheisiin eri seminaareissa. Yhteistyö on hyödyllistä molempien osapuolten kannalta. Tietoja ja kokemuksia vaihdetaan vilkkaasti keskustellen. - Asiantuntijaluentojen lisäksi vieraillaan aina myös käyttöön otetuissa tai rakenteilla olevissa kohteissa, kertoo seminaareja koordinoiva TVO:n koulutusinsinööri Anne Niemi. Ydinjätehuollon asiat uutena aluevaltauksena Leningradin ydinvoimalaitoksen ja Venäjän ydinvoimaalan valvontaviranomaisen Rostechnadzorin kanssa toteutetaan tänä vuonna kolme ydinvoimalaitosten jätehuoltojärjestelyihin liittyvää yhteistyöseminaaria. 4

5 oppusijoitukseen - Kyseessä ovat TVO:n ja Posivan ydinosaamiseen kuuluvat asiat, kuten jätehuollon suunnitelmat ja tekniset ratkaisut sekä tutkimuksesta, suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä saadut kokemukset, luettelee ylitarkastaja Jouko Mononen Säteilyturvakeskuksesta. Ensimmäisessä Olkiluodossa pidetyssä seminaarissa Posivan asiantuntijat esittelivät tulevan ydinjätteen sijoituspaikan valintakriteereitä, kallioperän soveltuvuustutkimuksia ja rakentamislupahakemuksen valmistelua. Lisäksi STUKin edustajat kertoivat viranomaisvalvonnasta. Osallistujille esiteltiin myös Loviisan ydinvoimalaitoksen kiinteytyslaitos. Osallistujana seminaarissa Konstantin Terekhov, jätehuoltohallinto-osaston päällikkö Leningradin ydinvoimalaitokselta, osallistui ensimmäistä kertaa Olkiluodossa pidettyyn seminaariin. - Olen ollut mukana Sosnovy Borin ydinjätteen käsittelyprojektissa vuodesta 2005, kertoo Terekhov. - Pidän kovasti seminaarista. Olen kuullut mielenkiintoisia esityksiä Posivan tekemästä, uraauurtavasta tutkimustyöstä. Kun teemme päätöksiä omista jätehuoltoasioistamme, uskon, että voimme hyödyntää täällä kuulemiamme tutkimustuloksia. 5

6 Ydinjätekapselien lopullinen sijoituspaikka tulee olemaan Olkiluodon peruskalliossa 427 metrin syvyydessä. Kuvassa tutkimustila ONKALOon rakennettu demonstraatiotunneli. Lähtötunnelmissa STUKin projektipäällikkö Matti Lehdon (neljäs oikealta) kanssa. 6

7 Olkiluoto 4 -laitosyksikön tarjousaineistoja on noin 650 mapillista ja niitä käsittelee yhteensä noin 150 ihmistä. Olkiluoto 4 -hanke eteni tarjousvertailuun Teksti: Elina Heikkilä Kuva: Hannu Huovila TVO:n ydinvoimalaitosyksikön, Olkiluoto 4:n, kilpailu- ja suunnitteluvaiheeseen liittyvä tarjousvertailu ja neuvotteluvaihe käynnistyi tammikuun lopussa, kun TVO vastaanotti tarjoukset kaikilta viideltä mukana olleelta laitostoimittajaehdokkaalta. - Vaiheen tavoitteena on varmistaa laitosvaihtoehtojen lisensioitavuus ja rakennettavuus Suomeen sekä valita turvallinen ja kaikki uusimmat vaatimukset täyttävä laitosyksikkö teknistaloudellisen kokonaistarkastelun perusteella, kertoo OL4-osaston johtaja Janne Mokka. - Kilpailu- ja suunnitteluvaiheessa TVO luo valmiudet rakentamislupahakemuksen jättämiselle ja investointipäätöksen teolle, Mokka jatkaa. Voimalaitosyksikön rakentaminen voi alkaa myönteisten rakentamislupaja investointipäätösten jälkeen. Periaatepäätöksen mukaan OL4:n rakentamislupahakemus tulee jättää viimeistään Erilaiset laitostekniikat ja toimituskokonaisuudet mahdollisia - Olemme saaneet tarjouksia kaikilta laitostoimittajaehdokkailta. Kaikki vaihtoehdot ovat turvallisia ja toteutettavissa Suomeen ja Olkiluotoon, reaktorija turbiinilaitoksen hankinnasta vastaava toimistopäällikkö Ari Posti kertoo. - Tutkimme erilaisia rakentamisen toteutusmalleja, joista OL3:sta tuttu kiinteähintainen avaimet käteen -malli on yksi vaihtoehto. Etukäteen tehtävä suunnittelu mahdollistaa myös muut vaihtoehdot, joissa TVO:n oma osuus voi olla toisenlainen, Posti jatkaa. OL4:n reaktorilaitoksen laitostoimittajavaihtoehtoja ovat AREVA EPR-laitostyypillä, GE Hitachi-Fluor ESBWR-laitostyypillä, Korea Hydro & Nuclear Power APR1400-laitostyypillä, Mitsubishi Heavy Industries APWR-laitostyypillä ja Toshiba International Europe ABWR-laitostyypillä. Tavoitteena on, että OL4 tuottaa sähköä luvun alkupuolella. - Aikataulu täsmentyy hankkeen edetessä kun olemme valinneet laitostoimittajan ja päättäneet hankintatavan, Posti avaa hankkeen etenemistä. Kaikki TVO:n nykyiset omistajat ovat mukana kilpailu- ja suunnitteluvaiheen rahoituksessa. Lue lisää OL4-hankkeesta osoitteessa 7

8 Novovoronezin ydinvoimalaitos sijaitsee noin 500 kilometriä Moskovasta etelään. EU:n rahoittamat projektit Venäjällä hie Teksti: Elina Heikkilä Kuvat: NvNPP ja Riitta Tenlén TVONS on ollut mukana Venäjällä kolmessa EU-rahoitteisessa On-SiteAssistance -projektissa vuodesta 1998 lähtien. Projektit toteutettiin Smolenskin, Novovoronezin ja Kuolan ydinvoimalaitoksilla. - Projektit olivat sisällöltään kaksiosaisia. Ensimmäinen osa koski tietotaidon siirtämistä erilaisilla tehtäväalueilla ja toinen osa EU:n rahoittamien laitteiden hankintaa ja toimituksen valvontaa, kertoo TVONSin kansainvälisten projektien päällikkö Eeva-Liisa YliPiipari. Vuonna 2007 TVONS oli mukana konsortioissa, jotka voittivat Smolenskin ja Novovoronezin ydinvoimalaitoksilla käynnistettyjen projektien tarjouskilpailun. Novovoronezin projekti tehtiin yhteistyössä espanjalaisen konsulttiyhtiö Ibedrolan kanssa. Smolenskin 8 projektissa konsortiopartneri oli englantilainen AMEC. Molemmat projektit jatkuivat viiden vuoden ajan ja päättyivät viime vuonna. Kuolan ydinvoimalaitoksella toteutettu projekti 2000-luvun alussa tähtäsi laitoksen järjestelmien ja laitteiden modernisointiin sekä henkilöstön toimintatapojen ke hittämiseen. Yli-Piipari toimi Novovoronezin projektin projektipäällikkönä ja Antti Piirto Smolenskin ja Kuolan. Turvallisuuskulttuuri on TVONSin tärkeä vientituote Novovorezin ja Smolenskin projekteissa tietotaidon siirtäminen kohdentui ydinvoimalaitosten turvallisuuskulttuurin parantamiseen. - TVONS vastasi projektissa aihealueista, jotka käsittivät muun muassa inhimillisten tekijöiden huomioimisen, inhimillisten virheiden ehkäisyn sekä matala- ja keskiaktiivisen jätteen turvallisen käsittelyn ja varastoinnin laitoksella, tiivistää Yli-Piipari. Smolenskin ydinvoimalaitoksella TVONS avusti jätteenkäsittelylaitoksen laitteiden hankinnassa ja Novovoronezhin laitoksella useiden komponenttien

9 enosti päätökseen hankinnassa rakenteilla olevaan hätäsyöttövesijärjestelmään. Kansainvälinen yhteistyö tärkeä osa ydinvoima-alaa Projekteihin on osallistunut TVONSin kautta parikymmentä TVOlaista sekä TVONSin kontaktiverkoston kautta ulkopuolisia asiantuntijoita eri maista. Smolenskin ja Novovoronezhin projektien yhteenlaskettu miestyöpäivien määrä onkin yli Merkittävä osa TVONSlaisten työstä tehtiin paikan päällä Venäjän ydinvoimalaitoksilla. Toisaalta venäläiset osallistuivat konsulttien voimalaitoksilla järjestettyihin seminaareihin ja tutustuivat siihen, miten vastaavat toiminnot on heillä järjestetty. - Keskinäinen tiedon- ja osaamisenvaihto on ydinvoima-alalla erittäin tärkeä ja oleellinen osa toimintaa, painottaa Yli-Piipari. Käyttöhenkilökunnan edustajat Smolenskin ydinvoimalaitokselta osallistuivat yhteistyöseminaariin Olkiluodossa vuonna man turvallisuutta kehittävää työtä, mahdollisti rahoituksen projekteihin EU:lta. - Nämä tehdyt projektit mahdollistivat myös yhteyksien luomisen ison venäläisen energiayhtiön kanssa, Yli-Piipari sanoo. Ukrainassa TVONS jatkaa EU-rahoitteista projektia yhdessä bulgarialaisen RiskEngineeringin ja ukrainalaisen Energoriskin kanssa. Projektissa tehdään Ukrainan viranomaiselle ohjeet ydinvoimalaitosten vakavien onnettomuuksien hallintaan. Venäjällä on tällä hetkellä käytössä 32 ydinvoimalaitos yksikköä kymmenellä laitospaikalla. Kaikki ovat Ro se nergoatom-konsernin omistuksessa. EU:n ja Venäjän välinen sopimus, jolla on rahoitettu Venäjän ydinvoi- 9

10 Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla aloitettu. Muiden komponenttien asennustyöt ja putkistojen hitsaukset sekä painekokeet jatkuvat. Reaktorilaitoksen sähkönjakelun käyttöönotto on aloitettu. Turbiinilaitoksella prosessi- ja sähköjärjestelmien käyttöönottokokeet jatkuvat. Myös varavoimadiesel ja päälauhdepumput on koeajettu. Hyvät työturvallisuusnäkymät Teksti: Tiina Kuusimäki Kuva: Hannu Huovila L3-laitosyksiköllä siirrytään työvaio heesta toiseen. Veronumero otettiin käyttöön maaliskuun alussa. Myös työmaan työturvallisuustaso on pysynyt hyvänä. L3-laitosyksikön rakentaminen edistyy monella rino tamalla. Tällä hetkellä rakennustyöt ovat pääosin valmiit, ja julkisivujen pellitystyöt jatkuvat. Reaktorilaitoksen primääripiirin putkistot on hitsattu, ja reaktoripaineastian kannen varustelutyöt ovat meneillään. Polttoaineensiirtolaitteiden asennustyöt ovat loppusuoralla, ja siirtolaitteiden testaus polttoainerakennuksessa on käynnissä. Polttoaine- ja reaktorialtaiden tiiveyskokeet, polttoainealtaissa olevien polttoainetelineiden kuivatestit ja henkilösulkujen tiiveyskokeet on tehty. Lisäksi suojarakennuksen eristysventtiileiden tiiveyskokeet on 10 OL3-työmaalla on ollut nyt kuukauden verran käytössä veronumerollinen kulkulupa. Vaikkakin veronumeron hankkiminen ja rekisteröiminen osoittautui jonkin verran haastavaksi työvoiman suuren määrän vuoksi, onnistui OL3-työmaa veronumeron käyttöönotossa hyvin. Työmaan työturvallisuuskehitys on ollut suotuisaa ja se on jatkanut positiivista trendiä, eikä vakavia vahinkoja työmaalla ole ollut. Parhaillaan on menossa pisin tapaturmaton jakso työmaan historian aikana. Tämä on erittäin positiivinen asia. Parhaillaan työmaalla siirrytään osittain uudenlaisiin työtehtäviin, kun ensimmäisiä käyttöönottoon liittyviä kokeita tehdään. Tämä tuo esiin uudentyyppisiä riskejä esimerkiksi järjestelmien sähköistysten vuoksi. Tulevaisuudessa turvallisuuden varmistaminen siirtyy yhä enemmän rakentamisen turvallisuudesta prosessiturvallisuuteen. Turvallisuuden varmistaminen on jatkuvaa työtä ja tavoitteena on tässäkin asiassa jatkuva parantaminen ja esimerkillinen toiminta.

11 TVONS tarjoaa koneteknisiä palveluja Olkiluodossa Korjaamopalvelut ovat hyvin varustetun konepajan kokonaisvaltaisia palveluja. Tarjottavista palveluista on julkaistu kattava sähköinen esite. Esitteeseen voi tutustua TVONSin internetsivuilla osoitteessa Konetekniset palvelut kattavat muun muassa - Kunnossapitopalvelut - Korjaamo- ja huoltopalvelut - Hitsauspalvelut - Koneistuspalvelut - Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut - useita erilaisia erikoispalveluita. Olkiluodon työvälinekapasiteetti on moderni ja kattava muun muassa sorvaukseen, jyrsintään, tasapainotukseen sekä pituudenmittaus- ja momentinmittauslaitteiden kalibrointeihin. Esitteestä löytyy myös kattava konetietoluettelo. Lue lisää osoitteessa 11

SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN

SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN SÄTEILYTURVALLISUUTTA YLI RAJOJEN Säteilyturvakeskuksen lähialueyhteistyö 1992-2002 1992-2002 SÄTEILYTURVAKESKUS Puh. (09) 759 881, telekopio (09) 759 88 500 Postiosoite: PL 14, 00881 Helsinki Käyntiosoite:

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012

Prizz.Uutiset. PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle 4 / 2012 Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2012 PORISSA MENEE PAREMMIN KUIN VUOSIKYMMENIIN Kehittämispalvelut yrityksen koko elinkaarelle Tässä lehdessä 3 Pääkirjoitus:

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2010 MOTIVIRE - liikunnallinen matka maailmalle Yli 50 ydinreaktoria rakenteilla - suomalaisten alihankkijoiden on nyt

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

Selvitys hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta ja ydinlaitoksen

Selvitys hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta ja ydinlaitoksen 1 Liite 15 Selvitys hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta ja ydinlaitoksen rakentamishankkeen toteutusorganisaatiosta [YEA 32, kohta 14] 2 3 SELVITYS HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA ASIANTUNTEMUKSESTA

Lisätiedot

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15

...2...3...4...5...6...7...9...10...11...13 ...15 1 Vanhassa muistissa on jopa 1930-luvun laman jälkeinen maailmansota. Tämän päivän Suomessakin turvallisuuspolitiikka on noussut yhdeksi tärkeistä puheenaiheista. Turvallisuuspoliittinen selonteko on parhaillaan

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 2 / 2011 MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ muuttuva toiminta RFID-testiympäristöstä tietoa materiaalivirtojen hallintaan 100 VUOTTA

Lisätiedot

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15

Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11. Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 Suomen Erillisverkot Oy:n sidosryhmälehti 3/0 Puolustusvoimat hyvä kumppani viranomaiselle s. 4 11 Kouvolan perusturvapalvelut hankki VIRVEt s. 12 STUK valvoo koko ajan s. 15 VIRVE-verkkoa kehitetään koko

Lisätiedot

OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS. Tiivistelmämuistio MUISTIO 1 (2) 2013-09-09

OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS. Tiivistelmämuistio MUISTIO 1 (2) 2013-09-09 MUISTIO 1 (2) 2013-09-09 OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS Tiivistelmämuistio Fennovoima Oy:n johdon esitykseen perustuen yhtiön hallitus on päättänyt aloittaa prosessin, joka tähtää investointipäätökseen Hanhikivi

Lisätiedot

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3

Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 Ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto Sisällys TVO alansa edelläkävijä Olkiluoto Monen rakennuksen laitosyksikkö n PRIMÄÄRIPIIRI Reaktoripaineastia ja sisäosat Reaktorisydän ja polttoaine Reaktorin käyttö

Lisätiedot

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6

GLOBAALIT HAASTEET ENERGIAINFO 2/10. tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ENERGIAINFO 2/10 GLOBAALIT HAASTEET tarjoavat myös onnistumisen iloa sivu 6 ONE METSO ONE ENERKEY sivu 7 ORIONILLA LÄÄKKEET ENERGIATEHOKKUUTEEN sivu 8 SÄHKÖMARKKINAT 2010 sivu 10 YHTEISPOHJOISMAINEN VÄHITTÄISMARKKINA

Lisätiedot

22.8.2008 10/095/08. Säteilyturvakeskuksen tarkastustoiminta verrattuna muiden maiden käytäntöihin ja tarve kansainväliseen arviointiin

22.8.2008 10/095/08. Säteilyturvakeskuksen tarkastustoiminta verrattuna muiden maiden käytäntöihin ja tarve kansainväliseen arviointiin TEM:n pyytämät lisäselvitykset 22.8.2008 10/095/08 1 (4) Säteilyturvakeskuksen tarkastustoiminta verrattuna muiden maiden käytäntöihin ja tarve kansainväliseen arviointiin Säteilyturvakeskuksen (STUK)

Lisätiedot

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14.

Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12. Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14. SISÄISET TARKASTAJAT ry Nro 2/2014 Yhteistyö Työkierrosta potkua asiantuntijatyöhön Sivu 12 Ehdotus uudeksi kuntalaiksi sisäiselle tarkastukselle on tarvetta Sivu 14 2/2014 3 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

SERVIS. Pumppaamoille uusi. automaatiojärjestelmät. Uutiskirje Toukokuu 2015. Kokkolan Teollisuusvesi on uusinut

SERVIS. Pumppaamoille uusi. automaatiojärjestelmät. Uutiskirje Toukokuu 2015. Kokkolan Teollisuusvesi on uusinut SERVIS Uutiskirje Toukokuu 2015 Pumppaamoille uusi automaatiojärjestelmä Kokkolan Teollisuusvesi on uusinut pintavesi- ja merivesipumppaamoiden automaatiojärjestelmät. Uudet järjestelmät otettiin pumppaamoilla

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille

Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014. Halusimme keskittää maailmanlaajuiset kuljetukset yhdelle kumppanille Vähälä Yhtiöiden asiakaslehti 2014 Meka Pro ja Vähälä kehittävät toimintaa yhdessä Vähälä vie Polar Metallin grillit ja savupellit maailmalle Sähköinen asiointi lisää laatua, tehokkuutta ja läpinäky- vyyttä

Lisätiedot

Ydinvoima ja Innovaatiot

Ydinvoima ja Innovaatiot Ydinvoima ja Innovaatiot ISBN 978-952-5615-25-8 Ulkoasu ja taitto Non-Stop Studiot Oy Painopaikka Libris Oy Ydinvoima ja Innovaatiot Johdanto Suomessa on ydinenergian käytössä saavutettu myönteisiä kokemuksia.

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2

lajittelu kannattaa rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet laitokselle Nro 2 Nro 2 MARRASkuu 2012 SITA FINLANDIN ASIAKASLEHTI rakentamisen teemanumero Jätelaki ohjaa rakentamisen materiaalitehokkuutta Työmailta jätteet Orivon laitokselle Pekka Kaven, SRV Rakennusjätteen lajittelu

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009

Osaamisella tuloksiin. Vuosikertomus 2009 Osaamisella tuloksiin Vuosikertomus 2009 Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava energiayhtiö. Liiketoimintaamme

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Yhteistyössä. on voimaa. Pelastuslaitos on tärkeä kumppani. Hommat Reilassa! HKL:n henkilöstölehti 2 2014

Yhteistyössä. on voimaa. Pelastuslaitos on tärkeä kumppani. Hommat Reilassa! HKL:n henkilöstölehti 2 2014 HKL:n henkilöstölehti 2 2014 Yhteistyössä on voimaa Toimitusjohtaja Matti Lahdenranta ja assistentti Terttu Jukola Pelastuslaitos on tärkeä kumppani Hommat Reilassa! Liisa Joensuu Sisältö 2/2014 Dreamstime

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot