Teollisuuden Voima Oyj Vuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Teollisuuden Voima Oyj Vuosikatsaus"

Transkriptio

1 Teollisuuden Voima Oyj Vuosikatsaus Tammikuu joulukuu 2007

2 OL3:n reaktorirakennuksen alaosan vaativat valutyöt tehtiin helmi-maaliskuussa. Kansikuva: Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt marraskuussa Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 Olkiluodon ydinvoimalaitos teki vuonna 2007 käyttöhistoriansa parhaan tuotantotuloksen. Voimalaitoksen vuosituotanto oli (2006: ) GWh ja laitosyksiköiden yhteiseksi käyttökertoimeksi tuli 95,6 (95,4) %. OL1 kävi koko vuoden ilman merkittäviä tehonalennusta aiheuttaneita vikoja. OL2:n tuotantovuoteen sisältyi kolme eri syistä aiheutunutta reaktoripikasulkua, joiden aikana menetettiin hieman tuotantoa. Molemmat laitosyksiköt kävivät turvallisesti koko vuoden. OL1:n nettotuotanto oli (6 973) GWh, joka myös oli laitosyksikön käyttöhistorian ennätys. Sen käyttökerroin oli 97,5 (93,8) %. OL2:n nettotuotanto oli (7 294) GWh ja käyttökerroin 93,7 (96,9) %. Tuulivoimalaitoksen tuotanto oli 1,8 (1,7) GWh. Olkiluodon kaasuturpiinivoimalaitoksen TVO-osuuden tuotanto oli 0,2 GWh. Vuosihuollot OL1:n ja OL2:n vuoden 2007 vuosihuollot kestivät yhteensä 25 vrk 13 h (30 vrk 9 h). OL1:llä pidettiin polttoaineenvaihtoseisokki Laitosyksiköllä vaihdettiin 124 (110) nippua polttoainetta. Suurimmat muut työt olivat määräaikaishuollot, vuosittaiset koestukset ja tarkastukset sekä tarvittavat korjaukset. Seisokki kesti 8 vrk 14 h. OL2:lla pidettiin huoltoseisokki Laitosyksiköllä vaihdettiin 116 (116) nippua polttoainetta sekä tehtiin tarkastusja huoltotöitä. Suurimpia muita töitä olivat kahden matalapaineturpiinin avaus, tarkastus ja siipiurien koneistus sekä generaattorin roottorin vaihto. Seisokki kesti 16 vrk 23 h. Vuosihuoltojen kokonaistyömäärä oli noin 90 (190) henkilötyövuotta, joista TVO:n oma henkilökunta teki noin 30 (57) ja ulkopuoliset noin 60 (133) henkilötyövuotta. Ulkopuolisen työvoiman määrä oli enimmillään hieman alle 900 (1 500) henkilöä. Havaitut poikkeamat olivat vähäisiä ja laitosyksiköiden kunto hyvä.

3 Polttoaineenvaihto meneillään Olkiluoto 1 -yksiköllä toukokuussa. Olkiluoto 3 Olkiluoto 3 -projektin suunnittelu, asiakirjojen viranomaiskäsittely, rakentaminen sekä laitteiden valmistus ja asennus jatkuivat. Sekä reaktoriettä turpiinilaitoksen pääkomponenttien valmistus eteni tavoitteiden mukaisesti. Primääripiirin uudelleen valettujen pääkiertoputkistojen valmistus ja testaus jatkuivat. Turpiinin lauhdutinlohkot saapuivat kesällä Olkiluotoon, missä ne koottiin ja asennettiin paikoilleen. Myös ensimmäiset turpiiniosat laivattiin Suomeen. Reaktorirakennuksen sisäosien ja seinien vaativia valutöitä jatkettiin intensiivisesti. Useiden apulaitteiden ja putkistojen asennustyöt ja rakentaminen etenivät rinnakkain sekä reaktori- että turpiinilaitoksen alueella. Turpiinilaitoksen tärkeimmät betonivalut saatiin valmiiksi ja turpiinihalli saavutti harjakorkeuden vuoden lopulla. Rakennustöitä on työmaalla keskeisiltä osin tehty pääsääntöisesti kaksivuorotyönä. Työmaan henkilömäärä raportointijakson lopussa oli noin Syyskuussa työmaalla tapahtui kuolemaan johtanut työtapaturma. Työmaan turvallisuutta kuvaava tapaturmaindeksi säilyi entisellä tasolla. Laitostoimittaja, AREVAn ja Siemensin muodostama konsortio, ilmoitti elokuussa TVO:lle, että sopimuksen mukaisten, edistyksellisten turvallisuusominaisuuksien toteuttaminen reaktorilaitoksessa on ennakoitua vaativampaa ja vie alkuperäistä sopimusaikataulua kauemmin. Ilmoituksen mukaan rakennustöiden lisäviive siirtää laitosyksikön kaupallisen käytön alkamisen vuoteen Joulukuussa laitostoimittaja tarkensi aiempaa ilmoitusta ja vahvisti, että laitosyksikön kaupallinen käyttö alkaa kesällä TVO ja laitostoimittaja panostavat yhdessä hankkeen mahdollisimman nopeaan valmistumiseen asetetuista turvallisuus- ja laatuvaatimuksista tinkimättä. Organisaatio, henkilöstö ja sidosryhmät TVO:n hallitus vahvisti syksyllä yhtiön uuden perusorganisaation, joka astui voimaan Organisaatiomuutoksen yhteydessä aiempi Käyttöosasto muutettiin Tuotantoosastoksi. Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 750 (730) henkilöä ja keskimäärin vuoden aikana 780 (748) henkilöä. Vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 676 (662) henkilöä. Vuoden aikana palkattiin vakinaiseen työsuhteeseen 57 (44) henkilöä. 43 (18) vakinaisen henkilön työsuhde päättyi, joista 13 (8) eläkkeelle siirtymisen ja viisi TVOkonsernin sisällä yhtiön vaihtamisen johdosta. Mielenkiinto TVO:ta ja erityisesti OL3-projektia kohtaan säilyi suurena. Vierailukeskukseen ja Olkiluodon toimintoihin tutustui kertomusvuoden aikana yhteensä noin vierasta. Investoinnit Investointikustannukset raportointikaudella olivat 227,2 (262,9) miljoonaa euroa, joista OL3-projektiin kohdistui 178,3 (197,1) miljoonaa euroa. Päästöoikeuksia luovutettiin vuonna 2007 energiamarkkinavirastolle 9,0 miljoonan euron arvosta. TVO allekirjoitti toukokuussa Alstom Power Sweden AB:n kanssa sopimuksen OL1- ja OL2-laitosyksiköiden matalapaineturpiinien ja OL1-laitosyksikön generaatto rin uusimisesta. Uusintaprojektin suuruus on kokonaisuudessaan noin 100 miljoonaa euroa. Muutostyöt toteutetaan vuosien 2010 ja 2011 vuosihuolloissa. TVO:n ja Fingridin yhteinen varavoimala, Olkiluodon kaasuturpiinivoimalaitos, vihittiin käyttöön marraskuussa.

4 Raudoitus- ja laudoitustöitä OL3:n turpiinirakennuksessa syyskuussa. Voimalaitosjätteen ja käytetyn polttoaineen huolto Matala- ja keskiaktiivista jätettä kertyi vuoden aikana 119 (586) m 3. Vastaavasti käytettyä uraanipolttoainetta kertyi vuoden aikana 39,5 (38) tonnia. Yhtiön ydinjätehuollon vastuumäärä vuoden lopussa oli 1 079,8 (903,4) miljoonaa euroa ja yhtiön rahasto-osuus Valtion ydinjätehuoltorahastossa 927,7 (864,1) miljoonaa euroa. Erotus on katettu vakuuksilla. Ydinpolttoaine Ydinpolttoainehankinnat olivat raportointikaudella 57,6 (41,1) miljoonaa euroa ja ydinpolttoaineen kulutus 38,3 (37,7) miljoonaa euroa. Ydinpolttoaine- ja uraanivaraston arvo oli 146,6 (127,3) miljoonaa euroa, josta reaktoreissa olevan polttoaineen arvo oli 61,3 (60,9) miljoonaa euroa. Meri-Pori TVO:n osuus Meri-Porin hiilivoimalaitoksessa tuotetusta sähköstä oli 1 374,2 (1 508,7) GWh ja sen tuottamiseen käytettiin hiiltä 458,4 (524,5) tuhatta tonnia ja hiilidioksidipäästöoikeuksia 1 129,5 (1 257,5) tuhatta tonnia. Yhtiön vuotuinen osuus vastikkeetta saaduista Meri-Porin päästöoikeuksista oli 904,7 tuhatta tonnia vuosina Olkiluodon neljännen laitosyksikön YVA Olkiluotoon mahdollisesti rakennettavaa neljättä ydinvoimalaitosyksikköä koskeva ympäristövaikutusten arviointi eteni suunnitellusti. Syyskuun lopussa kauppa- ja teollisuusministeriö antoi lausunnon YVA-ohjelmasta, jonka jälkeen on valmisteltu YVA-selostusta em. lausunnon ja YVA-ohjelman mukaisesti. TVO arvioi jättävänsä YVA-selostuksen yhteysviranomaiselle vuoden 2008 alkupuolella. Tulos ja rahoitus Yhtiön liikevaihto oli raportointikaudella 225,0 (227,3) miljoonaa euroa ja sähkön toimitusmäärä (15 743) GWh. Yhtiön lainojen määrä, lukuun ottamatta osakkaille edelleen lainattua lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta, oli vuoden lopussa 1 362,3 (1 242,1) miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin vuoden aikana 119,7 (100,0) miljoonaa euroa, ja lainoja lyhennettiin 11,4 (30,0) miljoonaa euroa. Yhtiön osakepääomaa korotettiin B-osakesarjan osakkaiden merkitsemällä ja maksamalla osakeannilla 100 miljoonaa euroa. Lisäksi päätettiin B-osakesarjan osakeannista (95,6 miljoonaa euroa), jonka B-osakesarjan osakkaat merkitsivät täysimääräisesti, ja joka maksetaan vuonna 2008 hallituksen päättämänä ajankohtana. Yhtiön omavaraisuusaste kertomusvuoden lopussa oli 43,6 (42,5). Yhtiön rahoitustilanne on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti. Yhtiömuoto Teollisuuden Voima Oy rekisteröitiin julkiseksi osakeyhtiöksi Yhtiön toiminimi muutoksen jälkeen on Teollisuuden Voima Oyj. Tilinpäätös ja tilintarkastus TVO-konserni laatii vuodelta 2007 IFRS-tilinpäätösstandardin mukaisen tilinpäätöksen. Oheisena julkaistavat emoyhtiön suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (FAS) perustuvat luvut ovat tilintarkastamattomia. TVO:n taloudelliset tiedotteet TVO-konserni julkaisee vuonna 2008 seuraavat taloudelliset tiedotteet: Tilinpäätös vuodelta 2007 huhtikuussa 2008 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2008 elokuussa Tammikuussa 2008 Pertti Simola toimitusjohtaja

5 Vuosikatsaus (FAS) Ero I Sähkön toimitus (GWh) Olkiluoto Meri-Pori II Tuloslaskelma (M ) Liikevaihto 225,0 227,3-2,3 Valmistus omaan käyttöön 9,8 8,0 1,8 Liiketoiminnan muut tuotot 14,3 11,2 3,1 Liiketoiminnan kulut -239,7-220,0 19,7 Poistot ja arvonalennukset -48,1-47,8 0,3 Liiketulos -38,7-21,3-17,4 Rahoitustuotot ja -kulut -9,5-7,6 1,9 Satunnaiset erät 0,3 0,3 0,0 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -47,9-28,6-19,3 Tilinpäätössiirrot 47,9 28,6-19,3 Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 Tase (M ) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 12,5 22,9-10,4 Aineelliset hyödykkeet 1 846, ,0 180,7 Ydinjätehuoltolainasaamiset osakkailta 648,1 620,0 28,1 Muut pysyvät sijoitukset 11,8 12,2-0,4 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 159,7 147,4 12,3 Saamiset ja rahoitusarvopaperit 266,9 141,8 125,1 Rahat ja pankkisaamiset 5,7 28,4-22,7 Vastaavaa 2 951, ,7 312,7 OMA PÄÄOMA 604,1 408,5 195,6 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 221,3 269,2-47,9 PAKOLLISET VARAUKSET 1,2 0,0 1,2 VIERAS PÄÄOMA Laina Valtion ydinjätehuoltorahastolta 1) 648,1 620,0 28,1 Osakaslainat (huonompi etuoikeus kuin muilla lainoilla) 179,3 179,3 0,0 Muu pitkäaikainen vieras pääoma 702,0 589,2 112,8 Lyhytaikainen vieras pääoma 595,4 572,5 22,9 Vastattavaa 2 951, ,7 312,7 1) lainattu edelleen yhtiön osakkaille III Lainat (M ) 1 362, ,1 120,2 Ei sisällä lainaa Valtion ydinjätehuoltorahastolta

6 Teollisuuden Voima Oyj Olkiluoto EURAJOKI Puhelin (02) Faksi (02) Teollisuuden Voima Oyj Töölönkatu HELSINKI Puhelin (09) Faksi (09) Teollisuuden Voima Oyj Scotland House Rond-Point Schuman 6 BE-1040 BRUSSELS, BELGIUM Puhelin Faksi Eura Prrint Oy 01/ kpl

Teollisuuden Voima Oyj Osavuosikatsaus

Teollisuuden Voima Oyj Osavuosikatsaus Teollisuuden Voima Oyj Osavuosikatsaus Tammikuu kesäkuu 2008 1 Toimitusjohtaja Pertti Simola siirtyi Pohjolan Voima Oy:n varatoimitusjohtajaksi 1.7. 2008, ja voimalaitostekniikkaosaston johtaja Jarmo Tanhua

Lisätiedot

Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0196656-0

Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0196656-0 Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0196656-0 Teollisuuden Voima Oyj Osavuosikatsaus tammikuu kesäkuu 2009 Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2009 Teollisuuden Voiman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu--kesäkuu 2011

Osavuosikatsaus tammikuu--kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2011 Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö Vuoden ensimmäisellä puoliskolla Teollisuuden Voima Oyj:n sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2013

Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2013 Osavuosikatsaus tammikuu maaliskuu 2013 Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Teollisuuden Voima Oyj:n sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 -laitosyksiköillä

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YDINSÄHKÖLLÄ

HYVINVOINTIA YDINSÄHKÖLLÄ HYVINVOINTIA YDINSÄHKÖLLÄ Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2015 2 (21) Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Sisällys 1 Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1 Toimintaympäristö 2 Keskeiset tapahtumat 3 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3 Toimintaympäristö 3 Keskeiset tapahtumat 4 Liiketoiminnan tulos 5 Rahoitus ja maksuvalmius

Lisätiedot

Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus tammikuu syyskuu 2014 2 (22) Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja Olkiluoto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen toimintakertomus 3 Yleistä 3 Toimintaympäristö 3 Keskeiset tapahtumat 4 Liiketoiminnan tulos 5 Rahoitus ja maksuvalmius

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto RED

Lisätiedot

Vuosiraportti 2009. Teollisuuden Voima Oyj

Vuosiraportti 2009. Teollisuuden Voima Oyj Vuosiraportti 2009 Teollisuuden Voima Oyj H y v i n v o i n t i a y d i n s ä h k ö l l ä Tulevaisuus rakennetaan tänään Vuosiraportti 2009 Teollisuuden Voima Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj 2008 Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj TVO:n yhteiskuntavastuu Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuuraportin tavoite on antaa yrityksestämme kiinnostuneille monipuolisesti

Lisätiedot

Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012

Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012 Taskutieto Avainluvut vuodelta 2012 04 Teollisuuden Voima Oyj 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 07 Olkiluodon ydinvoimalaitos 8 OL1- ja OL2- laitosyksiköiden tuotanto 10 OL1- ja OL2- laitosyksiköiden käyttökertoimet

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuu 2009

Yhteiskuntavastuu 2009 Yhteiskuntavastuu 2009 Teollisuuden Voima Oyj H y v i n v o i n t i a y d i n s ä h k ö l l ä Raportointiperiaatteet Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuun tavoitteena on antaa

Lisätiedot

Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus 1004368-8 Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä 02150 Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin 020 7619 550 Hallituksen

Lisätiedot

Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1

Taskutieto 2012. Taskutieto 2012 1 Taskutieto 2012 Taskutieto 2012 1 2 Taskutieto 2012 04 11 Teollisuuden Voima Oyj Olkiluodon ydinvoimalaitos 4 Yhtiö 5 Osakkaat ja osuudet 7 Tärkeitä päivämääriä 10 Avainluvut 10 Ydinjätehuolto 22 Määritelmiä

Lisätiedot

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000

SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 SYSOPENIN LIIKEVAIHTO KAKSINKERTAISTUI JA TULOS KASVOI LÄHES KOLMANNEKSEN; OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2000 - Liikevaihto 4,8 miljoona euroa, kasvua viime vuoden vastaavasta 109 % (2,3 miljoonaa euroa) -

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ:

VUOSIKATSAUS 2013 SISÄLTÖ: VUOSIKATSAUS SISÄLTÖ: Katsaus vuodesta... 5 Sähköverkkoliiketoiminta... 6 Sähköverkon käyttö ja energian mittaus... 8 Muu sähköliiketoiminta... 10 Asiakaspalvelu... 12 Talous... 13 Sähkön tuotanto ja tuotantohankkeet...

Lisätiedot

Pohjolan Voima hallituksen toimintakertomus

Pohjolan Voima hallituksen toimintakertomus 09 Pohjolan Voima hallituksen toimintakertomus Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2009 3 Toimintaympäristö 3 Pohjolan Voiman sähkön ja lämmön tuotanto 3 Investoinnit 4 Tutkimus ja kehitys 4 Henkilöstö

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 1

Vuosikertomus 2012 1 1 Vuosikertomus 2012 EPV Energia Oy EPV Energia Oy on suomalainen sähkön ja lämmön tuotantoon erikoistunut energiayhtiö. EPV:n perustehtävä on hankkia omistajilleen sähköä kustannustehokkaasti. EPV keskittyy

Lisätiedot

Sisällys. Vastuullisuudella virheettömyyteen 2. Menestyksekäs käyttöjakso 4 Jatkuvaa parantamista 4 Edellinen käyttöjakso 4

Sisällys. Vastuullisuudella virheettömyyteen 2. Menestyksekäs käyttöjakso 4 Jatkuvaa parantamista 4 Edellinen käyttöjakso 4 Vuosihuolto 2007 2 TVO Vuosihuolto 2007 Sisällys Vastuullisuudella virheettömyyteen 2 Menestyksekäs käyttöjakso 4 Jatkuvaa parantamista 4 Edellinen käyttöjakso 4 Perinteiseen rytmitykseen 6 Kiinteiden

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22

Sisällys. Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22 VUOSIKERTOMUS 2011 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös... 22 3 Posiva ja ydinjätehuolto Ydinjätteen tuottaja on ydinenergialain

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008

Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 31. tammikuuta 2008 Fortum Oyj Tilinpäätös 2007 Hyvä vuosi - Fortumin hallitus esittää 1,35 euron osinkoa osaketta kohden Vuosi lyhyesti Vertailukelpoinen liikevoitto 1 564

Lisätiedot

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013

aphics Gr EPV Energia Oy aasa / W ce Frilundintie 7 Puh. 010 505 5000 s Offi 65170 Vaasa Fax 010 505 5001 Bock www.epv.fi 03/2014 Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo EPV Energia Oy................................... 2 Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa...... Toimitusjohtajan katsaus........................ Konsernirakenne ja

Lisätiedot

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä

Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vuosikertomus 2012 Vaskiluodon Voima tuottaa lämpöä ja sähköä Vaskiluodon Voima Oy on EPV Energia Oy:n ja Pohjolan Voima Oy:n yhdessä tasaosuuksin omistama tuotantoyhtiö. Se tuottaa EPV Energian ja Pohjolan

Lisätiedot

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140

2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 2140 2000 VUOSIKERTOMUS 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 2110 2120 2130 Sisällys Posiva ja ydinjätehuolto... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen toimintakertomus... 8 Tilinpäätös...22

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Stockmann-konsernin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 1 467,9 Me (8 727,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot