Vakaahintaista sähköä vuosikymmeniksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vakaahintaista sähköä vuosikymmeniksi"

Transkriptio

1 Vakaahintaista sähköä vuosikymmeniksi

2 1Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitos on miljardiluokan investointi, joka tuo Suomeen työtä ja vakaahintaista sähköä teollisuudelle ja kuluttajille. 2Hanhikivi 1 rakennetaan Pyhäjoelle Pohjois-Pohjanmaalle. Taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ulottuvat koko Suomeen, mutta erityisesti Pohjois- Suomeen. 5Laitoksen toimittaa Rosatom, jolla on vahvoja näyttöjä hankkeiden toteuttamisesta sovitun aikataulun ja budjetin mukaisesti. Myös käyttökokemukset ovat hyviä; Rosatomin VVERlaitokset ovat toimineet moitteetta Loviisassa jo 1970-luvulta asti. 6Rosatom on sitoutunut hankkeeseen Fennovoiman vähemmistöosakkaana suomalaisen tytäryhtiönsä RAOS Voiman kautta. 7Hanke on Fennovoiman johtama. Sopimuksin on varmistettu, että yhtiön enemmistöomistus pysyy aina suomalaisella Voimaosakeyhtiö SF:llä. 3Sähkön saatavuuden varmistaminen ja sen hinnan ennustettavuus pitkälle tulevaisuuteen parantavat suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja tekevät maastamme houkuttelevan kotipaikan teolliselle tuotannolle. 4Hanhikivi 1 -hanke vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta ja auttaa meitä saavuttamaan ilmastotavoitteemme.

3 Hanke etenee ensimmäinen urakka jo käynnissä Kesäkuu 2014 Työmaasähkön rakentaminen Hanhikiven niemellä Syyskuu 2014 Yhdystien rakentaminen valtatie 8:lta laitospaikalle, valmistuu Valmis voimalaitos kaupalliseen käyttöön Fennovoima haki periaatepäätöksen täydentämistä, koska hankkeessa on tapahtunut merkit täviä muutoksia verrattuna vuoden 2010 periaatepäätökseen. Valtioneuvosto antoi Fennovoimalle täydennetyn periaatepäätöksen syyskuussa Eduskunnan käsittelyn jälkeen hanke voi edetä poliittisesti ja juridisesti selkeältä pohjalta. Varsinaisen voimalan rakentaminen voidaan aloittaa, kun rakentamislupa on saatu valtioneuvostolta. Ensimmäinen urakka, uuden yhdystien rakentaminen laitospaikalle, on jo käynnissä. Kesällä Hanhikiven niemellä aloitettiin työmaasähkön jakelun rakentaminen. Lisäksi Fennovoima ja Fingrid tekivät elokuussa peri aatesopimuksen laitoksen kantaverkkoliitynnän toteuttamisesta. Pyhäjoki Oulu Raahe Helsinki Hanhikivi 1 -voimala luo uuden ydinvoimaosaamisen keskittymän Pohjois-Suomeen Myös tutkimukset Hanhikiven niemellä jatkuvat. Tällä hetkellä laitospaikalla tehdään kallioperä-, merenpohja- ja peruskalliotutkimuksia. Vuosina alueella tehdään mittavia infrastruktuuritöitä ja rakennetaan tukirakennuksia. Ensimmäiset betonointityöt on aikataulutettu vuodelle Laitoksen suunnittelutyö jatkuu Rosatomin kanssa, ja rakentamis- ja ympäristölupahakemusta valmistellaan. Lisäksi Fennovoiman vuonna 2014 alkanut rekrytointikampanja jatkuu. Yli 50 uutta työntekijää on aloittanut työnsä Fenno voimassa syyskuuhun 2014 mennessä. Rekrytoin neil la on vahvistettu erityisesti pro jekti- ja ydinturval li suusosaamista. Sovitun aikataulun mukaan voimala tuottaa omistajilleen sähköä omakustannushintaan vuonna % suomalaisesta sähkönkulutuksesta tuotettiin vuonna 2013 ydinvoimalla Syyskuu 2014 Yli 50 uutta työntekijää aloittanut työnsä Kesäkuu 2015 Rakentamislupahakemus valtioneuvostolle Syksy 2014 Periaatepäätöksen täydentämishakemuksen käsittely 2018 Ensimmäiset betonointityöt Vuosina Mittavia infrastruktuuritöitä ja tukirakennuksien rakentaminen 2022 Voimalaitokselle käyttölupa Kesäkuu 2016 Sopimus käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta Posivan tai sen omistajien kanssa tai valmis omaa käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma 4 5

4 Piristysruiske Pohjois-Suomen taloudelle Rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset Suomessa henkilötyövuotta * Fennovoima ja Rosatom haluavat suomalaisen teollisuuden hyötyvän hankkeesta mahdollisimman paljon. Hankkeen rakentamisen aikaisten työllisyysvaikutusten on arvioitu olevan Suomessa 45 prosentin kotimaisuusasteella henkilötyövuotta investoinnin suuruudesta riippuen. Voimalan käyttövaiheessa suoria työpaikkoja on Ennen varsinaisen voimalaitoksen rakentamista Pyhäjoella tehdään suuria infrastruktuuritöitä. Ydinvoimalaitoksen rakentajalle on mielekkäintä etsiä osaavaa työvoimaa läheltä, jos sitä vain on saatavilla. Infrastruktuuritöiden lisäksi suomalaisille urakoitsijoille mahdollisuuksia avautuu myös materiaali- ja laitetoimituksissa sekä asennus- ja kunnossapitotöissä. Lisäksi hanke työllistää välillisesti yhtiöiden ja rakentajien tarvitsemien palveluiden, tavaroiden ja koneiden hankkimisen muodossa. Taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ulottuvat koko Suomeen, mutta erityisesti Pohjois Suomeen. Urakoiden varmistaminen Hanhi kivi 1 -hankkeessa auttaa suomalaisia yrityksiä pääsemään mukaan myös muihin Rosatomin hankkeisiin ympäri maailmaa. Käyvä voimalaitos luo seutukuntaan pysyvää kysyntää erilaisille teollisille palveluille vähintään 60 vuoden ajaksi. Jo ydinvoimalaitoksen yhteyteen rakennettavassa vierailukeskuksessa vierailee vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä. Hanhikivi 1 tuo kilpailukykyä ja huoltovarmuutta Ydinvoimalaitos tuottaa sähköä vuosikymmeniä vakaaseen ja helposti ennustettavaan hintaan. Sähkön saatavuuden varmistaminen pitkälle tulevaisuuteen ja sähkön hinnan ennustettavuus tukevat teollisen toiminnan jatkuvuutta Suomessa ja tekevät maastamme houkuttelevan koti paikan teolliselle tuotannolle. Fennovoiman osakkaina on merkittävien teollisten toimijoiden lisäksi myös lukuisia paikallisia sähköyhtiöitä, jotka haluavat tarjota asiakkailleen sähköä kilpailukykyiseen hintaan. Fennovoiman ydinvoimalaitos lisää kilpailua suomalaisilla sähkömarkkinoilla tästä hyötyvät kaikki sähkönkäyttäjät kotitalouksista suuryhtiöihin. Suomi joutui vuonna 2013 tuomaan noin viidenneksen tarvitsemastaan sähköstä. Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimala vahvistaa maamme energiaomavaraisuutta ja vähentää Ydinvoimalaa rakentaa enimmillään noin 3500 ihmistä Voimalan käyttövaiheessa suoria työpaikkoja on Kotimaisten investointien arvo 1,8 2,7 miljardia euroa ** = 10 ihmistä * 45 prosentin kotimaisuusasteella ** investoinnin lopullisesta suuruudesta riippuen 6 7

5 Valmistuneen laitoksen kiinteistöverot sijoituspaikkakunnalle 4,2 miljoonaa euroa vuodessa Kaksi kolmasosaa seutukunnan asukkaista kannattaa hanketta Valmistumisen jälkeen uutta vakituista asukasta talousalueella sähköntuontitarvetta. Suomessa toimiva ydinvoimalaitos tuottaa perusvoimaa tasaisesti ja turvallisesti vuosikymmenten ajan ja varmistaa näin energiahuoltoamme. Sähkön tuottaminen ydinvoimalla tukee myös Suomen ilmastotavoitteita. Miljardi-investoinnista uutta elinvoimaa Hanhikivi 1 -hanke on miljardi-investointi, joka tuo paitsi työtä luo myös luottamusta tulevaisuuteen: Suomeen halutaan ja kannattaa investoida. Fennovoiman hankkeen taloudelliset ja työllistävät vaikutukset ulottuvat koko Suomeen. Kotimaisen sähköntuotannon lisääminen myös parantaa Suomen vaihtotasetta. Rakennushanke ja tuotannossa oleva voimalaitos synnyttävät uutta, pitkäjänteistä teollista toimintaa ja osaltaan korvaavat viime aikoina menetettyjä pohjoisen työpaikkoja. Niin rakentamis- kuin käyttövaiheissa monet työn tekijät asuvat seutukunnassa ja käyttävät erilaisia palveluita sekä maksavat asuinkunnalleen veroja. Laitoksen käyttövaiheessa vuotuisten kunnallisvero kertymien on arvioitu olevan noin 1,9 2,4 miljoonaa euroa. Pyhäjoen kunnan ja ympäryskuntien lisäksi hanke on hyvin tärkeä myös Oulun kaupungille, joka liittyi kesäkuussa 2014 Fenno voiman osakkaaksi. Hanhikivi 1 -voimalan sijainti Pyhäjoella luo uuden ydinvoimaosaamisen keskittymän Pohjois-Suomeen. Fennovoima kouluttaa ja auttaa yrityksiä valmistautumaan hankkeeseen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Julkinen sektori ja erilaiset yritysyhteistyöorganisaatiot ovat tehneet vuosia töitä, jotta hankkeen myönteiset vaikutukset voidaan maksimoida. Fennovoima tekee myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja tukee näin ydinvoimaosaamisen lisäämistä tekniikan alan koulutusohjelmissa. Vahva paikallinen tuki Pyhäjoen kunnanvaltuusto äänesti Fennovoiman voimalan puolesta keväällä 2014 äänin Myös koko seutukunnan asukkaiden tuki on vankka: kaksi kolmasosaa asukkaista kannattaa hanketta. 9

6 Rosatom luotettava toimittaja ja vähemmistö - omistaja Turvallisuus ennen kaikkea Fennovoima valitsi Hanhikivi 1 -voimalan laitostoimittajaksi Rosatomin. Rosatom on Fenno voiman vähemmistöosakas suomalaisen tytäryhtiönsä RAOS Voiman kautta. Näin laitostoimittaja on sitoutunut hankkeeseen myös omistajana. Rosatomin laitoksen valinta perustui yhtiön vankkoihin näyttöihin turvallisten ydinvoimalaitosten rakentajana. Yhtiöllä on näyttöjä hank keiden tehokkaasta läpiviemisestä, ja sen laitoksista on hyviä käyttökokemuksia. Suomessa venäläiset VVER-laitokset ovat toimineet Loviisassa erinomaisesti jo 1970-luvulta saakka. Fennovoiman valitsema 1200 megawatin AES-2006-painevesilaitos on ominaisuuksil taan samanlainen kuin länsimaiset painevesi laitokset. Se on uusimman sukupolven VVER-laitos. AES-2006 noudattaa IAEA:n vaatimuksia ja 66 % 34 % Voimaosakeyhtiö SF RAOS Voima Oy eurooppalaisia voimayhtiöiden yleisohjeita. Sen suunnittelu päivitetään vastaamaan uu simpia suomalaisia turvallisuusvaatimuksia. Fennovoima pysyy suomalaisena Fennovoima on suomalainen yritys ja laitok sen käyttäjänä ja luvanhaltijana se johtaa Hanhikivi 1 -hanketta. Fennovoimalla on kaksi omistajaa: suomalainen Voimaosakeyhtiö SF ja RAOS Voima. Sopimuksin on varmistettu, että enem mistöomistus pysyy aina suomalaisella omistajalla. Fennovoima on Mankala-yhtiö: Fennovoiman omistajat saavat ydinvoimalasta sähköä omakustannushintaan suhteessa omistusosuuteensa. Fennovoima ei tuota voittoa itselleen. Sopimuksin on varmistettu, että enemmistöomistus pysyy aina suomalaisella omistajalla Turvallisuus on Fennovoiman suunnitelmissa aina etusijalla. Fennovoimassa on alusta asti panostettu perusteelliseen turvallisuussuunnitteluun yhteistyössä ja tiiviissä vuorovaikutuksessa laitostoimittajan, viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Säteilyturvakeskus STUK valvoo laitoksen turvallisuutta suunnittelusta aina käytöstäpoistoon asti. Fennovoiman hakiessa rakentamis- ja käyttölupaa turvallisuus arvioidaan perusteellisesti. STUK valvoo laitoksen turvallisuutta myös koko laitoksen käytön ajan. STUK on antanut alustavan turvallisuusarvionsa Fennovoiman valitsemasta laitostyypistä ja sijoituspaikasta. Sen mukaan laitos voidaan suunnitella ja rakentaa sijoituspaikalle turvallisesti ja niin, että laitos täyttää kaikki suomalaiset vaatimukset. Hyvin hoidettu työmaa on osa turvallisuutta Ydinvoimalan työmaa on kansainvälinen. Mittavan työmaan toimivuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi työsuhdeasiat on hoidet tava huolellisesti, kaikkien sääntöjen mukaisesti. Fennovoima, Rosatomin tytäryhtiö Rusatom Overseas sekä suomalaiset työmarkkinajärjestöt ovat allekirjoittaneet työmaasopimuksen yhteisistä pelisäännöistä. Sopimuksessa sovitaan yhteistyökäytännöistä, kuten tietojenvaihdosta, ongelmatilanteiden ratkaisutavoista, ammattiliittojen edustuksesta työmaalla ja käytännön keinoista harmaan talouden ehkäisemiseksi. Sopimus perustuu työhön, jota Fennovoiman johtama työryhmä on tehnyt vuodesta 2012 alkaen. Työryhmässä ovat olleet mukana Rakennus teollisuus RT ry, Teknologiateollisuus ry ja Energiateollisuus ry sekä Metallityöväen liitto, Ammattiliitto Pro, Rakennusliitto ja Sähköliitto. Yhteistyöhön loppusijoituksessa Fennovoiman käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus käynnistyy aikaisintaan 2070-luvulla. Kaikki ydinjätehuollon vaatimat kustannukset kerätään osana sähkön hintaa tulevien vuosikymmenten aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö kannustaa suomalaisia ydinvoimayhtiöitä yhteistyöhön loppusijoituksessa. TEM:in mukaan ydinjätehuollossa on»tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta tehdä yhteistyötä ja pyrkiä optimoituun ratkaisuun». TEM:in suositusten mukaan Fennovoima on laatinut ydinjätehuollon kokonaissuunnitelman. Yhtiön tulee kesään 2016 mennessä joko esittää sopimus yhteistyöstä Posivan tai sen omistajien kanssa tai esittää omaa loppusijoituslaitosta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma

7 Hankkeesta tehty kattava ympäristövaikutusten arviointi Ydinvoimalaitoksen rakentaminen on suuri projekti, joka aiheuttaa muutoksia Hanhikiven niemen ympäristöön. Kaavoitettu voimalaitosalue niemen keskiosassa muuttuu rakennetuksi teollisuusalueeksi, mutta arvokkaat ranta-alueet sen sijaan säilyvät koskemattomina satamaaluetta ja jäähdytysveden purun rakenteita lukuun ottamatta. Rakennuspaikalla on tehty erilaisia ympäristötutkimuksia jo vuosia, ja ne jatkuvat läpi ydin voimalan elinkaaren. Rosatomin laitos vaihtoehdon rakentamisen ja käytönaikaisia vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön käsittelevä ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui keväällä Rakentamisen aikaisia ympäristövaikutuksia ovat rakentamistöistä ja liikenteestä aiheutuva melu ja pöly, muutokset maisemassa sekä laitosalueen kasvillisuudessa ja eläimistössä. Ydinvoimalaitoksen käytönaikaiset ympäristövaikutukset ovat arvioinnin perusteella vähäisiä ja paikallisia. Ydinvoimalaitoksen merkittävin käytönaikainen ympäristövaikutus kohdistuu merialueelle, jonne lämmennyt jäähdytysvesi leviää. Ydinvoimalaitoksen ympäristön radioaktiivisten aineiden määriä ja säteilytilannetta seurataan tarkasti. Lisäksi Fennovoima seuraa niemen luonnon, meriveden ja kalaston tilaa säännöllisesti ja ryhtyy tarvittaessa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin haittojen vähentämiseksi. Ydinvoimalaitoksen käytönaikaiset ympäristövaikutukset ovat vähäisiä ja paikallisia 13

8 Seuraa meitä myös Facebookissa! Kysy meiltä lisää Toimistot Helsingissä ja Pyhäjoella Fennovoiman pääkonttori sijaitsee Helsingin Salmi saaressa. Pyhäjoen keskustassa paikallistoimistomme palvelee kävijöitä maanantaisin ja tiistaisin. Jos haluat meidät kertomaan hankkeestamme johonkin tilaisuuteen, ota meihin yhteyttä. Tulemme mielellämme paikalle! Ota yhteyttä! Salmisaarenaukio 1, Helsinki puh Tule käymään! Pyhäjoen toimisto Vanhatie 48, Pyhäjoki avoinna ma ti klo 9 15

9

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke

Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Fennovoiman ydinvoimalaitoshanke Pyhäjoella Yleispiirteinen selvitys Ydinenergialain 13 :n edellyttämä työ- ja elinkeinoministeriön tarkastama ja hyväksymä selvitys Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Jaetaan

Lisätiedot

Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta

Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta jakelu: Alavieska Haapavesi Hailuoto Kalajoki Kempele Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Oulainen Oulu Oulunsalo Pyhäjoki Raahe Siikajoki Tyrnävä

Lisätiedot

Hakemus valtioneuvoston 6.5.2010 antaman ydinenergialain (990/1987) 11 :n mukaisen periaatepäätöksen M 4/2010 vp täydentämiseksi.

Hakemus valtioneuvoston 6.5.2010 antaman ydinenergialain (990/1987) 11 :n mukaisen periaatepäätöksen M 4/2010 vp täydentämiseksi. Hakemus valtioneuvoston 6.5.2010 antaman ydinenergialain (990/1987) 11 :n mukaisen periaatepäätöksen M 4/2010 vp täydentämiseksi Maaliskuu 2014 Tämä on Fennovoiman hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. Pietari Brahen Rotaryklubi Raahe 3.6.2014. Jaana Kangas, aluetiedottaja Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija

Hanhikivi 1 -hanke. Pietari Brahen Rotaryklubi Raahe 3.6.2014. Jaana Kangas, aluetiedottaja Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija Hanhikivi 1 -hanke Pietari Brahen Rotaryklubi Raahe 3.6.2014 Jaana Kangas, aluetiedottaja Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija Fennovoiman omistuspohja Laitossopimus ja lopullinen sitoumus Joulukuu:

Lisätiedot

Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Kesäkuu 2015

Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi. Kesäkuu 2015 Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentamiseksi Kesäkuu 2015 Ydinenergialain (990/1987) 18 :n mukainen rakentamislupahakemus Hanhikivi 1

Lisätiedot

ennonen Rosatom tai Toshiba Sijoituspaikalla Kovaa intoa alusta saakka Raahen Energialle Ydinvoimasta Ruukille vakaata sähköä

ennonen Rosatom tai Toshiba Sijoituspaikalla Kovaa intoa alusta saakka Raahen Energialle Ydinvoimasta Ruukille vakaata sähköä ennonen Fennovoiman paikallisjakelu Pyhäjoen seudun asukkaille, toukokuu 2013 Oma sähköntuotanto kannattavaa Raahen Energialle Ydinvoimasta Ruukille vakaata sähköä 2 3 Sijoituspaikalla 4 5 Rosatom tai

Lisätiedot

M 4/2010 vp. Valtioneuvoston periaate päätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

M 4/2010 vp. Valtioneuvoston periaate päätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta M 4/2010 vp Valtioneuvoston periaate päätös 6. päivänä toukokuuta 2010 Fennovoima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitoksen rakentamisesta Helsinki 2010 ISBN 978-952-227-379-6 Sisällys Periaatepäätös... 6 Liite

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj 2008 Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj TVO:n yhteiskuntavastuu Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuuraportin tavoite on antaa yrityksestämme kiinnostuneille monipuolisesti

Lisätiedot

OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS. Tiivistelmämuistio MUISTIO 1 (2) 2013-09-09

OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS. Tiivistelmämuistio MUISTIO 1 (2) 2013-09-09 MUISTIO 1 (2) 2013-09-09 OSAKKAIDEN INVESTOINTIPÄÄTÖS Tiivistelmämuistio Fennovoima Oy:n johdon esitykseen perustuen yhtiön hallitus on päättänyt aloittaa prosessin, joka tähtää investointipäätökseen Hanhikivi

Lisätiedot

MYYNTIESITE. KALAJOEN R10 DRIVE-IN LIIKETILAT 50 m2 1500 m2

MYYNTIESITE. KALAJOEN R10 DRIVE-IN LIIKETILAT 50 m2 1500 m2 MYYNTIESITE KALAJOEN R10 DRIVE-IN LIIKETILAT 50 m2 1500 m2 VARAA UUDET TOIMITILAT KALAJOEN NÄKYVIMMÄLTÄ LIIKEPAIKALTA ONKO TÄSSÄ PAIKKA YRITYKSESI UUSILLE TOIMITILOILLE? Kalajoen keskusta Pyhäjoki Raahe

Lisätiedot

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa:

Hakijayhtiö on esittänyt perusteluina voimalaitosyksikön rakentamiselle seuraavaa: 1 (13) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta ja yksikön toimintaan samalla laitospaikalla

Lisätiedot

Suurten projektien vuodet. Yhteiskuntavastuu 2010. Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä

Suurten projektien vuodet. Yhteiskuntavastuu 2010. Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä Suurten projektien vuodet Yhteiskuntavastuu 2010 Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto

Lisätiedot

SIMON KARSIKKOON SUUNNITELLUN YDINVOIMALAN YHTEISKUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET. Loppuraportti 15.12.2010. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry

SIMON KARSIKKOON SUUNNITELLUN YDINVOIMALAN YHTEISKUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET. Loppuraportti 15.12.2010. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry SIMON KARSIKKOON SUUNNITELLUN YDINVOIMALAN YHTEISKUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET Loppuraportti 15.12.2010 Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry 2 Esipuhe Fennovoima Oy suunnittelee ydinvoimalaa Pohjois-Suomeen,

Lisätiedot

123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014

123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014 PTK 123/2014 vp 123. KESKIVIIKKONA 3. JOULUKUUTA 2014 kello 14.08 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston periaatepäätös 18 päivänä syyskuuta 2014 Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden

Lisätiedot

Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle

Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle Tämä on Fennovoiman alkuperäisestä hakemuksesta laadittu julkaisu. Hakemuksen alkuperäiskappale on toimitettu työ- ja elinkeinoministeriölle tammikuussa 2009. VALTIONEUVOSTOLLE Hakemus ydinenergialain

Lisätiedot

Ydinenergia ja Suomi

Ydinenergia ja Suomi Ydinenergia ja Suomi Maa Ydinvoiman osuus (%) Ydinvoiman tuotanto (TWh) Yhdysvallat 19,7 809,0 Ranska 76,2 418,3 Japani 24,9 240,5 Venäjä 16,9 152,1 Etelä-Korea 35,6 144,3 Saksa 28,3 140,9 Kanada 14,8

Lisätiedot

Venäläiset tulevat, oletko valmis? Sähköstä fiksumpaa ja vihreämpää. PVO:n Lauri Virkkunen toivoisi selkeitä pelisääntöjä energiainvestoinneille

Venäläiset tulevat, oletko valmis? Sähköstä fiksumpaa ja vihreämpää. PVO:n Lauri Virkkunen toivoisi selkeitä pelisääntöjä energiainvestoinneille ENERGIAN AMMATTILAISILLE Venäläiset tulevat, oletko valmis? enertec.fi Sähköstä fiksumpaa ja vihreämpää PVO:n Lauri Virkkunen toivoisi selkeitä pelisääntöjä energiainvestoinneille Yksi kumppani useita

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Lokakuu 2008 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki Puhelin: 020 757 9200 Yhteyshenkilöt: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008

POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS 1 (8) 25.4.2008 VALTIONEUVOSTOLLE PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS KÄYTETYN YDINPOLTTOAINEEN LOPPUSIJOITUS- LAITOKSEN LAAJENTAMISEKSI OLKILUOTO 4 -YKSIKKÖÄ VARTEN Hakemus Posiva Oy

Lisätiedot

Uutisia. OL3:n automaation testaukset jatkuvat Saksassa. Olkiluotoa kehitetään jatkuvasti s. 3. Puhdas sähkö pyörittämään pyöriä s. 5 s.

Uutisia. OL3:n automaation testaukset jatkuvat Saksassa. Olkiluotoa kehitetään jatkuvasti s. 3. Puhdas sähkö pyörittämään pyöriä s. 5 s. Uutisia Olkiluodosta Lokakuu 2014 Teollisuuden Voima Oyj:n uutislehti OL3:n automaation testaukset jatkuvat Saksassa s. 2 Olkiluoto 3 -laitosyksikön automaation testaus aloitettiin huhtikuun alussa Saksassa.

Lisätiedot

Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.)

Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.) Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.) Miten tulla ydinvoima-alan alihankkijaksi? Jekaterina Saikkonen (toim.) Prizztech Oy Julkaisija: Päätoimittaja: Taitto: Kansikuva:

Lisätiedot

Ytimekäs. Olkiluoto 4. Uutta voimaa. Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia

Ytimekäs. Olkiluoto 4. Uutta voimaa. Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 3 / 2 0 0 9 Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia Olkiluoto 4 Uutta voimaa 3/2009 Ytimekäs 1 Pääkirjoitus Anna Lehtiranta Haasteet

Lisätiedot

Vesivoimalaitoksia. saneerataan entistä ehommiksi. Suomeen lisää bioenergiaa. Fortumin Anne Brunila puhuu myrskyn opetuksesta. enertec.

Vesivoimalaitoksia. saneerataan entistä ehommiksi. Suomeen lisää bioenergiaa. Fortumin Anne Brunila puhuu myrskyn opetuksesta. enertec. ENERGIAN AMMATTILAISILLE Vesivoimalaitoksia saneerataan entistä ehommiksi SIVUT 46 49 enertec.fi Suomeen lisää bioenergiaa SIVUT 36 38 Fortumin Anne Brunila puhuu myrskyn opetuksesta SIVUT 6 9 TAPAHTUMAKOKONAISUUS:

Lisätiedot

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15

materia Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 materia 5 2010 Kohti mielenkiintoista tulevaisuutta - mineraalit tukipilareina. Sivu 15 Geologia Kaivos- ja prosessitekniikka Metallurgia Materiaalitekniikka Kittilän kultakaivos turvallista tuotantoa

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle.

Hakemus. Hakemuksen mukaan kapselointilaitoksen kapasiteetti riittää myös Loviisa 3 -yksikön käytetylle ydinpolttoaineelle. 1 (12) Valtioneuvoston periaatepäätös 6 päivänä toukokuuta 2010 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentamiseksi Loviisa 3 -yksikön käytettyä ydinpolttoainetta varten

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 4/2011 Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, Fennovoima: Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Oulun yliopisto kouluttaa osaajia ydinvoimalaitoksen

Lisätiedot

Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta jakelu:

Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta jakelu: Tietoa Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta ja ydinvoimasta jakelu: Haapavesi Hailuoto Kalajoki Kempele Liminka Lumijoki Merijärvi Muhos Oulainen Oulu Oulunsalo Pyhäjoki Raahe Siikajoki Tyrnävä Vihanti Ylivieska

Lisätiedot

Fortum ja Nissan pikalatauspisteitä koskevaan yhteistyöhön

Fortum ja Nissan pikalatauspisteitä koskevaan yhteistyöhön Organisaatio-Sanomat lokakuu 2012 Pääkirjoitus Fuusio on ratkaisu Energialähettiläs Tuomas Vanhanen sivu 3 Fennovoima Kotimaisten yritysten tulee olla kilpailukykyisiä ja tarjota rohkeasti osaamistaan

Lisätiedot