Koulutusseminaareissa vertaillaan kokemuksia. RTK-Palvelu Oy yhteistyökumppanina. Olkiluodon kaukolämpöverkko laajenee

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusseminaareissa vertaillaan kokemuksia. RTK-Palvelu Oy yhteistyökumppanina. Olkiluodon kaukolämpöverkko laajenee"

Transkriptio

1 Nro 19 Toukokuu Kuva: Petra O Rourke Koulutusseminaareissa vertaillaan kokemuksia RTK-Palvelu Oy yhteistyökumppanina Olkiluodon kaukolämpöverkko laajenee TVO:n koulutus varmistaa osaavan henkilökunnan

2 Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä TVO Nuclear Services Oy (TVONS) on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) tytäryhtiö, ja tarjoaa käyttöönne TVOkonsernin laadukkaita, yli 30 vuoden kokemukseen ja ydinvoimaosaamiseen perustuvia ydinvoimalaitoksen koko elinkaaren kattavia palveluita. Olemme saavuttaneet huipputuloksia osaavan henkilöstön ja jatkuvan parantamisen avulla, mistä kertovat Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kansainvälistä huippuluokkaa olevat käyttökertoimet. Energiantuotannon toimintavarmuus on vahva näyttö osaamisesta. TVONS on sujuvaa yhteistyötä yritysten ja muiden tahojen kanssa kotimaassa ja ulkomailla suunnitteluosaamista ja vankkaa käytännön ammattitaitoa rehtiä ammattiylpeyttä omasta osaamisesta ja halua jakaa osaamista työkulttuuria, jossa asiat tehdään vastuullisesti, suunnitelmallisesti ja sitoutuneesti korkealle asetettuja tavoitteita ja tinkimätöntä työtä niiden saavuttamiseksi. TVONSin sähköinen asiakaslehti Päätoimittaja: Mikko Leppälä Toimitus: Sini Gahmberg, Riitta Tenlén, Petra O Rourke Taitto: Alasin Media Oy Julkaisija: TVO Nuclear Services Oy Olkiluoto Eurajoki Puh.(02) Fax.(02)

3 TVONS uusien mahdollisuuksien edessä Vuosi 2009 oli hyvä vuosi TVONSille. OL3-projektin päättyminen aikanaan tulee vaikuttamaan TVONSin liikevaihtoon niin kuin myös mahdollinen OL4-projekti. Korvannevatko toisensa, sen aika näyttää. Valtioneuvosto teki toukokuun alussa myönteisen päätöksen TVO:n ja Fennovoiman periaatepäätöshakemuksista. Fortumille ei lupaa esitetty. Tullakseen voimaan nämä päätökset vaativat vielä eduskunnan hyväksynnän. Tällä hetkellä on epävarmaa, ehtiikö eduskunta tehdä lopullisen ydinvoimapäätöksen ennen kesäistuntotaukoa. Ei ole vielä aika kohotella kuohujuomia, ellei nyt vapun kunniaksi tullut niin tehtyä, mutta voimme hieman miettiä OL4-projektin mahdollisia vaikutuksia TVONSiin. TVONS myy TVO:n osaamista kotimaassa ja ulkomailla. Uusi projekti kuten myös nykyinen OL3-projekti tuo ja on tuonut uusia tekijöitä TVO:lle ja sitä kautta samalla myös potentiaaliset tekijät TVONSin projekteihin ovat lisääntyneet. TVO:n vakituisten osaajien lukumäärä on kasvanut vuoden 2003 noin 500 henkilöstä yli 700 henkilöön; ja vielä ollaan rekrytoimassa lisää OL3:akin varten. OL3- ja OL4-projektien lisäksi myös TVONS on merkittävä paikka oppia uutta ja minä kannustankin TVO:laisia myös tarttumaan tähän mahdollisuuteen. TVONS laajentaa toimintaansa koulutusrintamalla. Huhtikuussa on allekirjoitettu sopimus, jonka mukaisesti TVONS tulee järjestämään koulutusosioita FinNuclearin markkinoimaan valmennuspakettiin. FinNucleariin osallistuvat yritykset saavat seminaareissa ja aihekohtaisissa työpajoissa eri toimijoilta oleellista käytännön perustietoa ydinalalla toimittajana toimimisesta. Uskon, että OL3-projektin aikana saatu osaaminen tulee olemaan merkittävä tukijalka TVONSin tulevaisuudessa. Lähitulevaisuuden OL4- projekti vain vahvistaa sitä odotusta, mutta aiheuttaa myös kilpailua osaavasta henkilöstöstä. TVONSin pitää pystyä vastaamaan tähän kilpailuun hankkimalla haastavia projekteja myös jatkossa. Olkiluodossa kevään ja kesän merkki on laitosten vuosihuoltojen alkaminen toukokuussa. Vuosihuollot ovat nyt käynnissä ja vilkkaimpina viikkoina Olkiluodon saarella on noin henkeä töissä. Vilskettä ja vipinää odotetaan myös TVONSilta. Hyvää tulevaa kesää asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja TVONSilaisille. Pääkirjoitus Mikko Kosonen TVONSin hallituksen puheenjohtaja TVO:n tuotantojohtaja 3

4 LAES:n edustajia kiinnosti vierailu Suomen ilmailuopistossa. Koulutusseminaareissa vertaillaan kokemuksia Lähialueyhteistyö Sosnovy Borin (LAES) ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten välillä laajeni kun STUK tilasi TVONSilta kolme koulutusseminaaria uusien ydinvoimalaitosten tulevalle henkilöstölle. Seminaarit pidetään vuonna ja ne käsittelevät valvomo-ohjaajien koulutusta ja lisensiointia, muun henkilöstön koulutusta sekä kouluttajien koulutusta. Ensimmäinen, käyttöhenkilökunnan koulutusta ja lisensiointia käsittelevä seminaari pidettiin Olkiluodossa maaliskuussa. Siihen osallistui seitsemän henkilöä Leningradin laitokselta. Tiiviiseen seminaariohjelmaan sisältyi luentoja käyttöhenkilökunnan rekrytoinnista, ohjaajien ja vuoropäälliköiden perus- ja jatkokoulutuksesta sekä Olkiluoto 3:n ohjaajien ja vuoropäälliköiden lisensioinnista. Työterveyslaitoksen edustaja kertoi arvioinnin haasteista turvallisuuskriittisessä työssä. LAESin edustajat esittelivät myös omia käytäntöjään. - LAES:lla ja TVO:lla on ollut ja on odotettavissa samankaltaisia haasteita käyttöönotossa, kunnossapidossa ja käyttöhenkilökunnan koulutuksessa. Näiden kokemusten vertailu auttaa jatkossa omien ongelmien pohdinnoissa, kertoi OL3:n käyttöpäällikkö Kari Kaukonen, joka oli yksi kouluttajista. Molemmat osapuolet totesivat, että jatkossakin tarvitaan yhteistyötä ja keskustelua asioista. - Toimintamallit LAES:lla ja TVO:lla ovat samankaltaisia ja näin ollen hyvät ideat ja toimintatavat ovat siirrettävissä omaan toimintaan hyvinkin helposti, summasi jaospäällikkö Saku Latokartano käytön koulutustoimistosta. Teksti ja kuvat: Riitta Tenlén 4

5 Mikko Soini hitsaa kaukolämpöputkea Olkiluodontien varressa. Yläkuva: Projekti-insinööri Esko Ahola toimii TVO:n ja Posivan kaukolämpöprojektin vetäjänä. Projekti-insinööri Esko Ahola toimii TVO:n ja Posivan kaukolämpöprojektin vetäjänä. Olkiluodon ympäristöystävällinen kaukolämpöverkko laajenee TVO:n ja Posivan välisessä TVONS-projektissa vedetään kaukolämpöputki Olkiluoto 2:lta Posivan ensi vuonna valmistuvaan ilmastointi- ja nostinlaiterakennukseen sekä tällä hetkellä sähkölämmitystä käyttävään vierailukeskukseen. Heinäkuussa valmistuva kaukolämpöprojekti on hyvässä vauhdissa. - Käynnissä ovat asennustyöt Olkiluoto 2:n lämmönjakohuoneessa sekä kaivaustyöt maastossa, myös Olkiluodontien alitusporaus on tehty, luettelee projektin vetäjänä toimiva Esko Ahola töiden etenemisestä. Olkiluoto 2:sta tuleva kaukolämpö on prosessista tulevaa lämpöä, joka ohjataan hyötykäyttöön. Lämmityssuunnittelussa haluttiin pysyä ympäristöä säästävällä kestävän kehityksen linjalla. Aikaisemmin Olkiluodon kaukolämpöverkkoon on jo liitetty useita rakennuksia, kuten viime vuonna valmistunut vuosihuoltorakennus sekä varastorakennus. Muutaman vuoden kuluessa myös TVO:n koulutuskeskus tullaan liittämään verkkoon. TVONS käytti projektissa asiantuntemustaan emoyhtiö TVO:n ja Posivan välisessä sopimusprosessissa.tulevan putkiston mitta on yli 2,5 kilometriä ja putken kapasiteetissa on huomioitu myös tulevaisuudessa rakennettavan kapselointirakennuksen tarve. Kaukolämpöputkiston suunnitteli tamperelainen AX-Suunnittelu. Teksti ja kuvat: Petra O Rourke Kaukolämpöprojektissa on myös omat haasteensa. - Suurin haaste tulee varmasti olemaan vierailukeskukseen vievän maisematien kaivauksien onnistuminen niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa maisemalle ja luonnolle, kertoo Ahola. Myös kaivaustyöt parkkipaikan läpi vuosihuoltojen aikaan saattaa vaatia projekti-insinöörin mukaan tarkempaa organisointia. 5

6 TVO:n henkilöstötoimiston Jaana Isotalo kollegoineen vastaa myös takana valmistuvan OL3:n työntekijöiden riittävästä koulutuksesta. TVO:n koulutus varmistaa osaavan ja pätevän henkilökunnan TVO:n henkilöstötoimiston koulutuskeskuksessa ryhmäpäällikkönä työskentelevän Jaana Isotalon vetämän ryhmän tehtävänä on vastata, että Olkiluodon ydinvoimalaitosten oman ja alihankkijoiden henkilökunnan osaaminen, tiedot ja taidot ovat ajan tasalla. TVO:n koulutustarjonta kattaa kaikki mahdolliset ydinvoima-alaan liittyvät osa-alueet kielikoulutuksesta ydinvoimatekniikkaan. Mittavasta koulutustarjonnasta kertoo se, että Olkiluodossa työskenteleville henkilöille on annettu vuosittain keskimäärin 12 päivää koulutusta henkilöä kohden. Koulutusta annetaan käyvien laitosyksiköiden (OL1 ja OL2) henkilöstölle, rakenteilla olevan Olkiluoto 3:n henkilöstölle sekä suunnitteilla olevan Olkiluoto 4:n tarpeisiin. Jaana Isotalon ryhmään kuuluu yhdeksän henkilöä, joilla kaikilla on oma koulutuksen vastuualueensa. Ulkopuolisille annettava koulutus kanavoidaan TVONSin kautta Oman, merkittävän kokonaisuutensa muodostavat ulkopuolisille asiantuntijoille järjestettävät koulutusseminaarit. Tästä esimerkkinä jo 17 vuotta venäläisten kanssa jatkuneet, käyvien laitosyksiköiden henkilökunnalle pidettävät lähialueyhteistyöseminaarit, joita TVO:n koulutusorganisaatio järjestää yhteistyössä STUKin ja TVONSin kanssa. Yhdessä venäläisen osapuolen kanssa neuvotellaan ja laaditaan vuosittain seminaarien ohjelmat kulloinkin kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Seminaareja pidetään keskimäärin neljä vuodessa. Teksti: Riitta Tenlén, kuva: Petra O Rourke 6

7 Tänä vuonna on kuitenkin ennätykselliset seitsemän seminaaria, koska Venäjällä ja Suomessa rakenteilla olevien ydinvoimalaitosten asiantuntijat haluavat vaihtaa kokemuksia käyttöhenkilökunnan koulutuksesta ja lisensioinnista. Seminaareja pidetään vuoron perään Olkiluodossa ja Kuolan tai Sosnovy Borin ydinvoimalaitoksella. Nämä paikkakunnat ovatkin tulleet Jaanalle tutuiksi vuosien varrella. Jaanan työ on haastavaa ja monipuolista TVO:lle tekemänsä gradun jälkeen kasvatustieteen maisteriksi valmistunut Jaana aloitti koulutuskoordinaattorina vuonna 2002 ja siirtyi nykyiseen ryhmäpäällikön toimeen vuonna Työn suurimpana haasteena pidän sen monipuolisuutta, joka sopii minulle hyvin, kertoo Jaana Isotalo. Samaan aikaan on monta rautaa tulessa. Koko ajan on pysyttävä ajan tasalla ja aistittava ja havainnoitava mitä ympäristössä sekä alalla tapahtuu. Myös esimiestyö ja sen opettelu ovat hyvin haastavia, jatkaa Jaana. Vapaa-ajalla liikuntaa perheen kanssa Vapaa-ajan täyttävät perhe, johon kuuluu aviomies ja 4-vuotiaat kaksospojat. Liikunnallinen perhe harrastaa yhdessä pyöräilyä, lumilautailua, laskettelua, hiihtoa sekä vanhan talon remontointia. Tuleva kesäloma käytetään ystävien ja sukulaisten tapaamiseen sekä liikuntaharrastuksiin. FinNuclear-ohjelman yritysvalmennus käynnistyy Kansallisen FinNuclear-ohjelman tuottama ydinalan yritysvalmennus on edennyt toteutusvaiheeseen. Ensimmäinen yrityksille suunnattu ydinalan valmennusohjelma käynnistyy tämän kevään aikana ja jatkuu syksyllä. Valmennusohjelman toteutuksessa ovat mukana mm. Fennovoima, Fortum sekä Teollisuuden Voima Oyj. FinNuclear-ohjelmaan TVO:n tarjoamat palvelut tuottaa TVO Nuclear Services Oy (TVONS). Valmennus on organisoitu seminaarisarjaksi, jonka sisältöä on kehitetty teollisuusyritysten toiveiden ja voimayhtiöiden kokemuksien perusteella. FinNuclear-ohjelman koulutussuunnittelusta vastaa TVO:n osalta ryhmäpäällikkö Jaana Isotalo kollegoidensa kanssa. - Koulutusohjelmassa hyödynnetään TVO:n osaamista ydinvoimalaitoksen menestyksekkäästä käytöstä ja kunnossapidosta 30 vuoden ajalta, uuden voimalaitoksen rakentamisesta sekä Posivan osaamista ydinjätehuoltoon liittyen, Isotalo kertoo. Yritysvalmennus pyrkii edistämään suomalaisen teollisuuden valmiuksia ja edellytyksiä osallistua entistä tiiviimmin tuleviin ydinvoimahankkeisiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Valmennuksen tavoitteena on, että teollisuusyritykset pääsevät lisäämään ja syventämään käytännön perustietoja erilaisista vaatimuksista ja ydinalalla toimimisesta yleensä. Valmennusjakson aikana yritykset ja ydinvoimayhtiöt saavat myös luontevan kanavan verkottumiseen ja keskinäiseen tiedonvaihtoon. Yritysvalmennuksen kohderyhmänä pilottivaiheessa ovat yritykset, joiden tavoitteena on kasvattaa uutta sukupolvea ydinalan projekteihin, päivittää nykyistä ydinalan osaamistaan tai suuntautua kokonaan uudelle toimialalle. Jatkossa FinNuclearvalmennusta on tarkoitus kehittää edelleen. Yritysvalmennus tullaan toistamaan tarpeen mukaan. Englanninkieliselle ydinalan valmennukselle on kysyntää myös Suomen rajojen ulkopuolella ja siitä on tehty alustavia suunnitelmia. Ilmoittautuminen yritysvalmennukseen on käynnissä ja jatkuu kunnes paikkoja riittää. Lisätietoja Teksti: Petra O Rourke 7

8 Kemisti Jari Vaittinen oli ensimmäistä kertaa mukana Meri-Porin hiilivoimalaitoksella TVONSin järjestämässä vuodonetsintätyössä. Vuodot kuriin heliumilla TVO:n Käytön tuki -toimiston kemian jaoksen tiimi työskenteli helmikuussa TVONSin Fortumille toimittamassa vuodonetsintätyössä Meri-Porin hiilivoimalaitoksella. Heliumia käyttävän vuodonetsintälaitteiston avulla löydetään tyhjiövuodot lauhduttimessa ja turbiinilaitoksella. TVONS on vuosia tehnyt yhteistyötä Fortumin kanssa toimittamalla noin kerran vuodessa Meri-Porin hiilivoimalaitokselle heliumilmaisimen ja asiantuntevan kemian tiimin. Helmikuussa vuodonetsintätehtävään lähtivät kemisti Jari Vaittinen, laboratorioanalyytikko Anne Nurminen sekä laboratoriomestari Seppo Salonen. Laitteen käyttö vaatii kolmen hengen tiimiä. Yksi suihkuttaa heliumia, toinen tarkkailee vasteita ja kolmas pitää kirjaa. Heliumilmaisinta voisi kutsua harvinaisuudeksi. - Laitteita on Suomessa noin alle 10, on tämä sen verran spesiaalihommaa, kertoo tiimin mukana tänä vuonna ensi kertaa Meri-Porissa ollut kemisti Jari Vaittinen. Vuodonetsinnällä pyritään löytämään lauhduttimen tyhjiötä heikentävät vuodot, jotka korjaamalla parannetaan lauhduttimen tyhjiötä ja samalla turpiinilaitoksen hyötysuhdetta. Etsintätehtävässä heliumia ruiskutetaan kaasupullosta lauhduttimen ja matalapaineturbiinien ulkopuolella kohtiin, joissa uskotaan olevan vuoto. Sisäpuoleisesta tilasta imetään näyte massaspektrometrille, joka tunnistaa heliumin piikkinä. Vuotokohtien löydyttyä ne voidaan korjata. Tiimi piti tehtävää hyvänä vaihteluna perustyöhön, mutta löydettiin siitä muutakin positiivista. Teksti: Petra O Rourke, kuva: Anne Nurminen 8

9 - Sen lisäksi, että pääsee näkemään muita laitoksia ja toimintatapoja, on tämä myös hyvä koulutustilanne. Koska hiilivoimalan turpiinilaitoksella ei ole työskentelyä rajoittavia säteilyrajoituk sia, on vapaampi työskentely hyvää harjoitusta myös TVO:n laitosyksi köitä varten, muistuttaa Anne Nurminen. TVONSin myyntipäällikkö Lauri Kuivalainen on saanut Fortumilta ainoastaan positiivista palautetta yhteistyöstä. - Vuotoja on löytynyt ja asiakas on saanut niiden korjauksesta käytännön etua turbiinilaitoksen hyötysuhteen parantuessa, summaa Kuivalainen. Heliumilmaisimen avulla parannetaan turpiinilaitoksen hyötysuhdetta. Kuva: Jari Vaittinen ja Anne Nurminen. 9

10 RTK-Palvelu Oy on perustettu vuonna 1972, ja sen omistaja on Contineo Oy. Yrityksen liikeideana on kehittää, tuottaa ja koota yritysasiakkaille kiinteistöjen huolto-, siivous- ja käyttäjäpalveluja sekä liiketoiminnan tukipalveluja. RTK-Palvelu tarjoaa teollisuuspalveluita, siivousta ja kiinteistöhuolto- ja porrassiivousta, joista siivoukset ja kiinteistöhuolto porrassiivouksineen muodostavat yli 80 prosenttia liikevaihdosta. Yritysryppääseen kuuluvat myös RTK Rauma Oy ja HRR-Palvelu Oy, joista molemmilla on toimintaa Olkiluodossa. RTK Rauma Oy on rakennusliike, joka hoitaa tällä hetkellä muun muassa Olkiluoto 3-työmaalla reaktorirakennuksen pintojen maalausta. HRR-Palvelu Oy keskittyy työvoiman vuokrauspalveluihin. RTK:n työntekijämäärä on kasvanut tasaisesti, ja tällä hetkellä yhtiö työllistää jo yli henkilöä lähes 30 paikkakunnalla. Vuoden 2009 taloudellinen kehitys oli positiivista ja liikevaihto ylsi lähes 85 miljoonaan euroon. Siistijä Rauni Mokon työnkuvaan toimistojen siivoamisen lisäksi kuuluu myös kahvin keittäminen TVO:n keskuskonttorilla. RTK-Palvelu Oy yhteistyökumppanina TVO:n ydinvoimalaitos tunnetaan maailmalla turvallisesta ja luotettavasta toiminnasta ja hyvistä käyttökertoimista. Parhaaseen lopputulokseen tarvitaan hyviä ja sitoutuneita kumppaneita. RTK-Palvelu Oy on osaltaan auttamassa TVO-konsernia näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Pitkän linjan yhteistyötä TVO-konserni ja RTK-Palvelu ovat pitkän linjan yhteistyökumppaneita, ja osapuolet luonnehtivat yhteistyötä tiiviiksi. Seurantapalavereita TVO:n kanssa työn sujumisesta pidetään vähintään kerran kuukaudessa. - RTK-Palvelu pyrkii palvelemaan TVO:ta joustavasti, ja molempien osapuolten pyrkimyksenä on toimiva yhteistyösuhde siten, että yhteistyö ja oppiminen hyödyttävät sekä TVO:ta että RTK:ta. Esimerkkinä molempia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä Det Norske Veritas on myöntänyt RTK-Palvelulle SFS-EN ISO14001:2004 ympäristösertifikaatin, joka koskee siivous-, kiinteistöhuolto- ja ympäristöhuoltopalveluja Olkiluodon alueella, Olkiluodon toiminnoista vastaava yksikönpäällikkö Sami Heinonen sanoo. - Ympäristötoimintojen haasteena on ollut varmistaa suomalaisen ympäristölainsäädännön toteutuminen jätehuollossa. Toimiva kiinteistönhoito, siivous ja teollisuuspalvelut ovat edellytyksiä sille, että TVO:n ydintoiminta sujuu ongelmitta, Heinonen jatkaa. TVONSin kanssa yhteistyö toimii erinomaisesti. RTK-Palvelu käyttää TVONSin koulutuspalveluita ja TVONS majoituskylän toimintojen varmistamiseksi kiinteistöpalveluita. Olemme yhdessä vastanneet kansainväliseen haasteeseen majoittaa eri kansallisuuksia majoituskylässä samoihin tiloihin, Heinonen kertoo. Teksti: Sini Gahmberg, kuva: Petra O Rourke 10

11 TVONSin myyntipäällikkö Lauri Kuivalainen vahvistaa Heinosen näkemyksen. - Yhteistyötä on tehty muun muassa INNOVAn koordinoimassa laitoshuoltajakoulutuksessa, johon on sisältynyt TVO:n ydinvoimalaitokseen liittyvää koulutusta. TVO on myös kouluttanut RTK-Palvelun henkilökuntaa työ-, palo- ja säteilyturvallisuuden asioissa, Kuivalainen kertoo. RTK-konsernilaisia työskentelee Olkiluodossa noin 250 henkilöä. Vuosihuoltojen aikana henkilömäärä kasvaa noin 100 työntekijällä. Pääpalveluita Olkiluodossa ovat laitoksen ja toimistojen siivous, kiinteistönhuoltoon liittyvät aluetyöt kuten vihertyöt, teiden hiekoitus, lumen auraus, majoituskylien varaus- ja huoltotoiminta sekä pienet sähkö- ja kirvesmiestyöt. RTK-Palvelu hoitaa myös ympäristöhuoltoon liittyvää jätehuoltoa sekä jätemäärien seurantaa ja raportointia. - Kierrätysastioiden ansiosta TVO:n hyötyjätteiden eli biojätteen, paperin, pahvin, lasin, metallin, puun ja kaapelin määrä suhteessa jätteen kokonaismäärään on kasvanut. Pieni osa jätteistä päätyy enää kaatopaikalle, Heinonen sanoo. Yritys toimii myös veturina satakuntalaisten jätetoimijoiden verkostossa, jonka avulla ympäristöhuollon palveluita on kehitetty edelleen. RTK-Palvelu on panostanut henkilöstön osaamiseen muun muassa järjestämällä laitoshuoltoon, työnjohtoon, kielitaitoon, kulttuurieroihin ja -tapoihin liittyviä koulutuksia. - Olkiluodossa työskennellessä kulttuurierot tulevat vastaan päivittäin, sillä RTK-konsernin palveluksessa on suomalaisten lisäksi 11 eri kansallisuutta, Heinonen toteaa. Pääpalveluita Olkiluodossa ovat laitoksen ja toimistojen siivous. Palveluvalikoima: Yleisten siivous- ja kiinteistöhoitotöiden lisäksi muun muassa erikoissiivoukset, remontti-, viher- ja imulakaisupalvelut, korkeapainepesut, yhdistelmäautotyöt, rakenne- ja laitehuollot, jätehuoltopalvelut, prosessisiivous teollisuudessa, tekniset tarkastukset ja katselmukset sekä isännöinnin tuki- ja järjestelmäpalvelut Arvot: asiakaslähtöisyys, luottamus, tuloksellisuus, jatkuva kehittäminen Asiakaslupaus: Koe työmme tulos. Kuva: RTK-Palvelu 11

OL4-projektin myötä uusia tuulia myös TVONSille TVO Nuclear Services verkostoitui Barcelonassa

OL4-projektin myötä uusia tuulia myös TVONSille TVO Nuclear Services verkostoitui Barcelonassa Nro 20 Syyskuu Kuva: Hannu Huovila Laitoshistorian suurin vuosihuolto OL3- työmaalla tärkeitä asennustöitä OL4-projektin myötä uusia tuulia myös TVONSille TVO Nuclear Services verkostoitui Barcelonassa

Lisätiedot

Avointa viestintää Olkiluodosta

Avointa viestintää Olkiluodosta Nro 18 Joulukuu Kuva: Hannu Huovila Siemens keskittyy viimeistelytöihin Olkiluoto 3:lla Avointa viestintää Olkiluodosta Verkkoviestinnän monet mahdollisuudet Tulokoulutuksen kautta töihin ydinvoimalaitokselle

Lisätiedot

Olkiluodon majoituskylässä asukkaita ympäri vuoden Sotilaallista ryhtiä myyntiin

Olkiluodon majoituskylässä asukkaita ympäri vuoden Sotilaallista ryhtiä myyntiin Nro 27 Joulukuu 2013 Kuva: Hannu Huovila Vilkas seminaarisyksy Tiivis yhteistyö ydinvoima-alalla on tärkeää Olkiluodon majoituskylässä asukkaita ympäri vuoden Sotilaallista ryhtiä myyntiin Ydinvoimaosaamisen

Lisätiedot

EU-projektit Venäjällä hienosti päätökseen Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla

EU-projektit Venäjällä hienosti päätökseen Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla Nro 26 Toukokuu 2013 Kuva: Posiva Käyttökokemuksista ydinpolttoaineen loppusijoitukseen Olkiluoto 4 -hanke eteni tarjousvertailuun EU-projektit Venäjällä hienosti päätökseen Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla

Lisätiedot

Uutisia. OL3:n automaation testaukset jatkuvat Saksassa. Olkiluotoa kehitetään jatkuvasti s. 3. Puhdas sähkö pyörittämään pyöriä s. 5 s.

Uutisia. OL3:n automaation testaukset jatkuvat Saksassa. Olkiluotoa kehitetään jatkuvasti s. 3. Puhdas sähkö pyörittämään pyöriä s. 5 s. Uutisia Olkiluodosta Lokakuu 2014 Teollisuuden Voima Oyj:n uutislehti OL3:n automaation testaukset jatkuvat Saksassa s. 2 Olkiluoto 3 -laitosyksikön automaation testaus aloitettiin huhtikuun alussa Saksassa.

Lisätiedot

Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä. OL1 &OL2 Vuosihuollot 2012

Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä. OL1 &OL2 Vuosihuollot 2012 Teollisuuden Voima Oyj - Hyvinvointia ydinsähköllä OL1 &OL2 Vuosihuollot 2012 Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Taitto: Alasin Media Oy Graafinen suunnittelu:

Lisätiedot

Asiakas on oikeassa Tunnelmia avoimista ovista Seminaareja Olkiluodossa Majoituskylä laajenee

Asiakas on oikeassa Tunnelmia avoimista ovista Seminaareja Olkiluodossa Majoituskylä laajenee Nro 15 Syyskuu Asiakas on oikeassa Tunnelmia avoimista ovista Seminaareja Olkiluodossa Majoituskylä laajenee TVONS ydinosaamista TVO Nuclear Services Oy (TVONS) tuottaa asiakkailleen lisäarvoa, joka perustuu

Lisätiedot

RTK Duo www.rtkpalvelu.fi

RTK Duo www.rtkpalvelu.fi Lehti RTK-Palvelun asiakkaille ja sidosryhmille RTK Duo www.rtkpalvelu.fi 1 2009 UUSI YDINVIESTI JA YRITYSILME s. 4 Hansel -sopimus tarjoaa mahdollisuuden s.14 RTK-Palvelu kiinnostaa s.19 1 RTK-PALVELU

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1

AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA. YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara4 2007 AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA YDINVOIMAN TULEVAISUUS SUOMESSA JA MUUALLA Kännykkäsäteilystä eri sävyissä ALARA 4/2007 1 alara AJANKOHTAISTA SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj

Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj 2008 Yhteiskuntavastuuraportti Teollisuuden Voima Oyj TVO:n yhteiskuntavastuu Tavoitteemme Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) yhteiskuntavastuuraportin tavoite on antaa yrityksestämme kiinnostuneille monipuolisesti

Lisätiedot

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25

s. 7 s.11 urille s.6 USV s.25 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 2/2012 REKRYTOI TEHOKKAASTI s. 7 s.11 Uusille urille USV ERILAISET TYÖT, ERILAISET TEKIJÄT s.21 PSYKOLOGINEN HENKILÖARVIOINTI s.6 HILJAINEN TIETO HYÖTYKÄYTTÖÖN s.25 EILAKAISLAN

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

Ytimekäs. Olkiluoto 4. Uutta voimaa. Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia

Ytimekäs. Olkiluoto 4. Uutta voimaa. Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia Ytimekäs T e o l l i s u u d e n V o i m a O y j : n y h t i ö l e h t i 3 / 2 0 0 9 Kolmannen sukupolven reaktoriteknologia Olkiluoto 4 Uutta voimaa 3/2009 Ytimekäs 1 Pääkirjoitus Anna Lehtiranta Haasteet

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä

ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET. Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä ASIAKASLEHTI 2014 www.isannointi.com UUTISET Taloyhtiön asiat hoituvat yhteispelillä Pääkirjoitus Delete poistaa kiinteistön ongelmat www.delete.fi Taloyhtiöiden huoltotöitä ja kunnossapitoa jo 15 vuoden

Lisätiedot

SKOLin ensimmäinen sähköinen sidosryhmäkirje on tässä. Vaasassa vienti vetää

SKOLin ensimmäinen sähköinen sidosryhmäkirje on tässä. Vaasassa vienti vetää SKOLin ensimmäinen sähköinen sidosryhmäkirje on tässä Vaasassa vienti vetää Vaasalainen Citec nousi vientilaskutuksessa SKOL-yritysten kärkeen vuonna 2012. Yhtiön Suomen laskutuksesta peräti 80 % eli 41,4

Lisätiedot

Unelmana paralympiamitali > sivu 4

Unelmana paralympiamitali > sivu 4 Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille syksy 2007 Unelmana paralympiamitali > sivu 4 Nro 1 syyskuu 2006 Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille Teräksen tahdissa

Lisätiedot

Sähköä. suhteessa. s.13. Työn pitää SHL-ARVIOINTI- MENETELMÄ VALIKOIMAAN. s.7. s.6. s.20. s.19

Sähköä. suhteessa. s.13. Työn pitää SHL-ARVIOINTI- MENETELMÄ VALIKOIMAAN. s.7. s.6. s.20. s.19 EILAKAISLAN sidosryhmälehti 1/2012 Logicalle kumppanuus on tärkeää s.7 Tilaajavastuulaki s.6 Työn pitää olla hauskaa! s.20 Sähköä suhteessa s.13 SHL-ARVIOINTI- MENETELMÄ VALIKOIMAAN s.19 PÄÄKIRJOITUS EILAKAISLAN

Lisätiedot

E18 kokoaa. osaamisen

E18 kokoaa. osaamisen ia DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI /0 E kokoaa osaamisen Destia Rail uudistuu ja kehittyy Lisäoppia esimiestyöhön ja projektinhallintaan Suunnittelu mallipohjaiseksi Pekka Pajakkala: Ylös infrakuopasta pääkirjoitus

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet

aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta Metallialan monet mahdollisuudet RAAHEN AIKUN ASIAKASLEHTI NRO 1/2012 aikun kaiku Raahen Autopelti Oy:llä on hyvät kokemukset oppisopimuskoulutuksesta 8 9 Metallialan monet mahdollisuudet 6 7 Veera Saari innostui koulunkäyntiavustajan

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj Meidän vastuullamme Meidän vastuullamme Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Meidän vastuullamme on huolehtia, että löydämme jokaiseen tarpeeseen oikean tavan auttaa, jotta

Lisätiedot

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1

Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä. Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Pasilan toimipiste tutuksi: Huippuluokan palvelukyky Helsingissä Raskone Nopeasti takaisin tielle 1 Sisältö Uutiset Pääkirjoitus 3 Nyt avautui pakuhuolto.fi 5 Pasilan suuri tuntematon 6 Raskone yhteistyöhön

Lisätiedot

Diesel-hanke loppusuoralla > sivu 4. Eristysmaraton Uruguayssa > sivu 8. Määrätietoista laatu- ja ympäristötyötä > sivu 6

Diesel-hanke loppusuoralla > sivu 4. Eristysmaraton Uruguayssa > sivu 8. Määrätietoista laatu- ja ympäristötyötä > sivu 6 Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille kevät 2007 Diesel-hanke loppusuoralla > sivu 4 Eristysmaraton Uruguayssa > sivu 8 Nro 1 syyskuu 2006 Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille Kymppi-Eristys Oy:n

Lisätiedot

Elinvoimapolitiikka ohjaa alueita tulevaisuuteen

Elinvoimapolitiikka ohjaa alueita tulevaisuuteen Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 2 / 2013 Elinvoimapolitiikka ohjaa alueita tulevaisuuteen Arvot ja strategia ohjaavat Ratsulaa Yritystoimintaa perheen voimin

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.)

Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.) Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.) Miten tulla ydinvoima-alan alihankkijaksi? Jekaterina Saikkonen (toim.) Prizztech Oy Julkaisija: Päätoimittaja: Taitto: Kansikuva:

Lisätiedot

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota www.cads.fi Alte Oy: KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2008 Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota CADS Planner Electric 14 UUTTA TEHOKKUUTTA LOGIIKKASUUNNITTELUUN Uusi CADS Planner 14

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalinen vastuu 19. Yhteiskuntavastuun raportti 2004 3. Toimitusjohtaja Pekka Pirinen: Tunnemme vastuumme pavusta kuppiin 4

SISÄLLYSLUETTELO. Sosiaalinen vastuu 19. Yhteiskuntavastuun raportti 2004 3. Toimitusjohtaja Pekka Pirinen: Tunnemme vastuumme pavusta kuppiin 4 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Yhteiskuntavastuun raportti 2004 3 Toimitusjohtaja Pekka Pirinen: Tunnemme vastuumme pavusta kuppiin 4 Perustietoja Gustav Pauligista 5 Tärkeimmät sidosryhmät ja asiakkaat

Lisätiedot