Koulutusseminaareissa vertaillaan kokemuksia. RTK-Palvelu Oy yhteistyökumppanina. Olkiluodon kaukolämpöverkko laajenee

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusseminaareissa vertaillaan kokemuksia. RTK-Palvelu Oy yhteistyökumppanina. Olkiluodon kaukolämpöverkko laajenee"

Transkriptio

1 Nro 19 Toukokuu Kuva: Petra O Rourke Koulutusseminaareissa vertaillaan kokemuksia RTK-Palvelu Oy yhteistyökumppanina Olkiluodon kaukolämpöverkko laajenee TVO:n koulutus varmistaa osaavan henkilökunnan

2 Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä TVO Nuclear Services Oy (TVONS) on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) tytäryhtiö, ja tarjoaa käyttöönne TVOkonsernin laadukkaita, yli 30 vuoden kokemukseen ja ydinvoimaosaamiseen perustuvia ydinvoimalaitoksen koko elinkaaren kattavia palveluita. Olemme saavuttaneet huipputuloksia osaavan henkilöstön ja jatkuvan parantamisen avulla, mistä kertovat Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kansainvälistä huippuluokkaa olevat käyttökertoimet. Energiantuotannon toimintavarmuus on vahva näyttö osaamisesta. TVONS on sujuvaa yhteistyötä yritysten ja muiden tahojen kanssa kotimaassa ja ulkomailla suunnitteluosaamista ja vankkaa käytännön ammattitaitoa rehtiä ammattiylpeyttä omasta osaamisesta ja halua jakaa osaamista työkulttuuria, jossa asiat tehdään vastuullisesti, suunnitelmallisesti ja sitoutuneesti korkealle asetettuja tavoitteita ja tinkimätöntä työtä niiden saavuttamiseksi. TVONSin sähköinen asiakaslehti Päätoimittaja: Mikko Leppälä Toimitus: Sini Gahmberg, Riitta Tenlén, Petra O Rourke Taitto: Alasin Media Oy Julkaisija: TVO Nuclear Services Oy Olkiluoto Eurajoki Puh.(02) Fax.(02)

3 TVONS uusien mahdollisuuksien edessä Vuosi 2009 oli hyvä vuosi TVONSille. OL3-projektin päättyminen aikanaan tulee vaikuttamaan TVONSin liikevaihtoon niin kuin myös mahdollinen OL4-projekti. Korvannevatko toisensa, sen aika näyttää. Valtioneuvosto teki toukokuun alussa myönteisen päätöksen TVO:n ja Fennovoiman periaatepäätöshakemuksista. Fortumille ei lupaa esitetty. Tullakseen voimaan nämä päätökset vaativat vielä eduskunnan hyväksynnän. Tällä hetkellä on epävarmaa, ehtiikö eduskunta tehdä lopullisen ydinvoimapäätöksen ennen kesäistuntotaukoa. Ei ole vielä aika kohotella kuohujuomia, ellei nyt vapun kunniaksi tullut niin tehtyä, mutta voimme hieman miettiä OL4-projektin mahdollisia vaikutuksia TVONSiin. TVONS myy TVO:n osaamista kotimaassa ja ulkomailla. Uusi projekti kuten myös nykyinen OL3-projekti tuo ja on tuonut uusia tekijöitä TVO:lle ja sitä kautta samalla myös potentiaaliset tekijät TVONSin projekteihin ovat lisääntyneet. TVO:n vakituisten osaajien lukumäärä on kasvanut vuoden 2003 noin 500 henkilöstä yli 700 henkilöön; ja vielä ollaan rekrytoimassa lisää OL3:akin varten. OL3- ja OL4-projektien lisäksi myös TVONS on merkittävä paikka oppia uutta ja minä kannustankin TVO:laisia myös tarttumaan tähän mahdollisuuteen. TVONS laajentaa toimintaansa koulutusrintamalla. Huhtikuussa on allekirjoitettu sopimus, jonka mukaisesti TVONS tulee järjestämään koulutusosioita FinNuclearin markkinoimaan valmennuspakettiin. FinNucleariin osallistuvat yritykset saavat seminaareissa ja aihekohtaisissa työpajoissa eri toimijoilta oleellista käytännön perustietoa ydinalalla toimittajana toimimisesta. Uskon, että OL3-projektin aikana saatu osaaminen tulee olemaan merkittävä tukijalka TVONSin tulevaisuudessa. Lähitulevaisuuden OL4- projekti vain vahvistaa sitä odotusta, mutta aiheuttaa myös kilpailua osaavasta henkilöstöstä. TVONSin pitää pystyä vastaamaan tähän kilpailuun hankkimalla haastavia projekteja myös jatkossa. Olkiluodossa kevään ja kesän merkki on laitosten vuosihuoltojen alkaminen toukokuussa. Vuosihuollot ovat nyt käynnissä ja vilkkaimpina viikkoina Olkiluodon saarella on noin henkeä töissä. Vilskettä ja vipinää odotetaan myös TVONSilta. Hyvää tulevaa kesää asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja TVONSilaisille. Pääkirjoitus Mikko Kosonen TVONSin hallituksen puheenjohtaja TVO:n tuotantojohtaja 3

4 LAES:n edustajia kiinnosti vierailu Suomen ilmailuopistossa. Koulutusseminaareissa vertaillaan kokemuksia Lähialueyhteistyö Sosnovy Borin (LAES) ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten välillä laajeni kun STUK tilasi TVONSilta kolme koulutusseminaaria uusien ydinvoimalaitosten tulevalle henkilöstölle. Seminaarit pidetään vuonna ja ne käsittelevät valvomo-ohjaajien koulutusta ja lisensiointia, muun henkilöstön koulutusta sekä kouluttajien koulutusta. Ensimmäinen, käyttöhenkilökunnan koulutusta ja lisensiointia käsittelevä seminaari pidettiin Olkiluodossa maaliskuussa. Siihen osallistui seitsemän henkilöä Leningradin laitokselta. Tiiviiseen seminaariohjelmaan sisältyi luentoja käyttöhenkilökunnan rekrytoinnista, ohjaajien ja vuoropäälliköiden perus- ja jatkokoulutuksesta sekä Olkiluoto 3:n ohjaajien ja vuoropäälliköiden lisensioinnista. Työterveyslaitoksen edustaja kertoi arvioinnin haasteista turvallisuuskriittisessä työssä. LAESin edustajat esittelivät myös omia käytäntöjään. - LAES:lla ja TVO:lla on ollut ja on odotettavissa samankaltaisia haasteita käyttöönotossa, kunnossapidossa ja käyttöhenkilökunnan koulutuksessa. Näiden kokemusten vertailu auttaa jatkossa omien ongelmien pohdinnoissa, kertoi OL3:n käyttöpäällikkö Kari Kaukonen, joka oli yksi kouluttajista. Molemmat osapuolet totesivat, että jatkossakin tarvitaan yhteistyötä ja keskustelua asioista. - Toimintamallit LAES:lla ja TVO:lla ovat samankaltaisia ja näin ollen hyvät ideat ja toimintatavat ovat siirrettävissä omaan toimintaan hyvinkin helposti, summasi jaospäällikkö Saku Latokartano käytön koulutustoimistosta. Teksti ja kuvat: Riitta Tenlén 4

5 Mikko Soini hitsaa kaukolämpöputkea Olkiluodontien varressa. Yläkuva: Projekti-insinööri Esko Ahola toimii TVO:n ja Posivan kaukolämpöprojektin vetäjänä. Projekti-insinööri Esko Ahola toimii TVO:n ja Posivan kaukolämpöprojektin vetäjänä. Olkiluodon ympäristöystävällinen kaukolämpöverkko laajenee TVO:n ja Posivan välisessä TVONS-projektissa vedetään kaukolämpöputki Olkiluoto 2:lta Posivan ensi vuonna valmistuvaan ilmastointi- ja nostinlaiterakennukseen sekä tällä hetkellä sähkölämmitystä käyttävään vierailukeskukseen. Heinäkuussa valmistuva kaukolämpöprojekti on hyvässä vauhdissa. - Käynnissä ovat asennustyöt Olkiluoto 2:n lämmönjakohuoneessa sekä kaivaustyöt maastossa, myös Olkiluodontien alitusporaus on tehty, luettelee projektin vetäjänä toimiva Esko Ahola töiden etenemisestä. Olkiluoto 2:sta tuleva kaukolämpö on prosessista tulevaa lämpöä, joka ohjataan hyötykäyttöön. Lämmityssuunnittelussa haluttiin pysyä ympäristöä säästävällä kestävän kehityksen linjalla. Aikaisemmin Olkiluodon kaukolämpöverkkoon on jo liitetty useita rakennuksia, kuten viime vuonna valmistunut vuosihuoltorakennus sekä varastorakennus. Muutaman vuoden kuluessa myös TVO:n koulutuskeskus tullaan liittämään verkkoon. TVONS käytti projektissa asiantuntemustaan emoyhtiö TVO:n ja Posivan välisessä sopimusprosessissa.tulevan putkiston mitta on yli 2,5 kilometriä ja putken kapasiteetissa on huomioitu myös tulevaisuudessa rakennettavan kapselointirakennuksen tarve. Kaukolämpöputkiston suunnitteli tamperelainen AX-Suunnittelu. Teksti ja kuvat: Petra O Rourke Kaukolämpöprojektissa on myös omat haasteensa. - Suurin haaste tulee varmasti olemaan vierailukeskukseen vievän maisematien kaivauksien onnistuminen niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa maisemalle ja luonnolle, kertoo Ahola. Myös kaivaustyöt parkkipaikan läpi vuosihuoltojen aikaan saattaa vaatia projekti-insinöörin mukaan tarkempaa organisointia. 5

6 TVO:n henkilöstötoimiston Jaana Isotalo kollegoineen vastaa myös takana valmistuvan OL3:n työntekijöiden riittävästä koulutuksesta. TVO:n koulutus varmistaa osaavan ja pätevän henkilökunnan TVO:n henkilöstötoimiston koulutuskeskuksessa ryhmäpäällikkönä työskentelevän Jaana Isotalon vetämän ryhmän tehtävänä on vastata, että Olkiluodon ydinvoimalaitosten oman ja alihankkijoiden henkilökunnan osaaminen, tiedot ja taidot ovat ajan tasalla. TVO:n koulutustarjonta kattaa kaikki mahdolliset ydinvoima-alaan liittyvät osa-alueet kielikoulutuksesta ydinvoimatekniikkaan. Mittavasta koulutustarjonnasta kertoo se, että Olkiluodossa työskenteleville henkilöille on annettu vuosittain keskimäärin 12 päivää koulutusta henkilöä kohden. Koulutusta annetaan käyvien laitosyksiköiden (OL1 ja OL2) henkilöstölle, rakenteilla olevan Olkiluoto 3:n henkilöstölle sekä suunnitteilla olevan Olkiluoto 4:n tarpeisiin. Jaana Isotalon ryhmään kuuluu yhdeksän henkilöä, joilla kaikilla on oma koulutuksen vastuualueensa. Ulkopuolisille annettava koulutus kanavoidaan TVONSin kautta Oman, merkittävän kokonaisuutensa muodostavat ulkopuolisille asiantuntijoille järjestettävät koulutusseminaarit. Tästä esimerkkinä jo 17 vuotta venäläisten kanssa jatkuneet, käyvien laitosyksiköiden henkilökunnalle pidettävät lähialueyhteistyöseminaarit, joita TVO:n koulutusorganisaatio järjestää yhteistyössä STUKin ja TVONSin kanssa. Yhdessä venäläisen osapuolen kanssa neuvotellaan ja laaditaan vuosittain seminaarien ohjelmat kulloinkin kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Seminaareja pidetään keskimäärin neljä vuodessa. Teksti: Riitta Tenlén, kuva: Petra O Rourke 6

7 Tänä vuonna on kuitenkin ennätykselliset seitsemän seminaaria, koska Venäjällä ja Suomessa rakenteilla olevien ydinvoimalaitosten asiantuntijat haluavat vaihtaa kokemuksia käyttöhenkilökunnan koulutuksesta ja lisensioinnista. Seminaareja pidetään vuoron perään Olkiluodossa ja Kuolan tai Sosnovy Borin ydinvoimalaitoksella. Nämä paikkakunnat ovatkin tulleet Jaanalle tutuiksi vuosien varrella. Jaanan työ on haastavaa ja monipuolista TVO:lle tekemänsä gradun jälkeen kasvatustieteen maisteriksi valmistunut Jaana aloitti koulutuskoordinaattorina vuonna 2002 ja siirtyi nykyiseen ryhmäpäällikön toimeen vuonna Työn suurimpana haasteena pidän sen monipuolisuutta, joka sopii minulle hyvin, kertoo Jaana Isotalo. Samaan aikaan on monta rautaa tulessa. Koko ajan on pysyttävä ajan tasalla ja aistittava ja havainnoitava mitä ympäristössä sekä alalla tapahtuu. Myös esimiestyö ja sen opettelu ovat hyvin haastavia, jatkaa Jaana. Vapaa-ajalla liikuntaa perheen kanssa Vapaa-ajan täyttävät perhe, johon kuuluu aviomies ja 4-vuotiaat kaksospojat. Liikunnallinen perhe harrastaa yhdessä pyöräilyä, lumilautailua, laskettelua, hiihtoa sekä vanhan talon remontointia. Tuleva kesäloma käytetään ystävien ja sukulaisten tapaamiseen sekä liikuntaharrastuksiin. FinNuclear-ohjelman yritysvalmennus käynnistyy Kansallisen FinNuclear-ohjelman tuottama ydinalan yritysvalmennus on edennyt toteutusvaiheeseen. Ensimmäinen yrityksille suunnattu ydinalan valmennusohjelma käynnistyy tämän kevään aikana ja jatkuu syksyllä. Valmennusohjelman toteutuksessa ovat mukana mm. Fennovoima, Fortum sekä Teollisuuden Voima Oyj. FinNuclear-ohjelmaan TVO:n tarjoamat palvelut tuottaa TVO Nuclear Services Oy (TVONS). Valmennus on organisoitu seminaarisarjaksi, jonka sisältöä on kehitetty teollisuusyritysten toiveiden ja voimayhtiöiden kokemuksien perusteella. FinNuclear-ohjelman koulutussuunnittelusta vastaa TVO:n osalta ryhmäpäällikkö Jaana Isotalo kollegoidensa kanssa. - Koulutusohjelmassa hyödynnetään TVO:n osaamista ydinvoimalaitoksen menestyksekkäästä käytöstä ja kunnossapidosta 30 vuoden ajalta, uuden voimalaitoksen rakentamisesta sekä Posivan osaamista ydinjätehuoltoon liittyen, Isotalo kertoo. Yritysvalmennus pyrkii edistämään suomalaisen teollisuuden valmiuksia ja edellytyksiä osallistua entistä tiiviimmin tuleviin ydinvoimahankkeisiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Valmennuksen tavoitteena on, että teollisuusyritykset pääsevät lisäämään ja syventämään käytännön perustietoja erilaisista vaatimuksista ja ydinalalla toimimisesta yleensä. Valmennusjakson aikana yritykset ja ydinvoimayhtiöt saavat myös luontevan kanavan verkottumiseen ja keskinäiseen tiedonvaihtoon. Yritysvalmennuksen kohderyhmänä pilottivaiheessa ovat yritykset, joiden tavoitteena on kasvattaa uutta sukupolvea ydinalan projekteihin, päivittää nykyistä ydinalan osaamistaan tai suuntautua kokonaan uudelle toimialalle. Jatkossa FinNuclearvalmennusta on tarkoitus kehittää edelleen. Yritysvalmennus tullaan toistamaan tarpeen mukaan. Englanninkieliselle ydinalan valmennukselle on kysyntää myös Suomen rajojen ulkopuolella ja siitä on tehty alustavia suunnitelmia. Ilmoittautuminen yritysvalmennukseen on käynnissä ja jatkuu kunnes paikkoja riittää. Lisätietoja Teksti: Petra O Rourke 7

8 Kemisti Jari Vaittinen oli ensimmäistä kertaa mukana Meri-Porin hiilivoimalaitoksella TVONSin järjestämässä vuodonetsintätyössä. Vuodot kuriin heliumilla TVO:n Käytön tuki -toimiston kemian jaoksen tiimi työskenteli helmikuussa TVONSin Fortumille toimittamassa vuodonetsintätyössä Meri-Porin hiilivoimalaitoksella. Heliumia käyttävän vuodonetsintälaitteiston avulla löydetään tyhjiövuodot lauhduttimessa ja turbiinilaitoksella. TVONS on vuosia tehnyt yhteistyötä Fortumin kanssa toimittamalla noin kerran vuodessa Meri-Porin hiilivoimalaitokselle heliumilmaisimen ja asiantuntevan kemian tiimin. Helmikuussa vuodonetsintätehtävään lähtivät kemisti Jari Vaittinen, laboratorioanalyytikko Anne Nurminen sekä laboratoriomestari Seppo Salonen. Laitteen käyttö vaatii kolmen hengen tiimiä. Yksi suihkuttaa heliumia, toinen tarkkailee vasteita ja kolmas pitää kirjaa. Heliumilmaisinta voisi kutsua harvinaisuudeksi. - Laitteita on Suomessa noin alle 10, on tämä sen verran spesiaalihommaa, kertoo tiimin mukana tänä vuonna ensi kertaa Meri-Porissa ollut kemisti Jari Vaittinen. Vuodonetsinnällä pyritään löytämään lauhduttimen tyhjiötä heikentävät vuodot, jotka korjaamalla parannetaan lauhduttimen tyhjiötä ja samalla turpiinilaitoksen hyötysuhdetta. Etsintätehtävässä heliumia ruiskutetaan kaasupullosta lauhduttimen ja matalapaineturbiinien ulkopuolella kohtiin, joissa uskotaan olevan vuoto. Sisäpuoleisesta tilasta imetään näyte massaspektrometrille, joka tunnistaa heliumin piikkinä. Vuotokohtien löydyttyä ne voidaan korjata. Tiimi piti tehtävää hyvänä vaihteluna perustyöhön, mutta löydettiin siitä muutakin positiivista. Teksti: Petra O Rourke, kuva: Anne Nurminen 8

9 - Sen lisäksi, että pääsee näkemään muita laitoksia ja toimintatapoja, on tämä myös hyvä koulutustilanne. Koska hiilivoimalan turpiinilaitoksella ei ole työskentelyä rajoittavia säteilyrajoituk sia, on vapaampi työskentely hyvää harjoitusta myös TVO:n laitosyksi köitä varten, muistuttaa Anne Nurminen. TVONSin myyntipäällikkö Lauri Kuivalainen on saanut Fortumilta ainoastaan positiivista palautetta yhteistyöstä. - Vuotoja on löytynyt ja asiakas on saanut niiden korjauksesta käytännön etua turbiinilaitoksen hyötysuhteen parantuessa, summaa Kuivalainen. Heliumilmaisimen avulla parannetaan turpiinilaitoksen hyötysuhdetta. Kuva: Jari Vaittinen ja Anne Nurminen. 9

10 RTK-Palvelu Oy on perustettu vuonna 1972, ja sen omistaja on Contineo Oy. Yrityksen liikeideana on kehittää, tuottaa ja koota yritysasiakkaille kiinteistöjen huolto-, siivous- ja käyttäjäpalveluja sekä liiketoiminnan tukipalveluja. RTK-Palvelu tarjoaa teollisuuspalveluita, siivousta ja kiinteistöhuolto- ja porrassiivousta, joista siivoukset ja kiinteistöhuolto porrassiivouksineen muodostavat yli 80 prosenttia liikevaihdosta. Yritysryppääseen kuuluvat myös RTK Rauma Oy ja HRR-Palvelu Oy, joista molemmilla on toimintaa Olkiluodossa. RTK Rauma Oy on rakennusliike, joka hoitaa tällä hetkellä muun muassa Olkiluoto 3-työmaalla reaktorirakennuksen pintojen maalausta. HRR-Palvelu Oy keskittyy työvoiman vuokrauspalveluihin. RTK:n työntekijämäärä on kasvanut tasaisesti, ja tällä hetkellä yhtiö työllistää jo yli henkilöä lähes 30 paikkakunnalla. Vuoden 2009 taloudellinen kehitys oli positiivista ja liikevaihto ylsi lähes 85 miljoonaan euroon. Siistijä Rauni Mokon työnkuvaan toimistojen siivoamisen lisäksi kuuluu myös kahvin keittäminen TVO:n keskuskonttorilla. RTK-Palvelu Oy yhteistyökumppanina TVO:n ydinvoimalaitos tunnetaan maailmalla turvallisesta ja luotettavasta toiminnasta ja hyvistä käyttökertoimista. Parhaaseen lopputulokseen tarvitaan hyviä ja sitoutuneita kumppaneita. RTK-Palvelu Oy on osaltaan auttamassa TVO-konsernia näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Pitkän linjan yhteistyötä TVO-konserni ja RTK-Palvelu ovat pitkän linjan yhteistyökumppaneita, ja osapuolet luonnehtivat yhteistyötä tiiviiksi. Seurantapalavereita TVO:n kanssa työn sujumisesta pidetään vähintään kerran kuukaudessa. - RTK-Palvelu pyrkii palvelemaan TVO:ta joustavasti, ja molempien osapuolten pyrkimyksenä on toimiva yhteistyösuhde siten, että yhteistyö ja oppiminen hyödyttävät sekä TVO:ta että RTK:ta. Esimerkkinä molempia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä Det Norske Veritas on myöntänyt RTK-Palvelulle SFS-EN ISO14001:2004 ympäristösertifikaatin, joka koskee siivous-, kiinteistöhuolto- ja ympäristöhuoltopalveluja Olkiluodon alueella, Olkiluodon toiminnoista vastaava yksikönpäällikkö Sami Heinonen sanoo. - Ympäristötoimintojen haasteena on ollut varmistaa suomalaisen ympäristölainsäädännön toteutuminen jätehuollossa. Toimiva kiinteistönhoito, siivous ja teollisuuspalvelut ovat edellytyksiä sille, että TVO:n ydintoiminta sujuu ongelmitta, Heinonen jatkaa. TVONSin kanssa yhteistyö toimii erinomaisesti. RTK-Palvelu käyttää TVONSin koulutuspalveluita ja TVONS majoituskylän toimintojen varmistamiseksi kiinteistöpalveluita. Olemme yhdessä vastanneet kansainväliseen haasteeseen majoittaa eri kansallisuuksia majoituskylässä samoihin tiloihin, Heinonen kertoo. Teksti: Sini Gahmberg, kuva: Petra O Rourke 10

11 TVONSin myyntipäällikkö Lauri Kuivalainen vahvistaa Heinosen näkemyksen. - Yhteistyötä on tehty muun muassa INNOVAn koordinoimassa laitoshuoltajakoulutuksessa, johon on sisältynyt TVO:n ydinvoimalaitokseen liittyvää koulutusta. TVO on myös kouluttanut RTK-Palvelun henkilökuntaa työ-, palo- ja säteilyturvallisuuden asioissa, Kuivalainen kertoo. RTK-konsernilaisia työskentelee Olkiluodossa noin 250 henkilöä. Vuosihuoltojen aikana henkilömäärä kasvaa noin 100 työntekijällä. Pääpalveluita Olkiluodossa ovat laitoksen ja toimistojen siivous, kiinteistönhuoltoon liittyvät aluetyöt kuten vihertyöt, teiden hiekoitus, lumen auraus, majoituskylien varaus- ja huoltotoiminta sekä pienet sähkö- ja kirvesmiestyöt. RTK-Palvelu hoitaa myös ympäristöhuoltoon liittyvää jätehuoltoa sekä jätemäärien seurantaa ja raportointia. - Kierrätysastioiden ansiosta TVO:n hyötyjätteiden eli biojätteen, paperin, pahvin, lasin, metallin, puun ja kaapelin määrä suhteessa jätteen kokonaismäärään on kasvanut. Pieni osa jätteistä päätyy enää kaatopaikalle, Heinonen sanoo. Yritys toimii myös veturina satakuntalaisten jätetoimijoiden verkostossa, jonka avulla ympäristöhuollon palveluita on kehitetty edelleen. RTK-Palvelu on panostanut henkilöstön osaamiseen muun muassa järjestämällä laitoshuoltoon, työnjohtoon, kielitaitoon, kulttuurieroihin ja -tapoihin liittyviä koulutuksia. - Olkiluodossa työskennellessä kulttuurierot tulevat vastaan päivittäin, sillä RTK-konsernin palveluksessa on suomalaisten lisäksi 11 eri kansallisuutta, Heinonen toteaa. Pääpalveluita Olkiluodossa ovat laitoksen ja toimistojen siivous. Palveluvalikoima: Yleisten siivous- ja kiinteistöhoitotöiden lisäksi muun muassa erikoissiivoukset, remontti-, viher- ja imulakaisupalvelut, korkeapainepesut, yhdistelmäautotyöt, rakenne- ja laitehuollot, jätehuoltopalvelut, prosessisiivous teollisuudessa, tekniset tarkastukset ja katselmukset sekä isännöinnin tuki- ja järjestelmäpalvelut Arvot: asiakaslähtöisyys, luottamus, tuloksellisuus, jatkuva kehittäminen Asiakaslupaus: Koe työmme tulos. Kuva: RTK-Palvelu 11

Kuva: Hannu Huovila. e 28 HUHTIKUU 2014

Kuva: Hannu Huovila. e 28 HUHTIKUU 2014 Kuva: Hannu Huovila e Nro 28 HUHTIKUU 2014 Ydinenergia-alan kansallinen tutkimusstrategia kokosi toimijat yhteen Lähialueyhteistyö jatkuu Venäjän kanssa Ydinvoimalaitoksen alihankkijat yritysvalmennuksessa

Lisätiedot

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä t RAOS Project Oy Suurhankevalmennus 17.3.2016 Outi Pelkonen Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja Kokenut ja asiantunteva RAOS

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus Oulun Kauppakamari 4.10.2013 Pekka Ottavainen Hallituksen puheenjohtaja Fennovoima esittää omistajilleen investointipäätöstä Rosatomin laitoksesta Fennovoima ja venäläinen

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PELASTUSOPISTOLLA 2025

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PELASTUSOPISTOLLA 2025 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PELASTUSOPISTOLLA 2025 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma YAMK / Teknologiaosaamisen johtaminen Karelia-Ammattikorkeakoulu Jani Jämsä TUTKIMUSONGELMAT: -

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Yrityksen omistajat: Heikki Tuomilehto ja Petri Ijäs

Yrityksen omistajat: Heikki Tuomilehto ja Petri Ijäs www.halwest.com www.hh-kaluste.fi Halwest Ay:n toiminta alkoi maaliskuussa 2003 ja v. 2008 yhtiömuodoksi vaihtui Oy. Tuotevalikoimamme painottui Aluksi yrityksille ja yhteisöille suunnattuihin ergonomisiin

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa Finnanest sairaalakierroksella Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa On kulunut alle viikko siitä, kun olin mukana partiomatkalla, jossa haavoittui vakavasti kaksi ruotsalaista.

Lisätiedot

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012

DNA:n huhti-kesäkuu 2012. Osavuosikatsaus 20.7.2012 DNA:n huhti-kesäkuu 2012 Osavuosikatsaus 20.7.2012 Sisältö Taloudellinen kehitys Tärkeimmät tapahtumat Markkinatilanne Tulevaisuuden näkymät 2 20.7.2012 Julkinen Yhteenveto Q2 Liikevaihto kasvoi 7,2 %

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Hanhikivellä tositoimiin. Juha Miikkulainen kehityspäällikkö

Hanhikivellä tositoimiin. Juha Miikkulainen kehityspäällikkö Hanhikivellä tositoimiin Juha Miikkulainen kehityspäällikkö 12.2.2015 Vahva tuki Eduskunta hyväksyi periaatepäätöksen täydennyshakemuksen perjantaina 5.12 äänin 115-74 Hanke voi nyt edetä poliittisesti

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Käytännön näkökulma Toipumisorientaatioon asumispalvelun arjessa. Lilinkotisäätiö

Käytännön näkökulma Toipumisorientaatioon asumispalvelun arjessa. Lilinkotisäätiö Käytännön näkökulma Toipumisorientaatioon asumispalvelun arjessa Lilinkotisäätiö Recovery orietation vastaus Lilinkotisäätiön asumispalveluissa on pitkään kehitetty - asukkaiden päätöksentekomallia - yhteisöllisiä

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN KESKINÄISEN YHTEISTYÖN MERKITYS GERONTOLOGISEN SOSIAALITYÖN KENTÄLLÄ Tuija Vidgren 23.2.2015 GeroMetro verkosto (Socca) Käytäntötutkimuksen päivässä esittelemässä vanhustyöhön liittyviä

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

e 31 JOULUKUU 2015 TVONSin uusi toimitusjohtaja Kokemusten vaihtoa Olkiluodossa

e 31 JOULUKUU 2015 TVONSin uusi toimitusjohtaja Kokemusten vaihtoa Olkiluodossa Nro 31 JOULUKUU 2015 TVONSin uusi toimitusjohtaja Kokemusten vaihtoa Olkiluodossa Kohta nelikymppisiä ja elämänsä kunnossa Koneteknisiä palveluita laadulla ja ammattitaidolla JOULUKUU 2015 Ydinvoimaosaamisen

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski Suomen alueella Nina Pimiä Projekti insinööri 29.1.2016 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Sähköinen Smartum palveluseteli - Palvelusetelimalli Jyväskylä, Mikkeli, Joensuu

Sähköinen Smartum palveluseteli - Palvelusetelimalli Jyväskylä, Mikkeli, Joensuu Sähköinen palveluseteli - Palvelusetelimalli Jyväskylä, Mikkeli, Joensuu Mareena Löfgrén palveluseteliasiantuntija 050 544 5141, mareena.lofgren@smartum.fi -Kohdennetun maksamisen edelläkävijä Vuonna 1995

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

Tuottajavastuuiltapäivä

Tuottajavastuuiltapäivä Tuottajavastuuiltapäivä 3.11.2016 Tuottajayhteisön näkökulma Kyösti Pöyry / Suomen Keräyspaperi Tuottajayhteisö Oy Tuottajavastuu ja tuottajayhteisöt Tuottajavastuu on jätelaissa (6. luku) kohdistettu

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

Sisäisten auditointien toteuttaminen L A A T U T Y Ö

Sisäisten auditointien toteuttaminen L A A T U T Y Ö 1(5) L A A T U T Y Ö 16.1.9 SUUNNITELMA n sisäiset auditoinnit toteutetaan tiedekunta ja erillislaitostasolla samaan tapaan kuin ensimmäisellä kierroksella 2008, mutta kevennetyllä mallilla. Pääauditoijina

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen

ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen ServiceBooster Teollisuuden pelvelujen kehittäminen Miksi palveluliiketoimintaa? Lisää myyntiä Tuotteen lisäksi asiakkaille tarjotaan palveluja Syntyy uusinta- ja modernisointikauppaa, varaosa -liiketoimintaa

Lisätiedot

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta

Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Lapin liiton valtuustoseminaari 20.5.2010 Maira Kettunen Fennovoima Oy Fennovoiman kaksi suoraa osakasta Suomalainen enemmistöomistus turvattu osakassopimuksin 48 paikallista energiayhtiötä 15 teollisuuden

Lisätiedot

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos

Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos esittely uudelle valtuustolle 29.11.2012 Marko Mykkänen johtaja, Oulun tekninen liikelaitos Oulun tekninen liikelaitos Kaupungin sisäinen liikelaitos joka toimii uuden Oulun

Lisätiedot

kahdella rivillä Outi Pelkonen

kahdella rivillä Outi Pelkonen tfennovoiman Esityksen otsikko teema-ilta yhdellä tai kahdella rivillä Outi Pelkonen 31.8.2016 Kokenut ja asiantunteva RAOS Project Oy on ydinvoimayhtiö Rosatomin tytäryhtiö Rosatom omistaa 34 % Fennovoimasta

Lisätiedot

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti

Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti 1 Fortum Venäjällä Sähkön ja lämmön tuotanto sekä myynti OAO Fortum (aiemmin TGC-10) Toimii Uralilla ja Länsi-Siperiassa Tjumenin ja Khanti- Manskin alueella öljyn ja kaasun tuotantoalueiden ytimessä sekä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin viestintäohjelma 2014-2018 Valtorin mielikuva Innovatiivisuus on toiminnan jatkuvaa kehittämistä sekä ideoiden ja innovaatioiden synnyn mahdollistamista.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKAN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2016 Rehtorin päätös 22.4.2015 SISÄLTÖ 1 Yliopisto työympäristönä...1 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena vaikuttajana...6

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan

Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan Ihmiset ja tiimit IPT-projekteissa Suomen ja USA:n erot Henri Jyrkkäranta, Helsingin Yliopisto Kari-Pekka Tampio, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri LCI-Päivä 2016 IPT/IPD? Integroitu projektitoimitus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään

Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään Osaamisen tunnistamisen kautta nopeasti työelämään Osama testin hyödyntäminen ammatillisen osaamisen tunnistamisessa Hiljaisen tiedon tunnistaminen ohjaustyössä Ammattilainen arvioi ammattitaidon Osaamistodistus

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen

PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma Paula Juvonen PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Miten hankitaan kestävää ja vastuullista palveluntuottajan näkökulma 24.11.2016 Paula Juvonen Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä

Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Service Management kokonaisvaltaisen palveluhallinnan ja suunnitelmallisen kehittämisen välineenä Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Service Management -tietoiskun

Lisätiedot

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa

Sopimuskausi Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa Sopimuskausi 2013-2014 Esitys Arene ry:n kesäkokouksessa 14.-15.6.2012 VirtuaaliAMK-verkosto Vuosina 2001-2012 kaikki Suomen AMK:t verkoston jäseniä, PoliisiAMKia lukuun ottamatta. Voimassa oleva VirtuaaliAMK-verkostosopimus

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä

Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti - tiivistelmä Ympäristölainsäädäntö seuranta ja vaikuttaminen Loppuraportti Tiivistelmä Huhtikuu 2007 1 1 Hankkeen tausta ja tarpeet EU:n ympäristösäätely

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa

Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus Olkiluodossa Viestintäseminaari 28.2.2012 Timo Seppälä Posiva Oy Posivan tehtävä VÄLIVARASTOINTI LOPPUSIJOITUS LOVIISA 1-2 POLTTOAINENIPPU OLKILUOTO 1-2 POLTTOAINENIPPU

Lisätiedot

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars

Headline. Main text. Basware-käyttäjäpäivät Sini Klockars Basware-käyttäjäpäivät 21.9.2011 Sini Klockars BESTSELLER Suomessa Kansainvälisesti Liikevaihto 70 meur 2 MEUR Tulos 2 meur 0,3 MEUR Perustettu 1990 1975 Brändejä 10 10 Liikkeitä >100 > 2 500 Henkilökuntaa

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2009 6.8.2009 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Katsauskauden pääkohdat 1-6/2009 Liikevaihto laski hieman Liikevaihto 61,9 miljoonaa euroa, laskua

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA

Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin TUOTTEISTAMISEN VALMENNUSOHJELMA 2016-2017 Valmennusohjelman tavoite o Valmennusohjelman tavoitteena on kehittää nykyistä sekä tuotteistaa uutta palvelu-

Lisätiedot

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA

FENNOVOIMA. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus FENNOVOIMA FENNOVOIMA Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus 2016 FENNOVOIMA 2015 1 Taustaa loppusijoituksesta Vuonna 2010 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Fennovoiman uuden ydinvoimalaitoksen rakentamisesta

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

HIERONTAAN nopeasti. Asiakkaat haluavat TYÖSKENTELE. HUOM! Lue sivulta 5 miten tuo muodostuu! MUKANA VASTAAMASSA KYSYNTÄÄN? JA VAIVATTOMASTI...

HIERONTAAN nopeasti. Asiakkaat haluavat TYÖSKENTELE. HUOM! Lue sivulta 5 miten tuo muodostuu! MUKANA VASTAAMASSA KYSYNTÄÄN? JA VAIVATTOMASTI... Asiakkaat haluavat HIERONTAAN nopeasti JA VAIVATTOMASTI... OLETKO SINÄ MUKANA VASTAAMASSA KYSYNTÄÄN? 5200 kuukaudessa kun teet viisi 60 min. hierontaa päivässä REKRYTOI UUSIA HIEROJIA... ANSAITSE MERKITTÄVÄSTI

Lisätiedot

Näkökulmia. laadunvalvontaan. Marko Elorinne Aluepäällikkö, Voimansiirto Suomi

Näkökulmia. laadunvalvontaan. Marko Elorinne Aluepäällikkö, Voimansiirto Suomi Näkökulmia urakoitsijan laadunvalvontaan Marko Elorinne Aluepäällikkö, Voimansiirto Suomi 1 Turvaamme yhteiskunnan elintärkeitä verkostoja Eltel suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää sähkö-, tele- ja viranomaisverkkoja,

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C

KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta. Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C KOPAR GROUP EN 1090; kokemuksia hankinnoista ulkomailta Samuli Saarela Service Manager, IWE, IWI-C 15.3.2016 Perustietoa Koparista Suomalainen suunnittelu ja valmistus konepaja, jolla neljä yksikköä: Kopar

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

TieVie koulutuksen mentorointi

TieVie koulutuksen mentorointi TieVie koulutuksen TieVie kouluttajakoulutus Turun seminaari 21.-22.3. Hanke-esittely Minna Vuorela Tutkija Turun yliopisto, Opetusteknologiayksikkö Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu TieVie

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT...

SÄÄNNÖT SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU 1 KILPAILUN TARKOITUS KILPAILUTEHTÄVÄ INFOTYÖPAJAT... SÄÄNNÖT Sujuva! Säännöt Sivu 2 (6) SUJUVA! RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 2025 INFOGRAFIIKKAKILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 INFOTYÖPAJAT... 4 4 SARJAT JA OSALLISTUJAT... 4 5

Lisätiedot