Koulutusseminaareissa vertaillaan kokemuksia. RTK-Palvelu Oy yhteistyökumppanina. Olkiluodon kaukolämpöverkko laajenee

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusseminaareissa vertaillaan kokemuksia. RTK-Palvelu Oy yhteistyökumppanina. Olkiluodon kaukolämpöverkko laajenee"

Transkriptio

1 Nro 19 Toukokuu Kuva: Petra O Rourke Koulutusseminaareissa vertaillaan kokemuksia RTK-Palvelu Oy yhteistyökumppanina Olkiluodon kaukolämpöverkko laajenee TVO:n koulutus varmistaa osaavan henkilökunnan

2 Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä TVO Nuclear Services Oy (TVONS) on Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) tytäryhtiö, ja tarjoaa käyttöönne TVOkonsernin laadukkaita, yli 30 vuoden kokemukseen ja ydinvoimaosaamiseen perustuvia ydinvoimalaitoksen koko elinkaaren kattavia palveluita. Olemme saavuttaneet huipputuloksia osaavan henkilöstön ja jatkuvan parantamisen avulla, mistä kertovat Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kansainvälistä huippuluokkaa olevat käyttökertoimet. Energiantuotannon toimintavarmuus on vahva näyttö osaamisesta. TVONS on sujuvaa yhteistyötä yritysten ja muiden tahojen kanssa kotimaassa ja ulkomailla suunnitteluosaamista ja vankkaa käytännön ammattitaitoa rehtiä ammattiylpeyttä omasta osaamisesta ja halua jakaa osaamista työkulttuuria, jossa asiat tehdään vastuullisesti, suunnitelmallisesti ja sitoutuneesti korkealle asetettuja tavoitteita ja tinkimätöntä työtä niiden saavuttamiseksi. TVONSin sähköinen asiakaslehti Päätoimittaja: Mikko Leppälä Toimitus: Sini Gahmberg, Riitta Tenlén, Petra O Rourke Taitto: Alasin Media Oy Julkaisija: TVO Nuclear Services Oy Olkiluoto Eurajoki Puh.(02) Fax.(02)

3 TVONS uusien mahdollisuuksien edessä Vuosi 2009 oli hyvä vuosi TVONSille. OL3-projektin päättyminen aikanaan tulee vaikuttamaan TVONSin liikevaihtoon niin kuin myös mahdollinen OL4-projekti. Korvannevatko toisensa, sen aika näyttää. Valtioneuvosto teki toukokuun alussa myönteisen päätöksen TVO:n ja Fennovoiman periaatepäätöshakemuksista. Fortumille ei lupaa esitetty. Tullakseen voimaan nämä päätökset vaativat vielä eduskunnan hyväksynnän. Tällä hetkellä on epävarmaa, ehtiikö eduskunta tehdä lopullisen ydinvoimapäätöksen ennen kesäistuntotaukoa. Ei ole vielä aika kohotella kuohujuomia, ellei nyt vapun kunniaksi tullut niin tehtyä, mutta voimme hieman miettiä OL4-projektin mahdollisia vaikutuksia TVONSiin. TVONS myy TVO:n osaamista kotimaassa ja ulkomailla. Uusi projekti kuten myös nykyinen OL3-projekti tuo ja on tuonut uusia tekijöitä TVO:lle ja sitä kautta samalla myös potentiaaliset tekijät TVONSin projekteihin ovat lisääntyneet. TVO:n vakituisten osaajien lukumäärä on kasvanut vuoden 2003 noin 500 henkilöstä yli 700 henkilöön; ja vielä ollaan rekrytoimassa lisää OL3:akin varten. OL3- ja OL4-projektien lisäksi myös TVONS on merkittävä paikka oppia uutta ja minä kannustankin TVO:laisia myös tarttumaan tähän mahdollisuuteen. TVONS laajentaa toimintaansa koulutusrintamalla. Huhtikuussa on allekirjoitettu sopimus, jonka mukaisesti TVONS tulee järjestämään koulutusosioita FinNuclearin markkinoimaan valmennuspakettiin. FinNucleariin osallistuvat yritykset saavat seminaareissa ja aihekohtaisissa työpajoissa eri toimijoilta oleellista käytännön perustietoa ydinalalla toimittajana toimimisesta. Uskon, että OL3-projektin aikana saatu osaaminen tulee olemaan merkittävä tukijalka TVONSin tulevaisuudessa. Lähitulevaisuuden OL4- projekti vain vahvistaa sitä odotusta, mutta aiheuttaa myös kilpailua osaavasta henkilöstöstä. TVONSin pitää pystyä vastaamaan tähän kilpailuun hankkimalla haastavia projekteja myös jatkossa. Olkiluodossa kevään ja kesän merkki on laitosten vuosihuoltojen alkaminen toukokuussa. Vuosihuollot ovat nyt käynnissä ja vilkkaimpina viikkoina Olkiluodon saarella on noin henkeä töissä. Vilskettä ja vipinää odotetaan myös TVONSilta. Hyvää tulevaa kesää asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja TVONSilaisille. Pääkirjoitus Mikko Kosonen TVONSin hallituksen puheenjohtaja TVO:n tuotantojohtaja 3

4 LAES:n edustajia kiinnosti vierailu Suomen ilmailuopistossa. Koulutusseminaareissa vertaillaan kokemuksia Lähialueyhteistyö Sosnovy Borin (LAES) ja Olkiluodon ydinvoimalaitosten välillä laajeni kun STUK tilasi TVONSilta kolme koulutusseminaaria uusien ydinvoimalaitosten tulevalle henkilöstölle. Seminaarit pidetään vuonna ja ne käsittelevät valvomo-ohjaajien koulutusta ja lisensiointia, muun henkilöstön koulutusta sekä kouluttajien koulutusta. Ensimmäinen, käyttöhenkilökunnan koulutusta ja lisensiointia käsittelevä seminaari pidettiin Olkiluodossa maaliskuussa. Siihen osallistui seitsemän henkilöä Leningradin laitokselta. Tiiviiseen seminaariohjelmaan sisältyi luentoja käyttöhenkilökunnan rekrytoinnista, ohjaajien ja vuoropäälliköiden perus- ja jatkokoulutuksesta sekä Olkiluoto 3:n ohjaajien ja vuoropäälliköiden lisensioinnista. Työterveyslaitoksen edustaja kertoi arvioinnin haasteista turvallisuuskriittisessä työssä. LAESin edustajat esittelivät myös omia käytäntöjään. - LAES:lla ja TVO:lla on ollut ja on odotettavissa samankaltaisia haasteita käyttöönotossa, kunnossapidossa ja käyttöhenkilökunnan koulutuksessa. Näiden kokemusten vertailu auttaa jatkossa omien ongelmien pohdinnoissa, kertoi OL3:n käyttöpäällikkö Kari Kaukonen, joka oli yksi kouluttajista. Molemmat osapuolet totesivat, että jatkossakin tarvitaan yhteistyötä ja keskustelua asioista. - Toimintamallit LAES:lla ja TVO:lla ovat samankaltaisia ja näin ollen hyvät ideat ja toimintatavat ovat siirrettävissä omaan toimintaan hyvinkin helposti, summasi jaospäällikkö Saku Latokartano käytön koulutustoimistosta. Teksti ja kuvat: Riitta Tenlén 4

5 Mikko Soini hitsaa kaukolämpöputkea Olkiluodontien varressa. Yläkuva: Projekti-insinööri Esko Ahola toimii TVO:n ja Posivan kaukolämpöprojektin vetäjänä. Projekti-insinööri Esko Ahola toimii TVO:n ja Posivan kaukolämpöprojektin vetäjänä. Olkiluodon ympäristöystävällinen kaukolämpöverkko laajenee TVO:n ja Posivan välisessä TVONS-projektissa vedetään kaukolämpöputki Olkiluoto 2:lta Posivan ensi vuonna valmistuvaan ilmastointi- ja nostinlaiterakennukseen sekä tällä hetkellä sähkölämmitystä käyttävään vierailukeskukseen. Heinäkuussa valmistuva kaukolämpöprojekti on hyvässä vauhdissa. - Käynnissä ovat asennustyöt Olkiluoto 2:n lämmönjakohuoneessa sekä kaivaustyöt maastossa, myös Olkiluodontien alitusporaus on tehty, luettelee projektin vetäjänä toimiva Esko Ahola töiden etenemisestä. Olkiluoto 2:sta tuleva kaukolämpö on prosessista tulevaa lämpöä, joka ohjataan hyötykäyttöön. Lämmityssuunnittelussa haluttiin pysyä ympäristöä säästävällä kestävän kehityksen linjalla. Aikaisemmin Olkiluodon kaukolämpöverkkoon on jo liitetty useita rakennuksia, kuten viime vuonna valmistunut vuosihuoltorakennus sekä varastorakennus. Muutaman vuoden kuluessa myös TVO:n koulutuskeskus tullaan liittämään verkkoon. TVONS käytti projektissa asiantuntemustaan emoyhtiö TVO:n ja Posivan välisessä sopimusprosessissa.tulevan putkiston mitta on yli 2,5 kilometriä ja putken kapasiteetissa on huomioitu myös tulevaisuudessa rakennettavan kapselointirakennuksen tarve. Kaukolämpöputkiston suunnitteli tamperelainen AX-Suunnittelu. Teksti ja kuvat: Petra O Rourke Kaukolämpöprojektissa on myös omat haasteensa. - Suurin haaste tulee varmasti olemaan vierailukeskukseen vievän maisematien kaivauksien onnistuminen niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa maisemalle ja luonnolle, kertoo Ahola. Myös kaivaustyöt parkkipaikan läpi vuosihuoltojen aikaan saattaa vaatia projekti-insinöörin mukaan tarkempaa organisointia. 5

6 TVO:n henkilöstötoimiston Jaana Isotalo kollegoineen vastaa myös takana valmistuvan OL3:n työntekijöiden riittävästä koulutuksesta. TVO:n koulutus varmistaa osaavan ja pätevän henkilökunnan TVO:n henkilöstötoimiston koulutuskeskuksessa ryhmäpäällikkönä työskentelevän Jaana Isotalon vetämän ryhmän tehtävänä on vastata, että Olkiluodon ydinvoimalaitosten oman ja alihankkijoiden henkilökunnan osaaminen, tiedot ja taidot ovat ajan tasalla. TVO:n koulutustarjonta kattaa kaikki mahdolliset ydinvoima-alaan liittyvät osa-alueet kielikoulutuksesta ydinvoimatekniikkaan. Mittavasta koulutustarjonnasta kertoo se, että Olkiluodossa työskenteleville henkilöille on annettu vuosittain keskimäärin 12 päivää koulutusta henkilöä kohden. Koulutusta annetaan käyvien laitosyksiköiden (OL1 ja OL2) henkilöstölle, rakenteilla olevan Olkiluoto 3:n henkilöstölle sekä suunnitteilla olevan Olkiluoto 4:n tarpeisiin. Jaana Isotalon ryhmään kuuluu yhdeksän henkilöä, joilla kaikilla on oma koulutuksen vastuualueensa. Ulkopuolisille annettava koulutus kanavoidaan TVONSin kautta Oman, merkittävän kokonaisuutensa muodostavat ulkopuolisille asiantuntijoille järjestettävät koulutusseminaarit. Tästä esimerkkinä jo 17 vuotta venäläisten kanssa jatkuneet, käyvien laitosyksiköiden henkilökunnalle pidettävät lähialueyhteistyöseminaarit, joita TVO:n koulutusorganisaatio järjestää yhteistyössä STUKin ja TVONSin kanssa. Yhdessä venäläisen osapuolen kanssa neuvotellaan ja laaditaan vuosittain seminaarien ohjelmat kulloinkin kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Seminaareja pidetään keskimäärin neljä vuodessa. Teksti: Riitta Tenlén, kuva: Petra O Rourke 6

7 Tänä vuonna on kuitenkin ennätykselliset seitsemän seminaaria, koska Venäjällä ja Suomessa rakenteilla olevien ydinvoimalaitosten asiantuntijat haluavat vaihtaa kokemuksia käyttöhenkilökunnan koulutuksesta ja lisensioinnista. Seminaareja pidetään vuoron perään Olkiluodossa ja Kuolan tai Sosnovy Borin ydinvoimalaitoksella. Nämä paikkakunnat ovatkin tulleet Jaanalle tutuiksi vuosien varrella. Jaanan työ on haastavaa ja monipuolista TVO:lle tekemänsä gradun jälkeen kasvatustieteen maisteriksi valmistunut Jaana aloitti koulutuskoordinaattorina vuonna 2002 ja siirtyi nykyiseen ryhmäpäällikön toimeen vuonna Työn suurimpana haasteena pidän sen monipuolisuutta, joka sopii minulle hyvin, kertoo Jaana Isotalo. Samaan aikaan on monta rautaa tulessa. Koko ajan on pysyttävä ajan tasalla ja aistittava ja havainnoitava mitä ympäristössä sekä alalla tapahtuu. Myös esimiestyö ja sen opettelu ovat hyvin haastavia, jatkaa Jaana. Vapaa-ajalla liikuntaa perheen kanssa Vapaa-ajan täyttävät perhe, johon kuuluu aviomies ja 4-vuotiaat kaksospojat. Liikunnallinen perhe harrastaa yhdessä pyöräilyä, lumilautailua, laskettelua, hiihtoa sekä vanhan talon remontointia. Tuleva kesäloma käytetään ystävien ja sukulaisten tapaamiseen sekä liikuntaharrastuksiin. FinNuclear-ohjelman yritysvalmennus käynnistyy Kansallisen FinNuclear-ohjelman tuottama ydinalan yritysvalmennus on edennyt toteutusvaiheeseen. Ensimmäinen yrityksille suunnattu ydinalan valmennusohjelma käynnistyy tämän kevään aikana ja jatkuu syksyllä. Valmennusohjelman toteutuksessa ovat mukana mm. Fennovoima, Fortum sekä Teollisuuden Voima Oyj. FinNuclear-ohjelmaan TVO:n tarjoamat palvelut tuottaa TVO Nuclear Services Oy (TVONS). Valmennus on organisoitu seminaarisarjaksi, jonka sisältöä on kehitetty teollisuusyritysten toiveiden ja voimayhtiöiden kokemuksien perusteella. FinNuclear-ohjelman koulutussuunnittelusta vastaa TVO:n osalta ryhmäpäällikkö Jaana Isotalo kollegoidensa kanssa. - Koulutusohjelmassa hyödynnetään TVO:n osaamista ydinvoimalaitoksen menestyksekkäästä käytöstä ja kunnossapidosta 30 vuoden ajalta, uuden voimalaitoksen rakentamisesta sekä Posivan osaamista ydinjätehuoltoon liittyen, Isotalo kertoo. Yritysvalmennus pyrkii edistämään suomalaisen teollisuuden valmiuksia ja edellytyksiä osallistua entistä tiiviimmin tuleviin ydinvoimahankkeisiin sekä kotimaassa että ulkomailla. Valmennuksen tavoitteena on, että teollisuusyritykset pääsevät lisäämään ja syventämään käytännön perustietoja erilaisista vaatimuksista ja ydinalalla toimimisesta yleensä. Valmennusjakson aikana yritykset ja ydinvoimayhtiöt saavat myös luontevan kanavan verkottumiseen ja keskinäiseen tiedonvaihtoon. Yritysvalmennuksen kohderyhmänä pilottivaiheessa ovat yritykset, joiden tavoitteena on kasvattaa uutta sukupolvea ydinalan projekteihin, päivittää nykyistä ydinalan osaamistaan tai suuntautua kokonaan uudelle toimialalle. Jatkossa FinNuclearvalmennusta on tarkoitus kehittää edelleen. Yritysvalmennus tullaan toistamaan tarpeen mukaan. Englanninkieliselle ydinalan valmennukselle on kysyntää myös Suomen rajojen ulkopuolella ja siitä on tehty alustavia suunnitelmia. Ilmoittautuminen yritysvalmennukseen on käynnissä ja jatkuu kunnes paikkoja riittää. Lisätietoja Teksti: Petra O Rourke 7

8 Kemisti Jari Vaittinen oli ensimmäistä kertaa mukana Meri-Porin hiilivoimalaitoksella TVONSin järjestämässä vuodonetsintätyössä. Vuodot kuriin heliumilla TVO:n Käytön tuki -toimiston kemian jaoksen tiimi työskenteli helmikuussa TVONSin Fortumille toimittamassa vuodonetsintätyössä Meri-Porin hiilivoimalaitoksella. Heliumia käyttävän vuodonetsintälaitteiston avulla löydetään tyhjiövuodot lauhduttimessa ja turbiinilaitoksella. TVONS on vuosia tehnyt yhteistyötä Fortumin kanssa toimittamalla noin kerran vuodessa Meri-Porin hiilivoimalaitokselle heliumilmaisimen ja asiantuntevan kemian tiimin. Helmikuussa vuodonetsintätehtävään lähtivät kemisti Jari Vaittinen, laboratorioanalyytikko Anne Nurminen sekä laboratoriomestari Seppo Salonen. Laitteen käyttö vaatii kolmen hengen tiimiä. Yksi suihkuttaa heliumia, toinen tarkkailee vasteita ja kolmas pitää kirjaa. Heliumilmaisinta voisi kutsua harvinaisuudeksi. - Laitteita on Suomessa noin alle 10, on tämä sen verran spesiaalihommaa, kertoo tiimin mukana tänä vuonna ensi kertaa Meri-Porissa ollut kemisti Jari Vaittinen. Vuodonetsinnällä pyritään löytämään lauhduttimen tyhjiötä heikentävät vuodot, jotka korjaamalla parannetaan lauhduttimen tyhjiötä ja samalla turpiinilaitoksen hyötysuhdetta. Etsintätehtävässä heliumia ruiskutetaan kaasupullosta lauhduttimen ja matalapaineturbiinien ulkopuolella kohtiin, joissa uskotaan olevan vuoto. Sisäpuoleisesta tilasta imetään näyte massaspektrometrille, joka tunnistaa heliumin piikkinä. Vuotokohtien löydyttyä ne voidaan korjata. Tiimi piti tehtävää hyvänä vaihteluna perustyöhön, mutta löydettiin siitä muutakin positiivista. Teksti: Petra O Rourke, kuva: Anne Nurminen 8

9 - Sen lisäksi, että pääsee näkemään muita laitoksia ja toimintatapoja, on tämä myös hyvä koulutustilanne. Koska hiilivoimalan turpiinilaitoksella ei ole työskentelyä rajoittavia säteilyrajoituk sia, on vapaampi työskentely hyvää harjoitusta myös TVO:n laitosyksi köitä varten, muistuttaa Anne Nurminen. TVONSin myyntipäällikkö Lauri Kuivalainen on saanut Fortumilta ainoastaan positiivista palautetta yhteistyöstä. - Vuotoja on löytynyt ja asiakas on saanut niiden korjauksesta käytännön etua turbiinilaitoksen hyötysuhteen parantuessa, summaa Kuivalainen. Heliumilmaisimen avulla parannetaan turpiinilaitoksen hyötysuhdetta. Kuva: Jari Vaittinen ja Anne Nurminen. 9

10 RTK-Palvelu Oy on perustettu vuonna 1972, ja sen omistaja on Contineo Oy. Yrityksen liikeideana on kehittää, tuottaa ja koota yritysasiakkaille kiinteistöjen huolto-, siivous- ja käyttäjäpalveluja sekä liiketoiminnan tukipalveluja. RTK-Palvelu tarjoaa teollisuuspalveluita, siivousta ja kiinteistöhuolto- ja porrassiivousta, joista siivoukset ja kiinteistöhuolto porrassiivouksineen muodostavat yli 80 prosenttia liikevaihdosta. Yritysryppääseen kuuluvat myös RTK Rauma Oy ja HRR-Palvelu Oy, joista molemmilla on toimintaa Olkiluodossa. RTK Rauma Oy on rakennusliike, joka hoitaa tällä hetkellä muun muassa Olkiluoto 3-työmaalla reaktorirakennuksen pintojen maalausta. HRR-Palvelu Oy keskittyy työvoiman vuokrauspalveluihin. RTK:n työntekijämäärä on kasvanut tasaisesti, ja tällä hetkellä yhtiö työllistää jo yli henkilöä lähes 30 paikkakunnalla. Vuoden 2009 taloudellinen kehitys oli positiivista ja liikevaihto ylsi lähes 85 miljoonaan euroon. Siistijä Rauni Mokon työnkuvaan toimistojen siivoamisen lisäksi kuuluu myös kahvin keittäminen TVO:n keskuskonttorilla. RTK-Palvelu Oy yhteistyökumppanina TVO:n ydinvoimalaitos tunnetaan maailmalla turvallisesta ja luotettavasta toiminnasta ja hyvistä käyttökertoimista. Parhaaseen lopputulokseen tarvitaan hyviä ja sitoutuneita kumppaneita. RTK-Palvelu Oy on osaltaan auttamassa TVO-konsernia näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Pitkän linjan yhteistyötä TVO-konserni ja RTK-Palvelu ovat pitkän linjan yhteistyökumppaneita, ja osapuolet luonnehtivat yhteistyötä tiiviiksi. Seurantapalavereita TVO:n kanssa työn sujumisesta pidetään vähintään kerran kuukaudessa. - RTK-Palvelu pyrkii palvelemaan TVO:ta joustavasti, ja molempien osapuolten pyrkimyksenä on toimiva yhteistyösuhde siten, että yhteistyö ja oppiminen hyödyttävät sekä TVO:ta että RTK:ta. Esimerkkinä molempia osapuolia hyödyttävästä yhteistyöstä Det Norske Veritas on myöntänyt RTK-Palvelulle SFS-EN ISO14001:2004 ympäristösertifikaatin, joka koskee siivous-, kiinteistöhuolto- ja ympäristöhuoltopalveluja Olkiluodon alueella, Olkiluodon toiminnoista vastaava yksikönpäällikkö Sami Heinonen sanoo. - Ympäristötoimintojen haasteena on ollut varmistaa suomalaisen ympäristölainsäädännön toteutuminen jätehuollossa. Toimiva kiinteistönhoito, siivous ja teollisuuspalvelut ovat edellytyksiä sille, että TVO:n ydintoiminta sujuu ongelmitta, Heinonen jatkaa. TVONSin kanssa yhteistyö toimii erinomaisesti. RTK-Palvelu käyttää TVONSin koulutuspalveluita ja TVONS majoituskylän toimintojen varmistamiseksi kiinteistöpalveluita. Olemme yhdessä vastanneet kansainväliseen haasteeseen majoittaa eri kansallisuuksia majoituskylässä samoihin tiloihin, Heinonen kertoo. Teksti: Sini Gahmberg, kuva: Petra O Rourke 10

11 TVONSin myyntipäällikkö Lauri Kuivalainen vahvistaa Heinosen näkemyksen. - Yhteistyötä on tehty muun muassa INNOVAn koordinoimassa laitoshuoltajakoulutuksessa, johon on sisältynyt TVO:n ydinvoimalaitokseen liittyvää koulutusta. TVO on myös kouluttanut RTK-Palvelun henkilökuntaa työ-, palo- ja säteilyturvallisuuden asioissa, Kuivalainen kertoo. RTK-konsernilaisia työskentelee Olkiluodossa noin 250 henkilöä. Vuosihuoltojen aikana henkilömäärä kasvaa noin 100 työntekijällä. Pääpalveluita Olkiluodossa ovat laitoksen ja toimistojen siivous, kiinteistönhuoltoon liittyvät aluetyöt kuten vihertyöt, teiden hiekoitus, lumen auraus, majoituskylien varaus- ja huoltotoiminta sekä pienet sähkö- ja kirvesmiestyöt. RTK-Palvelu hoitaa myös ympäristöhuoltoon liittyvää jätehuoltoa sekä jätemäärien seurantaa ja raportointia. - Kierrätysastioiden ansiosta TVO:n hyötyjätteiden eli biojätteen, paperin, pahvin, lasin, metallin, puun ja kaapelin määrä suhteessa jätteen kokonaismäärään on kasvanut. Pieni osa jätteistä päätyy enää kaatopaikalle, Heinonen sanoo. Yritys toimii myös veturina satakuntalaisten jätetoimijoiden verkostossa, jonka avulla ympäristöhuollon palveluita on kehitetty edelleen. RTK-Palvelu on panostanut henkilöstön osaamiseen muun muassa järjestämällä laitoshuoltoon, työnjohtoon, kielitaitoon, kulttuurieroihin ja -tapoihin liittyviä koulutuksia. - Olkiluodossa työskennellessä kulttuurierot tulevat vastaan päivittäin, sillä RTK-konsernin palveluksessa on suomalaisten lisäksi 11 eri kansallisuutta, Heinonen toteaa. Pääpalveluita Olkiluodossa ovat laitoksen ja toimistojen siivous. Palveluvalikoima: Yleisten siivous- ja kiinteistöhoitotöiden lisäksi muun muassa erikoissiivoukset, remontti-, viher- ja imulakaisupalvelut, korkeapainepesut, yhdistelmäautotyöt, rakenne- ja laitehuollot, jätehuoltopalvelut, prosessisiivous teollisuudessa, tekniset tarkastukset ja katselmukset sekä isännöinnin tuki- ja järjestelmäpalvelut Arvot: asiakaslähtöisyys, luottamus, tuloksellisuus, jatkuva kehittäminen Asiakaslupaus: Koe työmme tulos. Kuva: RTK-Palvelu 11

OL4-projektin myötä uusia tuulia myös TVONSille TVO Nuclear Services verkostoitui Barcelonassa

OL4-projektin myötä uusia tuulia myös TVONSille TVO Nuclear Services verkostoitui Barcelonassa Nro 20 Syyskuu Kuva: Hannu Huovila Laitoshistorian suurin vuosihuolto OL3- työmaalla tärkeitä asennustöitä OL4-projektin myötä uusia tuulia myös TVONSille TVO Nuclear Services verkostoitui Barcelonassa

Lisätiedot

Simulaattoreita ja turvallisuuskulttuuria Kotimainen ja ulkomainen energiaväki tutuksi

Simulaattoreita ja turvallisuuskulttuuria Kotimainen ja ulkomainen energiaväki tutuksi Nro 25 Marraskuu 2012 Kuva: Hannu Huovila Uudet ydinvoimalaitoshankkeet kiinnostavat Kiinassa kiinnostusta Suomen ydinvoimaosaamiseen Simulaattoreita ja turvallisuuskulttuuria Kotimainen ja ulkomainen

Lisätiedot

Luotettavaa varavoimaa Olkiluodon kaasuturbiinilta

Luotettavaa varavoimaa Olkiluodon kaasuturbiinilta Nro 21 Joulukuu Kuva: Hannu Huovila Energiamessujen tuliaisina uusia kontakteja Luotettavaa varavoimaa Olkiluodon kaasuturbiinilta FinNuclear-valmennus keräsi kansainvälistä kiinnostusta Vilkas seminaarisyksy

Lisätiedot

Suomesta mallia säteilymittauksiin Venäjällä. Koulutussimulaattori tehokkaassa käytössä

Suomesta mallia säteilymittauksiin Venäjällä. Koulutussimulaattori tehokkaassa käytössä Nro 23 Marraskuu Kuva: Hannu Huovila Suomesta mallia säteilymittauksiin Venäjällä Koulutussimulaattori tehokkaassa käytössä Vuosihuolto palkittiin kansainvälisesti parhaana Paloturvallisuudesta puhuttiin

Lisätiedot

TVONS tutuksi ydinvoima-alan osaamista tarjoavana yrityksenä Tasapainotuksia Olkiluodossa

TVONS tutuksi ydinvoima-alan osaamista tarjoavana yrityksenä Tasapainotuksia Olkiluodossa e Nro 29 JOULUKUU 2014 TVONS tutuksi ydinvoima-alan osaamista tarjoavana yrityksenä Tasapainotuksia Olkiluodossa Perehdytystä ydinvoima-alalle Ainutlaatuista koulutusta simulaattorilla e JOULUKUU 2014

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuria maailmalle Laadukasta lähialueyhteistyötä Kotimaan projektit työllistävät Olkiluodossa valmius OL4:ään

Turvallisuuskulttuuria maailmalle Laadukasta lähialueyhteistyötä Kotimaan projektit työllistävät Olkiluodossa valmius OL4:ään Nro 16 Helmikuu Turvallisuuskulttuuria maailmalle Laadukasta lähialueyhteistyötä Kotimaan projektit työllistävät Olkiluodossa valmius OL4:ään TVONS ydinosaamista TVO Nuclear Services Oy (TVONS) tuottaa

Lisätiedot

Lähialueyhteistyö jatkui Olkiluodossa TVONSin uusi projekti-insinööri

Lähialueyhteistyö jatkui Olkiluodossa TVONSin uusi projekti-insinööri Nro 22 Toukokuu Kuva: Hannu Huovila Käytännöllistä asumista Olkiluodon Majoituskylässä Olkiluoto 2:lla tänä vuonna historian suurin vuosihuolto Lähialueyhteistyö jatkui Olkiluodossa TVONSin uusi projekti-insinööri

Lisätiedot

Kuva: Hannu Huovila. e 28 HUHTIKUU 2014

Kuva: Hannu Huovila. e 28 HUHTIKUU 2014 Kuva: Hannu Huovila e Nro 28 HUHTIKUU 2014 Ydinenergia-alan kansallinen tutkimusstrategia kokosi toimijat yhteen Lähialueyhteistyö jatkuu Venäjän kanssa Ydinvoimalaitoksen alihankkijat yritysvalmennuksessa

Lisätiedot

Olkiluodon majoituskylässä asukkaita ympäri vuoden Sotilaallista ryhtiä myyntiin

Olkiluodon majoituskylässä asukkaita ympäri vuoden Sotilaallista ryhtiä myyntiin Nro 27 Joulukuu 2013 Kuva: Hannu Huovila Vilkas seminaarisyksy Tiivis yhteistyö ydinvoima-alalla on tärkeää Olkiluodon majoituskylässä asukkaita ympäri vuoden Sotilaallista ryhtiä myyntiin Ydinvoimaosaamisen

Lisätiedot

EU-projektit Venäjällä hienosti päätökseen Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla

EU-projektit Venäjällä hienosti päätökseen Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla Nro 26 Toukokuu 2013 Kuva: Posiva Käyttökokemuksista ydinpolttoaineen loppusijoitukseen Olkiluoto 4 -hanke eteni tarjousvertailuun EU-projektit Venäjällä hienosti päätökseen Tapahtumarikas alkuvuosi OL3-työmaalla

Lisätiedot

Ainutlaatuista perehdytystä ydinvoima-alalle. Käyttöturvallisuuteen panostetaan

Ainutlaatuista perehdytystä ydinvoima-alalle. Käyttöturvallisuuteen panostetaan Nro 30 KESÄKUU 2015 Ainutlaatuista perehdytystä ydinvoima-alalle Käyttöturvallisuuteen panostetaan Kiehutusvesilaitoskoulutusta Olkiluodossa Fyysikkona insinöörien keskellä KESÄKUU 2015 Ydinvoimaosaamisen

Lisätiedot

TVO:n kuulumiset ja OL4

TVO:n kuulumiset ja OL4 TVO:n kuulumiset ja OL4 ATS Syysseminaari Jarmo Tanhua Teollisuuden Voima Oyj Ydinvoimalla tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä Sähköntuotantoa ilman hiilidioksidipäästöjä Kustannustehokas ja valmis

Lisätiedot

Asiakas on oikeassa Tunnelmia avoimista ovista Seminaareja Olkiluodossa Majoituskylä laajenee

Asiakas on oikeassa Tunnelmia avoimista ovista Seminaareja Olkiluodossa Majoituskylä laajenee Nro 15 Syyskuu Asiakas on oikeassa Tunnelmia avoimista ovista Seminaareja Olkiluodossa Majoituskylä laajenee TVONS ydinosaamista TVO Nuclear Services Oy (TVONS) tuottaa asiakkailleen lisäarvoa, joka perustuu

Lisätiedot

Tiedon siirto uusille henkilöille Teollisuuden Voima Oy:ssä

Tiedon siirto uusille henkilöille Teollisuuden Voima Oy:ssä Tiedon siirto uusille henkilöille :ssä Jaana Isotalo Koulutuskoordinaattori ja Kauko Yli-Antola Jaospäällikkö Osaamisen kehitys 11.11.2003 1 :n henkilöstö Henkilöstöä yhteensä (sis. Posivan ja TVONS:n)

Lisätiedot

Verkostoitumalla mukaan ydinvoimahankkeisiin

Verkostoitumalla mukaan ydinvoimahankkeisiin Verkostoitumalla mukaan ydinvoimahankkeisiin ValNet Työpaja 3.9.2014 Juha Miikkulainen Kehityspäällikkö Fennovoiman omistuspohja Omistajilta lopullinen sitoumus Voimaosakeyhtiö SF ja RAOS Voima Oy tekivät

Lisätiedot

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä t RAOS Project Oy Suurhankevalmennus 17.3.2016 Outi Pelkonen Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja Kokenut ja asiantunteva RAOS

Lisätiedot

Teollisuuden Voima Oyj Vuosikatsaus

Teollisuuden Voima Oyj Vuosikatsaus Teollisuuden Voima Oyj Vuosikatsaus Tammikuu joulukuu 2007 OL3:n reaktorirakennuksen alaosan vaativat valutyöt tehtiin helmi-maaliskuussa. Kansikuva: Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt marraskuussa 2007.

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö 1 Yleistä käyttöönotosta YVL-ohje 2.5 Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto Ydinvoimalaitoksen käyttöönotolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi

Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Ympäristöpalveluja naapureille Lassila&Tikanoja Oyj, Pertti Tammivuori 11.9.2008 Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi Lassila & Tikanoja lyhyesti Suomalainen pörssiyhtiö, joka on erikoistunut ympäristönhuoltoon

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Avointa viestintää Olkiluodosta

Avointa viestintää Olkiluodosta Nro 18 Joulukuu Kuva: Hannu Huovila Siemens keskittyy viimeistelytöihin Olkiluoto 3:lla Avointa viestintää Olkiluodosta Verkkoviestinnän monet mahdollisuudet Tulokoulutuksen kautta töihin ydinvoimalaitokselle

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Missio ja arvot. Missio

Missio ja arvot. Missio Pohjolan Voima Omakustannushintaan perustuva toimintamalli on tehokas tapa toteuttaa energiainvestointeja. Toimintamalli mahdollistaa sen, että hankkeisiin osallistuu suoraan ja välillisesti laaja joukko

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto Teemailta Pyhäjoki, Tero Jännes Projektipäällikkö Käytöstäpoisto yleisesti Käytöstäpoiston kustannukset 2 Käytöstäpoisto lyhyesti Hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet,

Lisätiedot

OL4-hankkeen tarjouskilpailu on käynnistynyt. TACIS-hanke jatkuu Novovoronezissa

OL4-hankkeen tarjouskilpailu on käynnistynyt. TACIS-hanke jatkuu Novovoronezissa Nro 24 Toukokuu 2012 Kuva: Posiva OL4-hankkeen tarjouskilpailu on käynnistynyt TACIS-hanke jatkuu Novovoronezissa 20 vuotta Suomen ja Venäjän yhteistyötä Tiennäyttäjänä ydinjätteen loppusijoituksessa Ydinvoimaosaamisen

Lisätiedot

Masor Works Masor Works

Masor Works Masor Works Luotettava kumppanisi teollisuuden asennus- ja kunnossapitotöihin Masor Works Masor Works Palvelemme niin suuria kunnallisia konserneja kuin pieniä yksityisiä yrityksiä aina samalla tehokkuudella ja palveluasenteella.

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima on voimavarojen yhdistäjä, joka lisää asiakkaidensa kilpailukykyä tuottamalla tehokkaita ja innovatiivisia

Lisätiedot

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa

Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Stressitestit Tärkeimmät havainnot Suomessa ja Euroopassa Keskustelutilaisuus stressitesteistä 16.5.2012 Tomi Routamo Mitä kansallisia ja kansainvälisiä selvityksiä onnettomuuden johdosta on tehty? Kansalliset

Lisätiedot

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011

ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä. Maria Dahlberg 1.12.2011 ISS Palveluiden esitys Työ- ja elinkeinoministeriölle nuorten työllisyyden kehittämisestä Maria Dahlberg 1.12.2011 Tavoitteemme nuorten yhteiskuntatakuu projektiin liittyen 1. Haluamme olla mukana kehittämässä

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PELASTUSOPISTOLLA 2025

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PELASTUSOPISTOLLA 2025 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PELASTUSOPISTOLLA 2025 Opinnäytetyön tutkimussuunnitelma YAMK / Teknologiaosaamisen johtaminen Karelia-Ammattikorkeakoulu Jani Jämsä TUTKIMUSONGELMAT: -

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Kasvua Venäjältä OAO FORTUM TGC-1. Nyagan. Tobolsk. Tyumen. Argajash Chelyabinsk

Kasvua Venäjältä OAO FORTUM TGC-1. Nyagan. Tobolsk. Tyumen. Argajash Chelyabinsk Kasvua Venäjältä Kasvua Venäjältä Venäjä on maailman neljänneksi suurin sähkönkuluttaja, ja sähkön kysyntä maassa kasvaa edelleen. Venäjä on myös tärkeä osa Fortumin strategiaa ja yksi yhtiön kasvun päätekijöistä.

Lisätiedot

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää

Forssan seudun. ympäristöteemavuosi. Julkistustilaisuus 22.1.2010. Johanna Tanhuanpää Forssan seudun ympäristöteemavuosi Julkistustilaisuus 22.1.2010 Johanna Tanhuanpää Mitä opittavaa muualta? Case Ympäristön hyväksi tehty työ on systemaattista ja pitkäjänteistä Sitoutuminen vahvaa läpi

Lisätiedot

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ

POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ POHJOLAN VOIMA ON VOIMAVAROJEN YHDISTÄJÄ Pohjolan Voima vahvistaa asiakkaidensa kilpailukykyä yhdistämällä innovatiivisesti voimavaroja ja tuottamalla tehokkaita

Lisätiedot

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille Vauhtia Venäjänliiketoimintaan Palvelut yrityksille Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan kaikissa Venäjän-liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

Olkiluodon konetekniset palvelut

Olkiluodon konetekniset palvelut Olkiluodon konetekniset palvelut Ydinvoimaosaamisen edelläkävijä palveluksessanne TVO Nuclear Services Oy (TVONS) on TVO:n tytäryhtiö, joka tarjoaa käyttöönne TVO-konsernin laadukkaita, yli 30 vuoden kokemukseen

Lisätiedot

Stressitestien vaikutukset Suomessa

Stressitestien vaikutukset Suomessa Stressitestien vaikutukset Suomessa Keskustelutilaisuus stressitesteistä STUKissa 16.5.2012 Keijo Valtonen Sisältö Toimiiko nykyinen turvallisuusajattelu onnettomuuden opetuksien perusteella? Mitä vaikutuksia

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

PK konepaja digitalisaation pyörteissä

PK konepaja digitalisaation pyörteissä PK konepaja digitalisaation pyörteissä Teollisuus ja digitalisaatio -seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia. Harri Jokinen Toimitusjohtaja Nomet Oy Alihankintakonepaja, liikevaihto 8,2 M, 52 osaajaa ja

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO 1 (2) The Regional Council of Satakunta

SATAKUNTALIITTO 1 (2) The Regional Council of Satakunta SATAKUNTALIITTO 1 (2) Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen KANNANOTTO 12.4.2010 Olkiluodolla kilpailuetuja lisäydinvoiman rakentamiseksi Suomalaisen energiapolitiikan tavoitteita ovat: kotimaista uusiutuvaa

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

e 32 KESÄKUU 2016 Kiehutusvesilaitoskoulutus sai jatkoa Olkiluodossa Koulutusyhteistyö jatkui ENECin kanssa

e 32 KESÄKUU 2016 Kiehutusvesilaitoskoulutus sai jatkoa Olkiluodossa Koulutusyhteistyö jatkui ENECin kanssa Nro 32 KESÄKUU 2016 Kiehutusvesilaitoskoulutus sai jatkoa Olkiluodossa Koulutusyhteistyö jatkui ENECin kanssa Olkiluoto 3:n kevään teemat Japanissa haetaan Olkiluodosta mallia KESÄKUU 2016 Ydinvoimaosaamisen

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen

Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen. Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Kiinteistöpalveluiden ostaminen ja myyminen Rakennusfoorumi 6.10.2009 Jukka Virtanen Organisaatiomme Toimitusjohtaja Kari Kari Virta Virta Henkilöstöpalvelut Sirpa Huuskonen Liiketoiminnan kehitys Mika

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu

Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu Oppimiskeskussuunnittelu ja palvelumuotoilu Matti Raatikainen Aalto-yliopiston kirjasto Tuuletetaan palveluajattelua! seminaari 24.10.2014 Sisältö 1. Kirjastosta Oppimiskeskukseksi 2. Palvelumuotoiluhanke

Lisätiedot

Hanhikivellä tositoimiin. Juha Miikkulainen kehityspäällikkö

Hanhikivellä tositoimiin. Juha Miikkulainen kehityspäällikkö Hanhikivellä tositoimiin Juha Miikkulainen kehityspäällikkö 12.2.2015 Vahva tuki Eduskunta hyväksyi periaatepäätöksen täydennyshakemuksen perjantaina 5.12 äänin 115-74 Hanke voi nyt edetä poliittisesti

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi!

Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013. Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Uudet kiinteistöpalvelualan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot voimaan 1.8.2013 Huomioi uudet tutkinnot palvelua tilatessasi! Sisällys Koulutusuudistuksen taustaa Mikä muuttuu? Alan ammatillinen koulutus,

Lisätiedot

Teemailta - Fennovoima työnantajana Pyhäjoki, 22.1.2014. Fennovoima Oy Mikko Merikari Juha Miikkulainen

Teemailta - Fennovoima työnantajana Pyhäjoki, 22.1.2014. Fennovoima Oy Mikko Merikari Juha Miikkulainen Teemailta - Fennovoima työnantajana Pyhäjoki, 22.1.2014 Fennovoima Oy Mikko Merikari Juha Miikkulainen Fennovoiman ajankohtaiset kuulumiset Ydinvoimalaitos ja sen käyttöorganisaatio Fennovoiman organisaatio

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus

Osaavaa työvoimaa. RekryKoulutus Osaavaa työvoimaa RekryKoulutus Töitä on kun vain joku tekisi! Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja

Lisätiedot

ASUNNONMUUTOSTÖIDEN TOTEUTUKSEN TOIMINTAMALLI REMO HANKKEEN KOKEMUKSIA

ASUNNONMUUTOSTÖIDEN TOTEUTUKSEN TOIMINTAMALLI REMO HANKKEEN KOKEMUKSIA ASUNNONMUUTOSTÖIDEN TOTEUTUKSEN TOIMINTAMALLI REMO HANKKEEN KOKEMUKSIA VAMMAISTYÖN ALUEELLINEN KEHITTÄMISPÄIVÄ PROPELLIPÄIVÄ 10.9.2008 Mirja Willberg FT, Palvelupäällikkö Taustaa palveluntuottajan/toimijan

Lisätiedot

Osaamista yhteistyöhön - Yksityinen palvelutarjonta kuntien palvelukapasiteetin kehittäjänä

Osaamista yhteistyöhön - Yksityinen palvelutarjonta kuntien palvelukapasiteetin kehittäjänä Osaamista yhteistyöhön - Yksityinen palvelutarjonta kuntien palvelukapasiteetin kehittäjänä Pekka Lindeman ISS Palvelut Oy EK-elinkeinopäivä 28.04.2005 Lahti Aihealueet Väestön ikääntyminen edellyttää

Lisätiedot

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE

Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE Sepelitie 15 40320 Jyväskylä Puh. 020 798 9210 Fax 020 798 9219 www.stancon.fi PARASTA LAATUA AMMATTILAISILLE TIIMIMME PALVELEE SINUA KOKONAISVALTAISESTI Stancon Oy on vuodesta 1994 toiminut yritys, joka

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Liideri livenä Tampereella 4.6.2014. Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja

Liideri livenä Tampereella 4.6.2014. Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja Liideri livenä Tampereella 4.6.2014 Pk-yritysten verkostokumppanuusmalli uudet mallit liiketoimintaan ja johtajuuteen Janne Aaltonen Kehitysjohtaja Tampereen Puhelin Oy on vuonna 2003 perustettu tietoliikenne-

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä

Taskutieto. Avainluvut vuodelta 2014. Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä Taskutieto Avainluvut vuodelta 2014 Teollisuuden Voima Oyj Hyvinvointia ydinsähköllä 4TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 4 Yhtiö 6 Omistajat 7 Talouden tunnusluvut 8OLKILUODON YDINVOIMALAITOS 8 Tuotanto 9 Laitosyksiköiden

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Rakentajat. PELOTON energiaremontti

Rakentajat. PELOTON energiaremontti Rakentajat PELOTON energiaremontti FAKTA Asuminen 30 % henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä ONGELMA Asiakas ei osaa Systeemit monimutkaistuvat Kokonaisuudet pitää sovittaa yhteen Kauppa ei osaa HUOLTO

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Vantaan Energian jätevoimala muuttaa roskat energiaksi. 19.9.2014 Pertti Laukkanen Toimitusjohtaja Vantaan Energia Oy

Vantaan Energian jätevoimala muuttaa roskat energiaksi. 19.9.2014 Pertti Laukkanen Toimitusjohtaja Vantaan Energia Oy Vantaan Energian jätevoimala muuttaa roskat energiaksi Toimitusjohtaja Vantaan Energia Oy Vantaan Energian päätuotteina ovat sähkö ja kaukolämpö 2013 Liikevaihto 379 M Liikevoitto 38 M Asiakkaita n.110.000

Lisätiedot

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015

IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 Integroitujen projektitoimitusten kehittäminen johtavien tilaajien ryhmähankkeena (IPT-hanke) IPT-hanke: Kehitysvaihe -työpaja Työpaja 5: Kokoushotelli Gustavelund 26.-27.5.2015 IPT-hanke; kehitysvaihe-työpaja

Lisätiedot

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum

Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä. Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Tasapainoisempi tuotantorakenne Venäjällä Tapio Kuula Toimitusjohtaja Fortum Etenemme strategian mukaisesti Missio Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

kahdella rivillä Outi Pelkonen

kahdella rivillä Outi Pelkonen tfennovoiman Esityksen otsikko teema-ilta yhdellä tai kahdella rivillä Outi Pelkonen 31.8.2016 Kokenut ja asiantunteva RAOS Project Oy on ydinvoimayhtiö Rosatomin tytäryhtiö Rosatom omistaa 34 % Fennovoimasta

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Toteutus Sisältö Jäsenkysely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Ari Bergström, yksikönjohtaja 3.3.2015 Infra 2015 Wanha Satama yit.fi/infra Kuva: Naantalin CHP-laitos Suomi 2014 Liikevaihto : 972 milj. e, 54 %

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa

Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa Finnanest sairaalakierroksella Lääkärinä Suomalaisten kriisinhallintajoukoissa Afganistanissa On kulunut alle viikko siitä, kun olin mukana partiomatkalla, jossa haavoittui vakavasti kaksi ruotsalaista.

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA

TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA TOIMIVA IT TUKEE MYYNTIÄ JA TUOTANTOA Kuopion Salaatti Oy valmistaa maistuvia tuotteita vain parhaista raaka-aineista Kuopion Salaatti Oy on valmiiden kolmioleipien, patonkien ja salaattien sekä palvelutiskituotteiden

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot