Flint Group. Käytännesäännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Flint Group. Käytännesäännöt"

Transkriptio

1 Flint Group Käytännesäännöt

2 Käytännesäännöt Johdanto Flint Group on täysin sitoutunut eettisiin liiketoimintakäytäntöihin, henkilökohtaiseen rehellisyyteen ja ja näiden Käytännesääntöjen ("Käytännesäännöt" tai Säännöt") sekä kaikkien Flint Group -konserniin sovellettavien noudattamiseen kaikissa maissa, joissa se toimii. Flint Group -konsernin maine vastuullisena toimimisesta näyttelee tärkeää roolia sen menestymisessä. Maineemme on lähtöisin viidestä opastavasta periaatteestamme, jotka määrittävät sen ytimen, kuinka toimimme ja harjoitamme liiketoimintaa: Asiakkaamme ovat kaiken toimintamme painopiste. Jokainen myötävaikuttaa menestykseemme. Rehellisyyden suhteen ei koskaan tehdä kompromisseja. Jatkuva kehitys motivoi tehokkuuteen ja tukee pyrkimyksiämme saavuttaa erinomaisuutta. Johtajuus ja ryhmätyö ovat tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä. Nämä arvot ilmaistaan Käytännesäännöissä toimintaa koskevissa käytännöissä ja standardeissa. Ne määrittävät tavan, jolla hallitsemme toimintojemme taloudellisia ja sosiaalisia sekä turvallisuutta ja ympäristöä koskevia toimintoja. Näitä Käytännesääntöjä täydennetään yksityiskohtaisemmilla käytännöillä ja menettelytavoilla, joilla puututaan vaatimustenmukaisuuden määrättyihin alueisiin. 1

3 Sisällysluettelo 1. kohta Sääntöjen soveltaminen Flint Group -konserniin ja kolmansiin osapuoliin kohta Käytännesääntöjen ja lain noudattaminen kohta Yritysetiikka kohta Turvallisuus, terveys ja ympäristö kohta Työolosuhteet kohta Luottamukselliset tiedot kohta Eturistiriidat kohta Lahjonta ja korruptio 7 9. kohta Rahanpesu kohta Petos ja laittomat käytännöt kohta Kaupan valvonta kohta Kartellien vastainen laki ja kilpailulaki kohta Viralliset tutkinnat kohta Poliittinen osallistuminen kohta Liiketapahtumien kirjaaminen ja Flint Group -konsernin kirjanpitotietueet kohta Flint Group -konsernin varojen käyttö kohta Internet ja sähköposti kohta Eettiset neuvot ja rikkomuksista raportointi kohta Hallinta ja Käytännesäännöistä luopuminen Sääntöjen soveltaminen Flint Group -konserniin ja kolmansiin osapuoliin 2 Flint Group Käytännesääntöjen tarkoitus Flint Group -konsernin eettisen ja laillisen toiminnan yleiset standardit. Nämä säännöt kattavat Flint Group -konsernin työntekijöiden, 1 toimihenkilöiden ja johtajien ja olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden, toimittajien, jakelijoiden, kilpailijoiden, hallituksen ja itsesäätelevien toimistojen, tiedotusvälineiden ja kaikkien muiden sellaisten välillä, joiden kanssa Flint Group -konsernilla on tekemistä. Kolmannet osapuolet Flint Group -konsernin konsulttien, edustajien, jakelijoiden, palveluntarjoajien ja toimittajien ("kolmas osapuoli") odotetaan samalla tavalla noudattavan Käytännesääntöjen periaatteita, koska niitä sovelletaan heidän päivittäiseen toimintaansa Flint Group -konsernin puolesta. Lisäksi kolmansien osapuolten pitäisi kunnioittaa sitä, että Flint Group -konsernin työntekijät ovat näiden Käytännesääntöjen alaisia, eikä heitä pitäisi koskaan rohkaista tällä tavalla. 1 Työtekijä tarkoittaa Käytännesääntöjen merkityksessä tilapäiset ja pysyvät työntekijät ja alihankkijat. 2

4 2. Käytännesääntöjen ja lain noudattaminen 3 Jokaisella meistä on vastuu toimia rehellisesti Flint Group -konsernin puolesta toimittaessa. Jokaisessa maassa, jossa Flint Group -konserni toimii, sen työntekijöiden odotetaan olevan tuntevan lait, säännöt ja säädökset, tietämättömyys laista ei ole hyväksyttävä syy vaatimustenmukaisuuden jättämiseksi. Kaikkien työntekijöiden odotetaan noudattavan lakia, Käytännesääntöjä ja Flint Group -konsernin käytäntöjä ja heidän rooliinsa ja vastuuseensa sovellettavia minimikäytännön standardeja. Lisä johtoasemassa olevilla on erityinen vastuu näyttää esimerkkiä ja toimia rehellisesti. Heidän pitäisi varmistaa, että heidän valvontansa alaiset ihmiset on koulutettu ja tietävät ja noudattavat Käytännesääntöjä. Jos havaitset toimintaa, joka näyttää rikkovan lakia, Käytännesääntöjä tai Flint Group -konsernin käytäntöjä ja minimikäytännön standardeja, sinulla on velvollisuus raportoida tästä yhdellä joillakin kohdassa 18 (Eettiset neuvot ja rikkomuksista raportoiminen) määritetyllä tavalla. Jos et ole varma, mitä tehdä tilanteessa, katso Käytännesääntöjen asianomaista osaa, puhu esimiehesi tai mieluiten jonkun muun tässä asiakirjassa esitetyn mahdollisen kontaktin kanssa. Flint Group kohtelee kaikkia Käytännesääntöjen rikkomuksia vakavasti huolimatta siitä, miten pieneltä tai merkityksettömältä rikkomus saattaa näyttää. Kaikki väitetyt rikkomukset tutkitaan viipymättä, ja todistetusta vaatimusten noudattamatta jättämisestä voi seurata ankara kurinpidollisia toimenpiteitä, mukaan lukien työsuhteen päättäminen. Lisäksi kolmas osapuoli, joka ei kunnioita Käytännesääntöjä, saattaa havaita, että heidän sopimuksensa päätetään tai sitä ei uusita. Jos Flint Group määrittää, että tämän säännön rikkominen rikkoo myös sovellettavissa olevaa lakia, tapaus tutkitaan ja välitetään tarvittaessa asiaan kuuluville viranomaisille. Sääntömme ei ole sopimus. Se ei määritä mitään tiettyjä työoikeuksia tai takaa työtä millekään tietylle ajanjaksolle. Flint Group kunnioittaa ja tukee YK:n Global Compact -aloitetta (http:// On tärkeää, että tarkastelemme jatkuvasti sääntöjämme ja käyttäytymistämme ja kysymme itseltämme seuraavia kysymyksiä: Käyttäydyinkö arvojemme mukaisesti? Noudatinko Käytännesääntöjä ja lakia? Jos tapaus uutisoitaisiin, olisinko tyytyväinen tekemääni päätökseen? Tuntuuko siltä, että tämä on oikea tapa tehdä asioita? Olisinko ylpeä käyttäytymisestämme tässä tilanteessa? Miltä minusta tuntuisi, jos tilanne käännettäisiin ja olisin saman käyttäytymisen vastaanottajana? Onko tekemäni päätös oikeudenmukainen, ammattimainen ja tosiasioihin perustuva? Onko toimintani vaikuttanut kielteisesti tai haitallisesti toiseen henkilöön ilman voimassa olevaa ja kohtuullista oikeutusta? Olenko antanut omien henkilökohtaisten etujeni tai arvioni vaikuttaa toimintaani? 3

5 3. Yritysetiikka Kaikkien Flint Group -konsernin työntekijöiden ja kolmansien osapuolten odotetaan noudattavan korkeita liiketoiminnan ja persoonallisen etiikan standardeita heille osoitettuja velvollisuuksia ja vastuualueita suorittaessaan. Tämä vaatii rehellisyyttä ja vakaata harkintaa kaikilla osa-alueilla, joilla toimitaan muiden Flint Group -konsernin työntekijöiden, julkisuuden, liikeyhteisön, asiakkaiden, toimittajien, kilpailijoiden ja säätelevien viranomaisten kanssa. Hyvää eettistä toimintaa saatetaan vaatia enemmän kuin laki vaatii. Flint Group -konsernin käytäntönä on harjoittaa liiketoimintaa korkeimpien eettisten standardien mukaisesti kaikissa maissa, joissa se toimii, jotta Flint Group - konsernin ja sen toimihenkilöiden ja työntekijöiden rehellisyys ei ole kyseenalaista. 4. Turvallisuus, terveys ja ympäristö Flint Group on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa kaikkien turvallisuutta ja terveyttä sekä ympäristön ja työpaikan lakeja noudattaen tavalla, joka ottaa parhaiten huomioon työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden ja ympäristönsuojelun. Siksi Flint Group odottaa kaikkien työntekijöidensä tekevän parhaansa noudattaakseen näitä lakeja ja säädöksiä kirjaimellisesti ja noudattaa seuraavia Yrityksen oleellisia Turvallisuutta ja terveyttä ja ympäristöä koskevien käytäntöjen elementtejä: Odotamme jokaisen työntekijän olevan vastuussa omasta turvallisuudestaan ja toimimaan turvallisella tavalla. Lisäksi pyydämme, että työntekijät tiedottavat kollegoilleen välittömästi, kun näkevät jonkun toimivan turvattomasti. Flint Group -konsernin perustavanlaatuinen tavoite on nolla työpaikkatapaturmaa. Kaikissa työpaikan toiminnoissa käytetään tätä standardia ohjaavana periaatteena, kun olemassa olevia tai uusia työprosesseja, tuotekehitystä ja tuotesuunnittelua harkitaan. Flint Group on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen työpaikan. Tarjoamme tarpeelliset työkalut ja koulutuksen, joilla varmistetaan, että työntekijämme pystyvät tekemään työnsä ja harjoittamaan liiketoimintaa turvallisesti. Noudatamme kaikkia paikallisia sovellettavia sääntöjä, lakeja, säädöksiä tai Flint Group -konsernin standardia, mikä tahansa on ankarampi. Tässä tarkoituksessa ja mahdollisesti uusia säädöksiä tuovaa lainsäädännön ennustamisessa käytetään ennakoivia työkaluja ja tekniikoita. Flint Group käyttää vain tärkeitä toimittajia ja alihankkijoita, joilla on asianmukaiset säädökselliset hyväksynnät. Odotamme, että toimittajamme ja alihankkijamme jakavat näkemyksemme työpaikan turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun nähden. Flint Group pyrkii vähentämään päästöjen ja purkausten aiheuttamaa saastumista. Säästämme aktiivisesti energiaa tuotteidemme käyttöiän aikana. Lisäksi käytämme turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä koskevia tietoja, jotta työntekijöillä ja asiakkailla on mahdollisuus käyttää täysin vaatimustenmukaisia etikettejä ja käyttöturvallisuustiedotteita. 4

6 5. Työolosuhteet A. Pakkotyö Flint Group tuomitsee pakkotyön tai pakollisen työn, ja noudattaa jokaisen sellaisen maan lakeja, joissa se toimii. B. Lapsityövoima Flint Group tunnustaa jokaisen lapsen oikeuden tulla suojelluksi taloudelliselta riistolta ja noudattaa työntekijöiden palkkaamisessa minimityöllistämisikää koskevia lakeja jokaisessa sellaisessa maassa, joissa se toimii. Tämän lisäksi Flint Group noudattaa kaikkina aikoina lasten oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta. (http://www.unicef.org/lac/spbarbados/legal/global/general/declaration child1959.pdf) C. Syrjinnän vastaisuus Flint Group tunnistaa jokaisen sen työntekijän arvokkuuden ja oikeuden työpaikkaan, jossa ei ole häirintää, väärinkäyttöä tai yhtiön rangaistusta. Päätökset palkkauksesta, palkasta, eduista, ylennyksestä, lopettamisesta tai eläkkeelle jäämisestä perustuvat yksinomaan työntekijöiden kykyyn tehdä työnsä. Flint Group ei syrji ketään minkään sovellettavien lakien suojaaman ominaisuuden perusteella, vaan varmistaa aina, kun tällaista toimintaa ei ole käsitelty tai ennakoitu sovellettavissa laeissa, että syrjintää ei tapahdu rodun, uskon, vamman, sukupuolen, siviilisäädyn, äitiyden, uskonnollisen tai poliittisten vakaumusten, iän tai sukupuolisen suuntauksen perusteella. D. Työvoimalait ja minimikäytäntöä koskevat standardit Flint Group noudattaa sovellettavia työvoimalakeja, säädöksiä ja toimialan standardeja kaikissa maissa, joissa se tarjoaa työpaikkoja. Flint Group -konsernin työntekijöille tarjotaan oikeudenmukainen palkka heidän tarjoamistaan palveluista. Flint Group odottaa, että työntekijät eri puolella maailmaa eivät kärsi minkäänlaisesta häirinnästä, kiusaamisesta, uhkailusta, epäkunnioittavasta kohtelusta, uhkaavista työympäristöistä, jne. E. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Flint Group kunnioittaa ja tukee YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen henkeä (http://www.un.org/en/documents/udhr/ index.shtml). 6. Luottamukselliset tiedot Flint Group uskoo, että sen omistusoikeudelliset tiedot ovat tärkeä omaisuusvara sen yritysten toiminnoissa, ja kieltää näiden tietojen luvattoman käytön tai paljastamisen. Flint Group saa satunnaisesti luottamuksellisia tietoja muilta yrityksiltä vaitiolovelvollisuuden alaisena, ja työntekijöiden pitäisi suojata näitä tietoja sopimuksen vaatimalla tavalla. Flint Group kunnioittaa 5

7 muiden yritysten oikeuksia näiden omistusoikeudellisiin tietoihin ja vaatii, että sen työntekijät noudattavat täysin sovellettavia lakeja ja säädöksiä ja näiden henkeä tällaisten oikeuksien suojelemisessa. Kaikki Flint Group -konsernia tai sen yrityksiä, työntekijöitä, asiakkaita ja toimittajia koskevat muut kuin julkiset tiedot ovat luottamuksellisia. Flint Group - konsernin työntekijöille, toimihenkilöille tai johtajille annetaan luottamuksellisia tietoja. Tällaisia luottamuksellisia tietoja saa käyttää vain asianmukaiseen liiketoimintatarkoitukseen. Luottamuksellisia tietoja ei saa jakaa kenenkään Flint Group -konsernin ulkopuolisen kanssa, mukaan lukien perhe, ystävät tai muut työntekijät, jotka eivät tarvitse näitä tietoja työvelvollisuuksien suorittamiseen. Flint Group -konsernin työntekijöitä saatetaan vaatia allekirjoittamaan määrätty vaitiolovelvollisuussopimus työsuhteensa aikana Flint Group -konsernissa, jossa täällä myöhemmin esitettävä luottamuksellisten tietojen ei-tyhjentävä luettelo saattaa tarjota suuntaviivat, mutta jota ei saa pitää vakuuttavana sen sisällön tai laajuuden suhteen. Flint Group -konsernin työntekijä on sovellettavien lakien tai toimialueiden rajoitusten mukaan velvollinen pitämään kaikki tiedot luottamuksellisina myös sen jälkeen, kun työsuhde Flint Group -konsernin kanssa päättyy. Seuraava on ei-tyhjentävä luottamuksellisten tietojen luettelo: Flint Group -konsernin senhetkiset ja ennustetut kaupankäyntitulokset ennen Flint Group on toimittanut ne yleisön saataville. Kauppasalaisuudet, jotka sisältävät kaikki liiketoimintaa koskevat tai tekniset tiedot, kuten kaava, ohjelma, menetelmä, prosessi, tekniikka, kokoelma tai tiedot, jotka ovat arvokkaita, koska niitä ei yleisesti ole tiedossa. Kaikki oikeudet keskintöihin tai prosesseihin, jotka työntekijä on kehittänyt Flint Group -konsernin tiloja tai kauppasalaisuustietoja käyttäen tai jotka ovat syntyneet työstä Flint Group -konsernille tai Flint Group -konsernin liiketoimintaan liittyen. Asiakastiedot, tarjoukset sekä hinnoittelu ja ehdot. Toimittajatiedot, tarjoukset sekä hinnoittelu ja ehdot. Tuotantoprosessit, kapasiteetit ja tulos. Omistusoikeudelliset tiedot, kuten asiakasluettelot ja asiakkaiden luottamukselliset tiedot. Mihin tahansa ja kaikkeen julkiseen viestintään ja viestintään tiedotusvälineiden kanssa, joissa Flint Group -konserni on osallisena (muu kuin pelkkä kauppatiedote) täytyy saada etukäteen Chief Executive Officer -toimihenkilön hyväksyntä. 7. Eturistiriidat Eturistiriidat voivat mahdollisesti vahingoittaa asiakassuhteita ja ja Flint Group - konsernin mainetta ja altistaa Flint Group -konsernin laillisille seuraamuksille. Viestintä ja valppaus ovat siksi pakollisia sen varmistamiseksi, että et pane itseäsi tilanteeseen, jossa henkilökohtaiset edut tai suhteet ovaf ristiriidassa asiakkaiden etujen tai suhteiden kanssa. Kun edustat meitä tai toimit asiakkaidemme kanssa, sinun täytyy toimia asiantuntevasti ja puolueettomasti. On tärkeää, että jopa eturistiriidalta mahdollisesti näyttäviä toimintoja vältetään. Mikään henkilökohtainen tai yksityinen mahdollisuus tai suhde, mahdollinen taloudellinen etu tai muu etu sinulle tai kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien 6

8 ystävä, sukulainen tai liikekumppani, ei saa vaikuttaa tai antaa vaikutelmaa siitä, että ne vaikuttavat, tekemiisi päätöksiin. Eturistiriidat saattavat sisältää mm. seuraavia: ulkopuolinen työ tai työsuhde ulkopuolinen liikesuhde tai etu asiakkaalta tai kilpailijalta liikesuhde Flint Group -konsernin puolesta kenenkään sellaisen ihmisen kanssa, joka on sukulainen tai henkilökohtainen ystävä, tai sukulaisen tai ystävän hallitseman yrityksen kanssa asema, jossa sinulla on vaikutusta tai kontrolli jonkun henkilön kompensaatioon, joka on sukulainen tai romanttinen kumppani, tai henkilökohtaisten etujen hyväksyntä, kuten jokin muu kuin vaatimaton lahja tai kestitys henkilöltä tai organisaatiolta, joka toimii tai jonka odotetaan toimivan Flint Group -konsernin kanssa jossakin liiketoimessa. Työntekijöiden täytyy jatkuvasti paljastaa esimiehilleen kaikista tilanteista, jotka mahdollisesti esittävät eturistiriitaa työntekijän ja Flint Group -konsernin perusteella. Mahdollisen ristiriidan paljastaminen ilmoittamalla etukäteen työntekijöiden esimiehelle on avain näiden sääntöjen jatkuvan noudattamiseen. 8. Lahjonta ja korruptio Jokainen työntekijä, johtaja, kolmas osapuoli ja kaikki muut, jotka toimivat Flint Group -konsernille tai sen puolesta, on vastuussa sen varmistamisesta, että Flint Group -konserni ei ole sekaantunut sopimattomaan toimintaan. Tämä velvollisuus koskee samalla tavalla kaikkia liiketapahtumia koko maailmassa riippumatta käsitetyistä tavanomaisista tai pakollisista paikallisista käytännöistä. Flint Group kieltää nimenomaisesti lahjonnan ja korruption kaikissa muodoissa, niin suoran kuin epäsuoran, kaikissa liiketoimissa kaikissa niissä osissa maailmaa, joissa se toimii. Tämä koskee kaikkia Flint Group -konsernin työntekijöitä, liikekumppaneita ja kolmansia osapuolia, jotka harjoittavat liiketoimintaa Flint Group -konsernin puolesta. Flint Group kieltää erityisesti tarjouksen, lahjan, lupauksen tai maksun hyväksymisen tai muun edun tai suosionosoituksen tai kestityksen suorittamisen tai tällaisen aiheuttamisen suoraan tai epäsuorasti seuraavissa tarkoituksissa: Kenelle tahansa valtion virkamiehelle, kun aikomuksena on vaikuttaa mihin tahansa toimintaan, toimimatta jättämiseen tai päätökseen, jonka avulla säilytetään Flint Groupin liiketoimintaetu tai Kenelle tahansa muulle, kun on tarkoitus vaikuttaa henkilöön siten, että hän toimii halutulla tavalla tai palkitsemalla henkilöä, jotta hän suorittaa työnsä halutulla tavalla tai väärin. Valtion virkamiehiä ovat kaikki julkiset virkamiehet tai valtion työntekijät missä tahansa maailmassa ja millä tahansa tasolla, valtion omistamat entiteetit, kuten yliopistot tai kunnallistekniikkaa tarjoavat yhtiöt, poliittiset puolueet tai julkiset kansainväliset organisaatiot, kuten Punainen risti. Paikallisista käytännöistä huolimatta Flint Group ei lahjusten antamista missään tilanteessa ts. maksuja valtion virkamiehille rutiinitoimintojen suorittamisesta (kuten papereiden käsittely, lupien myöntäminen jne.) velvollisuuksien nopeuttamiseksi (ts. toimintojen,

9 joita he ovat sitoutuneet suorittamaan). Paikallisen lain tai säädösten määrittämät paikalliselle hallintoviranomaiselle maksettavat maksut eivät ole lahjuksia. Meidän on myös tiedostettava, että kaupallisia järjestelyjä, kuten konsultointeja tai komissiosopimuksia ja lahjoituksia hyväntekeväisyyteen voidaan käyttää lahjonnan salaamiseen. Kaikki kolmansien osapuolten sopimukset ja hyväntekeväisyyteen liittyvät lahjoitukset voidaan suorittaa vain Flint Groupin käytäntöjen mukaisesti. Flint Group rohkaisee raportoimaan nopeasti tämän Käytännesäännön noudattamatta jättämisen yrityksen sekä toteutuneen tai epäillyn tapauksen. Kenenkään ei tulisi kääntää selkäänsä toteutuneelle lahjonnalle, yritetylle lahjonnalle tai varoitusmerkeille, jotka saattavat olla merkki lahjonnasta. A. Kaupallinen lahjonta Flint Group ei hyväksy maksujen tai maksun kaltaisten suoritusten (lahjoja, palveluksia, hyväntekeväisyyslahjoituksia jne.) tarjoamista, suorittamista, pyytämistä tai vastaanottamista, joiden tarkoituksena on vaikuttaa henkilöihin liiketoimintamahdollisuuksien tarjoamiseksi Flint Groupille tai liiketoimintapäätösten tekemiseksi Flint Group -konsernin eduksi, tai jos tarkoituksena on, että toiminta tulisi suorittaa virheellisesti. Flint Group -konsernin tavoitteena on kilpailla markkinoilla erinomaisilla tuotteilla, palveluilla ja kilpailukykyisillä hinnoilla. Kaupallinen lahjonta olemassa olevan liiketoimen jatkamiseksi tai uuden liiketoimen saavuttamiseksi ei ole hyväksyttävää ja on kiellettyä kaikissa tapauksissa. Käytännesäännön tämän osion rikkomisen lisäksi nämä toiminnot saattavat rikkoa paikallisia sovellettavia lakeja ja aiheuttaa työntekijälle sakkoja tai vankeusrangaistuksen. Tämä osio ei kiellä alan käytännön mukaisia neuvoteltuja ennakkoalennuksia, ostoalennuksia tai bonusmaksuja asiakkaille tai alan käytännön mukaisia asiakkaan rahoitusjärjestelyjä juridisten entiteettien kanssa tai näiden entiteettien omistajien kanssa. B. Lahjat, viihde ja sponsorointi Etuoikeutetun kohtelun saamiseksi palkkiona tai kannustimena annettuja lahjoja tai tarjottua viihdettä ei sallita. Joissakin tapauksissa kohtuullisten lahjojen antaminen ja vastaanottaminen on hyväksyttävää. Liikelounas voi esimerkiksi tarjota rennon tavan tietojen vaihtamiseen. Niiden määrästä, toistuvuudesta ja olosuhteista riippuen ne voidaan kuitenkin katsoa lahjuksiksi, poliittisiksi maksuiksi tai kohtuuttomaksi vaikuttamiseksi. Tärkein huomioitava asia on, että voidaanko lahjat ja viihde tulkita edes kohtuullisesti siten, että niiden tarkoituksena on palkitseminen, kannustaminen palveluksen tekemiseen tai etuoikeutettuun kohteluun. Jos vastaus on kyllä, ne ovat Flint Groupin käytännön mukaisesti kiellettyjä. Lahjojen ja viihteen vaihtamisen, mukaan lukien matkakustannusten maksamisen ja kaikkien sponsorointisopimusten solmimisen tulee noudattaa Flint Groupin käytäntöjä. Lahjoja, mukaan lukien kaikki vieraanvaraisuus, ei voida antaa suoraan tai epäsuorasti valtion virkamiehille ilman Flint Group -konsernin lakiosaston ennakkohyväksyntää. Valtion virkamiehille ei voida antaa käteis- tai matkapalkkioita

10 9. Rahanpesu tai muita etuisuuksia missään olosuhteissa. Huomioi lahjomattomuus jatkuvasti. Olemmeko varmoja siitä, että antamamme tai vastaanottamamme vieraanvaraisuus tai lahjat kestävät tarkastuksen? Rahanpesulla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa laittomilla keinoilla hankitun rahan lähde piilotetaan laillisen liiketoiminnan tapahtumilla. Flint Group - konsernille työskentelevien tai konsernin puolesta työskentelevien ei tule koskaan sallia, että heitä käytetään rahanpesun välineenä, laittomien toimien rahoittajina tai laittomien toimien tukijoina. Flint Group -konsernille työskentelevien tai konsernin puolesta työskentelevien ei tule koskaan sallia, että Flint Group -konsernin resursseja tai järjestelmiä käytetään rikollisiin tai laittomiin toimiin ja heidän oletetaan noudattavan erityistä varovaisuutta, jos heidän tietoonsa paljastuu tapahtumia tai toimintoja, jotka vaikuttavat epätavallisilta tai tavallisista poikkeavilta, tai jos heitä pyydetään suorittamaan jotakin, joka ei noudata tiukasti riskikartoituksen, tietojen kirjauksen tai tarkastusprosessin vaatimuksia. 10. Petos ja laiton toiminta Kaikki käyttäytymismallit tai tapahtumat, jotka pyrkivät ohjaamaan taloudellisia tai muita etuja sinulle tai kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien Flint Group - konsernin tai asiakkaan varojen väärinkäyttö, eivät ole pelkästään Käytännesääntöjen ja työsopimuksesi vastaisia vaan myös rikollista toimintaa useimmilla lainkäyttöalueilla. Flint Group tutkii, ja tarvittavissa tapauksissa raportoi, kaiken petollisen tai laittoman toiminnan asianmukaisille viranomaisille muiden sen hallitsemien oikeuksien lisäksi. Flint Group vaatii, että sen työntekijät, virkailijat ja johtajat raportoivat kaikki tunnetut tai epäillyt petokset tai muut laittomat toiminnot, jotka liittyvät Flint Groupiin ja/tai Flint Groupille työskenteleviin tai konsernin puolesta työskenteleviin tämän Säännön artikkelin 18, Eettiset neuvot ja rikkomuksista raportointi, mukaisesti. 11. Kaupan säätely Flint Groupin henkilökunnan tulee kiinnittää erityistä huomiota kansainvälisen kaupan sääntöihin, mukaan lukien vientiin liittyvät säännöt, tuontivaatimukset ja talouspakotteiden lait (yhdessä kaupan säätelyn kanssa). Eräät maat, joissa Flint Group toimii, ovat asettaneet tiettyihin maihin, entiteetteihin ja henkilöihin liittyviä kaupan rajoituksia. Useimmat maat säätelevät ajoittain myös tiettyjen tuotteiden vientiin, loppukäyttöön, teknologiaan, ohjelmistoihin ja palveluihin liittyen. Näiden lakien rikkomisesta seuraavat rangaistukset saattavat olla erittäin huomattavia. Rangaistukset saattavat sisältää siviilioikeuden tai rikosoikeuden määräämiä sakkoja, vankeusrangaistus, vientilupien peruuttaminen ja poissulkeminen valtion sopimuksista. Näitä lakeja sovelletaan usein myös henkilöihin ja toimintoihin lain määrittäneen maan ulkopuolella. Kaupparajoitukset sisältävät tavallisesti: Vienti tai jälleenvienti kiellettyyn tai pakotteiden alaiseen maahan tai entiteettiin tai yksilölle, jolla ei ole asianmukaista lisenssiä tai valtuutusta, 9

11 Pakotteiden alaiseen maahan liittyvä tuonti tai kiinteistökaupat, Tuonti tai kiinteistökaupat pakotteiden alaisen entiteetin tai yksilön kanssa, Liiketoiminta pakotteiden alaisen maan, entiteetin tai yksilön kanssa, Kiellettyjen tuotteiden, ohjelmistojen, teknisten tietojen tai teknologian siirto ilman lisenssiä sähköpostitse, lataamalla tai paljastamalla pakotteiden alaisen maan henkilöille, Kielto osallistua tiettyihin boikottitoimenpiteisiin esim. Yhdysvaltojen boikotin vastaiset lait. Flint Group -konsernille tai konsernin puolesta työskentelevien on aina toimittava kaikkien soveltuvien kaupan säätelyyn liittyvien lakien ja säädösten mukaisesti. Tämän vuoksi Flint Group: Tarkkailee asianmukaisia vienti- ja tuontisäädöksiä, jotka hallitsevat Flint Group -konsernin raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden toimituksia sekä sovellettavia kansainvälisiä kauppasopimuksia, Ei suorita liiketoimintaa (tuontia tai vientiä) sellaisten maiden kanssa, jotka ovat Flint Groupin ja/tai sen liiketoimintaan sovellettavien kauppasaartojen ja/tai talouspakotteiden alaisia, Ei koskaan laajenna liiketoimintaa vieraaseen maahan, jossa Flint Group ei ole aikaisemmin harjoittanut liiketoimintaa, riskiä arvioimatta ja keskustelematta siitä johdon sekä Flint Group -konsernin lakiosaston kanssa. 12. Kartelli- ja kilpailulaki Flint Group on sitoutunut noudattamaan vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan periaatteita. Käytäntömme mukaista on kilpailla voimakkaasti ja tehokkaasti ja noudattaa samalla sovellettavia kartelli- ja kilpailulakeja ja säädöksiä kaikissa niissä maissa, joissa toimimme. Vastaavasti meidän tulee: olla mahdollisimman vähän yhteydessä kilpailijoihimme, olla paljastamatta, etsimättä tai vaihtamatta kilpailijoiden kanssa mitään kaupallisesti arkaluontoisia tietoja, kuten hinnat, sopimusneuvottelut, kapasiteetti, tuotantokustannukset, kauppastrategiat tai suunnitelmat, tarjousaikomukset, asiakkaat ja markkinaosuus, olla keskustelematta mistään kaupallisesti arkaluontoisista tiedoista kilpailijoiden tai potentiaalisten kilpailijoiden kanssa yhteistyrityksiin liittyen. ellei se liity tiettyyn yhteisyritykseen, olla keskustelematta arkaluontoisista tiedoista, kun osallistumme kaupan ja alan yhdistyksiin ja vaihtaa kilpailijan kanssa vain tapahtuman suorittamiseen laillisesti vaadittavia tietoja, kun tuotteita myydään kilpailijalle tai ostetaan kilpailijalta. On laitonta solmia mitään sopimusta kilpailijoiden kanssa hinnasta, kustannuksista, ehdoista, asiakkaista, markkinoista, tuotannosta, liiketoimintasuunnitelmista tai mistään muista asioista, joka voisi vaikuttaa kilpailuun. Sanaton sopimus hintojen kiinnittämisestä tai markkinoiden allokoimisesta on yhtä laiton kuin sanallinen tai kirjallinen sopimus. 10

12 13. Viralliset tutkinnat Syyttäjillä ja hallituksen sääntelijöillä on laaja valtuutus tarkistaa mahdollisia lain rikkomuksia. Ne voivat koota suuria valamiehistöjä (tai vastaavia), haasteasiakirjoja ja pyytää Flint Group -konsernin työntekijöiltä haastatteluita tai lausuntoa. Flint Group -konsernin käytäntönä on yhteistyö valtion tutkijoiden kanssa kohtuullisten pyyntöjen kanssa. Samanaikaisesti Flint Group on oikeutettu kaikkiin lain tarjoamiin turvatoimiin rikkomuksen suorittajaan liittyvän tutkimuksen suorittamiseksi, asianajaja mukaan lukien. Jos valtion edustaja tai valtion toimisto ottaa yhteyttä keneenkään Flint Group -konsernin työntekijään tai pyytää pääsyä tietoihin tai asiakirjoihin tarkistuksen suorittamiseksi, työntekijän on ilmoitettava tästä välittömästi esimiehelleen tai Flint Group - konsernin lakiosastolle ja vastattava Flint Group -konsernin tavanomaisen liiketoimintakäytännön mukaisesti. Jos sovellettava laki näin vaatii, vastaavat aineistot on säilytettävä, mukaan lukien tutkimukseen mahdollisesti liittyvät asiakirjat. Jos tutkimukseen tai vastaamiseen liittyy kysymyksiä, työntekijän tulee ottaa yhteyttä Flint Group -konsernin lakiosastoon. 14. Poliittinen osallistuminen Flint Group -konsernin käytäntönä on, että konsernin varoja ei käytetä poliittisiin lahjoituksiin millekään ehdokkaalle tai poliittiselle puolueelle. Tämä kielto ei koske pelkästään suoria lahjoituksia vaan myös ehdokkaiden tai poliittisten puolueiden epäsuoraa avustamista tai tukea erikoisillallisten lippujen tai muiden rahankeruutapahtumien muodossa sekä muiden tavaroiden, palveluiden tai laitteistojen järjestämistä poliittisille puolueille tai komiteoille. Flint Group - konsernin ei avusta kenenkään henkilön osallistumista politiikkaan tai poliittisiin tapahtumiin suoraan tai epäsuorasti. Kaiken tyyppinen poliittinen vaikuttaminen on kiellettyä. 15. Liiketapahtumien kirjaaminen ja Flint Group -konsernin kirjanpitotietueet Flint Group suorittaa kirjanpidon, laskut, tiedot ja tilit siten, että ne kuvaavat kohtuullisin tiedoin, tarkasti ja oikeudenmukaisesti Flint Group -konsernin varojen tapahtumia ja luovutuksia. Jokaisen työntekijän on pidettävä tarkkoja ja oikeudenmukaisia tietoja tapahtumista, aikaraporteista, kulutileistä ja muista Flint Groupin tiedoista. Flint Group suunnittelee ja ylläpitää riittäviä sisäisiä ohjaimia kohtuullisen tarkkuuden vahvistamiseksi, jotta tapahtumat on hyväksytty, suoritettu ja tallennettu oikein. Kaikki Flint Group -konsernin kirjat, kirjanpitotietueet, tilit, varat ja omaisuusvarat täytyy pitää niin, että ne kuvaavat tarkasti ja asianmukaisesti kirjanpitojaksoa, jossa liiketapahtumat tapahtuivat ja taustalla olevat liiketapahtumat ja Flint Group -konsernin liiketoiminnan luonne täytyy kuvata kohtuullisen yksityiskohtaisesti. Sellaisia kirjauksia ei saa tehdä, jotka tahallisesti kätkevät tai naamioivat jotakin Flint Group -konsernin liiketapahtumaa. Tässä suhteessa seuraavia ohjeita täytyy noudattaa: 1. Missään tarkoituksessa ei saa luoda salaisia, kirjaamattomia tai kirjanpidon ulkopuolisia varoja tai omaisuusvaroja. 2. Vääriä tai kuvitteellisia laskuja ei saa maksaa tai luoda. 11

13 3. Vääriä tai keinotekoisia kirjauksia ei saa tehdä eikä harhaanjohtavia raportteja saa julkaista. 4. Flint Group -konsernin varat ja velat tunnistetaan ja ilmoitetaan Flint Group -konsernin vakiokäytäntöjen ja yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti sen mukaan kuin niitä on kullakin hetkellä muokattu. Jos joku Flint Group -konsernin työntekijä uskoo, että Flint Group -konsernin kirjanpitotietoja ei hallita näiden vaatimusten mukaisesti, työntekijän tulee raportoida asiasta suoraan sopivalle esimiestasolle tai artikkelin 18, Eettiset neuvot ja rikkomuksista raportointi, mukaisesti. 16. Flint Group -konsernin varojen käyttö Flint Group -konsernin varoja voidaan käyttää vain laillisiin tarkoituksiin Flint Group -konsernin IT-käytäntöjen mukaisesti ja vain valtuutettujen työntekijöiden tai heidän määrittämien henkilöiden toimesta. Tämä koskee sekä aineellisia että aineettomia varoja.. Eräitä esimerkkejä aineellisista varoista ovat toimistotarvikkeet, kuten puhelimet, kopiokoneet, tietokoneet, kalusteet, tarvikkeet ja tuotantolaitteistot. 17. Internet ja sähköposti Internet ja sähköposti tarjotaan Flint Group -konsernin työntekijöille työkäyttöön, eikä niitä ole tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Työntekijöiden oletetaan käyttävän näitä resursseja Flint Group -konsernin IT-käytäntöjen ja menettelytapojen mukaisesti. Lisäksi käyttäjiä sitovat paikalliset, osavaltion, ja liittovaltion vaatimukset sekä soveltuvat kansainväliset lait sekä sopimusvelvoitteet, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta Flint Group -konsernin verkon ja Internet-palveluiden palveluntarjoajien hyväksyttävä käyttö. 18. Eettiset neuvot ja rikkomuksista raportointi Useisiin päivittäisiin liiketoiminnan toimintoihin liittyviin ongelmiin ei ole helppoja vastauksia. Joissakin tapauksissa oikea toimintatapa on itsestään selvä mutta muissa monimutkaisemmissa tilanteissa parhaasta toimintatavasta päättäminen saattaa olla vaikeaa. Flint Group -konsernille tai konsernin puolesta työskenteleville on käytettävissä useita vaihtoehtoja yhdenmukaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, tai jos he haluavat raportoida poikkeuksista yhdenmukaisuudessa. Näitä ovat mm.: (1) keskustelu esimiehen tai johtajan kanssa, (2) muodollisen sisäisen prosessin käyttäminen, kuten muodollinen valitusprosessi, (3) keskustelu henkilöstöhallinnon kanssa ja (4) yhteydenotto Flint Group -konsernin yhdenmukaisuudesta vastaaviin henkilöihin. Lisäksi Flint Group -konsernin maksuton Etiikan ja yhtenäisyyden puhelin ja verkkolomake on käytettävissä 24 tuntia päivässä, 365 päivää vuodessa, jotka mahdollistavat vakavista yhdenmukaisuuden rikkomuksista ilmoittamisen nimettömänä, mukaan lukien petos, syrjintä, häirintä, väkivalta, juridiset asiat, käytännöt tai säädösrikkomukset tai ympäristöongelmat. Kaikkiin raportteihin suhtaudutaan vakavasti. Jokainen syytös tutkitaan, ja jos se on perusteltu, ratkaistaan sopivan korjaustoimenpiteen ja/tai kurinpitotoimen avulla. Jos työntekijä haluaa ilmoittaa henkilöllisyytensä, hänelle annetaan palautetta, kun tutkimus on suoritettu. 12

14 Flint Group ei hyväksy mitään kostotoimenpiteitä tai vastatoimia heitä kohtaan, jotka raportoivat poikkeuksista yhdenmukaisuudessa vilpittömässä mielessä. Kostotoimenpiteisiin liittyvä nollatoleranssi-käytäntömme toimii yhdessä uskomuksemme kanssa, jonka mukaan asioista ilmoittaminen on aina oikea toimintatapa. Jos ilmoitat huolenaiheesta tai ilmoitat väärinkäytöksen vilpittömässä mielessä tai osallistut tutkimukseen etiikkaan tai yhdenmukaisuuteen liittyvässä asiassa, noudatat tällöin Sääntöjämme. Flint Group ei hyväksy sinuun kohdistuvia kostotoimenpiteitä missään olosuhteissa. Flint Group pitää kostotoimenpiteitä väärinkäytöksinä, jotka saattavat riittävän vakavina aiheuttaa kurinpitorangaistuksen ja työsuhteen päättämisen. Jos raportoit rikkomuksesta johon olet osallistunut, itseraportointi ja jatkuva yhteistyösi otetaan huomioon mahdollisesta sopivasta rangaistuksesta päätettäessä. Raportointimenettelyä tulee kuitenkin käyttää vain todellisiin huolenaiheisiin. Jos raportoit vilpillisessä mielessä huolenaiheesta, jonka tiedät olevan virheellinen ja/tai haitallinen, tapaus siirretään Communications ja Compliance Senior VP:lle, joka neuvoo asianmukaisen kurinpitotoimen asettamisessa. Jos nostat esille yhdenmukaisuuteen liittyvän huolenaiheen ulkoiseen osapuoleen liittyen (muu kuin tunnistettu ja asianmukainen lakisääteinen tai sääntelyelin) esim. toimittajan tai yhteisöpalvelusivuston kautta milloin tahansa ennen sen esille tuomista sisäisesti tämän säädöksen mukaisesti, tutkimuksen aikana tai kun tutkimus on suoritettu, tapaus siirretään Human Resources, Communications and Compliance -osaston Senior VP:lle, joka neuvoo sinuun kohdistettavan asianmukaisen kurinpitotoimen asettamisessa. Aina, kun yhdenmukaisuuteen liittyvä huolenaihe on esitetty, yhdenmukaisuutta rikkovaan toimintaan oletettavasti osallistunut henkilö katsotaan syyttömäksi, ellei ja kunnes Flint Group määrittää muulla tavalla. Syyttömyyden periaate ennen tosiasioiden ja olosuhteiden määrittämistä on tärkeä suoja työntekijöille joihin kohdistetaan huolenaihe liittyen yhdenmukaisuuden rikkomukseen. Corporate Compliance Officer -toimihenkilöitä, joilta voit kysyä ohjeita, ovat Regional Integrity and Compliance Contacts -yhteyshenkilöt, Flint Group Integrity Officers -toimihenkilöt, Chief Compliance Officer -toimihenkilö ja puheenjohtaja. 19. Käytännesääntöjen hallinta ja luovutus Flint Group -konsernin johtajat hallitsevat näitä Käytännesääntöjä. Kaikki näihin Käytännesääntöihin liittyvät kysymykset tulee ohjata ensin Corporate Compliance Officer -toimihenkilölle. Flint Group jakaa ajoittain Käytännesäännöt työntekijöille ja suorittaa Käytännesääntöjen koulutuksen. Käytössä on vuosittainen Employee Representation Certification (ERC) -prosessi, jossa määrättyjen työntekijöiden ja johtajien tulee vahvistaa, että he ovat lukeneet, ymmärtäneet ja vahvistaneet uudet säännöt ja heidän tulee ilmoittaa mahdollisista ristiriidoista tai muista mahdollisista poikkeuksista Sääntöjen kanssa. Vahvistusprosessi suorittamisen noudattamatta jättäminen voi olla Sääntörikkomus ja aiheuttaa kurinpitorangaistuksen tai muun toimenpiteen yrityksen määräämällä tavalla lain puitteissa. Missään tilanteessa Sääntöjen lukematta jättäminen ei poista velvoitettasi noudattaa niitä. Flint Group -konsernin työntekijöiden, virkailijoiden ja johtajien on noudatettava näitä Käytännesääntöjä ja edustettava Flint Group -konsernia (ja sen

15 tytäryhtiöitä) vastuullisesti kaikilla alueilla ja kaiken aikaa. Käytännesäännöistä ei saa yleisesti ottaen poiketa. Erittäin harvinaisissa tilanteissa saatetaan kuitenkin vaatia Säännöstä poikkeamista. Hallituksen on hyväksyttävä kaikki poikkeukset. Poikkeuspyyntöjen harkinta ja päätös tulee kirjata täysin hallituksen kokouspöytäkirjaan. Käytännesääntöjen tunnetut tai epäillyt rikkomukset tutkitaan ja jokainen näihin rikkomuksiin osallistuva työntekijä tutkitaan. Esimieheen, joka kannustaa näihin rikkomuksiin, tukee niitä tai jättää ne tietoisesti huomioimatta kohdistetaan kurinpitotoimenpide, joka saattaa johtaa työsuhteen päättämiseen. Flint Group -konsernin Audit Committee Boardin tiedot sisältävät: 1. yhteenvedon kaikista Employee Representation Certificates (ERC) - kommenteista ja löydöistä, 2. kaikkien eheys- ja yhdenmukaisuustapausten kirjaaminen - tietojen ja tuloksen raportointi, ja kaikki löydetyt petokset ja rikolliseen toimintaan liittyvät ongelmat. Hallituksen muokkaama: Puheenjohtaja: Päivämäärä: 14

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA Johtokunnan hyväksymä: 16. tammikuuta 2007 Johtokunnan hyväksynnän ensimmäinen tarkastettu versio: 18. lokakuuta 2011 Johtokunnan hyväksynnän

Lisätiedot

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus Liiketapaohjeistus Kultaisten kaarien lupaus Koko liiketoimintamme perusta on, että olemme eettisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia. Hyvän maineen luomiseen menee aikaa. Emme ole pelkkiä mainostajia.

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT Käännös viite: V4 Englanti Code of Conduct (Tehokas huhtikuu 2014) POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto menettelysäännöt Sisällysluettelo Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Perusarvomme Johdanto Menettelysääntöjemme sovellettavuus Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaher-yrityksen käytäntöjen

Lisätiedot

Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet

Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet VIESTI VALSPARIN TOIMITUSJOHTAJALTA Hyvät Valsparin työntekijät, Hienon yhtiömme perustana on sitoutuminen toimimaan liiketoiminnassamme oikealla tavalla, eli

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta DuPontin toimintaohje Kohti kestävää tulevaisuutta TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2011 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: DuPontin työntekijät ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet markkinaehtoista

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 01 Pääjohtajan viesti... 02 Pääjohtajan viesti... 04 Sitoutuminen arvoihimme... 06 Eettisten sääntöjemme noudattaminen... 10 Velvollisuutemme... 14 Avun

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. Solvay Group

Eettiset ohjeet. Solvay Group Eettiset ohjeet Solvay Group Eettiset ohjeet Sisällysluettelo 1. Viesti pääjohtajalta...2 2. Johdanto...4 Kuinka toimintaohjeita käytetään? 3. Etiikka ja rehellisyys työpaikalla...6 Terveys ja turvallisuus

Lisätiedot

GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka. Toukokuu 2007

GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka. Toukokuu 2007 GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka Toukokuu 2007 Sisällysluettelo Johdanto...3 Näin opasta GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka käytetään...3 Kenen on noudatettava näitä periaatteita...3 Työntekijät ja

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 1 Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 2 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Eettinen toimintaohjeisto

Eettinen toimintaohjeisto Eettinen toimintaohjeisto Sulzer on sitoutunut ja sitouttaa työntekijänsä toimimaan liike-elämässä korkeiden eettisten normien mukaan ja noudattamaan voimassa olevia lakeja. Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000

Rehellisyysjulistus. Lokakuu 2000 Rehellisyysjulistus Lokakuu 2000 GE:n työntekijät ovat jo yli sadan vuoden ajan olleet luomassa korvaamattoman arvokasta pääomaa yhtiön maailmanlaajuista mainetta rehellistä yrityskulttuuria suosivana

Lisätiedot