Flint Group. Käytännesäännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Flint Group. Käytännesäännöt"

Transkriptio

1 Flint Group Käytännesäännöt

2 Käytännesäännöt Johdanto Flint Group on täysin sitoutunut eettisiin liiketoimintakäytäntöihin, henkilökohtaiseen rehellisyyteen ja ja näiden Käytännesääntöjen ("Käytännesäännöt" tai Säännöt") sekä kaikkien Flint Group -konserniin sovellettavien noudattamiseen kaikissa maissa, joissa se toimii. Flint Group -konsernin maine vastuullisena toimimisesta näyttelee tärkeää roolia sen menestymisessä. Maineemme on lähtöisin viidestä opastavasta periaatteestamme, jotka määrittävät sen ytimen, kuinka toimimme ja harjoitamme liiketoimintaa: Asiakkaamme ovat kaiken toimintamme painopiste. Jokainen myötävaikuttaa menestykseemme. Rehellisyyden suhteen ei koskaan tehdä kompromisseja. Jatkuva kehitys motivoi tehokkuuteen ja tukee pyrkimyksiämme saavuttaa erinomaisuutta. Johtajuus ja ryhmätyö ovat tavoitteiden saavuttamisen edellytyksiä. Nämä arvot ilmaistaan Käytännesäännöissä toimintaa koskevissa käytännöissä ja standardeissa. Ne määrittävät tavan, jolla hallitsemme toimintojemme taloudellisia ja sosiaalisia sekä turvallisuutta ja ympäristöä koskevia toimintoja. Näitä Käytännesääntöjä täydennetään yksityiskohtaisemmilla käytännöillä ja menettelytavoilla, joilla puututaan vaatimustenmukaisuuden määrättyihin alueisiin. 1

3 Sisällysluettelo 1. kohta Sääntöjen soveltaminen Flint Group -konserniin ja kolmansiin osapuoliin kohta Käytännesääntöjen ja lain noudattaminen kohta Yritysetiikka kohta Turvallisuus, terveys ja ympäristö kohta Työolosuhteet kohta Luottamukselliset tiedot kohta Eturistiriidat kohta Lahjonta ja korruptio 7 9. kohta Rahanpesu kohta Petos ja laittomat käytännöt kohta Kaupan valvonta kohta Kartellien vastainen laki ja kilpailulaki kohta Viralliset tutkinnat kohta Poliittinen osallistuminen kohta Liiketapahtumien kirjaaminen ja Flint Group -konsernin kirjanpitotietueet kohta Flint Group -konsernin varojen käyttö kohta Internet ja sähköposti kohta Eettiset neuvot ja rikkomuksista raportointi kohta Hallinta ja Käytännesäännöistä luopuminen Sääntöjen soveltaminen Flint Group -konserniin ja kolmansiin osapuoliin 2 Flint Group Käytännesääntöjen tarkoitus Flint Group -konsernin eettisen ja laillisen toiminnan yleiset standardit. Nämä säännöt kattavat Flint Group -konsernin työntekijöiden, 1 toimihenkilöiden ja johtajien ja olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden, toimittajien, jakelijoiden, kilpailijoiden, hallituksen ja itsesäätelevien toimistojen, tiedotusvälineiden ja kaikkien muiden sellaisten välillä, joiden kanssa Flint Group -konsernilla on tekemistä. Kolmannet osapuolet Flint Group -konsernin konsulttien, edustajien, jakelijoiden, palveluntarjoajien ja toimittajien ("kolmas osapuoli") odotetaan samalla tavalla noudattavan Käytännesääntöjen periaatteita, koska niitä sovelletaan heidän päivittäiseen toimintaansa Flint Group -konsernin puolesta. Lisäksi kolmansien osapuolten pitäisi kunnioittaa sitä, että Flint Group -konsernin työntekijät ovat näiden Käytännesääntöjen alaisia, eikä heitä pitäisi koskaan rohkaista tällä tavalla. 1 Työtekijä tarkoittaa Käytännesääntöjen merkityksessä tilapäiset ja pysyvät työntekijät ja alihankkijat. 2

4 2. Käytännesääntöjen ja lain noudattaminen 3 Jokaisella meistä on vastuu toimia rehellisesti Flint Group -konsernin puolesta toimittaessa. Jokaisessa maassa, jossa Flint Group -konserni toimii, sen työntekijöiden odotetaan olevan tuntevan lait, säännöt ja säädökset, tietämättömyys laista ei ole hyväksyttävä syy vaatimustenmukaisuuden jättämiseksi. Kaikkien työntekijöiden odotetaan noudattavan lakia, Käytännesääntöjä ja Flint Group -konsernin käytäntöjä ja heidän rooliinsa ja vastuuseensa sovellettavia minimikäytännön standardeja. Lisä johtoasemassa olevilla on erityinen vastuu näyttää esimerkkiä ja toimia rehellisesti. Heidän pitäisi varmistaa, että heidän valvontansa alaiset ihmiset on koulutettu ja tietävät ja noudattavat Käytännesääntöjä. Jos havaitset toimintaa, joka näyttää rikkovan lakia, Käytännesääntöjä tai Flint Group -konsernin käytäntöjä ja minimikäytännön standardeja, sinulla on velvollisuus raportoida tästä yhdellä joillakin kohdassa 18 (Eettiset neuvot ja rikkomuksista raportoiminen) määritetyllä tavalla. Jos et ole varma, mitä tehdä tilanteessa, katso Käytännesääntöjen asianomaista osaa, puhu esimiehesi tai mieluiten jonkun muun tässä asiakirjassa esitetyn mahdollisen kontaktin kanssa. Flint Group kohtelee kaikkia Käytännesääntöjen rikkomuksia vakavasti huolimatta siitä, miten pieneltä tai merkityksettömältä rikkomus saattaa näyttää. Kaikki väitetyt rikkomukset tutkitaan viipymättä, ja todistetusta vaatimusten noudattamatta jättämisestä voi seurata ankara kurinpidollisia toimenpiteitä, mukaan lukien työsuhteen päättäminen. Lisäksi kolmas osapuoli, joka ei kunnioita Käytännesääntöjä, saattaa havaita, että heidän sopimuksensa päätetään tai sitä ei uusita. Jos Flint Group määrittää, että tämän säännön rikkominen rikkoo myös sovellettavissa olevaa lakia, tapaus tutkitaan ja välitetään tarvittaessa asiaan kuuluville viranomaisille. Sääntömme ei ole sopimus. Se ei määritä mitään tiettyjä työoikeuksia tai takaa työtä millekään tietylle ajanjaksolle. Flint Group kunnioittaa ja tukee YK:n Global Compact -aloitetta (http:// On tärkeää, että tarkastelemme jatkuvasti sääntöjämme ja käyttäytymistämme ja kysymme itseltämme seuraavia kysymyksiä: Käyttäydyinkö arvojemme mukaisesti? Noudatinko Käytännesääntöjä ja lakia? Jos tapaus uutisoitaisiin, olisinko tyytyväinen tekemääni päätökseen? Tuntuuko siltä, että tämä on oikea tapa tehdä asioita? Olisinko ylpeä käyttäytymisestämme tässä tilanteessa? Miltä minusta tuntuisi, jos tilanne käännettäisiin ja olisin saman käyttäytymisen vastaanottajana? Onko tekemäni päätös oikeudenmukainen, ammattimainen ja tosiasioihin perustuva? Onko toimintani vaikuttanut kielteisesti tai haitallisesti toiseen henkilöön ilman voimassa olevaa ja kohtuullista oikeutusta? Olenko antanut omien henkilökohtaisten etujeni tai arvioni vaikuttaa toimintaani? 3

5 3. Yritysetiikka Kaikkien Flint Group -konsernin työntekijöiden ja kolmansien osapuolten odotetaan noudattavan korkeita liiketoiminnan ja persoonallisen etiikan standardeita heille osoitettuja velvollisuuksia ja vastuualueita suorittaessaan. Tämä vaatii rehellisyyttä ja vakaata harkintaa kaikilla osa-alueilla, joilla toimitaan muiden Flint Group -konsernin työntekijöiden, julkisuuden, liikeyhteisön, asiakkaiden, toimittajien, kilpailijoiden ja säätelevien viranomaisten kanssa. Hyvää eettistä toimintaa saatetaan vaatia enemmän kuin laki vaatii. Flint Group -konsernin käytäntönä on harjoittaa liiketoimintaa korkeimpien eettisten standardien mukaisesti kaikissa maissa, joissa se toimii, jotta Flint Group - konsernin ja sen toimihenkilöiden ja työntekijöiden rehellisyys ei ole kyseenalaista. 4. Turvallisuus, terveys ja ympäristö Flint Group on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa kaikkien turvallisuutta ja terveyttä sekä ympäristön ja työpaikan lakeja noudattaen tavalla, joka ottaa parhaiten huomioon työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden ja ympäristönsuojelun. Siksi Flint Group odottaa kaikkien työntekijöidensä tekevän parhaansa noudattaakseen näitä lakeja ja säädöksiä kirjaimellisesti ja noudattaa seuraavia Yrityksen oleellisia Turvallisuutta ja terveyttä ja ympäristöä koskevien käytäntöjen elementtejä: Odotamme jokaisen työntekijän olevan vastuussa omasta turvallisuudestaan ja toimimaan turvallisella tavalla. Lisäksi pyydämme, että työntekijät tiedottavat kollegoilleen välittömästi, kun näkevät jonkun toimivan turvattomasti. Flint Group -konsernin perustavanlaatuinen tavoite on nolla työpaikkatapaturmaa. Kaikissa työpaikan toiminnoissa käytetään tätä standardia ohjaavana periaatteena, kun olemassa olevia tai uusia työprosesseja, tuotekehitystä ja tuotesuunnittelua harkitaan. Flint Group on sitoutunut tarjoamaan työntekijöilleen turvallisen työpaikan. Tarjoamme tarpeelliset työkalut ja koulutuksen, joilla varmistetaan, että työntekijämme pystyvät tekemään työnsä ja harjoittamaan liiketoimintaa turvallisesti. Noudatamme kaikkia paikallisia sovellettavia sääntöjä, lakeja, säädöksiä tai Flint Group -konsernin standardia, mikä tahansa on ankarampi. Tässä tarkoituksessa ja mahdollisesti uusia säädöksiä tuovaa lainsäädännön ennustamisessa käytetään ennakoivia työkaluja ja tekniikoita. Flint Group käyttää vain tärkeitä toimittajia ja alihankkijoita, joilla on asianmukaiset säädökselliset hyväksynnät. Odotamme, että toimittajamme ja alihankkijamme jakavat näkemyksemme työpaikan turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun nähden. Flint Group pyrkii vähentämään päästöjen ja purkausten aiheuttamaa saastumista. Säästämme aktiivisesti energiaa tuotteidemme käyttöiän aikana. Lisäksi käytämme turvallisuutta, terveyttä ja ympäristöä koskevia tietoja, jotta työntekijöillä ja asiakkailla on mahdollisuus käyttää täysin vaatimustenmukaisia etikettejä ja käyttöturvallisuustiedotteita. 4

6 5. Työolosuhteet A. Pakkotyö Flint Group tuomitsee pakkotyön tai pakollisen työn, ja noudattaa jokaisen sellaisen maan lakeja, joissa se toimii. B. Lapsityövoima Flint Group tunnustaa jokaisen lapsen oikeuden tulla suojelluksi taloudelliselta riistolta ja noudattaa työntekijöiden palkkaamisessa minimityöllistämisikää koskevia lakeja jokaisessa sellaisessa maassa, joissa se toimii. Tämän lisäksi Flint Group noudattaa kaikkina aikoina lasten oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta. (http://www.unicef.org/lac/spbarbados/legal/global/general/declaration child1959.pdf) C. Syrjinnän vastaisuus Flint Group tunnistaa jokaisen sen työntekijän arvokkuuden ja oikeuden työpaikkaan, jossa ei ole häirintää, väärinkäyttöä tai yhtiön rangaistusta. Päätökset palkkauksesta, palkasta, eduista, ylennyksestä, lopettamisesta tai eläkkeelle jäämisestä perustuvat yksinomaan työntekijöiden kykyyn tehdä työnsä. Flint Group ei syrji ketään minkään sovellettavien lakien suojaaman ominaisuuden perusteella, vaan varmistaa aina, kun tällaista toimintaa ei ole käsitelty tai ennakoitu sovellettavissa laeissa, että syrjintää ei tapahdu rodun, uskon, vamman, sukupuolen, siviilisäädyn, äitiyden, uskonnollisen tai poliittisten vakaumusten, iän tai sukupuolisen suuntauksen perusteella. D. Työvoimalait ja minimikäytäntöä koskevat standardit Flint Group noudattaa sovellettavia työvoimalakeja, säädöksiä ja toimialan standardeja kaikissa maissa, joissa se tarjoaa työpaikkoja. Flint Group -konsernin työntekijöille tarjotaan oikeudenmukainen palkka heidän tarjoamistaan palveluista. Flint Group odottaa, että työntekijät eri puolella maailmaa eivät kärsi minkäänlaisesta häirinnästä, kiusaamisesta, uhkailusta, epäkunnioittavasta kohtelusta, uhkaavista työympäristöistä, jne. E. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Flint Group kunnioittaa ja tukee YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen henkeä (http://www.un.org/en/documents/udhr/ index.shtml). 6. Luottamukselliset tiedot Flint Group uskoo, että sen omistusoikeudelliset tiedot ovat tärkeä omaisuusvara sen yritysten toiminnoissa, ja kieltää näiden tietojen luvattoman käytön tai paljastamisen. Flint Group saa satunnaisesti luottamuksellisia tietoja muilta yrityksiltä vaitiolovelvollisuuden alaisena, ja työntekijöiden pitäisi suojata näitä tietoja sopimuksen vaatimalla tavalla. Flint Group kunnioittaa 5

7 muiden yritysten oikeuksia näiden omistusoikeudellisiin tietoihin ja vaatii, että sen työntekijät noudattavat täysin sovellettavia lakeja ja säädöksiä ja näiden henkeä tällaisten oikeuksien suojelemisessa. Kaikki Flint Group -konsernia tai sen yrityksiä, työntekijöitä, asiakkaita ja toimittajia koskevat muut kuin julkiset tiedot ovat luottamuksellisia. Flint Group - konsernin työntekijöille, toimihenkilöille tai johtajille annetaan luottamuksellisia tietoja. Tällaisia luottamuksellisia tietoja saa käyttää vain asianmukaiseen liiketoimintatarkoitukseen. Luottamuksellisia tietoja ei saa jakaa kenenkään Flint Group -konsernin ulkopuolisen kanssa, mukaan lukien perhe, ystävät tai muut työntekijät, jotka eivät tarvitse näitä tietoja työvelvollisuuksien suorittamiseen. Flint Group -konsernin työntekijöitä saatetaan vaatia allekirjoittamaan määrätty vaitiolovelvollisuussopimus työsuhteensa aikana Flint Group -konsernissa, jossa täällä myöhemmin esitettävä luottamuksellisten tietojen ei-tyhjentävä luettelo saattaa tarjota suuntaviivat, mutta jota ei saa pitää vakuuttavana sen sisällön tai laajuuden suhteen. Flint Group -konsernin työntekijä on sovellettavien lakien tai toimialueiden rajoitusten mukaan velvollinen pitämään kaikki tiedot luottamuksellisina myös sen jälkeen, kun työsuhde Flint Group -konsernin kanssa päättyy. Seuraava on ei-tyhjentävä luottamuksellisten tietojen luettelo: Flint Group -konsernin senhetkiset ja ennustetut kaupankäyntitulokset ennen Flint Group on toimittanut ne yleisön saataville. Kauppasalaisuudet, jotka sisältävät kaikki liiketoimintaa koskevat tai tekniset tiedot, kuten kaava, ohjelma, menetelmä, prosessi, tekniikka, kokoelma tai tiedot, jotka ovat arvokkaita, koska niitä ei yleisesti ole tiedossa. Kaikki oikeudet keskintöihin tai prosesseihin, jotka työntekijä on kehittänyt Flint Group -konsernin tiloja tai kauppasalaisuustietoja käyttäen tai jotka ovat syntyneet työstä Flint Group -konsernille tai Flint Group -konsernin liiketoimintaan liittyen. Asiakastiedot, tarjoukset sekä hinnoittelu ja ehdot. Toimittajatiedot, tarjoukset sekä hinnoittelu ja ehdot. Tuotantoprosessit, kapasiteetit ja tulos. Omistusoikeudelliset tiedot, kuten asiakasluettelot ja asiakkaiden luottamukselliset tiedot. Mihin tahansa ja kaikkeen julkiseen viestintään ja viestintään tiedotusvälineiden kanssa, joissa Flint Group -konserni on osallisena (muu kuin pelkkä kauppatiedote) täytyy saada etukäteen Chief Executive Officer -toimihenkilön hyväksyntä. 7. Eturistiriidat Eturistiriidat voivat mahdollisesti vahingoittaa asiakassuhteita ja ja Flint Group - konsernin mainetta ja altistaa Flint Group -konsernin laillisille seuraamuksille. Viestintä ja valppaus ovat siksi pakollisia sen varmistamiseksi, että et pane itseäsi tilanteeseen, jossa henkilökohtaiset edut tai suhteet ovaf ristiriidassa asiakkaiden etujen tai suhteiden kanssa. Kun edustat meitä tai toimit asiakkaidemme kanssa, sinun täytyy toimia asiantuntevasti ja puolueettomasti. On tärkeää, että jopa eturistiriidalta mahdollisesti näyttäviä toimintoja vältetään. Mikään henkilökohtainen tai yksityinen mahdollisuus tai suhde, mahdollinen taloudellinen etu tai muu etu sinulle tai kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien 6

8 ystävä, sukulainen tai liikekumppani, ei saa vaikuttaa tai antaa vaikutelmaa siitä, että ne vaikuttavat, tekemiisi päätöksiin. Eturistiriidat saattavat sisältää mm. seuraavia: ulkopuolinen työ tai työsuhde ulkopuolinen liikesuhde tai etu asiakkaalta tai kilpailijalta liikesuhde Flint Group -konsernin puolesta kenenkään sellaisen ihmisen kanssa, joka on sukulainen tai henkilökohtainen ystävä, tai sukulaisen tai ystävän hallitseman yrityksen kanssa asema, jossa sinulla on vaikutusta tai kontrolli jonkun henkilön kompensaatioon, joka on sukulainen tai romanttinen kumppani, tai henkilökohtaisten etujen hyväksyntä, kuten jokin muu kuin vaatimaton lahja tai kestitys henkilöltä tai organisaatiolta, joka toimii tai jonka odotetaan toimivan Flint Group -konsernin kanssa jossakin liiketoimessa. Työntekijöiden täytyy jatkuvasti paljastaa esimiehilleen kaikista tilanteista, jotka mahdollisesti esittävät eturistiriitaa työntekijän ja Flint Group -konsernin perusteella. Mahdollisen ristiriidan paljastaminen ilmoittamalla etukäteen työntekijöiden esimiehelle on avain näiden sääntöjen jatkuvan noudattamiseen. 8. Lahjonta ja korruptio Jokainen työntekijä, johtaja, kolmas osapuoli ja kaikki muut, jotka toimivat Flint Group -konsernille tai sen puolesta, on vastuussa sen varmistamisesta, että Flint Group -konserni ei ole sekaantunut sopimattomaan toimintaan. Tämä velvollisuus koskee samalla tavalla kaikkia liiketapahtumia koko maailmassa riippumatta käsitetyistä tavanomaisista tai pakollisista paikallisista käytännöistä. Flint Group kieltää nimenomaisesti lahjonnan ja korruption kaikissa muodoissa, niin suoran kuin epäsuoran, kaikissa liiketoimissa kaikissa niissä osissa maailmaa, joissa se toimii. Tämä koskee kaikkia Flint Group -konsernin työntekijöitä, liikekumppaneita ja kolmansia osapuolia, jotka harjoittavat liiketoimintaa Flint Group -konsernin puolesta. Flint Group kieltää erityisesti tarjouksen, lahjan, lupauksen tai maksun hyväksymisen tai muun edun tai suosionosoituksen tai kestityksen suorittamisen tai tällaisen aiheuttamisen suoraan tai epäsuorasti seuraavissa tarkoituksissa: Kenelle tahansa valtion virkamiehelle, kun aikomuksena on vaikuttaa mihin tahansa toimintaan, toimimatta jättämiseen tai päätökseen, jonka avulla säilytetään Flint Groupin liiketoimintaetu tai Kenelle tahansa muulle, kun on tarkoitus vaikuttaa henkilöön siten, että hän toimii halutulla tavalla tai palkitsemalla henkilöä, jotta hän suorittaa työnsä halutulla tavalla tai väärin. Valtion virkamiehiä ovat kaikki julkiset virkamiehet tai valtion työntekijät missä tahansa maailmassa ja millä tahansa tasolla, valtion omistamat entiteetit, kuten yliopistot tai kunnallistekniikkaa tarjoavat yhtiöt, poliittiset puolueet tai julkiset kansainväliset organisaatiot, kuten Punainen risti. Paikallisista käytännöistä huolimatta Flint Group ei lahjusten antamista missään tilanteessa ts. maksuja valtion virkamiehille rutiinitoimintojen suorittamisesta (kuten papereiden käsittely, lupien myöntäminen jne.) velvollisuuksien nopeuttamiseksi (ts. toimintojen,

9 joita he ovat sitoutuneet suorittamaan). Paikallisen lain tai säädösten määrittämät paikalliselle hallintoviranomaiselle maksettavat maksut eivät ole lahjuksia. Meidän on myös tiedostettava, että kaupallisia järjestelyjä, kuten konsultointeja tai komissiosopimuksia ja lahjoituksia hyväntekeväisyyteen voidaan käyttää lahjonnan salaamiseen. Kaikki kolmansien osapuolten sopimukset ja hyväntekeväisyyteen liittyvät lahjoitukset voidaan suorittaa vain Flint Groupin käytäntöjen mukaisesti. Flint Group rohkaisee raportoimaan nopeasti tämän Käytännesäännön noudattamatta jättämisen yrityksen sekä toteutuneen tai epäillyn tapauksen. Kenenkään ei tulisi kääntää selkäänsä toteutuneelle lahjonnalle, yritetylle lahjonnalle tai varoitusmerkeille, jotka saattavat olla merkki lahjonnasta. A. Kaupallinen lahjonta Flint Group ei hyväksy maksujen tai maksun kaltaisten suoritusten (lahjoja, palveluksia, hyväntekeväisyyslahjoituksia jne.) tarjoamista, suorittamista, pyytämistä tai vastaanottamista, joiden tarkoituksena on vaikuttaa henkilöihin liiketoimintamahdollisuuksien tarjoamiseksi Flint Groupille tai liiketoimintapäätösten tekemiseksi Flint Group -konsernin eduksi, tai jos tarkoituksena on, että toiminta tulisi suorittaa virheellisesti. Flint Group -konsernin tavoitteena on kilpailla markkinoilla erinomaisilla tuotteilla, palveluilla ja kilpailukykyisillä hinnoilla. Kaupallinen lahjonta olemassa olevan liiketoimen jatkamiseksi tai uuden liiketoimen saavuttamiseksi ei ole hyväksyttävää ja on kiellettyä kaikissa tapauksissa. Käytännesäännön tämän osion rikkomisen lisäksi nämä toiminnot saattavat rikkoa paikallisia sovellettavia lakeja ja aiheuttaa työntekijälle sakkoja tai vankeusrangaistuksen. Tämä osio ei kiellä alan käytännön mukaisia neuvoteltuja ennakkoalennuksia, ostoalennuksia tai bonusmaksuja asiakkaille tai alan käytännön mukaisia asiakkaan rahoitusjärjestelyjä juridisten entiteettien kanssa tai näiden entiteettien omistajien kanssa. B. Lahjat, viihde ja sponsorointi Etuoikeutetun kohtelun saamiseksi palkkiona tai kannustimena annettuja lahjoja tai tarjottua viihdettä ei sallita. Joissakin tapauksissa kohtuullisten lahjojen antaminen ja vastaanottaminen on hyväksyttävää. Liikelounas voi esimerkiksi tarjota rennon tavan tietojen vaihtamiseen. Niiden määrästä, toistuvuudesta ja olosuhteista riippuen ne voidaan kuitenkin katsoa lahjuksiksi, poliittisiksi maksuiksi tai kohtuuttomaksi vaikuttamiseksi. Tärkein huomioitava asia on, että voidaanko lahjat ja viihde tulkita edes kohtuullisesti siten, että niiden tarkoituksena on palkitseminen, kannustaminen palveluksen tekemiseen tai etuoikeutettuun kohteluun. Jos vastaus on kyllä, ne ovat Flint Groupin käytännön mukaisesti kiellettyjä. Lahjojen ja viihteen vaihtamisen, mukaan lukien matkakustannusten maksamisen ja kaikkien sponsorointisopimusten solmimisen tulee noudattaa Flint Groupin käytäntöjä. Lahjoja, mukaan lukien kaikki vieraanvaraisuus, ei voida antaa suoraan tai epäsuorasti valtion virkamiehille ilman Flint Group -konsernin lakiosaston ennakkohyväksyntää. Valtion virkamiehille ei voida antaa käteis- tai matkapalkkioita

10 9. Rahanpesu tai muita etuisuuksia missään olosuhteissa. Huomioi lahjomattomuus jatkuvasti. Olemmeko varmoja siitä, että antamamme tai vastaanottamamme vieraanvaraisuus tai lahjat kestävät tarkastuksen? Rahanpesulla tarkoitetaan toimenpidettä, jossa laittomilla keinoilla hankitun rahan lähde piilotetaan laillisen liiketoiminnan tapahtumilla. Flint Group - konsernille työskentelevien tai konsernin puolesta työskentelevien ei tule koskaan sallia, että heitä käytetään rahanpesun välineenä, laittomien toimien rahoittajina tai laittomien toimien tukijoina. Flint Group -konsernille työskentelevien tai konsernin puolesta työskentelevien ei tule koskaan sallia, että Flint Group -konsernin resursseja tai järjestelmiä käytetään rikollisiin tai laittomiin toimiin ja heidän oletetaan noudattavan erityistä varovaisuutta, jos heidän tietoonsa paljastuu tapahtumia tai toimintoja, jotka vaikuttavat epätavallisilta tai tavallisista poikkeavilta, tai jos heitä pyydetään suorittamaan jotakin, joka ei noudata tiukasti riskikartoituksen, tietojen kirjauksen tai tarkastusprosessin vaatimuksia. 10. Petos ja laiton toiminta Kaikki käyttäytymismallit tai tapahtumat, jotka pyrkivät ohjaamaan taloudellisia tai muita etuja sinulle tai kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien Flint Group - konsernin tai asiakkaan varojen väärinkäyttö, eivät ole pelkästään Käytännesääntöjen ja työsopimuksesi vastaisia vaan myös rikollista toimintaa useimmilla lainkäyttöalueilla. Flint Group tutkii, ja tarvittavissa tapauksissa raportoi, kaiken petollisen tai laittoman toiminnan asianmukaisille viranomaisille muiden sen hallitsemien oikeuksien lisäksi. Flint Group vaatii, että sen työntekijät, virkailijat ja johtajat raportoivat kaikki tunnetut tai epäillyt petokset tai muut laittomat toiminnot, jotka liittyvät Flint Groupiin ja/tai Flint Groupille työskenteleviin tai konsernin puolesta työskenteleviin tämän Säännön artikkelin 18, Eettiset neuvot ja rikkomuksista raportointi, mukaisesti. 11. Kaupan säätely Flint Groupin henkilökunnan tulee kiinnittää erityistä huomiota kansainvälisen kaupan sääntöihin, mukaan lukien vientiin liittyvät säännöt, tuontivaatimukset ja talouspakotteiden lait (yhdessä kaupan säätelyn kanssa). Eräät maat, joissa Flint Group toimii, ovat asettaneet tiettyihin maihin, entiteetteihin ja henkilöihin liittyviä kaupan rajoituksia. Useimmat maat säätelevät ajoittain myös tiettyjen tuotteiden vientiin, loppukäyttöön, teknologiaan, ohjelmistoihin ja palveluihin liittyen. Näiden lakien rikkomisesta seuraavat rangaistukset saattavat olla erittäin huomattavia. Rangaistukset saattavat sisältää siviilioikeuden tai rikosoikeuden määräämiä sakkoja, vankeusrangaistus, vientilupien peruuttaminen ja poissulkeminen valtion sopimuksista. Näitä lakeja sovelletaan usein myös henkilöihin ja toimintoihin lain määrittäneen maan ulkopuolella. Kaupparajoitukset sisältävät tavallisesti: Vienti tai jälleenvienti kiellettyyn tai pakotteiden alaiseen maahan tai entiteettiin tai yksilölle, jolla ei ole asianmukaista lisenssiä tai valtuutusta, 9

11 Pakotteiden alaiseen maahan liittyvä tuonti tai kiinteistökaupat, Tuonti tai kiinteistökaupat pakotteiden alaisen entiteetin tai yksilön kanssa, Liiketoiminta pakotteiden alaisen maan, entiteetin tai yksilön kanssa, Kiellettyjen tuotteiden, ohjelmistojen, teknisten tietojen tai teknologian siirto ilman lisenssiä sähköpostitse, lataamalla tai paljastamalla pakotteiden alaisen maan henkilöille, Kielto osallistua tiettyihin boikottitoimenpiteisiin esim. Yhdysvaltojen boikotin vastaiset lait. Flint Group -konsernille tai konsernin puolesta työskentelevien on aina toimittava kaikkien soveltuvien kaupan säätelyyn liittyvien lakien ja säädösten mukaisesti. Tämän vuoksi Flint Group: Tarkkailee asianmukaisia vienti- ja tuontisäädöksiä, jotka hallitsevat Flint Group -konsernin raaka-aineiden, tuotteiden ja palveluiden toimituksia sekä sovellettavia kansainvälisiä kauppasopimuksia, Ei suorita liiketoimintaa (tuontia tai vientiä) sellaisten maiden kanssa, jotka ovat Flint Groupin ja/tai sen liiketoimintaan sovellettavien kauppasaartojen ja/tai talouspakotteiden alaisia, Ei koskaan laajenna liiketoimintaa vieraaseen maahan, jossa Flint Group ei ole aikaisemmin harjoittanut liiketoimintaa, riskiä arvioimatta ja keskustelematta siitä johdon sekä Flint Group -konsernin lakiosaston kanssa. 12. Kartelli- ja kilpailulaki Flint Group on sitoutunut noudattamaan vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan periaatteita. Käytäntömme mukaista on kilpailla voimakkaasti ja tehokkaasti ja noudattaa samalla sovellettavia kartelli- ja kilpailulakeja ja säädöksiä kaikissa niissä maissa, joissa toimimme. Vastaavasti meidän tulee: olla mahdollisimman vähän yhteydessä kilpailijoihimme, olla paljastamatta, etsimättä tai vaihtamatta kilpailijoiden kanssa mitään kaupallisesti arkaluontoisia tietoja, kuten hinnat, sopimusneuvottelut, kapasiteetti, tuotantokustannukset, kauppastrategiat tai suunnitelmat, tarjousaikomukset, asiakkaat ja markkinaosuus, olla keskustelematta mistään kaupallisesti arkaluontoisista tiedoista kilpailijoiden tai potentiaalisten kilpailijoiden kanssa yhteistyrityksiin liittyen. ellei se liity tiettyyn yhteisyritykseen, olla keskustelematta arkaluontoisista tiedoista, kun osallistumme kaupan ja alan yhdistyksiin ja vaihtaa kilpailijan kanssa vain tapahtuman suorittamiseen laillisesti vaadittavia tietoja, kun tuotteita myydään kilpailijalle tai ostetaan kilpailijalta. On laitonta solmia mitään sopimusta kilpailijoiden kanssa hinnasta, kustannuksista, ehdoista, asiakkaista, markkinoista, tuotannosta, liiketoimintasuunnitelmista tai mistään muista asioista, joka voisi vaikuttaa kilpailuun. Sanaton sopimus hintojen kiinnittämisestä tai markkinoiden allokoimisesta on yhtä laiton kuin sanallinen tai kirjallinen sopimus. 10

12 13. Viralliset tutkinnat Syyttäjillä ja hallituksen sääntelijöillä on laaja valtuutus tarkistaa mahdollisia lain rikkomuksia. Ne voivat koota suuria valamiehistöjä (tai vastaavia), haasteasiakirjoja ja pyytää Flint Group -konsernin työntekijöiltä haastatteluita tai lausuntoa. Flint Group -konsernin käytäntönä on yhteistyö valtion tutkijoiden kanssa kohtuullisten pyyntöjen kanssa. Samanaikaisesti Flint Group on oikeutettu kaikkiin lain tarjoamiin turvatoimiin rikkomuksen suorittajaan liittyvän tutkimuksen suorittamiseksi, asianajaja mukaan lukien. Jos valtion edustaja tai valtion toimisto ottaa yhteyttä keneenkään Flint Group -konsernin työntekijään tai pyytää pääsyä tietoihin tai asiakirjoihin tarkistuksen suorittamiseksi, työntekijän on ilmoitettava tästä välittömästi esimiehelleen tai Flint Group - konsernin lakiosastolle ja vastattava Flint Group -konsernin tavanomaisen liiketoimintakäytännön mukaisesti. Jos sovellettava laki näin vaatii, vastaavat aineistot on säilytettävä, mukaan lukien tutkimukseen mahdollisesti liittyvät asiakirjat. Jos tutkimukseen tai vastaamiseen liittyy kysymyksiä, työntekijän tulee ottaa yhteyttä Flint Group -konsernin lakiosastoon. 14. Poliittinen osallistuminen Flint Group -konsernin käytäntönä on, että konsernin varoja ei käytetä poliittisiin lahjoituksiin millekään ehdokkaalle tai poliittiselle puolueelle. Tämä kielto ei koske pelkästään suoria lahjoituksia vaan myös ehdokkaiden tai poliittisten puolueiden epäsuoraa avustamista tai tukea erikoisillallisten lippujen tai muiden rahankeruutapahtumien muodossa sekä muiden tavaroiden, palveluiden tai laitteistojen järjestämistä poliittisille puolueille tai komiteoille. Flint Group - konsernin ei avusta kenenkään henkilön osallistumista politiikkaan tai poliittisiin tapahtumiin suoraan tai epäsuorasti. Kaiken tyyppinen poliittinen vaikuttaminen on kiellettyä. 15. Liiketapahtumien kirjaaminen ja Flint Group -konsernin kirjanpitotietueet Flint Group suorittaa kirjanpidon, laskut, tiedot ja tilit siten, että ne kuvaavat kohtuullisin tiedoin, tarkasti ja oikeudenmukaisesti Flint Group -konsernin varojen tapahtumia ja luovutuksia. Jokaisen työntekijän on pidettävä tarkkoja ja oikeudenmukaisia tietoja tapahtumista, aikaraporteista, kulutileistä ja muista Flint Groupin tiedoista. Flint Group suunnittelee ja ylläpitää riittäviä sisäisiä ohjaimia kohtuullisen tarkkuuden vahvistamiseksi, jotta tapahtumat on hyväksytty, suoritettu ja tallennettu oikein. Kaikki Flint Group -konsernin kirjat, kirjanpitotietueet, tilit, varat ja omaisuusvarat täytyy pitää niin, että ne kuvaavat tarkasti ja asianmukaisesti kirjanpitojaksoa, jossa liiketapahtumat tapahtuivat ja taustalla olevat liiketapahtumat ja Flint Group -konsernin liiketoiminnan luonne täytyy kuvata kohtuullisen yksityiskohtaisesti. Sellaisia kirjauksia ei saa tehdä, jotka tahallisesti kätkevät tai naamioivat jotakin Flint Group -konsernin liiketapahtumaa. Tässä suhteessa seuraavia ohjeita täytyy noudattaa: 1. Missään tarkoituksessa ei saa luoda salaisia, kirjaamattomia tai kirjanpidon ulkopuolisia varoja tai omaisuusvaroja. 2. Vääriä tai kuvitteellisia laskuja ei saa maksaa tai luoda. 11

13 3. Vääriä tai keinotekoisia kirjauksia ei saa tehdä eikä harhaanjohtavia raportteja saa julkaista. 4. Flint Group -konsernin varat ja velat tunnistetaan ja ilmoitetaan Flint Group -konsernin vakiokäytäntöjen ja yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti sen mukaan kuin niitä on kullakin hetkellä muokattu. Jos joku Flint Group -konsernin työntekijä uskoo, että Flint Group -konsernin kirjanpitotietoja ei hallita näiden vaatimusten mukaisesti, työntekijän tulee raportoida asiasta suoraan sopivalle esimiestasolle tai artikkelin 18, Eettiset neuvot ja rikkomuksista raportointi, mukaisesti. 16. Flint Group -konsernin varojen käyttö Flint Group -konsernin varoja voidaan käyttää vain laillisiin tarkoituksiin Flint Group -konsernin IT-käytäntöjen mukaisesti ja vain valtuutettujen työntekijöiden tai heidän määrittämien henkilöiden toimesta. Tämä koskee sekä aineellisia että aineettomia varoja.. Eräitä esimerkkejä aineellisista varoista ovat toimistotarvikkeet, kuten puhelimet, kopiokoneet, tietokoneet, kalusteet, tarvikkeet ja tuotantolaitteistot. 17. Internet ja sähköposti Internet ja sähköposti tarjotaan Flint Group -konsernin työntekijöille työkäyttöön, eikä niitä ole tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Työntekijöiden oletetaan käyttävän näitä resursseja Flint Group -konsernin IT-käytäntöjen ja menettelytapojen mukaisesti. Lisäksi käyttäjiä sitovat paikalliset, osavaltion, ja liittovaltion vaatimukset sekä soveltuvat kansainväliset lait sekä sopimusvelvoitteet, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta Flint Group -konsernin verkon ja Internet-palveluiden palveluntarjoajien hyväksyttävä käyttö. 18. Eettiset neuvot ja rikkomuksista raportointi Useisiin päivittäisiin liiketoiminnan toimintoihin liittyviin ongelmiin ei ole helppoja vastauksia. Joissakin tapauksissa oikea toimintatapa on itsestään selvä mutta muissa monimutkaisemmissa tilanteissa parhaasta toimintatavasta päättäminen saattaa olla vaikeaa. Flint Group -konsernille tai konsernin puolesta työskenteleville on käytettävissä useita vaihtoehtoja yhdenmukaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, tai jos he haluavat raportoida poikkeuksista yhdenmukaisuudessa. Näitä ovat mm.: (1) keskustelu esimiehen tai johtajan kanssa, (2) muodollisen sisäisen prosessin käyttäminen, kuten muodollinen valitusprosessi, (3) keskustelu henkilöstöhallinnon kanssa ja (4) yhteydenotto Flint Group -konsernin yhdenmukaisuudesta vastaaviin henkilöihin. Lisäksi Flint Group -konsernin maksuton Etiikan ja yhtenäisyyden puhelin ja verkkolomake on käytettävissä 24 tuntia päivässä, 365 päivää vuodessa, jotka mahdollistavat vakavista yhdenmukaisuuden rikkomuksista ilmoittamisen nimettömänä, mukaan lukien petos, syrjintä, häirintä, väkivalta, juridiset asiat, käytännöt tai säädösrikkomukset tai ympäristöongelmat. Kaikkiin raportteihin suhtaudutaan vakavasti. Jokainen syytös tutkitaan, ja jos se on perusteltu, ratkaistaan sopivan korjaustoimenpiteen ja/tai kurinpitotoimen avulla. Jos työntekijä haluaa ilmoittaa henkilöllisyytensä, hänelle annetaan palautetta, kun tutkimus on suoritettu. 12

14 Flint Group ei hyväksy mitään kostotoimenpiteitä tai vastatoimia heitä kohtaan, jotka raportoivat poikkeuksista yhdenmukaisuudessa vilpittömässä mielessä. Kostotoimenpiteisiin liittyvä nollatoleranssi-käytäntömme toimii yhdessä uskomuksemme kanssa, jonka mukaan asioista ilmoittaminen on aina oikea toimintatapa. Jos ilmoitat huolenaiheesta tai ilmoitat väärinkäytöksen vilpittömässä mielessä tai osallistut tutkimukseen etiikkaan tai yhdenmukaisuuteen liittyvässä asiassa, noudatat tällöin Sääntöjämme. Flint Group ei hyväksy sinuun kohdistuvia kostotoimenpiteitä missään olosuhteissa. Flint Group pitää kostotoimenpiteitä väärinkäytöksinä, jotka saattavat riittävän vakavina aiheuttaa kurinpitorangaistuksen ja työsuhteen päättämisen. Jos raportoit rikkomuksesta johon olet osallistunut, itseraportointi ja jatkuva yhteistyösi otetaan huomioon mahdollisesta sopivasta rangaistuksesta päätettäessä. Raportointimenettelyä tulee kuitenkin käyttää vain todellisiin huolenaiheisiin. Jos raportoit vilpillisessä mielessä huolenaiheesta, jonka tiedät olevan virheellinen ja/tai haitallinen, tapaus siirretään Communications ja Compliance Senior VP:lle, joka neuvoo asianmukaisen kurinpitotoimen asettamisessa. Jos nostat esille yhdenmukaisuuteen liittyvän huolenaiheen ulkoiseen osapuoleen liittyen (muu kuin tunnistettu ja asianmukainen lakisääteinen tai sääntelyelin) esim. toimittajan tai yhteisöpalvelusivuston kautta milloin tahansa ennen sen esille tuomista sisäisesti tämän säädöksen mukaisesti, tutkimuksen aikana tai kun tutkimus on suoritettu, tapaus siirretään Human Resources, Communications and Compliance -osaston Senior VP:lle, joka neuvoo sinuun kohdistettavan asianmukaisen kurinpitotoimen asettamisessa. Aina, kun yhdenmukaisuuteen liittyvä huolenaihe on esitetty, yhdenmukaisuutta rikkovaan toimintaan oletettavasti osallistunut henkilö katsotaan syyttömäksi, ellei ja kunnes Flint Group määrittää muulla tavalla. Syyttömyyden periaate ennen tosiasioiden ja olosuhteiden määrittämistä on tärkeä suoja työntekijöille joihin kohdistetaan huolenaihe liittyen yhdenmukaisuuden rikkomukseen. Corporate Compliance Officer -toimihenkilöitä, joilta voit kysyä ohjeita, ovat Regional Integrity and Compliance Contacts -yhteyshenkilöt, Flint Group Integrity Officers -toimihenkilöt, Chief Compliance Officer -toimihenkilö ja puheenjohtaja. 19. Käytännesääntöjen hallinta ja luovutus Flint Group -konsernin johtajat hallitsevat näitä Käytännesääntöjä. Kaikki näihin Käytännesääntöihin liittyvät kysymykset tulee ohjata ensin Corporate Compliance Officer -toimihenkilölle. Flint Group jakaa ajoittain Käytännesäännöt työntekijöille ja suorittaa Käytännesääntöjen koulutuksen. Käytössä on vuosittainen Employee Representation Certification (ERC) -prosessi, jossa määrättyjen työntekijöiden ja johtajien tulee vahvistaa, että he ovat lukeneet, ymmärtäneet ja vahvistaneet uudet säännöt ja heidän tulee ilmoittaa mahdollisista ristiriidoista tai muista mahdollisista poikkeuksista Sääntöjen kanssa. Vahvistusprosessi suorittamisen noudattamatta jättäminen voi olla Sääntörikkomus ja aiheuttaa kurinpitorangaistuksen tai muun toimenpiteen yrityksen määräämällä tavalla lain puitteissa. Missään tilanteessa Sääntöjen lukematta jättäminen ei poista velvoitettasi noudattaa niitä. Flint Group -konsernin työntekijöiden, virkailijoiden ja johtajien on noudatettava näitä Käytännesääntöjä ja edustettava Flint Group -konsernia (ja sen

15 tytäryhtiöitä) vastuullisesti kaikilla alueilla ja kaiken aikaa. Käytännesäännöistä ei saa yleisesti ottaen poiketa. Erittäin harvinaisissa tilanteissa saatetaan kuitenkin vaatia Säännöstä poikkeamista. Hallituksen on hyväksyttävä kaikki poikkeukset. Poikkeuspyyntöjen harkinta ja päätös tulee kirjata täysin hallituksen kokouspöytäkirjaan. Käytännesääntöjen tunnetut tai epäillyt rikkomukset tutkitaan ja jokainen näihin rikkomuksiin osallistuva työntekijä tutkitaan. Esimieheen, joka kannustaa näihin rikkomuksiin, tukee niitä tai jättää ne tietoisesti huomioimatta kohdistetaan kurinpitotoimenpide, joka saattaa johtaa työsuhteen päättämiseen. Flint Group -konsernin Audit Committee Boardin tiedot sisältävät: 1. yhteenvedon kaikista Employee Representation Certificates (ERC) - kommenteista ja löydöistä, 2. kaikkien eheys- ja yhdenmukaisuustapausten kirjaaminen - tietojen ja tuloksen raportointi, ja kaikki löydetyt petokset ja rikolliseen toimintaan liittyvät ongelmat. Hallituksen muokkaama: Puheenjohtaja: Päivämäärä: 14

Flint Group - Käytännesäännöt

Flint Group - Käytännesäännöt Flint Group - Käytännesäännöt Sisällysluettelo: Section 2. Käytännesääntöjen ja lain noudattaminen...6 Section 3. Yritysetiikka...8 Section 4. Turvallisuus, terveys ja ympäristö...9 Section 5. Työolosuhteet...10

Lisätiedot

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE OHJEET KOLMANSILLE OSAPUOLILLE Sisällysluettelo 1. Tavoitteet ja soveltamisala 1 2. Sovellettavat lisädokumentit 1 3. Kolmannet osapuolet 1 4. Yleiset standardit kanssakäymiseen kolmansien osapuolien

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Käytännesäännöt. 6. joulukuuta 2012

Käytännesäännöt. 6. joulukuuta 2012 Code of Conduct Käytännesäännöt 8 6. joulukuuta 2012 Käytännesäännöt I. Johdanto Työntekijöidemme, toimihenkilöidemme ja johtajiemme rehellisyys, luotettavuus ja hyvä arvostelukyky ovat Flint Groupin maineen

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö

Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö Flint Group Lahja- Ja Kestityskäytäntö I MERKITYS Lahjojen, aterioiden, matkojen ja kestityksen tarjoaminen ja vastaanottaminen liiketoiminnan yhteydessä on yleinen käytäntö, jonka tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja

TOIMINTAOHJEET. Johan Sjö Konsernijohtaja TOIMINTAOHJEET Visiomme on olla johtava arvoa tuottava yhtiö teknisen kaupan alalla. Vision toteuttamiseksi meidän on kehityttävä jatkuvasti, mutta vastuullisesta liiketoiminnasta tinkimättä. Toimintaohjeissamme

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE

ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE ACCOUNTORIN EETTINEN TOIMINTAOHJE MIKSI EETTINEN TOIMINTAOHJE ON TÄRKEÄ? Me haluamme olla luottamuksen arvoisia ja toimia vastuullisesti ja eettisesti asiakkaita, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, johtajia

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

Flint Group Lahjonnan ja korruption vastainen käytäntö

Flint Group Lahjonnan ja korruption vastainen käytäntö Flint Group Lahjonnan ja korruption vastainen käytäntö i Johdanto Rehellisyys on yksi Flint Groupin toimintaa ohjaavista periaatteista, joten jokaisen Flint Groupiin liittyvän työntekijän ja yrityksen

Lisätiedot

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics

DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET. Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERIN LIIKETAPAPERIAATTEET Dachser Corporate Compliance Integrity in Logistics DACHSERin liiketapaperiaatteet 1. Johdanto Dachserin kaiken toiminnan perustana on kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala

Käyttöehdot. 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.5.2016 Käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Edenred Finland Oy:n ( Edenred ) väliseen sopimukseen. Palveluntarjoaja voi näiden

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

Metson toimintaperiaatteet

Metson toimintaperiaatteet Metson toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä kollega, Metso on suuri, globaali yhtiö, jolla on yli 11 000 työntekijää ja toimintaa yli 50 maassa. On tärkeää, että työskentelemme tiiminä, jolla on

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014

Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt. elokuu 2014 Freeport-McMoRan toimittajien käytännesäännöt elokuu 2014 Sisällys Sisällys... 2 Toimittajien käytännesäännöt... 3 Esittely... 3 Ihmisarvot ja työntekijät... 3 Turvallisuus ja terveys... 4 Huumeeton ja

Lisätiedot

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1]

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ PÄIVITYS 2015 [TARKISTUS 1] EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. Applus+:n ARVOT 1 3 3. EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ: ARVOJEMME TURVAAMINEN 3.1. Mikä on säännöstön tarkoitus? 3.2. Kenen täytyy

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

Toiminta- periaatteet

Toiminta- periaatteet Toimintaperiaatteet Toimitusjohtajalta Hyvä Metson kollega, haluamme olla varmoja siitä, että kaikki työntekijät ymmärtävät, kuinka liikeasioissa toimitaan rehellisellä ja kestävällä tavalla. Sen vuoksi

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

Addtech AB. Toimintaohjeet

Addtech AB. Toimintaohjeet Addtech AB Toimintaohjeet Johdanto Addtech on teknisen kaupan alalla toimiva konserni, joka tuo valmistajan asiakkalle sekä teknistä että taloudellista lisäarvoa. Konserni toimii tietyillä korkeateknologisten

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI

OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI OHJEISTUS TYÖPAIKKAHÄIRINNÄN, EPÄASIALLISEN KOHTELUN ENNALTAEHKÄISEMISEKSI JA LOPETTAMISEKSI 2 (4) SISÄLTÖ sivu 1. Yleistä 1 2. Työpaikkahäirintä 1 2.1 Häirinnän ja työpaikkakohtelun ilmenemismuotoja 1

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa

Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa Suositus Henkilötietojen käsittely sähköisen tunnistamisen luottamusverkostossa n suosituksen liite Suositus 1 (9) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 LUOTTAMUSVERKOSTO JA SEN TOIMINTA... 3 2.1 Luottamusverkosto...

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TOIMITUSJOHTAJAN LAUSUNTO PELIN SÄÄNNÖT Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Whistleblower-ohjeistus

Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus Whistleblower-ohjeistus... 1 1. Johdanto... 1 2. Soveltamisala henkilöstö... 1 3. Yleistä kehotus ilmoittaa kyseenalaisista kirjanpitokäytännöistä ja muista lakien tai yhtiön toimintaperiaatteiden

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Ohje korruption vastaiseen toimintaan

Ohje korruption vastaiseen toimintaan Ohje korruption vastaiseen toimintaan 1. Määritelmät... 1 2. Tausta ja tarkoitus... 1 3. Sovellusala... 2 4. Kaikentyyppisten etujen antaminen ja vastaanottaminen... 2 5. SSAB:n työntekijöille tarjottujen

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Grillikuume Weber-kilpailu 2015

Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Grillikuume Weber-kilpailu 2015 Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Grillikuume - Weber-kilpailu, 22.4.2015. 1.7.2015. Palkinto ja sen arvo: Viikkokilpailu 1: Weber-grillituotesetti, 105,5 euroa Viikkokilpailu

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 2 Nämä Cargotecin hallituksen hyväksymät eettiset toimintaohjeet määrittelevät yhteiset työskentelytapamme. Tavoitteenamme on, että Cargotec on kiistaton markkinajohtaja lastinkäsittelylaitteiden

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet

Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet Code of Conduct Eettiset toimintaperiaatteet TIKOMET A GTP Company 5 ohjaavaa Liiketoimintaamme ohjaavat periaatteet periaatetta Noudatamme toiminnassamme lakia Kunnioitamme ihmisoikeuksia Toimimme konsernin

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies

Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka. Sopimusjuridiikan perusteet Maarit Päivike, lakimies Yritysyhteistyön sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikan perusteet 8.11.2016 Maarit Päivike, lakimies Miksi kirjallinen sopimus Yhteistyön väline Sopimusten merkitys korostuu usein silloin, kun asiat eivät

Lisätiedot

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ).

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä GoGreenin/Lantmännen Cerealian kanssa (jäljempänä Yhteistyökumppani ). Parempi ruoka syyskuun kilpailu Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Parempi ruoka syyskuun arvonta, kilpailu 1.9.2014. 30.9.2014. Palkinto ja sen arvo:3 kpl smoothie-tuotepakettia, arvo noin 45 euroa

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka

Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Politiikka Ti5313500 Tietoturvan Perusteet : Pekka Jäppinen 12. joulukuuta 2007 Pekka Jäppinen, Lappeenranta University of Technology: 12. joulukuuta 2007 Ohjeistus/säännöt henkilöstölle kuinka toimia Kertoo mitä

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot