Seutukunnallinen yhteistyö. Katse kohti tulevaisuutta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seutukunnallinen yhteistyö. Katse kohti tulevaisuutta"

Transkriptio

1 Seutukunnallinen yhteistyö Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari Katse kohti tulevaisuutta Tampere Heikki Hirvonen opetustoimenjohtaja Mikkeli

2 Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus

3 Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus -hanke Mukana olevat kunnat: - Haukivuori - Hirvensalmi - Kangasniemi - Mikkeli - Mäntyharju - Pertunmaa - Puumala - Ristiina Mikkelin seudun opetustoimen joitakin tunnuslukuja: asukasta - perusopetus 72 koulua, oppilasta, 644 opettajaa (keskimääräinen ryhmäkoko seudulla 12,5) - lukiokoulutus 7+1 koulua, 1522 oppilasta, 98 opettajaa (keskimääräinen ryhmäkoko seudulla 15,3) - hallinto 47,5 henkilöä (keskushallinto, koulut) - oppilasmäärän muutos noin -10% - opetushenkilöstön eläköityminen noin 120 henkilöä 16%

4 Väestö Etelä-Savossa ,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70, Koko väestö v. 60 v. -

5 10000 Perusopetuksen vapautuva kapasiteetti ja valtionosuuksien vähenemisen aiheuttama kuntien oman rahoituksen lisätarve Mikkelin seudulla vuodesta 2001 lähtien lisärahoitustarve vapautuva kapasiteetti

6 Mikkelin seudun opetustoimen missio: Seudun opetustoimen tehtävänä on palvella kuntia luomalla edellytyksiä ja sovittamalla yhteen perusopetusta, lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta sekä tuottamalla opetuspalveluja ja niihin liittyviä tukipalveluja kunnille kunkin kunnan päättämällä tavalla sopimusten mukaisesti mahdollisimman lähellä arjen elämänpiiriä. Seudullisen opetustoimen visio vuoteen 2010: Mikkelin seudun oppilaalla/opiskelijalla on mahdollisuus asuinpaikastaan riippumatta yksilöllisiin, laadukkaisiin ja monipuolisiin opetus- ja oppimispalveluihin.

7 Lukio-opetuksen vapautuva kapasiteetti ja valtionosuuksien vähenemisen aiheuttama kuntien oman rahoituksen lisätarve Mikkelin seudulla vuodesta 2001 lähtien lisärahoitustarve vapautuva kapasiteetti -4000

8 Opetuspalvelukeskuksen muutettu toteutussuunnittelu Liiketoimintasuunnitelma Yhteistoimintasopimus Ohjausryhmän 2.kokous 11/05 Kuntakäsittelyt ja kannanotot 11-12/05 OPK resurssointi ja tarkennettu liiketoimintasuunnitelma Ohjausryhmän 3.kokous 3/06 Toiminnan suunnittelu > Sidosryhmien Suunnittelu seminaarit > Yhteinen palvelutuotanto alkaa Opetus- Palvelu- Keskus I vaiheen Organisaatio Otj:t + muut amm.ryhmät Seminaarit I II Konsultin johdolla Otj:t Yhteistyösopimuksen laadinta Konsultti avustaa Hinnoittelu Kunta ja seminaarit YT sopimusmallit ½ pv Konsultin johdolla OPK:n johtaja Konsultti avustaa Tarkennettu liiketoimintasuunnitelma OPK Tosu Tasu 2007 Sidosryhmien Seminaarit Konsultti & OPK koordinaatt Kuntien päätöksenteko

9 Eteneminen kevät-syksy 2006 Vaihe 1 tukipalvelutuotannon käynnistys Tilauskysely kunnille, mitä tukipalveluita ja milloin Tilattujen toteutussuunnittelu Sopimusten valmistelu Ensimmäiset tuotantoon syksyllä 2006 Opetuspalvelukeskuksen ensivaiheen organisaation määritys ja miehitys Vaihe 2 kokonaisvaltainen opetuspalvelukeskus Valmistelu jatkuu sidosryhmien suunnitteluseminaareilla Osallistujat: ammattijärjestöt, koulujen johto, päätöksentekijät ja eräät avainhenkilöt Sisältönä kokonaisvaltaisen opetuspalvelukeskuksen eri näkökulmien suunnittelu kuntien päätöksentekoa varten Tavoitteena seudullisen opetuspalvelukeskuksen käynnistäminen

10 Selvityshankkeessa hyväksytty jatkokehittelyyn VAIHE 2 VAIHE 1 Kokonaisratkaisu kunnille Ostavat koko - naisvaltaisen palvelun puitesopimuksella Määrittelevät itse vuosittain: kouluverkon rakenteen omassa kunnassa koulukohtaiset kustannustasot laatutason Lautakunta/ Hallitus/ Valtuusto Valtionosuudet kunnille Tilaus Lasku /opp. Opetuspalvelukeskus Johtokunta/johtoryhmä Edustus niistä kunnista, jotka ovat antaneet kokonaisvaltaisen opetustoimen tuottamisvastuunopetuspalvelukeskukselle Yhteisen palvelutuotannon operatiivinen ohjaus ja seuranta sekä koulutuksen koordinaatio ja kehittäminen Kokonaisvaltainen opetustoimen palveluiden tuottaminen Tuotteistetut tukipalvelut Talous- ja henkilöstöpalvelut Opetuksen tukipalvelut Tietohallintopalvelut / th-vastaava Kehittäminen ja koordinointi jne Tilaus Lasku /suor. Osaratkaisu/ tukipalvelut Ostavat vain tukipalveluja Kunnissa omat opetuslautakunnat ja hallintovirkamiehet Valtionosuudet kunnille Tilaus /lasku Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Ostaa ja myy tarvittaessa palveluja

11 Toimitus Tilauksen mukainen opetus palvelu Opetuspalvelujen ketjuohjaus Opetuspalvelukeskus opetuspalvelujen yhteinen hallinto ja suunnittelu opetuksen yhtenäiset toimintaperiaatteet yhtenäinen opetussuunnitelma yhtenäiset opetusvälineet ja -ympäristöt oppiainekohtainen erityisosaaminen erityisalojen osaaminen Tuotannonohjausjärjestelmä Toiminnanohjaus Tarpeiden ja resurssien sovittaminen Johtamisjärjestelmä Opetuspalvelujen jakelujärjestelmä kouluverkko kunnissa kuntakohtainen mitoitus (laatu & kustannustaso) paikallinen tilanne huoltajien mielipide Tuotannon ohjaus Hankinta Omistajaohjaus Tilaus Kuntayhteisön kehityksen ohjaus

12 Opetuspalvelukeskuksen ohjaus Yhteistä opetuspalvelukeskusta ohjaa johtoryhmä Tarjoaa nykyaikaisen ja toimivan omistajaohjausmekanismin yhteiseen palvelutuotantoon Toimii tilaajana ja ylimpänä kehitystoimielimenä Vahva sisällöllinen ja asiakasnäkökulma Kunnat voivat edelleen säilyttää lautakuntansa kuntakohtaisista asioista päättämiseen ja linjaamiseen

13 Toimitus Kokonaispalvelu tai tuki palvelujen ostaminen Tilauksen mukainen palvelu ja vaikutus K E T J U O H J A U S Opetuspalvelukeskus Perusopetus CRP Lukio-opetus KOORDINAATIO JA KEHITTÄMINEN PALVELUIDEN OPERATIIVINEN TUOTANTO Yhteinen ohjaustoimielin Palvelu- ja jakelujärjestelmä Hankinta Omistajaohjaus Tilaus kouluverkko kustannustaso laatutaso Kunta A Kunta B

14 Johtoryhmän rooli palvelutuotannossa 1. Vastaa siitä, että kuntien palvelusopimuksessa ilmaisema tahto toteutuu 2. Huolehtii palvelutuotannon ketjuohjauksesta 3. Vastaa toimialansa toiminnan kehittämisestä 4. Seuraa asiakasnäkökulmasta palveluorganisaation toimintaa 5. Johtoryhmällä ei ole operatiivista työnjohtotehtävää

15 (Liike-)Toimintasuunnitelman perusosat Miksi? Tarjonta mitoitetaan kysyntää vastaavaksi resurssien puitteissa laatutaso säilyttäen Mitä? Ydinpalvelut suunnittelu ja hallinnointi - kok. palvelu/osapalvelu opetus opetuksen keskihinta/vuosi +hallinto-, suunnittelukustannukset materiaali - keskihinta Tukipalvelut ydinpalvelujen kannalta keskeiset tuotetaan muut tukipalvelut järjestetään Kenelle? Asiakkaina ovat kunnat ja edelleen palvelujenkäyttäjät Miten? Palvelut tuotetaan Lähipalveluna - luokka- ja ryhmäopetus Etäpalveluna -verkko-opetus, tuettu itseopiskelu

16 Tuotteistetut opetustoimen palvelut Kunnat voivat ostaa kokonaisvaltaisen palvelutoiminnan tai tuotteistettuja palveluja tarpeidensa mukaan. Tällöin kunnat tilaajina maksavat tuotetusta palvelusta opetuksen tai suoritteen mukaan. Johtaminen ja hallinnointi Opetuspalvelut esiopetus yleisopetus erityisopetus tukiopetus Kehittämispalvelut opetussuunnitelmat yhteisten kurssien koordinointi henkilöstön täydennyskoulutus koulutilasuunnittelupalvelu kouluverkkosuunnittelupalvelu ohjaavien opettajien palvelut uusien palvelu- ja toimintamallien kehittäminen Opetuksen tukipalvelut psykologipalvelut erityisopetuskonsultointi kuraattoripalvelut ruokapalvelujen suunnittelu ja johtaminen koulukuljetussuunnittelu työnohjaus Tietohallinto virtuaalisen oppimisympäristön ylläpito kotisivuista vastaaminen muut tulevat...

17 15% 70 % 10% 5% Johdettavaa ydintoimintaa Infra/ oppim. ymp Järjestettävä toiminta Opetustoiminta ydintoiminnan suunnitteluun liittyvät tehtävät huolto erikois tukipalv Prosentit kustannuksien osuus noin-arviona oppimisympäristöt (tilat, virtuaalitilat, tilapalvelut) Kokonaispalveluprosessin suunnittelu ja hallinta ydinpalvelun suunnittelu ja hallinnointi materiaali opetus kuljetus ruokailu terveydenhoito psy./sos. erik.palvelut

18 Opetuspalvelukeskuksen palveluketju Mikkelin seudulla Kokonaispalveluprosessi psy./sos. erik.palvelut terveyspiiri Seudulliset: hankinta talous, HeHa, toiminnanohjausjärjestelmä kunnan ruokapalv. tilapalv. jne. Toiminnanohjaus, hankinta ja sopimukset kuljetus ruokailu terveydenhoito Kokonaispalveluprosessin suunnittelu ja hallinta ydinpalvelun suunnittelu ja hallinnointi materiaali opetus oppimisympäristöt (tilat, virtuaalitilat, tilapalvelut) tilaus toimitus Kansalaiskunta

19 Yhteiset palvelu-ja tuotantojärjestelmät Henkilöstö- ja taloushallinto (HETA) Tietohallinto (OY aloitti ) Hankintatoimi Kuljetukset Kiinteistömanagerointi Ruokapalvelut

20 Opetuspalvelukeskus Opetuspalvelukeskus mahdollistaa yhteisen palvelutuotannon operatiivisen ohjauksen ja seurannan sekä koulutuksen yhteisen koordinaation ja kehittämisen Opetuspalvelukeskus on strateginen vastaus opetustoimen muutokseen ja valmistautuu tulevaan muutokseen Malli tehostaa toimintaa ja mahdollistaa päällekkäisten toimintojen karsimisen Uusi toimintamalli mahdollistaa tietoverkon ja toiminnanohjauksen tehokkaan käytön palvelutuotannossa Yhteinen tuotanto mahdollistaa kunnille helpomman ja paremman lähipalvelujen järjestämismahdollisuuden

21 Opetuspalvelukeskus Oppilaan kannalta: opetuksen ja sen tukipalveluiden monipuolisuus ja laatu voidaan turvata lähipalvelujen järjestäminen helpottuu yhteisen tuotannon avulla Opettajan kannalta: yhteistyön kautta voidaan asiantuntijuutta jakaa resurssit ammattitaidon kehittämiseen lisääntyvä mahdollisuus sijoittua erityyppisiin opetustoimen tehtäviin suuremmassa organisaatiossa (kehittäminen ja hankkeet) alue voi turvata työpaikan ammattitaitoisille opettajille

22 Opetuspalvelukeskus kunnan kannalta Toiminta selkeytyy ja kustannusten hallinta sekä ennakointi ovat paremmin hallinnassa koko seudulla (palvelun yksikköhinta yhtenäinen koko seudulla) Kunnan organisaatio hallinnoinnissa ja tukipalveluissa kevenee Kuntien omistajaohjaus ja palvelutuotannon tilaajatoiminta kehittyy Hallinnon ja tukipalveluiden tuottaminen halpenee kuntakohtaisesti Opetustoimen sopeuttaminen voidaan toteuttaa seudullisesti järkiperäisesti Kunta saa asiantuntija-apua toiminnan johtamisessa, suunnittelussa ja kehittämisessä Opetustoimessa on turvattu ammattitaitoinen henkilöstö

23 Opetuspalvelukeskus alueen kannalta Seudulle rakentuu yhteiset palvelujärjestelmät, joilla voidaan tuottaa palvelut kustannustehokkaammin. Opetuspalvelukeskuksen perustamisen säästömahdollisuuksia ovat mm: ylikunnallisen kouluverkkosuunnittelun mahdollistaminen nykyistä paremmin toimintojen ja prosessien yhtenäistämisen kautta syntyvä toiminnan tehostuminen eri tasoilla hallinnon ja tukipalvelujen tehostuminen tuotteistamisen aiheuttama kustannustietoisuuden lisääntyminen suuremman yksikön tuomat edut resurssien kohdentamisessa ja käytössä mm. palvelu- ja materiaalihankinnoissa, henkilöstökoulutuksessa, toimintojen sopeuttamisessa kysyntää vastaavasti seudullisesti Laadun paranemista voidaan saada mm: erityispalveluissa (erityisopetus, psykososiaaliset palvelut, muut erityisosaamista vaativat palvelut) henkilöstön kehittämisen kautta

24 Seutulukioverkosto Mikkelin seudun lukioyhteistyöhanke

25 Seutulukioverkoston lukiot Mikkelin Yhteiskoulun lukio Mikkelin Lyseon lukio Otavan Opisto Mikkelin Lyseon lukion aikuislinja Haukivuoren lukio Ristiinan lukio Mäntyharjun lukio Juvan lukio Puumalan lukio Kangasniemen lukio Sulkavan lukio Rantasalmen lukio Joroisten lukio

26 Seutulukioverkostohanke ( ) Toiminnan taustalla seudun vähenevä oppilasmäärä Yhdessä toimimalla itsenäiset lukiot muodostavat yhtenäisen, erikoistumismahdollisuuksia sisällään pitävän lukioiden verkoston, jossa Mikkelin seudun lukio-opiskelijoilla on mahdollista toteuttaa omia opinteitään. Joustavat, laadukkaat ja tasa-arvoiset lukiopalvelut ovat tulevaisuudessa merkittävä Mikkelin seudun houkuttavuustekijä.

27 Seutulukioverkostohankkeen toimenpidekokonaisuudet Yhteiset resurssit ja niiden koordinointi Ulospäin suuntautunut, vuorovaikutteinen oppilaitoksen kehittäminen Uudet oppimisympäristöt Yhteinen kurssitarjonta Toiminnan yhteinen koordinointi Yhteistyö eri koulumuotojen kesken

28 Ajankohtaista nyt! Opetussuunnitelmatyö Aineryhmäyhteistyö Seudullinen täydennyskoulutus Yhteinen ja sisäinen markkinointi Oppilaskuntayhteistyö Verkko-oppimisympäristöt (Moodle, etäopetus) Aihiopooli Hanketyö Mikkelin AMK:n ja seutulukioverkoston yhteishanke Yksilölliset opintiet 2. asteen yhteistyö Yhteinen opintotarjotin verkossa / Nukonet

29 Aineryhmäyhteistyö Opettajien säännölliset tapaamiset aineryhmittäin seutu/kuntakohtainen OPS täydennyskoulutus yhteistyöhankkeet työssä jaksaminen työnohjaus

SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011

SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011 SEUDULLINEN OPETUSPALVELUKESKUS HANKKEEN RAPORTTI 2011 Seudullisen opetustoimen käynnistäminen Mikkelin seudulla Selvitysmies rehtori Kimmo Tanttu 1 SISÄLLYS 2 1. TIIVISTELMÄ 2. PROSESSI 3. SEUDULLINEN

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla 5.10.2006

Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla 5.10.2006 1 Ehdotus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain mukaiseksi suunnitelmaksi Vaasanseudulla 5.10.2006 2 1 Johdanto...3 2 Puitelaki...3 2.1 Puitelain tarkoitus ja lähtökohdat... 3 2.2 Puitelain

Lisätiedot

Opetuksen TVT -strategia

Opetuksen TVT -strategia Opetuksen TVT -strategia Asiakasnäkökulma Verkko-opetustarjonta parantaa opiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisiin ja joustaviin valintoihin ja tukee opintojen henkilökohtaistamista. Verkkoopetus vähentää

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään?

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Juha Karvonen, Lieselotte Eskelinen, Anu Aunola Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Perusopetus ja lukiokoulutus Paras-uudistuksessa Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-432-5

Lisätiedot

NAKKILA 2012 STRATEGIA

NAKKILA 2012 STRATEGIA NAKKILA 2012 STRATEGIA TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT VISIO 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT STRATEGISET PAINOPISTEALUEET KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT STRATEGISET KUMPPANUUDET PALVELUSTRATEGIAN

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

Seudullisen lukio-opetuksen koordinointi

Seudullisen lukio-opetuksen koordinointi Seudullisen lukio-opetuksen koordinointi Seudullisen lukiokoulutuksen koordinointi 2(9) Koordinointityön taustaa Oulun seudun lukio-opetuksen koordinointi on osa Oulun seudun palvelustrategian (seutuvaltuusto

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN SIVISTYSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN SIVISTYSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN SIVISTYSTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VERSIO 2.0 8.4.2010 VERSIOHISTORIA: Dokumentin tiedot Hankkeen nimi: KPK-kuntaneuvottelut ja yhtiöiden

Lisätiedot

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3

P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 0 1 3 P A L V E L E V A E T E L Ä -S A V O 2 1 3 Etelä-Savon menestyksen avaimet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 6 9 : 2 6 PALVELEVA ETELÄ-SAVO 213 "Etelä-Savon menestyksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin uusi toimintamalli 2007- Kaupunginvaltuuston seminaari toimintamallin uudistuksesta 20.4.2005

Tampereen kaupungin uusi toimintamalli 2007- Kaupunginvaltuuston seminaari toimintamallin uudistuksesta 20.4.2005 TAMPEREEN KAUPUNKI PÄIVITETTY 18.4.2005 12:13 Tampereen kaupungin uusi toimintamalli 2007- Kaupunginvaltuuston seminaari toimintamallin uudistuksesta 20.4.2005 Toimintamallin uudistamistoimikunta 18.4.2005

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma 2013-2020

Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Kuopion kaupungin perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämissuunnitelma 2013-2020 17.6.2013 Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämisohjelma 2013-2020 1 Kuopion perusopetus- ja nuorisopalvelut

Lisätiedot

Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli

Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli Tampereen päivähoidon, perusopetuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yhtenäinen tilaaja-tuottajamalli Aila Salmelin Vesa Komonen PEPPI -hanke Selvitysmiesten raportti Toukokuu 2004 1 SISÄLLYS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä

Alahärmä-Kauhava-Kortesjärvi-Ylihärmä HALLINNON JA PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Yhdistymissopimukseen liitettävä hallinnon ja palvelujen järjestämissuunnitelma siitä, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen taloudellisuuden

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015

YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 KU-ohjausryhmä 14.8.2015 Liite 3 YHDISTYMISSOPIMUS LUONNOS 29.6.2015 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvitys 1 Sisällysluettelo 1 Kuntajaon muuttamisen toteuttamistapa ja ajankohta... 4 1.1 Sopimuksen

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys

Kuntarakenneselvitys 1 Kuntarakenneselvitys Varkaus Heinävesi Joroinen - Leppävirta Sivistystoimen selvitystyöryhmän loppuraportti Sivistystoimen työryhmä Koulutoimenjohtaja Taisto Kainulainen, työryhmän puheenjohtaja, Leppävirta

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016

Oulunkaaren kuntayhtymä. Strategia 2011-2016 Oulunkaaren kuntayhtymä Strategia 2011-2016 3.12.2010 Sivu 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä... 3 2 Yhteiset arvot ankkureina... 5 3 Visio yhteinen määräsatama... 6 4 Strategisten päämäärien

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016

Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 Oulunkaaren kuntayhtymän strategia 2011 2016 3.12.2010 2 Sisältö Sisältö 2 1 Hyvinvointia ihmistä lähellä 3 2 Yhteiset arvot ankkureina 5 3 Visio yhteinen määräsatama 6 4 Strategisten päämäärien saavuttaminen

Lisätiedot

SIVI-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

SIVI-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 24.6.2014 SIVI-TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Sivi-työryhmän loppuraportti... 2 2. Työryhmän organisointi ja työskentelytapa... 2 3. Työryhmän tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Kunta- ja palvelurakenneuudistus 1 Keski-Suomen liitto Kunta- ja palvelurakenneuudistus Opetus ja kulttuuritoimen teemaryhmä: Sivistystoimi - Keskeiset kannanotot ja vastaukset kyselyyn - Perustelumuistio - Muistiota täydentävät liitteet

Lisätiedot