TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.4.2013 196. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Hollmén Kimmo varajäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Salminen Päivi varajäsen Saksa Kirsti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, saapui :n 168 aikana. tiedotuspäällikkö talousjohtaja, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja kiinteistöjohtaja Poissa Kallio Hannu hallintojohtaja, sihteeri Ainasoja Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hermonen Merja kirkkoherra Hirvonen Martti kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 157 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 159 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 160 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 161 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Hollmén ja Mirjo Kanervavuori. 162 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - Tuomiokapituli on päättänyt 1) että tuomiokapituli ei julista haettavaksi Paattisten seurakunnan kanttorin virkaa mennessä; 2)muistuttaa Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvostoa voimaan tulevasta kirkkojärjestyksen muutoksesta, jonka mukaan kanttorin viran haettavaksi julistaminen siirtyy seurakunnan tehtäväksi; jos virkaa ei julisteta haettavaksi, viran täyttämättä jättämisestä on tehtävä perusteltu esitys tuomiokapitulille mennessä. - Tuomiokapituli on päättänyt esittää kirkkohallitukselle, että se myöntäisi ympäristödiplomin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle. - Tuomiokapituli on päättänyt myöntää kappalainen, pastori Antero Paaterelle osittaista virkavapautta Turun Kata-

3 Yhteinen kirkkoneuvosto riinanseurakunnan kappalaisen (III) virasta ajalle siten, että hän hoitaa kappalaisen virkaan kuuluvia kaikkia tehtäviä 50%:n virantoimitusvelvollisuudella (jaksotuksella viikko viranhoitoa ja viikko virkavapautta). - Tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori, teol.tri Heidi Jokisen hänen suostumuksensa mukaisesti Turun Henrikinseurakunnan kappalaisen (I) viransijaiseksi/vuorotteluvapaasijaiseksi ajaksi Tuomiokapituli on päättänyt merkitä Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen / 30 tiedokseen ja todeta, että taloudellisista syistä ei pastori Sasa Lehtiseltä vapautunutta seurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaa täytetä ennen Tuomiokapituli on päättänyt myöntää pastori Terhi Laakkoselle virkavapautta Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (V) virasta ajalle Pöytäkirjoja - Yhteisen kasvatusasiain johtokunta , 3/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat 1-12 ajalta Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat (Hannu Kallion poissa ollessa, esittelijänä Irma Hokka) 163 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 22 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 23 Kokouksen päätösvaltaisuus

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei toimenpiteitä. 24 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 25 Arkkihiippakunnan IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokoonpanon täydentäminen Ilmoitus valituille. 26 Yhteisten työmuotojen ja sielunhoitotyön johtokunnan johtosääntöjen muutokset Ilmoitus yhteisten työmuotojen ja sielunhoitotyön johtokunnalle ja henkilöstöpäällikölle 27 Taloussäännön uudistaminen Ilmoitus kirkkoneuvostolle. 28 Lausunnot kiinteistöstrategiasta ja siihen liittyvästä maankäyttö-suunnitelmasta Ilmoitus kiinteistötoimistolle. 29 Kirkkovaltuuston kokous Ilmoitus kokoukseen osallistuville, kirkkoherroille ja muille johtaville viranhaltijoille. 30 Pentti Korhosen aloite ehtoollisleivän valmistamisesta seurakunnissa Ilmoitus kirkkoneuvostolle. 31 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto KUNNIAMERKKI- JA ARVONIMITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvosto on toimikausittain asettanut kunniamerkki- ja arvonimitoimikunnan valtakunnallisten kunniamerkkien sekä arvonimien anomusten käsittelyä varten. Toimikunnalla on oikeus kirkkoneuvoston nimissä tehdä esityksiä kunniamerkkien ja arvonimien myöntämisestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ansioituneille luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Toimikuntaan ovat kuuluneet asemansa perusteella kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja hallintojohtaja. Toimikunta on oikeutettu kutsumaan itselleen sihteerin. Hallintojohtaja esittää, että henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen nimetään toimikunnan jäseneksi edellä mainittujen lisäksi. Kirkkoneuvosto päättää, että kunniamerkki- ja arvonimitoimikuntaan kuuluvat toimikaudella asemansa perusteella kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Huovinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio sekä henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen. Toimikunta oikeutetaan kutsumaan itselleen sihteeri. Ilmoitus toimikuntaan kuuluville. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 165 JUKON PÄÄLUOTTAMUSMIES ERJA VIHERKOSKEN OSALLISTUMINEN LUOTTAMUS- MIESKURSSILLE Pääluottamusmies Erja Viherkoski on osallistunut Jukon luottamusmiesten peruskurssille Helsingissä. Koulutus on Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymää luottamusmieskoulutusta (yleiskirje A2/2013). Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaan luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille varataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuus osallistua sellaiseen koulutukseen, joka on omiaan lisäämään heidän pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa. KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjan 11 :n perusteella kultakin kurssipäivältä maksetaan 23,86 euron ruokaraha. Kirkkoneuvosto päättää myöntää jälkikäteen pääluottamusmies Erja Viherkoskelle palkallista virkavapautta Jukon luottamusmiesten peruskurssille osallistumista.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Kurssipäiviltä maksetaan 23,86 euron ruokaraha. Ilmoitus Erja Viherkoskelle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan. 166 KURSSIKESKUKSEN HOITAJA SAMULI KALLION SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kallio anoo sivutoimilupaa seuraavasti: Anon sivutoimilupaa vuodelle Sivutoimilupaa tarvitsen toimiakseni kouluttajana Turun NMKY:n muonittajakurssilla ja Turun kristillisellä opistolla. Saadun lisäselvityksen mukaan NMKY:n muonittajakursseihin menee aikaa 1-2 iltaa ja 2-3 viikonloppua vuodessa. Kristillisellä opistolla opetusta on 2-3 päivää vuodessa. Kallio käyttää opetuspäiviin vapaapäiviään tai vuosilomapäiviään. Lähiesimies Marja Ruusu puoltaa anomusta. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt anomusta kokouksessaan ja on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle sivutoimiluvan myöntämistä. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :n mukaan sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Samuli Kallio ei käytä sivutoimen hoitamiseen työaikaa, joten ilmoitus kirkkoneuvostolle riittää. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kallion ilmoituksen sivutoimisena kouluttajana toimimisesta NMKY:n muonittajakurssilla ja Turun kristillisellä opistolla. Kalliolle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua vapaa-ajalla, se ei saa haitata Kallion toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kurssikeskuksen hoitajan virassa eikä vaarantaa luottamusta Kallion tasapuolisuuteen viranhoidossa. Samuli Kallio ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kalliolle ja nuorisosihteeri Marja Ruusulle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 167 TIEDOTUSTOIMISTON VERKKOTIEDOTTAJA JUHO NIEMELÄN VIRKAVAPAUSANOMUS Verkkotiedottaja Juho Niemelä anoo virkavapautta ajalle toimiakseen Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n hankekoordinaattorina Lastenkirkko.fi hankkeessa. Hankkeen rahoitus on selvä tälle vuodelle ja todennäköisesti hanke saa jatkorahoituksen vuodelle Jatkorahoitus varmistuu kuitenkin vasta syksyllä Verkkotiedottaja Juho Niemelä toimii verkkoviestinnän asiantuntijana, suunnittelijana, ohjaajana ja sisällöntuottajana seurakuntayhtymässä. Hän palvelee seurakuntalaisia, seurakuntia ja tiedotusvälineitä. Työhön kuuluu verkkoviestinnän ja sosiaalisen median koordinoimista ja julkaisujärjestelmän kouluttamista työyhteisössä sekä uusien verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa. Verkkotiedottaja osallistuu myös muihin viestinnän tehtäviin, kuten uutistuotantoon. Verkkotiedottaja on jatkuvasti yhteydessä seurakuntien verkkovastaaviin ja - päivittäjiin, joita hän tukee, ohjaa ja kouluttaa. Hän myös seuraa koko kirkon verkkoviestinnän kehitystä. Seurakuntayhtymän verkkosivuilla käy kuukausittain liki kävijää. Viimeisen vuoden aikana on uusittu leirikeskusten, oppilaitospappien ja diakonian verkkosivut. Verkkotiedottaja osallistuu myös Kirkon tiedotuskeskuksen koordinoimaan seurakuntien verkkohankkeen sisältötyöryhmään. Siinä suunnitellaan seurakunnille ja seurakuntayhtymille valtakunnallista yhteistä verkkosivualustaa, johon seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat halutessaan liittyä. Tällä suunnittelulla haetaan kustannussäästöjä ja siksi sitä seurakuntayhtymässäkin seurataan tiiviisti. Juho Niemelän virkavapaus on ns. harkinnanvaraista virkavapautta, jonka myöntämiselle ei löydy pakottavia perusteita virkasäännöstä eikä kirkon virka- ja työehtosopimuksesta. Harkinnanvaraisten virkavapauksien myöntämiseen kirkkoneuvosto on vahvistanut seuraavat ehdot: 1) Harkinnanvaraista virka- tai työvapautta myönnetään pääsääntöisesti vain vähintään kaksi vuotta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palveluksessa olleelle viranhaltijalle tai työntekijälle. 2) Harkinnanvaraista virka- tai työvapautta myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi seurakuntayhtymän ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta ja projektiluonteista työskentelyä varten. Edellytyksenä on lisäksi, että koulutuksesta tai työstä on hyötyä työnantajalle.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto ) Kirkon erityisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi lähetystyöhön ja työhön Kirkon ulkoasiain piirissä, voidaan myöntää virka- tai työvapautta pidempikin aika. 4) Uusi harkinnanvarainen virka- tai työvapaus myönnetään pääsääntöisesti vasta, kun edellisestä harkinnanvaraisesta virka- tai työvapaudesta on kulunut viisi vuotta. 5) Kun viranhaltija tai työntekijä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen vakituiseksi viranhaltijaksi tai työntekijäksi, ei hänelle myönnetä harkinnanvaraista virka- tai työvapautta. Juho Niemelä on ollut seurakuntayhtymän verkkotiedottajan virassa vuodesta 2007 lähtien. Lisäksi kyseessä on kirkolliseen toimintaan liittyvä projekti. Edellä esitettyyn perustuen johtoryhmä puoltaa anotun virkavapauden myöntämistä siten, että Juho Niemelälle varataan mahdollisuus palata verkkotiedottajan virkaansa vuoden 2014 alusta, ellei Lastenkirkko.fi hankkeelle myönnetä jatkorahoitusta vuodelle Kirkkoneuvosto päättää myöntää verkkotiedottaja Juho Niemelälle palkatonta virkavapautta ajaksi Lastenkirkko.fi -hankkeen hankekoordinaattorina toimimista varten. Juho Niemelällä on kuitenkin oikeus palata verkkotiedottajan virkaan tiedotustoimistoon vuoden 2014 alusta lähtien, ellei Lastenkirkko.fi -hankkeelle myönnetä jatkorahoitusta. Ilmoitus verkkotiedottaja Juho Niemelälle, tiedotuspäällikkö Paula Heinolle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 168 VERKKOTIEDOTTAJAN VIRANSIJAISUUDEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Mikäli edellisessä asiakohdassa verkkotiedottaja Juho Niemelälle myönnettiin virkavapaus, tulee viransijaisuus julistaa haettavaksi. Tiedotuspäällikkö Paula Heino esittää, että viransijaisuus täytettäisiin ensin ajaksi Lisäksi tiedotuspäällikkö esittää, että jos Lastenkirkko.fi hanke saa jatkorahoituksen ja Juho Niemelä jatkaa hankekoordinaattorina kirkkoneuvosto oikeuttaisi palkkaamaan viransijaisen edelleen vuodeksi Tiedotustoimistossa on laadittu seuraava hakuilmoitus: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 540.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Haemme tiedotustoimistoomme määräaikaista VERKKOVIESTINNÄSTÄ VASTAAVAA TIEDOTTAJAA ajalle Tehtävä saattaa jatkua vuoden Tehtävänäsi on huolehtia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verkkopalvelusta ja verkkoviestinnän kehittämisestä yhdessä tiedotustoimiston ja seurakuntayhtymän yksiköiden kanssa. Samalla vastaat myös seurakuntayhtymän yleisestä viestinnästä yhteistyössä muiden tiedottajien kanssa. Odotamme sinulta: - ylempää tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa - monipuolista viestinnän alan osaamista ja työkokemusta - vahvaa journalistista ammattitaitoa ja sosiaalisen median osaamista - kokemusta verkkopalvelujen kehittämisestä ja verkkoviestinnän sisällöntuotannosta - valmiuksia toimia verkkoviestinnän kouluttajana ja tukihenkilönä - evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä Lisäksi odotamme, että sinulla on visuaalista ja journalistista näkemystä, valmiuksia sopeutua tiiviiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä tehdä joustavasti ja oma-aloitteisesti kaikkia pienen viestintäyksikön tehtäviä. Kirkon ja seurakuntaelämän tuntemus sekä html-kielen hallinta on eduksi. Viransijaisuus alkaa ja siinä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Palkkaa maksamme Kirkon virka- ja työehtosopimuksen ja vaativuusryhmän positio 40 % mukaan. Sijaisuuteen valitun tulee esittää ennen työn alkua hyväksytty lääkärintodistus. Koska tarvitsemme verkkotiedottajan, joka osaa myös kirjoittaa, toivomme kirjallisia hakemuksia. Hakemusten tulee olla perillä keskiviikkona kello 15 mennessä sähköpostilla seurakuntayhtymän kirjaamossa osoitteella Liitä hakemukseesi ansioluettelo sekä työnäytteitä. Lisätietoja tehtävästä antavat: verkkotiedottaja Juho Niemelä, p tiedotuspäällikkö Paula Heino, p Johtoryhmä puoltaa viransijaisuuden julistamista haettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi tiedotustoimiston verkkotiedottajan määräaikaisen viransijaisuuden ajaksi Pätevyysvaatimuksena on ylempi tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Viransijaisen palkkaus on vaativuusryhmän 601 peruspalkka + positio 40

10 Yhteinen kirkkoneuvosto %. Ennen viransijaisuuden vastaanottamista sijaisuuteen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viransijaisuuteen sovelletaan kahden kuukauden koeaikaa. Hakuilmoitus julkaistaan Turun Sanomissa ja Kotimaalehdessä lyhennettynä viittauksella tarkempiin tietoihin -palvelussa, jossa ilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan. Kirkkoneuvosto valtuuttaa tiedotuspäällikkö Paula Heinon valmistelemaan viransijaisuuden täyttöprosessin kirkkoneuvostolle. Ilmoitus tiedotuspäällikkö Paula Heinolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin ja päätettiin, että hakuilmoitus julkaistaan myös Oikotiellä. 169 KUUDEN MÄÄRÄAIKAISEN LASTENOHJAAJAN PALKKAAMINEN TOIMINTAKAUDELLE Kirkkoneuvosto päätti talousarvion tasapainottamista koskevassa päätöksessään, 118/2013, että avoimeksi tulevia yli 6 kuukauden pituisia virkoja tai työsuhteita ei saa ryhtyä täyttämään ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa. Kirkkoneuvoston päätös rajoittaa kasvatusasiain johtokunnan johtosäännön mukaista oikeutta ottaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa päiväkerhojen lastenohjaajat ja vastaavat työntekijät. Kirkkoneuvoston säästökohteita käsitelleessä kokouksessa oli kasvatusasiain keskuksen aineiston liitteenä lapsityön johtaja Mirkka Torpan kasvatusasiain johtokunnan 43/ esittämä selvitys kasvatusasiain keskuksen tarpeesta seitsemän määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseksi ajalle Kasvatusasiain johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kyseiset lastenohjaajat saataisiin palkata. Selvitykseen suhtauduttiin myönteisesti. Asia on kuitenkin syytä tuoda päätettäväksi omana pykälänään. Lisäksi lastenohjaajien työajan lyhennyksissä on tapahtunut muutoksia lastenohjaajien ja seurakuntien ilmoituksien vuoksi. Tarve määräaikaisten lastenohjaajien palkkaamiseen on syntynyt, koska varhaiskasvatuksen yksiköstä puuttuu toimintakaudella eri perustein (avoimet toimet, opintovapaa, äitiys- ja hoitovapaat, osa-aikaeläkkeet, lyhennetyt työajat ja paikallisseurakuntien ostamat tunnit) yhteensä 10 lastenohjaajan työpanos (20 % työntekijämäärästä). Säästötoimena neljää avointa tointa ei täytetä.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Määräaikaisten työntekijöiden palkkauskielto merkitsisi käytännössä lähes koko päiväkerhotyön päättymistä, koska iltapäivätoiminnan sitoumuksia päästään purkamaan vasta vuosina Kuuden lastenohjaajan palkkaaminen toimintavuodelle varmistaa sen, että varhaiskasvatuksen suunnitelma toiminnan rakenteellisesta sopeuttamisesta ja supistamisesta vuosien aikana tapahtuu hallitusti siten, etteivät perheet yllättäen joudu liian suurten toiminnallisten muutosten eteen. Varhaiskasvatuksessa kuitenkin muokataan toimintaa jo vuonna Merkittävin muutos kaudella on neljän toimen täyttämättä jättämisestä aiheutuva 3-vuotiaiden kerhojen lakkauttaminen ja uuden 3-5- vuotiaiden kerhotoiminnan käynnistäminen. Suunniteltu uusi 3-5 -vuotiaiden päiväkerhoverkko (28 kerhoa) ei täysin vastaa tarpeisiin, kun 3- vuotiaiden kerhot ja 4-5-vuotiaiden kerhot yhdistetään. Uusi 3-5-vuotiaiden päiväkerhoverkko antaa kerhopaikan 560 lapselle, mutta todellinen tarve on 645 lapselle (noin kahden lastenohjaajan työpanos). Kirkkoneuvosto antaa kasvatusasiain keskukselle luvan kuuden määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen ajaksi Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle ja Mirkka Torpalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 170 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MERTSI ÄRLINGIN PALKKAAMINEN PANSIO-PERNO-ALUEEN YHTEISTYÖPROJEKTIIN PROJEKTITYÖNTEKIJÄKSI Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää lupaa diakoniatyöntekijä Mertsi Ärlingin palkkaamiseen kahdeksi vuodeksi Pansio-Perno-alueen yhteistyöprojektiin projektityöntekijäksi. Palkkaukseen käytettäisiin Mikaelinseurakunnan kansainvälisen työn sihteerin virkavapaan johdosta säästyviä varoja. Kansainvälinen työn sihteerin virkaa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä lakkauttaa, vaan vakinaisen toimenhaltijan virkavapaan ajan alkaen hänen tehtävänsä hoidettaisiin seuraavin järjestelyin: 1) vastuun turvapaikkatyöstä kantaa Mertsi Ärling yhdessä kirkkoherran ja Naiskeskuksen kanssa 2) kansainvälisen työn lähetystyön osalta hoitaa seurakuntapastori Jaakko Paakkanen yhdessä vapaaehtoisen lähetyssihteerin kanssa 3) kansainväliseen työhön liittyvä kerhotoiminta jatkuu Paakarlassa omin voimin 4) lähetyspiirit jatkuvat entiseen tapaan 5) turvapaikkatyöryhmän kokoonkutsuja on kirkkoherra 6) työjärjestely on voimassa siihen asti, kunnes vakituinen viranhaltija palaa työhönsä.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Mikaelinseurakunnan diakoniatyöntekijät Hilkka-Helena Katainen ja Mertsi Ärling ovat aloittaneet Pansio-Perno-alueen yhteistyöprojektin, jonka on tarkoitus kestää vuoden 2015 loppuun. Tietoja projektista on liitteessä: Liite Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvosto päättää antaa luvan palkata diakoniatyöntekijä Mertsi Ärlingin Pansio-Perno-alueen yhteistyöprojektin projektityöntekijäksi alkaen kahden vuoden ajaksi edellyttäen, että kansainvälisen työn sihteerin virkavapaus jatkuu ja näitä tai muita säästyviä palkkamäärärahoja on käytettävissä Ärlingin palkkaukseen. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Ilmoitus kirkkoherra Jouni Lehikoiselle, diakoniatyöntekijä Mertsi Ärlingille, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Kirkkoherra Jouni Lehikoinen ilmoitti, että Mikaelinseurakunnalta on tulossa Mertsi Ärlingin palkkaamista koskeva uudensisältöinen päätös. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. 171 KULTTUURISETELIEN OMAVASTUU Kirkkoneuvoston päätöksellä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä otettiin käyttöön liikunta- ja kulttuurisetelit, joita työntekijät ovat saaneet 70 euron arvosta / vuosi. Aikaisemmin kuntoiluavustuksen sai esitettyjä kuitteja vastaan. Seteleihin siirryttäessä edun arvo ja avustuksen saamisen ehdot eivät muuttuneet. Kulttuuriseteleitä on voinut saada Vakituisessa virka- tai työsuhteessa oleva henkilöstö Sijaiset, joiden sijaisuus on tarkoitettu kestämään ainakin vuoden ajan Äitiyslomalla olevat, niin kauan kun he saavat palkkaa tai Kansaneläkelaitoksen alaista äitiys- ja vanhempainpäivärahaa Hautausmaan kesätyöntekijät, kun he ovat olleet seurakuntien palveluksessa vähintään viitenä kesänä ja vähintään kolme kuukautta kerrallaan Työllistämistuella olevia tilapäisiä työntekijöitä koskevat samat säännökset kuin muitakin tilapäistyöntekijöitä.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Kulttuuriseteleihin siirtyminen lisäsi kustannuksia huomattavasti. Taloustoimiston ilmoituksen mukaan kuntoiluavustuksia ja henkilökunnan urheilusalivuoroja on maksettu seuraavasti: vuonna ,50 e vuonna ,00 e vuonna ,70 e vuonna ,59 e. Edellä esitetyt luvut osoittavat kulttuurisetelien käyttöönoton kolminkertaistaneen kustannukset. Oletettavaa on, että kulttuuri- ja kuntoiluinnostus ei ole kolminkertaistunut, vaan todennäköisesti ilmaiset kulttuurisetelit otetaan, ja osa niistä jää käyttämättä. Näin syntyy turhia kustannuksia, jotka eivät hyödytä ketään. Työnantaja voi halutessaan periä työntekijältä kulttuuriseteleistä ns. omavastuuosuuden, joka voidaan periä palkasta. Omavastuuosuutena käytetään yleensä neljännestä tai puolta setelin ostoarvosta. Yleisesti on todettu, että työntekijä, joka on maksanut setelistään omavastuuosuuden, käyttää myös sen varmimmin. Omavastuuosuuden käyttöönotto on ollut esillä yhteistyötoimikunnassa. Lausunnossaan yhteistyötoimikunta puoltaa omavastuun käyttöönottoa, mutta pitää 30 euron vuosittaista omavastuuta liian suurena. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon setelit on tilattu ja jaettu, joten omavastuuosuus on mahdollista ottaa käyttöön vasta toisen vuosipuoliskon tilauksen yhteydessä. Hallintojohtaja esittää, että jatkossakin työnantajan tarjoaman edun määrä pysyy ennallaan 70 eurona/vuosi kuitenkin niin, että edun saadakseen työntekijän tulee maksaa omavastuuosuus. Liikunta- ja kulttuurisetelin arvo tulisi olemaan vuodessa 100 euroa, josta työnantajan osuus olisi 70 euroa ja työntekijän omavastuuosuus 30 euroa. Omavastuuosuus peritään palkasta. Omavastuuosuus otetaan käyttöön setelien vuoden 2013 toisen erän tilauksessa. Kirkkoneuvosto päättää ottaa käyttöön liikunta- ja kulttuurisetelien omavastuuosuuden setelien vuoden 2013 toisen erän tilauksesta lähtien. Liikunta- ja kulttuurisetelin arvo on vuodessa 100 euroa, josta työnantajan osuus on entinen 70 euroa ja uutena työntekijän omavastuuosuus 30 euroa. Omavastuuosuus peritään palkasta. Ilmoitus yhteistyötoimikunnalle, henkilökunnalle tiedoksi ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Ei muutoksenhakuoikeutta.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Esityksen mukaan. 172 TURUN JA KAARINAN N OSASTOT TURUN KIRJAMESSUILLA JA HÄÄMESSUILLA SOKOS HOTEL CARIBIASSA Tiedotuspäällikkö Paula Heinon esitys kirjamessujen ja Häät-tapahtuman järjestämisestä kuuluu seuraavasti: Viime vuosina seurakuntayhtymä on osallistunut kolmeen messutapahtumaan: jokavuotisiin kirjamessuihin Turun messukeskuksessa, joka vuosi tammikuun lopulla pidettävään Häät-tapahtumaan Sokos Hotel Caribiassa ja joka toinen vuosi järjestettäviin Turun messuihin Turun messukeskuksessa. Turun messujen vetovastuu on ollut Mikaelinseurakunnalla. Joka toinen vuosi on tämä vuosi ja Turun messut on tämän vuoden elokuussa Jokavuotiset Turun kirjamessut järjestetään ensi syksynä Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa. Häämessuille eli Häät-tapahtumaan Sokos Hotel Caribiaan seurakuntayhtymä osallistui omalla osastolla. Ensi vuonna tapahtuma on Häät-tapahtumaa varten osaston vuokra maksetaan aina seuraavan vuoden osalta edellisenä syksynä ja muut kustannukset, kuten jaettava materiaali, kuljetus, somistus (kukat), matto, tiski, otsalaudat, päivystäjien lounaat ja lehti-ilmoitus Turun Sanomien liitteessä maksetaan messutapahtuman jälkeen vuoden alussa. Tapahtumassa käy vuosittain nuorta aikuista, jotka suunnittelevat häitään samalle tai seuraavalle vuodelle. Tänä vuonna heitä oli osastolla jonoksi asti. Tapahtumassa on myös pidetty molempina päivinä luento kirkkohäiden järjestämisestä. Luennon ovat pitäneet kappalainen Sari Lehti ja seurakuntasihteeri Katriina Helala. Kuulijoita on ollut yhteensä henkilöä. Osastolla on päivystänyt Tuomiokirkon, Mikaelin ja Maarian sekä kasvatusasiain keskuksen pappeja ja tiedotustoimiston henkilökuntaa. Ensi vuonna pyritään saamaan päivystäjiä muistakin seurakunnista. Nuorten kysymykset ovat esimerkiksi seuraavanlaisia: millaisen vihkikaavan voi ottaa, voiko valita tiettyä musiikkia, mistä tietää, kuka pappi tulee vihkimään, sulhaseni on katolilainen, voiko meidät vihkiä luterilaisessa kirkossa, miten avioliiton siunaaminen eroaa vihkikaavasta, jne. Messuvieraita on kaikista Turun ja Kaarinan seurakunnista. Tilastojen mukaan kirkollisia vihkimisiä Turussa ja Kaarinassa oli viime vuonna 585, kun kymmenen vuotta sitten niitä oli 753. Yllättäen siviilivihkimisten määrä ei ole samana aikana kasvanut käytännössä lainkaan eivätkä myöskään sivii-

15 Yhteinen kirkkoneuvosto livihkimisten kirkolliset siunaamiset. Ehkä avoliitot ovat kasvaneet? Kun kirkolliset vihkimiset vähenevät, myös lapset jäävät kastamatta ja vähitellen sukupolvi toisensa perään vieraantuu kirkosta. Nyt alkuvuodesta on tullut laskuja, jotka liittyvät tammikuun lopussa olleeseen Häät-tapahtumaan ja jos ensi vuonna päätetään osallistua, syksyllä laskutetaan vuoden 2014 osaston vuokra, joka tulee olemaan alveineen noin 2000 euroa. Vuokra ja näyttelyrakenteet (otsalaudat, matto, sähkö, siivous) maksavat yhteensä noin 4200 euroa ja Turun Sanomien hääliitteen ilmoitus 1500 euroa. Lisäksi kuljetus- ja muita kuluja, kuten päivystäjien lounaat, tulee 300 euroa. Kaikkiaan kuluja on 6000 euroa. Parina vuonna tiedotustoimisto on maksanut tämän osallistumisen omasta budjetistaan, mutta koska toiminta on yhtymän yhteistä toimintaa, on luontevampaa, että kirkkoneuvoston päätöksellä yhtymä vastaa näistä kuluista, mikäli tapahtumaan päätetään osallistua. Turun kirjamessuille osallistumisessa taas on kysymys paitsi seurakuntayhtymän ja Turun ja Kaarinan seurakuntien näkyvyydestä, myös kirkon yhteisen vastuun kantamisesta. Ilman seurakuntayhtymän osastoa hengellinen kirjallisuus ja koko hengellinen aspekti näkyisi messuilla hyvin vähän. Messuosastolla on ollut myytävänä kristillistä kirjallisuutta Kirjapajalta, Suomen Pipliaseuralta ja Aurinkokustannukselta. Lisäksi osastolla on ollut jaettavana seurakuntien kausiesitteet ja materiaalia retriiteistä. Eri vuosina osastolla on ollut lisäksi muita ajankohtaisteemoja. Siellä on myös esitelty vuoden kristillinen kirj-ehdokkaat, jotka valitaan juuri messujen alla. Kyseessä on ehdokkaiden valtakunnallinen ensiesittely. Osastolla on tiedotustoimiston ohella päivystänyt Hiljaisuuden ystävät ry:n edustajia, kustantajien edustajia ja seurakuntayhtymän muuta väkeä. Kirjapaja on maksanut osallistumisestaan 300 euroa, mutta Pipliaseuralta tätä ei ole pyydetty, sillä heidän kirjojaan on ollut esillä vain muutama nimike eikä niitä ole myyty paria kappaletta enempää. Aurinkokustannuksesta on puolestaan saatu kolmeksi päiväksi kassanhoitaja ja maksupääte ja Aurinkokustannus on huolehtinut tilitykset kaikille osallistujille. Osaston koko on ollut 9 x 5 neliömetriä. Osaston vuokra on tänä vuonna 4860 euroa + alv = 6026 euroa. Lisäksi kuluihin tulee Turun Sanomien kirjamessuliitteen lehti-ilmoitus 1600 euroa sekä otsalautojen teippaus- ja kalustokuluja ja vapaaehtoisten päivystäjien lounas- ja kahvikulut. Yhteensä kuluja on ollut noin 9000 euron edestä. Kävijöitä kirjamessuilla on reilut Osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä on talousjohtajan mukaan osastossa Muut yhteiset tehtävät kustannuspaikalla Määräraha on euroa ja siitä siirretään määrärahaa järjestävälle yksikölle kirkkoneuvoston päätöksellä.

16 Yhteinen kirkkoneuvosto Koska säästöjä pyritään edelleen löytämään, pystymme säästämään messukuluissa jättämällä Turun Sanomien liitteiden ilmoitukset pois. Tämä säästö on 1500 euroa kummankin messuilmoituksen osalta. Häämessujen osalta se voidaan säästää vuoden 2014 messuista, jolloin ensi vuodeksi tarvitaan 4500 euroa, jos messuille osallistutaan. Tänä vuonna vapaaehtoinen työryhmä (Harri Raitis, Sisko Raitis, Kari J. Kettula ja Jaana Rantala) on anonut ja saanut Pyhän Henrikin säätiöltä avustuksen omaa ohjelmakokonaisuutta varten, jossa esiintyvät muun muassa arkkipiispa Kari Mäkinen ja presidentti Martti Ahtisaari. Kirkollista ohjelmaa on jokaisena messupäivänä. Erityisesti nostetaan esille lähetystyön merkitys ja Juhani Rekolan ja Anna-Maija Raittilan kirjallinen tuotanto. Sunnuntaina pidetään jälleen kirjamessuseurat. Tästä avustuksesta 800 euroa on rahaa, jota työryhmä käyttää osaston vuokraa varten. Jos yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Turun kirjamessuille osallistutaan, työryhmä voi olla yhtymän osastolla ja maksaa yhtymälle osuutensa eli tuon 800 euroa. Kun Aurinkokustannus on vielä luvannut tuoda kirjamessuille oman kassakoneen, joka aiemmin on vuokrattu (200 euroa), säästö kirjamessujen osalta on yhteensä 2500 euroa. Häämessujen osalta säästöä saadaan siitä, että ensi vuonna jätetään tuo liitteeseen tullut ilmoitus pois. Johtoryhmä puoltaa tiedotuspäällikkö Paula Heinon esitystä. Kirkkoneuvosto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä järjestää Turun kirjamessille oman osaston. Kustannuspaikalta Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksellä siirretään kirjamessuosaston kustannuksia varten 6500 euroa tiedotustoiminnan kustannuspaikalle Kirkkoneuvosto hyväksyy jälkikäteen osallistumisen häämessuille Kustannuspaikalta Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksellä 5200 euroa siirretään järjestetyille häämessuille osallistumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin tiedotustoiminnan kustannuspaikalle Lisäksi päätetään, että vuonna 2014 osallistutaan häämessuille. Ilmoitus toimenpiteitä varten tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Kustannuspaikalta Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksellä siirretään Turun kirjamessujen messuosaston kustannuksia varten tiedotustoiminnan kustannuspaikalle toteutuvien kustannusten mukainen summa, enintään kuitenkin euroa.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto hyväksyy jälkikäteen osallistumisen häämessuille Kustannuspaikalta Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksellä siirretään tiedotustoiminnan kustannuspaikalle järjestetyille häämessuille osallistumisesta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukainen summa, enintään kuitenkin euroa. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen muistutti siitä, että Turun messujen vetovastuu on ollut Mikaelinseurakunnalla. Turun messut järjestetään elokuussa 2013 ja tähän messuosallistumiseen tulisi varata euroa. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että käsitellään kaikki vuoden 2013 messuosallistumiset samanaikaisesti. Talousjohtajan asiat 173 VEROKERTYMÄ MAALISKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä maaliskuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,16 % Arvio Toteutunut % 27,84 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,74 % Toteutunut % 28,28 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,08 % Toteutunut % 27,78 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä maaliskuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 5,2 % alle vuoden 2012 maaliskuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 5,1 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 5,7 prosentilla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero maalisk ( helmik) maalisk (helmik) Koko maa - 3,5 % (- 5,0 %) - 2,9 % (- 3,4 %)

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Espoo - 4,1 % (- 5,6 %) - 10,3 % (- 11,5 %) Helsinki - 4,6 % (- 6,0 %) - 7,6 % (- 9,9 %) Kuopio - 3,7 % (- 5,3 %) - 1,9 % (- 2,5 %) Lahti - 4,9 % (- 6,3 %) - 2,9 % (- 4,3 %) Lieto - 3,0 % (- 4,4 %) - 4,0 % (- 6,5 %) Naantali - 3,4 % (- 4,8 %) - 5,1 % (- 3,7 %) Oulu - 6,4 % (- 7,1 %) - 5,1 % (- 2,8 %) Paimio - 4,8 % (- 5,7 %) - 14,0 % (- 14,2 %) Parainen - 1,1 % (- 1,5 %) - 15,4 % (- 19,5 %) Porvoo - 5,7 % (- 6,9 %) - 0,6 % (+ 2,1 %) Raisio - 6,0 % (- 7,5 %) - 10,2 % (- 13,7 %) Salo - 5,8 % (- 7,3 %) - 9,7 % (+ 35,5 %) Tampere - 3,9 % (- 5,4 %) + 2,5 % (+ 5,4 %) Uusikaupunki - 0,8 % (- 5,7 %) + 31,2 % (+ 13,7 %) Vantaa - 4,5 % (- 6,3 %) + 1,2 % ( 0,0 %) Turku -- 5,1 % (- 6,7 %) - 5,7 % (- 8,3 %) Vertailuseurakuntien ja koko maan kertymää tarkasteltaessa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on molemmissa verokertymäryhmissä edelleen epäonnisimpien joukossa. Lähialueen eli Liedon, Naantalin, Paimion, Paraisten, Raision ja Uudenkaupungin kirkollisverokertymä on vähentynyt viime vuodelta, mutta mainituista vain Raision ja Salon vähennys on suurempi kuin Turun ja Kaarinan. Yhteisöverokertymän osalta vaihtelu vertailuseurakuntatalouksien välillä on varsin suurta puoleen ja toiseen Uudenkaupungin seurakunnan 31,2 prosentin lisäyksestä Paraisten seurakuntayhtymän 15,4 prosentin vähennykseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on tässäkin vertailussa epäonnisten joukossa, lähialueista kuitenkin Raision ja Salon seurakuntia sekä Paraisten seurakuntayhtymää jonkin verran onnekkaampi. Kun nyt on kulunut neljäsosa kalenterivuodesta, on mahdollista kokeilla tilastoihin perustuvaa karkeaa todennäköisyyslaskentaa siitä, mikä tulisi olemaan vuoden 2013 kokonaiskertymä. Viitenä edellisenä vuonna maaliskuun lopun kirkollisverokertymä on ollut prosenttia koko vuoden kertymästä. Kirkollisverokertymä on 7,4 milj euroa. Mikäli tilastollinen kertymätahti ylipäätään jatkuisi samansuuruisena, 28 prosenttia johtaisi 26,3 milj euroon ja 32 prosenttia 23 milj euroon. Keskiarvo 30 prosenttia johtaisi 24,5 milj euroon eli samaan, jota on vuoden 2013 talousarviomuutoksen laskennassa käytetty oletuksena. Toisaalta, verrattaessa kirkollisverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 5,1 prosenttia. Vuonna 2012 kirkollisveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 5,1 prosentin vähennys johtaisi vain 23 milj euroon. Viiden edellisen vuoden yhteisöverokertymä maaliskuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on vaihdellut 12 prosentista 22 prosenttiin. Kun vaihteluväli on näin suuri, harhaan osuminen tässä on huomattavasti helpompaa. Yhteisöverokertymä on 1 milj euroa. Kertymätahtien

19 Yhteinen kirkkoneuvosto keskiarvo 18 prosenttia johtaisi 5,6 milj euroon. Verrattaessa yhteisöverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 5,7 prosenttia. Vuonna 2012 yhteisöveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 5,7 prosentin vähennys johtaisi 4,6 milj euroon. On kuitenkin syytä varautua siihen, että vuoden 2013 talousarvioon merkitty 3,6 milj euron arvio on lähempänä oikeaa. Kertymien huolellista seuraamista sekä kertymien pohjalta suoritettavaa karkeaa todennäköisyyslaskentaa on syytä jatkaa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä maaliskuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan. Kiinteistöjohtajan asiat 174 MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN TIMO YLITALON KANSSA Maatalousyhtymä Timo ja Tapio Ylitalolle on vuokrattuna Paattisten Auvaismäen kylässä peltomaata n. 4 hehtaaria. Peltomaiden vuokrasopimus päättyy Nyt vuokralaiset haluavat, että vuokrasopimus tehtäisiin pelkästään Timo Ylitalon kanssa alkaen. Peltojen vuokra on ollut 300 euroa hehtaarilta vuodessa. Timo Ylitalo on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan peltojen vuokrausta nykyisin ehdoin. Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Timo Ylitalolle Paattisten Auvaismäen kylässä sijaitsevat n. 4 hehtaarin suuruiset peltomaat 300 euron hehtaarivuokralla vuodessa alkaen enintään asti. Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Ilmoitus: Timo Ylitalo, Tapio Ylitalo ja kiinteistötoimisto. On muutoksenhakuoikeus. Esityksen mukaan.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteisten työmuotojen johtajan asiat 175 VARHAISKASVATUKSEN KESÄN 2013 HINNASTO Kasvatusasiain johtokunta on 27/ päättänyt esittää yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi varhaiskasvatuksen yksikön esityksen kesän 2013 toimintojen hinnastoksi. Esityksen mukaan: Maksuttomia toimintoja ovat: Perhekahvilat Lapsiperheiden muskarit Nukketeatteriesitykset Maksullinen toiminta on: Kesäkerho 85. Vuosina syntyneille lapsille tarkoitettu kerho toimii 6 tuntia päivässä ajalla tai riippuen kyseisen toimipisteen ohjaajien vuosiloman alkamisajasta. Kerhoon kuuluu lämmin ateria. Kerhomaksu on yhtäläinen kaikissa kerhoissa ja seuraa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksua huolimatta siitä, minkä verran perhe käyttää palvelua kuukaudessa. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vahvistaa esittelyn mukaisen, varhaiskasvatuksen kesän 2013 toimintojen, hinnaston. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle ja Mirkka Torpalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 176 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

21 Yhteinen kirkkoneuvosto Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Irma Hokka kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Kimmo Hollmén Mirjo Kanervavuori Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Irma Hokka kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.9.2014 302 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 18.9.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.00 Paikka Piikkiön seurakuntakeskuksen sisäpihan katos Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja, sihteeri Aso Janne Hellstén Jorma Hörkkö Ulla vara

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 21.8.2017 klo 17.00 17.48 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 63 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 SEURAKUNTAYHTYMÄ311 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.-26.9. ja 9.10.2014 311 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 25.9.2014 klo 16.00 19.55. Paikka Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasali, Eerikinkatu 3

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.1.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.1.2012 kello 17.30-18.00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 Aika 27.5.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Asialista Joutsenon seurakuntakeskus

Asialista Joutsenon seurakuntakeskus Asialista Penttiläntie 5, 54100 Joutseno P. 040 3126 700, 040 3126 701 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 17.8.2016 klo 18.00 18.54 Paikka Joutsenon seurakuntakeskus ASIALISTA 46 Kokouksen

Lisätiedot

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana

SAARELA Veronica. SYRJÄLÄ Marjaana SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika 8.4.2014 klo 18.30-20.01 Paikka Jakomäen kirkko Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja HUOVIO Anna Elina VUORINEN Tuulikki vara KOSKELAINEN Laura vara VESAMÄKI Aarne

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04

Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013. 23.4.2013 klo 18.00 19.04 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan kirkon seurakuntasali 23.4.2013 klo 18.00 19.04 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 25.1.2017 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.1.2016 klo 16.30-17:47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Aika: ke klo Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht.

Aika: ke klo Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. 8/2017-15.11.2017 Aika: ke 15.11.2017 klo 17.00-19.40 Paikka: Riistaveden seurakuntatalo, Keskustie 2, 71160 Riistavesi Osallistujat: Leino Reijo, puh.joht. Huhtala Pauliina Iskanius Raija Julkunen Kaija,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 03.01.2013 sivu ( 1 / 8) KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1 2013 Aika: Torstaina 03.01.2013 klo 17.30-18.30 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko klo 17.45, kahvit klo 17.15

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko klo 17.45, kahvit klo 17.15 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 Tark: 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 16.11.2016 klo 17.45, kahvit klo 17.15 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Kaarina Läsnä: Niittynen, Ville

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston Langh-Lagerlöf

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 6. Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 6 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 26.2.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hyppönen,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00. Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1 20.3.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 20.3.2013 kello 18.08-18.53 Paikka Kasvatusasiainkeskuksen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku Läsnä Jaana

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00 Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen Marja Kaanaa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti

Kirkkoneuvosto (7) Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Kirkkoneuvosto 8.12.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 8.12.2016 klo 16.30 16:41 Paikka Lokalahden seurakuntakoti Paanula, Papinpellontie 3, Lokalahti Läsnä Esa Mierlahti puheenjohtaja Lasse

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 16.5.2017 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7 ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 14

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Poltinahon seurakuntatalo kerhohuone 123, Turuntie 34 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Jaana Rusko-Laitinen

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 662017 762017 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 662017 klo 1700-1835 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen kirkkoherra, pj Pertti Ahokas Ville-Pekka

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot