TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.4.2013 196. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Hollmén Kimmo varajäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Salminen Päivi varajäsen Saksa Kirsti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, saapui :n 168 aikana. tiedotuspäällikkö talousjohtaja, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja kiinteistöjohtaja Poissa Kallio Hannu hallintojohtaja, sihteeri Ainasoja Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hermonen Merja kirkkoherra Hirvonen Martti kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 157 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 159 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 160 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 161 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Hollmén ja Mirjo Kanervavuori. 162 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - Tuomiokapituli on päättänyt 1) että tuomiokapituli ei julista haettavaksi Paattisten seurakunnan kanttorin virkaa mennessä; 2)muistuttaa Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvostoa voimaan tulevasta kirkkojärjestyksen muutoksesta, jonka mukaan kanttorin viran haettavaksi julistaminen siirtyy seurakunnan tehtäväksi; jos virkaa ei julisteta haettavaksi, viran täyttämättä jättämisestä on tehtävä perusteltu esitys tuomiokapitulille mennessä. - Tuomiokapituli on päättänyt esittää kirkkohallitukselle, että se myöntäisi ympäristödiplomin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle. - Tuomiokapituli on päättänyt myöntää kappalainen, pastori Antero Paaterelle osittaista virkavapautta Turun Kata-

3 Yhteinen kirkkoneuvosto riinanseurakunnan kappalaisen (III) virasta ajalle siten, että hän hoitaa kappalaisen virkaan kuuluvia kaikkia tehtäviä 50%:n virantoimitusvelvollisuudella (jaksotuksella viikko viranhoitoa ja viikko virkavapautta). - Tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori, teol.tri Heidi Jokisen hänen suostumuksensa mukaisesti Turun Henrikinseurakunnan kappalaisen (I) viransijaiseksi/vuorotteluvapaasijaiseksi ajaksi Tuomiokapituli on päättänyt merkitä Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen / 30 tiedokseen ja todeta, että taloudellisista syistä ei pastori Sasa Lehtiseltä vapautunutta seurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaa täytetä ennen Tuomiokapituli on päättänyt myöntää pastori Terhi Laakkoselle virkavapautta Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (V) virasta ajalle Pöytäkirjoja - Yhteisen kasvatusasiain johtokunta , 3/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat 1-12 ajalta Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat (Hannu Kallion poissa ollessa, esittelijänä Irma Hokka) 163 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 22 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 23 Kokouksen päätösvaltaisuus

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei toimenpiteitä. 24 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 25 Arkkihiippakunnan IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokoonpanon täydentäminen Ilmoitus valituille. 26 Yhteisten työmuotojen ja sielunhoitotyön johtokunnan johtosääntöjen muutokset Ilmoitus yhteisten työmuotojen ja sielunhoitotyön johtokunnalle ja henkilöstöpäällikölle 27 Taloussäännön uudistaminen Ilmoitus kirkkoneuvostolle. 28 Lausunnot kiinteistöstrategiasta ja siihen liittyvästä maankäyttö-suunnitelmasta Ilmoitus kiinteistötoimistolle. 29 Kirkkovaltuuston kokous Ilmoitus kokoukseen osallistuville, kirkkoherroille ja muille johtaville viranhaltijoille. 30 Pentti Korhosen aloite ehtoollisleivän valmistamisesta seurakunnissa Ilmoitus kirkkoneuvostolle. 31 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto KUNNIAMERKKI- JA ARVONIMITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvosto on toimikausittain asettanut kunniamerkki- ja arvonimitoimikunnan valtakunnallisten kunniamerkkien sekä arvonimien anomusten käsittelyä varten. Toimikunnalla on oikeus kirkkoneuvoston nimissä tehdä esityksiä kunniamerkkien ja arvonimien myöntämisestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ansioituneille luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Toimikuntaan ovat kuuluneet asemansa perusteella kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja hallintojohtaja. Toimikunta on oikeutettu kutsumaan itselleen sihteerin. Hallintojohtaja esittää, että henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen nimetään toimikunnan jäseneksi edellä mainittujen lisäksi. Kirkkoneuvosto päättää, että kunniamerkki- ja arvonimitoimikuntaan kuuluvat toimikaudella asemansa perusteella kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Huovinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio sekä henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen. Toimikunta oikeutetaan kutsumaan itselleen sihteeri. Ilmoitus toimikuntaan kuuluville. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 165 JUKON PÄÄLUOTTAMUSMIES ERJA VIHERKOSKEN OSALLISTUMINEN LUOTTAMUS- MIESKURSSILLE Pääluottamusmies Erja Viherkoski on osallistunut Jukon luottamusmiesten peruskurssille Helsingissä. Koulutus on Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymää luottamusmieskoulutusta (yleiskirje A2/2013). Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaan luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille varataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuus osallistua sellaiseen koulutukseen, joka on omiaan lisäämään heidän pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa. KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjan 11 :n perusteella kultakin kurssipäivältä maksetaan 23,86 euron ruokaraha. Kirkkoneuvosto päättää myöntää jälkikäteen pääluottamusmies Erja Viherkoskelle palkallista virkavapautta Jukon luottamusmiesten peruskurssille osallistumista.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Kurssipäiviltä maksetaan 23,86 euron ruokaraha. Ilmoitus Erja Viherkoskelle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan. 166 KURSSIKESKUKSEN HOITAJA SAMULI KALLION SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kallio anoo sivutoimilupaa seuraavasti: Anon sivutoimilupaa vuodelle Sivutoimilupaa tarvitsen toimiakseni kouluttajana Turun NMKY:n muonittajakurssilla ja Turun kristillisellä opistolla. Saadun lisäselvityksen mukaan NMKY:n muonittajakursseihin menee aikaa 1-2 iltaa ja 2-3 viikonloppua vuodessa. Kristillisellä opistolla opetusta on 2-3 päivää vuodessa. Kallio käyttää opetuspäiviin vapaapäiviään tai vuosilomapäiviään. Lähiesimies Marja Ruusu puoltaa anomusta. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt anomusta kokouksessaan ja on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle sivutoimiluvan myöntämistä. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :n mukaan sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Samuli Kallio ei käytä sivutoimen hoitamiseen työaikaa, joten ilmoitus kirkkoneuvostolle riittää. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kallion ilmoituksen sivutoimisena kouluttajana toimimisesta NMKY:n muonittajakurssilla ja Turun kristillisellä opistolla. Kalliolle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua vapaa-ajalla, se ei saa haitata Kallion toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kurssikeskuksen hoitajan virassa eikä vaarantaa luottamusta Kallion tasapuolisuuteen viranhoidossa. Samuli Kallio ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kalliolle ja nuorisosihteeri Marja Ruusulle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 167 TIEDOTUSTOIMISTON VERKKOTIEDOTTAJA JUHO NIEMELÄN VIRKAVAPAUSANOMUS Verkkotiedottaja Juho Niemelä anoo virkavapautta ajalle toimiakseen Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n hankekoordinaattorina Lastenkirkko.fi hankkeessa. Hankkeen rahoitus on selvä tälle vuodelle ja todennäköisesti hanke saa jatkorahoituksen vuodelle Jatkorahoitus varmistuu kuitenkin vasta syksyllä Verkkotiedottaja Juho Niemelä toimii verkkoviestinnän asiantuntijana, suunnittelijana, ohjaajana ja sisällöntuottajana seurakuntayhtymässä. Hän palvelee seurakuntalaisia, seurakuntia ja tiedotusvälineitä. Työhön kuuluu verkkoviestinnän ja sosiaalisen median koordinoimista ja julkaisujärjestelmän kouluttamista työyhteisössä sekä uusien verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa. Verkkotiedottaja osallistuu myös muihin viestinnän tehtäviin, kuten uutistuotantoon. Verkkotiedottaja on jatkuvasti yhteydessä seurakuntien verkkovastaaviin ja - päivittäjiin, joita hän tukee, ohjaa ja kouluttaa. Hän myös seuraa koko kirkon verkkoviestinnän kehitystä. Seurakuntayhtymän verkkosivuilla käy kuukausittain liki kävijää. Viimeisen vuoden aikana on uusittu leirikeskusten, oppilaitospappien ja diakonian verkkosivut. Verkkotiedottaja osallistuu myös Kirkon tiedotuskeskuksen koordinoimaan seurakuntien verkkohankkeen sisältötyöryhmään. Siinä suunnitellaan seurakunnille ja seurakuntayhtymille valtakunnallista yhteistä verkkosivualustaa, johon seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat halutessaan liittyä. Tällä suunnittelulla haetaan kustannussäästöjä ja siksi sitä seurakuntayhtymässäkin seurataan tiiviisti. Juho Niemelän virkavapaus on ns. harkinnanvaraista virkavapautta, jonka myöntämiselle ei löydy pakottavia perusteita virkasäännöstä eikä kirkon virka- ja työehtosopimuksesta. Harkinnanvaraisten virkavapauksien myöntämiseen kirkkoneuvosto on vahvistanut seuraavat ehdot: 1) Harkinnanvaraista virka- tai työvapautta myönnetään pääsääntöisesti vain vähintään kaksi vuotta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palveluksessa olleelle viranhaltijalle tai työntekijälle. 2) Harkinnanvaraista virka- tai työvapautta myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi seurakuntayhtymän ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta ja projektiluonteista työskentelyä varten. Edellytyksenä on lisäksi, että koulutuksesta tai työstä on hyötyä työnantajalle.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto ) Kirkon erityisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi lähetystyöhön ja työhön Kirkon ulkoasiain piirissä, voidaan myöntää virka- tai työvapautta pidempikin aika. 4) Uusi harkinnanvarainen virka- tai työvapaus myönnetään pääsääntöisesti vasta, kun edellisestä harkinnanvaraisesta virka- tai työvapaudesta on kulunut viisi vuotta. 5) Kun viranhaltija tai työntekijä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen vakituiseksi viranhaltijaksi tai työntekijäksi, ei hänelle myönnetä harkinnanvaraista virka- tai työvapautta. Juho Niemelä on ollut seurakuntayhtymän verkkotiedottajan virassa vuodesta 2007 lähtien. Lisäksi kyseessä on kirkolliseen toimintaan liittyvä projekti. Edellä esitettyyn perustuen johtoryhmä puoltaa anotun virkavapauden myöntämistä siten, että Juho Niemelälle varataan mahdollisuus palata verkkotiedottajan virkaansa vuoden 2014 alusta, ellei Lastenkirkko.fi hankkeelle myönnetä jatkorahoitusta vuodelle Kirkkoneuvosto päättää myöntää verkkotiedottaja Juho Niemelälle palkatonta virkavapautta ajaksi Lastenkirkko.fi -hankkeen hankekoordinaattorina toimimista varten. Juho Niemelällä on kuitenkin oikeus palata verkkotiedottajan virkaan tiedotustoimistoon vuoden 2014 alusta lähtien, ellei Lastenkirkko.fi -hankkeelle myönnetä jatkorahoitusta. Ilmoitus verkkotiedottaja Juho Niemelälle, tiedotuspäällikkö Paula Heinolle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 168 VERKKOTIEDOTTAJAN VIRANSIJAISUUDEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Mikäli edellisessä asiakohdassa verkkotiedottaja Juho Niemelälle myönnettiin virkavapaus, tulee viransijaisuus julistaa haettavaksi. Tiedotuspäällikkö Paula Heino esittää, että viransijaisuus täytettäisiin ensin ajaksi Lisäksi tiedotuspäällikkö esittää, että jos Lastenkirkko.fi hanke saa jatkorahoituksen ja Juho Niemelä jatkaa hankekoordinaattorina kirkkoneuvosto oikeuttaisi palkkaamaan viransijaisen edelleen vuodeksi Tiedotustoimistossa on laadittu seuraava hakuilmoitus: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 540.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Haemme tiedotustoimistoomme määräaikaista VERKKOVIESTINNÄSTÄ VASTAAVAA TIEDOTTAJAA ajalle Tehtävä saattaa jatkua vuoden Tehtävänäsi on huolehtia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verkkopalvelusta ja verkkoviestinnän kehittämisestä yhdessä tiedotustoimiston ja seurakuntayhtymän yksiköiden kanssa. Samalla vastaat myös seurakuntayhtymän yleisestä viestinnästä yhteistyössä muiden tiedottajien kanssa. Odotamme sinulta: - ylempää tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa - monipuolista viestinnän alan osaamista ja työkokemusta - vahvaa journalistista ammattitaitoa ja sosiaalisen median osaamista - kokemusta verkkopalvelujen kehittämisestä ja verkkoviestinnän sisällöntuotannosta - valmiuksia toimia verkkoviestinnän kouluttajana ja tukihenkilönä - evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä Lisäksi odotamme, että sinulla on visuaalista ja journalistista näkemystä, valmiuksia sopeutua tiiviiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä tehdä joustavasti ja oma-aloitteisesti kaikkia pienen viestintäyksikön tehtäviä. Kirkon ja seurakuntaelämän tuntemus sekä html-kielen hallinta on eduksi. Viransijaisuus alkaa ja siinä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Palkkaa maksamme Kirkon virka- ja työehtosopimuksen ja vaativuusryhmän positio 40 % mukaan. Sijaisuuteen valitun tulee esittää ennen työn alkua hyväksytty lääkärintodistus. Koska tarvitsemme verkkotiedottajan, joka osaa myös kirjoittaa, toivomme kirjallisia hakemuksia. Hakemusten tulee olla perillä keskiviikkona kello 15 mennessä sähköpostilla seurakuntayhtymän kirjaamossa osoitteella Liitä hakemukseesi ansioluettelo sekä työnäytteitä. Lisätietoja tehtävästä antavat: verkkotiedottaja Juho Niemelä, p tiedotuspäällikkö Paula Heino, p Johtoryhmä puoltaa viransijaisuuden julistamista haettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi tiedotustoimiston verkkotiedottajan määräaikaisen viransijaisuuden ajaksi Pätevyysvaatimuksena on ylempi tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Viransijaisen palkkaus on vaativuusryhmän 601 peruspalkka + positio 40

10 Yhteinen kirkkoneuvosto %. Ennen viransijaisuuden vastaanottamista sijaisuuteen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viransijaisuuteen sovelletaan kahden kuukauden koeaikaa. Hakuilmoitus julkaistaan Turun Sanomissa ja Kotimaalehdessä lyhennettynä viittauksella tarkempiin tietoihin -palvelussa, jossa ilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan. Kirkkoneuvosto valtuuttaa tiedotuspäällikkö Paula Heinon valmistelemaan viransijaisuuden täyttöprosessin kirkkoneuvostolle. Ilmoitus tiedotuspäällikkö Paula Heinolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin ja päätettiin, että hakuilmoitus julkaistaan myös Oikotiellä. 169 KUUDEN MÄÄRÄAIKAISEN LASTENOHJAAJAN PALKKAAMINEN TOIMINTAKAUDELLE Kirkkoneuvosto päätti talousarvion tasapainottamista koskevassa päätöksessään, 118/2013, että avoimeksi tulevia yli 6 kuukauden pituisia virkoja tai työsuhteita ei saa ryhtyä täyttämään ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa. Kirkkoneuvoston päätös rajoittaa kasvatusasiain johtokunnan johtosäännön mukaista oikeutta ottaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa päiväkerhojen lastenohjaajat ja vastaavat työntekijät. Kirkkoneuvoston säästökohteita käsitelleessä kokouksessa oli kasvatusasiain keskuksen aineiston liitteenä lapsityön johtaja Mirkka Torpan kasvatusasiain johtokunnan 43/ esittämä selvitys kasvatusasiain keskuksen tarpeesta seitsemän määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseksi ajalle Kasvatusasiain johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kyseiset lastenohjaajat saataisiin palkata. Selvitykseen suhtauduttiin myönteisesti. Asia on kuitenkin syytä tuoda päätettäväksi omana pykälänään. Lisäksi lastenohjaajien työajan lyhennyksissä on tapahtunut muutoksia lastenohjaajien ja seurakuntien ilmoituksien vuoksi. Tarve määräaikaisten lastenohjaajien palkkaamiseen on syntynyt, koska varhaiskasvatuksen yksiköstä puuttuu toimintakaudella eri perustein (avoimet toimet, opintovapaa, äitiys- ja hoitovapaat, osa-aikaeläkkeet, lyhennetyt työajat ja paikallisseurakuntien ostamat tunnit) yhteensä 10 lastenohjaajan työpanos (20 % työntekijämäärästä). Säästötoimena neljää avointa tointa ei täytetä.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Määräaikaisten työntekijöiden palkkauskielto merkitsisi käytännössä lähes koko päiväkerhotyön päättymistä, koska iltapäivätoiminnan sitoumuksia päästään purkamaan vasta vuosina Kuuden lastenohjaajan palkkaaminen toimintavuodelle varmistaa sen, että varhaiskasvatuksen suunnitelma toiminnan rakenteellisesta sopeuttamisesta ja supistamisesta vuosien aikana tapahtuu hallitusti siten, etteivät perheet yllättäen joudu liian suurten toiminnallisten muutosten eteen. Varhaiskasvatuksessa kuitenkin muokataan toimintaa jo vuonna Merkittävin muutos kaudella on neljän toimen täyttämättä jättämisestä aiheutuva 3-vuotiaiden kerhojen lakkauttaminen ja uuden 3-5- vuotiaiden kerhotoiminnan käynnistäminen. Suunniteltu uusi 3-5 -vuotiaiden päiväkerhoverkko (28 kerhoa) ei täysin vastaa tarpeisiin, kun 3- vuotiaiden kerhot ja 4-5-vuotiaiden kerhot yhdistetään. Uusi 3-5-vuotiaiden päiväkerhoverkko antaa kerhopaikan 560 lapselle, mutta todellinen tarve on 645 lapselle (noin kahden lastenohjaajan työpanos). Kirkkoneuvosto antaa kasvatusasiain keskukselle luvan kuuden määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen ajaksi Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle ja Mirkka Torpalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 170 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MERTSI ÄRLINGIN PALKKAAMINEN PANSIO-PERNO-ALUEEN YHTEISTYÖPROJEKTIIN PROJEKTITYÖNTEKIJÄKSI Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää lupaa diakoniatyöntekijä Mertsi Ärlingin palkkaamiseen kahdeksi vuodeksi Pansio-Perno-alueen yhteistyöprojektiin projektityöntekijäksi. Palkkaukseen käytettäisiin Mikaelinseurakunnan kansainvälisen työn sihteerin virkavapaan johdosta säästyviä varoja. Kansainvälinen työn sihteerin virkaa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä lakkauttaa, vaan vakinaisen toimenhaltijan virkavapaan ajan alkaen hänen tehtävänsä hoidettaisiin seuraavin järjestelyin: 1) vastuun turvapaikkatyöstä kantaa Mertsi Ärling yhdessä kirkkoherran ja Naiskeskuksen kanssa 2) kansainvälisen työn lähetystyön osalta hoitaa seurakuntapastori Jaakko Paakkanen yhdessä vapaaehtoisen lähetyssihteerin kanssa 3) kansainväliseen työhön liittyvä kerhotoiminta jatkuu Paakarlassa omin voimin 4) lähetyspiirit jatkuvat entiseen tapaan 5) turvapaikkatyöryhmän kokoonkutsuja on kirkkoherra 6) työjärjestely on voimassa siihen asti, kunnes vakituinen viranhaltija palaa työhönsä.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Mikaelinseurakunnan diakoniatyöntekijät Hilkka-Helena Katainen ja Mertsi Ärling ovat aloittaneet Pansio-Perno-alueen yhteistyöprojektin, jonka on tarkoitus kestää vuoden 2015 loppuun. Tietoja projektista on liitteessä: Liite Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvosto päättää antaa luvan palkata diakoniatyöntekijä Mertsi Ärlingin Pansio-Perno-alueen yhteistyöprojektin projektityöntekijäksi alkaen kahden vuoden ajaksi edellyttäen, että kansainvälisen työn sihteerin virkavapaus jatkuu ja näitä tai muita säästyviä palkkamäärärahoja on käytettävissä Ärlingin palkkaukseen. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Ilmoitus kirkkoherra Jouni Lehikoiselle, diakoniatyöntekijä Mertsi Ärlingille, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Kirkkoherra Jouni Lehikoinen ilmoitti, että Mikaelinseurakunnalta on tulossa Mertsi Ärlingin palkkaamista koskeva uudensisältöinen päätös. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. 171 KULTTUURISETELIEN OMAVASTUU Kirkkoneuvoston päätöksellä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä otettiin käyttöön liikunta- ja kulttuurisetelit, joita työntekijät ovat saaneet 70 euron arvosta / vuosi. Aikaisemmin kuntoiluavustuksen sai esitettyjä kuitteja vastaan. Seteleihin siirryttäessä edun arvo ja avustuksen saamisen ehdot eivät muuttuneet. Kulttuuriseteleitä on voinut saada Vakituisessa virka- tai työsuhteessa oleva henkilöstö Sijaiset, joiden sijaisuus on tarkoitettu kestämään ainakin vuoden ajan Äitiyslomalla olevat, niin kauan kun he saavat palkkaa tai Kansaneläkelaitoksen alaista äitiys- ja vanhempainpäivärahaa Hautausmaan kesätyöntekijät, kun he ovat olleet seurakuntien palveluksessa vähintään viitenä kesänä ja vähintään kolme kuukautta kerrallaan Työllistämistuella olevia tilapäisiä työntekijöitä koskevat samat säännökset kuin muitakin tilapäistyöntekijöitä.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Kulttuuriseteleihin siirtyminen lisäsi kustannuksia huomattavasti. Taloustoimiston ilmoituksen mukaan kuntoiluavustuksia ja henkilökunnan urheilusalivuoroja on maksettu seuraavasti: vuonna ,50 e vuonna ,00 e vuonna ,70 e vuonna ,59 e. Edellä esitetyt luvut osoittavat kulttuurisetelien käyttöönoton kolminkertaistaneen kustannukset. Oletettavaa on, että kulttuuri- ja kuntoiluinnostus ei ole kolminkertaistunut, vaan todennäköisesti ilmaiset kulttuurisetelit otetaan, ja osa niistä jää käyttämättä. Näin syntyy turhia kustannuksia, jotka eivät hyödytä ketään. Työnantaja voi halutessaan periä työntekijältä kulttuuriseteleistä ns. omavastuuosuuden, joka voidaan periä palkasta. Omavastuuosuutena käytetään yleensä neljännestä tai puolta setelin ostoarvosta. Yleisesti on todettu, että työntekijä, joka on maksanut setelistään omavastuuosuuden, käyttää myös sen varmimmin. Omavastuuosuuden käyttöönotto on ollut esillä yhteistyötoimikunnassa. Lausunnossaan yhteistyötoimikunta puoltaa omavastuun käyttöönottoa, mutta pitää 30 euron vuosittaista omavastuuta liian suurena. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon setelit on tilattu ja jaettu, joten omavastuuosuus on mahdollista ottaa käyttöön vasta toisen vuosipuoliskon tilauksen yhteydessä. Hallintojohtaja esittää, että jatkossakin työnantajan tarjoaman edun määrä pysyy ennallaan 70 eurona/vuosi kuitenkin niin, että edun saadakseen työntekijän tulee maksaa omavastuuosuus. Liikunta- ja kulttuurisetelin arvo tulisi olemaan vuodessa 100 euroa, josta työnantajan osuus olisi 70 euroa ja työntekijän omavastuuosuus 30 euroa. Omavastuuosuus peritään palkasta. Omavastuuosuus otetaan käyttöön setelien vuoden 2013 toisen erän tilauksessa. Kirkkoneuvosto päättää ottaa käyttöön liikunta- ja kulttuurisetelien omavastuuosuuden setelien vuoden 2013 toisen erän tilauksesta lähtien. Liikunta- ja kulttuurisetelin arvo on vuodessa 100 euroa, josta työnantajan osuus on entinen 70 euroa ja uutena työntekijän omavastuuosuus 30 euroa. Omavastuuosuus peritään palkasta. Ilmoitus yhteistyötoimikunnalle, henkilökunnalle tiedoksi ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Ei muutoksenhakuoikeutta.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Esityksen mukaan. 172 TURUN JA KAARINAN N OSASTOT TURUN KIRJAMESSUILLA JA HÄÄMESSUILLA SOKOS HOTEL CARIBIASSA Tiedotuspäällikkö Paula Heinon esitys kirjamessujen ja Häät-tapahtuman järjestämisestä kuuluu seuraavasti: Viime vuosina seurakuntayhtymä on osallistunut kolmeen messutapahtumaan: jokavuotisiin kirjamessuihin Turun messukeskuksessa, joka vuosi tammikuun lopulla pidettävään Häät-tapahtumaan Sokos Hotel Caribiassa ja joka toinen vuosi järjestettäviin Turun messuihin Turun messukeskuksessa. Turun messujen vetovastuu on ollut Mikaelinseurakunnalla. Joka toinen vuosi on tämä vuosi ja Turun messut on tämän vuoden elokuussa Jokavuotiset Turun kirjamessut järjestetään ensi syksynä Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa. Häämessuille eli Häät-tapahtumaan Sokos Hotel Caribiaan seurakuntayhtymä osallistui omalla osastolla. Ensi vuonna tapahtuma on Häät-tapahtumaa varten osaston vuokra maksetaan aina seuraavan vuoden osalta edellisenä syksynä ja muut kustannukset, kuten jaettava materiaali, kuljetus, somistus (kukat), matto, tiski, otsalaudat, päivystäjien lounaat ja lehti-ilmoitus Turun Sanomien liitteessä maksetaan messutapahtuman jälkeen vuoden alussa. Tapahtumassa käy vuosittain nuorta aikuista, jotka suunnittelevat häitään samalle tai seuraavalle vuodelle. Tänä vuonna heitä oli osastolla jonoksi asti. Tapahtumassa on myös pidetty molempina päivinä luento kirkkohäiden järjestämisestä. Luennon ovat pitäneet kappalainen Sari Lehti ja seurakuntasihteeri Katriina Helala. Kuulijoita on ollut yhteensä henkilöä. Osastolla on päivystänyt Tuomiokirkon, Mikaelin ja Maarian sekä kasvatusasiain keskuksen pappeja ja tiedotustoimiston henkilökuntaa. Ensi vuonna pyritään saamaan päivystäjiä muistakin seurakunnista. Nuorten kysymykset ovat esimerkiksi seuraavanlaisia: millaisen vihkikaavan voi ottaa, voiko valita tiettyä musiikkia, mistä tietää, kuka pappi tulee vihkimään, sulhaseni on katolilainen, voiko meidät vihkiä luterilaisessa kirkossa, miten avioliiton siunaaminen eroaa vihkikaavasta, jne. Messuvieraita on kaikista Turun ja Kaarinan seurakunnista. Tilastojen mukaan kirkollisia vihkimisiä Turussa ja Kaarinassa oli viime vuonna 585, kun kymmenen vuotta sitten niitä oli 753. Yllättäen siviilivihkimisten määrä ei ole samana aikana kasvanut käytännössä lainkaan eivätkä myöskään sivii-

15 Yhteinen kirkkoneuvosto livihkimisten kirkolliset siunaamiset. Ehkä avoliitot ovat kasvaneet? Kun kirkolliset vihkimiset vähenevät, myös lapset jäävät kastamatta ja vähitellen sukupolvi toisensa perään vieraantuu kirkosta. Nyt alkuvuodesta on tullut laskuja, jotka liittyvät tammikuun lopussa olleeseen Häät-tapahtumaan ja jos ensi vuonna päätetään osallistua, syksyllä laskutetaan vuoden 2014 osaston vuokra, joka tulee olemaan alveineen noin 2000 euroa. Vuokra ja näyttelyrakenteet (otsalaudat, matto, sähkö, siivous) maksavat yhteensä noin 4200 euroa ja Turun Sanomien hääliitteen ilmoitus 1500 euroa. Lisäksi kuljetus- ja muita kuluja, kuten päivystäjien lounaat, tulee 300 euroa. Kaikkiaan kuluja on 6000 euroa. Parina vuonna tiedotustoimisto on maksanut tämän osallistumisen omasta budjetistaan, mutta koska toiminta on yhtymän yhteistä toimintaa, on luontevampaa, että kirkkoneuvoston päätöksellä yhtymä vastaa näistä kuluista, mikäli tapahtumaan päätetään osallistua. Turun kirjamessuille osallistumisessa taas on kysymys paitsi seurakuntayhtymän ja Turun ja Kaarinan seurakuntien näkyvyydestä, myös kirkon yhteisen vastuun kantamisesta. Ilman seurakuntayhtymän osastoa hengellinen kirjallisuus ja koko hengellinen aspekti näkyisi messuilla hyvin vähän. Messuosastolla on ollut myytävänä kristillistä kirjallisuutta Kirjapajalta, Suomen Pipliaseuralta ja Aurinkokustannukselta. Lisäksi osastolla on ollut jaettavana seurakuntien kausiesitteet ja materiaalia retriiteistä. Eri vuosina osastolla on ollut lisäksi muita ajankohtaisteemoja. Siellä on myös esitelty vuoden kristillinen kirj-ehdokkaat, jotka valitaan juuri messujen alla. Kyseessä on ehdokkaiden valtakunnallinen ensiesittely. Osastolla on tiedotustoimiston ohella päivystänyt Hiljaisuuden ystävät ry:n edustajia, kustantajien edustajia ja seurakuntayhtymän muuta väkeä. Kirjapaja on maksanut osallistumisestaan 300 euroa, mutta Pipliaseuralta tätä ei ole pyydetty, sillä heidän kirjojaan on ollut esillä vain muutama nimike eikä niitä ole myyty paria kappaletta enempää. Aurinkokustannuksesta on puolestaan saatu kolmeksi päiväksi kassanhoitaja ja maksupääte ja Aurinkokustannus on huolehtinut tilitykset kaikille osallistujille. Osaston koko on ollut 9 x 5 neliömetriä. Osaston vuokra on tänä vuonna 4860 euroa + alv = 6026 euroa. Lisäksi kuluihin tulee Turun Sanomien kirjamessuliitteen lehti-ilmoitus 1600 euroa sekä otsalautojen teippaus- ja kalustokuluja ja vapaaehtoisten päivystäjien lounas- ja kahvikulut. Yhteensä kuluja on ollut noin 9000 euron edestä. Kävijöitä kirjamessuilla on reilut Osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä on talousjohtajan mukaan osastossa Muut yhteiset tehtävät kustannuspaikalla Määräraha on euroa ja siitä siirretään määrärahaa järjestävälle yksikölle kirkkoneuvoston päätöksellä.

16 Yhteinen kirkkoneuvosto Koska säästöjä pyritään edelleen löytämään, pystymme säästämään messukuluissa jättämällä Turun Sanomien liitteiden ilmoitukset pois. Tämä säästö on 1500 euroa kummankin messuilmoituksen osalta. Häämessujen osalta se voidaan säästää vuoden 2014 messuista, jolloin ensi vuodeksi tarvitaan 4500 euroa, jos messuille osallistutaan. Tänä vuonna vapaaehtoinen työryhmä (Harri Raitis, Sisko Raitis, Kari J. Kettula ja Jaana Rantala) on anonut ja saanut Pyhän Henrikin säätiöltä avustuksen omaa ohjelmakokonaisuutta varten, jossa esiintyvät muun muassa arkkipiispa Kari Mäkinen ja presidentti Martti Ahtisaari. Kirkollista ohjelmaa on jokaisena messupäivänä. Erityisesti nostetaan esille lähetystyön merkitys ja Juhani Rekolan ja Anna-Maija Raittilan kirjallinen tuotanto. Sunnuntaina pidetään jälleen kirjamessuseurat. Tästä avustuksesta 800 euroa on rahaa, jota työryhmä käyttää osaston vuokraa varten. Jos yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Turun kirjamessuille osallistutaan, työryhmä voi olla yhtymän osastolla ja maksaa yhtymälle osuutensa eli tuon 800 euroa. Kun Aurinkokustannus on vielä luvannut tuoda kirjamessuille oman kassakoneen, joka aiemmin on vuokrattu (200 euroa), säästö kirjamessujen osalta on yhteensä 2500 euroa. Häämessujen osalta säästöä saadaan siitä, että ensi vuonna jätetään tuo liitteeseen tullut ilmoitus pois. Johtoryhmä puoltaa tiedotuspäällikkö Paula Heinon esitystä. Kirkkoneuvosto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä järjestää Turun kirjamessille oman osaston. Kustannuspaikalta Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksellä siirretään kirjamessuosaston kustannuksia varten 6500 euroa tiedotustoiminnan kustannuspaikalle Kirkkoneuvosto hyväksyy jälkikäteen osallistumisen häämessuille Kustannuspaikalta Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksellä 5200 euroa siirretään järjestetyille häämessuille osallistumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin tiedotustoiminnan kustannuspaikalle Lisäksi päätetään, että vuonna 2014 osallistutaan häämessuille. Ilmoitus toimenpiteitä varten tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Kustannuspaikalta Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksellä siirretään Turun kirjamessujen messuosaston kustannuksia varten tiedotustoiminnan kustannuspaikalle toteutuvien kustannusten mukainen summa, enintään kuitenkin euroa.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto hyväksyy jälkikäteen osallistumisen häämessuille Kustannuspaikalta Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksellä siirretään tiedotustoiminnan kustannuspaikalle järjestetyille häämessuille osallistumisesta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukainen summa, enintään kuitenkin euroa. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen muistutti siitä, että Turun messujen vetovastuu on ollut Mikaelinseurakunnalla. Turun messut järjestetään elokuussa 2013 ja tähän messuosallistumiseen tulisi varata euroa. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että käsitellään kaikki vuoden 2013 messuosallistumiset samanaikaisesti. Talousjohtajan asiat 173 VEROKERTYMÄ MAALISKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä maaliskuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,16 % Arvio Toteutunut % 27,84 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,74 % Toteutunut % 28,28 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,08 % Toteutunut % 27,78 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä maaliskuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 5,2 % alle vuoden 2012 maaliskuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 5,1 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 5,7 prosentilla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero maalisk ( helmik) maalisk (helmik) Koko maa - 3,5 % (- 5,0 %) - 2,9 % (- 3,4 %)

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Espoo - 4,1 % (- 5,6 %) - 10,3 % (- 11,5 %) Helsinki - 4,6 % (- 6,0 %) - 7,6 % (- 9,9 %) Kuopio - 3,7 % (- 5,3 %) - 1,9 % (- 2,5 %) Lahti - 4,9 % (- 6,3 %) - 2,9 % (- 4,3 %) Lieto - 3,0 % (- 4,4 %) - 4,0 % (- 6,5 %) Naantali - 3,4 % (- 4,8 %) - 5,1 % (- 3,7 %) Oulu - 6,4 % (- 7,1 %) - 5,1 % (- 2,8 %) Paimio - 4,8 % (- 5,7 %) - 14,0 % (- 14,2 %) Parainen - 1,1 % (- 1,5 %) - 15,4 % (- 19,5 %) Porvoo - 5,7 % (- 6,9 %) - 0,6 % (+ 2,1 %) Raisio - 6,0 % (- 7,5 %) - 10,2 % (- 13,7 %) Salo - 5,8 % (- 7,3 %) - 9,7 % (+ 35,5 %) Tampere - 3,9 % (- 5,4 %) + 2,5 % (+ 5,4 %) Uusikaupunki - 0,8 % (- 5,7 %) + 31,2 % (+ 13,7 %) Vantaa - 4,5 % (- 6,3 %) + 1,2 % ( 0,0 %) Turku -- 5,1 % (- 6,7 %) - 5,7 % (- 8,3 %) Vertailuseurakuntien ja koko maan kertymää tarkasteltaessa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on molemmissa verokertymäryhmissä edelleen epäonnisimpien joukossa. Lähialueen eli Liedon, Naantalin, Paimion, Paraisten, Raision ja Uudenkaupungin kirkollisverokertymä on vähentynyt viime vuodelta, mutta mainituista vain Raision ja Salon vähennys on suurempi kuin Turun ja Kaarinan. Yhteisöverokertymän osalta vaihtelu vertailuseurakuntatalouksien välillä on varsin suurta puoleen ja toiseen Uudenkaupungin seurakunnan 31,2 prosentin lisäyksestä Paraisten seurakuntayhtymän 15,4 prosentin vähennykseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on tässäkin vertailussa epäonnisten joukossa, lähialueista kuitenkin Raision ja Salon seurakuntia sekä Paraisten seurakuntayhtymää jonkin verran onnekkaampi. Kun nyt on kulunut neljäsosa kalenterivuodesta, on mahdollista kokeilla tilastoihin perustuvaa karkeaa todennäköisyyslaskentaa siitä, mikä tulisi olemaan vuoden 2013 kokonaiskertymä. Viitenä edellisenä vuonna maaliskuun lopun kirkollisverokertymä on ollut prosenttia koko vuoden kertymästä. Kirkollisverokertymä on 7,4 milj euroa. Mikäli tilastollinen kertymätahti ylipäätään jatkuisi samansuuruisena, 28 prosenttia johtaisi 26,3 milj euroon ja 32 prosenttia 23 milj euroon. Keskiarvo 30 prosenttia johtaisi 24,5 milj euroon eli samaan, jota on vuoden 2013 talousarviomuutoksen laskennassa käytetty oletuksena. Toisaalta, verrattaessa kirkollisverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 5,1 prosenttia. Vuonna 2012 kirkollisveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 5,1 prosentin vähennys johtaisi vain 23 milj euroon. Viiden edellisen vuoden yhteisöverokertymä maaliskuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on vaihdellut 12 prosentista 22 prosenttiin. Kun vaihteluväli on näin suuri, harhaan osuminen tässä on huomattavasti helpompaa. Yhteisöverokertymä on 1 milj euroa. Kertymätahtien

19 Yhteinen kirkkoneuvosto keskiarvo 18 prosenttia johtaisi 5,6 milj euroon. Verrattaessa yhteisöverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 5,7 prosenttia. Vuonna 2012 yhteisöveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 5,7 prosentin vähennys johtaisi 4,6 milj euroon. On kuitenkin syytä varautua siihen, että vuoden 2013 talousarvioon merkitty 3,6 milj euron arvio on lähempänä oikeaa. Kertymien huolellista seuraamista sekä kertymien pohjalta suoritettavaa karkeaa todennäköisyyslaskentaa on syytä jatkaa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä maaliskuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan. Kiinteistöjohtajan asiat 174 MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN TIMO YLITALON KANSSA Maatalousyhtymä Timo ja Tapio Ylitalolle on vuokrattuna Paattisten Auvaismäen kylässä peltomaata n. 4 hehtaaria. Peltomaiden vuokrasopimus päättyy Nyt vuokralaiset haluavat, että vuokrasopimus tehtäisiin pelkästään Timo Ylitalon kanssa alkaen. Peltojen vuokra on ollut 300 euroa hehtaarilta vuodessa. Timo Ylitalo on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan peltojen vuokrausta nykyisin ehdoin. Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Timo Ylitalolle Paattisten Auvaismäen kylässä sijaitsevat n. 4 hehtaarin suuruiset peltomaat 300 euron hehtaarivuokralla vuodessa alkaen enintään asti. Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Ilmoitus: Timo Ylitalo, Tapio Ylitalo ja kiinteistötoimisto. On muutoksenhakuoikeus. Esityksen mukaan.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteisten työmuotojen johtajan asiat 175 VARHAISKASVATUKSEN KESÄN 2013 HINNASTO Kasvatusasiain johtokunta on 27/ päättänyt esittää yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi varhaiskasvatuksen yksikön esityksen kesän 2013 toimintojen hinnastoksi. Esityksen mukaan: Maksuttomia toimintoja ovat: Perhekahvilat Lapsiperheiden muskarit Nukketeatteriesitykset Maksullinen toiminta on: Kesäkerho 85. Vuosina syntyneille lapsille tarkoitettu kerho toimii 6 tuntia päivässä ajalla tai riippuen kyseisen toimipisteen ohjaajien vuosiloman alkamisajasta. Kerhoon kuuluu lämmin ateria. Kerhomaksu on yhtäläinen kaikissa kerhoissa ja seuraa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksua huolimatta siitä, minkä verran perhe käyttää palvelua kuukaudessa. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vahvistaa esittelyn mukaisen, varhaiskasvatuksen kesän 2013 toimintojen, hinnaston. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle ja Mirkka Torpalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 176 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

21 Yhteinen kirkkoneuvosto Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Irma Hokka kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Kimmo Hollmén Mirjo Kanervavuori Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Irma Hokka kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.4.2015 119. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.4.2015 119. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 9.4.2015 119 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 15.10.2014 326 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 15.10.2014 klo 16.00 17.50. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.11.2011 463. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.11.2011 463. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.11.2011 463 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 496 524 Aika torstai 10.11.2011 klo 16.00 18.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.5.2012 188. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.5.2012 188. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.5.2012 188 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 248 276 Aika torstai 24.5.2012 klo 16.00 18.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 7.3.2013 144 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.3.2013 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.4.2011 182. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.4.2011 182 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 200 223 Aika torstai 14.4.2011 klo16.00 17.02 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.11.2012 478. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.11.2012 478 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 29.11.2012 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 6.2.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 18.6.2014 223 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 18.6.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.3.2015 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 3.4.2014 108 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.4.2014 klo 16.00 17.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 29.4.2015 klo 16.00 17.10 Paikka Henrikinkirkko, Peltolantie 2 Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.10.2014 348 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.10.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot