TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.4.2013 196. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Hemling Seija jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Hollmén Kimmo varajäsen Kanervavuori Mirjo varajäsen Salminen Päivi varajäsen Saksa Kirsti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Rinne Katri Vahtola Pirjo Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kosola Seppo kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra, saapui :n 168 aikana. tiedotuspäällikkö talousjohtaja, sihteeri yhteisten työmuotojen johtaja kiinteistöjohtaja Poissa Kallio Hannu hallintojohtaja, sihteeri Ainasoja Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Suominen Ari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hermonen Merja kirkkoherra Hirvonen Martti kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra 157 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 159 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 160 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 161 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Hollmén ja Mirjo Kanervavuori. 162 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä - Tuomiokapituli on päättänyt 1) että tuomiokapituli ei julista haettavaksi Paattisten seurakunnan kanttorin virkaa mennessä; 2)muistuttaa Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvostoa voimaan tulevasta kirkkojärjestyksen muutoksesta, jonka mukaan kanttorin viran haettavaksi julistaminen siirtyy seurakunnan tehtäväksi; jos virkaa ei julisteta haettavaksi, viran täyttämättä jättämisestä on tehtävä perusteltu esitys tuomiokapitulille mennessä. - Tuomiokapituli on päättänyt esittää kirkkohallitukselle, että se myöntäisi ympäristödiplomin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle. - Tuomiokapituli on päättänyt myöntää kappalainen, pastori Antero Paaterelle osittaista virkavapautta Turun Kata-

3 Yhteinen kirkkoneuvosto riinanseurakunnan kappalaisen (III) virasta ajalle siten, että hän hoitaa kappalaisen virkaan kuuluvia kaikkia tehtäviä 50%:n virantoimitusvelvollisuudella (jaksotuksella viikko viranhoitoa ja viikko virkavapautta). - Tuomiokapituli on päättänyt kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla määrätä pastori, teol.tri Heidi Jokisen hänen suostumuksensa mukaisesti Turun Henrikinseurakunnan kappalaisen (I) viransijaiseksi/vuorotteluvapaasijaiseksi ajaksi Tuomiokapituli on päättänyt merkitä Turun Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen / 30 tiedokseen ja todeta, että taloudellisista syistä ei pastori Sasa Lehtiseltä vapautunutta seurakunnan seurakuntapastorin (IV) virkaa täytetä ennen Tuomiokapituli on päättänyt myöntää pastori Terhi Laakkoselle virkavapautta Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (V) virasta ajalle Pöytäkirjoja - Yhteisen kasvatusasiain johtokunta , 3/ kiinteistöjohtajan päätöspöytäkirjat 1-12 ajalta Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat (Hannu Kallion poissa ollessa, esittelijänä Irma Hokka) 163 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 21 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä. 22 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä. 23 Kokouksen päätösvaltaisuus

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Ei toimenpiteitä. 24 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä. 25 Arkkihiippakunnan IT-yhteistyöalueen johtokunnan kokoonpanon täydentäminen Ilmoitus valituille. 26 Yhteisten työmuotojen ja sielunhoitotyön johtokunnan johtosääntöjen muutokset Ilmoitus yhteisten työmuotojen ja sielunhoitotyön johtokunnalle ja henkilöstöpäällikölle 27 Taloussäännön uudistaminen Ilmoitus kirkkoneuvostolle. 28 Lausunnot kiinteistöstrategiasta ja siihen liittyvästä maankäyttö-suunnitelmasta Ilmoitus kiinteistötoimistolle. 29 Kirkkovaltuuston kokous Ilmoitus kokoukseen osallistuville, kirkkoherroille ja muille johtaville viranhaltijoille. 30 Pentti Korhosen aloite ehtoollisleivän valmistamisesta seurakunnissa Ilmoitus kirkkoneuvostolle. 31 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto KUNNIAMERKKI- JA ARVONIMITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvosto on toimikausittain asettanut kunniamerkki- ja arvonimitoimikunnan valtakunnallisten kunniamerkkien sekä arvonimien anomusten käsittelyä varten. Toimikunnalla on oikeus kirkkoneuvoston nimissä tehdä esityksiä kunniamerkkien ja arvonimien myöntämisestä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ansioituneille luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Toimikuntaan ovat kuuluneet asemansa perusteella kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja hallintojohtaja. Toimikunta on oikeutettu kutsumaan itselleen sihteerin. Hallintojohtaja esittää, että henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen nimetään toimikunnan jäseneksi edellä mainittujen lisäksi. Kirkkoneuvosto päättää, että kunniamerkki- ja arvonimitoimikuntaan kuuluvat toimikaudella asemansa perusteella kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Huovinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio sekä henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen. Toimikunta oikeutetaan kutsumaan itselleen sihteeri. Ilmoitus toimikuntaan kuuluville. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 165 JUKON PÄÄLUOTTAMUSMIES ERJA VIHERKOSKEN OSALLISTUMINEN LUOTTAMUS- MIESKURSSILLE Pääluottamusmies Erja Viherkoski on osallistunut Jukon luottamusmiesten peruskurssille Helsingissä. Koulutus on Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymää luottamusmieskoulutusta (yleiskirje A2/2013). Kirkon luottamusmiessopimuksen 11 :n mukaan luottamusmiehille ja varaluottamusmiehille varataan mahdollisuuksien mukaan tilaisuus osallistua sellaiseen koulutukseen, joka on omiaan lisäämään heidän pätevyyttään luottamusmiestehtävien hoitamisessa. KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjan 11 :n perusteella kultakin kurssipäivältä maksetaan 23,86 euron ruokaraha. Kirkkoneuvosto päättää myöntää jälkikäteen pääluottamusmies Erja Viherkoskelle palkallista virkavapautta Jukon luottamusmiesten peruskurssille osallistumista.

6 Yhteinen kirkkoneuvosto Kurssipäiviltä maksetaan 23,86 euron ruokaraha. Ilmoitus Erja Viherkoskelle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan. 166 KURSSIKESKUKSEN HOITAJA SAMULI KALLION SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kallio anoo sivutoimilupaa seuraavasti: Anon sivutoimilupaa vuodelle Sivutoimilupaa tarvitsen toimiakseni kouluttajana Turun NMKY:n muonittajakurssilla ja Turun kristillisellä opistolla. Saadun lisäselvityksen mukaan NMKY:n muonittajakursseihin menee aikaa 1-2 iltaa ja 2-3 viikonloppua vuodessa. Kristillisellä opistolla opetusta on 2-3 päivää vuodessa. Kallio käyttää opetuspäiviin vapaapäiviään tai vuosilomapäiviään. Lähiesimies Marja Ruusu puoltaa anomusta. Kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt anomusta kokouksessaan ja on päättänyt esittää kirkkoneuvostolle sivutoimiluvan myöntämistä. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :n mukaan sivutoimesta, johon ei käytetä työaikaa, on ilmoitettava sille viranomaiselle, joka myöntää sivutoimiluvan. Työnantaja voi kieltää sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sen johdosta virassa esteelliseksi, jos sivutoimi vaarantaa luottamusta viranhaltijan tasapuolisuuteen viranhoidossa tai, jos se muutoin haittaa viran asianmukaista hoitamista. Samuli Kallio ei käytä sivutoimen hoitamiseen työaikaa, joten ilmoitus kirkkoneuvostolle riittää. Kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kallion ilmoituksen sivutoimisena kouluttajana toimimisesta NMKY:n muonittajakurssilla ja Turun kristillisellä opistolla. Kalliolle ilmoitetaan, että toiminnan tulee tapahtua vapaa-ajalla, se ei saa haitata Kallion toimintaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kurssikeskuksen hoitajan virassa eikä vaarantaa luottamusta Kallion tasapuolisuuteen viranhoidossa. Samuli Kallio ei myöskään saa tulla sivutoimen harjoittamisen johdosta virassaan esteelliseksi.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kalliolle ja nuorisosihteeri Marja Ruusulle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 167 TIEDOTUSTOIMISTON VERKKOTIEDOTTAJA JUHO NIEMELÄN VIRKAVAPAUSANOMUS Verkkotiedottaja Juho Niemelä anoo virkavapautta ajalle toimiakseen Seurakuntien Lapsityön Keskus ry:n hankekoordinaattorina Lastenkirkko.fi hankkeessa. Hankkeen rahoitus on selvä tälle vuodelle ja todennäköisesti hanke saa jatkorahoituksen vuodelle Jatkorahoitus varmistuu kuitenkin vasta syksyllä Verkkotiedottaja Juho Niemelä toimii verkkoviestinnän asiantuntijana, suunnittelijana, ohjaajana ja sisällöntuottajana seurakuntayhtymässä. Hän palvelee seurakuntalaisia, seurakuntia ja tiedotusvälineitä. Työhön kuuluu verkkoviestinnän ja sosiaalisen median koordinoimista ja julkaisujärjestelmän kouluttamista työyhteisössä sekä uusien verkkopalvelujen suunnittelua ja toteutusta yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa. Verkkotiedottaja osallistuu myös muihin viestinnän tehtäviin, kuten uutistuotantoon. Verkkotiedottaja on jatkuvasti yhteydessä seurakuntien verkkovastaaviin ja - päivittäjiin, joita hän tukee, ohjaa ja kouluttaa. Hän myös seuraa koko kirkon verkkoviestinnän kehitystä. Seurakuntayhtymän verkkosivuilla käy kuukausittain liki kävijää. Viimeisen vuoden aikana on uusittu leirikeskusten, oppilaitospappien ja diakonian verkkosivut. Verkkotiedottaja osallistuu myös Kirkon tiedotuskeskuksen koordinoimaan seurakuntien verkkohankkeen sisältötyöryhmään. Siinä suunnitellaan seurakunnille ja seurakuntayhtymille valtakunnallista yhteistä verkkosivualustaa, johon seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat halutessaan liittyä. Tällä suunnittelulla haetaan kustannussäästöjä ja siksi sitä seurakuntayhtymässäkin seurataan tiiviisti. Juho Niemelän virkavapaus on ns. harkinnanvaraista virkavapautta, jonka myöntämiselle ei löydy pakottavia perusteita virkasäännöstä eikä kirkon virka- ja työehtosopimuksesta. Harkinnanvaraisten virkavapauksien myöntämiseen kirkkoneuvosto on vahvistanut seuraavat ehdot: 1) Harkinnanvaraista virka- tai työvapautta myönnetään pääsääntöisesti vain vähintään kaksi vuotta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palveluksessa olleelle viranhaltijalle tai työntekijälle. 2) Harkinnanvaraista virka- tai työvapautta myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi seurakuntayhtymän ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta ja projektiluonteista työskentelyä varten. Edellytyksenä on lisäksi, että koulutuksesta tai työstä on hyötyä työnantajalle.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto ) Kirkon erityisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi lähetystyöhön ja työhön Kirkon ulkoasiain piirissä, voidaan myöntää virka- tai työvapautta pidempikin aika. 4) Uusi harkinnanvarainen virka- tai työvapaus myönnetään pääsääntöisesti vasta, kun edellisestä harkinnanvaraisesta virka- tai työvapaudesta on kulunut viisi vuotta. 5) Kun viranhaltija tai työntekijä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen vakituiseksi viranhaltijaksi tai työntekijäksi, ei hänelle myönnetä harkinnanvaraista virka- tai työvapautta. Juho Niemelä on ollut seurakuntayhtymän verkkotiedottajan virassa vuodesta 2007 lähtien. Lisäksi kyseessä on kirkolliseen toimintaan liittyvä projekti. Edellä esitettyyn perustuen johtoryhmä puoltaa anotun virkavapauden myöntämistä siten, että Juho Niemelälle varataan mahdollisuus palata verkkotiedottajan virkaansa vuoden 2014 alusta, ellei Lastenkirkko.fi hankkeelle myönnetä jatkorahoitusta vuodelle Kirkkoneuvosto päättää myöntää verkkotiedottaja Juho Niemelälle palkatonta virkavapautta ajaksi Lastenkirkko.fi -hankkeen hankekoordinaattorina toimimista varten. Juho Niemelällä on kuitenkin oikeus palata verkkotiedottajan virkaan tiedotustoimistoon vuoden 2014 alusta lähtien, ellei Lastenkirkko.fi -hankkeelle myönnetä jatkorahoitusta. Ilmoitus verkkotiedottaja Juho Niemelälle, tiedotuspäällikkö Paula Heinolle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 168 VERKKOTIEDOTTAJAN VIRANSIJAISUUDEN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI Mikäli edellisessä asiakohdassa verkkotiedottaja Juho Niemelälle myönnettiin virkavapaus, tulee viransijaisuus julistaa haettavaksi. Tiedotuspäällikkö Paula Heino esittää, että viransijaisuus täytettäisiin ensin ajaksi Lisäksi tiedotuspäällikkö esittää, että jos Lastenkirkko.fi hanke saa jatkorahoituksen ja Juho Niemelä jatkaa hankekoordinaattorina kirkkoneuvosto oikeuttaisi palkkaamaan viransijaisen edelleen vuodeksi Tiedotustoimistossa on laadittu seuraava hakuilmoitus: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 540.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Haemme tiedotustoimistoomme määräaikaista VERKKOVIESTINNÄSTÄ VASTAAVAA TIEDOTTAJAA ajalle Tehtävä saattaa jatkua vuoden Tehtävänäsi on huolehtia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verkkopalvelusta ja verkkoviestinnän kehittämisestä yhdessä tiedotustoimiston ja seurakuntayhtymän yksiköiden kanssa. Samalla vastaat myös seurakuntayhtymän yleisestä viestinnästä yhteistyössä muiden tiedottajien kanssa. Odotamme sinulta: - ylempää tai muuta soveltuvaa korkeakoulututkintoa - monipuolista viestinnän alan osaamista ja työkokemusta - vahvaa journalistista ammattitaitoa ja sosiaalisen median osaamista - kokemusta verkkopalvelujen kehittämisestä ja verkkoviestinnän sisällöntuotannosta - valmiuksia toimia verkkoviestinnän kouluttajana ja tukihenkilönä - evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyttä Lisäksi odotamme, että sinulla on visuaalista ja journalistista näkemystä, valmiuksia sopeutua tiiviiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä tehdä joustavasti ja oma-aloitteisesti kaikkia pienen viestintäyksikön tehtäviä. Kirkon ja seurakuntaelämän tuntemus sekä html-kielen hallinta on eduksi. Viransijaisuus alkaa ja siinä noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa. Palkkaa maksamme Kirkon virka- ja työehtosopimuksen ja vaativuusryhmän positio 40 % mukaan. Sijaisuuteen valitun tulee esittää ennen työn alkua hyväksytty lääkärintodistus. Koska tarvitsemme verkkotiedottajan, joka osaa myös kirjoittaa, toivomme kirjallisia hakemuksia. Hakemusten tulee olla perillä keskiviikkona kello 15 mennessä sähköpostilla seurakuntayhtymän kirjaamossa osoitteella Liitä hakemukseesi ansioluettelo sekä työnäytteitä. Lisätietoja tehtävästä antavat: verkkotiedottaja Juho Niemelä, p tiedotuspäällikkö Paula Heino, p Johtoryhmä puoltaa viransijaisuuden julistamista haettavaksi. Kirkkoneuvosto päättää julistaa haettavaksi tiedotustoimiston verkkotiedottajan määräaikaisen viransijaisuuden ajaksi Pätevyysvaatimuksena on ylempi tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Viransijaisen palkkaus on vaativuusryhmän 601 peruspalkka + positio 40

10 Yhteinen kirkkoneuvosto %. Ennen viransijaisuuden vastaanottamista sijaisuuteen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viransijaisuuteen sovelletaan kahden kuukauden koeaikaa. Hakuilmoitus julkaistaan Turun Sanomissa ja Kotimaalehdessä lyhennettynä viittauksella tarkempiin tietoihin -palvelussa, jossa ilmoitus julkaistaan kokonaisuudessaan. Kirkkoneuvosto valtuuttaa tiedotuspäällikkö Paula Heinon valmistelemaan viransijaisuuden täyttöprosessin kirkkoneuvostolle. Ilmoitus tiedotuspäällikkö Paula Heinolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin ja päätettiin, että hakuilmoitus julkaistaan myös Oikotiellä. 169 KUUDEN MÄÄRÄAIKAISEN LASTENOHJAAJAN PALKKAAMINEN TOIMINTAKAUDELLE Kirkkoneuvosto päätti talousarvion tasapainottamista koskevassa päätöksessään, 118/2013, että avoimeksi tulevia yli 6 kuukauden pituisia virkoja tai työsuhteita ei saa ryhtyä täyttämään ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa. Kirkkoneuvoston päätös rajoittaa kasvatusasiain johtokunnan johtosäännön mukaista oikeutta ottaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa päiväkerhojen lastenohjaajat ja vastaavat työntekijät. Kirkkoneuvoston säästökohteita käsitelleessä kokouksessa oli kasvatusasiain keskuksen aineiston liitteenä lapsityön johtaja Mirkka Torpan kasvatusasiain johtokunnan 43/ esittämä selvitys kasvatusasiain keskuksen tarpeesta seitsemän määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseksi ajalle Kasvatusasiain johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että kyseiset lastenohjaajat saataisiin palkata. Selvitykseen suhtauduttiin myönteisesti. Asia on kuitenkin syytä tuoda päätettäväksi omana pykälänään. Lisäksi lastenohjaajien työajan lyhennyksissä on tapahtunut muutoksia lastenohjaajien ja seurakuntien ilmoituksien vuoksi. Tarve määräaikaisten lastenohjaajien palkkaamiseen on syntynyt, koska varhaiskasvatuksen yksiköstä puuttuu toimintakaudella eri perustein (avoimet toimet, opintovapaa, äitiys- ja hoitovapaat, osa-aikaeläkkeet, lyhennetyt työajat ja paikallisseurakuntien ostamat tunnit) yhteensä 10 lastenohjaajan työpanos (20 % työntekijämäärästä). Säästötoimena neljää avointa tointa ei täytetä.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Määräaikaisten työntekijöiden palkkauskielto merkitsisi käytännössä lähes koko päiväkerhotyön päättymistä, koska iltapäivätoiminnan sitoumuksia päästään purkamaan vasta vuosina Kuuden lastenohjaajan palkkaaminen toimintavuodelle varmistaa sen, että varhaiskasvatuksen suunnitelma toiminnan rakenteellisesta sopeuttamisesta ja supistamisesta vuosien aikana tapahtuu hallitusti siten, etteivät perheet yllättäen joudu liian suurten toiminnallisten muutosten eteen. Varhaiskasvatuksessa kuitenkin muokataan toimintaa jo vuonna Merkittävin muutos kaudella on neljän toimen täyttämättä jättämisestä aiheutuva 3-vuotiaiden kerhojen lakkauttaminen ja uuden 3-5- vuotiaiden kerhotoiminnan käynnistäminen. Suunniteltu uusi 3-5 -vuotiaiden päiväkerhoverkko (28 kerhoa) ei täysin vastaa tarpeisiin, kun 3- vuotiaiden kerhot ja 4-5-vuotiaiden kerhot yhdistetään. Uusi 3-5-vuotiaiden päiväkerhoverkko antaa kerhopaikan 560 lapselle, mutta todellinen tarve on 645 lapselle (noin kahden lastenohjaajan työpanos). Kirkkoneuvosto antaa kasvatusasiain keskukselle luvan kuuden määräaikaisen lastenohjaajan palkkaamiseen ajaksi Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle ja Mirkka Torpalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 170 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ MERTSI ÄRLINGIN PALKKAAMINEN PANSIO-PERNO-ALUEEN YHTEISTYÖPROJEKTIIN PROJEKTITYÖNTEKIJÄKSI Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto pyytää lupaa diakoniatyöntekijä Mertsi Ärlingin palkkaamiseen kahdeksi vuodeksi Pansio-Perno-alueen yhteistyöprojektiin projektityöntekijäksi. Palkkaukseen käytettäisiin Mikaelinseurakunnan kansainvälisen työn sihteerin virkavapaan johdosta säästyviä varoja. Kansainvälinen työn sihteerin virkaa ei ole tarkoitus tässä yhteydessä lakkauttaa, vaan vakinaisen toimenhaltijan virkavapaan ajan alkaen hänen tehtävänsä hoidettaisiin seuraavin järjestelyin: 1) vastuun turvapaikkatyöstä kantaa Mertsi Ärling yhdessä kirkkoherran ja Naiskeskuksen kanssa 2) kansainvälisen työn lähetystyön osalta hoitaa seurakuntapastori Jaakko Paakkanen yhdessä vapaaehtoisen lähetyssihteerin kanssa 3) kansainväliseen työhön liittyvä kerhotoiminta jatkuu Paakarlassa omin voimin 4) lähetyspiirit jatkuvat entiseen tapaan 5) turvapaikkatyöryhmän kokoonkutsuja on kirkkoherra 6) työjärjestely on voimassa siihen asti, kunnes vakituinen viranhaltija palaa työhönsä.

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Mikaelinseurakunnan diakoniatyöntekijät Hilkka-Helena Katainen ja Mertsi Ärling ovat aloittaneet Pansio-Perno-alueen yhteistyöprojektin, jonka on tarkoitus kestää vuoden 2015 loppuun. Tietoja projektista on liitteessä: Liite Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvosto päättää antaa luvan palkata diakoniatyöntekijä Mertsi Ärlingin Pansio-Perno-alueen yhteistyöprojektin projektityöntekijäksi alkaen kahden vuoden ajaksi edellyttäen, että kansainvälisen työn sihteerin virkavapaus jatkuu ja näitä tai muita säästyviä palkkamäärärahoja on käytettävissä Ärlingin palkkaukseen. Palkkaus on vaativuusryhmän 502 mukainen. Ilmoitus kirkkoherra Jouni Lehikoiselle, diakoniatyöntekijä Mertsi Ärlingille, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Kirkkoherra Jouni Lehikoinen ilmoitti, että Mikaelinseurakunnalta on tulossa Mertsi Ärlingin palkkaamista koskeva uudensisältöinen päätös. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. 171 KULTTUURISETELIEN OMAVASTUU Kirkkoneuvoston päätöksellä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä otettiin käyttöön liikunta- ja kulttuurisetelit, joita työntekijät ovat saaneet 70 euron arvosta / vuosi. Aikaisemmin kuntoiluavustuksen sai esitettyjä kuitteja vastaan. Seteleihin siirryttäessä edun arvo ja avustuksen saamisen ehdot eivät muuttuneet. Kulttuuriseteleitä on voinut saada Vakituisessa virka- tai työsuhteessa oleva henkilöstö Sijaiset, joiden sijaisuus on tarkoitettu kestämään ainakin vuoden ajan Äitiyslomalla olevat, niin kauan kun he saavat palkkaa tai Kansaneläkelaitoksen alaista äitiys- ja vanhempainpäivärahaa Hautausmaan kesätyöntekijät, kun he ovat olleet seurakuntien palveluksessa vähintään viitenä kesänä ja vähintään kolme kuukautta kerrallaan Työllistämistuella olevia tilapäisiä työntekijöitä koskevat samat säännökset kuin muitakin tilapäistyöntekijöitä.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Kulttuuriseteleihin siirtyminen lisäsi kustannuksia huomattavasti. Taloustoimiston ilmoituksen mukaan kuntoiluavustuksia ja henkilökunnan urheilusalivuoroja on maksettu seuraavasti: vuonna ,50 e vuonna ,00 e vuonna ,70 e vuonna ,59 e. Edellä esitetyt luvut osoittavat kulttuurisetelien käyttöönoton kolminkertaistaneen kustannukset. Oletettavaa on, että kulttuuri- ja kuntoiluinnostus ei ole kolminkertaistunut, vaan todennäköisesti ilmaiset kulttuurisetelit otetaan, ja osa niistä jää käyttämättä. Näin syntyy turhia kustannuksia, jotka eivät hyödytä ketään. Työnantaja voi halutessaan periä työntekijältä kulttuuriseteleistä ns. omavastuuosuuden, joka voidaan periä palkasta. Omavastuuosuutena käytetään yleensä neljännestä tai puolta setelin ostoarvosta. Yleisesti on todettu, että työntekijä, joka on maksanut setelistään omavastuuosuuden, käyttää myös sen varmimmin. Omavastuuosuuden käyttöönotto on ollut esillä yhteistyötoimikunnassa. Lausunnossaan yhteistyötoimikunta puoltaa omavastuun käyttöönottoa, mutta pitää 30 euron vuosittaista omavastuuta liian suurena. Vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon setelit on tilattu ja jaettu, joten omavastuuosuus on mahdollista ottaa käyttöön vasta toisen vuosipuoliskon tilauksen yhteydessä. Hallintojohtaja esittää, että jatkossakin työnantajan tarjoaman edun määrä pysyy ennallaan 70 eurona/vuosi kuitenkin niin, että edun saadakseen työntekijän tulee maksaa omavastuuosuus. Liikunta- ja kulttuurisetelin arvo tulisi olemaan vuodessa 100 euroa, josta työnantajan osuus olisi 70 euroa ja työntekijän omavastuuosuus 30 euroa. Omavastuuosuus peritään palkasta. Omavastuuosuus otetaan käyttöön setelien vuoden 2013 toisen erän tilauksessa. Kirkkoneuvosto päättää ottaa käyttöön liikunta- ja kulttuurisetelien omavastuuosuuden setelien vuoden 2013 toisen erän tilauksesta lähtien. Liikunta- ja kulttuurisetelin arvo on vuodessa 100 euroa, josta työnantajan osuus on entinen 70 euroa ja uutena työntekijän omavastuuosuus 30 euroa. Omavastuuosuus peritään palkasta. Ilmoitus yhteistyötoimikunnalle, henkilökunnalle tiedoksi ja taloustoimistolle toimenpiteitä varten. Ei muutoksenhakuoikeutta.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Esityksen mukaan. 172 TURUN JA KAARINAN N OSASTOT TURUN KIRJAMESSUILLA JA HÄÄMESSUILLA SOKOS HOTEL CARIBIASSA Tiedotuspäällikkö Paula Heinon esitys kirjamessujen ja Häät-tapahtuman järjestämisestä kuuluu seuraavasti: Viime vuosina seurakuntayhtymä on osallistunut kolmeen messutapahtumaan: jokavuotisiin kirjamessuihin Turun messukeskuksessa, joka vuosi tammikuun lopulla pidettävään Häät-tapahtumaan Sokos Hotel Caribiassa ja joka toinen vuosi järjestettäviin Turun messuihin Turun messukeskuksessa. Turun messujen vetovastuu on ollut Mikaelinseurakunnalla. Joka toinen vuosi on tämä vuosi ja Turun messut on tämän vuoden elokuussa Jokavuotiset Turun kirjamessut järjestetään ensi syksynä Turun Messu- ja Kongressikeskuksessa. Häämessuille eli Häät-tapahtumaan Sokos Hotel Caribiaan seurakuntayhtymä osallistui omalla osastolla. Ensi vuonna tapahtuma on Häät-tapahtumaa varten osaston vuokra maksetaan aina seuraavan vuoden osalta edellisenä syksynä ja muut kustannukset, kuten jaettava materiaali, kuljetus, somistus (kukat), matto, tiski, otsalaudat, päivystäjien lounaat ja lehti-ilmoitus Turun Sanomien liitteessä maksetaan messutapahtuman jälkeen vuoden alussa. Tapahtumassa käy vuosittain nuorta aikuista, jotka suunnittelevat häitään samalle tai seuraavalle vuodelle. Tänä vuonna heitä oli osastolla jonoksi asti. Tapahtumassa on myös pidetty molempina päivinä luento kirkkohäiden järjestämisestä. Luennon ovat pitäneet kappalainen Sari Lehti ja seurakuntasihteeri Katriina Helala. Kuulijoita on ollut yhteensä henkilöä. Osastolla on päivystänyt Tuomiokirkon, Mikaelin ja Maarian sekä kasvatusasiain keskuksen pappeja ja tiedotustoimiston henkilökuntaa. Ensi vuonna pyritään saamaan päivystäjiä muistakin seurakunnista. Nuorten kysymykset ovat esimerkiksi seuraavanlaisia: millaisen vihkikaavan voi ottaa, voiko valita tiettyä musiikkia, mistä tietää, kuka pappi tulee vihkimään, sulhaseni on katolilainen, voiko meidät vihkiä luterilaisessa kirkossa, miten avioliiton siunaaminen eroaa vihkikaavasta, jne. Messuvieraita on kaikista Turun ja Kaarinan seurakunnista. Tilastojen mukaan kirkollisia vihkimisiä Turussa ja Kaarinassa oli viime vuonna 585, kun kymmenen vuotta sitten niitä oli 753. Yllättäen siviilivihkimisten määrä ei ole samana aikana kasvanut käytännössä lainkaan eivätkä myöskään sivii-

15 Yhteinen kirkkoneuvosto livihkimisten kirkolliset siunaamiset. Ehkä avoliitot ovat kasvaneet? Kun kirkolliset vihkimiset vähenevät, myös lapset jäävät kastamatta ja vähitellen sukupolvi toisensa perään vieraantuu kirkosta. Nyt alkuvuodesta on tullut laskuja, jotka liittyvät tammikuun lopussa olleeseen Häät-tapahtumaan ja jos ensi vuonna päätetään osallistua, syksyllä laskutetaan vuoden 2014 osaston vuokra, joka tulee olemaan alveineen noin 2000 euroa. Vuokra ja näyttelyrakenteet (otsalaudat, matto, sähkö, siivous) maksavat yhteensä noin 4200 euroa ja Turun Sanomien hääliitteen ilmoitus 1500 euroa. Lisäksi kuljetus- ja muita kuluja, kuten päivystäjien lounaat, tulee 300 euroa. Kaikkiaan kuluja on 6000 euroa. Parina vuonna tiedotustoimisto on maksanut tämän osallistumisen omasta budjetistaan, mutta koska toiminta on yhtymän yhteistä toimintaa, on luontevampaa, että kirkkoneuvoston päätöksellä yhtymä vastaa näistä kuluista, mikäli tapahtumaan päätetään osallistua. Turun kirjamessuille osallistumisessa taas on kysymys paitsi seurakuntayhtymän ja Turun ja Kaarinan seurakuntien näkyvyydestä, myös kirkon yhteisen vastuun kantamisesta. Ilman seurakuntayhtymän osastoa hengellinen kirjallisuus ja koko hengellinen aspekti näkyisi messuilla hyvin vähän. Messuosastolla on ollut myytävänä kristillistä kirjallisuutta Kirjapajalta, Suomen Pipliaseuralta ja Aurinkokustannukselta. Lisäksi osastolla on ollut jaettavana seurakuntien kausiesitteet ja materiaalia retriiteistä. Eri vuosina osastolla on ollut lisäksi muita ajankohtaisteemoja. Siellä on myös esitelty vuoden kristillinen kirj-ehdokkaat, jotka valitaan juuri messujen alla. Kyseessä on ehdokkaiden valtakunnallinen ensiesittely. Osastolla on tiedotustoimiston ohella päivystänyt Hiljaisuuden ystävät ry:n edustajia, kustantajien edustajia ja seurakuntayhtymän muuta väkeä. Kirjapaja on maksanut osallistumisestaan 300 euroa, mutta Pipliaseuralta tätä ei ole pyydetty, sillä heidän kirjojaan on ollut esillä vain muutama nimike eikä niitä ole myyty paria kappaletta enempää. Aurinkokustannuksesta on puolestaan saatu kolmeksi päiväksi kassanhoitaja ja maksupääte ja Aurinkokustannus on huolehtinut tilitykset kaikille osallistujille. Osaston koko on ollut 9 x 5 neliömetriä. Osaston vuokra on tänä vuonna 4860 euroa + alv = 6026 euroa. Lisäksi kuluihin tulee Turun Sanomien kirjamessuliitteen lehti-ilmoitus 1600 euroa sekä otsalautojen teippaus- ja kalustokuluja ja vapaaehtoisten päivystäjien lounas- ja kahvikulut. Yhteensä kuluja on ollut noin 9000 euron edestä. Kävijöitä kirjamessuilla on reilut Osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä on talousjohtajan mukaan osastossa Muut yhteiset tehtävät kustannuspaikalla Määräraha on euroa ja siitä siirretään määrärahaa järjestävälle yksikölle kirkkoneuvoston päätöksellä.

16 Yhteinen kirkkoneuvosto Koska säästöjä pyritään edelleen löytämään, pystymme säästämään messukuluissa jättämällä Turun Sanomien liitteiden ilmoitukset pois. Tämä säästö on 1500 euroa kummankin messuilmoituksen osalta. Häämessujen osalta se voidaan säästää vuoden 2014 messuista, jolloin ensi vuodeksi tarvitaan 4500 euroa, jos messuille osallistutaan. Tänä vuonna vapaaehtoinen työryhmä (Harri Raitis, Sisko Raitis, Kari J. Kettula ja Jaana Rantala) on anonut ja saanut Pyhän Henrikin säätiöltä avustuksen omaa ohjelmakokonaisuutta varten, jossa esiintyvät muun muassa arkkipiispa Kari Mäkinen ja presidentti Martti Ahtisaari. Kirkollista ohjelmaa on jokaisena messupäivänä. Erityisesti nostetaan esille lähetystyön merkitys ja Juhani Rekolan ja Anna-Maija Raittilan kirjallinen tuotanto. Sunnuntaina pidetään jälleen kirjamessuseurat. Tästä avustuksesta 800 euroa on rahaa, jota työryhmä käyttää osaston vuokraa varten. Jos yhteinen kirkkoneuvosto päättää, että Turun kirjamessuille osallistutaan, työryhmä voi olla yhtymän osastolla ja maksaa yhtymälle osuutensa eli tuon 800 euroa. Kun Aurinkokustannus on vielä luvannut tuoda kirjamessuille oman kassakoneen, joka aiemmin on vuokrattu (200 euroa), säästö kirjamessujen osalta on yhteensä 2500 euroa. Häämessujen osalta säästöä saadaan siitä, että ensi vuonna jätetään tuo liitteeseen tullut ilmoitus pois. Johtoryhmä puoltaa tiedotuspäällikkö Paula Heinon esitystä. Kirkkoneuvosto päättää, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä järjestää Turun kirjamessille oman osaston. Kustannuspaikalta Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksellä siirretään kirjamessuosaston kustannuksia varten 6500 euroa tiedotustoiminnan kustannuspaikalle Kirkkoneuvosto hyväksyy jälkikäteen osallistumisen häämessuille Kustannuspaikalta Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksellä 5200 euroa siirretään järjestetyille häämessuille osallistumisesta aiheutuneisiin kustannuksiin tiedotustoiminnan kustannuspaikalle Lisäksi päätetään, että vuonna 2014 osallistutaan häämessuille. Ilmoitus toimenpiteitä varten tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Esittelijä muutti esitystään seuraavasti: Kustannuspaikalta Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksellä siirretään Turun kirjamessujen messuosaston kustannuksia varten tiedotustoiminnan kustannuspaikalle toteutuvien kustannusten mukainen summa, enintään kuitenkin euroa.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto hyväksyy jälkikäteen osallistumisen häämessuille Kustannuspaikalta Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksellä siirretään tiedotustoiminnan kustannuspaikalle järjestetyille häämessuille osallistumisesta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukainen summa, enintään kuitenkin euroa. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen muistutti siitä, että Turun messujen vetovastuu on ollut Mikaelinseurakunnalla. Turun messut järjestetään elokuussa 2013 ja tähän messuosallistumiseen tulisi varata euroa. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että käsitellään kaikki vuoden 2013 messuosallistumiset samanaikaisesti. Talousjohtajan asiat 173 VEROKERTYMÄ MAALISKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä maaliskuun loppuun mennessä on seuraava: KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,16 % Arvio Toteutunut % 27,84 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,74 % Toteutunut % 28,28 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,08 % Toteutunut % 27,78 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä maaliskuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 5,2 % alle vuoden 2012 maaliskuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli 5,1 prosentilla ja yhteisöverokertymä eurolla eli 5,7 prosentilla. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero maalisk ( helmik) maalisk (helmik) Koko maa - 3,5 % (- 5,0 %) - 2,9 % (- 3,4 %)

18 Yhteinen kirkkoneuvosto Espoo - 4,1 % (- 5,6 %) - 10,3 % (- 11,5 %) Helsinki - 4,6 % (- 6,0 %) - 7,6 % (- 9,9 %) Kuopio - 3,7 % (- 5,3 %) - 1,9 % (- 2,5 %) Lahti - 4,9 % (- 6,3 %) - 2,9 % (- 4,3 %) Lieto - 3,0 % (- 4,4 %) - 4,0 % (- 6,5 %) Naantali - 3,4 % (- 4,8 %) - 5,1 % (- 3,7 %) Oulu - 6,4 % (- 7,1 %) - 5,1 % (- 2,8 %) Paimio - 4,8 % (- 5,7 %) - 14,0 % (- 14,2 %) Parainen - 1,1 % (- 1,5 %) - 15,4 % (- 19,5 %) Porvoo - 5,7 % (- 6,9 %) - 0,6 % (+ 2,1 %) Raisio - 6,0 % (- 7,5 %) - 10,2 % (- 13,7 %) Salo - 5,8 % (- 7,3 %) - 9,7 % (+ 35,5 %) Tampere - 3,9 % (- 5,4 %) + 2,5 % (+ 5,4 %) Uusikaupunki - 0,8 % (- 5,7 %) + 31,2 % (+ 13,7 %) Vantaa - 4,5 % (- 6,3 %) + 1,2 % ( 0,0 %) Turku -- 5,1 % (- 6,7 %) - 5,7 % (- 8,3 %) Vertailuseurakuntien ja koko maan kertymää tarkasteltaessa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on molemmissa verokertymäryhmissä edelleen epäonnisimpien joukossa. Lähialueen eli Liedon, Naantalin, Paimion, Paraisten, Raision ja Uudenkaupungin kirkollisverokertymä on vähentynyt viime vuodelta, mutta mainituista vain Raision ja Salon vähennys on suurempi kuin Turun ja Kaarinan. Yhteisöverokertymän osalta vaihtelu vertailuseurakuntatalouksien välillä on varsin suurta puoleen ja toiseen Uudenkaupungin seurakunnan 31,2 prosentin lisäyksestä Paraisten seurakuntayhtymän 15,4 prosentin vähennykseen. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on tässäkin vertailussa epäonnisten joukossa, lähialueista kuitenkin Raision ja Salon seurakuntia sekä Paraisten seurakuntayhtymää jonkin verran onnekkaampi. Kun nyt on kulunut neljäsosa kalenterivuodesta, on mahdollista kokeilla tilastoihin perustuvaa karkeaa todennäköisyyslaskentaa siitä, mikä tulisi olemaan vuoden 2013 kokonaiskertymä. Viitenä edellisenä vuonna maaliskuun lopun kirkollisverokertymä on ollut prosenttia koko vuoden kertymästä. Kirkollisverokertymä on 7,4 milj euroa. Mikäli tilastollinen kertymätahti ylipäätään jatkuisi samansuuruisena, 28 prosenttia johtaisi 26,3 milj euroon ja 32 prosenttia 23 milj euroon. Keskiarvo 30 prosenttia johtaisi 24,5 milj euroon eli samaan, jota on vuoden 2013 talousarviomuutoksen laskennassa käytetty oletuksena. Toisaalta, verrattaessa kirkollisverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 5,1 prosenttia. Vuonna 2012 kirkollisveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 5,1 prosentin vähennys johtaisi vain 23 milj euroon. Viiden edellisen vuoden yhteisöverokertymä maaliskuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on vaihdellut 12 prosentista 22 prosenttiin. Kun vaihteluväli on näin suuri, harhaan osuminen tässä on huomattavasti helpompaa. Yhteisöverokertymä on 1 milj euroa. Kertymätahtien

19 Yhteinen kirkkoneuvosto keskiarvo 18 prosenttia johtaisi 5,6 milj euroon. Verrattaessa yhteisöverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 5,7 prosenttia. Vuonna 2012 yhteisöveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 5,7 prosentin vähennys johtaisi 4,6 milj euroon. On kuitenkin syytä varautua siihen, että vuoden 2013 talousarvioon merkitty 3,6 milj euron arvio on lähempänä oikeaa. Kertymien huolellista seuraamista sekä kertymien pohjalta suoritettavaa karkeaa todennäköisyyslaskentaa on syytä jatkaa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä maaliskuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esityksen mukaan. Kiinteistöjohtajan asiat 174 MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN TIMO YLITALON KANSSA Maatalousyhtymä Timo ja Tapio Ylitalolle on vuokrattuna Paattisten Auvaismäen kylässä peltomaata n. 4 hehtaaria. Peltomaiden vuokrasopimus päättyy Nyt vuokralaiset haluavat, että vuokrasopimus tehtäisiin pelkästään Timo Ylitalon kanssa alkaen. Peltojen vuokra on ollut 300 euroa hehtaarilta vuodessa. Timo Ylitalo on ilmoittanut olevansa halukas jatkamaan peltojen vuokrausta nykyisin ehdoin. Kirkkoneuvosto päättää vuokrata Timo Ylitalolle Paattisten Auvaismäen kylässä sijaitsevat n. 4 hehtaarin suuruiset peltomaat 300 euron hehtaarivuokralla vuodessa alkaen enintään asti. Edelleen kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Ilmoitus: Timo Ylitalo, Tapio Ylitalo ja kiinteistötoimisto. On muutoksenhakuoikeus. Esityksen mukaan.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteisten työmuotojen johtajan asiat 175 VARHAISKASVATUKSEN KESÄN 2013 HINNASTO Kasvatusasiain johtokunta on 27/ päättänyt esittää yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi varhaiskasvatuksen yksikön esityksen kesän 2013 toimintojen hinnastoksi. Esityksen mukaan: Maksuttomia toimintoja ovat: Perhekahvilat Lapsiperheiden muskarit Nukketeatteriesitykset Maksullinen toiminta on: Kesäkerho 85. Vuosina syntyneille lapsille tarkoitettu kerho toimii 6 tuntia päivässä ajalla tai riippuen kyseisen toimipisteen ohjaajien vuosiloman alkamisajasta. Kerhoon kuuluu lämmin ateria. Kerhomaksu on yhtäläinen kaikissa kerhoissa ja seuraa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksua huolimatta siitä, minkä verran perhe käyttää palvelua kuukaudessa. Liite Yhteinen kirkkoneuvosto päättää vahvistaa esittelyn mukaisen, varhaiskasvatuksen kesän 2013 toimintojen, hinnaston. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle ja Mirkka Torpalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 176 MUUTOKSENHAKU Liite KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä. Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

21 Yhteinen kirkkoneuvosto Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Irma Hokka kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Kimmo Hollmén Mirjo Kanervavuori Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Irma Hokka kirkkoneuvoston sihteeri

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 5/2014 Aika 27.5.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.1.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.1.2012 kello 17.30-18.00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 25.1.2017 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.1.2016 klo 16.30-17:47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8. Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.02.2007 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.2.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius-

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan

Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 6 / 2012 Aika 4.9.2012 klo 18.00 (kahvi klo 17.30) Kahvin aikana näytetään kuvia Albertin seurakunnan vierailusta Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kerhohuone Läsnä Viitapohja,

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 3/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -"- Jukka Kämäräinen - - Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 3/2016 Kirkkoneuvosto ( 5 ) Heikki Karjalainen -- Jukka Kämäräinen - - Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 1.6.2016 1 ( 5 ) Kokousaika 1.6.2016 kello 18.00 20.35. Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Heikki Karjalainen -"- Jukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7 / 2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 22.8.2013 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai 22.8.2013 klo 18.00 Paikka Yrjänän seurakuntakoti (Itäinen Pitkäkatu 49, Turku) Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.21 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 Ainali

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tähkämaa Sanna. Laura Langh-Lagerlöf, Miikka Sipilä, Sinikka Tuomarila, Janne Aso ja Harri Lukander PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo yhteisen kirkkoneuvoston Risto

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Pielaveden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika maanantaina 13.6.2016 klo 15 - Paikka Seurakuntatalo, Pappilantie 11, 72400 Pielavesi Osallistujat: Osallistujat Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9)

Kirkkoneuvosto (9) Kirkkoneuvosto 11. 2.2015 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 11.2.2015 klo 16.30 17.30 Huom. kokouksen alkamisaika! Kokouksen jälkeen Iltakoulu aiheena: Seurakunnan hallinto ja kokousmenettely

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2016 1 (6) KOKOUSAIKA 14.4.2016 klo 20.25 20.40 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kilponen Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1.

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkoneuvosto Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12. Veisattiin virsi 484:1. Kirkkoneuvosto 11.1.2017 2 4 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkojärjestyksen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Aso Janne, Langh-Lagerlöf Laura, Uotila Marjo, Lehmus Lauri, Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 1(7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto NRO: 3/2016 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 20.4.2016 klo 16.30 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 5 (3. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Kankaanpää Arja Kivimäki Jari (poissa), paikalla varajäsen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KIRKKONEUVOSTO Kokous 6.3.2013. Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2013 1 (14) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 6.3.2013 klo 16.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 31 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstai 22.09.2016 kello 18.00 18.20 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Varajäsen Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja on Pauli

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 18.3.2015 klo 17 17.40 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalon 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14 Läsnä Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula Paavola

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ:

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: 4.1.2016 kello 18:00 PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu - poissa Hannu

Lisätiedot

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014

PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 4/2014 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 4.11.2014 klo 18:00-19.21 Läsnä: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo, poistui klo

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Pöytäkirja 7/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvoston kokous Aika: torstaina 15.12.2016 klo 17 17.50 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet:

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 74 Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 74 Lehtonen Riitta jäsen Aika 10.5.2016 klo 17.30 18.55 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 61-73, 75- Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 74 Lehtonen Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2012 4.9.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 46 ILMOITUSASIAT 2 47 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot