Kielen aika. Valtionhallinnon 200-vuotisnäyttelystä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa Kielen kirjallinen käyttö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kielen aika. Valtionhallinnon 200-vuotisnäyttelystä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa 2.10.2009. Kielen kirjallinen käyttö"

Transkriptio

1 Kielen aika Valtionhallinnon 200-vuotisnäyttelystä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksessa Kielen asema 1200 Kielen kirjallinen käyttö 1200-luku Novgorodin karjalankieliset tuohikirjeet (mm. Salaman loitsu, tuohikirjoitus nro 292) 1200-luvulla latinan- ja ruotsinkielisissä asiakirjoissa muutamia suomalaisia paikannimiä luku luvuilla asiakirjoissa tuhansia suomenkielisiä nimiä, sanoja ja lauseiden katkelmia Pappien luettava kirkossa Isä meidän, uskontunnustus ja Ave Maria kansankielellä Pappien käsketään myös kirjoittaa jumalanpalveluksissa luetut Isä meidän, uskontunnustus ja Ave Maria Ensimmäiset kirjatut suomen lauseet: Mÿnna tachton gernast spuho sommen gelen Emÿna daÿda. ( Minä tahdon kernaasti puhua suomen kielen, en minä taida. ) Nürnbergin kaupunginkirjastosta löytynyt käsikirjoitus tuntemattoman saksalaisen matkakertomuksesta, jossa Turun piispa oli pahoitellut joko suomen tai saksan kielen taitamattomuuttaan matkaajalle Suomen kirjakieli syntyy 1543 Mikael Agricolan ABCkiria (ensimmäi-

2 nen suomenkielinen kirja) 1544 Suomen- ja karjalankielinen Isä meidän -rukous (Sebastian Munsterin Cosmographia-teoksessa) 1548 Agricolan Uuden testamentin suomennos Savon maantarkastuksessa kirjurit merkitsevät Savosta noin suomalaista paikannimeä n Martinus Olavin käsikirjoitukseksi jäänyt lainsuomennos (ns. Martin maanlaki) n Jacobus Finnon rukouskirja, virsikirja ja katekismus ilmestyvät 1600 Turun akatemia perustetaan 1640 Kirkkolakiin määräys kuninkaan kuulutusten ja asetusten lukemisesta kirkossa kansankielellä 1605 Hemminki Maskulaisen virsikirja 1619 Ruotsinlapinkielinen aapinen (ensimmäinen saamenkielinen painotuote) Ericus Erici Sorolaisen postilla 1637 Ericus Schroderuksen (ensimmäinen myös suomea sisältävä) sanakirja 1642 Biblia (koko Raamattu suomeksi) 1648 Kirkkokäsikirja Manuale Lapponicum ruotsinlapiksi 1649 Aeschillus Petraueksen latinankielinen suomen kielioppi 1666 Johannes Gezeliuksen katekismus Yxi paras Lasten tawara Kirkkolaki suomeksi Uudistettu virsikirja (ns. vanha virsikirja) 1702 Henricus Florinuksen Wanhain Suoma-

3 Sitoudutaan painattamaan kaikki kuninkaan asetukset myös suomeksi Kuninkaan kansliaan kääntäjän virka (vakinaistetaan 1778) laisten Tawaliset ja Suloiset, Sananlascut 1705 Ensimmäinen suomenkielinen almanakka 1728 Vähä katekismus norjanlapiksi (eli pohjoissaameksi) Daniel Jusleniuksen sanakirja Suomalaisen Sana-Lugun Coetus 1759 Ruotzin Waldacunnan Laki (ensimmäinen julkaistu lainsuomennos) 1763 Virsikirja norjanlapiksi 1775 Suomalaiset Tieto-Sanomat 1776 Suomenkieliset Tieto-Sanomat (ensimmäinen suomenkielinen sanomalehti) Uudistettu raamatunlaitos (ns. vanha kirkkoraamattu) 1780 Christfrid Gananderin kilpakirjoitus Undersökning om De så kallade TATTERE eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens, Deras Härkomst, Lefnadsätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? 1783 Gananderin arvoituskokoelma Aenigmata Fennica (ensimmäinen suomenkielinen arvoituskokoelma) 1788 Gananderin Maan-Miehen Huone- ja Koti-Aphteeki (ensimmäinen suomenkielinen lääkärikirja / lääkitysopas) 1791 Johan Frosteruksen Hyödyllinen Huwitus Luomisen Töistä (ensimmäinen luonnontieteellinen teos suomeksi) 1800 Suomi Ruotsin alaisuudesta Venäjän 1809 valtakunnan osaksi Svenskan förblir administrativt språk i Finland Kirjakielen uudistuminen alkaa 1810 Gustaf Renvallin väitöskirja Dissertationis de orthoëpia & orthographia linguae fennicae, Pars Prior ja Jaakko Ju-

4 teinin runokokoelma Kirjoituksia ilmestyvät (käynnistävät kirjakielen uudistamisen) 1818 Karl Axel Gottlundin Pieniä runoja Suomen pojille ratoxi (käynnistää kansanrunojulkaisujen toimittamisen) Murteiden taistelu käynnistyy 1820 Turun Wiikko-Sanomat Matteuksen evankeliumi tverinkarjalaksi 1824 Åbo Underrättelser (Suomen vanhin edelleen ilmestyvä sanomalehti) Reinhold von Beckerin itämurteitakin huomioiva suomen kielioppi 1825 Matteuksen evankeliumin luvut 1 2 ilmestyvät pohjoissaameksi 1826 Renvallin Suomalainen Sana-Kirja Carl Nicklas Keckman Helsingin yliopiston ensimmäiseksi suomen kielen lehtoriksi Aapinen ja vähä katekismus ilmestyvät inarinsaameksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura perustetaan Ensimmäiset suomenkieliset maisterinväitöskirjat 1835 Elias Lönnrotin Kalevala Renvall esittää kompromissin itä- ja länsimurteiden käytön välille Suomi ylimääräiseksi oppiaineeksi kaikkiin poikakouluihin Carl Oscar Malm perustaa Suomen ensimmäisen kuurojenkoulun Porvooseen Pappien suoritettava suomen kielen koe Tuomiokapitulissa vaatimus kirkkoherrojen täydellisestä suomen kielen taidosta Nils Aejmelaeuksen Haaksirikko (ensimmäinen suomenkielinen novelli) Pietari Hannikaisen Silmänkääntäjä (ensimmäinen suomeksi esitetty näytelmä) 1848

5 Asiakirjojen kääntämiseen varattujen 1849 kansliamäärärahojen korotus Helsingin yliopistoon suomen kielen 1850 professuuri Kielimanifesti: suomenkielisten kirjojen julkaisemista rajoitetaan Tuomarien osattava suomea yksikielisillä 1851 paikkakunnilla Kielimanifestia lievennetään 1854 Suomi oppiaineeksi oppikouluihin Virkamiesten osoitettava suullinen suomen kielen taitonsa Lääninhallituksiin päätösten, käskyjen ja julistusten suomentajia Virallinen lehti alkaa ilmestyä suomenkielisenä Ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu (Jyväskylän yläalkeiskoulu) 1858 Rietrikki Polénin Johdanto Suomen kirjallishistoriaan (ensimmäinen Pitäjänkokousten pöytäkirjat suomeksi suomenkielinen tohtorinväitöskirja) Kielimanifesti peruutetaan 1860 Virkatodistuksia suomenkielisistä 1861 seurakunnista suomeksi Valtiopäiviä valmistelleessa valiokunnassa tulkkaus suomeksi Suomenkielinen opettajaseminaari 1863 Jyväskylään Kieliasetus: 20 vuoden sisällä kaikki asiakirjat pyydettäessä suomeksi 1863 alkaneilla valtiopäivillä talonpoikaissäädyn asiakirjat suomeksi Kouluasetus: suomi ruotsin rinnalle 1865 koulukieleksi oppikouluihin ja kymnaaseihin Kansakouluasetus Aleksis Kiven Seitsemän veljestä Valtiopäiväasiakirjat suomeksi 1872 Opiskelijoiden suomen kielen taidon vaatimuksia tiukennetaan yliopiston eräissä tiedekunnissa Svenska landsmålsföreningen i 1874 Helsingfors grundas Kotikielen Seura perustetaan 1876

6 Axel Olof Freudenthal blir den förste innehavaren av en extraordinarie professor i svenska språket och litteraturen vid universitetet i Helsingfors Suomalais-ugrilainen seura perustetaan Suomen kielen käyttöalaa oikeusistuimissa laajennetaan Svenska Litteratursällskapet i Finland grundas Senaatin toimituskirjoihin suomennokset Kunnassa vallitseva kieli alimpien virastojen ja oikeusistuinten asiakirjojenkin käyttökieleksi Oralismin eli puheella opettamisen pitkä aikakausi kuurojenkouluissa käynnistyy, jonka seurauksena suurimmassa osassa kouluja viittomakielen käyttö kielletään ja kuurot opettajat vaihdetaan kuuleviin Yliopistoon opettamaan pyrkivien osoitettava suomen kielen taitonsa E. N. Setälän sanakirjaohjelma 1896 Venäjästä korkeimman hallinnon kieli 1894 Matteuksen evankeliumi koltansaameksi 1895 Raamattu norjanlapiksi (eli pohjoissaameksi) Arthur Thesleffin Wörterbuch des Dialekts der finnländischen Zigeuner Asetuksella vahvistetaan suomen 1902 kielen käyttöä hallinnossa Venäjästä oikeusistuntojen käsittely ja pöytäkirjakieli Lakeja ja asetuksia julkaistaan kolmella 1905 kielellä (venäjä, ruotsi, suomi) Suomen Kuuromykkäinliitto perustetaan (nykyinen Kuurojen Liitto ry) Sukunimien joukkosuomalaistaminen 1906 J. V. Snellmanin satavuotispäivänä E. N. Setälän ehdotuksen johdosta 1907

7 Suomalais-ugrilainen seura päättää järjestää laajasuuntaisen nimien keräyksen suomalais-ugrilaisten kansojen asuma-aloilta 1910 Hirn, D. F.: De dövstummas åtbördsspråk i Finland Kuuromykkäin viittomakieli Suomessa 1 (ensimmäinen suomalaisen viittomakielen sanakirja) Tieteellisten seurain paikannimitoimikunta 1915 perustetaan Suomen kielen sanakirjaosakeyhtiö 1916 perustetaan Suomi itsenäistyy 1917 Hugo Bergroths Finlandssvenska utkommer Nuvarande Åbo Akademi grundas. En professur i svenska språket inrättas Hallitusmuodossa suomi ja ruotsi 1919 maan kansalliskieliksi eli virallisiksi kieliksi Ensimmäinen sukunimilaki 1920 Yleinen oppivelvollisuus Språklag (första språklagen i Norden) 1922 Sanakirjasäätiö perustetaan 1924 Folkmålskommissionen grundas 1927 Tutkimuslaitos Suomen suku perustetaan 1930 Tverinkarjalan kirjakieli luodaan 1931 Tverinkarjalankielinen aapinen, kielioppi, koulukirjoja ja lehti ilmestyvät Sukunimien joukkosuomalaistaminen Kalevalan riemuvuonna (satavuotisjuhlavuosi) Svenska Litteratursällskapets Folkkultursarkiv grundas Finlands svenska folkting återupplivas Språkriktighetsnämnd grundas (sedan 1945 kallad Svenska språkvårdsnämnden i Finland) Ensimmäinen etunimilaki Petsamon alueen kolttasaamelaisten evakuointi SKS:n Kielitoimisto ja sen kieli

8 lautakunta perustetaan Suomen Akatemian kielitoimisto ja sen kielilautakunta perustetaan Eduskunnan toivomus nimiasiantuntijaelimen kuulemisesta paikannimipäätöksiä tehtäessä Suomen kielen nauhoitearkisto perustetaan Valtion humanistisen toimikunnan alainen Nykysuomen laitos perustetaan Saamen kielen opetus Oulun yliopistoon Kuurojenkouluissa siirrytään käyttämään ns. totaalikommunikaatiomenetelmää, jossa puhetta sai tukea viittomin tai voitiin käyttää viitottua suomea/ruotsia Tekniikan sanastokeskus (nyk. Sanastokeskus TSK) perustetaan Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Kotus) perustetaan Nykysuomen sanakirjan 1. osa 1955 Suomen kielen etymologisen sanakirjan 1. osa Karjalan kielen sanakirjan 1. osa Kielikello alkaa ilmestyä 1970 Markusesko evankeliumos (romanikielinen Markuksen evankeliumi) Suomen kielen lautakunta Kotukseen Ruotsin kielen lautakunta Kotukseen Saamen kielen lautakunta Kotukseen Kuulovammaisten tulkkipalvelu 1979 käynnistyy Suomen virkakielen huolto Kotukseelan Vladimir Brendojevin (aunuksenkarja- eli livvinkielinen) Anusrandaine- Saamen kieli pääaineeksi Oulun yliopistossrunokokoelma Saamen kielen koe valinnaiseksi ylioppilaskirjoituksiin Saamen kielen tutkijan toimi Ko Språkbruk börjar utkomma

9 tukseen Ruotsin virkakielen huolto ja tutkimus Kotukseen Viittomakielen tutkimus Kotukseen Laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa voimaan Saamen kielen koe ylioppilaskirjoituksissa äidinkielen kokeena 1982 Ordbok över Finlands svenska folkmål I utkommer Viljo Koivisto: Drabibosko ta rannibosko byrjiba (ensimmäinen painettu romanikielinen oppimateriaali) 1985 Vanhan kirjasuomen sanakirjan 1. osa Mikael Agricolan päivänä Suomen murteiden sanakirjan 1. osa Aleksis Kiven päivänä Terhi Rissanen: Viittomakielen perusrakenne (ensimmäinen kielitieteellinen tutkimus suomalaisesta viittomakielestä) 1987 Kieliposti alkaa ilmestyä ( 1993) Suomen kielen perussanakirjan 1. osa Karjalankielinen Oma Mua -lehti alkaa ilmestyä 1992 Suomen sanojen alkuperän 1. osa 1994 Hiidenkivi alkaa ilmestyä Viljo Koiviston romani suomi englanti-sanakirja Romano finitiko angliko laavesko liin Yleisradion viittomakieliset uutiset alkavat Romanikielen tutkimus ja sanakirjatyö Kotukseen Kolttalaki voimaan Viittomakieltä käyttävien oikeudet turvataan Suomen perustuslaissa Suomalainen viittomakieli Kotukseen Laki saamelaiskäräjistä voimaan Romanikielen lautakunta Kotukseen Viittomakielen lautakunta Kotukseen EU-kielenhuoltajan virka Kotukseen Syntymäkuuroille lapsille tehtävät sisäkorvaistute-leikkaukset Suomes Yleisradion romanikieliset uutiset alkavat CD-Perussanakirja Suuri Suomi ruotsisanakirja

10 sa aloitetaan Suomen perustuslain 17 : saamelaisilla oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki voimaan Finskan för status som officiellt minoritetsspråk i Sverige Giellagas-instituutti Oulun yliopistoon Ruotsin kielen kielipoliittinen toimintaohjelma Tänk om Uusi kielilaki voimaan Saamen kielilaki voimaan (kumoaa vuoden 1991 lain) Inarinsaamen tutkija Kotukseen Suomalaisen viittomakielen määräaikainen professuuri Jyväskylän ylipistoon YK:n vammaisten ihmisoikeussopimus (tunnustaa mm. kuurojen oikeuden saada viittoma-kielistä opetusta ja ammattitaitoista tulkkauspalvelua sekä oikeuden edistää kulttuuriaan ja kielellistä identiteettiään). Suomi allekirjoittaa sopimuksen Suomen kielen kielipoliittinen toimintaohjelma Suomen kielen tulevaisuus Romanikielen kielipoliittinen toi Suomalaisen viittomakielen perussanakirja Hoyer & Kronlund-Saarikoski: Se vårt språk! Näe kielemme! (ensimmäinen kielitieteellinen tutkimus suomenruotsalaisesta viittomakielestä) 2003 Uuzi Sana (livvinkielinen Uusi testamentti) Suvi suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja (http://www.viittomat.net/) Suomi viro-suursanakirja 2004 Kielitoimiston sanakirjan sähköinen versio 2006 Kielitoimiston sanakirja painettuna Kotuksen aineistopalvelu Kaino avataan 2007 Suomen romanin äänne- ja muotorakenne (ensimmäinen kattava tieteellinen kuvaus romanikielestä) Luukkaan evankeliumi (DVD) viittomakielellä 2009 Karjalan kielen sanakirjan sähköinen versio

11 mintaohjelma Karjalan kielen professuuri Joensuun yliopistoon Viittomakielen kielipoliittinen toimintaohjelma 2010

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista

Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista Selvitys Suomen romanikielen nykytilasta sekä kielentutkimuksen ja -huollon tarpeista Kimmo Granqvist 22.2.2006 1 Taustaa 1.1 Suomen romanit Suomen romaneja arvioidaan olevan kaikkiaan n. 13 000, joista

Lisätiedot

Suomen kielen tulevaisuus. Suomen kielen tulevaisuus

Suomen kielen tulevaisuus. Suomen kielen tulevaisuus Ilmestynyt myös nidottuna: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 155 Suomen kielen tulevaisuus Kielipoliittinen toimintaohjelma Suomen kielen tulevaisuus Kirjoittajat Auli Hakulinen Jyrki Kalliokoski

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

-- Nijn myös Jospeh Galielas/ Nasarethin Caupungist ylösmeni Judean/

-- Nijn myös Jospeh Galielas/ Nasarethin Caupungist ylösmeni Judean/ Niinä päiwinä käwi yxi käsky Keisarilda Augustuxelda / että caicki mailma piti werollisexi las- kettaman. Ja tämä weron las- kemus oli ensimäinen / joca tapahtui silloin cosca Kurenius oli Maanherra Syrias.

Lisätiedot

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SUOMEN NELJÄS RAPORTTI ALUEELLISIA KIELIÄ TAI VÄHEMMISTÖKIELIÄ KOSKEVAN EUROOPPALAISEN PERUSKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SYYSKUU 2010 JOHDANTO... 1 YLEINEN OSA... 3 1. PERUSTIETOA SUOMESTA... 3 Väestö, uskonto

Lisätiedot

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 17. KOKOUS 5.2.2001

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 17. KOKOUS 5.2.2001 PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suomalaisen viittomakielen lautakunnan 17. kokouksesta 5.2.2001. Viitottu pöytäkirja on käännetty tästä suomenkielisestä pöytäkirjasta. Viitotun pöytäkirjan

Lisätiedot

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT

KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Pirkko Selin-Grönlund Päivi Rainò Liisa Martikainen KUUROJEN JA VIITTOMAKIELISTEN OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ JA OPETUSJÄRJESTELYT Selvitys lukuvuoden 2013 2014 tilanteesta Raportit ja selvitykset 2014:11 Raportit

Lisätiedot

UHANALAISEN KIELEN ELVYTYS: Esimerkkinä inarinsaame

UHANALAISEN KIELEN ELVYTYS: Esimerkkinä inarinsaame Katsaukset UHANALAISEN KIELEN ELVYTYS: Esimerkkinä inarinsaame MARJA-LIISA OLTHUIS narinsaame on luokiteltu kansainvälisesti erittäin uhanalaiseksi kieleksi, ja sitä on aktiivisesti ryhdytty elvyttämään

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

SUOMALAINEN KOULULAITOS PlI!;TARISSA.

SUOMALAINEN KOULULAITOS PlI!;TARISSA. SUOMALAINEN KOULULAITOS PlI!;TARISSA. Antti Inkinen. Pietarin kaupungissa, joka sijaitsee vanhalla suornalaisasutuksen paikalla, on sen perustamisesta saakka aina viime aikoihin asti asunut suomalaista

Lisätiedot

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA

THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA White Paper Series Valkoiset kirjat THE FINNISH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE SUOMEN KIELI DIGITAALISELLA AIKAKAUDELLA Kimmo Koskenniemi Krister Lindén Lauri Carlson Martti Vainio Antti Arppe Mietta Lennes

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suomalaisen viittomakielen lautakunnan 28. kokouksesta 15.11.2004. Viitottu pöytäkirja on käännetty tästä suomenkielisestä pöytäkirjasta. Viitotun pöytäkirjan

Lisätiedot

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto

VÄHEMMISTÖT SUOMEN KANSALLISET. Kulttuurien ja. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto SUOMEN KANSALLISET VÄHEMMISTÖT Kulttuurien ja kielten rikkaut ta Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto Minority Rights Group Finland Minority Rights Group

Lisätiedot

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA

DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA DISKURSSIANALYYTTINEN TUTKIMUS YLEN SAAMELAISUUTISTEN VERKKOKOMMENTEISTA Suomen kielen pro gradu -tutkielma Oulun yliopisto Huhtikuu 2013 Tiina Mattanen SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 1.1. Tutkimusaihe ja oma

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

Mursun ja norsun jäljillä

Mursun ja norsun jäljillä KAISA HÄKKINEN Mursun ja norsun jäljillä uomen lähimmästä etäsukukielestä saamesta on suomen yleiskieleen lainattu vain muutamia kymmeniä sanoja, jotka enimmäkseen liittyvät Lapin luontoon, eläimistöön

Lisätiedot

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 19. KOKOUS 24.11.2001

SUOMALAISEN VIITTOMAKIELEN LAUTAKUNNAN 19. KOKOUS 24.11.2001 PÖYTÄKIRJA Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suomalaisen viittomakielen lautakunnan 19. kokouksesta 24.11.2001. Viitottu pöytäkirja on käännetty tästä suomenkielisestä pöytäkirjasta. Viitotun pöytäkirjan

Lisätiedot

ITÄMAASTA ITSENÄISYYTEEN SUOMALAISUUDEN JA RUOTSALAISUUDEN VAIKEA SUHDE

ITÄMAASTA ITSENÄISYYTEEN SUOMALAISUUDEN JA RUOTSALAISUUDEN VAIKEA SUHDE ITÄMAASTA ITSENÄISYYTEEN SUOMALAISUUDEN JA RUOTSALAISUUDEN VAIKEA SUHDE ITÄMAASTA ITSENÄISYYTEEN - SUOMALAISUUDEN JA RUOTSALAISUUDEN VAIKEA SUHDE Julkaisija Suomalaisuuden liitto ry Taitto Sari Lund-Nieminen,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston kirjasto, 2004 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/

Tampereen yliopiston kirjasto, 2004 http://www.uta.fi/laitokset/kirjasto/ Tekijä: Nimeke: Julkaisussa: Keskinen, Riku Retoriikka ja kaunoluku : katsaus suomalaisen puhetaidon oppihistoriaan Vierikko, Esko & Tolonen, Anu (toim.) Retoriikan polulla : retoriikkaa antiikista EU-aikaan

Lisätiedot

Álgu käynnistyi KLAAS RUPPEL

Álgu käynnistyi KLAAS RUPPEL Álgu käynnistyi KLAAS RUPPEL otimaisten kielten tutkimuskeskuksessa ryhdyttiin vuonna 2000 suunnittelemaan saamelaiskielten sanojen alkuperää selvittelevää hanketta. Asiasta todennäköisesti kiinnostuneille

Lisätiedot

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita

Viipurin. Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin 17 Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran Toimitteita 17 Monikulttuurisuuden aika Viipurissa toimittaneet Pentti Paavolainen & Sanna Supponen HELSINKI

Lisätiedot

Minäkin haluan oppia suomea!

Minäkin haluan oppia suomea! EXAMENSARBETE / OPINNÄYTETYÖ FNA 400 15 hp Vårterminen / Kevätlukukausi 2010 Minäkin haluan oppia suomea! Ruotsin peruskoulun suomen opetuksen kartoitus I Want to Learn Finnish Too! A Survey of Finnish

Lisätiedot

Ensimmäisten suomenkielisten näytelmien kieli

Ensimmäisten suomenkielisten näytelmien kieli Katsaukset Ensimmäisten suomenkielisten näytelmien kieli SILVA KIURU iinnostuin 1800-luvun varhaisten suomenkielisten näytelmien kielestä, koska pidin mahdollisena, että repliikkien kieli poikkeaisi kirjoittajan

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI

RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI RSKL MERKITTÄVÄ MERKKIVUOSI 1809 Esko Melakari 2009 Sisältö: Aluksi 5 Heimot ja valtasuvut 7 Suomi valtakunnaton kirkkokuntien raja-alue 8 Ruotsin valtakunnan isä suomen kielen vahvistajana 9 Suomi perinteinen

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS 1. Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA

YHDENVERTAISUUS 1. Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA YHDENVERTAISUUS 1 Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA Arvon mekin ansaitsemme NÄKÖKULMIA OSALLISUUDEN HISTORIAAN SUOMESSA SISÄMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

AISTIHAVAINTOVERBIEN MÄÄRITTEISTÄ VANHASSA SUOMESSA JA VARHAISNYKYSUOMESSA: NÄLKÄISELLEN KAIKKI RUOKA MAKIAKSI MAISTAA

AISTIHAVAINTOVERBIEN MÄÄRITTEISTÄ VANHASSA SUOMESSA JA VARHAISNYKYSUOMESSA: NÄLKÄISELLEN KAIKKI RUOKA MAKIAKSI MAISTAA Havaintoja ja keskustelua AISTIHAVAINTOVERBIEN MÄÄRITTEISTÄ VANHASSA SUOMESSA JA VARHAISNYKYSUOMESSA: NÄLKÄISELLEN KAIKKI RUOKA MAKIAKSI MAISTAA L AISTIHAVAINTOA ILMAISEVAT VERBIT SUOMEN KIELIOPEISSA auseoppinsa

Lisätiedot

Pro Fide et Christianismo -seuran papisto ja 1700-luvun ruotsalainen kouluuudistuskeskustelu

Pro Fide et Christianismo -seuran papisto ja 1700-luvun ruotsalainen kouluuudistuskeskustelu Pro Fide et Christianismo -seuran papisto ja 1700-luvun ruotsalainen kouluuudistuskeskustelu Minna Ahokas Artikkelin tutkimuskohteena on Pro Fide et Christianismo -seuraan kuuluneen papiston ja etenkin

Lisätiedot

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890.

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. Niilo Liakka. \-luistelo SUOMALAISEN OPPIKOULUTAISTELUN KIIVAIMMALTA KAUDELTA. Oulun suomalaisen yksityislyseon historia on lyhyt. Koulu

Lisätiedot