SKVL:n syystiedote 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKVL:n syystiedote 2012"

Transkriptio

1 SKVL:n syystiedote 2012 Syksy

2 Sisältö Toimitusjohtajan palsta... 4 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana... 6 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi... 8 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi kasvattaa suosiotaan Miten asiakas löysi kohteen ja välittäjän? Ajankohtaiset syysterveiset KVKL:n pakeilta Asuntomarkkinakatsaus Seuraamme palsta Varainsiirtoverolain muutoshanke Kosteus- ja hometalkoot Uusi Kiinteistötietopalvelu otetaan käyttöön maaliskuussa Yhtenäinen koulutus ja pätevyydet kosteus- ja homevaurioalalle Neljä ammattikuntaa, kolme pätevyystasoa Kasvava erikoisosaamisala Suomeen Sähköisen kiinteistökaupan kynnyksellä Lainhuuto vireille automaattisesti Myyjä ja ostaja voivat valtuuttaa kiinteistönvälittäjän Luonnostelua verkkopalvelun ulkopuolella Yhdessä hyvää tulee Ammatillinen osaaminen kiinteistönvälitystoiminnassa Vastaavan hoitajan päätoiminen työskentely Vastaavan hoitajan velvollisuus valvoa Ammattipätevän osallistuminen välitystoimintaan Vastaavan hoitajan muuttuvat velvollisuudet Onko välittäjä vielä vastuussa vanhasta kaupasta? Vieläkö voin olla vastuussa vanhasta kaupasta? Asuntokaupan tulevaisuudennäkymiä: kiinteistönvälittäjän tehtävät Kosteus- ja hometalkoot ohjelma ja sen tavoitteet Asuntokaupan turvan parantaminen ja kiinteistövälittäjien rooli Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry (SKVL) on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun. Liitto toimii yhdyssiteenä verkostossa, joka koostuu yli 400 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ympäri Suomen. Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry Malminkaari 5, Helsinki Puhelinvaihde (09) Faksi (09) Toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas (09) Toimistosihteeri Tanja Hietamies (09) Järjestökoordinaattori Jukka Lähteenmäki (09) Lakimies Kristian Danielson (09) Syksy 2012

3 Syksy

4 Toimitusjohtajan palsta Vaatimuksia sisältä ja ulkoa Kiinteistönvälitysalalla toimiville asetetut vaatimukset ovat tiukentuneet vuosikymmenten aikana merkittävästi. Sen ovat taatusti kaikki alalla pitkään toimineet havainneet. Pelkästään viimeisen kymmenen vuoden aikana toimialalla tapahtuneet muutokset ovat tuoneet lisää vaatimuksia välittäjille. Toimenpiteet, jotka nykyisin ovat välitystyön arkipäivää esimerkiksi rakennuslupa-asiakirjojen tarkistaminen taikka kuntoa koskevien selvitysten lukeminen, eivät sitä olleet kymmenen vuotta sitten. Mistä vaatimukset ovat tulleet ja mihin ne ovat perustuneet? Taustaa valottaa esimerkiksi Helsingin Sanomissa 50 vuotta sitten uutisoitu uuden asunnonvälittäjiä koskevan asetuksen voimaan astuminen: Uusi tiukka asetus astuu voimaan marraskuussa Asunnonvälitysliikkeistä annettiin presidentin esittelyssä eilen uusi asetus. Sen määräämällä lupajärjestelmällä pyritään karsimaan hämärät yrittäjät alalta pois ja siinä määritellään asuntovälittäjän toiminnan periaatteelliset suuntaviivat sekä se, mitä tämän alan toiminnassa on pidettävä hyvän tavan mukaisena. Asetuksen mukaan asunnonvälitysliikettä varten on saatava asianmukainen lupa, joka voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Kyseinen lupa on hankittava myös niiden, jotka jo harjoittavat asunnon välitystoimintaa. Kiinteisteistönvälitysalan toimijoiden koulutus- ja pätevyysvaatimukset ovat olleet käytännössä koko SKVL:n olemassa olon ajan ajankohtaisia teemoja kuten saimme vuosi sitten ilmestyneestä SKVL:n historiikista lukea. Aiheen ajankohtaisuus ei tälläkään hetkellä ole epäselvä. Kiinteistönvälitysalan keskusliitto KVKL ry:n johdolla viety hanke alalla toimivien pätevyysvaatimusten kiristämiseksi on ollut myötätuulessa ja hallituksen esityksen luonnos on ollut laajasti kiinteistöalaa edustavien tahojen sekä kuluttajia ja pankkeja edustavien tahojen lausuttavana. Jokainen taho on nähnyt tarpeen pätevyysvaatimusten kiristämiselle. Valmistelusta vastaavissa ministeriöissä on kuitenkin pelätty tiukentavien vaatimusten rajoittavan alan kilpailua. Taustalla on ilmeisesti ajatus siitä, että ala haluaisi rajoittaa alalla toimivien henkilöiden määrää tiukentamalla alallepääsyvaatimuksia. Tässä näkökulmassa jää täysin huomioimatta se, että asuntokaupan osapuolina olevien ihmisten yksi elämän merkittävistä tapahtumista on taloudellisessakin mielessä merkittävä. Miten kukaan voisi hyväksyä sitä, että alan kilpailun varmistamiseksi alalla saisi toimia kuka tahansa ilman alalla vaadittavaa mm. juridista ja rakennusteknistä osaamista? KVKL:n Hyvän välitystavan päivässä todettiin osuvasti: Olisiko riittävää, että lääkäreistä puolella olisi vaadittu pätevyys ja puolet voisi olla valelääkäreitä?. Odotuksena on, että lakihanke pätevyysvaatimusten tiukentamisesta menisi eteenpäin edes hallituksen esityksen mukaisesti (vähintään puolella välitystehtäviä suorittavilta vaadittaisiin LKV-pätevyys). Näin se rakentaisi pohjaa alan osaamisen ja koulutuspolkujen jatkokehittämiselle. Niin tuon 50 vuotta sitten uutisoidun asetuksen kuin nyt vireillä olevan pätevyysvaatimusten tiukentamista koskevan lakihankkeen taustalla on kiinteistönvälitysala itse. Syyt ovat samat: alalta pitää saada pois hyvän välitystavan ja lain vastaisesti toimivat alan mainetta pilaavat toimijat ne hämärähemmot. Eri kyselyt ovat osoittaneet, että alalla toimivat itsekin haluavat kiristää alalla toimimisen edellytyksiä, jotta alan helppoheikki-maineesta päästäisiin eroon. Nykyisen kuluttajaa vahvasti suojaavan lainsäädännön asettamien velvoitteiden ja tämän maineen välillä on selvä epäsuhta. Alalla toimivien pätevyys- ja osaamisvaatimusten parantamisella on taatusti oma merkityksensä myös alan arvostuksen parantamisessa. Vaatimusten voidaan näin katsoa lisääntyneen alan sisältä. Ne eivät ole kuitenkaan tulleet pelkästään sieltä. Myös ulkoapäin tulleet vaatimukset ovat lisääntyneet. Lainsäätäjällä ja alan viranomaisilla sekä kuluttajansuojan vahvistamisella on ollut vaikutuksensa vaatimusten lisääntymisessä. Tällä hetkellä uusia vaatimuksia on tulossa budjettilakina läpivietävänä olevan varainsiirtoverolain muutosta koskevan esityksen, Kosteus- ja hometalkoiden lähiaikoina julkaistavan raportin välitysalalle asettamien velvoitteiden ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävien toimien myötä. Nämä, jos mitkä ovat alan edunval- 4 Syksy 2012

5 vonnallisia asioita. Vaikuttamistyötä on tehty laajalla rintamalla, mutta nähtäväksi jää, miten alan näkemykset lopulta eri hankkeissa huomioidaan. Voit lukea tämän syystiedotteen sivuilta tarkemmin edellä mainituista hankkeista. Vanhaan ei ole paluuta Kun vaatimusten lisääntyminen alkaa tuntua ylivoimaiselta, saattaa mieleen nousta ajatus siitä, miten paljon paremmin asiat aiemmin olivat ja miten helppoa asuntokauppa aiemmin oli. Voi tosin olla, että aika kultaa muistot varmaa on kuitenkin se, että ajan kanssa maailma ja ihmiset sen mukana muuttuvat. Aiempien toimintatapojen sopimus vahvistetaan kädenpuristuksella muuttuessa sopimukset on tehtävä kirjallisesti huomioon otettavien asioiden kirjo myös muuttuu. Näin tapahtuu kaikilla aloilla. Eivätkä muuttuvat toimintatavat aina huonompaan suuntaan vie. Välityspuolella asian voi nähdä myös siten, että asioiden monimutkaistumisen myötä kysyntä ammattitaitoisista kiinteistönvälitysalan tekijöistä kasvaa entisestään. Eikä sitä voi pitää huonona kehityssuuntana! Alalla toimivat voivat varmistaa ajassa mukana pysymisen osallistumalla tarjolla oleviin koulutuksiin. Niiden avulla osaaminen kehittyy eikä ammattitaito katoa. Koulutus turvaa alan yrittäjiä ja työntekijöitä niin, että töitä on jatkossakin. Asiakkaita koulutus turvaa siten, että he voivat turvallisin mielin luottaa kotiensa välittämisen ammattilaisten käsiin. Hyvää syyskautta toivottaen, Jaana Anttila-Kangas toimitusjohtaja SKVL ry Syksy

6 Ensi tunnelmat laatuvalmennuksesta valmentajana Laatutyön analogiaa Oma taustani laatutyön parista tulee autokaupasta, jossa laatuvaatimukset ovat tärkeä osa brändin rakentamista niin valmistuksessa kuin vähittäismyynnissäkin. Tuossa maailmassa laatuohjelma ohjaa kaikkea toimintaa. Viime kädessä sen tavoitteena on erottautua positiivisesti kilpailijoista ja valmistajat haluavat laatuvaatimusten kautta tuottaa kilpailuetua myös yksittäisille kauppiaille. Mielestäni tämä sama analogia on myös sovitettavissa SKVL:n laatuohjelmaan, joka tarjoaa erittäin hyvän pohjan toimintojen ohjaamiseen laatuyrityksissä. Suurena etuna laatuohjelmassa on mielestäni se, että se ei ole suoraan norsunluutornista saneltua vaan laatuyrittäjillä on mahdollisuus vaikuttaa rakentaa yhdessä kilpailuetua ja luoda brändi. Kaiken pohjana on asiakkaan mielikuva Me kaikki tiedämme varmasti mikä on Nike ja sen tunnuslause Just do it nuo luovat meissä kaikissa heti tiettyjä mielikuvia. Samaa ajatusleikkiä lähdimme työstämään myös valmennuksen alussa ja hieman eri näkökulmista Learning Cafe ryhmissä. Loppujen lopuksi laatu on asiakkaalle hyvin subjektiivinen kokemus ja asiakkaiden ymmärrys siitä sekä sen määritelmästä voi olla hyvin erilainen. Miten me voimme noihin vaikuttaa? Tuo tuntuu aina yhtä hankalalta kysymykseltä ja mielestäni vastaus löytyy SKVL:n laatutyöstä. Etenkin sen tunnettuuden kasvattamisesta asiakkaiden silmissä. Laatuyrityslogon tulisi assosioitua asiakkaiden mielessä voimakkaasti hyvään ja luotettavaan palveluun. Tuon mielikuvan luomiseen tarvitsemme laajan laatuyrittäjäverkoston ympäri Suomea. Etu yhteisöllisyydestä yhteisillä päätöksillä eteenpäin Valmennuksen aikana oli todella ilo huomata kuinka aktiivisia laatuyrittäjät ovat ja harjoituksissa syntyi useita hyviä keskusteluja sekä ideoita siitä, miten asiaa voidaan edistää. Ensimmäiset ideat otettiin välittömästi käyttöön ja on jo nyt nähtävissä Jokakoti palvelun ilmoituksissa. Yhteishenki ja tietty yhteisöllisyys laatuyrittäjien välillä on myös mielestäni asia, josta kannattaa pitää kiinni hyvistä verkostoista ei liene yrittäjälle koskaan haittaa. Laatuyritys toiminta tarjoaa yrittäjille uskomattoman hyvän työkalun imagon rakentamiseen ja oman yrityksen profilointiin, kuitenkaan vaarantamatta yrityksellä jo mahdollisesti olevia alueellisia vahvuuksia. Itsekin pienyrittäjänä toimivana pidän tuota suurena mahdollisuutena, joka on kaikkien jäsenyritysten tavoitettavissa. Toivottavasti saamme useita uusia laatuyrityksiä mukaan tuleviin perusvalmennuksiin. Valmennusterveisin, Timo Kanninen SKVL:n laatuvalmentaja Sales Factor Consulting Oy 6 Syksy 2012

7 Syksy

8 Nappaa laatujärjestelmän hyödyt käyttöösi SKVL:n Laadun jatkovalmennus Vierumäellä Liiton laatujärjestelmässä mukana olevat yritykset henkilökuntineen kokoontuivat tänä vuonna Vierumäellä Me ns. rivijäsenet tutustuimme ensi kertaa uuteen valmentajaamme Timo Kanniseen pitkäaikaisen kouluttajamme Anneli Torrin jälkeen. Uskon, että uusi valmentaja tuo uutta potkua nykyisiin laatuyrityksiin sekä saa myös uusia yrityksiä innostumaan Laatujärjestelmästä. Laatuvalmentaja Timo Kanninen Osallistujat valmiina Jälleen laatuvaliokunta, Jaana ja uusi vetäjä Timo, olivat kehittäneet meille vaihtelevan ja mielenkiintoisen ohjelman unohtamatta liikunnan merkitystä työssämme. Timo veti Learning Cafe keskusteluryhmiä yhdessä Jaanan ja laatuvaliokunnan jäsenten Riitta Santasalon, Merja Natusen ja Tomi Keto-Tokoin kanssa. Ryhmissä käytiin läpi laatujärjestelmän hyötyjä asiakkaan, yrittäjän, työntekijän ja yhteistyökumppanien näkökulmasta. Ryhmien keskustelut olivat hedelmällisiä laatuvaliokunta sai niistä ideoita uusien työkalujen toteuttamiseen laatujärjestelmässä mukana oleville jäsenyrityksille. Lisäksi Nevalan Tapio koulutti vakuusjärjestelyjen kiemuroista. Ohjelmassa oli näin kaikkea sopivassa suhteessa unohtamatta myös rentoutumista. Osallistujat tarkkana Tapio Nevala aloittamassa koulutusta 8 Syksy 2012

9 Laatuajattelua välittäjän arjessa Kun halutaan välittäjien arvostuksen nousevan, on käsitykseni mukaan liitolla siihen oiva työkalu: Laatujärjestelmä. Sitouttamalla useampi liiton jäsenyritys laatujärjestelmään, voidaan helposti nostaa välittäjien sekä liiton arvostusta. Mitä laatu on? Kun on pitkään toiminut kiinteistönvälittäjänä, tulee väkisinkin kaikkiin toimintoihin tietynlainen rutiini ja toimintatapa. Välillä on myös hyvä tehdä itsearviointia nousta ajatustensa yläpuolelle ja tarkastella omia toimia toisin silmin - se tuulettaa hyvin pääkoppaa. Laatujärjestelmä toimii myös ns. unilukkarina ylöskirjatut asiat ja mietityt toimintatavat pysyvät tallella ja tarpeen tullen laatukäsikirjasta voi aina tarkistaa, mitä eri tilanteissa pitää huomioida. Ei pidä unohtaa sitäkään, että varsinkin jatkovalmennustilaisuuksissa tutustuu eri puolilta Suomea oleviin kollegoihin ja voi luoda ystävyyssuhteita, joita voi myöhemmin hyödyntää yhteistyöllä. Kun tarvitset kollegan myyntiapua hänen kotikentällään, on paljon helpompi soittaa toiselle puolelle Suomea, kun hänet on tavannut ja tuntee hänen toimintatapansa. Ei ole esimerkiksi järkevää lähteä Lempäälästä Helsinkiin myymään asiakkaan asuntoa, kun ei tunne paikallisia olosuhteita. On kaikkien kannalta parempi ottaa paikallinen laatukoulutettu yrittäjä hoitamaan homma kotiin. Kollegan hyvin hoidetusta työstä saat myös asiakkaalta kiitosta ja näin olemme kaikki tyytyväisiä. Yhdessä taakka on kevyempi Suosittelen lähtemään mukaan kasvavaan laatukoulutettujen kiinteistönvälittäjien joukkoon. Tervetuloa! Esko Vesasto Kiinteistö-Vesasto Oy LKV [A] Yrittäjä, LKV, Toimitusjohtaja Tampereen Seudun Kiinteistönvälittäjät ry:n puheenjohtaja Syksy

10 Asuntoportaalien kuopus Jokakoti.fi kasvattaa suosiotaan Jokakoti jatkaa Hemnetin viitoittamalla tiellä Kiinteistönvälitysalan perinteisiä tekijöitä haastava asuntoportaali Jokakoti.fi lähtee uuteen vuoteen 2013 entistä merkittävämpänä kumppanina. Vuosi sitten uudelleen lanseerattu asuntopalvelu on moninkertaistanut käyttäjämääränsä ja muuttanut koko markkinaa, eikä vauhti näytä hidastuvan. Jokakoti.fi:lle oli saavutettujen tulosten perusteella olemassa selkeä tarve kiinteistönvälitysalan omana asuntoportaalina. Kulunut vuosi on ollut monine käänteineen erittäin mielenkiintoinen koko alan kannalta, kertoo Jokakoti Oy:n liiketoimintajohtaja Matti Hakala. Jokakodin kaltaisia välittäjien omistamia asunnonvälitysportaaleja löytyy myös ulkomailta. Idea välittäjien omistamasta asunnonvälityssivustosta on todettu toimivaksi esimerkiksi Ruotsissa, jossa asuntoportaali Hemnet on maan käytetyin asuntojen myyntiin ja vuokraamiseen tarkoitettu sivusto. Hemnet perustettiin jo vuonna 1998 ja se on vakiintunut Ruotsin ylivoimaisesti suosituimmaksi asuntopalveluksi verkossa. Ruotsissa pystyttiin onnistuneesti kirkastamaan se, että välittäjät kilpailevat rajusti normaalissa arkisessa liiketoiminnassa, mutta on olemassa myös asioita, joita voidaan tehdä yhdessä ja tuottaa sitä kautta laadukasta ja kustannustehokasta kuluttajapalvelua, kertoo Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) toimitusjohtaja Jukka Malila. Ainoina eroina Jokakodin ja Hemnetin välillä on sivuston perustamisen ajankohta ja erilainen markkinatilanne asuntoilmoittelussa. Ruotsissa yhteistyöhön lähdettiin jo yli kymmenen vuotta sitten, mikä on antanut sivustolle aikaa kehittyä ja vahvistaa paikkaansa välittäjien ja asunnon etsijöiden valintana. Suomen markkinoilla sen sijaan on jo olemassa kaksi suurta kilpailevaa portaalia, ja Jokakoti.fi on niihin nähden vielä nuori palvelu. Suomessa kiinteistönvälittäjien herääminen yhteisen markkinapaikan tarpeeseen konkretisoitui vasta, kun Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto 2000-luvun lopulla perustettiin. Jokakoti Oy:n perustaminen, ja välittäjien asettuminen omistajiksi yhtiöön, on ensimmäinen askel matkalla menestykseen, Malila sanoo. Hinnoittelu muuttui ainakin hetkellisesti Syksyisin alan kuuma puheenaihe on verkkoportaalien hinnoittelu ja tänä syksynä erityisesti nykytilanteen jatkumiseen liittyvä epävarmuus. Jokakoti.fi:n etulyöntiasema keskustelussa perustuu mahdollisuuteen hinnoitella palvelu poikkeuksellisesti. Liiketoimintajohtaja Hakala avaa hinnoittelua seuraavasti: Vuosi sitten lähdimme haastamaan mediaomisteisten portaalien ylikorkeiksi koettuja mediakustannuksia. Alan itsensä omistamana asuntoportaalina meillä on mahdollisuus hinnoitella palvelumme kehitysperusteisesti, joka tarkoittaa sitä, että palvelun tuottamalla tulovirralla katamme jokakoti.fi-palvelun kehitys- ja ylläpitokustannukset, mutta emme tavoittele ilmoitustulojen kautta kvartaalikohtaista tulosmaksimointia. Jokakoti.fi:n menestyksen ja edullisemman hinnoittelumallin vuoksi kilpailijat ovat joutuneet reagoimaan vuosia jatkuneeseen hintojen nousuun, ja koko alan verkkoilmoittelukustannukset ovat kokonaisuudessaan laskeneet kuluneen vuoden aikana huimasti. Hakalakin toteaa Jokakodin onnistuneen siten sen tärkeimmässä tavoitteessa. 10 Syksy 2012

11 Ikuisesti alennushinnoittelu ei kuitenkaan voi jatkua ja paineet hintojen nostamiseen ovat Hakalan mukaan jo selkeästi havaittavissa. Tulevaisuudessa Jokakoti.fi aikoo kuitenkin jatkaa kehitysperusteisella hinnoittelulla. Jokakoti Oy:n hallituksen jäsen, Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton puheenjohtaja Pertti Heikkilän mukaan omistajien sitoutuminen tähän tasa-arvoiseen ja läpinäkyvään hinnoittelumalliin mahdollistaa kustannustehokkaimman hinnoittelun jatkossakin. Jatkuva kehitys varmistaa laadukkaimman palvelun Käyttäjiltä saatu palaute on ollut avainasemassa Jokakoti.fi -palvelua kehitettäessä. Perustoiminnot ovat nyt entistä luotettavammalla pohjalla ja koko palvelu toimii sujuvammin tehokkaiden palvelimien ja optimoinnin ansiosta. Yksittäisistä kehitysalueista Jokakoti.fi:n kehityspäällikkö Anu Lindén nostaa esiin kartan ja haun: Olemme uudistaneet karttapohjan ja nyt myös ammattilaisille merkittävät kiinteistöjen rajat ovat ainutlaatuisesti saatavilla. Vielä lähitulevaisuudessa kartan ulkoasu muuttuu palvelun näköiseksi ja tämän lisäksi tuomme asuinalueen palvelut osaksi karttaa. Kartan lisäksi hiljattain uudistunutta hakua on nyt mahdollista käyttää myös osoitteen sekä huomattavasti aiempaa tarkemmin asuinaluevalinnan mukaan. Uuden sukupolven asuntoportaali - tutkitusti Palvelun loppukäyttäjien tarpeita kartoittava tutkimus on parasta aikaa käynnissä. Tutkimuksen perusteella Jokakoti.fi:stä aiotaan kehittää uudenaikanen, seuraavan sukupolven asuntoportaali, jonka kehitykseen käyttäjät voivat vaikuttaa. Palvelun kehitystyötä eteenpäin viemiseksi hankittiin myös uusi tekninen kumppani, joka valikoitui laajan hakuprosessin seurauksena. Jokakoti.fi:n uudella tuotantokumppanilla on pitkäaikainen kokemus asuntoportaalien teknisestä toteutuksesta ja yhteistyön tuloksena käyttäjäryhmien palvelutoiveita voidaan toteuttaa tulevaisuudessa yhä sujuvammin. Nelinkertainen käyttäjäkaarti Jokakoti.fi: menestys näkyy käyttäjämäärissä. Vuoden aikana palvelu on nelinkertaistanut käyttäjälukunsa ja parhaimmillaan kampanjoiden ollessa käynnissä kävijämäärä oli jopa kuusinkertainen. Käyttäjien kiinnostus palveluun motivoi koko kehitystä entisestään ja tulevaisuus näyttääkin valoisalta. Yhteen hiileen puhaltaminen näkyy myös Jokakoti.fi:n tulevissa kampanjoissa: Kampanjamme tulevat käynnistymään jälleen syksyllä ja tutut omistajahahmomme tulevat olemaan aktiivinen ja näkyvä osa kampanjointia. Matti Hakala kertoo ja jatkaa: Yhdessähän me tätä alan omaa portaalia taustalla teemme, joten miksei myös julkisesti. Syksy

12 12 Syksy 2012

13 Miten asiakas löysi kohteen ja välittäjän? Suomen Kiinteistönvälittäjäliittoon tulee jatkuvasti asiakaspalautetta koskien liiton jäsentoimistoja. Palautteen antamista varten on liiton nettisivuilla oma lomakkeensa, jota kautta palautteen voi lähettää sähköisesti, tai välittäjät voivat itse antaa asiakkailleen palautetta varten palautelomakkeet jotka asiakas postittaa suoraan liittoon. Vuosien aikana liittoon on välittäjien asiakkailta tullut noin 3600 palautetta. Palautelomakkeessa kysytään, onko palautteen antaja ollut ostaja vai myyjä, miten hän on valinnut kyseisen välitysliikkeen ja onko hän ollut tyytyväinen välittäjänsä toimintaan. Lisäksi häntä on pyydetty arviomaan muun muassa palvelun ja markkinoinnin tasoa. Yli 95 % palautelomakkeen lähettäneistä kuluttajista on ollut tyytyväinen välittäjänsä toimintaan. Aineistosta on työstetty seurannan pohjalta lyhyt yhteenveto siitä, mitä kautta asuntojen myyjät ovat löytäneet välittäjän tai välitysliikkeen, ja mitä kautta ostajat ovat löytäneet kohteensa. Vuoden 2012 kohdalla materiaalia on käsitelty vain syyskuun puoliväliin saakka. Asiakaspalautelomakkeeseen on eritelty vastausvaihtoehdoiksi internet, vanha-asiakkuus, lehti-ilmoitus, ilmoitus näyteikkunassa, välittäjän kuuluminen Suomen Kiinteistönvälittäjäliittoon, tuttavan antama suositus, välittäjän yhteydenotto ja muu syy. Muun syyn kohdalla on pyydetty ilmoittamaan mikä muu syy on ollut kyseessä. Asiakaspalautteen antamisessa ei ole rajattu vastausvaihtoehtoja vain yhteen, vaan vastaaja on voinut valita esimerkiksi sekä lehden että internetin kysyttäessä miten kohde on löytynyt. Ostajien puolella yleisimmät kanavat, joista kohde on löytynyt, ovat printtimedia ja internet. Vuonna 2006 palautetta antaneista ostajista noin 46 % oli löytänyt kohteen internetistä, kun taas vuonna ,1 % palautteen antajista ilmoitti kohteen löytyneen internetistä. Samaan aikaan lehti-ilmoitusten kautta kohteen löytäneiden osuus on tippunut vajaasta 30 %:sta noin 15 %:in. Ostajat, miten valitsitte välitysliikkeen / kohteen? Syksy

14 Internetin ja lehti-ilmoitusten osuus oli siis yhteensä noin 88 %. Eli noin 12 % palautteenantajista oli löytänyt kohteen muilla tavoilla, kuten kuulemalla tuttavalta tai välitysliikkeen näyteikkunasta. Laajemmassa kyselytutkimuksessa internetin osuus olisi luultavasti vielä suurempi kuin asiakaspalautteista kerätyssä aineistossa. Myyjien puolella yleisin syy välittäjän valintaan on ollut se, että kyseisen välittäjän avustuksella on myyty tai ostettu asuntoja ennenkin (vuoden 2012 vastaajista 29,4 %). Toiseksi yleisin syy on vaihdellut vuodesta toiseen joko tuttava suositteli kyseistä välittäjää (18,9 % vuonna 2012) tai muu syy (27,2 % vuonna 2012). Myyjät, miten valitsitte välitysliikkeen? Välittäjän valinnassa lehti-ilmoitusten tärkeys oli vuoteen 2009 saakka suurempi kuin internetin, mutta vuodesta 2010 lähtien internet on ollut printtiä tärkeämpi välittäjän valinnassa. Vuonna 2012 internetin kautta välittäjän löysi 8,3 % palautteenantajista ja lehti-ilmoituksen kautta 6,1 %. Vielä viisi vuotta sitten lehden osuus oli yli 10 % ja internetin alle 5 %. Muista syistä yleisin on ollut, että myyjä tuntee välittäjän entuudestaan muuten kuin asuntokauppojen yhteydestä. Toiseksi yleisin muista syistä on, että myyjä on tavannut välittäjän näytöllä ja kolmanneksi useimmin annettu muu syy oli välittäjän hyvä maine. Yleisiä muita syitä olivat myös isännöitsijän toisen välittäjän tms. antama suositus, sekä välityspalkkioiden yms. vertailu. Tuloksista on siis nähtävissä, että myynti-ilmoituksissa internet on selkeä ykkönen ja lehti-ilmoittelun merkitys on vähentymään päin. Toimeksiantoja hankittaessa puolestaan tärkeitä ovat kestävät asiakassuhteet, sekä välittäjän maine. Jukka Lähteenmäki järjestökoordinaattori SKVL ry 14 Syksy 2012

15 Syksy

16 Ajankohtaiset syysterveiset KVKL:n pakeilta Saatuani vierailevana kirjoittajana mahdollisuuden kirjoittaa muutaman ajatuksen SKVL:n syystiedotteeseen, käytän se kernaasti hyödykseni kertoakseni Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) ajankohtaiset kuulumiset. Monessa mielenkiintoisessa ollaan mukana! Helsingissä järjestetty historian ensimmäinen hyvän välitystavan päivä on KVKL:n tämän syksyn konkreettinen kohokohta. Lajissaan ensimmäinen 18. lokakuuta järjestetty tapahtuma on tätä luettaessa jo onnellisesti ohi. Ilahduttavaa on se, että jo ensimmäinen päivä keräsi heti toistasataa ammattilaista ottamaan omansa uudistetusta Hyvän Välitystavan ohjeesta ja nimekkään luennoitsijakaartin osaamisesta. KVKL:n kentältä selkeä tuki LKV-pätevyyden laajentamiselle. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistelussa olevan LKV-hankkeen toteuttaminen nähdään tutkimustemme mukaan välitysalan kentällä varsin tarpeellisena. Esimerkiksi KVKL:n syyskesällä välittäjille tekemään kyselyyn vastanneista hanketta piti erittäin tarpeellisena noin 67 prosenttia ja tarpeellisena noin 25 prosenttia. Vaikutuksiltaan neutraaliksi hankkeen arvioi reilut 6 prosenttia. Tarpeettomana hanketta ei pitänyt kukaan. Luonnehdinnoissa vastaajat perustelivat lainsäädäntöhankkeen mm. Lisäävän ammatin yleistä arvostusta sekä kohottavan ammattilaisen uskottavuutta ja luottamusta asiakkaiden suunnassa. Toivotaan parasta, että hanke etenee juohevasti myös kriittiset viimeiset metrit, jotka ovat parhaillaan menossa. KVKL halusi lähteä tarjoamaan myös oman vaihtoehdon LKV-valmennukseen: niinpä järjestön ensimmäiset omat LKV-valmennukset näkivät päivänvalon lokakuussa kahtena kolmipäiväisenä tilaisuutena ja saivat heti hyvän suosion. Saatujen kokemusten perusteella tulemme jatkamaan jatkossakin kentän palvelemista uusilla koulutustuotteilla. Vilkas edunvalvontavaihe on ollut viimeaikoina meneillään ja välitysalan puolestapuhujalle on runsaasti tilausta. Tämä on näkynyt myös KVKL:n laki- ja lausuntovaliokunnan alkuvuoden työ- ja kokousmäärissä. Pöydällä ovat olleet niin kannanotot kosteus- ja hometalkoiden asuntokaupan turvaan liittyviin näkökulmiin kuin vaikkapa maan hallituksen kaavailema varainsiirtoveron muutoshanke. Työmääristä huolimatta ilahduttavaa on se, että alan kantaa kysytään. Ja kun sitä kysytään, tähän haasteeseen pyrimme alan edustajana aina vastaamaan asiallisesti ja ammattimaisesti. Kansainvälisempi vuosi 2012: Suomi ja KVKL on hoitanut Pohjoismaiden Kiinteistönvälittäjien järjestön NEU:n puheenjohtajuutta OP:n Kenneth Sandbergin toimiessa järjestön puheenjohtajana ja allekirjoittaneen toimiessa oto-pääsihterinä. Euroopan järjestön CEPI:n puheenjohtajan Claudine Speltzin ja toimitusjohtaja Xavier Ortegatin ollessa kokousvieraanamme NEU:n viimeisessä kokouksessa, oli heillä yhtenä kotiinviemisenään halu ottaa mallia Pohjoismaisista toimintakäytännöistä. Yhtenä konkreettisena saavutuksena voidaan nyt pitää sitä, että myös Euroopan järjestö on ottamassa mallia Pohjoismaisesta menestystarinasta, Nordic Housing Insight asuntomarkkinatutkimuksesta. Poimintoja KVKL:n tulevista hankkeista: Koulutuksen kehittäminen jatkuu: Nyt kun LKV-tavoitteemme näyttäisivät olevan menemässä eteenpäin, katsetta tulee suunnata myös muiden koulutusvisiossamme mukana olevien lohkojen hoitamiseen. Paukkuja tarvitaan esimerkiksi välitysalan akateemisen koulutuksen järjestämiseen. Neuvotteluja asiasta on viime aikoina käyty. Akateemisen väylän avaaminen ei tarkoita sitä, että kaikkien välittäjien pitäisi Suomessa välttämättä olla maistereita: akateeminen väylä olisi yksi vaihtoehto niille toimijoille, joiden suuntautuminen vaatii syvempää tiedon ja osaamisen käyttöä ja soveltamista. Fakta on se, että koko alan imagoa kohentaa ja profiilia luo osaltaan se, että meidänkin alalta löytyy opetusta ja tutkimusta myös tiedekorkeakoulupuolelta. Aktiivisessa valinkauhassa nämä teemat juuri tällä hetkellä ova. Jo ensi vuosi pitkälle näyttää, miten ne pystytään täsmentämään ja toiminnaksi jalostamaan. 16 Syksy 2012

17 Kiinteistönvälitys 2013 tapahtuma kutsuu kaikki asunnonvälittäjät, välitysyrityksen työntekijät ja alan kumppanit alan päätapahtumaan Marina Congress Centeriin Helsinkiin. Tapahtumaa on koko ajan kehitetty herkällä korvalla saadun palautteen perusteella. Pönötysmeiningistä siirrytään nyt pari piirua viihtymisen suuntaan. Päiväosuudessa on asiaa ja ideaa, iltaa kohden panostamme vapaamuotoisempaan yhdessäoloon, verkostoitumiseen ja yhteiseen viihtymisen. Tulkaapa katsastamaan, välitysalalla kontaktit kannattavat! Tähtäimessä printtikauteen siirtyminen: tämän tarkoittaa KVKL:n näkökulmasta sitä, että pyrimme aikaansaamaan järjestölle sähköisten viestintäkanavien rinnalle myös printtimuodossa julkaistavan asiakaslehden. Lehti tarjoaa paitsi yleisesti kiinnostavaa sisältöä myös hyvän foorumin järjestön yhteistyökumppaneille tavoittaa järjestön edustamia kohderyhmiä. Tavoitteena on se, että ensimmäinen numero näkisi päivänvalon viimeistään ensi helmi-maaliskuussa. Lopuksi totean, että kiinteistönvälitysalan haasteet eivät ole välttämättä jatkossa helpottumassa. Siitä pitävät huolen niin yhteiskuntamme ulkoiset haasteet kuin vaikkapa alan toimijoiden välinen kilpailu. Tuleviin haasteisiin ammattilainen vastaa parhaiten pitämällä asiantuntemuksensa ja iskukykynsä kunnossa jatkuvalla, säännöllisellä kouluttautumisella. Toivotan teille kaikille mukavaa ja menestyksellistä talven odotusta. Ollaan yhteydessä! Jukka Malila Toimitusjohtaja Suomen Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto ry Syksy

18 Asuntomarkkinakatsaus 2012 Tarkasteltavat tiedot on kerätty Logican ja Etuovi.comin yhdessä ylläpitämästä HSP hintaseurantapalvelusta. Tarkastelussa ovat vanhojen kerrostaloasuntojen tiedot Espoosta, Helsinginstä Hämeenlinnasta, Joensuusta, Jyväskylästä, Kuopiosta, Lahdesta, Lappeenrannasta, Oulusta, Porista, Tampereelta, Turusta, Vaasasta ja Vantaalta.. Tarkasteltava ajanjakso on vuoden 2012 kolmas neljännes. Käsitellyt tiedot ovat ennakkotietoja, koska kaikkia syyskuun kauppoja ei vielä löydy HSP:sta. Koko maan tasolla keskineliöhinnat ovat nousseet noin 5 prosenttia vertailtaessa vuoden 2012 kolmatta neljännestä vuoden 2011 vastaavaan ajankohtaan. Tutkituista kaupungeista keskineliöhintojen laskua on tapahtunut Hämeenlinnassa, Joensuussa, Turussa ja Vaasassa. Kaikissa laskua on tapahtunut alle 2 prosenttia. Yli 5 % hintojen nousua on ollut Helsingissä, Lahdessa ja Lappeenrannassa. 18 Syksy 2012

19 Myyntiajat ovat nousseet koko maan tasolla 65 päivästä 68 päivään. Myyntiajat pitenivät Espoossa, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Oulussa, Turussa, Vaasa ja Vantaalla. Hämeenlinnassa tapahtunut valtava yli 100 päivän myyntiaikojen lisäys johtuu neljästä heinä-syyskuu välillä myydystä kerrostaloasunnosta joissa oli lähes kuuden vuoden myyntiaikoja. Joensuussa, Lappeenrannassa ja Tampereella myyntiajat lyhenivät noin viikolla. Koska kaikkia kauppoja ei ole vielä kirjattu hintaseurantapalveluun, on kauppamäärien tarkka arviointi hankalaa. Ennakkotietojen valossa voi arvioida että kauppamäärät ovat koko maan tasolla melko samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Espoossa, Helsingissä, Lahdessa, ja Vaasassa on tapahtunut kauppamäärien kasvua. Kauppamäärien laskua kolmannen neljänneksen tiedoissa on nähtävissä Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä ja Lappeenrannassa. Syksy

20 Seuraamme palsta Tällä palstalla seurataan valmisteilla olevaa lainsäädäntöä ja muita ajankohtaisia aiheita. Varainsiirtoverolain muutoshanke Hallitus on antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että asunto-osakeyhtiön, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron veroprosentti korotetaan 1,6 prosentista 2 prosenttiin. Muiden niin sanottujen liikeosakkeiden veroprosentti säilyisi 1,6 prosenttina. Veropohjaa laajennettaisiin. Veron laskentaperusteena olevaan vastikkeeseen luettaisiin myös osakkeisiin luovutushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus, joka osakkaalla on silloin oikeus maksaa pois kertasuorituksena tai velvollisuus maksaa se vähitellen rahoitusvastikkeena. Rakentamisaikaiset lainat otettaisiin aina huomioon, vaikka yhtiössä ei ole vielä tehty konkreettista päätöstä lainan poismaksuoikeudesta tai velvollisuudesta. Muutokset tulisivat voimaan vuoden 2013 alusta. Muutoksia sovellettaisiin voimaantulon jälkeen tehdyn sopimuksen perusteella tapahtuviin luovutukseen. Luovutushetkenä pidetään luovutussopimuksen allekirjoitushetkeä. Esimerkki: ostaja allekirjoittaa asunto-osakkeiden luovutussopimuksen joulukuussa Sopimuksen mukaan omistusoikeus siirtyy ostajalle tammikuussa Luovutukseen sovelletaan vuoden 2012 säännöksiä, eli varainsiirtovero on 1,6 % ostohinnasta. Mahdollista yhtiölainan osuutta ei lasketa mukaan veropohjaan. Lakiesitys on tällä hetkellä eduskunnassa valtiovarainvaliokunnan verojaoston käsittelyssä. Verojaosto on viime päivinä kuullut eri tahojen edustajia. Kiinteistönvälitysalan edustajana kuulemistilaisuudessa oli Mauri Sirén. Koska lakihanke liittyy hallituksen vuoden 2013 budjettiin ja taustalla ovat puhtaasti fiskaaliset syyt, tullee laki menemään esitetyn mukaisesti läpi riippumatta alan toimijoiden vastustuksesta. Kun laki on hyväksytty, odotamme, että Verohallinto antaisi osaltaan ohjeistuksen käytännön tilanteiden hoitamisesta. Kosteus- ja hometalkoot Valtioneuvoston käynnistämä viisivuotinen Kosteus- ja hometalkoot -toimenpideohjelma ( ) on edennyt työssä mukana olleiden kuntotarkastajaryhmän ja juristiryhmän loppuraporttien julkistamiseen. Luonnos loppuraportiksi on ollut lausuntokierroksella ja lopullinen raportti julkistettaneen lähiviikkoina ohjelmajohtaja Juhani Pirisen toimesta. Kiinteistönvälitysalalle on esitetty joukko toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lisätä asuntokaupan turvallisuutta ja ehkäistä asuntokaupan riitoja, joissa on kyse asunnon kosteusongelmista. Tarkemmin näistä toimenpide-esityksistä on asianajaja Toni Sortin kirjoittamassa artikkelissa toisaalla tässä syystiedotteessa. Uusi Kiinteistötietopalvelu otetaan käyttöön maaliskuussa 2013 Maanmittauslaitoksen ylläpitämät verkkopalvelut Ammattilaisen Karttapaikka ja Kiinteistötietojärjestelmän KTJ -selaintietopalvelu yhdistetään alustavan aikataulun mukaan Yhdistyneen palvelun nimeksi tulee Kiinteistötietopalvelu. 20 Syksy 2012

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa

Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Selvitys asuntokauppoihin liittyvistä käytännöistä pohjoismaissa Raksystems Anticimex Finland Tammikuu 2011 Sisällysluettelo YHTEENVETO. 4 SUOMI... 9 1. RAKENNUS- JA ASUNTOKANTA... 9 1.1 RAKENNUKSISTA

Lisätiedot

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén

Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Matti I.Niemi 2. tarkastaja: KTT Helena Sjögrén Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Piia Koskinen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN TIEDONANTOVELVOLLISUUS KÄYTETYN ASUNNON KAUPASSA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä

Kauppakamari. -lehti. Satakunnan. Satakuntalaisen talouselämän ykköslehti! 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Satakunnan 1 2014 Kauppakamari -lehti 6 Pöytä on katettu, kelpaako tarjonta vieläkään? 8 10 22 Tieverkon peruskunnostus pahasti myöhässä Mainoseurot uusjaossa Luontoisedut osa palkkaa Satakuntalaisen talouselämän

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi

1 2009 5.2.2009. Kemin Kiinteistöyhdistys ry Mika Tiiro Kimarinkatu 8, 94600 Kemi Puh. 0400 344 075 www.kiinteistoliitto.fi/kemi 1 2009 5.2.2009 Uusi laki lisää asukkaiden tiedonsaantioikeutta Uudistuva asunto-osakeyhtiölaki luo uudet pelisäännöt kahdelle miljoonalle suomalaiselle. Kiinteistöliiton mielestä on myönteistä, että uudistuva

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA

OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA OHJE HYVÄSTÄ VÄLITYSTAVASTA 1 HYVÄN VÄLITYSTAVAN OHJE Hyvän välitystavan ohje julkaistaan 16.9.2008 pidettävässä lehdistötilaisuudessa, jolloin se astuu voimaan. Ohjeen työstämiseen ovat osallistuneet

Lisätiedot

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8

s. 22 Karjaan asema on Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 R a u t a t i e v i r k a m i e s 1 3. 6. 2 0 1 1 n : o 3 s. 22 Karjaan asema on seitsemän palveluneuvojan työpaikka Etelä-Suomen liikenteenohjaus Linnunlaulusta Opastinsiltaan s. 8 TÄSSÄ NUMEROSSA Puheenjohtaja

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen.

Lähde 2006 liikkeelle Arvioija va Arvioija v ikuttaa tutkintojen luotettav aikuttaa tutkintojen luotetta uuteen. vuuteen. Lähde 2 2006 liikkeelle Arvioija vaikuttaa tutkintojen luotettavuuteen. Vaikuttaako arvioija myös tutkintosuoritukseen? Koulutus ja perehdytys ovat tarpeellisia. Useiden alojen kokemuksia tutkinnon suorittamisesta

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Näillä ulkoistaminen onnistuu

Näillä ulkoistaminen onnistuu 1 20 1 3 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti Muutosjohtaminen ja ketteryys Näillä ulkoistaminen onnistuu s. 10 > KYMP > Helsingin Energia > Naisten Pankki sisältö s. 12 jaakko jaskari Johan Ahlroth s.6 Palvelujen

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot