Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Elintarvikealan perustutkinto Elintarviketeknologian osaamisala, Elintarvikkeiden valmistaja Leipomoalan osaamisala, Leipuri-kondiittori Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta - näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta - oppisopimuksen tietopuolisia opintoja Voimassa alkaen

2 Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Tutkintokohtainen opetussuunnitelma on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä tutkinnon perusteiden ja Etelä-Savon ammattiopiston pedagogisen ohjelman kanssa. SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Ammattialan kuvaus Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon rakenne ja tutkinnon osien tarjonta Etelä-Savon ammattiopistossa Tutkinnon osien suorittamisjärjestys ja toteutustavat Alan ammatit opintopolkuesimerkkejä AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat Elintarviketuotannossa toimiminen (30 osp) Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito (30 osp) Elintarvikkeiden valmistus (45 osp) Valinnaiset tutkinnon osat Elintarvikkeiden myymälätoiminnot (15 osp) Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa (15 osp) Erikoistuotteiden valmistus prosessituotannossa (15 osp) Pakkaustoiminnot (15 osp) Varastointi- ja lähettämötoiminnot (15 osp) Elintarvikkeiden valmistajana kansainvälisessä ympäristössä (15 osp) Yrittäjyys elintarvikealalla (15 osp) Yritystoiminnan suunnittelu (15 osp) Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista, vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp), vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Yrityksessä toimiminen (15 osp), vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Huippuosaajana toimiminen (15 osp), vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, vain ammatillisessa peruskoulutuksessa Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, vain ammatillisessa peruskoulutuksessa YHTEISET TUTKINNON OSAT Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp) Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen (9 osp) Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Yhteiskuntataidot Työelämätaidot Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (7 osp) Kulttuurien tuntemus Osa alue kohdista

3 4 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia TUTKINTOA YKSILÖLLISESTI LAAJENTAVAT TUTKINNON OSAT KAIKKIA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVIA YHTEISIÄ OHJEITA Arviointi Työssäoppiminen Ohjaus Liitteet Elintarvikealan perustutkinnon perusteet 2015 (Opetushallitus) sivuston Opetussuunnitelmat-alasivulta löytyvät mm. Pedagoginen ohjelma liitteineen Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmat Opintojen jaksotussuunnitelmat Näyttötutkintotoiminnan suunnitelma

4 JOHDANTO Etelä-Savon ammattiopiston ammatillisen perustutkinnon suorittamista ohjaa tutkintokohtainen opetussuunnitelma. Tämä opetussuunnitelma on tarkoitettu sekä ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoille että perustutkintoa näyttötutkintona suorittaville. Opetussuunnitelma perustuu tutkinnon perusteisiin, joka on Opetushallituksen antama määräys koulutuksen järjestäjille. Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushallitus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon sisältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaamisen arvioinnin. Jokaisesta tutkinnon osasta on linkki OPH:n eperusteet-palveluun, josta saa tarkat tiedot tutkinnon osan arviointikriteereistä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa sisältää mm. ammattialan kuvauksen, tutkinnon muodostumisen, tutkinnon rakenteen ja tutkinnon osien tarjonnan, suorittamisjärjestyksen ja toteuttamistavat, esimerkkejä opintopoluista sekä kaikkia perustutkintoja koskevia yleisiä ohjeita. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä opettajien, työelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa, ja sen on vahvistanut oppilaitoksen johtoryhmä. Kaikkien perustutkintojen opetussuunnitelmat ovat nähtävillä oppilaitoksen internetsivujen (www.esedu.fi) Opetussuunnitelmat-alasivulla. Tutkintokohtaiset opetussuunnitelmat ovat osa Etelä-Savon ammattiopiston Pedagogista ohjelmaa, joka toimii samalla oppilaitoksen tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien lakisääteisenä yhteisenä osana. Pedagoginen ohjelma sisältää pedagogisen toiminnan ja kehittämisen linjaukset sekä ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan koulutuksen opetussuunnitelmaa koskevat lakisääteiset päätökset. Ohjelman kokonaisuuteen kuuluu tämän asiakirjan lisäksi erilaisia opetuksen järjestämistä koskevia suunnitelmia. Kullekin peruskoulutuksena tutkintoa suorittavalle opiskelijalle laaditaan opetussuunnitelman pohjalta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelma (HOPS). HOPS on opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen liittyvä asiakirja Wilmassa. saa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaan ja sen toteutumisen seurantaan ohjausta sekä ryhmänohjaajalta että opinto-ohjaajalta. a tekee HOPSissa omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja sitä voi tarvittaessa muuttaa ja muokata opintojen edetessä. Jokaiselle näyttötutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtaistamisen suunnitelma, joka käsittää hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisen. Henkilökohtaistamisen suunnitelma dokumentoidaan Wilmaan. Oppisopimusopiskelijoille tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, HEO.

5 1 ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO 1.1 AMMATTIALAN KUVAUS Olet elintarvikealan virtuoosi, joka osaa luoda käsillä erilaisia suussa sulavia suolaisia ja makeita leipomotuotteita sekä valmistaa herkullisia elintarvikkeita ja säilykkeitä. n tai tutkinnonsuorittajan opintoja ohjaa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa kuvataan opiskelijan opinpolku. Henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla kartoitetaan opiskelijan osaamispolku, ja osaamista mitataan jaksoittain tunnistamalla ja tunnustamalla. Tunnustettu osaaminen lyhentää opiskeluaikaasi ja yhteiset tutkinnon osat on osittain integroitu. Elintarvikealan taitajana osaat käsitellä ja säilyttää elintarvikkeita niin, ettei niiden laatu heikkene ja osaat seurata aistinvaraisesti sekä kemiallisin ja fysikaalisin mittauksin elintarvikkeiden ja raakaaineiden laatua. Osaat toimia elintarvikkeiden valmistuksessa omavalvonnan ja työturvallisuus ohjeiden mukaisesti. Elintarvikealan perustutkinnon ammatillisessa peruskoulutuksessa on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan esimerkiksi Taitaja-kilpailussa, tai kansainvälinen opiskelijavaihdon kautta voit opiskella ulkomailla. Yrittäjyyden opinnoissa voit perustaa NY- yrityksen. Leipuri-kondiittorina osaat valmistaa ruoka- ja kahvileipä sekä leipomoeineksiä, esimerkiksi sämpylöitä, pullia, pasteijoita ja makeita piirakoita. Konditoriatuotteista osaat valmistaa makeita ja suolaisia leivonnaisia, leivoksia, täytekakkuja, pikkuleipiä, suklaata. Työssä tarvitaan käsityötaitoja, sorminäppäryyttä, siisteyttä ja huolellisuutta. Työpaikkana voivat olla pienet ja keskisuuret leipomokonditoriat sekä teollisuusleipomot, kahvila-konditoriat ja juhla- ja pitopalvelu yritykset. Elintarvikkeiden valmistajana osaat valmistaa eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita aina alkutuotannosta loppukäyttäjälle saakka. Elintarvikkeiden valmistajana voit toimia erilaisissa elintarvikealan yrityksissä valmistus, pakkaus- tai varastointitehtävissä pienyrityksissä tai suurteollisuudessa ruokavalmiste-, kasvis-, makeis- tai juomateollisuudessa tai elintarvikekaupoissa. Työssä tarvitaan laajaa elintarvikealan osaamista, käsityötaitoja, sorminäppäryyttä, siisteyttä ja huolellisuutta sekä kone - ja laiteteknologian hallintaa. Elintarvikealalla korostuu ergonominen työskentely ja työturvallisuus. Opintojen aikana on mahdollisuus hankkia osaamista erikoistuotteiden valmistuksesta kuten sokeri- ja suklaa- ja makeistuotteiden tekemisessä. Etelä- Savon alueella on nyt tulevaisuudessa hyvät työllistymisen mahdollisuudet leipurikondiittorina tai elintarvikkeiden valmistajana. Alalla on pieniä käsityövaltaisia paikallisia yrityksiä, sekä pk-yrityksiä ja ennusteiden mukaan alan kehittyminen ja kasvu näyttää positiiviselta. Paikallisuus, raaka-aineiden puhtaus, luonnontuotteet ja innovatiivinen ideoiminen raaka-aineista tuotteiksi ovat tulevaisuuden avaintekijöitä. Terveydelliset suositukset Alalle aikoville astma tai muut hengitystieoireet saattavat lisätä altistumista elintarvikkeiden orgaaniselle pölylle. Elintarviketyössä ei myöskään saa sairastaa yleisvaarallista tartuntatautia. Henkilön, jolla on kuiva ja herkkä iho käsissä tai pitkäaikainen käsi-ihottuma tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia, on tarkoin mietittävä soveltuvuuttaan alalle.

6 1.2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Perustutkinto muodostuu - ammatillisista tutkinnon osista (135 osaamispistettä), - yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja - vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Näyttötutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista. Osaamispisteet (osp) koskevat vain ammatillista peruskoulutusta (ns. nuorten koulutusta). Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi ammatillisena peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia yhteisiä tutkinnon osia sekä vapaasti valittavia tutkinnon osia. Tutkintoon voi myös yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa, silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. voi myös valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia muista ammatillisista perustai ammattitutkinnoista, valita lukio-opintoja ja/tai suorittaa ylioppilastutkinnon. Tutkintojen osittainen rakenne mahdollistaa tutkinnon osien suorittamisen myös muissa oppilaitoksissa, mutta Etelä-Savon ammattiopisto ei pääsääntöisesti vastaa niistä aiheutuvista järjestelyistä ja kustannuksista, lukuun ottamatta lukio-opintoja. Tutkinnon rakenteen kuvaus löytyy tutkinnon perusteista ja Opetushallituksen ylläpitämästä opintopolku.fi eperusteet palvelusta: ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon muodostuminen ammatillinen aikuiskoulutus (näyttötutkinto): Tutkinnon muodostuminen 1.3 TUTKINNON RAKENNE JA TUTKINNON OSIEN TARJONTA ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTOSSA Seuraavassa taulukossa esitetään tutkinnon rakenne ja tutkinnon osien tarjonta Etelä-Savon ammattiopistossa. Muodostumistaulukon numerointi noudattaa tutkinnon rakennetta kuvaavan taulukon ja tämän tutkintokohtaisen opetussuunnitelman numerointia. Tutkinnon rakenne ja tutkinnon osien tarjonta Etelä-Savon ammattiopistossa Osaamispisteet koskevat vain ammatillista peruskoulutusta. Näyttötutkinnot muodostuvat vain ammatillisista tutkinnon osista. Taulukon numerointi noudattaa tutkinnon perusteiden numerointia. Osaamispisteet (osp) Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinto ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset tutkinnon osat 135

7 2.1 Pakolliset tutkinnon osat Elintarviketuotannossa toimiminen Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito Elintarvikkeiden valmistus Valinnaiset tutkinnon osat Elintarvikkeiden myymälätoiminnot Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa Erikoistuotteiden valmistus prosessituotannossa Pakkaustoiminnot Varastointi- ja lähettämötoiminnat Elintarvikkeiden valmistajana kansainvälisessä ympäristössä Yrittäjyys elintarvikealalla Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, osp Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta* Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista* Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia, 5-15 osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista, 5-15 osp - * Tämän valinnaisen tutkinnon osan laajuudeksi lasketaan 15 osp. 3 Yhteiset tutkinnon osat Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Äidinkieli Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieraat kielet Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen Matematiikka Fysiikka ja kemia Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Yhteiskuntataidot Työelämätaidot 1 -

8 3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen Kulttuurien tuntemus Osa-alueita kohdista Vapaasti valittavat tutkinnon osat Ammatillisia tutkinnon osia Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia - 5 Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat - Ammatillisessa peruskoulutuksessa tutkintoon sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 35 osaamispistettä (Etelä-Savon ammattiopisto). Yhteisten tutkinnon osien valinnaisten osa-alueiden ja vapaasti valittavien tutkinnon osien tarjonta vaihtelee lukuvuosittain ja paikkakunnittain. Tässä opetussuunnitelmassa kuvattu yhteisten tutkinnon osien valinnaisten osa-alueiden tarjonta koskee Mikkelin toimipisteitä. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelija voi yksilöllisesti sisällyttää perustutkintoonsa enemmän tutkinnon osia, jos se on tarpeellista työelämän alakohtaisten vaatimusten, paikallisten ammattitaitovaatimusten tai opiskelijan ammattitaidon syventämisen kannalta. Ne voivat olla ammatillisia tutkinnon osia tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia. 1.4 TUTKINNON OSIEN SUORITTAMISJÄRJESTYS JA TOTEUTUSTAVAT Opintotarjonta voi vaihdella lukuvuosittain ja paikkakunnittain. Opintotarjonta suunnitellaan lukuvuosittain ryhmä- ja paikkakuntakohtaisiin jaksotussuunnitelmiin. Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), näyttötutkinnossa tutkinnon suorittajan henkilökohtaistaminen ja oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma vaikuttavat yksilöllisesti opintojen etenemisaikatauluun.

9 1.5 ALAN AMMATIT OPINTOPOLKUESIMERKKEJÄ Leipomoalan osaamisala Leipomoalan osaamisalan, Leipuri-kondiittori sijoittuu elintarvikealan pieniin ja keskisuuriin leipomoyrityksiin, teollisuusleipomoihin, kahvila-, ravintola-, juhlapalvelu- ja kaupan alan yrityksiin, sekä ammattikeittiöihin. LEIPURI-KONDIITTORIN POLKU Elintarviketuota nnossa toimiminen Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito Elintarvikkeiden valmistaminen Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa Erikoistuotteiden valmistus prosessituotannossa Elintarviketuotannossa toimiminen Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito Elintarvikkeiden valmistaminen Kahvilapalvelut Hotracatutkinnosta Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa Elintarviketuotannossa toimiminen Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito Elintarvikkeiden valmistaminen Kahvilapalvelut Hotracatutkinnosta Elintarvikkeiden valmistus kansainvälisessä ympäristössä Elintarviketeknologian osaamisala Elintarviketeknologian osaamisalan suorittanut Elintarvikkeiden valmistaja sijoittuu esimerkiksi seuraavanlaisiin elintarvikealan yrityksiin: elintarvikealan pk-yrityksiin, tuotekehitystyöhön, elintarvikemyymälöihin, juoma-, makeis- ja myllytuotteita valmistaviin yrityksiin. Ammattinimikkeitä voivat olla elintarviketyöntekijä, myyjä, mylläri.

10 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJAN POLKU Elintarviketuotannossa toimiminen Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito Elintarvikkeiden valmistus Myymälätoiminnot, tai tutkinnonosa Hotracatutkinnosta Suurkeittiön ruokatuotanto Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa Elintarviketuotannossa toimiminen Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito Elintarvikkeiden valmistus Erikoistuotteiden valmistus prosessituotannossa Lounasruokien valmistus Hotracatutkinnosta 2 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT ELINTARVIKETUOTANNOSSA TOIMIMINEN (30 OSP) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja omavalvonnasta pukeutuu työkohteen vaatimusten mukaisesti toimiessaan elintarvikealan tuotteiden valmistuksessa tekee työprosessin ennakoivat työt, käsittelee raaka-aineita, valmistaa tuotteita, vie säilytykseen ja lopettaa oman työvaiheensa valitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa huolehtii raaka-aineiden ja tuotteiden laadun säilymisestä arvioi raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden laatua käyttää valmistusprosessin koneita ja/tai laitteita työskentelee pitäen yllä toimintakykyään ja noudattaen työturvallisuusohjeita sekä tuotteiden valmistukseen liittyviä laatumääräyksiä pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita. Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvikealan yrityksessä tai muussa mahdollisimman hyvin elintarvikeyrityksen oloja vastaavassa paikassa joko pienimuotoisessa tuotannossa yhden tuotteen

11 kaikissa työvaiheissa tai teollisuusprosessissa yhden tuotteen yhdessä työvaiheessa (esim. ennakoivat työt, tuotteen valmistus tai pakkaaminen). Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit löytyvät perustutkinnon perusteista: Tutkinnon osan arviointitiedot opintopolku.fi eperusteet-palvelussa Oppimisen arviointi* Edistymisestä annetaan palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja, eikä se vaikuta osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointi* Osaamisen arviointi suoritetaan arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. *Arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 6. Teema Keskeiset sisällöt Osaamisen hankkiminen esimerkkejä Elintarviketuotannon ammatillinen tietous Omavalvonta ja hygieniasäädökset Leipomo- ja elintarviketuotannossa käytettävien raaka-aineiden ja reseptiikan tuntemus Oma-aloitteisesti toimiminen Raaka-aineiden käsittely Tuotteiden valmistus Taloudellinen toiminta tai tutkinnonsuorittaja on alaan liittyvissä teoriaopinnoissa luokkatiloissa ja käytännön työtehtävissä leipomosalissa/elintarvikehuoneistoissa valmistaen esimerkiksi hiivataikinoita (muotoilu/elintarvikkeiden käsittely ja valmistus) Aloittaa portfolion laatimisen, johon hän kerää reseptiikkaa ja kuvaa valmistamiaan tuotteita hyödyntäen esim. kameraa, tablettitietokonetta tai muita tallentamiseen käytettäviä laitteita. Toimii yksilöllisesti ja ryhmässä, valmistaen erilaisia perusleivonta- tai elintarviketuotteita. Opiskelumateriaalina käytetään alan kirjallisuutta, monistemateriaalia ja sähköisiä laitteita

12 Elintarviketuotannon perusteet Valmistusprosessin koneiden ja laitteiden käyttö Oman alan perustehtävissä toimiminen: leipomotuotanto tai elintarviketuotanto Perusleivonta (riivaus, pitkonletittäminen neljällä, pullanpyöritys käsin, paletin käyttö, massapussin käyttö) Kausituotteiden valmistus tai tutkinnonsuorittaja valmistaa leipomo- tai elintarviketiloissa perustaikinoita, joista valmistaa esimerkiksi pullatuotteita, leipiä ja sämpylöitä ja/tai erilaisia einestuotteita tai elintarvikkeita Valmistaa tuotteita suora-, kylmä- ja pakasteleivontamenetelmillä ja/tai eri jalostusasteella olevia elintarvikkeita Toimii yksilöllisesti ja ryhmässä, valmistaen esimerkiksi erilaisia kausituotteita, peruselintarvikkeita, eineksiä kuten juhla- joulu-, pääsiäistuotteita Etsii oman tuotannonalan tietoa sähköisistä viestintävälineistä ja hyödyntää saamaansa tietoa työssään Valmistaa itsenäisesti em. erilaisia leipomotuotteita/elintarvikkeita Työelämätiedot ja -taidot elintarvikealalla Työelämäympäristöön tutustuminen Työssäoppimissuunnitelman ja näyttösuunnitelman laatiminen tai tutkinnonsuorittaja tutustuu työelämä ympäristöön ottaen selvää työssäoppimispaikkojensa työmenetelmistä ja toimintatavoista. tai tutkinnonsuorittaja toimii työelämässä työelämän sääntöjen mukaisesti. Hankkii työssäoppimispaikan ja toimii päivittäin työyhteisössä valmistaen yrityksen tuotteita. Vaadittavat erillispätevyydet Muuta huomioitavaa Hygieniaosaamiskortti (suositeltava) EA1 (suositeltava) Työturvallisuuskortti (suositeltava) Paremman palvelun osaaja (suositeltava)

13 2.1.2 ELINTARVIKEPROSESSIEN OHJAUS JA KÄYNNISSÄPITO (30 OSP) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan ja omavalvonnasta sekä pukeutuu työkohteen vaatimusten mukaisesti osallistuu oman alan työtehtävien mukaan elintarvikkeen valmistusprosessiin, jossa tehdään erilaisia ohjaustoimintoja elintarvikkeen tai tuotteen valmistuksen eri vaiheissa seuraa tuotantoprosessin aikana sekä tuotteen laatua että tuotantolaitteiden kuntoa ja toimintaa kirjaa ja tulkitsee havainnot ja mittaustulokset käyttää prosessinohjauksen tekniikkaa säätää prosessia huolehtii käytettävien koneiden ja laitteiden päivittäisestä käyttökunnosta seuraamalla niiden kuntoa ja toimintaa toimii yhteistyössä kunnossapitohenkilöstön kanssa huolehtii työympäristön puhtaanapidosta käyttää oman alansa vieraskielistä sanastoa. Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvikealan yrityksessä tai muussa mahdollisimman hyvin elintarvikeyrityksen oloja vastaavassa paikassa joko pienimuotoisessa tuotannossa yhden tuotteen kaikissa työvaiheissa tai teollisuusprosessissa yhden tuotteen yhdessä työvaiheessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit löytyvät perustutkinnon perusteista: Tutkinnon osan arviointitiedot opintopolku.fi eperusteet-palvelussa Oppimisen arviointi* Edistymisestä annetaan palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja, eikä se vaikuta osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointi* Osaamisen arviointi suoritetaan arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. *Arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 6.

14 Teema Keskeiset sisällöt Osaamisen hankkiminen esimerkkejä Elintarvikeprosessissa toimiminen Työaikojen noudattaminen, hygieniasäännökset Leipomo- tai elintarvikkeiden valmistusprosesseihin tutustuminen Prosessien kriittisiin kohtiin tutustuminen Elintarvikelain mukaisten hygieniasäännösten noudattaminen Omavalvonta Raaka-aineiden tuntemus ja niiden taloudellinen, huolellinen ja asianmukainen käsittely Astiahuollon ja puhtaanapidon tehtävät tai tutkinnonsuorittaja käyttää esim. leipomon taikinaja kaulintakonetta sekä valmistaa wienerlinjalla tuotteita kuten tanskalaisia- ja kampaviinereitä. Osallistuu erilaisiin yrityksen toimintoihin (taikinanteko, ylöslyönti, kaulitseminen, nostatus, paisto, pakkaaminen). Käyttää oppilaitoksen koneita ja laitteita monipuolisesti valmistaen erilaisilla tuotantomenetelmillä yrityksen tuotteita ja tutustuu ammattiin oppilaitoksen leipomossa/ja tai keittiössä/työelämässä, toimimalla prosessimaisesti tuotteen valmistuksen kaikissa vaiheissa. Käyttää sähköisiä viestintävälineitä tiedon kartuttamiseen ja tuottaa erilaisia raportteja omasta osaamisestaan Huolehtii omavalvonnan tehtävistä esim. puhtaanapidon tehtävissä, astiahuollossa. Mittaa käyttämiensä raakaaineiden vastaanotto-, säilytysja käyttölämpötilat ja kirjaa ne omavalvonnan taulukoihin ja/tai työohjeisiin. Oppiminen toteutetaan teoriaopintoina, ryhmätöinä sekä työskentelynä sarjatuotannossa, samalla opitaan hyödyntämään työssä tarvittavaa kone- ja laiteteknologiaa. Elintarviketuotteiden valmistus ja prosessityöskentely. Leipomo- ja elintarvikeprosessien tunteminen ja niiden mukaisesti toimiminen Tuotantolaitteiden kunto ja toiminta prosessin aikana Havaintojen ja mittaustulosten seuraaminen ja kirjaaminen Hygieniasäännökset ja omavalvonta Ottaa yhteyttä ja selvittää leipomo- ja elintarvikealan yrityksiä joissa voi toimia prosessimaisesti. Hallitsee laiteteknologian kokoamalla ja puhdistamalla käyttämänsä koneet ja laitteet, kuten kaulauskoneen, astianpesukoneen, pinna-arina ja yhdistelmäuunit.

15 Yrittäjämäinen toiminta Raaka-aineiden taloudellinen käsittely Kestävä kehitys Prosessin toimivuuden ja toteuttamisen tuntemus Toimii prosessimaisesti leipomosalissa/elintarvikealan yrityksessä käytännön työssä. Käyttää sähköisiä viestintävälineitä tiedon kartuttamiseen prosessituotannon koneista ja laitteista. Elintarvikeprosessitekniikan hallinta. Vaadittavat erillispätevyydet Tuotteiden valmistus prosessituotannossa Prosessinohjauksen tekniikka ja prosessin säätäminen Yhteistyö kunnossapitohenkilöstön kanssa Oman alan vieraskielinen sanasto Muuta huomioitavaa Osallistuu ympäristöä säästävien menetelmien hallintaan ja mm. suorittaa ympäristöpassin. Valmistaa prosessituotantona leipomotuotteiden /elintarvikkeiden valmistuksen alusta loppuun, sekä pakkaa valmiit tuotteet ja valitsee valmistamilleen tuotteille tuoteselosteet. Osaa omaan työhönsä liittyvät työturvallisuusvaatimukset ja noudattaa niitä työssään. Toimii leipomo- tai elintarvikealan yrityksessä työtehtävissä, joissa säätää ja puhdistaa erilaisia koneita ja laitteita. Valmistaa erilaisia tuotteita sekä taikinoita ja niistä tuotteita, joita muotoilee, pakastaa tai paistaa sekä valitsee sopivan pakkausmateriaalin valmistamilleen tuotteille. Selvittää kuka tai ketkä vastaavat yrityksessä laitteiden huollosta ja kunnossapidosta. Kääntää reseptitikkaa eri kielille ja osallistuu ammattikielen opetukseen tai osoittaa kielellisen osaamisen muuten luotettavasti. Tarvittaessa selviytyy työssään englannin ja ruotsin kielellä. Käyttää erilaisia sähköisiä viestintävälineitä tiedon kartuttamiseen. Hygieniosaamiskortti (suositeltava)

16 EA1 (suositeltava) Työturvallisuuskortti (suositeltava) Paremman palvelun osaaja (suositeltava) ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS (45 OSP) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja työskentelee valitulla tuotannonalalla elintarvikkeen/elintarvikkeiden valmistuksen eri vaiheissa: ennakoivat työt, raaka-aineiden käsittely, tuotteen/tuotteiden valmistus ja säilytys sekä oman työvaiheen lopetus noudattaa työssään tuotteen valmistukseen liittyviä laatu-, hygienia- ja omavalvontamääräyksiä sekä elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä suunnittelee työtään ottaen huomioon elintarvikkeiden ravitsemuksellisen merkityksen valitsee ja käsittelee valmistamiensa tuotteiden raaka-aineita käyttää työssä tarvittavia työvälineitä, koneita ja/tai laitteita hallitsee työn edellyttämät kädentaidot valmistaa erityisruokavaliotuotteita tai on mukana erityisruokavaliotuotteita valmistavassa prosessissa (keliakia, allergiat, laktoosi-intoleranssi) ja valitsee raaka-aineet erityisruokavalioihin työskentelee edistäen työyhteisönsä yritystoiminnan tuloksellisuutta käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä ja noudattaa työaikoja sekä muita työhön ja yritystoimintaan liittyviä toimintaohjeita sekä elintarvikealan eettisiä periaatteita arvioi työtään ja valmiiden tuotteiden ominaisuuksia ja laatua toimii tarvittaessa tuotekehityksessä avustajana tekee työssä tarvittavia raportteja, kirjallisia viestejä ja laskutoimituksia hyödyntäen tietotekniikkaa. Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvikealan yrityksessä tai muussa mahdollisimman hyvin elintarvikeyrityksen oloja vastaavassa paikassa joko pienimuotoisessa tuotannossa yhden tuotteen kaikissa työvaiheissa tai teollisuusprosessissa yhden tuotteen yhdessä työvaiheessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Elintarviketeknologian osaamisalalla opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa jossakin seuraavista valmistusprosesseista: ruokavalmiste-, marja-, hedelmä-, kasvis-, kala-, makeis-, suklaa-, juoma-, myllytuotteet, keksit tai muu elintarviketeknologiaan liittyvä valmistusprosessi. Leipomoalan osaamisalalla opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa käsityövaltaisessa ja jonkin tuoteryhmän teollisessa valmistusprosessissa ruoka- ja kahvileipien, leipomoeinesten tai konditoriatuotteiden valmistuksessa.

17 Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit löytyvät perustutkinnon perusteista: Tutkinnon osan arviointitiedot opintopolku.fi eperusteet-palvelussa Oppimisen arviointi* Edistymisestä annetaan palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja, eikä se vaikuta osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointi* Osaamisen arviointi suoritetaan arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. *Arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 6. Teema Keskeiset sisällöt Osaamisen hankkiminen esimerkkejä Elintarviketuotanto Elintarviketuotteiden valmistus Paikkakunnan ja lähialueen leipomoihin ja elintarvikealan yrityksiin tutustuminen Elintarvikealan perustuotteiden valmistaminen Hygieniasäännökset, omavalvonta Raaka-aineiden käsittely taloudellisesti, huolellisesti ja asianmukaisesti Tuotannon hoitaminen omavalvonnan mukaisesti sekä astiahuollon ja puhtaanapidon tehtävät Toimintaympäristöön ja työhön liittyvät lait ja asetukset Leipomoeinesten ja eri jalostusasteella olevien elintarvikkeiden valmistus Raaka-aineiden käsittely taloudellisesti ja asianmukaisesti Perustuotteiden valmistus erilaisista raaka-aineista ja seoksista (erilaisilla menetelmillä) Elintarviketuotteiden tuotekehityksen periaatteet tai tutkinnonsuorittaja tuntee paikkakunnan tai lähialueen leipomot ja elintarvikealan yritykset sekä niiden tavat toimia. Oppiminen toteutetaan lähiopintoina ja ryhmätöinä koulun leipomossa/tuotantotiloissa, sekä työpaikoissa työssäoppien. Valmistaa leipomon tai elintarvikeyrityksen tuotteita monipuolisesti käyttäen erilaisia valmistusmenetelmiä. Tuntee elintarvikelain ja osoittaa sen osaamisen työssään. Käyttää sähköisiä viestintävälineitä tiedon kartuttamiseen. Voi hakea halutessaan kansainväliseen vaihtoon. Tutustuu paikkakunnan-tai lähialueen leipomotoimintaan ja /tai elintarvikealan yrityksiin joissa valmistetaan erilaisia leipomotuotteita ja /tai elintarvikkeita. Valmistaa esimerkiksi riisi-, lihaja kasvispiirakoita, pasteijoita, levypiirakoita ja muita työpaikoissa valmistettavia yritysten elintarvikkeita tai einestuotteita.

18 Ympäristöosaaminen elintarvikealalla Erikoistuotteiden valmistus Elintarvikealalla käytettävien koneiden ja laitteiden käyttö Laitehygienia ja koneiden ja laitteiden puhdistus käyttäen ympäristöä säästäviä menetelmiä Koneiden ja laitteiden kunnon ja toimivuuden havainnointi ja seuranta Työyhteisötaidot Elintarvikkeiden tuotantoprosessin ympäristöosaaminen Erikoistuotteiden valmistuksen raaka-aineet ja niiden käsittely Raaka-aineiden ravitsemuksellisten asioiden tuntemus Erikoisruokavaliotuotteiden (keliakia, laktoosi-intoleranssi, allergia, diabetes) sekä luomutuotteiden valmistus Hygieniasäännökset ja omavalvonta Tuotteiden laadun ja ravitsemuksellisten ominaisuuksien arviointi ja laatukriteerit Leipomoeinestuotteiden valmistusta toteutetaan lähiopintoina mm. oppilaitoksen leipomossa tai/ja yrityksissä työssä oppien. Käyttää sähköisiä viestintävälineitä tiedon kartuttamiseen. Työskentelee valitulla tuotannonalalla, elintarvikealan yrityksissä, leipomossa/konditoriassa. Toimii elintarvikealan yrityksessä, valmistaen yrityksen tuotteita osoittaen raakaainevalinnoissa ja muussa toiminnassaan ympäristö- ja kestävän kehityksen osaamistaan Käyttää sähköisiä viestintävälineitä tiedon kartuttamiseen. Laatii itsenäisesti tuotteiden valmistussuunnitelman ja valmistaa tuotteet sen mukaisesti. Selvittää valitsemansa alan tulevaisuuden näkymiä ja on kiinnostunut alan tulevaisuuden kehityksestä. Osallistuu ympäristöosaamisen kehittämiseen toiminnassaan ja suorittaa esim. ympäristöpassin. Erikoistuotteiden valmistaminen (gluteenittomia leipä- ja kahvileipätuotteita, sekä maidottomia, munattomia, sokerittomia että allergia- ja muita erityisruokavaliotuotteita sekä tuotteita esim. luomuraakaaineista) Valmistaa oppilaitoksen tiloissa ja /tai yrityksissä kädentaitoa vaativia töitä kuten suklaa-, konditoria-, makeis-, tai elintarviketuotteita. Arvioi valmistamiensa tuotteiden laatua ja ravitsemuksellisia ominaisuuksia, dokumentoimalla laatukriteerit sekä käyttää Atklaitteita apunaan (esim. Jami-

19 Vaadittavat erillispätevyydet Muuta huomioitavaa ja/tai Fineli-, Aromi- jne.- ohjelmilla). Hakee tietoa alueellisista raakaainetoimittajista käyttäen apunaan mediaa, oppaita ja internet-hakua. Toimii aktiivisesti ja osallistuvasti työyhteisössä ja osoittaa työprosessin kaikki vaiheet; työmenetelmien, -välineiden ja laitteiden hallinnan kokonaisvaltaisesti. Hygieniaosaamiskortti (suositeltava) EA1 (suositeltava) Työturvallisuuskortti (suositeltava) Paremman palvelun osaaja (suositeltava) 2.2 VALINNAISET TUTKINNON OSAT ELINTARVIKKEIDEN MYYMÄLÄTOIMINNOT (15 OSP) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja työskentelee elintarvikkeiden myyntitehtävissä noudattaa hygienia- ja työturvallisuusohjeita, kuluttajasuojalainsäädäntöä, yrityksen laatuvaatimuksia ja omavalvontajärjestelmää sekä ympäristöä säästävää työskentelytapaa työskentelee elintarvikemyymälässä, palvelutiskissä tai kassapalveluissa tekee tilauksia, vastaanottaa niitä, purkaa kuormia, tarkistaa päiväyksiä, hyllyttää ja erottaa kauppakelpoiset tuotteet pakkaa ja säilyttää erilaisia elintarvikkeita ja niistä valmistettuja tuotteita tulkitsee pakkausmerkintöjä ja opastaa tuotteiden käytössä ruoka-aineallergisia ja muita erityisruokavalioita noudattavia asiakkaita toimii asiakaspalvelutehtävissä tarvittaessa vieraalla kielellä toimii kassapalveluissa käyttäen erilaisia maksuvälineitä huolehtii oman työkykynsä ylläpitämisestä noudattaa työaikoja ja muita yrityksen toimintaohjeita. Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvikemyymälässä työtehtävässä, kuten myymälän varastossa, lihanja kalankäsittelyssä, maito- ja maitovalmisteosastolla, leipä ja konditoriaosastolla, hedelmä- ja

20 vihannesosastolla, teollisten elintarvikkeiden käsittelyssä, palvelutiskissä tai toimimalla jonkin edellä mainitun lisäksi kassapalveluissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit löytyvät perustutkinnon perusteista: Tutkinnon osan arviointitiedot opintopolku.fi eperusteet-palvelussa Oppimisen arviointi* Edistymisestä annetaan palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja, eikä se vaikuta osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointi* Osaamisen arviointi suoritetaan arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. *Arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 6. Teema Keskeiset sisällöt Osaamisen hankkiminen esimerkkejä Elintarvikkeiden myymälätoiminnot Myymälän toimintatavat Tuotteiden esillelaitto (hyllytys, vitriinit, myyntipöydät) ja pakkaaminen Ympäristöön liittyvät myymälöissä noudatettavat lait ja asetukset Kassatoiminnot ja asiakaspalvelu Tuote-esittely ja raaka-aine- ja tuoteohjaus Siivous ja puhtaanapito sekä astiahuolto Hygieniasäännökset ja omavalvonta tai tutkinnonsuorittaja tutustuu paikkakunnan tai lähialueen elintarvikemyymälöihin ja/tai kahvila- kondiittoreihin, joissa tapahtuu myyntityötä. Elintarvikkeiden myymälätoiminnot toteutetaan elintarvikemyymälöissä tai/ kahvila- konditoria-myymäläyrityksissä. Käyttää sähköisiä viestintävälineitä tiedon kartuttamiseen. Toimii tuote-esittelyssä tai ohjaa asiakkaita muuten tekemään oikeita raaka-aine- tai tuotevalintoja. Toimii kassatoiminnoissa ja asiakaspalvelussa. Toimii yrityksessä vastaanottamassa kuormia, purkamalla- ja laittamalla tuotteet/tuotteita esille;

21 Vaadittavat erillispätevyydet Muuta huomioitavaa hyllytys/vitriini/myyntipöydät ja pakkaa tuotteita asiakkaille asianmukaisesti. Hygieniaosaamiskortti (suositeltava) EA1 (suositeltava) Työturvallisuuskortti (suositeltava) Paremman palvelun osaaja (suositeltava) Alkoholilainsäädännön tunteminen (suositeltava) ERIKOISTUOTTEIDEN VALMISTUS PIENTUOTANNOSSA (15 OSP) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja valmistaa valitsemallaan tuotantoalalla pienimuotoisesti erikoistuotteita kuten esimerkiksi suklaa-, marsipaani- tai muita konditoriatuotteita, erikoislihavalmisteita, erikoisjuustoja, hilloja ja hyytelöitä noudattaa hygienia- ja omavalvontaohjeita ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan valitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri vaiheissa hallitsee käden taidot valmistaessaan alakohtaisia erikoistuotteita arvioi raaka-aineiden ja tuotteiden laatua pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten ottaa valmistuksessa huomioon tuotteen myytävyyden käyttää työssään tarvittavia tietoteknisiä sovelluksia noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä noudattaa työturvallisuusohjeita sekä tuotteen valmistukseen liittyviä laatumääräyksiä. Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvikealan yrityksessä tai muussa mahdollisimman hyvin elintarvikeyrityksen oloja vastaavassa paikassa pienimuotoisessa tuotannossa yhden tuotteen kaikissa työvaiheissa (esim. ennakoivat työt, tuotteen valmistus tai pakkaaminen). Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

22 Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit löytyvät perustutkinnon perusteista: Tutkinnon osan arviointitiedot opintopolku.fi eperusteet-palvelussa Oppimisen arviointi* Edistymisestä annetaan palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja, eikä se vaikuta osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointi* Osaamisen arviointi suoritetaan arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. *Arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 6. Teema Keskeiset sisällöt Osaamisen hankkiminen esimerkkejä Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa Vaadittavat erillispätevyydet Erikoistuotteiden raaka-aineet ja niiden käsittely Erikoistuotteiden valmistaminen (käsityövaltainen tuotanto) Paikallisten erikoistuotteiden valmistaminen ja luomutuotteet Siivous ja puhtaanapito sekä astiahuolto Tietotekniikan hyödyntäminen Hygieniasäännökset ja omavalvonta Muuta huomioitavaa tai tutkinnonsuorittaja tutustuu paikkakunnan tai lähialueen leipomoihin/elintarvikealan yrityksiin, joissa voi suorittaa erikoistuotteiden valmistuksen käsityövaltaisesti. Oppiminen toteutetaan oppilaitoksessa koulun leipomossa ja /tai työpaikoissa. Käyttää sähköisiä viestintävälineitä tiedon kartuttamiseen. Dokumentoi valmistamiaan tuotteita kuvin ja videoimalla työvaiheet. Osoittaa ammattitaitonsa toimimalla leipomossa tai elintarvikealan yrityksessä Osoittaa ammattitaitonsa käsityövaltaisessa tuotannossa marsipaani-, suklaa-, sokeri-, tai elintarvikealanerikoistuotteissa, kuten marmeladi-, hillo-, patee-, tai muissa jalostetuotteissa. Valmistaa luomutuotteita tai jalosteita, kuten myllytuotteita. Hygieniaosaamiskortti (suositeltava)

23 EA1 (suositeltava) Työturvallisuuskortti (suositeltava) Paremman palvelun osaaja (suositeltava) ERIKOISTUOTTEIDEN VALMISTUS PROSESSITUOTANNOSSA (15 OSP) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja valmistaa valitsemallaan tuotantoalalla erikoistuotteita prosessituotannossa kuten esimerkiksi jäätelöitä, jälkiruokatuotteita, heratuotteita, pateita, hyytelöitä, pasteijoita, erikoismakkaroita, makeisia, suklaita, näkkileipiä, pikkuleipiä, jauhetuotteita tai erilaisia kausituotteita noudattaa hygienia- ja omavalvontaohjeita ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan arvioi raaka-aineiden laatua seuraa tuotanto- ja pakkausprosessin aikana erikoistuotteiden laatua ja tuotantolaitteiden kuntoa ja toimintaa sekä tarvittaessa säätää prosessia pakkaa tuotteita varastointia ja kuljetusta varten huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä noudattaa työturvallisuusohjeita ja tuotteen valmistukseen liittyviä laatumääräyksiä käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita. Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa toimimalla elintarviketeollisuuden prosessissa yhden tuotteen yhdessä työvaiheessa (esim. ennakoivat työt, tuotteen valmistus tai pakkaus). Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa / työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kun tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit löytyvät perustutkinnon perusteista: Tutkinnon osan arviointitiedot opintopolku.fi eperusteet-palvelussa Oppimisen arviointi* Edistymisestä annetaan palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja, eikä se vaikuta osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointi* Osaamisen arviointi suoritetaan arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. *Arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 6.

24 Teema Keskeiset sisällöt Osaamisen hankkiminen esimerkkejä Erikoistuotteiden valmistus prosessituotannossa Vaadittavat erillispätevyydet Prosessituotannon raaka-aineiden tuntemus ja käsittely Erikoistuotteiden valmistus prosessituotannossa (esim. riisija lihapiirakat, mämmi, gluteenittomat / maidottomat tuotteet, kausituotteet, juomatuotteet, makeistuotteet, hillot / hyytelöt) Koneiden ja laitteiden kunnossapito Koneellinen pakkaaminen ja päällysmerkinnät Siivous ja puhtaanapito sekä astiahuolto Tietotekniikan hyödyntäminen Hygieniasäännökset ja omavalvonta Muuta huomioitavaa tai tutkinnonsuorittaja tutustuu paikkakunnan tai lähialueen leipomoihin ja/tai elintarvikealan yrityksiin joissa voi suorittaa erikoistuotteiden valmistuksen koneellisesti prosessituotannossa. Käyttää sähköisiä viestintävälineitä tottuneesti tiedon kartuttamiseen. Tekee prosessista kuvauksen, videon tai kirjallisen esityksen. Osoittaa ammattitaitonsa toimimalla pk- yrityksissä kuten leipomossa tai elintarvikealan yrityksessä prosessituotannossa. Valmistaa prosessituotannossa esimerkiksi riisipiirakoita, lihapiirakoita, mämmiä, gluteenittomia-maidottomia tai muita kausi- tmv. tuotteita. Valmistaa prosessituotannossa juomatuotteita, makeistuotteita, hilloja ja/tai, hyytelöitä valmistavassa toimipaikassa. Hygieniaosaamiskortti (suositeltava) EA1 (suositeltava) Työturvallisuuskortti (suositeltava) Paremman palvelun osaaja (suositeltava) PAKKAUSTOIMINNOT (15 OSP) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja toimii pakkaustehtävissä jonkin elintarvikealan yrityksen pakkausprosessissa, vähintään yhdessä työvaiheessa noudattaa pakkaamista koskevaa lainsäädäntöä sekä omavalvonnan määräyksiä tekee tarvittavat kirjaukset ja merkinnät käyttäen työssään tarvittavaa tietotekniikkaa

25 seuraa pakkauksen laatua ja pakkausmerkintöjen oikeellisuutta sekä suorittaa tarvittaessa pakkauskoneiden säätötoimenpiteitä noudattaa pakkaushygieniaa lajittelee, kierrättää ja hävittää pakkausjätteet noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita. Ammattitaidon osoittamistavat tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvikealan yrityksessä pakkaustehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit Tutkinnon osan arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit löytyvät perustutkinnon perusteista: Tutkinnon osan arviointitiedot opintopolku.fi eperusteet-palvelussa Oppimisen arviointi* Edistymisestä annetaan palautetta suullisesti tai kirjallisesti. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä arvosanoja, eikä se vaikuta osaamisen arviointiin. Osaamisen arviointi* Osaamisen arviointi suoritetaan arvioinnin kohteiden ja arviointikriteerien mukaisesti asteikolla 1-3. *Arvioinnista kerrotaan tarkemmin luvussa 6. Teema Keskeiset sisällöt Osaamisen hankkiminen esimerkkejä Pakkaustoiminnot Pakkausprosessin tuntemus Lähettämön toimintaperiaatteet Pakkausmateriaalien käsittely Pakkauskoneiden ja laitteiden käyttö Pakkaaminen koneellisesti ja käsin Pakkausmerkinnät tietoteknisiä laitteita hyödyntäen Pakkauskoneiden ja laitteiden sekä toimintaympäristön kunnosta vastaaminen tai tutkinnonsuorittaja tutustuu paikkakunnan tai lähialueen leipomoihin joissa voi suorittaa pakkaus-ja lähettämötoimintoja. Käyttää sähköisiä viestintävälineitä tiedon kartuttamiseen. Tutustuu pakkauksiin ja pakkausmateriaaleihin messuilla ja näyttelyissä. Tutustuu käsin pakkaamiseen oppilaitoksen tiloissa.

Elintarvikealan perustutkinto 2014

Elintarvikealan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Elintarvikealan perustutkinto 2014 Elintarviketeknologian osaamisala, Elintarvikkeiden valmistaja Leipomoalan osaamisala, Leipuri-kondiittori Liha-alan osaamisala,

Lisätiedot

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Elintarviketeknologian koulutusohjelma, elintarvikkeiden valmistaja Leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10.

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta - näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta - oppisopimuksen tietopuolisia

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Kauneudenhoitoalan perustutkinto

OPETUSSUUNNITELMA Kauneudenhoitoalan perustutkinto 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin osaamisala, kosmetologi Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori SISÄLLYSLUETTELO ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO, LEIPURI-KONDIITTORI... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Metsäalan perustutkinto. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja

OPETUSSUUNNITELMA. Metsäalan perustutkinto. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Metsäalan perustutkinto Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari

OPETUSSUUNNITELMA. Pintakäsittelyalan perustutkinto. Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Pintakäsittelyalan perustutkinto Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala, lattianpäällystäjä, maalari Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto

OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 1 OPETUSSUUNNITELMA Autoalan perustutkinto Autokorinkorjauksen osaamisala, autokorinkorjaaja Automaalauksen osaamisala, automaalari Autotekniikan osaamisala,

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala LEIPURI-KONDIITTORI

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala LEIPURI-KONDIITTORI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp. ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Leipomoalan osaamisala LEIPURI-KONDIITTORI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 14.4.2015 Rehtorin hyväksyntä 43,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Sähköasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähköasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista peruskoulutusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin palvelualojen oppilaitos 1.8.2009 päivitetty 26.4.2012 1 ELINTARVIKEALAN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA, TARJOILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA, KOKKI Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2014

Liiketalouden perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liiketalouden perustutkinto 2014 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Tieto- ja kirjastopalvelujen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014

Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti 2014 Määräys 80/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkinto 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 1. Kuvaus koulutusalasta... 4 2. Tutkinnon muodostuminen... 5 2.1 Lukusuunnitelma... 6 2.2 Tutkinnon osat... 9 a. Pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2014 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Määräys 85/011/2014 (sisältää määräyksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto 2014

Matkailualan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Matkailualan perustutkinto 2014 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto 2014

Talotekniikan perustutkinto 2014 1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Talotekniikan perustutkinto 2014 Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, 180 osp Vaatetuksen osaamisala

Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, 180 osp Vaatetuksen osaamisala Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, 180 osp Vaatetuksen osaamisala Vaatetusompelija Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 21.5.2015

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala,

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING- ALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI KOKIN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Hotelli, ravintola ja cateringalan perustutkinto, 120 ov Lukusuunnitelma Ammatillisen

Lisätiedot

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014

Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 2014 Määräys 60/011/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO, LIIKUNTANEUVOJA

Lisätiedot