3. Metallit. Metalleista, erityisesti : 9/14/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. Metallit. Metalleista, erityisesti : 9/14/2015"

Transkriptio

1 3. Metallit Metalleista, erityisesti : Teräs, rakenneteräs, ruostumaton teräs ja ohutlevyt. Alumiini (ensi kerralla) Kupari (ensi kerralla) ja hieman muistakin metalleista. 1

2 Yleistä : Metallit ovat epäorgaanisia rakennusaineita kuten silikaatti ja kalkkipohjaiset materiaalit. Metallit ovat lujuudeltaan 10-kertaa lujempia ja jäykempiä kuin tavanomaiset silikaattimateriaalit. Metallit ovat sitkeitä ja niillä on yleensä hyvä vetolujuus : valurauta voi olla hyvin haurasta. Täydentävät hyvin silikaattimateriaalien ominaisuuksia : yhteensopivuus hyvä Metallin kidehila : Teräksen kiderakenne : Teräs jähmettyy valmistusprosessin kuluessa sulasta tilasta kiteiseen muotoon : Kiderakenne voi olla tilakeskinen / ferriittinen tai pintakeskinen / austeniittinen kuutiollinen kidejärjestelmä. Atomien väliset sidosvoimat sallivat kidehilan atomitasojen liukua toisiinsa nähden kiderakenteen rikkoutumatta : Metallit ovat hyvin muokattavissa. Kiderakenne on epäyhtenäinen : hyvin järjestäytyneet kiderakeet ja niiden väliset epäjärjestäytyneet vyöhykkeet, raerajat. Tilakeskinen / ferriittinen Pintakeskinen / austeniittinen 2

3 Teräs ja sen hiilipitoisuus : Alkuvaiheessa rautaa käytettiin rakenteissa epäpuhtaana valurautana, hiiltä ei osattu poistaa raudasta riittävän tehokkaasti. Voidaan määritellä : hiilipitoisuus < 1,7 % teräs hiilipitoisuus > 1,7 % valurauta Hiilipitoisuuden kasvaessa lujuus ja kovuus kasvaa, mutta tärkeä sitkeys heikkenee. Teräkset eleisimmin ryhmitellään : matalahiilisiin < 0,25 %, keskihiilisiin > 0,25 % ja < 0,60 % runsashiilisiin > 0,60 %. alajako seosaineiden mukaan ja jatkojalostuksen mukaan. Periaatekuva! Teräksen sisältämä hiili ja seosaineet: Hiili on liuenneena rauta-atomien muodostamassa kidehilassa tai kemiallisena yhdisteenä erillisenä kiteenä tai sulkeumana, karbideina : Tyypillisin karbidi on sementiitti (fe3c). Karbideja muodostavat seosaineet : Kromi, molybdeeni, vanadiini ja wolframi. Karbideja EIVÄT muodosta seosaineista : Mangaani, nikkeli, pii, alumiini ja kupari. Teräksen hiottua pintaa, valomikroskooppissa. Seosaineet ja epäpuhtaudet luonnollisesti esiintyvät teräksessä monina kemiallisina yhdisteinä : Oksidit, sulfidit, silikaatit ja nitridit, yhdistrelmät näistä. Yhteinen nimitys : kuonasulkeumat. Sulfidisulkeumia 3

4 Hiili teräksessä : Austeniittia : Martensiittia, teräs C jäähdytetty nopeasti (karkaistu). Ferriittiä, C 0 % : Perliittiä, C 0.8 % : Seuraavan sivun kuva Perliittisferriittinen C 0.5 % : Sementiittiä raerajalla C > 0.8 % : Hauras! Rauta hiilitasapainopiirros (pitää paikkansa myös pienillä %:n seosmäärillä) Teräksen lämpökäsittelyt : Osattu hyödyntää ilmeisesti aina raudan valmistuksen yhteydessä. Tarkoituksena vaikuttaa raudan sisäiseen kiderakenteeseen. Tässä on kuvattu yksi menetelmä eli normalisointi : Lämpökäsittely osana levytyotteiden valmistusta Huom! suunnat Rakeiden väliset raerajat ovat materiaalin sisäisiä epäjatkuvuuskohtia : vaikuttavat lujuuteen, korroosioon, hitsaukseen... myös epäpuhtaudet ja seosaineet kasaantuvat raerajoille. 4

5 Teräksen lujuus : Vedetyn koeasauvan käyttäyminen kokeen aikana : sitkeys on erinomainen. vetolujuus vaihtelee 50 Mpa MPa. Kimmokerroin Mpa Murtotilanteessa venymä > 10 % Teräksen lujuus jatkuu... Raudan atomit liukuvat, dislokaatio, leikkausrasituksen alaisena toistensa suhteen. Suunta vaihtelee sisäisen epäjärjestyksen mukaan. Tuloksena on uudelleen järjestyneet atomit, epäjärjestys on siirtynyt uuteen paikkaan : sidokset ja lujuus ovat edelleen jäljellä. Dislokaatio on nauhamainen tai viivaminen kidevirhe : sijoiltaanmeno, paikaltaan siirtyminen... 5

6 Metallien väsyminen : Metallien lujuutta alentaa väsyttävä kuormitus : Ulkoinen kuorma tai sisäinen kuorma ; lämpöliikkeet. Erityisesti väsyttävät kuormat, joissa : kuormituksen taso on korkea > 60 %, jännitys vaihtaa merkkiä ja kuormakertoja on paljon > 10 6 ovat vaarallisia. Murtuminen alkaa alkusäröstä joka alkaa kasvaa ja johtaa rakenteen pettämiseen. Särön syntyminen Murtuminen Teräksen ominaisuuksia : Etuja : kevyt luja (lujuus/paino-suhde hyvä) liitokset helppoja kiinnitykset helppoja homogeeninen materiaali voidaan valmistaa halutuilla ominaisuuksilla kosteuden vaihteluilla ei merkitystä palamaton aine hyvä kulutuskestävyys hidas korroosio sallii hoikat rakenteet myöhemmät suurehkot muutokset helppoja Haittoja kallis hoikkuudesta johtuvat stabiiliusongelmat ei kestä korkeita lämpötiloja pinnan korroosio-ongelmat työstäminen työmaalla vaikeaa suunnitelmien tulee olla valmiita rakentamisen alkaessa 6

7 Matalahiilisen teräksen ominaisuuksia : Hiilipitoisuus : n. 0,09 % ( 0,16 %) Kimmokerroin : E = N/mm2 Pituuden lämpötilakerroin : /K Iskusitkeyden testauslämpötila : - 40 C Terässtandardit ( S = structural) : Mikrorakenne on ferriittiäja / tai perliittiä, ei taipumusta muodostaa maretensiittia lämpökäsittelyssä. Ominaisuuksiltaan pehmeitä, matala-lujuuksisia mutta sitkeitä teräksiä. Muokattavissa, koneistettavissa, hitsattavissa. Halvimpia teräslaatuja. Suurtuotantoa. Käyttökohteet : rakenteiden teräsosat rakennuksissa ja silloissa. HSLA teräs on matalaseoksinen High Strength Low-Alloy teräs : seosaineina kuparia, vanadiinia, nikkeliä ja molybdeeniä yht. < 10 %. Terästen nimikejärjestelmä : 7

8 Keskihiilisen ja runsashiilisen teräksen ominaisuuksia ja käyttökohteita : Keskihiilisten terästen hiilipitoisuus mahdollistaa monipuolisen terästen lämpökäsittelyn austenoimalla, sammuttamalla ja hehkuttamalla (karkaisu ja nuorrutus, päästettyinä). Paremmat lujuusominaisuudet kuin matalahiilisillä : Käyttökohteet : koneenosat joissa vaaditaan kulumiskestävyyttä, suurta lujuutta ja sitkeyttä. Rautateiden kiskot. Runsashiilisten terästen korkea hiilipitoisuus mahdollistaa erittäin lujia ja kulumiskestäviä teräslaatuja. Mutta ne ovat erittäin hauraita. Seosaineina kromia, vanadiinia, volframia ja molybdeenia. Teräkseen muodostuu karkaisu ja päästökäsittelyjen jälkeen kovia karbideja. Käyttökohteet : työkaluteräkset. Teräksen valmistus : Rautamalmi rikastetaan ennen masuunia. Jatkuvatoimiseen masuuniin rikaste syötetään yhdessä hiilen ja kalkkikiven kanssa : Raudasta poistuu happi, rauta pelkistyy. Hiili ja muut epäpuhtaudet jäävät valurautaan. Sula rauta päätyy masuunin pohjalle, sula kuona poistetaan päältä. Raakaraudan valmistuksessa syntyy sivutuotteena masuunikuonaa. Tiivistämistä 8

9 Teräksen valmistus jatkuu... Valmistuksen yhteydessä masuuneissa raudan happi siis sidotaan palamisen yhteydessä hiileen, syntyy hiilidioksidia. Sula rauta jatkojalostetaan säätämällä hiilipitoisuus oikeaksi ja poistamalla epäpuhtauksia ja lisäämällä seosaineita. Nykyisin rauta valetaan jatkuvana valuna valssatuiksi aihioiksi tai kuumavalssatuiksi lopputuotteiksi. Ominaisuudet säädetään lopullisesti oikeiksi lämpökäsittelyillä. Ruostumattoman teräksen valmistus : Teräksen korroosion kestävyysominaisuuksia on mahdollista parantaa lisäämällä siihen kromia ja nikkeliä : Pitoisuudet ovat suuria, kromia 18 %. Hiilipitoisuus alhainen. Kaikki teräksen ominaisuudet muuttuvat, luonnollisesti myös lujuus. 9

10 Ruostamottomien teräksien lujuus : Ruostumaton teräs on parempi kuin tavallinen teräs korkeissa lämpötiloissa. Austeniittiset ovat hyvin muovattavia ja iskusitkeitä matalissa lämpötiloissa, hitsattavia ja säilyttävät hyvin lujuutensa korkeissa lämoötiloissa. Ferriittiset teräkset ovat austeniittisia halvempia, kylmäsitkeys ei ole niin hyvä kuin austeniittisten. Duplex teräkset sisältävät likimain yhtä paljon austeniittista ja ferriitistä mikrorakennetta : käytännössä yleisiä hyvän hitsattavuuden, muovattavuuden ja riittävän korrosiokestävyyden takia. Martensiittiset ovat lujia, mutta hauraita ja huonosti muovattavia : soveltuvat työkaluteräkseksi. hyvä kulutuskestävyys. Esimerkki teräksen korroosionopeudesta : Kokeissa kromin lisääminén pysäyttää teräksen korroosion. Ruostumattoman teräksen pinnalle tullut naarmu ei johda korroosion kiihtymiseen, vaurio korjaantuu itsestään. Työstettävyys hitsattavuus ominaisuudet poikkeavat, käytännössä erikoisosaamista. Pintakäsittelyt mahdollisia. 10

11 Säänkestävä teräs : Säänkestävä teräs ruostuu aluksi normaalisti, mutta ruostekerros on normaalia tiiviimpää estäen hapen pääsyn teräkseen, ruostuminen hidastuu : Kupari ja ulkoilman happi ja kosteus muodostavat tiiviin patinakerroksen. Korroosiokerroksen vaurioiduttua, muodostuu uusi suojaava korroosiokerros. Ruoste tahrii kuten tavallisen teräksen ruostekin. Seosaineita ovat: kupari, kromi ja nikkeli sekä eräissä laaduissa myös fosfori. Ruostuminen hidastuu 1/3... 1/5 osaan seostamattoman teräksen ruostumisnopeudesta. Rautaruukki : Cor-ten teräs (esim. S235JOW, W = weather) Terästuotteita : Teräksen lämpökäsittely-menetelmiä : kuumamuokkaus C normalisointi C rekristallisointihehkutus C myöstöhehkutus C karkaisu > 700 C päästö C nuorrutus = karkaisu + päästö kylmämuokkaus = muokkaaminen lämmittämättä Korroosiokestävyydeltään erilaisia teräslaatuja : Tavallinen teräs (ns. musta rauta) Sänkestävä teräs eli ns. Cor Ten teräs (patinoiva ruostekerros) seosaineena vähän kromia ja kuparia (0,6 % Cr, 0,4 % Cu) Ruostumaton teräs : rakennusalan käyttämä ruostumaton teräs (rosteri)on yleensä ns. 18/8 teräs (18 % Cr, 8 % Ni) Haponkestävä teräs useita koostumuksia (esim. 18 % Cr, 12 % Ni, 2 % Mo) Kromi korroosionkestävyyden ja nikkeli sitkeyden lisäämiseksi ja molybdeeni pistesyöpymisen estämiseksi. 11

12 Terästuotteiden jatkojalostus valssamalla : Kuumavalssaus : Profiilituotteet. Ohutlevytuotteet. Terästuotteiden jatkojalostus valssamalla jatkuu... Nauhatuotteiden, ohutlevyjen valssaus : 12

13 Terästuotteiden jatkojalostus valssamalla jatkuu.. Teräsprofiilien valssaus : Monivaiheisen valssin jälkeen profiili saa lopullisen muotonsa. Valssattuun tuotteeseen jää alkujännityksiä. Terästuotteiden jatkojalostus valssamalla jatkuu.. Putkien valmistus : Kuumavalssaamalla Kylmämuovaamalla Hitsaamalla tulpan avulla saadaan valssien välissä pyörivään tankoon reikä aihioon saadaan tasainen putken seinämäpaksuus, materiaali lujittuu Muotoilu tapahtuu vähitellen : Valmistetaan ympärä- ja suorakulmaisella poikkileikkauksella. Myös kartiokas mahdollinen. Kierresauma/ suora. 13

14 Teräksen liitostapoja : Hitsaus kaasuhitsaus Puikkohitsaus : kaarihitsaus MIG, MAG, TIG - (suojakaasu) jauhekaarihitsaus pistehitsaus Mekaaniset liitostavat pultit ruuvit Suojakaasuhitsaus : naulat niitit Juottaminen Kitkaliitos. Ohutlevyjen kylmävalssaus : 14

15 Teräksen pinnoitus : 1. Kuumasinkitys. 2. Sähkösinkitys (galvanointi). 3. Maalaus. 4. Muovipinnoitus. Muovipinnoitus : PVF2 : Käytetään vaativassa ulkokäytössä. Sen korroosion ja ulkonäönkestävyys ovat molemmat hyvät. Se kestää myös erilaisia pesuaineita, joten julkisivujen puhdistaminen käy helposti. Polyesteri : Käytetään sisä- ja ulkopinnoissa. Pinnoite on erittäin luja, joten se ei naarmuunnu helposti. PURAL : On uusin pinnoite. Sillä on hyvät ominaisuudet kulutusta ja säärasituksia vastaan. Se on erityisesti tehty kattoja varten, mutta soveltuu myös julkisivujen pinnoitteeksi. Pinnoitteessa on pieni struktuuri, joten pinta ei ole sileä. PVC : Käytetään kuivissa tiloissa, joissa elintarvikkeet saattavat joutua suoraan kosketukseen pinnoitteen kanssa (elintarvikeluokiteltu). Pinnoitteiden ominaisuuksia : Pinnoitteet poikkeavat paljon ominaisuuksiltaan : Pinnoitteiden paksuuksilla suuri merkitys. Pitkäaikaiskestävyys ratkaisevaa, värien pysyvyys ja kiinnitykset. Hyvin rajallisesti! 15

16 Ohutlevyjen valmistus ja liittämistapoja : Ohutlevytuotteet valmistetaan taivuttamalla ja / tai rullamuovaamalla. Ohutlevyjä voidaan liittää toisiinsa : naulaus itseporautuva ruuvi niittaus (popniitti) lista taitos kieleke ym. erikoismenetelmät ("klipsit") Ohutlevytuotteita : Ohutlevyt ja ohutlevystä mineraalivillasta valmistetut sandwich-elementit ovat erittäin kilpailukykyisiä hallirakennusten julkisivuissa : käyttöä jouduttu rajoittamaan vanhojen julkisivujen korjaushankkeissa. Koska levyrulla, josta lähdetään rullamuovaamaan on aina saman levyinen, korkeampi profiili johtaa kapeampaan levyyn. Ohutlevyn käyttöä pitää pyrkiä välttämään kolhuille alttiissa rakenteissa. Kolhuja ei voi oikaista, pinnoiteita on vaikea korjata. 16

17 Hitsatut jatkojalosteet : Hitsaamalla valmistetaan paksuista rakenneteräs-levyistä ja profiileista : I-palkit, leukapalkit, pilarit, ristikot. Kehitetty laivojen rakentamiseen. Paksut levyt polttoleikataan kaistoiksi. Kaistat hitsataan roboteilla pulverihitsaus- Menetelmällä rakenteiksi. Terästuotteiden valmistusmenetelmät, yhteenvetoa : Valaminen : Valurautatuotteet. Muovaava työstö : taonta valssaus (kuuma-, kylmävalssaus) taivutus syväveto painosorvaus, kuulapuhallus. Veto. Leikkaavat työstöt : Katkaisu, stanssaus. (mek) Polttoleikkaus (kuum) Lastuava työstö : Poraus, sorvaus, jyrsintä, höyläys, ja Sahaus, viilaus ja hiominen 17

18 Teräksen palosuojaus : Betonointi. Rappaukset. Kipsilevyt. Vermikuliitti, (asbesti), mineraalivilla. Palonsuojamaalit. Vesi (huolehdittava, että vesi höyrystyessä syntyvä paine ei riko rakenteita) Pilari Välipohja Teräs pitkien jännevälien rakenteiden rakennusmateriaali : Teräs on kantava materiaali pitkien jännevälien siltarkanteissa : - maantiesiltojen bintarakenteet ovat betonia ja pienissä kevyen liikenteen silloissa usein puuta. 18

19 Teräs on hyvä materiaali hybridi- ja liittorakenteissa : - leukapalkit ovat esikorotettuja, reiällisiä teräspalkkeja. - Näiden varaan lasketaan esijännitetyt ontelolaatat. - Yhteistoiminta varmistetaan saumoihin asennettavilla raudoitteilla ja saumavaluilla sekä laattojen päälle tulevalla pintavalulla. Hitsaamalla koottuja rakenteita : HQ- palkit kannattelevat tyypillisesti ontelolaattoja. Delta-palkki (alla) on tehokas matalissa toimistotalojen välipohjissa : Huomaa paloteräkset ja liittyminen betoniseen välipohjaan 19

20 Teräsristikot : Teräsristikot ovat hyvä erittäin edullinen vaihtoehto hallien kattorakenteissa : Muistettava, että teräsrakenteiden varmuuskertoimet on normeissa asetettu erittäin alhaisiksi. Hyvin hoikissa rakenteissa on helposti stabiliuden kanssa ongelmia : Paikallinen stabiiliuden menetys lommahdukset. Rakenneosan stabiiliuden menetys nurjahdukset. Koko rakennuksen stabiiliuden menetys - jatkuva sortuma. Metallien korroosio : Perimmäinen syy metallien korroosioon : metallit eivät ole pysyviä, metallit eivät esiinny luonnosa puhtaana vaan kemiallisina yhdisteinä, malmeina. rikastettujen metallien energiapitoisuus on suurempi kuin malmien. Metallien syöpymistä ei voi kokonaan estää mutta sen nopeutta voi hidastaa : ympäristön merkitys on ratkaiseva. yleinen, tasainen korroosio on paras vaihtoehto. paikallinen pistekorroosio jännityksen alaisena on huonoin vaihtoehto. Rakennusaineiden kosketus voi aiheuttaa korroosiota : vaaralliset aineyhdistelmät. kosketuskohta synnyttää hapen konsenraatioeron ja veden kondenssipisteen. Raeraja on kosketuskohta mikrotasolla. Jännitys-, eroosio ja korroosioväsyminen : paljastuu uuttaa anodista pintaa, kiihtyvällä nopeudella. Esimerkki korroosiosta : 20

21 Sähkökemiallinen korroosio : Korroosioon vaikuttavat tekijät : 1. ANODINEN REAKTIO syöpyminen 2. KATODINEN REAKTIO pelkistyminen 3. Sähköä johtava (vesi)liuos, jonka kautta anodi ja katodi ovat NESTEKONTAKTIssa 4. Anodin ja katodin välillä METALLINEN KONTAKTI 5. Anodin ja katodin välinen POTENTIAALIERO Reaktion nopeus on seurausta potentiaalierosta jos muut edellytykset ovat olemassa. Ilman epäpuhtaudet vaikuttavat rakenteiden korroosioon : rikkiyhdisteet muodostavat rikkihappoa, tuhoaa oksidikerrokset. CO 2 muodostavat hiilihappoa. Meri-ilmasto, maantiesuola... Matallien epäpuhtaudet ja raerajat. Heikko sähkövirta! Ilmassa tapahtuva korroosio, perustyypit : 1. Kromityyppi ; korroosio lakkaa tiiviin suojakalvon muodostuttua. 2. Kuparityyppi ; korroosio hidastuu ja suojaklvo tulee yhä paksummaksi. 3. Sinkkityyppi ; suojakalvo häviää jatkuvasti, korroosiollavakionopeus. Kiinnikkeiden aiheuttama ruostuminen : Galvaaninen korroosio aktivoituu, kun: 1. Ilman suhteellinen kosteus yli 60 prosenttia 2. Epäpuhdas ilma: runsaasti metallisia lika partikkeleja, rikkiä Ruuviliitoksessa erilaisia metalleja, joiden potentiaaliero on suuri. 4. Anodin ja katodin pinta-alojen suhde on pieni. Estäminen, keinoja : 1. Saata galvaaninen pari toimintakyvyttömäksi: - suojaamalla rakenteet kosteudelta, - eristä eri metallit toisistaan tai - eristä metallit elektrolyytistä. 2. Vältä yhdistämästä metalleja, joiden potentiaaliero on suuri. 3. Järjestä rakenteen tuuletus. 4. Valitse ruuvit jalommasta aineesta kuin rakenne. - epäjalomman (rakenne) pinta-ala suuremmaksi kuin jalomman (kiinnike). 5. Valitse riittävä pinnoitus. 6. Järjestä lämpötila mahdollisimman alhaiseksi. 7. Materiaalin valinta: vältä sähkösinkittyjä kiinnikkeitä, joiden korroosionkesto on heikko. 21

22 Sinkkikerroksen syöpyminen : Sähkösinkitys on murto-osan kuumasinkityksen paksuudesta : Alumiini : Alumiini on raudan jälkeen eräs tärkeimmistä teollisuusmetalleista : Maaperäastä 8 %. Suhteellisen kevyttä (lujuus/paino). Suhteellisen korroosionkestävää. Suhteellisen helppo liittää. Kallis materiaali, valmistus vaatii runsaasti energiaa. Käyttö pääasiassa seoksina: Valuseokset. Mg, Si tavallisesti. Cu, Mg, Zn tavoitteena suuret lujuudet. Ominaisuuksia: Tiheys 2700 kg/m 3. Kimmokerroin E = MPa stabiliteettiongelmia ja suuret taipumat. Vetolujuus Mpa. Pituuden lämpötilakerroin = /K Pieni kovuus. Hyvä heijastuskyky n. 90 %. Sulamispiste alhainen C, sytyttyään palamaan palo jatkuu itsestään. 22

23 Alumiini : Duralumiini : Seosalumiini : 3,5 5,5 % Cu, 0,5 % Mn, 0,3 1 % Mg ja 0,3 1,2 % Si. Vetolujuus 400 Mpa, murtovenymä 8 12% ja kimmokerroin sama MPa. Alumiinioksideja ovat mm: Korundi (puhdas Al), rubiini, safiiri, topaasi ja smaragdi (epäpuhtaita). Alumiinin valmistus ja alumiinituotteet : Alumiinin yleisin raaka-aine on bauksiitti : Al2O3, seassa rautaoksideja. Valmistetaan mm. Norjassa ja Islannissa. Alumiini eroitetaan oksidistaan elketrolyyttisesti: Sähkönkulutus suurta, 40 % tuotantokustannuksista. Energiasisältö alumiinilla 8 x raakateräs. Alumiinia voidaan lämpökäsitellä, mm. karkaista. Tuotteiden valmistus : Pursottamalla ja Vetämällä. Muovaamalla ohuiksi folioiksi. Alumiinijauheesta voidaan sintraamalla, puristamlla korkeissa lämpötiloissa kiinteiksi kappaleiksi (3D-tulostus) 23

24 Alumiinin käyttö : Alumiinia käytetään erilaisina profiileina ja levyinä rakentamisessa : verhous- ja katelevyt. valmisprofiilit, listat. kalvot. Alumiinia voidaan liittää ruuveilla, niittaamalla, liimaamalla ja hitsaamalla : Kaikin tunnetuin hitsausmenetelmin. oksidikalvo poistettava ennen hitsausta. kappaleet nopea lämpeneminen ongelmana. Alumiinin korroosio : Alumiinin korroosion estää sen tiivis oksidikerros : Anodisointi eli eloksointi: oksidikerroksen kasvattaminen sähkökemiallisesti n. 500-kertaiseksi voidaan värjätä muutamilla värityypeillä. Eloksoitua alumiinia ei voi muokata. Kemiallinen hapetus : kromatointi ja fosfatointi käytetään lähinnä maalauksen esikäsittelynä, parantaa tartuntaa. Korroosiota ei pääse tapahtumaan jos oksidikalvo ei rikkoudu : kalvo pysyy hyvin kiinni ja paikkautuu itsestään. kalvo syöpyy betonissa, emäksisessä ympäristössä. Vältettävä alumiinin kosketusta kupariin, suojaamattomaan teräkseen tai messinkiin. Alumiinikiinnikkeet tai ruostumaton, kuumasinkitty, kadmioitu kiinnike. Pistesyöpymät mahdollisia. 24

25 Kupari : Kupari harvinaisempi mutta rakentamisessa jo kauan käytetty materiaali : Monomorfinen; kidemuoto säilyy, pintakeskinen kuutio sulamispisteeseen saakka. Ei voida vaikuttaa ominaisuuksiin lämpökäsittelyllä kuten teräksellä. Kupariseoksilla suuri merkitys : Kuparin ja tinan lejeerinki, pronssi oli suuria innovaatioita. Kuparin ja sinkin lejeerinki, messinki aiemmin vesikalusteissa. Kuparilla suuri romuarvokin : Kiinnitykset, missä kannattaa käyttää. Kuparin valmistus : Kuparin valmistus monivaiheinen : Kuparin pitoisuudet malmeissa hyvin pieniä: kuparikiisu CuFeS 2 ja kuparihohde. Kupari rikastetaan ensin vaahdottamalla: Rikasteessa on jo n. 10 % kuparia. Pasutetaan liekkisulatusuunissa ja pelkistetään konvertterissa raakakupariksi: 98 99% kuparia : pasutuksessa muutetaan ensin oksidiksi hapettamalla (saadaan rikki erilleen) Raffinoidaan kuparielektrolyysissä, rikkihapolla ja sähköenergialla : 99,99 % kuparia. 40% kuparista valmistetaan kierrätysmateriaalista. Valmistus hyvin kallista, vaikka energiaa kuluu vähemmän kuin alumiinilla. Antiikin aikana kupari oli kauan rautaa suositumpi helpon muokattavuuden takia. 25

26 Kuparin patinoituminen : Sään vaikutuksesta kuparin pintaan muodostuu oksidikerros : maaseutuilmastossa muuttuu karbonaateiksi, teollisuusilmastossa sulfaateiksi ja meriilmastossa klorideiksi. Patina muodostaa suojakerroksen kuparin pinnalle : Ilman epäpuhtaudet vaikuttavat syöpymisnopeuteen. Ainoa metalleista, jonka väri muuttuu kokonaan toiseksi : Punaruskeasta > kuparinruskea > vihreä. Syövyttää rautaa ja sinkkiä sähkökemiallisesti : eristetään lyijylevyllä. Messinkejä haittaa sinkkikato : aiheuttaa pistesyöpymiä vesijohtokalusteissa. Kuparimateriaalissa joskus esiintyvät epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa pitemäisiä syöpymiä : tämän tyyppisiä ongelmia esiintyi vielä 1970-luvulla asennetuissa kupariputkissa. Varauduttava suunnittelussa liukoisten suolojen likaavaan vaikutukseen. Kuparituotteet : Yleisiä ominaisuuksia: hyvä sähkönjohtokyky. hyvä lämmönjohtavuus : W/ 0 Cm pituuden lämpötilakerroin = /K lämpötilan vaihteluista aiheutuva jännitysvaihtelu saattaa aiheuttaa oksidikalvon rikkoutumisen ja korroosiota. korroosiokestävä (patinoituu hitaasti) lujuus riippuu kylmämuovauksesta : 230 Mpa >>> 370 Mpa. matalissa lämpötiloissa hyvä lujuus, jäykkyys ja iskusitkeys ei väsymisrajaa Luujuus huononee hekutuksessa C.. kimmokerroin E = N/mm2. korkeammissa lämpötiloissa viruma ja relaksaatio kiihtyvät vaihtelee seostuksen mukaan jonkin verran. kallis yleiseksi rakennusmateriaaliksi 26

27 Kuparituotteet : Tyypillisiä tuotteita : muototangot katto- ja seinälevyt jäykät putket hehkutetut, taipuisat kupariputket Langat ja kaapelit Kupariseoksia : Messinki : Ms 70 (70% Cu, 30% Zn) Ms 63 (63% Cu, 37% Zn) käyttö: helat, putket Lyijymessinki : Ms 358 (3% Pb, 58% Cu, 39% Zn) Ms 456 (Cu, Zn, Al, Pb) (voimakkaan keltaista) Pronssit : Tp 107 (93% Cu, Sn ja muita) käyttö pumpuissa ym. koneissa Uushopea : ( % Cu, % Ni ja % Zn) 27

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET

RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 1 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET 3.11.2013 Seuraavasta aineistosta kiitän Timo Kauppia Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulu 2 RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET Ruostumattomat teräkset ovat standardin SFS EN 10022-1 mukaan seostettuja

Lisätiedot

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000

Deformaatio. Kiteen teoreettinen lujuus: Todelliset lujuudet lähempänä. σ E/8. σ E/1000 Deformaatio Kertaus Deformaatio Kiteen teoreettinen lujuus: σ E/8 Todelliset lujuudet lähempänä σ E/1000 3 Dislokaatiot Mekanismi, jossa deformaatio mahdollista ilman että kaikki atomisidokset murtuvat

Lisätiedot

Luento 5 Hiiliteräkset

Luento 5 Hiiliteräkset Luento 5 Hiiliteräkset Hiiliteräkset Rauta (

Lisätiedot

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi

FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET. www.polarputki.fi FERRIITTISET RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET www.polarputki.fi Polarputken valikoimaan kuuluvat myös ruostumattomat ja haponkestävät tuotteet. Varastoimme saumattomia ja hitsattuja putkia, putkenosia sekä muototeräksiä.

Lisätiedot

18 Hakemisto. Hakemisto

18 Hakemisto. Hakemisto 18 230 A Alumiini ja ympäristö... 29 Alumiini, kulutus ja käyttö... 13 Alumiini, käyttökohteet - aurinkopaneelit... 19 - folio... 25 - ilmailu ja avaruusteknologia... 28, 29 - juomatölkit... 26 - konepajateollisuus...

Lisätiedot

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla

Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Luento 1 Rauta-hiili tasapainopiirros Austeniitin hajaantuminen perliittimekanismilla Vapaa energia ja tasapainopiirros Allotropia - Metalli omaksuu eri lämpötiloissa eri kidemuotoja. - Faasien vapaat

Lisätiedot

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt

Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Faasimuutokset ja lämpökäsittelyt Yksinkertaiset lämpökäsittelyt Pehmeäksihehkutus Nostetaan lämpötilaa Diffuusio voi tapahtua Dislokaatiot palautuvat Materiaali pehmenee Rekristallisaatio Ei ylitetä faasirajoja

Lisätiedot

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia

Ultralujien terästen hitsausmetallurgia 1 Ultralujien terästen hitsausmetallurgia CASR-Steelpolis -seminaari Oulun yliopisto 16.5.2012 Jouko Leinonen Nostureita. (Rautaruukki) 2 Puutavarapankko. (Rautaruukki) 3 4 Teräksen olomuodot (faasit),

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

B.3 Terästen hitsattavuus

B.3 Terästen hitsattavuus 1 B. Terästen hitsattavuus B..1 Hitsattavuus käsite International Institute of Welding (IIW) määrittelee hitsattavuuden näin: Hitsattavuus ominaisuutena metallisessa materiaalissa, joka annetun hitsausprosessin

Lisätiedot

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Mikä on ruostumaton teräs? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Mikä on ruostumaton teräs? Rautaseos, johon on seostettu 10,5 % kromia ja 1,2 % hiiltä. Seostuksen ansiosta ruostumattomaan teräkseen muodostuu korroosiolta suojaava sekä itsekorjautuva

Lisätiedot

Rauno Toppila. Kirjallisuusselvitys. Ferriittiset ruostumattomat teräkset

Rauno Toppila. Kirjallisuusselvitys. Ferriittiset ruostumattomat teräkset Rauno Toppila Kirjallisuusselvitys Ferriittiset ruostumattomat teräkset Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja E. Työpapereita 1/2010 Rauno Toppila Kirjallisuusselvitys Ferriittiset ruostumattomat

Lisätiedot

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset

Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Lujat termomekaanisesti valssatut teräkset Sakari Tihinen Tuotekehitysinsinööri, IWE Ruukki Metals Oy, Raahen terästehdas 1 Miten teräslevyn ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa terästehtaassa? Seostus (CEV,

Lisätiedot

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Särmädislokaatio 2 Ruuvidislokaatio 3 Dislokaation jännitystila Dislokaatioiden vuorovaikutus Jännitystila aiheuttaa dislokaatioiden vuorovaikutusta

Lisätiedot

Kon Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto

Kon Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto Kon-67.3110 Harjoitus 8: Ruostumattomat teräkset Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikka Aalto-yliopisto EN AISI/SAE Tyyppi 1.4021 1.4301 1.4401 1.4460 304L 201 316LN 321H EN vs AISI/SAE tunnukset

Lisätiedot

Metallien ominaisuudet ja rakenne

Metallien ominaisuudet ja rakenne Metallien Kemia 25 Metallien ominaisuudet ja rakenne Metallit ovat käyttökelpoisia materiaaleja. Niiden ominaisuudet johtuvat metallin rakennetta koossa pitävästä metallisidoksesta. Metalleja käytetään

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 4 EXTRA. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Käyttökohteet. Ominaisuudet. Yleistä. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Ohjeanalyysi % Toimitustila C 1,4 Si 0,4 Mn 0,4 Cr 4,7 Mo 3,5 pehmeäksihehkutettu noin 230 HB V 3,7 Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva

Lisätiedot

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3

MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 MIG-hitsauslangat KOVAHITSAUS MIG 350 DIN 8555: MSG 2 GZ 350 kovahitsaus, koneistettavaa..... 3-2 MIG 600 DIN 8555: MSG 6 GZ 60 iskut, hankauskuluminen. 3-3 RUOSTUMATTOMAT MIG 307Si AWS A5.9: ~ ER307 sekaliitos

Lisätiedot

1. Malmista metalliksi

1. Malmista metalliksi 1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti

Lisätiedot

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit

Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy. Teräsvalujen raaka-ainestandardit Teräsvalut Valunhankintakoulutus 15.-16.3. 2007 Pirjo Virtanen Metso Lokomo Steels Oy Teräsvalujen raaka-ainestandardit - esitelmän sisältö Mitä valun ostaja haluaa? Millaisesta valikoimasta valuteräs

Lisätiedot

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta

Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Tasapainopiirrokset Binäärinen tasapaino, ei täyttä liukoisuutta Binäärinen tasapaino Kiinteässä tilassa koostumuksesta riippuen kahta faasia Eutektisella koostumuksella ei puuroaluetta Faasiosuudet muuttuvat

Lisätiedot

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti

Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Keskinopea jäähtyminen: A => Bainiitti Fe 3 C F = Bainiitti (B) C ehtii diffundoitua lyhyitä matkoja. A A A A Lämpötila laskee è Austeniitti Ferriitti Austeniitti => ferriitti muutos : atomit siirtyvät

Lisätiedot

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA

METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA METALLIEN JALOSTUKSEN YLEISKUVA Raaka-aine Valu Valssaus/pursotus/ Tuotteet syväveto KAIVOS malmin rikastus MALMI- ja/tai KIERRÄTYSMATERIAALI- POHJAINEN METALLIN VALMISTUS LEVYAIHIO TANKOAIHIO Tele- ja

Lisätiedot

METALLITEOLLISUUDEN PINTAKÄSITTELYN PERUSTEET - KORROOSIO

METALLITEOLLISUUDEN PINTAKÄSITTELYN PERUSTEET - KORROOSIO METALLITEOLLISUUDEN PINTAKÄSITTELYN PERUSTEET - KORROOSIO 25.9.2014 Juha Kilpinen Tekninen Palvelu 1 METALLIN KORROOSIO Metallin korroosiolla tarkoitetaan sen syöpymistä ympäristön kanssa tapahtuvissa

Lisätiedot

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA.

SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1 HITSAVONIA PROJEKTI Teemapäivä 13.12.2005. DI Seppo Vartiainen Savonia-amk/tekniikka/Kuopio SEOSAINEIDEN VAIKUTUKSET TERÄSTEN HITSATTAVUUTEEN. MIKRORAKENTEEN MUUTOKSET HITSAUSLIITOKSESSA. 1. Hitsiaine

Lisätiedot

Valurauta ja valuteräs

Valurauta ja valuteräs Valurauta ja valuteräs Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Valurauta ja valuteräs ovat raudan (Fe), hiilen (C), piin (Si) ja mangaanin (Mn) sekä muiden seosaineiden

Lisätiedot

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA.

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA. 1 SAVONIA-AMK TEKNIIKKA/ KUOPIO HitSavonia- projekti Seppo Vartiainen Esitelmä paineastiat / hitsausseminaarissa 1.11.05 TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA. Kylmät olosuhteet. Teräksen transitiokäyttäytyminen.

Lisätiedot

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi

KOVAJUOTTEET 2009. Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet. www.somotec.fi KOVAJUOTTEET 2009 fosforikupari hopea messinki alumiini juoksutteet Somotec Oy www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO FOSFORIKUPARIJUOTTEET Phospraz AG 20 Ag 2% (EN 1044: CP105 ). 3 Phospraz AG 50 Ag 5% (EN 1044:

Lisätiedot

Corthal, Thaloy ja Stellite

Corthal, Thaloy ja Stellite Corthal, Thaloy ja Stellite KOVAHITSAUSTÄYTELANGAT KORJAUS JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SOMOTEC Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh. 0207 969 240 fax. 0207 969 249 email: somotec@somotec.fi internet: www.somotec.fi

Lisätiedot

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

Fysikaaliset ominaisuudet

Fysikaaliset ominaisuudet Fysikaaliset ominaisuudet Ominaisuuksien alkuperä Mistä materiaalien ominaisuudet syntyvät? Minkälainen on materiaalin rakenne? Onko rakenteellisesti samankaltaisilla materiaaleilla samankaltaiset ominaisuudet?

Lisätiedot

81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT

81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT 81 RYHMÄ MUUT EPÄJALOT METALLIT; KERMETIT; NIISTÄ VALMISTETUT TAVARAT Alanimikehuomautus 1. Edellä 74 ryhmän 1 huomautusta, jossa määritellään "tangot, profiilit, lanka, levyt, nauhat ja folio", noudatetaan

Lisätiedot

Alumiinin ominaisuuksia

Alumiinin ominaisuuksia Alumiini Alumiini Maaperän yleisin metalli Kuuluu kevytmetalleihin Teräksen jälkeen käytetyin metalli Käytetty n. 110 v. Myrkytön Epämagneettinen Kipinöimätön 1 Alumiinin ominaisuuksia Tiheys, ~ teräs/3

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Kertaus Luento 2 Raudan valmistus Teräksen valmistus Standardit Teräksen mikrorakenteet (ferriitti, perliitti, bainiitti, martensiitti) 2 Karkaisu ja päästö Muutama vuosi

Lisätiedot

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet

UDDEHOLM UNIMAX 1 (5) Yleistä. Käyttökohteet. Mekaaniset ominaisuudet. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) Yleistä Uddeholm Unimax on kromi/molybdeeni/vanadiini - seosteinen muovimuottiteräs, jonka ominaisuuksia ovat: erinomainen sitkeys kaikissa suunnissa hyvä kulumiskestävyys hyvä mitanpitävyys lämpökäsittelyssä

Lisätiedot

Dislokaatiot - pikauusinta

Dislokaatiot - pikauusinta Dislokaatiot - pikauusinta Ilman dislokaatioita Kiteen teoreettinen lujuus ~ E/8 Dislokaatiot mahdollistavat deformaation Kaikkien atomisidosten ei tarvitse murtua kerralla Dislokaatio etenee rakeen läpi

Lisätiedot

B.1 Johdatus teräkseen

B.1 Johdatus teräkseen B.1 Johdatus teräkseen 1 B.1.1 Terästen valmistus B.1.1.1 Terästen valmistus raakaraudasta Masuunissa valmistettu raakarauta sisältää 4-5 % hiiltä. Teräksissä pitoisuus on tavallisimmin alle 1 % ja yleisissä

Lisätiedot

Terästen lämpökäsittelyn perusteita

Terästen lämpökäsittelyn perusteita Terästen lämpökäsittelyn perusteita Austeniitin nopea jäähtyminen Tasapainopiirroksen mukaiset faasimuutokset edellyttävät hiilen diffuusiota Austeniitin hajaantuminen nopeasti = ei tasapainon mukaisesti

Lisätiedot

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Sivu 1/6 Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Kirjoittaja Seppo Koivuniemi, Finnblast Oy Hyvän tuottavuuden yhtenä kulmakivenä on tehdä kerralla oikeaa laatua niin, että korjauksia ei tarvita.

Lisätiedot

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT keittiössä ja ravintolasalissa työskentelevän on tunnettava materiaalien kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet ja tiedettävä mihin ja miten niitä käytetään väärillä valinnoilla

Lisätiedot

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa.

UDDEHOLM MIRRAX ESR 1 (5) Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Fysikaaliset ominaisuudet. Vetolujuus huoneenlämpötilassa. 1 (5) Yleistä Muovimuotteihin kohdistuu yhä suurempia vaati muksia. Niinpä muotteihin käytettyjen terästen on samanaikaisesti oltava sitkeitä, korroosionkestäviä ja suureltakin poikkileikkaukselta tasaisesti

Lisätiedot

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com

Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus. May 12, 2011 www.outokumpu.com Ferriittiset ruostumattomat teräkset ja niiden hitsaus May 12, 2011 www.outokumpu.com Ruostumattomat teräkset Ferriittisten ominaisuudet Ferriittisten hitsaus 2 12.5.2011 Hannu-Pekka Heikkinen Ruostumaton

Lisätiedot

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET

2. RAKENNETERÄKSET 2.2 RAKENNETERÄSTUOTTEET 2. RAKENNETERÄKSET Luja, homogeeninen ja melkein isotrooppinen aine Hoikat ja ohuet rakenteet Epästabiiliusilmiöt Sitkeyden puute valssausta vastaan kohtisuorassa suunnassa Muut materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

Teräs metalli. Teräksen kiteinen rakenne

Teräs metalli. Teräksen kiteinen rakenne Teräs metalli Teräs on raudan ja hiilen seos, jonka hiilipi toisuus on pienempi kuin 2 %. Tätä suurem man hiilipitoisuuden omaavat seokset luoki tellaan valuraudoiksi. Teräkset sisältävät ta vallisesti

Lisätiedot

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANCRON 40 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta Monissa kylmätyösovelluksissa työkalut on pintakäsitelty kiinnileikkautumisen ja adhesiivisen kulumisen estämiseksi. Ennenaikaisen

Lisätiedot

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus

Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus Ferriittisten ruostumattomien terästen hitsattavuus ja hitsialueen muovattavuus Severi Anttila Oulun yliopiston terästutkimuskeskus,konetekniikan osasto, Materiaalitekniikan laboratorio Johdanto Ferriittiset

Lisätiedot

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT H.Honkanen Kemiallisessa sähköparissa ( = paristossa ) ylempänä oleva, eli negatiivisempi, metalli syöpyy liuokseen. Akussa ei elektrodi syövy pois, vaan esimerkiksi lyijyakkua

Lisätiedot

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN

TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS HITSATTAVUUTEEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan koulutusohjelma BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TERÄSTEN STANDARDINMUKAISET SEOSAINEPITOISUUDET JA NIIDEN VAIHTELUIDEN VAIKUTUS

Lisätiedot

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN

SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 1 SUOJAKAASUN VAIKUTUS FERRIITTISEN RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN LASERHITSIN OMINAISUUKSIIN 2 FERRIITTINEN EN 1.4521 RUOSTUMATON TERÄS -Titaanistabiloitu -Haponkestävä 3 LASERHITSAUS -Pieni lämmöntuonti ei

Lisätiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot

Esitiedot. Luento 6. Esitiedot Esitiedot Luento 6 Miten terästen karkenevuutta voidaan parantaa? Miten päästölämpötila ja aika vaikuttavat karkaistun rakenteen mekaanisiin ominaisuuksiin? Mitä tarkoittaa päästöhauraus? 2 Esitiedot Epäselviä

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 10. Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työvälineen suorituskyvyn kannalta 1 (6) Työvälineteräksen kriittiset ominaisuudet Työvälineen suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työvälineen ennenaikainen rikkoutuminen

Lisätiedot

Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI

Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI Tig hitsauslangat KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE SEOSTAMATTOMAT NIUKKASEOSTEISET RUOSTUMATTOMAT KUPARI ALUMIINI NIKKELI MAGNESIUM TITAANI KOBOLTTI www.somotec.fi SISÄLLYSLUETTELO SEOSTAMATTOMAT

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE

selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT Somotec Oy KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE selectarc - KOVAHITSAUSPUIKOT KORJAUS- JA KUNNOSSAPIDON AMMATTILAISILLE Somotec Oy Tototie 2 70420 KUOPIO puh 0207 969 240 fax 0207 969 249 email: somotec@somotecfi internet: wwwsomotecfi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HYDRAULIIKKATUOTTEET

HYDRAULIIKKATUOTTEET HYDRAULIIKKATUOTTEET www.polarputki.fi 2 HYDRAULIIKKATUOTTEET 3 Polarputki on toimittanut teräksiä suomalaiseen sylinterinvalmistukseen vuodesta 1973. Vuosikyenien kokemuksella olee valinneet kumppaneiksee

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta

UDDEHOLM VANADIS 6. Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet. Yleistä. Ominaisuudet. Käyttökohteet. Työkalun suorituskyvyn kannalta 1 (7) Työkaluteräksen kriittiset ominaisuudet Työkalun suorituskyvyn kannalta käyttökohteeseen soveltuva kovuus hyvä kulumiskestävyys hyvä sitkeys estämään työkalun ennenaikainen rikkoutuminen Hyvä kulumiskestävyys

Lisätiedot

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta

TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta TERÄKSISTÄ Terästen luokittelusta Seostamattomat teräkset (niukkaseosteiset teräkset) Ruostumattomat teräkset Mangaaniteräkset Pikateräkset Työkaluteräkset Kuumalujat teräkset Tulenkestävät teräkset 1

Lisätiedot

Ruostumattomat ja haponkestävät neliöputket Welded stainless steel square tubes

Ruostumattomat ja haponkestävät neliöputket Welded stainless steel square tubes Ruostumattomat ja haponkestävät neliöputket Welded stainless steel square tubes Ainestandardi: EN 10088-2/EN 10028-7 Ainestodistus: EN 10204/3.1 Mittatoleranssit: Pr EN 10219-2 Pituus 6 m RST-LEVYT RST-PUTKET

Lisätiedot

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök

Jälkikäsittelyt. Tuotantohitsaus. ValuAtlas Hiekkavalimon valimoprosessi - Seija Meskanen, Tuula Höök Jälkikäsittelyt Puhdistuksen jälkeen valuille voidaan tehdä vielä seuraavia jälkikäsittelytoimenpiteitä: tuotantohitsaus lämpökäsittely koneistus pintakäsittely Tuotantohitsaus Tuotantohitsaus jakaantuu

Lisätiedot

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos

Kon Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Kon-67.3110 Teräkset Viikkoharjoitus 2. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikan laitos Luennolta: Perustieto eri ilmiöistä Kirjoista: Syventävä tieto eri

Lisätiedot

Tärkeitä tasapainopisteitä

Tärkeitä tasapainopisteitä Tietoa tehtävistä Tasapainopiirrokseen liittyviä käsitteitä Tehtävä 1 rajojen piirtäminen Tehtävä 2 muunnos atomi- ja painoprosenttien välillä Tehtävä 3 faasien koostumus ja määrät Tehtävä 4 eutektinen

Lisätiedot

Esitiedot. Esitiedot. Kromiseostuksen vaikutukset teräksissä

Esitiedot. Esitiedot. Kromiseostuksen vaikutukset teräksissä Esitiedot Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet? Milloin austeniittiset laadut ovat välttämättömiä? Mitä eri laadut maksavat? Miten kupari

Lisätiedot

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008

Lastuavat työkalut A V A 2007/2008 Lastuavat työkalut 2007/2008 Jyrsimiä Poranteriä Kierretappeja Maailmanlaajuisesti lastuavia työkaluja Pyöriviä viiloja YG-1 CO., LTD. SISÄLLYSLUETTELO Poranterät pikateräksestä ja kovametallista 2-38

Lisätiedot

Alumiinit. Raaka-ainekäsikirja 5

Alumiinit. Raaka-ainekäsikirja 5 Alumiinit Raaka-ainekäsikirja 5 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty ilman nimenomaista lupaa. Lupia teosten

Lisätiedot

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi

Metallit 2005. juha.nykanen@tut.fi Metallit 2005 juha.nykanen@tut.fi Lämpökäsittely Austenointi tehdään hyvin korkeassa lämpötilassa verrattuna muihin teräksiin Liian korkea lämpötila tai liian pitkä aika voivat aiheuttaa vetelyjä, rakeenkasvua,

Lisätiedot

HYDRAULIIKKATUOTTEET

HYDRAULIIKKATUOTTEET HYDRAULIIKKATUOTTEET www.polarputki.fi 2 Uranien kuukausittainen tuotantokapasiteetti on 3500 tonnia kromattuja tankoja. 23000 m 2 :n tuotanto- ja varastotilat sijaitsevat Pariisin läheisyydessä Le Meux:ssa.

Lisätiedot

Luento 5. Pelkistys. Rikastus

Luento 5. Pelkistys. Rikastus Raudan valmistus Luento 5 Rauta esiintyy maankuoressa tyypillisesti oksideina ja useimmiten rautaa halutaan käyttää metallisessa muodossa. Tyypilliset rautamalmit ovat magnetiitti (Fe 3 O 4 ) hematiitti

Lisätiedot

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä Särmädislokaatio 2 Ruuvidislokaatio 3 Dislokaatioiden ominaisuuksia Eivät ala/lopu tyhjästä, vaan: muodostavat ympyröitä alkavat/loppuvat raerajoille,

Lisätiedot

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET

SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET SSAB Boron OPTIMOIDUT KARKAISUOMINAISUUDET Jos teräksen ominaisuusvaihtelut ovat aiheuttaneet karkaisuprosessissasi ongelmia, suosittelemme vaihtamaan SSAB Boron -teräkseen. SSAB BORON TEKEE TUOTANNOSTA

Lisätiedot

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT

SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT SYLINTERIPUTKET JA KROMATUT TANGOT URANIE INTERNATIONAL {Thalachrome} Ranskalainen URANIE INTERNATIONAL on maailman johtava kromattujen tankojen valmistaja. Jatkuva kehitystyö ja investoinnit uudenaikaisimpiin

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT

OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX VESILEIKKUUMATERIAALIT OMAX vesileikkuujärjestelmät voivat leikata laajalti erilaisia materiaaleja. Hioma-aineella varustetut vesileikkurit voivat käytännössä leikata kaikkia materiaaleja, sisältäen

Lisätiedot

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit.

Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit. Ruostumattoman teräksen valmistaminen loppupään terässulattoprosessit www.outokumpu.com Johdanto Tuotantokaavio AOD-konvertteri AOD Senkka-asema SA Yhteenveto Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs koostuu

Lisätiedot

Pehmeä magneettiset materiaalit

Pehmeä magneettiset materiaalit Pehmeä magneettiset materiaalit Timo Santa-Nokki Pehmeä magneettiset materiaalit Johdanto Mittaukset Materiaalit Rauta-pii seokset Rauta-nikkeli seokset Rauta-koboltti seokset Amorfiset materiaalit Nanomateriaalit

Lisätiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot

CD-hitsauspultit. Tuoteluettelo Tekniset tiedot CD-hitsauspultit Tuoteluettelo Tekniset tiedot 1 CD-hitsauspultit - toiminnan kuvaus Menetelmä DVS-tietolomakkeen 0903 (2000) mukaan kaaritapitushitsaus kondensaattoripurkausmenetelmällä on keino hitsata

Lisätiedot

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET

RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET www.polarputki.fi saumaton mahdollisuus RUOSTUMATTOMAT JA HAPONKESTÄVÄT TUOTTEET PUTKET Saumattomat putket Hitsatut tarkkuusteräsputket Hitsatut kierreputket Hitsatut

Lisätiedot

Kon Teräkset Harjoituskierros 6.

Kon Teräkset Harjoituskierros 6. Kon-67.3110 Teräkset Harjoituskierros 6. Timo Kiesi Koneenrakennuksen materiaalitekniikan tutkimusryhmä Koneenrakennustekniikka Viikkoharjoitus #6 - kysymykset Mitä on karkaisu? Miten karkaisu suunnitellaan?

Lisätiedot

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset

Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset Fe - Nb - C ja hienoraeteräkset 0.10 %Nb 0.08 NbC:n liukoisuus austeniitissa γ + NbC 1200 C 0.06 0.04 1100 C 0.02 0 γ 0 0.05 0.1 0.15 0.2 %C Tyypillinen C - Nb -yhdistelmä NbC alkaa erkautua noin 1000

Lisätiedot

Hakemisto. C CCT-käyrä... ks. S-käyrä CVD-pinnoitus...ks. kaasufaasipinnoitus

Hakemisto. C CCT-käyrä... ks. S-käyrä CVD-pinnoitus...ks. kaasufaasipinnoitus A A 1-lämpötila... 17 A 3-lämpötila... 17 Abrasiivinen kuluminen... 110 A cm-lämpötila... 17 Adhesiivinen kitka... 112 Adhesiivinen kuluminen... 110 ADI... ks. ausferriittinen pallografiittivalurauta Adusointi...

Lisätiedot

Mekaaniset ominaisuudet

Mekaaniset ominaisuudet Mekaaniset ominaisuudet Yleisimmät mekaaniset ominaisuudet Kimmokerroin (E) jäykkyys Lujuus (σ) Kovuus 2 2 Jännitys σ = F/A ε = l/l σ = Eε 3 3 Kimmokerroin (E) Kuvaa materiaalin jäykkyyttä Syntyy atomien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kierretapit 51-77. Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55. Metrinen kierre M 56-74

Sisällysluettelo. Kierretapit 51-77. Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55. Metrinen kierre M 56-74 Sisällysluettelo Kierretapit 51-77 Kierretappien valintajärjestelmä ja symbolien merkitys 52-55 Metrinen kierre M 56-74 Metrinen hienokierre MF 75-76 Putkikierre (R)G 77 51 Materiaalien luokitus Materiaali-

Lisätiedot

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto

AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja

Lisätiedot

Esitiedot. Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet?

Esitiedot. Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet? Esitiedot Mitkä ovat austeniittisten, ferriittisten ja martensiittisten ruostumattomien terästen käyttökohteet? Milloin austeniittiset laadut ovat välttämättömiä? Mitä eri laadut maksavat? Miten kupari

Lisätiedot

TUOTELUETTELO HARALD PIHL AB S P E C I A L A L L O Y S A N D T I T A N I U M

TUOTELUETTELO HARALD PIHL AB S P E C I A L A L L O Y S A N D T I T A N I U M TUOTELUETTELO HARALD PIHL AB HARALD PIHL AB 1 HARALD PIHL AB, perustettu 1912 EUROOPAN LAAJIN VARASTOVALIKOIMA NIKKELISEOKSIA, TITAANIA JA ERIKOISMETALLISEOKSIA Suomen Myyntikonttori Puh: 019-241 4471

Lisätiedot

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta 2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta Monet hapettumis ja pelkistymisreaktioista on spontaaneja, jolloin elektronien siirtyminen tapahtuu itsestään. Koska reaktio on spontaani, vapautuu siinä energiaa, yleensä

Lisätiedot

Mak Sovellettu materiaalitiede

Mak Sovellettu materiaalitiede .106 tentit Tentti 21.5.1997 1. Rekristallisaatio. 2. a) Mitkä ovat syyt metalliseosten jähmettymisen yhteydessä tapahtuvalle lakimääräiselle alijäähtymiselle? b) Miten lakimääräinen alijäähtyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök Metalliseokset Seija Meskanen Teknillinen korkeakoulu Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Alumiiniseokset Eri tavoin seostettu alumiini sopii kaikkiin yleisimpiin valumenetelmiin. Alumiiniseoksia

Lisätiedot

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset

UDDEHOLM CALDIE 1 (6) Yleistä. Ominaisuudet. Fysikaaliset ominaisuudet. Käyttökohteet. Puristuslujuus. Lohkeilunkestävyys. Kylmätyöstösovellukset 1 (6) Yleistä Uddeholm Caldie on kromi/molybdeeni/vanadiini seosteinen teräs, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä lohkeilun- ja halkeilun kestävyys hyvä kulumiskestävyys suuri kovuus (> 60 HRC) korkeassa

Lisätiedot

Juottaminen J O H D A N T O... D 1. 2. J u o k s u t t e e n v a l i n t a t a u l u k k o... D 1. 3

Juottaminen J O H D A N T O... D 1. 2. J u o k s u t t e e n v a l i n t a t a u l u k k o... D 1. 3 J O H D A N T O.......................................... D 1. 2 J u o k s u t t e e n v a l i n t a t a u l u k k o............... D 1. 3 I M P O W E L D, C H E M E T, F E L D E R j a S T E L L A - j

Lisätiedot

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry

Esipuhe. Helsingissä heinäkuussa 2004 Lämpökäsittelyn toimialaryhmä Teknologiateollisuus ry Lämpökäsittelyoppi Esipuhe Metallit ovat kiehtova materiaaliryhmä erityisesti siksi, että niiden ominaisuudet ovat muunneltavissa hyvin laajasti. Metalleja voidaan seostaa keskenään, mutta ennen kaikkea

Lisätiedot

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI

LaserWorkShop 2006 OULUN ETELÄISEN INSTITUUTTI LaserWorkShop 2006 OULUN Lasertyöst stö elektroniikan mekaniikan tuotannossa 03.04.2006 1 KAM 3D-Lasersolu Trumpf Yb:Yag Disk-laser -Hitsausoptiikka -Leikkausoptiikka (-Pinnoitusoptiikka) Motoman robotti

Lisätiedot

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5)

UDDEHOLM VANADIS 60. Käyttökohteet. Yleistä. Ominaisuudet. Erityisominaisuudet. Taivutuslujuus. Fysikaaliset ominaisuudet 1 (5) 1 (5) Käyttökohteet Uddeholm Vanadis 60 on runsasseosteinen jauhemetallurgisesti valmistettu pikateräs, joka sisältää kobolttia. Se sopii erittäin hyvin vaativiin kylmätyösovelluksiin, joissa vaaditaan

Lisätiedot

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena

Tuotanto. Lankojen valmistus tapahtuu kylmävetämällä, käyttäen raakaaineena Jokioisten lankatehdas Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1804, jolloin Jokioisten kartanoiden silloinen omistaja Gustaf von Willebrand perusti Loimijoen varteen kankirautapajan. Jokioisten Lankatehdas Oy jatkaa

Lisätiedot

Metallurgian perusteita

Metallurgian perusteita Metallurgian perusteita Seija Meskanen, Teknillinen korkeakoulu Pentti Toivonen, Teknillinen korkeakoulu Korkean laadun saavuttaminen edellyttää sekä rauta että teräsvalujen tuotannossa tiukkaa prosessikuria

Lisätiedot

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 2

KJR-C2004 materiaalitekniikka. Harjoituskierros 2 KJR-C2004 materiaalitekniikka Harjoituskierros 2 Pienryhmäharjoitusten aiheet 1. Materiaaliominaisuudet ja tutkimusmenetelmät 2. Metallien deformaatio ja lujittamismekanismit 3. Faasimuutokset 4. Luonnos:

Lisätiedot

ThyssenKrupp Steel Europe

ThyssenKrupp Steel Europe Erikoislujat erikoisrakenneteräkset Laatu ennen määrää Steel Europe Meidän tulevaisuus on teräksessä high strength Erikoislujat nuorrutuskarkaistut N-A-XTRA XABO ja XABO high strength -rakenneteräkset

Lisätiedot

Kon Luento 12 -Säteilyhaurastuminen -Mikrorakenteen vaikutus murtumiseen -Yhteenveto -CASE: Murtumismekanismien yhteisvaikutukset

Kon Luento 12 -Säteilyhaurastuminen -Mikrorakenteen vaikutus murtumiseen -Yhteenveto -CASE: Murtumismekanismien yhteisvaikutukset Kon-67.3401 Luento 12 -Säteilyhaurastuminen -Mikrorakenteen vaikutus murtumiseen -Yhteenveto -CASE: Murtumismekanismien yhteisvaikutukset Säteilyhaurastuminen Reaktoripaineastia ja sisukset 12/3/2015 3

Lisätiedot

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu

vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5

Lisätiedot

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita.

Vapaataontapuristimien puristusvoima on 80/100, 55 ja 20 meganewtonia. Niillä voidaan takoa jopa 160 tonnin painoisia kappaleita. www.polarputki.fi 2 aksalainen Buderus Edelstahl GmbH on Euroopan johtavia korkealaatuisten vaihde- ja erikoisterästen valmistajia. Buderuksen kokemus erikoisterästen valmistuksesta ja jalostuksesta tekee

Lisätiedot