MITTAUSTEKNIIKAN PERUSTEET A/Y LABORATORIOTYÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITTAUSTEKNIIKAN PERUSTEET A/Y LABORATORIOTYÖT"

Transkriptio

1 AALTO-YLIOPISTON SÄHKÖTEKNIIKAN KORKEAKOULU Mittaustekniikan laboratorio Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos MITTAUSTEKNIIKAN PERUSTEET A/Y LABORATORIOTYÖT TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Laboratoriotöiden tekemiseen liittyy tiettyjä vaaratilanteita. Tämän vuoksi kaikkien laboratoriossa työskentelevien on noudatettava seuraavia turvallisuusmääräyksiä ja tunnettava toimenpiteet, joihin tapaturman sattuessa on välittömästi ryhdyttävä. Turvallisuusmääräysten tunteminen on ehdoton edellytys ennen laboratoriotöiden aloittamista. YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ 1. Jokaisen on ennen laboratoriotöiden alkua huolellisesti perehdyttävä näihin määräyksiin ja noudatettava assistentin ohjeita. Jokaisen on lisäksi tutustuttava laboratorion seinällä olevaan tauluun "Sähkötapaturman sattuessa", joka sisältää ensiapuohjeet. 2. Laboratoriotöitä tehtäessä tulee huoneessa olla vähintään KAKSI HENKILÖÄ. Kytkentöjä suoritettaessa on varmistauduttava, että laitteet ovat JÄNNITTEETTÖMIÄ. 3. Kytkentöihin tehtävissä haaroituksissa on käytettävä banaaniliittimiä, joissa on kosketussuoja. Banaanien metallikärjet eivät saa jäädä näkyviin, etteivät ne pääse aiheuttamaan oikosulkuja. Kuvassa on kaksi banaaniliitintä kytketty toisiinsa. Oikealla olevan metallipään on oltava kiinni jossakin laitteessa. 4. Onnettomuuden sattuessa tai uhatessa jännite katkaistaan nopeimmin seinillä olevilla punakeltaisilla hätäkatkaisimilla. Katkaisimen painaminen katkaisee sähköt. Virtaa ei saa kytkeä takaisin ennen kuin tilanne on selvitetty. 5. Lähin lääkekaappi on vahtimestarin huoneessa C 116. Assistentin pöydän laatikossa on pieni ensiapupakkaus, jossa on silmähuuhde ja sidetarpeita. SÄHKÖTAPATURMAN ENSIAPUOHJEET Katkaise jännite mahdollisimman nopeasti ja irrota vahingoittunut henkilö vaarantamatta itseäsi. I. Suoritetaan tehtävien jako: A. Kaksi henkilöä ryhtyy HETI antamaan ensiapua B. Yksi henkilö tekee hälytyksen. II. III. Totea rauhallisesti loukkaantuneen tila: A. Hengittääkö loukkaantunut? B. Tuntuuko pulssi? C. Onko loukkaantunut shokkitilassa? D. Onko suuria verta vuotavia haavoja? Ensiapu: A. Asetetaan potilas oikeaan asentoon B. Jos potilas ei hengitä eikä pulssi tunnu, aloitetaan tekohengitys ja painantaelvytys C. Jos pulssi tuntuu selvästi, mutta potilas ei hengitä, annetaan tekohengitystä.

2 IV. Hälyttäminen; A. Tilaa ambulanssi osoitteeseen Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, Otakaari 5 A. Varmista, että joku menee ulos ambulanssia vastaan. B. Hälytä paikalle ensiapukoulutuksen saanut henkilö, esim. vahtimestari, puh , huone C116. SÄHKÖTAPATURMAT Yleistä Sähkövirta aiheuttaa ihmisessä virran voimakkuudesta, kestoajasta ja kulkutiestä riippuen seuraavanlaisia vaikutuksia: Lievät lihaskouristukset Lievät hermostohäiriöt Verenpaineen nousu Voimakkaat kouristukset, uhri ei pysty irrottautumaan johdosta Sydänkammiovärinä, verenpaineen aleneminen Tajunnan menetys Sydämen kokoonpuristuminen Lieviä palovammoja Vaikeita palovammoja, hermosolujen myrkyttyminen Valokaaren aiheuttamia silmävammoja. Vaaralliset jännitteet ja virrat Ihmiselle vaarallisinta on Hz:n vaihtovirta. Ihmisen resistanssi käden ja jalan välillä on k, joten 230 voltin jännitteellä ihmisen läpi kulkeva virta voi olla jopa noin 400 ma. Mikäli ihmisen läpi kulkeva virta on alle 10 ma, ei se yleensä ole haitallista. Jos virta on alle 25 ma, se voi johtaa lihaskouristuksiin, mutta on yleensä vaaratonta ma:n virta voi aiheuttaa häiriöitä sydämen toiminnassa, mutta on kuitenkin yleensä vaaraton. Pitempiaikaisena (yli 30 s) se voi kuitenkin aiheuttaa hengityslihasten kouristuksen ja kuolemaan johtavan tajuttomuuden. Jos virta on A, aiheutuu sähköiskusta tajuttomuus ja mahdollisesti hengityslihasten kouristus sekä sydänkammiovärinä, joka johtaa lyhyessä ajassa kuolemaan. Yli 3 A:n virrat aiheuttavat edellisten vaikutusten lisäksi palovammoja. Suurjännite voi aiheuttaa myös veren koostumuksessa sellaisia muutoksia, että seurauksena on vaarallinen myrkytystila. Sähköisku voi myös välillisesti aiheuttaa tapaturman, kuten kaatumisen tai putoamisen. Sydänkammiovärinä Sydänkammiovärinällä tarkoitetaan sellaista sydämen toimintahäiriötä, jossa supistusten sijasta kammiot vain värisevät, eikä sydän pysty työntämään verta verenkiertoon. Tällöin verenpaine alenee vaaralliselle tasolle ja aiheuttaa happivajauksen aivoissa ja keuhkoissa. Jos sydäntä ei saada nopeasti toimimaan, vaurioituvat aivojen herkimmät osat jo muutaman minuutin kuluessa. Shokki Sähköiskun seurauksena voi olla myös shokki. Shokilla tarkoitetaan tilaa, jossa sydämeen palautuvan veren määrä on liian pieni. Onnettomuuden uhrin kalpeneminen on shokin ensioire. Shokin syvetessä iho muuttuu kauttaaltaan kelmeäksi, huulet tulevat värittömiksi ja kuiviksi. Kasvoihin ja kehoon voi kohota kylmä hiki. Seuraavassa vaiheessa potilas haukottelee ja on veltto. Katse harhailee, silmänmustuaiset laajenevat, tajunta sumenee. Seurauksena on lopulta tajuttomuus. Värttinävaltimon (ranne) syke tihenee ja käy pehmeäksi ( lyöntiä minuutissa). Shokin syvetessä ja tilanteen muuttuessa vaarallisemmaksi pulssi yhä tihenee ( kertaa minuutissa). Pulssin mittaaminen vaikeutuu sen heikkouden ja pehmeyden takia. Shokkitila on aina hengenvaarallinen. Mitä pitempään se jatkuu, sitä kohtalokkaammat ovat seuraukset. Ensiapu ja ehkäisevä hoito Jos kyseessä on vaikea tapaturma, voidaan itse onnettomuuspaikalla tehdä vain vähän shokkitilan korjaamiseksi. Huomio on kiinnitettävä shokkia ehkäiseviin toimenpiteisiin. Potilasta on kohdeltava mahdollisimman varovasti, tarpeetonta liikuttelua ja kääntelyä on ehdottomasti vältettävä. Rauhoittele potilasta. Tarkistetaan heti pystyykö potilas hengittämään, avataan kiristävät vaatteet kaulasta ja vyötäröltä. Potilasta EI SAA RIISUA. Kurkusta puhdistetaan mahdollinen veri, lima ja oksennus. Potilaan leuka nostetaan ylöspäin ja niska taivutetaan vähän taaksepäin. Tämä asento vapauttaa nielun. Tarvittaessa annetaan tekohengitystä ja jos valtimo lakkaa tuntumasta, aloitetaan välittömästi painantaelvytys. Ensiapua annetaan keskeytyksettä. Palo- tai muiden vammojen hoito ei saa keskeyttää painantaelvytyksen tai tekohengityksen antamista.

3 Suusta-suuhun -menetelmä on tehokkain elvytyskeino, kun onnettomuuden uhri on menettänyt kyvyn hengittää itse. Elvyttäjän on TOIMITTAVA NOPEASTI. Jo muutaman sekunnin viivytys saattaa olla kohtalokas. Painantaelvytys on välttämätön jos myös potilaan sydän on pysähtynyt. Se on tehokas vain puhalluselvytyksen rinnalla. Kahden puhalluksen jälkeen totea nopeasti, lyökö potilaan sydän tunnustelemalla valtimon sykettä kaulasta henkitorven vierestä tai ranteesta. Varo luulemasta omien sormenpäittesi sykettä potilaan valtimonlyönneiksi. Jos syke tuntuu selvästi, jatka puhalluselvytystä. Jos sykettä ei lainkaan tunnu, ryhdy heti samanaikaiseen puhallus- ja sydämen ja verenkierron painantaelvytykseen rintalastaa painamalla. Kun onnettomuuspaikalla on kolme tai useampia henkilöitä: Yksi puhaltaa ilmaa potilaan keuhkoihin kaksi kertaa. Toinen painaa heti sen jälkeen 30 kertaa potilaan rintalastan alakolmannesta, jonka tulee painalluksen aikana painua 3-5 cm sisäänpäin. Painelutaajuuden tulee olla noin 100 painallusta minuutissa. Elvytystä ei saa keskeyttää. Elvytys päättyy vasta, kun potilas selvästi virkoaa tai hänet on saatu lääkintähenkilöstön hoitoon. Kolmas henkilö hälyttää paikalle ambulanssin ja ensiapukoulutuksen saaneen henkilön.

4 Painelu-puhalluselvytys (PPE) 1. Saatko henkilön hereille? Herättele häntä puhuttelemalla ja ravistelemalla. Henkilö ei herää. 2. Soita hätänumeroon 112. Voit myös huutaa apua ja pyytää paikalla olevia tekemään hätäilmoitus numeroon 112. Hätäkeskuksen antamia ohjeita tulee noudattaa. Käännä tämän jälkeen autettava selälleen, ja selvitä hengittääkö hän normaalisti? 3. Avaa hengitystie. Ojenna autettavan pää leuan kärjestä nostamalla ja toisella kädellä otsasta painamalla. Samalla katso, kuuntele ja tunnustele hengitystä. Liikkuuko rintakehä? Kuuluuko hengityksen ääni? Tuntuuko ilman virtaus poskellasi? Arvio onko hengitys normaalia, epänormaalia tai hengitys puuttuu. Mikäli epäröit, toimi kuin hengitys ei olisi normaalia. Hengitys ei ole normaalia tai se puuttuu. 4. Aloita paineluelvytys. Aseta kämmenesi tyviosa keskelle autettavan rintalastaa ja toinen kätesi rintalastalla olevan käden päälle. Sormet ovat limittäin. Paina suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin 30 kertaa siten, että rintalasta painuu 5 6 cm. Anna rintakehän palautua paineluiden välissä. Keskimääräinen painelutiheys on 100 kertaa minuutissa, eikä ylitä 120 kertaa minuutissa. Laske painelut ääneen. 5. Puhalla 2 kertaa. Avaa hengitystie. Aseta suusi tiiviisti autettavan suun päälle ja sulje sormillasi hänen sieraimensa. Puhalla rauhallisesti ilmaa autettavan keuhkoihin. Puhalluksen aikana katso, että autettavan rintakehä nousee (liikkuu). Toista puhallus. Kahden puhalluksen kesto on 5 sekuntia. 6. Jatka elvytystä tauotta rytmillä 30:2, kunnes autettava herää: liikkuu, avaa silmänsä ja hengittää normaalisti, ammattihenkilöt antavat luvan lopettaa tai voimasi loppuvat.

5 Näin käännät tajuttoman, hengittävän henkilön kylkiasentoon: Nosta henkilön toinen käsi yläviistoon kämmen ylöspäin ja aseta toinen käsi rinnan päälle. Nosta takimmainen polvi koukkuun. Tartu kiinni henkilön hartiasta ja koukussa olevasta polvesta ja käännä hänet itseesi päin kylkiasentoon. Aseta käsi posken alle kämmenselkä ylöspäin. Jätä päällimmäinen jalka suoraan kulmaan. Varmista pään asento niin, että hengitystiet pysyvät auki. Tarkkaile hengitystä ja mahdollista heräämistä muun avun saapumiseen asti. Lähde: ( , )

LENTOPALLOSSA TAPAHTUVIEN TAPATURMIEN ENSIAPUOHJEET SEKÄ SIDONTA JA TEIPPAUSOHJEET. Osa 2

LENTOPALLOSSA TAPAHTUVIEN TAPATURMIEN ENSIAPUOHJEET SEKÄ SIDONTA JA TEIPPAUSOHJEET. Osa 2 LENTOPALLOSSA TAPAHTUVIEN TAPATURMIEN ENSIAPUOHJEET SEKÄ SIDONTA JA TEIPPAUSOHJEET Osa 2 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Nivel- ja lihasvammat... 4 2 Kolmen K:n hoito... 5 3 Teippaus... 6 3.1 Peukalon

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY KIRKKONUMMEN SUNDETINVÄESTÖNSUOJA PELASTUSSUUNNITELMA VÄESTÖNSUOJA

KIINTEISTÖ OY KIRKKONUMMEN SUNDETINVÄESTÖNSUOJA PELASTUSSUUNNITELMA VÄESTÖNSUOJA KIINTEISTÖ OY KIRKKONUMMEN SUNDETINVÄESTÖNSUOJA PELASTUSSUUNNITELMA VÄESTÖNSUOJA SKYDDSRUM Kiinteistön nimi ja osoite: Kiinteistö Oy Kirkkonummen Sundetinväestönsuoja Kirsikkapolku 1, 02450 Sundsberg Y-tunnus:

Lisätiedot

Turun Pursiseura ry SATAMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA

Turun Pursiseura ry SATAMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA Turun Pursiseura ry SATAMAN TURVALLISUUS- JA PELASTUSSUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Error! Bookmark not defined. 1. Ennakoitavat vaara-tilanteet (määräävät pelastussuunnitelman yksityiskohtaisen

Lisätiedot

SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA

SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 1. Ennakoitavat vaaratilanteet 5 sisäiset riskit 5 ulkopuolelta uhkaavat vaarat 5 2. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 5 3. Poistumis-

Lisätiedot

Ensiaputilanteiden opas

Ensiaputilanteiden opas Ensiaputilanteiden opas Sisällys Johdanto... 3 Ensiapuvalmius työpaikalla... 4 2.2 Ensiavun koulutusohjelmat... 4 Pelastustoimi... 6 2.1. Lääkinnällinen pelastustoimi... 7 2.2. Porrastettu ensihoitojärjestelmä...

Lisätiedot

Hyviä oppimis- ja lukuhetkiä ensiavun merkeissä! Milka ja Niina-Elisa

Hyviä oppimis- ja lukuhetkiä ensiavun merkeissä! Milka ja Niina-Elisa Ensiapuopas poronhoitotyöhön 3 JOHDANTO Tilastojen mukaan poronhoitajien tapaturmat ovat nousussa. Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen (Mela) tulleiden tapaturmailmoitusten perusteella poronhoitajille

Lisätiedot

työturvallisuus Ensiapua maatalousyrittäjille

työturvallisuus Ensiapua maatalousyrittäjille työturvallisuus a maatalousyrittäjille Yleistä Tämä esite on tarkoitettu maatalousyrittäjille ensiavun itseopiskeluun, ensiapukursseille sekä tietojen ylläpitoon. Esitteessä on kuvattu ensiaputilanteita

Lisätiedot

KODIN TURVAOPAS. Ota tämä talteen

KODIN TURVAOPAS. Ota tämä talteen KODIN TURVAOPAS Ota tämä talteen 112 TURVAOPAS JOKAISEEN KOTIIN Kodin turvaoppaasta saat ohjeita ja neuvoja muun muassa kotitapaturmien ja tulipalojen estämiseksi sekä rikoksien ehkäisemiseksi. Jos vahinko

Lisätiedot

SÄHKÖALAN TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS. Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden TOIMINTAOHJE 2013

SÄHKÖALAN TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS. Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden TOIMINTAOHJE 2013 SÄHKÖALAN TOISEN ASTEEN AMMATILLINEN KOULUTUS Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden TOIMINTAOHJE 2013 TOIMINTAOHJEEN TAVOITE JA TARKOITUS 3 Toimintaohje 2013 on laadittu sähköalan ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Babysense II.doc - 1-4.9.2007

Babysense II.doc - 1-4.9.2007 Babysense II.doc - 1-4.9.2007 Babysense II - Imeväisikäisten apnea-monitori Pakkauksen sisältö Käyttöohje - keskusyksikkö - ripustuskoukku - 2kpl valvontalevyjä - jatkokaapeli Y-liittimellä - suomenkielinen

Lisätiedot

ENSIAPUKOULUTUSTA LOIMAAN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY:LLE OMAISHOITAJAVIIKOLLA

ENSIAPUKOULUTUSTA LOIMAAN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY:LLE OMAISHOITAJAVIIKOLLA 1 SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO, KAUPAN JA TERVEYDEN YKSIKKÖ Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ensihoidonkoulutusohjelma ens/opso Hirvensalo Arto Opinnäytetyö Marraskuu 2009 ENSIAPUKOULUTUSTA

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMAN LIITTEET - As Oy Ristikukkula, Kohmankaari 2 28 1. TALOT 20 ja 28

PELASTUSSUUNNITELMAN LIITTEET - As Oy Ristikukkula, Kohmankaari 2 28 1. TALOT 20 ja 28 PELASTUSSUUNNITELMAN LIITTEET - As Oy Ristikukkula, Kohmankaari 2 28 1 TALOT 20 ja 28 Liitteissä on vaara- ja onnettomuustilanteisiin liittyviä toimintaohjeita, joita jokainen asukas voi kopioida omiin

Lisätiedot

ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA

ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA OPPITUNTI 3: ONNETTOMUUDEN SEURAUKSIA VOI RAJOITTAA OPPITUNNIN KUVAUS JA OHJEET Copyright: 2014 SPEK, Tekstit: Eevi-Kaisa Yrjölä, Ulkoasu: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopiointirajoitus:

Lisätiedot

1 2 Alkusanat Vuosittain Suomessa noin 8000 lasta saa sairaalahoitoa vakavan vamman tai loukkaantumisen vuoksi. Tapaturmat ovatkin yksi 1-14-vuotiaiden lasten yleisimpiä kuolinsyitä. Kotona tai kotiympäristössä

Lisätiedot

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun

Turvallisesti kotona. Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun Turvallisesti kotona Ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun SUURONNETTOMUUS KESKUUDESSAMME Suuronnettomuus pysäyttää aina. Kuitenkin joka vuosi maassamme sattuu suuronnettomuutta vastaava

Lisätiedot

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A

HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A HAAPA-KIMOLA Maakansa, Iitti TURVALLISUUSSUUNNITELM A - Päivitetty 18.12.2014 2, (16) S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 YLEISTÄ 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA 2.1 Riskienarviointi 2.2 Turvallisuuskävelyt

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2012 ASUNTOKOHDE AURANHELMI PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTOKOHDE AURANHELMI Veistämönkuja 4, 20100 TURKU Turun Ylioppilaskyläsäätiö Sivu 1 Auranhelmen pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa

Lisätiedot

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005

Holman koulun turvallisuussuunnitelma. Päivitetty huhtikuussa 2005 Holman koulun turvallisuussuunnitelma Päivitetty huhtikuussa 2005 Sisältö 1. Tavoite 2. Toimitilat ja niiden käyttäjät Toimitilat Henkilöstö Turvallisuusorganisaatio 3. Koulun normaaliajan turvallisuus

Lisätiedot

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ

PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ PAINELUELVYTYSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOHJEET FI LUCAS TM -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet 100901-08 Versio A, voimassa alkaen julkaisusta CO J2665 2014 Jolife AB LUCAS 2 -paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 04.09.2015 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille

Turvallisuusasiakirja Ohjelmapalveluyrityksille Ohjelmapalveluyrityksille Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (468/2003 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen (787/2003 9 ja 10 ) sekä sisäasiainministeriön määräykseen yritysten ja laitosten suojelujärjestelyistä

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2011 ASUNTOKOHDE YLIOPPILASKYLÄ

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2011 ASUNTOKOHDE YLIOPPILASKYLÄ PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 2011 ASUNTOKOHDE YLIOPPILASKYLÄ Inspehtorinkatu 1, 20540 TURKU Turun Ylioppilaskyläsäätiö Sivu 1 Ylioppilaskylän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Paineluelvytysjärjestelmä

Käyttöohjeet. Paineluelvytysjärjestelmä Paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet FI www.lucas-cpr.com Valmistaja: JOLIFE LUCAS TM- paineluelvytysjärjestelmä Käyttöohjeet 100666-00 E, Voimassa alkaen CO J2397, 2009 JOLIFE AB 2 Kiitos, että valitsit

Lisätiedot

UINTI- JA HENGENPELASTUS- KOULUTUS

UINTI- JA HENGENPELASTUS- KOULUTUS UINTI- JA HENGENPELASTUS- KOULUTUS Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. UINTI- JA HENGENPELASTUSKOULUTUKSEN

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

kesäaction Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto KESÄ-ACTION Nuorille maksutonta toimintaa liikunnan parissa - biitseillä - ulkona auringossa.

kesäaction Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto KESÄ-ACTION Nuorille maksutonta toimintaa liikunnan parissa - biitseillä - ulkona auringossa. Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto kesäaction KESÄ-ACTION Nuorille maksutonta toimintaa liikunnan parissa - biitseillä - ulkona auringossa. Sisällys OHJEET ERILAISIA ONNETTOMUUS- JA VAHINKOTILANTEITA

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Ohjaajan Käsikirja

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry. Ohjaajan Käsikirja Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry Ohjaajan Käsikirja Päivitetty 21.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 1. JÄSENMAKSUT 2. PALKKA-ASIAT 3. OHJAAJAN VASTUU 4. VUOSITILASTO 5. TOIMINTAKAUSI 6. TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot