MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 5/2015 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 5/2015 Kirkkoneuvosto 25.8.2015"

Transkriptio

1 KIRKKONEUVOSTO Kokous 5/2015 Aika Tiistai klo Paikka Seurakuntakeskus Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Panu Karjalainen, varapuheenjohtaja Matti Kemppainen Eveliina Mäenpää Inga Nikander Matti Nykänen Liisa Torniainen Varajäsenet Muut läsnä olleet 72 Kokouksen avaus Jaana Partio, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Jaakola, talouspäällikkö Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta. 74 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo Ehdotus: Kirkkoneuvosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olisivat Ari Hartonen ja Kristiina Häkkänen. Kirkkoneuvosto päättää, että pöytäkirja pidetään nähtävillä taloustoimistossa Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Ari Hartonen ja Kristiina Häkkänen. ja päätettiin nähtävillä olo esityksen mukaisesti. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta.

2 75 Kirkkovaltuuston päätösten täytäntöön pano Selvitys: Kirkkoneuvosto panee täytäntöön valtuuston tekemät päätökset. Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset :t /2015 on tehty laillisessa järjestyksessä, ja ne voidaan panna täytäntöön. Todettiin. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta.

3 76 Hautausmaakatselmus Kirkkoneuvosto tekee ennen kokousta katselmuksen seurakunnan hautausmaille, ja kokouksessa kirjataan havainnot katselmuksesta ja tehdään mahdollisesti tarvittavat päätökset. Ennen kokousta suoritetusta hautausmaakatselmuksesta todetaan seuraavaa: Molemmilla hautausmailla muutamia poistettavia puita. Uudella hautausmaalla istutetaan poistettujen puiden tilalle ja suurempiin aukkoihin muutamia havupuita. Sirottelualueen heinikkoa siistittävä. Muualle haudattujen muistomerkki viimeistellään. Partsimaalla kirkon ja hautausmaan välistä puustoa harvennetaan. Toivolassa sijaitsevan yksityisen hautausmaan hoitoa selvitellään. Muutamia vanhoja hoitamattomia hautoja siistitään kirkolla. Hautausmaiden yleisilme oli kiitettävä. Kirkkoneuvosto kiittää hautausmaatyöntekijöitä hyvästä hoidosta.

4 77 Talous- ja toimintasuunnitelman ohjeistus ja aikataulu Kirkkoneuvosto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista varten seuraavat laatimisperiaatteet ja aikataulun: - toimintasuunnitelma laaditaan työaloittain (kustannuspaikoittain) oheisen lomakkeen mukaisesti, hyödyntäen työalojen perustoimintokuvausten teossa mm. aiemmin kootun työkansion sisältöä. - perustoimintokuvauksissa huomioidaan Pertunmaan seurakunnan liittyminen seurakuntaamme. - työalat määrittelevät 1-2 painopistettä seuraavalle vuodelle. Painopisteet voivat olla osin samoja kuin tälle vuodelle. - talousarviomäärärahat pyritään pitämään tämänvuotisella tasolla, ja niissä hyödynnetään tämän vuoden talousarviota ja alkuvuoden toteutumatietoja (7/2015 tai 8/2015 tilannetta). - työalojen tehtävä ehdotuksensa toimintasuunnitelmaksi ja talousarviomäärärahaehdotuksensa (tarvikkeet ja palvelut) mennessä. - Pertunmaan kappeliseurakunnalle osoitettavasta määrärahasta tekee ehdotuksen Pertunmaan seurakunta, saman aikataulun mukaisesti. - taloustoimisto hoitaa palkkojen budjetoinnin, huomioiden myöskin tulevan Pertunmaan kappeliseurakunnan palkat. - kirkkoneuvostolle TTS -esitys pyritään saamaan loka-marraskuun vaihteessa. Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta.

5 78 Yhteisöjäsenyys, Medialähetys Sanansaattajat Selvitys: Ote Medialähetys Sanansaattajat ry:n säännöistä 2 : Yhdistyksen oppiperustana on Pyhä Raamattu ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjat. Yhdistyksen tarkoituksena ovat oppiperustansa mukaisesti toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä levittämällä maailmaan kaikkivaltiaan Jumalan avulla Raamatussa ilmoitettua evankeliumia ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta ihmisille pelastukseksi sekä syventää kristittyjen hengellistä elämää ja ohjata heitä lähetysvastuuseen. Sansan missio, toiminta-ajatus ja visio 2015 Missio Evankeliumin sana Jeesuksesta Kristuksesta kaikille kansoille uskon syntymiseksi ja Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon vahvistukseksi. Toiminta-ajatus Evankeliumin välittäminen kustannustehokkaasti erityisesti sähköisten viestimien avulla kansoille, joita on muuten vaikea tavoittaa. Teemme medialähetystyötä yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten kumppanien kanssa kokonaisvaltaisen lähetystehtävän toteutumiseksi. Visio 2015 Seurakunnat pitävät medialähetystyötä olennaisena osana työtään. Yhä useampi kristitty on sitoutunut medialähetystyöhön Sansan kautta. Tämän seurauksena evankeliumi tulee kahden miljardin ihmisen ulottuville erityisesti Atlantilta Tyynelle merelle ulottuvalla leveyspiirien 10 ja 40 välisellä vyöhykkeellä. Tällä alueella asuu suurin osa ihmisistä, jotka eivät vielä tunne Jeesusta Kristusta. Kirkkoherran esitys: Esitän kansainvälisen työryhmän esityksestä, että Mäntyharjun seura kunta hakee yhteisöjäsenyyttä Medialähetys sanansaattajista. Sansan jäsenmaksu on 150 / vuosi. Sitä ei peritä yhteistyösopimuksen tehneiltä seurakunnilta. Mäntyharjun seurakunnalla on yhteistyösopimus Sansan kanssa (Vasavinkielinen radiotyö Intiassa). Päätettiin esityksen mukaisesti.

6 79 Yhteisöjäsenyys, Suomen Pipliaseura Selvitys: Yhteisöjäsenyys Suomen Pipliaseura: Kutsu raamattutyöhön on kutsu kumppanuuteen saman pöydän äärellä. Kutsu yhteisöjäseneksi on kutsu ohjaamaan raamattutyön suuntaa. Suomen Pipliaseura kokoaa kirkkoja yhteisen tehtävän toteuttamiseen. Seuran jäseninä on lukuisa joukko kirkkoja, Suomen ev. lut. kirkon seurakuntia ja alueellisia yhdistyksiä. Suomen Pipliaseuran jäsenenä seurakunnalla on oikeus lähettää yksi äänivaltainen edustaja seuran vuosikokoukseen. Seurakunta liittyy jäseneksi ilmoittamalla päätöksestään Suomen Pipliaseuran hallitukselle, joka tekee päätöksen jäseneksi ottamisesta. Seurakunnan jäsenmaksu on 333. Sitä ei kuitenkaan peritä, jos seurakunnan lähetyskannatus Suomen Pipliaseuran kautta ylittää tuon summan. Tähän lasketaan mukaan sekä talousarviovarat että vapaaehtoinen kannatus. Kirkkoherran esitys: Esitän kansainvälisen vastuun työryhmän esittämänä, että Mäntyharjun seurakunta hakee yhteisöjäsenyyttä Suomen Pipliaseuralta. Pipliaseuran jäsenmaksu on 333 / vuosi. Jäsenmaksua ei peritä seurakunnan lähetyskannatuksen ylittäessä tuon summan (Mäntyharjun seurakunnan talousarviokannatus Pipliaseuralle on 3700 ).

7 80 Yhteistyösopimus/nimikkosopimus, Suomen Pipliaseuran Etelä-Amerikan työhön Selvitys: Suomen Pipliaseuran työ Etelä-Amerikassa Etelä-Amerikan maissa esim. Argentiinassa, Boliviassa ja Meksikossa on käynnissä useita alkuperäiskielten raamatunkäännös- ja lukutaitohankkeita. Raamatunkäännöshankkeisiin liittyy raamattuäänitteiden ja lukutaitomateriaalin tuottamista muun muassa koulujen äidinkielisen opetuksen tueksi. Alkuperäiskansoista tulevien raamatunkääntäjien koulutusohjelma toimii Perussa ja Costa Ricassa. Koulutus vaikuttaa monin tavoin opiskelijoidenkielikuntien ja kirkkojen hyväksi. Raamatunkäännökset ovat korkeatasoisia ja palvelevat seurakuntia sekä yksityisiä kristittyjä. Oman kielen ja kulttuurin arvostus nousee. Ihmisten kyky osallistua yhteisöään koskevaan päätöksentekoon kasvaa ja kamppailu köyhyyttä ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan vahvistuu. Lukutaitohankkeiden käynnistämiseen löytyy uutta osaamista Kirkkoherran esitys: Esitän kansainvälisen vastuun työryhmän esityksestä, että Mäntyharjun seurakunta solmii Suomen Pipliaseuran kanssa yhteistyösopimuksen (nimikkosopimus) Pipliaseuran Etelä-Amerikan työtä varten. Esitän, että seurakunta käyttää yhteistyösopimukseen Suomen Pipliaseuran saamat lähetyksen talousarviomäärärahat 3700 / vuosi.

8 81 Kirkon suunnittelusopimus, maalaustyöt Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteen mukaisesti maalaustöiden suunnittelusopimuksen (konsulttisopimus/rakennuskonsultointi Treudhardt Oy), mikä on alistettu pääsuunnittelija arkkitehti Ulla Raholan alaisuuteen ja vastuulle (tarjouksen mukaisesti). 82 Kirkon suunnittelusopimus, rakennesuunnittelija Selvitys: Pääsuunnittelijan Ulla Raholan mielestä hankkeessa rakennesuunnittelijan tarve on suht vähäinen mutta tärkeä. Kirkkoneuvosto päättää valita rakennesuunnittelijaksi Juhani Pentinmikon Pentinmikko Oy:stä, ja alistaa hänen kanssaan tehtävän konsulttisopimuksen pääsuunnittelijan alaisuuteen ja vastuuulle.

9 83 Kirkon remontin projektipäällikkö/valvoja Kirkkoneuvosto käy keskustelua asiasta ja päättää periaatteista projektipäällikön ja valvojan valinnan suhteen. Käytiin keskustelua, ja valmistellaan asiaa seuraavaan kokoukseen.

10 84 Palkkausasioita Selvitys: Viime syksyn yt-neuvottelujen yhteydessä seurakuntapuutarhurin virka lakkautettiin ja perustettiin seurakuntamestarin virka, mihin kirkkoneu vosto siirsi seurakuntapuutarhurin viran haltijan. Haudankaivaja jää eläkkeelle ja jatkaa uudessa työsuhteessa 1.9. alkaen, kirkkoneuvoston edellisen kokouksen päätösten mukaisesti. Kirkkoneuvoston tulee määritellä niin uuden seurakuntamestarin viran, kuin viranhaltijankin palkka, sekä päättää haudankaivajan palkka 1.9. alkaen. Kirkkoneuvosto päättää seurakuntamestarin ja haudankaivajan palkat ytneuvottelujen yhteydessä sovitusti ja edellisessä kokouksessa todettujen kit:in ohjeiden perusteella oheisen liitteen mukaisesti.

11 85 Lankaniemen myrskyvahinko Selvitys Lauantai-iltana 8.8. ukkosmyrsky ja voimakas tuuli kaatoi puita Lankaniemen leirikeskuksen ympäristössä. Yksi suuri puu kaatui päärakennuksen majoitusosan päälle, särkien kattoa noin 5 6 metrin alueelta. Kattotiilet särkyivät, räystäslaudoitus ja vesikouru vaurioitui. Muutama tiilikaton kannake katkesi ja sadevesi kasteli jonkin verran katon eristeitä. Palokunta raivasi puun pois katolta, ja talouspäällikkö tilasi metsänhoitoyhdistyksen metsurin seuraavaksi aamuksi kaatamaan ja katkomaan muut vaarallisesti osin pystyyn jääneet ja katkenneet puut. Vahingosta on tehty ilmoitus vakuutusyhtiölle, ja vahinkoa korjaamaan on pyydetty Rakennuspiste Ahola, joka on luvannut aloittaa korjauksen parin viikon sisällä. Kirkkoneuvosto toteaa vahingon tiedoksi ja hyväksyy Rakennuspiste Aholan korjaamaan vahingot. Muutoksenhakuohjeet:

12 86 Tiedotusasiat: Kirkkoneuvosto toteaa tiedoksi: - saatu lahjoitus - viranhaltijapäätökset o kirkkoherra /2015 o talouspäällikkö 11-12/ sivutoimilupa/erik Liljeström - luottamushenkilökoulutus Imatralla rakennustoimikunnan kokousmuistio 2/ kiitokset onnistuneesta Partsimaan kirkon 50-vuotisjuhlasta ja laulutrion esityksestä Todettiin tiedoksi, ja vahvistettiin khran viranhaltijapäätös nro 21/2015. Muutoksenhakuohjeet: Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta. 87 Kolehtisuunnitelma syys-joulukuu Kirkkoherran esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kolehtisuunnitelman loppuvuodelle oheisen liitteen mukaisesti. Hyväksyttiin.

13 88 Valitusosoitus Puheenjohtaja antaa seuraavan valitusosoituksen: Pykälien 72-75, 77, 86 ja osalta ei voi tehdä valitusta, koska asia koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälien 76, ja 87 osalta voidaan tehdä kirkkoneuvostolle oikaisuvaatimus. Valitusosoitus annettiin. Muutoksenhakuohjeet: Päätökseen ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa hakea muutosta. 89 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Mäntyharju Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Sihteeri Risto Jaakola Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Mäntyharju Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Tämä pöytäkirja on ollut julkisesti nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla ajalla. / - / 2015 Ann-Maarit Joenperä, kirkkoherra