3. osasto L 08/16911 Käräjätuomarit Jouko Räsänen Jussi Sippola Riikka Rask

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3. osasto 28.11.2013 L 08/16911 Käräjätuomarit Jouko Räsänen Jussi Sippola Riikka Rask"

Transkriptio

1 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 3. osasto L 08/16911 Käräjätuomarit Jouko Räsänen Jussi Sippola Riikka Rask Kantaja Vastaajat Asia Suomen valtio / Liikennevirasto Lemminkäinen Oyj VLT Trading Oy:n konkurssipesä (ent. Valtatie Oy) Skanska Asfaltti Oy SA-Capital Oy Rudus Asfaltti Oy NCC Roads Oy Interasfaltti Oy, purkautunut, jatketussa selvitystilassa Super Asfaltti Oy Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus Vireille

2 2 Sisällysluettelo 1. ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA KANNE Vaatimukset Perusteet VASTAUKSET Lemminkäinen Oyj Vastaus ja vaatimukset Perusteet VLT Trading Oy:n konkurssipesä Vastaus ja vaatimukset Perusteet Skanska Asfaltti Oy Vastaus ja vaatimukset Perusteet SA-Capital Oy Vastaus ja vaatimukset Perusteet Rudus Asfaltti Oy Vastaus ja vaatimukset Perusteet NCC Roads Oy Vastaus ja vaatimukset Perusteet Interasfaltti Oy, purkautunut, jatketussa selvitystilassa Vastaus ja vaatimukset Perusteet Super Asfaltti Oy Vastaus ja vaatimukset Perusteet VASTAAJIEN PÄÄKÄSITTELYN AIKANA ESITTÄMÄ UUSI VASTUSTAMISPERUSTE Valtion osallistuminen KHO:n päätöksessä todettuun valtion urakoita koskevaan kilpailunrajoitukseen ja tietoisuus siitä Näytönarvioinnin lähtökohdat Merkitys vastuuperusteiden kannalta Merkitys vanhentumisväitteen kannalta Merkitys valtion esittämien pätemättömyys- ja kohtuuttomuusväitteiden kannalta Merkitys Skanska Asfaltin sovitteluvaatimuksen kannalta Merkitys Skanska Asfaltin reklamaatioväitteen kannalta SA-Capitalin ja Super Asfaltin (toissijainen) vaatimus...173

3 4.9 Suomen valtio vastaa kaikilta osin valtion osallisuudesta KHO:n päätöksessä todettuun valtion töitä koskevaan kilpailunrajoitukseen VALTION VASTAUS VASTAAJIEN PÄÄKÄSITTELYN AIKANA ESITTÄMÄÄN UUTEEN VASTUSTAMISPERUSTEESEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU A OIKEUDENKÄYNTIVÄITTEET Vaatimus jättää kanne tutkimatta kilpailunrajoituslakiin perustuvilta osin Kielletty kanteen muutos (NCC Roads ja Interasfaltti) NCC Roadsin ja Interasfaltin vaatimus ja valtion vastaus perusteineen Käräjäoikeuden ratkaisu perusteineen B. PÄÄASIAA KOSKEVAN RATKAISUN PERUSTELUT VALTION OSALLISTUMINEN KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESSÄ TODETTUUN KILPAILUNRAJOITUKSEEN TAI TIETOISUUS SIITÄ Taustaa Näyttötaakasta Valtio toimijana asfalttimarkkinoilla Tielaitosuudistus vuosina Tielaitoksen sisäinen jako hallintoon ja tuotantoon vuosina Tiehallinto ja Tieliikelaitos alkaen Tielaitosuudistuksen valmistelu Käräjäoikeuden johtopäätökset koskien valtion tienpidon organisointia Valtion päällystystoiminnan ja tielaitosuudistuksen kokonaisarviointi Tieliikelaitoksen ja valtion välisen suhteen arviointi Näyttö koskien valtion tietoisuutta ja/tai osallistumista korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä todettuun menettelyyn Kilpailuviraston selvitykset koskien Tieliikelaitosta Henkilötodistelu Kirjalliset todisteista ja niihin liittyvästä henkilötodistelusta ilmenevät seikat Neuvottelu Muu yhteydenpito Tielaitoksen sisäinen markkinaselvitys Johtopäätökset valtion osallistumisesta ja tietoisuudesta koskien asfalttikartellia Osallistuminen kartelliin vuodesta Tietoisuus kartellista ennen vuotta Käräjäoikeuden johtopäätös Valtion toiminnan ja tietoisuuden merkitys valtion vahingonkorvausoikeuden kannalta OIKEUDENKÄYNTIKULUT Vastaajien vaatimat oikeudenkäyntikulut perusteineen Lemminkäinen Oyj VLT Trading Oy:n konkurssipesä Skanska Asfaltti Oy SA-Capital Oy NCC Roads Oy ja Interasfaltti Oy, purkautunut, jatketussa selvitystilassa Rudus Asfaltti Oy Super Asfaltti Oy

4 2.2 Valtion vastaus Lemminkäinen Oyj VLT Trading Oy:n konkurssipesä Skanska Asfaltti Oy SA-Capital Oy NCC Roads ja Interasfaltti Oy, purkautunut, jatketussa selvitystilassa Rudus Asfaltti Oy Super Asfaltti Oy Käräjäoikeuden ratkaisu koskien oikeudenkäyntikulujen määrää Yleisperustelut ja arvioinnin lähtökohta Oikeustieteelliset asiantuntijalausunnot Asianosaiskulut Lemminkäinen Oyj VLT Trading Oy:n konkurssipesä Skanska Asfaltti Oy SA-Capital Oy NCC Roads Oy ja Interasfaltti Oy, purkautunut, jatketussa selvitystilassa TUOMIOLAUSELMA MUUTOKSENHAKU

5 5 1. ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä numero 08/34276 jättänyt kanteen lepäämään. Vastaajat ovat, Super Asfaltti Oy:tä (jäljempänä Super Asfalttia) lukuun ottamatta, vastauksissaan vaatineet, että käräjäoikeus antaa välituomion erinäisistä kysymyksistä. Käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä numero hylännyt vastaajien vaatimuksen antaa välituomio vaadituista kysymyksistä. Käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä numero 11/35172 hylännyt Interasfaltti Oy:n (Interasfaltti) vaatimuksen jättää valtion kanne Interasfalttiin kohdistuvilta osin tutkimatta Interasfaltin asianosaiskelpoisuuden puuttumisen perusteella. Käräjäoikeus on tehdyllä päätöksellä numero 11/49638 tehnyt asiakirjojen esittämisvelvollisuutta koskevan päätöksen, jossa käräjäoikeus on velvoittanut Lemminkäisen ja Tempo Economicsin toimittamaan kantajan vaatiman aineiston sekä hylännyt Lemminkäinen Oyj:n Liikennevirastoon kohdistaman vaatimuksen. Valtio on valmisteluistunnossa muuttanut Lemminkäiseen kohdistamiaan vaatimuksia. Lemminkäinen on vaatinut, että valtion esittämät uudet vaatimukset jätetään tutkimatta katsoen, että kyse oli oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 :n 1 momentissa tarkoitetusta kielletystä kanteenmuutoksesta. Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä numero 12/66146 hylännyt Lemminkäisen vaatimuksen jättää uudet vaatimukset tutkimatta. Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä numero 12/19031 kehottanut kantajia täyttämään oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 20 :n 1 momentissa tarkoitetut velvollisuutensa mennessä uhalla, että määräajan jälkeen kantaja ei saa vedota uuteen vaatimukseen tai seikkaan taikka ilmoittaa uutta todistetta, ellei kantaja saata todennäköiseksi, että hänen menettelynsä johtuu pätevästä syystä. Käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä numero 12/23576 yhdistänyt päätöksestä ilmenevät kanteet käsiteltäväksi samassa oikeudenkäynnissä.

6 Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä numero 12/23575 kehottanut vastaajia täyttämään oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 20 :n 1 momentissa tarkoitetut velvollisuutensa mennessä uhalla, että määräajan jälkeen vastaaja ei saa vedota uuteen vaatimukseen tai seikkaan taikka ilmoittaa uutta todistetta, ellei vastaaja saata todennäköiseksi, että hänen menettelynsä johtuu pätevästä syystä. 6 Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä nro 12/57828 hylännyt useita Skanska Asfaltti Oy:n (Skanska Asfaltti) tekemiä oikeudenkäyntiväitteitä, joissa on ollut kysymys siitä, onko muun muassa Suomen valtion pääkäsittelyssä esittämissä väitteissä ollut kysymys uusista seikoista, jotka olivat vasta pääkäsittelyssä esitettyinä prekludoituneet. Käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä numero 13/1195 hylännyt valtion vaatimuksen siitä, että Skanska Asfaltin, SA-Capital Oy:n (SA-Capital), Super Asfaltin, Lemminkäisen, NCC Roads Oy:n (NCC Roads), Interasfaltin, Rudus Asfaltti Oy:n (Rudus Asfaltti) esittämät väitteet Tielaitos tuotannon / Tieliikelaitoksen kuulumisesta tai mahdollisesta kuulumisesta kartelliin sekä siitä, että valtio olisi tiennyt kartellista jo aikaisemmin kuin, mitä vastaajat olivat ennen niille asetettua prekluusiota väittäneet, olivat prekludoituneet. Käräjäoikeus on tekemällään päätöksellä numero 13/17914 erottanut tekemällään päätöksellä nro 12/23576 samassa oikeudenkäynnissä käsiteltäviksi yhdistämänsä kanteet käsiteltäviksi erillisinä asioina.

7 7 2. KANNE 2.1 Vaatimukset Valtio on vaatinut, että käräjäoikeus velvoittaa vastaajat suorittamaan valtiolle seuraavasti: 1. Lemminkäisen 1.1.) euroa, minkä määrän suorittamiseen VLT Trading Oy:n konkurssipesä (konkurssipesä) on velvoitettava yhteisvastuullisesti osallistumaan ,42 euron osalta; 1.2.) Lemminkäisen korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä ,12 eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä ,38 eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä ,05 eurolle lukien tai toissijaisesti haasteen tiedoksiannosta lukien; 1.3) Lemminkäisen tuottokorkoa tai tuottokorkoa vastaavaa vahingonkorvausta eurolle ensisijaisesti Lemminkäisen tilinpäätöstiedotteen mukaisen oman pääoman tuoton mukaan, kuitenkin enintään euroa, seuraavasti: - vuodelta ,1 prosenttia

8 8 - vuodelta prosenttia - vuodelta ,1 prosenttia - vuodelta ,6 prosenttia - vuodelta ,6 prosenttia - vuodelta ,9 prosenttia - vuodelta ,4 prosenttia - vuodelta ,4 prosenttia - vuodelta ,7 prosenttia - vuodelta ,9 prosenttia - vuodelta ,5 prosenttia - vuodelta ,2 prosenttia - vuodelta ,5 prosenttia - vuodelta ,2 prosenttia, tai toissijaisesti Lemminkäisen oman pääoman tuoton mukaan, kuitenkin enintään euroa, seuraavasti: - vuodelta ,1 prosenttia - vuodelta ,2 prosenttia - vuodelta ,7 prosenttia - vuodelta ,1 prosenttia - vuodelta ,0 prosenttia - vuodelta ,8 prosenttia - vuodelta ,5 prosenttia - vuodelta ,9 prosenttia - vuodelta ,5 prosenttia - vuodelta ,7 prosenttia - vuodelta ,8 prosenttia - vuodelta 2006 (-0,4) prosenttia - vuodelta 2007 (-26,8) prosenttia - vuodelta ,5 prosenttia kolmassijaisesti korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan, kuitenkin enintään euroa, tai neljässijaisesti korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan, kuitenkin enintään euroa; Tuottokorko lasketaan kunkin urakkasopimuksen sopimusvuoden lopusta lukien kullekin erälle seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien

9 9 siihen saakka kunnes oikeus viivästyskorkoon on syntynyt; sekä 1.4.) Lemminkäisen korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa tuottokorolle samasta ajankohdasta lukien kuin pääomalle seuraavasti kohdasta 1.1.) ilmenevällä tavalla: Ensisijainen tuottokorkovaatimus: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien Toissijainen tuottokorkovaatimus: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien

10 10 - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien Kolmassijainen tuottokorkovaatimus: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukein - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien Neljässijainen tuottokorkovaatimus: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien

11 11 - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien tai toissijaisesti haasteen tiedoksiantoon mennessä kertyneelle määrälle haasteen tiedoksiannosta lukien seuraavasti: - ensisijaisessa tuottokorkovaatimuksessa eurolle, - toissijaisessa tuottokorkovaatimuksessa eurolle, - kolmassijaisessa tuottokorkovaatimuksessa (ei toissijaisen ylittävälle laskennalliselle eurolle vaan enintään samalle kuin toissijaiselle) eurolle ja - neljässijaisessa tuottokorkovaatimuksessa eurolle; 1.5.) euroa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen lukien; 1.6.) tuottokorkoa tai tuottokorkoa vastaavaa vahingonkorvausta kohdassa 1.5.) tarkoitetulle määrälle ensisijaisesti Lemminkäisen tilinpäätöstiedotteiden mukaisen oman pääoman tuoton mukaan, kuitenkin enintään euroa, kohdassa 1.3.) kerrottujen ensisijaisten korkoprosenttien mukaan laskettuna sekä - vuodelta 2009 (-7,4) prosentilla, - vuodelta ,4 prosentilla ja - vuodelta ,5 prosentilla, toissijaisesti Lemminkäisen oman pääoman tuoton mukaan, kuitenkin enintään euroa, kohdassa 1.3) kerrottujen toissijaisten korkoprosenttien mukaan laskettuna sekä vuodelta ,3 prosentilla,

12 12 vuodelta ,3 prosentilla ja vuodelta 2011 (-5,0) prosentilla, kolmassijaisesti korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan, kuitenkin enintään euroa, tai neljässijaisesti korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan, kuitenkin enintään euroa ,52 eurolle lukien ,68 eurolle lukien ,48 eurolle lukien ,73 eurolle lukien ,31 eurolle lukien ,02 eurolle lukien ,45 eurolle lukien ,66 eurolle lukien siihen saakka kunnes oikeus viivästyskorkoon on syntynyt; sekä 1.7.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kohdassa 1.6.) tarkoitetulle tuottokorolle lukien kohdasta 1.1.) ilmenevällä tavalla; 2.) Lemminkäisen ja konkurssipesän yhteisvastuullisesti 2.1.) euroa, minkä määrän suorittamiseen NCC Roads on velvoitettava yhteisvastuullisesti osallistumaan euron osalta; 2.2.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 2.2.1) konkurssipesä seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien tai toissijaisesti haasteen tiedoksiannosta lukien, minkä viivästyskoron maksamiseen ) Lemminkäinen ja NCC Roads on velvoitettava yhteisvastuullisesti konkurssipesän kanssa osallistumaan siltä osin kuin sitä on kertynyt eurolle haasteen tiedoksiannosta lukien ja eurolle lukien, sekä

13 ) Lemminkäinen on velvoitettava yhteisvastuullisesti konkurssipesän kanssa osallistumaan siltä osin kuin sitä on kertynyt eurolle lukien; 2.3.) euroa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen lukien; 3.) Lemminkäisen ja Skanska Asfaltti yhteisvastuullisesti 3.1.) ,10 euroa, minkä määrän suorittamiseen konkurssipesä on velvoitettava yhteisvastuullisesti osallistumaan ,24 euron osalta; 3.2.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen ) Skanska Asfaltti seuraavasti: - yhteensä ,03 eurolle lukien - yhteensä ,60 eurolle lukien - yhteensä ,15 eurolle lukien - yhteensä ,32 eurolle lukien - yhteensä ,04 eurolle lukien - yhteensä ,00 eurolle lukien - yhteensä ,39 eurolle lukien - yhteensä ,49 eurolle lukien - yhteensä ,29 eurolle lukien - yhteensä ,06 eurolle lukien - yhteensä ,05 eurolle lukien - yhteensä ,48 eurolle lukien - yhteensä ,22 eurolle lukien tai toissijaisesti haasteen tiedoksiannosta lukien; ) minkä viivästyskoron maksamiseen Lemminkäinen on velvoitettava yhteisvastuullisesti Skanska Asfaltin kanssa osallistumaan siltä osin kuin sitä on kertynyt eurolle haasteen tiedoksiannosta lukien ja eurolle lukien; 3.3.) euroa korkolain 4 :n 1 momentin viivästyskorkoineen lukien; 4.) Lemminkäisen, SA-Capitalin ja konkurssipesän yhteisvastuullisesti 4.1.) euroa; 4.2.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen ) SA-Capital seuraavasti:

14 14 - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien tai toissijaisesti haasteen tiedoksiannosta lukien; ) minkä viivästyskoron maksamiseen Lemminkäinen on velvoitettava yhteisvastuullisesti SA-Capitalin kanssa osallistumaan siltä osin kuin sitä on kertynyt eurolle haasteen tiedoksiannosta lukien, eurolle lukien ja eurolle lukien; 4.3.) euroa korkolain 4 :n 1 momentin viivästyskorkoineen lukien; 5.) Lemminkäisen, Rudus Asfalttin ja konkurssipesän yhteisvastuullisesti 5.1.) euroa; 5.2.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen ) Rudus Asfaltti seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien tai toissijaisesti haasteen tiedoksiannosta lukien, ) minkä viivästyskoron maksamiseen Lemminkäinen on velvoitettava yhteisvastuullisesti Rudus Asfaltin kanssa osallistumaan siltä osin kuin sitä on kertynyt eurolle haasteen tiedoksiannosta lukien ja eurolle lukien; 6.) Lemminkäisen, Interasfaltin, NCC Roadsin ja konkurssipesän yhteisvastuullisesti

15 ) euroa 6.2.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen ) Interasfaltti ja NCC Roads yhteisvastuullisesti seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien tai toissijaisesti haasteen tiedoksiannosta lukien, ) minkä viivästyskoron maksamiseen Lemminkäinen on velvoitettava yhteisvastuullisesti Interasfaltin ja NCC Roadsin kanssa osallistumaan siltä osin kuin sitä on kertynyt eurolle haasteen tiedoksiannosta lukien ja eurolle lukien; 7.) Lemminkäisen, Interasfaltin ja NCC Roadsin yhteisvastuullisesti ,94 euroa korkolain 4 :n 1 momentin viivästyskorkoineen lukien; 8.) Lemminkäisen, Super Asfalttin ja konkurssipesän yhteisvastuullisesti 8.1.) euroa; 8.2.) mille määrälle Lemminkäinen ja Super Asfaltti on velvoitettava yhteisvastuullisesti suorittamaan korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa haasteen tiedoksiantopäivästä lukien; 9) konkurssipesän 9.1) tuottokorkoa tai tuottokorkoa vastaavaa vahingonkorvausta kohdassa 2.1.) vaaditulle pääomalle eurolle korkolain 3 :n 2 momentin mukaan laskettuna kunkin urakkasopimuksen sopimusvuoden lopusta lukien kullekin erälle, kuitenkin enintään euroa, seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien siihen saakka kunnes oikeus viivästyskorkoon on syntynyt; sekä

16 ) korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa tuottokorolle samasta ajankohdasta lukien kuin pääomalle kohdasta ) ilmenevällä tavalla seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien tai toissijaisesti haasteen tiedoksiantoon mennessä kertyneelle määrälle eurolle haasteen tiedoksiannosta lukien; 9.3.) tuottokorkoa tai tuottokorkoa vastaavaa vahingonkorvausta kohdassa 2.3.) vaaditulle pääomalle eurolle korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti seuraavasti: ,41 eurolle lukien ,26 eurolle lukien 4.159,54 eurolle lukien ,89 eurolle lukien ,29 eurolle lukien siihen saakka, kunnes oikeus viivästyskorkoon on syntynyt; 9.4.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kohdassa 9.3.) sanotulle tuottokorolle lukien; 10) Skanska Asfaltin 10.1.) kohdassa 3.1.) vaaditulle pääomalle ,10 eurolle tuottokorkoa tai tuottokorkoa vastaavaa vahingonkorvausta ensisijaisesti kantajan ja Skanska Asfaltin välisten sopimusten perusteella ,34 eurolle, kuitenkin enintään euroa, Skanska Asfaltin tilinpäätöksiin perustuvan oman pääoman tuoton mukaan seuraavasti: - ajalta ,4 prosenttia - ajalta prosenttia - vuodelta prosenttia - vuodelta ,2 prosenttia - vuodelta ,3 prosenttia - vuodelta ,5 prosenttia - vuodelta ,7 prosenttia - vuodelta ,1 prosenttia

17 17 - vuodelta ,8 prosenttia - vuodelta ,3 prosenttia - vuodelta 2004 (-0,4 prosenttia) - vuodelta 2005 (-33,0 prosenttia) - vuodelta 2006 (-23,2 prosenttia) - vuodelta 2007 (-26,1 prosenttia) - vuodelta 2008 ( -38,7 prosenttia) sekä kantajan ja Sata-Asfaltin välisten sopimusten perusteella ,76 eurolle korkolain 3 :n 2 momentin mukaan, tai toissijaisesti kulloinkin voimassaolevaa korkoa korkolain 3 :n 2 momentin mukaisesti kunkin urakkasopimuksen sopimusvuoden lopusta lukien kullekin erälle, kuitenkin enintään euroa, seuraavasti: - yhteensä ,62 euroa lukien - yhteensä ,51 euroa lukien - yhteensä ,21 euroa lukien - yhteensä ,03 euroa lukien - yhteensä ,46 euroa lukien - yhteensä ,21 euroa lukien - yhteensä ,06 euroa lukien siihen saakka kunnes oikeus viivästyskorkoon on syntynyt; sekä 10.2.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa tuottokorolle samasta ajankohdasta lukien kuin pääomalle kohdasta ) ilmenevällä tavalla, Ensisijainen tuottokorkovaatimus - yhteensä eurolle lukien saakka - yhteensä eurolle lukien saakka - yhteensä eurolle lukien saakka - yhteensä eurolle lukien saakka - yhteensä eurolle lukien saakka - yhteensä eurolle lukien saakka - yhteensä eurolle lukien saakka - yhteensä eurolle lukien saakka - yhteensä eurolle lukien saakka - yhteensä eurolle lukien saakka (yhteensä ( ) eurolle ei vaadita viivästyskorkoa) - yhteensä eurolle lukien saakka - ( ) eurolle ei vaadita viivästyskorkoa) eurolle lukien Toissijainen tuottokorkovaatimus - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien

18 18 - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien tai toissijaisesti haasteen tiedoksiantoon mennessä kertyneelle määrälle haasteen tiedoksiannosta lukien; 10.3.) kohdassa 3.3.) vaaditulle pääomalle eurolle korkolain 3 :n 2 momentin mukaista tuottokorkoa tai sitä vastaavaa vahingonkorvausta, kuitenkin enintään euroa, seuraavasti: ,59 eurolle lukien, ,25 eurolle lukien ja ,11 eurolle lukien siihen saakka, kunnes oikeus viivästyskorkoon on syntynyt; 10.4.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kohdassa 10.3) sanotulle tuottokorolle lukien; 11.) SA Capitalin 11.1.) kohdassa 4.1.) vaaditulle pääomalle eurolle tuottokorkoa tai sitä vastaavaa vahingonkorvausta korkolain 3 :n 2 momentin mukaan laskettuna kullekin erälle kunkin urakkasopimuksen sopimusvuoden lopusta lukien, kuitenkin enintään euroa, seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien siihen saakka kunnes oikeus viivästyskorkoon on syntynyt; sekä 11.2.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa tuottokorolle samasta ajankohdasta lukien kuin pääomalle kohdasta ) ilmenevällä tavalla seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien

19 19 - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolla lukien tai toissijaisesti haasteen tiedoksiantoon mennessä kertyneelle määrälle eurolle haasteen tiedoksiannosta lukien; 11.3.) kohdassa 4.3.) vaaditulle pääomalle eurolle korkolain 3 :n 2 momentin mukaista tuottokorkoa tai sitä vastaavaa vahingonkorvausta, kuitenkin enintään euroa, seuraavasti: ,24 eurolle lukien, ,71 eurolle lukien, ,58 eurolle lukien ja ,22 eurolle lukien siihen saakka, kunnes oikeus viivästyskorkoon on syntynyt; 11.4.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa 11.3) kohdassa sanotulle tuottokorolle lukien; 12.) Rudus Asfaltin 12.1.) kohdassa 5.1.) vaaditulle määrälle eurolle tuottokorkoa tai tuottokorkoa vastaavaa vahingonkorvausta korkolain 3 :n 2 momentin mukaan laskettuna kullekin erälle kunkin urakkasopimuksen sopimusvuoden lopusta lukien, kuitenkin enintään euroa, seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien siihen saakka kunnes oikeus viivästyskorkoon on syntynyt; sekä 12.2.) korkolain 4 1 momentin mukaista viivästyskorkoa tuottokorolle samasta ajankohdasta lukien kuin pääomalle seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien tai toissijaisesti haasteen tiedoksiantoon mennessä kertyneelle määrälle eurolle haasteen tiedoksiannosta lukien;

20 20 13.) NCC Roadsin ja Interasfaltin yhteisvastuullisesti 13.1.) kohdassa 6.1.) vaaditulle määrälle eurolle tuottokorkoa tai sitä vastaavaa vahingonkorvausta korkolain 3 :n 2 momentin mukaan laskettuna, kuitenkin enintään euroa, kullekin erälle, kunkin urakkasopimuksen sopimusvuoden lopusta lukien seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien siihen saakka kunnes oikeus viivästyskorkoon on syntynyt; sekä 13.2.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa tuottokorolle samasta ajankohdasta lukien seuraavasti: - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien - yhteensä eurolle lukien tai toissijaisesti haasteen tiedoksiantoon mennessä kertyneelle määrälle eurolle haasteen tiedoksiannosta lukien ) kohdassa 7. vaaditulle ,94 eurolle tuottokorkoa tai sitä vastaavaa vahingonkorvausta korkolain 3 :n 2 momentin mukaan laskettuna lukien siihen saakka kunnes oikeus viivästyskorkoon on syntynyt, kuitenkin enintään euroa sekä 13.4.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa kohdassa 13.3) sanotulle tuottokorolle lukien; 14.) Super Asfaltin 14.1.) kohdassa 8.1.) vaaditulle määrälle eurolle tuottokorkoa tai sitä vastaavaa vahingonkorvausta lukien ensisijaisesti Super Asfaltin tilinpäätöksiin perustuvan oman pääoman tuoton mukaan, kuitenkin enintään euroa, seuraavasti: - ajalta ,9 prosenttia - ajalta ,7 prosenttia - ajalta ,0 prosenttia - ajalta ,3 prosenttia - ajalta ,3 prosenttia - ajalta ,1 prosenttia - ajalta ,1 prosenttia - ajalta ,6 prosenttia - ajalta ,1 prosenttia

21 21 - ajalta ,3 prosenttia - ajalta ,3 prosenttia - ajalta ,9 prosenttia toissijaisesti korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan, kuitenkin enintään euroa, tai kolmassijaisesti korkolain 3 :n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan, kuitenkin enintään euroa, mukaan; 14.2.) korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa tuottokorolle haasteen tiedoksiannosta lukien; 15) Lemminkäinen, konkurssipesä, Skanska Asfaltti, SA Capital, Interasfaltti, NCC Roads, Rudus Asfaltti ja Super Asfaltti yhteisvastuullisesti korvaamaan valtion oikeudenkäyntikulut korkoineen. Jako-osuutta valtiolle konkurssipesästä laskettaessa on kohtien ja 2.3. pääomavaatimuksille laskettava jako-osuutta enintään jakoosuuksia laskettaessa jäljellä olevalle konkurssissa valvotulle eurolle ja , 3.1., 4.1., 5.1., 6.1. ja 8.1. pääomavaatimuksille laskettava jakoosuutta enintään jako-osuuksia laskettaessa jäljellä olevalle konkurssissa valvotulle eurolle Haaste on annettu tiedoksi Lemminkäiselle, Interasfaltille ja NCC Roadsille , Valtatie Oy:lle ja SA-Capitalille , Skanska Asfaltille , Rudus Asfaltille sekä Super Asfaltille Taustaa Valtio tilaajana Kantaja oli teettänyt vastaajayhtiöillä tienpäällystystöitä valtakunnallisesti kartellin toimintavuosina Sopimukset oli solmittu vastaajien kanssa pääasiassa tarjouskilpailujen jälkeen. Kantaja oli maksanut vastaajille tienpäällystystöistä vuosina satoja miljoonia euroja. Työ oli rahoitettu pääasiallisesti julkisin varoin ja jossain määrin oman toiminnan tuloista. Vuosina kantaja (tuolloin Tielaitos tiepiireineen) oli tehnyt osan tienpäällystystöistä itse ja kilpailuttanut loput eli noin prosenttia kaikista tienpäällystystöistä. Vuoden 1998 alussa Tielaitoksessa oli toteutettu sisäinen jako tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti. Uudessa mallissa Tielaitos Hallinto oli toiminut tilaajan roolissa ja Tielaitos Tuotanto tuottajan roolissa. Tielaitos Hallintoon kuuluneet tiepiirit olivat teettäneet suuria kokonaisuuksia Tielaitos Tuotannolla Tielaitoksen sisäisillä sopimuksilla. Tuotannon tehtäviin oli kuulunut näiltä osin kaikista tienpäällystystoiminnan tehtävistä

22 22 huolehtiminen. Tielaitos Tuotanto ei ollut toteuttanut kaikkia töitä kokonaan itse, vaan se oli kilpailuttanut ja teettänyt osan töistä vastaajilla. Sisäisen jaon aikana Tielaitos Hallinto oli kilpailuttanut jonkin verran urakoita suoraan markkinoilla niin sanottuina pilottiurakoina ilman, että Tielaitos Tuotanto oli toiminut välikätenä yllä kuvatulla tavalla. Vuodesta 1999 alkaen myös Tielaitos Tuotanto oli osallistunut pilottiurakoiden tarjouskilpailuihin. Voitettuaan tällaisen pilottikilpailutuksen Tielaitos Tuotanto oli toiminut voitetussa urakassa samoin kuin edellä kuvattujen sisäisten sopimusten osalta, eli osan urakasta Tuotanto oli tehnyt itse ja osan teettänyt aliurakoina markkinoilla. Näidenkin urakoiden toteutuksessa Tuotanto oli käyttänyt budjettivaroja. Vuonna 2001 Tiehallinto oli kilpailuttanut kaikista urakoista noin kolmanneksen ja loput Tiehallinto oli teettänyt Tiehallinnosta kokonaan eriytetyllä Tieliikelaitoksella tiehallinnosta annetun lain (568/2000) 7 :n 3 momentin nojalla neuvottelu-urakoina. Tielaitoksen Tielaitos Tuotanto -osiosta oli muodostettu Liikenneviraston liikelaitos. Tieliikelaitos oli kilpailuttanut neuvottelu-urakoista sen osan, joita se ei itse ollut toteuttanut. Vuoden 2001 jälkeen nämä neuvottelu-urakat olivat vähentyneet ja vuodesta 2003 lähtien Tieliikelaitos ei enää ollut saanut tienpäällystämisen urakoita neuvottelu-urakoina lainkaan, vaan Tiehallinto oli kilpailuttanut kaikki urakat. 2.2 Perusteet 1. Kilpailulainsäädännön rikkominen ja siitä valtiolle aiheutunut vahinko Vastaajien vastuu perustui lähtökohtaisesti kartelliin, joka oli kattavasti pantu täytäntöön Liikenneviraston ja vastaajien, taikka Liikenneviraston ja Skanska Asfalttia edeltäneen Sata-Asfaltin, Rudus Asfalttia edeltäneen Asfalttineliön ja NCC Roadsia edeltäneen Interasfaltin, välisissä urakkasopimuksissa. Urakkasopimuksiin sisältynyt kartellilisä oli palautettava tai se oli korvattava valtiolle laillisine korkoineen. KHO:n päätöksestä 2009:83 ilmeni, että vastaajat olivat vuosina muodostaneet KRL:n vastaisesti valtakunnallisesti toimineen kartellin, jonka yksinomaisena tarkoituksena oli ollut kilpailun rajoittaminen. Menettelyllä oli harhautettu tarkoituksellisesti kantajaa luulemaan, että asfalttimarkkinoilla oli vallinnut normaali kilpailutilanne. Vastaajien tiedossa oli ollut, että valtio oli arvioinut kilpailun toimivuutta tarjousten

23 lukumäärän perusteella ja kilpailun kireyttä voittaneen ja toiseksi tulleen tarjouksen hintaeron perusteella. Kartellin olemassaolo ja vaikutus yksittäisissä urakkasopimuksissa Kartelli oli toiminut valtakunnallisesti ja se oli kattanut sekä Liikenneviraston että kuntien päällystystyöt. Vastaajat olivat rikkoneet kilpailulainsäädäntöä Liikenneviraston päällystystöissä, eli kartelliin osallistuneiden yhtiöiden ja kantajan välisissä sopimuksissa. Kartelliyhtiöt olivat etukäteen jakaneet Liikenneviraston ennalta julkisuuteen ilmoittamat päällystysurakat. Kartellisopimus oli toteutettu ja pantu täytäntöön viemällä kartellissa sovitut asiat sopimukseen. Näin oli saatu valtiolta salatun kartelliyhteistyön tulos eli ylihinta urakkasopimuksiin. Kartelliyhtiöt olivat myös seuranneet sopimusten toteutumista ja jälkikäteen korjanneet toteutumista vastaamaan kartellissa sovittua. Lisäksi vastaajat olivat eri tavoin toteuttaneet kartellia KHO:n päätöksestä ilmenevällä tavalla. Kartellin vahingolliset vaikutukset ilmenivät myös alan hintatasoa yleisesti nostavalla tavalla. KHO:n ratkaisusta voitiin suoraan päätellä, että kartelli ja kaikki siihen osallistuneet yhtiöt olivat olleet mukana kaikissa Liikenneviraston urakoissa. Vastaajien oli sopimuskumppanina osoitettava, etteivät ne vastoin KHO:n päätöksessä todettua olleet syyllistyneet kilpailurikkomukseen Liikenneviraston urakoissa. Kartelliin oli kuulunut sen huolellinen salaaminen tilaajalta. Kartellin olemassaolo oli salattu käyttämällä suojatarjouksia ja tarjoamalla ristiin. Liikennevirastolla ei ollut hallussaan näyttöä enempää kuin mitä kilpailuasian yhteydessä markkinaoikeudelle ja KHO:lle oli esitetty. Kartellin vaikutus valtion urakoissa oli ollut ajalla 5/1994-2/2002 keskimäärin 15 prosenttia lisäystä kilpailullisen urakkahintaan. Kartellissa toimineet yhtiöt olivat rikkoneet myös EU:n perustamissopimuksen 101 artiklaa. Kartellilla oli ollut tosiasiallinen tai mahdollinen vaikutus EU:n jäsenvaltioiden välisiin kauppavirtoihin suoraan tai välillisesti. Yhtiöillä oli yhdessä ollut kartellin ajan vähintään 70 prosentin markkinaosuus merkityksellisillä markkinoilla. Suurimmat toimijat olivat olleet valtakunnallisia. Kartellissa toimineilla yhtiöillä oli ollut tosiasiallinen tarkoitus estää ulkomaisten asfalttiyhtiöiden tulo Suomen markkinoille ja siten vaikuttaa kielteisesti rajat ylittävään kauppaan. Kilpailua rajoittavat menettelyt, jotka olivat kattaneet koko jäsenvaltion alueen, olivat lujittaneet markkinoiden jakautumista toisistaan erillisiin kansallisiin markkinoihin ja haitanneet EU:n perustamissopimuksessa tavoiteltua taloudellista vuorovaikutusta. Korvausvelvollisia kartellista aiheutuneesta vahingosta olivat ne vastaajat, jotka olivat osallistuneet kartelliin ja vaadituilta osin ne vastaajat, jotka olivat ottaneet vastaan liiketoiminnan määräysvallassaan olleelta yhtiöltä, joka oli osallistunut kartelliin. 23

24 Näyttötaakasta Vastaajien kartelli muodosti kantajan ja vastaajien välisessä sopimussuhteessa karkean sopimusrikkomuksen ja deliktin, mikä loi olettaman siitä, että vahinkoa oli aiheutunut. Vastaajien tuli näyttää, ettei kartellista ollut aiheutunut vahinkoa. Kansainvälisesti oli sovellettu olettamaa, jonka mukaan kartelli tyypillisesti johti prosentin ylihintaan ja loi ylihintaolettaman. Vastaajien oli osoitettava, ettei olettama pitänyt paikkaansa ja että kahdeksan vuotta kestänyt kartelli oli ollut epäonnistunut. 2. Korvausvastuun oikeudelliset perusteet Liikenneviraston korvaus-/palautusvaatimus perustui useisiin vastuusäännöksiin ja oikeusperiaatteisiin, jotka olivat rinnakkaisia eivätkä ne sulkeneet toisiaan pois. Korvaus voitiin tuomita maksettavaksi myös sopimus- ja deliktivastuun välimaastossa, eikä kaikkia vastuuperusteita ollut välttämätöntä erottaa toisistaan. Ensisijaisesti vastaajien korvausvastuu perustui KRL 18a :ään siltä osin, kun sen voimaantulosäännöksestä ei muuta johtunut. Siltä osin kuin KRL ei soveltunut, vastaajat olivat korvaus- /palautusvastuussa sopimusvastuun nojalla, sekä siltä osin kuin kyse ei ollut sopimusvastuun piiriin kuuluvasta vastuusta, vahingonkorvauslain nojalla. Vastuuperusteita täydensivät perusteettoman edun/ liikaa maksetun hinnan palautusoppi sekä sovittelu KRL 18a :n perustuva vahingonkorvausvastuu kartellin aiheuttamasta vahingoista KRL:n 18a oli voimaantullut erityissäännös, jota muut vahingonkorvausvastuusta annetut säännökset täydensivät. Kaikki lainvoimaiseen kilpailunrikkomukseen perustuvat vahingot oli korvattava. Vastaajat olivat rikkoneet myös EU:n perustamissopimuksen 81 artiklaa (nyk. 101 artikla). KRL 18a :ää oli tulkittava EU:n kilpailusääntöjen ja EU-tuomioistuimen soveltamiskäytännön kanssa yhteensopivasti. KRL:n 18a :n soveltaminen ei sulkenut pois muita korvausvastuun perusteita. KRL 18a ei rajoittanut sopimusperusteisia kanteita kuten sopimuskumppanin mahdollisuutta saada palautetuksi hänen sopimuskumppaninsa pakottavan lain vastaisesti saama ylimääräinen etu eli ylihinta.

25 Vaatimuksen tutkimatta jättämiselle liikenneviraston puuttuvan asiavaltuuden takia ei ollut ollut perusteita Liikennevirasto oli kärsinyt vahinkoa maksaessaan ylihintaa tienpäällystystöistä vastaajien kartellitoiminnan takia. Vastaajat olivat saaneet perusteetonta etua kantajan kustannuksella. Liikennevirastolla oli oikeus esittää vaatimuksia asiassa eri oikeudellisilla perusteilla. Vastaajien väite asiavaltuuden puuttumisesta oli asia- eikä prosessiväite. Kanteen tutkimatta jättämiselle ei ollut perusteita. Vaatimus kanteen tutkimatta jättämisestä KRL:iin perustuvien vaatimusten osalta oli hylättävä Liikennevirasto oli KRL:ssa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja Valtio ja kunnat olivat julkisyhteisöjä, jotka ostivat ammattimaisesti tavaroita ja palveluksia toisilta elinkeinonharjoittajilta. Valtion ja kuntien asfalttipäällysteiden ja asfaltointipalveluiden ostotoiminta ei ollut lakisääteistä toimintaa tai julkisen vallan käyttämistä. Valtio ja kunnat ostivat ammattimaisesti vastiketta vastaan asfalttipäällysteitä ja niissä tehtävissä kuuluivat KRL 3 :n 1 momentin elinkeinonharjoittajan määritelmän piiriin. Valtion ja kuntien asfalttipäällysteiden ja asfaltointipalveluiden ostotoiminta oli ammattimaista sekä toiminnan luonteen, suunnitelmallisuuden, keston että laajuuden perusteella. Jos julkisyhteisön oli mahdollista uskoa määrätty tehtävä yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai yksityiset muutoin harjoittivat kyseistä toimintaa, KRL:a sovellettiin julkisyhteisöjen vastaavaan toimintaan. Teiden ylläpito voitiin uskoa yksityiselle elinkeinonharjoittajalle. Yksityiset elinkeinonharjoittajat myös harjoittivat kyseistä toimintaa. Valtion ja kuntien teiden ylläpito voitiin myös yhtiöittää taloudellista voittoa tavoittelevaksi toiminnaksi. Valtio ja kunnat eivät käyttäneet julkista valtaa silloin, kun ne ostivat asfalttipäällysteitä ja asfaltointipalveluita yksityisiltä elinkeinonharjoittajilta. Asfalttipäällysteiden ja asfaltointipalveluiden ostotoiminnassa sinänsä ei ollut kyse lakisääteisestä toiminnasta, vaikka yleisten teiden ylläpito oli lakisääteistä toimintaa. Yleisten teiden ylläpito ei ollut julkisen vallan käyttämistä. Valtion ja kuntien asfalttipäällysteiden ja asfaltointipalveluiden ostotoiminta oli vastikkeellista. Valtio ja kunnat kilpailivat asfalttipäällysteiden ja asfaltointipalveluiden hankintamarkkinoilla

26 muiden elinkeinonharjoittajien kanssa. Valtio ja kunnat ostivat asfalttipäällysteitä ja asfaltointipalveluita markkinoilla määrittyvillä hinnoilla. Valtio ja kunnat eivät ostajan roolissaan poikenneet muista asfalttipäällysteitä ja asfaltointipalveluita hankkivista elinkeinonharjoittajista. Elinkeinonharjoittaja -käsite täyttyi, kun tehtävä voitiin antaa yksityisen tehtäväksi, esimerkiksi Lahti-Järvenpää moottoritie, Lohja-Muurla ja Koskenkylä-Kotka -moottoritiet. Valtion ja kuntien asemaa elinkeinoharjoittajana oli verrattava muihin vastaavaa toimintaa harjoittaviin tahoihin. Myös yksityiset yhtiöt ostivat asfalttipäällysteitä ja asfaltointipalveluja omien toimipaikkojensa ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi, eivätkä ne tavoitelleet ostotoiminnalla voittoa. Valtion ja kuntien markkina-asema ostajana oli verrattavissa muihin elinkeinonharjoittajiin eikä kuluttajiin. Sopimussuhteissa ne olivat tasavertaisessa asemassa muiden elinkeinonharjoittajien kanssa. Julkisyhteisön oikeudellisella muodolla ei ollut merkitystä elinkeinonharjoittajan käsitteen kannalta. Markkinoilla toimiva julkisyhteisö oli elinkeinonharjoittaja, vaikka toimintaa ei harjoitettu yhtiömuodossa tai liikelaitoksena. Oikeussuojan saaminen ei riippunut siitä, miten julkisyhteisö oli organisoinut ostotoimintansa: oliko se toiminut virastona, liikelaitoksena tai yhtiönä. Kaikissa näissä muodoissa kyse oli ammattimaisesta ostotoiminnasta. Elinkeinonharjoittaminen ei edellyttänyt toimintaa harjoitettavan taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Elinkeinonharjoittajan käsitettä koskeva ratkaisukäytäntö perustui KRL:n kieltosäännösten soveltamiseen, eikä se soveltunut arvioitaessa valtion ja kuntien oikeutta kilpailurikkomukseen perustuvaan vahingonkorvaukseen. Epäselvissä tulkintatilanteissa valtio ja kunnat oli luokiteltava elinkeinonharjoittajiksi. KRL:n mukaista elinkeinonharjoittajan käsitettä oli tulkittava laajasti ja tapauksen erityispiirteet huomioon ottaen. Muu tulkinta rajoitti KRL:n tarkoituksen vastaisesti kartelliin ryhtyneen yrityksen vastuuta. Laaja tulkinta ei ollut vastoin perustuslaillisen lailla säätämisen periaatetta. KRL 3 :n 1 momentti sisälsi julkisyhteisön ammattimaisen ostotoiminnan. KRL:n elinkeinonharjoittajan käsite oli ratkaistava kyseistä lakia koskevien tulkintaperiaatteiden mukaan. KRL:a oli tulkittava yhdenmukaisesti EU-oikeudellisten kilpailusääntöjen ja niistä johdetun EU:n tuomioistuimen ratkaisukäytännön kanssa. EU:n tuomioistuimen ratkaisukäytännön 26

27 27 perusteella jokaisella tuli olla oikeus vaatia kilpailurikkomuksella aiheutetun vahingon korvaamista. EU-oikeudellista asiaa ratkaistaessa EU-oikeudellisilla periaatteilla, erityisesti vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteilla, oli tulkintavaikutusta kansallisten säännösten sisältöä tulkittaessa. EU-oikeuden mukaan kilpailusäännösten vastaiseen toimintaan syyllistyneen elinkeinonharjoittajan korvausvelvollisuus oli laaja kattaen kaikki vahinkoa kärsineet tahot. EU-oikeuden kanssa ristiriitaisen kansallisen lain säännöksen henkilöllinen rajoitus oli jätettävä soveltamatta. Elinkeinonharjoittajan oli korvattava kilpailunrajoituksella aiheutettu vahinko jokaiselle. Valtio ja kunnat olivat olleet KRL 18a :ssä tarkoitettuja elinkeinonharjoittajia, kun ne olivat ostaneet asfaltointipalveluita vastaajilta. Valtiolla oli oikeus vaatia vahingonkorvausta kartellista aiheutuneesta vahingosta KRL 18a :n perusteella EU:n perustamissopimuksen 101 artiklan tulkintavaikutus Vastaajat olivat rikkoneet perustamissopimuksen 101 artiklaa. EUoikeus oli sovellettavissa asiassa. EU-oikeudellinen kartellikielto (art. 101) vaikutti välittömästi oikeussubjektien välisessä siviilioikeudellisessa suhteessa. Sekä yksityisten että julkisten oikeushenkilöiden oli mahdollista vedota artiklan 101 kartellikieltoon kansallisissa tuomioistuimissa siviilioikeudellisissa riita-asioissa. Vuonna 1994 EU -oikeudellisen kilpailurikkomuksen normipohja oli ollut ETA-sopimuksen artikla 53. EU-oikeuden mukaisesti jokaisella - myös julkisyhteisöllä - oli oikeus vaatia perustamissopimuksen 101 artiklan rikkomisen perusteella vahingonkorvausta siviilioikeudellisessa riita-asiassa. Lisäksi EUoikeuden ensisijaisuus edellytti, että yhteisön oikeussäännön vastaista kansallisen lain säännöstä ei sovellettu. Yhteensopimattomuus saattoi koskea ristiriitaisen normin alueellista, asiallista ja henkilöllistä soveltamisalaa. Kaikki kantajan ja vastaajien väliset urakkasopimukset olivat yksityisoikeudellisia sopimuksia, joissa julkisyhteisöt olivat yksityisiä sopimusosapuolia ja yksityisoikeudellisessa vahingonkärsijän asemassa, sekä EU oikeuden suojan piirissä. Vahingonkorvaukseen oikeutettujen piirin rajoittaminen olisi 101 artiklan tehokkuuden vastaista ja se loukkaisi myös EU -oikeuden ensisijaisuus-, vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteita.

Laki. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Soveltamisala

Laki. kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista. Soveltamisala Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista 1 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklassa

Lisätiedot

Savenmaa Ky, edustajanaan liikkeenharjoittaja Hannu Pihlajamaa, Asiamies ja prosessiosoite

Savenmaa Ky, edustajanaan liikkeenharjoittaja Hannu Pihlajamaa, Asiamies ja prosessiosoite 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUMA 2. osasto Porkkalankatu 13 00180 Helsinki L 13/30086 Kantaja avustajana Savenmaa Ky, edustajanaan liikkeenharjoittaja Hannu Pihlajamaa, AA Heikki Kukkonen Savenmaa Ky Y-tunnus

Lisätiedot

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen

Vahingonkorvaus. Hankintalain 107 :n perusteella. Janne Penttinen Vahingonkorvaus Hankintalain 107 :n perusteella Janne Penttinen 040-550 1231 Janne.penttinen@gmx.com Edellytyksiä Koskee kaikkia hankintamenettelyjä Vahingonkorvauksen saaminen ei edellytä tuottamusta

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308

K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88. Helsingin hovioikeuden tähän liitetty tuomio 28.11.2014 nro 2308 K O R K E I N O I K E U S T U O M I O Diaarinro 1(14) S2015/88 Antopäivä Nro 3.5.2016 1011 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Valtio Tullin edustamana Jukka Joutsjoki Vahingonkorvaus RATKAISU, JOHON ON HAETTU

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto L 10/ Käräjätuomarit Jouko Räsänen Jussi Sippola Riikka Rask. Kajaanin kaupunki

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto L 10/ Käräjätuomarit Jouko Räsänen Jussi Sippola Riikka Rask. Kajaanin kaupunki 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto Käräjätuomarit Jouko Räsänen Jussi Sippola Riikka Rask TUOMIO 28.11.2013 L 10/43991 Kantaja Vastaajat Asia Kajaanin kaupunki Lemminkäinen Oyj NCC Roads Oy Interasfaltti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikennesopimuksen LIITE OSTOLIIKENTEEN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Kilpailunrajoitusvahinko. Antti Aine

Kilpailunrajoitusvahinko. Antti Aine Kilpailunrajoitusvahinko Antti Aine TALENTUM Helsinki 2016 1. painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Antti Aine Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

186/5/50/2010. Paimio on kuulunut kartellissa Lemminkäinen Oyj:n alueeseen niin, että Lemminkäinen Oyj on voittanut vuosina kaikki Pai-

186/5/50/2010. Paimio on kuulunut kartellissa Lemminkäinen Oyj:n alueeseen niin, että Lemminkäinen Oyj on voittanut vuosina kaikki Pai- Kaupunginhallitus 53 17.02.2010 Kaupunginhallitus 141 20.04.2011 Kaupunginhallitus 253 24.08.2011 Kaupunginhallitus 479 04.12.2013 Kaupunginhallitus 302 17.09.2014 Kaupunginhallitus 60 25.02.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Sopimukseen perustuva vahingonkorvaus ym.

Sopimukseen perustuva vahingonkorvaus ym. Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 20.10.2016 Nro 1450 Diaarinumero S 14/1365 Ratkaisut, joihin on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 28.11.2013 nro 64943 (liitteenä) Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO

Kysely rehulain ankarasta vastuusta. Evira Hannu Miettinen MMM/ELO Kysely rehulain ankarasta vastuusta Evira 30.3.2012 Hannu Miettinen MMM/ELO Ankara vastuu? Tuottamuksesta riippumaton vastuu Korvausvastuun syntyminen ilman tahallista tai huolimatonta toimintaa taikka

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

HE 83/2016: laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista

HE 83/2016: laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista HE 83/2016: laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista Huomioita lakiesityksestä Toni Kalliokoski Yleistä 2 Laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista toteuttaa kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 5 OSTOLIIKENTEEN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto

Uusi kilpailulaki. Lakiklinikka ,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki Lakiklinikka 13.9.2012,Kuntamarkkinat johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff Kuntaliitto Uusi kilpailulaki, esityksen pääkohdat Kunnat markkinaympäristössä ja sitä rajoittava lainsäädäntö

Lisätiedot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot

Vientisaatavatakuun yleiset ehdot 1 (6) Vientisaatavatakuun yleiset ehdot Viejän ulkomaiselta ostajalta olevien saatavien kattaminen 15.4.2008 Vientisaatavatakuun perusteella viejällä on oikeus saada korvausta Finnveralta takuusopimuksen

Lisätiedot

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio

Helsingin hovioikeuden tuomio Helsingin käräjäoikeuden tuomio Helsingin hovioikeuden tuomio Kaupunginhallitus 450 31.10.2016 Helsingin hovioikeuden tuomio 20.10.2016 asfalttikartelliasiassa 177/005/2009 KH 450 Valmistelija / lisätiedot: kaupunginlakimies Eero Immonen puh. 040 703 9227 konsernihallinnon

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.

1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot. 2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11. Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1.11.2015 1. Luotonantajan nimi ja yhteystiedot Luotonantaja: Yhteisötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköpostiosoite: Faksinumero: Internetosoite: Lainasto

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia T-35/01. Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia T-35/01 Shanghai Teraoka Electronic Co. Ltd vastaan Euroopan unionin neuvosto Polkumyynti Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen Kiinasta peräisin olevat elektroniset vaa'at Markkinatalouden

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 1 VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 8/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 51/2008 29.8.2008 Asia Palkkaa vastaavaa korvausta koskeva vaatimus ym. Virasto yliopisto Vaatimukset Yliopisto on määrättävä maksamaan

Lisätiedot

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja:

pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Dno pp.kk.201x Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Osoite: Yliopistonkatu

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

FINANSSIVALVONTA

FINANSSIVALVONTA 1 Seuraamus- ja rikemaksujen suuruuteen vaikuttavia tekijöitä 1.1 Seuraamusmaksun mitoittaminen Finanssivalvonnasta annetun lain (FivaL) 41 :n 2 momentti 1 kuuluu: Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin.

Lisätiedot

Caseja teemana eturistiriidat julkisissa hankinnoissa Kuntamarkkinat

Caseja teemana eturistiriidat julkisissa hankinnoissa Kuntamarkkinat Caseja teemana eturistiriidat julkisissa hankinnoissa Kuntamarkkinat 14.-15.9.2016 Jonna Törnroos VT, lakimies Vuosi HANKINTA-ASIAT MARKKINAOIKEUDESSA Vireillä vuoden alussa Saapuneet Ratkaistut Vireillä

Lisätiedot

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola

Keskeiset muutokset erityisaloilla Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola Keskeiset muutokset erityisaloilla 7.4.2016 Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari vanhempi hallitussihteeri, OTL Markus Ukkola 1 Erityisalojen erityispiirteitä Erityisalojen hankintalaki 349/2007

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET

NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET NURMEKSEN KAUPUNKI OSTOLIIKENNESOPIMUS VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Ehtoja noudatetaan ostoliikenteen järjestämisessä, jollei ostoliikennesopimuksessa

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 2017/3 POSELY/269/2017 22.2.2017 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 238 PALKAN TAKAISINPERINNÄN KOHTUULLISTAMISTA KOSKEVA VAATIMUS Terke 2010-1542 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6)

Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) Vaalan kunta Ostoliikennesopimuksen liite 3 1 (6) KULJETUSPALVELUT OSTOLIIKENTEEN EHDOT Nämä ehdot liitetään ostoliikennesopimukseen. Sopimuksessa voidaan poiketa näistä ehdoista. Hoidettaessa sopimussuhteeseen

Lisätiedot

Sopimukseen perustuva vahingonkorvaus ym.

Sopimukseen perustuva vahingonkorvaus ym. Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 20.10.2016 Nro 1449 Diaarinumero S 14/1364 Ratkaisut, joihin on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 28.11.2013 nro 64929 (liitteenä) Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero

Postiosoite. Kotipaikka. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero. Nimi/muu yhteystieto Sähköpostiosoite Puhelinnumero LIITE 2 TARJOUSTIEDOT JA TARJOAJAN SOVELTUVUUS Tarjouslomake, palautetaan täytettynä OHJEET TARJOAJALLE Seuraavassa tarjoajaa pyydetään yksilöimään tarjoajan tunnistetiedot (kohta 1) sekä ilmoittamaan

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os nro (liitteenä) Sopimukseen perustuva vahingonkorvaus ym.

Helsingin käräjäoikeus 3 os nro (liitteenä) Sopimukseen perustuva vahingonkorvaus ym. Helsingin hovioikeus Tuomio Antamispäivä 20.10.2016 Nro 1466 Diaarinumero S 14/1380 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 28.11.2013 nro 64926 (liitteenä) Asia Sopimukseen perustuva

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros Vahingonkorvausvelan vanhentuminen Olli Norros TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Olli Norros Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09. Markkinaoikeus nro 366/2009 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 843 Diaarinumero 2946/2/09 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Selostus asiasta Markkinaoikeus

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ AUTOMAATTISEN TAAJUUDENHALLINTARESERVIN TUNTIMARKKINASOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 8.1.2014 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n. Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit ja

Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n. Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit ja Ympäristöperusoikeuden evoluutio kirjallisuuden ja KHO:n vuosikirjaratkaisujen valossa Prof. Kai Kokko Syksy 2010 Tentit 5.11.2010 ja 7.1.2011 Kysymykset 1) Miten PeL 20.1 :n ympäristövastuu kohdistuu?

Lisätiedot

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus

Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus PÄÄTÖS PSAVI/2457/05.11.05/2013 2.6.2014 ASIA ILMOITTAJA Xxxxxxxxx nimisen välitysliikkeen toimintaa koskeva ilmoitus Xxxxxx Xxxxxxxx ILMOITUKSEN SISÄLTÖ Xxxxxx Xxxxxx poika Xxxxxx XXxxxx asui vuokralla

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Toimenpidepyynnön tekijä: Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta. Päätös 1 (5) Asia Faba osk:n epäilty määräävän markkina-aseman väärinkäyttö nautaeläinten jalostuspalveluiden markkinoilla. Asianosaiset Faba osk Toimenpidepyynnön tekijä: HH Embryo Oy Ratkaisu Asian vireilletulo

Lisätiedot

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki Velan vanhentuminen Tuula Linna Ari Saarnilehto ALMA TALENT 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2339-0 ISBN 978-952-14-2340-6

Lisätiedot

Linnala Setlementti ry (Linnala)

Linnala Setlementti ry (Linnala) 1 SOPIMUS HENKILÖSTÖPALVELUN MYYNNISTÄ 1. Sopijapuolet Savonlinnan kaupunki (kaupunki) yhteys/vastuuhenkilö Linnala Setlementti ry (Linnala) 2. Sopimuksen tarkoitus Tässä sopimuksessa määritellään sopijapuolten

Lisätiedot

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki

Verokilpailu ja valtiontuki. Petri Kuoppamäki Verokilpailu ja valtiontuki Petri Kuoppamäki Sisällys Mikä on ongelma? Siirtohinnoittelusopimuksia koskevat tutkintamenettelyt Veroetu valtiontukena oikeudellisessa jatkumossa Siirtohinnoittelua koskeva

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0052(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 20/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (5) 8 Seulontamammografiatutkimusten hankintaa koskeva hankintaoikaisu ja hankinnan väliaikainen järjestäminen hankintalain 93 :n nojalla HEL 2014-002513 T 02 08

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET

PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET PALVELUSOPIMUS KILJAVAN SAIRAALA OY:N POTILASPAIKKOJEN KÄYTÖSTÄ 1. SOPIJAPUOLET Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 KILJAVA Y-tunnus 2048008-0 Hyvinkään kaupunki Kankurinkatu 4-6, PL 86 05801

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT SATO HOTELLIKOTI OY:N MAJOITUSSOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Sopimuksen synty ja soveltamisala Kun asiakas varaa :ltä huoneiston majoittumista varten ja vahvistaa varauksen, syntyy osapuolten

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 90/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 81/2011 2.12.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tutkimusapulainen Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Perustelut

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

EUROOPPAOIKEUS

EUROOPPAOIKEUS EUROOPPAOIKEUS 2.4.2004 Kirjoita jokainen vastaus erilliselle arkille. Käytäthän kokonaisia konseptiarkkeja, ellei vastaustilaa ole rajoitettu! Muista kirjoittaa jokaiseen vastauspaperiin nimesi ja henkilötunnuksesi

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot