HYVINKÄÄN RIIHIMÄEN TALOUSALUE PÖYTÄKIRJA Sivu Talousaluetoimikunta 3/ :T LIITE ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 40

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINKÄÄN RIIHIMÄEN TALOUSALUE PÖYTÄKIRJA Sivu Talousaluetoimikunta 3/2010 38 :T LIITE ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 40"

Transkriptio

1 HYVINKÄÄN RIIHIMÄEN TALOUSALUE PÖYTÄKIRJA Sivu Talousaluetoimikunta 3/ Kokousaika klo Kokouspaikka Hyvinkää, Beckhoffin kokoustila :T LIITE ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS TALOUSALUETOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE TALOUSALUEEN JOHTORYHMÄN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE VETOVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIAN KEHITTÄMISHANKKEET HYVINKÄÄN RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KILPAILUKYKY- JA VETOVOIMASTRATEGIAN HANKE-ESITYKSET HYVINKÄÄN RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUSKALENTERI 53 Puheenjohtaja KARI MASALIN Kari Masalin

2 HYVINKÄÄN RIIHIMÄEN TALOUSALUE PÖYTÄKIRJA Sivu Talousaluetoimikunta 3/ Kokousaika klo Kokouspaikka Beckhoff Automation Oy:n kokoustila Kutomokatu 3 B, Hyvinkää Puheenjohtaja Jäsenet Varajäsenet Masalin Kari Hausjärvi POISSA Rantalainen Antti (kokouk- Hyvinkää sen puheenjohtaja) Lokinperä Pekka Hausjärvi Tiippana Risto Hausjärvi POISSA Kokko Annika Hyvinkää Myllymäki Mauri Hyvinkää Heinonen Timo Loppi POISSA Nurmo Harri Loppi Vuorinen Sakari Loppi Heimonen Kai Riihimäki Höök Jorma Riihimäki POISSA Sinivuori Timo Riihimäki POISSA Jansson Jonas (Tiippanan Hausjärvi varajäsen) Muut paikalla Terävä Päivi Hausjärvi Lahti Raimo Hyvinkää POISSA Lehtonen Annukka Hyvinkää Viitanen Karoliina Loppi Keskiruokanen Seppo Riihimäki Savola Jussi Riihimäki Lindsberg-Mattson Liisa projektipäällikkö, 25 32, klo KOKO-ohjelma Sihteeri Heikkilä Aleksi Hausjärvi Asiat :t Allekirjoitus Antti Rantalainen puheenjohtaja Aleksi Heikkilä sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu Jonas Jansson pöytäkirjantarkastaja Mauri Myllymäki pöytäkirjantarkastaja

3 Talousaluetoimikunta KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN Taltmk Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 Talousaluetoimikunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Taltmk Ehdotus: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Jonas Jansson ja Mauri Myllymäki. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 Talousaluetoimikunta KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Taltmk Ehdotus: Hyväksytään kokouksen asialista kokouksen työjärjestykseksi sekä päätetään mahdollisista työjärjestyksessä mainitsemattomista, käsiteltävistä asioista. Korjattu ehdotus: :n 30 jälkeen käsitellään 32 ja sen jälkeen 31. Muilta osin asialista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Korjattu ehdotus hyväksyttiin.

6 Talousaluetoimikunta TALOUSALUETOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODELLE 2011 Taljory Hyvinkään Riihimäen talousalueen kuntien yhteistyöelinten toimintasäännön (2008) 1 : Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkien sekä Hausjärven ja Lopen kuntien yhteiseen talousaluetoimikuntaan kuuluvat valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä yksi kunkin kunnanhallituksen valitsema jäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan siten, että mainittuihin tehtäviin nimetään vuorottain kunkin kunnan edustaja. Talousaluetoimikunta ottaa itselleen sihteerin. Vuonna 2010 talousaluetoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Kari Masalin Hausjärven kunnasta ja varapuheenjohtajana Timo Heinonen Lopen kunnasta. Vuorotteluperiaatteen mukaisesti puheenjohtajaksi tulisi vuodeksi 2011 valita Lopen kunnan edustaja ja varapuheenjohtajaksi Hyvinkään kaupungin edustaja. Ehdotus: Johtoryhmä esittää talousaluetoimikunnalle, että toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi 2011 asiaselostuksessa mainittua vuorotteluperiaatetta noudattaen sekä ottaa toimikunnalle sihteerin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Taltmk Ehdotus: Talousaluetoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi 2011 asiaselostuksessa mainittua vuorotteluperiaatetta noudattaen sekä ottaa toimikunnalle sihteerin. Päätös: Asia jätettiin pöydälle käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

7 Talousaluetoimikunta TALOUSALUEEN JOHTORYHMÄN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTA- JAN VALINTA VUODELLE 2011 Taljory Hyvinkään Riihimäen talousalueen kuntien yhteistyöelinten toimintasääntö (2008) 2 : Alueen kunnanjohtajat sekä Hyvinkään kaupungin liiketoimintajohtaja ja Riihimäen kaupungin hallintojohtaja muodostavat kuntayhteistyön johtoryhmän, jonka puheenjohtajan talousaluetoimikunta nimeää vuodeksi kerrallaan vuoroittain kustakin kunnasta. Talousalueen johtoryhmän sihteerinä toimii talousaluetoimikunnan sihteeri. Vuonna 2010 on puheenjohtajana toiminut Hausjärven kunnanjohtaja ja varapuheenjohtajana Lopen kunnanjohtaja. Vuorotteluperiaatteen mukaisesti puheenjohtajaksi tulisi valita Lopen kunnanjohtaja ja varapuheenjohtajaksi Hyvinkään kaupunginjohtaja. Ehdotus: Johtoryhmä esittää talousaluetoimikunnalle, että toimikunta valitsee kuntayhteistyön johtoryhmälle puheenjohtajat vuodeksi 2011 vuorotteluperiaatetta noudattaen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Taltmk Ehdotus: Talousaluetoimikunta valitsee kuntayhteistyön johtoryhmälle puheenjohtajat vuodeksi 2011 vuorotteluperiaatetta noudattaen. Päätös: Talousalueen johtoryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2011 valittiin Karoliina Viitanen (Loppi) ja varapuheenjohtajaksi Raimo Lahti (Hyvinkää). Lisäksi päätettiin pyytää talousalueen kuntia nimeämään kaupungin- /kunnanhallituksen puheenjohtaja asemansa perusteella edustamaan kuntaa talousalueen johtoryhmässä alkuvuonna 2011 siihen saakka, kunnes talousaluetoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

8 Talousaluetoimikunta VETOVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIAN KEHITTÄMISHANKKEET Taljory Talousalueen yhteisen KOKO-ohjelman yhtenä vuoden 2010 kärkihankkeena on ollut vetovoima- ja kilpailukykystrategian laatiminen. Strategia julkistetaan pidettävässä loppuseminaarissa. Strategia sisältää joukon kehittämishankkeita, joista osa on kohdistettu alueen kunnille. Erityisesti kunnille kohdistettu osio strategiasta kuuluu seuraavasti (teksti otettu strategialuonnoksesta ): Talousalueen heikkouksiin kuuluu joitakin sellaisia piirteitä, jotka voitaisiin korjata alueen kuntien yhteistyöllä. Siksi työryhmä ehdottaa toteutettavaksi seuraavan kehittämishankesarjan: Talousalueen kunnille ehdotettavia yhteistyön kehittämishankkeita maankäytön laajempi suunnitteluyhteistyö vuosittain kaavoitettavan maa-alan lisääminen tontinhintojen säilyttämiseksi kohtuullisina tuottavuutta lisäävä yhteistyö kuntapalvelujen tuotannossa talousalueen yhteinen joukkoliikenneselvitys jatkoksi tehdyille osaselvityksille matkailuaineiston, liikuntakarttojen yms. yhteinen lisätuotanto yhteinen kansainvälisen koulun ja lukion kehittämissuunnitelma Työryhmä toivoo kuntien sopivan keskenään näiden pelkästään kuntia koskevien hankkeiden aloittamisesta ja organisoinnista. Ehdotus: Johtoryhmä keskustelee kunnille tehdyistä kehittämishankeehdotuksista sekä tekee talousaluetoimikunnalle esityksen mahdollisesti jatkovalmisteluun otettavista hankkeista. Päätös: Todettiin, että Lopen kunta ottaa valmisteluvastuun matkailuaineistoa, liikuntakarttoja yms. koskevasta hankkeesta. Päätettiin pyytää talousaluetoimikuntaa keskustelemaan ja ottamaan kantaa kehittämishankkeisiin. Taltmk Ehdotus: Talousaluetoimikunta keskustelee ja ottaa kantaa kehittämishankkeisiin. Päätös: Edellä esitetyt hankkeet hyväksyttiin jatkovalmisteluun. Lisäksi jatkovalmisteluun päätettiin ottaa hanke ammattikorkeakouluopetuksen yhteistyön kehittämisestä talousalueella (mm. talousalueella sijaitsevien toimipisteiden vahvistamiseksi). Talousalueen johtoryhmälle annettiin tehtäväksi huolehtia hankkeiden jatkovalmistelusta. Kansainvälisen koulun osalta todettiin, että Hyvinkään

9 Talousaluetoimikunta kaupunki selvittää, missä vaiheessa asia ja sitä koskevat aiemmat selvitykset ovat.

10 Talousaluetoimikunta HYVINKÄÄN RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KILPAILUKYKY- JA VETOVOIMA- STRATEGIAN HANKE-ESITYKSET Taljory Hyvinkään Riihimäen talousalueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO-ohjelma) ohjausryhmä on käsitellyt ohjelman puitteissa vuonna 2011 toteutettavia hankkeita. Liitteenä nro 41/Taljory on kooste hankkeiden toimintasuunnitelmista. Projektipäällikkö Liisa Lindsberg-Mattsson esittelee asiaa kokouksessa. Ehdotus: Talousalueen johtoryhmä päättää asiasta kokouksessa tehtävän ehdotuksen pohjalta. Päätös: Esitetty kooste hankkeiden toimintasuunnitelmista merkittiin tiedoksi. KOKO-ohjelman projektipäällikkö Liisa Lindsberg-Mattsson esitteli asiaa kokouksessa. Taltmk Esityslistan liitteenä nro 5/Taltmk on päivitetty asiakirja KOKOohjelman keskeisimmistä hankkeista ja hankesuunnitelmista. Ehdotus: Talousaluetoimikunta päättää KOKO-ohjelman hankkeista ja hankesuunnitelmista kokouksessa tehtävän ehdotuksen pohjalta. Kokouksessa tehty ehdotus (Päivi Terävä): Talousaluetoimikunta hyväksyy hankkeet ja hankesuunnitelmat :n 32 mukaisesti ja hyväksyy myös sen, että hankkeet kansainvälisestä koulusta ja ammattikorkeakouluyhteistyöstä lisätään valmisteluun. Päätös: Kokouksessa tehty ehdotus hyväksyttiin. KOKO-ohjelman projektipäällikkö Liisa Lindsberg-Mattsson esitteli asiaa kokouksessa.

11 Talousaluetoimikunta HYVINKÄÄN RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMAN TOIMINTA- JA TA- LOUSSUUNNITELMA 2011 KOKO Ory Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut KOKOn toimintavuotta 2010 sekä vuotta 2011 koskevat ohjeet. Annettujen ohjeiden mukaan KO- KO-alueet toimittavat työ- ja elinkeinoministeriöön ja maakuntaliittoihin mennessä vastaukset tiiviisti seuraaviin kysymyksiin: Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään KOKO-alueen sisäistä yhteistyötä? Miten KOKO on edistänyt ja tulee edistämään alueiden välistä verkostoitumista? Mikä on KOKOn generoiva vaikutus, eli miten hankkeet ovat mahdollisesti jatkuneet muilla rahoitusinstrumenteillä? Lisäksi KOKO-alueet toimittavat työ- ja elinkeinoministeriöön ja maakuntaliittoihin mennessä taloussuunnitelman vuodelle 2011, sitovat tiedot erillisellä lomakkeella osallistumisesta verkostoihin vuonna 2011 sekä toimenpidesuunnitelman hankkeista ja niiden kustannuksista aikatauluineen. Työ- ja elinkeinoministeriö ei edellytä erillistä toimintakertomusta vuodesta 2010, vaan vastaukset yllämainittuihin kysymyksiin korvaavat toimintakertomuksen. Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman alustava budjettikehys vuodelle 2010 on hyväksytty Hyvinkään-Riihimäen talousalueen johtoryhmässä ja ohjelman valmistelua jatkettu. Koska Kilpailukyky- ja vetovoimastrategia julkistetaan , KOKOohjelman taloussuunnitelmaan on esitetty strategiassa esitettävät hankkeet varauksina, jotka käsitellään erikseen strategian julkistamisen jälkeen. Projektipäällikkö esittelee tarkemmin KOKO-ohjelman talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2011 tarvittavine tietoineen. Liite 3. Työ- ja elinkeinoministeriön antamat ohjeet; KOKOn toiminta vuonna 2010 ja suunnitelma vuodelle 2011 Liite 4. KOKO-alueiden yhteistyö ja verkostoituminen Liite 5. KOKO-ohjelman taloussuunnitelma hanke-ehdotuksineen vuodelle 2011 ja sitovat osallistumiset KOKO-verkostoihin vuonna 2011 Liite 5a. Hallinnon budjettierittely vuodelle 2011 Liite 5b. EKO-Riihimäki -klusterin toimintasuunnitelma 2011

12 Talousaluetoimikunta Liite 5c. Palveluiden tuotteistaminen -esite kunnat Liite 5d. Perheoikeudellisen yksikön palveluiden tuotteistaminen - hanke Liite 5e. Riihimäen Teollisuuskylä Oy:n hanke koskien Alueellisen pääomarahaston toiminnan käynnistämisedellytysten kartoitusta ja rahaston kokoamista Liite 6. KOKO-ohjelman toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2011 Päätösehdotus: Ohjausryhmä hyväksyy Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKOohjelman talous- sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2011 mukaan lukien osallistumiset verkostoihin sekä KOKO-alueiden yhteistyön ja verkostoitumisen ja esittää ne talousalueen johtoryhmän ja toimikunnan hyväksyttäviksi. Kilpailukyky- ja vetovoimastrategiasta esitettävät hankkeet käsitellään erikseen strategian julkistamisen jälkeen. Päätös: Ohjausryhmä päätti hyväksyä Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKOohjelman toiminta- ja taloussuunnitelman seuraavin muutoksin: Kilpailukyky- ja vetovoimastrategia esitetään erikseen talousalueen johtoryhmälle ja talousaluetoimikunnalle strategian julkistamisen ( ) jälkeen. Strategian hankkeet KOKO-ohjelmaan esitetään tässä vaiheessa määrärahavarauksena. Määrärahavaraukset siirretään eri toimenpidekokonaisuuksien alle KOKO-ohjelmaan hyväksyttävien hankkeiden käsittelyn yhteydessä. KOKO-ohjelma järjestää yhteisen workshopin ohjelman yhteistyötahojen kanssa vuoden 2011 alussa. Hankkeen toimintaryhmistä SOTE-Palvelut työryhmällä ei ole Riihimäen sote-palvelujen muutosselvityksen vuoksi resursseja osallistua aktiivisesti KOKO-ohjelman hanketyöhön ennen maaliskuuta Hyrinet-seutuportaalin ylläpidon ja kehittämisen hankevaraus euroa siirretään hallinnosta hanketoimenpidekokonaisuus 1:n alle nimellä Seudullisen portaalitoiminnan kehittäminen. Ohjausryhmä päättää seuraavassa kokouksessaan tarkemmin hankkeen sisällöstä ja toteutuksesta. EKO-Riihimäki klusteriin varataan ensin euroa liiketoiminta- ja rahoitussuunitelman sekä hankkeen illustraatiota varten ja jatkotoimenpiteisiin euroa. Alueellisen pääomarahaston toiminnan käynnistämisedellytysten kartoitus ja rahaston kokoaminen hankkeseen varataan euroa porrastaen erikseen hankkeen kartoitus ja rahaston kokoaminen.

13 Talousaluetoimikunta Ohjausryhmä totesi ettei Palmenian esittämää Tulevaisuuden innovatiiviset kuntapalvelut tuotteistamiskoulutusta workshoppeineen voida järjestää näin nopean aikataulun mukaisesti. Palvelujen tuotteistamiskoulutuksen toteuttamiseen myöhemmin vuoden 2011 aikana varataan kuitenkin euroa. Perheoikeudellisen yksikön palveluiden tuotteistaminen hanke on hyväksytty edellisessä ohjausryhmän kokouksessa Vuonna 2011 hankkeessa toivotaan käytettävän ulkopuolista tuotteistusasiantuntijaa sekä em. tuotteistuskoulutuksen kytkemistä mukaan. Asia siirretään käsiteltäväksi seuraavassa KOKO- ohjausryhmän kokouksessa. Innovatiivisten hankintatoimintojen kehittämiseen varataan euroa. Uusina hankevarauksina esitetään talousalueen opastaulujen suunnitteluun euron varaus, kauppakeskusten rakentamisen kautta syntyvien tyhjien tilojen käytön selvitys euroa sekä nuorten perheiden uuden sosiaalisen toimintamallin kehittämiseen hankevaraus. Hankeehdotukset käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa. KOKO-ohjelma osallistuu ensi vuonna KOKO-ohjelman valtakunnallisista teemaverkostoista vain MAL-verkoston toimintaan. Ohjausryhmä päätti myös että hankkeiden käynnistämisen edellytyksenä on hankkeen hallinnoijien toimitettava ohjausryhmälle sisällöllisesti yksityiskohtaiset ja täsmälliset hanke-ehdotukset kustannusarvioineen. Ohjausryhmä päätti ottaa käyttöön vuoden 2011 alusta lähtien uudenlaisen esityslista-liite-mallin, jossa useat eri liitteet kootaan yhdeksi asiakirjaksi esityslistan alle. KOKO-ohjausryhmän puheenjohtajuus siirtyy vuonna 2011 Lopelle ja puheenjohtajana tulee toimimaan Jyrki Käki. Edellä mainituin muutoksin hyväksytty KOKO-ohjelman talous- ja toimintasuunnitelma 2011 liitteineen esitetään talousalueen johtoryhmän ja edelleen talousaluetoimikunnan hyväksyttäväksi. Taljory Esityslistan liitteinä ovat: Pöytäkirjanote, KOKO-ohjausryhmä (66 ); liite nro 35/Taljory Työ- ja elinkeinoministeriön antamat ohjeet, KOKO:n toiminta vuonna 2010 ja suunnitelma vuodelle 2011; liite nro 36/Taljory

14 Talousaluetoimikunta KOKO-alueiden yhteistyö ja verkostoituminen; liite nro 37/Taljory KOKO-ohjelman taloussuunnitelma hanke-ehdotuksineen vuodelle 2011 ja sitovat osallistumiset KOKO-verkostoihin vuonna 2011; liite nro 38/Taljory Hallinnon budjettierittely vuodelle 2011; liite nro 39/Taljory KOKO-ohjelman toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2011; liite nro 40/Taljory Ehdotus: Talousalueen johtoryhmä päättää asiasta kokouksessa tehtävän ehdotuksen pohjalta. Päätös: Hyväksyttiin KOKO-ohjelman toiminta- ja taloussuunnitelmat esitettäväksi talousaluetoimikunnalle, mutta taloussuunnitelmassa jätetään tässä vaiheessa ainoastaan varaukseksi kohdan B toimenpidekokonaisuuden 1 alla oleva summa (kilpailukyky- ja vetovoimastrategian osoittamiin hankkeisiin). Esitetään talousaluetoimikunnalle, että se käy asiasta evästyskeskustelun. Todettiin, että talousaluetoimikunta käsittelee talousarvion Lopullinen rahoituspäätös saadaan työ- ja elinkeinoministeriöstä helmikuussa ja maakunnan liitosta maaliskuussa KOKO-ohjelman projektipäällikkö Liisa Lindsberg-Mattson esitteli asiaa kokouksessa. Taltmk Esityslistan liitteinä olevista asiakirjoista talousalueen johtoryhmä on käsitellyt seuraavat: Pöytäkirjanote, KOKO-ohjausryhmä (66 ); liite nro 35/Taljory Työ- ja elinkeinoministeriön antamat ohjeet, KOKO:n toiminta vuonna 2010 ja suunnitelma vuodelle 2011; liite nro 36/Taljory Hallinnon budjettierittely vuodelle 2011; liite nro 39/Taljory KOKO-ohjelman toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2011; liite nro 40/Taljory Seuraavat asiakirjat on päivitetty talousalueen johtoryhmän pidetyn kokouksen jälkeen: KOKO-ohjelman taloussuunnitelma ja verkostot; liite nro 6/Taltmk

15 Talousaluetoimikunta KOKO-alueiden yhteistyö ja verkostoituminen; liite nro 7/Taltmk Ehdotus: Talousaluetoimikunta päättää asiasta kokouksessa tehtävän ehdotuksen pohjalta. Kokouksessa tehty ehdotus (Päivi Terävä): Talousaluetoimikunta hyväksyy hankkeita varten haettavaksi raamisummaksi , josta varsinaisiin hankkeisiin varataan ja hallinnointiin Talousaluetoimikunta valtuuttaa KOKO-ohjausryhmän valmistelemaan hankkeet eteenpäin yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa. KOKOohjausryhmän esitys annetaan tiedoksi talousalueen johtoryhmälle ja talousaluetoimikunnalle. Päätös: Kokouksessa tehty ehdotus hyväksyttiin. KOKO-ohjelman projektipäällikkö Liisa Lindsberg-Mattsson esitteli asiaa kokouksessa.

16 Talousaluetoimikunta SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUSKALENTERI Taltmk Kokouskalenteri vuosille : Talousalueen johtoryhmä klo 9.00 Hyvinkää klo Riihimäki klo Hausjärvi (muutettu pvm) klo Loppi (peruttu) klo Loppi klo 9.00 Hyvinkää klo 9.00 Riihimäki klo Loppi Taljoryn listan postitus Talousaluetoimikunta klo Hyvinkää klo Riihimäki klo Hyvinkää Taltmk:n listan postitus Kiertävän puheenjohtajuusjärjestelmän mukaan Lopen kunta toimii puheenjohtajana vuonna Ehdotus: Talousaluetoimikunta tarkistaa kokouskalenterin ja päättää vuoden 2011 ensimmäisestä kokouksesta. Päätös: Päätettiin, että talousaluetoimikunnan vuoden 2011 ensimmäinen kokous pidetään kello Lopella.

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-hankkeiden tilanne ja tuloksia

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-hankkeiden tilanne ja tuloksia HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOKO-OHJELMA TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 16.3.- 31.7.2010 KOKO alue: Hyvinkään-Riihimäen talousalue (Hyvinkää, Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi) Hallinoija: YritysVoimala

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 2/2010. Aika Tiistai 2.3.2010, klo 19.30. Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 2/2010. Aika Tiistai 2.3.2010, klo 19.30. Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2010 Aika Tiistai 2.3.2010, klo 19.30 Paikka Nurmijärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 2 b, Nurmijärvi Asiat Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 12.6.2007 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47)

Hämeen liitto Esityslista 2/2010 1 (47) 1 (47) Aika: 15.3.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 23 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009

KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta yhdistymisselvitys KOKOUSMUISTIO 7.9.2009 UusiKunta johtoryhmän kokous 1/2009 Aika: Maanantai 7. päivä syyskuuta 2009 klo 9.00 11.30 Paikka: Sibeliustalo Lahti, kokoustila Haapa, Ankkurikatu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto 18.10.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 18.10.2010 maanantai kello 18.00-19.00 PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 8/2009. Aika Tiistai 20.10.2009 klo 16.30. Paikka Järvenpää-talo, kokoustilat 1 ja 2, Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 8/2009. Aika Tiistai 20.10.2009 klo 16.30. Paikka Järvenpää-talo, kokoustilat 1 ja 2, Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Esityslista 8/2009 Aika Tiistai 20.10.2009 klo 16.30 Paikka Järvenpää-talo, kokoustilat 1 ja 2, Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Torstai 5.3.2015 klo 16.00. Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta ESITYSLISTA N:o 2/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.3.2015 klo 16.00 Paikka Mäntsälän kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 8 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129

100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127. 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 16.5.2011 Käsiteltävät asiat 100. Lomapalkkavelan käsittely Eksoten ja jäsenkuntien välillä...127 101. Rantayleiskaavojen muutokset 2011...129 102. Tietomaakunta ekarjala Oy:n

Lisätiedot

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelma 2010 2013 (7.1.2010 tarkennettu painos)

Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelma 2010 2013 (7.1.2010 tarkennettu painos) Hyvinkään-Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelma 2010 2013 (7.1.2010 tarkennettu painos) Diaarinumero: TEM 164:00/2008 1(15) Hyvinkään Riihimäen talousalueen KOKO-ohjelman sisältö 1. Ohjelmaehdotuksen vastaavuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali. 40 ohm Lausunnon antaminen seudullisen opetuspalvelukeskuksen loppuraportista 66 Kokousaika Maanantai 5.12.2011 kello 18.05 19.01. Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsiteltävät asiat nro Liite 38 on Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( 154-168) ( 169, 170)

Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( 154-168) ( 169, 170) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 215 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.10.2008 klo 16.00-18.37 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto. 10 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto. 10 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialuettelo 2/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.2.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 10 13 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 02/2013 AIKA Perjantai 3.5.2013 kello 15.00 16.51 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu 1,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot