Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet 2006 - ohjeet"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet ohjeet Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat oppilaitoksessa kirjoilla olevat opiskelijat, jotka opiskelevat näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja/tai ovat suorittaneet näyttötutkinnon kalenterivuoden 2006 aikana. Tässä tiedonkeruussa ei kerätä tietoja opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen tutkinnon suorittaneista eikä oppisopimusopiskelijoista ja heidän suorittamistaan tutkinnoista. Sekä opiskelija- että tutkintotiedot ovat kalenterivuoden tietoja. Tiedonantovelvollisuus perustuu Tilastolakiin (280/2004). Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään henkilöpohjaiset tiedot luottamuksellisina. Tiedonkeruun tavoite Tuotetaan näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja näyttötutkinnon suorittaneet -tilasto. Tilasto on myös osa laajempaa ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotilastoa. Tietojen käyttötarkoitus Tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Lisäksi tietoja käyttävät mm. koulutuksen järjestäjät, tutkijat ja opiskelijat. Henkilöpohjaiset tiedonkeruut mahdollistavat aineistojen yhdistämisen myös muihin Tilastokeskuksen aineistoihin selvitettäessä esim. koulutukseen hakeutumista ja pääsyä, opiskelijavirtoja, päällekkäistä koulutusta, opiskelijoiden työssäkäyntiä ja työelämään sijoittumista. Tietojen antaminen Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet henkilöpohjainen tiedosto toimitetaan Tilastokeskukseen Internetin kautta. Tiedot toimitetaan saman web-sovelluksen kautta, jossa tallennettiin henkilöpohjainen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelija-aineisto syksyllä. Sovelluksen Internet-osoite on ja se on auki Sovelluksessa ja tämän ohjeen lopussa on ohjeita tiedonsiirtoa varten. Tiedonkeruissa käytetään samoja käyttäjätunnuksia ja salasanoja kuin syksyn 2006 tiedonkeruissa. Tiedoston tulee olla Internetissä olevien ASCII-tiedoston tietoluettelon tai Excel-tiedoston tietoluettelon mukainen. Kaikki tietojen antamisessa tarvittavat tunnukset ja koodit sisältyvät Internetissä olevaan tiedonkeruumateriaaliin. Materiaali löytyy Internet-osoitteesta: Mikäli tiedonsiirto ei yrityksistä huolimatta onnistu, ottakaa yhteyttä yhteyshenkilöönne. Ottakaa varmuuskopiot tiedostoista itsellenne! Tiedonkeruuta Tilastokeskuksessa hoitaa: Riitta Auvinen puh. (09) sähköposti: faksi: (09) Osoite: Oppilaitostilastot/Riitta Auvinen PL 4B TILASTOKESKUS

2 Tarkennukset tietuekuvaukseen 2 Oppilaitostunnus Kohdassa ilmoitetaan Tilastokeskuksen oppilaitostyyppiluokituksen 5-numeroinen oppilaitostunnus. Oppilaitostunnus ei ole sama kuin Opetushallituksen käyttämä yhteishakukoodi. Tutkintokoodi Kohdassa ilmoitetaan Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 6-numeroinen tutkintokoodi. On tärkeää, että tutkintokoodi on annettu oikein. Eri aineistoja yhdistettäessä tulee virheellisiä tuloksia, jos samalle henkilölle on annettu eri tutkintokoodi eri tiedonkeruissa (esim. keskeyttämistilastot). Jos tutkinnolle ei löydy koodia, voi sitä tiedustella Tilastokeskuksen yhdyshenkilöltä. Tarkistakaa, että antamanne koulutuskoodi löytyy koulutuskoodilistalta. Jos sitä ei löydy, on se todennäköisesti vanha koodi, jota ei voi enää käyttää. Jos korjaatte opiskelijan tutkintokoodia, korjatkaa myös tutkintonimike- ja koulutusohjelmakoodit. Tutkintonimikekoodi Kohdassa ilmoitetaan Tilastokeskuksen 5-numeroinen tutkintonimikekoodi. Ammatillisille perustutkinnoille on annettu vuodesta 1999 lähtien asteittain tutkintonimikekoodit. Koodistossa on jokaisen tutkinnon kohdalle merkitty ne tutkintonimikekoodit, jotka ovat mahdollisia ko. tutkinnolle. Koodilistassa on myös merkintä siitä, mistä ajankohdasta lähtien tutkintonimikekoodi on ollut voi massa. Jos korjaatte opiskelijan tutkintonimikekoodia, korjatkaa tarvittaessa myös tutkintokoodi ja koulutusohjelmakoodi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille ei tule tutkintonimikekoodia. Koulutusohjelmakoodi Kohdassa ilmoitetaan Tilastokeskuksen 4-numeroinen koulutusohjelmakoodi. Ammatillisille perustutkinnoille on annettu vuodesta 1999 lähtien asteittain koulutusohjelmakoodit. Koodistossa on jo kaisen tutkinnon kohdalle merkitty ne koulutusohjelmakoodit, jotka ovat mahdollisia ko. tutkinnolle. Koodilistassa on myös merkintä siitä, mistä ajankohdasta lähtien koulutusohjelmakoodi on ollut voimassa. Jos korjaatte opiskelijan koulutusohjelmakoodia, korjatkaa tarvittaessa myös tutkintokoodi ja tutkintonimikekoodi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille ei tule koulutusohjelmakoo dia. Koulutuksen opetuskieli/tutkinnon suorituskieli Kohdassa ilmoitetaan koulutuksen pääasiallisen opetuskielen 2-kirjaiminen ISO-standardin mukainen tunnus. Ks. kielikoodit. Esim. suomi=fi, ruotsi=sv ja englanti=en. Koodia 99 ei voi käyttää tässä kohdassa. Koulutuskunta/tutkinnon suorituskunta Kohdassa ilmoitetaan väestörekisterikeskuksen 3-numeroinen kuntakoodi. Tutkinnon suorituskunnalla tarkoitetaan kuntaa, jossa ko. tutkinto on suoritettu. Ks. kuntakoodit. Henkilötunnus Kohdassa ilmoitetaan opiskelijan täydellinen henkilötunnus 11-merkin mittaisena eli muodossa ppkkvv-nnnt. Henkilötunnuksen "viivan" kummallakaan puolella ei saa olla välilyöntiä eikä henkilötunnusta saa aloittaa välilyönnillä. Jos opiskelijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan henkilöstä syntymäaika. Henkilötunnusten avulla yhdistetään erilaisia aineistoja keskenään. Yhdistäminen ei onnistu, jos henkilötunnukset ovat virheellisiä. Useimmat oppilashallintajärjestelmät sisältävät henkilötunnuksen tarkistusohjelman, joten pyydämme teitä käyttämään sitä. Suku- ja etunimet Suku- ja etunimien (kaikki etunimet!) oikeellisuus on erityisen tärkeää silloin, kun joudumme tarkistamaan henkilötunnuksen oikeellisuuden ja etsimään henkilötunnuksen väestötietojärjestelmästä. Sukupuoli * 1 = Mies 2 = Nainen Äidinkieli * Kohdassa ilmoitetaan opiskelijan äidinkielen 2-kirjaiminen ISO-standardin mukainen tunnus. Ks. kielikoodit. Opiskelijan kotikunta * Kohdassa ilmoitetaan opiskelijan vakituisen kotikunnan 3-numeroinen VRK:n kuntakoodi. Ks. kuntakoodit. Opiskelijan kansalaisuus * Kohdassa ilmoitetaan YK:n 3-numeroinen valtion tai maan tunnus (ISO 3166). Ks. maakoodit. Koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika

3 3 Kohdassa ilmoitetaan päivämäärä, jolloin opiskelija on aloittanut koulutuksen tai tullut suorittamaan näyttötutkintoa tähän oppilaitokseen. On tärkeää, että aloittamispäivämäärä on se päivä, jolloin opiskelija on aloittanut koko koulutuksen eikä esim. jotain yksittäistä jaksoa. Aloittamispäivämäärän perusteella määritellään kuka opiskelijoista on uusi opiskelija. Aloittamispäivämäärää käytetään myös koko koulutuksen kestoa laskettaessa. Päivämäärän tulee olla muotoa vvvvkkpp, esim Päivämäärässä ei esim. saa olla pisteitä. Koulutuksen/tutkinnon päättymisaika Kohdassa ilmoitetaan päivämäärä, jolloin koulutus on päättynyt tässä oppilaitoksessa. Päivämäärän tulee olla muotoa vvvvkkpp, esim Päivämäärässä ei esim. saa olla pisteitä. Opiskelijan tavoite Opiskelijan tavoite ko. koulutuksessa: 1 = koko tutkinnon suorittaminen 2 = tutkinnon osan tai osien suorittaminen Kohdassa ilmoitetaan tieto kunkin opiskelijan ja/tai tutkinnon suorittaneen tavoitteesta. Opiskelijan ja/tai tutkinnon suorittaneen tavoite voi ko. koulutuksessa olla joko koko tutkinnon suorittaminen tai tutkinnon osan tai osien suorittaminen. Kalenterivuoden toteuma Kalenterivuoden aikana opiskelija on: 1 = suorittanut koko tutkinnon 2 = suorittanut tutkinnon osan tai osia 3 = osallistunut valmistavaan koulutukseen, ei ole suorittanut tutkintoja Kohdassa ilmoitetaan kaikille oppilaitoksessa kalenterivuoden aikana valmistavassa koulutuksessa opiskelleille ja/tai tutkinnon suorittaneille kalenterivuoden toteutumatieto. Jos opiskelija on vuoden aikana ollut samassa oppilaitoksessa valmistavassa koulutuksessa, suorittanut osatutkinnon ja koko tutkinnon ilmoitetaan hänet vain yhden kerran toteumatiedolla 1 (=koko tutkinnon suorittanut). Toteumatieto =1 merkitään vain siinä tapauksessa, että opiskelija on saanut virallisen tutkintotodistuksen, jossa tutkinnon suoritusvuosi on sama kuin tilastointivuosi. Jos todistus on saatu vasta seuraavana vuoden puolella on opiskelijan toteumatieto 2 tai 3 ja hänet ilmoitetaan koko tutkinnon suorittaneeksi vasta seuraavan vuoden tiedonkeruussa. Toteumatiedon 2 (=osatutkinto/ja) voi merkitä opiskelijalle vaikka hänellä ei ole siitä tutkintotodistusta. Riittää, että oppilaitoksessa tiedetään, että suoritus on hyväksytty. Opiskelija voi olla mukana useamman oppilaitoksen tiedoissa. Esim. opiskelija on ollut valmistavassa koulutuksessa oppilaitoksessa A ja suorittanut näyttötutkinnon tai tutkinnon osan oppilaitoksessa B. Molemmat oppilaitokset ilmoittavat ko. opiskelijan antamissaan tiedoissa. Oppilaitos A merkitsee kalenterivuoden toteumaksi koodin 3 (=osallistunut valmistavaan koulutukseen, ei ole suorittanut tutkintoja) ja oppilaitos B koodin 1 (=suorittanut koko tutkinnon) tai 2 (=suorittanut tutkinnon osan tai osia). Jos opiskelija on ollut valmistavassa koulutuksessa ja suorittanut tutkinnon samassa oppilaitoksessa, merkitään hänelle kalenterivuoden toteutumatiedoksi 1 (=suorittanut koko tutkinnon). Jos toteumatieto = 1 pitää opiskelijalla olla myös tieto kohdassa Väylä näyttötutkintoon ja Tut kinnon suorittamispäivämäärä. Jos toteumatieto = 2 pitää opiskelijalla olla tieto myös kohdassa Väylä näyttötutkintoon. Väylä näyttötutkintoon Näyttötutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittanut on 1 = tullut näyttöön ilman valmistavaa koulutusta 2 = ollut valmistavassa koulutuksessa Kohdassa ilmoitetaan onko näyttötutkinnon suorittanut tullut näyttöön ilman valmistavaa koulutusta vai näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen kautta. Valmistavan koulutuksen kautta tulleeksi ilmoitetaan tutkinnon suorittanut, joka on ollut valmistavassa koulutuksessa kuluvana tai edellisenä vuonna joko tässä oppilaitoksessa tai jossakin muussa oppilaitoksessa. Jos opiskelija on ollut kalenterivuoden aikana vain valmistavassa koulutuksessa, jää tämä kohta tyhjäksi. Rahoitus Rahoitus (HUOM! tieto kaikille, sekä opiskelijoille että tutkinnon suorittaneille) 1 = valtionosuusrahoitteinen koulutus 2 = työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (kansallinen rahoitus) 3 = työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (ESR-rahoitteinen) 4 = työnantajan kokonaan rahoittama 5 = noste -ohjelmakoulutus 6 = muuta kautta rahoitettu (esim. opiskelijan kokonaan itse maksama)

4 4 Kohdassa ilmoitetaan opiskelijan ja/tai tutkinnon suorittaneen koulutuksen pääasiallinen rahoitusväylä. Tämä tieto annetaan kaikille oppilaitoksen opiskelijoille ja/tai tutkinnon suorittaneille vaikka pääasiallinen koulutuksen järjestämisvastuu olisi muulla kuin oppilaitoksen omalla koulutuksen järjestäjällä. Esim. Noste-ohjelmakoulutuksen opiskelijaksi ja/tai tutkinnon suorittaneeksi merkitään kaikki Noste -ohjelman puitteissa erillisrahoitetun valtionavusteisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet. Valtionosuusrahoitteisella koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka kustannuksista osa on rahoitettu ammatillisen perus- tai lisäkoulutukseen tarkoitetulla valtion osuudella. Työnantajan kokonaan rahoittamalla koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, johon ei ole käytetty valtionosuutta eikä sitä ole rahoitettu työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. Ko. koulutuksessa pääasiallinen koulutuksen rahoittaja on työnantaja. Tähän kirjataan myös sellaiset työnantajan rahoittamat koulutukset, joissa opiskelija on kohtuullisessa määrin osallistunut koulutuksen kustannuksiin, esim. rahoittanut itse tutkintomaksut. Tähän ei kirjata koulutuksia, joihin on käytetty ESR-rahaa. Tutkinnon suorittamispäivämäärä Kohdassa ilmoitetaan päivämäärä, jolloin opiskelija on saanut virallisen tutkintotodistuksen (=tutkintotoimikunnan hyväksymä). Päivämäärän tulee olla muotoa vvvvkkpp, esim Päivämäärässä ei esim. saa olla pisteitä. Tutkinnon suorittamispäivämäärä koskee vain koko tutkintoja. Erityisopiskelija 1 = kyllä, erityisopiskelija, jolle on tehty hojks 2 = ei Kohdassa ilmoitetaan erityisopiskelijaksi vain sellaiset opiskelijat, joille on laadittu ammatillisen koulutuksen lain velvoittama henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98 20 ja Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/98 8 ). Opiskelijat saavat korotettua valtionosuutta. Jos opiskelija ei ole erityisopiskelija, tähän kohtaan laitetaan 2, muutoin tiedonsiirto ei onnistu. * Jos henkilötunnus on tarkistettu, opiskelijan sukupuoli, äidinkieli, vakinainen kotikunta ja kansalaisuus voidaan jättää ilmoittamatta.

5 5 Tiedostosiirto Tiedostosiirtona lähetettävä tiedosto voi olla: *.txt-loppuinen tekstitiedosto (Ascii-tiedosto) *.csv-loppuinen tekstitiedosto (*.csv-loppuiseksi tiedostoksi tallennettu Excel-tiedosto). Excel-tiedoston tallentaminen *.csv-muotoon - maalatkaa koko laskentataulukko klikkaamalla pientä neliötä, joka on 1. rivin yläpuolella ja A- sarakkeen vasemmalla puolella - painakaa Ctrl pohjaan ja samanaikaisesti numeroa 1, jolloin saatte näkyviin Muotoile solut - valikon - valitkaa valikosta rivi Teksti ja painakaa OK - valitkaa Tiedosto- Tallenna nimellä ja tallentakaa tiedosto *.csv (luetteloerotin) - loppuiseksi tiedostoksi Valitkaa koneeltanne lähetettävä tiedosto Selaa (Browse ) -painikkeella. Tiedoston valinta toimii kuten normaali tiedoston avaus tai haku. Muistakaa vaihtaa aukeavassa ikkunassa oikea tiedostotyyppi, esim. Text (*.txt). Onnistuneen lähetyksen jälkeen saatte ilmoituksen, että tiedosto on vastaanotettu ja kuinka monta havaintoa on siirtynyt Elmaan. Miksi henkilöpohjaisen opiskelijatiedoston tiedostonsiirto ei onnistu? Tarkistakaa, että ilmoittamanne oppilaitostunnus on Tilastokeskuksen käyttämä oppilaitostunnus. Tarkistakaa, että käyttämänne tutkintokoodi on Tilastokeskuksen antama koodi. Tarkistakaa, että kaikissa niissä kentissä, joissa pitää olla tieto, eivät ole tyhjiä (ks. tietuekuvaus) Tarkistakaa, että lähettämästänne tiedostosta on otsikkorivi poistettu. Poista sarakkeen U oikealta puolelta tyhjät sarakkeet. Poista tyhjät rivit taulukon lopusta. Muuta tarkistettavaa Tarkistakaa, että käyttämänne koodit ovat Tilastokeskuksen antamia koodeja. Tarkistakaa, että kaikilla oppilailla on oikeat henkilötunnukset. Tarkistakaa, että etunollat ovat mukana, esim. jos asuinkunnaksi on merkitty Helsinki niin koodi on 091. Excel-käyttäjille helppo aineiston tarkistusmenetelmä Oletetaan, että aineisto on EXCEL-muodossa. Maalaa ensin sarakkeet A - U. Näpäytä yläreunasta Tiedot sen jälkeen näpäytä Suodata ja lopuksi Pikasuodata. Tällöin EXCEL-taulukon sarakkeiden oikeaan ylänurkkaan ilmestyy pienet nuolet. Näpäyttämällä esim. sarakkeen A nuolta näkee, mitä koodivaihtoehtoja esiintyy oppilaitostunnuksena. Nuolet poistuvat näytöstä näpäyttämällä uu delleen Tiedot - Suodata - Pikasuodata.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet ohjeet

Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet ohjeet 1 Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet 2010 - ohjeet Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat tutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat 20.9. - ohjeet

Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat 20.9. - ohjeet 1 YKSIKKÖ Nimi Yhteystiedot Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat 20.9. - ohjeet Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat oppilaitoksessa 20.9.2008 kirjoilla olevat opiskelijat,

Lisätiedot

Tiedonkeruun kohde. Tiedonkeruun tavoite. Tietojen käyttötarkoitus

Tiedonkeruun kohde. Tiedonkeruun tavoite. Tietojen käyttötarkoitus 27.1.2015 1 O p p i sopimuskoulutuksen o p i skelijat ja tutkinnon s u o r ittaneet k a lenterivuodelta Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat tutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen osallistuneet

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta

Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta 13.8.2013 1 Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat tutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen osallistuneet

Lisätiedot

Tässä tiedonkeruussa ei kerätä tietoja oppisopimusopiskelijoista.

Tässä tiedonkeruussa ei kerätä tietoja oppisopimusopiskelijoista. 15.1.2015 1 O p p i l a i t o s m u o t o i s e n a m m a t i l l i s e n k o u l u t u k s e n o p i s k e l i j a t j a t u t k i n n o n s u o r i t t a n e e t k a l e n t e r i v u o d e l t a Tiedonkeruun

Lisätiedot

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta

Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta 13.8.2013 1 Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat kaikki tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Tiedonkeruun kohde. Tiedonkeruun tavoite. Tietojen käyttötarkoitus

Tiedonkeruun kohde. Tiedonkeruun tavoite. Tietojen käyttötarkoitus 30.12.2016 1 O p p i l a i t o s m u o t o i s e n a m m a t i l l i s e n k o u l u t u k s e n o p i s k e l i j a t j a t u t k i n n o n s u o r i t t a n e e t k a l e n t e r i v u o d e l t a Tiedonkeruun

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1(4) OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorit ja päätoimiset opettajat 1.3.2013.

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1 OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat toisen asteen ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten rehtorit

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2010

OPETTAJATIEDONKERUU 2010 1(5) OPETTAJATIEDONKERUU 2010 Peruskouluopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat perusopetusta ja lukiokoulutusta antavien oppilaitosten rehtorit ja opettajat,

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1 OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat perusopetusta ja lukiokoulutusta antavien oppilaitosten rehtorit ja opettajat

Lisätiedot

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla

Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla EXCEL-SIIRTOTIEDOSTON MUODOSTUSOHJE KEVÄÄN 2014 YHTEISHAKUA VARTEN Henkilötietojen siirtotiedoston muodostusohje Excel-ohjelman avulla Tässä ohjeessa kerrotaan, miten perusopetuksen päättöluokkalaisten,

Lisätiedot

Opetusalan XML-sanasto

Opetusalan XML-sanasto JUHTA ASIASANASTO 1 (15) Opetusalan XML-sanasto Dokumentin tarkoitus Tapani Karainen Versio: 1.0 2007-11-15 Kenelle dokumentti on tarkoitettu XML-sanasto Abbreviation Applicant Application Tämä dokumentti

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2014

Ammatillinen koulutus 2014 Koulutus 2015 Ammatillinen 2014 Ammatillisessa koulutuksessa 120 700 uutta opiskelijaa vuonna 2014 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2013

Ammatillinen koulutus 2013 Koulutus 2014 Ammatillinen 2013 Ammatillisessa koulutuksessa 313 600 opiskelijaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen, Jyväskylä Anna Loukkola Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2014: Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

Todistukset ja kansainväliset liitteet

Todistukset ja kansainväliset liitteet Todistukset ja kansainväliset liitteet Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Opetushallituksen todistusmääräys 56/011/2009, muut 1/011/2013 Tutkintotodistukset ammatillisen

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutus ja päällekkäishaku Vajaa puolet ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista suoraan peruskoulusta Toisen asteen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008

Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008 Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008 Siirtotunnus 1 15 Tiedoston siirtotunnus - organisaatiokohtainen - korkeakouluilla L + viisimerkkinen oppilaitoskoodi,

Lisätiedot

1. Excel-tiedoston muuntaminen CSV-tiedostoksi ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen luoman CSV-tiedoston avaaminen 3. Tietuekuvaukset 2015

1. Excel-tiedoston muuntaminen CSV-tiedostoksi ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen luoman CSV-tiedoston avaaminen 3. Tietuekuvaukset 2015 1(7) Ohjeen sisältö: 1. Excel-tiedoston muuntaminen CSV-tiedostoksi ja siirto tiedusteluun 2. Palkkatietolomakkeen luoman CSV-tiedoston avaaminen 3. Tietuekuvaukset 2015 Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin:

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013 Koulutus 2015 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,27 miljoonaa Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN

NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET JA -SOPIMUSTEN TEKEMINEN Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1064 2 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 70/011/2000 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle

Ammattitutkintostipendi. näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto) suorittaneelle

Lisätiedot

Optima-kokousalustan käyttö tutkintotoimikuntien työssä

Optima-kokousalustan käyttö tutkintotoimikuntien työssä Optima-kokousalustan käyttö tutkintotoimikuntien työssä Oili Niittynen, ulkopuolinen sihteeri Tietojenkäsittelyn tutkintotoimikunta Rahoitus- ja vakuutusalan tutkintotoimikunta Kiinteistönvälitysalan tutkintotoimikunta

Lisätiedot

OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE 27.9.2012

OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE 27.9.2012 1 (5) OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE 27.9.2012 Tietojenkäsittelyn tutkintotoimikunta 8327 Tutkintojen järjestäjät tallentavat toimikunnalle lähetettävät aineistot suoraan Opetushallituksen

Lisätiedot

OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE 3.11.2011

OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE 3.11.2011 OPTIMAN KÄYTTÖOHJE NÄYTTÖTUTKINTOJEN JÄRJESTÄJILLE 3.11.2011 Kiinteistönvälitysalan tutkintotoimikunta 8234 Tutkintojen järjestäjät tallentavat toimikunnalle lähetettävät aineistot suoraan Opetushallituksen

Lisätiedot

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat

Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Osaamisperustaisuus todeksi ammatilliset tutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuvat Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Näyttötutkinnot: tilastotietoja

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn

Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu: Ohje CSV-tiedostojen käsittelyyn Yksityisen sektorin palkkatiedustelu! Tämän ohjeen sisältö: " 1. CSV-tiedostojen luonti ja siirto tiedusteluun " 2. Palkkatietolomakkeen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5)

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Joukkokirje, osoitetarrat Työvälineohjelmistot 1(5) Työvälineohjelmistot 1(5) Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI)

1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI) OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 3/012/2004 MÄÄRÄYS - OHJE X PÄIVÄMÄÄRÄ 12.10.2004 SÄÄNNÖKSET, JOIHIN TOIMIVALTA OHJEEN ANTAMISEEN PERUSTUU Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä

Lisätiedot

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa?

Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden työntekijän osaamistarpeet miten niihin vastataan perustutkinnon toimeenpanossa? Prosessiteollisuuden tutkintotoimikunta Riku Silván 2.9.2011 Sisältö Näyttötutkinnot Tutkintotoimikunta

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Markkinointijakelun tilaaminen

Markkinointijakelun tilaaminen Markkinointijakelun tilaaminen PTP käyttöohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranet-palveluun Luo markkinointijakelulle nimi Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Aloita markkinointijakelun tilaaminen Tilaaminen:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

TODISTUKSET. näyttötutkinnoista näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta. Määräys 20/011/2015

TODISTUKSET. näyttötutkinnoista näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta. Määräys 20/011/2015 TODISTUKSET näyttötutkinnoista näyttötutkintoihin valmistavasta koulutuksesta muusta ammatillisesta lisäkoulutuksesta Määräys 20/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:25 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista

N:o 33/400/2004. 2. Opetusministeriö ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista 28.6.2004 N:o 33/400/2004 Noste-avustusten saajille Opetusministeriön ohje perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi katsottavista koulutuksista ja tutkinnoista Noste-avustuksin rahoitettavaan toimintaan osallistumisedellytyksiä

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikunnat

Metsäalan tutkintotoimikunnat Metsäalan tutkintotoimikunnat 8.2.2012 Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt näyttötutkintojen järjestämisessä Metsäalan tutkintotoimikunnilla on käytössä yhteiset lomakepohjat, jotka ovat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä

Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä Koulutus 2010 Opintojen kulku 2008 Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä Tilastokeskuksen mukaan yliopistotutkinnon läpäisi viidessä ja puolessa vuodessa 44 prosenttia, kun viime

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,23 miljoonaa Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,23 miljoonaa

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2012

Väestön koulutusrakenne 2012 Koulutus 2013 Väestön rakenne 2012 Viime vuonna 35 39-vuotiaat koulutetuimpia Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa

Lisätiedot

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013

HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 HENKILÖLISTA-PALVELU Käyttöohjeet versio 13.5.2013 Henkilölista -palvelu 1 Sisältö 1. Veronumerolaki ja raportointi... 2 2. Henkilölista-palvelun sisältö... 2 2.1. Palvelun käyttötarkoitus ja hyödyt...

Lisätiedot

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014

Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) Tilastointi 1.12.2014 Tulli Suomen sisäkaupan ascii-muotoinen tilastoilmoitus Sivu 1(6) SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSEN (INTRASTAT) TIETUEKUVAUS TUONTI/VIENTI 1. Johdanto Sisäkaupan tilastointiohjeet julkaistaan vuosittain ilmoitusvelvollisille

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus

AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014. Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus AmKesu-aluetilaisuus Kokkola 5.11.2014 Arto Pekkala Ammatillinen aikuiskoulutus NÄYTTÖTUTKINNOT 20 VUOTTA AJANKOHTAISTA AIKUISKOULUTUKSESTA Tutkintojen ja tutkintorakenteen kehittäminen (TUTKE 2) voimaan

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2010 Lukiokoulutus 2009 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2009 yhteensä 112 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta

Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta TODISTUKSET Näyttötutkinnoista Näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta Näyttötutkintoon valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta MÄÄRÄYS 56/011/2009 Määräykset ja ohjeet 2010:6 Opetushallitus Määräykset

Lisätiedot

1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI)

1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI) DNO 3/012/2006 MÄÄRÄYS - OHJE X PÄIVÄMÄÄRÄ 17.10.2006 SÄÄNNÖKSET, JOIHIN TOIMIVALTA OHJEEN ANTAMISEEN PERUSTUU Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998 1 ja 4 ) Asetus

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus

Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen. Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkintojen järjestämisen laadun kehittäminen Markku Kokkonen Opetushallitus Ammatillinen aikuiskoulutus Näyttötutkinnot laadunhallintajärjestelmänä Rahoittajat Koulutuksen järjestäjät, yhteisöt

Lisätiedot

DNO 4/012/2002 OHJE PÄIVÄMÄÄRÄ

DNO 4/012/2002 OHJE PÄIVÄMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 4/012/2002 OHJE PÄIVÄMÄÄRÄ 30.9.2002 SÄÄNNÖKSET, JOIHIN TOIMIVALTA OHJEEN ANTAMISEEN PERUSTUU Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma)

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Postittamisen työpöytä Käyttöohje 1 Sisältö Lehtesi yhteystietojen tarkistaminen sivu 3 Aloita ennakkotietojen antaminen sivu 4 Ennakkotiedot; ajanjakso ja käytettävä

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2014 Lukiokoulutus 2013 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2013 yhteensä 105 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AmKesu-aluetilaisuus Oulu 30.10.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Sum ma / Tutki ntoje n luku määr ä Sarakeotsikot Riviot sikot Ammatillinen peruskoulutus

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2009

Koulutukseen hakeutuminen 2009 Koulutus 2010 Koulutukseen hakeutuminen 2009 Sekä peruskoulun 9. luokan päättäneiden että uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin oli vuonna 2009 edellisvuotta vaikeampaa Peruskoulun 9. luokan

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla

Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen 1/5 Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla Käytettävät lomakkeet Käytä Tekniikan erikoisammattitutkinnon tutkintotoimikunnan lomakkeita. Lomakkeet

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Koulutus 2014 Opintojen kulku 2012 Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2012 tietojen mukaan lukiolaisista 80 prosenttia suoritti tutkinnon enintään

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot