Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet 2006 - ohjeet"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet ohjeet Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat oppilaitoksessa kirjoilla olevat opiskelijat, jotka opiskelevat näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja/tai ovat suorittaneet näyttötutkinnon kalenterivuoden 2006 aikana. Tässä tiedonkeruussa ei kerätä tietoja opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen tutkinnon suorittaneista eikä oppisopimusopiskelijoista ja heidän suorittamistaan tutkinnoista. Sekä opiskelija- että tutkintotiedot ovat kalenterivuoden tietoja. Tiedonantovelvollisuus perustuu Tilastolakiin (280/2004). Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään henkilöpohjaiset tiedot luottamuksellisina. Tiedonkeruun tavoite Tuotetaan näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja näyttötutkinnon suorittaneet -tilasto. Tilasto on myös osa laajempaa ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotilastoa. Tietojen käyttötarkoitus Tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Lisäksi tietoja käyttävät mm. koulutuksen järjestäjät, tutkijat ja opiskelijat. Henkilöpohjaiset tiedonkeruut mahdollistavat aineistojen yhdistämisen myös muihin Tilastokeskuksen aineistoihin selvitettäessä esim. koulutukseen hakeutumista ja pääsyä, opiskelijavirtoja, päällekkäistä koulutusta, opiskelijoiden työssäkäyntiä ja työelämään sijoittumista. Tietojen antaminen Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet henkilöpohjainen tiedosto toimitetaan Tilastokeskukseen Internetin kautta. Tiedot toimitetaan saman web-sovelluksen kautta, jossa tallennettiin henkilöpohjainen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelija-aineisto syksyllä. Sovelluksen Internet-osoite on ja se on auki Sovelluksessa ja tämän ohjeen lopussa on ohjeita tiedonsiirtoa varten. Tiedonkeruissa käytetään samoja käyttäjätunnuksia ja salasanoja kuin syksyn 2006 tiedonkeruissa. Tiedoston tulee olla Internetissä olevien ASCII-tiedoston tietoluettelon tai Excel-tiedoston tietoluettelon mukainen. Kaikki tietojen antamisessa tarvittavat tunnukset ja koodit sisältyvät Internetissä olevaan tiedonkeruumateriaaliin. Materiaali löytyy Internet-osoitteesta: Mikäli tiedonsiirto ei yrityksistä huolimatta onnistu, ottakaa yhteyttä yhteyshenkilöönne. Ottakaa varmuuskopiot tiedostoista itsellenne! Tiedonkeruuta Tilastokeskuksessa hoitaa: Riitta Auvinen puh. (09) sähköposti: faksi: (09) Osoite: Oppilaitostilastot/Riitta Auvinen PL 4B TILASTOKESKUS

2 Tarkennukset tietuekuvaukseen 2 Oppilaitostunnus Kohdassa ilmoitetaan Tilastokeskuksen oppilaitostyyppiluokituksen 5-numeroinen oppilaitostunnus. Oppilaitostunnus ei ole sama kuin Opetushallituksen käyttämä yhteishakukoodi. Tutkintokoodi Kohdassa ilmoitetaan Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 6-numeroinen tutkintokoodi. On tärkeää, että tutkintokoodi on annettu oikein. Eri aineistoja yhdistettäessä tulee virheellisiä tuloksia, jos samalle henkilölle on annettu eri tutkintokoodi eri tiedonkeruissa (esim. keskeyttämistilastot). Jos tutkinnolle ei löydy koodia, voi sitä tiedustella Tilastokeskuksen yhdyshenkilöltä. Tarkistakaa, että antamanne koulutuskoodi löytyy koulutuskoodilistalta. Jos sitä ei löydy, on se todennäköisesti vanha koodi, jota ei voi enää käyttää. Jos korjaatte opiskelijan tutkintokoodia, korjatkaa myös tutkintonimike- ja koulutusohjelmakoodit. Tutkintonimikekoodi Kohdassa ilmoitetaan Tilastokeskuksen 5-numeroinen tutkintonimikekoodi. Ammatillisille perustutkinnoille on annettu vuodesta 1999 lähtien asteittain tutkintonimikekoodit. Koodistossa on jokaisen tutkinnon kohdalle merkitty ne tutkintonimikekoodit, jotka ovat mahdollisia ko. tutkinnolle. Koodilistassa on myös merkintä siitä, mistä ajankohdasta lähtien tutkintonimikekoodi on ollut voi massa. Jos korjaatte opiskelijan tutkintonimikekoodia, korjatkaa tarvittaessa myös tutkintokoodi ja koulutusohjelmakoodi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille ei tule tutkintonimikekoodia. Koulutusohjelmakoodi Kohdassa ilmoitetaan Tilastokeskuksen 4-numeroinen koulutusohjelmakoodi. Ammatillisille perustutkinnoille on annettu vuodesta 1999 lähtien asteittain koulutusohjelmakoodit. Koodistossa on jo kaisen tutkinnon kohdalle merkitty ne koulutusohjelmakoodit, jotka ovat mahdollisia ko. tutkinnolle. Koodilistassa on myös merkintä siitä, mistä ajankohdasta lähtien koulutusohjelmakoodi on ollut voimassa. Jos korjaatte opiskelijan koulutusohjelmakoodia, korjatkaa tarvittaessa myös tutkintokoodi ja tutkintonimikekoodi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille ei tule koulutusohjelmakoo dia. Koulutuksen opetuskieli/tutkinnon suorituskieli Kohdassa ilmoitetaan koulutuksen pääasiallisen opetuskielen 2-kirjaiminen ISO-standardin mukainen tunnus. Ks. kielikoodit. Esim. suomi=fi, ruotsi=sv ja englanti=en. Koodia 99 ei voi käyttää tässä kohdassa. Koulutuskunta/tutkinnon suorituskunta Kohdassa ilmoitetaan väestörekisterikeskuksen 3-numeroinen kuntakoodi. Tutkinnon suorituskunnalla tarkoitetaan kuntaa, jossa ko. tutkinto on suoritettu. Ks. kuntakoodit. Henkilötunnus Kohdassa ilmoitetaan opiskelijan täydellinen henkilötunnus 11-merkin mittaisena eli muodossa ppkkvv-nnnt. Henkilötunnuksen "viivan" kummallakaan puolella ei saa olla välilyöntiä eikä henkilötunnusta saa aloittaa välilyönnillä. Jos opiskelijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan henkilöstä syntymäaika. Henkilötunnusten avulla yhdistetään erilaisia aineistoja keskenään. Yhdistäminen ei onnistu, jos henkilötunnukset ovat virheellisiä. Useimmat oppilashallintajärjestelmät sisältävät henkilötunnuksen tarkistusohjelman, joten pyydämme teitä käyttämään sitä. Suku- ja etunimet Suku- ja etunimien (kaikki etunimet!) oikeellisuus on erityisen tärkeää silloin, kun joudumme tarkistamaan henkilötunnuksen oikeellisuuden ja etsimään henkilötunnuksen väestötietojärjestelmästä. Sukupuoli * 1 = Mies 2 = Nainen Äidinkieli * Kohdassa ilmoitetaan opiskelijan äidinkielen 2-kirjaiminen ISO-standardin mukainen tunnus. Ks. kielikoodit. Opiskelijan kotikunta * Kohdassa ilmoitetaan opiskelijan vakituisen kotikunnan 3-numeroinen VRK:n kuntakoodi. Ks. kuntakoodit. Opiskelijan kansalaisuus * Kohdassa ilmoitetaan YK:n 3-numeroinen valtion tai maan tunnus (ISO 3166). Ks. maakoodit. Koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika

3 3 Kohdassa ilmoitetaan päivämäärä, jolloin opiskelija on aloittanut koulutuksen tai tullut suorittamaan näyttötutkintoa tähän oppilaitokseen. On tärkeää, että aloittamispäivämäärä on se päivä, jolloin opiskelija on aloittanut koko koulutuksen eikä esim. jotain yksittäistä jaksoa. Aloittamispäivämäärän perusteella määritellään kuka opiskelijoista on uusi opiskelija. Aloittamispäivämäärää käytetään myös koko koulutuksen kestoa laskettaessa. Päivämäärän tulee olla muotoa vvvvkkpp, esim Päivämäärässä ei esim. saa olla pisteitä. Koulutuksen/tutkinnon päättymisaika Kohdassa ilmoitetaan päivämäärä, jolloin koulutus on päättynyt tässä oppilaitoksessa. Päivämäärän tulee olla muotoa vvvvkkpp, esim Päivämäärässä ei esim. saa olla pisteitä. Opiskelijan tavoite Opiskelijan tavoite ko. koulutuksessa: 1 = koko tutkinnon suorittaminen 2 = tutkinnon osan tai osien suorittaminen Kohdassa ilmoitetaan tieto kunkin opiskelijan ja/tai tutkinnon suorittaneen tavoitteesta. Opiskelijan ja/tai tutkinnon suorittaneen tavoite voi ko. koulutuksessa olla joko koko tutkinnon suorittaminen tai tutkinnon osan tai osien suorittaminen. Kalenterivuoden toteuma Kalenterivuoden aikana opiskelija on: 1 = suorittanut koko tutkinnon 2 = suorittanut tutkinnon osan tai osia 3 = osallistunut valmistavaan koulutukseen, ei ole suorittanut tutkintoja Kohdassa ilmoitetaan kaikille oppilaitoksessa kalenterivuoden aikana valmistavassa koulutuksessa opiskelleille ja/tai tutkinnon suorittaneille kalenterivuoden toteutumatieto. Jos opiskelija on vuoden aikana ollut samassa oppilaitoksessa valmistavassa koulutuksessa, suorittanut osatutkinnon ja koko tutkinnon ilmoitetaan hänet vain yhden kerran toteumatiedolla 1 (=koko tutkinnon suorittanut). Toteumatieto =1 merkitään vain siinä tapauksessa, että opiskelija on saanut virallisen tutkintotodistuksen, jossa tutkinnon suoritusvuosi on sama kuin tilastointivuosi. Jos todistus on saatu vasta seuraavana vuoden puolella on opiskelijan toteumatieto 2 tai 3 ja hänet ilmoitetaan koko tutkinnon suorittaneeksi vasta seuraavan vuoden tiedonkeruussa. Toteumatiedon 2 (=osatutkinto/ja) voi merkitä opiskelijalle vaikka hänellä ei ole siitä tutkintotodistusta. Riittää, että oppilaitoksessa tiedetään, että suoritus on hyväksytty. Opiskelija voi olla mukana useamman oppilaitoksen tiedoissa. Esim. opiskelija on ollut valmistavassa koulutuksessa oppilaitoksessa A ja suorittanut näyttötutkinnon tai tutkinnon osan oppilaitoksessa B. Molemmat oppilaitokset ilmoittavat ko. opiskelijan antamissaan tiedoissa. Oppilaitos A merkitsee kalenterivuoden toteumaksi koodin 3 (=osallistunut valmistavaan koulutukseen, ei ole suorittanut tutkintoja) ja oppilaitos B koodin 1 (=suorittanut koko tutkinnon) tai 2 (=suorittanut tutkinnon osan tai osia). Jos opiskelija on ollut valmistavassa koulutuksessa ja suorittanut tutkinnon samassa oppilaitoksessa, merkitään hänelle kalenterivuoden toteutumatiedoksi 1 (=suorittanut koko tutkinnon). Jos toteumatieto = 1 pitää opiskelijalla olla myös tieto kohdassa Väylä näyttötutkintoon ja Tut kinnon suorittamispäivämäärä. Jos toteumatieto = 2 pitää opiskelijalla olla tieto myös kohdassa Väylä näyttötutkintoon. Väylä näyttötutkintoon Näyttötutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittanut on 1 = tullut näyttöön ilman valmistavaa koulutusta 2 = ollut valmistavassa koulutuksessa Kohdassa ilmoitetaan onko näyttötutkinnon suorittanut tullut näyttöön ilman valmistavaa koulutusta vai näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen kautta. Valmistavan koulutuksen kautta tulleeksi ilmoitetaan tutkinnon suorittanut, joka on ollut valmistavassa koulutuksessa kuluvana tai edellisenä vuonna joko tässä oppilaitoksessa tai jossakin muussa oppilaitoksessa. Jos opiskelija on ollut kalenterivuoden aikana vain valmistavassa koulutuksessa, jää tämä kohta tyhjäksi. Rahoitus Rahoitus (HUOM! tieto kaikille, sekä opiskelijoille että tutkinnon suorittaneille) 1 = valtionosuusrahoitteinen koulutus 2 = työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (kansallinen rahoitus) 3 = työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (ESR-rahoitteinen) 4 = työnantajan kokonaan rahoittama 5 = noste -ohjelmakoulutus 6 = muuta kautta rahoitettu (esim. opiskelijan kokonaan itse maksama)

4 4 Kohdassa ilmoitetaan opiskelijan ja/tai tutkinnon suorittaneen koulutuksen pääasiallinen rahoitusväylä. Tämä tieto annetaan kaikille oppilaitoksen opiskelijoille ja/tai tutkinnon suorittaneille vaikka pääasiallinen koulutuksen järjestämisvastuu olisi muulla kuin oppilaitoksen omalla koulutuksen järjestäjällä. Esim. Noste-ohjelmakoulutuksen opiskelijaksi ja/tai tutkinnon suorittaneeksi merkitään kaikki Noste -ohjelman puitteissa erillisrahoitetun valtionavusteisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet. Valtionosuusrahoitteisella koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka kustannuksista osa on rahoitettu ammatillisen perus- tai lisäkoulutukseen tarkoitetulla valtion osuudella. Työnantajan kokonaan rahoittamalla koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, johon ei ole käytetty valtionosuutta eikä sitä ole rahoitettu työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. Ko. koulutuksessa pääasiallinen koulutuksen rahoittaja on työnantaja. Tähän kirjataan myös sellaiset työnantajan rahoittamat koulutukset, joissa opiskelija on kohtuullisessa määrin osallistunut koulutuksen kustannuksiin, esim. rahoittanut itse tutkintomaksut. Tähän ei kirjata koulutuksia, joihin on käytetty ESR-rahaa. Tutkinnon suorittamispäivämäärä Kohdassa ilmoitetaan päivämäärä, jolloin opiskelija on saanut virallisen tutkintotodistuksen (=tutkintotoimikunnan hyväksymä). Päivämäärän tulee olla muotoa vvvvkkpp, esim Päivämäärässä ei esim. saa olla pisteitä. Tutkinnon suorittamispäivämäärä koskee vain koko tutkintoja. Erityisopiskelija 1 = kyllä, erityisopiskelija, jolle on tehty hojks 2 = ei Kohdassa ilmoitetaan erityisopiskelijaksi vain sellaiset opiskelijat, joille on laadittu ammatillisen koulutuksen lain velvoittama henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98 20 ja Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/98 8 ). Opiskelijat saavat korotettua valtionosuutta. Jos opiskelija ei ole erityisopiskelija, tähän kohtaan laitetaan 2, muutoin tiedonsiirto ei onnistu. * Jos henkilötunnus on tarkistettu, opiskelijan sukupuoli, äidinkieli, vakinainen kotikunta ja kansalaisuus voidaan jättää ilmoittamatta.

5 5 Tiedostosiirto Tiedostosiirtona lähetettävä tiedosto voi olla: *.txt-loppuinen tekstitiedosto (Ascii-tiedosto) *.csv-loppuinen tekstitiedosto (*.csv-loppuiseksi tiedostoksi tallennettu Excel-tiedosto). Excel-tiedoston tallentaminen *.csv-muotoon - maalatkaa koko laskentataulukko klikkaamalla pientä neliötä, joka on 1. rivin yläpuolella ja A- sarakkeen vasemmalla puolella - painakaa Ctrl pohjaan ja samanaikaisesti numeroa 1, jolloin saatte näkyviin Muotoile solut - valikon - valitkaa valikosta rivi Teksti ja painakaa OK - valitkaa Tiedosto- Tallenna nimellä ja tallentakaa tiedosto *.csv (luetteloerotin) - loppuiseksi tiedostoksi Valitkaa koneeltanne lähetettävä tiedosto Selaa (Browse ) -painikkeella. Tiedoston valinta toimii kuten normaali tiedoston avaus tai haku. Muistakaa vaihtaa aukeavassa ikkunassa oikea tiedostotyyppi, esim. Text (*.txt). Onnistuneen lähetyksen jälkeen saatte ilmoituksen, että tiedosto on vastaanotettu ja kuinka monta havaintoa on siirtynyt Elmaan. Miksi henkilöpohjaisen opiskelijatiedoston tiedostonsiirto ei onnistu? Tarkistakaa, että ilmoittamanne oppilaitostunnus on Tilastokeskuksen käyttämä oppilaitostunnus. Tarkistakaa, että käyttämänne tutkintokoodi on Tilastokeskuksen antama koodi. Tarkistakaa, että kaikissa niissä kentissä, joissa pitää olla tieto, eivät ole tyhjiä (ks. tietuekuvaus) Tarkistakaa, että lähettämästänne tiedostosta on otsikkorivi poistettu. Poista sarakkeen U oikealta puolelta tyhjät sarakkeet. Poista tyhjät rivit taulukon lopusta. Muuta tarkistettavaa Tarkistakaa, että käyttämänne koodit ovat Tilastokeskuksen antamia koodeja. Tarkistakaa, että kaikilla oppilailla on oikeat henkilötunnukset. Tarkistakaa, että etunollat ovat mukana, esim. jos asuinkunnaksi on merkitty Helsinki niin koodi on 091. Excel-käyttäjille helppo aineiston tarkistusmenetelmä Oletetaan, että aineisto on EXCEL-muodossa. Maalaa ensin sarakkeet A - U. Näpäytä yläreunasta Tiedot sen jälkeen näpäytä Suodata ja lopuksi Pikasuodata. Tällöin EXCEL-taulukon sarakkeiden oikeaan ylänurkkaan ilmestyy pienet nuolet. Näpäyttämällä esim. sarakkeen A nuolta näkee, mitä koodivaihtoehtoja esiintyy oppilaitostunnuksena. Nuolet poistuvat näytöstä näpäyttämällä uu delleen Tiedot - Suodata - Pikasuodata.

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016

ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 ABI-OPAS OHJEITA YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN 2015-2016 1 Tieto- ja viestintäteknologiasta iloa ja hyötyä opiskeluun Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tulee tarvitsemaan

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Rediteq Oy 30.4.2008 1

Rediteq Oy 30.4.2008 1 Rediteq Oy 30.4.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön eli seurantahenkilön käyttöliittymä... 2 1 Yleistä... 2 2 Palveluun kirjautuminen... 3 2.1 Unohtuiko salasana?...

Lisätiedot

Väestöllinen huoltosuhde korkein Etelä Savossa, alhaisin Uudellamaalla

Väestöllinen huoltosuhde korkein Etelä Savossa, alhaisin Uudellamaalla Väestö 2010 Väestörakenne 2009 Alle 15-vuotiaiden määrä Suomessa pienin yli 100 vuoteen Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 888 323 alle 15 vuotiasta henkilöä.

Lisätiedot

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) OPISKELIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakuajan lähestyessä, sekä työnantaja/työpaikkakouluttaja että opiskelija saavat tästä ilmoituksen sähköpostiinsa. Tämän ilmoituksen jälkeen työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

Virastomestarin at:n oppilaitoskäyttäjille. 14.3.2012 Virastomestarin at:n tutkintotoimikunta Pia Puustjärvi, toimikunnan sihteeri

Virastomestarin at:n oppilaitoskäyttäjille. 14.3.2012 Virastomestarin at:n tutkintotoimikunta Pia Puustjärvi, toimikunnan sihteeri OPTIMA alustan käyttöohje Virastomestarin at:n oppilaitoskäyttäjille 14.3.2012 Virastomestarin at:n tutkintotoimikunta Pia Puustjärvi, toimikunnan sihteeri 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Aloitus... 4

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) TYÖNANTAJAN / TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ Koulutuskorvauksen hakemista ja arviointilomakkeen täyttämistä varten työnantaja / työpaikkakouluttaja saa sähköpostiinsa ilmoituksen. Tämän jälkeen

Lisätiedot

Luo ensimmäisenä uusi kansio sellaiseen paikkaan esim. työpöydälle, että löydät kansion helposti. Nimeä kansio esim. Uusin tallennusohjelma 2012.

Luo ensimmäisenä uusi kansio sellaiseen paikkaan esim. työpöydälle, että löydät kansion helposti. Nimeä kansio esim. Uusin tallennusohjelma 2012. Luo ensimmäisenä uusi kansio sellaiseen paikkaan esim. työpöydälle, että löydät kansion helposti. Nimeä kansio esim. Uusin tallennusohjelma 2012. Työpöydän päällä, kun klikkaat hiiren oikeaa painiketta,

Lisätiedot

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat

2.Perusopetuksen oppilasmäärät, alle 18-vuotiaat OPETUSHALLITUS Rahoitus- ja kustannustietopalvelut PERUSTIEDOT/Perusopetus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.9.2008 Oppilaitostyyppi Ulkomaankoulu Kansanopisto Aikuislukio/-linja Muu laitos

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Tämä on päivitetty ja korjattu painos vuonna 2010 ilmestyneestä Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja -julkaisusta. Alkuperäinen julkaisu

Lisätiedot

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6

TYÖMAAREKISTERI. Käyttöohje versio1.6 TYÖMAAREKISTERI Käyttöohje versio1.6 Työmaarekisteri 1 MUUTOSHISTORIA Versio PVM Aihe Tekijä 1.2 20.8.2014 KATSOtunnistautuminen Raportointi JK 1.3 22.8.2014 Työmaan hallinnoija Urakkatiedot Raportointi

Lisätiedot

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja

Turun ammatti-instituutin. Erityisopetuksen käsikirja Turun ammatti-instituutin Erityisopetuksen käsikirja Toimitus: Anu Parantainen Maarit Toivola Seppo Moisio Seppo Ohtonen Marja-Riitta Tammisto Hanna-Leena Leimu Kirsi Hellman-Suominen Mirkku Virkkunen

Lisätiedot

PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN

PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 3 2. WEBWISUUN KIRJAUTUMINEN... 3 2.1 WebWisuun kirjautuminen salasanan avulla... 3 2.1.1 Lisenssinumero... 3 2.1.2 Salasana...

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2010 Opas

Microsoft PowerPoint 2010 Opas Microsoft PowerPoint 2010 Opas PowerPoint on Microsoftin esitysgrafiikkaohjelma jolla on helppo laatia esityksiä eri tarpeisiin, kuten vaikkapa esitelmien pitoon tai opetukseen. PowerPoint esitys koostuu

Lisätiedot

Wilman huoltajaopas 2013

Wilman huoltajaopas 2013 Wilman huoltajaopas 2013 Wilma ja siihen kirjautuminen... 2 Mikä Wilma on?... 2 Ketkä voivat käyttää Wilmaa?... 2 Mitä Wilmalla voi tehdä?... 2 Kirjautuminen... 2 Ongelmatilanteita sisään kirjauduttaessa...

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET YLIOPPILASTUTKINTO- LAUTAKUNNAN YLEISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 6.5.2015 Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet sisältävät lukiolakiin, ylioppilastutkinnon järjestämisestä annettuun lakiin

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille

FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille FACEBOOK-KURSSI Aloittelijoille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Rekisteröityminen... 2 Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

Maanpuolustusrekisterin käyttöohje

Maanpuolustusrekisterin käyttöohje Maanpuolustusrekisterin käyttöohje versio 1.0 Ossi Ikonen ossi.ikonen@hrup.fi Yleistä Maanpuolustusrekisteri on Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton, Maanpuolustuskiltojen liiton ja Maanpuolustusnaisten

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot