Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet 2006 - ohjeet"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet ohjeet Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat oppilaitoksessa kirjoilla olevat opiskelijat, jotka opiskelevat näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa ja/tai ovat suorittaneet näyttötutkinnon kalenterivuoden 2006 aikana. Tässä tiedonkeruussa ei kerätä tietoja opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista, opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen tutkinnon suorittaneista eikä oppisopimusopiskelijoista ja heidän suorittamistaan tutkinnoista. Sekä opiskelija- että tutkintotiedot ovat kalenterivuoden tietoja. Tiedonantovelvollisuus perustuu Tilastolakiin (280/2004). Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään henkilöpohjaiset tiedot luottamuksellisina. Tiedonkeruun tavoite Tuotetaan näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja näyttötutkinnon suorittaneet -tilasto. Tilasto on myös osa laajempaa ammatillisen koulutuksen opiskelija- ja tutkintotilastoa. Tietojen käyttötarkoitus Tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Lisäksi tietoja käyttävät mm. koulutuksen järjestäjät, tutkijat ja opiskelijat. Henkilöpohjaiset tiedonkeruut mahdollistavat aineistojen yhdistämisen myös muihin Tilastokeskuksen aineistoihin selvitettäessä esim. koulutukseen hakeutumista ja pääsyä, opiskelijavirtoja, päällekkäistä koulutusta, opiskelijoiden työssäkäyntiä ja työelämään sijoittumista. Tietojen antaminen Näyttötutkintoon valmistavan ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet henkilöpohjainen tiedosto toimitetaan Tilastokeskukseen Internetin kautta. Tiedot toimitetaan saman web-sovelluksen kautta, jossa tallennettiin henkilöpohjainen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelija-aineisto syksyllä. Sovelluksen Internet-osoite on ja se on auki Sovelluksessa ja tämän ohjeen lopussa on ohjeita tiedonsiirtoa varten. Tiedonkeruissa käytetään samoja käyttäjätunnuksia ja salasanoja kuin syksyn 2006 tiedonkeruissa. Tiedoston tulee olla Internetissä olevien ASCII-tiedoston tietoluettelon tai Excel-tiedoston tietoluettelon mukainen. Kaikki tietojen antamisessa tarvittavat tunnukset ja koodit sisältyvät Internetissä olevaan tiedonkeruumateriaaliin. Materiaali löytyy Internet-osoitteesta: Mikäli tiedonsiirto ei yrityksistä huolimatta onnistu, ottakaa yhteyttä yhteyshenkilöönne. Ottakaa varmuuskopiot tiedostoista itsellenne! Tiedonkeruuta Tilastokeskuksessa hoitaa: Riitta Auvinen puh. (09) sähköposti: faksi: (09) Osoite: Oppilaitostilastot/Riitta Auvinen PL 4B TILASTOKESKUS

2 Tarkennukset tietuekuvaukseen 2 Oppilaitostunnus Kohdassa ilmoitetaan Tilastokeskuksen oppilaitostyyppiluokituksen 5-numeroinen oppilaitostunnus. Oppilaitostunnus ei ole sama kuin Opetushallituksen käyttämä yhteishakukoodi. Tutkintokoodi Kohdassa ilmoitetaan Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 6-numeroinen tutkintokoodi. On tärkeää, että tutkintokoodi on annettu oikein. Eri aineistoja yhdistettäessä tulee virheellisiä tuloksia, jos samalle henkilölle on annettu eri tutkintokoodi eri tiedonkeruissa (esim. keskeyttämistilastot). Jos tutkinnolle ei löydy koodia, voi sitä tiedustella Tilastokeskuksen yhdyshenkilöltä. Tarkistakaa, että antamanne koulutuskoodi löytyy koulutuskoodilistalta. Jos sitä ei löydy, on se todennäköisesti vanha koodi, jota ei voi enää käyttää. Jos korjaatte opiskelijan tutkintokoodia, korjatkaa myös tutkintonimike- ja koulutusohjelmakoodit. Tutkintonimikekoodi Kohdassa ilmoitetaan Tilastokeskuksen 5-numeroinen tutkintonimikekoodi. Ammatillisille perustutkinnoille on annettu vuodesta 1999 lähtien asteittain tutkintonimikekoodit. Koodistossa on jokaisen tutkinnon kohdalle merkitty ne tutkintonimikekoodit, jotka ovat mahdollisia ko. tutkinnolle. Koodilistassa on myös merkintä siitä, mistä ajankohdasta lähtien tutkintonimikekoodi on ollut voi massa. Jos korjaatte opiskelijan tutkintonimikekoodia, korjatkaa tarvittaessa myös tutkintokoodi ja koulutusohjelmakoodi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille ei tule tutkintonimikekoodia. Koulutusohjelmakoodi Kohdassa ilmoitetaan Tilastokeskuksen 4-numeroinen koulutusohjelmakoodi. Ammatillisille perustutkinnoille on annettu vuodesta 1999 lähtien asteittain koulutusohjelmakoodit. Koodistossa on jo kaisen tutkinnon kohdalle merkitty ne koulutusohjelmakoodit, jotka ovat mahdollisia ko. tutkinnolle. Koodilistassa on myös merkintä siitä, mistä ajankohdasta lähtien koulutusohjelmakoodi on ollut voimassa. Jos korjaatte opiskelijan koulutusohjelmakoodia, korjatkaa tarvittaessa myös tutkintokoodi ja tutkintonimikekoodi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoille ei tule koulutusohjelmakoo dia. Koulutuksen opetuskieli/tutkinnon suorituskieli Kohdassa ilmoitetaan koulutuksen pääasiallisen opetuskielen 2-kirjaiminen ISO-standardin mukainen tunnus. Ks. kielikoodit. Esim. suomi=fi, ruotsi=sv ja englanti=en. Koodia 99 ei voi käyttää tässä kohdassa. Koulutuskunta/tutkinnon suorituskunta Kohdassa ilmoitetaan väestörekisterikeskuksen 3-numeroinen kuntakoodi. Tutkinnon suorituskunnalla tarkoitetaan kuntaa, jossa ko. tutkinto on suoritettu. Ks. kuntakoodit. Henkilötunnus Kohdassa ilmoitetaan opiskelijan täydellinen henkilötunnus 11-merkin mittaisena eli muodossa ppkkvv-nnnt. Henkilötunnuksen "viivan" kummallakaan puolella ei saa olla välilyöntiä eikä henkilötunnusta saa aloittaa välilyönnillä. Jos opiskelijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan henkilöstä syntymäaika. Henkilötunnusten avulla yhdistetään erilaisia aineistoja keskenään. Yhdistäminen ei onnistu, jos henkilötunnukset ovat virheellisiä. Useimmat oppilashallintajärjestelmät sisältävät henkilötunnuksen tarkistusohjelman, joten pyydämme teitä käyttämään sitä. Suku- ja etunimet Suku- ja etunimien (kaikki etunimet!) oikeellisuus on erityisen tärkeää silloin, kun joudumme tarkistamaan henkilötunnuksen oikeellisuuden ja etsimään henkilötunnuksen väestötietojärjestelmästä. Sukupuoli * 1 = Mies 2 = Nainen Äidinkieli * Kohdassa ilmoitetaan opiskelijan äidinkielen 2-kirjaiminen ISO-standardin mukainen tunnus. Ks. kielikoodit. Opiskelijan kotikunta * Kohdassa ilmoitetaan opiskelijan vakituisen kotikunnan 3-numeroinen VRK:n kuntakoodi. Ks. kuntakoodit. Opiskelijan kansalaisuus * Kohdassa ilmoitetaan YK:n 3-numeroinen valtion tai maan tunnus (ISO 3166). Ks. maakoodit. Koulutuksen/tutkinnon aloittamisaika

3 3 Kohdassa ilmoitetaan päivämäärä, jolloin opiskelija on aloittanut koulutuksen tai tullut suorittamaan näyttötutkintoa tähän oppilaitokseen. On tärkeää, että aloittamispäivämäärä on se päivä, jolloin opiskelija on aloittanut koko koulutuksen eikä esim. jotain yksittäistä jaksoa. Aloittamispäivämäärän perusteella määritellään kuka opiskelijoista on uusi opiskelija. Aloittamispäivämäärää käytetään myös koko koulutuksen kestoa laskettaessa. Päivämäärän tulee olla muotoa vvvvkkpp, esim Päivämäärässä ei esim. saa olla pisteitä. Koulutuksen/tutkinnon päättymisaika Kohdassa ilmoitetaan päivämäärä, jolloin koulutus on päättynyt tässä oppilaitoksessa. Päivämäärän tulee olla muotoa vvvvkkpp, esim Päivämäärässä ei esim. saa olla pisteitä. Opiskelijan tavoite Opiskelijan tavoite ko. koulutuksessa: 1 = koko tutkinnon suorittaminen 2 = tutkinnon osan tai osien suorittaminen Kohdassa ilmoitetaan tieto kunkin opiskelijan ja/tai tutkinnon suorittaneen tavoitteesta. Opiskelijan ja/tai tutkinnon suorittaneen tavoite voi ko. koulutuksessa olla joko koko tutkinnon suorittaminen tai tutkinnon osan tai osien suorittaminen. Kalenterivuoden toteuma Kalenterivuoden aikana opiskelija on: 1 = suorittanut koko tutkinnon 2 = suorittanut tutkinnon osan tai osia 3 = osallistunut valmistavaan koulutukseen, ei ole suorittanut tutkintoja Kohdassa ilmoitetaan kaikille oppilaitoksessa kalenterivuoden aikana valmistavassa koulutuksessa opiskelleille ja/tai tutkinnon suorittaneille kalenterivuoden toteutumatieto. Jos opiskelija on vuoden aikana ollut samassa oppilaitoksessa valmistavassa koulutuksessa, suorittanut osatutkinnon ja koko tutkinnon ilmoitetaan hänet vain yhden kerran toteumatiedolla 1 (=koko tutkinnon suorittanut). Toteumatieto =1 merkitään vain siinä tapauksessa, että opiskelija on saanut virallisen tutkintotodistuksen, jossa tutkinnon suoritusvuosi on sama kuin tilastointivuosi. Jos todistus on saatu vasta seuraavana vuoden puolella on opiskelijan toteumatieto 2 tai 3 ja hänet ilmoitetaan koko tutkinnon suorittaneeksi vasta seuraavan vuoden tiedonkeruussa. Toteumatiedon 2 (=osatutkinto/ja) voi merkitä opiskelijalle vaikka hänellä ei ole siitä tutkintotodistusta. Riittää, että oppilaitoksessa tiedetään, että suoritus on hyväksytty. Opiskelija voi olla mukana useamman oppilaitoksen tiedoissa. Esim. opiskelija on ollut valmistavassa koulutuksessa oppilaitoksessa A ja suorittanut näyttötutkinnon tai tutkinnon osan oppilaitoksessa B. Molemmat oppilaitokset ilmoittavat ko. opiskelijan antamissaan tiedoissa. Oppilaitos A merkitsee kalenterivuoden toteumaksi koodin 3 (=osallistunut valmistavaan koulutukseen, ei ole suorittanut tutkintoja) ja oppilaitos B koodin 1 (=suorittanut koko tutkinnon) tai 2 (=suorittanut tutkinnon osan tai osia). Jos opiskelija on ollut valmistavassa koulutuksessa ja suorittanut tutkinnon samassa oppilaitoksessa, merkitään hänelle kalenterivuoden toteutumatiedoksi 1 (=suorittanut koko tutkinnon). Jos toteumatieto = 1 pitää opiskelijalla olla myös tieto kohdassa Väylä näyttötutkintoon ja Tut kinnon suorittamispäivämäärä. Jos toteumatieto = 2 pitää opiskelijalla olla tieto myös kohdassa Väylä näyttötutkintoon. Väylä näyttötutkintoon Näyttötutkinnon tai tutkinnon osan/osien suorittanut on 1 = tullut näyttöön ilman valmistavaa koulutusta 2 = ollut valmistavassa koulutuksessa Kohdassa ilmoitetaan onko näyttötutkinnon suorittanut tullut näyttöön ilman valmistavaa koulutusta vai näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen kautta. Valmistavan koulutuksen kautta tulleeksi ilmoitetaan tutkinnon suorittanut, joka on ollut valmistavassa koulutuksessa kuluvana tai edellisenä vuonna joko tässä oppilaitoksessa tai jossakin muussa oppilaitoksessa. Jos opiskelija on ollut kalenterivuoden aikana vain valmistavassa koulutuksessa, jää tämä kohta tyhjäksi. Rahoitus Rahoitus (HUOM! tieto kaikille, sekä opiskelijoille että tutkinnon suorittaneille) 1 = valtionosuusrahoitteinen koulutus 2 = työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (kansallinen rahoitus) 3 = työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (ESR-rahoitteinen) 4 = työnantajan kokonaan rahoittama 5 = noste -ohjelmakoulutus 6 = muuta kautta rahoitettu (esim. opiskelijan kokonaan itse maksama)

4 4 Kohdassa ilmoitetaan opiskelijan ja/tai tutkinnon suorittaneen koulutuksen pääasiallinen rahoitusväylä. Tämä tieto annetaan kaikille oppilaitoksen opiskelijoille ja/tai tutkinnon suorittaneille vaikka pääasiallinen koulutuksen järjestämisvastuu olisi muulla kuin oppilaitoksen omalla koulutuksen järjestäjällä. Esim. Noste-ohjelmakoulutuksen opiskelijaksi ja/tai tutkinnon suorittaneeksi merkitään kaikki Noste -ohjelman puitteissa erillisrahoitetun valtionavusteisen koulutuksen opiskelijat ja/tai tutkinnon suorittaneet. Valtionosuusrahoitteisella koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka kustannuksista osa on rahoitettu ammatillisen perus- tai lisäkoulutukseen tarkoitetulla valtion osuudella. Työnantajan kokonaan rahoittamalla koulutuksella tarkoitetaan koulutusta, johon ei ole käytetty valtionosuutta eikä sitä ole rahoitettu työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. Ko. koulutuksessa pääasiallinen koulutuksen rahoittaja on työnantaja. Tähän kirjataan myös sellaiset työnantajan rahoittamat koulutukset, joissa opiskelija on kohtuullisessa määrin osallistunut koulutuksen kustannuksiin, esim. rahoittanut itse tutkintomaksut. Tähän ei kirjata koulutuksia, joihin on käytetty ESR-rahaa. Tutkinnon suorittamispäivämäärä Kohdassa ilmoitetaan päivämäärä, jolloin opiskelija on saanut virallisen tutkintotodistuksen (=tutkintotoimikunnan hyväksymä). Päivämäärän tulee olla muotoa vvvvkkpp, esim Päivämäärässä ei esim. saa olla pisteitä. Tutkinnon suorittamispäivämäärä koskee vain koko tutkintoja. Erityisopiskelija 1 = kyllä, erityisopiskelija, jolle on tehty hojks 2 = ei Kohdassa ilmoitetaan erityisopiskelijaksi vain sellaiset opiskelijat, joille on laadittu ammatillisen koulutuksen lain velvoittama henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98 20 ja Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/98 8 ). Opiskelijat saavat korotettua valtionosuutta. Jos opiskelija ei ole erityisopiskelija, tähän kohtaan laitetaan 2, muutoin tiedonsiirto ei onnistu. * Jos henkilötunnus on tarkistettu, opiskelijan sukupuoli, äidinkieli, vakinainen kotikunta ja kansalaisuus voidaan jättää ilmoittamatta.

5 5 Tiedostosiirto Tiedostosiirtona lähetettävä tiedosto voi olla: *.txt-loppuinen tekstitiedosto (Ascii-tiedosto) *.csv-loppuinen tekstitiedosto (*.csv-loppuiseksi tiedostoksi tallennettu Excel-tiedosto). Excel-tiedoston tallentaminen *.csv-muotoon - maalatkaa koko laskentataulukko klikkaamalla pientä neliötä, joka on 1. rivin yläpuolella ja A- sarakkeen vasemmalla puolella - painakaa Ctrl pohjaan ja samanaikaisesti numeroa 1, jolloin saatte näkyviin Muotoile solut - valikon - valitkaa valikosta rivi Teksti ja painakaa OK - valitkaa Tiedosto- Tallenna nimellä ja tallentakaa tiedosto *.csv (luetteloerotin) - loppuiseksi tiedostoksi Valitkaa koneeltanne lähetettävä tiedosto Selaa (Browse ) -painikkeella. Tiedoston valinta toimii kuten normaali tiedoston avaus tai haku. Muistakaa vaihtaa aukeavassa ikkunassa oikea tiedostotyyppi, esim. Text (*.txt). Onnistuneen lähetyksen jälkeen saatte ilmoituksen, että tiedosto on vastaanotettu ja kuinka monta havaintoa on siirtynyt Elmaan. Miksi henkilöpohjaisen opiskelijatiedoston tiedostonsiirto ei onnistu? Tarkistakaa, että ilmoittamanne oppilaitostunnus on Tilastokeskuksen käyttämä oppilaitostunnus. Tarkistakaa, että käyttämänne tutkintokoodi on Tilastokeskuksen antama koodi. Tarkistakaa, että kaikissa niissä kentissä, joissa pitää olla tieto, eivät ole tyhjiä (ks. tietuekuvaus) Tarkistakaa, että lähettämästänne tiedostosta on otsikkorivi poistettu. Poista sarakkeen U oikealta puolelta tyhjät sarakkeet. Poista tyhjät rivit taulukon lopusta. Muuta tarkistettavaa Tarkistakaa, että käyttämänne koodit ovat Tilastokeskuksen antamia koodeja. Tarkistakaa, että kaikilla oppilailla on oikeat henkilötunnukset. Tarkistakaa, että etunollat ovat mukana, esim. jos asuinkunnaksi on merkitty Helsinki niin koodi on 091. Excel-käyttäjille helppo aineiston tarkistusmenetelmä Oletetaan, että aineisto on EXCEL-muodossa. Maalaa ensin sarakkeet A - U. Näpäytä yläreunasta Tiedot sen jälkeen näpäytä Suodata ja lopuksi Pikasuodata. Tällöin EXCEL-taulukon sarakkeiden oikeaan ylänurkkaan ilmestyy pienet nuolet. Näpäyttämällä esim. sarakkeen A nuolta näkee, mitä koodivaihtoehtoja esiintyy oppilaitostunnuksena. Nuolet poistuvat näytöstä näpäyttämällä uu delleen Tiedot - Suodata - Pikasuodata.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet ohjeet

Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet ohjeet 1 Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet 2010 - ohjeet Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat tutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta

Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta 13.8.2013 1 Oppisopimuskoulutukseen osallistuneet ja/tai tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat tutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen osallistuneet

Lisätiedot

Tiedonkeruun kohde. Tiedonkeruun tavoite. Tietojen käyttötarkoitus

Tiedonkeruun kohde. Tiedonkeruun tavoite. Tietojen käyttötarkoitus 30.12.2016 1 O p p i sopimuskoulutuksen o p i skelijat ja tutkinnon s u o r ittaneet k a lenterivuodelta Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat tutkintoon johtavaan oppisopimuskoulutukseen osallistuneet

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1 OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat toisen asteen ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten rehtorit

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2013

OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Täyttöohje 1(4) OPETTAJATIEDONKERUU 2013 Vapaan sivistystyön päätoimiset opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat vapaan sivistystyön oppilaitosten rehtorit ja päätoimiset opettajat 1.3.2013.

Lisätiedot

OPETTAJATIEDONKERUU 2010

OPETTAJATIEDONKERUU 2010 1(4) OPETTAJATIEDONKERUU 2010 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajat Tiedonkeruun kohde Tiedonkeruun kohteena ovat toisen asteen ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten rehtorit ja opettajat,

Lisätiedot

Tiedonkeruun kohde. Tiedonkeruun tavoite. Tietojen käyttötarkoitus

Tiedonkeruun kohde. Tiedonkeruun tavoite. Tietojen käyttötarkoitus 30.12.2016 1 O p p i l a i t o s m u o t o i s e n a m m a t i l l i s e n k o u l u t u k s e n o p i s k e l i j a t j a t u t k i n n o n s u o r i t t a n e e t k a l e n t e r i v u o d e l t a Tiedonkeruun

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusseminaari 2010

Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusseminaari 2010 Ammatillisen peruskoulutuksen tulosrahoitusseminaari 2010 Vaikuttavuusmittarissa käytettävä aineisto ja tietojen saatavuus 17.9.2010 Hilkka Kousa, tilastopäällikkö, Tilastokeskus TK:n ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2011

Ammatillinen koulutus 2011 Koulutus 2012 Ammatillinen koulutus 2011 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 88 400 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Todistukset ja kansainväliset liitteet

Todistukset ja kansainväliset liitteet Todistukset ja kansainväliset liitteet Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Opetushallituksen todistusmääräys 56/011/2009, muut 1/011/2013 Tutkintotodistukset ammatillisen

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Anna Loukkola Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus

Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008 Siirtotunnus 1 15 Tiedoston siirtotunnus - organisaatiokohtainen - korkeakouluilla L + viisimerkkinen oppilaitoskoodi,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008

Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008 Oppilaitoksilta saatavien opiskelutietojen tiedostojen alkutietueen tietuekuvaus 01.02.2008 Siirtotunnus 1 15 Tiedoston siirtotunnus - organisaatiokohtainen - korkeakouluilla L + viisimerkkinen oppilaitoskoodi,

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista) OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2013 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä Metsäalan näyttötutkintoseminaari 16. - 17.9.2008 Pieksämäellä Päivitetty 22.8.2011 Muistio Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä 1. Arviointi Tutkintotoimikunnille

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan.

Opiskelijamäärät ilmoitetaan 20.1.2016 tilanteen mukaan. TÄYTTÖOHJE 1 (9) Perustiedot 20.1.2016 LUKIOKOULUTUS Yhteystiedot (1 * ) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 58 :n ja asetuksen (1766/2009) 25 :n mukaan koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2010

Väestön koulutusrakenne 2010 Koulutus 2011 Väestön koulutusrakenne 2010 Tutkinnon suorittaneen väestön määrä moninkertaistunut 40 vuodessa Vuoden 2010 loppuun mennessä 3 005 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Arvoisa koulutuksen/opetuksen järjestäjä. Syksyn 2012 opiskelijatiedonkeruut

Arvoisa koulutuksen/opetuksen järjestäjä. Syksyn 2012 opiskelijatiedonkeruut 1(5) Dnro Dnr TK-41-961-12 Vastaanottaja Mottagare Arvoisa koulutuksen/opetuksen järjestäjä Viite Ref. Asia Ärende Syksyn 2012 opiskelijatiedonkeruut Tiedonkeruut Tilastokeskus kerää tänä syksynä koulutuksen/opetuksen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,23 miljoonaa Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,23 miljoonaa

Lisätiedot

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi

www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi www.koulutusrahasto.fi Ammattitutkintostipendi l näyttötutkinnon suorittaneelle Ammattitutkintostipendi lyhyesti l ammatillisen näyttötutkinnon (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2011

Väestön koulutusrakenne 2011 Koulutus 2012 Väestön koulutusrakenne 2011 35 44-vuotiaat olivat parhaiten koulutettuja vuonna 2011 Vuoden 2011 loppuun mennessä 3 056 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI)

1. OPPILAITOSTIETOJEN TARKISTAMINEN (PERUSKOULUREKISTERI) DNO 3/012/2006 MÄÄRÄYS - OHJE X PÄIVÄMÄÄRÄ 17.10.2006 SÄÄNNÖKSET, JOIHIN TOIMIVALTA OHJEEN ANTAMISEEN PERUSTUU Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä (1058/1998 1 ja 4 ) Asetus

Lisätiedot

Läpäisyaste 2014 (%) Opiskeluaika (vuotta)

Läpäisyaste 2014 (%) Opiskeluaika (vuotta) Koulutus 2016 Opintojen kulku 2014 Tutkinnon suorittaminen nopeutui kaikissa koulutussektoreissa Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2014 tietojen mukaan 81 prosenttia lukiolaisista ja 66 prosenttia

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA

TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKINNOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA TODISTUKSET NÄYTTÖTUTKIOISTA, NÄYTTÖTUTKINTOIHIN VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA OPPISOPIMUS- KOULUTUKSESTA Opetushallitus ISBN 952 13 1001 4 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 37/011/1999 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

DNO 4/012/2002 OHJE PÄIVÄMÄÄRÄ

DNO 4/012/2002 OHJE PÄIVÄMÄÄRÄ OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 4/012/2002 OHJE PÄIVÄMÄÄRÄ 30.9.2002 SÄÄNNÖKSET, JOIHIN TOIMIVALTA OHJEEN ANTAMISEEN PERUSTUU Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä

Lisätiedot

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua

Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kohti ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen kevään 2016 yhteishakua Kielikoe ja oppimisvalmiuskoe tilaisuus VARIA 23.11. Kevään 2016 ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku + muutokset

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

HAKEMUS: SUNTION AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS

HAKEMUS: SUNTION AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU SUNTION AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu: ) KATSO TÄYTTÖHJEET VIIMEISELTÄ SIVULTA.

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010 Koulutus 211 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 21 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä yhä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Sisältö REKISTERISELOSTE

Sisältö REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE 1.8.2014 Sisältö REKISTERIN NIMI... 2 REKISTERINPITÄJÄ... 2 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ... 2 REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ... 2 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS... 3 REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE...

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 19.3.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Koulutus 2014 Opintojen kulku 2012 Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2012 tietojen mukaan lukiolaisista 80 prosenttia suoritti tutkinnon enintään

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2013 Lukiokoulutus 2012 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 107 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2015

Väestön koulutusrakenne 2015 Koulutus 2016 Väestön koulutusrakenne 2015 40 44vuotiaat korkeimmin koulutettuja vuonna 2015 Vuoden 2015 loppuun mennessä 3 245 724 henkeä eli 71 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen aikuiskoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2015 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 Sivu 1/5 3.9.215 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 215 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomessa on ensimmäistä kertaa kerätty tietoa alueella aikuiskoulutukseen osallistuneiden määristä ja taustoista. Aikuiskoulutusmittareiden

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA -seminaari

KOTA-AMKOTA -seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Vesa Hämäläinen 24.9.2010 Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ

1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ 1 (5) VASTUUNALAISEN KOULUTTAJAYRITYKSEN KÄYTTÖLIITTYMÄ Tässä palvelussa vastuunalaisesta kouluttajayrityksestä käytetään nimitystä työnantaja vaikka yrittäjä ei olekaan työsuhteessa kouluttajayrityksessä.

Lisätiedot

Kuvan ottaminen ja siirtäminen

Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvan ottaminen ja siirtäminen Kuvien ottaminen Kuvien ottaminen tapahtuu oppilaiden omien kännykkäkameroiden tai koulun tablettien kameran avulla o Työ tehdään pareittain, joten ainakin toisella työparin

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset 17.09.2007 Sivu 1(7) Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset... 1 Tarjouspyyntöaineiston kuvaus... 1 Otsikkotiedot... 2 Otsikkotietojen tietuekuvaus... 2 Nimiketiedot... 3 Nimiketietojen

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016

Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 Sivu 1/6 Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot 2016 A-kohdan täyttävät seuraavat tiedonantajat: Järjestäjätason yhteystiedot ilmoitetaan koulutuksen ja opetuksen järjestäjistä, jotka antavat

Lisätiedot

Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo

Näyttötutkinnot 20 vuotta, , klo Näyttötutkinnot 20 vuotta, 21.10.2014, klo 10.45 15.30 NÄYTTÖTUTKINTOJEN VAIKUTTAVUUDEN KYSYMYS? Mitä rekisteriaineistot ja vertailuasetelmat kertovat? Asko Suikkanen, emeritusprofessori (YTT), Lapin yliopisto

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOSIHTEERISTÖ käytänteet ja lomakkeet

NÄYTTÖTUTKINTOSIHTEERISTÖ käytänteet ja lomakkeet NÄYTTÖTUTKINTOSIHTEERISTÖ käytänteet ja lomakkeet Asiantuntija Anu Lindholm Näyttötutkintosihteeristö Opetushallituksen yhteydessä toimii näyttötutkintosihteeristö. Sihteeristön tehtävänä on tukea tutkintotoimikuntia

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ALKAVAT ARVIOINNIT SYKSYLLÄ 2013 Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen, prosessiteollisuuden ja audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnot Perehdytystilaisuus 7.11.2013

Lisätiedot

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne

Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta. Tilanne OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Lukiokoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Tilanne 20.1.2006 1. Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen

Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen 1 Opiskelijarekisteri Freemover / Visiting student opinto-oikeuden rekisteröiminen Helsingin yliopistossa halutaan esittää tarkkoja lukuja myös Suomessa opiskelevien ulkomaisten opiskelijoiden määrästä

Lisätiedot