Ammatillisen kohtaamisen etiikka. Jukka Oksanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatillisen kohtaamisen etiikka. Jukka Oksanen 22.1.2014"

Transkriptio

1 Ammatillisen kohtaamisen etiikka Jukka Oksanen

2 Etiikka Etiikka käsittelee oikean ja väärän, hyvän ja pahan problematiikkaa. Kreikantaustainen etiikka ja latinantaustainen moraali tarkoittavat samaa asiaa = tapaa, tapoja. Sanat ovat eriytyneet, varsinkin yhdyssanoissa (työetiikka/työmoraali). Eettinen kannanotto on sävyltään hieman erilainen kuin moraalinen kannanotto. Etiikka tutkii, mitä moraalin tulisi käytännössä olla, moraalin perustaa ja moraalin psykologista kehittymistä ja luonnetta. Yleensä etiikalla tarkoitetaan oikean toiminnan tarkastelua. Ammattietikka käsittelee ammattikunnan tapaa käsitellä oikean ja väärän toimintatavan ja seurausten kysymyksiä. Sosiaalisen auttamistyön etiikkaan kuuluu sosiaalityön, hoitotyön ja lääketieteen ja psykiatrian eettisiä ohjeistoja.

3 Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta (www.etene.fi) Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaiden ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia. Sosiaali- ja terveydenhuollon lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan etu. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on kysymys vuorovaikutuksesta. Ammattihenkilöstö vastaa työnsä laadusta. Hyvä hoito ja palvelu edellyttävät vastuullisia päätöksiä ja toimintakulttuuria.

4 Sosiaalialan työn kansainvälinen määritelmä Sosiaalialan työn tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin lisääminen. Keinoina ovat tätä tukevan sosiaalisen muutoksen, ihmissuhdeongelmien ratkaisujen ja itsenäisen elämänhallinnan edistäminen. Työn kohteena on vuorovaikutus ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. Välineenä käytetään sosiaali- ja käyttäytymisteoreettista sekä yhteiskunnan järjestelmiä koskevaa tietoa ja näiden soveltamiseen tarvittavaa taitoa. Sosiaalialan työ perustuu ihmisoikeuksien ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden periaatteisiin, jotka on kirjattu kansainvälisiin sopimuksiin.

5 Oikeus tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisesti Ammattilaisen on pyrittävä ottamaan huomioon asiakkaansa kaikki elämänalueet ja kohtaamaan hänet paitsi yksilönä myös osana perhettään sekä osana ympäröivää yhteisöä ja yhteiskuntaa. Asiakasta autetaan omien vahvuuksiensa tunnistamisessa ja kehittämisessä. Hän tulee ymmärretyksi erityisvaikeuksissaan. Asiakasta autetaan tulemaan toimeen yhteisönsä kanssa. Yhteisö antaa verkoston, kehyksen ja arviointiapua elämän ongelmiin.

6 Sosiaalityön (uusi) asiantuntijuus Työntekijän ja asiakkaan välinen kumppanuus. Asiakkaan asiantuntijuuden korostaminen. Paikallisuus. Yhdessä tuotettava tieto. Dialoginen kohtaaminen. (Kirsi Juhila 2004)

7 Psykososiaalinen tuki Psykososiaalinen on ihmisen ja hänen ympäristönsä kokonaisuutena huomioonottava näkökulma, jossa ihminen on ympäristönsä tuote ja muokkaaja. Ihmisen mieleen on rakentunut valmius reagoida ympäristön ärsykkeisiin ja tämä valmius on psykososiaalisen hoidon perusta. Hoitomielessä asiakasta ympäröivä tuki ymmärretään samalla sekä suojelevaksi että aktivoivaksi, jolloin tuki haastaa mielen liikkeeseen. Hoidossa tutkitaan yksilön mahdollisuutta sopeutua ympäristön realiteetteihin sekä mahdollisuutta järjestää itselleen suotuisa ympäristö. Hoidossa on oleellista tutkia toimintaa ja omien tunteiden osuutta arjen toiminnanohjauksessa.

8 Sosiaalialan eettinen kommentti Sosiaalityö yhteiskuntapoliittisena toimintana ei ole paljonkaan arvoista ellei sen tekijöillä ole rohkeutta asettua niiden ihmisten puolelle, jotka eivät voi puolustaa elämisoikeuttaan suorituksilla, selviytymisellä tai kunniallisella elämäntavalla. (Riitta Granfelt)

9 Alhaisolauluja 1 (Brel/Hector) PAIKAN KIROUS: Kirottu Amsterdam, siunattu Amsterdam, ota syliisi voipuneet seilorit nuo, meri heitä kun syö, meri heitä kun lyö, nyt he huilaa ja hoilaa, nyt ne laulaa ja juo, heidän känninsä on kuoleman kaltainen, ja he hukkuvat nyt syvyyksiin unien, sylissäs Amsterdam, hyvä syntyä on. Heidän mittansa täyttyy ja verensä vapisee ja he nousee ja mennessään vain röyhtäisee, viaton Amsterdam, syntinen Amsterdam, viettelet seilorit, kiimaiset ja kun haitari soi, innoissaan vaikeroi, himon huurussa he naisia voivat kouria. Sylissäs Amsterdam merimiehesi saa janonsa sammuttaa, janon pohjattoman, kunniaksi juovat he huorien kunniattomain, joille rakkaus on sanahelinää vain, ja he naisille juo jotka ruumiinsa heille suo, jotka itsensä myy, joita rahalla saa.

10 Alhaisolauluja 2 (Syrjä) KOHTALON KIROUS: Syyttömänä syntymään sattui hän, maahan pohjoiseen ja kylmään, jossa jo esi-isät juovuksissa tottakai hakkasivat vaimon, lapset jos vain kiinni sai. Perinteisen miehen kohtalon, halus välttää poika tuo En koskaan osta kirvestä, enkä koskaan viinaa juo, muuten juon talon Lumihanki kutsuu perhettä iltaisin, vaan en tahdo tehdä lailla isin, mut kun työnvälityksestä työtä ei saa, hälle kohtalon koura juottaa väkijuomaa, niin Turmiolan Tommi taas herää henkiin ja herrojen elkeet tarttuvat renkiin, kohti laukkaa, viinakauppaan. Se miehen epätoivoon ajaa, kun halla viljan korjaa, keskeltä kylmän mullan hiljaa, kylmä silmä tuijottaa, kun kirves kohoaa Keskeltä kumpujen, mullasta maan, isät ylpeinä katsovat poikiaan. Työttömyys, viina, kirves ja perhe, lumihanki, poliisi ja viimeinen erhe. Tämä tuhansien murheellisten laulujen maa, jossa tuhansiin järviin, juosta saa, katajainen kansa, jonka itsesäälin määrää, ei mittaa järki eikä Kärki määrää, jonka lauluissa hukkuvat elämän valttikortit ja kiinni pysyvät taivaan portit, Einari Epätoivosta ne kertovat.

11 Alhaisolauluja 3 (Runeberg) KANSALLINEN TOIMINTASUOSITUS PAIKAN JA KOHTALON KIROUKSEN KOHDATESSA: Tuolla Saarijärven salomailla Asui Paavo maalla hallaisella, Kynti maata, kaivoi ahkerasti, Mutta Herralta tuloa toivoi Taivahasta, luonnon tekijältä. Siinäpä asui siivoin lapsinensa, Vaimoinensa, vaivoin leipäpalan Hiellänsä otti kankahasta. Tuli kevät, suli kinos maailta. Veipä puolen orahia; Tuli kesä, kävi raet mailla, Kaasi päitä puolet käydessänsä; Tuli syksy, veipä halla kaikki. Tarttui tukkahansa Paavon vaimo, Sanoi: Paavo-parka, poloseni! Ota sauva, hylkäs meidät Herra; Kolkko miero, nälkä kauheampi. Sanoi Paavo, häntä suositellen: Vaikka kokee, eipä hylkää Herra. Pane leipään puoli petäjätä, Minä laitan ojat leveämmät, Mutta tulon toivon taivahasta. Pani vaimo puolen petäjätä. Kaivoi äijä kaksi viemäreitä. Vaihtoi vuonat siemeniksi, kylvi. Tuli kevät, suli kinos mailta, Eipä vienyt vesi orahia; Tuli kesä, kävi raet mailla, Kaasi päitä puolen käydessänsä; Tuli syksy veipä vilu kaikki. Löipä rintoihinsa Paavon vaimo, Sanoi: Paavo-parka, poloseni! Kuollaan pois, jo Herra meidät hylkäs; Kova kuolla, mutta turha toivo. Sanoi Paavo häntä suositellen: Vaikka kokee, eipä hylkää Herra. Pane kaksin verroin petäjätä, Kaksin kerroin laitan lannan maalle. Mutta tulon toivon taivahasta. Lisäs vaimo kaksi petäjätä, Laittoi Paavo lannan kaksin kerroin, Käänti karjan siemeneksi, kylvi. Tuli kevät, suli kinos maalta, Eipä vienyt vesi orahia. Tuli kesä, kävi raet mailla, Eipä kaatunutkaan kaunis olki; Tuli syksy, sivu sitkaimitten Meni vilun vaino vaarallinen, Aivan koskematta kultapäihin. Silloin heti Paavo hartahasti Paneusi polvilleen ja sanoi: Vaikka kokee, eipä hylkää Herra. Sanoi vaimo, samoin polvillansa: Vaikka kokee, eipä hylkää herra. Sitten iloitellen miehellensä: Paavo, ota sirppi sukkelasti! Toki nyt on tullut toinen aika, Ilon aika. Pois nyt petäjäinen; Ruisleivän laitan lapsillemme. Sanoi Paavo, häntä hyväellen: Vaimo, vaimo! sit ei kuri saada, Jok ei hylkää toista hädässänsä. Pane leipään puoli petäjätä, Veihän vilu tou on naapurimme.

12 Etiikka on asiakkaan psyyken ja toimintatavan ymmärtämistä Päihdeongelman luonne Tunne-elämän vaikutus yhteistyökykyyn Emotionaalinen haavoittuvuus Itsetunnon kehityksen vaikeus ja ydinminän tarpeet Tunne-elämän häiriöiden vaikutus toimintakykyyn Minäkäsityksen häiriöt ja epävakaus Sosiaalisen lähiympäristön asema Työntekijän mahdollisuus toimia tunne-elämää vahvistavasti. Työntekijän mahdollisuus toimia osana asiakkaan yhteisöä.

13 Päihdeongelmien syntyyn vaikuttavia tekijöitä Yhteiskunnalliset ja kulttuuritekijät. Perimä. Psyykkiset ja kasvuun liittyvät tekijät: - kehityspsykologiset (persoonallisuus) - oppimispsykologiset (ajatusmallit) - vuorovaikutukselliset (ihmissuhteet) Päihde eli aineen kyky saada toistuvassa käytössä aikaan muutoksia aivojen toiminnassa. Pekka Salmela (2008)

14 Mitä päihteeltä odotetaan? Seurassa oleminen helpottuu. Mielihyväkokemus (euforia, sedaatio). Toimintakyvyn parantaminen (stimulaatio). Psyykkisten olojen helpottaminen. Tajunnan laajentaminen. Vieroitusoireiden lievittäminen. Itsetuntokokemus. vaikeudet

15 Itsetunto rakentuu koko ajan ympäristö itsetunto ydinminä (yhteisö)

16 Ydinminän tarpeet Ydinminän tarve on tulla kuulluksi, nähdyksi ja huomioonotetuksi. Psykososiaalinen ympäristö heijastaa ihmiselle merkityksiä ja positiivisiä tuntemuksia omasta tarpeellisuudesta. Tämä kehys tuottaa persoonan rajat ja identiteetin. Positiivinen heijastusvaikutus on asiakkaiden kohdalla häiriintynyt niin, että ydinminä ei tuota itsetunnolle tarpeeksi minän pysyvyyden viestiä. Ympäröivän maailman antamat viestit korostuvat ja ovat itsetunnon rakennusaineena.

17 Emotionaalinen haavoittuvuus (Kåver & Nilsonne) 1. Herkistyminen emotionaalisille vaikutteille. 2. Tunnereaktion suuri voimakkuus. 3. Palautuminen hitaasti neutraaliin tilaan.

18 Epävakaus ja minäkäsityksen häiriöt Puutteellinen tunnesäätely tuottaa epäonnistuneita kokemuksia ja heikentäviä itsehavaintoja. Arvostetuksi tulemisen tunnistustuksesta tulee erittäin herkkä. Keskustelukumppanin eleet ja puheen sävyt korostuvat silloin, kun emotionaalisesti haavoittunut tulkitsee tilannetta. Asiakas on heikoilla vallan ja tunne-elämän herkkyyden suhteen. Itsetunto on korostuneesti ympäristön merkkien varassa. Työntekijän tunnetaidot ovat ratkaisevia ymmärryksen syntymiseksi.

19 Kaoottiset ihmissuhteet Kyky viestittää omia tunteitaan edistävät ihmissuhteita. Vaikeudet säädellä tunteita vahingoittavat ihmissuhteita. Katkeilevat ihmissuhteet tekevät juurettomaksi ja johtavat alakulttuureihin, joissa ei uskota vakaisiin suhteisiin. Maailma näyttäytyy toisiaan hyväksikäyttävien ihmisten markkinapaikkana. Usko ihmisten vilpittömyyteen koetaan lapsellisena, aikuinen ihminen pitää varansa, eikä luota muihin!

20 Tunteita mitätöivä ympäristö Tunteita mitätöivä ympäristö ei kiinnitä huomiota tunteisiin tai ei hyväksy tunteita. Henkilö kohtaa jo varhain mielivaltaisia, äärimmäisiä ja epätarkoituksenmukaisia reaktioita tunteilleen. Omien sisäisten kokemuksien ilmaisemista vähätellään tai siitä rangaistaan: itku-iikka! Henkilölle osoitetaan että hänen tunteensa ovat virheellisiä ja johtuvat hänen omista puutteistaan: kyllä tämän muut ovat kestäneet!

21 Mitätöiviä ympäristöjä Kaoottinen perhe: vanhemmat eivät pysty omilta ongelmiltaan vastaamaan lapsen tarpeisiin. Täydellinen perhe: vanhemmat eivät siedä että lapset ilmaisevat vihaa, surua tai muita kielteisiä tunteita. Suorittava perhe: vanhemmat arvostavat suorituksia ja hyvää käytöstä mieluummin kuin tunne-elämän validointia. Sosiaalipalvelu/mielenterveyshoito/päihdehoito/perheapu: - kuinka ympäristö ja sisällöt ottavat huomioon tunteita? - kuinka usein varhainen mitätöintikokemus kertautuu palvelussa?

22 Tunteita validoiva ympäristö Tunteet hyväksytään. Lämpö ja rakkaus osoitetaan. Tunneilmaisujen jäljittely on mahdollista. Tunnekokemuksia vahvistetaan. Opastetaan tunteiden merkitykseen. Opastetaan tunteista puhumiseen. Ympäristö tarjoaa valmiuksia jäsentää yhteisiä päämääriä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Onko työntekijällä aikaa tuottaa tunteita hyväksyvä ympäristö?

23 Asiakas tulee auttavaan kehykseen 1. Suopea ympäristö 2. Johdonmukainen toiminta 3. Ongelmanratkaisuapu 4. Sopimuskulttuuri HYVÄKSYVÄ KEHYS

24 Kehys tukee ja heijastaa Suopea ympäristö tarkoittaa hyväksyviä katseita, kunnioittavia eleitä ja tunnetta, että läsnäolosi on tervetullutta. Tämän rakentamiseen osallistuvat kaikki yhteisön jäsenet. Palaute annetaan tarkasti ja aikaa käyttäen. Johdonmukainen toiminta tarkoittaa, että yksiköllä on perustehtävä ja toiminta-ajatus ja toiminnan vaikutus asiakkaaseen on harkittua ja työntekijöiden käyttäytyminen tukee yksikön päämäärää. Asiakas saa apua todellisiin ongelmiinsa ja hänen vaikeuksiaan yritetään ratkoa käytännön tasolla. Työntekijällä on oikeasti mahdollisuus auttaa kuntouttavalla työotteella. Työntekijä pyrkii saamaan asiakkaan mukaan tekemään pieniä sopimuksia.

25 Asiakas ottaa neuvot läheltä Yksilö, neuvonantajat ja ammattilainen ulkokehällä. Pääseekö työntekijä neuvonantajaksi? Y

26 Asiakkaan verkosto veli sisar äiti kaveri asiakas sossu kaveri lapsi hoitsu puoli so

27 Työntekijöiden ja asiakkaiden yhteisö Työntekijöiden ja asiakkaiden yhteisö ei toteudu aina konkreettisesti ja samaan aikaan samassa paikassa. Päiväkeskuksen tai yksikön kävijöistä kaikki eivät tapaa toisiaan usein. Kadulla tapaaminen on osa yhteisöä. Kyse on auttavan yhteisön mallista, jossa yksinäisten ja katkeilevien ihmissuhteiden rasittamat ihmiset saavat työntekijöiltä pysyvän hyväksynnän ja tilan olemiselleen. Asiakkaan omaperäinen elämäntapa ei yleensä saa ympäristön tukea. Työntekijöiden hyväksyvä suhtautuminen antaa ihmisarvoa ja järkeä asiakkaan joskus sekasortoiseen ja pelkojen täyttämään elämään. Työntekijä hankkii taitonsa avulla oikeuden antaa myös neuvoja asiakkaalle ja tämä ilmenee luottamuksena. Työntekijän tapa ottaa asiakas vastaan ja osoittaa hänelle kunnioitusta on yksinkertaisin ja tehokkain tapa suurten ihmisoikeuksien julistuksien käytännön toteuttamiseen. Käytännön etiikalla on laaja vaikutus asiakkaaseen ja työntekijään.

28 Kohtaamisen taito

29 Yhteistoiminta ja tunteet Yhteistoiminta Vuorovaikutus Toisen tunteet Omat tunteet Omien tunteiden hyväksyminen, läpikäynti ja säätely

30 TERAPEUTTINEN ALLIANSSI (yhteistyösuhde) Tarkoittaa työntekijän ja asiakkaan välistä positiivista tunnesidettä. Tarkoittaa molemminpuolista uskoa, kunnioitusta, pitämistä ja huolenpitoa. Saa aikaan tunteen kumppanuudesta työntekijän ja asiakkaan välillä. On työntekijän ja asiakkaan välisen suhteen tietoinen ja tarkoituksellinen osatekijä. (Adam Horvath 2001)

31 TYÖNTEKIJÄN PERUSVALMIUDET

32 JÄRKEVÄ AJATTELU Työntekijän tieto- ja taitoperusta: itsetuntemus menetelmätuntemus käsitys toiminnan sisällöstä käsitys toiminnan rajoista jämäkkyys ja johdonmukaisuus usko omaan menetelmään

33 YSTÄVÄLLISYYS Työntekijän viestintää: sanalliset viestit eleiden viestit hyvä kuuntelu asiakkaan huomioonottaminen kunnioituksen osoittaminen taidokas konfrontointi = tosiasiat pöydälle

34 MYÖTÄTUNTO Työntekijän arvoperusta: ihmiskäsitys eettinen ajattelu henkilökohtainen kaikupohja, jolla työntekijä voi tuntea yhteistä ihmisyyttä asiakkaan kanssa. EMPATIA = toisen tunteiden ymmärtämistä SYMPATIA = samojen tunteiden kanssatuntemista

35 Myötätunto ja eriytyminen Nollatason myötätunto Ykköstason myötätunto Kakkostason myötätunto, empatia Kolmostason myötätunto, sympatia Nelostason myötätunto

36 Kohtaamisen taito Toiseus on erilaisuutta. Se toinen on erilainen ja samanlainen. Samanlaisuuden harkittu etsintä: taitava kohtaaja etsii samanlaisuuksia, jotta syntyy ymmärrys. Ymmärrys on kohtaamisen tavoite ja tulos. Ymmärryksellä hallitaan omaa mieltä: jos ymmärrän, en tuomitse. Kaikkea ei voi hyväksyä, mutta toisen henkilön lähtökohtia voi ymmärtää.

37 Kohtaamisen vaikeus Oman tehtävän epäselvyys sisältö ja rajat. Oikeiden sanojen puuttuminen. Oman persoonan rajat. Masennus-ahdistus: umpimielinen olo, ujous ja ihmispelko. Epäjalot tunteet: kateus, viha, katkeruus, kauna, syyllisyys, häpeä ja turtumus. Toisen ylimielisyys, tylyys, vihaisuus tai puhumattomuus. Silloin kohtaan oman vihani ja pelkoni.

38 Kohtaamisen valmistelu toisen kohtaaminen on itsen kohtaamista. kohtaamisen laatu liittyy itsetuntemukseen. itsetuntemus auttaa valmistautumaan. valmistautumisessa kehitetään hyvä transsi. siinä palautetaan mieleen kohdattavan toisen mahdollisuudet ja voimavarat sekä käsitellään omia tunteita toista kohtaan. pyrkimyksenä on terapeuttinen allianssi.

39 Ohjeita kohtaamiseen Tyhjennä ajatuksesi ja rentoudu, keskity siihen mitä toinen haluaa sinulle sanoa. Katso silmiin ja kerro, että olet kiinnostunut siitä mitä toinen sinulle puhuu. Malttia. Vältä takertumasta ensimmäisiin sanoihin, sillä niiden perusteella tehdyt päätelmät voivat johtaa harhaan ja menetät samalla seuraavan lauseen sanoman. Vältä keskeyttämästä puhujaa ja vältä myös arvailemasta, mihin suuntaan puhuja aikoo suunnistaa.

40 Ohjeita kohtaamiseen Kuuntele enemmän kuin puhut. On mahdotonta kuunnella ja puhua samanaikaisesti. Kiinnitä huomiota ilmeisiin, eleisiin ja äänenpainoihin. Huomaa oman ajattelusi harhapolut ja herättele itseäsi, jos ajatuksesi alkavat harhailla. Kehittynyt kuuntelija käyttää kuunteluaikaa yhdistelemällä kuulemiaan asioita ja muodostaa niistä kokonaisuuksia, jotta voi paremmin ymmärtää.

41 Kysymyksiä Voiko ammattilainen olla osa asiakkaan verkostoa ja yhteisöä? Voiko ammattilainen olla samaan aikaan myötätuntoinen ja eriytynyt? Mitä vaatimuksia tämä asettaa työntekijän ammattitaidolle?

42 KOULUTUKSIA: A-KLINIKKASÄÄTIÖ PIRKANMAAN PALVELUALUE

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

TERAPEUTTISESSA ALLIANSSISSA RAKENNETAAN HYVÄÄ HOITOA

TERAPEUTTISESSA ALLIANSSISSA RAKENNETAAN HYVÄÄ HOITOA päihdealan erikoislehti 1/2008 Päihdehoito ja nuoruuden erityisyys Yhteisöllistä huumehoitoa Liettuassa Euroopassa kiinnostuttu kannabiksen käytön ehkäisystä ja hoidosta Kirjoituskilpailu keräsi arkipäivän

Lisätiedot

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI!

MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! MINÄ EN KOSKAAN UNOHDA SINUA ÄITI! Lapsen ja nuoren suru läheisen kuollessa tietoa auttajalle Martta Holmevaara Anne Ollgren Kehittämistehtävä Toukokuu 2014 Ammatilliset erikoistumisopinnot Kriisityön

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Päiväkoti Ruusun. varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Ruusun. varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Ruusun varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisältö 1. Saatesanat 2. Varhaiskasvatuksen perusta Ruusussa 2.1. Arvot ja niiden toteutuminen Ruusun arjessa 2.1.1.Henkilökunta 2.1.2.Vanhemmat 2.1.3.Lapset

Lisätiedot

Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä

Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä Verna Vaherjoki Tämä kirja tarjoaa pätkätyöläiselle välineitä itsensä ymmärtämiseen työttömyyden muuttamassa arjessa ja antaa rohkaisua uusien sekä rakentavien toiminta- ja ajattelutapojen löytymiseksi.

Lisätiedot

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS

VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Susanna Hjulberg Kirsi Träskelin VERTAISTUKIRYHMÄN OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo Lukijalle 3 Vertaistukiryhmän teoreettiset lähtökohdat 4 Vertaistukiryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa käytetyt näkökulmat

Lisätiedot

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Mitä se on ja miten sovellan sitä käytännössä? Marjo Tossavainen 23.09.2014 AAMUPÄIVÄN KULKU 9.00-9.45 Motivoivan kohtaamisen perusteet 9.45-10.00 Jaloitellaan ja jutellaan 10.00-10.45

Lisätiedot

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA

ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA ALKOHOLISMIN SAIRAUSKÄSITYS JA RATKAISUKESKEINEN PERHETERAPIA PERHEEN TOIPUMISKOKEMUKSESSA Moraalisesta tuomiosta sairaudeksi ulkoistamiseen ei kenenkään syy. Jumala suokoon minulle Tyyneyttä hyväksyä

Lisätiedot

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA

OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA OLEMME ERILAISIA VENÄLÄISET MAAHANMUUTTAJANAISET TERVEYDENHOITAJAN VASTAANOTOLLA Olga Kaplina -Väliahdet Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta

KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta Anne Saranpää Pro gradu- tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

Kolme kulmaa kasvatuskumppanuuteen Narratiivinen tutkimus lapsen kroonisen sairauden vaikutuksesta kasvatuskumppanuuteen

Kolme kulmaa kasvatuskumppanuuteen Narratiivinen tutkimus lapsen kroonisen sairauden vaikutuksesta kasvatuskumppanuuteen T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Kolme kulmaa kasvatuskumppanuuteen Narratiivinen tutkimus lapsen kroonisen sairauden vaikutuksesta kasvatuskumppanuuteen Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä TYÖELÄMÄN SOSIAALISET JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä OHDANTO ENO - Ennakoiva ohjaus työelämässä on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään kuuluva valtakunnallinen verkostohanke, jonka kumppaneina toimivat 15 aikuiskoulutuskeskusta

Lisätiedot

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi

Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Krämertintie 2 00620 Helsinki www.sininauhaliitto.fi Kannen piirros: Päivi Koivu Piirroksen graafinen suunnittelu ja toteutus: Markus Kujala Sininauhaliitto 2005 Kannen suunnittelu: DA Graphics, Tanja

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Jukka Oksanen Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten

Lisätiedot

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA, PSYKOLOGI ANITA ANKKURI-IKONEN VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ Selvittelen aluksi valinnan ja valittamisen käsitteitä. Pyrin myös kuvaamaan

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta

Terve minä. Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Terve minä Tukioppilastoiminnan materiaali itsetuntemuksesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen

Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen Tämä opas auttaa tunnistamaan tilanteita, joihin jokainen törmää normaalielämässä. Jo ongelman tunnistaminen helpottaa usein tilannetta. Oppaan ohjeiden ja neuvojen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6. Parisuhdeopas opiskelijoille YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 6 2009 Parisuhdeopas opiskelijoille Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ

PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ PERHETERAPIAN KEHITTYVÄ AMMATTIKÄYTÄNTÖ ENSIMMÄINEN SUOMALAINEN PERHETERAPIAKONGRESSI KUOPIOSSA 14. 15.11.2002 Toimittanut Heikki Toivakka Suomen perheterapiayhdistys ry. ja kirjoittajat ISBN 951-97357-1-2

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 2 2008 Kuka nyt leikistä suuttuu?

esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 2 2008 Kuka nyt leikistä suuttuu? esikko ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITON JÄSENLEHTI 2 2008 Päihdeäitien arvot muuttuvat Kuka nyt leikistä suuttuu? Vankilan lapset eivät näy esikko 2 2008 TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 Päihde-ensikotien äidit: Nykyisin

Lisätiedot

Asiasanat: äkillinen kuolema, jaksaminen, omainen Säilytyspaikka: DIAK / Helsingin Alppikadun yksikön kirjasto

Asiasanat: äkillinen kuolema, jaksaminen, omainen Säilytyspaikka: DIAK / Helsingin Alppikadun yksikön kirjasto ÄKILLINEN KUOLEMA Tutkimus pelastuslaitoksen hoitajien kokemuksista, tunteista ja jaksamisesta sekä omaisten kohtaamisesta potilaan äkkikuolematilanteessa Leena Kanninen - Kirsi Salminen-Ali Opinnäytetyö,

Lisätiedot

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten voitat riippuvuudet

Lisätiedot

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia?

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia? Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni

Lisätiedot

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA LÄHEISRIIPPUVUUDEN TUNNISTAMINEN JA SIITÄ TOIPUMINEN SAIRAANHOITAJIEN KOULUTUKSESSA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Mervi Poutanen Päättötyö Syksy 1999 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot