Savukosken kirkonkylän ja Martin maankäytön kokonaissuunnitelma. Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savukosken kirkonkylän ja Martin maankäytön kokonaissuunnitelma. Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma"

Transkriptio

1 SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Savukosken kirkonkylän ja Martin maankäytön kokonaissuunnitelma Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma Edustajan nimeäminen Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hallitukseen Aloitteiden käsittely Poikkeamishakemus Ukkonen Rauni Siivouksen järjestäminen koulukeskuksessa ja kunnanvirastolla Savukosken Kylätalon uudet käyttömaksut Edustajan nimeäminen UKK-puiston hoito- ja käyttösuunnitelma projektin yhteistyöryhmään Kunnan projektiohje Vuoden 2012 tilinpäätös Toimistotilan vuokraaminen Lapin maistraatille FQM FinnEx Oy:n malminetsintälupahakemus / esteettömyystodistuksen pyyntö Toimenpiteistä päättäminen vaikean taloustilanteen takia, lomautusneuvottelujen käynnistäminen Alatammen kämpän vuokrauksen siirtäminen kunnanvirastolta Opastuskeskus Korvatunturin matkailuneuvontaan Kunnanviraston pitäminen suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina sekä kesän aikana Asunnon vuokraaminen Muut asiat

2 SAVUKOSKEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5/2013 sivu 143 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Peltoniemi Helena Posti Hannu Pääkkö Mervi Karpeeki Teuvo Jäsen, poistui klo Puheenjohtaja Jäsen, poistui klo Jäsen, poistui klo Jäsen Jäsen, vpj Varajäsen (Ahvenainen Jouni) POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Ahvenainen Jouni Kilpimaa Kari Kilpelä Reijo Savukoski Jouko Aarrevaara Mauri Karjalainen Katja Todettiin. Jäsen Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston puheenjohtaja, poistui klo Valtuuston II varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä, poistui klo Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Posti ja Mervi Pääkkö. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Jouni Halonen Pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Mauri Aarrevaara ( 98) Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Hannu Posti Aika ja paikka Savukoski, Mervi Pääkkö Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Puheenjohtaja totesi pöydälle jaetun lisämateriaalia pykälään 98 liittyen. Ennen varsinaisten asioiden käsittelyä kuultiin Sito Oy:n edustajan Pirkka Hartikaisen selostus kirkonkylän ja Martin maankäytön kokonaissuunnitelmasta. Kokousta jatkettiin klo Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että pykälä 98 käsiteltiin viimeisenä KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 85 Saapuneet pöytäkirjat, muistiot: 1. Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n hallituksen ptk ja Sosiaalilautakunnan ptk Lapin liiton pelastuslautakunnan ptk Lapin liiton hallituksen ptk Muistio Savukosken VIRTU-palvelupistettä koskevasta tilaisuudesta Muistio hakkeen hinnan korotuksesta, toimituksesta ja energiamittauksen tavasta 7. Muistio viranomaisneuvottelusta koskien Soklin kaivospiirihakemuksen kuulemisesta 8. Itä-Lapin ky:n hallituksen ptk Lapin ELY-keskus: 9. Päätös hanketuen maksamisesta / Niliaitta Mettälapissa hanke 10. Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Poikkeamispäätös / Leinonen Aluehallintovirasto: 12. Päivittäistavarahuollon varautumis- ja jatkuvuussuunnitteluohje 13. Valvontapäätös / hoitohenkilöstömitoitus Saukodilla 14. Päätös Kairijoen uittopadon / metsäautotiesillan purkamisesta Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto ja Kuntaliitto: 15. Joukkoliikenteen muutokset kunnille Verohallinto: 16. Verojen tilityserittely maaliskuulta 2013 ARA: 17. Päätös aravarajoituksista vapauttamisesta / As Oy Martintupa Raportit: 18. Raportti kiinteistönhoitotiimin työhyvinvointipäivän vietosta 19. Taatusti turvassa huolehtiva kyläyhteisö -hankkeen loppuraportti ajalta Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Merkittiin tiedoksi

4 SAVUKOSKEN KIRKONKYLÄN JA MARTIN MAANKÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMA Khall 86 Sokli ja Savukoski hankkeen projektipäällikkö Liite Savukosken kunnan hallinnoima ja Lapin liiton osarahoittama EAKR hanke Sokli ja Savukoski Kokonaistarkastelu valmistautumistarpeesta Soklin käynnistymiseen tilasi keväällä 2012 Sito Oy:ltä Savukosken kirkonkylän ja Martin maankäytön kokonaissuunnitelman. Sokli ja Savukoski hankkeen projektipäällikkö lähetti tarjouspyynnön ja hankesuunnitelman sähköpostitse viidelle konsulttitoimistolle: Pöyry Oy, FCG, Ramboll, WSP Finland sekä Seitap Oy. Näiden lisäksi tarjouspyyntö ja hankesuunnitelma lähetettiin sähköpostitse vielä 9.2. Sito Oy:öön. Tarjoukset pyydettiin jättämään klo 14 mennessä. Määräaikaan mennessä hyväksytyn tarjouksen jättivät FCG, Seitap Oy sekä Sito Oy. Tarjoukset avattiin välittömästi tarjouskilpailun umpeuduttua. Sokli ja Savukoski hankkeen ohjausryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan Projektipäällikkö esitti ohjausryhmälle että maankäyttösuunnitelma tilataan Sito Oy:ltä hintaan (alv. 0 %). Savukosken kunnanhallitus hyväksyi hankinnan kokouksessaan Hankkeen aloituskokous pidettiin Savukoskella Prosessin aikana järjestettiin kaksi yleisötilaisuutta, sekä , joissa kuntalaisilla oli mahdollisuus kommentoida suunnitelmia ja antaa omia ehdotuksia. Näiden lisäksi konsultti ja hankkeen työryhmä kokoontuivat kaksi kertaa. Sito Oy:stä aluejohtaja Pirkka Hartikainen sekä arkkitehti Jarmo Lokio esittelevät kunnanhallitukselle lopullisen työn. Valmis työ tulee nähtäville sivustolle. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee selonteon tiedoksi ja esittää Savukosken kirkonkylän ja Martin maankäytön kokonaissuunnitelman kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

5 SAVUKOSKEN KIRKONKYLÄN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA Khall 87 Sokli ja Savukoski hankkeen projektipäällikkö Liite Savukosken kunnan hallinnoima ja Lapin liiton osarahoittama EAKR hanke Sokli ja Savukoski Kokonaistarkastelu valmistautumistarpeesta Soklin käynnistymiseen esittää Savukosken kunnanhallitukselle Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelman tilaamista konsultilta. Hankinta toteutetaan yhteishankintana Lapin ELY keskuksen ja Savukosken kunnan välillä. Hankinnan kustannukset jaetaan tasan Lapin ELY-keskuksen ja Savukosken kunnan kesken. Konsultti laskuttaa tällöin kunnalta sille sovitun osuuden, jota vastaan kunta hakee tuen Lapin liitolta. Toinen puoli menee suoraan ELY:n maksettavaksi, eikä näy hankkeen kirjanpidossa. Sokli ja Savukoski hankkeen projektipäällikkö lähetti liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelman tarjouspyynnön ja hankesuunnitelman sähköpostitse viidelle konsulttitoimistolle: Pöyry Oy, FCG, Ramboll Finland Oy, WSP Finland sekä Sito Oy. Tarjoukset pyydettiin jättämään klo 14 mennessä. Määräaikaan mennessä hyväksytyn tarjouksen jättivät Ramboll Finland Oy sekä Sito Oy. Määräajan jälkeen tarjouksen jätti FCG. Tarjoukset avattiin Määräaikaan mennessä tulleista tarjouksista edullisin oli Ramboll Finland Oy:n tarjous, (alv. 0%). Liitteenä tarjouspyyntö ja pisteytysyhteenveto. Alkuperäiset tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kunnanjohtaja: Esitän, että toimenpidesuunnitelma tilataan kokonaisedullisimman tarjouksen tehneeltä Ramboll Finland Oy:ltä hintaan (alv. 0 %). Hankintasopimus allekirjoitetaan sen jälkeen kun päätös on saanut lainvoiman. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

6 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN POHJOISIMMAN LAPIN LEADER RY:N HALLITUKSEEN Khall 88 Kunnan tulee valita edustajansa Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hallitukseen. Viimeksi kunnan edustajana on toiminut Esko Savukoski. Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi vuosi ja hallitukseen valitaan vähintään yhdeksän (9) ja enintään kahdeksantoista (18) jäsentä. Yksittäisen jäsenen yhtäjaksoinen toimiaika voi olla enintään kuusi (6) vuotta. Hallituksen tehtävänä on vastata mm. strategisista linjauksista ja hankkeiden rahoitusselvityksistä. Hallituksen jäsenet toimivat omalta osaltaan yhdistyksen tiedottamis aktivointitoiminnassa. Valittavalta jäseneltä odotetaan kiinnostusta maaseudun kehittämistoimintaan ja sitoutumista yhdistyksen hallitustyöskentelyyn. Kunnanjohtaja: Hallitus esittää Jouni Halosta kunnan edustajaksi Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hallitukseen vuosiksi Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

7 ALOITTEIDEN KÄSITTELY Khall 89 Kuntalain aloiteoikeus -pykälän (28 ) mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä aloitteita sen toimintaan koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen tulee maaliskuun loppuun mennessä esittää valtuustolle luettelo aloitteista ja ilmoittaa mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Viime vuoden aikana tai sitä ennen on tehty seuraavia aloitteita, jotka ovat vireillä: Raimo Haapakosken esitys uimapaikan kunnostamisesta kirkonkylässä - Vuoden 2012 talousarvioon varattiin 5000 euroa uimapaikan kunnostamiseen. Kesän 2012 aikana tehtiin pääasiallisesti kaivuutyöt ja raivattiin rannan lähettyvillä oleva puusto ja pensaat. Vuodelle 2013 on varattu yksi päivä konetyötä rannan muotoiluun ja tasaukseen. Tämän kesän muut tehtävät työt ovat ruohikon kylvö, pensaiden ja puuston lisäraivaus sekä sopivien leikkipaikkakalusteiden hankinta. ELY-keskus on myöntänyt 1000 euroa uimarannan kunnostamisen kustannuksiin esitti Raimo Haapakoski valmisteltavaksi johtosääntömuutoksen asuntojen vuokrausasian siirtämisestä kunnanhallitukselta viranhaltijan päätettäväksi. - Asia on vielä käsittelemättä. Virasto on selvittänyt kaikkien kunnan omistamien asuntojen ja asunto-osakeyhtiöiden fuusiomahdollisuutta, jonka myötä asukasvalinnat siirtyisivät perustettavalle yhtiölle. Fuusiovalmistelu on mahdollista antaa asiaan perehtyneelle konsulttitoimistolle sen jälkeen, kun sen sisältö selviää tarkemmin. 3. Raimo Haapakoski on esittänyt, että selvitettäisiin Myllyojan patosillan purkamismahdollisuus. - Myllyojan patosilta on huonokuntoinen ja vaatisi uudet painekyllästetyt pylväät sekä kansirakenteen laittamisen. Silta johtaa mittauspisteelle, eikä asia kuulu kunnalle vaan Elykeskukselle/Hydrologiselle toimistolle. Sillan kunnostamismahdollisuudesta ollaan yhteydessä em. tahoihin../..

8 ALOITTEIDEN KÄSITTELY Khall 89./. 4. Heidi Martin on esittänyt, että kunnanhallituksen tulee vaatia valtiolta ja liikenneministeri Merja Kyllöseltä 1,6 miljoonaa euroa lisämäärärahaa vuoden 2013 budjetista ohjattavaksi korvamerkittynä Hihnavaara-Kelujärvi välisen tieosuuden loppuunsaattamiseen liikenneturvallisuuden takia. 5. Heidi Martin on esittänyt vietäväksi eteenpäin Värriön kylän tievalojen uusimista. - Hihnavaara-Kelujärvi tien perusparannuksen loppuunsaattamista on tuotu eri tavoin esille kunnasta. Samoin Itä-Lapin kuntayhtymän kautta. Määrärahan saanti valtiolta on toistaiseksi osoittautunut vaikeaksi, mutta tien saamista normaalilevyiseksi ja turvallisemmaksi koko matkaltaan pitää korostaa jatkuvasti. - Ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurin -vastuualueen johtaja Jaakko Ylinampa tulee kuntavierailulle klo 10, jolloin nämä aloitteet otetaan jälleen esille ja korostetaan sekä tien kunnostuksen loppuun saattamista että Värriön kylän kohdan katuvalaistuksen uusimista. Samaan yhteyteen kerätään muutkin tiepuolen asiat. 6. Kari Kilpimaan on esittänyt valtuuston kokouksessa aloitteen, että kiinteistövero tulisi ulottaa Ylikemin (Kemijoki) alueen valuma-alueelle. Perusteluna hän esitti voimalaitosrakentamisesta johtuvat haitat mm. kalastukselle. Asiaa voisi ajaa Lapin liiton kautta. Hannu Posti yhtyi Kilpimaan aloitteeseen. - Lapin liiton hallitus on kiinnittänyt joulukuisessa kirjeessään huomiota vesialtaiden vesiarvon verottamiseen kiinteistöverona. Lapin liitto toteaa, että säännöstelyaltaat eivät kerrytä verotuloa kunnille. Kuitenkin ne estävät muun verotettavan toiminnan harjoittamisen alueella. Lapin liiton hallitus ei lähtenyt kuitenkaan laajentamaan esitystään valuma-alueelle, vaan totesi, etteivät ne ole vesivoiman tuotantoa varten rakennettuja kohteita. 7. Heidi Martin on esittänyt selvitettäväksi lämpölaitoksen varajärjestelmän hankintaa. - Tekninen lautakunta on talousarviossaan varannut euron määrärahan liittymän rakentamiseen. Kesällä 2013 lämpölaitoksen varajärjestelmän liittymä toteutetaan hankkimalla riittävä suunnittelu ja toteutustapa. Kunnanjohtaja: Hallitus esittää valtuustolle tiedoksi vuoden 2012 aikana tehdyt aloitteet ja hyväksyttäväksi toimenpiteet niiden johdosta. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

9 POIKKEAMISHAKEMUS UKKONEN RAUNI Khall 90 Vs. rakennusmestari Rauni Ukkonen hakee poikkeamista Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadakseen rakentaa vapaa-ajan asunnon ja saunan omistamalleen Angelkumpu nimiselle kiinteistölle RN:o 54:7 Tanhuan kylään Angeljoen rannalle. Kiinteistön pinta-ala on noin 1,74 hehtaaria ja rantaviivan pituus on n. 130 metriä. Kiinteistö sijaitsee Tanhuan kylän pohjoispuolella. Rakennukset sijoitetaan hakemuksen ja asemapiirustuksen mukaisesti 50 metrin etäisyydelle Angeljoen rannasta. Vapaa-ajan asunnon kerrosala on 50 m 2 ja saunan 17 m 2. Rajanaapureita on kuultu kirjallisesti poikkeamishakemuksen johdosta. Heillä ei ole huomauttamista rakennushankkeesta. Naapurien kuulemiset toimitetaan Lapin ELY -keskukselle poikkeamishakemuksen liitteenä. Poikkeamista haetaan MRL 72 :n rajoituksista saada rakentaa vesistön ranta-alueelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää puoltaa Rauni Ukkosen poikkeamishakemusta saada rakentaa vapaa-ajan asunto ja sauna omistamalleen kiinteistölle Savukosken kunnan Tanhuan kylään. Rakentamisen ei katsota aiheuttavan haittaa eikä vaarantavan luonto- tai maisema-arvoja. Se ei myöskään estä alueen mahdollista myöhempää kaavoitusta. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

10 SIIVOUKSEN JÄRJESTÄMINEN KOULUKESKUKSESSA JA KUNNANVIRASTOLLA Khall 91 Oheismateriaali Siivooja Salme Raatikka on jäämässä eläkkeelle toukokuun alusta alkaen. Hän on tehnyt 50 % työaikaa koulukeskuksessa noin kolmen vuoden ajan. Salme Raatikan sijaisena 50 % työajalla on rakennus- ja teknisen lautakunnan päätöksellä toiminut Marja-Liisa Halonen. Kunnanviraston siivooja on jäänyt eläkkeelle kesällä 2012 ja hänen siivousalueelle on hankittu siivous ostopalveluna. Rakennus- ja teknisen lautakunnan mukaan siivoojien työalueita koulukeskuksessa ja kunnanvirastolla muutetaan siten, että uusi toimeen valittava siivooja kiertää molemmissa kiinteistöissä. Rakennus- ja tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt hakea kunnanhallitukselta lupaa julistaa haettavaksi ja täytettäväksi siivoojan toimi alkaen. Oheismateriaalina lautakunnan päätös. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että koulukeskuksen ja kunnanviraston siivouksen osalta tehdään vielä lisäselvitys, jossa otetaan huomioon kunnan koko siivoustoimi. Teknisen toimen, sosiaalitoimen ja sivistystoimen tulee yhdessä selvittää siivouksen uudelleen järjestelyä tavoitteena se, ettei esitettyä tointa tarvitsisi perustaa kokoaikaisena. Kunnanhallitus: Mervi Pääkkö esitti Keskustan ryhmän esityksenä, että toimistopäälliköt vastuuhenkilöinä selvittävät kunnan koko siivoustointa ja varmistavat, että vanhainkodin keskeneräinen siivoustyön mitoitus saadaan hoidettua. Lisäksi hän korosti, että siivoustehtävien suorittamiseen on oltava riittävät resurssit. Selvitys tulee tehdä toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Mervi Pääkön tekemän esityksen

11 SAVUKOSKEN KYLÄTALON UUDET KÄYTTÖMAKSUT Khall 92 Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt Kylätalon käytöstä ja käyttömaksuista seuraavaa: - yhdistyksiltä ja muilta kuntalaiskäyttäjiltä pitempiaikaisesta käytöstä neliövuokra on 3,01 /m2/kk. Tätä sovelletaan käytöstä, jolloin jokin huonetila on ao. vuokralaisen yksinomaisessa käytössä. - yhdistyksiltä ja muilta, jotka haluavat käyttää tiloja mm. kokouksiin, infotilaisuuksiin peritään 50,00 vuotuismaksu - ulkopuolisilta käyttäjiltä peritään 25 /päivämaksu Lisäksi on sovittu, että yhdistyksiltä satunnaisesti esim. kokouskäytöstä peritään 5,00 kertamaksu. Kylätalon asuinhuoneistoja voidaan vuokrata tilapäisesti noudattaen soveltuvin osin kunnan vuokra-asunnoista perittävää vuokraa ja muita ehtoja. Kylätalon kustannukset ja tulot kirjataan tekniseen toimeen Kylätalo kohtaan. Nettokulut kohdennetaan kunnan eri sektoreille käyttösopimusten perusteella. Kansalaisopistolle luovutetuista tiloista kirjataan sisäisenä vuokrana vuokralaskelman mukainen neliövuokra vapaan sivistystoimen vastuualueella kohtaan kansalaisopisto. Kylätalon hallinnointi on jaettu usealle hallintokunnalle siten, että vuosittaisen tai kausittaisen käytön vuokraamiset on hoitanut kunnan vapaa-ajan toimi, tilapäiskäytön varaamiset ja maksut sekä avainten luovutukset kunnan neuvonta sekä asuintilojen varaukset toimistosihteeri. Laskutukset on hoitanut kunnan vapaa-aika- ja tekninen toimi. Ensimmäisenä täytenä toimintavuotena 2012 Kylätalon kiinteistökulut olivat yhteensä euroa ja tulot euroa, joten nettokustannukset kunnalle olivat euroa. Sivistyslautakunta on talousarvion 2013 käsittelyn yhteydessä esittänyt tulojen lisäyksiä Kylätalon käyttömaksuihin (alv 0 %) seuraavasti: - käyttökerta 15 - koko päivän vuokra 30 - vuosimaksu 75 kuitenkin siten, että yksittäisiltä kerroilta yhteensä vuoden aikana maksu on enimmillään vuosimaksun suuruinen (75 )../..

12 SAVUKOSKEN KYLÄTALON UUDET KÄYTTÖMAKSUT Khall 92./.. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus vahvistaa Kylätalon käyttömaksut toistaiseksi seuraavasti: - käyttökerta 12,10 + kulloinkin voimassa oleva alv - koko päivän vuokra 24,19 + kulloinkin voimassa oleva alv - vuosimaksu 60,48 + kulloinkin voimassa oleva alv Kylätalon asuinhuoneiston maksuja tarkistetaan seuraavasti: - Pieni asunto (20,6 m2) 20 /päivä, 80 /viikko ja 200 /kk. - Isompi asunto (34,4 m2) 30 /päivä, 100 /viikko ja 300 /kk. Kylätalon käyttöön liittyvät muut ohjeet säilyvät entisellään. Kunnanhallitus: Mervi Päkkö esitti Keskustan ryhmän puolesta, että Kylätalon käyttömaksut (alv 0 %) vahvistetaan seuraavasti: käyttökerta 15,32 + alv, eli tällä hetkellä arvonlisäverollinen hinta 19,00 koko päivän vuokra 29,84 + alv, eli tällä hetkellä arvonlisäverollinen hinta 37,00 vuosimaksu 80,65 + alv, eli tällä hetkellä arvonlisäverollinen hinta 100 kuitenkin siten, että yksittäisiltä kerroilta yhteensä vuoden aikana maksu on enimmillään vuosimaksun suuruinen. Taksat tulevat voimaan lukien, kuitenkin niin, että tätä ennen käyttömaksuja maksaneilta ei peritä lisämaksua. Asuinhuoneistojen osalta vahvistettiin kunnanjohtajan esittämät vuokrat, mutta niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva alv. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Mervi Pääkön tekemän esityksen. Kylätalon käyttöön liittyvät muut ohjeet säilyvät entisellään

13 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN UKK-PUISTON HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMA PROJEKTIN YHTEISTYÖRYHMÄÄN Khall 93 Metsähallituksen Lapin luontopalvelut on aloittanut hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen Urho Kekkosen kansallispuistoon. Suunnitelma-alueena on koko Natura-alue. Alueet sijaitsevat Inarin, Sodankylän ja Savukosken kuntien alueella ja niiden yhteispinta-ala on noin hehtaaria. Hoidon ja käytön suunnittelu tehdään Metsähallituksessa hyväksyttyjen osallistavan suunnittelun periaatteiden mukaisesti. Suunnittelun tueksi perustetaan yhteistyöryhmä, joka koostuu alueen käyttäjistä ja keskeisistä sidosryhmistä. Yhteistyöryhmän jäsenen tehtävä on välittää tietoa oman taustayhteisönsä ja suunnitteluprosessin välillä. Ryhmä kokoontunee työn aikana 2-3 kertaa. Projektin aikana järjestetään myös yleisötilaisuuksia ja yhteisökeskustelu suunnittelun tueksi. Suunnitelmaluonnos lähetetään aikanaan lausuntokierrokselle ja työ on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2014 aikana. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajaksi UKKpuiston hoito- ja käyttösuunnitelma projektin yhteistyöryhmään kunnanhallituksen puheenjohtaja Jouni Halosen ja varalle kunnanjohtaja Mauri Aarrevaaran. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin KUNNAN PROJEKTIOHJE Khall 94 Liite Projekteja koskeva ohjeistus on ollut aikaisemmin liitettynä kunnan hallintosääntöön. Säännön päivittämisen yhteydessä eriytettiin kunnan projektiohje omaksi ohjeekseen, jonka hyväksymisestä päättää kunnanhallitus. Projektiohjetta on tarkistettu ja se sisältää mm. projektin valmisteluun, osallistumiseen ja päättämiseen sekä talouteen liittyvät ohjeet. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus vahvistaa liitteenä olevan päivitetyn kunnan projektiohjeen. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

14 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Khall 95 Liite Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikaudelta ja annettava se tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saatettava se valtuuston käsiteltäväksi tilintarkastuksen jälkeen kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Liitteenä tilinpäätös vuodelta Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomukseen tulee lisäksi esittää selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Vuoden 2012 tilinpäätös on laadittu kuntalain säännösten ja niiden nojalla annettujen ohjeiden sekä annettujen suositusten mukaisesti. Kunnan tilikauden tulos muodostui 1,1 milj. euroa alijäämäiseksi. Kunnan nettomenot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 6,2 prosenttia. Kunnan vuosikate oli euroa ja se heikkeni edellisvuodesta yli kuusinkertaiseksi. Vuosikate oli 780 euroa/ asukas. Verotuloja kertyi 3,6 milj. euroa, mikä on 6,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kunnan tulovero kasvoi 6,2 prosenttia, mutta osuus yhteisöveron tuotosta laski yli euroa eli 42,6 prosenttia. Kiinteistöverojen noston ansiosta kiinteistöverotulot kasvoivat liki euroa eli 22,4 prosenttia. Peruspalvelujen sekä muun opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet vähenivät edellisvuodesta 1,4 prosenttia. Vuonna 2011 saadun verotulotasauksen muuttuminen vuonna 2012 tasauksen maksuksi pienensi peruspalvelujen valtionosuutta euroa eli 5,9 prosenttia. Kunta sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta euroa (142 euroa/asukas), joten kokonaisuudessaan käyttötalouden valtionosuudet kasvoivat 2,6 prosenttia edellisvuodesta. Verorahoituksen (valtionosuudet ja verotulot) kokonaismuutos oli euroa eli 1,7 prosenttia. Nettoinvestointien määrä laski edellisvuoden 1,7 milj. eurosta hieman yli euroon. Suurin investointi oli koulukeskuksen peliareenan rakentaminen sekä urheilukentän peruskorjauksen suunnittelu. Lainakanta kasvoi 0,8 milj. euroa ja rahavarat euroa../..

15 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Khall 95./.. Vuoden lopussa lainaa oli yhteensä 2,3 milj. euroa eli euroa asukasta kohden. Savukosken konsernitilinpäätökseen yhdisteltiin viisi asuntoosakeyhtiötä sekä kuusi kuntayhtymää. Konsernin omavaraisuusaste oli 22,9 % ja konsernin lainakanta 4,1 milj. euroa eli euroa/asukas. Talousarvion toteutumisvertailu Marraskuussa kunnanvaltuusto hyväksyi talouden sopeuttamistoimenpiteenä talousarvion nettomenojen vähentämisen. Vähennyksiä käyttötalouden määrärahoihin saatiin vajaa euroa ja investointeihin euroa. Joulukuussa terveydenhuollon talousarvioon jouduttiin hyväksymään perusterveydenhuoltoon euron ja erikoissairaanhoitoon euron lisämäärärahat. Käyttötalouden toimintamenojen toteuma talousarvioon nähden oli 98,0 prosenttia ja toimintatulojen 95,2 prosenttia. Toimintakate toteutui 98,6 prosenttisesti. Toimintamenot kasvoivat 6,6 prosenttia ja toimintakate 6,7 prosenttia. Tuloissa vuokrien ja maksujen korotukset näkyvät, sillä vuokratulot kasvoivat 11,8 prosenttia ja maksutuotot 10,8 prosenttia. Tuet ja avustukset vähenivät 9,8 prosenttia, eniten vähenivät työllistämisen palkkatuet yli kolmanneksella. Toimintamenoissa suurin euromääräinen kasvu oli terveys- ja sosiaalitoimen asiakaspalvelujen ostoissa 10,1 prosenttia. Kunnan kaikki henkilöstömenot kasvoivat yhteensä 5,6 prosenttia, tästä Saukodin osuus oli 5,5 prosenttia. Muiden palvelujen ostot vähenivät 5,0 prosenttia. Muissa palveluissa suurimman vähennyksen aiheutti erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasaus, jonka vaikutus edellisvuoteen verrattuna oli euroa eli 7,8 prosenttia muiden palvelujen ostoista. Kunnanhallituksen nettomenot kasvoivat 7,5 prosenttia edellisvuodesta ja olivat 96,1 prosenttia lopullisesta talousarviosta. Terveydenhuollon osuus kunnanhallituksen menojen kasvusta oli 5,8 prosenttia. Vuoden aikana kunnanvaltuusto hyväksyi terveydenhuoltoon euron lisämäärärahan sekä kunnanhallituksen muihin määrärahoihin euron leikkauksen. Työllisyyden hoidon menot pienenivät 40,0 prosenttia, joukkoliikenteen menot kasvoivat 50,5 prosenttia ja pelastustoimen menot 7,4 prosenttia. Terveydenhuollon menot kasvoivat euroa eli 7,2 prosenttia edellisvuodesta. Perusterveydenhuollon menot kasvoivat 5,8 prosenttia ja erikoissairaanhoidon 9,0 prosenttia. Sähköyhtiöiden tulonodotukset eivät täyttyneet, vaan ne laskivat edellisvuodesta 26,8 prosenttia../..

16 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Khall 95./.. Maaseutulautakunnan alaisen Tunturialueiden jätehuollon tulot jäivät saamatta, koska Ympäristöministeriö ei osoittanut Lapin ELYkeskukselle avustusmäärärahoja. Menoja toimintaan kuitenkin kertyi, joten määrärahaylitys yksikössä oli euroa. Sosiaalilautakunnan toimintamenot ylittyivät euroa eli 2,2 prosenttia ja toimintakate euroa eli 3,6 prosenttia talousarvioon nähden. Edellisvuoteen verrattuna sosiaalilautakunnan nettomenot kasvoivat 17,5 prosenttia johtuen pääosin palvelutalo Saukodin ensimmäisestä täydestä toimintavuodesta. Sosiaalipalvelujen nettomenot kasvoivat 77,5 prosenttia, päivähoidon 9,4 prosenttia sekä vanhus- ja vammaispalvelujen 21,1 prosenttia. Määrärahaylityksiä on sosiaalipalvelujen, päivähoidon sekä vanhus- ja vammaispalvelujen yksiköissä. Sosiaalipalvelujen yksikössä ylitys on lastensuojelussa, päivähoidossa lasten kotihoidon tuessa sekä vanhus- ja vammaispalvelujen yksikössä avo- ja laitospalveluissa. Sivistyslautakunnan nettomenot laskivat edellisvuodesta 1,7 prosenttia eli euroa. Opetustoimen toimintamenot ylittyivät talousarvioon nähden euroa eli 1,9 prosenttia ja nettomenot euroa eli 1,1 prosenttia. Vapaan sivistystyön menot ylittyivät euroa, edellisvuodesta ne kasvoivat 6,9 prosenttia. Rakennus- ja teknisen lautakunnan nettomenot laskivat edellisvuodesta 13,4 prosenttia. Talousarvion toimintamenot ylittyivät euroa ja tulot euroa, joten nettomenoissa säästö oli euroa. Teknisen toimen hallinnon määrärahat ylittyivät euroa eli 3,4 prosenttia kunnan omistamien verkostojen johtokartoituksesta johtuen. Tulot ylittyivät euroa, joten teknisen hallinnon toimintakatteen ylitys oli euroa eli 3,3 prosenttia. Tilatoimen menot ylittyivät euroa eli 0,4 prosenttia, tulot alittuivat euroa, joten tilatoimen nettoylitys oli euroa eli 1,1 prosenttia. Tilatoimen nettomenot pienenivät edellisvuodesta 2,6 prosenttia johtuen mm. käsityökeskus- ja leirintäaluerakenteiden myynnistä sekä henkilöstön vähenemisestä. Vesihuoltolaitoksen toimintakate toteutui lähes budjetoidusti, toteuma oli 99,6 prosenttia. Toimintakate parani edellisvuodesta 43,7 prosenttia. Lämpölaitoksen toimintakate parani edellisvuodesta 57,9 prosenttia ja ylitti arvioidun 8,2 prosentilla. Talousarvion poikkeamat Menot Tulot Käyttötalous Sähköyhtiö 8 004, ,54 Tunturialueiden jätehuolto ,90 Sosiaalipalvelut ,54 703,61 Päivähoito 2 885, ,00

17 VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS Khall 95./.. Vanhus- ja vammaispalvelut , ,70 Opetustoimi , ,47 Vapaa sivistystyö 1 573,63 Teknisen toimen hallinto 5 736, ,14 Tilatoimi 3 109, ,73 Investoinnit Koulukeskus D-rakennus keittiö 974,19 Edellisiltä vuosilta kertynyttä ylijäämää oli jäljellä ,21 euroa, joten tilikauden alijäämällä vähennettynä taseen kertyneeksi alijäämäksi tulee ,78 euroa. Tästä johtuen jatkossa kunnan palvelujen tuottaminen ja taloudenhoito tulee olemaan erittäin haasteellista. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä antaa sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja edelleen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyy virastolla tehtäväksi tarpeelliset teknisluonteiset virheiden korjaukset ja mahdolliset täydennykset ennen tilinpäätöksen jättämistä tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnan käsittelyyn. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Reijo Kilpelä poistui kokouksesta klo

18 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LAPIN MAISTRAATILLE Khall 96 Lapin maistraatti / Kemijärven yksikkö on tiedustellut mahdollisuutta saada vuokrata yhdelle työntekijälleen työhuoneen Savukosken kunnanvirastolta. Tarkoituksena on siirtää maistraatin palveluksessa olevan savukoskelaisen henkilön työpiste Savukoskelle loppukesällä tai alkusyksyllä. Vuokran tulisi sisältää siivouksen ja käyttöoikeuden sosiaali- ja taukotiloihin. Maistraatti järjestää valtion verkkoyhteyden, jonka toimituksen menee noin kahdeksan viikkoa. Kunnanjohtaja: Hallitus tarjoaa Lapin maistraatille vuokrattavaksi kunnanvirastolta 11 m 2 :n suuruisen toimistohuoneen. Vuokrana peritään 9 euroa/m 2 /kk sisältäen sähkön, siivouksen, sosiaali- ja taukotilojen käytön, huoneen peruskalustuksen ja ATK-verkkokaapeloinnin. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin FQM FINNEX OY:N MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUS / ESTEETTÖMYYSTODISTUKSEN PYYNTÖ Khall 97 Liite FQM FinnEx hakee malminetsintälupaa Tulppion alueelle Savukoskelle. Hakemusalue sijaitsee Tulppionkaristeella vanhan koerikastamoalueen länsipuolella. Yhtiö pyytää kunnalta esteettömyystodistusta siitä, ettei kyseisellä alueella ole kaivoslain 7 :n 2 mom:ssa tai kaivoslain 9 :n 4 mom:ssa mainittuja esteitä. Liitteenä hakemusalue. Kunta on pyytänyt hakemuksesta Pöyry Finland Oy:n lausunnon, joka on liitteenä. Lausunnossa todetaan, että kaivostoiminta olisi maakuntakaavamerkintöjen vastaista ja vaikeuttaisi maakuntakaavan toteuttamista. Samoin hakemusalue sijaitsee Soklin valmisteilla olevan osayleiskaavan alueella ja kaivostoiminta vaikeuttaisi ehdotuksen mukaisen Soklin osayleiskaavan toteuttamista. Soklin osayleiskaava edustaa kunnan näkemystä alueen käytöstä. Kunnanjohtaja: Hallitus toteaa, että FQM:n malminetsintälupahakemusta ei voida puoltaa, koska maakuntakaava ja valmistumassa oleva Soklin osayleiskaava rajoittaisi alueen käyttöä ja hanke olisi siten kaavan vastainen. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

19 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN VAIKEAN TALOUSTILANTEEN TAKIA, LOMAUTUSNEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN Khall 98 Kunnanhallitus Liite Kunnan talouden suunta jatkuu edelleen vaikeana. Viime vuodelta on odotettavissa alijäämää noin miljoona euroa. Vuoden 2011 alijäämä oli euroa. Tämän vuoden talousarvio jouduttiin laatimaan noin 1,2 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämän syyt ovat valtionosuuksien leikkaukset, yhteisöverotulojen iso putoaminen ja kasvaneet terveydenhuollon ja sosiaalitoimen menot. Samoin kiinteistöveron poistaminen verotulojen tasauslaskennasta vaikutti valtionosuuksien laskuun. Kunta ei ole voinut vaikuttaa mihinkään näistä asioista. Sopeutustoimia on pakko alkaa toteuttaa, jotta talouden suunta saataisiin paremmaksi ja voitaisiin estää velkaantumista. Talousarviossa on ennakoitu velanottotarpeeksi tänä vuonna 1,5 milj. euroa. Tällä vauhdilla lainamäärä nousee jo noin euroon/asukas. Toimintamenoja on saatava alemmaksi, ja lisäksi kunnan tulee saada harkinnanvaraista rahoitusavustusta poikkeuksellisten talousongelmiensa takia. Sen saamisessa on vaikutusta kunnan omilla talouden sopeutustoimenpiteillä. Viime keväänä esitettiin vapaaehtoista lomarahoista luopumista 1/3:lla. Järjestöistä lähes kaikki vetosivat valtakunnallisten keskusjärjestöjen ohjeeseen olla suostumatta lomarahojen vapaaehtoiseen luopumiseen. Kunnassa tulee käynnistää nyt ammattijärjestöjen kanssa uudet neuvottelut toimenpiteistä, joilla menokehitystä hillitään. Kunnanvaltuuston iltakoulussa päätettiin muun muassa seuraavaa: - pakkolomautukset harkittavaksi - lomarahojen vaihtaminen vastaavaan vapaaseen > vain kolme henkilöä käytti - työllisyyssuunnitelman uudelleen tarkastelu > toteutettu ja osittain supistettu - projektilistan uudelleen tarkastelu ja harkintaa uusiin projekteihin osallistumisessa > toteutettu - ei lakisääteisten palvelujen karsinta > säästöjä mm. liikunta-, nuorisoja kultt.toimessa - saatavien perinnän tehostaminen Lisäksi harkittiin Neiliköntien omakotitalon myyntiä, mikäli talo ei mene vuokralle. Talo on nyt vuokrattu toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Myös Asunto Oy Martintuvan asunto-osakkeiden myynti tuli esille, samoin Koillis-Lapin Sähkö Oy:n osakkeiden myynti. Keskustelua käytiin myös valtuuston ja lautakuntien jäsenmäärän pienentämisestä. Lautakuntien jäsenmäärä on laskettu seitsemästä (7) viiteen (5) ja samoin

20 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN VAIKEAN TALOUSTILANTEEN TAKIA LOMAUTUSNEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN Khall 50./.. kunnanhallituksen jäsenmäärää laskettiin yhdeksästä (9) seitsemään (7). Kunnalla on vaikean taloustilanteen perusteella oikeus lomauttamiseen tai työajan lyhentämiseen sekä myös irtisanomisoikeus, jos työ on vähentynyt mm. taloudellisista syistä. Työn vähenemisen tulee olla luonteeltaan pysyvää ja määrältään vähäistä suurempaa. Lomarahojen leikkaus edellyttää vapaaehtoista sopimista. Lomautusmenettely edellyttää, että työnantaja neuvottelee ennen lomautusilmoitusten antamista henkilöstöjärjestöjen luottamusmiesten kanssa toimenpiteen perusteista, vaihtoehdoista ja vaikutuksista. Lomautusilmoitus on annettava vähintään kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen syy, sen alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää menettelystä, jolla toimintamenojen säästöjä saadaan aikaiseksi edellä mainittujen vaihtoehtojen tai muiden vaihtoehtojen pohjalta. Säästötoimenpiteiden tulee koskea tasa-arvoisesti kunnan kaikkia vakituisessa palvelussuhteessa olevia. Kunnanhallitus: Kokous keskeytettiin klo väliseksi ajaksi. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti yksimielisesti käynnistää yt-neuvottelut säästötoimenpiteistä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Lisäksi päätettiin kuulla henkilöstöjärjestöjen mahdollisista omista esityksistä kunnan talouden vakauttamiseksi. Khall 75 Neuvottelujen jälkeen kunnanhallitus päättää tarvittavien säästöpäätöksien käynnistämisestä Henkilöstöjärjestöjen kanssa on pidetty yt-neuvottelut, ensin Jyty Sodankylän ry:n, SuPer ry:n, Juko ry:n ja JHL ry:n kanssa ja heti sen jälkeen erikseen Tehy ry:n kanssa. Paikalla oli ensimmäisessä neuvottelussa myös työsuojelupäällikkö Jarmo Ahtinen. Liitteenä neuvottelujen pöytäkirjat. Niistä ilmenee kunnan perustelut säästötoimenpiteisiin ja henkilöstöjärjestöjen vastaukset, jotka ovat lomauttamisen ja myös lomarahojen leikkaamisen osalta kielteisiä. Neuvottelussa ei tullut esityksiä muista säästötoimenpiteistä. Kunnan talousnäkymien voimakkaasta heikkenemisestä ja kunnan taloudellisten tunnuslukujen negatiivisesta kehityksestä, ennen kaikkea pahenevan velkaantumisen osalta, on henkilöstöjärjestöille annettu./..

21 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN VAIKEAN TALOUSTILANTEEN TAKIA LOMAUTUSNEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN Khall 75./.. tietoa jo aikaisemmin viime keväänä pidetyssä neuvottelussa, jolloin kaikkien henkilöstöjärjestöjen edustajat olivat myös läsnä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (30 ) mukaan kunta voi lomauttaa viranhaltijat taloudellisista syistä. Taloudellinen syy on kysymyksessä silloin, kun kunnan talouden tasapainottaminen edellyttää palkkamenojen säästämistä. Vastaava säännös on työsopimuslaissa koskien työntekijän lomauttamista. On huomattava, ettei kyseessä ole tilapäinen taloustilanteen heikkeneminen, vaan vuosikate ( e) samoin kuin tilikauden tulos ( e) painuivat miinukselle jo vuonna Vuodelta 2012 on tulossa melkein lopullisen tiedon mukaan (pl. Pelkosenniemen- Savukosken Ktt ky:n tiedot) lisää alijäämää noin euroa (vuosikate e). Vuoden 2013 talousarviossa on vuosikate ja tilikauden alijäämä euroa. Taloussuunnitelman vuodet osoittavat v alijäämää e ja euroa. Tulevien vuosien talousnäkymätkin ovat siten hyvin heikot ja kaikki talouden tunnusluvut muuttuvat entistä pahemmiksi. Lisääntyvä alijäämä tarkoittaa sitä, että kunnan on otettava toimintamenojensa kattamiseen yhä enemmän velkarahaa. Talousarvion 2013 lainanottotarve on jo 1,5 milj. euroa, joka menee etupäässä toimintamenojen kattamiseen. Velkamäärä tällä vauhdilla nousee jo euroon/as., ja jatkossa on otettava taas lisää velkaa. Kaikki perustelut lomautustoimenpiteen käyttämiseen ovat olemassa ottaen huomioon, että henkilöstö- ym. menojen leikkausten kaikki vaihtoehdot ovat jo käytetyt, ts. on myyty kaikki myytävissä oleva omaisuus, veroprosentit on nostettu jo huomattavan korkeiksi eikä henkilöstöä voida vähentää, koska palvelut on joka tapauksessa tuotettava. Ennen lomautusilmoituksen antamista on työnantajan KVTES:n mukaan neuvoteltava lomautuksen perusteista vaikutuksista ja vaihtoehdoista lomautettavien henkilöiden tai heitä edustavan luottamusmiehen kanssa lomautuksen koskiessa taloudellisia syitä. Tässä ns. selvitysmenettelyssä neuvotellaan lomautusperusteen olemassaolosta ja kuullaan viranhaltija/työntekijäjärjestöjä annetuista selvityksistä. Selvitysmenettelyn jälkeen kunnan ao. viranomainen voi tehdä varsinaisen lomauttamispäätöksen. Lomautus toteutetaan antamalla viranhaltijalle/työntekijälle lomautuspäätös eli lomautusilmoitus. Jokaiselle viranhaltijalle ja työntekijälle annetaan kirjallisena tämä ilmoitus, jossa on mainittava lomautuksen peruste ja sen alkamisaika sekä kesto../..

22 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN VAIKEAN TALOUSTILANTEEN TAKIA LOMAUTUSNEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN Khall 75./.. Määräaikaisen lomautuksen kesto on ilmoitettava täsmällisesti. Lomautusilmoituksen aika on yksi kuukausi. Kun viranhaltija/työntekijä lomautetaan useammaksi lomautusjaksoksi, kaikista tiedossa olevista lomautusjaksoista voidaan ilmoittaa samalla lomautusilmoituksella. Tieto lomautuksesta on annettava niin hyvissä ajoin, että sen katsotaan tulleen henkilön tietoon vähintään kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoitus annetaan tiedoksi luottamusmiehelle ja työvoimatoimistolle. Lomautukset on järjestettävä siten, että turvallisuusriskejä ei aiheudu ja lomautuksesta aiheutuva haitta on vähäisintä. Lomautuksessa on myös toimittava niin, että viimeisimpänä lomautetaan työnantajan toiminnan kannalta kaikkein tärkeimpiä työntekijöitä/viranhaltijoita sekä työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Työntekijän/viranhaltijan huoltovelvollisuus ja palvelussuhteen kestoaika otetaan huomioon silloin kun lomautettavat ovat em. perusteilla samanarvoisia. Vuosilomalla, sairauslomalla tai opintovapaalla olevaa ei voi lomauttaa. Työnantajan on tarjottava lomautusaikana ilmenneitä sijaisuuksia lomautetuille. Luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua ei voi lomauttaa. Opettajien lomautus voidaan toteuttaa opetustyön keskeytyksenä siten, että muut opettajat huolehtivat omien tuntiensa ohella lomautettujen opettajien tunneista. Tällöin ei sovelleta OVTES:n osan 2 24 :ssä tarkoitettua 30 prosentin suuruista eikä muutakaan korvausta lisääntyneistä opetustehtävistä. Opettajien lomautukset eivät saa aiheuttaa turvallisuusriskejä oppilaille. Lomautukset on kohdistettava sellaisille ajoille, jotka vähiten haittaavat oppilaiden oppimismahdollisuuksia (koeviikot, työelämään tutustumisajat, Vesopäivät). Lomautukset on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan pe-ma jaksoina, jolloin palkka pidätetään neljän päivän osalta ja ylituntipalkkiot kahden päivän osalta. Liitteenä KT työnantajien ohje lomauttamisesta. Lomautus voidaan toteuttaa myös ns. osittaisena lomautuksena, jolloin siirrytään lyhennettyyn työaikaan. Tällöin työnantaja ratkaisee, kuinka paljon työaikaa vähennetään ja miten jäljelle jäävä työaika tehdään, esim. työskennellään kolmena päivänä viikossa tai viisi tuntia päivässä. Lomautus tulee toteuttaa siten, että siitä on mahdollisimman vähän häiriötä kunnan toiminnalle ja palvelujen tuottamiselle. Lomauttaminen on äärimmäinen toimenpide eikä sillä ratkaista kunnan talousongelmia. Sillä voidaan kuitenkin vaikuttaa velkaantumistahtiin../..

23 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN VAIKEAN TALOUSTILANTEEN TAKIA LOMAUTUSNEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN Khall 75./.. On laskettu, että vakituiseen henkilöstöön kohdistuva kahden viikon lomautus toisi säästöjä noin euroa ja kolmen viikon lomautus noin euroa. Lomauttamisella kunta voi myös osoittaa valtion suuntaan, että se on tehnyt omia toimenpiteitä kustannusten vähentämiseksi ja osittain talouden vakauttamiseksi. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää, että: - kunnassa valmistaudutaan kustannusten pakottavan vähentämistarpeen takia lomauttamaan vuoden 2013 kesäkuun vuoden 2014 helmikuun välisenä aikana 15 kalenteripäivän käsittäväksi ajaksi kaikki vakituisessa työja virkasuhteessa olevat sekä määräaikaiset henkilöt, joihin lomautus voidaan kohdistaa - osa-aikaisen henkilöstön osalta lomautuksen pituus lasketaan työajan suhteessa - lomautuksella tavoitellaan noin euron säästöjä, jolla osittain tasapainotetaan kunnan alijäämäistä taloutta - lomautuksen ulkopuolelle jää vanhuuseläkkeelle vuoden 2013 aikana jäävä henkilöstö - järjestetään klo 9.00 kunnanvirastolla KVTES:n mukaisesti Neuvottelut lomautuksen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista lomautettavia henkilöitä edustavien luottamusmiesten kanssa. Tässä selvitysmenettelyssä selvitetään edellä olevan mukaisesti aiottu lomautus sekä neuvotellaan lomautusperusteen olemassaolosta, lomautuksen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta ja kuullaan viranhaltija/työntekijäjärjestöjä annetuista selvityksistä Työntekijä- ja viranhaltijajärjestöjen luottamusmiehille toimitetaan etukäteen tiedot kunnan taloudellisen tilanteen heikkenemisestä ja talousnäkymistä eli - vuoden 2011 tilinpäätöksestä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase (näkyy myös vuosi 2010) - ennakkotieto vuoden 2012 tilinpäätöksestä - vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman yhteenvetolomake sekä Talouden kehitys lomake./..

24 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN VAIKEAN TALOUSTILANTEEN TAKIA LOMAUTUSNEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN Khall 75./.. - Lapin liiton lähettämästä Kuntien talousarviot lomakkeista keskeisimmät osat, joista näkyy Savukosken poikkeuksellisen huono taloustilanne Lapin muihin kuntiin verrattuna. Kunnanhallitus: Merkittiin, että kokouksesta poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Raimo Haapakoski, Irja Harju, Helena Peltoniemi ja pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen. Pöytäkirjaa tämän asian kohdalla piti kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Khall 98 Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen. Pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin tämän pykälän osalta kokouksessa Työantajan ja työntekijäjärjestöjen edustajien kanssa on pidetty yhteistoimintaneuvotteluja ja Neuvottelujen pöytäkirjat ovat liitteenä. Työntekijäjärjestöiltä on pyydetty mahdolliselle lomautukselle vaihtoehtoja pidetyssä neuvottelussa osa järjestöistä ilmoitti olevansa valmis vaadittujen palkkamenojen säästöjen hakemiseen niin, ettei tarvitsisi aloittaa aiottua lomautusta. Neuvottelussa päätettiin odottaa työntekijäjärjestöiltä vielä kunnanhallituksen kokoukseen kirjallisia esityksiä palkkamenojen säästötavoista. Palkkaussäästötoimenpiteet olisivat väliaikaisia koskien vuotta Kunnanhallitus harkitsee sen jälkeen, mihin asiassa päädytään. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää talouden tasapainottamistoimenpiteistä seuraavaa: 1) lomauttamisesta luovutaan, jos henkilöstöjärjestöiltä tulee luotettava ja toteuttamiskelpoinen, suunniteltua 15 päivän lomautusta vastaava esitys palkkaussäästöistä vuoden 2013 aikana 2) em. järjestöjen ehdotuksesta laaditaan paikallinen sopimus, jonka allekirjoittavat siihen sitoutuneet järjestöt, järjestöjen ulkopuoliset työntekijät/viranhaltijat ja työnantaja 3) sovitut säästötoimenpiteet tulee käynnistää heti ja niiden toteutumista tarkastellaan syksyllä vuoden 2014 talousarviovalmistelun yhteydessä./..

25 TOIMENPITEISTÄ PÄÄTTÄMINEN VAIKEAN TALOUSTILANTEEN TAKIA LOMAUTUSNEUVOTTELUJEN KÄYNNISTÄMINEN Khall 98./.. 4) jos sopimuksessa suunniteltuja säästöjä ei saada aikaiseksi, kunnanhallitus päättää erikseen vaadittavista jatkotoimista 5) yhteisestä sopimuksesta poisjääneiden järjestöjen osalta kunnanhallitus tekee erikseen päätöksen/päätökset vaaditun palkkaussäästön aikaansaamiseksi Kunnanhallitus: Asia käsiteltiin käsittelyjärjestyksessä viimeisenä. Merkittiin, että kokouksesta poistuivat klo esteellisinä Raimo Haapakoski, Irja Harju, Helena Peltoniemi ja pöytäkirjanpitäjä Katja Karjalainen. Pöytäkirjaa piti tämän asian kohdalla kunnanjohtaja Mauri Aarrevaara. Hallitus päätti, että kunnanjohtaja ja hallituksen sekä valtuuston puheenjohtajat käyvät SuPerin ja Tehyn kanssa vielä neuvottelut, jossa selvitetään työnantajan näkökulmasta säästämisen pakottavaa tarvetta ja kuullaan SuPerin ja Tehyn edustajien sekä vanhainkodin ja Saukodin henkilökunnan edustajien näkemyksiä työyksikön toiminnasta ja hoitotyöstä sekä mahdollisuudesta osallistua palkkojen säästöihin. Neuvottelut käydään erikseen myös sivistystoimen ja OAJ:n edustajien kanssa. Tässä neuvottelussa on tarkoitus selventää vielä lomautusta korvaavia toimenpide-ehdotuksia ja niiden käytännön toteuttamista. Nämä neuvottelut pidetään mahdollisimman pian niin, että asia voidaan käsitellä kunnanhallituksen toukokuun kokouksessa viimeistään viikolla

26 ALATAMMEN KÄMPÄN VUOKRAUKSEN SIIRTÄMINEN KUNNANVIRASTOLTA OPASTUSKESKUS KORVATUNTURIN MATKAILUNEUVONTAAN Khall 99 Opastuskeskus Korvatunturiin on keskitetty kunnan matkailuneuvonta. Opastuskeskus on halukas ottamaan Alatammen savottakämpän vuokrauksen hoitaakseen, koska sieltä hoidetaan myös Metsähallituksen kämppien vuokraukset. Alatammen kämpän kunnossapito säilyy kunnalla. Opastuskeskus tilittää perityt vuokrat kunnalle eikä peri provisiota vuokrauksen hoitamisesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää siirtää Alatammen kämpän vuokrauksen Opastuskeskus Korvatunturille. Kunnanhallitus: Raimo Haapakoski esitti selvitettäväksi savottakämppien sopimusasiat ja sen onko kämppien vuokrausta järkevää jatkaa kunnan toimesta. Päätösehdotus hyväksyttiin Raimo Haapakosken lisäyksellä KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA HELATORSTAIN JÄLKEISENÄ PERJANTAINA SEKÄ KESÄN AIKANA Khall 100 Kunnanviraston henkilökunta on esittänyt kunnanviraston pitämistä suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina Kesälomat keskittyvät heinä-elokuun vaihteeseen. Aiempina vuosina virasto on ollut kiinni heinäkuun puolesta välistä kolme viikkoa. Viraston kiinnioloaikana toimistopäälliköiden tulee huolehtia, että kunnan välttämättömät palvelut tulevat tänä aikana hoidetuiksi. Ne, joilla ei ole tänä aikana mahdollisuutta lomaan, ovat töissä. Asiasta tiedotetaan hyvissä ajoin kuntalaisille. Kunnanjohtaja: Hallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna , jolloin on mahdollista ottaa ko. päivät vapaaksi lomapäivistä. Kunnanvirasto pidetään suljettuna kesällä (viikot 29-31) ja tältä osin viranhaltijoiden ja työntekijöiden lomat keskitetään näihin viikkoihin. Muilta osin noudatetaan entistä käytäntöä. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

27 MUUT ASIAT Khall 102 Apulaiskanslistien ammattinimikkeiden muuttaminen Raimo Haapakoski viittasi valtuustossa hyväksyttyyn tasaarvosuunnitelman kohtaan 3, jossa mainitaan apulaiskanslistien ammattinimikkeiden muuttaminen nykyaikaisemmiksi. Asia päätettiin valmistella seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen. Kunnan palvelustrategia Kunnanjohtaja toi esille kunnan palvelustrategian, joka on alustavasti esitelty kunnanhallitukselle Savukoski ja Sokli hankkeen tilannekatsauksen yhteydessä. Strategia tullaan esittämään kevään aikana valtuuston hyväksyttäväksi

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 15.00-18.30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Kunnanhallitukselle tiedoksi Talousarvion

Lisätiedot

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 10.00-15.32 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Lisätiedot

Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014

Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00-20.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 Kunnanhallitukselle tiedoksi Vuoden 2011 tilinpäätös Verohallinnon

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Maanantai 07.04.2014 klo 15.00-17.31 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 1 Kuntalaisaloitteen

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen / ylitysoikeuksien hakeminen Tekninen lautakunta. Vuoden 2014 talousarvion säästötavoitteen toteuttaminen

Vuoden 2013 talousarvion toteutuminen / ylitysoikeuksien hakeminen Tekninen lautakunta. Vuoden 2014 talousarvion säästötavoitteen toteuttaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Torstai klo 17.00-17.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 27 28 29 30 31 32 33 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kaavoituskatsaus vuodelle 2014 Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista

Poikkeamishakemus Jari ja Eeva Tuviala. Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-19.40 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 180 181 182 183 184 186 187 188 189 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus Jari ja Eeva

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu

Koulukeskuksen pukukoppi / varaston urakkakilpailu. Koulukeskuksen peliareenan urakkakilpailu ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 26.6.2012 klo 17.00-18.55 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Itä-Lappi

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Itä-Lappi ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00-18.43 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 Kunnanhallitukselle tiedoksi Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet

Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.9.2015 klo 17.00-18.08 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Autopaikka- ja saunamaksun taksojen tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Autopaikka- ja saunamaksun taksojen tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 29.09.2014 klo 17.00-18.05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 132 133 134 135 136 137 138 139 142 Kunnanhallitukselle tiedoksi Autopaikka-

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 114 Teuvan Vuokratalot Oy:n yhtiökokous... 2 115 Koulukeskuksen peruskorjaus; valmistuskeittiön laitteiden, kojeiden ja korikuljetinastianpesukoneen

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.4.2015 klo 17.00-19.09 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Lapin aluekehitys- ja kuntapäivät 24.-25.9.2015 Rovaniemellä. Lausunto Kelan esitykseen vakuutuspiirien yhdistymisestä

Lapin aluekehitys- ja kuntapäivät 24.-25.9.2015 Rovaniemellä. Lausunto Kelan esitykseen vakuutuspiirien yhdistymisestä Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.8.2015 klo 17.00-18.17 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 22, 23, 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 22 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 15.12.2014 klo 17.00-17.38 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 174 175 176 177 178 179 180 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan omistamien

Lisätiedot