Kyselyt ja selvitykset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kyselyt ja selvitykset 2012-2013"

Transkriptio

1 Kyselyt ja selvitykset Tiivistelmä Tampereen kauppakamarin kyselyistä ja selvityksistä

2 Tampereen kauppakamarin kyselyt ja selvitykset 6/2012-6/2013 Sisällysluettelo: Johdanto Barometrit 1.1 Pirkanmaan yritysbarometri l/ ICT-toimialan näkymät Pirkanmaan yritysbarometrissa l/ Pirkanmaan yritysbarometri ll/ Kyselyt 2.1 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely Vaikuttamissuunnitelma kysely Jäsentyytyväisyyskysely Tampereen kauppakamarilehden lukijakysely Tampereen kauppakamarin vuosikirjan lukijakysely Kartoitukset ja selvitykset 3.1 Koulutustarvekartoitus Turvallisuusjohtamisen koulutustarveselvitys Kansainvälistymiskartoitus Attitude nuorisoselvitys Pikakyselyt Pikakyselyn toteuttamismalli Pikakysely Rantaväylän tunnelista Pikakysely veroratkaisuista Pikakysely oppisopimuskoulutuksesta Pikakysely kuntademokratiasta Pikakysely rekrytoinneista...15 Tampereen kauppakamari teki heinäkuun 2012 alusta vuoden 2013 kesäkuun loppuun yhteensä 16 kyselyä, selvitystä, kartoitusta ja barometria. Edellä mainituista kolme oli erilaisia barometreja: Pirkanmaan yritysbarometrit l/2013 ja ll/2012 sekä erilinen yhteenveto ICT-toimialasta Pirkanmaan yritysbarometrin l/2013 tuloksista. ICT-toimialasta tehty erillinen yhteenveto korvasi ensi kerran itsenäisen ICT-barometrin. Varsinaisia kyselyjä tehtiin yhteensä viisi, joista eräänlaisena suhdannebarometrinakin toimiva kesätyöpaikkakysely 2013 julkistettiin maaliskuussa. Vuoden 2013 vaikuttamissuunnitelman laatimista varten koottu kysely lähetettiin Tampereen kauppakamarin luottamushenkilöille elokuun 2012 lopussa. Niin ikään vuosittain toistuva jäsentyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille jäsenille samanaikaisesti kaikissa Suomen alueellisissa kauppakamareissa perinteisesti syyskuussa Kauppakamari-ilmeen uudistuttua vuosina Tampereen kauppakamarissa kehitettiin myös viestintää, joten erilaisia palautteita julkaisuista kerättiin vuoden 2012 lopussa Tampereen kauppakamarilehden lukijakyselyllä ja vuoden 2013 alussa Tampereen kauppakamarin vuosikirjan lukijakyselyllä. Kahden vuoden välein tehdään kansainvälistymiskartoitus ja Attitudenuorisoselvitys. Niin sanottuja pikakyselyjä Tampereen kauppakamari teki yhteistyössä Aamulehden ja Pirkanmaan Yrittäjien kanssa yhteensä viisi: pikakyselyt Rantaväylän tunnelin mahdollisesta perumisesta (2/2013), kevättalven 2013 veroratkaisuista (4/2013), rekrytoinneista (10/2012), oppisopimuskoulutuksesta (9/2012) ja kuntademokratiasta (9/2012). Lisäksi Tampereen kauppakamari toteutti useita erilaisia palaute- ja ajantasaistuskyselyjä sisäiseen käyttöön esimerkiksi Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutuskokonaisuuden, Huomisen johtajat -mentorointiohjelman, Team Tampere -kasvu- ja kansainvälistymishankkeen sekä yhteystietokannan kehittämiseksi. 2

3 1.1 Pirkanmaan yritysbarometri l/2013: Yritykset odottavat parempia aikoja Ajankohta: Jakelu: Vastauksia: 381 eli 27 % Kevääksi ennustettu elpyminen ei näyttäisi toteutuvan kauppakamarin jäsenyrityksissä sellaisena kuin se arvioitiin viime syksynä. Nyt odotuksia on korjattu alaspäin kaikilla toimialoilla. Kevään yritysbarometrin 380 vastaajasta 45 % uskoo parantavansa tulostaan, 28 % katsoo sen pysyvän ennallaan ja tuloksensa näkee heikkenevän 27 %. Negatiivisten ja positiivisten odotusten erotusta mittaava saldoluku tippui 18, kun se syksyn ennusteessa oli 34. Toimialoittain tarkasteltuna synkimpänä tilanteen näkee teollisuuden 102 yritysvastaajaa, joista 42 % uskoo tuloksensa supistuvan. Kaupan ja palveluiden toimialoilla puolet vastaajista katsoo pinnistävänsä parempaan tulokseen kuin vuotta aiemmin. Kokoluokittain tarkasteltuna suurista yrityksistä yli puolet näkee tuloksensa paranevan. Suurissa yrityksissä viime syksynä ja talvella aloitettujen säästötoimenpiteiden uskotaan parantavan tulosta, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund kommentoi. Toimialoittain tarkasteltuna sekä teollisuuden, kaupan ja palvelualat hiukan yli puolet vastaajista uskoo henkilöstömäärän säilyvän nykyisellä tasollaan. Negatiivisten ja positiivisten odotusten saldoluku laski keväällä 2013 kuitenkin teollisuuden pakkasen puolelle lukemaan -14, kun vielä syksyllä se oli 0. Teollisuusyrityksistä kolmannes kertoo palveluksessa olevan henkilöstönsä vähentyneen vuotta aiemmasta. Palvelualan 190 vastaajasta 37 % sanoo henkilöstöään olevan enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Rakennusalan 25 vastaajasta enemmistö katsoo vuodesta 2013 muodostuvan tuloksen osalta paremman kuin viime vuodesta, mutta ilmoitti henkilöstöä olevan vähemmän kuin vuosi sitten. Vientiyrityksistä 35 % ilmoittaa yrityksensä viennin olevan paremmalla tasolla kuin vuosi sitten ja 35 samalla tasolla. Positiivista on, että ainoastaan 6 % uskoo viennin heikkenemiseen. Barometrit 6/2012-6/2013 3

4 1.2 ICT-toimialan näkymät Pirkanmaan yritysbarometrissa l/2013: Positiivista nostetta Ajankohta: Jakelu: Vastauksia: 381 (27 %), joista 32 ICT-alalta ICT-toimialan yritysjohtajista jopa 66 % ennakoi tuloksensa paranevan vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012 ja 22 % arvioi tuloksen pienentyvän. Toimialojen kesken vertailtaessa synkimpänä tilanteen näkee teollisuusyritysten johtajat, joista 42 % uskoi tuloksensa supistuvan. Kaupan ja palveluiden toimialoilla puolet vastaajista katsoi pinnistävänsä parempaan tulokseen kuin vuotta aiemmin. Eri alojen investointiodotuksia vertailtaessa ICT-alalla 45 % vastaajista oli keväällä 2013 sitä mieltä, että investointien määrä kasvaa vuonna 2013 verrattuna vuoteen Niin ikään 45 % ICT-alan yritysjohtajista näki investointien tämänvuotisen tason samankokoisena kuin edellisvuonna. Palvelualoilla hieman yli puolet ja kaupan aloilla joka toinen vastaajista katsoi investointien pysyvän samalla tasolla kuin viime vuonna, kun teollisuusalojen yritysjohtajista 44 % uskoi investointien pysyvän tämän vuoden tasolla. ICT-toimialan yritysjohtajista puolet vastasi, ettei yrityksellä ole vientitoimintaa. Toisaalta puolet vastaajista johti myös vientitoimintoja, joissa viennin tämänvuotinen kehitys nähtiin suurempana tai samankokoisena kuin viime vuonna. Kaikista vientiyrityksistä 35 % ilmoitti yrityksensä viennin olevan paremmalla tasolla kuin keväällä Positiivista oli, että ainoastaan 6 % uskoi viennin heikkenemiseen. Vienti ei ollut usean Pirkanmaan kokonaisyritysbarometriin vastanneen yritysjohtajan mukaan toipunut tuolloin vuodesta ICT-alalla yli puolet eli 55 % vastaajista arvioi yrityksensä työntekijämäärän vuonna 2013 suuremmaksi kuin vuonna 2012 ja 36 % näki henkilöstön määrän pysyvän samoissa lukemissa vuosina 2013 ja Suurin osa eli 24 kyselyyn vastanneista ICT-toimialan edustajista oli alle 50 henkilöä työllistävien yritysten johtajia, kuusi johti henkilöstömäärien yrityksiä ja kaksi vastannutta edusti yli 250 työntekijän yrityksiä tai konserneja. Yrityksen tulos vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna % 45% ICT (informaatio ja viestintä) (N = 32) 40 % % 28% 27% 22% Kaikki vastaajat (N = 377) 0 Suurempi kuin 2012 Yhtä suuri kuin 2012 Pienempi kuin 2012 Barometrit 6/2012-6/2013 4

5 1.3 Pirkanmaan yritysbarometri ll/2012: Yrityksillä parempi vuosi kuin 2011 Ajankohta: Jakelu: Vastauksia: 471 eli 32 % Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksissä vuosi 2012 päättyi pääsääntöisesti paremmin kuin vuosi Arvioita tuloksen ja henkilöstön suhteen korjattiin silti hiukan alaspäin verrattuna kevään 2012 yritysbarometrin kyselyajankohtaan. Investoinnit parantuivat syksystä, mutta teollisuuden osalta laskeva trendi jatkuu. Syksy oli teollisuusaloilla kylmempi kuin osattiin odottaa ja tuolloin myös kaupan alat korjasivat odotuksiaan alaspäin. Kaikista 471 vastaajasta 48 % ilmoitti yrityksensä tuloksen paranevan vuodesta Teollisuusyrityksistä 42 % raportoi tuloksensa paranevan ja 36 % heikkenevän. Kaupan alan vastaajien keskuudessa lukemat olivat lähes samat. Palvelualoilla puolet yrityksistä petrasi vuodesta 2011, mutta viidennes yrityksistä ilmoitti vuodesta 2012 tulevan huonompi kuin edellisvuodesta. Niin kauan kuin vientiteollisuuden investoinnit näyttävät nykyisiltä, kansantaloutemme ei lähde nousuun. Maan hallituksen pitää tehdä nopeasti kannustavat yritysveroratkaisut; yhteisövero 20 prosenttiin, sukupolvenvaihdosten verotukseen merkittävät helpotukset sekä valmistavan teollisuuden investointeja tukevat ratkaisut. Aluetaloudestamme on poissa merkittävä potti, koska teollisuuden vienti on ollut parhaimmillaan noin 8 miljardia euroa vuonna 2008 ja nyt siitä puuttuu edelleen 2 miljardia. Työllisyyskehitys on hyvää, mutta samanaikaisesti eläköityminen kiihtyy ja huoltosuhde heikkenee. Yhden vientiteollisuustyöpaikan arvo kansataloudelle on moninkertainen verrattuna muihin, Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen kommentoi yritysbarometrin tulosten julkistamistilaisuudessa. Kolmannes kaikista vastaajista ilmoitti yrityksen palkkalistoilla olevan enemmän henkilöstöä kuin vuotta aiemmin. Yli joka toisessa vastaajayrityksessä henkilöstömäärä pysyi muuttumattomana ja 17 % oli vähentänyt väkeä. Teollisuudessa ja kaupan alalla tilanne heikentyi hieman kevään 2012 mittausajankohdasta. Teollisuuden 111 vastaajasta 25 % joutui vähentämään väkeä, mutta silti kolmannes teollisuusyrityksistä lisäsi henkilöstöään. Kaupan alan yrityksistä 24 % ilmoitti rekrytoineensa lisää henkilöstöä ja 28 % vähentäneensä. Palvelualoilla puolet vastaajista kertoi henkilöstömäärän pysyneen muuttumattomana verrattuna vuoden takaiseen, kolmannes ilmoitti lisänneen henkilöstöään ja 12 % vähentäneensä. Barometrit 6/2012-6/2013 5

6 2.1 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely 2013: Jäsenyrityksissä ainakin yli kesätyöpaikkaa % Liittyykö kesätyöntekijöiden ikään tiettyjä edellytyksiä? 51% 34% Kaikki vastaajat (N = 184) % 4% 0 Rekrytoimme vain yli 18- vuotiaita. Rekrytoimme mahdollisesti myös alle 18- vuotiaita. Kesätyöntekijän iällä ei ole merkitystä. Jokin muu ikätekijä, mikä? Ajankohta: Jakelu: 916 Vastauksia: 232 eli 25 % Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä ja yhteisöistä 68 % tarjosi kesätöitä Kesätyöpaikkakyselyyn vastanneilla oli tarjolla työpaikkaa. Palvelualoilla pestejä oli 1 046, teollisuudessa ja kaupan aloilla molemmissa noin 880 ja julkisella sektorilla pyöristäen 750. Suuret yritykset ovat perinteisesti pystyneet tarjoamaan kesätöitä kuin myös 2013: 94 % yli 250 henkilöä työllistävien yritysten johtajista kertoi tarjoavansa kesätöitä. Myös työntekijän yrityksistä suurin osa tarjosi kesätöitä. Vuonna 2012 kokoluokan vastaajista 66 % ilmoitti palkkaavansa kesätyöntekijöitä, kun vuonna 2013 luku oli jopa 74 %. Pienemmissä alle 10 työntekijän yrityksissä kesätyöntekijöiden palkkaaminen on perinteisesti haasteellisinta. Ei lainkaan kesätyöpaikkoja tarjoavien määrä on ilahduttavasti pienentynyt vuodesta Pienempien yritysten johtajista 14 % vielä mietti kesätyövoiman palkkaamista, suurimmissa yrityksissä päätökset oli tehty. Kesätöitä kannatti silti kysellä, sillä tekijöitä valittiin vielä tuolloin. Kesätyöpesti aukeaa usein yrityksen www-sivujen kautta jätetyllä hakemuksella. Soitto perään kertoo aktiivisuudesta ja antaa hakijasta hyvän kuvan. Kesätyöpaikkakysely on tehty Pirkanmaalla vuodesta 2008, josta lähtien kirjalliset hakemukset ja henkilökunnan avulla palkkaaminen ovat vahvistuneet rekrytointitapoina. Kirjallisten hakemusten käsittelemiseen on suhteellisen hyvin resursseja. Henkilöstön avulla kesätyöntekijöiden ja työpaikkojen kohtaaminen on yleisintä työntekijän yrityksissä. Rekrytointi yhteistyössä oppilaitosten kanssa on yhtäältä vähentynyt yli 50 työntekijän organisaatioissa, toisaalta lisääntynyt alle 50 työntekijän yrityksissä. Myös yritysten omat tempaukset ja erilaiset hankkeet ovat nykytrendi. Vastaajista 51 % ilmoitti palkkaavansa vain yli 18-vuotiaita. Alle 18-vuotiaille kesätöitä tarjoaa 34 % vastaajista. Iällä ei ole merkitystä 11 %:lle vastaajista. Julkisen sektorin vastaajista sen sijaan puolet ilmoitti työllistävänsä myös alle 18-vuotiaita. Suurin osa yrityksistä ilmoitti tarjoavansa kesätyöpaikkoja korkeakouluopiskelijoille ja ammattiin opiskeleville. Lukiolaisille töitä oli parhaiten tarjolla julkisella sektorilla tai järjestöissä. Jos taloudelliset seikat jätetään huomiotta, kesätyöläisten palkkaamisen esteenä on yleensä esimerkiksi, ettei ole aikaa perehdyttää työntekijää. Jos kesätyöläisiä ei palkata, yleinen syy on ajanpuute perehdyttämisessä tai töitä ei yksinkertaisesti ole kesällä. Työturvallisuusasiat ja sopivien työtehtävien puute voivat myös vaikuttaa. Kyselyt 6/2012-6/2013 6

7 2.2 Vaikuttamissuunnitelma 2013: Teollisuus tuo hyvinvoinnin Ajankohta: Jakelu: Tampereen kauppakamarin 343 luottamushenkilöä Vastauksia: 153 eli 45 % Tampereen kauppakamarin edunvalvonnan painopisteet vuonna 2013 ovat: teollisuuden merkitys, koulutus, liikenneyhteydet ja maankäyttö sekä kasvua edistävä elinkeinopolitiikka. Valtaosa Pirkanmaan arvonlisästä syntyy teollisen toiminnan tuloksena. Pelkästään teknologiateollisuuden toimipaikkaa työllistää Pirkanmaalla suoraan yli henkeä. Teollisuus on menettänyt kustannuskilpailukykyään kilpailijoihinsa nähden työvoimakustannusten nousun ja korkean yritysverotuksen takia. Näin ei voi jatkua, julkinen talous on saatava tasapainoon menoja karsimalla, tuottavuutta parantamalla ja tekemällä rakenteellisia uudistuksia verokatto on tullut vastaan, Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen korosti. Yritysten toimintaympäristö on suurten haasteiden edessä. Kuntien menopaineita kasvattavat suurten ikäluokkien eläköityminen, nuorisotakuu, työttömyys sekä mahdollisten kuntaliitosten aiheuttamat henkilöstörasitteet. Kunnallisveroprosentin nosto ei ole vaihtoehto; markkinoiden hyödyntäminen, kuntien hallinnon tehostaminen sekä yleinen menokuri ovat ainoat kestävät vaihtoehdot kuntatalouksien tervehdyttämiseksi. Kauppakamarin mielestä terve käyttötalous ja laadukkaat palvelut eivät ole toisiansa poissulkevia vaihtoehtoja. Ideologisesta väittelystä kuka palvelut tuottaa tulee päästä eroon. Keskiöön täytyy asettaa kuntalainen. Asiakkaan vapaus valita palvelutuottaja on arkipäivää muissa Pohjoismaissa, miksei siis myös Suomessa ja Pirkanmaalla? Palvelusetelillä voidaan saavuttaa monipuolinen palvelutuotanto, tarjota kuntalaisille paras palvelu sekä parantaa julkisen tuottavuutta. Kauppakamari haluaa kiinnittää huomiota myös järkeviin hankintoihin. Hankintaosaamista tarvitaan lisää sekä kunnissa että yrityksissä. Tampereen keskustan maankäytön, liikenteen ja asumisen kannalta tärkein investointi on Rantaväylän tunneli. Tampereen uuden kaupunginosan mahdollistava hanke pitää toteuttaa aikataulussaan, koska se mahdollistaa sekä joukkoliikenteen että henkilöautoliikenteen sujuvuuden ja katuraitiotien toteuttamisen. Viivyttelyllä valtion lupaama rahoitus menetetään muualla toteutettaville hankkeille. Tunnelista luopuminen aiheuttaa kaupungille merkittävät kustannukset ja on epäluottamuslause mittavalle jo tehdylle asiantuntija- ja virkamiestyölle. Investointi on pieni suhteessa siitä saataviin suoriin verotuloihin. Rantaväylän kehittäminen pintavaihtoehtona tulee kaupungille kalliimmaksi ja estää esimerkiksi Särkänniemen liittämisen kiinteästi keskustaan. On ekologisesti järkevää lisätä asuntotuotantoa keskusta-alueelle ja palvelujen läheisyyteen. >>> jatkuu seuraavalla sivulla >>> Korjaavasta tekemisestä uudistavaan, hajanaisista toimista synergioita kokoaviin toimiin. Tehostetaan kokonaisuuden hallintaa. Julkinen panos avoimet alustat klusterit tutkimus ja koulutus pilotit rahoitus Yksityinen panos ideat asiakkuudet rahoitus osaaminen kanavat INVESTOINTIEN HOUKUTTELU UUSI LIIKE- TOIMINTA JA KANSAINVÄ- LISTYMINEN NYKYINEN OSAAMIS- PERUSTA Hyödyt uudet tuotteet ja palvelut liiketoiminnan kasvu uusi osaaminen verotulot alueellinen elinvoima vetovoima TYÖPAIKKOJA VIENTIÄ Ei uusia rakenteita, vaan julkisen ja yksityisen sektorin joustavasti toimiva verkosto ja luova yhteistyö. Kyselyt 6/2012-6/2013 7

8 Tampereen kauppakamari ehdottaa Hämeenkadun muuttamista kokonaan kävelykaduksi rautatieaseman ja Koskikadun väliseltä alueelta. Rautatienkadun, Rongankadun, Koskikadun ja Otavalankadun välinen alue tulee suunnitella kävelypainotteiseksi alueeksi yhteistyössä kiinteistöomistajien ja yrittäjien kanssa. Tampereen seudun ammattiopisto (Tredu) mahdollistaa toisen asteen koulutuksen kehittämisen työelämälähtöisemmäksi ja alueen kilpailukykyä vahvistavaksi. Tredussa tulee vahvistaa yritys-oppilaitos- yhteistyötä ja vahvistaa koulutusohjelmakohtaisia neuvottelukuntia. Tampereen kauppakamari ehdottaa Tampereen kaupungille yritysten edustajien valitsemista hallitukseen. Kauppakamari kannustaa Sastamalan koulutuskuntayhtymää ja Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymää rakenteellisiin uudistuksiin eli molempien oppilaitosten hyvien käytäntöjen ja yritysyhteistyön hyödyntämistä. Kansainvälisten tutkintoopiskelijoiden mentorointiohjelma yhteistyössä Tampereen korkeakoulujen kanssa vahvistaa opiskelijoiden työnhakutaitoja ja kehittää suomalaisen työkulttuurin tuntemusta sekä ammatillisia verkostoja. Kauppakamari haastaa jäsenyritykset ottamaan rohkeasti ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita mentoroitavaksi. Kauppakamari korostaa monipuolisen kielitaidon merkitystä ja ehdottaa kielikampanjan käynnistämistä yhteistyössä kuntien kanssa. "Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma on hyvin tehty ja sisältää paljon samoja asioita kuin pormestariohjelma. On hienoa, että kumppanuus ja yhteistyö näkyy niin vahvasti vaikuttamissuunnitelmassa", Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen kommentoi vaikuttamisfoorumissa Tampereen kauppakamarin jäsentyytyväisyyskysely 2012 Yleisarvosana Tampereen kauppakamarin toiminnasta kouluarvosana-asteikolla 4-10? % 38% Kaikki vastaajat (N = 269) Ajankohta: Jakelu: Vastauksia: 271 eli 18 % % % 8% 3% 0% 0% 0% En osaa sanoa Vuosittain toistettava jäsentyytyväisyyskysely lähetettiin kaikille jäsenille samanaikaisesti 17 alueellisessa kauppakamarissa perinteisesti syyskuussa Jäsentyytyväisyyskyselyllä kartoitetaan eri kauppakamarien jäsenorganisaatioiden näkemyksiä ja kokemuksia kauppakamarien ja Keskuskauppakamarin toiminnasta. Kauppakamaritoimintaa kehitetään tulosten perusteella. Kyselyn kohderyhmän muodostivat tarkemmin jaoteltuna kauppakamarien luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kysely toteutettiin kaksikielisenä ja se sisälsi 13 yhteistä kysymystä. Lisäksi jokaisella kauppakamarilla oli mahdollisuus lisätä kyselylomakkeeseen kauppakamarikohtaisia kysymyksiä. Yhteensä tutkimukseen vastasi kohderyhmiin kuuluvaa henkilöä. Kaikkien kamarien yhteiseksi vastausprosentiksi muodostui 16 %. Kyselyt 6/2012-6/2013 8

9 2.4 Tampereen kauppakamarilehden lukijakysely Ajankohta: Jakelu: Vastauksia: 85 eli 5 % Mitkä osat Tampereen kauppakamarilehdessä ovat kiinnostavia? N Luen aina Joskus En koskaan En osaa sanoa Tampereen kauppakamari tehosti viestintäänsä, kun ilme ja logo sekä www-sivut uudistuivat vuodenvaihteessa Suomen vanhin kauppakamarilehti uudisti niin ikään ilmeensä vuoden 2013 alussa. Sitä ennen tarkistettiin myös Tampereen kauppakamarilehden sisältöjä lukijakyselynkin avulla. Lehti jatkaa yli 40-vuotista uraansa Tampereen kauppakamarin ja elinkeinoelämän pää-äänenkannattajana sekä Pirkanmaan talousaikakauslehtenä. 2.5 Tampereen kauppakamarin vuosikirjan lukijakysely N Mitkä osat Tampereen kauppakamarin vuosikirjassa ovat kiinnostavia? Luen aina Joskus En koskaan En osaa sanoa Ajankohta: Jakelu: 545 viestinnän, tiedotuksen ja markkinoinnin yhteyshenkilöä jäsenorganisaatioissa Vastauksia: 48 eli 9 % Vuosikirja uudistui vuonna 2013 samassa linjassa, kun kauppakamarin ilmeuudistus toteutettiin. Ulkoasun lisäksi tarkistettiin viestinnän strategisia ja operatiivisia linjauksia. Osana uudistuksia tehtiin vuorovaikutuksellinen lukijakysely myös vuosikirjasta. Kyselytulosten perusteella parannettiin julkaisun sisältöä ja rakenteita. Kyselyt 6/2012-6/2013 9

10 3.1 Koulutustarvekartoitus 2013 Ajankohta: Jakelu: Vastauksia: 278 eli 15 % Tampereen kauppakamari toimii ajankohtais- ja päivityskouluttajana Pirkanmaan alueella. Koulutusta on tarjolla taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, kansainvälistymisen, esimies- ja myyntityön aloilta. Vuosittain järjestetään noin 40 koulutustilaisuutta, johon osallistuu noin 900 henkilöä. Koulutustarjonta on suunnattu ensisijaisesti jäsenyritysten avainhenkilöille sekä muille sidosryhmille. Kevään 2013 kartoituksen mukaan englannin kielivalmennuksen näki erittäin tärkeänä yli 40 % vastaajista. Kielivalmennusten tärkeysjärjestys englanti Erittäin tärkeä ruotsi saksa ranska Ei lainkaan tärkeä venäjä espanja italia kiina japani Jokin muu, mikä % 3.2 Turvallisuusjohtamisen koulutustarveselvitys Ajankohta: Jakelu: Etelä Pohjanmaan, Keski Suomen, Pohjanmaan ja Tampereen kauppakamarien jäsenyritykset Vastauksia: 347 % Millä turvallisuusjohtamisen osaalueilla yrityksessänne on koulutustarpeita? 32% 21% 39% 19% 42% Kaikki vastaajat (N = 275) 16% 14% 20% 7% 16% 4% Yhteensä neljä kauppakamaria kartoitti jäsenkenttänsä yritysturvallisuuteen liittyviä koulutustarpeita. Vastausten mukaan koulutustarpeita on eniten tietoturvan, työturvallisuuden sekä henkilöturvallisuuden osa-alueilla. Kartoitukset ja selvitykset 6/2012-6/

11 3.3 Kansainvälistymiskartoitus 2012 Ajankohta: Jakelu: yritystä Pirkanmaalla Vastauksia: 236 eli 22 % Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tietoa yritysten kansainvälistymisen asteesta, viennin suuntautumisesta, yritysten kansainvälistymisen valmiuksista, yritysten kohtaamista viennin ja kansainvälistymisen haasteista sekä siitä, miten Tampereen kauppakamari ja ELY-keskus voisivat paremmin palvella kansainvälistyviä yrityksiä. Pirkanmaan vienti suuntautuu pääosin Eurooppaan. Vastaajien mainitsemista tärkeimmistä vientimaista kolme neljästä oli Euroopan maita. Maista, joissa yritykset arvioivat viennin kasvavan vuosina , myös suurin osa, 70 %, oli Euroopan maita. Kasvumahdollisuuksia nähtiin eniten Venäjän, Ruotsin ja Saksan markkinoilla. Pirkanmaalaiset yritykset näkivät loppuvuoden 2012 viennin suhteen positiivisena. 59 % kaikista vastaajista uskoi vientinsä kasvavan ja noin kolmannes sen pysyvän ennallaan. Vain 3 % arveli viennin laskevan. Kaikista vastaajista viennin osuuden liikevaihdosta uskoi kasvavan puolet vastaajista, ja 39 % näki sen säilyvän ennallaan. 4 % arvioi osuuden laskevan. 93 % kyselyyn vastanneista yrityksistä rahoitti kansainvälistymishankkeitaan tulorahoituksella. Toiseksi tärkein rahoituksen muoto oli ELY-keskukselta saatu tuki, jota hyödynsi viidennes vastaajista. 14 % rahoitti kansainvälistymistään TEKESin tuella ja pääomarahoituksella, 13 % Finnveran avulla. Lähes kahdella kolmesta (59 %) kyselyyn vastanneista pirkanmaalaisyrityksistä on vienti- tai kansainvälistymisstrategia joko kirjallisena (33 %) tai ei-kirjallisena (26 %). Vuoteen 2010 verrattuna yritysten vienti- ja kansainvälistymisstrategiat ovat yleistyneet. Kun vuonna 2010 vienti- tai kansainvälistymisstrategia oli 36 %:lla vastaajista, vuonna 2012 luku oli jo 59 %. Niiden yritysten osuus, joilla strategiaa ei ole, on puolittunut 45 %:sta 22 %:iin. Pirkanmaalaisilta yrityksiltä kysyttiin mitä toimenpiteitä nämä tulevat tekemään vientinsä ja kansainvälistymisensä kehittämiseksi seuraavan puolen vuoden kuluessa. Yli puolet vastaajista aikoo kartoittaa ja valita yhteistyökumppaneita vientinsä tueksi ja osallistua kansainvälisille messuille. Reilu kolmannes aikoo laatia/päivittää kansainvälistymissuunnitelmaansa ja toteuttaa markkinakartoituksen. Neljännes harkitsi ulkomaisten hankintojen kehittämistä. Yritysten kohtaamat kansainvälistymisen haasteet liittyivät yhteistyöhön ja verkottumiseen: yhteistyökumppaneiden, myyntikanavien ja asiakkaiden löytäminen kohdemaasta koettiin haasteellisena, kuin myös näkyvyyden lisääminen näiden verkostojen luomiseksi. Haasteita liittyi myös rahoitukseen ja resursseihin sekä yleiseen taloustilanteeseen. Yli puolet vastaajista oli kiinnostuneita yhteisvientihankkeisiin osallistumisesta. Pirkanmaalla viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi yritykset toivoivat apua verkostoitumiseen, koulutusta, rahoitusta ja Pirkanmaan lentoyhteyksien kehittämistä. Myös maakohtaisia infotilaisuuksia toivottiin. Eniten kiinnostuneita keräsi Venäjä, kuten vuosina 2010 ja Kiinnostusta herättivät myös Saksa, Kiina ja Pohjoismaat. Tampereen kauppakamarin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen Onko yrityksellä vienti- tai kansainvälistymisstrategiaa? Yrityksen henkilöstömäärä 1-9 (N=99) (N=69) (N=48) 250- (N=17) 18% 9% 22% 17% 35% 32% 17% Kartoitukset ja selvitykset 6/2012-6/ % 23% 59% 22% 59% 38% 28% 15% 6% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Strategiaa harkitaan tai se on työn alla Ei Kyllä, kirjallinen Kyllä, ei kirjallinen kansainvälistymiskartoitus toteutettiin 2012 kuudennen kerran. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kansainvälistymisen tilaa ja näkymiä Pirkanmaalla toimivissa yrityksissä sekä myös avustaa kansainvälistymispalveluja tarjoavia organisaatioita kehittämään palvelujaan. Eniten vastauksia tuli teollisuudesta (yli puolet) sekä palvelualoilta (yli neljännes).

12 3.4 Attitude nuorisoselvitys Ajankohta: kevätlukukausi 2012 Jakelu: Pirkanmaan ammattiopisto, F. E. Sillanpään lukio, Ikaalisten yhteiskoulun lukio, Lempäälän lukio, Parkanon lukio, Punkalaitumen lukio ja Äetsän Sarkia-lukio Vastauksia: 378 pirkanmaalaiselta nuorelta Pirkanmaalaiset nuoret ovat vastuuntuntoisia ja uskovat olevansa itse vastuussa omasta menestyksestään. Nuoret ovat luottavaisia oman tulevaisuutensa suhteen, sen sijaan oman paikkakunnan ja Suomen menestyksestä ollaan hieman epävarmempia. Nuorten mielestä hyvä työ on tärkeää ja tuo taloudellista turvaa. Nuoret uskovat työnantajien arvostavan omatoimisuutta sekä aloitteellista ja myönteisesti työhön suhtautuvaa henkilöä. Aikanaan työelämään siirtyessään 17-vuotiaat vastaajat uskovat tarvitsevansa hyvää englannin kielen taitoa ja äidinkielen osaamista sekä kansainvälisyyteen ja vieraisiin kulttuureihin liittyvää osaamista. Ammattiopistossa opiskelevien vastauksissa painottui lisäksi matemaattinen osaaminen. Lukiolaisten keskuudessa kärkisijoille tulevaisuudessa tarvittavista taidoista nousi lisäksi tieto- ja viestintäteknologian osaaminen. Matkailu-, hotelli- ja ravintola-ala, myynti ja markkinointi, media sekä kauppa kiinnostivat. Suosituimmat alat nuorten keskuudessa jakautuivat sukupuolen ja sen mukaan opiskeleeko vastaaja ammattiin vai lukiossa. Lukiossa opiskelevien tyttöjen suosikkialat ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoala, kauppa, media sekä matkailu-, hotelli- ja ravintola-ala. Ammattiin opiskelevien tyttöjen keskuudessa suosikit olivat matkailu-, hotelli- ja ravintola-ala sekä kauppa. Lukiossa opiskelevien miesten toivealat olivat elektroniikka- ja sähköteollisuus, myynti ja markkinointi, tutkimus ja tuotekehitys sekä pankki- ja rahoitusala. Ammattiin opiskelevien miesten keskuudessa kärjessä olivat IT- ja tietotekniikka, sähkö- ja elektroniikka-ala sekä matkailu-, hotelli- ja ravintola-ala. Huolestuttavaa oli havainto siitä, että kaikkien vastaajien keskuudessa työskentely Pirkanmaan teollisuuden kärkialoilla ei juuri kiinnostanut. Listan häntäpäässä olivat alueelle tärkeät kone- ja laiteteollisuus sekä kemian- ja muoviteollisuus. Yli puolet vastaajista haluaisi mieluiten työskennellä keskisuuressa henkilöä työllistävässä yrityksessä, 19 % suuryrityksessä ja 16 % mikroyrityksessä. Mieluiten omassa yrityksessä työskentelisi 13 % vastaajista. Tytöt ovat valmiimpia lähtemään vaihtoon sekä muuttamaan työn ja opiskelujen perässä, kun taas pojilla korostuu halu työllistyä nykyiselle asuinpaikkakunnalle. Kartoitukset ja selvitykset 6/2012-6/

13 Pikakyselyn toteuttamismalli Aihe Kysymykset Kohderyhmä (taustakysymykset) Aikataulu Toteutus Yhteenveto, analysointi Kommentaattorit Julkaiseminen Yhteyshenkilö Tampereen kauppakamarissa Kauppakamarin pikakysely on nopea ja helppo tapa kartoittaa alueemme elinkeinoelämän näkemyksiä ja yritysten mielipiteitä ajankohtaisista asioista. Teemme pikakyselyjä oman edunvalvontatyömme tueksi, mutta myös yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Yritysten edustajat vastaavat kyselyihin mielellään, kun kyselyt ovat lyhyitä ja aiheet sellaisia, joista yritykset voivat ainakin välillisesti hyötyä. Kysymysten määrä: 1 5 kysymystä sopiva pikakyselyyn, valmiit vastausvaihtoehdot, helpot vaihtoehdot; monivalinta, kyllä/ei/eos tai pisteytys, avoin tekstivastaus, selkeät kysymykset, looginen järjestys. Henkilöstömäärä, toimiala, vienti (kaikki vientiyritykset, valitulle alueelle / maahan vievät), alue (kunta, kuntaryhmä, seutukunta, maakunta). Päivän uutinen ja tulokset saman päivän aikana: aihe klo 10 mennessä, kysymykset klo mennessä, vastausaika 3 tuntia, tulokset klo 15 mennessä (taulukot), ei analysointia. Reportaasin toimitusaika 3 5 vrk: tulokset myös graafisesti (helpompi analysoida) ja yhteenveto tekstivastauksista. Kyselyssä on muistutusmahdollisuus, jos vastausaikaa on yli 5 vrk. Tulokset Excel / PowerPoint-taulukoina sekä lukumäärä- että prosenttijakauma, grafiikka (Excel, PowerPoint). Yhteenveto tekstivastauksista ja tulosten analysointi, jos niin sovitaan. Kyselyssä voidaan tiedustella vastaajien kommentointihalukkuutta. Kauppakamarilla on oikeus julkistaa. Aikataulusta sovitaan erikseen. Noora Nieminen, Pikakyselyt 6/2012-6/

14 4.1 Pikakysely Rantaväylän tunnelista Ajankohta: Jakelu: Vastauksia: 362 eli 26 % Aamulehti kartoitti pikakyselyn avulla elinkeinoelämän ja yritysten näkemyksiä liittyen Tampereen Rantaväylän tunnelihankkeen mahdolliseen peruuntumiseen. Aamulehti uutisoi kyselyn tulosten perusteella tamperelaisyrittäjien pitävän poliittista päätöksentekoa vaikeasti ennakoitavana (AL ). 4.2 Pikakysely veroratkaisuista 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Verouudistus vaikuttaa yrityksen kasvuhalukkuuteen yrityskoon mukaan seuraavasti 73% 8% 19% Kaikki vastaajat (N = 426) 67% Ajankohta: Jakelu: Vastauksia: 262 eli 15 % Aamulehti kartoitti pikakyselyllä oppisopimuskoulutuspaikkojen määrän kehittymistä, yritysten mahdollisuuksia lisätä oppisopimuskoulutuspaikkoja sekä tietoisuutta nuorten yhteiskuntatakuusta. Kyselyyn vastanneista 47 % ilmoitti, että nuorten yhteiskuntatakuu on tuttu käsite. Kyselyssä kerrottiin myös yhteiskuntatakuun periaatteet: " jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta". 7% 26% 1-9 (N = 257) 84% 9% 8% (N = 105) 77% 78% 19% Ajankohta: Jakelu: Pirkanmaan Yrittäjien ja Tampereen kauppakamarin jäsenet Vastauksia: 431 joista puolet Pirkanmaan Yrittäjien ja puolet Tampereen kauppakamarin jäsenistöltä 4.3 Pikakysely oppisopimuskoulutuksesta % 5% (N = 43) % 9% 250+ (N = 23) Kasvamme mahdollisuuksien mukaan tai säilytämme nykyisen tason. Kannustaa kasvamaan. Yrityksellä ei ole kasvutavoitteita. Mikä lisäisi oppisopimuskoulutuksen määriä organisaatiossanne? 15% 17% Kaikki vastaajat (N = 247) 10% 51% 7% Pikakyselyt 6/2012-6/

15 4.4 Pikakysely kuntademokratiasta Ajankohta: Jakelu: Vastauksia: 247 eli 17 % Aamulehti kysyi kauppakamarin jäsenistöltä ovatko elinkeinoelämän näkemykset riittävästi edustettuna kunnallisessa päätöksenteossa. Aamulehti otsikoi kyselyn tulosten johdosta tehdyn artikkelin mm. "Yritysjohtajien mielestä elinkeinoelämän ääni kunnissa jää vaimeaksi" (AL ). 4.5 Pikakysely rekrytoinneista Ajankohta: Jakelu: Vastauksia: 207 eli 14 % Onko yrityksenne palkannut uutta työvoimaa kuluvana vuonna? % % 9% Kaikki vastaajat (N = 207) 54% 12% 14% Aamulehti pyysi Tampereen kauppakamaria tekemään pikakyselyn yritysten rekrytoinneista ja hakemaan tietoa elinkeinoelämän myönteisiä uutisia varten. Tavoitteena oli selvittää kuinka monet, minkäkokoiset ja millä päätoimialoilla toimivat yritykset ovat rekrytoineet työntekijöitä ja kuinka paljon vuonna Rekrytointipikakyselyn mukaan voi todeta, että osalla yrityksistä menee hyvin ja ne palkkaavat uutta henkilöstöä. 80 % vastanneista oli rekrytoinut uusia kokopäivätoimisia työntekijöitä vuonna Päätoimialoittain tarkasteltuna palvelualojen yritykset eli puolet kaikista vastanneista oli palkannut uutta henkilöstöä eniten. Teollisuusalojen yritykset olivat rekrytoineet toiseksi eniten eli neljäsosa kaikista vastanneista ja ehkä yllättäen kaupan alan yritykset päätoimialoista vähiten tässä vertailussa. Toisaalta vastaavat osuudet oli nähtävissä myös kaikkien vastaajien osuuksissa samassa järjestyksessä eli 57 % edusti palvelualoja, 26 % teollisuusaloja ja 14 % kaupan aloja. Yrityskoon mukaan eniten (40 % vastanneista) uusia työntekijöitä palkanneista oli työntekijän yrityksiä ja toiseksi eniten eli 30 % uutta henkilöstöä rekrytoineista oli alle 10 työntekijän yrityksiä. Rekrytointipikakyselyn mukaan näytti vahvasti siltä, että vuonna 2012 pk-yrityksiin palkattiin paljon uusia työntekijöitä eli yli 90 % uusia työntekijöitä rekrytoineista oli alle 250 työntekijän yrityksiä. Toisaalta myös miltei kaikki vastauksen antaneet suuryritykset ja konsernit (yhdeksän yhteensä 13:sta) olivat palkanneet lukumäärällisesti paljon uutta henkilöstöä. Pikakyselyt 6/2012-6/

16 LIITÄ YRITYKSESI KAUPPAKAMARIN JÄSENEKSI

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

Pirkanmaan kesätyöpaikat 2015

Pirkanmaan kesätyöpaikat 2015 Pirkanmaan kesätyöpaikat 2015 Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely Kyselyaika: 9. 20.2.2015 Kysely lähetettiin yli 5 henkilöä työllistäville Tampereen kauppakamarin jäsenorganisaatioille: 1 118 (jäseniä yht.

Lisätiedot

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012

Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Attitude 2012- kysely Rauman Kauppakamari 10.5.2012 Kyselyn taustatiedot Kysely lähetettiin kaikkiaan neljään lukioon ja yhteen ammattioppilaitokseen Rauman Kauppakamarin alueella Kysely kohdistettiin

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri l/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Taustatiedot Vastaajat

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Kyselyt ja selvitykset 2011-2012

Kyselyt ja selvitykset 2011-2012 SISÄLTÖ 1. Tampereen kauppakamarin kyselyt ja selvitykset 2011-2012...2 Kyselyt ja selvitykset 2011-2012 11.7.2012 Lisätietoja: noora.nieminen@tampereenkauppakamari.fi 2. Kyselyt ja selvitykset 1-6/2012...2

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014 Pirkanmaan yritysbarometri II/214 Marraskuu 214 Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36 4 Kaikki vastaajat

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri Syksy 2012 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 3.9.2012 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2012 3.9.2012

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Kesäduunareita enemmän kuin viime kesänä

Kesäduunareita enemmän kuin viime kesänä Kymenlaakson kauppakamarin kesätyökysely 2017 Kesäduunareita enemmän kuin viime kesänä Kohentunut taloustilanne näkyy Kymenlaakson yrityksissä myös kesätyöntekijärintamalla. Kymenlaakson yritykset ottavat

Lisätiedot

Attitude 2010:n kohderyhmänä toisen asteen, toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastaajat 16 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja

Attitude 2010:n kohderyhmänä toisen asteen, toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastaajat 16 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja Attitude 2010 Attitude 2010:n kohderyhmänä toisen asteen, toisen vuosikurssin opiskelijat. Vastaajat 16 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Pohjanmaalta ja Keski-Pohjanmaalta. Vastaajia yhteensä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Miten tukea pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita?

Miten tukea pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita? 1 Miten tukea pienten yritysten kansainvälistymisen haasteita? Yritysrakenne Suomessa 0,2 0,2 Suuryritykset: Suuryritykset 623 (250- hlöä) 623 0,9 Keskisuuret yritykset: 2 479 5,7 Pienyritykset: 15 175

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Julkaistavissa..8 klo KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Lokakuu 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Tammikuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017

Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus. Helmikuu 2017 Danske Bank Pohjoismainen PK-yritystutkimus Helmikuu 2017 Valtaosa tutkimukseen osallistuneista pk-yrityksistä ennakoi liikevaihdon kehittyvän positiivisesti kuluvan vuoden aikana Kuinka odotatte yrityksenne

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri. Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri syksy 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 13.9.2011 1 Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt Lähteet: Tilastokeskus ja Pk-yritysbarometri, syksy 2011 13.9.2011

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9

SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ JOHDANTO YRITTÄJIEN LOMAT KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin on koonnut ekonomisti Petri Malinen Suomen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 7/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 7/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri

Alamäentie 6 A 74300 Sonkajärvi Puh. (017) 760 7700 Telefax (017) 760 7721. Ylä-Savon Pk-aluebarometri Alamäentie 6 A 743 Sonkajärvi Puh. (17) 76 77 Telefax (17) 76 7721 Ylä-Savon Pk-aluebarometri Tammikuu 15 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä

Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Yrittäjien näkemyksiä http://www.yrittajat.fi/fi-fi/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/ Koulutusasioiden päällikkö Veli-Matti Lamppu

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 18 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 1 2 3 4 6 7 Keski-Pohjanmaa 2 2: Henkilökunnan

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 12 Rakentaminen (F) 1 1 Kauppa (G) 22 2 Palvelut (H, I, K, O) 9 2 Muut 11 1 1 2 5 7 8 9 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Kanta-Häme Kevät 27 29.11.217 1 2.

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto

Kesätyökysely työnantajille Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Kesätyökysely työnantajille 2012 Suomen lasten ja nuorten säätiö & Taloudellinen tiedotustoimisto Tutkimuksen toteutus Mitä tutkittiin? Tavoitteena selvittää työnantajien käytäntöjä kesätyöntekijöiden

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama

Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa. Samuli Rikama Kansainväliset pk-yritykset -pk-yritysbarometrin valossa Samuli Rikama Pk-yritysten viennin kehitys eri maissa, osuus tavaraviennistä 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Tanska Hollanti Saksa Ruotsi Suomi 2011

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 1 Rakentaminen (F) 13 13 Kauppa (G) 1 22 Palvelut (H, I, K, O) 2 Muut 13 13 1 2 3 5 7 8 1 Helmikuu 27 KOKO MAA Lappi 2.11.217 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti, Keski-Pohjanmaan.9. : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Yritysten kasvun suunta Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yritysten kasvun suunta 2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrityksen toimipaikkakunta (N=528) Joku muu, mikä? Vaala Utajärvi Tyrnävä Taivalkoski Siikalatva Siikajoki Raahe Pyhäntä Pyhäjärvi Pyhäjoki Pudasjärvi

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014

Pk-yritysbarometri. Syksy 2014 Pk-yritysbarometri Syksy 2014 1 Pk-yritysbarometrin aineisto 2 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10 70 50 30 10-10 -30-50 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö

Pk-yritysbarometri kevät 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 Suomen Yrittäjät Finnvera Oyj Työ- ja elinkeinoministeriö 15.2.2011 1 Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Pk-yritysbarometrin ennustekyky, bkt 90 80 70 60 50 40

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2013 Jäsentyytyväisyyskyselyn toteutus 2013 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden luottamushenkilöt sekä jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kyselyyn osallistui

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 16 KOKO MAA Etelä-Karjala Kauppa (G) 18 18 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 31.8.2 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013

Pk-yritysbarometri. Syksy 2013 Pk-yritysbarometri Syksy 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 Suhdannenäkymien saldoluku 70 50 30 10-10 -30-50 -70 BKT Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 7 9 7 9 Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri. Kevät 2013

Pk-yritysbarometri. Kevät 2013 Pk-yritysbarometri Kevät 2013 1 2 Aineisto ja ennustekyky Suhdannenäkymien saldoluku Bkt:n määrän muutos, Suhdannenäkymät ja BKT 90 10,0 70 50 BKT 8,0 6,0 30 10-10 -30-50 Suhdannenäkymät puoli vuotta aiemmin

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 7 Alueraportti, Pk-yritysbarometri, syksy 7 alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 4 7 Uusimaa Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena

Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Team Finland kansainvälisen kasvun tukena Viennin rahoitusjärjestelyt Oulu, 14.4.2016 Juha Pulkkinen & Pauli Berg Sisältö Team Finland: Mikä, miksi, kenelle Mitä Team Finland tarjoaa viennin tueksi? Yritysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät Pk-yritysbarometri, kevät 1 Alueraportti, Keski-Pohjanmaa Yrittäjät 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 11 Rakentaminen Kauppa 16 16 17 Palvelut 2 9 Muut 1 2 0 0 0 0 60 70 Keski-Pohjanmaa

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 5 9 Rakentaminen (F) 8 16 KOKO MAA Helsinki Kauppa (G) 18 18 Palvelut (H, I, K, O) 56 69 Muut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 31.8.2 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 12 Rakentaminen (F) 16 15 KOKO MAA Pohjanmaa Kauppa (G) 18 21 Palvelut (H, I, K, O) 51 56 Muut 1 2 0 20 30 40 50 60 70 80 90 0 % 31.8.20 1 2. HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen

LIIKE- Seminaari, Sastamala 20130208 Jaakko Taitonen 1 V. 2010 toteutetussa selvityksessä kysyttiin yritysten tärkeimmistä kehittämis-, ja osaamishaasteita kansainvälisessä kaupassa seuraavan 5 vuoden aikana. 2 Yhteenveto kommenteista, joiden suhteen toivottiin

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 9 Rakentaminen (F) 16 17 KOKO MAA Kymenlaakso Kauppa (G) 18 19 Palvelut (H, I, K, O) 54 56 Muut 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 % 31.8.2 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN

Lisätiedot

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012

Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 Valmistu töihin! Turku 2.5.2012 1 Sisältö Valmistu töihin! valtakunnallisen kyselyn päätulokset Lukiolaiset ja työelämä koottuja tuloksia lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmista Kyselyn toteutus: Valmistu

Lisätiedot