Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta PÖYTÄKIRJA no. 8312

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta PÖYTÄKIRJA 8.8.2011 no. 8312"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta PÖYTÄKIRJA no Tutkintotoimikunnan kokous Aika: Ma klo Paikka: Tehy, Asemamiehenkatu 4 Paikalla: Karhu Tytti, saapui klo Karkkulainen Marjatta Kupiainen Marketta, saapui klo Laitila Rauno Mäkitalo Juha Nevala Soili, varapj, saapui klo Särkioja Tarja Poissa: Lindholm Anu, ulkopuolinen sihteeri Hentunen Helena Nordström Soila 1. KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen puheenjohtaja Rauno Laitila avasi kokouksen klo Kokouksen puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtaja Soili Nevala klo alkaen. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi varapuheenjohtajan saavuttua klo Rauno Laitila toimi kokouksen puheenjohtajana varapuheenjohtajan tuloon saakka. Kokouksen päätökset tehtiin varapuheenjohtajan saavuttua. 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Karkkulainen ja Tarja Särkioja. Heidän ol lessa jäävejä tarkastajana toimii Juha Mäkitalo. 4. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN. Lisättiin asiakohta OPH:n vastaus selvityspyyntöön. Lisättiin asiakohta Tapaaminen OPH:ssa aiheena osaamisen tunnustaminen Päätös: Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi em. lisäyksin. 5. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin Optima-kokouksen pöytäkirja. 6. JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET 6.1. Kainuun ammattiopisto ilmoittaa tutkintovastaavan muutoksesta. Uutena tutkintovastaavana toimii TtM, NTM Mirja Puumalainen-Tampio ja varahenkilönä KM, NTM Anu Kuosmanen. Päätös: Tiedoksi. Tutkintotoimikunnan päätös: Toimikunta ottaa vuonna 2012 erityistarkastukseen arvioijaluettelot. 7. TÄYDENNETYT JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAT: 7.1. Savon ammatti- ja aikuisopisto Tutkinnon järjestäjä on lähettänyt täydennetyn järjestämissuunnitelman lähihoitajan perustutkinnon järjestämiseksi tutkinnon osiin:

2 Osaamisalat: Asiakaspalvelu ja tieto Ensihoito Kuntoutus Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus Mielenterveys- ja päihdetyö Sairaanhoito ja huolenpito Suun terveydenhoito Vammaistyö Vanhustyö Päätös: Täydennettävä. Valinnaiset osat: Päivystyspolikliininen hoitotyö Perioperatiivinen hoitotyö Vanhusten kotihoito ja huolenpito Jyväskylän aikuisopisto Tutkinnon järjestäjä on lähettänyt päivitetyn järjestämissopimuksen. Tutkinnon järjestäjää pyydetään korjaamaan kohtaan 17 aika jonka kuluessa tutkinnon suorittaja saa tutkintotodistuksen Vaasan aikuiskoulutuskeskus on lähettänyt päivitetyn arvioijaluettelon. 8. OIKAISUPYYNNÖT 8.1. Oikaisupyyntö 1 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan H2 tutkinnon osassa Sairaanhoito ja huolenpito. Lomien vuoksi vastineiden saanti viivästyy ja ne toimitetaan elokuun aikana Oikaisupyyntö 2 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan T1 tutkinnon osassa Kasvun tukeminen ja ohjaus. Lomien vuoksi vastineiden saanti viivästyy ja ne toimitetaan elokuun aikana Oikaisupyyntö 3 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan T1 tutkinnon osassa Kasvun tukeminen ja ohjaus. Lomien vuoksi vastineiden saanti viivästyy ja ne toimitetaan elokuun aikana Oikaisupyyntö 4 Tutkinnonsuorittaja pyytää päiväämättömällä kirjeellä oikaisua arvosanaan H2 tutkinnon osassa Hoito- ja huolenpito. Lomien vuoksi vastineiden saanti viivästyy ja ne toimitetaan elokuun aikana.

3 8.5. Oikaisupyyntö 5 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan Hylätty tutkinnon osassa Kasvun tukeminen ja ohjaus. Vastineet on lomien vuoksi pyydetty mennessä Oikaisupyyntö 6 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan T1 tutkinnon osassa Hoito- ja huolenpito. Lomien vuoksi vastineiden saanti viivästyy ja ne toimitetaan elokuun aikana Oikaisupyyntö 7 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan T1 ja uutta arviointikeskustelua tutkinnon osassa Mielenterveys- ja päihdetyö. Vastineet on lomien vuoksi pyydetty mennessä Oikaisupyyntö 8 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan T1 tutkinnon osassa Ensihoito. Vastineet on lomien vuoksi pyydetty mennessä Oikaisupyyntö 9 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan Hylätty tutkinnon osassa Sairaanhoito ja huolenpito (7/011/2001 perusteet). Päätös: Tutkinnon järjestäjää pyydetään lähettämään toimikunnalle jatkosuunnitelma siitä, miten tutkinnon suorittaja täydentää osaamistaan ennen seuraavaa tutkintotilaisuutta. Lisäksi tutkinnon järjestäjää kehotetaan huolehtimaan siitä, että arvioinnit tehdään arviointikriteerien mukaisesti. Saatujen selvitysten perusteella tutkintotoimikunta katsoo, ettei ole syytä järjestää uutta arviointikeskustelua ja kolmikannan arviointiesityksen pohjalta tehty arvosanapäätös Hylätty jää voimaan. 9. OSOITETUN OSAAMISEN TUNNUSTAMISET 9.1. Naantalin ammattiopisto on lähettänyt täydennyksiä esityksen osoitetun osaamisen hyväksymiseksi tutkinnon osaan Kasvun tukeminen ja ohjaus arvosanalla K3. Päätös: Toimitetuista dokumenteista ei selviä, miten osaaminen on täydentynyt kiitettävälle tasolle. Työtodistuksessa ei ole arviointia eikä tietoa työn sisällöstä. Toimikunta suosittelee tutkinnon järjestäjää ohjaamaan tutkinnon suorittajan tutkintotilaisuuteen Edupoli on lähettänyt esityksen dokumentteihin perustuvan osoitetun osaamisen hyväksymiseksi tutkinnon osaan Kasvun tukeminen ja ohjaus sekä Hoito ja huolenpito arvosanoilla H2. Päätös: Tunnustettiin esityksen mukaisesti kolmikanta-arvioinnissa tunnistettu aiemmin hankittu osaaminen.

4 Tutkinnon järjestäjän tulee jatkossa huolehtia siitä, että itsearviointi on tehty arviointilomakkeelle Edupoli on lähettänyt esityksen viiden tutkinnon suorittajan suoritusten hyväksymiseksi pakollisiin tutkinnon osiin. Päätös: Tunnustettiin esityksen mukaisesti kolmikanta-arvioinneissa tunnistettu aiemmin hankittu osaaminen Pirkanmaan aikuisopisto on lähettänyt esityksiä muiden tutkintojen tunnustamiseksi valinnaiseksi tutkinnon osaksi: Päätös: Tutkintotoimikunta tunnusti esitykset valinnaiseksi tutkinnon osaksi Savon ammatti- ja aikuisopisto on lähettänyt esitykset osoitetun osaamisen hyväksymiseksi tutkinnon osaan "Hoito ja huolenpito". Päätös: Käsitellään asia kokouksessa Turun aikuiskoulutuskeskus Oppilaitos on lähettänyt esityksen dokumentteihin perustuvan osoitetun osaamisen hyväksymiseksi tutkinnon osaan Kasvun tukeminen ja ohjaus arvosanalla K3. Päätös: Käsitellään asia kaikkien materiaalien saavuttua. 10. TUTKINTOSUORITUKSET JA ARVOSANAT Tutkintosuorituksia ja arvosanoja esitetään hyväksyttäväksi yhteensä 1607 kpl (LIITE 1). Marjatta Karkkulainen jääväsi itsensä Hesoten asiassa. Juha Mäkitalo jääväsi itsensä Turun aikuiskoulutuskeskuksen asiassa. Pöytäkirjan tarkastajana toimii Juha Mäkitalo Marjatta Karkkulaisen ollessa jäävi. Päätös: Hyväksyttiin tutkintosuoritukset ja päätettiin arvosanat tutkintotoimikunnalle toimitettujen esitysten mukaan. Tutkintotoimikunnan linjaus: Tutkintosuoritukset tulee toimittaa toimikunnan käyttämillä lomakkeilla Tutkintosuorituksia esitetään hylättäväksi yhteensä 8 kpl (LIITE 1) kpl Kainuun ammattiopisto tutkinnon osaan Kasvun tukeminen ja ohjaus Päätös: Päätettiin arvosana esityksen mukaisesti. Tutkinnon järjestäjän tulee ohjeistaa työ paikkoja ja opettajia sekä perehdyttää henkilöt tutkinnon perusteisiin ja ko. oleviin tutkinnon osiin. Lääkehoito toteutetaan tutkinnon osassa Hoito ja huolenpito eikä siihen tarvitse tehdä erikseen suunnitelmaa. 1 kpl Ammattiopisto Lappia tutkinnon osaan Hoito- ja huolenpito

5 2 kpl Helsingin diakoniaopisto tutkinnon osaan Hoito- ja huolenpito Päätös: Hyväksyttiin, mutta pyydetään toimittamaan puuttunut jatkosuunnitelma. 5 1 kpl Hyria tutkinnon osaan Kuntoutumisen tukeminen 1 kpl Oulun aikuiskoulutuskeskus tutkinnon osaan Kasvun tukeminen ja ohjaus Arviointi ei saa kohdistua tutkinnon suorittajaan persoonaan. Toimikunta suosittelee uudeksi näyttöympäristöksi esim. päiväkotia. 1 kpl Oulun seudun ammattiopisto tutkinnon osaan Vanhustyö 1 kpl Pirkanmaan aikuisopisto tutkinnon osaan Vanhustyö Tutkinnon järjestäjää muistutetaan siitä, että itsearviointi on osa arviointia eikä arvosanaesitystä voi antaa ennen itsearvioinnin saamista. Lisäksi muistutetaan siitä, että potilasturvallisuuden vaarantuessa tutkintotilaisuus tulee keskeyttää. 1 kpl Savon ammatti- ja aikuisopisto tutkinnon osaan Hoito- ja huolenpito Ruokatauko klo TUTKINTOTODISTUKSET Tutkintotodistuksia esitetään annettavaksi yhteensä 306 kpl (LIITE 2). Marjatta Karkkulainen jääväsi itsensä Hesoten asiassa. Juha Mäkitalo jääväsi itsensä Turun aikuiskoulutuskeskuksen asiassa. Pöytäkirjan tarkastajana toimii Juha Mäkitalo Marjatta Karkkulaisen ollessa jäävi. Päätös: Päätettiin antaa tutkintotodistukset tutkintotoimikunnalle toimitettujen esitysten mukaan Todistuksia tutkinnon osan / osien suorittamisesta esitetään annettavaksi yhteensä 56 kpl (LIITE 2). Marjatta Karkkulainen jääväsi itsensä Hesoten asiassa. Juha Mäkitalo jääväsi itsensä Turun aikuiskoulutuskeskuksen asiassa. Pöytäkirjan tarkastajana toimii Juha Mäkitalo Marjatta Karkkulaisen ollessa jäävi. Päätös: Päätettiin antaa tutkinnon osien todistukset tutkintotoimikunnalle toimitettujen esitysten mukaan 12. OBDUKTIOPREPARAATTORIN AMMATTITUTKINTO Ei asioita tässä kokouksessa. 13. LAADUNVALVONTA Oulun aikuiskoulutuskeskus on lähettänyt pyydetyt materiaalit.

6 6 Päätös: Huomautetaan tutkinnon järjestäjää siitä, että tutkintotilaisuuden suunnitelmat tulee hyväksyä ennen tutkintotilaisuuden aloittamista eikä suunnitelmassa tule olla arviointia. Arvioinneissa tulee olla kaikkien arvioijien nimet. Potilasturvallisuuden vaarantuessa tutkintotilaisuus tulee keskeyttää. Tutkintotoimikunta tekee valvontakäynnin erikseen sovittuna aikana Vierailukäyntien kriteerit Päätös: Kootaan jäsenille taulukko ja ohjeistus käyntejä varten. 14. MUUT ASIAT Valitus Tutkinnon suorittaja on lähettänyt valituksen kokouksessa käsiteltyyn osaamiseen tunnustamiseen. Toimikunta ei ole hyväksynyt Kuntohoitajan tutkintoa lähihoitajan tutkinnon valinnaiseksi tutkinnon osaksi. Tutkinnon suorittaja ja työpaikkaohjaaja toivovat asian uudelleen käsittelyä. Päätös: Tutkintotoimikunta ei voi toimia perusteiden vastaisesti. Pyydetään tutkinnon suorittajaa ottamaan yhteyttä opetusneuvos Aira Rajamäkeen Opetushallituksen tiedote tutkintotoimikunnille Päätös: Tiedoksi Koulutuspäivä sihteereille Koulutuspäivä on pe klo Opetushallituksen auditoriossa. Kohderyhmä koulusihteerit yms., jotka vastaavat postituksesta, todistusten tekemisestä jne. Päätös: Ohjelma sisältää käytännön asioita tutkinnon järjestäjien ja toimikunnan välisestä asioinnista sekä perustietoa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta sekä obduktiopreparaattorin ammatti tutkinnosta. Tarkempi ohjelma lähetetään syyskuussa OPH:n vastaus selvityspyyntöön Päätös: Käsitellään kokouksessa Tapaaminen OPH:ssa aiheena osaamisen tunnustaminen Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tekevät käynnin Opetushallitukseen elokuussa. Aiheena mm. osaamisen tunnustaminen ja tutkintovastaavien asema ja vastuu. Tutkintotoimikunta esittää, että yhteinen kokous examenskommissionen inom social- och hälsovårdsbranschen kanssa järjestetään ensi vuoden alkupuolella. Paikalle pyydetään myös opetusneuvos Aira Rajamäki. 15. SEURAAVA KOKOUS JA SYKSYN KOKOUSPAIKAT ti optima pe JHL to optima ma SuPer tai Helsingin kaupunki ma optima pe Peijas ti optima pe SuPer tai Helsingin kaupunki ma optima

7 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 7 Varapuheenjohtaja Soili Nevala päätti kokouksen klo Soili Nevala varapuheenjohtaja Rauno Laitila kokouspuheenjohtaja Anu Lindholm ulkopuolinen sihteeri Olemme valittuina pöytäkirjan tarkastajina tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten kanssa. Marjatta Karkkulainen pöytäkirjan tarkastaja Tarja Särkioja pöytäkirjan tarkastaja Juha Mäkitalo pöytäkirjan tarkastaja

Vanhustyön tutkintotoimikunta 8336 PÖYTÄKIRJA 3.11.2010 1(7) Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Vanhustyön tutkintotoimikunta 8336 PÖYTÄKIRJA 3.11.2010 1(7) Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vanhustyön tutkintotoimikunta 8336 PÖYTÄKIRJA 3.11.2010 1(7) Vanhustyön tutkintotoimikunnan kokous Aika keskiviikko 3.11.2010 klo 10.00 13.40. Paikalla Kauppila Riitta Lampsijärvi Pirjo Lappalainen Helmi,

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen SÄHKÖALAN PERUSTUTKINNON TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8316) KOKOUS Pöytäkirja Aika: 3.11.2011 klo 10:00-15:15 Paikka: Jyväskylän aikuisopisto Taulumäentie 45, 40100 Jyväskylä Läsnä: Kalle Heikkinen OP paikalla

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinto

Kauneudenhoitoalan perustutkinto KAUNEUDENHOITOALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologi 120 ov Kosmetiikkaneuvoja 120 ov Kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan ohjeistus tutkinnonjärjestäjille Sisällys 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA. 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA Tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkintotoimikunta 8326 Aika: Maanantai 21.3.2011 Paikka: Optima Läsnä: Jari Taimi puheenjohtaja Tauno Hovatta jäsen Heikki Kupiainen jäsen Mika Pennanen jäsen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen

Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen Joustava työllistymis- ja kouluttautumisväylä vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin pilotin käynnistäminen Aira Rajamäki Tieteiden talo

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen keskiviikkona 12.12.2011 kello 7:33

PÖYTÄKIRJA. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen keskiviikkona 12.12.2011 kello 7:33 PÖYTÄKIRJA Tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkintotoimikunta 8326 Aika: Torstaina 12.12.2011 Paikka: Optima -ympäristö Läsnä: Jari Taimi puheenjohtaja Mika Pennanen Heikki Kupiainen Juha Lujanen Tauno

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015 8540 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 17.3.2015 Välinehuollon tutkintotoimikunnan linjaukset välinehuoltoalan perustutkinnon järjestämissopimuksissa ja tutkintotilaisuuksissa

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖTUTKINTO. KOSMETIIKKANEUVOJA 120 ov KOSMETOLOGI 120 ov

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖTUTKINTO. KOSMETIIKKANEUVOJA 120 ov KOSMETOLOGI 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖTUTKINTO KOSMETIIKKANEUVOJA 120 ov KOSMETOLOGI 120 ov Tutkintotoimikunta / Työryhmä 2009 1 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINTOJEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄSTÄ 3 2. NÄYTTÖTUTKINTO

Lisätiedot

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS Aika: 7.10.2009. klo 18:00 Pöytäkirja Paikka: Helsinki Läsnä: Jyrki Vainio Puheenjohtaja (TT) paikalla www.fortum.com Jari Seppälä Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointi

Näyttötutkintojen arviointi Liite 12 Päivitetty 1.11.07 Näyttötutkintojen arviointi NÄYTTÄVÄ-PROJEKTI 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 1. Mitä ovat näyttötutkinnot?... 2 2. Miten ammattitaito osoitetaan?... 2 3. Ketkä arvioivat?...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS LATU - LAADUKAS TUTKINTOTILAISUUS Graafinen suunnittelu Eila Kivilompolo ISBN 978-952-99304-4-9 Painopaikka Nykypaino

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot