2. 17/011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. 17/011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta päivitykset merkitty punaisella USEIN KYSYTTYÄ Sisällysluettelo 1. Tutkinnon perusteet lähtökohtana /011/2010 perusteiden voimaantulon merkitys jo aloitettuihin tutkintosuorituksiin Valinnaiset tutkinnon osat 17/011/2010 perusteissa Järjestämissopimukseen liittyvät kysymykset Tutkintovastaava Arvioijaluettelon lähettäminen Arvioijien kelpoisuus Osaamisen tunnustaminen Vierailukäynnit Nettisivujen osoite Tutkintotilaisuuden kesto Useamman tutkintosuorituksen suorittaminen omalla työpaikalla Arviontikeskustelun osallistujat ja ajankohta Tutkintotilaisuuksien arviointi Oikaisuvaatimus Hylätty tutkintosuoritus Todistukset Todistuksen päiväys Korjattavat todistukset Samanaikainen kahden tutkinnon osan tutkintosuoritus ja arviointikeskustelut Kokousmateriaalin lähettäminen Postitukset Optima Tutkintotilaisuuksien järjestäminen ulkomailla TUTKINNON PERUSTEET LÄHTÖKOHTANA Voimassa olevat tutkinnon perusteet ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja valtakunnalliset tutkinnon perusteet dnro 7/011/2001 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteet dnro 17/011/2010 Jalkojenhoidon koulutusohjelma/osaamisala, Valinnaiset tutkinnon osat nro 37/011/2011 SORA-lainsäädäntö nro 38/011/ /011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN Tutkinnon suorittaminen viedään siirtymävaiheessa loppuun 7/011/2001 tutkinnon perusteiden mukaan. Jos tutkinnon suorittaja on aloittanut tekemään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa tai aloittanut sosiaalija terveysalan perustutkintoon valmistavan koulutuksen ennen , tutkinto suoritetaan loppuun 7/011/2001 perusteiden mukaan. Perustellusta syystä, esimerkiksi keskeytyneet opinnot, voidaan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta tutkinto suorittaa loppuun 17/011/2010 perusteiden mukaan, mikäli tutkinnon suorittaja näin haluaa. 3. VALINNAISET TUTKINNON OSAT 17/011/2010 PERUSTEISSA Tutkinnon järjestäjällä tulee olla voimassaoleva järjestämissopimus valinnaisiin tutkinnon osiin. Asia tulee mainita järjestämissuunnitelmassa.

2 Sivu 2 / 8 4. JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET Järjestämissopimuksia käsitellään vain tietyissä kokouksissa. Syyskaudella 2014 kokous on Kevätkauden 2015 päivät ovat ja Arvioijaluetteloita ja yhteyshenkilömuutoksia käsitellään myös muissa läsnäolokokouksissa. Tutkinnon järjestäjiä pyydetään merkitsemään kaikki tarvittavat diaarit sopimukseen ja suunnitelmaan. Suunnitelmassa kuvataan työpaikat kaikkien sopimukseen kuuluvien tutkinnon osien ja osaamisalojen osalta. Tutkinnon järjestäjiä pyydetään tekemään päivitykset uuden järjestämissopimusohjeen mukaisesti niin, että kaikki tutkinnon osat/osaamisalat ovat samassa sopimuksessa. Päivitysten ja täydennysten yhteydessä pyydetään lisäämään mukaan saate, josta selviää mitä ja miksi muutoksia on tehty. 5. TUTKINTOVASTAAVA Tutkinnon järjestäjiä pyydetään huomioimaan, että oppilaitoksella tulee olla vain yksi tutkintovastaava ja hänelle varahenkilö ja näiden henkilöiden tiedot ilmoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintovastaavan tulee olla NTM. Tutkinnon osien vastuuhenkilöitä ei tarvitse ilmoittaa toimikunnalle. Muutokset tehdään nettisivulla olevalla Yhteyshenkilöt- liitteellä. 6. ARVIOIJALUETTELON LÄHETTÄMINEN Opetusalan arvioijaluettelo pyydetään toimittamaan kokonaisina ja merkitsemään muutokset selkeästi (eri värillä, tummennettuna tms.) erottuvalla tavalla käyttäen tutkintotoimikunnan käytössä olevaa lomaketta. Arvioijaluettelosta tulee nousta esille substanssiosaaminen suhteessa arvioitaviin tutkinnon osiin. 7. ARVIOIJIEN KELPOISUUS Tutkintotoimikunta on määritellyt arvioijien kelpoisuuden seuraavasti: Työnantaja-arvioija: Tuntee näyttötutkintojärjestelmän ja lähihoitajan tutkinnon perusteet. Työntekijäarvioija: Arviointitehtävään motivoitunut, ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut, ammattitaidon arviointiin perehtynyt ja sosiaali- ja terveysalalta riittävän työkokemuksen omaava työntekijä. Opettaja-arvioija: Opetusalan arvioijalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto terveys-, kasvatus- tai yhteiskuntatieteiden alalta sekä näyttötutkintomestarin koulutus ja pedagogiset opinnot. Arvioijaksi kelpaa myös sairaanhoidon opettajan tutkinnon suorittanut näyttötutkintomestari. Perustelluista syistä voidaan opetusalan edustajaksi valita henkilö, jolla on viiden vuoden työkokemus, ammattikorkeakoulututkinto ja muut toimikunnan määrittelemät ehdot täyttyvät. Tutkinnon järjestäjän tulee varmistua siitä, että tutkinnon osaan on kelpoisuudet täyttävät arvioijat ennen kuin ko. tutkinnon osan järjestäminen (edes valmistava koulutus) aloitetaan. 8. OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Tunnustamisesityksiä käsitellään vain läsnäolokokouksissa. Osaamisen tunnustamiset tehdään aina nettisivulla olevalla lomakkeella, josta löytyy myös täyttö- ja toimitusohje. Mikäli samaan kokoukseen on tulossa useampia osaamisen tunnustamisesityksiä, niitä ei kaikkia lähetetä erillisinä tiedostoina vaan esityksiä kootaan yhteen esim. koontisivun verran (10 kpl). Tästä asiasta lisätietoja voi tarvittaessa kysyä sihteeriltä. Muistutetaan siitä, että tunnustamisista EI TEHDÄ ennakkopäätöksiä eikä tutkintotoimikunta vastaa kysymyksiin "Voidaanko esittää ".

3 Sivu 3 / 8 9. VIERAILUKÄYNNIT Opetushallitus on tehnyt ohjeen näyttötutkintojen järjestämisen laadunvalvonnasta, johon perustuen toimikunta tekee käyntejä sopimusoppilaitoksissa. Käynnin suorittaa kaksi toimikunnan edustajaa, käynneistä sovitaan etukäteen ja se etenee OPH:n laatiman toimintamallin mukaisesti. Vierailukäynneistä tehdään muistio joka lähetetään tutkinnon järjestäjille tutkintotoimikunnan kokouksen jälkeen. Vierailukäynteihin voi osallistua myös Opetushallituksen edustajia. 10. NETTISIVUJEN OSOITE Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan kotisivuilta löytyy mm. kokouskalenteri ja lomakkeita TUTKINTOTILAISUUDEN KESTO Tutkintotoimikunta ei ole antanut ohjetta eikä voi päättää tutkintotilaisuuden kestosta. Tutkinnon järjestäjien tulee toimia ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön ja Opetushallituksen henkilökohtaistamismääräyksen mukaisesti. Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmassaan tutkinnon järjestäjät ovat kuvanneet tutkintotilaisuuden henkilökohtaistamisen. Uusista/päivitettävistä tulee poistaa ilmaisu, jolla jollain tavalla määritetään tutkintotilaisuuden kesto. Tilalle maininta henkilökohtaistamisesta ja miten se käytännössä hoidetaan. 12. USEAMMAN TUTKINTOSUORITUKSEN SUORITTAMINEN OMALLA TYÖPAIKALLA Tutkinnon järjestäjä on järjestämissopimuksen liitteenä olevassa järjestämissuunnitelmassa kuvannut myös henkilökohtaistetun tutkinnon suorittamisen prosessin. Oma työpaikka voi olla tutkintotilaisuuden työpaikkana, mikäli se täyttää kriteerit ja jääviyskysymykset on ratkaistu. Tutkintotoimikunnassa on käyty asiasta periaatteellista keskustelua. Lähihoitajan tutkinto on niin laaja, että on tuskin mahdollista osoittaa osaamisensa kaikkien tutkinnon osien osalta omassa tai samassa työpaikassa, vaan tarvitaan muitakin työpaikkoja. Tutkintotoimikunta ei ole ottanut kantaa tutkintosuoritustyöpaikkojen lukumäärään. 13. ARVIONTIKESKUSTELUN OSALLISTUJAT JA AJANKOHTA Tutkinnon järjestäjä vastaa siitä, että kolmikanta toteutuu ja arvioijat on riittävästi koulutettu ja perehdytetty arviointitehtävään. Tästä tutkinnon järjestäjä on sitoutunut vastaamaan järjestämissopimuksen solmiessaan. Näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmassaan tutkinnon järjestäjä on kuvannut arviointikeskustelun toteuttamisen. Arviointikeskustelussa ovat mukana tutkinnon suorittaja, kolmikantainen arvioijaryhmä, joka koostuu työnantajan, työntekijöiden ja opetusalan edustajasta. Tutkinnon suorittaja esittää arviointikeskustelussa itsearviointinsa. Keskustelun päätteeksi kolmikantainen arviointiryhmä tekee arviointikokouksessa arviointiesityksen tutkintotoimikunnalle. Tutkinnon suorittaja poistuu päätöksen tekemisen ajaksi arviointikokouksesta ja hänet kutsutaan kuulemaan arviointiesitys. Tutkinnon suorittajalle kerrotaan esitys ja sen perustelut sekä vielä oikaisumenettelystä. Tutkinnon suorittaja allekirjoittaa arviointiesityksen merkiksi, että on saanut siitä tiedon. Järjestämissopimuksessa on sovittu, minkä ajan kuluessa tutkintotilaisuudesta kolmikantainen arviointikeskustelu käydään. Arviointikeskustelu yleensä pyritään käymään viikon tai viimeistään kahden viikon kuluessa. Tutkinnon järjestäjän tulee laatia varasuunnitelma ennalta arvaamattomien tilanteiden varalta, kuten esimerkiksi arvioijien sairastuminen. Esim. opettajien tai työelämän arvioijien vuosilomat eivät ole poikkeustilanne. Kun tutkintotilaisuuden ajankohtaa suunnitellaan ja sovitaan, on välttämätöntä, että jo siinä vaiheessa varmistetaan arviointikeskustelun aika.

4 Sivu 4 / TUTKINTOTILAISUUKSIEN ARVIOINTI Työpaikkojen tulee olla sellaisia, että niissä on mahdollista osoittaa tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito. Työpaikka ei saa olla liian pieni ja haavoittuva, vaan siellä tulee olla riittävästi toimintaa ja henkilökuntaa, jotta arviointi voidaan tehdä kolmikantaisesti. Arvioijien tulee olla koulutettu ja perehdytetty arviointitehtävään. Arvioijien mahdollinen jääviys on otettava huomioon. Vähintään yhden arvioijista tulee olla NTM. Tutkinnon järjestäjien tulee huolehtia siitä, että NTM-koulutus on ajan tasalla. Tutkinnon järjestäjän tulee kiinnittää huomiota siihen, että tutkinnon suorittajan osaaminen dokumentoidaan arvioinnin kohteittain tarkasti ja huolellisesti, jotta arviointiesitys voidaan niiden pohjalta tehdä. Jokaiseen tutkinnon osaan laaditaan henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma, joka on laadittu konkreettisesti kyseiseen työpaikkaan. Henkilökohtaisia tutkintotilaisuuksien suunnitelmia varten on Opetushallitus laatinut lomakepohjan malliksi. Tutkintotoimikunta suosittelee, että tutkinnon järjestäjät tekevät yhteistyötä vastaavanlaisten lomakkeiden laatimiseksi kaikkiin tutkinnon osiin. Tutkintotoimikunta ja Opetushallitus eivät tule tämänhetkisen tiedon mukaan antamaan määräystä lomakkeiden käyttämisestä. Myöskään uusia lomakepohjia ei valmistella tutkintotoimikunnassa. Opetushallitus ja tutkintotoimikunta suosittelevat tähän verkostoyhteistyötä. Vähintään opettaja- ja työntekijäarvioijan tulee hyväksyä henkilökohtainen tutkintotilaisuuden suunnitelma. Tässä yhteydessä on hyvä myös varmistaa tutkinnon suorittajan valmiudet tutkintotilaisuuteen. Tutkintotilaisuudessa osoitetaan kaikki osaaminen. Arviointikeskustelu ei ole tenttitilaisuus, vaan siinä arvioidaan tutkintotilaisuudessa osoitettu osaaminen. Perustelut tulee kirjata huolellisesti ja tutkinnon perusteiden mukaisesti. Kaikki arviointiin osallistuvat kirjaavat omat arvionsa. Pöytäkirja kirjoitetaan arviointikokouksessa, sitä ei tehdä etukäteen. 15. OIKAISUVAATIMUS Tutkinnon suorittajalla on 14 vuorokautta aikaa tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen toimittamisaika alkaa siitä, kun tutkinnon suorittaja on saanut tutkintotoimikunnan päätöksen tiedoksi tutkinnon järjestäjältä. Tutkinnon suorittaja voi hakea tutkintotoimikunnalta oikaisua arviointiaan koskevasta päätöksestä. Tutkinnon järjestäjä eli oppilaitos vastaa siitä, että jokainen tutkinnon suorittaja on tietoinen oikaisumenettelystä. (Tutkinnon järjestäjä tiedottaa menettelytavasta ja ohjaa tutkinnon suorittajaa oikaisuvaatimuksen tekemisessä ja tarvittaessa tekstin muotoilemisessa) Tutkinnon suorittajan tekemään oikaisuvaatimukseen toimikunta pyytää arvioijilta vastineet kolmen viikon sisällä. Tutkinnon järjestäjän antamassa ohjeessa tulee olla tarkat tiedot siitä, kenelle oikaisuvaatimus lähetetään, mihin osoitteeseen ja missä määräajassa. Oikaisuvaatimus tehdään tutkintotoimikunnan laatimalle lomakkeelle. Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä, mihin asiaan tutkinnon suorittaja on tyytymätön. Tutkinnon suorittaja ei lähetä kopioita arviointilomakkeista ja tutkintotilaisuuden suunnitelmasta tms., vaan ne pyydetään tutkinnon järjestäjältä. Oikaisuvaatimus liitteineen lähetetään tutkintotoimikunnan sihteerille yhtenä paperikappaleena ja lisäksi sähköisesti. Toimikunta tarvitsee tutkinnon järjestäjältä: - kolmikannan yhteisen vastineen oikaisupyyntöön. Vastuu vastineen tekemisestä on opettaja-arvioijalla. - jäljennös ko tutkinnon osaa koskevasta henkilökohtaisesta tutkintotilaisuuden suunnitelmasta - jäljennökset arviointilomakkeista - jäljennös tutkinnon suorittajan kirjallisesta itsearvioinnista - jäljennökset arvioinnissa mukana olleessa muusta osaamisen osoittamisen aineistosta, joka on oleellista arvioinnin kannalta - tiedon siitä, minkä tutkinnon perusteiden mukaan tutkintosuoritus on tehty Tutkinnon järjestäjä lähettää vastineet ja muun materiaalin myös oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi. Tutkinnon järjestäjä vastaa siitä, että vastineet toimitetaan tutkintotoimikunnan edellyttämässä aikataulussa.

5 Sivu 5 / 8 Tutkintotoimikunta perehtyy asiakirjoihin ja tekee saamiensa selvitysten ja oikaisuvaatimuksen pohjalta päätöksen. Kun tutkinnon suorittaja hakee oikaisua, tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan, jos päätös on ilmeisen virheellinen, velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Mikäli tutkintotoimikunta on velvoittanut toimittamaan uuden arvioinnin, tutkintotoimikunta tekee päätöksen sen pohjalta ja tämä päätös tulee voimaan. Kun oikaisuvaatimus on käsitelty ja päätös uudelleenarvioinnista tehty, tutkinnon järjestäjän tulee toimeenpanna toimikunnan päätös. Tässä vaiheessa oikaisupyyntöä ei enää voi perua. Tutkinnon suorittajaa ei voida velvoittaa osallistumaan uuteen arviointikeskusteluun. Mikäli tutkinnon järjestäjä ei ole noudattanut järjestämissopimusta, tutkinnon järjestäjä velvoitetaan toimittamaan uusi arviointi tutkinnon suorittajan sitä vaatiessa. Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe (menettelytapavirhe) ja se todetaan yksimielisesti, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman oikaisupyyntöä (itseoikaisu). Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätöksen ei voi hakea muutosta valittamalla. 16. HYLÄTTY TUTKINTOSUORITUS Hylätty tutkintosuoritus merkitään koontilistan viimeisen sivun taulukkoon omaan sarakkeeseensa. Hylätyn tutkintosuorituksen arviointilomakkeen kansisivusta ja arvioinnin yhteenvedosta lähetetään kopio toimikunnan sihteerille. Lisäksi materiaalista lähetetään puhtaaksikirjoitettu kappale. Lisäksi tulee lyhyesti kirjata sovitut jatkotoimenpiteet. Materiaali lähetetään yhtenä paperikappaleena sekä sähköisesti. Hylättyjen perustelut tulee laatia ammattitaitovaatimusten mukaisesti, riittävän konkreettisella tasolla. Toimikunta voi pyytää lisäselvityksiä arvioinnista, jos toimitettu selvitys ei ole riittävä. Mikäli potilas- tai työturvallisuus vaarantuu tutkintotilaisuudessa, on tutkintotilaisuus välittömästi keskeytettävä. Keskeytyksen syy ja ajankohta on syytä kirjata selkeästi pöytäkirjaan. Jos tutkintotilaisuutta ei ole keskeytetty esim. lääkevirheen tapahduttua, toimikunta pyytää asiasta selvityksen. Keskeyttämistapauksissa arviointipöytäkirjaan on ehdottomasti kirjattava kaikki jo osoitetun osaamisen arvioinnit. Tutkinnon järjestäjä huolehtii tutkinnon suorittajan kanssa jatkotoimenpiteiden toteutumisesta ja uudesta henkilökohtaistetusta tutkintotilaisuudesta. Tutkintotoimikunta suosittaa, että tutkintotilaisuus järjestetään samassa työpaikassa kuin edellinenkin tutkintotilaisuus. Jos henkilö suorittaa laaja-alaista sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa, tulee hänen kyetä osoittamaan osaamisensa kaikenlaisissa ympäristöissä eri-ikäisten ihmisten kanssa. Työpaikan vaihdokselle tulee olla riittävät perustelut. Toimikunta käsittelee perustelut kokouksessaan eikä uutta tutkintotilaisuutta uudessa työpaikassa saa aloitta ennen em. hyväksymistä. Hylätyksi esitettävien tutkinnon suorittajien dokumentteja voi lähettää tutkintotoimikunnalle myös kokousten välillä. Toimikunta pyrkii ennakkokäsittelemään asiakirjat ainakin siten, että tutkinnon suorittaja voi jatkaa tutkintonsa suorittamista. Ennakkokäsittelystä lähetetään erillinen viesti. Varsinainen päätös ja mahdollisesti tutkinnon järjestäjälle esitettävät selvityspyynnöt päätetään toimikunnan kokouksissa. 17. TODISTUKSET Opetushallituksen todistusmääräyksen 1/011/2013 mukaan kirjoitetaan KAIKKIIN 17/011/2010 sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintotodistuksiin ja todistuksiin tutkinnon osan tai osien suorittamisesta kakkossivun ensimmäiseen kappaleeseen: ( dnro 17/011/2010, muutos dnro 37/011/2011) 7/011/2001 tutkinnon perusteissa on seitsemän diaarinumeroa (muutosta). Näistä kirjoitetaan KAIKKIIN tutkintotodistuksiin ja todistuksiin tutkinnon osan tai osien suorittamisesta kakkossivulle ainoastaan yksi muutos: ( dnro 7/011/2001, muutos dnro 24/011/2006) Kaikki todistuksiin tutkinnon osan suorittamisesta tulee etusivulle teksti: Tutkintotodistus annetaan sen jälkeen, kun kaikki tutkintotodistuksen saamiseksi vaaditut osat on suoritettu hyväksytysti.

6 Sivu 6 / 8 Osaamisala merkitään todistuksen etusivun yläosaan vain siinä tapauksessa, että osaamisala on jo suoritettu. 7/011/2001 perusteilla suoritetun tutkinnon todistukseen ei koskaan tule osaamisalaa todistuksen etusivun yläosaan. Jos jo aiemmin sote-alan perustutkinnon suorittanut henkilö suorittaa esim. lisäkoulutuksena uuden osaamisalan, todistuksen lisätietoihin merkitään aiempi suoritettu tutkinto + tutkintotodistuksen antopäivä. Sama tieto tulee merkitä myös yhteenvetolistaan. Osaamisala merkitään tässä tapauksessa myös etusivun yläosaan. Sellaiset osaamisen tunnustamisesitykset, joissa tutkinnon osa on suoritettu sotepe:n tutkinnon suorittamisen aikana ja/tai siitä on tutkintotoimikunnan antama todistus, voi lähettää samaan kokoukseen tutkintotodistuksen kanssa. Näissä tapauksissa asiasta täytyy mainita saatteessa ja sähköpostissa, jolla kokousmateriaalia toimitetaan. Lisäksi yhteenvetolistassa pitää merkitä valinnaisen kohdalla "tunnustaminen samassa kokouksessa + pvm). Tunnustamisia ei käsitellä Optima-kokouksissa. Arvioinnin päättämisen jälkeen alkaa oikaisuvaatimusaika. Viimeisen tutkinnon osan arviointiesitys lähetetään tutkintotoimikunnalle mahdollisimman pian tutkintotilaisuuden ja arvioinnin jälkeen. Esitys tutkintotodistuksen antamisesta voidaan lähettää tutkintotoimikunnalle samaan kokoukseen, jos tutkinnon järjestäjällä on varma tieto siitä, että tutkinnon suorittaja ei tee oikaisuvaatimusta viimeisen tutkinnon osan arvioinnista. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkinnon järjestäjät esim. pyytävät tutkinnon suorittajilta kirjallisena pyynnön siitä, että tutkinnon järjestäjä tekee tutkintotoimikunnalle esityksen tutkintotodistuksen antamisesta esitetyillä arvosanoilla. Tällöin tutkintotodistukseen merkitään jo päätetyt arvioinnit ja samassa kokouksessa päätettävänä oleva viimeisen tutkinnon osan arviointi, josta tutkinnon suorittaja ei ole käynnistämässä oikaisumenettelyä. Näin toimitaan, jotta tutkintotodistuksen saanut ja sen perusteella Valviralta nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeutta hakeva henkilö saa tämän oikein perustein. Oikaisumenettelyissä on tullut esiin myös tilanteita, joissa tutkintotilaisuuden arviointi on jouduttu perustellusti muuttamaan hylätyksi, jolloin tutkintotodistus on jouduttu pyytämään takaisin ja Valvira on joutunut perumaan nimikesuojatun ammattinimikkeen käyttöoikeuden. Tässä yhteydessä tutkintotoimikunta muistuttaa, että arvioinnin tulee todella tapahtua tutkinnon perusteiden mukaisesti. 18. TODISTUKSEN PÄIVÄYS Todistuksiin merkitään se tutkintotoimikunnan kokouspäivämäärä, johon todistus esitetään annettavaksi. Tutkinnon järjestäjän esityksenä toimii tutkintosuoritusten ja todistusten yhteenvetolomake (ns. koontilista). 19. KORJATTAVAT TODISTUKSET Korjatun todistuksen mukana lähetetään virheellinen todistus tai siitä kopio sekä saatteeksi sähköpostiviesti, jossa korjauksesta on sovittu sihteerin tai puheenjohtajan kanssa etukäteen. Todistukset lähetetään sihteerille, todistuksia ei allekirjoiteta kokousten välissä, vaan samassa yhteydessä kuin muutkin todistukset. Mikäli todistus on virheellinen ja se pitää korjata, pitää tutkinnon suorittajan tiedot löytyä myös kyseisen kokouksen yhteenvetolistasta, joka toimii esityksenä todistuksen allekirjoittamiselle. 20. SAMANAIKAINEN KAHDEN TUTKINNON OSAN TUTKINTOSUORITUS JA ARVIOINTIKESKUSTELUT Tutkinnon järjestäjien on noudatettava tutkinnon perusteita ja järjestämissopimustaan tutkintotilaisuuksien toteutuksessa. Kahden tutkinnon osan samanaikainen tutkintosuoritus ei vastaa tätä periaatetta. Arviointi on vaativaa ja se on tehtävä huolella. Tutkinnon suorittajien arviointikeskustelujen lukumäärää/päivä ei rajoiteta, mutta järjestettäessä useampia arviointikeskusteluja samana päivänä, tulee sille olla perusteltu syy. Näissä tilanteissa on selvästi erotettava tutkintotilaisuudet toisistaan. Arvioijien tulee olla perehdytettyjä kunkin tutkinnon osan sisältöön, arvioinnin pitää tapahtua kolmikantaisesti ja järjestelyn tulee olla sovittuna arvioijien ja tutkinnon suorittajan kanssa. Tutkinnon muodostumissäännöstä pitää huolehtia; osaamisalan tutkintotilaisuutta ei voi aloittaa ennenkuin pakolliset tutkinnon osat on hyväksytysti suoritettu. Eri tutkinnon osien arvioijat eivät aina voi olla samoja henkilöitä.

7 Sivu 7 / KOKOUSMATERIAALIN LÄHETTÄMINEN Kokousmateriaalit lähetetään sihteerille sekä paperilla että sähköisesti Optimaan kokouskalenterissa merkittyyn päivämäärään mennessä. Kokouskalenteri löytyy toimikunnan sivulta (kts. kohta 20). Poikkeavista aikatauluista tulee sopia etukäteen. Jos materiaalia ei ole toimitettu kokonaisuudessaan pyydetyllä tavalla, asian käsittely siirtyy eteenpäin. Sähköisissä Optima-kokouksissa käsitellään pääsääntöisesti vain tutkintosuoritukset ja todistukset (sis. hylättyjen perustelut). Paperipostia ei saa lähettää kirjattuna lähetyksenä. Mikäli paperimäärä on suuri, tulee posti lähettää useammassa kuoressa. 22. POSTITUKSET 1. Järjestämissopimukset ja suunnitelmat lähetetään sihteerille kahtena paperikappaleena + sähköisesti. 2. Todistukset ja yhteenvetolistat lähetetään sihteerille, yhteenvetolistat viedään Optimaan. Jos kokouksessa haetaan todistuksia tai todistuksia tutkinnon osan suorittamisesta, pitää mukana olla erillinen nimilista tutkinnon saajista. Nimilistaa ei tarvitse lähettää sähköisesti. 3. Osaamisen tunnustamiset: lähetetään sihteerille yhtenä paperikappaleena ja sähköisesti. Esityksiä pyydetään keräämään yhteen tiedostoon ainakin koontisivun verran (10 kpl). 4. Hylätyt tutkintosuoritukset: kansilehti, pöytäkirjat ja jatkosuunnitelma lähetetään sihteerille yhtenä paperikappaleena + sähköisesti Optimaan. Lisäksi puhtaaksikirjoitetut versiot lähetetään molemmilla tavoilla. 5. Oikaisupyynnön vastineet + muu materiaali: lähetetään sihteerille yhtenä paperikappaleena + sähköisesti Optimaan. Sihteerille tuleva paperiposti lähetetään osoitteeseen: Anu Lindholm, Helykoti, Kivensilmänkuja 7, Helsinki. OPH:n kanssa käydyn keskustelun jälkeen toimikunta on päättänyt, että todistuspostia ei tarvitse enää lähettää toimikunnalle pikakirjeenä. Kaikista kadonneista ja tuhoutuneista/vahingoittuneista kirjeistä tehdään reklamaatio Itellalle. Tutkinnon järjestäjiä pyydetään lähettämään kopio reklamaatiosta toimikunnan sihteerille (tämä koskee myös niitä todistuksia, jotka tuhoutuvat/katoavat matkalla tutkinnon järjestäjältä tutkinnon suorittajalle). Sihteeri kerää kaikki reklamaatiot ja tiedot toimitetaan OPH:lle mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. 23. OPTIMA Tutkinnon järjestäjille on annettu tunnukset Optimaan. Kaikki sähköinen materiaali tulee viedä suoraan sinne, sähköpostin liitteenä materiaalia ei enää lähetetä. Kokouspäätökset tulevat pääsääntöisesti vain Optimaan viikon sisällä kokouksesta. Hylättyjen aineistot toimitetaan aina seuraavan mahdollisen kokouksen kansioon, josta sihteeri ne hakee ennakkokäsittelyä varten. Kokouskansioissa on valmiina nimetyt palautuslaatikot. Materiaalit palautetaan niille tarkoitettuihin kansioihin: - yhteenvedot: ns. koontilistat, erikseen 2001 ja 2010 perusteiden listat - tunnustamiset: tunnustamisesitykset koonteineen + mahdolliset liitetiedostot. Optima-kokouksessa näitä ei käsitellä, joten siellä ei ole myöskään palautuslaatikkoa. - hylätyt: kansilehti, pöytäkirja ja jatkotoimenpiteet, myös puhtaaksikirjoitettuina, pyydetyt lisäselvitykset yms. - sopimusasiat: kaikki järjestämissopimuksiin liittyvät asiat; sopimukset, järjestämissuunnitelmat, arvioijaluettelot, yhteyshenkilö-liite. Uusia järjestämissopimuksia käsitellään ainoastaan erikseen ilmoitetuissa kokouksissa. Optima-kokouksiin voi lähettää ainoastaan yhteyshenkilöt-muutokset. - oikaisut: oikaisupyyntöön liittyvät materiaalit. Optima-kokouksessa näitä ei käsitellä, joten siellä ei ole myöskään palautuslaatikkoa. - obduktio: kaikki obduktiopreparaattorin ammattitutkintoon liittyvät asiat. - muut: tänne voi tuoda esim. kokouskäsittelyyn tarkoitetut kysymykset tms., joille ei ole muuta kansiota.

8 Sivu 8 / TUTKINTOTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMINEN ULKOMAILLA Näyttötutkintoja voidaan järjestää ulkomailla edellyttäen, että 1. Tutkintotilaisuuden järjestämisessä noudatetaan ammatillista aikuiskoulutusta ohjaavia säädöksiä ja näyttötutkinnon perusteita. 2. Asiasta on sovittu tutkintotoimikunnan näyttötutkinnon järjestäjän kanssa tekemässä näyttötutkintojen järjestämissopimuksen liitteenä olevassa näyttötutkinnon järjestämissuunnitelmassa (erityisesti kohta 13a). Ulkomailla työskentely on alalle tai ammatille tyypillistä. 3. Tutkinnon suorittamisesta ulkomailla on sovittu kyseisen tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamista koskevassa asiakirjassa. Tutkintotoimikuntnalle toimitetaan ko.asiakirja ja henkilökohtainen tutkintosuunnitelma nähtäväksi ennen tutkintotilaisuuksien aloittamista. 4. Tutkinnon suorittaja on joko Suomen kansalainen tai suomalaisen koulutuksen järjestäjän näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelija tai, jos hän ei ole Suomen kansalainen ja suorittaa tutkintoa tai sen osaa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta, hänellä on asuinpaikka Suomessa tai muu sellainen riippuvuus Suomeen, jonka perusteella hänen voidaan katsoa kuuluvan työvoimaan Suomessa. Sama koskee ulkomailta Suomeen pelkästään näyttötutkintoa suorittamaan tulevia henkilöitä. 5. Näyttötutkintoon valmistava koulutus voidaan järjestää vieraalla kielellä, jos siitä on sovittu opetusja kulttuuriministeriön myöntämässä koulutuksen järjestämisluvassa. Näyttötutkinto voidaan järjestää tässä tutkinnossa ja sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan kanssa vain suomen kielellä. 6. Näyttötutkinnon suorittamista tulkin avulla ei sallita. 7. Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivia henkilöitä koskevat vaatimukset ovat samat riippumatta siitä, järjestetäänkö näyttötutkintotilaisuus Suomessa vai ulkomailla. Arvioijien valinta, hyväksyminen ja perehdyttäminen toteutetaan näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa sovitulla tavalla. 8. Opiskelijaa ja tutkinnon suorittajaa koskevat oikeusturvakysymykset ratkaistaan samalla tavoin riippumatta siitä, järjestetäänkö koulutus tai näyttötutkintotilaisuus Suomessa vai ulkomailla. 9. Ulkomailla järjestettävien näyttötutkintojen kustannusten rahoitus määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin kotimaassa suoritetuissa näyttötutkinnoissa.

2. 17/011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN

2. 17/011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8312 25.4.2014 päivitykset merkitty punaisella Usein kysyttyä 1. TUTKINNON PERUSTEET LÄHTÖKOHTANA Voimassa olevat tutkinnon perusteet ovat Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

2. 17/011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN

2. 17/011/2010 PERUSTEIDEN VOIMAANTULON MERKITYS JO ALOITETTUIHIN TUTKINTOSUORITUKSIIN Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8312 20.9.2013 Usein kysyttyä 1. TUTKINNON PERUSTEET LÄHTÖKOHTANA Voimassa olevat tutkinnon perusteet ovat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8312 28.4.2011 LISTAA TÄYDENNETÄÄN KEVÄÄN AIKANA Usein kysyttyä 1. MISTÄ ALKAA OIKAISUVAATIMUKSEN AIKA? Oikaisuvaatimuksen hakuaika alkaa siitä, kun tutkinnon

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 2/2015 1 (5) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat

AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat 8476 TIEDOTE 1/2015 1 (6) AMMATTIOPPILAITOKSET Metsäalan Näyttötutkinnoista vastaavat Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala Näyttötutkinnot 1.8.2015 alkaen Uudet metsäalan perustutkinnon perusteet

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikunnat

Metsäalan tutkintotoimikunnat Metsäalan tutkintotoimikunnat 8.2.2012 Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt näyttötutkintojen järjestämisessä Metsäalan tutkintotoimikunnilla on käytössä yhteiset lomakepohjat, jotka ovat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 14.1.2011 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 14.1.2011 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 14.1.2011 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312 Kokous Tutkintotoimikunnan kokous Aika: 14.1.2011 klo 9.00 14.50 Paikka: Hesote, Mäkitorpanpolku 4,

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä

Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä Metsäalan näyttötutkintoseminaari 16. - 17.9.2008 Pieksämäellä Päivitetty 22.8.2011 Muistio Metsäalan tutkintotoimikuntien yhteiset käytännöt ammattitutkintojen järjestämisessä 1. Arviointi Tutkintotoimikunnille

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ

HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ HIEROJAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ 23.10.2014 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen Muutoksia aikaisempiin käytänteisiin Arviointiesitykset ja dokumentit: Hyväksytyistä tutkintosuorituksista

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 30.11.2010 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 30.11.2010 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 30.11.2010 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312 Tutkintotoimikunnan kokous Aika: 30.11.2010 klo 9.15 16.00 Paikka: JHL, Sörnäisten rantatie 23 Paikalla:

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla

Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen 1/5 Tutkintosuoritusten hyväksyttäminen tutkintotoimikunnalla Käytettävät lomakkeet Käytä Tekniikan erikoisammattitutkinnon tutkintotoimikunnan lomakkeita. Lomakkeet

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen

Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Ajankohtaista tutkintotoimikunta-asiaa ja näyttötutkintojen järjestämissopimusten uusiminen Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Näyttötutkintojen järjestämissopimukset (1) Näyttötutkinto-opas

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tutkintotoimikunta

Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tutkintotoimikunta Sivu 1 / 5 TIEDOTE Sosiaali ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja tutkintotoimikunta 5.11.2008 Arvoisat tutkinnon järjestäjät Tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyön ja toimintakäytäntöjen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta PÖYTÄKIRJA 8.8.2011 no. 8312

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta PÖYTÄKIRJA 8.8.2011 no. 8312 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta PÖYTÄKIRJA 8.8.2011 no. 8312 Tutkintotoimikunnan kokous Aika: Ma 8.8.2011 klo 9.15 14.00 Paikka: Tehy, Asemamiehenkatu 4 Paikalla: Karhu Tytti, saapui klo 10.00

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN

NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE ALKAEN NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄN PEREHDYTYS TUTKINNON JÄRJESTÄJILLE 1.8.2016 ALKAEN Erityisasiantuntija Pasi Ruohtula Sisältö 1) Näyttötutkintosihteeristö 2) Arvioijat 3) Tutkintotilaisuudet 4) Suoritusrekisteri

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Työnantajien edustajat: Camilla Herlin ja Kristiina Holopainen (Kunnallinen työmarkkinalaitos) Työntekijöiden edustajat: Päivi Bragge (Jyty ry) ja Marjut

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Näyttötutkinnon järjestämissopimuksen hakeminen Päivi Kuivalainen Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto Tutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille

Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Näkövammaistaitojen ohjaajan ja/tai Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkintoa järjestäville oppilaitoksille Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon näyttötutkinnon perusteet ovat astuneet voimaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan testamentti

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan testamentti Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan testamentti - menettelytapoja tutkintotoimikuntien kauden loppuvaiheessa - joitakin näkökulmia menneeseen ja tulevaan(kin) Juha Mäkitalo, puheenjohtaja Tutkintotoimikunnat

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI

Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov Oulun TOPPI Arvioija arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon perusteiden mukaisesti käyttäen monipuolisia

Lisätiedot

Ohjeita tutkinnon järjestäjille

Ohjeita tutkinnon järjestäjille Päivitetty 26.4.2017 Sivu 1 / 6 Vammaistyön tutkintotoimikunta Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto Puhevammaisten

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014

Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinnon koulutuskokeilujen yhteistyöpäivä 29.9.2014 Välinehuoltoalan perustutkinto järjestämissopimus ja järjestämissuunnitelma Tuula Karhumäki Välinehuollon tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnon järjestäjälle

Ohjeet tutkinnon järjestäjälle Painoviestinnän tutkintotoimikunta OHJE 1(6) Ohjeet tutkinnon järjestäjälle Painoviestinnän tutkintotoimikunta nro on hyväksynyt edellisen tutkintotoimikunnan (8286) ohjeet tutkinnon järjestäjille kokouksessaan

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ

TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ TUTKINTOTOIMIKUNNAN YHTEISTYÖPÄIVÄ Erityisasiantuntija Pasi Ruohtula Sisältö 1) Näyttötutkintosihteeristö 2) Arvioijat 3) Suoritusrekisteri, tunnustaminen ja liittäminen sekä tutkintosuoritusten tilastointi

Lisätiedot

VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ

VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ VANHUSTYÖN TUTKINTOTOIMIKUNNAN KEHITTÄMISPÄIVÄ 2 3. 5. 2 0 1 4 1 5.6.2014 TOIMIKUNNAN KOKOONPANO Toimintakausi 3 vuotta, 1.8.2013 31.7.2016 Raili Jokiranta, JHL Riitta Kauppila, KT, varapuh.joht Katja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyö

Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyö Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyö Soila Nordström 7.2.2013 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta Mitä ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja.

Työpaikkaohjaaja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa. Mitä tarkoittavat.. Erilaisia tutkintoja. Tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi tutkintotilaisuudessa Työpaikkaohjaajakoulutus 3ov OULUN TOPPI 2015 Paula Helakari ja Anu Holappa Työpaikkaohjaaja arvioi tutkinnon suorittajan osaamista tutkinnon

Lisätiedot

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6.

Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen. 9.6. Karjatalouden tutkintotoimikunnan infopäivä liittyen seminologin ammattitutkinnon tutkinnon perusteiden uudistamiseen 9.6.2011 Jyväskylä Seminologin at uusittavien tutkinnon perusteiden tilanne Tutkinnon

Lisätiedot

Seminaari tietojenkäsittelyn näyttötutkintojen järjestäjille

Seminaari tietojenkäsittelyn näyttötutkintojen järjestäjille Seminaari tietojenkäsittelyn näyttötutkintojen järjestäjille Toimikunnan käytännöistä *asiakirjat, *arkistointi, *tiedottaminen Sihteeri Oili Niittynen TUTKINTOTOIMIKUNNAT 1 8051 Tietojenkäsittelyn tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

Ennakkokysymyksiä ja aiheita - vastauksia

Ennakkokysymyksiä ja aiheita - vastauksia Ennakkokysymyksiä ja aiheita - vastauksia Aira Rajamäki Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 24.11.2017 1.1.2018 1 tapa suorittaa tutkinto: näyttö 1 tapa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Jukka Koivisto puheenjohtaja, liiketalouden tutkintotoimikunta 30.1.2014 Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät Liiketalouden tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015

HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 HIEROJAN TUTKINTOJEN KEHITTÄMISPÄIVÄ AJANKOHTAISTA HIEROJAN TUTKINNOISSA 5.11.2015 Hierojan tutkintotoimikunta, Kaisa Räisänen HIEROJAN TUTKINTOJEN TILANNEKATSAUS HIEROJAN AMMATTITUTKINTO Tutkinnonjärjestäjiä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Ryhmä: AK15VA1. Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ryhmä: AK15VA1 Palvelu ja viestintä Minna Väisänen Opettaja, tutkintovastaava https://avilta.wordpress.com/ Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ammatillinen

Lisätiedot

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNNAT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta Elokuu 2012 Ohje näyttötutkintojen järjestämissopimuksen laadintaan

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Tutkinnon osan suorittaminen

Tutkinnon osan suorittaminen Osoitettu osaaminen, osa (,, ) Suoritettu osa, joka luotettavasti dokumentoitu: - Tutkintotodistus (tai todistus osasta) - Ammatillisen peruskoulutuksen päättö- ja näyttötodistus yhdessä - Ammatillisen

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle Yrittäjän ammattitutkinto Ohje tutkinnon järjestäjälle Dnro 53/011/2012 SISÄLLYSLUETTELO A.... 2 1. Yleisesittely... 2 1.1 Aineiston käyttö... 2 1.2 Tutkinnon järjestämisen prosessikuvaus... 3 1.3 Tutkintoon

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen ja ammattitaidon arviointi. Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 11.-12.4. 2013 Soili Nevala

Osaamisen ja ammattitaidon arviointi. Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 11.-12.4. 2013 Soili Nevala Osaamisen ja ammattitaidon arviointi Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 11.-12.4. 2013 Soili Nevala Sosiaali- ja terveysala opettajien kelpoisuusvaatimukset Sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 13.12.2010 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312 Tutkintotoimikunnan kokous Aika: 13.12.2010 klo 9.10 15.00, Kontulan Helykoti, Porttikuja 8 Paikalla:

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan tutkintotoimikunnan. Valtakunnallinen neuvottelupäivä Helsinki

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan tutkintotoimikunnan. Valtakunnallinen neuvottelupäivä Helsinki Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan tutkintotoimikunnan Valtakunnallinen neuvottelupäivä Helsinki 23.10.2008 Birgit Viikari SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJAN TUTKINTOTOIMIKUNTA

Lisätiedot

Kertausta tutkintovastaavan työhön

Kertausta tutkintovastaavan työhön Kertausta tutkintovastaavan työhön Kehittämispäivä 23.10.2014 Tuija Mäkelä sihteeri Hierojan tutkintotoimikunta OPH:n AMS määräys tutkintotoimikunnille 1.4.2014 Tutkinnonjärjestäjiltä vaadittavat dokumentit

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnon järjestäjälle

Ohjeet tutkinnon järjestäjälle Painoviestinnän tutkintotoimikunta OHJE 1(5) Ohjeet tutkinnon järjestäjälle Painoviestinnän tutkintotoimikunta nro on hyväksynyt ohjeet tutkinnon järjestäjille kokouksessaan 23.9.2011. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville

Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville Toimintaohjeita näyttöjen järjestämissuunnitelman laadinnasta näyttötutkinnon järjestämissopimusta hakeville Puhdistuspalvelualan esimiestyön 4.10.2004 2 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 3 2. Lainsäädäntö

Lisätiedot

Todistukset ja kansainväliset liitteet

Todistukset ja kansainväliset liitteet Todistukset ja kansainväliset liitteet Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Opetushallituksen todistusmääräys 56/011/2009, muut 1/011/2013 Tutkintotodistukset ammatillisen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011)

Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunnan pysyväisohjeet näyttötutkinnon järjestäjille (päivitetty 12/2011) Järjestämissuunnitelma Yksinkertaisinta on laatia järjestämissuunnitelma OPH:n näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

LIIKENNEOPETUKSEN PÖYTÄKIRJA [02/2011] 1 (5) TUTKINTOTOIMIKUNTA (8258)

LIIKENNEOPETUKSEN PÖYTÄKIRJA [02/2011] 1 (5) TUTKINTOTOIMIKUNTA (8258) LIIKENNEOPETUKSEN PÖYTÄKIRJA [02/2011] 1 (5) TUTKINTOTOIMIKUNTA (8258) Tutkintotoimikunnan lähikokous Aika 10.2.2011 kello 09:00 12:05 Paikka AKT John Stenberginranta 6 (Merisali), Helsinki Läsnä Ahlgren

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1 / 5 Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1. Yleistä 1.1. Tutkintotoimikuntien työnjako Ympäristöhuollon tutkintotoimikunta

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 7.2.2011 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 7.2.2011 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 7.2.2011 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312 Tutkintotoimikunnan kokous Aika: 7.2.2011 klo 9.00 16.00, SuPer, Ratamestarinkatu 12 Jakelu: Hentunen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä

Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1 / 5 Ympäristöhuollon ja vesihuoltoalan tutkintotoimikuntien ohjeet ympäristöalan erikoisammattitutkinnon järjestämisestä 1. Yleistä 1.1. Tutkintotoimikuntien työnjako Ympäristöhuollon tutkintotoimikunta

Lisätiedot

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus

Ajankohtaista näyttötutkinnoista. Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Ajankohtaista näyttötutkinnoista Markku Kokkonen Koulutus- ja tutkintotoimikunnat Opetushallitus Lainsäädäntö ja tutkinnon perusteet Asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (812/1998, 5) Opetushallituksen

Lisätiedot

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta

Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunta Ajankohtaispäivä 12.2.2014 TERVETULOA! Ohjelma 10.00 10.30 Yhteistyöpäivän avaus 10.30 12.00 Tutkintotoimikunta esittäytyy Tutkintotoimikunnan varapuheenjohtajan

Lisätiedot

Osaamisen tunnustaminen

Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustaminen Koulunkäynnin tukitehtävien tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 12.2.2014 Markku Karkama Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja osaamisen tunnustamispäätösten toimitus tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen suoritusrekisteriin

Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja osaamisen tunnustamispäätösten toimitus tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen suoritusrekisteriin Näyttötutkintojen arviointipäätösten ja osaamisen tunnustamispäätösten toimitus tutkintotoimikunnille näyttötutkintojen suoritusrekisteriin 28.2.2017 Opetushallitus Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB

Arviointi näyttötutkinnossa. Päivitetty 18.6.2015 UB Arviointi näyttötutkinnossa Päivitetty 18.6.2015 UB ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Laki ammatillisesta koulutuksesta (1990/630) 25 (viittaus laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta) l 631/1998 ja

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot