Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA 4.3.2011 lähihoitajan tutkintotoimikunta no. 8312"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, PÖYTÄKIRJA lähihoitajan tutkintotoimikunta no Tutkintotoimikunnan kokous Aika: klo Paikka: Tehy, Asemamiehenkatu 4, 5. krs Paikalla: Poissa: Karhu Tytti Karkkulainen Marjatta Kupiainen Marketta, poistui klo Laitila Rauno Nevala Soili Nordström Soila Särkioja Tarja Lindholm Anu, ulkopuolinen sihteeri Hentunen Helena 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 3. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjatta Karkkulainen ja Rauno Laitila. 4. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN Lisättiin asiakohdaksi 7.7. Pirkanmaan aikuisopisto Lisättiin asiakohdaksi todistus Lisättiin asiakohdaksi toimikunnan resurssit Lisättiin asiakohdaksi tutkinnon järjestäjän kysymykset Lisättiin asiakohdaksi Terveiset Pohjois-Karjalan aikuisopistosta Lisättiin asiakohdaksi verkkolinkki 5. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAMINEN Optima-kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja hyväksyminen. Varsinaisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti tarvittaessa. Päätös: Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja. 6. JÄRJESTÄMISSOPIMUKSET 6.1. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Etelä-Karjalan aikuisopisto on lähettänyt järjestämissopimuksen liitteineen lähihoitajan perustutkinnon järjestämiseksi tutkinnon osiin: Kaikille valinnaiset tutkinnon osat: Kehitysvamma-alan ammattitutkinto: Arkielämän taitojen edistäminen ja oppimisen tukeminen. Päätös: Allekirjoitettiin sopimus Vaasan aikuiskoulutuskeskus Tutkinnon järjestäjä on lähettänyt järjestämissopimuksen liitteineen lähihoitajan perustutkinnon järjestämiseksi tutkinnon osiin:

2 Päätös: Hylätty Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos Tutkinnon järjestäjä on lähettänyt järjestämissopimuksen liitteineen lähihoitajan perustutkinnon järjestämiseksi tutkinnon osiin: Päätös: Hyväksytty ehdollisena Helsingin kaupunki / Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos HESOTE Marjatta Karkkulainen ja Marketta Kupiainen jääväävät itsensä asian käsittelystä. Tutkinnon järjestäjä on lähettänyt järjestämissopimuksen liitteineen lähihoitajan perustutkinnon järjestämiseksi tutkinnon osiin: Asiakaspalvelu ja tietohallinta Ensihoito (sis. ensihoitopalvelussa toimiminen, päivystyspolikliininen hoitotyö ja perioperatiivinen hoitotyö) Suun terveydenhoito Päätös: Hyväksytty. Toimikunta esittää OPH:lle, että uusiin sopimuspohjiin lisätään kohdat diaarinumerolle, jatkosopimukselle sekä tutkinnon osan/osien lisäykselle. 7. TÄYDENNETYT JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAT: 7.1. Koulutuskeskus Salpaus on lähettänyt päivitetyn arvioijaluettelon. Luetteloon on lisätty Tellervo Posio, Asta Koskinen on lisätty listalle ja Pekka Salovaaralle on lisätty vammaistyön arviointi. Päätös: Hyväksytty.

3 7.2. Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä / Edupoli Marketta Kupiainen jääväsi itsensä asian käsittelystä. 3 Asiakaspalvelu ja tietohallinta Päätös: Hyväksyttiin täydennykset. Arvioijatieto täydennettävä ja NTM päivityksiin kiinnitettävä erityistä huomiota Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä / Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (EKAMI) Valinnaiset: Ensihoito Päätös: Hyväksytty Tampereen ammattiopisto Asiakaspalvelu ja tietohallinta Ensihoito Suu- ja hammashoito Päivystyspolikliininen hoitotyö Päihdetyön at: Päihdetyön ammatillinen toiminta Päätös: Täydennykset hyväksytty Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Pohjois-Karjalan aikuisopisto

4 4 Asiakaspalvelu ja tietohallinta Ensihoito Perioperatiivinen hoitotyö Päivystyspolikliininen hoitotyö Päätös: Allekirjoitetaan sopimus, kun sopimus ja suunnitelma on yhdenmukaistettu maksujen osalta Turun aikuiskoulutuskeskus Päätös: Täydennys hyväksytty Pirkanmaan aikuisopisto on ilmoittanut tutkintovastaavamuutoksista ja lähettänyt päivitetyn arvioijaluettelon. Päätös: Hyväksyttiin. 8. JATKOSOPIMUKSET: 8.1. Pohjois-Karjalan aikuisopisto on lähettänyt jatkosopimuksen allekirjoitettavaksi. Tämä sopimus koskee tutkintoja, jotka järjestetään Opetushallituksen määräyksen 7/011/2001 mukaisesti. Päätös: Allekirjoitettiin sopimus. 9. OIKAISUPYYNNÖT 9.1. Oikaisupyyntö 1 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan T1 tutkinnon osassa. Huom! Tutkinnon järjestäjä on ilmoittanut, että arvioijia on lomalla ja asiaa saadaan eteenpäin vasta jälkeen. Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen Oikaisupyyntö 2 Marketta Kupiainen jääväsi itsensä asian käsittelystä. Soili Nevala toimi toisena pöytäkirjan tarkastajana.

5 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan T1 tutkinnon osassa. 5 Toimikunta ei puutu valmistavaan koulutukseen eikä työssäoppimisjaksoon. Mikä on oppimistehtävä? Arviointilomakkeita ei täytetty asianmukaisesti. Tutkinnon järjestäjää pyydetään huomioimaan, että tutkintotilaisuutta ei saa aloittaa ennen kuin kolmikanta on hyväksynyt suunnitelman. Päätös: Toimikunta suosittaa uutta tutkintotilaisuutta, mikäli tutkinnon suorittaja niin haluaa. Sitä ennen kolmikannan tulee hyväksyä tutkintotilaisuuden suunnitelma. Tutkinnon järjestäjä varmistaa, että tutkinnon suorittajalla on edellytykset suoriutua tutkintotilaisuudesta. Toimikunnalle tulee ilmoittaa järjestetäänkö uusi tutkintotilaisuus. Tässä tapauksessa tulee toimikunnalle toimittaa uuden arviointikeskustelun materiaali Oikaisupyyntö 3 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan T1 tutkinnon osassa Asiakaspalvelu ja tietohallinto. Osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuudessa, eikä enää tutkintotilaisuuden aikana voida vedota aiempaan osaamiseen. Valmistava koulutus ei liity tutkintotilaisuuden arviointiin. Päätös: Saatujen selvitysten perusteella tutkintotoimikunta katsoo, ettei ole syytä järjestää uutta arviointikeskustelua ja kolmikannan arviointiesityksen pohjalta tehty arvosanapäätös T1 jää voimaan Oikaisupyyntö 4 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan T1 tutkinnon osassa. Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen Oikaisupyyntö 5 Tutkinnonsuorittaja pyytää päivätyllä kirjeellä oikaisua arvosanaan T1 tutkinnon osassa. Päätös: Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 10. OSOITETUN OSAAMISEN TUNNUSTAMISET Edupoli on lähettänyt tutkinnonsuorittajan esityksen siitä, että hänen ei tarvitsisi suorittaa kaikille valinnaista tutkinnon osaa aiempien opintojen perusteella. Päätös: Tutkinnon järjestäjä vastaa 2010 perusteiden mukaisista valinnaisten tutkinnon osien sisältymisestä tutkinnon suorittajan valmistavaan koulutukseen ja näyttötutkintoon. Mikäli haetaan osaamisen tunnustamista, se tulee tehdä kolmikannan esityksenä toimikunnan ohjeiden mukaan. Näyttötutkintoon ei voi ottaa suoraan osia amk-tutkinnosta, vaan niiden kohdalla soveltuvuus tulee tarkistaa ja varmistaa ammattitaitovaatimusten mukaan. 11. TUTKINTOSUORITUKSET JA ARVOSANAT Tutkintosuorituksia ja arvosanoja esitetään hyväksyttäväksi yhteensä 699 kpl (LIITE 1). Rauno Laitila jääväsi itsensä Oulun seudun ammattiopiston asiassa. Marjatta Karkkulainen jääväsi itsensä Hesoten asiassa. Soili Nevala toimi pöytäkirjan tarkastajana. Päätös: Hyväksyttiin tutkintosuoritukset ja päätettiin arvosanat tutkintotoimikunnalle toimitettujen esitysten mukaan.

6 11.2. Tutkintosuorituksia esitetään hylättäväksi yhteensä 1 kpl (LIITE 1). (valmistelija Marjatta) Perustelut hylätyksi esitetyille tutkintosuorituksille : 1 kpl Naantalin ammattiopisto tutkinnon osaan. Päätös: Tutkinnon järjestäjän tulee varmistua siitä, että tutkinnon suorittajalla on valmiudet ja edellytykset selviytyä tutkintotilaisuudesta. Onko tehty kielitaidon testaus? TUTKINTOTODISTUKSET Tutkintotodistuksia esitetään annettavaksi yhteensä 94 kpl (LIITE 2). Rauno Laitila jääväsi itsensä Oulun seudun ammattiopiston asiassa. Soili Nevala toimi toisena pöytäkirjan tarkastajana. Päätös: Päätettiin antaa tutkintotodistukset tutkintotoimikunnalle toimitettujen esitysten mukaan Todistuksia tutkinnon osan / osien suorittamisesta esitetään annettavaksi yhteensä 47 kpl (LIITE 2). Rauno Laitila jääväsi itsensä Oulun seudun ammattiopiston asiassa. Soili Nevala toimi toisena pöytäkirjan tarkastajana. Päätös: Päätettiin antaa tutkinnon osien todistukset tutkintotoimikunnalle toimitettujen esitysten mukaan. 13. OBDUKTIOPREPARAATTORIN AMMATTITUTKINTO Oulun seudun ammattiopisto Esittää päätettäväksi arvosanat "Hyväksytty" sekä tutkintotodistuksen allekirjoitettavaksi. (LIITE 3) Rauno Laitila jääväsi itsensä asian käsittelystä. Soili Nevala toimi toisena pöytäkirjan tarkastajana. Päätös: Päätettiin arvosanoiksi "Hyväksytty" esitysten mukaan ja annetaan todistus esityksen mukaan. Ruokatauko MUUT ASIAT Usein kysyttyä-listan päivitys Päätös: Sihteeri jakaa listan osiin valmistelijoille Kehittämispäivä Päätös: Tilannekatsaus päivän ohjelmasta Saapunut lausuntopyyntö Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt toimikunnalle lausuntopyynnön TUTKEloppuraportista. html Lausuntopyynnön vastine on toimitettava viimeistään Päätös: Soili Nevala tekee esityksen, johon jäsenet antavat omat kommentit. Marketta Kupiainen poistui klo

7 14.4. Toimintakertomus 2010 ja toimintasuunnitelma 2011 Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus 2009 ja toimintasuunnitelma Tutkinnon järjestäjien kysymykset 1. Miksi nuorten koulutuksesta siirtyvä asetetaan eriarvoiseen asemaan? Hänet on jo kerran arvioitu ja hänellä pitää siitä olla dokumentoitu hyväksymismerkintä. 2. Miten kolmikanta kykenee luotettavaan arviointiin pelkän itsearvioinnin pohjalta? 3. Miten kolmikanta voi muodostaa esityksen arvosanasta? 4. Onko tässä nyt sekoitettu keskenään osaamisen tunnustaminen ja arviointi? 5. Miten menetellään esim. luki-vaikeudesta kärsivän tutkinnonsuorittajan kohdalla, jolla kirjallinen itsearviointi on hankalaa? 6. Voiko luotettavasti arvioida ammatillista osaamista kirjallisen aineiston perusteella ja antaa siitä arvosana kun tiedämme miten eritasoisesti tutkinnonsuorittajat osaavat kuvailla osaamistaan? 7. Miten me tutkinnonjärjestäjinä voimme velvoittaa työtekijä- ja työnantajaedustajia osallistumaan osaamisen tunnustamisesitysten tekoon näillä ehdoilla? Kokouspuheenvuorojen perusteella ei halukkaita löytynyt ja he pyysivät pikaisesti tarkennuksia - ja itse asiassa palaamista tiedotteen mukaiseen käytäntöön asiassa. Päätös: Toimikunta keskusteli vilkkaasti kysymyksistä. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintotodistus muodostuu päättö- ja näyttötodistuksesta. Ammattiosaamisen näytöissä on osoitettu osa ammattitaidosta ja päättötodistus kertoo opintomenestyksestä. Ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneen aiemmin osoitettu osaaminen on mahdollista siirtää näyttötutkintojärjestelmään osaamisen tunnustamisen prosessin kautta. Näyttötutkintojärjestelmässä arvosanaesityksen tekee aina kolmikantainen arvioijaryhmä ja tutkintotoimikunta päättää arvosanasta. Aiemmin hankitun osaamisen perusteella voidaan myös ohjata suoraan tutkintotilaisuuteen Kolmikannan arviointi ei perustu pelkästään itsearviointiin. Tutkinnonjärjestäjien tulee perehtyä omiin järjestämissuunnitelmiinsa sekä toimintaa ohjaaviin säädöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin, myös tutkinnon suorittajien erityistarpeisiin liittyviin säädöksiin. Asiaan palataan yhteistyöpäivässä OPH:n tiedote Tiedote lähetetty suoraan kaikille jäsenille Päätös: Tiedoksi Toimikunnan resurssit Toimikunnan talousarvio vuodelle 2011 on euroa. Päätös: Toimikunta esittää oph:lle toimikunnan täydentämistä yhdellä jäsenellä valmisteltavien työmäärien vuoksi Tutkinnon järjestäjän kysymykset Päätös: Koulunkäyntiavustajan ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset eivät ole yksi yhteen. Henkilökohtaistaminen: onko tutkinto soveltuva tutkinnon suorittajalle? Minkä perusteiden mukaan edelliset näytöt on suoritettu? Jos kyse on 1999: kaikki tutkinnon osat on suoritettava uudestaan, 2001 perusteiden mukaan kuntoutumisen tukeminen on suoritettava uudestaan. Edustajat varaavat aikaa keskustella Terveiset Pohjois-Karjalan aikuisopistosta Tutkinnon järjestäjä toivoo toimikuntien yhtenäistävän käytäntöjään ja lomakkeitaan. Lisäksi tutkinnon järjestäjä kutsui toimikunnan pitämään kokousta heidän vieraanaan. Päätös: Toimikunta kiittää kutsusta ja palaa tarvittaessa asiaan myöhemmin Verkkolinkki Päätös: Jatketaan keskustelua tutkinnon järjestäjien kanssa.

8 15. SEURAAVA KOKOUS 8 to optima ma , JHL ma , Edupoli, Helsinki, Herttoniemi. Pyydetään paikalle 2-3 tutkinnonsuorittajaa sekä pyydetään Edupolin edustajia varaamaan aikaa keskusteluun toimikunnan kanssa. ma optima ma , Jyväskylä pe optima pe , Super, aamupäivä yhdessä ruotsinkielisen toimikunnan kanssa ma optima ma Tehy ti optima pe WinNova (Pori, Rauma tai Laitila) to optima ma ma optima pe ti optima pe ma optima ti yhteistyöpäivä Helsingissä 16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen Soila Nordström puheenjohtaja Anu Lindholm ulkopuolinen sihteeri Olemme valittuina pöytäkirjan tarkastajina tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun ja siinä tehtyjen päätösten kanssa. Marjatta Karkkulainen pöytäkirjan tarkastaja Rauno Laitila pöytäkirjan tarkastaja Soili Nevala pöytäkirjan tarkastaja

Vanhustyön tutkintotoimikunta 8336 PÖYTÄKIRJA 3.11.2010 1(7) Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Vanhustyön tutkintotoimikunta 8336 PÖYTÄKIRJA 3.11.2010 1(7) Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vanhustyön tutkintotoimikunta 8336 PÖYTÄKIRJA 3.11.2010 1(7) Vanhustyön tutkintotoimikunnan kokous Aika keskiviikko 3.11.2010 klo 10.00 13.40. Paikalla Kauppila Riitta Lampsijärvi Pirjo Lappalainen Helmi,

Lisätiedot

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja

OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja OPAS NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTIIN Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja 29.1.2014 TERVETULOA NÄYTTÖTUTKINNON MAAILMAAN Mitä näyttötutkinnot ovat? Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja,

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen SÄHKÖALAN PERUSTUTKINNON TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8316) KOKOUS Pöytäkirja Aika: 3.11.2011 klo 10:00-15:15 Paikka: Jyväskylän aikuisopisto Taulumäentie 45, 40100 Jyväskylä Läsnä: Kalle Heikkinen OP paikalla

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinto

Kauneudenhoitoalan perustutkinto KAUNEUDENHOITOALAN TUTKINTOTOIMIKUNTA Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologi 120 ov Kosmetiikkaneuvoja 120 ov Kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan ohjeistus tutkinnonjärjestäjille Sisällys 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen

Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen 13.3.2007 Näyttötutkintojen järjestämisen kehittämiskoulutus Näyttötutkintomestari

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS LATU - LAADUKAS TUTKINTOTILAISUUS Graafinen suunnittelu Eila Kivilompolo ISBN 978-952-99304-4-9 Painopaikka Nykypaino

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Hotellipalvelun osaamisala, vastaanottovirkailija Kokin osaamisala, kokki 1 SISÄLLYSLUETTELO NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen

4 Tutkintotodistusten hyväksyminen ja kirjaaminen LÄNSI-SUOMEN LÄÄNIN SÄHKÖALAN PERUSTUTKINTOTOIMIKUNNAN (8143) KOKOUS Aika: 7.10.2009. klo 18:00 Pöytäkirja Paikka: Helsinki Läsnä: Jyrki Vainio Puheenjohtaja (TT) paikalla www.fortum.com Jari Seppälä Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen

Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen Kohti lähihoitajan tutkintoa tutkinnon osia suorittaen Joustava työllistymis- ja kouluttautumisväylä vanhus- ja vammaispalvelujen avustaviin tehtäviin pilotin käynnistäminen Aira Rajamäki Tieteiden talo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖTUTKINTO. KOSMETIIKKANEUVOJA 120 ov KOSMETOLOGI 120 ov

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖTUTKINTO. KOSMETIIKKANEUVOJA 120 ov KOSMETOLOGI 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO NÄYTTÖTUTKINTO KOSMETIIKKANEUVOJA 120 ov KOSMETOLOGI 120 ov Tutkintotoimikunta / Työryhmä 2009 1 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINTOJEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄSTÄ 3 2. NÄYTTÖTUTKINTO

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot